Adobe Acrobat XI Srovnání produktů
Řada produktů Adobe® Acrobat® XI
Snadnější způsob práce
Acrobat XI: Srovnání produktů
Acrobat XI
Pro
Řada produktů Acrobat XI
•Acrobat XI Pro
•Acrobat XI Standard
•Adobe Reader® XI
Acrobat XI
Standard
Čtení souborů PDF
Zobrazujte, prohledávejte a tiskněte soubory PDF.
Vytváření souborů PDF
Vytvářejte soubory PDF z libovolné desktopové aplikace podporující tisk.
Vytvářejte a posílejte interaktivní soubory PDF z oblíbených aplikací Microsoft Office a webových prohlížečů
prostřednictvím pásu karet Acrobat1.
Skenujte papírové dokumenty do formátu PDF a automaticky vytvářejte text, ve kterém lze vyhledávat.
Adobe
Reader XI
Podívejte se, co všechno umí software Acrobat XI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Při přípravě dokumentů PDF sjednoťte rutinní úlohy o více krocích – vytvořte automatizované nebo řízené akce, které
lze aplikovat na jednotlivé soubory či dávky.
Zjednodušte uživatelům na cestách čtení souborů PDF díky akci Optimalizovat pro web a mobilní zařízení.
Převod souborů PDF do jiných formátů
Převádějte soubory PDF na upravitelné soubory aplikace Microsoft Word a Excel nebo kopírujte a vkládejte vybrané
části dokumentu PDF.
Převádějte soubory PDF na upravitelné soubory aplikace Microsoft PowerPoint s možností jednoduché aktualizace
textu, tabulek, objektů a rozvržení.
Převádějte soubory PDF na jednu či více webových stránek HTML, které lze rychle přeformátovat díky upravitelným prvkům.
Úpravy souborů PDF
Upravujte soubory PDF intuitivně. Jednoduše upravujte text i obrázky nebo pouhým kliknutím a přetažením
přeformátujte odstavce na stránce.
Funkci Hledat a nahradit můžete použít v jednom kroku pro celý dokument PDF.
Sloučení souborů do formátu PDF
Seskupte více dokumentů (například tabulek, e-mailů, naskenovaných dokumentů, webových stránek a fotografií)
do jednoho souboru PDF.
Sestavte z řady různých typů obsahu přehledné portfolio PDF. Portfolio lze následně přizpůsobit pomocí dodaných
rozvržení, vizuálních témat a barevných palet.
Vkládejte zvuk, video kompatibilní s přehrávačem Adobe Flash® Player a interaktivní média, které se přehrají přímo
v aplikaci Adobe Reader. 2
Vytváření formulářů PDF a webových formulářů
Vyplňujte formuláře PDF přímo psaním na stránce nebo klikáním na vyplnitelná pole.
Přeměňte stávající formuláře vyplnitelné formuláře PDF. Data můžete shromažďovat prostřednictvím služby
Microsoft SharePoint, síťové složky nebo online služby FormsCentral. 3
Pomocí dodané desktopové aplikace Adobe FormsCentral můžete sestavit formuláře PDF a webové formuláře během
několika minut.
Získejte přehled o výsledcích v reálném čase díky srozumitelným tabulkám a grafům v desktopové aplikaci
FormsCentral. 3
Recenzování dokumentů PDF
Přidejte do dokumentů anotace pomocí celé řady různých nástrojů včetně lístků s poznámkami, zvýraznění, čar, tvarů a razítek.
Spravujte sdílené recenze2, shromažďujte veškerou zpětnou vazbu do jednoho dokumentu PDF a umožněte
recenzentům navzájem reagovat na své komentáře.
Porovnejte dvě verze dokumentu PDF a zvýrazněte rozdíly.
Elektronické podepisování dokumentů
Podepisujte soubory PDF tak, že napíšete nebo nakreslíte své jméno, vložíte obrázek se svým podpisem nebo připojíte
podpisový certifikát.5
Předkládejte dokumenty PDF k podpisu ostatním uživatelům. Prostřednictvím služby Adobe EchoSign4 můžete vyžádat
podpis dokumentu a sledovat stav online.
Ochrana souborů PDF
Omezte způsob použití dokumentu a řiďte přístup k souborům PDF zaheslováním nebo pomocí identifikátorů certifikátů.
Odstraňte skryté informace jako například metadata, přílohy a formulářová pole jedním kliknutím.
Trvale odstraňte citlivý text a ilustrace pomocí nástrojů pro redigování.
