PŘEHLED VÝSTAV NA ROK 2015
Tisk a komunikace
Residenzschloss | Taschenberg 2 | 01067 Dresden | T +49 (0)351 4914 2643 | F +49 (0)351 4914 2366 | M +49 (0)162 2362622
[email protected] | www.skd.museum
Stav: 12.12.2014 – změny vyhrazeny
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VÝSTAVY
DAHL A FRIEDRICH – ROMANTICKÉ KRAJINY
Výstava galerie Neue Meister (Noví mistři) a galerie Kupferstich-Kabinett (Mědirytecký kabinet),
Drážďany a Národního muzea umění, architektury a designu, Oslo
Drážďany, Albertinum, 6.2. až 3.5.2015
Johan Christian Dahl, Krajina s duhou (Plauenscher Grund), 1819,
olej na plátně, 35 x 53,5 cm
© Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/
The National Museum of Art, Architecture and Design
Caspar David Friedrich, Dva muži pozorující Měsíc, okolo
roku 1819/20
olej / plátno, 35 x 44,5 cm, Galerie Neue Meister
© SKD, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut
Záštitu nad výstavou převzala její výsost, norská královna Sonja a paní Daniela Schadt.
Caspar David Friedrich (1774–1840) a Johan Christian Dahl (1788–1857) jsou považováni za
protagonisty severské krajinomalby období romantismu. Drážďany nabízely inspirativní prostředí, ve
kterém tito dva velcí inovátoři dospěli k rozvoji a rozkvětu svého umění. V této domovině vlastní
volby žili téměř 20 let ve stejném domě a předávali své inovátorství celé řadě mladších umělců.
Výstava „Dahl a Friedrich, romantické krajiny“ poprvé prezentuje vynikající díla obou umělců v
dialogu. Společně s Národním muzeem v Oslu, které je vlastníkem nejrozsáhlejší sbírky děl Johana
Christiana Dahla, jsou prezentovány jak malby, tak i kresby z národních i mezinárodních sbírek.
Drážďany naopak přechovávají jednou z největších sbírek Caspara Davida Friedricha. V prologu je
představen úvod do vnímání a osvojování si přírody v dílech Dahlových a Friedrichových. Dále jsou
tematizovány historické obsahy v krajinomalbách obou umělců, po nichž následují dvě oblasti
motivů, kterými jsou „Hory“ a „Moře a pobřeží“. Prezentace jejich působnosti jako uměleckých
vzorů v mezinárodním kontextu vede do poslední části, která představuje obrazy měst a obrazy z
Drážďan jako důležitý motiv.
Výstava chce nejenom přispět k hlubšímu pochopení umění období romantismu v jejich hlavním
působišti, kterým byly Drážďany, nýbrž zároveň otevírá evropské dimenze tím, že se zaměřuje na
dva mezinárodně uznávané umělce epochy poznamenané hlubokými společenskými přeměnami.
Strana | 2
LUTHER A KNÍŽATA.
SEBEPREZENTACE A SEBEPOCHOPENÍ PANOVNÍKA V OBDOBÍ REFORMACE
Výstava Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany) ve spolupráci s
krajem Severní Sasko a městem Torgau
1. NÁRODNÍ MIMOŘÁDNÁ VÝSTAVA K 500. VÝROČÍ REFORMACE
Torgau, zámek Hartenfels, 15. května – 31. října 2015
Lucas Cranach starší (dílna),
Martin Luther, 1532, olej na
bukovém dřevě, výška 18,6 cm,
šířka 15 cm, Gemäldegalerie Alte
Meister (Obrazárna Staří mistři),
© SKD, Foto: Hans Peter Klut
Zámek Hartenfels
© Foto: Wolfgang Sens
Lucas Cranach mladší, kurfiřt
Johann Friedrich zvaný
Velkomyslný. 1587, olej na
plátně; 121,5 x 93 cm,
Zbrojnice
© SKD, Foto: Estel/ Klut
Záštitu nad výstavou převzal spolkový prezident Joachim Gauck.
Mezi Drážďanami, Lipskem a Wittenbergem leží Torgau – jedno z nejkrásnějších renesančních měst
Německa. Jako rezidence saských kurfiřtů bylo Torgau politickým centrem reformace. Martin Luther
zde světil první protestantský kostel vybudovaný podle jeho představ. Výstava v zámku Hartenfels,
v kurfiřtské kanceláři a superintendatuře nechává na tomto historickém místě znovu ožívat
jedinečná umělecká díla, dokumenty a skvosty období reformace. Po celé léto mohou návštěvníci
obdivovat knížecí nádheru a sebevnímání panovníků doby Martina Luthera.
