Download

Podle berlínské smlouvy z roku 1878 získalo Rakousko