KRONIKA
ZÁBŘEHA
2011
Město Zábřeh
v roce 2011
Město:
Zábřeh
Místní části:
Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín,Václavov
Katastrální území:
Zábřeh na Moravě
Rozloha:
3.458 ha
Počet obyvatel:
cca 14.100
Spádové oblasti:
cca 34.500
Od 13. století začalo město Zábřeh psát svou bohatou historií. Město leží
na rozhraní severní a střední Moravy v předhůří Jeseníků v nadmořské výšce
mezi dvěma sty až dvěma sty šedesáti metry nad mořem. Jeho poloha vyjádřená
geograficky vypadá následovně:
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
49° 52´ 57´´
16° 52´ 30´´
Zábřeh je město svým rozsahem nevelké, ale má dnes hned dvě náměstí. Starší
z nich, náměstí Masarykovo, je historické, kdysi plnilo funkci centrálního rynku
středověkého města, dnes je centrem s většinou historicky ceněných památek
a druhým je nové náměstí Osvobození, které je centrem aktivního městského
života dnes.
Na historickém „horním“ Masarykově náměstí najdeme rekonstruovaný zámek,
který byl původně zemským knížecím hradem, později lesním úřadem
Liechtensteinského knížectví. Budova byla pevností, renesančním zámkem
a v první polovině 18. století se oblékla do barokního kabátu. Během času ztratila
přestavbou charakter pevnosti, až se stala správním sídlem. V současnosti zde
sídlí většina úřadoven městského úřadu s kanceláří starosty. V samém středu
náměstí je kašna pocházející z roku 1829 a morový sloup, tyčící se tu od roku
1713.
Dominantou města i „horního“ náměstí je chrám sv. Bartoloměje a budova
bývalé radnice, v jejímž přízemí dnes zůstala síň Tunklův dvorec, kterou
provozuje základní umělecká škola zčásti jako galerii a zčásti jako koncertní sál
školy. Nepřehlédnutelným je i dům Pod podloubím, ve které dnes sídlí městské
muzeum. Náměstí je dnes zejména obřím parkovištěm pro městský úřad,
návštěvníky hotelu AMCO, restaurací a několika firem, které zde mají svá sídla.
Chceme-li dnes nasát městský život, musíme do „podhradí“, do centra, které je
živější a které nemá tak bohatou historii jako jeho starší „horní“ konkurent.
Náměstí nese jméno Osvobození a je často označované jako „dolní“. Největší
dominantou tohoto náměstí je bezesporu budova gymnázia.
Po obou stranách široké hlavní ulice protínající náměstí se nachází řada obchodů
nabízejících nejrůznější druhy zboží. Najdeme tu i další velkou budovu,
která sloužila dříve zemědělskému učilišti a dnes je druhou velkou budovou
městského úřadu, v jehož nejvyšším patře sídlí městská knihovna. Náměstí končí
křižovatkou cest mířících jednak k Šumperku a na druhou stranu k městskému
nádraží. Právě v tomto místě je postaven kulturní dům, sídlo Zábřežské kulturní,
restaurace Club a disco clubu Žumpa.
1
V 15. století z iniciativy pana Jiřího Tunkla byly ve městě a jeho okolí zahájeny
práce na zakládání rybníků. V centru města zůstal do dneška zachován dříve
Zámecký neboli Oborníkový rybník. Kolem rybníka je krásná procházka po jeho
upravené hrázi vedoucí od supermarketu BILLA vedle sladovny k břehům
Moravské Sázavy. Procházka odtud může navázat na velký městský park,
oficiálně Wolkerovy sady. Podél břehů řeky po proudu lze tudy dojít až k nově
rekonstruovanému zábřežskému nádraží, nad nímž se klene ve svahu místní část
zvaná Skalička.
Na tomto konci města začíná nebo končí, podle směru, který zvolíme, silniční
obchvat, který ulevil městskému centru při průjezdu, buď na Olomouc nebo
na druhou stranu, tedy do Šumperka. Na obchvatu a v jeho blízkosti najdeme tři
benzinové čerpací stanice (Shell, Benzina a Slovnaft). Obchvat je s městskou
silniční sítí provázán novým kruhovým objezdem. V prostoru vymezeném
od náměstí Osvobození směrem k vlakovému nádraží se nacházejí velké
supermarkety (LIDL, PENNY market, Kaufland).
Při severovýchodním okraji města směrem k Šumperku vyrostlo sídliště
s výmluvným názvem Severovýchod. Na něj navázala podél výpadovky
na Rovensko výstavba menších rodinných domků v Javorové ulici.
V roce 1921 se součástí města Zábřeh stala část zvaná Krumpach s tehdy 658
budovami a 5 389 obyvateli. Krumpach, stejně jako další části města, změnil
za tu dobu výrazně tvář. S růstem počtu obyvatel vyrostlo i zde směrem na Čechy
nové sídliště s názvem Krumpach, kterému místní rádi přezdívají Šmoulov.
Město po provedené optimalizaci základních škol zřizuje 4 základní školy. První
školou je Základní škola R. Pavlů na Skaličce, ve které mohou děti absolvovat
pouze 1. stupeň školy, je určena zejména malým školákům ze Skaličky,
pokračovat pak mohou v některé škole „ve městě“. Přímo v centru na Školské
ulici narazíme na velkou III. základní školu, označovanou jako „Trojka“. Sídliště
Severovýchod si při svém vzniku vyžádalo další základní školu, oficiálně
IV. základní školu Severovýchod, označovanou jako „Čtverka“. Pro děti z „horní
části“ města nad Masarykovým náměstím, kde vedle tradiční zástavby rodinných
domů vyrostlo dnes již letité sídliště Výsluní, vznikla v sedmdesátých letech
pavilonová škola - II. základní škola na ulici Boženy Němcové, kterou
Zábřežané „ překřtili“ na Dvojku, Boženku či Pavilonku.
Město je vlastníkem budovy krytého bazénu s areálem venkovních bazénů
a s tobogánem pro letní vyžití u vody. Krytý bazén vyrostl v sedmdesátých letech
při závodu Hedva na výjezdu z města směrem na Lupěné a Dolní Bušínov,
v místech, kde už předtím Zábřežané navštěvovali na začátku dvacátého století
městské koupaliště. Areál v současnosti prochází masívní rekonstrukcí,
která rozdělila zábřežské zastupitele a vzbudila nejednu vášnivou debatu
při jednání městského zastupitelstva.
Součástí města jsou i jeho místní části – Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín
a Václavov. První zmiňovaná součást města je využívána především jako
centrum rekreace, a pokud si o Dolním Bušínově budou povídat místní
starousedlíci či Zábřežáci, určitě padne nikoli oficiální, ale hojně užívaný název
Bozéňov. Vyrostlo zde množství chat a chatiček, které jsou v privátním
vlastnictví, ale vyrostlo zde i mnoho podnikových chat a rekreačních zařízení.
2
V centru této chatové oblasti je oblíbená restaurace s možností ubytování
a dětským hřištěm. Vyhledávaná je místní přehrada, nejen k plavání a vodním
sportům, ale i k rybaření.
Hněvkov je částí, ve které najdeme kromě rodáků a místních, i řadu nově
příchozích obyvatel, kteří zde nalezli útočiště v místním domově důchodců. Také
Hněvkov má svou chatovou oblast a s ní rekreanty přijíždějící za relaxací
a přírodou. Atraktivní pro mnohé místní i Zábřežany je v Hněvkově nově
opravená komunikace vedoucí podél železniční trati směrem na Hoštejn, kterou
v současnosti využívá čím dál větší počet jezdců na kolečkových bruslích.
Malou částí města jen s několika domy u lesa ve směru na Čechy je Pivonín
osídlený jen asi sedmi desítkami obyvatel.
Velmi živou kulturní tepnou města je městská část Václavov, v jejímž kulturním
domě se pravidelně scházejí hlavně místní divadelníci, pořádají se zde bály a jiné
kratochvilné akce pro lidi z Václavova, ze Zábřeha, ale i ze širší divadelní obce.
V roce 2011 žilo ve městě 13 932 obyvatel, což znamená sice malý, ale faktický
úbytek. V průběhu roku se narodilo 125 dětí, z nichž 66 bylo chlapců a jen
59 děvčátek. I tady je patrný pokles oproti minulým letům, který sice není nijak
drastický, ovšem znatelný.
Statisticky lze úbytek Zábřežanů demonstrovat čísly. Zatímco narozených je 125,
zemřelých je o dvanáct více tedy 137. Mezi zemřelými v roce 2011 bylo 80 mužů
a 57 žen.
Na místě je ukázat tabulku s počty obyvatel města a jeho částí s čísly uvádějícími
počty obyvatel s trvalým pobytem na konci roku 2011.
Část obce
Celkem
Muži
Ženy
8
4
4
Hněvkov
254
121
133
Pivonín
73
35
38
Václavov
192
92
100
Zábřeh
13 405
6 428
6 977
Celkem
13 932
6 680
7 252
Dolní Bušínov
Zajímavá jsou i čísla ukazující věkovou strukturu občanů s trvalým pobytem
ve městě a jeho částech, kterou pro úplnost uvádíme.
3
Občané ve věku 0 -14
Část obce
celkem
muži
ženy
Dolní Bušínov
1
1
0
Hněvkov
42
21
21
Pivonín
11
8
3
Václavov
27
14
13
Zábřeh
1852
930
922
Celkem
1933
974
959
Občané ve věku 15 -59
Část obce
celkem
muži
ženy
6
2
4
Hněvkov
145
76
69
Pivonín
42
18
24
Václavov
110
54
56
Zábřeh
8 353
4 165
4 188
Celkem
8 656
4 315
4 341
Dolní Bušínov
Občané ve věku 60 a více
Část obce
celkem
muži
ženy
Dolní Bušínov
1
1
0
Hněvkov
67
24
43
Pivonín
20
9
11
Václavov
55
24
31
Zábřeh
3 200
1 333
1 867
Celkem
3 343
1 391
1952
Jak je z tabulek patrné, v nejmladší věkové kategorii je více chlapců než dívek,
v produktivním věku od patnácti do devětapadesáti let je mezi muži a ženami
rovnováha, ovšem muži nad 60 let jsou proti ženám v menšině o téměř šest
stovek.
4
Občané města se v 78 případech rozhodli pro uzavření sňatku v průběhu roku
2011, což dokládá fakt, že manželství ještě stále nevymřelo. Růst cen a tlak
na materiální náročnost při udržení životní úrovně jsou faktory, které mohou vést
občany ke stěhování do regionů s větší šancí na zisk práce a lepšího pracovního
zařazení. Přesto jsou statistiky přistěhovaných vůči odstěhovaným pro město
lichotivé. 335 občanů se v průběhu roku do města přistěhovalo a jen 258 se jich
odstěhovalo. Pro úplnost je třeba uvést také počet těch, kteří se stěhovali, ovšem
pouze v rámci města. Bylo jich 401.
Jubileum 101 let oslavila v prostorách zábřežské interny Hilda Kauerová.
Na svět přišla 23. dubna 1910 v Olšanech jako čtvrté ze sedmi dětí. V osmnácti
letech přišla do Zábřehu, kde pracovala v textilce a poté v domácnosti známé
zábřežské rodiny učitele Františka Novotného. S textilkou, nesoucí později název
Hedva, byl její život spojen až do odchodu
do důchodu. Hilda Kauerová byla dlouho
soběstačná, na interně je od té doby, co po těžkém
úrazu téměř přestala chodit. Na oslavě svého
jubilea, kam jí přišli kromě nejbližších popřát
s dárkem a kyticí také místostarosta Karel Crhonek
a pracovníci interny, z ní vyzařovala pohoda
a dobrá nálada. Karel Crhonek stojednaleté
oslavenkyni také předal osobní pozdrav od hejtmana kraje Martina Tesaříka
a jeho dárek – velikonočního zajíčka. Mezi oblíbené aktivity oslavenkyně patří
vymalovávání obrázků, a protože přednedávnem interna vystavovala práce svých
klientů v Galerii Tunklův dvorec – včetně dílek Hildy Kauerové, je nepochybně
jedním z nejstarších autorů, kteří zde vystavovali.
Nejdůležitější události
ve světě a v ČR
Leden
Od ledna do března lékařské odbory pod heslem Děkujeme, odcházíme,
burcovaly veřejnost. Hromadnými výpověďmi se lékaři snažili přimět
kompetentní orgány ke zvýšení platů, v opačném případě hrozilo Česku, že dojde
ve zdravotnictví ke kolapsu, neboť lékaři, kterým nebude vyhověno v jejich
požadavcích, hrozili odchodem do zahraničí. Řada výpovědí byla skutečně
podána, řada jich byla také dodatečně vzata zpět, ale nakonec došlo k dohodě,
jejímž výsledkem bylo navýšení platů ve zdravotnictví.
Rok 2011 se do dějin Evropské unie zapíše jako zatím nejkrizovější. Start situace
byl ve slunném Řecku, které, jak se později ukázalo, falšovalo své výkazy, až se
nakonec zjistilo, že už nemá na chod státu ani euro. Evropská unie poskytla
Řecku finanční pomoc ve výši 200 miliard eur, aby byl dluh umořen. Brzy bylo
jasné, že částka stačit nebude, problémy přetrvávají, nebo dokonce rostou.
Podobné symptomy nemocné ekonomiky začaly vykazovat také Itálie, Španělsko
a Portugalsko. Evropští ekonomičtí experti připouštějí, že není vyloučen ani
rozpad měnové unie a návrat některých zemí k původním měnám. Nyní je již nad
slunce jasnější, že v každém případě krize zasáhne všechny členy unie mnohem
intenzivněji, než se dalo čekat.
4. ledna došlo k astronomicky výjimečnému úkazu, kdy v Česku bylo možné
sledovat částečné zatmění slunce. Jeho vrchol nastal v půl desáté dopoledne,
čehož si ovšem mohl všimnout jen málokdo, protože bylo zataženo a na mnoha
místech bránil v lepší viditelnosti také smog. Na květen předpověděl americký
5
kazatel Harold Camping konec světa, při němž mělo až na pár vyvolených lidstvo
vyhynout. Když se předpověď v květnu nenaplnila, pokusil se vizionář ještě
jednou o přepočet, který ukázal na 21. říjen. Ani tentokrát se apokalyptická vize
osmadevadesátiletého muže nenaplnila.
Rok 2011 bude navždy do historie zapsán jako rok reforem. Lidé v průběhu
roku vycházeli do ulic, aby vyjadřovali nespokojenost, hrozili stávkami
a dokonce i blokádami hlavního města. Poslanci strávili nepřetržitě šest dní
ve sněmovních lavicích. Mnoho poslanců ve sněmovně i přespávalo. Ve jménu
reforem několikrát hrozil i pád kabinetu Petra Nečase, bylo podáno několik
stížností k Ústavnímu soudu. Schváleny byly reforma důchodová, reforma
výpočtu stávajících důchodů (tzv. malá důchodová reforma), daňová reforma,
sociální reforma a zdravotní reforma. Po letech planých diskusí o nezbytnosti
reformy důchodového systému přistoupila letos vláda k akci, neboť česká
populace nezadržitelně stárne a stávající příjmy penzijního systému nebudou
zanedlouho stačit.
Z odvodů na sociální pojištění, které dnes činí 28 % hrubé mzdy, budou lidé
od roku 2014 moci 3 procentní body vyvést na svůj soukromý účet. To vše
ale jen za předpokladu, že sami k těmto penězům navrch přidají 2 procentní body
ze svého. Rozhodnutí, zda člověk chce část peněz platit namísto státu
na individuální účet u soukromé penzijní společnosti, bude dobrovolné. Později
ho ale nepůjde změnit. Soukromé penzijní společnosti budou peníze spravovat
ve čtyřech fondech, lišících se mírou rizika a zisku. Po dosažení důchodového
věku, který bude postupně růst, si lidé budou moci vybrat, zda si nechají penzi
vyplácet po dobu 20 let, nebo po menších částkách až do smrti.
Vláda změnila výpočet důchodů vyplácených státem na základě loňského
rozhodnutí Ústavního soudu, podle něhož se musí brát větší ohled na to, kolik
lidé vydělávali a odváděli do penzijního systému. Nový výpočet důchodů
vstoupil v platnost v říjnu a snížil důchody lidem, jejichž hrubý měsíční příjem se
pohyboval mezi 18 a 36 tisíci korunami.
Nejvýrazněji se lidí dotkne změna sazeb daně z přidané hodnoty. Od roku 2012
se spodní sazba DPH bude zvyšovat ze současných 10 procent a 14 procent. To
povede ke zdražení hlavně potravin a léků nebo třeba také knih. V roce 2013 by
mělo následně na to dojít ke sjednocení obou sazeb na 17,5 procenta. Z výtěžku
DPH budou financovány transformační náklady důchodové reformy. Od roku
2014 dojde k zavedení jednotného inkasního místa pro výběr daní a od roku 2013
bude omezena podpora stavebního spoření.
Sociální reforma zavádí zpřísnění pravidel pro výplatu podpory
v nezaměstnanosti. Získají ji jen ti, kteří za poslední dva roky odpracovali
alespoň rok a po dvou měsících od registrace na úřadu práce budou žadatelé
povinni odpracovat 20 hodin týdně veřejné služby.
Zdravotní reforma znamená především změnu úhrad. Od 1. prosince 2010
zaplatili pacienti v nemocnicích místo 60 Kč rovnou stovku, od 1. ledna 2011 pak
platíme v lékárnách 30 Kč za celý recept a ne za jednotlivé položky, méně
dostupné jsou lázně a je nově zavedena možnost zaplatit si vybraného lékaře.
Pacienti si léky nad 50 korun budou hradit sami a bude zrušeno postupně dva
a půl tisíce lůžek v českých nemocnicích. Změnit zdravotní pojišťovnu bude
pacient moci jen jednou za rok.
6
17. ledna podal u Městského soudu v Praze podnikatel Radovan Vítek
insolvenční návrh na zadluženou společnost Sazka. Tím je odstartována jedna
z velkých kauz českého hospodářského systému. 7. června insolvenční správce
Sazky odvolal kontroverzního generálního ředitele Aleše Hušáka, který v jejím
čele stál šestnáct let. Ve funkci ho nahradil Marek Hájek. Postupně se odhalovalo
neprůhledné nakládání s finančními prostředky Sazky, obohacování se
a tunelování prostředků.
Únor
Ministr školství Josef Dobeš angažoval šéfa nacionalistické a euroskeptické
iniciativy Akce D.O.S.T. Ladislava Bátoru. Zároveň ho představil jako
možného kandidáta na jeden z náměstkovských postů. Proti tomu se postavil
i premiér Nečas. Dobeš to vyřešil šalamounsky, když z Bátory udělal
ekonomického poradce. Vyhověl tak přání Hradu, na jehož doporučení si Bátoru
původně vybral, a vyhnul se kritice premiéra. Rozhodl se vyčkat na uklidnění
emocí. Po třech měsících se rozhodl Bátoru povýšit na šéfa personálního odboru,
čímž vyvolal novou vlnu vášní. Tu statečně přiživoval sám Bátora, když přes
internetovou sociální síť Facebook jedovatě útočil na Karla Schwarzenberga,
předsedu TOP 09. Po přestřelce TOP 09 odmítla chodit na zasedání vlády, dokud
Dobeš Bátoru neodvolá. Ten se za úředníka omluvil, ale zbavit se ho nechtěl.
I tentokrát přišel ministr se smírným řešením a „nejvýkonnějšího úředníka“ učinil
zástupcem ředitele ministrovy kanceláře, odkud se posléze Bátora sám rozhodl
odejít. Skončil tak nakonec tam, kde začal, ve funkci poradce na částečný úvazek.
17. února ministr zdravotnictví Leoš Hegr a předseda Lékařského odborového
klubu Martin Engel podepsali memorandum o zvýšení platů lékařů. Engel tím
ukončil protestní akci lékařů, která probíhala pod heslem „Děkujeme,
odcházíme“.
Ze Spojených států amerických dorazila zpráva o tom, že se americké banky
vrátily v roce 2010 k zisku a jejich výdělek ve výši 87,5 miliardy USD
(1,6 bilionů korun) byl nejvyšší za poslední tři roky.
24. února do Prahy k veliké radosti všech fotbalových nadšenců přijel jeden
z nejslavnějších fotbalových klubů světa FC Liverpool. Sparta s ním ve druhém
kole Evropské ligy vypadla. První pražský zápas skončil 0:0, odvetu vyhrál
Liverpool o jedinou branku, která padla čtyři minuty před koncem zápasu.
26. února 2011 zemřel ve věku 84 let Arnošt Lustig. Spisovatel, který své dílo
zasvětil holocaustu a získal světovou proslulost. Za normalizace žil v emigraci
a do své vlasti se vrátil až po roce 1990.
Po zisku tří filmových Oscarů ovládl také česká kina snímek Králova řeč, jehož
tvůrcem byl Tom Hooper. Historické drama o britském panovníkovi s vadou řeči
získalo 27. února americké filmové ceny za nejlepší film, nejlepší režii, nejlepší
scénář a čtvrtý Oscar putoval do rukou Colina Firtha za hlavní roli.
Březen
Celý svět zůstal v němém úžasu stát nad zprávou o ničivé katastrofě
v Japonsku. 11. března zasáhlo severovýchodní část Japonska zemětřesení o síle
7
9 stupňů Richterovy škály a následné tsunami. Katastrofa přinesla smrt
15 tisícům Japonců (8 tisíc zůstalo nezvěstných), ale stala se jednou z nejhorších
katastrof také proto, že přinesla nejhorší jadernou havárii zejména zničením
reaktoru v atomové elektrárně Fukušima stojící v postižené oblasti.
18. března se na sjezdu v Brně dostal do čela sociálních demokratů Bohuslav
Sobotka, který stranu povede další dva roky. Prvním místopředsedou ČSSD byl
zvolen Michal Hašek
22. března se premiéry dočkal i první film Odcházení natočený podle hry
exprezidenta a scénáristy Václava Havla. Ten také poprvé usedl do křesla
režiséra.
25. března o půlnoci nastal rozhodný okamžik, k němuž proběhlo sčítání domů
a bytů 2011. Celá akce skončila 14. dubna.
Duben
Začátek dubna přinesl nejen jaro ale i nový politický skandál,
když místopředseda Věcí veřejných Jaroslav Škárka uvedl, že strana mu platila
desetitisíce korun měsíčně za loajalitu. Rada strany ho poté ze strany vyloučila
za porušení etického kodexu. Následně nato Škárka předal policii důkazy o tom,
že bezpečnostní agentura ABL ve spolupráci s Věcmi veřejnými špehovala v roce
2006 politiky na Praze 1. Doručil také obálku se 170 000 korunami, kterou mu
prý předal faktický lídr strany Vít Bárta. Podobné trestní oznámení jako Škárka
podala vzápětí také Kristýna Kočí, kterou Vít Bárta podobně obdaroval nemalou
finanční částkou. Také Kočí společně se Stanislavem Humlem (poslancem
za VV) byli vyloučeni tentokrát Poslaneckým klubem strany.
Vít Bárta po všech obviněních 8. dubna rezignoval na funkci ministra dopravy.
Premiér Nečas rezignaci přijal a o tři dny později doručil prezidentu republiky
Václavu Klausovi. Novým ministrem dopravy se 21. dubna stal Radek Šmerda.
Od 10. dubna bavil svět kamerový záznam z Chile, kde Václav Klaus na tiskové
konferenci „nenápadně“ sebral protokolární pero. Prezidentskou krádež
odvysílala světová média a video se stalo hitem internetu. Škoda jen, že se
popularita České republiky díky tomuto „kousku“ pana prezidenta posunula
do mínusu.
Na konci dubna upínala světová média zrak zejména na Velkou Británii.
V pořadí druhý dědic britského trůnu, princ William, si před zraky celého světa
vzal Kate Middletonovou. Česká média za svými partnery v zahraničí nijak
nezaostávala a dlouho dopředu připravovala své čtenáře, posluchače i diváky
na královskou svatbu - událost roku. Měli jsme tak předem informaci o tom,
co a jak bude v rámci přísného protokolu probíhat, kdo bude pozván a kam bude
umístěn při obřadu. Jak bude vypadat královské svatební menu apod. Česká
televize zprostředkovala českým divákům účast na obřadu tím, že 29. dubna
zabezpečila několikahodinový přímý přenos události.
Květen-červen
První květnový den byl Jan Pavel II. v Římě svým nástupcem Benediktem XVI.
blahořečen. Událost přilákala velmi mnoho věřících. Podle Vatikánu se jednalo
8
o největší setkání věřících od pohřbu Jana Pavla II. roku 2005.
Druhý květnový den znamenal úlevu zejména pro USA, když bylo oznámeno,
že americké komando zabilo vůdce teroristické sítě al-Káida Usámu bin Ládina,
který stál mimo jiné za útoky na newyorská dvojčata 11. září 2001.
V našich domácích podmínkách přinesl 2. máj start dlouho připravované
a s napětím sledované státní maturity na středních školách. Maturitní zkouška
byla dlouhodobě připravována Cermatem a má dvě základní části, státní
a profilovou. Zadání státní části zkoušky je plně pod taktovkou Cermatu, zatímco
profilovou část zkoušky stále měly ve své režii samy školy. Studenti se kvůli
maturitám několikrát vydali protestovat do ulic, sepisovali petice a při maturitní
generálce pár odvážlivců napsalo do testů jen slovo „bojkot“. Proti se stavěli
učitelé, kteří nazývali mnoholetou přípravu šlendriánem a tunelem a odmítli se
účastnit školení na organizaci zkoušek. Maturita nakonec proběhla bez fatálních
zádrhelů. Záhy po skončení maturit se ale strhla vášnivá debata kolem testů
a toho, zda má veřejnost právo vědět, z čeho studenti maturovali. Cermat to
striktně odmítl, pak ale ministr rozhodl o zveřejnění testů. Tím byla odstartována
nová maturitní diskuse, tentokrát o nejednoznačnosti a nesmyslnosti některých
otázek. Velmi intenzivně se řešily také žebříčky úspěšnosti škol, které však
ministerstvo odmítlo zveřejnit. 15. června ministr Dobeš oznámil výsledky
maturitní zkoušky veřejnosti. Každý desátý žák nebyl připuštěn k maturitě
a skoro pětina žáků ve zkoušce neuspěla. Obecně nejhůře dopadli žáci
nástavbových oborů.
Na konci května vstoupil do kin film Lidice režiséra Petra Nikolaeva, který
zaznamenal velký úspěch jak u diváků, tak také u kritiky.
16. června ochromila zemi stávka dopravních odborů. V Praze poprvé stálo
metro, lidé vyrazili pěšky či na kolech, mnohé školy vyhlásily ředitelské volno
nebo odkládaly zkoušky.
30. června navzdory mohutným protestům přijal řecký parlament plán úspor
ve výši 28 miliard EUR a privatizace státních podniků.
Červenec
Hned první červencový den s nástupem prázdnin nastoupila do nové role také
Karolína Peake, místopředsedkyně Věcí veřejných, kterou jmenoval prezident
Václav Klaus vicepremiérkou.
11. červencový den znamenal průlom do sázek v Česku, když vlastní číselnou
loterii spustila sázková kancelář Tipsport a týden po ní i Fortuna. Převratná je
situace v tom, že dosud tuto loterii u nás provozovala pouze Sazka.
Od 12. července se Vít Bárta, faktický lídr Věcí veřejných, stal předsedou
poslaneckého klubu strany.
22. července se do středu zájmů světových médií dostalo Norsko, když tady
norský pravicový extremista Anders Behring Breivik způsobil bombovou
explozi v Oslu a poté postřílel mnoho lidí na ostrově Utoya. Řádění Breivika
nepřežilo 77 lidí.
9
Na začátku července byla v Londýně premiérou druhé části Relikvie smrti
uzavřena filmová sága o Harry Potterovi z pera J.K.Rowlingové.
2. července vyhrála Wimbledon naše tenistka Petra Kvitová. Za velkého aplausu
přímo na kurtu, ale také doma u obrazovek, přebírala cennou trofej opět
po třinácti letech česká tenistka.
Srpen
13. srpna se v rámci festivalu tolerance uskutečnil průvod homosexuálů, jeden
z vrcholů Prague Pride. Centrem prošlo nebo protančilo zhruba pět tisíc lidí.
30. srpna vydala sněmovna předsedu poslaneckého klubu VV Víta Bártu
a poslance Jaroslava Škárku k trestnímu stíhání kvůli podezření z korupce. 6. září
byli pak oba muži obviněni.
Královna českého šansonu Hana Hegerová oznámila ve svých osmdesáti letech
konec koncertní kariéry.
Září
Šestnáctitisícové město Varnsdorf se stalo ohniskem občanského odporu.
Obyvatelé varnsdorfského Centra sociálních služeb si na počátku září zřídili
neformální domobranu. Došlo k tomu krátce poté, co po srpnových drastických
útocích romských pachatelů na osazenstvo herny v Novém Boru a šestici mladíků
v Rumburku vypukly ve městech na Šluknovsku nepokoje namířené proti
„nepřizpůsobivým občanům“. Tyto dva incidenty rozpoutaly několikaměsíční
lavinu vášní, hysterie, strachu a etnických i sociálních nepokojů, jejichž
epicentrem se stal Šluknovský výběžek. Varnsdorfské demonstrace ukázaly,
že problémy je nutné řešit nejen regionálně, ale je třeba razantnějšího zásahu
přímo od státu. Policejní prezident Petr Lessy poslal na Šluknovsko policejní
posily z celé republiky, a to včetně těžkooděnců. Posílená policie hlídkuje
většinou v blízkosti romských ghett. Česká vláda představila několik možností
řešení jako např. zřízení mnoha míst pro veřejně prospěšné práce, pobírání
sociálních dávek pro rodiče jen těch dětí, které chodí řádně do školy, zformování
speciální pořádkové jednotky o síle padesáti nových policistů ve Varnsdorfu
apod. Situace na Šluknovsku se uklidnila, ovšem bohužel vyřešena nebyla.
Nevládní organizace upozorňovaly na to, že eskalace napětí může začít kdykoli
znovu nejen ve sledovaném regionu, ale i jinde v republice.
7. září nastal nejčernější den hokejových dějin. U Jaroslavle spadlo letadlo
s hokejisty Lokomotivu, v němž seděla také trojice Čechů Jan Marek,
Karel Rachůnek a Josef Vašíček. Z pětačtyřicetičlenné posádky přežili jen
palubní inženýr a jeden z ruských hráčů Alexander Galimov, jenž utrpěl
popáleniny na 90 % povrchu těla a nakonec zemřel o pět dnů později i on.
Tradiční hokejové město Jaroslavl přišlo během okamžiku o svůj tým. Truchlil
však celý svět, kromě Ruska hlavně sedm dalších zemí (Česko, Slovensko,
Švédsko, Bělorusko, Ukrajina, Německo a Lotyšsko), jejichž občané byli hráči
týmu Lokomotivu.
Pondělí 26. září, čas 5.20 h. Nastal přelomový okamžik pro naši železniční
dopravu i pro samotné České dráhy. Z havířovského nádraží směrem do Prahy
10
vyjela první souprava soukromého dopravce RegioJet, který není dotován
státem. Žluté vlaky podnikatele Radima Jančury se tak staly první skutečnou
konkurencí Českých drah.
Na konci září oficiálně oznámil svou kandidaturu na prezidenta Přemysl Sobotka,
místopředseda Senátu a člen ODS.
Říjen
5. října oslavil bývalý prezident Václav Havel své pětasedmdesáté narozeniny.
S přáteli oslavoval narozeniny v pražském uměleckém centru DOX, kam popřát
přijela i bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová nebo
Tom Stoppard, britský dramatik narozený ve Zlíně.
Tentýž den se stal posledním pro Steva Paula Jobse, otce iPodu, iPhonu či
iPadu, svérázného zakladatele společnosti Apple. Tento Michelangelo digitálního
věku podlehl 5. října rakovině slinivky.
11. října se rozpadla vláda slovenské premiérky Ivety Radičové, které podlomila
kolena dluhová krize v některých státech EU.
Sněm TOP09 oznámil kandidaturu Karla Schwarzenberga pro prezidentské
volby.
Listopad
9. listopad přinesl zvrat na ministerstvu průmyslu. Ministr Martin Kocourek
nedokázal vysvětlit, jak to bylo s miliony, které poslala makléřská firma na konto
jeho matky. Proslavil se termínem „odklonit“ miliony před rozvodovým
majetkovým vyrovnáním. Posléze podal demisi a 16. listopadu ho nahradil
Martin Kuba.
23. listopadu bylo definitivně rozhodnuto a oznámeno, že se tradiční dětský
pořad Večerníček stěhuje na ČT 2. Večerníček byl v České televizi vysílán
nepřetržitě od 2. ledna 1965 a od Nového roku 2012 ho diváci mohli sledovat
pouze na dvojce.
26. listopadu Andrej Babiš, majitel Agrofertu, oznámil, že se chce se svým
hnutím ANO zúčastnit senátních voleb 2012.
Prosinec
14. prosince sto padesát devět poslanců zvedlo ruku pro změnu ústavy,
která zavádí přímou volbu prezidenta.
15. prosince zveřejnil Český statistický úřad výsledky sčítání lidu, domů a bytů,
z nichž vyplynulo, že u nás žije 10 562 214 obyvatel. Zajímavostí je fakt,
že k víře rytířů Jedi z Hvězdných válek se přihlásilo víc lidí než k romské
národnosti.
18. prosince zemřel dramatik a politik Václav Havel. Po jeho smrti se ukázalo,
že žádný jiný Čech nezískal ve světě takovou proslulost jako on. Země se zahalila
do smutku. Na obecních a městských úřadech v zemi byly podepisovány
11
kondolenční listiny. Ve středu 21. prosince se uskutečnil za účasti vdovy Dagmar
a dalších členů Havlovy rodiny smuteční pochod Prahou a následně na to v pátek
23. Prosince ve Svatovítské katedrále státní pohřeb Václava Havla.
Rada města
Rada města pracovala v průběhu roku 2011 ve složení:
Příjmení
Zastupitelstvo
města
Jméno
Titul
Politi.
strana /
uskupe
ní
1
CRHONEK
Karel
PaedDr.
ČSSD
2
DOUBRAVA
Pavel
Mgr.
KDU-ČSL
3
DRAPÁČ
Jan
Mgr.
ČSSD
4
JOHN
František
RNDr. Mgr., Ph.D.
KDU-ČSL
5
KAPL
Antonín
Mgr. Bc.
ODS
6
MICHALOVÁ
Lucie
Mgr.
Slovo
Občana
Zábřeha
7
ŠEBESTA
Petr
MVDr.
Volba pro
město
Zastupitelstvo města
Příjmení, jméno /politická strana nebo uskupení/
1
BENK Jaroslav, Ing. /Zdravý Zábřeh/
2
CRHONEK Karel, PaedDr. /ČSSD/
12
3
ČERNÝ Jiří, MUDr. /Zdravý Zábřeh/
4
DAVID Zdeněk, PhDr. /Nezávislá volba/
5
DOUBRAVA Pavel, Mgr. /KDU-ČSL/
6
DRAPÁČ Jan, Mgr. /ČSSD/
7
HORÁK Edgar, JUDr. /KSČM/
8
9
-
JANHUBA Antonín, Ing. Bc. /Volba pro město/
JAŠEK Ondřej, Ing. /Zdravý Zábřeh/
13
10
JOHN František, RNDr. et Mgr., Ph.D. /KDU-ČSL/
11
KAPL Antonín, Mgr. Bc. /ODS/
12
KEPRT Václav /KDU-ČSL/
13
MICHALOVÁ Lucie, Mgr. /Slovo Občana Zábřeha/
14
PAŠTA Pavel, Mgr. /ČSSD/
14
15
RÝZNAR Jan, MUDr. /Slovo Občana Zábřeha/
16
SOJÁKOVÁ Božena, PaedDr. /Slovo Občana Zábřeha/
17
STROUHAL Martin, Ing. /Nestraníci/
18
ŠEBESTA Milán /KSČM/
19
ŠEBESTA Petr, MVDr. /Volba pro město/
15
20
ŠPIČKOVÁ Jana, JUDr. /Nestraníci/
21
TRHAL Pavel /Slovo Občana Zábřeha/
Z jednadvaceti zastupitelů byli zpočátku čtyři pověřeni přijímáním prohlášení
o uzavření manželství, byli to vedle starosty Františka Johna ještě místostarosta
Karel Crhonek a zastupitelé Edgar Horák a Milán Šebesta. Později byl počet
oddávajících rozšířen ještě o Boženu Sojákovou a Pavla Doubravu.
Na 6. zasedání 16. března zastupitelstvo schválilo rozdělení oblastí působnosti
pro neuvolněné místostarosty. Karel Crhonek, 1. místostarosta, bude odpovědný
za oblast občanskoprávní a krizové řízení, dopravu, sociální a zdravotní
problematiku, školství, kulturu a tělovýchovu. Pro druhou místostarostku
Lucii Michalovou zůstala oblast životního prostředí a stavební problematiky.
1. místostarosta Karel Crhonek byl také zastupitelstvem pověřen zastupovat
starostu v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nebude přítomen
nebo funkci nevykonává. 1. místostarosta úřadoval na radnici pravidelně každé
pondělí a středu vždy v době od 13,30 do 15,00 hodin.
Rozhodnutím rady bylo zřízeno sedm komisí města. Byli jmenováni jejich
členové a předsedové. Oproti minulosti byly provedeny v komisích změny, takže
nadále již nebyla jmenována bytová komise a komise životního prostředí
zahrnula do své působnosti i problematiku zpracovávanou v minulosti komisí
pro místní části. Beze změn byly zachovány komise dopravy a BESIP, sociální
a zdravotní, kulturní a rovněž sportovní. Nově byly ustaveny komise
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Nezměněný zůstal také fakt, že práce
v komisích je dobrovolná, a tedy bezplatná
Složení komisí rady města:
Komise pro rozvoj města
předseda: Ondřej Jašek
členové: Pavel Bruštík, Tomáš Čvančara, Václav Dušánek, Pavel Macháček,
Tomáš Soural, Martin Strouhal.
Komise pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
předseda: Pavel Pašta,
členové: Pavel Doubrava, Karol Ozorovský, Ivona Pisková, Jana Valová,
Jitka Vicencová, Jarmila Zlobická.
16
Komise dopravy a BESIP
předseda: Jan Drapáč,
členové: Jaroslav Bajer, Pavel Dorničák, Martin Labor, Milan Ryšavý,
Václav Strašil, Emil Štencl.
Komise sociální a zdravotní
předseda: Václav Keprt,
členové: Marcela Hélová, Jiří Karger, Eva Marečková, Jan Rýznar, Pavel Špička.
Komise pro životní prostředí a místní části
předseda: Jaroslav Benk,
členové: Alena Bajerová, Štěpán Brablec, Marie Macháčková, Martin Pospíšil,
Karel Veselý, Jaroslav Vít.
Komise kulturní
předseda: Zdeněk David,
členové: Pavel Doubrava, Petr Janů, Vratislav Jarmar, Josef König, Martin
Strouhal, Viktor Šebesta.
Komise sportovní
předseda: Antonín Kapl,
členové: Tomáš Kobza, Jaroslav Pavelka, Martin Pelikán, Miloš Unzeitig,
Svatoslav Valenta, Martin Vitásek.
Ve středu 9. února byly posty ve výborech doplněny zastupitelstvem. Opozice,
která zpočátku kritizovala radu za způsob obsazování svých poradních sborů,
získala v komisích výrazné zastoupení. Po prvním hlasování o sedmičlenném
finančním výboru bylo jasné, že na předsedu navrhovaný Milán Šebesta
upřednostňuje práci v kontrolním výboru a předsedou finančního se tak stal
Martin Strouhal. Členy výboru byli jmenováni Vladimír Konopas, Miloš Lachnit,
Jiří Maňka, Pavel Procházka, Miloslav Tempír a Aleš Valnoha. První volbou
předsedy kontrolního výboru neprošel o jediný hlas navržený Antonín Janhuba,
takže nakonec se do čela výboru dostal Milán Šebesta a členy se stali
Libor Dvořáček, Petra Hamplová, Oldřich Kadlec, Jana Špičková, Jaroslav
Špaček a Vojtěch Vydra.
Komplikovaná byla i volba výboru komunitního plánování sociálních služeb.
Problémem v tomto případě nebylo personální obsazení, pochybnosti tentokrát
vyvolala samotná existence výboru, neboť podle některých činnost výboru
překrývá činnost sociální komise. Poté, co se podařilo obhájit potřebnost výboru,
stala se jeho předsedkyní Božena Sojáková a do pětice byly zvoleni ještě členové
Marie Donati, Jiří Karger, Ludmila Macáková a Andrea Rattayová.
Ačkoliv by se zdálo, že po volbách a při nově složeném zastupitelstvu se
v jednáních zastupitelstva objeví nová témata k diskusi, hned od počátku roku
2011 nebylo pochyb o tom, že bazén a Wanemi jsou témata stálá a mimořádně
kontroverzní.
Bazén byl ostatně tématem, které stálo za trestním oznámením na bývalého
starostu Zdeňka Koláře ve věci financování stavby krytého bazénu. Olomoučtí
kriminalisté zkoumali podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele
a porušování povinností při správě cizího majetku. Po téměř ročním zkoumání
17
bylo konstatováno, že k žádnému porušení zákona nedošlo, a trestní oznámení
skončilo neúspěchem. Stejným neúspěchem skončila i žaloba na někdejšího
místostarostu Lubomíra Sommera, který způsobil rozhořčení většiny nově
zvolených zastupitelů podpisem smlouvy na prodej pozemků v průmyslové zóně
Leštinská se společností Wanemi. Policie i v tomto případě odložila trestní
stíhání s konstatováním, že k trestnému činu nedošlo.
Na 5. zasedání zastupitelstva města 9. února vzbudil mimořádné emoce
třímilionový doplatek, který společnost Renostav požadovala za práce při stavbě
a fungování bazénu. Starosta v prosinci odmítl požadavek s tím, že je třeba
konkretizovat požadavek rozpisem provedených prací. Diskuse vygradovala
v ostrou a hlasitou výměnu názorů plnou emocí zejména mezi starostou
a jednatelem společnosti Renostav Milanem Kubíčkem. Svědky výměny názorů
byli nejen všichni přítomní v sále, ale i ti, kteří vše vyslechli ze zvukového
záznamu na internetu. Radnice počínaje právě zasedáním 9. února ve snaze
informovat veřejnost o zasedání zavedla novinku, kdy mají zájemci možnost
vedle přijatých usnesení a zápisu z jednání na webových stránkách města přehrát
si i zvukové záznamy z jednotlivých jednání.
Bez zbytečných emocí se tentokrát obešlo druhé choulostivé téma Wanemi.
Pan Trhal podal návrh na zrušení smlouvy o spolupráci mezi městem a Wanemi.
Nespokojenost většiny zastupitelů plynula z toho, že firma Wanemi využila
svého práva plynoucího ze smlouvy a předložila městu sankční pokutu
2,5 milionů korun. Rušení smlouvy by za těchto okolností bylo zbrklé
a nerozvážné. Bylo rozhodnuto o přípravě speciálního zasedání zastupitelstva,
kde budou k dispozici všechny podklady včetně právního posudku na vypovězení
smlouvy.
Právní posudek zpracovatelů z právnické fakulty Masarykovy
univerzity zkomplikoval mnohým zastupitelům rozhodování. V případném
soudním sporu brněnský posudek potvrzoval stanoviska Wanemi.
Firma prostřednictvím svého mluvčího nevyloučila soudní variantu řešení sporu,
ovšem přes to všechno jasně deklarovala, že upřednostňuje jednání, ovšem
z pozice rovnocenného partnera. Mluvčí Wanemi Petr Vintrocha i někteří
zastupitelé varovali kolegy před uskutečněním návrhů nejdříve zrušit smlouvu
a poté jednat s Wanemi o smlouvě nové. Smlouva o spolupráci kromě klauzule
o případných sankcích obou stran totiž obsahuje i závazky společnosti v oblasti
životního prostředí v mnohem propracovanější podobě než předchozí dohody.
Zastupitelé také budou muset zvážit fakt, že vypovězením smlouvy se zříkají
příspěvku 100 milionů korun, které Wanemi slíbilo v Zábřeze investovat
do sportu, kultury, školství atd. Zrušení smlouvy přitom nic nemění na závazku
města prodat pozemky na Leštinské. I proto zastupitelé zatím návrh na zrušení
smlouvy neodsouhlasili a k tomuto tématu se rozhodli vrátit znovu na zasedání
v polovině března.
16. března na své 6. zasedání přicházeli zastupitelé s jistým napětím. Čekalo je
velmi složité jednání o osudu smlouvy o spolupráci s firmou Wanemi
podepsanou v říjnu 2010.
Bez větších emocí vedená debata nakonec vyústila v hlasování, jímž
zastupitelstvo vypovědělo smlouvu o spolupráci. Zároveň ale uložilo starostovi
a vedení města jednat o nové smlouvě, obsahující především čerpání financí už
při realizaci stavby (ne až po spuštění do zkušebního provozu jako doposud),
18
další záruky nemožnosti přejít na jiný druh paliva či přechod závazků
na případnou třetí osobu. Zda ale dojde k jednání o nové smlouvě, zůstalo
zásadní otázkou.
Téměř všechna další zasedání zastupitelstva se zabývala právními posudky
vztahu smluvních závazků vůči firmě Wanemi. Výběr právní kanceláře se zdál
být pro zábřežské zastupitelstvo neřešitelným úkolem. 11. května se dokonce na
zasedání svolané právě kvůli výběru právní kanceláře dostavilo pouze třináct
zastupitelů. Rada města předtím totiž vybrala dvě kanceláře, které se měly stát
nezávislými hodnotiteli vztahu města a Wanemi. Když mělo dojít k rozhodnutí
zastupitelstva, kterou kancelář z dvojice vybrat, opoziční zastupitelé se zasedání
nezúčastnili. Závěry z posudku brněnské právnické fakulty Masarykovy
univerzity byly zpochybňovány a vedení města trvalo na širší dohodě zastupitelů
v této věci, což ovšem způsobovalo velké průtahy a dostávalo tak město do čím
dál nevýhodnější situace. Část zastupitelů navrhovala neprodleně zahájit
s Wanemi jednání. Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která
má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního záměru
společnosti Wanemi, nakonec tak učinila rada města. Podruhé v rozmezí pouhých
tří týdnů se k této problematice sešlo zastupitelstvo ve středu 1. června.
Ve středu 22. června jednací maratón o vztazích s Wanemi trval dokonce šest
a půl hodiny. To už měli zastupitelé k dispozici čerstvý posudek vztahů města
a Wanemi, který byl tentokrát dílem advokátní kanceláří Moural, Kopecký
a Partneři. Právník kanceláře Vladimír Soukup přímo před zastupiteli shrnul
celou kauzu s doporučením posuzovat vztahy komplexně a jednoznačně se
rozhodnout, zda bude město pro či proti spolupráci s Wanemi, zaujmout
jednoznačné stanovisko, neboť hledání kompromisu situaci ještě více
komplikovalo.
Patnácti hlasy nakonec zastupitelé schválili v úterý 2. srpna podání žaloby
o určení neplatnosti všech smluv mezi městem a společností Wanemi. Zároveň
odsouhlasili podání námitek do územního řízení na výstavbu energetického
zdroje a papírny, které firma míní zbudovat v průmyslové zóně Leštinská.
Zastupitelé, vycházející z posudků právní kanceláře, rozhodli o jednoznačném
postupu vůči firmě – již loni na podzim byla zpochybněna smlouva o prodeji
pozemků společnosti, další soudní kroky mají zneplatnit i předchozí smluvní
vztahy mezi městem a Wanemi včetně první smlouvy o smlouvě budoucí z roku
2006. Jednání, které proběhlo v zasedací síni radnice, znovu přineslo probírání
jednotlivých problematických bodů ve vztazích město – Wanemi, jednalo se
mimo jiné o kupní cenu za pozemky v průmyslové zóně, cenu jejich zasíťování
atd., kdy podle posudku právní kanceláře hrozí městu finanční ztráty. Zástupci
společnosti se naopak nechali slyšet, že všechny eventuality jsou ošetřeny
smluvně, a městu tedy žádné nebezpečí nevyvstane. Podání námitek také až
do soudního vyřešení celého sporu zastavilo územní řízení, které bylo
v závěrečné fázi projednávání. Rozhodnutí zastupitelstva o postupu vůči Wanemi
tak přeneslo další osud projektu hlavně do rukou soudů. Městu podle právní
kanceláře Moural, Kopecký a partneři, která je u soudů bude zastupovat, žádné
sankce nehrozí, zástupci Wanemi jsou přesvědčeni o opaku.
Zastupitelstvo města na svém jednání ve středu 30. listopadu projednalo také
vznik pracovní skupiny, jejímž cílem je zahájit jednání se společností Wanemi.
Při zdůvodnění vzniku skupiny, kterou nakonec podpořilo čtrnáct zastupitelů,
19
zazníval především požadavek vyhnout se možnému nebezpečí sankcí, které by
mohly město zruinovat. Zastupitelé zároveň uložili pracovní skupině úkol zjistit
aktuální stanovisko Wanemi ve věci možného smírného narovnání vzájemných
sporů a rozpracovat konkrétní možnosti takového narovnání včetně jejich
předběžného projednání se zástupci společnosti. Také pověřilo starostu města
vedením této pracovní skupiny a uložilo mu, aby zastupitele průběžně informoval
o její činnosti. Členy pracovní skupiny jsou zastupitelé navržení volebními
stranami (z devíti zde má své zástupce šest: KDU-ČSL, ČSSD, ODS,
Volba pro město, Slovo Občana Zábřeha a Nezávislá volba) a zástupce advokátní
kanceláře zastupující město ve sporu s Wanemi.
Na 13. zasedání rady bylo 31. května přijato Programové prohlášení Rady města
Zábřeha pro volební období 2010 – 2014. Cílem tohoto prohlášení je představit
veřejnosti hlavní směřování koalice a umožnit veřejnou kontrolu jeho realizace.
21. září rozvášnil zasedání zastupitelstva ještě jeden jediný bod – řešení situace
kolem Bytového družstva Kasárna. Několik let trvající spor mezi družstevníky
bydlícími v někdejších kasárnách a městem o výši nájemného a pozdějším
převádění bytů nemá zatím řešení. Přes ujišťování o připravenosti jednat si
nakonec zástupci družstevníků a města začali vyhrožovat soudy. Složitou se
kupodivu stala i kontrola usnesení. Po řadě ostrých výpadů nakonec zastupitelé
vzali celou kontrolu usnesení na vědomí. Jejich počet navíc nebyl nijak vysoký
už na samém počátku zasedání, z jedenadvaceti zastupitelů se sešlo pouze
patnáct, obsazených židlí na pódiu ale s narůstajícím časem stále ubývalo, až po
šesti hodinách občas vcelku planých debat klesl jejich počet na minimální
nadpoloviční většinu jedenácti zastupitelů. Tedy počet, kdy musí být stoprocentní
shoda všech zasedajících, aby mohl být kterýkoliv z bodů jednání odsouhlasen.
Využít možností daných jednacím řádem se rozhodl zastupitel Zdeněk David,
který využil práva navrhnout po dvaadvacáté hodině přerušení zasedání, to by
pokračovalo hned následující den. Ani na tomto se ale zbytek zastupitelů
neshodl. Nerozhodnou situaci nakonec vyřešili Jiří Černý a Zdeněk David, kteří
zastupitelstvo spontánně opustili. To se tak stalo neusnášeníschopným a starosta
jej musel v půl jedenácté večer rozpustit. Skutečnost, že kvůli nízkému počtu
zastupitelů bylo potřeba jednání ukončit, je v novodobých dějinách Zábřeha
unikátní, zastupitelé se k přerušenému programu vrátili na zasedání v úterý
4. října.
20
Hospodaření města
Hospodaření města v roce 2011
Hospodaření města se v roce 2011 řídilo dle rozpočtu města schváleného
usnesením zastupitelstva č. 10/004/931/03/01 dne 08.12.2010:
Rozpočet města na rok 2011 – schválen dne 8. 12. 2010 usnesením ZM
č. 10/004/931/03/01
Příjmy
249 798 000
Výdaje
258 558 000
Saldo
Rozpis financování
+10 920 000
zapojení zůstatku
minulých let
-2 160 000
splátka dlh. úvěru
-8 760 000
Původní rozpočet města na rok 2011 byl schválen jako deficitní. Jelikož bylo
třeba pokrýt tento deficit a splátku úvěru, počítal schválený rozpočet se
zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 10.920.000 Kč. Z této
částky byl uhrazen dlouhodobý dodavatelský úvěr z roku 2010 firmě Renostav,
spol. s r.o., týkající se rekonstrukce krytého bazénu v Zábřehu ve výši
2.610.000,00 Kč.
Na základě provedených rozpočtových opatření zůstával rozpočet po celý
rok 2011 deficitní. Dále bylo postupně navýšeno plánované zapojení
ušetřených prostředků z minulých let z původních 8 760 000,00 Kč
na 52 428 282,00 Kč, tj. navýšení o 43 668 282,00 Kč, čímž bylo zajištěno
finanční krytí deficitu. Financování počítalo i se splátkou krátkodobého úvěru
poskytnutého firmou Renostav, s.r.o., ve výši 475 574,59 Kč a se splátkou
dlouhodobého úvěru poskytnutého firmou Renostav, s.r.o., ve výši
2 160 00,00 Kč.
21
Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2011
Skutečným plněním rozpočtu za rok 2011 došlo k dosažení kladného salda
příjmů a výdajů ve výši 34.369.355,71 Kč, které bylo sníženo doplacením
splátek dodavatelských úvěru v celkové výši 2.635.574,59 Kč (rozdíl odpovídá
částce 31.733.781,12 Kč).
Rozpočet /v Kč/
Plnění
k 31.12.2011 /v
Kč/
schválený
upravený
124 000 000,00
124 471 371,00
132 819 976,59
8 088 000,00
16 602 995,36
1 444 773,90
0,00
5 057 838,00
5 426 840,00
Třída 4 – Přijaté
transfery
117 710 000,00
162 353 710,69
422 917 887,65
Příjmy celkem
249 798 000,00
308 485 915,05
575 612 270,14
Třída 1 – Daňové
příjmy
Třída 2 – Nedaňové
příjmy
Třída 3 –
Kapitálové příjmy
Konsolidace příjmů
263 568 263,00
Příjmy celkem po
konsolidaci
249 798 000,00
308 485 915,05
312 044 015,14
Třída 5 – Běžné
výdaje
249 798 000,00
287 460 588,20
517 783 426,05
8 760 000,00
73 453 609,00
23 49496,38
258 558 000,00
360 914 197,20
51 242 922,43
Třída 6 –
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace
výdajů
Výdaje celkem po
konsolidaci
% RU
101,2
263 568 263,00
258 558 000,00
360 914 197,20
277 674 659,43
Saldo P a V po
konsolidaci
-8 760 000,00
-52 428 282,15
34 369 355,71
Třída 8 financování
8 760 000,00
52428282,15
34 369 355,71
76,9
Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků
v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města.
22
S příchodem nového roku vyšly do ulic města a jeho přilehlých obcí na tři stovky
skupinek koledníků. Tříkrálová sbírka organizovaná zábřežskou Charitou
nabízela možnost přispět až do 13. ledna. Podvanácté skupinky procházely
městem, aby kromě zpěvu koled, kadidla a cukru z palonínské chráněné dílny
každému, kdo do pokladniček přispěl, přidaly nad vchod nezbytné K+M+B 2011.
Ti, kteří návštěvu koledníků promeškali, měli možnost přispět dárcovskou SMS
zprávou nebo bankovním převodem. Dokladem lidské solidarity je fakt, že byl
opět překonán rekord sbírky.
315 kolednických skupin vyrazilo do ulic a uliček 102 obcí v působnosti
zábřežské Charity, aby tam vybraly celkem 1.159.430 Kč. Částka oproti loňsku
vyrostla o 1.275 Kč. Nejčastějším platidlem byly i letos kovové dvacetikoruny.
V kasičkách se jich sešlo 6.505 kusů. Vedle kovových byly v kasičkách
i bankovky tisícikorunové a dvoutisícikorunové. Do výsledku sbírky patří i eura,
neplatné české haléře, slovenské koruny, penny, lipa, franky i dináry.
Na návrh místostarosty Karla Crhonka a odboru školství schválila rada udělení
Ceny města. Za mimořádné úspěchy v oblasti kultury, kterými proslavil město
Zábřeh, získal cenu Pavel Taussig, filmový historik, scénárista, novinář
a publicista. Pavel Taussig je autorem mnoha studií a dokumentů, kterými
proslavil naše město, jeho okolí a osobnosti s městem spjaté.
Zábřeh se opět prezentoval
na brněnském výstavišti v rámci
veletrhu
Regiontour.
Od 13. do 16. ledna měli
návštěvníci možnost poznat
prostřednictvím
prezentací
zajímavosti
našeho
kraje
a s nimi i našeho města.
Expozici Olomouckého kraje
otevřel hejtman Martin Tesařík
společně s ministrem pro místní
rozvoj Kamilem Jankovským a předsedou Asociace krajů ČR Michalem Haškem.
Zábřeh lákal zejména organizátory turistických akcí, zájezdů a dětských táborů.
Zájem budí náš region jako místo vhodné mimo jiné také pro cykloturistiku.
K prvnímu měsíci roku v Zábřehu patří již dlouhodobě Welzlování a nejinak
tomu bylo i v roce 2011. První týdny a víkendy v roce patřily cestovatelům,
dobrodruhům a recesistům, kteří pomáhají šířit slávu a odkaz slavného
zábřežského rodáka. Welzlovská série začala Během do zámecké brány v sobotu
15. ledna. Na start
netradičního
závodu
lákaly
výzvy
organizátorů závodníky
nejrůznějšího
věku
a výkonnosti
plné
odhodlání co možná
nejrychleji
vyběhnout
nahoru po točité a strmě
stoupající
cestě.
Pro méně fyzicky zdatné
borce byla připravena
23
novinka - sjezd maximální rychlostí po zábradlí dolů. Soutěžící nebyli nijak
limitováni věkem. Speciální soutěž byla vypsána také pro psy. Dvanáct borců
neodvrátil od účasti na letošním recesistickém Běhu do zámecké brány ani déšť
a vlezlé počasí. Nálada ale pod zámkem přesto panovala skvělá i díky
vynikajícímu zázemí, které skýtal vinný sklípek Milana Navrátila. Jako první se
do kopce vydali nejmenší, mezi nimi teprve čtrnáctiměsíční Tereza Václavková,
která kopec zdolala díky mamince a úplatkům sušenkami za necelou minutu
a půl. S rostoucím věkem závodníků rostly také výkony, nejvíce vyrovnaný byl
souboj v mužské kategorii, kde o vítězi zřejmě rozhodl pád jednoho
ze závodníků. Palmu vítězství si tak s nejlepším časem 14:64 vteřiny odnesl
Adam Žanda, který za dosavadním rekordem trati zůstal o pouhou vteřinu.
Pohled na mokré zábradlí, jehož sjezd je jednou z disciplín akce, odradil většinu
závodníků, přesto se našli tři odvážlivci, kteří se vydali směrem dolů, vítězství
získala Zuzka Václavková.
Pořadatelé však připravili novinku, která sjezd zábradlí plně nahradila.
Na trojkolový samohyb pak usedli ti nejodvážnější, aby změřili síly s nástrahami
trati. Nejlépe se s nimi vyrovnala Radka Štýbnarová. Ta přesto, že večer před tím
převzala ocenění jako třetí nejlepší sportovec Zábřehu roku 2010, nechyběla ráno
na startu akce.
V sobotu 22. ledna se s patřičnou dávkou recese a radosti z pohybu vydali na trať
závodníci Welzlova kufru, aby na kopci Humenec změřili síly. Kromě
sportovních úspěchů získal nejvěrohodněji napodobený „Welzl“ zvláštní cenu.
Welzlův kufr měl letos smůlu na sníh. Zatímco v předchozích ročnících se
Welzlovi následovníci brodili sněhovými závějemi, tentokrát mohli mrazu
děkovat za to, že závod neprobíhal v blátě, ale na namrzlém terénu Humence.
Dopolední krosový závod nebyl pro účastníky nijak snadnou záležitostí.
Nejlepším byl Adam Žanda a na krátké trati zvítězil Lukáš Paukert. Odpolední
závod s kufrem absolvovalo s tradičním trojbojem slivovice – špek – tvarůžky
skoro třicet účastníků. Jak už se stalo dobrým zvykem, o titul nejrychlejšího
běžce se utkali především závodníci juniorského věku. Pro zralejší účastníky byl
náročný nejen výstup na Humenec, ale rovněž trojkombinace pochutin, která
ze závodu dělá to pravé peklo. Do závodu přesto dali i zbytky vetchých sil
a do cíle většinou doklopýtali u konce s dechem. Nejvýše se postupovým
pavoukem nakonec prokousala osmička nejrychlejších, vítězné vavříny
na slavnostním vyhlašování na Rafandě z rukou hlavního organizátora
Pavla Zubíka společně převzali Milan Palla a Ondřej Haislar. Jako každý rok
nechyběla ani soutěž o nejlepší masku, pořadatelé tentokrát ocenili hned čtveřici
účastníků: Věruši Horáčkovou, Zdenu Štýbnarovou, Danu Davidovou
a Ondřeje Haislara. Závěr Welzlova kufru pak patřil hodnocení vzorků pálenek.
Titulem Welzlova cestovatelská slivovice se už potřetí za sebou pyšnila slivovice
Karla Crhonka.
24
V neděli 30. ledna se
po
Masarykově
náměstí prohnalo hned
několikero
saní,
ovšem
většinou
s lidským zápřahem.
Sedm recesistických
posádek za dozoru
mnoha diváků vyrazilo
na trať. Atmosféru
dotvářely
country
skupina Hubertus a již
od rána nabízené
zabíjačkové speciality,
kterým mnozí neodolali. Chybět nemohl ani Pavel Lněnička se skutečným
spřežením sibiřských samojedů. Sněhu sice nebylo nejvíc, ale na skluz saní to
stačilo, jisker létajících od skluznic na suché dlažbě se nikdo bát nemusel.
Pořadatelé se snažili o maximální zážitek z jízdy jak pro účastníky, tak také
pro diváky. Divácky zajímavější se trať stala poté, co ji doplnil uměle navršený
sněhový val, který se stal výzvou pro posádky. Divákovu oku nemohlo ujít,
že více než kostýmy řešily posádky vozítka, která potáhnou. Posádky Sibiřská
hasičská jednotka, Neutop se!, Holubice míru, Znojemské vokurky, Čertovi
vobrázci, Kulturáci a Silná pětka bojovaly statečně všechny, vítěznou se stala jen
jedna – Sibiřská hasičská jednotka. Welzlování doprovázela až do poloviny února
v kině Retro výstava fotografií a přednáška Karla Kocůrka o putování
po indiánských rezervacích a vyprávění Jakuba Mikuly o dramatickém výstupu
na himálajskou sedmitisícovku.
V sobotu 12. února měli přítomní možnost zažít vzrušení v kině Retro
na celodenní přehlídce filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích i sportech Expediční kamera. Přestože se jednalo o první ročník této
akce v Zábřehu, navštívily v sobotu kino Retro dvě stovky diváků,
na které čekala desítka nejlepších cestovatelských, horolezeckých a vodáckých
filmů uplynulé sezóny. Na úvod zhlédli diváci slovenský snímek o dobrodružství
při poznávání Mongolska a jeho dějin. Druhým v pořadí se stal film americké
produkce s tématem horolezectví. Představil horolezce Alexe Honnolda,
který sólovýstupem, což je lezení bez jištění, zdolal šestisetmetrovou skalní
stěnu. S potápěčem Stevem Lichtagem se diváci podívali do Indonésie za lovci
vorvaňů, aby v dalších třech snímcích mohli znovu k vodě. S českými autory
bylo možné sjet Brahmaputru, řeky v tureckém pohoří Kačkar nebo se vydat
na cestu do kanadského vnitrozemí. V nehostinné Arktidě ukázal britský film
Asgard projekt pokus o prvovýstup. Horolezecké filmy završil překvapivě
snímek animovaný Mezi vámi z dílny brazilských filmařů. Poslední snímky
zavedly diváky, kteří v četném počtu vydrželi v kině až do večera, na kolech
až do pouště Gobi. V závěru přišlo také hodnocení filmů, v němž nejvíc hlasů
získal první snímek Mongolsko – Ve stínu Čingischána.
25
Welzlování letos uzavřelo vyhlášení výsledků výtvarně - literární soutěže Svět
Eskymo Welzla 2011 v DDM Krasohled. V pátek 18. února se v Krasohledu
za patronace malíře a ilustrátora Libora Vojkůvky sešli autoři výtvarných
a literárních prací, kteří se ucházeli o ocenění. 122 výtvarných děl a třicítka prací
literárních dala porotě zabrat. Celkem se představili nejlepší malíři a grafici
v devíti kategoriích, nejmladší vítězkou se u předškolních dětí stala Anička
Kargerová, u dětí z I. stupně
základních škol kralovala
Anastázie Kantorová a na II.
stupni Hana Hojgrová. Mezi
nejstaršími
–
studenty
středních škol, si pomyslnou
palmu vítězství odnesla
Olga Mikmeková. Tříčlenná
porota udělila také zvláštní
ocenění Mojmíru Jurečkovi
za komiks nazvaný Lov
medvěda, hledání domova,
tam a zpátky. Mezi díly
inspirovanými
polárními
medvědy, psími spřeženími, dalekým severem a samozřejmě samotným
zábřežským polárníkem zaujala také stolní hra Eskymo Welzl se nikdy nezlobí či
Welzlovo pexeso. Zábřežský rodák se stal inspiračním zdrojem také
pro začínající literáty, v poezii byla nejlépe ohodnocená práce Ivety Košárkové,
v próze pak dílko Štěpánky Minářové.
Patronem soutěže se i letos stal známý šternberský malíř a ilustrátor
Libor Vojkůvka, který spolu s ředitelkou DDM Janou Valovou předával četná
ocenění i s dárky (na snímku).
V sobotu 5. února se sálem kulturního domu rozezvučela libá hudba, dámy
a pánové ve večerních toaletách a oblecích roztančili prostor zejména v rytmu
valčíků. Starosta mohl zahájit již čtvrtý tradiční, vyhledávaný a hojně
navštěvovaný městský ples. Smyčcový komorní orchestr, Moravia Big Band,
hudební skupina Styl, valčíky, bohatá tombola a příjemná atmosféra patřily mezi
hlavní charakteristické znaky zdařilé akce. Program Reprezentačního plesu města
byl okořeněný řadou vystoupení.
S ukázkou renesančních tanců se předvedla mohelnická skupina Jehlan,
standardní a latinskoamerické tance předvedli svěřenci manželů Kolčavových,
exotiku v podobě břišních tanců nabídla skupina Marly. Už podruhé se v rámci
plesu předávala Cena města. Tu letošní starosta František John předal veliteli
zábřežské požární stanice Vladimíru Vysockému, který si loni z jihokorejského
Soulu dovezl vítězství v nejprestižnější kategorii tzv. hasičské olympiádě.
26
Charitní ples patřil oslavám výročí
Především ve znamení oslav dvaceti let existence zábřežské Charity se nesl již
jedenáctý Charitní ples, který proběhl v pátek 4. února v Katolickém domě.
Na četné návštěvníky, kteří zaplnili sál i přísálí, čekala opět bohatá kuchyně,
hudba k tanci i poslechu a také doprovodný program, v němž zaujalo předtančení
svěřenců manželů Kolčavových a hlavně povedené vystoupení iluzionisty.
Nechyběla ani bohatá tombola a hlavně tradiční srdečná atmosféra vytvořená
pracovníky Charity, jejími klienty i samotnými hosty. Vrchol ale přinesl příjezd
dortu s dvaceti svícemi, jehož sfouknutí zvládli návštěvníci plesu. Poté již přišla
řada na porcování sladkého pamlsku, kterého se za nemocného ředitele Charity
Zábřeh Jiřího Kargera ujal ředitel Arcidiecézní Charity v Olomouci a zároveň
zakladatel jejího zábřežského centra Václav Keprt.
Březen se v Zábřehu stejně jako v dalších českých a moravských obcích naší
republiky nesl ve znamení sčítání lidu. Český statistický úřad připravil
pro občany hned několik možností vyplnění sčítacích formulářů,
které do domácností distribuovali sčítací komisaři. Ti byli z 95 % z řad
pracovníků České pošty, tedy lidé většinou známí a důvěryhodní. Komisaři
formuláře předávali do domácností a současně pomáhali všem, kteří se obávali,
že sami jeho vyplnění nezvládnou. Novinkou vedle klasicky rukou vyplněného
formuláře byla zavedena možnost elektronického sčítacího formuláře na internetu
odesílaného on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací byl považován za vůbec nejbezpečnější.
Vyplněné formuláře mohli všichni odevzdávat od 26. března 2011 třemi cestami:
internetem, předáním sčítacímu komisaři nebo odesláním poštou v obálce či
odevzdáním na kterékoli poště. Nejzazší termín pro odevzdání byl 14. duben.
Sčítání lidu, domů a bytů je prováděno na základě zákona a nesplnění povinné
účasti na sčítání by bylo možné sankcionovat pokutou až 10.000 Kč.
27
Spolek Metoděj se rozhodl ukončit
plesovou sezónu tradičně pochováním
basy. V Katolickém domě se tak 4.
března sešly desítky masek na
maškarním plese. Poté, co se v maskách
pastelek, bohů a hudebních skupin bavili
večer dospělí, vyrazily si další den na
maškarní rej do Katolického domu také
děti, na které kromě tance čekaly také
soutěže a hry.
V sobotu 5. března ožila Skalička nebývalým ruchem, který vyvolala akce
„naplavenin“. Skaličtí přistěhovalci a nadšenci připravili na úvod jara Vepřové
hody. Libá vůně masových pochoutek, dobré pití, posezení s přáteli a známými
přilákaly na Skaličku velké množství lidí ze Zábřehu i z okolí a vytvořily tak
mimořádnou atmosféru. Posezení plánované mezi jedenáctou a šestnáctou
hodinou se protáhlo do pozdních večerních hodin.
Stejně jako loni se v pátek 11. března sešly na oblastní přehlídce Zábřežská
opona 2011 čtyři školní divadelní soubory. Hlediště Katolického domu zaplněné
dětmi ze zábřežských škol a školek
mohlo na úvod sledovat muzikálově
zpracovanou
pohádku
O Budulínkovi Sluníček z MŠ
Pohádka. V hlavní kategorii
základních škol se představili
Lamaři z Rohle s originálním
moderním pojetím Erbenovy balady
Polednice, zdatně jim sekundoval
soubor Petrklíč žáků z Bušína
s pohádkou Prsten knížete Lucifera.
Odborná tříčlenná porota ve složení
Pavla Schönová, Magdalena Schwarzová a Josef König ale nakonec postup
na regionální přehlídku dětských divadelních souborů PODĚS 2011 v Olomouci
přiřkla souboru TYJÁTR ze Základní umělecké školy Mohelnice. Ten se
představil s Andersenovým příběhem Kdo je rychlejší?
V pondělí 14. března patřil prostor před zábřežskou radnicí místním hasičům.
Ředitel územního
odboru Hasičského
záchranného sboru
Šumperk
Martin Žaitlik
si
pochvaloval
spolupráci s městem
jak
na
úrovni
profesionálních, tak
také dobrovolných
hasičů.
Jednotky
profesionálů
i
dobrovolníků jsou
součástí krizového
systému, nový vůz
28
Mercedes Atego je po delší době potřebnou novou technikou, která splňuje
náročné požadavky na vybavenost záchranného týmu, který má za úkol zvládnout
všechny běžné události i komplikované zásahy. Velitelem zábřežských
profesionálních hasičů je úspěšný Vladimír Vysocký, vítěz mezinárodní hasičské
olympiády ze Soulu. Profesionálové mají teď tedy odpovídající materiálně
technické zázemí, problém však je s prostorami pro sbor dobrovolných hasičů.
Nevyhovující základnu na moštárně město prodalo, dobrovolní hasiči zde sice
mohou ještě několik let působit, ale všichni si uvědomují, že situace musí mít
východisko v nových a vyhovujících prostorách, které bude třeba hledat, najít
a připravit k činnosti sboru. Pokud by město získalo dotaci, slíbil starosta města
František John pro tyto účely zřídit základnu na Tunklově ulici v místech
někdejší správy a údržby silnic. Předpokládané náklady jsou odhadovány na pět
milionů korun.
V přeplněných šatnících Zábřežanů
pomohla v sobotu 19. března udělat
pořádek
jednorázová
sbírka
šatstva, látek, obuvi a drobných
domácích
potřeb,
kterou
zorganizovala zábřežská Charita. V
sousedství nádraží na rampě
nákladního železničního skladu se
nakupilo sedmnáct tun nepotřebného
materiálu, který může pomoci
potřebným. Sbírka probíhala rovněž
v Mohelnici, kde bylo soustředěno
na pět tun materiálu. Všechen
nasbíraný materiál ihned putoval do broumovské Diakonie, která ho zpracovala
pro účely humanitární pomoci nebo na technické účely. Náklady spojené se
sbírkou byly kryty z prostředků nastřádaných z finančních darů v pokladničkách,
kde se sešlo přes jedenáct tisíc korun.
Sdružení
GYZA
a zábřežské gymnázium
byly již po sedmnácté
v noci z 25. na 26. března
hlavními
organizátory
Prvního
jarního
pochodu – Memoriálu
Arnošta Valenty. Velmi
přívětivé počasí přilákalo
na start pochodu na osm
stovek nadšenců. 699 jich
zvolilo trať nejkratší.
Patnáctikilometrová trať
vedla
od budovy
gymnázia přes Růžové
údolí,
Václavov,
Svébohov a Rovensko zpět do Zábřeha. Pro třicetikilometrovou trať nerozhodlo
61 pochodujících, kteří se v Růžovém údolí vydali na Pivonín, Drozdov,
Drozdovskou Pilu, přes Jedlí, Svébohov, Rovensko opět na guláš do budovy
zábřežského gymnázia. Obávanou a někdy zrádnou padesátku se pokusilo zdolat
v březnové noci pětatřicet statečných. Ti měli část cesty až na Drozdovskou Pilu
29
shodnou s“ třicítkami“. Tady se ovšem museli dát do boje s nekonečně dlouhou
částí cesty do kopce směrem na Crhov, Cotkytli, Štíty, Horní Studénky
do Svébohova, Rovenska a konečně zpátky o Zábřeha, kam poslední stateční
turisté dorazili kolem čtvrté hodiny ranní. Ke každému ročníku oblíbeného
pochodu patří překonávání nejrůznějších nej, takže letos nejstaršímu účastníkovi
bylo pětasedmdesát let a nejmladšímu pouhých jedenáct týdnů. Nejvzdálenější
chodec přijel až z Medového Újezda u Rokycan.
Zábřežský kulturní dům hostil v neděli 27. března dvě stovky mladých dívek
ve věku od osmi do osmnáci let, které se plny očekávání utkaly ve kvalifikaci
pro finále celonárodní soutěže sóloformací v mažoretkovém sportu. Nabitý sál
viděl neuvěřitelných 110 vystoupení, v nichž se představily členky čtrnácti týmů
především ze severní Moravy. Programu přihlížel mimo jiné také náměstek
hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák společně se zábřežským starostou
Františkem Johnem. Zábřežské diváky bezesporu nejvíce zaujala vystoupení
domácích mažoretek. Ty
se představily ve dvou
skupinách
v osmi
vystoupeních,
z nichž
v šesti
postoupily do
celorepublikového finále.
Nejlépe
se
vedlo
seniorkám v pom-pomu.
Trio ve složení Eliška
Indrová,
Marika
Polášková
a Martina
Jirková ze ZUŠ (na
snímku) ve své kategorii
zvítězilo a především si v této nabité disciplíně odneslo cenný skalp Pohybového
studia Lenky Bachové z Jeseníku, které jinak sbíralo jedno vítězství za druhým.
Stříbro vybojovala v pom-pomu seniorek sólo Kateřina Jakešová (ZUŠ)
a juniorky v miniformacích v mixu (Spolek Metoděj), bronz v pom-pomu duo
juniorek (Spolek Metoděj) a uniformace kadetek (ZUŠ). Čtvrté, přesto
postupové, místo vybojovalo i duo kadetek v pom-pomu (ZUŠ).
V muzeu
přivítali
Velikonoce
vystavenými kraslicemi, řehtačkami či
zajíčky pod jednoduchým názvem
Velikonoce. Výstava byla otevřena
vernisáží ve středu 30. března. Hlavní
část expozice na panelech představila
zvyky, tradice a obřady spojené
s Velikonocemi i celým čtyřicetidenním
postním obdobím. Autoři ukázali
samozřejmě náboženský základ těchto
svátků jara, nechyběl ale ani přehled
doprovodných lidových zvyků doložený ilustracemi, historickými i současnými
fotografiemi. O lidových tradicích mluvila také v úvodu vernisáže etnografka
šumperského muzea Mária Kudelová. Pohled na svátky jara a zvyky tohoto
období doplnily s Velikonocemi spojené kraslice pořízené z dílen zručných
zábřežských hospodyněk a od sběratelů. Perníky a pohlednice s velikonoční
tematikou pouze dotvořily kolorit výstavy.
30
Město Zábřeh ve spolupráci s EKO servisem Zábřeh s.r.o. připravilo v rámci
zkvalitňování služeb občanům novinku v podobě takzvané sběrové soboty. Od 1.
dubna do 30. listopadu v areálu firmy EKO servis na Dvorské ulici vedle
Agrodružstva mohli občané využít v době od osmi do dvanácti hodin a bezplatně
odevzdat objemný odpad z vybavení bytu nebo domácnosti, vyřazené
elektrospotřebiče, bioodpad, vyřazené pneumatiky, akumulátory, barvy, laky
a ředidla. Podmínkou bezplatného odběru byl trvalý pobyt v Zábřehu. Cílem
vstřícného kroku směrem k občanům mělo být odstranění nebo alespoň omezení
černých skládek a přeplňování nádob na bioodpad na veřejných prostranstvích.
S nástupem jara se na kostele sv. Barbory dostaly práce na rekonstrukci
do závěrečné čtvrté etapy. Z hlediska financování se jedná o nejnáročnější fázi
restaurátorských a stavebních prací. Předcházející etapy se dařilo hradit z dotací
krajského úřadu, grantů ministerstva kultury, z příspěvku města Zábřeha
a pochopitelně také z darů sponzorů a sbírek farníků. Celková ekonomická
situace a úsporná opatření omezila dotační prostředky. Celkový rozpočet
na dokončení počítal s částkou 2,25 milionu korun. Největší položky z rozpočtu
představují především 815 tisíc korun na obnovu dlažby kostela, 535 tisíc korun
na restaurátorské práce, mobiliář představuje 645 tisíc korun a řada dalších
dílčích nákladů na dokončovací práce. Aby mohly být rekonstrukční práce
na nejstarší kulturní památce ve městě dokončeny, vyzvalo Občanské sdružení
sv. Barbora Zábřeh všechny Zábřežany a příznivce k finanční podpoře a pomoci
při financování dokončovacích prací na obnově kostela. V souvislosti s úpravami
kostela sv. Barbory se město rozhodlo využít možností Nadace Proměny
a provést díky dotaci také úpravu Bezručových sadů. Hlavním cílem grantového
programu nadace je podpora projektů zaměřených na městskou krajinu. Program
pomáhá zakládat a udržovat veřejnou zeleň, vyžaduje rovněž, aby do realizace
byli zapojeni místní obyvatelé. Město v rámci tohoto programu podalo již jednou
žádost o dotaci na Bezručovy sady, tehdy ale neuspělo, svou snahu ovšem
nevzdalo. Cílem projektu je revitalizace Bezručových sadů v souvislosti
s kostelem sv. Barbory tak, aby se z celého prostoru stalo místo relaxace,
odpočinku a poznání. Projekt počítá i se zapojením veřejnosti či místních
občanských sdružení, které mají vztah k dané lokalitě. Celkové náklady
na revitalizaci parku jsou odhadovány na asi osm milionů korun.
V neděli 3. dubna byl koncertem Perly
barokní hudby v kostele sv. Barbory
zahájen cyklus akcí, jehož hlavním
organizátorem se stala Česká křesťanská
akademie. V předvelikonočním postním
období tak začala novinka v podobě
Akademického
týdne,
která
po
zahajovacím koncertu nabídla veřejnosti
ještě přednášku Jana Koblížka pod
názvem Úloha scholastiky při tvorbě
moderního státu a demokratické Evropy. Starosta František John se stal
přednášejícím na další nabízené přednášce s názvem Svatý Albert Veliký a bobři,
ve které naznačil otázky proměny křesťanství a přírodních věd. Neděle
10. dubna patřila vernisáži výstavy Jiřího Kocicha Kříže křesťanského Východu
ve Farním muzeu ve věži kostela sv. Bartoloměje. Akademický týden byl
ukončen v Katolickém domě přednáškou Jany Škubalové Jak se žije křesťanům
v muslimské zemi v západní Africe.
31
Završení pětileté práce oddílu Trojka Shawnee přinesl v sobotu 16. dubna
slavnostní křest Knihy obřadních rouch v prostorách DDM Krasohled. Čtyři
kmotry, kteří dílu nejvíce pomohli na svět, vyzval Slavomír Václavský –
Mičkinikwa (na snímku uprostřed) ke zkropení knihy vodou ze studánky
pod Amerikou, kde se uskutečnil první sněm, vedoucí ke vzniku dnešní Trojky
Shawnee.
Unikátní dílo představuje obřadní roucha indiánů, která také byla v DDM
vystavena v bohatém počtu více než sedmdesáti kusů – taková sbírka je unikátem
nejen v rámci České republiky. Křest byl ale jen jednou z částí bohatého
programu, který Trojka Shawnee připravila. V aule DDM byla kromě obřadních
rouch k vidění spousta materiálů spojených s dějinami skautingu v českých
zemích, ať už šlo o různé časopisy, kroniky nebo fotografie. Při této příležitosti
se opět otevřela Truhla pokladů, soubor archiválií, historických skautských krojů,
vyznamenání a dalších předmětů, které Trojka Shawnee při svém zkoumání dějin
skautingu získala.
Od 20. dubna do konce května komplikovala dopravu úplná uzavírka silnice
ze Zábřeha do Leštiny. Důvodem byly dokončovací práce na mostu přes řeku
Moravu. Objížďka byla vedena po trase Leština – Lesnice – Sudkov – Postřemov
– Zábřeh. Provoz na silnici Lesnice – Zábřeh po hrázi omezoval všechna větší
vozidla, protože tudy mohly projíždět pouze vozy do 5 tun. Omezení se netýkalo
autobusů veřejné linkové dopravy. Koncem května byl povolen provoz po novém
mostu vozidlům do 12 tun s výjimkou pro autobusy a vozidla IZS v jednom
pruhu. Vedení provozu střídavě jedním jízdním pruhem bylo řízeno semafory.
Po uvolnění mostu v obou směrech se výrazně ulevilo jak řidičům, tak také
obyvatelům dojíždějícím daným směrem, kterým se objížďkami značně
zkomplikovala cesta do a z práce.
Mottem letošního ročníku Dne Země bylo „ Aby bylo naší Zemi milo“., který
připravil ve Wolkerových sadech místní dům dětí a mládeže Krasohled. Hlavním
tématem celého dne se stalo cestování po celé planetě. Do Wolkerových sadů
proudily davy žáků škol a školek nejen ze Zábřeha. Na stanovištích, která
společně s pracovníky domu připravili studenti Střední školy sociální péče
32
a služeb Zábřeh, měli návštěvníci možnost poznat jednotlivé kontinenty, jejich
obyvatele, faunu i floru. Vyráběli předměty spojené s kulturou dané oblasti,
zhlédli výstavu keramických portrétů, mini ZOO, ptáky, dravce nebo mohli
sledovat práci hasičů.