Výstava je úvodní výstavou ze čtyř mimořádných národních výstav pořádaných k 500. výročí
reformace. Poté, co Luther zveřejnil svých 95 tezí, zasáhla reformace všechny oblasti života
tehdejší společnosti. Za svou sílu vděčila zejména tomu, že se protestantská knížata zasazovala za
Lutherovu nauku, ze všech nejvíce právě saským kurfiřtům. Dnes je Torgau svědkem této epochy
více než kterékoli jiné město v Německu.
Tato 1. Národní mimořádná výstava osvětluje na více než 1.500 m2 plochy politickou historii
reformace od roku 1515, roku generálního pardonu, do roku 1591, roku Torgavského spolku.
Drahocenné malby, skvosty z pokladnice, přepychové zbroje a další historické exponáty
z německých i mezinárodních muzeí působivě dokladují vzájemný vliv politiky a reformace. Výstava
vytváří propojení mezi kurfiřtským Saskem, kde měla luteránská nauka svůj původ, přes
reformované Falcké kurfiřství až po protireformní Bavorsko a panovnické představy císaře, který
reformátory zpochybňoval.
Je zřejmé, že církevní a společenskokritické teze a písemnosti Martina Luthera se v celé říši staly
záležitostí politickou. Tento proces položil základy tomu, aby reformační nauka působila dodnes a
trvale pozměnila nejen oblast víry, nýbrž také politickou mapu Evropy.
Strana | 3
NOVÁ TRVALÁ VÝSTAVA GALERIE MÜNZKABINETT (MINCOVNÍ KABINET)
Residenzschloss, červen 2015
Král Zikmund III. Vasa, polský král, 100násobný dukát, 1621, zlato, ražba Ø 68,8 mm,
348,369 g; Münzkabinett
© SKD
Nejtěžší zlatá mince sbírky (cca 350 g)
Daniel Kellerthaler, Abraham
Schwedler: Kurfiřt Johann Georg
I. Saský a kurfiřtka Magdalena
Sibylle, 1611 (1626-1632), 53,6 x
111,1 mm; 44,211 g; © SKD
Zabývat se historií mincí a medailí znamená ponořit se hluboko do historie. Jako důležitý svědek své
doby zrcadlí každá mince, každá medaile část dění ve světě a v kultuře a každá mince a medaile je
tak cenným dokladem historické situace.
Drážďanský Münzkabinett je s téměř 300.000 objekty jednou z největších a nejstarších univerzálních
sbírek mincí v Německu a díky svému rozsahu má evropský význam. Od uzavření trvalé výstavy
v Albertinu v roce 2004 mohl kabinet prezentovat své sbírky pouze v malých částech v rámci
mimořádných výstav. V červnu 2015 otevírá Münzkabinett v prostorách zámku Residenzschloss
naprosto nově koncipovanou a dlouho očekávanou trvalou výstavu a vrací se tak na místo svého
původu. Současně tak lze ukončit další etapu obnovy drážďanského Residenzschloss. Téměř 4.000
exponátů prezentovaných ve čtyřech místnostech s jedním dalším sálem pro mimořádné výstavy na
celkem 350 m2 výstavní plochy dokresluje rozmanitost a historický význam mincí a medailí. Sbírky
obsahují mimo jiné světově největší kolekci saských numismatických objektů a člení se na mince
všech zemí od antiky až po současnost, historické a moderní medaile, řády a vyznamenání, bankovky
a historické cenné papíry, mincovní a medailová razidla, pečetě, modely, předmonetární platební
prostředky a také technická zařízení a přístroje na výrobu minci.
Ve čtyřech místnostech s jedním dodatečným sálem pro mimořádné výstavy je návštěvník
s jedinečnou přesností veden od hornictví a ražbu mincí v Sasku přes svět peněz od drachmy až po
euro a dále k vývoji evropského medailového umění a k vitríně, ve které jsou vystaveny řády. Dalším
vrcholem je prezentace v Labském sále - „Elbsaal“, ve kterém jsou tematizovány jak originální
názvy mincí, tak i neobyčejné tvary peněz. Část nesoucí název „Od tolaru k dolaru“ dotváří
všelijaké přístroje, jako například stroj na ražbu mincí, váhy a závaží, které dokreslují více než
pětisetletou historii této celosvětově nejúspěšnější měny.
Strana | 4
KALENDÁRIUM
FANTASTICKÉ SVĚTY.
MALBY NA MÍŠEŇSKÉM PORCELÁNU A NĚMECKÝCH FAJÁNSECH OD ADAMA
FRIEDRICHA VON LÖWENFINCK 1714–1754
Výstava muzea Porzellansammlung (Sbírka porcelánu)
Zwinger, 1. října 2014 až 22. února 2015
Váza s víčkem se žlutým pozadím a
bájnými zvířaty (detail), maloval Adam
Friedrich von Löwenfinck, Míšeň, okolo
roku 1735, Porzellansammlung
© SKD, Foto: Jürgen Lösel
U příležitosti 300 výročí narození Adama Friedricha von
Löwenfincka prezentuje Porzellansammlung dílo tohoto mistra.