Vytváření souborů PDF odpovídajících standardům
Sjednoťte rutinní úlohy o více krocích vytvořením řízených nebo automatizovaných akcí.
Vytvářejte a ověřujte dokumenty odpovídající standardům ISO 32000 PDF a převádějte stávající soubory PDF do
formátů odpovídajících standardům ISO.
Usnadněte přístup k dokumentům PDF. Kontrolujte, ověřujte a upravujte dokumenty, u nichž je vyžadován soulad se
standardy WCAG 2.0 a PDF/UA.
Nasazení a správa softwaru Acrobat a Reader
Zvyšte bezpečnost systémů a dat díky robustnímu zabezpečení aplikace včetně použití izolovaného prostoru (sandbox).
Přizpůsobte funkce a nastavení aplikace pomocí bezplatných nástrojů, jako je například Průvodce přizpůsobením nebo
sada Enterprise Toolkit.
Podpora nástrojů Microsoft SCCM/SCUP a nástroje Apple Remote Desktop vám usnadní nasazení a aktualizaci softwaru
v počítačích. 6
Poskytujte software Acrobat a Reader formou virtuálních, centrálně spravovaných aplikací, které podporují dotykové
ovládání a prostředí Citrix XenApp.
Pouze pro systém Microsoft® Windows®.
Vyžaduje aplikaci Adobe Reader verze 9 nebo novější.
3
Vyžaduje aktivní účet online služby Adobe FormsCentral. Služba je k dispozici zdarma nebo formou placeného předplatného.
4
Vyžaduje aktivní účet online služby Adobe EchoSign. Služba je k dispozici zdarma nebo formou placeného předplatného.
5
K podepisování certifikátem v aplikaci Reader je nutné povolení této možnosti v softwaru Acrobat XI Pro.
6
Pro aplikace Acrobat XI Pro a Adobe Reader XI je k dispozici podpora systému Mac OS.
1
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Acrobat XI Pro: Srovnání verzí
Acrobat 9
Požadavky na systém
Windows
• Procesor 1,3 GHz nebo rychlejší
Vytváření souborů PDF
Ve vybraných aplikacích Microsoft Office 2010 můžete vytvářet soubory Adobe PDF jedním kliknutím na pás karet Acrobat.
• Microsoft® Windows® XP s aktualizací
Service Pack 3 pro 32bitovou verzi
nebo s aktualizací Service Pack 2 pro
64bitovou verzi; Windows Server®
2003 R2 (32bitová a 64bitová verze);
Windows Server 2008 nebo 2008 R2
(32bitová a 64bitová verze); Windows 7
(32bitová a 64bitová verze); Windows 8
(32bitová a 64bitová verze)
Převádějte webové stránky na dokumenty PDF jedním klepnutím, aniž by došlo k porušení odkazů. Nově je podporován
i prohlížeč Google Chrome1.
Při práci s naskenovanými obrázky a technologií optického rozpoznávání znaků (OCR) můžete provést kontrolu
a opravit chyby.
Zjednodušte uživatelům na cestách čtení souborů PDF díky akci Optimalizovat pro web a mobilní zařízení.
Převod souborů PDF do jiných formátů
Převádějte soubory PDF na upravitelné soubory aplikace Microsoft PowerPoint, v nichž poté můžete jednoduše
aktualizovat text, tabulky, objekty a rozvržení.
Převádějte soubory PDF na upravitelné soubory aplikace Microsoft Word a Excel nebo kopírujte a vkládejte vybrané
části dokumentu PDF při zachování formátování.
Úpravy souborů PDF
Upravujte soubory PDF pomocí nového nástroje k úpravám textu a obrázků. Přeformátujte odstavce na stránce pouhým
kliknutím a přetažením.
Funkci Hledat a nahradit můžete použít v jednom kroku pro celý dokument PDF.
• 512 MB paměti RAM
(doporučuje se 1 GB)
• 1,85 GB volného místa na
pevném disku
• Rozlišení obrazovky 1024 x 768
Sloučení souborů do formátu PDF
Díky novému ovládání přetažením můžete před sloučením stránek do souboru PDF zobrazit jejich náhled a měnit jejich
uspořádání.
Sestavte z řady různých typů obsahu přehledné portfolio PDF. Portfolio lze následně přizpůsobit pomocí dodaných
rozvržení, vizuálních témat a barevných palet.
Vytváření formulářů PDF a webových formulářů
Pomocí dodané desktopové aplikace Adobe FormsCentral můžete sestavit formuláře PDF a webové formuláře během
několika minut.
