33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.61
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
왎 materiály
Materials
쐽 fyzikální vlastnosti ocelí
References on physical properties of some steels
měrná
hmotnost
Density
materiálové
číslo
Material-No.
modul elasticity
při 20°C
Modulus of
elasticity at 20°C
kg/dm3
kN/mm2
X 5 CrNiMo 17 12 2
1.4401
7,98
200
16,5
X 6 CrNiMo Ti 17 12 2
1.4571
7,98
200
X 2 CrNi N 23 4
1.4362
7,75
200
typ oceli
Type
zkratka
Abbreviation
teplotní dilatace mezi
20°C a
Thermal expansion
between 20°C and
100°C
400°C
106·K-1
teplotní
vodivost
Thermal
capacity
W/(m·K)
specifická
teplotní kapacita
Specific Heat
capacity
při 20°C
J/(kg·K)
elektrický
odpor
Electrical
Resistance
při 20°C
Ω·mm2/m
18,5
15
500
0,75
není
not exist
16,5
18,5
15
500
0,75
není
not exist
13,0
14,5
16
470
-
ano
exist
magnetizace
Magnetisability
쐽 mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Mechanical properties at room temperature
typ oceli
Type
1.4408
1.4301
materiálové
číslo
Material-No.
zkratka
Abbreviation
0,2%-hranice roztažnosti 1%-hranice roztažnosti
0,2%-Permanent
1%-Permanent
elongation limit
elongation limit
podélně
příčně
podélně
příčně
length
breadth
length
breadth
N/mm 2)
N/mm 2)
min.
min.
mez pevnosti
Tensile
strength
podélně + příčně
length and breadth
N/mm
tažnost
Ductile yield
A80 mm
podélně
příčně
length
breadth
podélně
length
A5
příčně
breadth
%
min.
X 5 CrNiMo 17 12 2
1.4401
240
255
270
285
550 až 700
35
40
43
X 2 CrNiMo 17 13 2
1.4404
240
255
270
285
550 až 700
35
40
43
45
45
X 2 CrNiMoN 17 12 2
1.4406
280
295
310
325
580 až 800
30
35
38
40
X 6 CrNiMoTi 17 12 2
1.4571
240
255
270
285
540 až 690
35
40
43
45
*X 2 CrNi N 234
1.4362
400
-
450
-
600 až 820
-
-
25
-
* hodnoty se vztahují pouze na surový materiál
* Values relate to raw material
쐽 chemické složení (všeobecně)
Chemical Composition (general)
USA
AISI
Francie
AFNOR
zahraniční normy
zkratka DIN
mater. číslo sfAbbreviated DIN number Material-No. kód
International Standard
C
Si
Mn
Cr
nevýše not more than
austenitické oceli
Mo
Ni
ostatní
other
Austenitic Steels
303
Z 10 CNF 18/09
X 10 CrNiS 18 9
1.4305
1
≤ 0,12
1,0
2,0
17,0 - 19,0
≤ 0,6
8,0 - 10,0
S 0,15 - 0,35
304
Z 6 CN 18/09
X 5 CrNi 18 9
1.4301
2
≤ 0,07
1,0
2,0
17,0 - 19,0
-
8,0 - 10,0
-
304 L
Z 2 CN 18/11
X 2 CrNi 19 11
1.4306
2L
≤ 0,03
1,0
2,0
18,0 - 20,0
-
10,0 - 12,5
-
S32304
SAF 2304
X 2 CrNi N 23 4
1.4362
6
≤ 0,03
0,5
1,2
23
-
4
N ≤ 0,1
321
Z 6 CNT 18/10
X 6 CrNiTi 18 10
1.4541
3
≤ 0,08
1,0
2,0
17,0 - 19,0
-
9,0 - 12,0
Ti ≤ 5 x % C - 0,8
316
Z 6 CND 17/11
X 5 CrNiMo 17 12 2
1.4401
4
≤ 0,07
1,0
2,0
16,5 - 18,5
2,0 - 2,5
10,5 - 13,5
-
316
Z 6 CND 17/11
G-X 6 CrNiMo 18 10
1.4408
4i
≤ 0,07
1,0
2,0
16,5 - 18,5
2,0 - 2,5
10,5 - 13,5
-
316 L
Z 2 CND 17/12
X 2 CrNiMo 17 13 2
1.4404
4L
≤ 0,03
1,0
2,0
16,5 - 18,5
2,0 - 2,5
11,0 - 14,0
-
316 L
Z 2 CND 17/13
X 2 CrNiMo 18 14 3
1.4435
5
≤ 0,03
1,0
2,0
17,0 - 18,5
2,5 - 3,0
12,5 - 15,0
S ≤ 0,025
316
Z 6 CND 17/12
X 5 CrNiMo 17 13 3
1.4436
5i
≤ 0,07
1,0
2,0
16,5 - 18,5
2,5 - 3,0