Jubilejní výstava představuje Löwenfinckovy umělecké úspěchy
ze sbírek muzea Porzellansammlung a jiných prominentních
muzeí z celého světa. A. F. von Löwenfinck (1714-1754) byl
jedním z nejvýznamnějších malířů keramiky 18. století. Svou
kariéru zahájil v roce 1728 v Míšeňské porcelánové manufaktuře,
kterou opustil již roku 1736, aby se vymanil z omezování svého
uměleckého rozvoje a utekl obtížným pracovním podmínkám
v malířských dílnách. Jeho dobrodružný život jej vedl do
nejrůznějších fajánsových manufaktur. Díky svým mimořádným
uměleckým dovednostem, ale také své šikovnosti a dravosti se
Löwenfinck nakonec vypracoval z prostého malířského učně do
pozice ředitele manufaktury. Vytvořil fantastický svět barevně
zářivých a pohádkových zvířat. Výstava a katalog jsou
obdivuhodným výsledkem několikaletého výzkumného projektu
muzea Porzellansammlung.
ZE ZNALOSTI OBJEKTŮ.
ETNOLOGICKÉ KONSTELACE
Výstava muzea GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig
(Národopisné muzeum Lipsko) a Institutu etnologie Univerzity
Lipsko
GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig, 7. listopadu 2014 až
22. února 2015
Symfonie lžiček, GRASSI Museum für
Völkerkunde zu Leipzig, © SKD, Foto: A.
Sauer
Etnologické objekty vyprávějí různé příběhy: o lidech, kteří je
vytvořili a používají i o těch, kteří je sbírají a vystavují. Výstava
se věnuje objektům sbírky v jejich rozmanitých významech,
vztazích a vazbách. Je podnětem k tomu, abychom se zamysleli
nad způsobem práce etnologů. Velký počat etnografických
objektů, které se od poloviny 19. století začaly hromadit
v muzeích, stále znovu vyvolává potřebu vykládat, zkoumat a
třídit. Výstava experimentuje se dvěma způsoby prezentace.
Stejnorodé objekty ve velkém množství jsou představeny
v kontrastu s cennými, jedinečnými objekty. Z této konfrontace
vznikají okouzlující pohledy na lidskou kreativitu, na zásadní
srovnatelnost životních světů i na globální mocenské vztahy a
proměnu představ o kultuře. Estetická zkušenost, pronikání do
způsobu vyprávění různých kultur a příběhy o sbírání otevírají
pohled na rozmanitost alternativních horizontů vnímání a
výkladů objektů.
Strana | 5
LOGICAL RAIN / LOGIKA DEŠTĚ.
ZNOVU OBJEVEN V DRÁŽĎANECH PO 125 LETECH - SVĚTOVĚ NEJVĚTŠÍ
POKLAD JAPONSKÝCH ŠABLON NA BARVENÍ SAMURAJSKÝCH KIMON.
PROPOZICE II
Výstava Wolfganga Scheppe se Staatliche Kunstsammlungen
Dresden
Japonský palác, 30. listopadu 2014 až 22. února 2015
Katagami č. 55
Šablona na barvení, 19. stol. (před 1889)
Kunstgewerbemuseum
© SKD
V depozitářích Kunstgewerbemuseum (Muzeum uměleckých
řemesel) leží již 125 let poklad japonského řemeslného umění,
který dosud nikdy nebyl mimo sbírku znám a nikdy nebyl
prezentován. V 92 kazetách je uloženo 15.000 šablon pro textilní
tisk nazývaný katagami. Drážďany tak vlastní světově největší
sbírku vzorů katagami, z nichž je nyní vystavován výběr 140
listů, které byly vytvářeny zdlouhavým procesem ruční výroby
z kůry morušovníků a velice jemnou řezbou. Katagami, tradiční
tiskové předlohy především pro látky na kimono, ukazují kromě
geometrických ornamentů také vzory a motivy, které ve
virtuózní abstrakci reprezentují prvky přírody. Z bezpočtu
motivů sbírky v Kunstgewerbemuseum byly zvoleny ty, které jsou
věnovány motivu deště, jež hraje v této zemi vystavené
monzunovým dešťům a odkázané na pěstování rýže významnou
spirituální a kulturní roli. K atmosféře výstavy v labském křídle
Japonského paláce patří hudební instalace vytvořená ve
spolupráci s italským elektronickým hudebníkem Renatem
Rinaldim, ve které náhodně řízený program moduluje zvuk
padajícího deště. Výstava vznikla díky velkorysé podpoře nadace
Museum and Research Foundation.
DAHL A FRIEDRICH. ROMANTICKÉ KRAJINY
Výstava galerie Neue Meister a galerie Kupferstich-Kabinett,
Drážďany a Národního muzea umění, architektury a designu,
Oslo
Albertinum, 6. Února až 3. Května 2015
Záštitu nad výstavou převzala její výsost, norská královna
Sonja a paní Daniela Schadt.
