vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Ulice, číslo: ČR teplotní oblast -13°C
PSČ, místo: ČR
Typ budovy: Rodinný dům MOBILHOMES 2013
293,91 m2
Plocha obálky budovy:
1,13 m2/m3
Objemový faktor tvaru A/V:
Celková energeticky vztažná plocha: 95,20 m2
Celková dodaná energie
Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy)
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty
kWh/(m2·rok)
Mimořádně
úsporná
127
150
Velmi
úsporná
149
190
225
Úsporná
254
300
448
Méně úsporná
449
381
Nehospodárná
599
508
Velmi
nehospodárná
749
635
Mimořádně
nehospodárná
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
14,2
42,7
Vnější stěny:
Okna a dveře:
Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení / klimatizaci:
Větrání:
Přípravu teplé vody:
Osvětlení:
Jiné:
Obálka budovy
Uem
Vytápění
MWh/rok
Doporučení
Stanovena
Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich
dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Opatření pro
Hodnoty pro celou budovu
Chlazení
100%
Elektřina ze sítě - 14,2
Větrání
Úprava vlhkosti
Dílčí dodané energie
W/(m2·K)
Teplá voda
Osvětlení
Měrné hodnoty kWh(m2·rok)
Mimořádně úsporná
0,29
108
30
11
2,9
1,1
Mimořádně nehospodárná
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
10,3
Zpracovatel: Jiří Satrapa
Osvědčení č.:
Kontakt:
Vyhotoveno dne: 01.11.2013
mobil. tel. 604 840 185
Podpis:
1014
Download

Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie