Serotonin » autor: Mgr. Michal Hanzlovský » www.celostnimedicina.cz
V naší nervové soustavě sehrávají důležitou roli tzv. neurotransmitery neboli přenašeče nervových
vzruchů, protože prostřednictvím nich dochází k přenosu impulzů (informací) mezi jednotlivými neurony,
nervovými buňkami. Serotonin je jedním z takovýchto neurotransmiterů, vzniká z aminokyseliny
s názvem Tryptofan, a je odpovědný a ovlivňuje především naši náladu a emoce, spánek, ale taky třeba
apetit a chuť k jídlu. Pomáhá k vytváření a udržení pozitivních emocí a nálady, udržuje naši náladu
v rovnováze, pomáhá nám se spánkem, zmírňuje stavy úzkosti a ulevuje od deprese. Kromě centrálního
nervového systému se serotonin vyskytuje taky v krevních destičkách, ale i v gastrointestinálním traktu.
Zde tlumí sekreci žaludeční kyseliny, kontroluje funkci hladkých svalů a podporuje produkci a vylučování
žaludečních a střevních sekretů, které napomáhají trávení. Proto jakákoli nerovnováha serotoninu jakožto
neurotransmiteru může být příčinou různých zdravotních komplikací a potíží na úrovni gastrointestinálního
traktu jako např. syndrom dráždivého střeva a další přidružené potíže (bolest žaludku, zácpa, apod.)
Serotonin sehrává významnou roli při napětí svalů tím, že podporuje kontrakci hladkého svalstva, což
může být důležitým faktorem právě při různých gastrointestinálních potížích. Kromě toho je důležitým
prvkem při krevní sráženlivosti; podporuje zůžení cév např. při krvácivých poraněních. Nerovnováha jeho
hladiny v organismu resp. jeho nedostatečné vylučování způsobuje zužování (vazokonstrikci) krevních cév
v CNS a jejich dilataci na periferii, co má za následek pulzující bolest v podobě migrény. Významnou
funkci má serotonin především v centrálním nervovém systému, protože serotoninové receptory se
vyskytují taky v limbickém systému, což je část CNS odpovědná za vznik a regulaci našich emocí
a nálady. Z tryptofanu též vzniká hormon, který se označuje jako melatonin (informace na konci),
ovlivňující spánek. Jeho produkce je citlivá na světlo, proto jeho hladiny ovlivňuje zejména denní světlo,
sluneční záření, ale třeba i dlouhý pobyt v tmavých místnostech, nedostatek denního světla během dne,
noční směny v zaměstnání, snížené množství denního světla během zimních měsíců apod. Z tohoto
hlediska jsou zimní měsíce rizikovým obdobím pro zvýšený výskyt úzkostných nebo depresivních stavů,
podráždění, iritability, které se vztahují na hladinu serotoninu. Nedostatečnou hladinu serotoninu,
můžeme nepřímo ovlivnit našim jídelníčkem a konzumovat potravu obsahující maso (krůta, losos), mléčné
výrobky (některé druhy sýrů, které obsahují bílkovinu tryptofan), vejce, banány, celozrnné pečivo, ořechy,
zelenou listovou zeleninu. Nerovnováha jeho hladiny tedy způsobuje negativní dopady ve výše
zmiňovaných funkcích, a tedy nízká hladina serotoninu vede ke vzniku deprese, úzkosti a panickým
poruchám, taktéž potížím se spánkem (cyklus spánek-bdění), podrážděností či agresivitou. Jak bylo
zmíněno, tím, že serotonin v mnohém ovlivňuje regulaci trávícího ústrojí, jeho narušené vylučování může
negativně ovlivňovat chuťové receptory, způsobovat nauzeu (nutkání k zvracení), nevolnost. Avšak
i nadměrně zvýšená úroveň serotoninu je pro organismus nepříznivá až život ohrožující a projevuje se tzv.
serotoninovým syndromem, pro který je typické zvýšení krevního tlaku a činnosti srdce, třes, zmatenost
až bezvědomí. Takže, jako to bývá se spoustou věcí v životě, i zde platí pravidlo zlatého středu, jakékoli
extrémní hladiny serotoninu jsou pro člověka a správné fungování organismu nežádoucí, příp. život
ohrožující. Při jakýchkoli výše zmíněných symptomech je nezbytné lékařské vyšetření, kterým je potřeba
nejdříve odhalit, zda za příznaky stojí právě změněna hladina serotoninu, nebo nikoli, a podle toho lékař
doporučí další vhodný postup a způsob léčby.
Serotonin » volně přeloženo z www.naturalnews.com » www.celostnimedicina.cz
Chemické sloučeniny v mozku, známé pod názvem neutrotransmitery, jsou v přímé spojitosti s emocemi.
Tyto neurotramitery jsou dopamin, noradrenalin a serotonin. Jsou produkovány v mozku pod vlivem prvků
v různých druzích potravy. Serotonin pomáhá kontrolovat chuť k jídlu. Serotonin produkován v mozku
nám dodává pocit plnosti a brání nám tak přejídání se. Navíc výzkum Judith Wurtman znovu prokazuje, že
serotonin je zásadní i v regulaci naší nálady. Je zjištěno, že pocit ostražitosti a bdělosti (ale bohužel i stresu) je způsobem produkcí dopaminu a noradrenalinu v mozku, zatímco pocit klidu a pozitivní nálady je
spojen právě se serotoninem. Judith Wurtman, výzkumnice a bývalý pracovník MIT (Massachusetts
Institute of Technology), autorka knihy „The Serotonin Power Diet“, studuje vliv potravin na produkci
serotoninu v mozku. Produkce serotoninu je spojena s konzumací uhlovodanů. Tento výzkum odhalil, že
pokud přestaneme konzumovat stravu bohatou na uhlovodany, zastaví se i produkce serotoninu.
Uhlovodany v potravě, např. v chlebu, cereáliích a těstovinách přispívají k dočasné zvýšené produkci
serotoninu a tím zklidňují naše tělo. Na druhou stranu potrava bohatá na bílkoviny jako např. tuňák či
vejce způsobí dočasnou zvýšenou produkci dopaminu a noradrenalinu a zvyšují naší koncentraci a bdělost.
Ženy mají méně serotoninu než muži, a dopad stravy nedostatečně bohaté na uhlovodany je tak u nich
závažnější. Může přinést pocity podobné PMS (Premenstruační syndrom). Výzkum dokazuje, že pokud
budeme přijímat uhlovodany bez proteinů ve specifických částech dne, můžeme tím tak pozitivně ovlivnit
produkci serotoninu. Náš mozek potřebuje bohatou zásobu živin pro jeho bezproblémový chod, a pokud je
tento příjem nedostatečný, začnou se objevovat potíže s přímým dopadem na naši psychiku. Uhlovodany
jsou důležité pro výrobu serotoninu. Také mnoho dalších živin je pro náš mozek zásadních. Řada studií
například dokazuje, že Omega-3 nenasycené mastné kyseliny napomáhají v léčbě deprese, maniodepresivní psychózy, schizofrenie, ADD/ADHD (syndrom hyperaktivity) a demence. Zajímavým zjištěním
je také to, že až 31 % pacientů trpící depresí, má nedostatek kyseliny listové. Další studie prokázaly vztah
mezi nedostatkem vitamínu B1 (thiamin) a pocitem strachu, podrážděnosti, deprese či nervozity.
Serotonin » Osm přirozených způsobů, jak posílit jeho produkci a tím i dobrou náladu
L-Tryptofan » Aminokyselina nejen proti depresím » www.vitainfo.cz
Tryptofan je významná aminokyselina, zejména s ohledem na tvorbu jednoho z důležitých hormonů, jímž
je melatonin (informace na konci). Přeměňuje se na serotonin. Zprvu se používala jako samostatný
doplněk, především jako prostředek proti bolestem, ale posléze se přišlo na to, že předávkování může mít
některé nepříjemné vedlejší účinky: může poškodit játra a způsobit rakovinu žlučníku a může být obecně
škodlivé, například hnitím v tlustém střevě, kde způsobí tvorbu rakoviny.
