https://poruba.ostrava.cz
Porubská radnice informuje občany
PRIO
Pr
od
lo
už
en
á
PRIO
Ru
dn
ás
ez
po
zd
í.
Ví
ce
na
str
an
ě3
Únor 2015 | Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba
Okresní soud v Ostravě
Foto: Jiří Birke
K zápisům
do 1. tříd
přišlo přes
700 dětí
Porubská
hokejistka
uspěla
v Rusku
Více na straně 9
Více na straně 13
1
Inzerce
OPRAVNA
AUTOSKLO M.D.
Ostrava-Poruba
Nad Porubkou 2218/29e
VÝMĚNA BOČNÍCH
ZADNÍCH SKEL
TÓNOVÁNÍ SKEL FOLIEMI
chladniček, mrazniček,
praček a šicích strojů
MONTÁŽ FÓLIÍ
Luxa-NY v.o.s.
MAREK DRAHANSKÝ
732 823 943 |
O P R AV Á Ř I
607 598 656
e-mail: [email protected]
RV-1500030/1
www.autosklo-md.cz
Ostrava-Poruba, Nábřeží SPB 454
BEZPLATNÁ VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL Z POVINNÉHO RUČENÍ
ORT – Audax spol. s r.o.
Uzávěrka příštího čísla
časopisu PRIO
je 17. února 2015
- vychází 2. března 2015
Kontakt na inzerci: tel.: 739 078 348
e-mail: [email protected]
RV-1500028/15
[email protected], [email protected]
prim.MUDr.M.Mačák, MUDr. P.Kocián, MUDr. J.Svetlík
RV-1400355/2
ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE
LÉČBA KREVNÍ PLASMOU A AKTIVOVANÝMI
KREVNÍMI DESTIČKAMI
Opavská 6116, Ostrava Poruba, www.ortopedie-ostrava.cz
Specializujeme se na operační řešení ortopedických onemocnění a úrazů.
středisko APROMED – POUZE OBJEDNANÍ PACIENTI
Nutné objednání tel.: 724 831 838, 732 119, 057, 775 138 348 nemůžeme-li telefon
přijmout - voláme zpět. Nemáme smlouvu se ZP 207 a 201.
Pračky a šicí stroje – p. Hudec:
603 362 222
Chladničky a mrazničky – p. Puča: 603 431 608
RV-1400344/2
PRIO
Nabízíme Vám vyšetření zraku u dětí i dospělých.
Prodej a aplikace KONTAKTNÍCH
ČOČEK, roztoků a pouzder
Objednávka registrace a vyšetření
na tel./fax: 596 910 542
OČNÍ OPTIKA TRIUMPH
Ostrava-Poruba
Francouzská ulice
www.triumphoptical.cz
2
OPTIKA TRIUMPH
LEDEN, ÚNOR
akce 1+1 ZDARMA
NA PLASTOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
S ANTIREFLEXNÍ A HYDROFOBNÍ ÚPRAVOU INDEX 150
VÝPRODEJ
SLEVA až
70 % OBRUBY
NA BRÝLOVÉ
SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694 | Ostrava-Poruba Francouzská ul.
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka | Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul.
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70 | www.triumphoptical.cz
RV-1400351/2
ORDINACE očního lékaře
Téma měsíce
Prodloužená Rudná má zpoždění,
problém je na čtyřech stech metrech
Podle původního harmonogramu už v létě měla
být dlouho očekávaná
prodloužená Rudná zprovozněna aspoň v polovičním profilu. Kvůli sporům
se ale její otevření odkládá na neurčito.
Desítky let čekají Porubané
na stavbu prodloužené Rudné, která by z Poruby odvedla především těžkou kamionovou dopravu. Ačkoli práce
pokračují, otevření necelých
sedm kilometrů dlouhého
úseku je v nedohlednu. Celou
akci zbrzdily spory s několika
vlastníky pozemků.
„Podle harmonogramu prací měla být stavba předána
k užívání aspoň v polovičním
profilu už v srpnu 2015, a to
v úseku Rudná – Mokré Lazce. Úplné dokončení se předpokládalo v polovině roku
2016. Už teď je jasné, že původní termíny nejsme schopni dodržet,“ uvedla vedoucí
projektového týmu I/11 Romana Šimáčková z Ředitelství silnic a dálnic.
Stavba je rozestavěna v celém úseku kromě čtyř stovek
metrů, o které se vedou dva
spory s původními vlastníky
pozemků.
„Jedním z problémů je žaloba jednoho z majitelů proti
vyvlastnění. Soud ji už jednou
zamítl, ale dotyčný se může
odvolat. A do té doby nemů-
Práce na prodloužené Rudné pokračují, kvůli sporům na jednom úseku se ale otevření odkládá na neurčito.
Foto: Archiv ŘSD
žeme nic dělat,“ řekla vedoucí projektového týmu I/11.
Druhým problémem u téhož úseku je věcné břemeno
jízdy a chůze, které tam zpětně do vykoupených pozemků
nechali vložit původní vlastníci. „Věcné břemeno jsme
chtěli vyřešit stavbou lávky
přes komunikaci. Proti tomu
se ale dotčené osoby odvolaly. O stavební povolení na
přepracovaný projekt lávky
jsme požádali koncem ledna.
Až bude vydáno a dořeší se
žaloba, můžeme žádat o stavební povolení na samotnou
silnici v úseku, kde se dosud
stavět nemohlo. Ale i proti
těmto stavebním povolením
se mohou účastníci řízení odvolat,“ poznamenala Romana
Šimáčková.
V současné době není Ředitelství silnic a dálnic schopno říct, kdy se na sporné části
začne stavět. „Na všech zbývajících úsecích pokračují
práce podle plánu. V onom
úseku ale musíme čekat na
rozhodnutí soudu a správních orgánů, roli mohou hrát
nejrůznější odvolání,“ dodala
Romana Šimáčková.
Prodloužená Rudná měří
necelých sedm kilometrů.
Loni na stavbě Ředitelství
silnic a dálnic proinvestovalo 721 milionů korun, letos se
(mot)
počítá s miliardou.
Anketa mezi předškoláky
Máte za sebou zápis do základní školy. Těšíte se, až půjdete do školy?
Šimon Horáček
Nejvíce se těším na matematiku. Už teď umím počítat do deseti a moc mě to baví. A taky
se těším, že tady budu hrát fotbal a učit se číst. Mám oblíbenou pohádkovou knížku a chci
si v ní přečíst o ježibabě.
Ondřej Kajba
Už jsem konečně tak veliký, že
můžu chodit do školy. Těším se
moc a na všechno. Hlavně na
čtení a počítání. Ale i na další
věci, třeba na malování. Snad
budu mít ve škole kamarády
a bude tam zábava.
Lukas Rienmüller
Radek Vítek
Nikdy jsem ve škole nebyl, takže nevím, jaké to tam bude.
Snad to bude zajímavé. Těším se, že se naučím nové
věci. Umím krásně vystřihovat
a kreslit, ale neumím ještě číst.
A to bych se chtěl naučit.
Budu se učit nové věci a to
bude zábava. Hlavně to čtení. Těším se, že si budu moci
sám číst. Třeba knihy o fotbale,
které má doma brácha. A taky
tady budeme hrát fotbal, který
mě baví.
PRIO
Vážení
spoluobčané,
výstavba
prodloužené
Rudné je zásadním projektem, který
výrazným
způsobem
uleví celé Porubě. Přestože
ovzduší v našem obvodu je
považováno za jedno z nejlepších ve městě, nárůst automobilové dopravy se na
něm negativně projevuje.
Většina z nás proto s povděkem kvitovala, když se před
dvěma lety práce na stavbě
obnovily a těšili jsme se na
srpen roku 2015. V té době
už měly kamiony a také
velká část osobních vozidel
Porubu objíždět. Termín
otevření obchvatu Poruby
se však opět odkládá kvůli
sporům s vlastníky pozemků.
Celá situace nás velmi mrzí.
Za prodlouženou Rudnou
a celou stavbu silnice I/11
jsme v posledních letech urputně bojovali. Poukazovali
jsme na enormní ekologickou zátěž i na další negativa
související s nedostatečnou
dopravní infrastrukturou
v Porubě, které brání dalšímu rozvoji obvodu. V roce
2010, když ministr dopravy Vít Bárta stavbu zastavil, jsme patřili k největším
kritikům tohoto rozhodnutí
a iniciovali jsme petici za
obnovení stavby. Když se
před dvěma lety dělníci na
stavbu vrátili, považovali jsme to i za své vítězství
a očekávali jsme, že teď už
půjde vše hladce. Bohužel
opět se vyskytly komplikace
a termín otevření je v nedohlednu.
Městský obvod Poruba je
připraven Ředitelství silnic
a dálnic jakýmkoli způsobem pomoci. Uděláme maximum, aby se spory co nejdříve vyřešily, a stavba, na
kterou čekají generace Porubanů, mohla být konečně
dokončena.
Ing. Petr Mihálik
starosta
3
Aktuality
PRIO
Krátce
Porubské
kalendárium
Už podvanácté vyjde koncem února Porubské kalendárium, které přináší
přehled událostí v městském obvodu. Chronologicky jsou v něm zaznamenány společenské, kulturní,
sportovní a politické události roku i každodenní
život občanů v obvodu.
Publikace bude k dostání
v Informačním centru na
(jokr)
Hlavní třídě.
Policejní pohádky
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
vydalo Policejní pohádky.
Šestnáct příběhů seznámí
děti se zásadami bezpečného chování v nejrůznějších rizikových situacích.
Kniha je určena předškolákům a mladším školákům.
Učitelé mohou o knihu požádat oddělení tisku a prevence
moravskoslezské
(mot)
policie.
Kontakty ÚMOb Poruba
Adresa:
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
Telefon: 599 480 111
Fax:
599 480 212
E-mail: [email protected]
ID datové schránky:
xpkbv55
Úřední hodiny:
pondělí a středa
8:00–12:00, 13:00–17:00
Přijďte se pobavit na porubský ples
Už potřinácté se 27. února uskuteční Reprezentační ples městského obvodu Poruba. Vstupenky
si mohou zájemci zakoupit v Informačním centru
na Hlavní třídě.
Městský obvod Poruba srdečně zve na 13. Reprezentační ples městského obvodu
Poruba, který se uskuteční
27. února 2015 v Sanatoriích
Klimkovice. Hlavními hvězdami večera budou Ilona
Csáková a Pavel Vítek. Na
účastníky plesu čeká večeře,
bohatá tombola a dobrá zábava. K tanci zahraje skupina
Proxima. Pro účastníky plesu
je zajištěna autobusová doprava z Poruby do Klimkovic
a zpět.
„Věřím, že Porubané, ale
i lidé odjinud, kteří mají Porubu rádi, si tuto akci nenechají
ujít a přijdou se pobavit. Jsem
Jedním z hostů porubského plesu bude Ilona Csáková.
Foto: Archiv ÚMOb Poruba
přesvědčena, že to bude stát
za to a že půjde o jeden z vrcholů plesové sezony,“ pozvala na ples místostarostka
Zuzana Bajgarová.
Zájemci si mohou zakou-
pit vstupenky v Informačním
centru Kulturního centra Poruba na Hlavní třídě 583/105.
Cena vstupenky je 390 korun
a je v ní započtena i večeře.
(mot)
Zástupci obvodu debatovali se seniory
Už podruhé se začátkem
nového roku sešli zástupci
radnice se seniory. Letošní setkání se uskutečnilo 20. ledna
v porubském Domově Slunečnice.
Poruba je část Ostravy, kde
senioři tvoří velmi významnou skupinu obyvatel. Městský obvod pro dříve narozené
pořádá celou řadu kulturních
a společenských akcí. Představitelé radnice se jednou
ročně se seniory i scházejí,
aby si vyslechli jejich problémy. Letošní setkání se usku-
tečnilo 20. ledna v Domově Slunečnice Ostrava a za
městský obvod Poruba se ho
zúčastnili starosta Petr Mihálik a místostarostové Dagmar
Válková, Petr Stachura a Petr
Zábojník. Přítomní byli i zástupci Policie České republiky a Městské policie Ostrava.
Zástupci obvodu seniorům
představili plány Poruby na
další roky a diskutovali s nimi
o problémech, které dříve narození spoluobčané považují
za zásadní.
„Chceme znát jejich názo-
ry na život v Porubě, a proto
jsme i letos uspořádali toto
setkání. Senioři mají velké životní zkušenosti a je inspirující
slyšet jejich připomínky. Opět
nám dali řadu podnětů, které
samozřejmě budeme řešit,“
uvedl starosta Petr Mihálik.
Nejčastější otázky seniorů
směřovaly na bezpečnost,
opravy chodníků, zeleň a vandalismus. Zástupci policejních
složek je seznámili i s nebezpečími, která v dnešní době
na seniory čekají, a jak se jim
(mot)
bránit.
Organizace i spolky mohou požádat o účelové dotace
Účelové dotace poskytuje městský obvod Poruba
ze svého rozpočtu spolkům,
humanitárním
organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám. Žádost
o dotaci na projekt, který
trvá nepřetržitě po celý kalendářní rok, je třeba podat
do 15. února, ostatní žádosti se přijímají podle vyhlášených témat během celého
roku, nejpozději však měsíc
před začátkem zahájení projektu.
„Dotaci můžou získat organizace, sdružení nebo spolky, které pracují s mládeží,
v tělovýchově a sportu, v so-
4
ciálních službách, ve zdravotnictví, v oblasti podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí,“ uvedl starosta
Petr Mihálik.
Peníze budou přiděleny na
aktivity, které se konají na
území městského obvodu.
„Rádi podpoříme všechny,
kteří pomáhají lidem a rozšiřují nabídku činností pro občany Poruby,“ dodal starosta.
Finanční prostředky uděluje městský obvod podle
Zásad pro poskytování úče-
DOTAČNÍ OBLASTI
lových dotací z rozpočtu
statutárního města Ostravy
– městského obvodu Poruba schválených Zastupitelstvem městského obvodu
Poruba. K dispozici jsou na
stránkách poruba.ostrava.cz
v sekci Občan, Účelové dota(jokr)
ce a granty.
KONTAKT
tělovýchova, sport a volný čas dětí a mládeže
J. Karchňaková, tel. č. 599 481 593
kultura, vzdělávání a volný čas dětí a mládeže
J. Karchňaková, tel. č. 599 481 593
sociální a zdravotní péče
J. Dolinková, tel. č. 599 481 555
ochrana životního prostředí
M. Švigostová, tel. č. 599 480 620
ostatní
L. Filáková, tel. č. 599 480 754
Informace
PRIO
Tři králové zavítali i na radnici
Navštivte zařízení
Charity Ostrava
Počátek
kalendářního
roku je už patnáct let
spjat s Tříkrálovou sbírkou, jejíž výtěžek pomáhá potřebným. Koledníci
zavítali i na porubskou
radnici.
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku
zavítali na porubskou radnici Tři králové, které přivítali
starosta Petr Mihálik a místostarostové Zuzana Bajgarová, Petr Zábojník a Dagmar
Válková. Malí koledníci dostali upomínkové předměty
a všichni navštívení přispěli i do pokladničky, do které
Tři králové vybírají peníze na
dobročinné účely. „Tříkrálová sbírka je krásná tradice
a těší nás, že koledníci přišli
i k nám na radnici. Jsme rádi,
že jsme tímto způsobem
mohli aspoň trochu pomoci
lidem v nouzi,“ uvedl starosta Petr Mihálik.
Koledníci obcházeli domácnosti až do 14. ledna.
Tradiční Tříkrálová sbírka se
konala už popatnácté a jejím organizátorem je Charita Česká republika. Koledníci
Ve dnech 19. a 20. února od 8:00 do 17:00 hodin
se mohou lidé seznámit se
sociálními a zdravotními
službami Charity Ostrava.
„Na dny otevřených dveří
jsou naplánovány prohlídky charitních domů a lidé
získají rovněž informace
o činnosti naší organizace,“
sdělil Dalibor Kraut z Charity Ostrava. Více na www.
ostrava.charita.cz/akce.
Malí koledníci zavítali i ke starostovi Petru Mihálikovi.
Foto: Martin Otipka
přinesli lidem dary v podobě
tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování za podporu pro lidi v nouzi.
Prostředky darované do
tříkrálových kasiček budou
využity na podporu seniorů,
lidí bez přístřeší, lidí se zdravotním postižením, klientů
mobilního hospice a na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi, kterým charita
nabízí sociální a zdravotní
služby. Při letošní sbírce shromáždili Porubané na jejich
podporu 79 680 korun, což
je o 4 tisíce korun více, než
v loňském roce.
Rozdělení výtěžku sbírky
se řídí jednotnými pravidly.
Pětašedesát procent se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány, patnáct
procent podpoří projekty
diecézních charit, deset procent putuje na podporu charitních projektů v zahraničí,
pět procent jde na podporu
projektů Charity České republiky a zbylých pět procent je určeno na režii sbírky.
(mot)
Nejčastější jména dětí: Jakub a Eliška
Počet obyvatel Poruby
v loňském roce mírně klesl.
V našem obvodě na konci
roku 2014 žilo 67 365 lidí, což
je o 191 méně než v roce 2013.
České občanství má 66 009
lidí, vedle nich u nás žije
i 1356 cizinců. Ženy mají v Porubě převahu, je jich 35 521,
zatímco mužů jen 31 844.
Obyvatel městského obvodu postupně ubývá především kvůli tomu, že počet
zemřelých převyšuje počet
narozených. „V minulém roce
zemřelo 820 Porubanů a na
svět přišlo 504 dětí, 259
chlapců a 245 dívek. Celkově se narodilo o 82 dětí méně
než v předcházejícím roce,“
informoval místostarosta Petr
Zábojník. Malé Porubánky rodiče nejčastěji pojmenovali
Jakub, Adam, Jan a Matyáš,
u dívek převažovala jména
Eliška, Tereza, Adéla a Anna.
V loňském roce se příliš nezměnil ani počet uzavřených
sňatků, který se už několik
let pohybuje okolo čísla 200.
„Loni vstoupilo do manželství 208 dvojic, v roce 2013 si
řeklo ano 220 párů, ale o rok
předtím jich bylo jen 201,“
uvedla vedoucí matričního
oddělení Pavla Gregorová.
Sté narozeniny oslavili dva
obyvatelé Poruby, více než
sta let se dožily tři ženy. Jedna z nich oslavila 102. narozeniny, další dvě 103. narozeni(mot, jokr)
ny.
Poruba nabízí pronájem opravených bytů
Městský obvod Poruba nechal kompletně opravit šest
bytů v domě na Dělnické ulici
č. 325/37 a teď je nabízí zájemcům k pronájmu. „Chceme
do této lokality přilákat slušné
nájemníky a věříme, že jsme
jim připravili kvalitní bydlení.
V domě jsou tři byty o velikosti 2+1 a tři o velikosti 2+kk. Dva
přízemní byty jsou přizpůsobeny pro bydlení seniorů.
V bytech jsou nové podlahy, dveře, moderní koupelny a záchody, vyměnili jsme
Krátce
i vnitřní vybavení. Celý dům je
monitorován kamerovým systémem a pod dohledem bude
i okolí,“ popsal dům místostarosta Petr Zábojník.
Zájemci o pronájem musejí splnit několik podmínek,
které najdou na webových
stránkách obvodu a na úřední
desce. „Především musejí navrhnout výši nájemného, které se bude dražit. Nesmějí mít
vůči městu žádný dluh a musejí mít trvalý pobyt v Porubě. Myslím, že lidem nabízíme
moderní bydlení a do opravených bytů chceme získat lidi,
kteří si možnosti žít v těchto
bytech budou vážit,“ řekl Petr
Zábojník.
Oprava domu na Dělnické
ulici je prvním krokem v projektu, který má za cíl zatraktivnit lokalitu ulic Dělnická
a Skautská. Podmínky pronájmu a fotogalerii opravených
bytů najdou zájemci na stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Občan a podsekci Nabídky
(mot)
pronájmů bytů.
Poděkování
Potravinová banka v Ostravě děkuje všem, kdo se
v loňském roce zapojili do
sbírky potravin. „Potraviny
byly předány lidem, kteří potřebují pomoc společnosti. Byly to zejména
matky s dětmi v azylových
zařízeních, osoby bez přístřeší a další lidé v nouzi
v Ostravě a Moravskoslezském kraji,“ uvedla Marie
Monsportová z ostravské
potravinové banky. V Moravskoslezském kraji se vybralo 17 tun potravin, což je
o 7 tun více než v předcházejícím roce.
Avízo bazar
Jedna z největších prodejních akcí dětského a kojeneckého zboží, sportovního
vybavení, kočárků, sedaček, hraček a knížek v Moravskoslezském kraji, Avízo
bazar, se uskuteční 8. února od 8:00 do 12:00 hodin
na Výstavišti Černá louka.
Součástí akce budou také
dětské koutky, malování
na obličej a tombola o zajímavé ceny. Více informací
je zveřejněno na stránkách
www.avizobazar.cz.
Soutěž pro školy
Aces – Akademie středoevropských škol vyzývá
učitele i studenty, aby se
zapojili do mezinárodní
soutěže školních projektů
přeshraniční spolupráce na
téma Ve znamení solidarity: Zajímáme se, nebojíme
se a sdílíme. Návrhy projektů lze zaslat do 15. dubna,
školy s nejlepšími nápady
získají grant. Více informací
na www.aces.or.at.
(jokr)
5
Bezpečnost a pořádek
PRIO
Krimi
Procházel se
po autě
Asi lepší výhled na své okolí potřeboval sedmnáctiletý
mladík z Poruby. Protože
nenašel jiné vyvýšené místo, vylezl na střechu zaparkovaného BMW. Všiml si ho
ale majitel vozidla, který
zavolal na pomoc strážníky.
A ti milovníka procházek
po autech brzy dopadli.