V neděli 1. května od 5. hodiny ranní rozestavovali v centru města obchodníci
stánky, které byly neklamným znamením, že za chvíli začne tradiční májový
jarmark. Ranní obloha dávala najevo, že spolupracovat na příjemné atmosféře
dne nehodlá. Zamračená obloha a drobný, ale vytrvalý déšť nedávaly příslib
pěkného dne, přesto se bohatá nabídka stánků, velká návštěvnost a doprovodný
program postaraly o to, že
den byl velmi pěkný. Během
dne se rozjasnila i obloha.
Májový jarmark byl rozložen
na náměstí Osvobození a
v ulicích Postřelmovské a
Československé armády. Do
programu přispěl i dům dětí
Krasohled tvůrčími dílnami a
dětskou scénou, městská
policie
a
dobrovolníci
červeného kříže. Dětem byly
nainstalovány trampolíny a
skákací hrady. Místní svaz
chovatelů přispěl výstavou drobného hospodářského zvířectva. Kulturní program
začal už v devět hodin ráno, kdy se před kulturním domem představily hudební
skupiny různých žánrů, které vyhrávaly až do pozdního odpoledne. Hudební
produkce byla prokládána bojovými vystoupeními historické skupiny Vanir,
která zapojila i přítomné děti (na snímku), kreacemi mažoretek ze základní
umělecké školy i různých tanečních skupin. Návštěvníci, kteří se vypravili
na Masarykovo náměstí, zde našli první farmářské trhy, které připravilo město
Zábřeh ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví.
S Májovým jarmarkem přímo nesouvisely, přesto zajímavým způsobem
obohatily nabídku, návštěvníci zde mohli zakoupit místní potraviny a produkty
zdejších zemědělců a výrobců.
V sobotu 7. května odstartovala na Masarykově náměstí Velká cena Eskymo
Welzla. Desítky vypulírovaných historických skvostů, krásné počasí
i doprovodný
program přilákaly do
místa startu a cíle
odhadem přes dva
tisíce
diváků.
Jedenáctý
ročník
výstavya
soutěže
automobilových
veteránů,
který
připravil 1. dámský
klub
historických
vozidel ve spolupráci
se
Zábřežskou
kulturní, do města
opět
přivedl
33
fascinující sbírku autoveteránů. K vidění byly malé motocykly i vymakané
mašiny, osobní automobily, vozy vojenské, sportovní, užitkové, nechyběl ani
historický autobus či legendární velorexy. Největší zájem byl ale samozřejmě
o ty nejstarší, předválečné, vozy. Mnohdy unikátní kousky, jejichž cena není
dána jen ojedinělostí, ale i množstvím práce a péče jejich majitelů, byly
v obležení diváků. Pozornost se upínala mj. na nejstarší vůz, světoznámý Ford T
z roku 1912 či nejdražší – americký šestiválec Minerva z roku 1926. Startu se
ujal odborník nad jiné povolaný – šestinásobný vítěz Rallye Dakar Karel Loprais.
Vozy vyrobené do roku 1945 absolvovaly třicetikilometrovu trať, mezi nimi se
na trasu vydal i zábřežský Petr Jedelský se svým Mercedesem 230 cabrio z roku
1937 (na snímku), který v domácím prostředí nedal soupeřům šanci a ve své
kategorii zvítězil. Veterány vyrobené v letech 1946 – 1975 pak vyrazily
na šedesátikilometrovou trasu, nejrychlejší ze závodníků Pavel Krejcha dorazil
do cíle zhruba za hodinu. Mezi dámami kralovala Renata Ottová, v motocyklech
Marek Valouch. Diváci, kteří si v hojném počtu počkali i na dojezd vozů
a vyhlášení vítězů, se v mezičase rozhodně nenudili. Čekalo na ně vystoupení
country kapely Hubertus, představily se i mažoretky ze ZUŠ, připravena byla
samozřejmě i bohatá nabídka občerstvení.
V netradičním prostředí zámku na Skaličce proběhlo v úterý 10. května jednání
rady města. Radní přijali pozvání majitelů zámku, kteří se již několik let snaží
tuto kulturní památku intenzivně opravovat. Zámečtí pánové svým pozváním
chtěli především upozornit na stav oprav objektu, ukázat jeho význam
pro obyvatele a návštěvníky města, kterým je zámeček ve vybraných dnech
zpřístupňován. Rekonstrukcí prošel nejen zámecký objekt, ale revitalizován byl
i zámecký park. Areál rekonstruovaného zámku prošel výraznými změnami
spočívajícími zejména v realizaci terénních úprav. Ty zvýrazňuje zvláště rozsáhlá
výsadba i zpevněné plochy – štětované i zpevněné cestičky atd. Léta
zanedbávaný a zpustlý park prohlédl a změnil se v jakési miniarboretum, v němž
bylo kromě stávajících dřevin vysazeno dalších čtyřiašedesát druhů rostlin. Celý
areál byl veřejnosti představen 21. května v rámci akce nazvané příznačně
Parkování aneb Slavnostní otevření zámeckého parku.
Slavnostního otevření se ujali majitelé zámku Kamil Pilka a Patrik Petrík (první
zleva a první zprava), náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašák
(druhý zleva), starosta města František John (uprostřed) a starosta SDH Skalička
34
Lukáš Běhal (druhý zprava). Místní hasiči s majiteli zámku úspěšně spolupracují
už léta, nejinak tomu bylo při přípravě bohatého programu, v němž na úvod
vystoupil Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh. Počasí si ale s organizátory Parkování
nehezky zahrávalo, a tak po chvíli zahnalo hudebníky pod připravené stany. Ani
déšť ale zájemce neodradil a po jeho konci se areál zámečku zaplnil návštěvníky,
kterým kromě dechového orchestru hrála rocková kapela a DJ. Došlo i na kácení
máje Patem a Matem a v závěru i ohňostroj. Zámek Skalička o.p.s. připravila
pro návštěvníky program Léto na zámku, v jehož rámci byla v neděli v objektu
otevřena odpoledne kavárna a v průběhu léta tu budou připraveny doprovodné
akce. První z nich byla výstava bratislavské výtvarnice Martiny Rihákové
pod názvem Keramika a další aktivity.
Vážným se stal stav lipové aleje na hrázi rybníka Oborník. Rozsáhlá alej
navazuje na připravované ozelenění volné plochy mezi rybníkem a zástavbou
rodinných domů. Pracovníci městského úřadu hledali nejvhodnější způsob řešení
stávajícího problému se zelení. Dendrologické posouzení stromů bylo svěřeno
olomouckému specialistovi Jiřímu Fingerovi, který svou zprávu předal
zadavatelům na konci března. Ze zprávy vyplynulo jednoznačné varování.
74 stromů bylo označeno jako nemocné a nebezpečné, 46 je poškozených
a dožívajících, deset stromů označil odborník jako průměrné a pouhých sedm
stromů je hodnotných. Alarmující informace přiměla vedení města k jednání
s Agenturou ochrany přírody ČR a arboristou, aby společnými silami bylo
nalezeno optimální řešení.
Z odborníků vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem bylo dohlížet na situaci,
aby nedošlo k havárii a aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví v této
frekventované lokalitě. Rada města přistoupila ke kompromisnímu řešení. Bylo
rozhodnuto o tom, že v době vegetačního klidu EKOservis pokácí dvanáct
nejnebezpečnějších stromů a další projdou ozdravným řezem. Nejen pokácené
lípy budou postupně nahrazeny novou výsadbou třiceti mladých stromků.
Novinkou by se měly stát i tzv. loggery, tj. na místě ponechané části pokácených
kmenů, které mají podpořit zdejší biotop, ale i pozvednout význam aleje jako
významného krajinného prvku. Zároveň mohou fungovat i jako přírodní lavičky
a dotvářet krajinu. Takto pojaté řešení by mělo vyjít na přibližně 1,35 milionu
Kč, zahrnuje v sobě kácení, prořez i novou výsadbu. Město již na obnovu aleje
požádalo o dotaci z Operačního
programu životní prostředí.
Na zdraví! je název výstavy,
kterou
představilo
svým
návštěvníkům zábřežské muzeum.
Při slavnostní vernisáži v pátek
15. května expozice nabídla
historii, způsoby přípravy a
výroby u alkoholických (pivo,
víno, destiláty) i nealkoholických
nápojů (voda, mléko, káva, čaj).
Krom informačních panelů byly
k vidění nádoby, ze kterých se
pilo, lahve, ve kterých nápoje
byly uchovávány a distribuovány,
pípy a stroje na zpracovávání. Součástí vernisáže byla i zajímavá přednáška
Marka Kamlara o dějinách výroby alkoholu. Málokdo asi tuší, že destiláty se
35
kromě vína, brambor a ovoce vyráběly v nemalé míře také z pohanky, že pivo
bylo ochucováno nejen různými bylinami, ale i opiem…
V neděli 15. května se v Brně konala taneční
soutěž Velká cena Brna, které se zúčastnili
čtrnáctiletí Marek Obrusník a Martina
Kolčavová, pár Taneční školy Crusado manželů
Kolčavových. V konkurenci dvojic z Česka
a Slovenska vybojovali stříbro v kategorii Junior
II D ve standardních tancích. Taneční škola
Crusado manželů Kolčavových, trenérů a porotců
III. třídy tanečního sportu, působí pod křídly
Spolku Metoděj a pracuje s dětmi od 10 let.
Připravuje taneční páry k účasti na tanečních soutěžích, věnuje se výuce
standardních a latinskoamerických tanců.
Zajímavou publikaci vydal Sbor dobrovolných hasičů Skalička. Kniha nazvaná
Skalička 1910 (domy a obyvatelé) mapuje sčítání před 100 lety v jedné
z místních částí Zábřehu. Autor Josef Beran, rodák ze Skaličky, amatérský
historik a člen Vlastivědného spolku Zábřeh, v předmluvě seznamuje čtenáře
s historií rodné obce. Pro snadnější orientaci k vyhledávání čísel jednotlivých
domů na Skaličce potom sestavil tabulku – Klíč k identifikaci čísel domů
na Skaličce. Autor ponechal všechny použité výrazy v nezměněné podobě.
Publikace obsahuje i osobní poznámky autora, ty jsou uvedeny v závorce.
Obohacením je doplnění dat vyhledaných na základě studia matrik uložených
v pobočce Zemského archivu Opava v Olomouci. Vázaná publikaci se
78 stránkami je doplněna čtyřmi černobílými dobovými pohlednicemi Skaličky
a barevným znakem SDH Skalička. Cena publikace činí 250 Kč.
Páteční noc 27. května patřila kostelům. V Zábřeze v rámci Noci kostelů
navštívily chrám sv. Bartoloměje stovky zájemců. Pro noční návštěvníky byly
připraveny komentované prohlídky chrámu a doprovodný program s prezentací
činnosti zábřežské Charity. Především děti si měly možnost mimo jiné vyzkoušet
i výrobu růženců a svící. Průvodci seznamovali návštěvníky s historií kostela,
popisovali jednotlivé sochy a obrazy, vysvětlovali jejich význam a souvislosti.
Prohlídka byla připravena také ve Farním muzeu ve věži. Každý, kdo sem
vystoupal, byl odměněn pohledem na noční Zábřeh. Půlnocí pátku ale akce Noc
kostelů neskončila. Pro děti základních škol připravili organizátoři Den kostelů.
Do chrámu sv. Bartoloměje se tak vypravily celé třídy, žáci se zde seznamovali
se samotným kostelem, ale zároveň plnili zábavnou formou celou řadu úkolů.
V rámci Mezinárodního festivalu vokální hudby tady vystoupil také
čtyřicetičlenný pěvecký sbor z polské Ilavy a chrámem zněla duchovní hudba.
Město Zábřeh nechalo zpracovat studii revitalizace sídliště Krumpach, ta byla
připravena architektem Lukášem Blažkem. Základním motivem celé studie je
zejména řešení motorové dopravy v této lokalitě a dále obslužnost jednotlivých
panelových domů složkami integrovaného záchranného systému. Cílem tedy bylo
vymístit automobily z přetížených slepých ulic a soustředit je do parkovacího
domu a navazujících volných stání při příjezdové komunikaci. Toto řešení
umožní zvýšení počtu parkovacích stání s minimálním dopadem na stávající
volné plochy v rámci sídliště. Dalším cílem je vyřešit zde problematiku volného
času dětí předškolního věku a mládeže a také vytvořit důstojné prostředí pro život
v této lokalitě. Z tohoto pohledu je na místě stávajícího asfaltového hřiště
36
ve vnitrobloku navržen pobytový prostor pro maminky s dětmi a pro seniory.
Dětské hřiště pro odrostlejší je situováno mimo areál celého sídliště. Pamatováno
je rovněž na pohybové aktivity starších generací (včetně seniorů). Studie dále řeší
možnost umístění domova pro seniory v této lokalitě.
Vzhledem k rozvíjející se zástavbě pod Račicí byla zachována zdejší loučka
pro potřeby otevřeného prostoru a relaxace. Studia byla nabídnuta k veřejné
diskusi 29. června od 16 hodin v Katolickém domě na Sušilově ulici.
V pátek 27. května byla ve Wolkerových
sadech zpěvem pěveckého sboru Slavíček
odstartována Bambiriáda. Úvodu se
zhostili starosta František John a náměstek
hejtmana Radoslav Rašťák. V sadech se
rozběhl program tanečních vystoupení,
mažoretek a vystoupení řady organizací.
Poté ale už do připraveného programu
zasáhlo počasí, hustý déšť přiměl pořadatele
přesunout hlavní scénu do DDM Krasohled,
kde vystoupila známá bubenická skupina
Jumping Drums – LR Drum Band. Bubenickou show si nenechala ujít řada
zájemců, takže tělocvična DDM byla sympaticky zaplněná. Největší kus práce
čekal na dobrovolníky z více než dvaceti organizací v sobotu. Ani celodenní
nepřízeň počasí je ale neodradila od představování své činnosti. Odměnou jim
bylo na sedm stovek zájemců, celkem se za tři dny Bambiriády 2011 v Zábřeze
zúčastnilo na 2.300 návštěvníků. Ti měli kromě možnosti seznámit se s činností
organizací pracujících s dětmi a mládeží také otevřené dveře do prostor
zábřežského Hasičského záchranného sboru, městské policie, Policie ČR nebo
městského muzea. Nedělní závěr Bambiriády již tradičně patřil představení
zahraničních hostů. Letos se na Masarykově náměstí představily jen děti z polské
Nysy, Slováci a Maďaři účast na poslední chvíli odřekli. Vystoupení polských
tanečníků a zpěváků se stalo příjemným završením akce, které vysvitlo slunce
alespoň v samotném závěru třídenního maratónu.
Dětský sportovní den přilákal
na
městský stadion
děti
z mateřských a základních škol,
aby si tu vyzkoušely své
sportovní dovednosti. Celodenní
program odstartoval 3. června
v devět hodin ráno v režii SK
Sulko.
Děti
se
nejdříve
seznámily
s prací
psovodů
z Mírova, poté překonávaly
nejrůznější překážky a předváděly svoji obratnost a postřeh. Fotbaloví odborníci
zábřežského týmu SULKO měli možnost vytipovat si budoucí posily týmu.
Odpoledne přilákaly aktivity na hřiště i dospělé a zábava se protáhla do pozdních
hodin diskotékou pod širým nebem.
V podvečer neděle 5. června navštívilo oblíbenou „Barborku“ odhadem 350
zájemců, neboť Občanské sdružení sv.Barbora Zábřeh připravilo pro zájemce
koncert českého houslového virtuosa Pavla Šporcla. Přes úctyhodnou
návštěvu, kdy kostel doslova praskal ve švech, se koncert nesl v pohodové
37
atmosféře. Vliv na to měla jistěi skutečnost, že světoznámý umělec v Zábřehu
koncertoval už potřetí – první dvě vystoupení ale
proběhla v počátcích jeho kariéry. Poté už před
posluchače v zrenovovaném interiéru předstoupil
Pavel Šporcl, který nejen hrál, ale své vystoupení
doplňoval
zajímavými
podrobnostmi
k jednotlivým skladbám i jejich tvůrcům. V
první části zazněly tóny instrumentálních
skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Hlavní část
koncertu ale patřila dílu věhlasného italského
houslisty a skladatele Niccolo Paganiniho,
v jehož komplikovaných partiturách se naplno
převedla virtuozita českého hudebníka, který do Zábřehu zavítal i se svými
pověstnými modrými houslemi.
11. června 2011 slavila zábřežská nábytkářská společnost HEVOS Interiéry,
s.r.o. dvacáté narozeniny. Zábřežská společnost HEVOS Interiéry už od roku
1991vyrábí a dodává technicky dokonalé kuchyňské systémy, nabízí interiérové
doplňky, zpracovává 3D vizualizace
a zajišťuje také jejich komplexní
realizaci.
Nejlepší
oslavou
pro prosperující firmu je důkaz jejího
rozvoje a růstu, takže zcela logickým
krokem bylo otevření nových
provozoven firmy. První novinkou
v tomto směru bylo otevření nového
prodejního
studia
v Šumperku
na Zábřežské ulici a následně na to
také další zábřežské studio v nově
postaveném objektu na Valové.
Dokladem kvality zábřežských trubačů je fakt, že ani roční odmlka způsobená
mateřskými povinnostmi některých členů souboru neznamenala pokles
úspěšnosti. 11. června v Náměšti na Hané v prostředí tamního zámku proběhla
prestižní národní soutěž mysliveckých trubačů, které se zábřežští trubači
zúčastnili. Ve dvou porotách zasedli nejlepší profesionální hráči předních
českých a moravských
orchestrů a vynikající
pedagogové.
Trubači
Zábřeh se umístili ve
všech kategoriích: z
přihlášených
32
souborů v kategorii B
lesnice získali skvělé 2.
místo a stejně tak i v
kategorii Es lesnice. V
kategorii sólistů se
umístil na 3. místě Jan
Kratochvíl na Es lesnici
a další 3. místo patřilo Ivě Haasové na B lesnici.
Dům dětí a mládeže Krasohled připravil již třetí ročník mezinárodního dětského
folklorního festivalu V Zábřeze na renko. Festival začal v pátek 17. června
38
vystoupením pro žáky zábřežských škol a školek. Dopolední program Zpívéte
s nama se měl původně uskutečnit ve Wolkerových sadech, deštivé počasí
ale nakonec soubory zahnalo pod střechu, do velkého sálu kulturního domu. Zde
se představilo osm souborů: litevský Ciutulius, Malé Rybičky z Chorvatska,
slovenská Ratolesť a dva soubory polské – Paneszka a Malá Nysa. Moravský
folklór zastupovala Štěpnička z Veselí nad Moravou, Klásek z Kralic na Hané
a buchlovický soubor Děcka z Buchlovic. Zástupce místního folklóru,
postřelmovská Makovička, uvedl
odpolední program Za našema
homnama, kterému už počasí přálo,
a mohl se tak uskutečnit
na prostranství před kulturním
domem. Lidová hudba, tance, zpěv
i obyčeje známé či cizokrajné
přilákaly na festival slušný počet
diváků. V Zábřeze na renko se
ale tancovalo i v sobotu 18. června,
kdy se centrum města proměnilo
v Roztančenou ulici.
Přes nepřízeň počasí se účasti dočkaly pivní a zvěřinové hody, které Zábřežská
kulturní připravila na sobotu 18.června. Plán byl uskutečnit akci v areálu
plaveckého bazénu, ovšem počasí rozhodlo a organizátoři operativně uspořádali
akci před zábřežským kulturním domem. Kvalitní zázemí a ochrana před deštěm
se ukázaly jako důležité hlavně vpodvečer, na jednu z mála akcí tento víkend
nezrušených si i proto našly cestu stovky účastníků. Připraveny pro ně byly
speciality kančí, srnčí i jelení či třináct značek piva.
Postaráno bylo také o jejich zábavu. Děti si mohly zaskákat na trampolíně nebo
skákacím hradu. Nejenom je, ale i jejich rodiče zjevně zaujalo vystoupení
skupiny historického šermu i možnost prohlédnout si středověké ležení včetně
vystavených zbraní a oděvů. Ukázka dravých ptáků, někdejších sokolníků
a asistenčních psů pak tuto část programu dobře doplnila. Také pro dospělé byly
připravené hry, jak už to bývá, spojené především s pivem. A tak se různě
vzpíraly sudy i půllitry, k tomu hrál folkový Hubertus a později rockový Atom.
Dvanáct
stovek
diváků
přilákal
letošní 7 a půl fest,
a to přesto, že akci
tentokrát
počasí
příliš
nepřálo.
Program připravený
Zábřežskou kulturní
byl natolik nabitý,
že
nenavštívit
v sobotu 25. června
plavecký areál by
prostě byl hřích.
Hlavní
pozornost
publika
se
ve večerních hodinách zaměřila na hlavní hvězdy večera – populární kapelu
39
Nightwork a její tahouny Vojtu Dyka a Kubu Prachaře. Fenomén současné
populární hudby i v Zábřehu předvedl, čím tak poutá své posluchače. Hvězdou
večera však nebyl jen Nightwork. Xindl X předvedl natěšeným divákům,
že česká písničkářská scéna rozhodně nemá odzvoněno. Písně založené na
výrazném textu, s neotřelými nápady a občas až sarkastickou ironií slavily úspěch
i na 7 a půl festu. Dobrým tahem byla kapela Skyline, která se svou „nářezovou“
elektronickou hudbou nenechala chladným snad nikoho z přihlížejících.
O podporu se nemuseli bát ani místní Punk Floid, bez kterých si snad 7 a půlku,
která se letos představila už poosmé, nelze už ani představit. Ani to ale nebylo
zdaleka vše, divákům se kromě toho představili Johny Said the Numer, Luno,
The Linings či The Frustators, a to byla jen hlavní scéna. Vedlejší drum’n’bass
scéna uvedla osmičku DJ´s, která připravila pro své příznivce pořádný odvaz,
zatímco „podzemní“ RES-SEF stage připravila taneční vystoupení, streetart,
různé turnaje či projekci filmů.
EKO servis po několika dlouhých letech obnovil provoz zábřežského
venkovního koupaliště vyjma padesátimetrového bazénu. Do areálu se
vstupovalo přes pokladnu koupaliště a v případě nepřízně počasí, když bylo
koupaliště třeba uzavřít, využívali návštěvníci v plném rozsahu služby krytého
bazénu (whirpool, lázeň, vstup na permanentku). Venkovní koupaliště otevřelo
své brány první prázdninový den za celodenní vstupné, které pro dospělého
představovalo částku šedesát a pro ostatní čtyřicet korun. Děti do tří let měly
vstup zdarma. Ti, kteří využili služeb koupaliště, až po sedmnácté hodině
zaplatili pouze poloviční cenu celodenní vstupenky. Za nepříznivého počasí byla
zvýhodněna i cena vstupného na krytý bazén.
Konec Zábřežské sportovní
K poslednímu červnu byla radou města zrušena obchodní společnost Zábřežská
sportovní, s. r. o. Ta v minulosti provozovala zábřežský plavecký areál. Nyní
po svěření krytého bazénu i s okolním areálem do péče EKO servisu vyhodnotilo
zastupitelstvo existenci společnosti jako zbytečnou a uložilo radě ji zrušit.
Zábřežská Charita byla po dubnovém zasedání zábřežského zastupitelstva
vehnána do svízelné situace. Na jednání neprošel návrh na schválení smlouvy
mezi Charitou a městem a byla tak vážně ohrožena zejména otázka financování
převážné většiny sociálních služeb ve městě, které Charita zajišťuje. Na sklonku
června jednání zastupitelů bez zásadních připomínek ze strany zastupitelů
schválilo návrh smlouvy mezi městem a Charitou. Po podpisu smlouvy mohla
být Charitě přiznána dotace ve výši 950 tisíc korun na financování neinvestičních
provozních a osobních nákladů charitních služeb. Dalších 200 tisíc korun dostala
Charita
na
provozování
veřejného WC na Valové.
Zastupitelé také schválili dotaci
na činnost Galerie Tunklův
dvorec a Spolku Metoděj, oba
subjekty obdrží 80 tisíc Kč.
Do Zábřeha na pozvání starosty
města poslední červnový den
zavítal Jan Březina, někdejší
hejtman a dnes europoslanec.
Jeho návštěva začala v pekárně Vašíček, kde byl vážený host uvítán nejen
představiteli města (Františkem Johnem, Karlem Crhonkem, Lucií Michalovou),
40
ale i majitelem podniku Antonínem Vašíčkem a ředitelem Liborem Blaháčkem.
Následovala prohlídka provozních prostor a technologií, které se ve zdejším
závodě používají. U pohoštění se poté rozběhla debata, v níž člen výboru
Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku odpovídal na otázky
týkající se obhajoby zájmů českých firem a producentů. Odpolední setkání
na městském úřadě bylo pokračováním diskuzí s místními podnikateli.
Europoslanec se v nich měl možnost seznámit s jejich zkušenostmi s Evropskou
unií a s problémy, na které při své práci narážejí.
O prázdninách byla rozšířena možnost recyklace odpadu. Na Bezručovu ulici
vedle prodejny Albert a na Sušilovu ulici v blízkosti budovy bývalé sýpky byly
umístěny dva kontejnery určené speciálně na takzvaný elektroodpad.
Do kontejneru mohou občané ukládat drobné vysloužilé elektrospotřebiče
a zařízení, ale i staré baterie.
Také na zábřežské radnici zavlála při příležitosti státního svátku 5. července –
Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, moravská zemská vlajka. Město
se tak připojilo k iniciativě Moravské národní obce, která spočívá právě
ve vyvěšení žluto-červené vlajky doplněné o znak s moravskou orlicí a otevření
městského muzea pro návštěvníky zdarma. V loňském roce se akce zúčastnilo
73 obcí, vlajka byla vyvěšena také v Brně. Letošní zájem loňskou účast převýšil
trojnásobně, druhého ročníku se zúčastnilo na 220 měst a obcí.
Svátek svatých Cyrila a Metoděje si Češi připomínají 5. července. V Ráječku,
kde je právě těmto apoštolům zasvěcena kaple, se slavilo obzvlášť. V úterý
pátého července v jedenáct hodin začala poutní slavnost liturgií, kterou
celebroval někdejší zábřežský kaplan P. František Kunetka, profesor liturgiky
CMBF v Olomouci. Slavnost pak pokračovala v místním hasičském areálu
tradičním Sousedským posezením, které připravili a zorganizovali zdejší hasiči.
Léta příprav a jednání přinesla výsledek – na opuštěné trati z Lupěného
do Hněvkova brzy vyroste cyklostezka. Na obslužnou komunikaci od Lupěného
naváže vlastní cyklostezka v délce 2.482 metrů, otevřít by se měl posléze i další
úsek do Hoštejna a odtud do Pardubického kraje Práce se mají rozběhnout
v polovině srpna, dokončeny by měly být v závěru října, otevření stezky se
plánuje na počátek jara 2012. Hlavním tahounem a garantem celého projektu se
stal Karel Crhonek. Projekt byl odstartován před sedmi lety stavbou koridoru,
čímž se uvolnil úsek někdejší trati vedoucí atraktivním údolím Moravské Sázavy.
V cestě jeho realizaci ale stálo majetkoprávní vyřešení převodu trati a především
nedostatek prostředků. Letos ale z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury získalo město příspěvek 15,275 milionu korun, více než
2,5 milionem korun přispěl i Olomoucký kraj. Zbývajících 12,5%, tedy přibližně
2,5 milionu Kč, dodá město. Tři mosty nakonec nebudou mít dřevěnou
mostovku, ale železobetonovou s pevným zábradlím zvyšujícím bezpečnost.
Povrch bude živicový, okraje náspu by měl krýt stabilní biotop. Zhotovitel vzešel
z výběrového řízení, kterého se zúčastnilo jedenáct firem, rozhodovala nejnižší
nabídka, která svou výší 10,8 milionu korun tvoří asi jen polovinu z původně
předpokládané ceny. V pátek 13. srpna bylo předáno staveniště šumperské firmě
SART s.r.o.
41
První práce, které se rozběhly ve druhé polovině srpna, se zaměřily na mosty.