Základní využití - tryptofan může pomoci:
•
•
•
•
•
•
s depresemi, úzkostmi, strachem, vnitřním neklidem
s poruchami usínání a spánku, plytkým spánkem (společně s glukózou)
s abstinenčními příznaky při odvykání kouření, alkoholu a jiným závislostem
s nutkáním se přejídat
s každodenními stresovými situacemi
proti bolestem obecně, především však proti migréně (1-2 g nárazově)
Kontraindikace: osoby trpící rakovinou, potížemi střevními, mají citlivá nebo poškozená játra či ledviny.
Důvodem je riziko vzniku eosinofilního-myalgeního syndromu (EMS), který údajně může být i smrtelný.
Přirozeně bohatým zdrojem tryptofanu je mléko a skutečně existují zprávy, že někteří neurotičtí jedinci
náchylní na bolesti hlavy rádi při obtížích popíjejí mléko. Klinické použití prokázalo efekt v dávkách okolo
2 - 4 g denně večer před spaním, ale jen u žen, na kvalitu spánku. Musí být kombinován až s 30 g
glukózy. Je pravděpodobné, že při použití směsí aminokyselin nebo produktů označených Tryptophan Free
dojde k aminokyselinové nerovnováze v neprospěch právě tryptofanu, protože ten je transportován
vazbou na bílkovinu krevní plazmy - albumin, nikoliv volně jako většina ostatních aminokyselin. Naopak
z případného přebytku tryptofanu se v tlustém střevě vytváří tyramin, což je biogenní amin působící
uvolnění noradrenalinu. V krevním oběhu se tryptofan dostává do mozku, kde se za přítomnosti vitamínu
B6 (pyridoxin) přemění na serotonin, který brání vzniku bolesti a tím zlepší usínání například v případě
zmíněné migrény. Pokud trpíte migrénami, udělejte následující opatření ve stravě: nejezte tučné tvrdé
a žádné zrající sýry, čokoládu, kakao, lékořici, kávu a čaj pravý, šampaňské, rybičky v konzervě, kvasnice
a fazole, červené víno, pivo, fíky a játra, uzeniny a ani mořské ryby. Dávkování tryptofanu je značně
individuální a je nutné je prakticky ověřit. Tryptofan je možné užívat trvale, ale v tom případě v nejnižší
dávce. Účinky na sobě uživatel pocítí po třech až deseti dnech užívání. Terapeuticky účinné dávky se
pohybují mezi 300 až 2000 mg denně. Vyšší dávky jen po konzultaci s lékařem.
L-Tryptofan » autor: PharmDr. Tomáš Arndt » www.celostnimedicina.cz
L-Tryptofan je po chemické stránce kyselina propanová. Patří mezi esenciální aminokyseliny, což
znamená, že si je náš organismus neumí sám vytvořit, ale přijímá je z potravy. L-Tryptofan je jedna ze
dvou forem tryptofanu: L-Tryptofan a D-Tryptofan. D-Tryptofan je pro tělo nevyužitelný a navíc toxický,
takže se dále zmiňuji jen o "L" formě, která je z těchto dvou také jediná prodávána. Dále se můžete
setkat s 5-hydroxytryptofan s mírně odlišnými účinky, který se vyskytuje na americkém trhu. Tryptofan se
v krevním oběhu mění na serotonin. Mění se na něj tak, že se skrze mozkovou bariéru dostane do mozku,
kde se na něj za přítomnosti pyridoxinu (vitaminu B6) přemění. Serotonin je biologicky aktivní látka. Má
význam jako přenašeč nervových vzruchů v centrálním nervovém systému. Zde se podílí na procesech,
které ovlivňují naši náladu a psychický stav vůbec. Protože je zodpovědný za přenos nervových vzruchů,
tak jeho nedostatek způsobuje změnu nálady, depresi, poruchy spánku, podrážděnost vedoucí až
k agresivitě. Serotonin může ovlivňovat v některých případech i vznik a průběh migrény. Změny v jeho
metabolismu mohou hrát roli i při vzniku závažných psychických poruch, jako je schizofrenie či maniodepresivní psychoza. Nedostatek či serotoninu může být způsoben i nedostatečným přijmem tryptofanu
z potravy jeho špatným vstřebáváním. Většinou je to zdravotní problém starších lidí, ale trpí tím i mladší
lidé při nemocích trávicího ústrojí či při konzumaci alkoholu. L-Tryptofan bývá doporučován jako doplněk
léčby u lidí s určitými psychickými potížemi (strach, vnitřní neklid, úzkost). Zde je ale třeba poznamenat,
že lidé užívající psychofarmaka se musí o užití L-tryptofanu nejprve poradit s ošetřujícím lékařem. Rovněž
proto je doporučován i jako doplněk při léčbě bolesti hlavy. Tímto mechanizmem působení může pomoci
i při procesu odvykání kouření či pití alkoholu. Rovněž hraje roli v metabolizmu důležitého hormonu, jímž
je melatonin (informace na konci). Melatonin je hormon, který ovlivňuje biologické rytmy, konkrétně
cyklus spánku. Jeho množství v těle (rovněž závislé i na množství přijatého tryptofanu) určuje kvalitu
spánku i regeneračních procesů probíhajích ve spánku. Organismus dále vytváří z tryptofanu vitamin B3,
který se vyskytuje ve dvou formách: jako kyselina nikotinová nebo jako amid této kyseliny - nikotinamid.
Tento vitamin ovlivňuje srdeční činnost a zprostředkovaně se podílí na regulaci krevního tlaku.
Spolupůsobí při tvorbě energie v buňkách. Ovlivňuje a metabolismus tuků a cukrů. Také díky němu máme
zdravou čistou pokožku, funguje nám dobře nervová soustava, srdce i trávicí systém. Pomáhá snižovat
hladinu krevního cukru na normální hodnoty. Dále se podílí na vzniku látky acetyl koenzym A, která je
důležitou látkou v tzv. Krebsově cyklu, kdy dochází k tvorbě tělesné energie. Krevním oběhem se pohybuje ve vazbě na krevní bílkovinu albumin, nikoliv volně jako většina aminokyselin.To je důležité, protože
právě proto může dojít při použití směsí aminokyselin nebo i produktů označených výrobcem Tryptophan
Free nebo dokonce obojího dojde k aminokyselinové nerovnováze v neprospěch právě tryptofanu. Z případného přebytku tryptofanu se v tlustém střevě vytváří tyramin, což je biogenní amin působící uvolnění
noradrenalinu, který zužuje mozkové cévy a tím vyvolává migrénu, proti které chce pacient paradoxně
užít právě tryptofan. Zpočátku byl tryptofan používán samostatně (proti bolestem), ale pak bylo zjištěno,
že při předávkování může způsobovat poškození jater či rakovinu žlučníku či tlustého střeva. L-Tryptofan
nesmějí užívat lidé trpící rakovinou, kteří trpí nedostatečnou funkcí jater či ledvin (důvodem je vznik
eosinofilněmyalgického syndromu, EMS), který může být velmi nebezpečný.