Mladík se přiznal a za svůj
čin se omluvil. Případ řeší
Policie ČR.
Domů nemohl,
přespal ve sklepě
Opilý devětatřicetiletý muž
se vracel domů, ovšem jeho
přítelkyni se jeho stav nelíbil
a nepustila ho dovnitř. Muži
nepomohlo ani kopání do
dveří. A poněvadž ho zmohla opilost, šel si lehnout do
sklepa. Tam si ho vyzvedli strážníci, a protože zničil i vchodové dveře domu,
předali ho Policii ČR.
Frajeřiny odneslo
rozbité okno
Jsou lidé, kterým alkohol a větší skupina parťáků z mokré čtvrti dodávají
sebevědomí a pak udělají něco, čeho později litují.
Své o tom ví jednadvacetiletý mladík, který se se
svými kamarády vracel opilý domů tramvají. A protože se chtěl předvést, rozhodl se vykopnout okno
v jednom z vozů. Jelikož
byl úspěšný, řidička na něj
zavolala městskou policii.
Strážníci mladíka chytili přímo v tramvaji. Případ
řeší jako přestupek a muž
bude muset zaplatit škodu
a pokutu.
Odpadky nepatří
na zem
Opilému pětatřicetiletému
muži přišlo jako skvělý nápad převracet popelnice a rozhazovat odpadky
po zemi. Každý svůj dílčí úspěch navíc ohlašoval
hlasitým řevem. Přivolaným strážníkům se odmítl
legitimovat a dělal na ně
ramena. A tak muži zákona museli použít ostřejších
chvatů a muže v poutech
předvedli na stanici. (mot)
6
Senioři, pozor na podvodníky
Senioři se stále častěji stávají oběťmi nejrůznějších hyen v lidské podobě, které se je snaží
připravit o celoživotní
úspory. A velmi často jsou
úspěšní.
Klasický scénář zkoušejí
v posledních měsících podvodníci v Porubě. Zatím neznámá žena zavolá člověku,
kterého si podle jména vytipuje jako seniora, představí se jako rodinný příslušník,
nejčastěji vnučka, a pomocí
smyšlené historky o autonehodě se od něj snaží vylákat
peníze. Bohužel často bývá
úspěšná a za poslední měsíc
museli policisté řešit hned
několik podobných případů.
A mnohdy jde i o statisícové
částky.
„Důrazně apelujeme na
všechny seniory: nebuďte
přehnaně důvěřiví. Nepodléhejte prosbám či nabídkám osob, které neznáte.
Tím méně těm telefonickým.
Vždy si vše důkladně ověřte, poraďte se a nezapomeňte, že pachatelé chtějí využít
Podvodníci neváhají okrást seniory o jejich celoživotní úspory.
Ilustrační foto: Jiří Birke
vaší důvěřivosti či neznalosti
k tomu, aby se mohli zmocnit vašich mnohdy celoživotních úspor. Nikdy své peníze
nesvěřujte lidem, které neznáte,“ vyzývá seniory mluvčí
Policie České republiky Petr
Svoboda.
Jeho apel ale nemíří jen na
starší lidi. „Chtěli bychom vyzvat i potomky a rodinné příslušníky seniorů, aby jim sami
připomněli, že okolní svět již
není tak idylický, jako kdysi
býval. Naopak. Je plný podvodníků, kteří jejich důvěřivost, dobrotu a bezelstnou
touhu pomoci odporně zneužívají,“ dodal Petr Svoboda.
Informaci o jakémkoliv podezřelém telefonátu, při kterém bude domnělý rodinný
příslušník žádat o finanční
pomoc, by lidé měli obratem
sdělit policistům na telefon(mot)
ním čísle 158.
Ve ztrátách a nálezech můžete najít i štěně
Nad některými nálezy se až člověk ustrne. Příkladem může
být pětice štěňat, která někdo pohodil v lese.
Foto: Martin Otipka
Do ztrát a nálezů lidé občas donesou i netradiční věci.
Některé nálezy ale nutí k zamyšlení nad krutostí a bezohledností některých našich
spoluobčanů. To když lidé
přinesou štěňata, která někdo
pohodil v lese.
Když šla Kateřina Bláhová
jednoho večera přes lesopark
u VŠB-TUO, zaujala ji zalepená papírová krabice, ze které
se ozývalo kňučení. Potom
co ji otevřela, našla uvnitř
pět štěňat, kterých se někdo
tímto způsobem chtěl zbavit.
„Pejsky jsem si přes noc vzala domů a druhý den je odvezla do útulku. Tam ale měli
karanténu, tak mě poslali na
porubský úřad. Štěňata jsou
nádherná a nerozumím tomu,
proč se jich chtěl někdo tak
krutým způsobem zbavit,“
uvedla Kateřina Bláhová. Zaměstnanci našli pejskům aspoň provizorní domov, a to
díky Nadaci na pomoc zvířatům veterináře Jana Nytry,
kterou podporuje i městský
obvod Poruba.
Štěňata ve ztrátách a nálezech jsou výjimkou. Lidé tam
nejčastěji odevzdávají běžné věci, jako jsou klíče, tašky, doklady a podobně. Ze
zákona jsou věci skladovány
v úschovně ztrát a nálezů tři
roky, hotovost na depozitním
účtu. „Seznam nalezených
věcí zveřejňujeme na webových stránkách obvodu a na
úřední desce. Při vyzvednutí
nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací
právo k této věci a předložit
průkaz totožnosti,“ řekla Martina Kryková, která má ztráty
a nálezy na porubském úřadě
na starosti.
