hold:
Zadržet
a pozdržet
166
Ochrana proti
zpětnému vzdutí
Ochrana proti zpětnému vzdutí
Sklepní vpusti
Pro šedou vodu
(bez obsahu fekálií)
Sklepní vpust Junior se zpětným uzávěrem
170
Zpětný uzávěr
Pro dešťovou (čistou)
vodu
Zpětný uzávěr Triplex-K DN 50
171
Zpětné klapky
Pro šedou vodu
(bez obsahu fekálií)
Zpětné klapky Triplex-K série
172
Automatické zpětné
klapky
Pro černou vodu
(s obsahem fekálií)
Automatické zpětné klapky Quatrix-K série
174
Příslušenství
176
11
167
11
Ochrana proti zpětnému vzdutí
Zadržení namísto odčerpávání
Pokud jsou pračky, toalety nebo sprchy umístěny ve sklepě pod úrovní zpětného vzdutí (pod
úrovní ulice) a jejich odpadní vody odtékají přirozeným spádem do veřejné kanalizace, pak
může ve výjimečných situacích dojít k zatopení.
Při přetížení veřejné kanalizace se bez ochrany proti zpětnému vzdutí tlačí směs z dešťové
vody, domovní odpadní vody a průmyslové odpadní vody přes tyto odvodňované objekty zpět
do budovy a zaplavuje přilehlé prostory. Vedle materiálních škod, např. škod způsobených
vodou na zařízení nebo poškození stavby promáčením zdiva, tak vznikají také značné
náklady na úklid. Ročně tak dochází ke škodám v milionové výši, které nehradí ani obce, ani
převážná většina pojišťoven.
Zde si můžete vybrat vhodnou ACO zpětnou klapku, aby byl Váš majetek spolehlivě chráněn:
1. N
achází se odvodňované objekty
pod úrovní zpětného vzdutí?
ANO
Ne
Ochrana proti zpětnému vzdutí
není nutná!
2. J e od těchto odvodňovaných objektů
přirozený spád do kanalizace?
ANO
Ne
Výber ze sortimentu
přečerpávacích zařízení!
Odlučovače tuků pod úrovní zpětného vzdutí nesmí být chráněny přes
zpětné klapky, nýbrž pouze přes přečerpávací zařízení nezávisle na tom,
zda je do kanalizace přirozený spád, nebo nikoliv.
3. M
ají dotčené prostory vedlejší využití
a lze se obejít bez odtoku vody?
ANO
Ne
například
Sklep pro zásoby
Prostor pro
společenské akce
Toaleta pro hosty
Výber ze sortimentu
přečerpávacích zařízení!
například
Technická místnost
Řadové sprchy
v průmyslovém provozu
využívaný suteréní byt v rodinném domě
4. Jaký druh odpadních vod vzniká?
Odpadní vody bez obsahu fekálií
(šedá voda), např. z praček,
sprch, umyvadel, ústí do domovní
přípojky
11
ACO Triplex-K série
Odpadní vody s obsahem fekálií
(černá voda), např. odpadní vody
z toalet a také odpadní vody z
praček, sprch, umyvadel,
ústí do domovní přípojky
ACO Quatrix-K série
ACO Junior
168
B13
Ochrana proti zpětnému vzdutí
11
ACO Zpětné klapky – ideální pro rekonstrukce i novostavby
Instalace možná bez
vyrovnávací trasy
Quatrix-K rozpozná zpětné vzdutí díky
pneumatickému systému měření, při kterém nedochází ke kontaktu tlakového
čidla s odpadní vodou. Vyrovnávací trasa
není nutná.
Přítokové potrubí
Instalace s minimálním
samospádem
Zpětné klapky musí být instalovány do
sklonu potrubí. ACO zpětné klapky se
výborně hodí pro dodatečnou instalaci,
protože mají samospád pouze 12 mm.
Napojení na ...
ACO Zpětná klapka
Nejsnazší montáž díky ostrému
zakončení (nátrubku)
Tvar připojovací trubky jako ostrého
zakončení v kombinaci s běžně dostupnými připojovacími díly a přesuvnými
objímkami umožňuje flexibilitu, která je
výhodná při sanaci stávajících potrubí.
