33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.58
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
왎 volba trubek – bezpečnostní upozornění
Doporučujeme, pokud možno používat schwer IT–
trubky, které jsou uvedeny v našem katalogu, neboť
zde souhlasí tolerance trubek vhodných pro naše U2
trubková šroubení.
Jestliže trubky pochází z jiného zdroje, dbejte prosím
následujících upozornění.:
Tube Selection – Safety Instructions
The Schwer Instrumentation
Tubes in our catalogue
have been chosen to match
our u2 Tube Connectors,
and we recommend the use
of these tubes.
1. Tvrdost trubky by měla být menší než tvrdost jednotlivých
komponentů našich U2 trubkových šroubení.
2. Používejte kvalitní bezešvé trubky z nerezavějících ocelí v
popouštěném provedení, přičemž stupeň tvrdosti podle
Rockwella by měl dosáhnout maximálně Rb80.
If you have purchased the tubes elsewhere, please note the
following:
3. Palcové trubky by měli být vyrobeny podle tolerance
ASTM A632. U těchto trubek jsou tolerance vnějšího
průměru menší než u trubek vyrobených podle ASTM
A269-08. Jestliže jsou trubky podle ASTM A269-08
vyrobeny na horní hodnotě tolerance, může to vést k
tomu, že se nenechají trubky zasunout do šroubení až
zcela k dorazu. Právě tak povoluje norma ASTM A269
příliš velkou toleranci na kruhovitost. Tím vzniká nebezpečí
možné netěsnosti.
1. The hardness of the tube must always be less than that
of the u2 fittings
U metrických trubek volte toleranci EN10305-1
(DIN 2391).
4. Minimální síla stěny nesmí být překročena. Při použití
příliš tenkostěnné trubky vzniká nebezpečí, že při montáži
svěracích prstenců není vyvinut dostatečný odpor. Trubka
se zdeformuje v místě kontaktu s prstencem a neklade
svěracímu prstenci dostatečný protiklad, aby zde mohlo
vzniknout utěsnění. Při použití příliš silné stěny trubky se
může stát, že se svěrací prstence nedostatečně zaříznou
do trubky a může se přivodit v extrémních případech
uvolnění trubky ze šroubení.
5. Při použití velmi tenkostěnných trubek doporučujeme,
jestliže to není na závadu, zesilovací pouzdra do vnitřního
rozměru trubky.
6. Použití svařovaných trubek podle ASTM můžeme
doporučit jen tehdy, když trubky nevykazují viditelný svár
zvenku i zevnitř. Svár trubky může vykazovat vyšší tvrdost,
než ostatní materiál trubky a také určitou nekruhovitost.
Což může vést k netěsnostem.
7. Mnozí výrobci trubek vykazují ve svých podkladech velmi
vysokou toleranci v kruhovitosti, která potom nezaručuje
dostatečnou těsnost šroubení.
Proto používejte, prosím, námi doporučované trubky,
nebo trubky uvedené v tomto katalogu.
3.58
2. Always use the annealed version of high-quality
seamless stainless tube, and ensure that the hardness
grade is less than Rb80 Rockwell.
3. For Imperial sizes use tube with tolerances to ASTM
A632. Avoid using tube with tolerances to ASTM A269-08,
as tube produced to the highest tolerance of this standard
may be too wide for the coupling bodies.
Also ASTM A269-08, allows higher tolerance for out-ofroundness (eccentricity), which may result in leakage.
For metric sizes use tube with tolerances to EN 10305-1
(DIN 2391)
4. Ensure that the selected tube has the correct wall
thickness. Use of tube with below the minimum wall
thickness risks the tube wall collapsing, and not enough
material resistance to the ferrules, possibly resulting in
insufficient sealing. If the tube wall is too thick, the ferrules
will not clamp correctly, which could result in loosening of
the tube.
5. If using very thin walled tube we recommend the use of
reinforcing rings, when possible.
6. The use of welded tubes to ASTM standard is only
recommended if the tube does not show any visible weld
seam, either inside or outside. The welding could affect the
hardness of the seam and eccentricity of the tube, which
may result in leakage.
7. We do not recommend the use of tube with a high tolerance
for out-of-roundness (eccentricity), as this will reduce the
sealing properties of the u2 fittings.
Please contact us for further information or use the
Instrumentation tubes we offer in this catalogue.