Bližší informace ke ztrátám
a nálezům získáte na tel. č.
599 480 642 nebo na stránkách poruba.ostrava.cz v sekci Občan (složka Ztráty a nálezy nebo Potřebuji si vyřídit).
(mot)
Inzerce
PRIO
4 Fresh nabízí kvalitní, chutné potraviny z Polska za příznivé ceny
Navštívíte li prodejnu 4 Fresh Market v Porubě, překvapí
vás pestrý výběr potravin i příznivé ceny. Majitel prodejny
pečlivě vybírá dodavatele a všechny výrobky mají atesty.
Chléb
hlé a dezerty z vlastní
l
í pekárny
ká
Objednejte si narozeninový dort
Zákazníci si mohou v prodejně vybrat a objednat ori-ginální dort, a to k narozeninám nebo i k jiným výročím..
Fantazii se meze nekladou. Dorty bývají humorné neboo
s dětskými motivy. „Dorty pečeme na přání. Nejoblíbenější
ší
jsou ve tvaru motýla, srdce nebo auta,“ potvrdil Przemyslaw
aw
w
Andrzej Podploński. S výběrem vhodné varianty poradí záákkazníkům
azníkům zkušený
zku
ušenýý a ochotnýý tým
tým
ý zaměstnanců.
zaměstnanců
ců.
Hitem jsou ryby, sýry a krówky
Nejvíce času tráví zákazníci u regálu s rybími produkty. Různé
druhyy nakládaných
naakláádan
a ýc ryb, pečenáče nebo rybí karbanátky – to je jen
ččást
čá
st ryb
rybího
bíh sortimentu. V oblibě jim konkurují chutné polskéé sýry. „Naši zákazníci si mohou vybrat z několika druhů
m
mléka s různým obsahem tuku, z nabídky tradičních
jogurtů v cenách kolem sedmi korun, ale dovážíme i jogurty řeckého typu,“ popisoval majitel
prodejny. Velkým hitem jsou galaretky, ty mizí
zz prodejny bleskovou rychlostí. Stejně jako klasick
ké tyčinky ochucené cukrem, sterilizovaná zelenin
na nebo klasické hořčice či hořčice s křenem. Děti
zase chodí na populární krówky. Nechybí ani
zz okolí
z o
ovoce
ovo
o
ov
occe a zelenina.
o
z le
ze
leni
nina
n .
RV-1500021/1
Potravinový obchod 4 Fresh Market působí v Porubě od prosince loňského roku. „Navazuje na síť našich prodejen v Polsku. Sortiment tvoří
z velké části výrobky naší rodinné pekárny a cukrárny,“ uvedl podnikatel Przemyslaw Andrzej Podploński. Zákazníci najdou v prodejně denně čerstvý kváskový chléb, housky, koláče a dezerty. „Dodáváme rolády
s různými příchutěmi a malé dortíky. Oblíbený je tvarožník anebo dezerty plněné mákem. Já osobně mám velice rád rolády s ovocnou nebo
ořechovou příchutí a také kokosový dezert. Nejsou příliš sladké, ale chuť
mají výbornou,“ prozradil Przemyslaw Andrzej Podploński. „Pečlivě
vybíráme dodavatele. Pečeme podle tradičních receptů a pou
používáme
užíívááme
m
originální suroviny, žádné náhražky. Zákazník to pozná na
na ch
chut
chuti,“
ti,“
dodal.
RV-1500013/1
4 Fresh Market / U soudu 6199/23 / 708 00 Ostrava-Poruba / PO-PÁ: 7:00–20:00 ⁄ SO: 8:00–16:00 ⁄ NE: 9:00–16:00
http://www.4freshmarket.cz / facebook: 4 Fresh market
7
Informace
PRIO
Centra volného času i letos nabídnou
tvůrčí dílny i sportovní a kulturní akce
Tvůrčí dílny, sportovní
a kulturní akce, divadelní představení. To je jen
stručný výčet toho, co nabízejí dětem i dospělým
porubská centra volného
času. Na většinu akcí mohou lidé přijít bezplatně.
Městský obvod Poruba
provozuje dvě centra volného
času, a to na ulicích Vietnamská a Otakara Jeremiáše. Obě
nabízejí zábavu za každého
počasí a stala se oblíbeným
místem, kde Porubané tráví
svůj volný čas. „Jsme rádi, že
lidé mají o naše akce zájem.
Jen v loňském roce od ledna
do listopadu navštívilo obě
centra více než třiatřicet tisíc lidí a to do statistik nejsou
ještě započteni návštěvníci,
kteří trávili svůj volný čas jen
na zahradách a nepřišli dovnitř,“ uvedla vedoucí odboru
péče o občany Jana Glogarová.
K oblíbeným pořadům v Centrech volného času patří karnevaly pro děti.
Foto: Archiv ÚMOb Poruba
Centra volného času jsou
otevřená denně s výjimkou
Velikonoc, Vánoc, Silvestra
a Nového roku. A akce pro
veřejnost nabízí každý týden. „Připravujeme vždy buď
tvůrčí dílnu, nebo nějakou
sportovní akci. Zájemci si tak
mohou vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky nebo se
utkat ve stolním tenise, billiardu, stolním fotbale, šipkách či ruských kuželkách.
Jednou měsíčně připravujeme divadelní představení,
děti mohou navštívit karneval, mikulášskou nadílku, diskotéky či setkání s klauny,“
popsala akce Jana Glogarová. V Centru volného času na
Vietnamské ulici je k dispozici i dětský koutek.
Nabídky kluboven i zahrad
můžou lidé využívat každodenně. Například zahrada
v centru na ulici Otakara Jeremiáše nabízí posezení s grilem, minigolf a posilovnu.