Možná vestavba od délky 71 cm
Napojení na ...
Odtokové
potrubí
KG potrubí
KG spojka / přesuvná objímka
KG potrubí s ostrým
zakončením
(nátrubek)
KG spojka / přesuvná objímka
Připojovací trubka s
ostrým zakončením
KG potrubí s
nátrubkem
KG potrubí
s hrdlem
Kameninové potrubí
11
Kameninová trubka
s nátrubkem
KG přechod z kameniny
a KG spojka
Připojovací trubka s
ostrým zakončením
KG spojka
a KG přechod z kameniny
Kameninová
trubka
s nátrubkem
KG přechod na kameninu
Kameninová
trubka
s hrdlem
169
B13
11
Sklepní vpusti
Pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)
10KellerablaufFür fäkalienfreies Abwasser
Sklepní vpust Junior se zpětným uzávěrem
Informace o produktu
Přednosti výrobku ACO
■■ Typ 5 podle normy DIN EN 13564
■■ Z plastu
■■ Ideální pro rekonstrukce díky kompakt-
■■ Pro vodu šedou vodu (bez obsahu
■■
■■
■■
■■
■■
Produktový obrázek
ním rozměrům výrobku
fekálií)
S vyjímatelným kalovým košem a
pachovým uzávěrem (sifonem)
††Výška vodního sloupce v sifonu:
60 mm
Zpětný uzávěr se 2 zpětnými klapkami
††S jednou ovládanou klapkou pro
ruční uzavření
Otočný roštový nástavec
††Z plastu
††Rozměr rámu: 197 x 197 mm
††Třída zatížení K 3
Odtok
††DN 100
††Sklon odtoku: 1,5°
Průtok: 1,4 l/s
■■ Otočný roštový nástavec pro optimální
nastavení vůči okolní dlažbě
■■ Volitelně s výškově upravitelným
prodlužovacím kusem pro hlubší
zabudování
■■ Vyjímatelný sifon s kalovým košem
a zpětný uzávěr bez použití nářadí
Technická data a informace pro objednání
DN100
83
60
1,5
°
H2
H1
86 – 95
Instalace do podlahové desky
□197
8
6
□197
11
L
L
Art.-Nr. 2130.00.77
Art.-Nr. 2130.00.87
Rošt
Rozměry
Objednací číslo
L
H1
H2
[mm]
[mm]
[mm]
Štěrbinový rošt z ABS
255
168 – 177
152 – 161
2130.00.77
Designový rošt Quadrato
z leštěné nerezové oceli
255
168 – 177
152 – 161
2130.00.87
170
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B13
Zpětný uzávěr
Pro dešťovou (čistou) vodu
11
10RückflusssicherungFür Regenwasser
Zpětný uzávěr Triplex-K DN 50
Informace o produktu
■■ Typ 0 podle normy DIN EN 13564
■■ S jednou samočinnou uzavírací
■■ K instalaci na volně ležící potrubí
klapkou
■■ S revizním a čistícím otvorem
■■ Pro dešťovou (čistou) vodu
Produktový obrázek
Technická data a informace pro objednání
DN 50
PP
DN 50
EN 13564 - Typ 0
Pro volně položené potrubí
198
Jmenovitý rozměr DN
Délka
Objednací číslo
[mm]
50
198
620488
11
B13
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
171
11
Zpětné klapky
Pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)
10RückstauverschlüsseFür fäkalienfreies Abwasser
Zpětné klapky Triplex-K série
Informace o produktu
Přednosti výrobku ACO
■■ Z plastu
■■ S ostrým zakončením na vtoku/výtoku
pro připojení hrdlového potrubí
■■ S velkým revizním a čistícím otvorem
■■ Přestavitelný na Typ 0, 1, 2 a také
Typ 3F podle normy DIN EN 13564
■■ Provedení
††K instalaci na volně ležící potrubí
††S instalační šachtou k instalaci do
podlahové desky
Produktový obrázek
■■ Spád pouze 12 mm
■■ Montážní otvor již od 71 cm
■■ Optimální pro rekonstrukce
■■ Vhodné pro pojezdné kamery
■■ Volitelně s výškově stavitelnou těsnící
manžetou do vodostavebního betonu
(pouze pro provedení s instalační
šachtou)
Rozměry Triplex-K série
S instalační šachtou
H max.