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.59
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
왎 provozní tlaky
Pressure Rates for Stainless Steel
kónické vnější
závity
Taper Thread
šroubení
Union
trubka +20°C – 54°C
AD
bar
R, NPT
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
30 mm
32 mm
38 mm
Serie
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
24
32
1/16”
1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
510
660
650
700
520
390
450
390
360
360
360
270
270
320
300
320
300
bar
810
750
710
710
540
440
440
400
380
270
270
320
320
230
nominální
velikost
+20°C – 54°C
bar
R 1/16”
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”
R 2”
760
690
550
540
530
500
370
410
340
270
NPT 1/16”
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
NPT 1”
NPT 1 1/4”
NPT 1 1/2”
NPT 2”
750
690
550
540
530
500
370
410
340
270
válcové vnější
závity
Parallel Thread
vnější
závity
Male
směrově
stavitelné
Male, Positionable
šroubení s vnitřními
závity
Female
G ISO 228: CS, RS, ES
SAE-OR, NPT-OR
SAE
Rc, NPT
nominální
velikost G
G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”
+20°C – 54°C
bar
690
550
540
530
500
370
410
340
JIC 37°
nominální +20°C – 54°C
velikost UNF bar
nominální +20°C – 54°C
velikost UNF bar
nominální
velikost
UNF 1/16”
UNF 1/8”
UNF 3/16”
UNF 1/4”
UNF 5/16”
UNF 3/8”
UNF 1/2”
UNF 3/4”
UNF 1”
UNF 1/8”
UNF 1/4”
UNF 5/16”
UNF 3/8”
UNF 1/2”
UNF 5/8”
UNF 3/4”
UNF 7/8”
UNF 1”
UNF 1 1/4”
UNF 1 1/2”
UNF 2”
Rc 1/16”
Rc 1/8”
Rc 1/4
Rc 3/8”
Rc 1/2”
Rc 3/4”
Rc 1”
Rc 1 1/4”
Rc 1 1/2”
Rc 2”
460
440
450
360
330
320
300
350
310
270
NPT 1/16”
NPT 1/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”
NPT 1/2”
NPT 3/4”
NPT 1”
NPT 1 1/4”
NPT 1 1/2”
NPT 2”
450
440
450
360
330
320
300
350
310
270
310
310
310
310
310
310
310
250
200
SAE
+20°C – 54°C
trubka
bar
UNF 1/16”
UNF 1/8”
UNF 3/16”
UNF 1/4”
UNF 5/16”
UNF 3/8”
UNF 1/2”
340
340
340
340
310
240
210
315
315
315
315
315
250
250
200
160
120
120
100
nominální +20°C – 54°C
velikost UNF bar
UNF 1/8”
UNF 1/4”
UNF 5/16”
UNF 3/8”
UNF 1/2”
UNF 5/8”
UNF 3/4”
UNF 7/8”
UNF 1”
UNF 1 1/4”
UNF 1 1/2”
UNF 2”
310
310
310
310
310
250
250
200
200
160
160
120
+20°C – 54°C
bar
upozornění: Max. provozní tlaky jsou závislé na max.
provozních tlacích použitých trubek, na použitých typech
závitů a také na převládajících teplotách v daném
případě.
ATTENTION: The maximum pressure rate depends on
various factors such as type of tube – thread sizes –
temperature etc.
쐽 For combinations of different fittings, threads female-male,
as well as the tube, the lowest actual pressure and
temperature range for a fitting determine that of the
complete system.
쐽 U trubkových šroubení s připojením na vnější nebo vnitřní
závit jsou maximální provozní tlaky určovány jednotlivými
závity a musí být také porovnány s max. provozními tlaky
použitých trubek. Nižší hodnota jedné z těchto je pak určující
pro provozní tlaky dané sestavy
Safety factor on threads is 2,5:1
Bezpečnostní faktor u závitových připojení se pohybuje u
2,5 : 1. Závitová připojení s vnitřním závitem vykazují oproti
připojením s vnějším závitem nižší provozní tlaky, neboť malý
a velký průměr vnitřního závitu je větší než u závitů vnějších.
Female threads compared to male threads have a lower
pressure rating.
Couplings with AN-connection, O-ring seals as well as
SAE/MS Connections have a lower pressure rating.
Trubková šroubení s připojením JIC 37°, s utěsněním na
O-kroužek nebo SAE/MS připojení, dovolují podstatně nižší
tlakové řady. Při extrémních poměrech doporučujeme
konzultace s našimi techniky před dokončením pro daná
šroubení, nebo před nasazením do zařízení.
왎 teploty
hodnoty max. provozních tlaků uvedené v tabulce
odpovídají teplotám od 25°C -50°C. Při provozních
teplotách vyšších je nutno tyto provozní tlaky
násobit uvedenými faktory v tabulce
In case of extreme circumstances please consult our
technical department.
teploty
faktor
25°C
38°C
100°C
149°C
200°C
250°C
306°C
350°C
400°C
450°C
500°C
600°C
1,00
1,00
1,00
1,00
0,97
0,90
0,85
0,82
0,80
0,78
0,77
0,62
Temperature
The maximum pressure rates are based on a temperature
of 25 – 50° C. In cases of higher temperatures multiplys the
max. pressure with the temperature factor shown in the
diagram.
3.59
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.60
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
왎 funkce
Principle
u2 – šroubení se dvěma svěracími prstenci se dodávají
standartně ve smontovaném plně funkčním stavu,
připravena k použití, v provedení z materiálu DIN 1.4401
(ČSN 17 346). Zvláště v případech vibrací zařízení,
při vysokých tlacích i vakuu zajišťuje toto šroubení
bezpečné spojení. Toho je dosaženo těmito účinnými
detaily:
u2 twin ferrule fittings, from 316 stainless steel as
standard, are supplied assembled and ready to use.