Na Vietnamské ulici je zase
k dispozici několik hřišť, cyklokrosová dráha, ruské kuželky, dětský koutek s pískovištěm, prolézačkou, houpadly,
kolotočem, lezeckou stěnou
a posilovnou. „Vedle zájemců
z řad veřejnosti využívají naše
prostory i nejrůznější kluby.
Například Česká asociace
Sport pro všechny, hádankářský kroužek Ostraváci, Klub
parkinsoniků i Rosky nebo divadelní spolek Jitřenka,“ dodala Jana Glogarová.
Bližší informace o programu center najdou lidé na
www.naseporuba.cz či na
facebookovém profilu www.
facebook.com/cvc1541. (mot)
Úřad městského obvodu Poruba
Matrika
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba
SOUHLAS
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů (dále
jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a zasláním pozvánky na akci „Slavnostní setkání jubilantů“
Jméno a příjmení ............................................................................................................................................................................................................
Datum narození ...............................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu ................................................................................................................................................................................................
Doručovací adresa ..........................................................................................................................................................................................................
Setkání jubilantů je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Poruba a v roce 2015 oslaví 75, 80,
85, 90 a více let.
Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů za účelem a v rozsahu nezbytně nutném k zorganizování obřadu „Slavnostní setkání jubilantů“ a za účelem
zaslání pozvánky na tento obřad.
Souhlas je dáván statutárnímu městu Ostrava–městskému
obvodu Poruba, a to pouze na dobu před a během obřadu
„Slavnostní setkání jubilantů“. Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že získané osobní údaje budou zpracovávány
pouze zaměstnanci statutárního města Ostravy, kteří jsou
pracovně zařazení do Úřadu městského obvodu Poruba, odboru správních činností a bytového hospodářství, matričního oddělení, a to jen způsobem, který dovoluje platná právní
úprava.
Souhlasím s tím, že jakmile pomine účel, pro nějž je souhlas
Datum .........................................................................
8
udělen, budou shromážděné a zpracované údaje, jakož i tento písemný souhlas, týkající se akce „Slavnostní setkání jubilantů“, zničeny a skartovány dle předpisů statutárního města
Ostrava–městského obvodu Poruba a zákonné úpravy.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a informován/a
ve smyslu ust. § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje
zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji,
že jsem byl/a informován/a o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. A potvrzuji, že poskytuji
tyto osobní údaje zcela dobrovolně.
Podpis ...........................................................................................
Školství
PRIO
Do prvních tříd se zapsalo
přes sedm set předškoláků
Více než sedm stovek malých Porubanů si minulý měsíc aspoň nanečisto
vyzkoušelo, jak to vypadá ve škole. Za sebou mají
zápisy do prvních tříd.
Pro budoucí školáky to byla
velká událost. Poprvé se přišli představit do své budoucí školy a byli zapsáni mezi
školáky. Mnozí z nich se ve
třídách suverénně rozhlíželi
a rozhovor se svými budoucími učitelkami zvládali bez
problémů. Jiní byli trochu nesví a chvíli trvalo, než se rozkoukali a ukázali, co všechno
umí.
A uměli toho dost. Nikdo
z nich neměl problémy s poznáváním barev, zvířat či nejrůznějších druhů ovoce. Někteří zvládli i zavázat cvičné
boty, jiní slíbili, že se to do začátku školního roku naučí.
Ve
tvářích
předškoláků
bylo znát, že se do školy těší.
„Můj bratr už chodí do školy
a doma si na ni často hrajeme.
Těším se, že se budu učit doopravdy. Hlavně čtení, proto-
U zápisu děti ukázaly, co všechno už umí.
že mám doma hodně knížek,
které si zatím neumím přečíst,“ řekl budoucí školák Matěj Veselý.
K zápisům letos v Porubě
přišlo 743 dětí, což je o čtyřicet více než minulý rok. Kolik
prvňáčků ale v září zasedne
do školních lavic, ještě není
jisté. „Některé děti budou
mít odklad. Do prvních tříd
ale přijdou i děti, které měly
nastoupit už loni. Podle pro-
Foto: Jiří Birke
zatímních odhadů bychom
v září měli otevřít 33 prvních
tříd pro 756 žáků,“ uvedla
místostarostka Zuzana Bajgarová.
Do prvních tříd jsou přijaty
děti, které dovrší do 31. srpna
2015 šesti let. Pokud rodiče
požádají a odborníci prokáží,
že dítě je psychicky způsobilé, mohou do školy nastoupit
i děti narozené od 1. září do
(mot)
31. prosince 2009.
Studenti se budou vzdělávat v Irsku
Obchodní akademie na
Polské ulici uspěla s žádostí
o grant Erasmus+ pro mobilitu jednotlivců v odborném
vzdělávání. Žáci 3. ročníku
školy tak mohou díky finančním prostředkům Evropské
unie absolvovat v květnu 2015
a v květnu 2016 odbornou
praxi v irském Dublinu. „Projekt nazvaný S počítačovou
gramotností do světa umož-
ní dvaceti studentům naší
školy ověřit si znalosti a dovednosti v irských podnicích
a firmách,“ sdělila ředitelka
Obchodní akademie Marie
Katapodisová.
Každý účastník zahraniční stáže bude mít díky Evropskému systému kreditů
pro odborné vzdělávání (tzv.