11,0 - 14,0
S ≤ 0,025
316 Ti
Z 6 CNDT 17/12
X 6 CrNiMoTi 17 12 2
1.4571
7
≤ 0,08
1,0
2,0
16,5 - 18,5
2,0 - 2,5
10,5 - 13,5
Ti ≤ 5 x % C - 0,8
1)
1)
jestliže není uvedeno jinak smí být obsah fosforu nejvíce 0,045% a síry nejvýše 0,03%
if not expressly stated, the phosphorus content may not be more than 0.045% and the sulphur content not more than 0.03%.
3.61
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.66
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 trubkový závit podle DIN/ISO 228
BSP to ISO 228 to DIN/ISO 228
zkratka / Abbreviation:
označení / Description:
typ závitu / Type:
použití / Uses:
G
ISO 228-G 1/2"
vnitřní závit válcový
parallel inside
ISO 228-G 1/2" A
vnější závit válcový (tol. třída A)
parallel outside (Tol. class A)
trubkový závit, pro závitové spoje netěsnící v závitu
Pipe fittings, not sealing on the thread
왎 Popis:
Tento závit slouží k mechanickému spojení různých součástí, mezi jinými také fitinek a armatur. Utěsnění se dosáhne vzájemným
stlačením dosedacích těsnících ploch mimo závit a vhodným těsnícím prvkem umístěným mezi nimi. Závitové čepy - forma A
(s těsnícím kroužkem), - forma B (s těsnící hranou) a forma E (dle dohody) a k nim příslušné závitové díry - forma X (s výběhem)
a forma Y (s drážkou), podle DIN 3852 část 1 mají trubkové závity G podle této normy.
Description:
This thread is mainly used for mechanical connection of fittings. The seal results from the pressing together of two sealing faces
outside the thread and from the use of a proprietary sealing material. Male studs (with sealing ring), Form B (with sealing edge) and
Form E (on agreement) as well as the respective Form X tapped holes (with run out) and Form Y (with grooves), to DIN 3852 Part 2
have G threads to this standard.
závit
Thread
G 1/8"
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 5/8"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/8"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 1 3/4"
G 2"
3.66
počet chodů
No of threads
P
h
28
19
19
14
14
14
11
11
11
11
11
11
0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
0,581
0,856
0,856
1,162
1,162
1,162
1,479
1,479
1,479
1,479
1,479
1,479
max.velký ø pro vněj.závit střední ø
max. outside ø for OT
Haunch ø
9,728
13,157
16,662
20,955
22,911
26,441
33,249
37,897
41,910
47,803
53,746
59,614
9,147
12,301
15,806
19,793
21,749
25,279
31,770
36,418
40,431
46,324
52,267
58,135
min. malý ø pro vnitř.závit
min. core ø for ITG
i
8,566
11,445
14,950
18,631
20,587
24,117
30,291
34,939
38,952
44,845
50,788
56,656
8
12
12
14
16
18
20
22
24
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.67
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 trubkový závit podle DIN 2999
BSP to DIN 2999
zkratka / Abbreviation:
označení / Description:
typ závitu / Type:
R
DIN 2999-Rp-1/2
vnitřní závit válcový
Parallel inside
DIN 2999-R-1/2-1 ISO 7/1
vnější závit kuželový (kužel 1:16)
Tapered outside (taper 1:16)
trubkový závit, pro závitové trubky a fitinky, s těsnícím prostředkem těsnící v závitu.
Pipe fittings, for threaded pipe and fittings, sealing in the thread with sealing material.
trubka ø
velký ø
1,79∞
střední ø
malý ø
h
H
H/6
velký ø
úhel závitu 55°
1,79∞
velký ø
použití / Uses:
Rp
úhel závitu 55°
stoupání závitu P
rádius r = 0.137327*P
výška profilu H = 0.960491*P
výška závitu h = 0.640327*P
vztažná rovina a
využitelná délka závitu i
왎 Popis:
Tento vnější kuželový R - závit podle této normy má u vztažné roviny a stejný střední průměr jako k němu příslušný vnitřní
Rp-závit, takže lze rukou našroubovat až k této vztažné rovině. Silné dotažení nástrojem prodlouží délku zašroubování a utěsní za
pomoci vhodného těsnícího prvku (např. teflonové pásky) závit šroubení. Porovnání se závitem podle DIN/ISO 228: Válcový vnitřní
Rp-závit této normy má stejné jmenovité rozměry závitového průměru a závitový profil jako závit válcový vnitřní podle DIN/ISO 228,
avšak trubkový G závit vnitřní má u malého a středního průměru pouze plusovou toleranci ( DIN 2999 +/- toleranci ). Proto lze závit
R trubkový vnější kuželový podle DIN 2999-R-keg. našroubovat do závitu G trubkového vnitřního podle ISO 228-G-zyl. Vnější závit
lze zašroubovat ca. o jednu otáčku hlouběji, protože G - závit má větší toleranci malého průměru. Tím vznikají větší volné prostory
mezi špičkami závitů a možnost vzniku netěsnosti. V žádném případě nekombinovat: ISO 228-G- vnější závit válcový se závity
podle DIN 2999-Rp vnitřní závit válcový, neboť vnitřní závit může být příliš těsný.
Description:
The tapered R outside thread has the same core, haunch and outside dia as the Rp inside thread, so that it can be threaded in by
hand. The torque from the spanner lengthens the tapped hole and seals with the aid of a proprietary sealing material (eg. PTFE
tape). Comparison with ISO 228: The parallel Rp inside thread of this Standard has the same nominal size for the thread dia and
profile as for the inside thread to ISO 228. However, the G inside thread in core and haunch dia has only a positive deviation (from
DIN 2999 +/- tolerance). Therefore a DIN 2999 tapered outside thread may be screwed into an ISO 228 parallel inside thread. The
outside thread can be screwed 1 turn further. The likelyhood of leaks occurring is increased due to larger core dia tolerance of the
G thread which gives a larger clearance between the points of the threads. In no circumstances combine ISO 228 parallel G
outside thread with DIN 2999 Rp parallel inside thread as the inside thread is too small.
DN
6
8
10
15
20
25
32
40
50
vnější závit
Outside Th. R
vnitřní závit
Inside Th. Rp
R 1/8"
R 1/4"
R 3/8"
R 1/2"
R 3/4"
R 1"
R 1 1/4"
R 1 1/2"
R 2"
Rp 1/8"
Rp 1/4"
Rp 3/8"
Rp 1/2"
Rp 3/4"
Rp 1"
Rp 1 1/4"
Rp 1 1/2"
Rp 2"
trubka vnější ø počet chodů
Pipe OD
10,2
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
No of Th.
P
h
28
19
19
14
14
11
11
11
11
0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309
0,581
0,856
0,856
1,162
1,162
1,479
1,479
1,479
1,479
vnější ø
Outside ø
9,728
13,157
16,662
20,955
26,441
33,249
41,910
47,803
59,614
střední ø malý ø
Haunch ø Core ø
9,147
12,301
15,806
19,793
25,279
31,770
40,431
46,324
58,135
8,566
11,445
14,950
18,631
24,117
30,291
38,952
44,845
56,656
a
i
4,0
6,0
6,4
8,2
9,5
10,4
12,7
12,7
15,9
6,5
9,7
10,1
13,2
14,5
16,8
19,1
19,1
23,4
3.67
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.68
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 americký kuželový trubkový závit podle nomy ANSI/ASME B 1.20.1 - 1983
American tapered thread to ANSI/ASME B 1.20.1 - 1983
NPT
zkratka / Abbreviation:
označení / Description:
typ závitu / Type:
3/8 - 18 NPT
vnitřní závit kuželový
Tapered inside
použití / Uses:
vnější závit kuželový (kužel 1:16)
Tapered outside (taper 1:16)
trubkový závit, pro závitová šroubení s těsnícím prostředkem (viz. strana 12-14) těsnící v závitu
Pipe threads, for pipe threads and fittings, sealing in the thread with sealing material.
úhel závitu 60°
3*P
střední ø E1
1,79∞
h
trubka
H
3*P
stoupání závitu P
vztažná rovina L1
využitelná délka závitu i
výška profilu H = 0.866*P
výška závitu h = 0.8*P
왎 Popis:
Vnější závit NPT má u vztažné roviny L1 střední, malý i velký průměr stejný jako vnitřní závit NPT na začátku závitu. Lze jej tedy
rukou našroubovat až na tuto úroveň. Pomocí nástroje se prodlouží délka našroubovaná v závitu a těsnícím prostředkem se závit
utěsní (teflonová páska). Protože jsou vnější i vnitřní závity NPT kuželové, těsní po celé délce závitu.
Description:
The tapered NPT outside thread has the same core, haunch and outside dia as the NPT inside thread at the start of the thread so
that it can be screwed in by hand. The torque from the spanner lengthens the tapped hole and seals with the aid of a proprietary
sealing material (eg PTFE tape). As both the inside and outside threads are tapered, the likelyhood of leaks occurring is small.
závit
Thread
1/8" NPT
1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
3.68
trubka vněj. ø
Pipe OD
počet chodů
No of Threads
P
h
střední ø E1
Haunch ø E1
10,287
13,761
17,145
21,336
26,670
33,401
42,164
48,260
27
18
18
14
14
11 1/2
11 1/2
11 1/2
0,941
1,411
1,411
1,814
1,814
2,209
2,209
2,209
0,753
1,129
1,129
1,451
1,451
1,767
1,767
1,767
9,489
12,487
15,926
19,772
25,117
31,461
40,218
46,287
L1
4,102
5,786
6,096
8,128
8,611
10,160
10,668
10,668
i
6,703
10,206
10,358
13,556
13,861
17,343
17,953
18,377
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.69
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 závit podle ANSI B 1.1
Thread to ANSI B 1.1
zkratka / Abbreviation:
označení / Description:
typ závitu / Type:
použití / Uses:
UNF / UN
ANSI B 1.1 UNF 7/16-20
vnitřní válcový závit (tol. 2 B)
parallel inside (Tol. 2 B)
vnější válcový závit (tol.2 A)
parallel outside (Tol. 2 A)
závit pro trubkové spoje netěsnící v závitu
Pipe fittings, not sealing on the thread
H
= 0,8660254 P
H1
= 5/8 H = 0,54127 P
h3
= 17/24 H = 0,61343 P
R
= H/6 = 0,14434 P
R min = 0,125 P ~ H/7
왎 Popis:
Tento závit slouží převážně k mechanickému spojení závitových fitinek a armatur. Utěsnění tohoto závitového spoje spočívá ve
dvou proti sobě dotlačovaných těsnících plochách ležících vně závitu s vhodným těsněním.
Description:
This thread is mainly used for mechanical connection of fittings. The seal results from the pressing together of two sealing faces
outside the thread and from the use of a proprietary sealing material.
