ORdrums School, Studené 56, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 74735829
+420 608 180 065 | [email protected] | www.ORdrums.cz
PŘIHLÁŠKA – ZÁVAZNÁ DOHODA KE STUDIU NA HUDEBNÍ NÁSTROJ
Vyučovací hodina trvá 45 minut – platba je 800 Kč
měsíčně. Cena je stanovena podle počtu vyučovacích
hodin (39 - 41) za celý školní rok = 10 měsíců. Cena
za jednu vyučovací hodinu je cca 200
0 Kč.
Pro mladší žáky 30 minut – 600
00 Kč měsíčně. Cena za
z
jednu vyučovací hodinu je cca 150
0 Kč.
Sleva pro sourozence: 2x 45 minut 1 400 Kč
měsíčně. 2x 30 minut 1 000
00 Kč měsíčně. V krajních
případech si také mohou rozdělit 45 minutovou
vyučovací hodinu.
Platba hotově probíhá v první nebo druhé vyučovací
hodině každého měsíce. Bankovním převodem
nejpozději do 15. dne každého měsíce.
Student/studenka
Jméno ________________________________
______________________________
Datum narození ____________
__________________________
Telefonní číslo __________________________________
______________________
Email __________________________________________
______________________________
Aktuální škola a třída ____________________________
_______
___________________________________
____________________________________
Zákonný zástupce
Je-li student/studentka nezletilý/á
Jméno __________________________________________
______________________________
Telefonní číslo __________________________________
______________________
Číslo bankovního účtu: 86-5795550227/0100
5795550227/0100
Variabilní symbol: měsíc a rok (např.: 032012)
1. Letní prázdniny se neplatí a nevyučuje se. Školní
volna a státní svátky se také nevyučuje,
nevyučuje ale platí se.
2. Pokud zruší student/studentka/rodiče vyučovací
hodinu z jakéhokoliv důvodu, platba se nevrací.
Email __________________________________________
______________________________
Adresa trvalého pobytu
Ulice a číslo popisné _____________________________
Město _____________________
___________________ PSČ ___________
3. Pokud zruší učitel vyučovací hodinu,
hodinu tak tato
hodina se neplatí a bude v daném měsíci převedena
zpět na váš účet, případně vrácena hotově.
Předmět výuky
4. V průběhu školního roku si vyhrazuji možnost
ponechání platby za maximálně dvě (pouze z důvodu
nemoci) zrušené vyučovací hodiny ročně. V případě,
že má absence z důvodu nemoci bude trvat déle než
dva týdny v celém školním roce, budou platby za mé
zameškané hodiny vráceny.
U vybraného nástroje udělejte křížek
___ Bicí nástroje
___ Keyboard
___ Klavír
___ Akustická kytara
___ El. kytara
___ Baskytara
___ Percussion
___ Akordeon
5. Souborová hra je zdarma.
Děkuji za vaši
aši důvěru,
důvěru
váš
áš Petr Oravec
Tuto přihlášku vyplňte a pošlete mi ji emailem
email
nebo poštou na adresu uvedenou v hlavičce.
Datum a podpis ______________________________________________________
_______
_______
(podpis zákonného zástupce nebo plnoletého studenta/studentky)
Download

Stáhnout přihlášku (PDF)