vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Ulice, číslo: parc.č.152/1,
PSČ, místo: k.ú. Vitonice na Hané
Typ budovy: RD_S Velmi nizkou energ. náročností
577,07 m2
Plocha obálky budovy:
1,04 m2/m3
Objemový faktor tvaru A/V:
Celková energeticky vztažná plocha: 173,40 m2
Celková dodaná energie
Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy)
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty
Mimořádně
úsporná
kWh/(m2·rok)
51
58
75
91
Velmi
úsporná
113
137
Úsporná
151
183
Méně úsporná
274
226
Nehospodárná
365
302
Velmi
nehospodárná
456
377
Mimořádně
nehospodárná
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
8,9
10,0
Vnější stěny:
Okna a dveře:
Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení / klimatizaci:
Větrání:
Přípravu teplé vody:
Osvětlení:
Jiné:
Obálka budovy
Uem
Vytápění
MWh/rok
37%
Doporučení
Stanovena
Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich
dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou
Opatření pro
Hodnoty pro celou budovu
Chlazení
63%
Energie okolí - 5,6
Elektřina ze sítě - 3,3
Větrání
Úprava vlhkosti
Dílčí dodané energie
W/(m2·K)
Teplá voda
Osvětlení
Měrné hodnoty kWh(m2·rok)
Mimořádně úsporná
0,18
27
17
2
5
Mimořádně nehospodárná
Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
4,8
2,9
0,3
Zpracovatel: Ing.Petra Maková
Osvědčení č.:
Kontakt:
Vyhotoveno dne: 13.08.2013
Podpis:
0,9
Download

Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie