GfK LOYALTY CARDS
GfK Loyalty Cards je exkluzivní studie, která se zaměřuje na využívání věrnostních
programů/karet různých segmentů trhu – dopravy a cestování, drogerie a kosmetiky,
financí, maloobchodu apod. koncovými zákazníky. Analyzuje počet využívaných
věrnostních karet, jejich strukturu a také počet karet, které nosíme s sebou
nejčastěji. Studie také nabízí informace o tom, co se lidem na programech/kartách
líbí a proč, nakolik důležité je mít tu kterou kartu a zda by ji doporučili svým známým.
Jaké informace studie GfK Loyalty Cards nabízí?
• Jaké společnosti s věrnostními kluby lidé znají?
• J aké věrnostní karty lidé vlastní?
• J aké věrnostní karty lidé nosí v peněžence?
•K
teré z věrnostních karet lidé nejvíce využívají?
• J ak lidé využívají věrnostní karty pro jednotlivé věrnostní kluby?
• J ak dlouho lidé využívají konkrétní věrnostní karty?
• J aká je spokojenost s jednotlivými věrnostními kartami?
• J aký je nejoblíbenější věrnostní program?
• J aké jsou atributy spokojenosti s konkrétními věrnostními programy?
•N
akolik aktivní jsou lidé ve využívání konkrétních věrnostních karet?
•U
važování o využití konkrétních věrnostních služeb karet, které lidé nevlastní.
•K
teré věrnostní karty jsou pro zákazníky důležité a jak?
•K
terou věrnostní kartu by lidé doporučili svým známým?
• J aké jsou důvody, proč by lidé konkrétní věrnostní karty doporučili?
• J aké jsou důvody, proč by lidé konkrétní věrnostní karty nedoporučili?
•D
o jaké míry jsou lidé obeznámeni s výhodami věrnostních programů a jsou s nimi
spokojeni?
• J ak zajímavé jsou obvyklé výhody věrnostních programů?
• J aká výše slevy by motivovala zákazníky ke zřízení věrnostní karty?
• J aké je povědomí o mobilní aplikaci pro věrnostní programy?
• J aká je penetrace mobilní aplikace pro věrnostní karty?
• J aké jsou důvody nevyužívání věrnostních karet?
• J aká by byla minimální sleva, aby si lidé věrnostní kartu zařídili?
Parametry výzkumu:
• reprezentativní populace ve věku 15–65 let v České republice
• počet respondentů: 700
• metoda: CAWI
• realizace: listopad 2014
Investice:
59 000 Kč (bez DPH)
Jiří Nosek
Sector Leader Financial
Services & Digital
Technology
Tel.: +420 296 555 610
[email protected]
www.gfk.com/cz
Download

Ke stažení