Jak číst v průkazu energetické náročnosti
Novela vyhlášky o ENB
Ing. Jan Antonín
technická podpora Šance pro budovy
www.sanceprobudovy.cz
1/ 45
Úvod
www.sanceprobudovy.cz
2/ 45
Úvod
Spotřeba tepla na vytápění [kWh/(m2.a)]
- Projekt Cepheus, 32 pasivních budov, Hannover -
měřené hodnoty
výpočet
objekt č. 1, 2, 3, 4, …..32
www.sanceprobudovy.cz
3/ 45
Úvod
FAQ:
Referenční budova
Celková dodaná energie
Neobnovitelná primární energie
Energeticky vztažná plocha
Energonositel
Objemový faktor tvaru A/V
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem
Redukční činitel
www.sanceprobudovy.cz
4/ 45
Obsah
1. Jak číst ve „STARÉM“ průkazu (setkáte se s ním do 2022)
2. Jak číst v „NOVÉM“ průkazu
3. Stanovení provozních nákladů z průkazu ENB
4. Podpůrné studie Šance pro budovy
www.sanceprobudovy.cz
5/ 45
Každý z nich je trochu jiný
novostavby a větší rekonstrukce
nad 1000 m2 podlahové plochy
prodej a pronájem
novostavby a rekonstrukce 25% obálky
04/2013
2009
www.sanceprobudovy.cz
2013
6/ 45
JAK ČÍST VE „STARÉM“ PRŮKAZU ?
platí 10 let
setkáte se s ním tedy až do roku 2022
www.sanceprobudovy.cz
7/ 45
Průkaz není jen grafická část
obsahuje také cca 10 stránek protokolu
www.sanceprobudovy.cz
8/ 45
www.sanceprobudovy.cz
9/ 45
www.sanceprobudovy.cz
10/ 45
„STARÝ“ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
www.sanceprobudovy.cz
11/ 45
ENERGETICKÁ VZTAŽNÁ PLOCHA
PŮDORYS
kWh/m2
Zastavěná plocha
Užitná plocha
Celková vnitřní podlahová
plocha
www.sanceprobudovy.cz
12/ 45
ENERGETICKÁ VZTAŽNÁ PLOCHA
kWh/m2
Energeticky vztažná plocha
(součet všech podlaží)
nově od 1.4.2013
Energeticky vztažná plocha
(součet všech podlaží)
aktuální („starý“) PENB
www.sanceprobudovy.cz
13/ 45
„STARÝ“ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
Roční spotřeba domu
21 400 kWh
plocha „starý“ PENB
160 m2
plocha „nový“ PENB
186 m2
Měrná spotřeba
134 kWh/(m2.rok)
Měrná spotřeba
115 kWh/(m2.rok)
Nově: princip referenční budovy = nehodnotí se dle měrné spotřeby
www.sanceprobudovy.cz
14/ 45
„Nový“ průkaz energetické náročnosti
Referenční budova:
…výpočtově definovaná budova téhož druhu,
stejného geometrického tvaru, typického užívání…..
Zatřídění hodnocené budovy = poměr vůči referenční budově
www.sanceprobudovy.cz
15/ 45
JAK ČÍST V „NOVÉM“ PRŮKAZU ?
setkáte se s ním od 1. 4. 2013
www.sanceprobudovy.cz
16/ 45
„Nový“ průkaz energetické náročnosti
www.sanceprobudovy.cz
17/ 45
Základní informace
www.sanceprobudovy.cz
18/ 45
Základní informace
Plocha obálky
specifický způsob výpočtu
neshoduje se s pohledovými plochami
www.sanceprobudovy.cz
19/ 45
Základní informace
Objemový faktor tvaru A/V
www.sanceprobudovy.cz
20/ 45
Celková dodaná energie
energie vstupující do budovy
(případně na pozemek)
včetně slunečního záření
včetně energie okolí
při typickém užívání!
www.sanceprobudovy.cz
21/ 45
teor. potřeba tepla
20 °C
ztráty zásobníku, rozvodů
oběhová čerpadla, ventilátory, atd.
zdroj: http://www.acca.it
www.sanceprobudovy.cz
22/ 45
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky - Uem
Vytápění
Větrání
izolační(dřevo,
palivo
standard
elektřina,
konstrukcí
plyn, kombinace)
elektřina
na ventilátory
okna, dveře,
elektřina
prostěny,
oběhová
střecha,
čerpadla,
podlaha
regulace,
- zemina
atd.
vážený průměr
www.sanceprobudovy.cz
23/ 45
Primární neobnovitelná energie
vliv budovy na životní prostředí
zohlednění energetické komodity
„čím kryji dodávku do objektu“
elektřina
plyn
dřevo
www.sanceprobudovy.cz
3,0
1,1
0,1

?

