Adobe Acrobat XI Úvodní příručka
Převod stávajícího formuláře na vyplnitelný
formulář PDF v aplikaci Adobe® Acrobat® XI
Papírové formuláře nebo stávající elektronické soubory, například soubory
aplikace Microsoft Word, můžete snadno převádět na vyplnitelné formuláře PDF.
Průvodce formulářem automaticky rozpozná a převede statická pole na vyplnitelná.
1. V pravém horním rohu aplikace Acrobat klikněte na podokno Nástroje.
2. Otevřete panel Formuláře. Klikněte na Vytvořit.
3. Vyberte stávající dokument a klikněte na Další.
4. Vyberte jednu ze dvou možností:
Použít aktuální dokument nebo vybrat jiný soubor
• Chcete-li použít jiný dokument, vyhledejte daný soubor a klikněte na Pokračovat.
Naskenovat papírový formulář a převést ho na vyplnitelný formulář PDF
• Klikněte na Pokračovat. Vyberte skener a režim barev. Postupujte podle pokynů skeneru
a oskenujte formulář.
• Po každé stránce se vás Acrobat zeptá, zda jste dokončili skenování, nebo potřebujete
oskenovat další stránky.
5. Acrobat analyzuje dokument a přidá interaktivní formulářová pole. Zkontrolujte seznam polí
formuláře na panelu Pole. Názvy polí formuláře budete používat při sběru a analýze dat.
Proto dbejte na to, abyste použili takové názvy, které jsou jedinečné a popisují obsah pole.
Chcete-li změnit název pole, dvakrát na něj klikněte a zadejte požadovaný název na kartě
Všeobecné. Klikněte na Zavřít.
6. Chcete-li pole upravit, vyberte ho a na panelu Úlohy klikněte na Upravit pole. Můžete také
přidat další pole.
7. Na horním panelu nástrojů pro úpravy formuláře klikněte na Náhled (tlačítko přepíná režimy
Upravit a Náhled). Formulář se zobrazí tak, jak ho uvidí příjemce a vy můžete vyzkoušet jeho
chování.
Chcete-li se vrátit do režimu úprav, klikněte na Upravit.
8. Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko Ukončit úpravy formuláře, které je v pravém horním
rohu aplikace Acrobat. Uložte formulář PDF.
Tip: Chcete-li se dozvědět, jak vytvořit formulář úplně od začátku nebo jak vyjít ze šablony, přečtěte si
téma Vytvoření formuláře od začátku nebo ze šablony v aplikaci Acrobat XI Pro.
Další informace
www.adobe.com/cz/products/
acrobat
Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704 USA
www.adobe.com
www.adobe.cz
Tip: Chcete-li formulář rozeslat a analyzovat odpovědi, přečtěte si téma Distribuce formulářů PDF
a analýza odpovědí v aplikaci Acrobat XI Pro (Aplikace FormsCentral Desktop je pouze v
angličtině).
Adobe, the Adobe logo, and Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other
countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2012 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
7/12
Download

Převod stávajícího formuláře na vyplnitelný formulář PDF v