Caspar David Friedrich, Dva muži
pozorující Měsíc, okolo roku 1819/20
Olej / plátno, 35 x 44,5 cm, Galerie Neue
Meister
© SKD, Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut
Caspar David Friedrich (1774–1840) a Johan Christian Dahl (1788–
1857) jsou bezpochyby považováni za protagonisty severské
krajinomalby období romantismu. Drážďany nabízely inspirativní
prostředí, ve kterém tito dva velcí inovátoři dospěli k rozvoji a
rozkvětu svého umění. Po nástupu raného romantismu
v Drážďanech okolo roku 1800 s jeho novinkami v literatuře a
umění se s Dahlovým příchodem roku 1818 ohlásilo nové období
v historii drážďanské krajinomalby. Ze společných rysů i různě
polarizovaných postojů v chápání krajiny obou mistrů vznikly
rozhodující impulsy pro generaci jejich žáků a následovníků.
Výstavu, velkolepý výběr maleb a kreseb, organizuje Národní
muzeum umění, architektury a designu v Oslu, které je
domovem nejrozsáhlejší sbírky Dahlových děl, a SKD se světově
největšími sbírkami Friedrichovými. Výběr doplňují mimořádné
zápůjčky.
Strana | 6
PROSTĚ DOKONALÉ.
SASKÁ CESTA DO MEZINÁRODNÍHO SVĚTA HODIN. KE 200. VÝROČÍ NAROZENÍ
FERDINANDA ADOLPHA LANGEHO
Výstava
muzea
Mathematische-Physikalisches
(Matematicko-fyzikální salon)
Zwinger, 18. února až 14. června 2015
Johann Heinrich Seyffert, kapesní
hodinky č. 93, Drážďany 1807,
Mathematisch-Physikalischer Salon
© SKD, Foto Lange Uhren GmbH
Salon
U příležitosti 200. výročí narození Ferdinanda Adolpha Langeho
výstava osvětluje na základě cca 80 exponátů historii přesného
hodinářství v Sasku. Vypráví o vzniku prvních přesných hodin až
po vývoj vysoce kvalitní sériové produkce na základě díla tří
vynikajících umělců. Prezentován je život a dílo amatéra
Johanna Heinricha Seyfferta (1751-1817) a cechovního
hodinářského mistra Johanna Christiana Friedricha Gutkaese
(1785–1845). Jako pionýři saského přesného hodinářství vytvořili
daleko od tehdejších hodinářských center podmínky pro
Ferdinanda Adolpha Langeho, který úspěšně založil továrnu na
kapesní hodinky. Jejich příběh je vyprávěn v závěrečné kapitole
výstavy. Počítačové tomografie, které byly vytvořeny speciálně
pro tuto výstavu, dávají nahlédnout do fascinujícího vnitřního
života mechanických hodin. Výstava prezentuje významné
zápůjčky, mezi nimiž jsou tak mimořádná díla, jako je nejstarší
námořní chronometr vyrobený roku 1768 Johannem Georgem
Thiellem a takzvané Hodiny krále Ludvíka II. od firmy Lange &
Söhne.
ČÁSTI CELKU.
PŘÍBĚHY ZE SBÍREK KUNSTGEWERBEMUSEUM
Výstava Kunstgewerbemuseum Kunsthalle im Lipsiusbau, 7.
března až 21. června 2015
Vítejte v Hofkellerei Dresden, pravděp.
Heinrich Volckert/sklářská huť Drážďany,
okolo roku 1716/1717,
Kunstgewerbemuseum,
© SKD
Sbírka drážďanského Kunstgewerbemuseum je vlastní malý
vesmír. Nově jej zaměřovat znamená nacházet a vyprávět
příběhy. Výstava Části celku je založena na myšlence, že každý
jednotlivý objekt, každá část sbírky je ve vztahu k většímu
celku. Ručička hodinek tak například odkazuje na k ní příslušející
ciferník nebo na téma měření času jako takové. Za každým ze
zhruba 55.000 inventárních čísel sbírky se může skrývat taková
ručička hodinek, nebo také stodílná sbírka lakovaných vzorů
z Japonska. Ten, kdo se ponoří do světa těchto objektů, zažije
tisíce různých vyprávění. Výběrem a sestavením výstavy se tyto
objekty zviditelní, stanou se čitelnými a nabývají dalších
významů. V souhrnu se tyto vypravěčské proudy zahušťují do
možné historie Muzea uměleckých řemesel, které se po pěti
letech znovu prezentuje mimořádnou výstavou v centru
Drážďan.