L-Theanin » autor: PharmDr. Tomáš Arndt » www.celostnimedicina.cz
L-Theanin nabývá stále většího významu. Je obsažen v zeleném čaji. Čaj je jediná rostlina, která ji
produkuje. Je to aminokyselina, která přímým působením v mozku navozuje stav hluboké relaxace bez
pocitu ospalosti. Má uklidňující účinky tím, že zvyšuje aktivitu alfa vln a dokáže tak přispět k dobré kvalitě
spánku. Alfa vlny jsou typické pro mozek v nečinném stavu a většina lidí se v tomto stavu nachází, když
mají v bdělém stavu zavřené oči. Alfa vlny jsou hlavním indikátorem vědomé pozornosti a reprezentují
bránu mezi vědomím a nevědomím. Působí na nervovou soustavu: deprese, fobie, tělesnou únavu, bolesti
hlavy, svalů, krku, revma, nespavost, astma, cukrovku. L-Theanin stimuluje alfa mozkové vlny, které jsou
spojené s relaxací, ale zároveň udržují člověka v bdělém stavu. Pomáhá uvolňovat mysl a zrychluje reakce
člověka. Zatímco jiná účinná látky z čaje, katechin chutná trpce, tak L-Theanin je sladký. Společně obě
tyto složky vytváří perfektně vyváženou chuť čaje. Opětovné pokusy dokázaly, že L-Theanin má pozitivní
účinky na mysl a zlepšuje paměť. Pokusy dále ukázaly, že alfa vlny vzrůstají 40 minut po konzumaci
L-Theaninu. Lidé mohou brát jako výhodu to, že přestože se rozhodnou relaxovat, jejich mozek funguje
stejně výkonně, jako kdyby pracovali. Je doporučováno vypít šálek zeleného čaje 40 minut před prací či
učením. Theanin může zlepšit schopnost učení a navodit pocit pohody svým účinkem na mozkové
neurotransmitery dopamin a serotonin. Theanin může také zlepšit ochranný efekt mozkových buněk
zmírněním toxicity glutamátu. Díky obsahu L-Theaninu (přes rovněž obsažený kofein) působí uklidňujícím
dojmem. L-Theanin zmírňuje efekt kofeinu, který způsobuje podrážděnost či nervozitu, a zklidňuje mysl.
Přestože je v zeleném čaji velké množství kofeinu, tak nezpůsobuje nervozitu, a to díky L-Theaninu.
Z druhů zeleného čaje velké množství L-Theaninu obsahují lístky Ichibanchy (první sklizeň), Karigane (ze
stonků vysoce kvalitních čajů), Gyokuro a Matchy, protože se čajové lístky pěstují na nepřímém slunci.
Theanin se uvolňuje při vysokých i nízkých teplotách. V některých přípravcích je obsažen theanin
vyráběný enzymatickou cestou z aminokyselin a je identický s theaninem obsaženým v zeleném čaji.
Nějaké ty informace českého výrobce L-Theaninu na www.vetrisol.cz:
Potravinový doplněk obsahující přírodní aminokyselinu L-Theanin, běžně se vyskytující v zeleném čaji
a hřibu hnědém. Díky schopnosti proniknout přes hematoencefalickou bariéru má theanin aktivní vliv na
psycho-aktivní procesy lidského těla. Během spánku je mu připisována aktivní role pro tvorbu alfa vlnění,
jednoho ze základních spontánních vlnění v mozku, spojovaného s relaxací a podprahovým vnímáním.
Pozitivní účinky L-Theaninu přispívají k procesům relaxace nervového systému, k redukci vlivu kofeinu,
odbourávání stresu a stísněnosti, stejně jako pozitivně ovliňuje schopnost vnímání a učení se. L-Theanin
díky zklidňujícím účinkům napomáhá zmírnit premenstruační syndrom u žen.
•
•
•
•
•
•
podpora relaxace a uklidnění
redukce pocitu stresu a stísněnosti
zlepšení kvality spánku
podpora tvorby aplha vlnění
zmírňuje premenstruační syndromy u žen
zlepšení schopnosti vnímání a učení
Jeden... dva... tři... by řekli, kolik informací bude o takových úžasných bylinkách... A vono celkem prd!!!
Mučenka pletní
Passiflora incarnata Kristův květ Kristova koruna
Mučenka působí blahodárně na náš nervový systém. Účinky mučenky jsou výrazně uklidňující, podporuje
fantazii a napomáhá spánku. Je ideálním denním sedativem, protože netlumí pozornost a soustředěnost.
Působí proti depresím, nervozitě a hysterii. Podává se jako velmi účinné sedativum při nespavosti,
neschopnosti soustředit se. (VPWZ)
Mučenka vykazuje účinky zklidňující, sedativní, navozující spánek a protikřečové. Tradiční použití mučenky
je při bolestech nervového původu, stresu, hysterii, křečovitém astmatu, nespavosti. Je pomocníkem při
všech formách psychického vyčerpání. Účinná látka působí na celkové uklidnění, ale nevyvolává útlum.
Uvolňuje hladké svalstvo, navozuje klidný, hluboký, nepřetržitý spánek. Okrajově se využívá při léčbě
svalových křečí a menstruačních bolestí. (VPWZ)
Šišák stranokvětý
Scutellaria lateriflora
Je jednou z nejúčinějších bylin používaných při odvykácní závislosti na drogách či alkoholu, má výrazně
detoxikační účinky, čímž napomáhá zabránit či zmírnit abstinenční příznaky a delirium tremens. Používá
se při nervových poruchách, jako sedativum, proti napětí, úzkosti, při nespavosti a stresových
onemocněních. Tento druh šišáku je po staletí Indiány ceněn jako důležitá léčivá bylina. Tradičně byl
používán jako nervové tonikum a diuretium. (VPWZ)
V 19. století byl v Evropě svým významem srovnáván s baldriánem. Lékaři doporučovali šišák zejména pro
jeho sedativní účinky při nespavosti a nervozitě, dále při horečkách, křečích i deliriu tremens. Scutellaria
lateriflora obsahuje Scutellain, éterické oleje, třísloviny a pryskyřice. Při vnitřním užití působí zklidňujícně,
snižuje horečku, uvolňuje křeče, povbuzuje činnost ledvin, všeobecně posiluje organismus. Předávkování
může vyvolat závratě, pomatení a omámení. V lidovém léčitelství je šišák považován za účinný prostředek
při poruchách centrálního nervového systému. Pomáhá při bolestech hlavy, při škubání ve svalech,
podrážděnosti a nespavosti. Šišák se osvědčil jako pomocník při odstraňování závislosti na barbiturátech
a trankvilizérech. Bývá často součástí kuřáckých směsí, je nabízen jako náhražka marihuany. (VPWZ)
Šišák bajkalský
Scutellaria baicalensis
Informace o tomto druhu šišáku naleznete... třeba... třeba... na webu českého výrobce www.topvet.cz.
Skromně a veletichounce se domnívám, že ten pravý šišák pro nás kluky a holky psychotický voslabený
je Scutellaria lateriflora. Ten ovšem v lidově-demografickém Eučesku nekoupíte, resp. toliko ve formě tzv.
sušiny (způsob přípravy: nálev), no, tak to mušej safra zasurfovat... třeba... třeba... do Amériky!
Šišák bajkalský se v přírodní medicíně používá více než 2000 let. Vysoký obsah flavonoidů (bajkalin,
vogonin, skutellarin) regeneruje jaterní parenchym, působí protizánětlivě, tlumí průjmy. Šišák pomáhá
navodit klidný spánek, je vhodné ho užívat při stresu, hysterii, úzkosti, depresích, nervovém vypětí. Řada
klinických testů prokázala schopnost hojit a regenerovat kloubní chrupavku. Snižuje krevní tlak při
hypertenzi. Napomáhá při celkové detoxikaci těla. Užívá se při vysokých horečkách, kašli, zvracení, silné
menstruaci. (VPWZ = Volně Přístupné Webové Zdroje)
JAKŽE JE TO S TĚMI AMERICKÝMI INFORMACEMI? JE TO KE KONCI!