Diskuze kolem změny povrchu na kvalitnější, ale i dražší beton byla
uzavřenapředevším kvůli dodržení časového harmonogramu výstavby, který je
podmínkou čerpání dotace. Cyklotrasu by měla doplnit naučná stezka věnovaná
především přírodě této části Zábřežska, její vybudování nabídla Správa železniční
dopravní cesty. Zajímavý návrh předložili také milovníci železnice. V Hněvkově
by měla vzniknout expozice železniční historie s výhybkami, pumpou a další
technikou. Vyloučeno není, že zde budevystavena i parní lokomotiva. Zastupitelé
odsouhlasili bez debat potřebné smlouvy s krajem i Státním fondem dopravní
infrastruktury.
Celý týden od 10. do 16. července patřil Zábřeh té nejkvalitnější hudbě. Město
po loňském velkém úspěchu už podruhé přivítalo Mezinárodní interpretační
kurzy Hudba ve městě J. E. Welzla. Ty začaly v neděli 10. července
slavnostním zahájením v Galerii Tunklův dvorec. Přítomné pedagogy a účastníky
kurzů společně přivítali ředitel kurzů Martin Hroch a ředitel zábřežské ZUŠ
Pavel Doubrava. Hudebně-vzdělávací projekt podpořený Olomouckým krajem,
městem či Moravskou filharmonií Olomouc se letos dostal na skutečně vysokou
úroveň. Interpretační kurzy
dosáhly
vskutku
mezinárodníh rozsahu –
loňských třicet účastníků se
letos navýšilo na více než
devadesát, kromě českých
studentů
základních
uměleckých
škol,
konzervatoří i vysokých
škol do Zábřeha zavítali
hudebníci z dalších osmi
evropských zemí. Nabídka
byla opravdu široká –
na šestidenním workshopu
mohli přebírat zkušenosti
42
od starších kolegů v oborech klavír, cembalo, violoncello, housle, zpěv,
interpretace či komorní hra. Pomoc a radu nacházeli u skutečně slovutných
umělců a pedagogů, mezi nimiž mimo jiné nechyběla uznávaná pianistka
a profesorka Alena Vlasáková, která nad celou akcí převzala záštitu, slavný
italský tenor a pedagog Antonio Carangelo, dirigent vídeňské opery Ivan Petr
Pařík, sólistka Opery Moravského divadla Olomouc Lea Vítková, klavíristé
Vanda Jandová, Martina Mergentalová, Ondřej Hubáček a Hana Vlasáková,
v Londýně působící houslista Jan Schulmeister, violoncellista Kamil Žvak
a v neposlední řadě ředitel kurzů Martin Hroch, vedoucí kurzu hry na cembalo.
Kromě vlastní hudební výuky byl pro mladé hudebníky připraven i další
program: kulturní a sportovní aktivity či návštěvy historických památek.
Od poloviny srpna se rozběhly naplno práce na rekonstrukci plynovodu
na Komenského ulici, které si vyžádaly uzavírku Žižkovy ulice. Masarykovo
náměstí zůstalo zaslepeno, není průjezdné na horním konci. Ačkoli práce
na rekonstrukci plynu v ulici skončily na počátku září, uzavírka trvala, plynaře
vystřídala brněnská firma IMOS, aby pokračovala opravami kanalizace. Uzávěry
v Komenského ulici pokračovaly až do následujícího roku, neboť pokračovaly
další úpravy této části města. Pro mnohé Zábřežany bylo velmi nezvyklé vidět
auta sjíždět shora dolů po Žižkově ulici, která je již dlouho jednosměrnou ulicí,
ke Staré poště. Nezvyklé bylo pro mnohé i vyjíždět Zahradní ulicí dovrchu. I tato
ulice fungovala dlouhodobě jako jednosměrka s provozem shora dolů.
Stejně jako loni patřil závěr prázdnin
Zábřežskému kulturnímu létu. Také
letos počasí přálo většině akcí stejně
jako divácká přízeň. Není se co divit,
na nádvoří zábřežského hradu, které pro
akci opět poskytl jeho současný majitel,
společnost Talorm, se představili
originální projekty a interpreti. Už úvod
ukázal vysoce nastavenou laťku. Jako
první se v úterý 23. srpna představil
osobitý herec a písničkář Jiří Schmitzer.
Ten před časem vystupoval v kině
Retro a jeho další návštěva prokázala, že si v Zábřeze získal oddané příznivce.
Litovelská skupina Maniaci se svou divadelní show s názvem Řvali až spadli
aneb Indiana Džouns na poslední bobří výpravě řadu diváků zaskočila.
V pátek26. srpna se před jejich očima odvíjela řada výstupů, ze kterých jasně
vyplynulo, že Maniaci se na Zábřeh dobře připravili. Smíchy slzící diváci totiž
mohli Indiana Džounse sledovat
nejen mezi divochy, do hry byly
zakomponovány
i
zábřežské
problémy včetně sporů s Wanemi
a svárů o bazén. Pondělí 29. srpna
přineslo
do
programu
Zábřežského
kulturního
léta
zklidnění. Ten se tentokrát
přestěhoval do kostela sv.
Barbory. Zde se ve stále
krásnějším
interiéru
rekonstruovaného
kostela
představil maďarský kytarový
43
virtuóz Sándor Mester se svým více než hodinovým recitálem. Posluchačům
představil skladby Augustína Barria Mangoré, Johanna Sebastiana Bacha,
ale i maďarských autorů Bálinta Bakfarka či Bély Bartóka. Poslední prázdninový
den se pak nejen dětem představilo olomoucké divadlo Tramtárie s představením
O Pračlovíčkovi . Ve čtvrtek 1. září se do programu Zábřežského kulturního léta
zapojil také populární herec a komik Tomáš Matonoha a jeho hosté. Ve své talk
show, která již dlouhou dobu sbírá úspěchy především v Brně, tentokrát
představil jednoho z našich nejlepších klavírních improvizátorů Zdeňka Krále
a herce Josefa Poláška. Cyklus devíti kulturních akcí se završil v sobotu v sobotu
3. září. Pódium na nádvoří tentokrát patřilo muzikálové show v podání Radky
Coufalové a Jiřího Macha. Jedni z nejvyhledávanějších muzikálových herců
Městského divadla Brno přednesli výběr ze světoznámých muzikálů jako Jesus
Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Cats, Rebelové, My Fair Lady či
Fantom opery. Jednotlivá vystoupení i letos doplnilo letní kino. Návštěvníci tak
měli možnost vychutnat si pod širou oblohou český snímek Ženy v pokušení
a Oscary ověnčeného Avatara.
Dny evropského dědictví v Mikroregionu Zábřežsko nabídly zúčastněným
prohlídku dosud nepřístupných prostor zábřežského hradu. Víkendové dny
10. a 11. září patřily milovníkům historie. Poprvé byla veřejnosti zpřístupněna
část interiéru hradu, tedy nově opravené renesanční kamenné schodiště, které
vede do prvního patra brány hradu. Zábřežský hrad je stavebně spojen s budovou
zámku, ve které sídlí městský úřad. K lákadlům Dnů evropského dědictví patřil
také kostel sv. Barbory kompletně zpřístupněný široké veřejnosti po celkové
rekonstrukci. V letošním roce bylo do akce dědictví zapojeno dvanáct památek
v Zábřehu a okolí: kostel svatého Bartoloměje s farním muzeem, kostel svaté
Barbory, zábřežský hrad a zámek, kostel Církve Československé husitské
u bývalých kasáren, Šubrtova kaple při cestě ze Zábřehu do Nemile a renesanční
hrobka rodu Bukůvků v Postřelmově, Zábřežské muzeum v Domě
Pod Podloubím, zámek na Skaličce, renesanční tvrz v Nemili, kašna a morový
sloup na Masarykově náměstí. Na každé památce byla k dispozici speciální
razítka. Kdo nasbíral otisky razítek z více než poloviny památek otevřených
v Zábřehu, Nemili nebo Postřelmově, obdržel ve věži kostela svatého
Bartoloměje pamětní list.
Historický vlak připomenul výročí tratě
V sobotu 10. září trať Zábřeh – Sobotín slavila 140 let, a proto byl součástí
víkendových Dnů evropského dědictví odjezd historického vlaku. Krátce
před osmou hodinou na zábřežském nádraží připřáhla historické vagóny parní
lokomotiva 423.009, která brázdí krajinu už téměř devadesát let. Historická
souprava
zamířila
do
místa hlavních
oslav
–
Sobotína. Tam
směřovala
odbočka, která
měla umožnit
podnikatelské
rodině
bratří
Kleinů
snáze
dostávat na trh
44
výrobky svých železáren. Po několika pokusech se v roce 1870 podařilo stavbu
zahájit a už následující rok se do Sobotína vydal první vlak. Parní lokomotiva
423.009 ale nebyla jediným historickým exponátem na trati, provoz zajišťovaly
i motoráčky M 120 a M 131.
Dny evropského dědictví v sobotu na skaličském zámku vyšperkovali jeho
majitelé unikátní a neobvyklou akcí. Uskutečnili noční vernisáž výstavy Aleše
Kauera. Zábřežský rodák, umělec,
výtvarník,
básník
a
autor
performancí Aleš Kauer zde
představil výstavu kreseb a objektů
Fragile.
Vystaveným
dílům
skutečně dominovala křehkost.
Stébla, větvičky, ulity, prostě
přírodní materiály byly propojeny
s produkty civilizace, jako jsou
dráty,
a
plasty,
artefakty
doprovázely kresby a texty.
Vernisáž ale nebyla jen o umění výtvarném. Uvedení výstavy se ujal Aleš Kauer
(na snímku vlevo), který nejdříve odrecitoval text básníka Ivana Diviše, aby poté
s Petrem Válkem (vpravo) předvedl hudební produkci, v jejímž závěru
dotvářenou elektronickou hudbu nahradil zpěv koledy – vystoupení neobvyklé
a provokativní, které možná neoslovilo všechny z početných návštěvníků,
ale rozhodně nenechalo nikoho lhostejným.
Od pondělí 26. září vjely na železniční tratě nové expresní vlaky RegioJet
ve žluto-černé barvě. Konkurence, která rozbila monopol Českých drah na hlavní
trati, bude nadále nabírat své cestující také v železniční zastávce Zábřeh
na Moravě. Expresní vlak spojil Ostravu s Prahou a cestujícím nabídl nižší cenu
jízdného a vyšší kvalitu služeb během přepravy (zdarma poskytovaný nápoj,
denní tisk, bezplatný přístup k hifi, stevardi v každém voze apod.). Během září
soukromý přepravce ve startovací fázi nasadil čtyři spoje na Prahu a tři zpětné
na trati Havířov – Ostrava – Praha. V pětivozových soupravách se mohlo
najednou svézt 240 cestujících. Vlaky nabíraly pouze cestující s platnou
jízdenkou zakoupenou předem a do vlaku se dostalo pouze tolik cestujících, co
měla souprava míst k sedění. Od října už začala fungovat
plná nabídka s devíti spoji v každém směru.
V sobotu 17. září přilákal
tradiční
zářijový
jarmark do centra města
opět davy zvědavců.
Vzhledem k tomu, že na
Masarykově
náměstí
probíhaly
výkopové
práce,
bylo
nutné
situovat program jinam.
Volba
místa
před
kulturním domem byla
vcelku jasná, i když
s sebou nesla
určité
technické
komplikace.
45
Jarmark letos probíhal za podpory města a nově také ministerstva životního
prostředí. Součástí jarmarku se staly také farmářské trhy, které se o přízeň snaží
již od jara. Kromě toho bylo návštěvníkům nabízeno tradiční jarmareční zboží,
ukázky řemesel a bohatá nabídka občerstvení včetně oblíbeného burčáku. Bohatý
kulturní program byl zahájen v devět hodin ráno a v dalších patnácti hodinách se
v něm vystřídalo několik hudebních těles různých hudebních žánrů. Zpestřením
hudebního bloku se stala módní přehlídka zábřežské společnosti AMA 2011,
která jako připomínku své dvacetileté existence nabídla pestrou paletu
podzimního a zimního oblečení a večer ještě kolekci večerních šatů. V programu
našly místo úspěšné zábřežské mažoretky i taneční skupina z místního
nízkoprahového zařízení Nitka. Opět se prokázalo, že základem je dobré počasí,
a letošní babí léto jarmarku skutečně přálo. Tisíce obyvatel města i lidí z okolí
tak neodolaly nabídce užít si příjemnou sobotu při nákupech, ale hlavně dobré
zábavě a občerstvení. Rodiče s dětmi tentokrát zamířili za zábavou před budovu
městského úřadu, kde byla Domem dětí a mládeže Krasohled připravena dětská
scéna s bohatým programem.
Výsledky už čtvrtého ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys vyhlásil
pořádající týdeník Ekonom. Výzkum vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 227
obcích České republiky i v jednotlivých krajích. Jeho cílem je nalézt místo
s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Města se hodnotí na základě padesáti
kritérií rozdělených do šesti oblastí: podnikatelské prostředí, kvalita lokality,
pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové podmínky a telefonický průzkum
mezi podnikateli. Zábřeh v letošním ročníku zaznamenal zatím nejlepší umístění,
ze třinácti měst Olomouckého kraje skončil na třetím místě (pro srovnání v roce
2008 to bylo 13. místo, v roce 2009 6. místo a loni 9. místo). První skončil
Prostějov, který obhájil loňské umístění, a druhý je Šternberk. Výzkum ocenil
v našem městě zejména dobré cenové podmínky a kvalitu veřejné správy,
tj. přístup radnice k podnikatelům. Především ale Zábřeh dopadl nejlépe
v průzkumu mezi samotnými podnikateli.
Město získalo další uznání v oblasti elektronizace veřejné správy. Zábřeh získal
také speciální ocenění The Best 2011 za projekt Facebook města Zábřeh, kde se
umístil mezi pěti nejlepšími v kategorii měst. Cílem tohoto projektu je snaha
o rychlou informovanost a dostupnost informací a aktualit z města a městského
úřadu. Tato služba občanům umožňuje snadnou výměnu informací a názorů
nejen se samosprávou, ale i mezi občany samotnými. Výjimečnost projektu
spočívá především v jednoduchosti a dostupnosti. The Best 2011 je společným
počinem magazínu Egovernment a poradenské společnosti KPMG, jehož
smyslem je hledání a představení zajímavých projektů elektronizace veřejné
správy v ČR. Ty posuzují jak pracovníci redakce magazínu Egovernment
a společnosti KPMG, tak odborníci na oblast elektronizace i veřejnost
z řad čtenářů magazínu.
46
Poslední zářijový týden byl letos zasvěcen do velké míry dvacetiletému výročí
existence zábřežské Charity. Cyklus různých aktivit se rozběhl v neděli 25. září
v chrámu sv. Bartoloměje, kde vystoupil pěvecký sbor Carmen, výtěžek
z dobrovolného vstupného putoval na nákup speciální postele pro nemocné trvale
upoutané
na lůžko.
Od pondělí pak Charita
nejenže připravila
dny
otevřených
dveří,
ale s putovním
stánkem
vyrazila
přímo
mezi
obyvatele města. Ti si mohli
prohlédnout
výrobky
klientů dílen a stacionářů,
ochutnat
z potravinářské
produkce dílen, nechat si
změřit tlak, hladinu cukru či
se seznámit s širokou
nabídkou charitních služeb,
kterou představuje i nově
spuštěný webový portál zábřežské Charity. V úterý 27. září se požehnání
a předání do užívání dočkalo vozidlo speciálně upravené pro převoz lidí
na invalidním vozíku. Automobil má kapacitu pěti až sedmi cestujících a Charita
ho získala díky tomu, že oslovila firmy z celého regionu, díky jejichž
sponzorským darům se za něco déle než rok podařilo získat potřebné prostředky
na nákup a úpravu vozidla VW Caddy, jenž bude sloužit vozíčkářům i lidem
s omezeným pohybem při různých potřebných přesunech. Před zástupci
sponzorů, zaměstnanců a klientů Charity i veřejnosti pak byl představen systém
umožňující lidem na invalidním vozíku najetí do auta i zajištění bezpečnosti pro
cestující. Jen několik minut po slavnostním odhalení vozidlo vyrazilo
k zábřežskému stacionáři pro seniory – Domovince, kde probíhal sportovní den
pro seniory a lidi s postižením. Akcí, které se zúčastnily desítky klientů domovů,
penzionů a stacionářů z okolí, bylo zároveň oficiálně uvedeno do provozu
venkovní hřiště na Domovince, které díky grantové podpoře Nadace GSK osadila
Charita zahradními cvičebními prvky.
Ve čtvrtek 29. září odstartovala jubilejní desátá sbírka šatstva, obuvi a domácích
potřeb organizovaná Charitou. Díky nadačním prostředkům společnosti Asekol
zábřežská Charita letos poprvé vybírala i elektrospotřebiče a elektrozařízení.
Starší, ale funkční přístroje by měly pomoci lidem, kteří si nákup nového
vybavení nemohou dovolit. Sbírka splnila očekávání a vynesla přibližně
devatenáct tun materiálu. Využita byla opětovně pomoc třiadvaceti dobrovolníků
– do výběru a nakládání ošacení na vagón se zapojili lidé v hmotné nouzi, které
Charita organizuje ve výkonu dobrovolnické služby. Ti celkem odpracovali
290 hodin. V zapečetěných pokladničkách Charitě na dobrovolných příspěvcích
dárci přispěli 6.500 Kč na krytí nákladů spojených s pořádáním sbírky. Bohatý
program pokračoval Sportovním dnem pro seniory a lidi se zdravotním
postižením na Domovince, jímž byl oficiálně zahájen provoz venkovního hřiště
pro seniory, kam byly z grantové podpory Nadace GSK pořízeny nové cvičební
prvky. Denní stacionář Domovinka také pozval veřejnost na Den otevřených
dveří. S největším ohlasem se setkala nově vybavená a otevřená reminiscenční
(vzpomínková) místnost. Tato místnost byla vybavena zařízením ze třicátých
a čtyřicátých let minulého století, tedy doby, kdy klienti zařízení byli mladí.
Pobyt v této místnosti je tak pro ně velmi příjemný, snadno se jim vybavují
47
příjemné vzpomínky, emoce a následně je možné s klienty vhodně terapeuticky
pracovat. V pátek 30. září pak Charita navázala na dubnový turnaj zábřežských
Orlů a vyzvala ke sportovnímu zápolení neziskové organizace ze zábřežské
farnosti. Soutěžící se utkali v netradičním trojboji tvořeném ping–pongem,
šipkami a soutěži v hula–hop.
Krásné babí léto a velký zájem návštěvníků provázely tradiční Svatováclavský
bramborák v Katolickém domě. O svátku sv. Václava se ve středu 28. září opět
sešly stovky lidí ochutnat bramborovou pochoutku. Na více než šest stovek
bramboráků a dalších pochutin se občas muselo čekat ve frontě.
Spolku Metoděj se podařilo získat významnou podporu – 640 tisíc korun
na rekonstrukci zázemí Katolického domu poskytla Evropská unie
z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova.
Prostřednictvím MAS Horní
Pomoraví se tak dosáhlo
na prostředky
z Programu
rozvoje
venkova
ČR.
Rekonstrukce si vyžádala
celkem 760 tisíc korun. Nové
podlahy, omítky, obklady
a inženýrské sítě nejsou
na první
pohled
patrné,
nepřehlédnutelné je ale nové
vybavení kuchyně, stavební úpravy či zřízení umývárny nádobí
Svátek svatého Václava se stal příležitostí k prezentaci činnosti zábřežských
rybářů. Jejich nové zázemí v areálu bývalé Hedvy umožnilo připravit ve sváteční
den bohatý program pro všechny příznivce na Oborníku v rámci Rybářského
dne. Mladí rybáři, dvojice rybář – nerybář i naprostí rybářští amatéři se utkali
v několika závodech, děti si mohly zasoutěžit v pexesu, připravena byla výstavka
ryb a trofejí, které se podařilo sesbírat hlavně úspěšným muškařům, účastníkům
I. ligy. O stovky příchozích bylo postaráno po všech stránkách, lákavá byla
především nabídka
rybích specialit.
Elektrická kytara v rukou Radima Hladíka a kapela Blue Effect v sobotu 8. října
z pódia zábřežské tenisové haly rozparádily všechny posluchače při příležitosti
osmého
hudebního
festivalu Jazz in Hall.
V tom letošním patřil
úvod Big Bandu základní
umělecké
školy
Iši
Krejčího. Mladí hudebníci
z Olomouce spolu se
svými ostřílenými kolegy
předvedli energií nabitý
výkon
s vysokou
uměleckou kvalitou, která
je
v
jejich
oboru
bezesporu
řadí
mezi
špičku. Poté už patřila
48
hala Moravia Big Bandu. Domácí orchestr stál u vzniku festivalu a také letos se
na jeho organizaci spolupodílel. O úrovni nejvýznamnějšího zábřežského
hudebního tělesa není pochyb a bez výjimky se to v sobotu potvrdilo. Tak
kvalitní těleso nemá nouzi ani o špičkové interprety. Spolu s „kmenovými“
Petrem Johnem, Ivou Martykánovou a Vendy Pumprlovou se opět představil
sólista orchestru Václava Hybše a dnes asi nejlepší český swingman
Jan Smigmator. Poté už přišla řada na hvězdu večera – kapelu Blue Effect
a krále elektrické kytary Radima Hladíka. Kdo by ovšem čekal vážnost patřící
k legendě, hluboce by se mýlil. Omlazený Blue Effect rozparádil diváky tak,
že se značná část vydařila pařit přímo pod pódium, věc na jazzu vcelku nebývalá.
Ve svižnémduchu pak celý festival i skončil, jeho závěr totiž patřil mladé a hravé
pražské partičce S.O.I.L. vedené Zuzanou Kropáčovou, zpěvačkou
s nezaměnitelným hlasem.
Obyvatelé Ráječku se obrátili se stížností na městské zastupitelstvo. Trápí je totiž
především zápach a množství hmyzu, které jsou nežádoucím produktem
kompostování městského bioodpadu právě v této části města. Podle některých
předpokladů jsou na vině nikoliv v uzavřených obalech tlející zbytky zeleně,
ale kaluže stojaté vody, které se pod nimi vytvářejí. Proti tvrzení místních, kteří
situaci popisovali přímo na zasedání zastupitelstva, se přímo na místě ostře
ohradil jednatel EKO servisu Karel Jílek, podle kterého jde o moderní
technologii, která únik zápachu minimalizuje, s tím ale přítomní obyvatelé
Ráječka nesouhlasili. Řešení problému nicméně nebude jednoduché, Ráječtí se
kompostárny nezbaví – kvůli dotaci ji nelze přemístit. Zastupitelé si tedy vyžádali
návrh opatření, která problémy odstraní, včetně vyčíslení finančních nákladů.
Úkol daný zastupitelstvem již projednávala i rada města, která obdržela zprávy
oddělení životního prostření a EKO servisu o fungování systému likvidace
bioodpadu v Zábřehu a oběma institucím uložila připravit novou koncepci
likvidace bioodpadů ve městě na rok 2012. Ta by měla být hotova nejpozději
koncem února příštího roku. Do té doby by měli mít obyvatelé Ráječka klid.
Nejenže zima hnilobné procesy, a tedy i případný zápach brzdí, EKO servis také
do jara stáhne z ulic všechny plastové biopopelnice, v kompostárně tak nebude
přibývat materiál ke zpracování. Naplnění usnesení rady a zastupitelstva ale už
bude na bedrech Jílkova nástupce. Dlouhodobý jednatel společnosti EKO servis
Karel Jílek zažádal o uvolnění z funkce, rada města jej na základě jeho žádosti
odvolala k 10. listopadu.
Obnovu vodní pískovcové nádrže a její doplnění odsouhlasila v úterý 4. října
rada města. Pískovcová nádrž se nachází u budovy zábřežského zámku při vstupu
na serpentiny do Havlíčkovy ulice. Obdélníková nádrž je zapsána na seznamu
nemovitých kulturních památek, podle některých odhadů může pocházet až
z období gotiky. Její hodnota je ale spíše historická, z jednoho kusu pískovce
vytesaný kvádrový objekt s největší pravděpodobností dříve sloužil k napájení
zvířat, jeho umístění za zámkem zřejmě není původní. Přes své pokročilé stáří
nádrž zatím nikdy nebyla restaurována, v rámci rekonstrukce okolí zámku
v minulých letech byla pouze nadzvednuta o asi 30 centimetrů z letitých nánosů
a nově připojena na vodovodní přípojku. Restaurátorský záměr je již několik let
zpracován, konkrétní podobu dostala i myšlenka doplnění nádrže o vodní prvek,
který zde podle kovových zbytků již v minulosti byl instalován. Památkový ústav
Olomouc a šumperské oddělení památkové péče tuto možnost připustily
s podmínkou, že se o nádrž nesmí nic opírat. Před lety uvažovaná myšlenka
kovové žáby tak vzala za své. Z nových námětů pak vzešel návrh (na snímku),
který vychází ze staré rybníkářské tradice Zábřežska i heraldického znaku
49
významného místního rodu Tunklů. Návrh představuje z kamene vytesaná
propletená těla kaprů na vlně vodního paprsku dopadajícího do kamenné nádrže.
Plastika zvýší atraktivitu nedávno opraveného okolí zámku. Práce na realizaci
budou zadány přímo tvůrci vítězného návrhu, olomouckému sochaři
a restaurátorovi
Karlu Hořínkovi.
Zábřežských kapel je dost,
dobrých a s širokým
záběrem. S tímto závěrem
jistě odcházela ve čtvrtek
27. října z kulturáku celá
řada návštěvníků třetího
ročníku přehlídky Zábřeh
Music Party. Představily
se stálice místní hudební
scény i naprostí nováčci.
Mezi nové objevy patří
bigbítově folková partička
Beerbikers
band
(na
snímku), která zde zažila
svou oficiální premiéru,
diváky překvapila především svými kvalitními texty a nadšeným výkonem.
Většina vystupujících kapel ale už je zábřežskému
publiku dobře známá.
Organizátoři ze spolku Václav připravili na sobotu 1. října dvanáctý ročník
oblíbené akce Václavovský kulturní podzim, který začal Svatováclavovským
divadelním country gulášem, na němž při sousedském posezení zahrála country
kapela Pracka z Rájce. Gaudin Svébohov vystoupil na druhé z řady akcí
kulturního podzimu v sobotu 12. listopadu na tradičním setkání u kapličky Svaté
Anežky České. Od středy 16. listopadu patřilo dalších pět dnů václavovské
pódium přehlídce amatérských divadelních souborů O Václava z Václavova.
2011. Letos již pátý ročník přehlídky nabídl špičkové výkony zapálených
ochotníků z blízka i daleka. Úvod přehlídky obstarala fraška Tři sestry a jeden
prsten z pera Jan Wericha v podání souboru lanškrounského gymnázia Škeble.
Středeční program poté pokračoval odvážnou rockovou operou Odysseus aneb
Leporelo ro(c)ku, se kterou se představilo Divadlo Dostavník Přerov.
Čtvrteční program přinesl Krále zvířat Divadelního souboru J. K. Tyla z Brodku
u Přerova, historický příběh Poslední Vojtěchova mise souboru Vojan z Libice
a erotickou grotesku Muž sedmi sester v podání divadla SemTamFór
ze Slavičína. Právě za její zpracování si divadelníci z Valašska odvezli hlavní
cenu poroty, sošku Václava z Václavova 2011. V pátek patřila prkna
václavovského kulturáku komediím – Když ty, tak já taky, se kterou se předvedli
loštičtí ochotníci, a Agentura Drahoušek lanškrounského divadla Ve středu.
Sobota 19. listopadu přinesla tři představení. Dopoledne divadlo Devítka
z Ostravy představilo komedii Mátový nebo citron?. Odpolední blok zahájil
„poutavý i soucitný příběh“ se všeříkajícím názvem Nejstarší řemeslo v podání
divadelního souboru Vicena z Ústí nad Orlicí. Další komedii, a to Báječná Anna,
uvedli kroměřížští divadelníci. Ti zabodovali u publika a získali diváckou cenu.