Strana | 7
SUPERMARKET OF THE DEAD. ZÁPALNÉ OBĚTI A KULT GLOBALIZOVANÉHO
KONZUMU V ČÍNĚ. PROPOZICE III
Výstava Wolfganga Scheppeho se Staatliche Kunstsammlungen
Dresden
Residenzschloss, 14. března až 15. června 2015
Peníze pro mrtvé, Singapur, před rokem
1936,
14,3 x 8,6 cm
Museum für Völkerkunde Dresden
© SKD, Foto: Wolfgang Scheppe
Jedna z nejstarších forem čínské spirituality se ukazuje být
živým zvykem praktikovaným všude v čínské kultuře: zápalné
oběti papírových napodobenin peněz a věcí, které jsou spálením
předávány předkům, bohům a duchům, aby byla získána jejich
náklonnost. Tyto papírové oběti se v nedávné době proměnily z
napodobenin tradičních výrobků v repliky produktů západního
obchodního domu. Vzniká tak protisvět z papíru, ve kterém jsou
všechny globalizované fetiše značkového konzumu, tašky značky
Gucci, boty značky Prada, mobilní telefony, ale také plechovky
od piva Heineken nebo auta v životní velikosti předávány ohni a
takto věnovány předkům. Supermarket of the Dead ve
slavnostním patře drážďanského zámku Residenzschloss
představuje tuto tak důvěrně známou a přesto podivně
zdeformovanou horu zboží. Pohled na ni ilustruje celosvětovou
závaznost západního zbožňování značek. Vidíme, jak rychle se
čínská společnost přizpůsobila globálnímu řádu potřeb a jak jej
propojuje s téměř 2.000 let starým kultem. A návštěvník je
odkazován na kvazi-sakrální fetišizmus v konzumu značkových
produktů, jejichž užitek nespočívá v užitnosti, nýbrž v účasti na
významovém systému, tedy magickém vztahu. Zápalné oběti a
důležitost značek spojuje logika magie reprezentace, v níž je
účel již naplněn pouhým vyobrazením.
DĚDICTVÍ HIERONYMA BOSCHE
Výstava muzea Kupferstich-Kabinett
Residenzschloss, 19. března až 15. června 2015
Podle Hieronyma Bosche, Fantastické
postavy, mědirytina, KupferstichKabinett
©, SKD
Výstava prezentuje rozmanitý život umění malíře Hieronyma
Bosche v tiskové grafice raného novověku s pohledy do 18.
století. Impulsem k výstavě je nově zakoupený triptychon
„Apokalypsa, nebe a peklo“ (okolo roku 1560) vytvořený podle
Hieronyma Bosche. Mědirytina vznikla u mezinárodně působícího
uměleckého nakladatele z Antverp Hieronyma Cocka. Jeho dílna
šířila Boschovo dědictví do Evropy. Na výstavě je k vidění 41
samostatných prací a vybrané listy z celkem 20 tiskověgrafických sérií. Ty společně s knihami, malbami, díly
z pokladnice a umělecko-řemeslnými objekty ilustrují význam
Boschových příšer, démonů a fantastických bytostí v různých
oblastech uměleckého působení. Díla tematizují lidské ctnosti a
neřesti, stejně tak jako sny a fantazie. Byla-li tvorba Hieronyma
Bosche původně určována jeho křesťansko-klerikálním postojem,
pak jeho tabule byly v době renesance vykládány jako malovaná
proroctví rozpadu křesťanské víry a brzkého konce světa. Jeho
motivy a smíšené bytosti současně motivovaly ke vzniku nové
estetiky groteskního, která posouvala stávající hranice
klasického umění.
Strana | 8
100 LET FIRMY WENDT & KÜHN
Výstava Museum für Sächsische Volkskunst (Muzeum pro saské
lidové umění)
Jägerhof, 20. 6. až 15. 11. 2015
V popředí: Figurky „Beerenkinder“ od
Margarete Wendt získaly v roce 1913
druhou cenu v soutěži „Dobré suvenýry“
pořádané
spolkem
Landesverein
Sächsischer Heimatschutz. Vzadu: figurka
z aktuálního
sortimentu
společnosti
Wendt & Kühn.
© SKD, Foto: Michael Schmidt
Více než kterákoliv jiná krušnohorská firma je společnost Wendt
& Kühn synonymem pro „to pravé Krušnohoří“. Její
profesionálně
navrhovaná
a sestavovaná
paleta
ručně
malovaných dřevěných figurek je legendární. Anděly s 11
tečkami na křídlech sbírají lidé na celém světě. Výstava
u příležitosti 100. jubilea firmy se věnuje na jedné straně mýtu
známých andělů firmy Wendt & Kühn. Na straně druhé sleduje
časnou kariéru zakladatelek firmy, Margarety Wendtové
a Margarety Kühnové a jejich roli tvůrkyň a „žen moderny“. Obě
Margarety patří k první generaci žen, které získaly vzdělání na
školách uměleckých řemesel. Nejdříve navrhovaly zařízení pro
interiéry, textilie, nábytek a příslušenství pro bydlení. Po
ukončení studia v roce 1915 založila Margareta Wendt, která
pocházela z rodiny výrobců hraček, se svou přítelkyní Margaretou
Kühn úspěšnou firmu Wendt & Kühn. Museum für Sächsische
Volkskunst vlastní všechna důležitá klíčová díla z období studia
a nejdůležitější díla z doby rané tvorby zakladatelky firmy, které
jsou na výstavě prezentována společně s exponáty z firemní
sbírky.
NOVÁ TRVALÁ VÝSTAVA MUZEA MÜNZKABINETT
Residenzschloss, červen 2015
Král Zikmund III. Vasa, král polský,
100násobný dukát, 1621,
zlato, ražba, Ø 68,8 mm, 348,369 g, inv.č. AUA3005; Münzkabinett
nejtěžší mince sbírky (cca 350 g)
© SKD
Zabývat se historií mincí a medailí znamená ponořit se hluboko
do historie. Jako důležitý svědek své doby zrcadlí každá mince,
každá medaile část dění ve světě a v kultuře a každá mince a
medaile je tak cenným dokladem historické situace. Drážďanský
Münzkabinett je s téměř 300.000 objekty jednou z největších
a nejstarších univerzálních sbírek mincí v Německu a díky svému
rozsahu má evropský význam. Od uzavření trvalé výstavy
v Albertinu v roce 2004 mohl kabinet prezentovat své sbírky
pouze v malých částech v rámci mimořádných výstav. V červnu
2015 otevírá Münzkabinett v prostorách zámku Residenzschloss
naprosto nově koncipovanou a dlouho očekávanou trvalou
výstavu a vrací se tak na místo svého původu. Současně tak lze
ukončit další etapu obnovy drážďanského Residenzschloss.
Téměř 4.000 exponátů prezentovaných ve čtyřech místnostech
s jedním dalším sálem pro mimořádné výstavy na celkem 350 m2
výstavní plochy dokresluje rozmanitost a historický význam mincí
a medailí. Sbírky obsahují mimo jiné světově největší kolekci
saských numismatických objektů a člení se na mince všech zemí
od antiky až po současnost, historické a moderní medaile, řády a
vyznamenání, bankovky a historické cenné papíry, mincovní a
medailová razidla, pečetě, modely, předmonetární platební
prostředky a také technická zařízení a přístroje na výrobu minci.
Strana | 9
CONFLICT, TIME, PHOTOGRAPHY
Výstava Tate Modern, London ve spolupráci s Museum Folkwang,
Essen a Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Albertinum, 1. podlaží, 31. 7. až 25. 10. 2015
Shomei Tomatsu Steel Helmet with Skull
Bone
Fused
by Atomic
Bomb,
Nagasaki 1963
© Shomei Tomatsu - interface. Courtesy
of Taka Ishii Gallery, Tokyo
Conflict, Time, Photography sdružuje fotografy, kteří se ohlíží
za okamžiky konfliktů – za vteřinami po detonaci bomby až
stoletím po konci války. Skupinová výstava je alternativou
k obvyklým výstavám válečného zpravodajství a novinářské
fotografie. Jejím těžištěm je plynutí času a vždy vlastní způsob,
jakým umělci s pomocí kamery reflektují uplynulé události. Jsou
zde prezentovány konflikty z celého světa a z celého období
novověku, přičemž jsou zviditelněny dopady válek dny, týdny,
měsíce a roky po jejich skončení. Práce jsou řazeny v souladu
s časovým obdobím, které uplynulo mezi jejich vznikem a
příslušnou událostí, jejich široké spektrum odráží rozmanitost
vlivů těchto konfliktů na život člověka. Některé konflikty se
vyskytují na výstavě opakovaně – z perspektivy různých časových
okamžiků, a to v podobě vzácněji viděných historických obrazů
nebo nedávno vzniklých fotografických instalací. Jeden
z oddělených prostorů výstavy je kurátorsky veden londýnským
Archive of Modern Conflict, jednou z nejneobvyklejších sbírek
obrazů, která vznikla v nedávné době.
ROBERT CAPA. VÁLEČNÉ FOTOGRAFIE 1943 – 1945
Výstava muzea Kupferstich-Kabinett
Residenzschloss, 31. 7. až 21. 9. 2015
Robert Capa, DEATH STRIKES - WAR GOES
ON. Leipzig, Germany, April 18, 1945
Kupferstich-Kabinett, SKD Reproduktion
Herbert Boswang
© Robert Capa / International Center of
Photography, Magnum Photos
V roce 2015 si budeme po sedmdesáté připomínat konec druhé
světové války. U této příležitosti prezentuje KupferstichKabinett válečné fotografie významného fotografa a žurnalisty
Roberta Capy (1913 – 1954). Dnes patří tyto snímky ke kánonu
kolektivního obrazového povědomí o utrpení a soustrasti
v dobách válečných. Pohled Roberta Capy určoval éru nové
fotografické žurnalistiky. V motivech, které oscilují mezi
empatickou blízkostí a věcným odstupem, se tento fotograf drží
humanistického vidění světa. Na výstavě je k vidění zhruba 120
tiskových fotografií z let 1953 až 1945, které působivě
dokumentují Capovu perspektivu jako válečného reportéra. Jako
akreditovaný novinář a fotograf doprovázel evropský exulant
Capa z bezprostřední blízkosti vojska Aliance napříč Evropou.
