XXXVI. ročník
“POHÁR OSVOBOZENÍ”
mezinárodní vojenská střelecká soutěž pod záštitou
místopředsedy vlády a ministra obrany ČR
36th year of
“THE LIBERTY CUP "
international military shooting competition under the auspices of the
Vice-Chair of the CR Government and Minister of Defense
Česká republika - Czech Republic
VVP Březina /Vyškov/ - MTA Březina /Vyškov/
14. – 16.května 2010 - May 14th – 16th 2010
Přihláška / Registration Form
Název organizace / Unit Name
Název družstva / Team Name
Team / Družstvo
Příjmení/
A Hodnost Jméno/
/ Rank
First Name Surname
1
2
3
4
B
1
2
3
4
C
Datum narození/
Date of Birth
Číslo pasu/
Passport No.
Hodnost
/ Rank
Jméno/
First Name
Příjmení/
Surname
Datum narození/
Date of Birth
Číslo pasu/
Passport No.
Hodnost
/ Rank
Jméno/
First Name
Příjmení/
Surname
Datum narození/
Date of Birth
Číslo pasu/
Passport No.
1
2
3
4
Souhlasím s užitím mých osobních dat výhradně pro účely přihlášení do soutěže
I authorize to use my personal details for the sole purpose of fulfilling my competition enrolment
e-mail :
Kontakt /Address for the Answer
telefon/phone No. :
Datum/Date
Podpis/Signature
Odeslat na / Send to
ASOCIACE ZÁLOŽNÍCH BRIGÁD
Major Dip. Eng. ARNOŠT LÍBEZNÝ
Stránského 28, 616 00 Brno, CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 543 235 262
Fax : +420 543 235 271
E-mail : [email protected]
[email protected]
Odeslat do 10. dubna 2010 / To be send before Apríl, 10th 2010
Download

Přihláška