Nedělní program dopoledne zahájila známá komedie Woodyho Allena Zahraj to
znovu, Same, kterou zahrála Hanácká scéna Kojetín. Před slavnostním závěrem
50
a vyhlášením výsledků se pak ještě jednou představil kroměřížský soubor
s pohádkou Čáry báby Cotkytle. Divadlo SemTamFór Slavičín i Divadelní
soubor Kroměříž získaly také ocenění za kolektivní hereckou práci, divadlo
Dostavník Přerov pak porota vyzvedla za výtvarnou a hudební složku inscenace
Odysseus. Závěr Václavovského kulturního podzimu patřil v neděli osmnáctého
prosince Adventnímu koncertu Martina Hrocha a jeho přátel. Definitivní tečku
pak udělali Václavovští v pátek 23.prosince Vánočním setkáním s programem
na nádvoří kulturního domu.
Ve čtvrtek 17. listopadu se v Přerově konala taneční soutěž Přerovský zubr.
Taneční pár Marek Obrusník a Martina Kolčavová z Taneční školy CRUSADO
si vytančil v konkurenci soutěžících z celé Moravy 3. místo v kategorii junior II
D v latinsko-amerických tancích.
Přes pět tun vážící
plastika nazývaná
raketa či varhany ve
čtvrtek 24. listopadu
definitivně zmizela
z prostoru před
kulturním domem.
Z trubek
svařený
monument
ze sedmdesátých let
nejen
že
nemá
žádnou významnou
estetickou hodnotu,
ale
prázdný
betonový bazének
pod ním se navíc
stal
nebezpečím
zejména pro děti. Na základě rozhodnutí rady města se plastika odporoučela
k zemi, prodejem kovového materiálu firmě provádějící likvidaci se navíc
podařilo výrazně snížit náklady za její odstranění.
Ve čtvrtek 1. prosince byl v prostoru před kostelem sv. Bartoloměje slavnostně
zažehnut velký venkovní adventní věnec starostou města Františkem Johnem
a požehnán zábřežským děkanem Františkem Eliášem. Pro město i farnost jej
připravili dobrovolníci organizovaní Charitou, následně jej vyzdobily děti
ze školek a škol při své
návštěvě kostela. Poté již
následoval koncert Scholy
Gregoriany Pragensis, která
v Zábřehu
vystupovala
již
podvaadvacáté,
tentokrát
s novým cyklem adventních
a rorátních skladeb z 15. a 16.
století. Zaplněný chrám se mohl
zaposlouchat do skladeb, které
nabízí i nové CD souboru
Adventus Domini. Početní návštěvníci ale nepřišli jen poslouchat, nýbrž
i pomoci, a to velmi účinně. Výtěžek z dobrovolného vstupného a prodeje
v charitním stánku dosáhl téměř 24 tisíc korun. Díky vstřícnosti členů Scholy
51
Gregoriany Pragensis, kteří se vzdali svého obvyklého honoráře, tak po odečtení
nákladů a zapojení výtěžku zářijového koncertu sboru Carmen ještě do konce
roku Charita pořídí polohovací elektrické lůžko. V závěru tohoto vítání
adventupak Charita ocenila při příležitosti končícího Evropského roku
dobrovolnictví zástupce dobrovolníků, kteří jí v minulosti i nyní pomáhají
zabezpečovat rozmanité aktivity.
Bohatý ale promočený byl ten
letošní
Mikuláš.
Neděle
4. prosince přinesla nevídané
množství akcí.
Největší
pozornost se ale samozřejmě
soustředila
na Masarykovo
náměstí a tradiční Setkání
s Mikulášem.
Pořádající
Spolek
Metoděj
znovu
připravil program, který začal
již odpoledne a v němž se
představily
zábřežské
mažoretky či děti z mateřské
školy Strejcova.
Pro více než tisícovku dětí a dospělých byla otevřena Nebeská pošta, u které děti
mohly nakreslit či napsat svá vánoční přání a poslat je přímo Ježíškovi.
Připraveno bylo i občerstvení a stánek s pracemi klientů a zaměstnanců zábřežské
Charity. Příchod Mikuláše, jeho andělské družiny i čertů ale poznamenal hustý
liják, který návštěvníky akce neodradil, nicméně sv. Mikuláše přiměl dříve než
kdy jindy odkráčet do průchodu radnice a rozdat natěšeným dětem stovky balíčků
s dárky. Mokrého Mikuláše ale měli také na bazénu, kde byly připraveny hry
jako lovení čertových měšců, přenášení mikulášské nadílky nebo hrátky
pro andílky.
Ve dnech 30. listopadu až 1. prosince se na zábřežské stanici Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje uskutečnilo instrukčně metodické
zaměstnání účastníků mezinárodních soutěží v disciplínách TFA. Program
zahrnoval exkurzi do výcvikového prostoru Perla, zhodnocení výsledků
na mezinárodních soutěžích a zároveň účast v disciplínách TFA v roce 2012.
Účastníky přijal také starosta František John, který s reprezentanty besedoval
o zážitcích ze soutěží a o formě financování sportovních akcí a mezinárodních
soutěží. Hasičský záchranný sbor ČR se na mezinárodních soutěžích těší velkým
úspěchům, které jej řadí mezi nejlepší na světě. Na Světových hasičských hrách
2010 reprezentanti HZS Olomouckého kraje Jan Šindelka, Michal Přecechtěl,
Tomáš Zobalík a Vladimír Vysocký získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili,
v královské disciplíně TFA se umístil šéf zábřežských profesionálních hasičů
Vladimír Vysocký na prvním místě a Zábřeh se tak může pyšnit nejlepším
a nejodolnějším hasičem na světě. Vynikající výsledky v TFA potvrdil Vladimír
Vysocký, Josef Vlk či Jaromír Barcuch také na mistrovství Rakouska. Letos se
česká výprava zúčastnila také Světových hasičských a policejních her v New
Yorku, ze kterých opět přivezla několik cenných kovů.
52
Školství
Městské zastupitelstvo rozhodlo o uvolnění finančních prostředků do úpravy
škol na svém zasedání před prázdninami. ZŠ Severovýchod na nákup nových
lavic a školního nábytku získala z městského rozpočtu 200 tisíc korun, 100 tisíc
korun na výměnu skříní a 170 tisíc na údržbu pozemku pěstitelství. Základní
škola B. Němcové se radovala z 395 tisíc korun na opravu střechy a za 100 tisíc
nechala vyměnit dlažbu v takzvaném spojovacím krčku. Svůj díl si odkrojily
i mateřinky. Mateřská škola Strejcova získala 95 tisíc korun na výměnu obkladů
ve výdejně stravy, za 200 tisíc korun opraví nákladní výtah ve výdejně stravy
také mateřská škola na Zahradní ulici a 59 tisíc přidali zastupitelé na výměnu
vodovodních baterií mateřské škole Severáček
Babyboom se konečně začíná projevovat i v Zábřehu. Celkový počet žáků
v zábřežských základních školách sice nepatrně klesl z loňských 1416
na letošních 1401, pozitivní zprávou je ale nárůst počtu prvňáčků. Těch do lavic
usedlo 1. září přes sto čtyřicet, tedy o deset procent víc než loni. Ještě výraznější
je zvýšení stavu dětí v mateřských školách, které se dostaly na horní meze svých
kapacit a jsou zcela zaplněné, několik volných míst zůstává už jen na ZŠ a MŠ
R. Pavlů. Není se co divit, ještě před dvěma lety školky navštěvovalo 429 dětí,
loni už to bylo 462 a letos jich nastoupilo už téměř pět stovek.
Mateřské školy
Mateřská škola Pohádka soustřeďuje nejvíce zábřežských dětí. Je situována
v centru města v prostoru u městského stadionu.
Ředitelka školy: Hana Zajíčková
Ve středu 20. dubna proběhlo slavnostní předání opravených koloběžek dětem
z mateřské školy Pohádka. Díky nabídce Karla Crhonka, který se stal
organizátorem celé akce, zastupujícího Vyšší odbornou a Střední školu
automobilní Zábřeh (VOŠ A SŠA) vznikla podnětná spolupráce. Studenti
a učitelé VOŠ a SŠA se podíleli nejen na opravě koloběžek, ale také pro děti
připravili slavnostní předání. Ve vyzdobeném sále školy na ně čekala jízda
zručnosti na opravených „strojích“, malé občerstvení i ukázka současných
a historických vozidel, která zajímala děti nejvíc. Předání koloběžek proběhlo
za účasti vedoucího odboru školství Olomouckého kraje Miroslava Gajdůška
a ředitele VOŠ a SŠA Vítězslava Martykána.
Mateřská škola Pohádka byla od října 2009 zapojena do projektu partnerství
F.R.I.E.N.D.S.. Cílem projektu bylo
rozšířit povědomí o evropských státech
a porozumět jejich tradicím, kultuře
a jazykům. Projekt byl zaměřen na děti
od tří do čtrnácti let a zahrnoval
předškolní
a
školní
vzdělávání.
V projektu byly zapojeny školy z devíti
evropských států – Česká republika,
Dánsko, Španělsko, Polsko, Maďarsko,
Anglie, Rumunsko, Řecko a Itálie.
53
Ve středu 27. dubna přivítal starosta města František John v prostorách matriky
zábřežské radnice účastníky setkání programu Comenius – Partnerství škol.
Zástupce Dánska, Španělska, Itálie, Polska a Rumunska starosta seznámil
s historií města, poté účastníci projektu navštívili jednotlivé základní školy
a seznámili se s probíhající výukou. Krátce před polednem uvítaly zahraniční
delegaci děti z mateřské školy Pohádka. Na zahradě školky pak hosté vysadili
strom charakterizující jejich zemi . Za Českou republiku se čestného úkolu ujal
starosta František John, který vysadil národní strom – lípu. Hosté v Zábřeze
pobyli až do pátku 29. května, během návštěvy se seznámili se Zábřehem i jeho
okolím.
Mateřskou školu Severáček navštěvovalo přes sto dětí ve čtyřech třídách
s názvy Medvídci, Tučňáčci, Eskymáčci a Sněhuláčci.
Ředitelka školy: Milena Kubíčková
Školka
disponuje
dopravním
hřištěm, které slouží všem
školkám ve městě a okolí.
Mateřská
škola
Severáček
připravila na středu 18.května
devátý
ročník
Mateřinkové
olympiády. Akce se zúčastnilo
čtyři sta padesát dětí ze školek ve
městě a okolí.
Ve čtvrtek 4. května proběhla na dopravním hřišti mateřské školy Severáček
dopravní hra Bezpečná cesta. Již tradiční akce, jejímž cílem je učit děti
správnému chování na
chodníku
a silnici,
přilákala na dvě stovky
účastníků
–
předškolních
dětí
a jejich rodičů. Starší
děti absolvovaly větší
okruh, na němž se učily
orientovat podle mapy i
jízdě za provozu pod
dohledem
strážníků.
Na stanovištích
také
plnily úkoly s dopravní
tematikou, které pro ně připravili studenti VOŠ a SAŠ v Zábřehu. Mladší dětí
zůstaly na prostranství před školkou, kde pro ně byla připravená jízda zručnosti
a na zahradě plnily různé úkoly. Velký zájem byl i o další stanoviště s ukázkami
hasičské i policejní techniky.
54
Ve středu 22. června připravila
mateřská škola pro děti již
tradiční Den her. Od 16 hodin se
zahrada školky změnila v hrad
Severýn,
podtitul
letošního
závěru školního roku totiž zněl
Na hradě a v podhradí. Součástí
akce bylo vítání nových dětí,
kterým
předškoláci
předali
symbolické klíče. Zapomenuto
nebylo ale ani na ty nejstarší.
Celá třída byla opravdovým
rytířem pasována na školáky (na
snímku). Rytíři z Šermířského
spolu Šumperk a jejich družina
dětem i rodičům představili život
ve středověku, nechyběla ani
přehlídka zbraní a samozřejmě
došlo i na ukázky soubojů. Poté se děti i s rodiči vydaly na jednotlivá stanoviště,
kde pro ně byla připravena celá řada her a úkolů.
Mateřská škola Zahradní pod vedením paní ředitelky Ivony Piskové měla čtyři
třídy a osmičlenný pedagogický tým. Školku navštěvovaly děti od dvou a půl
roku do sedmi let.
V roce 2011 se podařilo ve školce připravit Vánoční výstavu a zdařilou
Bramboriádu.
55
Mateřská škola na Strejcově ulici pracuje
pod taktovkou ředitelky paní Bronislavy
Karafiátové. Jedná se o mateřskou školu
rodinného typu, kterou je možné najít v klidné,
okrajové části města Zábřeha. Jsou zde čtyři
třídy, z nichž jedna pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Ve školce pracovali
na školním projektu „CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM“, který byl vypracován v přímé
návaznosti na celostátní projekt, se kterým je úzce provázaný v oblasti
vzdělávacích cílů a výstupů, výchovných a vzdělávacích strategií, forem
a evaluace.
Druhý z projektů školy je Strejcova
zahrada – dětský EKOráj. Cílem tohoto
projektu bylo od počátku vybudovat
takovou školní zahradu, která svým
prostředím dětem maximálně přiblíží
prvky
reálné
přírody,
jejichž
prostřednictvím bude prohlubováno
ekologické
myšlení,
nekonzumní
hodnotová orientace, spoluzodpovědnost
člověka za stav životního prostředí
a podpora trvale udržitelného rozvoje.
56
Základní školy
II. základní škola, B. Němcové 15, Zábřeh
Ředitel školy: Mgr. Pavel Nimrichtr
Zástupce ředitele: Mgr. Josef Kroul
Pedagogický sbor tvoří 32 učitelů, 2 asistentky pedagoga, 3 vychovatelky školní
družiny a školního klubu. Škola nabízí žákům i zájmové kroužky, o které je
velký zájem. Jsou to aktivity většinou sportovní, jako je orientační běh, atletika,
tenis, gymnastika, aerobic, dále ruský jazyk a kroužek mladých fyziků,
přírodovědný kroužek, výtvarný kroužek a flétna. Od šk. roku 2010/2011 působí
na škole Školní klub, který nabízí žákům 2. stupně volnočasové aktivity
pod dohledem zkušených pedagogů.
V úterý 7. června
do Prahy
odjelo
družstvo deseti žáků
z druhých až pátých
tříd
ZŠ
Boženy
Němcové bojovat o co
nejlepší
umístění
na republikovém
finále
atletických
závodů
Kinderiáda.
Za velmi teplého
a slunečného počasí
zde byla k vidění řada
kvalitních výkonů a i zábřežské družstvo ve složení Markéta Žalio, Štěpán Šíp,
Anna Valentová, Martin Křupka, Erik Tomášek, Eliška Šípová, Ondra Balcárek,
Fanda Hošek, Anna Šindlerová a Martin Jedelský se zde neztratilo. Nakonec děti
obsadily výborné 18. místo z 43 škol, které si vybojovaly postupy z krajských
kol. Všechny děti závodily na hranicích svých možností, výborný výsledek
celého družstva podtrhlo i individuální umístění Martina Křupky, který obsadil
3. místo v běhu na 60 metrů. Diplom spolu s gratulací mu předával desetibojař
Tomáš Dvořák.
57
III. základní škola, Školská 11, Zábřeh
Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit
Zástupci ředitele: Mgr. Radek Kozák, Mgr. Jiří Sobotík
Počet zaměstnanců: hlavní činnost fyzický - 59 přepočtený - 54,715
Počet tříd: 24
Na konci března se žáci devátých ročníků ZŠ Školská už podruhé zapojili
do projektu Totalitní Československo. V jeho rámci zhlédli dokument z cyklu
BBC Království zapomnění a snímek Bolest plukovníka Lukase mapující osudy
komunisty umučeného absolventa zábřežského gymnázia. Následovala beseda s
pamětníky, členy Konfederace politických vězňů. Působivým zážitkem se stalo
vyprávění Jana Janků, který
v komunistických
kriminálech
strávil bezmála deset let. I přes tuto
trpkou životní zkušenost neztratil
životní optimismus, v minulém
roce byl vyznamenán prezidentem
republiky Řádem T. G. Masaryka
II. stupně.
Závěr
dne
patřil
tzv.
socialistickému realismu, kdy si žáci sami připravili ukázky angažované poezie,
dramatické scénky týkající se nedostatkových potravin, skládali slib pionýrů.
Aplaus sklidila spartakiáda v podání chlapců a dívek, kteří se ale shodli, že by
rozhodně nechtěli žít v totalitě.
V krásném adventním čase, v sobotu 26. listopadu 2011, se na Zámku Skalička
v Zábřehu stal zázrak. Děti, které se tu sešly, totiž celý zámek rozsvítily
dobrotou, láskou a přátelstvím. Pro své blízké si malí školáci připravili ten
nejkrásnější vánoční dárek. Namalovali obrázky, do kterých vtiskli svůj vlastní
osobní styl, a ty se pak staly nejcennějšími originály. Učitelky ze základní školy
Školská v Zábřehu, ve spolupráci s majiteli Zámku Skalička, vymyslely projekt,
který dostal název „Zámek Skalička očima dětí“.
Hlavním záměrem bylo, aby děti poznaly další
pamětihodnost města Zábřeha, ztvárnily ji a nakonec
vystavily na prodejní vernisáži. Děti si nejprve zámek
prohlédly, poslechly si od majitele pana Pilky něco
o jeho historii a pak už se chopily tužek a zámek
kreslily.
58
IV. základní škola , Severovýchod 26, Zábřeh
Ředitel školy: Mgr. Pavel Pašta
Zástupce ředitele: Mgr.Radek Kól
27 pedagogů
1 asistentka pedagoga
3 vychovatelky
Na loňské vítězství Pavla Juránka navázala a ve velké konkurenci zvítězila
žákyně sedmého ročníku školy Kateřina Kantorová v okresním kole soutěže
v konverzaci v anglickém jazyce. Ve své kategorii byla vyhodnocena jako
nejlepší v konverzaci, porozumění textu a poslechu. I další soutěžící školy,
Štěpán Hýbl, výborně obstál a umístil se z patnácti soutěžících na čtvrtém místě.
Soutěž je náročná na přípravu, žáci mimo jiné musí plynně hovořit před porotou
na jedno z deseti témat, které si vylosují. ZŠ Severovýchod se už osmnáct let
pravidelně soutěže v konverzaci účastní, a úspěšně. Žáci se pravidelně umisťují
mezi prvními pěti, postoupili i do krajského kola, kde například loni obsadili
páté místo, což potvrzuje dobrou práci vyučujících v hodinách i při pobytech
dětí na jazykových kurzech.
V listopadu 2011 se uskutečnila již 7. sbírka, jejíž výtěžek /10 500Kč/ se žáci
rozhodli věnovat na adopci dítěte a podporu školy v Baie de Henne.
Z vybraných prostředků bude hrazeno školné a všechny pomůcky a školní
potřeby Yvensley Raphaelovi, pětiletému chlapci, který žije ve velmi
skromných podmínkách v městečku Baie de Henne a chodí do tamní školy
Sainte Maria Gorettie. Chlapec by se rád stal inženýrem, čeští školáci doufají, že
mu pomohou sen splnit.
Kromě finančního daru putovala na Haiti také řada obrázků, které české děti
namalovaly.
Připomenout tradice spojené
s Velikonocemi se rozhodli
žáci 8. a 9. tříd ZŠ
Severovýchod. Ve středu
20. dubna se vydali před
školu, aby svým spolužákům,
dětem z MŠ Severáček
i kolemjdoucím připomněli
tradici hrkačů – hochů, kteří
ve velikonoční době, kdy
podle tradice „zvony odletěly
do Říma“, obcházeli vesnice i města s různými druhy hrkačů, aby jejich zvukem
nahradili mlčící zvony, jindy hlásící lidem čas.
59
V pátek 27. dubna 2012 proběhlo v Moravské Třebové slavnostní vyhodnocení
mezinárodní soutěže Pod modrou oblohou - letošní téma bylo Vesmír. Mezi
oceněnými byli žáci škol z České republiky, Polska i Slovenska. Celkem bylo
uděleno 24 ocenění. Hodnotné ceny - tiskárny, web kamery, PC tablety
i notebooky obdrželi vítězové z rukou československého kosmonauta
Ing. Vladimíra Remka.
Absolutní vítězkou této mezinárodní soutěže ve své kategorii je žákyně 7. třídy
IV. ZŠ Zábřeh Markéta Stejskalová, která za 1. místo získala nejen ocenění,
ale i zmíněný notebook z rukou pana Remka a poskytla rozhovor pro Českou
televizi. Pan ředitel Pavel Pašta převzal také PC tablet pro školu - byl to osobní
dar pan Remka.
Základní škola Skalička, R. Pavlů 4, Zábřeh
Ředitelka školy: Mgr. Taťána Zubíková
Tato základní škola je jedinou malotřídní školou v našem městě a je
provozována jako zařízení spojené mateřské a základní školy, která je počtem
žáků i počtem pedagogů nejmenší školou ve městě. Malotřídní škola nabízí
svým žákům rodinné a klidné prostředí a atmosféru důvěry. Škola se nachází
v blízkosti přírody a má dostatek prostoru pro relaxaci žáků v zahradě
s pískovištěm a průlezkami.
Základní škola a Dětský domov Zábřeh, Sušilova 40, Zábřeh
Ředitel školy: Mgr. Radek Pavlík
Škola v sobě spojuje více jednotek. Jedná se o sloučení školy a dětského domova
se dvěma pracovišti (Zábřeh a Štíty). Školu navštěvovaly zejména děti se
speciálními potřebami vzdělání, ve škole se vzdělávaly i děti v pomocné třídě.
Škola byla zapojena do několika projektů zaměřených zejména na hledání
nových forem a metod práce s dětmi vyžadujícími speciální péči a dětmi
z dětských domovů.
60
Základní umělecká škola Zábřeh
Základní umělecká škola Zábřeh, Farní a Sušilova ulice
Ředitel školy: Mgr. Pavel Doubrava
Ve škole se žáci vzdělávali ve čtyřech oborech: výtvarný, hudební, taneční
a literárně dramatický.
Vzdělávací nabídky v hudebním oboru využívalo kolem pěti set žáků,
v tanečním oboru studovalo asi 160 žáků a v literárně dramatickém kolem
15 žáků. Asi 80 zájemců rozvíjelo své nadání v oboru výtvarném. Výuku všech
výše uvedených žáků zajišťovalo 33 pedagogů.
Ve škole se pracovalo také týmově. Věhlasu a odborných ocenění se dostalo
zejména souborům, které tu pracovaly. Mezinárodních i domácích ocenění se
dostalo Dechovému orchestru,
Junior Big bandu
i Kytarovému orchestru.
61
V sobotu 8. ledna se Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh zapsal do historie
Mezinárodního festivalu dechových hudeb, soutěžního setkání velkých
dechových orchestrů v Praze. V bitvě pěti nejlepších orchestrů se Zábřežáci
uvedli skladbou Picolla suite Italiana, s níž vystupovali již na soutěži
v Maďarsku. Následovali Přátelé z Moravy skladatele Pavla Staňka, který byl
na soutěži osobně přítomen. Třetí zazněla povinná skladba Jarní rapsodie, která
orchestru vynesla ocenění poroty za Nejlépe odehranou povinnou skladbu ve své
kategorii. Závěr patřil kusu The new village. Porota orchestr odměnila Zlatým
pásmem a již zmíněným oceněním za nejlépe odehranou povinnou skladbu.
Vrcholem se ale stalo vyhlášení orchestru ZUŠ absolutním vítězem kategorie
vyšší třídy. Všechny tři ceny převzal dirigent Lubomír Vepřek.
Zábřežský dechový orchestr zahájil již v roce 2008 zahraniční spolupráci
s bavorským dechovým orchestrem Musikkapelle Rimpar. Po několika
návštěvách německých partnerů u nás se v červenci (8. – 10.7.) vydal zábřežský
orchestr do Bavorska. Hudebníci navštívili Rimpar v rámci Evropských dní
hudby. Při příjezdu byli přivítáni nejen celým orchestrem Musikkapelle Rimpar,
ale také starostou města Würzburg Burkardem Losertem, zemským radou
Eberhardem Nussem, zástupci Severobavorského hudebního spolku a starostou
Rimparu s celou obecní radou. Zábřežský orchestr představil v německém jazyce
místostarosta Karel Crhonek, pobývající v té době v Bavorsku na soukromé
dovolené. V následujících dnech vystoupily oba orchestry na festivalu Kiliany –
Volkfest ve Würzburgu a Rimparu. Na závěr pobytu koncertoval orchestr
pod vedením Luboše Vepřka v zámecké zahradě arcibiskupské rezidence
ve Würzburgu a stejně jako předchozí, i toto vystoupení vzbudilo zájem
a uznání. Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh tak kromě úspěšné prezentace města
prohloubil spolupráci s bavorskými kolegy.
62
Střední školy
Gymnázium, nám. Osvobození 20, Zábřeh
Ředitel školy: Mgr. Martin Paclík
Od roku 1990 existuje tato škola jako víceleté gymnázium. V současné době
nabízí vzdělávání ve čtyřletém i osmiletém oboru vzdělání. Pedagogický tým
tvořilo včetně ředitele 33 pedagogických pracovníků.
Škola aktivně spolupracuje s německou školou v Marktbreitu a je fakultním
pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc.
Další kolo výměnných pobytů studentů ze zábřežského gymnázia a partnerské
školy z německého Marktbreitu proběhlo první říjnový týden v Zábřeze.
Program patnácti německých studentů a dvou pedagogů i jejich zábřežských
protějšků byl opravdu nabitý. V pondělí 3. října po historické procházce městem
přijal studenty na radnici starosta František John, který mladé Němce uvítal
v jejich mateřštině. Hlavním tématem společného setkání byla česká kuchyně.
Studenti tak kromě jiného celý týden pracovali na společné Česko- německé
kuchařce, která se dočká také tištěné podoby. S jídlem souvisela i návštěva
muzea a výrobny olomouckých tvarůžků v Lošticích či pro studenty
z Marktbreitu až nečekaně novátorská záležitost – zdobení vánočních perníků.
Nechybělo samozřejmě ani seznamování se s chodem školy, průvodci jim byli
jejich hostitelé – studenti gymnázia.
Rada Olomouckého kraje na své schůzi 25. října rozhodla o udělení ocenění
Talent Olomouckého kraje. Tři z pěti ocenění, která odtud putují do někdejšího
šumperského okresu, získali na slavnostním ceremoniálu 5. prosince v Olomouci
studenti zábřežského gymnázia. Lubomír Grund a Petr Horák byli oceněni
v přírodovědném oboru a v humanitním oboru kralovala Kristýna Kolčavová.
Již zažitou tradicí se na zábřežském gymnáziu stal Týden mateřského jazyka.
Ten letos vyšel na 4. až 8. dubna a byl zasvěcen pohádkám. V pondělí navštívili
studenti filmové představení Fimfárum – Do třetice všeho dobrého a bavili se
humorem Jana Wericha. V úterý proběhlo klání v autorském čtení, jehož
součástí byla také soutěž o nejlepší autorskou pohádku. Pohádky studentů školy
byly umístěné na školním webu a všichni, kdo si je přečetli, měli možnost
přispět ke konečnému hodnocení. Ve středu do lavic usedli ti, kteří si chtěli
vyzkoušet práci středověkých opisovačů. Pracovním prostředkem jim bylo
skutečně seříznuté brko a rovněž jejich výtvory jsou umístěné na školním webu.
V pátek se strašidelnými proprietami vyzdobené nejen učebny a chodby školy,
ale i sklep či půda proměnily v zakletý hrad a celé dopoledne studenti nižšího
gymnázia soutěžili v různých disciplínách. Ty pro ně připravili jejich starší
spolužáci nazdobení v dokonalých pohádkových kostýmech od Mrazíka přes
Červenou Karkulku či Honzu s drakem až po Pata a Mata. Studenti si vyzkoušeli
hrát divadlo, ke kterému si museli vyrobit rekvizity, otestovali svoje smysly,
jazykové dovednosti, literární či filmové vědomosti, ale i obratnost a fyzickou
kondici. Kromě plnění disciplín hledali podle indicií poklad ukrytý ve formě
amuletu.