H2
H min.
12
H1
D
D
H1
12
D
D
205
338
21
20
30
Pro volně položené potrubí
Ø460
250
L
400
360x300
L
Jmenovitý
rozměr
1)
Rozměry
Stavební otvor
D
L
H1
H21)
H min.1)
H max.1)
Pro volně
položené potrubí
S instalační
šachtou
DN
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
DN 100
110
460
79
217
426
512
350 x 710
560 x 710
DN 125
DN 150
125
160
469
504
86
104
205
192
426
426
512
512
350 x 730
350 x 820
560 x 730
560 x 820
H2/Hmin./Hmax.: Rozměry uvedené v tabulce platí pro zpětné klapky Triplex-K s instalační šachtou
11
172
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B13
Zpětné klapky
Pro šedou vodu (bez obsahu fekálií)
11
10RückstauverschlüsseFür fäkalienfreies Abwasser
Informace pro objednání
Popis
Jmenovitý
rozměr
Objednací
číslo
DN
Pro volně položené potrubí
100
620352
125
620478
150
620353
100
620356
125
620480
150
620357
100
620360
125
620482
150
620361
100
620364
125
620484
150
620365
100
620354
125
620479
150
620355
100
620358
125
620481
150
620359
100
620362
Čistící díl Triplex-K
■■ Odpadní potrubí pro černou vodu (s obsahem fekálií) a šedou vodu
(bez obsahu fekálií)
Jednoduchá zpětná klapka Triplex-K-0
■■ Typ 0 podle DIN EN 13564, vhodné pro dešťové a čisté vody
■■ Jedna samočinná uzavírací klapka, bez možnosti manuálního uzavření
Jednoduchá zpětná klapka Triplex-K-1
■■ Typ 1 podle DIN EN 13564, vhodné pro dešťové a čisté vody
■■ Jedna samočinná uzavírací klapka, s možností manuálního uzavření
Zdvojená zpětná klapka Triplex-K-2
■■ Typ 2 podle DIN EN 13564, vhodné pro šedou vodu (technologické
vody bez obsahu fekálií)
■■ Dvě samočinné uzavírací klapky, jedna s možností manuálního
uzavření
S instalační šachtou
Čistící díl Triplex-K
■■ Odpadní potrubí pro černou vodu (s obsahem fekálií) a šedou vodu
(bez obsahu fekálií)
■■ Výškově nastavitelný a otočný nástavec
■■ Krycí deska těsná povrchové vodě s možností volitelné výplně
††Třída zatížení: K 3
Jednoduchá zpětná klapka Triplex-K-0
■■ Typ 0 podle DIN EN 13564, vhodné pro dešťové a čisté vody
■■ Jedna samočinná uzavírací klapka, bez možnosti manuálního uzavření
■■ Výškově nastavitelný a otočný nástavec
■■ Krycí deska těsná povrchové vodě s možností volitelné výplně
††Třída zatížení: K 3
Jednoduchá zpětná klapka Triplex-K-1
11
■■ Typ 1 podle DIN EN 13564, vhodné pro dešťové a čisté vody
■■ Jedna samočinná uzavírací klapka, s možností manuálního uzavření
■■ Výškově nastavitelný a otočný nástavec
125
620483
150
620363
100
620366
125
620485
150
620367
■■ Krycí deska těsná povrchové vodě s možností volitelné výplně
††Třída zatížení: K 3
Zdvojená zpětná klapka Triplex-K-2
■■ Typ 2 podle DIN EN 13564, vhodné pro šedou vodu (technologické
vody bez obsahu fekálií)
■■ Dvě samočinné uzavírací klapky, jedna s možností manuálního
uzavření
■■ Výškově nastavitelný a otočný nástavec
■■ Krycí deska těsná povrchové vodě s možností volitelné výplně
††Třída zatížení: K 3
B13
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
173
11
Automatické zpětné klapky
Pro černou vodu (s obsahem fekálií)
10RückstauautomatenFür fäkalienhaltiges Abwasser
Automatické zpětné klapky Quatrix-K série
Informace o produktu
■■ Typ 3F podle normy DIN EN 13564
■■ Z plastu
††Jedna automaticky řízená klapka
††Jedna klapka s možností manuálního
■■
■■
■■
■■
Produktový obrázek
■■ Spád pouze 12 mm
■■ Se dvěmi uzavíracími klapkami
■■
Přednosti výrobku ACO
uzavření
S ostrým zakončením na vtoku/výtoku
pro připojení hrdlového potrubí
S velkým revizním a čistícím otvorem
††K instalaci na volně ležící potrubí
††S instalační šachtou k instalaci do
podlahové desky
Řídící jednotka (krytí IP 56)
se zástrčkou 220V
Optická a akustická signalizace
uzavření klapky a provozního stavu
Včetně zálohové vysokokapacitní
baterie (pro zajištění provozu během
výpadku elektřiny)
■■ Montážní otvor již od 71 cm
■■ Optimální pro rekonstrukce
■■ Vhodné pro pojezdné kamery
■■ Pneumatický měřicí systém pro bez-
problémový provoz
■■ Volitelně s výškově stavitelnou těsnící
manžetou do vodostavebního betonu
(pouze pro provedení s instalační
šachtou)
Rozměry Quatrix-K série
S instalační šachtou
H max.