JAKŽE JE TO S TĚMI NÁKUPY V AMERICE? JE TO KE KONCI!
Co by jeden... dva... tři... čekali na začátku, je na konci! Hmm... Takže... k čemu tohle všechno je?
EHM... "KLÍČOVÝM SLOVEM" JE PSYCHICKÁ NEPOHODA
Tajči, tanči, hathajóga, meditace vhledu, sebezpyt, bdělost, citný sex, láska, páska... nebo si též zobnout...
Jelikož výrobky prodávané v ČR (a přidruženém okolí) si může každý vyhledat a porovnat, omluvte, že mé
odkazy zamíří neochvějně do Ameriky. Tam toho je! Jééé! Dle informací příbalových v kvalitě ba hutnější!
JEN SI TAK TROCHU ZOBNOUT...
"Je dobré hodinu před spánkem požít vápník a hořčík (viz tabulka nížeji) nebo tryptofan na podporu
produkce melatoninu, jež jest noční formou serotoninu", napsali na www.naturalnews.com. "Užívejte
B-komplex!" (B-Complex - viz tabulka nížeji), volají prý tamtéž. Šup sem šup tam... L-Tryptofan
(viz dtto)... šup sem šup tam... L-Theanin (viz dtto)... šup sem šup tam... Passiflora incarnata (viz
dtto)... šup sem šup tam... Scutellaria lateriflora (viz dtto)... A rozhodně, nejen u starších pánů!!!, se
to nepokazí ranním Lecitinem (viz dtto), ba naopak! ...a eště dyš je slunečnicovej!
Odějděte v pokoji nebo se přesuňte do kuchyně! A nenechte si nic nakukat!
CONFICIO ALIQUANTUM CONFICIO MULTUM WEB AD USUM
Hmm... internetová slovesnost... někdy zvláštní podobu mívá..., ale jak to bylo, tak to tu vesměs je...
Na závěr nalezená perlička. NENÁVODNÝ!!! NEDOPORUČOVANÝ!!! NEREALIZOVANÝ!!! TRYPTOTRIP
Tabulka Fialové Krávy, 30 kapslí L-Tryptofanu (160mg) a 1g THC. L-Tryptofan vysypeme z kapslí do dózy.
Rozpustíme 100g čokolády v mikrovlnné troubě, vmícháme THC, po té přidáme L-Tryptofan. Přelijeme do
vhodné formy, necháme chvíli odstát, pak dáme na asi 30 minut ztuhnout do ledničky. Tak bylo opsáno...
SAFRA... SAFRA... VONO TO EŠTĚ POKRAČUJE...
CO SE NEVEŠLO, JE NA STRANĚ PÁTÉ
KLÍČOVÉ SLOVO "MELATONIN"
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Melatonin - Hormon tmy a spánku
Melatonin na webu Dobrý spánek
Taky špatně spíte jako já? na webu Melatonin.cz
Melatonín na webu Melamed (SK)
Melatonin na webu Buněčná výživa
ZOBAVÉ NÁKUPY V AMERICE
»
BUYTIPY KU DOWNLOADINKU ZDE
Pídil jsem se nejprve a zbytečně po zprostředkovatelích dovozu (např. Shipito), ale to je velmi drahé,
pokud ovšem nespojujete různé objednávky, atp. Někde jsem zjistil přepravní informace až po vytvoření
účtu a testinku objednávky, limitem je váha zásilky, cca do 4 pounds. "Někde tu Evropu moc nepěstují",
jinde je doprava nesmyslně drahá! Našel jsem rozumné weby prozatím pouze dva... a něco málo k tomu...
CLICKINK DO TÉMATICKÝCH U.S. BOOKMARKS KE STAŽENÍ "Magickou operaci" je nutno dokončit
vyřízením všech celních a poštovních formalit. Zde v Praze proběhla realizace rychle ba hladce celé tři
stanice za Andělem, kde je "v místě" celní úřad i Česká pošta, která zásilku přebrala k vyřízení. Důležité!