Získejte přehled o výsledcích v reálném čase díky srozumitelným tabulkám a grafům v desktopové aplikaci FormsCentral. 2
Recenzování dokumentů PDF
• Jednotka DVD-ROM
• Internet Explorer 7, 8, 9 nebo 10;
Firefox Extended Support Release;
Chrome
• Hardwarová akcelerace grafiky
(volitelně)
Poznámka: Pro 64bitové verze systému
Windows Server 2003 R2 a Windows XP
(s aktualizací Service Pack 2) je nutná
aktualizace Microsoft Update KB930627.
Sjednocený nástrojový panel pro práci s poznámkami vám umožňuje přidávat anotace, spravovat recenze a zobrazit
všechny komentáře na jednom místě.
Vyhledávejte potřebné informace rychle díky prohledávání a filtrování komentářů.
Elektronické podepisování dokumentů
Podepisujte soubory PDF z nového panelu Podpisy – napište nebo nakreslete své jméno, vložte obrázek nebo připojte
podpisový certifikát.
Uživatelsky přívětivá služba Adobe EchoSign® vám umožňuje odeslat dokument a vyžádat jeho podepsání, následně
můžete sledovat stav online. 3
Ochrana souborů PDF
Při práci v softwaru Acrobat nebo oblíbených aplikacích Microsoft Office můžete v souborech PDF rychle omezit úpravy
a kopírování.
Odstraňujte citlivé či skryté informace jednotně pomocí řízené akce softwaru Acrobat, která uživatele provede
jednotlivými kroky.
Vytváření souborů PDF odpovídajících standardům
Při přípravě dokumentů PDF sjednoťte rutinní úlohy o více krocích – vytvořte akce, které lze aplikovat na jednotlivé
soubory či dávky.
Zvládejte práci rychleji díky vylepšeným akcím, které vám umožňují úlohy libovolně zastavit, restartovat, přeskočit
nebo znovu spustit.
Oddělení IT může spravovat a aktualizovat akce centrálně pomocí sdílených složek a možností oznámení.
Vytvářejte a ověřujte dokumenty odpovídající standardům WCAG 2.0 a PDF/UA k zajištění přístupnosti pro osoby se
zdravotním postižením.
Vytvářejte a ověřujte dokumenty odpovídající standardu ISO PDF/VT pro variabilní a transakční tisk.
Nasazení a správa softwaru Acrobat a Reader
Dosáhněte plynulé integrace se službou Microsoft SharePoint. Nově můžete využít podporu systému Mac OS
a pokročilých typů metadat.
Zvyšte bezpečnost systémů a dat díky robustnímu zabezpečení aplikace včetně použití izolovaného prostoru (sandbox)
a nové funkce povolených položek (whitelist).
Podpora nástrojů Microsoft SCCM/SCUP a nástroje Apple Remote Desktop vám usnadní nasazení a aktualizaci softwaru
v počítačích.
Poskytujte software Acrobat a Reader formou virtuálních, centrálně spravovaných aplikací, které podporují prostředí
Citrix XenApp.
Přizpůsobte funkce a nastavení aplikace pomocí bezplatných nástrojů, jako je například Průvodce přizpůsobením nebo
sada Enterprise Toolkit.
Mac OS
• Procesor Intel®
• Mac OS X verze 10.6.4, 10.7.2 nebo 10.8
• 1 GB paměti RAM
• 1,5 GB volného místa na pevném disku
• Rozlišení obrazovky 1024 x 768
• Jednotka DVD-ROM
• Safari 5.1 pro systém Mac OS X verze
10.6.4 a 10.7.2; Safari 5.2 pro systém
Mac OS X verze 10.8
Další informace
Acrobat XI
Acrobat XI Pro:
Acrobat X
Podívejte se, jak si software Acrobat XI Pro stojí v porovnání s předchozími verzemi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkce je k dispozici pouze částečně.
Pouze pro systém Microsoft® Windows®.
2
Vyžaduje aktivní účet online služby Adobe FormsCentral. Služba je k dispozici zdarma nebo formou placeného předplatného.
3
Vyžaduje aktivní účet online služby Adobe EchoSign. Služba je k dispozici zdarma nebo formou placeného předplatného.
1
Další informace
naleznete na webu
www.adobe.com/acrobat
Online služby jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let a vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních
údajů online společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich
poskytování může být změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat
předplatné.
Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704 USA
www.adobe.com
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Captivate, Flash, LiveCycle, Photoshop, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United
States and/or other countries. Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Intel is a trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Microsoft, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks
are the property of their respective owners.
© 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
8/12
Download

Acrobat XI: Srovnání