24/ 45
PRIMÁRNÍ NEOBNOVITELNÁ
DODANÁ ENERGIE
www.sanceprobudovy.cz
zdroj: Autodesk
25/ 45
Stanovení provozních nákladů
z průkazu ENB
www.sanceprobudovy.cz
26/ 45
Stanovení provozních nákladů
www.sanceprobudovy.cz
27/ 45
Stanovení provozních nákladů
Grafické vyjádření pro stanovení provozních nákladů nestačí
…není odečet obnovitelných zdrojů (změna oproti „starému“ PENB)
Podklad pro výpočet provozních nákladů
14 300 kWh zemní plyn
6 500 kWh
elektřina
5 200 kWh
slunce a energie prostředí
(zdarma)
6,5 MWh
5,2 MWh
14,3 MWh
www.sanceprobudovy.cz
28/ 45
Stanovení provozních nákladů
nízký tarif
• kalkulator.eru.cz
www.sanceprobudovy.cz
elektřina
www.kalkulator.tzb-info.cz
plyn
29/ 45
Stanovení provozních nákladů
Celkem
26 000 kWh
Zemní plyn
Elektřina
Slunce
14 300 kWh
6 500 kWh
5 200 kWh
1.7 Kč/kWh
5.0 Kč/kWh
0.0 Kč/kWh
Jistič
Celkem
-
-
24 300 Kč
32 700 Kč
0 Kč
např. 3 000 Kč
60 000 Kč
6,5 MWh
5,2 MWh
14,3 MWh
www.sanceprobudovy.cz
30/ 45
CENY ENERGIÍ - PŘÍKLAD
www.sanceprobudovy.cz
31/ 45
Stanovení provozních nákladů
Ve výstavbě jsou stránky pro výpočet provozních nákladů
www.tzb-info.cz
www.sanceprobudovy.cz
32/ 45
Stanovení provozních nákladů
www.sanceprobudovy.cz
33/ 45
Stanovení provozních nákladů
170% ???
zdroj: EU energy trends to 2030, EU commission
www.sanceprobudovy.cz
34/ 45
Stanovení provozních nákladů
www.sanceprobudovy.cz
35/ 45
www.sanceprobudovy.cz
36/ 45
Stanovení provozních nákladů
Průkaz = nástroj ochrany spotřebitele
Roční provoz rodinného domu
za 15 let
s nárůstem ceny energií 5%
…
…
…
60 000
1 000 000
1 500 000
Kč
Kč
Kč
cena průkazu
…
0,3%
???
www.sanceprobudovy.cz
37/ 45
Podpůrné studie Šance pro budovy
www.sanceprobudovy.cz
38/ 45
FV zdroje při snížení primární energie
● různé orientace, skony, využitelnost střechy
● .. na podlahovou plochu budovy
www.sanceprobudovy.cz
39/ 45
Dosažitelnost nových požadavků na Uem
● nastavení požadavků - pro celou škálu budov
● nástroje hromadných simulací chování budov (spolupráce s ČVUT)
www.sanceprobudovy.cz
40/ 45
Nová zelená úsporám - rekonstrukce
www.sanceprobudovy.cz
41/ 45
Třídy energetické náročnosti
www.sanceprobudovy.cz
42/ 45
Nové požadavky na obálku budovy
malé rodinné domy
velké rodinné domy
bytové domy
www.sanceprobudovy.cz
43/ 45
Příklady řešení TZB systémů
včera dnes a zítra
zdroj: Intoza
www.sanceprobudovy.cz
44/ 45
Děkuji za pozornost
Ing. Jan Antonín
www.sanceprobudovy.cz
[email protected]
45/ 45
Download

Stanovení provozních nákladů