Proklamovaným cílem bylo nastolit konec panování národního
socialismu, osvobodit Evropu a obnovit světový mír. Výstava
muzea Kupferstich-Kabinett představuje v této sbírce současně
také významná nově zakoupená díla, která se podařilo získat
v roce 2014.
Strana | 10
DISEGNO. UMĚNÍ KRESBY PRO 21. STOLETÍ
Výstava muzea Kupferstich-Kabinett
Residenzschloss, 23. 10. 2015 až 17. 01. 2016
Forsythe, William (30. prosinec 1949–):
Bez názvu, list 3 k "Human writes";
kresba uhlem, 1934 x 942 mm,
Kupferstich-Kabinett
© SKD / William Forsythe, Foto: Herbert
Boswank
Kresba bezpochyby inspiruje k tomu, aby v sobě nechala zazářit
umělcovy první tvůrčí jiskry, tu „prvotní myšlenku“. Právě kvůli
těmto myšlenkových zábleskům je umění kresby často
označováno jako oduševnělé, přímé nebo nabité emocemi.
Z historického pohledu se výrazem pro vysokou hodnotu kresby
stal pojem „disegno“. S ním je od dob italské renesance
spojován akademický diskurs, který vyjádřil nadřazenost umění
kresby před výtvarnými uměními. Výstava znovu uvádí tuto
myšlenku v život. Mimořádné pozice mladší moderny, které lze
objevovat až dodnes, se zde prezentují vedle děl současného
umění, která vznikají na pozvání jednotlivých umělců a umělkyň
exkluzivně pro tuto výstavu. V diskursu je zde představena
relevantnost kresby jako inspirace současného umění. Nově je
zjevné, že tato výměna dávno přerostla hranice výtvarných
umění. Na výstavě jsou svými díly zastoupeni tyto umělkyně a
umělci: Marc Brandenburg, Frederike Feldmann, Ceal Floyer,
William Forsythe, Hermann Glöckner, Jürgen Krause,
Korpys/Löffler, Brian O'Doherty, Santiago Sierra, Rikuo Ueda,
Jorinde Voigt, Franz-Erhard Walther.
Strana | 11
VÝSTAVY NA JINÝCH MÍSTECH
Putovní výstava obrazové galerie Alte Meister
TAJEMSTVÍ DRÁŽĎAN – OD REMBRANDTA PO CANALETTA
GRONINGEN, Groninger Museum, 13. 12. 2014 až 25. 5. 2015
REMBRANDT – TIZIAN – BELLOTTO. DUCH A LESK DRÁŽĎANSKÉ OBRAZOVÉ
GALERIE
VÍDEŇ, Winterpalais des Prinzen Eugen (rakouská galerie
Belvedere), 11. 6. až 26. 10. 2015
Rembrandt, Ganymed ve spárech orla,
1635, olej na plátně, 177 x 129 cm,
obrazová galerie Alte Meister © SKD,
Foto: Elke Estel/Hans-Peter Klut
Drážďanská obrazová galerie Alte Meister bude od podzimu 2014
k vidění putovní výstava s vybranými mistrovskými díly. Na
základě 99 maleb je prezentována historie a vývoj sbírky
v období od baroka po osvícenství. Svůj jedinečný a dodnes
platný profil získala galerie za vlády saský králů polských,
Augusta II. a Augusta III., kteří milovali umění. Její mezinárodní
přitažlivost pro umělce a učence, její historickou prezentaci a
obsahová těžiště představuje tato výstava v tematických
sekcích. Mimořádní umělci, jako Tizian, Velázquez, Van Dyck,
Rembrandt, Watteau, Canaletto a Graff jsou zde zastoupeni
významnými díly.
Strana | 12
LUTHER A KNÍŽATA.
SEBEPREZENTACE A
SEBEPOCHOPENÍ
PANOVNÍKA
V
OBDOBÍ
REFORMACE
Výstava Staatliche Kunstsammlungen Dresden ve spolupráci s
krajem Severní Sasko a městem Torgau
TORGAU, zámek Hartenfels, 15. 05. až 31. 10. 2015
1. Národní mimořádná výstava k 500. výročí reformace |
Záštitu nad výstavou převzal spolkový prezident Joachim
Gauck.