ZDE ČTĚTE SEZNAM LÁTKOVÝCH RESTRIKCÍ PRO DOVOZ ZE TŘETÍCH ZEMÍ Důležité! Čjort znájet,
jak bude zítra! Sněžit bude! Nakupování čest! Fakriho Strýček v prosinci 2012
ČESKÁ POŠTA - OČEKÁVÁTE ZÁSILKU ZE ZAHRANIČÍ?
CENTRUM PRO PORADENSTVÍ A INFORMACE CELNÍ SPRÁVY ČR
BUY TO VITACOST SHOP » DOPRAVA DO ČR ZA $9
BUY TO iHERB SHOP » DOPRAVA DO ČR ZA $6
Porovnávací Tabulka
Cena/ks *
Doprava
Výměr CLO
Sazba DPH
Užití/den
Balení (ks)
Cena/den
L-Theanine (US) ***
4,90
Discount
00.00 *
14 % *
2 ks
120
9,80
L-Theanin (CZ)
4,40
2 ks
30
8,80
L-Tryptophan (US)
3,60
1 ks
120
3,60
L-Tryptofan (CZ)
3,70
2 ks
60
7,40
Passiflora incarnata (US)
3,60
2 ks
60
7,20
Passiflora incarnata (CZ)
3,00
4 ks
45
12,00
Scutellaria lateriflora (US)
1,30
3 ks
100
3,90
Scutellaria baicalensis (CZ)
2,50
2 ks
60
5,00
Calcium & Magnesium & Zinc (US)
1,00
2 ks
250
2,00
Vápník & Hořčík & Zinek (CZ)
1,20
2 ks
90
2,40
Sunflower Lecithin (US)
2,40
2 ks
200
2,40
Lecitin (CZ, sojový lecitin)
2,40
2 ks
90
2,40
B-komplex (CZ)
0,90
1 ks
100
0,90
RAW B-Complex (RAW Food, US)
4,70
2 ks
120
9,40
Discount
Discount
Discount
Discount
Discount
Discount
00.00 *
00.00 *
00.00 *
00.00 *
00.00 *
00.00 *
14 % *
14 % *
14 % *
14 % *
14 % *
14 % *
* /započítáno/ CLO = % z (hodnota zboží + dopravní náklady) CLO se nevztahuje na zboží do 150 EUR /Info 12/2012/
* /započítáno/ DPH = % z (hodnota zboží + dopravní náklady + CLO) DPH se nevztahuje na zboží do 22 EUR /Info 12/2012/
* plus poplatek České poště 96 Kč za Služby celní deklarace / Discount = SLEVA = cena dopravy. Furt něco a někomu slevujou!
*** Zde je něco lepšího!!! Theanin Serene mit Relora Žel, musí se velmi draze!!! koupit v Evropě, z U.S. nelze doplněk dovézt!!!
AMERICKÉ INFORMACE NEOBCHODNÍ MIXNÍ
DRUGS.com » PASSION FLOWER » SCULLCAP » MELATONIN » L-TRYPTOPHAN » L-THEANINE
BUZZLE.com » PASSION FLOWER » SCULLCAP » MELATONIN
HERBS2000.com » PASSION FLOWER » SCULLCAP
P.S. Ovšem... ovšem... melatonin z Ameriky "skrze celnici neproleze"!!!, coby přípravek se statusem léku
(byť bez předpisu) ho není možné dovézt, dovážet (bez zvláštního povolení) ze třetích zemí (mimo EU).
Hmm, a nejenom ten!!! Proto... proto... velmi bedlivě sledujte složení... nebo si to pošlete pěkně zpátky!!!
METODICKÁ POMŮCKA CELNÍ SPRÁVY ČR
(PDF 1/2013)
DOPLŇKOVÝ PROSTOR NA... NA... NA DOPLŇKY
Dneska už nic...
Download

serotonin a ti druzí ve formě pdf