závit a počet chodů
Thread and No of Threads
7/16 -20
1/2
-20
9/16 -18
3/4
-16
7/8
-14
1 1/16 -12
1 3/16 -12
1 5/16 -12
1 5/8 -12
1 7/8 -12
UNF
UNF
UNF
UNF
UNF
UN
UN
UN
UN
UN
stoupání
Pitch
P
závit matice tol. 2 B střední
Female thread Tol. 2 B
vnější ø
střední ø
malý ø
Min Major OD ø Haunch ø
Core ø
D min
D2 max
D1 max
závit tělesa tol. 2 A střední
Male thread Tol. 2 A
malý ø
vnější ø
střední ø
Outside ø
Haunch ø
Core ø
d max
d2 max
d3 max
1,270
1,270
1,411
1,588
1,814
2,117
2,117
2,117
2,117
2,117
11,112
12,700
14,288
19,050
22,225
26,988
30,162
33,338
41,275
47,625
11,079
12,667
14,252
19,012
22,184
26,944
30,119
33,294
41,229
47,579
10,424
12,017
13,520
18,184
21,224
25,801
28,979
32,154
40,094
46,449
10,033
11,608
13,081
17,678
20,676
25,146
28,321
31,496
39,446
45,796
10,254
11,841
13,335
17,981
21,006
25,570
28,745
31,920
39,855
46,205
9,522
11,110
12,520
17,064
19,959
24,348
27,523
30,698
38,633
44,983
3.69
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.70
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 závitové čepy a závitové díry
s utěsněním kov na kov těsnící hranou
Screwed Plugs and Tapped Holes
With metallic seal by sealing edge
podle DIN 3852 - část 1:
s válcovým metrickým
závitem podle DIN 13
podle DIN 3852 - část 2:
s válcovým trubkovým závitem
podle DIN/ISO 228
to DIN 3852 - Part 1:
with parallel metric thread
to DIN 13
závitový čep
forma B
to DIN 3852 - Part 2:
with parallel BSP thread
to ISO 228
Male screwed plug
Form B
závitová díra
forma X
pro závitový čep
forma B C
Tapped Holes
Form X
for screwed plugs
Form B and C
rozměrová tabulka pro závitové díry
DIN 3852
část/ Part 1
část/ Part 2
M 8 x 1,0
M 10 x 1,0
M 12 x 1,5
G 1/8"
G 1/4"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
G 3/8"
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
G 1/2"
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2,0
M 33 x 2,0
M 42 x 2,0
M 48 x 2,0
3.70
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
d3-0,2
12
14
17
18
19
21
22
23
25
26
27
31
32
39
49
55
d4+0,2
d7+0,2
max. a1
min. b1
min. t1
13,0
15,0
18,0
19,0
20,0
22,0
23,0
24,0
26,0
27,0
28,0
32,0
33,0
40,0
50,0
56,0
8,0
10,0
12,0
13,2
14,0
16,0
16,7
18,0
20,0
21,0
22,0
26,0
27,0
33,3
42,0
48,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
8,0
8,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
18,0
20,0
22,0
13,5
13,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
20,5
22,0
20,5
22,5
24,0
27,0
29,0
31,0
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.71
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 závitové čepy a závitové díry
s měkkým těsnění ( elastomer )
Screwed Plugs and Tapped Holes
With elastomer seal by captive seal
podle DIN 3852 - část 1:
s válcovým metrickým
závitem podle DIN 13
podle DIN 3852 - část 2:
s válcovým trubkovým závitem
podle DIN/ISO 228
to DIN 3852 - Part 1:
with parallel metric thread
to DIN 13
závitový čep
s měkkým těsněním
to DIN 3852 - Part 2:
with parallel BSP thread
to ISO 228
Male screwed plug
with captive seal
závitová díra
forma X
pro závitové čepy s
měkkým těsněním
Tapped holes
Form X
for studs
with captive seal
rozměrová tabulka pro závitové díry
DIN 3852
část/ Part 1
část/ Part 2
M 8 x 1,0
M 10 x 1,0
M 12 x 1,5
G 1/8"
G 1/4"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
G 3/8"
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
G 1/2"
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
M 27 x 2,0
M 33 x 2,0
M 42 x 2,0
M 48 x 2,0
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
d3-0,2
12
14
17
18
19
21
22
23
25
26
27
31
32
39
49
