UBYTOVACÍ KNIHA
UBYTOVACÍ KNIHA
Accommodation log book for registration of foreigners
Following the Czech law, each foreigner who stays in Czech Republic over night, should fill in this acommodation
log form. In the acommodation log form should be filled in all folders for each person including newborn, babies or
retirees. The acommodation log form should be fill legibly in block capitals.
Accommodation log book for registration of foreigners
Rezervacní císloí:
Booking number:
Following the Czech law, each foreigner who stays in Czech Republic over night, should fill in this acommodation
Typ
ubytování:
Císlo uybtování:
log form. In the acommodation log form should be filled in all folders for each person including newborn, babies or
Type of accommodation:
Accommodation
number:
retirees. The acommodation log form should
be fill legibly
in block capitals.
Domácí
zvíre
Ano/Ne
Rezervacní
císloí:
Pets
Yes/No
Booking
number:
Povolání:
Typ ubytování:
Císlo uybtování:
V naléhavých prípadech kontaktovat:
Domácí zvíre Ano/Ne
Responsible occupant:
Accommodation number:
Profession/Relation:
Type of accommodation:
Pets Yes/No
Povolání:
1
Profession/Relation:
Úcel pobytu v
rekreace/turistika Ubytoval/
Adresa
V naléhavých prípadech kontaktovat:
CR
pobytu v CR
Responsible occupant:
Landal Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
118, 382 78
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
1
Príjmení:
Úcel pobytu v
Surname:
CR
rekreace/turistika
Rodné jméno:
Císlo cestovního dokladu:
Former name
Vízum:
Ubytoval/
Adresa Landal Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
Visa No.
pobytu v CR
118, 382 78
Státní obcanství:
Travel document No. (Passport or ID):
Nationality:
First
name (full):
Surname:
Car
Visaregistration:
No.
Jméno:
Príjmení:
Pobyt
22/02/2222
RodnéOd:
jméno:
Stay
from:
Former
name
Datum/místo/stát
narození: 22/02/2222
Jméno:
Date/place/state
First name (full): of birth:
Trvalé
bydlište:
,,,
Pobyt Od:
22/02/2222
Home
adress:
Stay from:
Podpis:
Datum/místo/stát narození: 22/02/2222
Signature:
SPZ:
Vízum:
Pobyt
22/02/2222
Státní Do:
obcanství:
Stay
to:
Nationality:
SPZ:
Car registration:
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay to:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište: , , ,
Home adress:
Podpis:
Signature:
I hereby do authorize Landal GreenParks to process my data to send
me information and offers.
I hereby do authorize Landal GreenParks to process my data to send
me information and offers.
Date:____________________ Signature main tenant:_________________________
2
Úcel pobytu v
CR
rekreace/turistika
Ubytoval/
Adresa
pobytu v CR
Landal Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
118, 382 78
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
3
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
4
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
* Strike out which is not applicable.
5
Úcel pobytu v
CR
rekreace/turistika
Ubytoval/
Adresa
pobytu v CR
Landal Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
118, 382 78
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
6
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
7
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
* Strike out which is not applicable.
8
Úcel pobytu v
CR
rekreace/turistika
Ubytoval/
Adresa
pobytu v CR
Landal Marina Lipno, Lipno nad Vltavou
118, 382 78
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
9
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
10
Císlo cestovního dokladu:
Travel document No. (Passport or ID):
Príjmení:
Vízum:
Surname:
Visa No.
Rodné jméno:
Státní obcanství:
Former name
Nationality:
Jméno:
SPZ:
First name (full):
Car registration:
Pobyt Od: 22/02/2222
Pobyt Do: 22/02/2222
Stay from:
Stay to:
Datum/místo/stát narození:
Date/place/state of birth:
Trvalé bydlište:
Home adress:
Podpis:
Signature:
* Strike out which is not applicable.
Download

UBYTOVACÍ KNIHA - Landal GreenParks