H2
H min.
D
12
H1
H1
12
D
D
D
205
405
20
20
30
Pro volně položené potrubí
Ø460
250
L
400
L
Jmenovitý
rozměr
11
1)
360x300
Rozměry
Stavební otvor
D
L
H1
H21)
H min.1)
H max.1)
Pro volně
položené potrubí
S instalační
šachtou
DN
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
100
125
150
110
125
160
460
469
504
79
86
104
217
210
192
460
460
460
512
512
512
350 x 710
350 x 730
350 x 820
560 x 710
560 x 730
560 x 820
H2/Hmin./Hmax.: Rozměry uvedené v tabulce platí pro zpětné klapky Quatrix-K s instalační šachtou
174
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B13
Automatické zpětné klapky
Pro černou vodu (s obsahem fekálií)
11
Informace pro objednání
Popis
Jmenovitý
rozměr
Objednací
číslo
DN
Pro volně položené potrubí
Automatická zpětná klapka Quatrix-K
100
620368
125
620486
150
620369
100
620370
125
620487
150
620371
■■ Typ 3F podle DIN EN 13564, vhodné pro černou vodu (splašková
voda s obsahem fekálií) a šedou vodu (technologické vody bez obsahu fekálií)
■■ Jedna automaticky ovládaná uzavírací klapka, jedna klapka
s možností manuálního uzavření
S instalační šachtou
Automatická zpětná klapka Quatrix-K
■■ Typ 3F podle DIN EN 13564, vhodné pro černou vodu (splašková
voda s obsahem fekálií) a šedou vodu (technologické vody bez obsahu fekálií)
■■ Jedna automaticky ovládaná uzavírací klapka, jedna klapka
s možností manuálního uzavření
■■ Výškově nastavitelný a otočný nástavec
■■ Krycí deska těsná povrchové vodě s možností volitelné výplně
††Třída zatížení: K 3
11
B13
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
175
11
Systém ochrany proti zpětnému vzdutí vody
Příslušenství
10RückstausystemeZubehör
Příslušenství
Informace pro objednání
Název
Vhodné pro
Popis
Ø69
Ø58
Objednací
číslo
66
■■ Z plastu
Přítokový nástavec
DN 50
■■ Sklepní vpust Junior se
■■ Pro připojení postraního
zpětným uzávěrem
■■ Sinkamat-K (na podlahu)
■■ K dodatečné montáži
přítoku
2410.00.04
■■ Hmotnost: 0,1 kg
Ø65
140
■■ Z plastu
Prodlužovací kus
■■ Sklepní vpust Junior se
zpětným uzávěrem
■■ Pro hlubší zabudování
■■ Stavební výška: 130 mm
2040.00.06
■■ Hmotnost: 0,2 kg
Ø160
Funkční díl zpětného
uzávěru
Kontrolní trubička
■■ Sklepní vpust Junior se
zpětným uzávěrem
■■ Náhradní díl
■■ DN 100
■■ Zpětné klapky Triplex‑K‑2
■■ Z plastu
■■ Automatické zpětné
■■ S těsnícím kroužkem
klapky Quatrix-K Typ 3F
■■ Sklepní vpust Junior se
zpětným uzávěrem
■■ Pro kontrolu těsnosti
2120.00.00
6010.00.15
klapek po provedení
údržby
■■ Čistící díl Triplex‑K
■■ Jednoduchá zpětná
!