55
d4+0,2
d7+0,2
max. a1
min. b1
min. t1
13,0
15,0
18,0
19,0
20,0
22,0
23,0
24,0
26,0
27,0
28,0
32,0
33,0
40,0
50,0
56,0
8,0
10,0
12,0
13,2
14,0
16,0
16,7
18,0
20,0
21,0
22,0
26,0
27,0
33,3
42,0
48,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
8,0
8,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
14,0
14,0
14,0
16,0
16,0
18,0
20,0
22,0
13,5
13,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
20,5
22,0
20,5
22,5
24,0
27,0
29,0
31,0
3.71
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.72
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 závitové čepy a závitové díry
s těsnícím prostředkem těsnícím v závitu
Screwed Plugs and Tapped Holes
With sealing material on the thread
závitový čep:
podle DIN 3852-část 1:
s kuželovým metrickým závitem
podle DIN 158
závitový čep:
podle DIN 3852 - část 2:
s kuželovým trubkovým závitem
podle DIN 3858
závitová díra:
s válcovým metrickým závitem
podle DIN 13
závitová díra:
s válcovým trubkovým závitem
podle DIN 3858
NPT:
čep a závitová díra s kuželovým
NPT závitem podle ANSI / ASME
B 1.20.1-1983
závitové čepy
forma C
Male screwed
plugs Form C
Studs
to DIN 3852 - Part 1:
with parallel metric
thread to DIN 158
Studs
to DIN 3852 - Part 2:
with tapered BSP
thread to DIN 3858
Tapped Holes
with parallel metric
thread to DIN 13
Tapped Holes
with parallel BSP
thread to DIN 3858
NPT:
Studs and tapped holes
with tapered NPT thread to ANSI / ASME B
1.20.1-1983
závitové díry
norma Z
pouze pro
závitové čepy
forma C
Tapped holes
Form Z
only for
screwed plugs
Form C
Vnitřní závit válcový a vnější závit kuželový mají stejné jmenovité míry průměru závitu a závitového profilu jako závity podle DIN 2999 část 1-ISO 7/1.
Trubkové kuželové závity uvedené v této normě mají kratší délku závitu než trubkové závity podle DIN 2999 část 1-ISO 7/1, tzn.: vzdálenost vztažné roviny
od začátku závitu je podle této normy kratší než podle DIN 2999 část 1-ISO 7/1. Vnitřní závit válcový podle této normy má malý, velký a střední průměr
pouze s kladnými odchylkami a má proto jiné tolerance než podle DIN 2999 část 1-ISO 7/1. Tyto rozměrové odchylky dovolují maximální zašroubování vnějšího kuželového závitu.
rozměrová tabulka pro závitové díry
DIN 3852
část / Part 1
část/ Part 2
NPT
min. b2
min. t3
1/8" NPT
1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
5,5
5,5
5,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10,5
10,5
6,9
10,0
10,3
13,6
14,1
16,8
17,3
17,3
10,0
9,5
10,0
13,5
13,5
13,5
13,5
16,5
16,5
11,6
16,4
17,4
22,6
23,1
27,8
28,3
28,3
M 8 x 1,0
Rp 1/8"
M 10 x 1,0
M 12 x 1,0
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
3.72
Rp 1/4"
Rp 3/8"
Rp 1/2"
33 u2-Hinweise_CZ-GB:u2
03.06.2011
15:15 Uhr
Seite 3.73
šroubení se dvěma svěracími prstenci |Twin Ferrule Fittings
technické informace
Technical Information
쐽 závitové čepy a závitové díry
UNF-závit s O-kroužkem
Screwed Plugs and Tapped Holes
UNF-thread with O-Ring-sealing
závitový čep podle
SAE J 475 - ANSI B1.1
Male screwed plugs
to SAE J 475 - ANSI B1.1
závitová díra podle
SAE J 475 - ANSI B1.1
Tapped holes
to SAE J 475 - ANSI B1.1
UNF
7/16-20
1/2-20
9/16-18
3/4-16
7/8-14
1 1/16-12
1 5/16-12
1 5/8-12
1 7/8-12
i
9
9
10
11
13
15
15
15
15
rozměr
D min.
d
+0,1
K
Ī1°
E
a max.
b
min.
t
min.
21
23
26
32
35
42
50
60
65
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,5
2,5
12,4
14,0
15,6
20,6
23,9
29,2
35,5
43,5
49,8
12°
12°
12°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
2,4
2,4
2,5
2,6
2,6
3,3
3,3
3,4
3,4
12
12
13
15
17
20
20
20
20
14
14
16
18
20
24
24
24
24
3.73
Download

materiály Materials