OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME
Giriş
İşbu teknik şartnamede yazılı tüm maddelerde belirtilen ölçüler TS EN 1176-1..7’den alınmış standartlara göre
düzenlenmiştir. Oyun grubunda kullanılacak malzeme cinsleri teknik şartnamede mevcut olup TS EN 1176-1..7
standartlarını sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
Modele ait Teknik Çizimler:
KULE BORULARI
Kule Boruları Konstrüksiyonu:
 Kule boruları, TS-6476, DIN2394 ve EN10305-3 normlarına uygun en az 114 mm (4”) çapında ve 2,50 mm et
kalınlığında sanayi borularından imal edilecektir.
 Kule Boruları tek parça halinde ve kusursuz olacaktır. Yüzeyinde dikiş izleri olan borular imalatta
kullanılmayacaktır. Boruların boyu ekleme, kaynak vs. işlem ile uzatılmayacaktır.
 Kule borularının üstteki açık kısımları su ve nemden kaynaklanabilir paslanmayı önleyecek şekilde detaylandırılmış
yarım küre formunda 6 mm et kalınlığında enjeksiyon kalıplarla şekillendirilmiş kendinden renkli plastik tapalarla
kapatılacaktır.
 Kule boruları nın üzerinde herhangi bir(platform, korkuluk yâda kelepçe)kaynaklı işlem olmayacaktır.
 Kule boruları bağımsız olarak değil, bir bütün olarak ankrajlanacaktır ve ankraj derinliği en az 200mm olacaktır.
Beton içine kulenin dik olarak durmasına yardımcı olacak çelik yapılar atılacaktır. Ankrajlama detayları aşağıda
verilmiştir.

Kule Borularının ankrajlanması.
PLATFORMLAR:
Platformların İmalat özellikleri:
 Genel olarak düz ( yatayla 2°açı yapacak ) olacak ve üzerinde pislik toplanmasına izin vermeyecek şekilde
tasarlanacaktır.
 Platform yüzeyine mukavemeti düşürecek, parmak sıkışmalarına neden olabilecek, estetikten uzak gereksiz
delikler delinmeyecektir. Platform üzerinde var olan delikler önceden açılmış olacak ve montaj sırasında delikler
ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Ayrıca delik delinerek malzeme deforme edilmeyecektir.
 Platformda hiçbir sivri ya da keskin kenar, köşe ya da nokta ve açık kesitli profiller, yükseltiler olmayacaktır.
 Platform üst yüzeyi çocukların yaş ve zevkine uygun hayvan şekilli estetik, renkli motiflerle süslenecektir.
Çocukların oyun alanındaki etkinliklerini ve geçirecekleri zamanı artıracak, olumlu etki bırakacak motifler
kullanılacaktır.
 Platformlar ana taşıyıcı borulara kelepçe veya vidayla dışarıdan görünmeyecek şekilde montaj edilecektir.
 Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için Platformların üst alt ve yan yüzeyleri 60 shore ve en az
5mm et kalınlığında, içerisinde çinko kükürt, krom, kurşun, karbon vb oranı %1 den az olan antistatik malzeme
karışımlı doğal kauçuk ile enjeksiyon kalıp kullanılarak kaplanacaktır.
Platform Çeşitleri
Kare Platform ölçüleri:
Kare Platform en az 115 x 115 cm veya en az 1,32 m²’ye denk gelen büyüklükte delikli saçtan üst alt ve yan yüzeyleri
kauçuk kaplı olarak imal edilecektir.
1
MERDİVENLER
Kapalı Merdiven Tasarım Özellikleri:
 Merdivenler, zeminden Platform seviyesine çıkmak amacıyla ya da aralarında seviye farkı olan Platformlarda geçiş
sağlamak amacıyla kullanılacaktır.
 Basamak yükseklikleri en az 11 cm en fazla 25 cm olacaktır.
 Merdiven genişliği en az 65 cm olmalıdır.
 Merdiven basamakları delikli saçtan tek parça olarak imal edilecektir.
 Düşme sonucu oluşabilecek yaralanmaları önlemek için basamak alt ve üst yüzeyleri kauçuk ( 60 shore,5mm) üst
ve alt yüzeyleri, çinko, kükürt, krom, kurşun, karbon vb. oranı %1’den az olan kauçuk malzeme ile kaplanacaktır.
 Basamak yüzeyinde çıplak ya da boyalı sac yüzeylerle, düşme esnasında yaralanmalara sebebiyet verebilecek
plastik ve benzeri kaplamalar kullanılmayacaktır.
 Bütün cıvata bağlantıları dışarıdan çocukların takılmasına, yaralanmasına sebebiyet vermeyecek şekilde olacaktır.
Kapalı Merdiven Korkuluk Özellikleri:
 Korkuluklar, merdivenlerin ilk basamağından başlayacak şekilde yuvarlak kesitli malzemelerden imal edilecek ve el
ile tutulan kısmının çapı en az 33.7mm (1”), diğer parçalar en az 26.9mm (3/4”) olacaktır.
 Korkulukların yüksekliği, basamak yüzeyinden dik olarak ölçüldüğünde en az 600mm, ara merdivenler için 750mm
olacaktır.
 Çocukların korkulukları tırmanma olarak kullanmaması için ara borular basamak yüzeyine dik olarak
kaynatılacaktır.
 Kafa sıkışmalarını önlemek amacıyla, korkuluklardaki ara mesafelerin ölçüleri 89mm ile 230mm arasında
olmayacaktır. Borular arası boşluklar ya 89mm’den küçük ya da 230mm’den büyük olacaktır.
 Korkuluklar kule borularına ve merdiven gövdesine kaynaklı ya da cıvatalı bağlantı ile sağlam olarak tespit
edilecektir. Normal oyun parkındaki etkinlikler sırasında kesinlikle oynama, gevşeme ya da sökülmeye yer
vermeyecek şekilde tasarlanacaktır.
Merdiven çeşitleri
150 Çıkış Merdiven:
150 çıkış merdiven en az 60cm genişliğinde ve 9 basamaklı olacaktır. Basamak araları tamamen kapalı üst ve alt
yüzeyleri kauçuk kaplı olarak imal edilecektir..
2
SALINCAKLAR
 Teknik özellikler:
 Salıncak ayakları; 114 mm çapında 2,5 mm et kalınlığındaki(4”) borudan minimum 2300 mm uzunluk ve 110cm
genişliğinde– H - şeklinde imal edilecektir. Taşıyıcı orta boru 90mm çapında 2,5mm et kalınlığında 3000mm
uzunluğunda olacaktır. Uç kısımlarından 114 mm çapında kurtağzı şeklinde açılacaktır. Kelepçe formu verilen 4mm sac
plaka Taşıyıcı boruya çepeçevre kaynak çekilerek birleştirilecektir. Oluşturulan taşıyıcı boru Salıncak ayaklarına 2 şer
adet kauçuk kelepçe ile sabitlenecektir.
 Polietilen Salıncak koltuğu tek kişilik beşik tipi olacak ve üç tarafı kapalı, emniyet amaçlı ön koruması olan polietilen
hammaddeden imal edilmiş olacaktır.
 Polietilen salıncak oturağı alüminyum kalıplarda rotasyon tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
 Salıncak koltuğunun altı ile koruyucu yüzey arasındaki mesafe 35 cm’den az olmamalıdır.
 Salıncak oturağının polietilen ön kısmı 70 shore sertlikte kauçuk tamponlu olmalıdır.
 Zincirler galvanizden ve çift sıralı olmalıdır. Zincirler min. 25mikron daldırma galvanizli olmalıdır.
 Koltuklar tahta, demir, fiber ve kauçuk tamponsuz polietilen ürünler kesinlikle kullanılmayacaktır.
 Yüklenici firmanın sahip olduğu TSE EN 1176-2 belgesinin malzeme içeriğinde ''POLİETİLEN'' ürünler için de geçerlidir
ibaresinin bulunması zorunludur.
 Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına zarar vermeyecek özellikte olacaktır. Elektriklenmeyi
önlemek için polietilenin içine anti statik madde ilave edilecektir.