Sada pro přestavbu
klapka Triplex‑K‑0, Typ 0
■■ Jednoduchá zpětná
klapka Triplex‑K‑1, Typ 1
■■ Zdvojená zpětná
klapka Triplex‑K‑2, Typ 2
■■ K přestavbě na
automatickou zpětnou
klapku Quatrix-K, Typ 3F
podle DIN EN 13564
620372
■■ Čistící díl Triplex‑K
■■ Jednoduchá zpětná
Sada pro přestavbu
11
klapka Triplex‑K‑0, Typ 0
■■ Jednoduchá zpětná
klapka Triplex‑K‑1, Typ 1
■■ K přestavbě na zpětnou
klapku Triplex-K, Typ 2
podle DIN EN 13564
620373
■■ Se zásuvným modulem
620378
■■ Čistící díl Triplex‑K
■■ Jednoduchá zpětná
klapka Triplex‑K‑0, Typ 0
Uzavírací klapka
Vrchní kryt
176
■■ Jednoduchá zpětná
klapka Triplex‑K‑1,
■■ Zdvojená zpětná
klapka Triplex‑K‑2,
■■ ednoduchá zpětná
klapka Triplex‑K‑1,
■■ Zdvojená zpětná
klapka Triplex‑K‑2,
Typ 1
Typ 2
Typ 1
■■ S těsněním
■■ Ovládací páka
620379
Typ 2
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B13
Systém ochrany proti zpětnému vzdutí vody
Příslušenství
11
10RückstausystemeZubehör
Název
Vhodné pro
Popis
Objednací
číslo
■■ Čistící díl Triplex‑K
Vrchní kryt
■■ Jednoduchá zpětná
■■ S těsněním
620380
klapka Triplex‑K‑0, Typ 0
■■ S břitovým těsněním
116
■■ Zpětné klapky a čistící
Šachtový nástavec
400
140
170
Těsnící manžeta
Roštový nástavec
400
Krycí deska
■■ Stohovatelné na sebe
v krocích po 116 mm
††Pro Sinkamat-K lze
použít maximálně dva
nástavce
■■ Pro instalaci do vodosta■■ Zpětné klapky a čistící
vebního betonu
díly s instalační šachtou
††Maximální hladina
■■ Sinkamat-K (pod podlahu)
spodní vody: 3 m
díly s instalační šachtou
■■ Sinkamat-K (pod podlahu)
■■ Zpětné klapky a čistící
■■ Pro volitelnou výplň nebo
díly s instalační šachtou
■■
■■ Automatická zpětná
klapka Quatrix‑K Typ 3F
125
■■ Všechny přečerpávací
175
75
Signalizační zařízení
■■
■■
■■
■■
■■
zařízení Muli série
Provedení mono/duo
Muli-Max-F
Sinkamat-S
Sinkamat-Z
Sinkamat-K (pod podlahu)
††Duo
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
Prodlužovací set
■■ Automatická zpětná
klapka Quatrix‑K Typ 3F
620510
620383
díly s instalační šachtou
■■ Zpětné klapky a čistící
620381
■■
jako plastový kryt s protiskluznou úpravou
S beznapěťovým
kontaktem
Optické a akustické
Bez stykače
K instalaci mimo výbušné
prostředí
Rozměry: 125 x 175 x
75 mm
Třída ochrany: IP65
Provozní napětí: 230V/AC
50/60Hz
Zástrčka s kabelem: 2 m
Obsah balení:
††Tlaková hadička (10 m)
††Napájecí kabel s
konektory
Pro kabelovou chráničku
DN 40
††Úhly a ohyby ≤ 45°
620384
0150.26.73
620438
11
B13
Ceny naleznete v našem ceníku „B13 ceník“. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách www.aco.cz
nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
177
Download

Ochrana proti zpětnému vzdutí