vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Ulice, číslo: Parc. č. 2297/208, 2297/209 k.
PSČ, místo: 627 00 Brno
Typ budovy: BYTOVÝ DŮM ŘÍPSKÁ IIA - SEKCE C, D, E
8892,77 m2
Plocha obálky budovy:
0,33 m2/m3
Objemový faktor tvaru A/V:
Celková energeticky vztažná plocha: 8377,50 m2
Celková dodaná energie
Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy)
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty
kWh/(m2·rok)
Mimořádně
úsporná
64
79
Velmi
úsporná
88
96
113
118
Úsporná
129
157
Méně úsporná
236
193
Nehospodárná
315
257
Velmi
nehospodárná
394
321
Mimořádně
nehospodárná
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
739,2
944,1
Vnější stěny:
Okna a dveře:
Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení / klimatizaci:
Větrání:
Přípravu teplé vody:
Osvětlení:
Jiné:
Obálka budovy
Uem
Vytápění
MWh/rok
14%
Doporučení
Stanovena
Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich
dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Opatření pro
Hodnoty pro celou budovu
Chlazení
86%
Soustava CZT do 50% - 636,7
Elektřina ze sítě - 102,5
Větrání
Úprava vlhkosti
Dílčí dodané energie
W/(m2·K)
Teplá voda
Osvětlení
Měrné hodnoty kWh(m2·rok)
Mimořádně úsporná
52
2
30
4
251,4
33,2
0,46
Mimořádně nehospodárná
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
436,5
18,1
Zpracovatel: Ing. Jan HENZL
Osvědčení č.:
0378
Kontakt:
TERMING, spol. s. r.o.
Vyhotoveno dne: 10.07.2014
Bendlova 1, 613 00 Brno
Podpis:
Download

Průkaz energetické náročnosti budovy