 Polietilen koltuk ve emniyet kemerinin ağırlığı en az 4 kg olacaktır. Yüklenici Firma, talep edildiğinde Polietilen Salıncak
oturağı için TSE laboratuar onaylı muayene ve deney raporlarını sunacaktır.
 Kauçuk Salıncak Oturak Tasarımı:
 Kauçuk Salıncak oturağı 63x14cm boyutunda içinde çelik sac takviyeli olacaktır, dışı tamamen kendisinden renkli
kauçuk malzeme kaplı olacaktır.
 Askı aparatını oturağa sabitlemek için her bir ucuna 3 er adet çelik perçin atılarak sağlam bir yapı oluşturulacaktır.
 Salıncak oturağının hava ile temas Eden her noktası sürtünmeye ve korozyona karşı dirençli KAUÇUK KAPLAMA
yapılacaktır.
 Kaplamalar sıcak vulkanize kaplama tekniği yapılacak; sıcak presleme ya da enjeksiyon metodu kullanılarak yüksek
basınç altında en yüksek dayanım kazandırılacaktır. Daldırma, püskürtme ve benzeri serbest akım kullanılan
metotlarla mukavemeti düşük kaplamalar yapılmayacaktır.
3
Bağlı Salıncaklar
Tek tarafından taşıyıcı olarak bir oyun grubunun kule borularının kullanıldığı, bağımsız olarak sahaya montajı
yapılamayan salıncak sistemleridir.
POLİETİLEN MALZEME ÖZELLİKLERİ:
 Kendinden renkli düşük yoğunluklu polietilen (LLDPE - Linear Low Density Polyetylene) malzemeden rotasyon
kalıplama metoduyla, tek parça halinde kendisinden renkli imal edilecektir.
 Ürün et kalınlığı basınca ve sürtünmeye maruz kalan noktalarında en az 6mm, herhangi bir basınca maruz
kalmayan korkuluk ve gölgelik amaçlı ürünlerde en az 4 mm olacaktır. Malzemenin eşit şekilde dağılımı
sağlanmalı ve eşit kalınlık oluşturulmalıdır. Ürünlerin et kalınlıkları ve ölçülerin sapma toleransı ±%5’dir.
 Polietilen ürünlerde renk solmasını önlemek için polietilen ürünleri renklendirmek için kullanılan masterbatch
boyaların “Işık Haslığı” test değeri 6 veya üzeri olmalıdır.
 Renklendirmede kullanılan boya maddeleri çocuk sağlığına zarar vermeyecek TS EN 71 sertifikasına sahip
olacaktır. Elektriklenmeyi önlemek için polietilenin içine anti statik madde ilave edilecektir.
POLİETİLEN KAYDIRAKLAR:
DÜZ VE DALGALI KAYDIRAKLAR:
Tasarım özellikleri
 Kaydırak çıkış yeri alın radüs ü 50mm çapında kavis oluşturmalıdır.
 Kaydırağın zemine montajı 32mmx2,5 boru ve 40x20 profilden oluşan ayak ile betonlanarak sağlanacaktır.
 Kaydırağın yatayla yaptığı açı hiç bir noktada 60:ve ortalamada 40: geçmeyecektir.
 Kaydırak yan koruma yüksekliği 15 cm den düşük olmayacaktır.
 Kaydıraklarda kayılan yerin genişliği 950mm den büyük veya 700mm den küçük olmalıdır.
 Kaydıraklar su tutmayacak ve su birikintileri oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
 Kaydıraklarda giriş yerinde 600mm ile 900 mm arasında tutma çubuğu(kaydırak giriş korkuluğu) sağlanmalıdır.
150 Dalgalı Kaydırak:
 150 Dalgalı Kaydırak ( 150) ± 10 cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak şekilde lineer düşük yoğunluklu
polietilenden, çift cidarlı en az 37,5 kg ve kendinden renkli olarak imal edilecektir.
 Kaydırağın çıkış yeri uzunluğu 50cm den uzun olacaktır.
4
EĞİK KAYDIRAKLAR
 Düz-kenarlı kaydırakların olması durumunda, kenarlar düşeyden 30º’den daha fazla eğime sahip olmamalıdır.
150 Eğik Kaydırak Sağ:

150 Eğik Kaydırak sağ ( 150) ± 10 cm yüksekliğindeki platformlara bağlanacak şekilde lineer düşük
yoğunluklu polietilenden, çift cidarlı en az 45 kg ve kendinden renkli olarak imal edilecektir.
 Kaydırağın çıkış yeri uzunluğu 50cm den uzun olacaktır.
POLİETİLEN ÇATILAR :
 Kullanıcının hava şartlarından korunması ve oyun grubuna estetik görüntü katılması amacıyla kullanılan, üzerine
çıkılması ve doğrudan kullanılması engellenmiş yapıdır.
 Çatıların saçak alt kenarı ile platform arasında en az 1500 mm açıklık bulunmalıdır.
 Çatılar ana konstrüksiyona mutlaka direk bağlanacak şekilde olmalıdır.
Hayvan Çatı
 Hayvan çatı 1400x1400mm ebatlarında 30cm derinliğinde kare sahanlık için polietilen malzemeden üretilmiş
çatı modelidir.
 Hayvan Çatı en az 22,5kg ağırlığında olacaktır.
 Bağlanıldığı yerde mutlaka sistemin taşıyıcı borularını oluşturan Ø114 lük boruların üzerine direkt bağlanacak
şekilde olmalıdır. Arada ayrı bir bağlantı elemanı kullanılmamalıdır.
5
POLİETİLEN GÜVENLİK PANOLARI:
Kullanıcının sahanlık üzerinde güvenli şekilde oynamasını sağlayan oyun grubu elemanlarıdır.
Pano Tasarımları ve Konstrüksiyon:
Panolar aşağıda tarif edilen tasarım ve ölçülerde çift cidarlı olarak imal edilecektir. Pano yüzeylerinde iğne delikleri,
dalgalanmalar olmayacaktır. Panoların rengi canlı olacak, kalıptan kendi renginde çıkarılacak, sonradan üzerinde
boyama işlemi yapılmayacaktır.
Delikli Pano
Figürlü Pano 100 cm yüksekliğinde 86 cm genişliğinde 7 kg ağırlında, üzeri figürlü, kendisinden renkli, tek parça olarak
imal edilmiş olacaktır.
POLİETİLEN KAYDIRAK GİRİŞ KORKULUKLARI:
 Polietilen panolar plastik kelepçe ile ana destek borusuna bağlanacaktır.
 Polietilen panolar sayılar veya değişik figürlü yüzey şekillerinde imal edilmeli ve oyun grubuna aktivite
kazandırmalıdır.
 Polietilen panoların üzerindeki harf, rakam ve şekiller kesinlikle sonradan yapıştırma olmayacak kendinden renkli
olarak imal edilecektir.
 Bu ürünlerde yüzey kalitesinin düzgün olması ve görselliğin öne çıkması amaç edinildiğinden özellikle
alüminyum kalıplarda yapılması gerekir.
 Polietilen korkuluklarının et kalınlığı 4mm olmalıdır.
Yılan Tekli Kaydırak Giriş Korkuluğu:
Yılan tekli kaydırak giriş korkuluğu 103cm yüksekliğinde 86 cm genişliğinde 7,5 kg ağırlında, üzeri figürlü,
kendisinden renkli, tek parça olarak imal edilmiş olacaktır.
Eko Tekli Kaydırak Giriş Korkuluğu:
Eko tekli kaydırak giriş korkuluğu 92cm yüksekliğinde 86 cm genişliğinde 3,5 kg ağırlında, üzeri figürlü, kendisinden
renkli, tek parça olarak imal edilmiş olacaktır.
6
POLİETİLEN SÜSLER:
Figürler, Ø114mm. profil boruya 7cm. Geçirilerek cıvata ve somun bağlantısı ile sabitlenecek, platform
üzerinden veya ayakta durma seviyesinden min.150 cm yüksekte olacak şekilde teknik şartname ve tasarımlarda
belirtilen özelliklere uygun kendinden renkli polietilenden üretilecektir.
Bağlantı Kelepçeleri
Kelepçe Tasarım ve Konstrüksiyonu:
 Bağlantı kelepçeleri enjeksiyon ile imal edilecek ve Polietilen malzemeden yapılacaktır.
 İç çapı 114mm (4”) boruya uygun olarak tasarlanacak ve kule borusuna bağlanıp cıvataları sıkıldığında yerinde
boşluk ya da oynama yapmayacaktır. Kelepçenin dönmemesi için ayrıca matkap uçlu vidalarla kule borularına
bağlanabileceği delikler olacaktır.
 Kelepçe bağlantısı yapılıp bittikten sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar, keskin
köşeler olmamalıdır. Cıvata bağlantıları kendiliğinden gevşemeyecek şekilde tasarlanacaktır. Cıvata başları ve
somunlar plastik ürünün içinde kalacaktır.
 Kelepçeler, üzerinde imalatçı firmanın ayırt edici işaretini ya da ismini taşıyacaktır. Bu işaret ya da isim sonradan
kelepçenin üzerine monte edilmemiş olup, ürün kalıptan bu şekilde çıkacaktır. .
 Bağlantılar en az 32mm (1”) çaplı borulara uygun olarak tasarlanacaktır. Bağlanacak boru, düz bağlantının
içinden boydan boya geçen M6 cıvata bağlanacaktır.
7
 Düz bağlantılar, bağlantı kelepçesine tam olarak tespit edildikten sonra hiçbir şekilde yerinde dönme ya da
oynama yapmamalıdır.
Kauçuk Kelepçe Tasarım ve Konstrüksiyonu:
 Salıncak bağlantılarında ve mukavemet gerektiren yerlerde kauçuk kelepçe kullanılacaktır.
 Kelepçenin mukavemeti ve şeklini muhafaza edebilmesi için, 4mm kalınlığında St37 kalite siyah saca preste 4”
(114.3mm) çapındaki boruyu kavrayacak şekilde soğuk şekil verilecek ve bu sac kelepçe taşıyıcı konstrüksiyon
vazifesi yapacaktır.
 İç çapı 114mm (4”) boruya uygun olarak tasarlanacak ve kule borusuna bağlanıp cıvataları sıkıldığında yerinde
boşluk ya da oynama yapmayacaktır.
 Kelepçe bağlantısı yapılıp bittikten sonra hiçbir yerinde yaralanmaya sebebiyet verebilecek çıkıntılar, keskin
köşeler olmamalıdır. Cıvata bağlantıları kendiliğinden gevşemeyecek şekilde tasarlanacaktır. Cıvata başları ve
somunlar kauçuk ürünün içinde kalacaktır.
 Kelepçeler, üzerinde imalatçı firmanın ayırt edici işaretini ya da ismini taşıyacaktır. Bu işaret ya da isim sonradan
kelepçenin üzerine monte edilmemiş olup, ürün kalıptan bu şekilde çıkacaktır.
BOYA, CIVATA, SOMUN VE PULLAR
 Oyun sistemlerinde kullanılan cıvata, pul ve somunlar galvaniz veya dakromat kaplamalı olacaktır. Oyun
grubunun hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmayacaktır.
 Tüm somunlar fiberli olacaktır.
 Tüm metal aksamın imalatı yapıldıktan sonra en az 200 °C fırın içinde yaklaşık 15-20 dakika süre ile fırınlanacak
ve renk solmasını önleyen polyester esaslı elektro statik toz fırın boya ile boyanacaktır. Renkler net ve canlı
olmalıdır.
ÇÖP KOVASI
 Çöp kovasının ayak taşıyıcı borusunun çapı 45 mm et kalınlığı 1,5 mm ayak yüksekliği 118 cm olacaktır.Kovanın
yüksekliği 40 cm çapı 29 cm olup 0,80 mm saçtan imal edilecektir.
 Yere montesi 16 cm flanşa 3 adet çelik dübelle yere monte edilecektir.
 Boyası elektrostatik fırınlanmış toz boyadır.
TEKLİ TAHTAREVALLİ
İşbu teknik şartnamede yazılı tüm maddelerde belirtilen ölçüler TS EN 1176-1..6’den alınmış standartlara göre
düzenlenmiştir.
8
Oyun grubunda kullanılacak malzeme cinsleri teknik şartnamede mevcut olup TS EN 1176-1..6 standartlarını
sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır.