Lucas Cranach starší (dílna), Martin
Luther, 1532, olej na bukovém dřevě,
výška 18,6 cm, šířka 15 cm,
Gemäldegalerie Alte Meister
© SKD, Foto: Hans Peter Klut
Mezi Drážďanami, Lipskem a Wittenbergem leží Torgau – jedno z
nejkrásnějších renesančních měst Německa a politické centrum
reformace. „Luther a knížata“, 1. Národní mimořádná výstava u
příležitosti 500. výročí reformace spojuje toto mimořádné
historické místo s jedinečnými svědky doby reformace. Na více
než 1.500 m2 osvětluje na zámku Hartenfels politickou historii a
sebevnímání knížat na počátku reformace v roce 1515, roku
generálního pardonu, až po rok 1591, rok Torgavského spolku.
Drahocenné malby, skvosty z pokladnice, přepychové zbroje a
další historické exponáty z německých i mezinárodních muzeí
působivě prezentují vzájemný vliv politiky a reformace. Výstava
vytváří propojení mezi kurfiřtským Saskem, kde měla luteránská
nauka svůj původ, přes reformované Falcké kurfiřství až po
protireformní Bavorsko a panovnické představy císaře, který
reformátory zpochybňoval. Je zřejmé, že církevní a
společenskokritické teze a písemnosti Martina Luthera se staly
v celé říši záležitostí politickou. Tento proces položil základy
tomu, aby reformační nauka působila dodnes a trvale pozměnila
nejen oblast víry, nýbrž také politickou mapu Evropy.
Strana | 13
ARTFUL AMBASSADORS. FIVE CENTURIES OF CULTURAL EXCHANGE AND
COLLECTING
Výstava Staatliche Kunstsammlungen Dresden
ABU DHABI (Manarat Al Saadiyat)
Podzim/zima 2015
"Mouřenín" se smaragdovým stupněm,
zřejmě 1724
Socha: Permoser, Balthasar; obruba: dílna
Dinglinger; dýha z želvoviny: Krüger,
Wilhelm; lakování pravděpodobně:
Schnell, Martin
Hruška, lakovaná, stříbro, pozlacené,
velký smaragdový stupeň, smaragdy,
rubíny, safíry, topasy, granáty, almandin,
želvovina
Grünes Gewölbe
© SKD, Foto: Jürgen Karpinski
V době globalizace s jejími úzkými politickými, ekonomickými a
kulturními vazbami je pohled na historii celosvětové
komunikace aktuálnější než kdy dřív. Po dobu pěti set let mělo
umění mimořádný význam jako vyslanec mezi kulturami. Tuto
skutečnost lze nádherně dokladovat jedinečnými díly ze sbírek
SKD. Výrazný zájem o vzácné nebo exotické materiály, o
kultovní a spotřební předměty jiných národů i o drahocenné
artefakty ze vzdálených zemí zde byly, stejně jako mnohde
jinde,
základem
sbírkové
činnosti.
Veškeré
kolekce
nadregionálního významu sestávající z uměleckých, přírodních
nebo vědeckých objektů vychází ze snahy poznat svět se všemi
jeho zvláštnostmi a získanými poklady demonstrovat bohatství a
moc. Vybraná díla z muzeí SKD jsou příkladným důkazem
komunikace mezi kulturami od 16. století do současnosti.
Představeno je zde zhruba 150 objektů z oblasti malířství,
sochařství, grafiky, etnografie, které ozřejmují různé kulturní
vlivy a vztahy. Na výstavě jsou různé stránky tohoto tématu
představeny velmi působivě, překvapivě a rozmanitě jako
stupně, formy a etapy jednoho kulturního světového občanstva.
Strana | 14
MUSEEN
◦ GALERIE NEUE MEISTER
◦ GEMÄLDEGALERIE ALTE MEISTER
◦ GRASSI MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE ZU LEIPZIG
◦ GRÜNES GEWÖLBE
◦ KUNSTGEWERBEMUSEUM
◦ KUPFERSTICH-KABINETT
◦ MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHER SALON
◦ MÜNZKABINETT
◦ MUSEUM FÜR SÄCHSISCHE VOLKSKUNST MIT PUPPENTHEATERSAMMLUNG
◦ MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE DRESDEN
◦ PORZELLANSAMMLUNG
◦ RÜSTKAMMER
◦ SKULPTURENSAMMLUNG
◦ VÖLKERKUNDEMUSEUM HERRNHUT
INSTITUTIONEN
◦ KUNSTFONDS
◦ GERHARD-RICHTER-ARCHIV
◦ KUNSTBIBLIOTHEK
Kontakt
STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN
Abteilung Presse und Kommunikation
Leitung: Dr. Stephan Adam
Residenzschloss | Taschenberg 2 | 01067 Dresden
T +49 (0)351 4914 2643 | F +49 (0)351 4914 2366
[email protected] | www.skd.museum
STAV: 12.12.2014 – ZMĚNY VYHRAZENY
Strana | 15
Download

přehled výstav na rok 2015