63
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, nám. 8.května 2
Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Kubíčková
Ve škole se vyučovali žáci v těchto studijních oborech:
čtyřleté denní studium
Výchovná a humanitární činnost- sociálně výchovná činnost
Výchovná a humanitární činnost- sociálně administrativní činnost
čtyřleté denní i pětileté dálkové studium
Sociální péče – pečovatelská činnost
Sociální péče – sociálně správní činnost
Nástavbové studium: Podnikání - denní dvouletá forma
- tříletá dálková forma
V těchto učebních oborech:
farmář - farmářka, zahradník - zahradnice, kuchař – číšník pro pohostinství,
zedník, kuchařské práce, květinářské práce, zednické práce, opravářské práce
Škola byla v roce 2011 zapojena do několika evropských projektů. První z nich
pod názvem Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami prostřednictvím ICT škola jako realizátor projektu uzavřela
24. června 2011 závěrečnou konferencí.
V druhém evropském projektu pod názvem Centrum nových metod a příležitostí
figurovala škola jako jeden z partnerů projektu DENEB Int.,s.r.o.Boskovice.
Cílem projektu je zavedení nových metod do oblasti výchovy a vzdělávání dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a do oblasti jejich volnočasových
aktivit. Nové inkluzívní metody práce vycházejí z mentoringu, který představuje
účinnou a komplexní metodiku
V pátek 4. února roztančil Zábřežany
reprezentační Zahradnický ples. K tanci
hrála skupina Fofrovanka z Uničova a rej
tančících párů doplnila rockenrolová
vystoupení taneční skupiny z Jihlavy.
V aule Střední školy sociální péče a služeb v Zábřehu se v úterý 15. února
za účasti dvou stovek diváků uskutečnila přehlídka různých dramatických žánrů
nazvaná Všichni na pódium. Myšlenka zorganizovat setkání s umělecky
založenými přáteli, s nimiž se potkávají v rámci odborné praxe, vyšla přímo
od studentů školy. Třída 3. V oboru Výchovná a humanitární činnost
pod vedením učitelky Anny Hýblové dala možnost všem, kdo svým
vystoupením chtěli udělat radost a pobavit sebe i ostatní. V pohodové atmosféře,
která v aule po celé dopoledne panovala, průvodci Mach, Šebestová a jejich pes
Jonatán vyčarovali kouzelným sluchátkem úžasné výkony účinkujících.
Na pódiu se střídala vystoupení dětí z běžných škol a školek i těch
s handicapem, v publiku i na pódiu byli zástupci Denního centra Vikýřovice,
šumperské Pomněnky, ZŠ Třebízského ze Šumperka, Domova Paprsek Olšany,
zábřežské ZŠ a dětského domova, Speciální školy Lanškroun nebo ZŠ Školská
64
Zábřeh. Nejmenší účinkující se dostavili z místních mateřských škol Severáček
a Strejcova.
V pátek 25. února se už pošesté sešli studenti Střední školy sociální péče
a služeb Zábřeh a Střední hotelové školy Jeseník, aby změřili své síly
na kulturním bojišti. Probíhala totiž soutěž Voice of zima, ve které se soutěžící
utkali v pěvecké a imitátorské kategorii. Velmi kvalitními výkony překvapili
především soutěžící v pěvecké kategorii. Během soutěžního dopoledne zazněly
písně z tvorby Lucie Bílé, Whitney Houston, Mariah Carey, Fait Hill,
Nigthtworku a dalších. Konečné rozhodnutí, kdo ze zúčastněných postoupí
na Czech talent Zlín, leželo na bedrech poroty, která do Zlína nakonec vyslala
vítězku pěvecké soutěže Gabrielu Hojgrovou spolu se Sárou Reisausovou, která
obsadila druhé místo.
V Divoký západ se v úterý 7. června proměnilo hřiště základní školy
na Severovýchodě. Kovbojové a indiáni tady nevedli válku, ale připravili
aktivity pro děti i dospělé,
zdravéi
handicapované,
prostě pro všechny ty,
kteří si přišli zasoutěžit
nebo se jen příjemně
zabavit
s
ostatními.
Studentky 3. ročníku
Střední školy sociální
péče a služeb Zábřeh
tentokrát
v
duchu
westernu připravily v
rámci
tradiční
akce
Člověk člověku osmnáct
stanovišť, na kterých bylo
možné si vyzkoušet tělesnou zdatnost, výtvarné a hudební schopnosti, odvahu
i vytrvalost. Téměř tři stovky účastníků ze zábřežské Oázy, mohelnického
Okýnka, speciálních škol a zařízení z Vikýřovic, Šumperka, Zábřeha,
ale i z orlickoústeckého stacionáře Človíček se přišly pobavit společně s dětmi
ze zábřežských základních a mateřských škol. Zábřežští skauti zapůjčili
a postavili v centru hřiště indiánské týpí, které lákalo malé i velké k návštěvě.
A protože western bez koní by nebyl pravým westernem, byli na hřišti i oni.
Sdružení Ryzáček se dvěma koníky a ukázkami hipoterapie dotvořilo atmosféru,
stejně jako tři úžasní psi z Červené Vody dodali svou energii potřebným
v ukázkách canisterapie.
Vyšší odborná a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6
Ředitel školy: Ing. Vítězslav Martykán
Škola se skládá ze tří částí. Je to vyšší odborná škola, střední průmyslová škola
a střední odborné učiliště.
Na VOŠ nabízí škola obor Diagnostika silničních vozidel.
V rámci Střední průmyslové školy mají uchazeči možnost studovat čtyřletý
studijní obor Dopravní prostředky. Ten připravuje žáky pro řídící
65
a podnikatelskou činnost v silniční dopravě a autoopravárenství, pojišťovnách,
dopravních inspektorátech, při prodeji vozidel a podobně. Mají pak možnost
dalšího vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole.
Autotronik je čtyřletý obor vzdělání určený pro přípravu vysoce kvalifikovaných
odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou
schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi,
ve výrobě automobilů a v živnostenském podnikání. Základním cílem je
dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti
v praxi.
Ve škole se žáci připravují také v tříletých učebních oborech jako je Mechanik
opravář a autoelektrikář, dál Klempíř strojírenské výroby a Obráběč kovů.
Pro ty, kteří po vyučení zatouží zvýšit si vzdělání je připraven dvouletý
nástavbový obor Podnikání.
Ve středu 20. dubna proběhlo slavnostní předání opravených koloběžek dětem
z mateřské školy Pohádka. Díky nabídce Karla Crhonka, který se stal
organizátorem celé akce, zastupujícího Vyšší odbornou a Střední školu
automobilní Zábřeh (VOŠ A SŠA) vznikla podnětná spolupráce. Studenti
a učitelé VOŠ a SŠA se podíleli nejen na opravě koloběžek, ale také pro děti
připravili slavnostní předání. Ve vyzdobeném sále školy na ně čekala jízda
zručnosti na opravených „strojích“, malé občerstvení i ukázka současných
a historických vozidel, která zajímala děti nejvíc. Předání koloběžek proběhlo
za účasti vedoucího odboru školství Olomouckého kraje Miroslava Gajdůška
a ředitele VOŠ a SŠA Vítězslava Martykána.
VOŠ a SŠA Zábřeh přivítala v říjnu ředitele Profesionálního učiliště v ruském
Kaliningradu Sergeje Nikolajeviče Bušujeva a zástupce ředitele Jelenu
Borisovnu Griňovu. Před rokem škola navázala emailový kontakt se střední
školou podobného zaměření v Kaliningradě. Do spolupráce byli zapojeni
studenti VOŠ, kteří se učí ruskému jazyku. Tato třídenní návštěva přinesla
oběma školám nejen nové poznatky v oblasti automobilního průmyslu, ale také
výměnu zkušeností pedagogických a výchovných. Kolegové z Kaliningradu
ocenili dlouholetou tradici naší školy, její prosperitu a profesionální přípravu
žáků pro budoucí povolání. Studenti VOŠ procvičili své řečové dovednosti
a hlavně slyšeli ruštinu v originále. Hosté byli nadšeni nejen historií našeho
města Zábřehu a jeho okolím, ale i současným životem. Navštívili firmu Hella
v nedaleké Mohelnici, kde je zástupci firmy provedli výrobním provozem. Závěr
návštěvy ruských pedagogů byl spojen s prohlídkou historické Olomouce
a pochopením systému vzdělávání v našem regionu. Všechna formální
i neformální setkání vedla k dohodě ředitele naší školy Ing. Vítězslava
Martykána a ředitele školy v Kaliningradu S.A. Bušujeva pokračovat
ve spolupráci. Studenti se tak mohou těšit na výměnné pobyty v Kaliningradu
a našem Zábřehu.
66
Kultura
Zábřežská kulturní, s.r.o.
Zábřežská
kulturní, s.r.o.
Zábřežská kulturní v současné době zajišťuje činnost:
1. kulturního domu (ČSA 1, Zábřeh)
2. kina RETRO (Farní 14, Zábřeh)
3. infocentra (ČSA 1, Zábřeh)
4. redakce zpravodaje Zábřeh (ČSA 1, Zábřeh)
Kulturní a společenské akce, jichž společnost v roce 2011 uspořádala 112,
navštívilo přibližně 42 000 návštěvníků, 162 představení v kině Retro
navštívilo 9 439 diváků. Vedle toho Zábřežská kulturní nabízela přes třicet
jazykových a relaxačních pohybových kurzů a organizovala další vzdělávací
a volnočasové aktivity.
Bohatou a rozmanitou činnost společnosti je třeba zabezpečovat také finančně.
Řada aktivit společnosti přináší zisk, ovšem některé akce jsou z hlediska
komerčního ztrátové. Zábřežská kulturní proto využívá všech zdrojů k tomu, aby
nezužovala, ale naopak rozšiřovala svoji nabídku. V roce 2011 se o zhruba 13 %
(400 tis.Kč) zkrátila také smluvní částka od Města Zábřeha a bylo třeba hledat
další zdroje možného financování. Společnost využila dotačního programu
Olomouckého kraje a získala prostředky tam. Olomoucký kraj vyhlásil dotační
program Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center
v Olomouckém kraji v roce 2011. V dubnu byla podána žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na zkvalitnění služeb infocentra a výsledkem je zisk dotace
v žádané výši 49.700 Kč. Příspěvek byl použit na nákup PC sestavy včetně
příslušenství, LCD monitoru, USB flash disku, externího harddisku,
bezdrátového telefonu, scanneru a zásobníků na prospekty.
Dokladem rozšiřování zájmů a nabídky je také skutečnost, že dne 1. 12. 2011 se
Zábřežská kulturní stala členem zájmového sdružení právnických osob Jeseníky
– Sdružení cestovního ruchu (se sídlem Kladská 1, Šumperk).
Na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb z roku 2007 realizuje
společnost vedle vlastních akcí také akce pro Město. V roce 2011 se jednalo o tři
akce, a to: festival cestovatelů, dobrodruhů a recesistů Welzlování,
Reprezentační ples města Zábřeh a Zábřežský kulturní jarmark.
Činnost Zábřežské kulturní byla v roce 2011 pestrá a bohatá.
V kulturně-společenské činnosti bylo úspěšně realizováno 7 akcí řazených jako
hudební a jiné festivaly, z nichž největší návštěvnost a ohlas u návštěvníků měly:
25. června
7 ½ FEST (Nightwork, Skyline, Xindl X, Punk Floid, Luno, The Linigs a další,
celkem 3 pódia + doprovodný program – 8. ročník, Plavecký areál Zábřeh)
23. srpna – 3. září
Zábřežské kulturní léto (2. ročník letní kulturní produkce v areálu nádvoří
středověkého hradu. Program: Jiří Schmitzer, Ženy v pokušení, Řvali až spadli,
Kajínek, Sandor Mester, O Pračlovíčkovi, Tomáš Matonoha, Avatar, The Best
Of Musical)
67
7a
8. října Jazz in Hall (8. ročník jazzového festivalu v tenisové hale, vystoupili:
Blue Effect, Moravia big band, Big band ZUŠ Iši Krejčího, S.O.I.L.)
Úspěch u publika, tradici a dostatečnou návštěvnost vykazovaly také další akce
roku 2011:
18. ledna
30. ledna
Welzlův kufr (Welzlování)
Závody čtyřspřeží s lidskou posádkou (Welzlování)
1. května
Májový jarmark (celodenní hudební a doprovodný program,
dětská scéna, atrakce pro děti, vystoupili: Kamarádi, Petr a Vašek,
Atom, mažoretky, Vanir, Dance Club Juniors, Nitka a další;
stánkový prodej, farmářské trhy atd.)
18. září
Zábřežský kulturní jarmark (jarmark v duchu tradičních
staročeských řemesel, kulturní program: vystoupení kapel
Quanti minoris, Dechový orchestr ZUŠ, Omicron, Pracka, A. M.
Úlet, Herecká školička, módní přehlídka AMA 2011 a další)
16. prosince Vánoční trhy – celodenní prodej vánočního sortimentu, kulturní
program: kvintet DO ZUŠ Zábřeh, Zábřežští trubači, Pracka, dětský pěvecký
sbor, „živý betlém“ v podání žáků SOŠ sociální péče a služeb Zábřeh
(ve spolupráci s Městem Zábřeh)
17. prosince Adventní zpívání – charitativní koncert dětských pěveckých
sborů
CELKEM akcí ……………………………..112
návštěvníků akcí …………cca 42 tisíc
One woman show Simony
Stašové okouzlila zábřežské
diváky v úterý 5. dubna.
Volných
vstupenek
před
představením v kulturním
domě nedostávalo. Osobitou
herečku
a
její
Shirley
Valentine předcházela chvála
divadelních kritiků i přízeň
obecenstva. Že oprávněně, to
potvrdila
vyhledávaná
divadelní i filmová herečka v
Zábřeze bezezbytku.
Druhým velkým divadelním svátkem se v roce 2011 stal Můj báječný rozvod
Elišky Balzerové. Laskavou komedii irské dramatičky GeraldinyAronové
v nastudování Elišky Balzerové předcházely ty nejlepší recenze. Na diváky čekal
pohled do osudů Angely Kennedyové Lipské, ženy středních let. Ta se poté, co
ji opustil manžel, vyrovnává s novým údělem, kdy už jejím hlavním posláním
není role manželky a matky. Komedie, v níž nebyla nouze o salvy smíchu,
přestože ukazovala i hořké stránky (především) ženského života, návštěvníky
Zábřežské kulturní v úterý 7. června prostě nadchla.
68
Ve spolupráci s dalšími organizacemi zajišťovala Zábřežská kulturní v průběhu
roku soutěže a přehlídky, mezi nimiž se již jako tradiční dají označit:
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Termín a místo konání: 27. 3. 2011, kulturní dům
Kvalifikace Mistrovství ČR. Soutěžní disciplíny: pódiové sestavy sóloformací
baton, pom-pom a mix, kategorie: kadetky, juniorky a seniorky. Celkově se
zúčastnilo asi 200 soutěžících a několik set diváků. Akce měla vysokou
sportovní a společenskou úroveň. (Ve spolupráci s OS Mažoretky Hranice
a ZUŠ Zábřeh).
Velká cena Eskymo Welzla – výstava a soutěž autoveteránů
Termín a místo konání: 7. 5. 2011, Masarykovo nám.
Výstava a soutěžní jízda historických vozidel (délka trasy cca 60 km) za účasti
Karla Lopraise. Doprovodný program: mažoretky ZUŠ Zábřeh, Hubertus. Akce
se zúčastnily stovky diváků. Vyhlášení výsledků proběhlo v odpoledních
hodinách. (Pořádáno ve spolupráci s 1. dámským klubem historických vozidel
Mohelnice).
Velmi podstatnou část činnosti společnosti tvoří celoroční vzdělávací činnost
formou pravidelných kurzů 2010/2011, jejichž garantkou byla Dagmar Ziková.
Na základě monitorování zájmů účastníků kurzu nabízela Zábřežská kulturní
kurzy zejména jazykové a pohybové. Celkový počet kurzů nabízených v roce
2011 klesl ze 40 na 33, ale fakt, že nabídka byla „šitá na míru“ poptávce se
odrazil v tom, že z nabídky 28 kurzů bylo nakonec skutečně otevřeno, což je
více než v loňském roce. Neotevřených zůstalo pouze pět kurzů oproti loňským
třinácti.
Typy kurzů:
Jazykové
Angličtina (1. ročník, 2. ročník a konverzace)
Francouzština – 1. ročník
Němčina – 3. ročník
Pohybové
Pravidelné (kalanetika, břišní tanec, cvičení s prvky jógy, pilates …, cvičení
s rehabilitačními prvky, cvičení na míčích, dopolední cvičení – senioři, tai–chi
pro začátečníky a pokročilé, cvičení pro nastávající maminky, zdravotní cvičení,
trampolíny, Dance club, zumba, aerobic a flexibary)
Víkendové (aerobic, břišní tanec, jumping na trampolínách)
Taneční (taneční pro mládež, taneční pro dospělé začátečníci a pokročilí)
Největší návštěvností se tradičně pyšní taneční kurzy pro mládež.
Jednou z aktivit společnosti, která nebývá zisková, přesto je důležitá z hlediska
pestrosti kulturní činnosti je činnost Kruhu přátel hudby, jejímž garantem byl
Milan Uhl. V rámci činnosti Kruhu přátel hudby v Zábřehu se v roce 2011
uskutečnilo 6 koncertů (v roce 2010 jich bylo 8). Celková návštěvnost činila
332 posluchačů, což je v průměru 55 návštěvníků na jeden koncert. Celkové
ztráta za tyto koncerty činila 19 582 Kč (v roce 2010 23 948 Kč).
69
Důležitou součástí činnosti Zábřežské kulturní je kino Retro. Sídlí v prostorách
pronajatých od města na Farní ulici a vedle promítání filmů se věnuje i další
činnosti. V jeho prostorách se konaly koncerty, přednášky a filmové přehlídky.
Komornější rozměr, než má velký sál kulturního domu, dává šance k menším
divadelním představením a tanečním večerům. Sál kina slouží jako zasedací
místnost pro městská zastupitelstva s možností návštěv veřejnosti. K příjemným
formám činnosti oblíbeným také u divácké veřejnosti patří filmové besedy
s tvůrci filmů. Vedení kina se v takovém případě nechalo inspirovat k tomu, aby
zážitek byl trvalejší a současně aby se do kina dostal malý či mladý divák.
Budoucího diváka je třeba si připravovat předem, a tak se 25.6. za účasti režiséra
F. A. Brabce a kostýmní výtvarnice Jaroslavy Pecharové uskutečnilo premiérové
představení V peřině spojené důmyslně s vyhlášením vítězů výtvarné soutěže
„O čem se mi zdá pod peřinou“. Zážitek pro vítěze i účastníky soutěže byl o to
větší, že následovalo předávání diplomů, beseda s přítomnými tvůrci i divácká
soutěž. Velmi úspěšný byl také silvestrovský večer s promítáním filmu Muži
v naději a s malým občerstvením pro diváky 31.12.2011.
V kině sídlí Filmový klub Zábřeh. V rámci klubové činnosti kino Retro nabídlo
v roce 2011 celkem 12 filmových představení (2008 – 24, 2009 – 18, 2010 –
11), průměrná návštěvnost na představeních filmového klubu činila
25 diváků (v roce 2008 19 diváků, 2009 – 14, 2010 – 13). Z tabulek uvedených
níže je patrno, že se v roce 2011 podařilo zastavit pokles zájmu o filmy uváděné
pod hlavičkou „Filmový klub hraje pro veřejnost“.
Přehled návštěvnosti Filmového klubu v letech 2004 - 2010:
Rok
Počet titulů
Počet
představení
Počet
diváků
Počet
diváků na 1
představení
2004
31
2005
23
2006
21
2007
26
2008
24
2009
18
2010
11
32
23
21
26
24
18
11
1 373
838
544
498
467
245
142
43
36
26
19
19
14
13
tržba (v Kč) 66 107 47 262 32 843 32 390 30 848 16 546
9 778
Ø tržba za 1
představení 2 065,8 2 054,9 1 563,9 1 245,8 1 285,3
(v Kč)
919,2
888,9
Procento
obsazení
9,13
8,66
28,8
24,45
17,39
12,85
13,06
Zpráva o činnosti infocentra
Celková návštěvnost infocentra v roce 2011 činila 7117 osob. Celkový počet
návštěvníků je vyšší než v loňském roce. Nejpodstatnější část tvoří obyvatelé
70
města (jejich podíl se pohybuje kolem 60 %), zbývající část představují
návštěvníci odjinud. Podíl cizinců je zanedbatelný. Od prosince 2010 je
zaznamenávána statistika návštěvnosti elektronicky. Nový systém monitoringu
zavedla agentura Czech Tourism pro certifikovaná turistická informační centra.
V roce 2011 pokračoval také velký zájem veřejnosti o předprodej a rezervaci
vstupenek na představení pořádané Zábřežskou kulturní, s.r.o.
Nově jsou v našem certifikovaném turistickém informačním centru nabízeny
také průvodcovské služby pro skupiny. Certifikát pro oficiální turistická
informační centra vydává Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism
na základě splnění stanovených podmínek.
Ve dnech 13. až 16. ledna se Zábřeh prostřednictvím centra opět představil
na Veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2011 v Brně. Prezentovaly se na něm
všechny české a moravské kraje, ale i vystavovatelé ze Slovenska
a z partnerských měst a regionů v dalších zemích. Expozici Olomouckého kraje
ve čtvrtek otevřel hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík společně
s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským a předsedou Asociace krajů
České republiky Michalem Haškem. K lákadlům patřil lyžařský trenažér, jehož
prostřednictvím si návštěvníci mohli vyzkoušet řadu disciplín včetně slalomu
a skoku z můstku. Nechyběla ochutnávka tvarůžků a Hanácké kyselky.
Prezentaci zajišťovala jedna pracovnice infocentra osobně po celou dobu
veletrhu. Jedná se o jedinou akci tohoto druhu, které se přímo Zábřežská kulturní
prostřednictvím infocentra účastní. Je velmi důležitá z pohledu rozvoje
cestovního ruchu, zvýšení návštěvnosti Zábřežska a v neposlední řadě také
k navázání spolupráce a výměně zkušeností s ostatními subjekty působícími
v oblasti cestovního ruchu.
Činnost Zábřežské kulturní je již dlouhodobě spojena s redakcí zpravodaje
Zábřeh Zpravodaj Zábřeh vychází v rozsahu 6 – 10 stran. Celkový náklad
periodika činí 6 400 kusů. Většina nákladu (6 100 kusů) je distribuován
prostřednictvím České pošty, a. s. do všech domácností a firem v Zábřeze,
Hněvkově, Václavově a Pivoníně. Zbývající část nákladu je bezplatně nabízena
v Infocentru Zábřeh, ČD centru, městské knihovně, kavárně kina Retro
a podatelnách městského úřadu. Povinné výtisky jsou institucím zasílány poštou
čtvrtletně.
Sport
Na sportovním plese v pátek 14. ledna byli vyhodnocováni nejlepší sportovci
71
Zábřeha. Snad nikoho nepřekvapilo, že již počtvrté za sebou si pro titul přišla
dvaadvacetiletá kuželkářka Hana Wiedermannová. Anketa pořádaná občanským
sdružením Burčáci ji na přední místa vynesla již několikrát, ale prvenství měla
letos v rukou počtvrté. Není se čemu divit hlavně poté, co získala titul mistryně
světa ve sprintu v „dospělé“ kategorii, odskočila si i na mistrovství světa
juniorek, kde v jednotlivkyních opět kralovala, k tomu v kombinaci přidala ještě
bronz. „Stříbro“ vybojoval po loňském třetím místě zástupce canicrossu (běh
závodníka a jeho psa na dlouhých tratích) devatenáctiletý Petr Fochler (první
zleva). Při premiéře v mužské kategorii se mu na mistrovství Evropy zadařilo,
ve štafetách spoluvybojoval zlato, mezi jednotlivci skončil na čtvrtém místě.
Novým jménem mezi nejlepšími sportovci je Radka Štýbnarová (třetí zleva).
Čtyřiadvacetiletá sportovkyně loni dovezla bronz z mistrovství světa Bigman
(kombinace terénního triatlonu a dlouhého triatlonu ve dvou po sobě
následujících dnech), v seriálu akcí World Triathlete 1 skončila rovněž třetí.
Kromě cen pro desítku nejúspěšnějších předal starosta města František John také
dvě ceny mimořádné. Tu za dlouholetou činnost získal volejbalista a volejbalový
trenér Miroslav Hél, pozornosti neušel ani šéf zábřežských profesionálních
hasičů Vladimír Vysocký, který na „hasičské olympiádě“ v jihokorejském Soulu
vybojoval zlato v nejprestižnější kategorii.
Kuželky
V desátém jubilejním ročníku ankety Sportovec roku Olomouckého kraje
zvítězil Tomáš Berdych. V hlasování odborníků a novinářů , jehož výsledek byl
slavnostně vyhlášen ve středu 9. února v Moravském divadle v Olomouci,
porazil prostějovský tenista cyklistku Janu Horákovou a kanoistu Tomáše
Slováka. Mezi družstvy si nejlépe vedl volejbalový tým VK Modřanská
Prostějov. Radovat se ale může i zábřežský sport. Na stupínku nejvyšším
v kategorii nejlepší junior totiž stanula zábřežská kuželkářka Hana
Wiedermannová. A zaslouženě, loni vybojovala titul mistryně světa mezi
ženami, startovala ale i na mistrovství světa juniorek, kde v jednotlivkyních opět
zvítězila a k tomu v kombinaci navíc přidala bronz. Ocenění Hany
Wiedermannové i dalších jednotlivců a týmů přihlíželo vedení Olomouckého
kraje, reprezentanti regionu, sportovci ocenění v minulých ročnících
a v neposlední řadě také hokejista Jaromír Jágr.
Lyžování
V sobotu 15. ledna se ve Strážném u Vrchlabí konalo mistrovství ČR
v lyžařském orientačním běhu na klasické trati (9,6 km). Šestnáctiletý Petr
Horvát reprezentující Severku Šumperk v deštivém a větrném počasí obhajoval
zlatou medaili z minulé sezóny. Vynikajícím výkonem (72:18) se šestému
nejlepšímu sportovci města Zábřeha za rok 2010 podařilo obhájit titul mistra ČR
v kategorii H17. Dařilo se také jeho klubovým kolegům, v dalších kategoriích se
umístili Hana Horvátová na 4. místě (D14), na 5. místě Josef Ostřanský (H65)
a Iveta Ostřanská (D45). V neděli se na stejném místě konaly žebříčkové závody
na krátké trati. Čtyři závodníci Severky Šumperk znovu bojovali o přední
umístění. Stříbrní byli Petr a Hana Horvátovi. Josef Ostřanský dojel na 7. místě
a Iveta Ostřanská na 9. místě. Možná ještě víc než samotný titul úspěšného
zábřežského sportovce potěšila skutečnost, že nedělním závodem byla uzavřena
nominace dorostenců a juniorů na mistrovství Evropy. Petr Horvát do norského
Lillehammeru tak v únoru nominován byl v pozici české dorostenecké jedničky.
72
Plavání
40. jubilejní ročník memoriálu Antonína Nolla v zimním plavání se uskutečnil
na řece Svratce v brněnské Bystrci. Soutěž se současně stala mistrovstvím České
republiky, na kterém nemohli chybět ani zábřežští plavci. Ti i přesto, že dlouho
neměli ve městě ideální podmínky, že patří k nejmenším oddílům celé soutěže,
dosahují v posledních letech výborných výsledků. Celé družstvo zimních plavců
reprezentují pouze čtyři závodníci: Petr Švorčík, Bohumil Molek, Milan Štencl
a Denisa Haltmarová. A právě oba posledně jmenovaní dosáhli v Brně
na medailové pozice. Milan Štencl v kategorii muži 18 – 39 let na trati 750
metrů zvítězil a získal mistrovský titul. Výborného úspěchu dosáhla v
mistrovském závodě žen 18 - 39 let také Denisa Haltmarová, která vybojovala
stříbrnou medaili. Závodu se účastnilo šestnáct nejlepších klubů z ČR, 114
účastníků bojovalo na tratích 100, 250, 500 a 750 metrů. Podmínky byly
tentokrát skutečně zimní a velmi tvrdé, teplota vody nedosahovala ani dvou
stupňů Celsia. O něco teplejší byl vzduch, ale foukal mrazivý vítr.