Modele ait Teknik Resim:
TASARIM ÖZELLİKLERİ:
a) Düşey hareketli (eksenel) tahterevalli en büyük serbest düşme yüksekliği 1250mm olacak şekilde tasarlanacaktır.
b) Oturağın en büyük eğimi 20° olacaktır. Denge konumunda ölçüldüğünde oturağın yerden yüksekliği 700mm’yi
aşmamalıdır.
c) Tasarımı bağlı olarak ayak dayama yerleri yapılabilir, ancak ayak dayama yerleri ayak sıkışmasına yer vermeyecek
şekilde tasarlanmalıdır.
d) Tahtarevallinin zemine temas noktasında yumuşak çarpışması sağlanmalıdır. Bunun için tahterevallinin taşıyıcı boru
uç noktalarına Enjeksiyon baskı Kauçuk takozlar takılacaktır.
9
Şekil 1: Tahtarevalli Takozu
Şekil 2:Tahtarevalli Oturağı
BOYA, CIVATA, SOMUN VE PULLAR
a) Oyun sistemlerinde kullanılan cıvata, pul ve somunlar galvaniz veya dakromat kaplamalı olacaktır. Oyun grubunun
hiçbir yerinde somun ve cıvata çıkıntısı bulunmayacaktır.
b) Tüm somunlar fiberli olacaktır.
c) Tüm metal aksamın imalatı yapıldıktan sonra en az 200 °C fırın içinde yaklaşık 15-20 dakika süre ile fırınlanacak ve
renk solmasını önleyen polyester esaslı elektro statik toz fırın boya ile boyanacaktır. Renkler net ve canlı olmalıdır.
AHŞAP OTURAKLI KOLLU OTURMA BANKI
GENEL BOYUTLAR:
a)Toplam boy
: 137cm
b)Toplam yükseklik
: 74cm
c)Toplam en
: 45cm
ÇELİK KONSTRÜKSİYON:
d) Taşıyıcı ayak
: Q45x1,5mm, 150cm uzunluğunda boru
e) Taşıyıcı kiriş
:30x40x1,5mm profil
f)Ayak sacı
: 85x60x2,5mm şekillendirilmiş sac
g) Ahşap bağ.profili : 20x30x1,5mm metal profil
OTURAK MALZEMESİ:
h) Ahşap: 137x7x4cm hava şartlarından korunmuş çam
BAĞLANTI ELEMANLARI:
i) Ahşap Bağlantılar: ¼”x60mm somunlu pullu kasa cıvatası
j) Yer
: Çelik dübelli
k) KORUYUCU BOYA:
l)Tüm metal aksamın boyası öncelikle 10 dakikalık süre ile 70 derece sıcaklığındaki % 5 konstrasyonlu
yağ alma banyosuna durulamadan sonra 15 dakika süre ile 50 derece sıcaklığında % 1
konstrasyonlu demir fosfat banyosuna alınarak kurutulma işlemine müteakip güneş ışınlarından
zarar görmemesi için polyester esaslı Ccrro-Ccat ile kapatıldıktan sonra en az 200-220 derece
10
sıcaklığındaki fırında pişirilerek boya işlemi tamamlanacaktır.
KALİTE BELGELERİ
 TS EN 1176-1 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1 : Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
 TS EN 1176-2 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2 : Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
 TS EN 1176-3 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )
 TS EN 1176-5 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 5 : Atlı Karıncalar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney
Metotları )
 TS EN 1176-6 ( Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6 : Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney
Metotları )
 TS 12427 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK
BELGESİ )
 ISO 9001:2008 KALİTE SİSTEM SERTİFİKASI
 ISO 14001 KALİTE SİSTEM SERTİFİKASI
 OHSAS 18001:2007 KALİTE SİSTEM SERTİFİKASI
 TÜRKAK ONAY BELGESİ ( ISO 9001:2000, ISO 14001 )
11
 KAPASİTE RAPORU
 TS 13578 ( Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( SATIŞ SONU HİZMETLER
YETERLİLİK BELGESİ )
KURUM YETKİLİSİ
Mustafa ELDİVAN
Kaymakam
Birlik Başkanı
12
Download

OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME Giriş İşbu teknik