Even under heavy vibration conditions couplings
guarantee a safe operation at high pressure or
vacuum. This is achieved through 4 effective
design details:
1. Zadní svěrací prstenec způsobuje svým předpětím jako
pružina tlumení rázů v potrubním systému. Dále
zabraňuje přenosu kroutícího momentu matice na
zadní prstenec.
1. The back ferrule affords damping of tube circuit vibrations
through a spring like action. Furthermore, it prevents a
carry-over of tightening torque from the coupling nut to
front ferrule.
2. Přední svěrací prstenec kruhovitě těsní na dosedacích
plochách mezi tělesem šroubení a trubkou. Díky konusu v
tělese šroubení je prstenec deformován tak, že vzniká
zůžení, kterým je trubka ve šroubení upevněna a utěsněna.
2. The front ferrule circumferentially seals the surface
between the tube and coupling. Due to the inner taper
the front ferrule is pressed into the tube so that a
pressure-tight impression is formed.
3. Povrchové postříbření jemného závitu převlečné matice
zamezuje vzájemné "zakousnutí" nerezových závitů a
tím je docíleno možnosti vícenásobného použití jednoho
šroubení.
3. Silvering of the coupling nut thread prevents seizing
of the stainless steel coupling. This allows multi-use of a
coupling.
4. Dostatečně dlouhé vrtání pro trubku s konem na konci
garantuje přesné dosednutí a vycentrování trubky.
u2 – šroubení se svěracími prstenci mohou být dodány na
přání zákazníka také z materiálů: hasteloy, titan a dalších
vysoce kvalitních materiálů. Dokládáme certifikáty původu
a složení materíálů podle DIN, ANSI.
4. A deep pipe bore, and entry taper, guarantees accurate
positioning and centring of the tube.
On request, parts can also be supplied from Hastelloy,
Titanium and other highly alloyd materials. Material
certification according DIN ISO 10204, ANSI etc., available
on request and calculation.
Special tests and approvals possible, if required.
V případě kombinace našich šroubení s komponenty
jiných výrobců neneseme žádné zaruky.
Our product guarantee will be invalidated in the event
that our products are mixed with those of another
manufacturer.
Funkčně ověřené tolerance a stálá kvalita opracování
povrchu zajišťují absolutně těsná trubková spojení v
oblastech vysokého tlaku i vakua.
Standarised tolerances and surface finish guarantee leakproof
pipe connections in high pressure, as well as vacuum,
applications.
Vibrace a tlakové rázy, jsou díky konstrukci šroubení dokonale
absorbovány, aniž by docházelo k netěsnostem.Tato
konstrukční, výrobní a kvalitativní hlediska zajištují těmto
šroubením širokou oblast použití v průmyslu, laboratorní
technice, měření a regulaci.
The design largely allows vibrations and pressure pulses to be
absorbed, without any fear of leackage. This design, technical
manufacturing, and quality properties ensure twin ferrule fittings
a wide range of applications in industry, laboratory, and
measurement system areas.
Použítí kvalitních nerezavějících ocelí zaručuje dlouhou
životnost také v chemické průmyslu.
The use of high quality stainless steel guarantees a long service
free life, also in the chemical industry.
3.60
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.64
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
왎 metrické nebo palcové?
Identification metric-inch
Metrická šroubení jsou
označována stupňovitou zádí
na tělese šroubení a na zadní
straně převlečených matic
Metric sized tube connections
are identified with a machined
shoulder on nut and body.
왎 materiály
Materials
standard v katalogu:
-4 = 1.4404 AISI 316L ČSN 17349
Standard Catalogue:
-4 = 1.4401 AISI 316
na poptávku / On request:
-4L = 1.4404 AISI 316L ČSN 17349
-7 = 1.4571 AISI 316Ti ČSN 17348
-A = hliník
-B = mosaz
-C4 = hasteloy
-C22 = hasteloy
-C20 = alyi 20
-HC = Inconel 2.4819 Alloy C-276
-INC = Inconel 2.4816 Alloy 600
-Mo = Monel Alloy 400
-P = PTFE
-S = ocel
-SD = Super Duplex
-TI = Titan 3.7035
On request:
-4L = 1.4404 AISI 316L
-7 = 1.4571 AISI 316Ti
-A = Aluminium
-B = Brass
-C4 = Hastelloy
-C22 = Hastelloy
-C20 = Alloy 20
-HC = Inconel 2.4819 Alloy C-276
-INC = Inconel 2.4816 Alloy 600
-Mo = Monel Alloy 400
-P = PTFE
-S = Steel
-SD = Super Duplex
-TI = Titan 3.7035
jiné materiály na poptávku
Further Materials on request.
příklad k objednání:
u2-Uz116
bez doplňku = -4 (1.4401 standard)
u2-Uz116–B
-B = mosaz
Order Example:
u2-Uz116
no addition = -4 (AISI 316 standard)
-B = Brass
u2-Uz116–B
3.64
Download

volba trubek – bezpečnostní upozornění Tube