Zábřeh se ve středu 1.června zapojil do Evropského plaveckého dne. První
ročník celodenního maratónu zahájili svým startem zástupci radnice v čele se
starostou Františkem Johnem. Cílem akce je přilákat co možno nejvíc zájemců
o palvání a to se v Zábřehu jistě povedlo. Na start akce podporované Českým
olympijským výborem se dostavilo 441 plavců, město tak vybojovalo v kategorii
do 20.000 obyvatel bronzovou příčku. Za stříbrným Bruntálem přitom skončil
Zábřeh o pouhé čtyři účastníky.Na stometrovou trať vyráželi především žáci
zábřežských základních i středních škol, aby se ji pokusili překonat libovolným
způsobem a v co nejlepším čase. Od 12 až do 21 hodin pak byl krytý bazén
připraven na veřejnost, k účasti se ale odhodlalo jen několik desítek plavců
přesto, že účastníci z řad veřejnosti získávali prvních 30 minut plavání v tento
den zdarma a kupon na jednorázovou slevu 50% pro příští návštěvu plaveckého
bazénu. Především díky mládeži tak Zábřeh vybojoval pohár, vyhlášení
výsledků proběhlo v pořádajícím Vysokém Mýtě v pondělí 6. června.
V Jablonci se v sobotu 6.srpna zúčastnili zábřežští dálkoví plavci 8.ročníku
Grand Prix . Tyto mezinárodní závody přitahují svojí atraktivitou již několik
roků českou plaveckou špičku i účastníky ze zahraničí, počet aktérů tak
převyšoval stovku. Plavci ze Zábřeha se postavili na tratě 3 km a 5 km a dosáhli
výborných výsledků. V kategorii starších žaček se na 4. místě umístila Veronika
Krejčí, která je současné době v celkovém hodnocení Českého Poháru 2011
na skvělém druhém místě. Na trati žen se v kategorii A na 3. místě umístila
Pavla Kubalíková, Čestmír Kubalík pak ve své kategorii na tříkilometrové trati
vybojoval stříbro. Vítězství v kategorii V1 na 3 km si odvezl další zábřežský
plavec Jiří Krejčí a dílo dokonal Bohumil Molek, který ve své kategorii
V 3 na 5 km rovněž vybojoval zlato. Velmi úspěšný výkon upevnil 10. místo
zábřežských plavců mezi 47 kluby z celé republiky, které se soutěže účastní.
73
Volejbal
Ve dnech 5. až 10. září se
v ukrajinské Jaltě konalo 13.
mistrovství Evropy Masters v
plavání, dálkovém plavání a
synchronizovaném
plavání.
V soutěžích nastoupilo 1.936
sportovců z 37 zemí. Českou
vlajku hájilo 41 reprezentantů,
z toho tři ze Zábřeha, kteří se
představili v mužské kategorii
35–39 let. Nejvíc se dařilo
Petru
Horvátovi,
který
největšího úspěchu dosáhl na
200 metrů, kde vybojoval 9. místo a jako první zábřežský plavec se na ME
Masters umístil v první desítce. Premiérové vystoupení zábřežských plavců
v dálkovém plavání obstarali Petr Švorčík, který skončil na 13. místě, a absolutní
vítěz Českého poháru v zimním plavání 2010/2011 Milan Štencl ml., který
na tříkilometrovém okruhu v Černém moři skončil sedmnáctý.
V neděli 13. března odstartoval v 9 hodin v tělocvičně ZŠ Severovýchod
kvalifikační turnaj skupiny D Mistrovství ČR ve volejbale veteránů nad 40 let.
Starší členové zábřežského volejbalového klubu ve složení Miroslav Vývoda,
Pavel Penka, Mojmír Snášel, Martin Vitásek, Pavel Kruš a Libor Sedmera se
letos opět zúčastnila kvalifikace na mistrovství ČR veteránů.
V sobotu 18. června proběh již 52. ročník volejbalového turnaje města
Zábřeha. Tradičního turnaje pro smíšená družstva – mixy (4+2) se letos
zúčastnil rekordní počet týmů. Na volejbalovém hřišti se do soubojů zapojilo
celkem devatenáct smíšených družstev. Vedle zábřežských hráčů a hráček se do
bojů zapojili i volejbalisti a volejbalistky z Prahy, Rýmařova, České Třebové,
Šumperka, Zlína a Přerova. Vítězství si domů nakonec odvezlo právě smíšené
družstvo volejbalistů z Přerova.
O víkendu 23. až 24. července se na volejbalových kurtech městského stadionu
uskutečnily s podporou města již tradiční Zábřežské debly. Na sobotním
otevřeném mistrovství ČR v mixech se sešlo celkem patnáct smíšených dvojic.
K velkému překvapení došlo v semifinále, kde zábřežsko-šumperská dvojice
Pavla Penková a Martin Večeřa porazila obhájce titulu a mnohonásobné mistry
republiky Vlaďku Martínkovou a Vojtu Věcheta z Nymburka. Bohužel ve velmi
vyrovnaném finále nakonec domácí debl podlehl brněnské dvojici Sandra
Onderková – Jan Muroň, která se podruhé stala mistry republiky (první titul
slavila v roce 2009). Nedělního turnaje v rámci seriálu mistrovství republiky se
zúčastnilo pouze pět dvojic žen a sedm dvojic mužů. Vítězství v kategorii žen
vybojovaly Sandra Onderková a Gábina Železná (Brno, Praha), které porazily
ve finále zábřežskou dvojici Pavla Penková, Petra Penková. V kategorii mužů
zvítězili Martin Večeřa a Miroslav Železný.
74
Welzlův kvadriatlon
Historie, alespoň pro první dva v cíli, se letos na Welzlově kvadriatlonu
opakovala. Také tentokrát se v sobotu 23. července postavil na konci náročného
závodu na stupínek nejvyšší Tomáš Matera z Dobroslavic následovaný
zábřežským Davidem Jílkem. Třetí letos skončil Vladislav Kulík z Postřelmova.
V ženské kategorii zvítězila teprve čtrnáctiletá Eva Planíčková z Rájce, která
o necelé dvě minuty porazila loňskou vítězku, šumperskou Niku Pospíšilovou.
Welzlův kvadriatlon ani ve svém druhém ročníku nic neubral z pověsti závodu
plného nečekaných překážek, téměř stovka účastníků si tak mnohdy skutečně
hrábla až na samé dno svých sil. Klání odstartovalo tříkilometrovým během
podél Moravské Sázavy – a také skrz ni (na snímku). Zmáčení závodníci pak
vystoupali na hráz Nemilky, kde absolvovali čtyři sta metrů plavání.
Přestože voda nebyla po předchozích deštích příliš teplá, počasí akci naštěstí
přálo. Po plavání následovalo přezutí do in-linových bruslí, sešup do Nemile
a pak na Bozeňov. Odtud se závodníci vydali na poslední disciplínu, na kolech
směřovali do cíle zpět na loděnici.
Závodem ale program nekončil, pro návštěvníky byl připravený hudební
program, v němž vystoupily kapely Shamania Mania, rockový Sioux
a dechovková partička KMČ (Kdo Má Čas).
75
Mažoretkový sport
Ve dnech 5. a 6. června se ve
Valticích konalo mistrovství
České republiky v mažoretkovém
sportu. V jedné z nejtěžších
kategorií,
miniformacích
seniorek v disciplíně pom-pom
(třásně), se předvedly také
mažoretky ZUŠ Zábřeh pod
vedením Hany Indrové. Týmu ve
složení E. Indrová, P. Indrová,
Polášková, Jakešová, Hošková,
Jirková a Plháková (na snímku)
se dařilo skvěle, opět získaly titul
mistryň republiky. Děvčata ze skupiny Daren ze Spolku Metoděj (Danielová,
Grúzová, Němcová, Serafínová, Krejčířová, Březinová, Pelikánová) obsadila
krásné 3. místo, a zajistila si tak rovněž postup na mistrovství Evropy.
I ostatní místa byla pro zábřežské mažoretky velkým úspěchem. Reprezentativní
zastoupení měl Zábřeh na mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, které se
konalo ve dnech 25. až 28. srpna v chorvatské Poreči. Své zástupce sem
nominovalo sedm států, Českou republiku zastupovaly kromě jiných i mažoretky
ze zábřežské základní umělecké školy a Spolku Metoděj. Ve výpravě ZUŠ se při
svých mezinárodních premiérách
umístily Berušky 2 na 6. místě
a Žabky se svou show Pan Tau
dokonce získaly bronz. Historicky
první zlatou medaili pro ZUŠ na
mistrovství Evropy vybojovala
Kateřina Jakešová, která se
po vynikajícím
výkonu
může
honosit titulem mistryně Evropy
(na snímku uniformace v dolní řadě
druhá zprava). Tím ale medailová
radost neskončila. Vytáhlo se i trio
(Jirková, Polášková, Indrová),
které vybojovalo stříbro a tím i titul
1. vicemistryň Evropy. Srdeční
záležitostí mažoretek ZUŠ jsou miniformace. Už potřetí za sebou vybojovaly
E. Indrová, Polášková, Jirková, Jakešová, P. Indrová, Hošková a Plzáková titul
1. vicemistryň Evropy, když je od vysněného zlata dělila pouhopouhá setina
bodu. Zahanbit se nenechala ani děvčata ze Spolku Metoděj. Ta získala
v kategorii junior miniformace (Danielová, Krejčířová, Pelikánová, Grúzová,
Němcová, Serafínová, Březinová) bronzovou medaili a také obhájila titul
2. vicemistryň Evropy. Duo (Krejčířová, Danielová) obsadilo 8. místo, v soutěži
skupin pak děvčata z Daren skončila s minimálním bodovým rozdílem pátá.
76
Počasí
Leden
Lednový nástup roku byl mrazivý, teploty se držely na -10 ºC. Polojasná obloha
nenahrávala veselé náladě obyvatel. V pátek 7. ledna zrána doprovázelo mnohé
do práce vzrušení, napětí plynulo z faktu, že zem byla jednou velkou
skluzavkou, po které jít bylo opravdu velmi napínavým dobrodružstvím.
Do devíti hodin klouzali dospělí do práce a děti do škol. Namrzač vystřídala
kolem deváté hodiny obleva a s ní i břečka na cestách. Stoupání teploty a tání
sněhu a ledových ker na řekách bylo neklamným signálem nebezpečí vylití vody
z břehů. Na mnoha místech republiky ledové kry zatarasily průtok vody a lidem
hrozilo reálné nebezpečí povodní. V neděli 9. ledna už rtuť teploměru
vystoupala k +5ºC a bylo zlověstně zataženo. V pondělí (10.1.) obleva
pokračovala a přinesla s sebou i nepříjemný ranní déšť. Do ledových zmrazků na
silnicích a hlavně na chodnících prší. V pátek čtrnáctého ledna přišla velká
obleva a v Česku s ní také záplavy. Teplo, mlhy, velká obleva a polojasná
obloha, to jsou charakteristické znaky pro třetí lednový víkend. V Čechách je
hlášeno slunečno a televize Nova přináší mimo jiné také zprávy o tom,
že v Čechách se nalily pupeny stromů a medvědi opouštějí své zimní brlohy,
jako by, bez ohledu na kalendář, čekali nástup jara. 17. lednový den ráno
(pondělí) sice bylo patrné, že po teplém víkendu zmizely i zledovatělé krunýře
starého sněhu, které se držely zejména na blátivých cestách, na trávnících
a podél cest, ale srážející se vlhkost přimrzla na dláždění chodníků a na asfaltu.
Řada lidí si tak do práce zabruslila. V následujících dnech se lidem spěchajícím
ráno do práce hladina adrenalinu nemohla snižovat, neboť přimrzlá vlhkost se
na chodnících vytrvale držela. Přes den bylo většinou zataženo, oblačno
a teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu. Změnu v počasí přinesl až čtvrtek,
kdy přituhlo a teploty poklesly k bodu mrazu. V občasných přeháňkách poletuje
sníh, který postupně jemně dopadá na zem a ulpívá krátce zatím jen
na travnatých plochách. Dláždění chodníků a silnice zůstávají holé. Ptákem roku
je ornitology letos vyhlášen strnad.
Únor
Ani začátek února nepatří k nejradostnějším v otázce počasí. Námraza a ranní
bruslení se střídají s deštěm a zataženou oblohou. Jarní prázdniny, které dětem
začaly v pondělí 28. února, už jsou ve znamení jarního počasí. Je mimořádně
slunečno a výrazné a příjemné teplo. V úterý v poledne se na teploměru,
do něhož se opíralo intenzivně slunce a byl v závětří, dalo vyčíst neuvěřitelných
32 ºC. Kolem patnácté hodiny drželo slunce rtuť teploměru na 22 ºC a po slunce
západu červený sloupec teploměru ukazoval pouhé 2 ºC. Slunečno vydrželo
po celý týden a pouze občasný chladný vítr dával najevo, že se jaro ještě naplno
rozjet nemůže, protože by to bylo příliš brzy.
Březen
Už ve čtvrtek desátý březnový den se zima znovu ozvala. Ráno sněží a přes den
padají sněhové přeháňky. O víkendu se lidé radují z jasného, slunečného počasí.
V pondělí 14. března je jasno a v Olomouckém kraji naměřili meteorologové
rekordní teploty +19 ºC, kterými byl zdolán teplotní rekord starý 52 let. Počasí
přinášelo příjemné jaro.
77
Duben
Páteční velmi teplý den 8.4. přiměl řadu lidí shodit svetry a vyběhnout v tílku
nebo v krátkých rukávech, případně zasednout do trávníku a kochat se jarněletní náladou a teplým sluníčkem. Druhý dubnový víkend se nesl ve znamení
teplotních rekordů v Česku. Vysoké teploty dávaly lidem naději, že už je zima
dávno pryč. Přitom středa třináctý dubnový den znamenala zvrat v počasí. Zima
se vrátila. Ve čvrtek 14. dubna poklesly ranní teploty až k nule. Na horách
sněžilo, na vrcholcích Krkonoš, Jizerských a Krušných hor se držely 3 cm
nového sněhu. Po víkendu se apríl dostavil. Zimu vystřídaly jasné a slunné dny,
které vydržely po celý pracovní týden. Zelený čtvrtek 21.4. slíbil lidem krásné
Velikonoce, což dodržel. Velmi jasné, slunné počasí s teplotami 25 ºC, rozkvetlé
třešně a šeříky, veselí a spokojení lidé s dobrou náladou byly známky svátků jara
roku 2011. Svatba britského následníka trůnu v pátek 29. dubna byla s ohledem
na počasí jako domluvená, protože hned po ní se v sobotu obloha začala mírně
kabonit, a i když den zůstával velmi teplý, dal se očekávat déšť. Ten navečer
kolem 18. hodiny skutečně Zábřeh zkropil.
Květen
Nedělea 1. máj k tomu se v Zábřehu tradičně nese ve znamení májového
jarmarku. Zábřežané se ovšem probouzejí do zamračeného a deštivého rána. Prší
sice drobně, ale vytrvale. Jako na objednávku se obloha během dopoledne
rozjasní a lidé si slavnostní náladu mohou náležitě užít. Druhý májový den je
pondělí, kdy po příjemném víkendu musí lidé do práce a děti do školy. Současně
počasí dává najevo, že jim k dobrému ráno ničím nepřispěje. Je polojasno,
teplota se snižuje, ale neprší. V úterý dopoledne pršelo se sněhem a počasí se
citelně zchladilo. Chladno, ale slunečno vydrželo také nadále. Předpovědi
meteorologů o výrazném poklesu teplot se naplnily. Na některých místech
padaly teplotní rekordy, neboť teplota klesla až na -13 ºC. Na Liberecku
a Jablonecku padaly stromy a elektrické vedení. Zemědělci doufají, že pokles
nebude trvalý a ztráty, které zaznamenali, se už v tomto roce opakovat nebudou.
Mrazivé noční teploty znamenaly namrznutí už nakvetených stromů, kde
ovocnáři počítali s velmi dobrou úrodou. Škody na budoucí úrodě se podle
odborných dohadů vyšplhaly ke 40%. V sobotu 7. května už vše vypadá,
že přišlo léto. Krásný den vylákal mnohé Zábřežanyi lidi z okolí k návštěvě
Masarykova náměstí, kde probíhal sraz historických vozidel. Vysoké teploty se
drží téměř po celý pracovní týden. Srážky přinese čtvrteční večerní oblačnost,
která se udrží po celý víkend a přehoupne se i do poloviny dalšího týdne.
Až středa 18. května přinesla změnu. Lidé se sice probouzeli do zamračeného
rána, ale během dopoledne se na teploměru rtuť zvedala tak, že odpoledne
a v podvečer už bylo zase velmi teplo. Čtvrtek s +24 ºC už vykazoval známky
léta, horko rostlo i v následujícím dni. Odpoledne v 16h i v Zábřehu z velkého
vedra prší. Středa 25. května už je sice jasná, ale s nižší teplotou 20ºC a následně
ve čtvrtek klesne rtuť teploměru ještě o další 3 stupně níž. Poslední den
pracovního týdne (27.5.) je zatažený, celý den vytrvale prší a teplota se ustálila
na 19 ºC.
Stejně je následně ještě v sobotu a dokonce i nedělní ráno se zdá být podobné,
ovšem kolem poledne už teplota stoupá nahoru a obloha se jako zázrakem
rozjasňuje. Zdá se, že meteorologické předpovědi o tom, že následující týden
bude teplotně tropický, jsou správné. S pondělím 30.5. začíná skutečně nový
horký letní den.
78
Červen
1. červen je v půli týdne a jako by chtěl oddělit horké a jasné dny od zatažených
deštivých. V republice došlo na mnoha místech k bouřkám a přívalovým
dešťům, které lokálně způsobily nemalé komplikace, zejména na Pardubicku.
Zábřehem prošel polední a potom večerní déšť. Odpoledne bylo zamračené
a z okolí bylo slyšet bouřky. V Zábřeze však zrádná průtrž nepřišla. Ještě další
den je zatažený, převaluje se oblačnost, ale neprší.
Ráno provází všechny citelné ochlazení, avšak odpoledne už je zase relativně
teplo. 7. června je pro handicapované i zdravé připraveno na hřišti IV.ZŠ
tradiční setkání Člověk člověku. Pořadatelé ze Střední školy sociální péče
a služeb Zábřeh jen doufají, že jejich práci na přípravě a organizaci teď nezhatí
počasí, protože sluníčko jen nenápadně nakukuje přes tmavé mraky a strach
budící zataženo vyhrožuje deštěm. Teplota je na velmi příjemné hranici 26 ºC.
Přes všechny obavy kolem desáté hodiny dopoledne slunce prorazí oblačnou
clonu a na všechny účastníky se už po zbytek dne jen usmívá jasný den. Úsměv
vydržel slunci ještě ve středu (8. června na Medarda) a ve čtvrtek, ovšem v pátek
ovládl počasí déšť a ochlazení na dvacet stupňů. Víkend měl zhruba stejný
charakter. Vedra, bouřky a déšť se táhly prakticky po zbytek června. Jasný
a slunný ráz počasí, příslib budoucích prázdnin, začal od pondělí 27. června.
Červenec
První prázdninový týden slibuje v počasí pohodu a sluníčko. Víkendová noc
z devátého na desátého přinesla změnu. Teplý den a horká noc přešly po půlnoci
do prudké bouřky. Prší a statečně se blýská ještě v neděli a v pondělí, vždycky
nad ránem. Návaly dešťů přinesly povodně na Liberecku a v povodí Labe.
V Olomouckém kraji sledují tok Moravy, jejíž hladina vystoupala o jeden a půl
metru nad svou běžnou míru. Zaplaveny byly Hanušovice a Bohdíkov. Voda
zalila na mnoha místech také vozovky, které se staly neprůjezdnými. Zavřená
zůstala cesta z Postřelmova do Sudkova, což komplikovalo dopravu. Celý
červenec byl plný přeháněk, zatažená obloha se střídala s polojasnem. Horkých
a jasných dnů bylo jen velmi málo.
Srpen
Teploty na počátku srpna kolísaly mezi deseti a dvaceti stupni. Sobota 13. srpna
přinesla přeháňky ze zatažené oblohy, které se ovšem po čtvrté hodině odpolední
změnily na kroupy. 18. srpen je po patnácti předchozích dnech se svojí teplotou
28 ºC nejteplejším dnem měsíce. Konečně se zdá, že lidé mohou odložit gumáky
a deštníky a dovolenkáři využijí dny volna k oddechu a letní pohodě. O víkendu
se teploty držely kolem šestadvacítky, ráno, než vyšlo sluníčko naplno, a večer
po jeho západu bylo cítit chlad. Země nebyla dostatečně vyhřátá, teplotní
maxima jsou jen na slunci a po jeho západu se všichni tetelí zimou. Na poslední
srpnové dny očekávali meteorologové nástup rekordních veder kolem 36 ºC, což
se naplnilo.
Vedro bylo k zalknutí ve všech částech naší země. I horská Kvilda s tradičně
nízkými teplotami vzduchu hlásila v poslední dekádě srpna rekordy kolem
29 ºC. Děti konečně jásaly a užívaly si po dlouhé době zase léta, ale záchranáři
se nezastavili. Důvodem jejich zvýšeného nasazení byla především dušnost,
79
bolesti na hrudi a kolapsy u lidí zejména starších a nemocných. Pátek 26. srpen
byl z meteorologického hlediska posuzován jako nejteplejší den roku. V Zábřeze
bylo naměřeno 34 ºC. Nejteplejším místem u nás se stala Strážnice, kde padl
rekord 36,1 ºC. Teplotně byl tento den rekordním od roku 1992. Sobota
27. srpna přinesla proměnu. Ranní slunečno, dusno a horko 27 ºC se odpoledne
změnila na polojasno. Večer se obloha zatáhla, zvedl se vítr a od západu přinesl
oblačnost a snížení teploty na pouhých 16 ºC po 19. hodině. Zlověstné zataženo
slibovalo vytrvalé dešťové srážky. Po 21. hodině však spadlo jen pár kapek a nic
víc. V pondělí se Zábřežané budili do jasného dne i týdne s teplotami kolem
26ºC. Prázdniny končí a slunné a pěkné počasí začíná.
Září
První zářijové dny lákaly k vodě. Jasno, teplo kolem třicítky přimělo většinu lidí
ke koupání. Už ve středu sedmý den v měsíci září se obloha opět zatáhla
a teploměr nevykazoval víc než pouhých 18 ºC. Následně na to o víkendu bylo
sice zpočátku zataženo, ale teplo a později se umoudřilo i sluníčko. Všichni si
tak mohli zajít v rámci Dnů evropského kulturního dědictví prohlédnout místa,
kam denně nezavítají, bez obav, že bude určitě pršet. Pondělí 12. září je se svým
polojasnem a teplotou 25 ºC jakýmsi posledním regulérně letním dnem.
Následně úterní polojasná obloha už nepustí sluníčko tak blízko a rtuť teploměru
se nedostane výš než na jednadvacítku, večer dokonce klesne na 16,5 ºC.
Ve čtvrtek patnáctého je sice pěkný a jasný den, který se ale neobejde bez
svetříků a bundiček, protože teplota klesla na dvacítku. Podzimní zábřežský
jarmark v sobotu 17.9. se vydařil také proto, že vyšlo počasí. Byl krásný
slunečný den. To neděle už tak pohodová z hlediska počasí nebyla. Polojasno se
večer s větrem, který se zvedl, změnilo na zataženo. V pondělí tak pracovní
týden začal neradostně zataženou oblohou, střídavými přeháňkami, depresivním
temnem a ještě k tomu ochlazením o téměř deset stupňů. Letní teploty a jasnou
oblohu nabídl až zase konec září.
Říjen
Se sobotou 1. října padaly teplotní rekordy. V Javorníku 27,2 ºC. Meteorologové
se shodovali na tom, že letošní říjen bude výjimečný s vysokými letními
teplotami. Ranní a odpolední teploty se lišily až o patnáct stupňů. Tento fakt
ztěžoval život zejména lidem starším a všem trpícím nejrůznějšími srdečními
chorobami. V Zábřeze bylo naměřeno neuvěřitelných šestadvacet stupňů.
Stejnou teplotu hlásila také španělská Mallorca. Už sedmého se teplota snížila
a obloha zatáhla, dopoledne dokonce prší. Stejně tak je tomu i o víkendu.
Teplota se drží na hranici jedenácti stupňů, je zataženo. Další, už však jasně
podzimní víkend, přinesl sluníčko s teplotami jen kolem devíti stupňů. Státní
svátek 28. října v pátek nadělil lidem inverzní charakter počasí. Zatímco u nás je
zataženo a dušičkově nevlídno, Beskydy se vyhřívají na slunci v krásném
barevném podzimním dnu. Víkend znamená změnu času, ručičky hodin musí
projít změnami a neděli 30. října máme tak o hodinu delší. Počasí ovšem lepší
nebylo. Inverzní charakter si udrželo ještě až do začátku listopadu.
80
Listopad
Teprve středa třetí listopadový den přinesla opět sluníčko a teplo. Ačkoli sobota
byla opět zatažená a podmračená obloha nedovolovala myslet si na změnu,
přinesla neděle jasný a krásně prosluněný den s výjimečně vysokou teplotou
všude v Česku. V Zábřehu jsme naměřili 18 ºC. Nejtepleji bylo ten den
v Moravskoslezském kraji. V Javorníku naměřili 18,8 ºC. V sobotu 12. listopadu
se Česko probouzelo do velmi chladného rána. Na několika místech bylo až 7ºC. Ve Špindlerově Mlýně dokonce napadlo 20cm sněhu. V Zábřeze bylo sice
velmi chladno, ale sníh se naštěstí neukázal. Přes noc teplota klesla pod bod
mrazu, přes den nepřeskočila 6 ºC, což už přinášelo ranní námrazu. Se začátkem
týdne 14. listopadu pokryla téměř celé území Česka inverzní mlha. Inverze
dusila pod poklicí smogu valnou většinu českého území, ale Zábřeh se
výjimečně radoval ze slunného počasí. Teploty se drží kolem 3 ºC. Neprší.
Od 26. října do 30. listopadu nepršelo. Za 206 let to byl nejsušší měsíc v naší
historii. Zemědělci i zahrádkáři zaznamenali přemnožení hlodavců zejména
na polích, dříve zelené porosty nerostou, vodní deficit je citelný. Večer
30. listopadu tak drobný deštík znamená úlevu.
Prosinec
V pátek 16. prosince prší, teploměry ukazují 5 ºC . Do Štědrého dne zbývá ještě
kousek, ale Vánoce v bílém si musíme nechat jenom zdát. 24.12. bylo celý den
zataženo, teplota kolem 0 ºC, přes den do 2 ºC. Večer klesla rtuť teploměru na 1ºC, ale kolem dvaadvacáté hodiny už je teplota nad nulou a dokonce drobně
prší. Představy o bílém štědrém večeru vzaly za své. Ráno na Boží hod vánoční
je nezvykle zatažené a vlhké, i když bez deště. Dopoledne se dokonce na chvíli
ukázalo sluníčko, které však záhy mizí v mracích. Vánoční atmosféru si lidé
musí navodit sami, protože počasí jim v tom tento rok nehodlá pomoct.
Do konce roku zamračené dny budily v lidech víc pesimismu a depresí než
sváteční nálady, takže radost, která přišla 30. prosince společně se sněhem, byla
hlavně u dětí obrovská. Zábřežané se už ráno probouzeli do sněžení. Velké
a nadýchané sněhové vločky se sypaly hustě z oblohy. Atmosféru kazilo jen
zjištění, že ta krása dopadá do teplé nezamrznuté země, kde se v mžiku
proměňuje díky svému množství ve vrstvu nevlídně kašovité a vlhké hmoty.
Před polednem na oblohu vystoupilo sluníčko. Zatažená obloha se rozjasnila
a nakrátko dovolila slunečním paprskům proniknout k zemi. Odpoledne se už
sice sluníčko na nikoho nesmálo, ale náladu a atmosféru dne už to nemohlo
pokazit. Poslední prosincový den přinesl zklamání v podobě zatažené oblohy
a ranní teploty 3 ºC, která se o jeden stupeň zvýšila k večeru. Pokud někdo chtěl
odjet v noci autem, musel škrabat skla. Měli jsme tak za sebou nejteplejší
Vánoce za 60 let. Na některých místech v Česku dokonce venku kvetly
i květiny.
81
Download

Kronika_mesta_2011.pdf 3.19 Mb