ECVET) výsledky odborné
přípravy doloženy. „Záměrem
projektu je zvýšit konkurenceschopnost žáků studijních
oborů Informační technologie
a Obchodní akademie na trhu
práce rozšířením jejich odborných kompetencí skloubených s používáním anglického
jazyka jako nutné podmínky
pro perspektivní zaměstnání
v České republice nebo v zahraničí,“ dodala Marie Kata(jokr)
podisová.
Láska rohatá pobavila děti i seniory
Nacvičit divadelní hru, připravit kostýmy a vystoupit
na veřejnosti. Tři úkoly, které
se mohou zdát jednoduché,
ale je za nimi spousta dřiny.
Na vlastní kůži se o tom přesvědčili žáci 9. B Základní školy na ulici Ivana Sekaniny. Od
začátku školního roku připravovali pohádku Láska rohatá,
s kterou pak předstoupili před
veřejnost.
„Sami si pohádku upravili k dramatizaci a během
necelých dvou měsíců se jim
podařilo přenést text ze scénáře do reálné podoby hraného divadla. Celá třída se aktivně zapojila do hraní, výroby
rekvizit, se kterými jim pomáhali i učitelé výtvarné a tělesné výchovy, účesů či ozvučení.
Kostýmy si vypůjčili z Národního divadla moravskoslezského,“ popsala práci učitelka
Lenka Návratová.
K nácviku hry se žáci scházeli dvakrát týdně v sedm
hodin ráno a postupně prošli
veškerými peripetiemi, které
nové hře předcházejí. A potom předstoupili i před publikum. Nejdříve hru předvedli
mladším spolužákům z prvního stupně, později hráli i pro
seniory a děti z mateřských
škol.
„Vyzkoušeli si, jak náročné
je divadelní představení zorganizovat. Prošli všemi kroky
zrodu a zvládli to jako tým na
jedničku. Za to, s jakým zaujetím se do toho pustili, si zaslouží velkou pochvalu,“ dodala Lenka Návratová. (mot)
Krátce
O lidských právech
v gymnáziu
Koncem roku uspořádali
v Gymnáziu Olgy Havlové
4. ročník soutěže k Mezinárodnímu dni lidských práv,
do které se zapojilo jednadvacet studentů pořádajícího gymnázia a třiadvacet
žáků základních škol z Ostravy a okolí. Soutěžící si
museli připravit prezentaci
na téma Právo na svobodu přesvědčení a projevu,
u které porota hodnotila
originalitu grafického zpracování, vlastní přínos v prezentaci, aktuálnost informací i mluvený projev. Nejlépe
uspěl tým ze Základní školy
Klimkovice, na 2. a 3. místě
skončila družstva Gymnázia Olgy Havlové.
Pomoc zvířatům
Granule, konzervy, deky,
hračky a jiné potřebné věci
předali před Vánoci zástupci Základní školy na ulici
Aleše Hrdličky občanskému
sdružení Neposedné tlapky
z Ostravy-Nové Vsi, které
se stará o opuštěné, zanedbané a týrané psy a kočky. „Chtěl bych poděkovat
všem žákům, kteří se do
sbírky zapojili. Ukázali, že
jim nejsou lhostejné osudy těch, kteří se nemohou
sami bránit nepřízni osudu,“
řekl pedagog Libor Škop.
Školy na výstavě
Přes osmdesát škol se v listopadu představilo na výstavě Učeň, středoškolák,
vysokoškolák, která se konala na Výstavišti Černá
louka. Své místo zde měla
i porubská Střední škola
služeb a podnikání, která
žáky devátých tříd i jejich
rodiče seznamovala s možnostmi studia na této škole
i s uplatněním absolventů
na trhu práce. Největší zájem měli budoucí studenti o obory Masér sportovní
a rekondiční, Aranžér, Prodavač, Kosmetické služby
nebo Ekonomika a podnikání. Zájemci o studium
mohli také sledovat budoucí kosmetičky a kadeřnice
při práci a někteří z nich
odcházeli domů s novým
účesem či líčením.
(jokr)
9
Inzerce
DUHA
Náměstí Antonie
Bejdové
17. listopadu
RV-1400310/15
PRIO
Albert
BRÝLOVÉ
AKC
E
OBRUBY
1,- .”
JEN ZA
2}1237,.$
1(-9€7h9%€52%58%
=$6.9€/~&(1<
8YHGHQFHQDSODW˜SRX]HS¡L]KRWRYHQ˜NRPSOHWQ˜FKEU¥O˜
+RGQRWDEU¥ORY¥FKVNHOPXV˜E¥WPLQLPOQ—.”NV
Nám. Antonie Bejdové 1810/10
Obchodní dum DUHA
Ostrava - Poruba
e
brýl
letní
p
m
ko
MA!
dny
te je y ZDAR
í
p
u
b
ko
obru
s za
u ná te druhé
i
s
d
e
Poku dostan
2ERMHEU¥OHEXGRXP˜WVWHMQ•GLRSWULFN•KRGQRW\
+RGQRWDGUXK¥FKVNHOPLQ.”]DNXV.”]DSU
+
+RGQRWDGUXK•REUXE\PD[.”KUDG˜VHYwG\REUXEDVY\ss˜FHQRX
+RGQRWD
10
RV-1500018/1
www.doktorklain.cz
731 745 170
Sociální oblast
PRIO
Městská policie dala matkám
z domova druhou šanci
Jak vyřešit svou svízelnou situaci, orientovat se
v zákonech nebo jak zlepšit své komunikační dovednosti se učily klientky
Domova pro matky s dětmi během projektu, který
pro ně připravila Městská
policie Ostrava.
Porubské zařízení Centra
sociálních služeb Poruba se
zapojilo do projektu Druhá
šance matkám s dětmi, který
měl za cíl zvýšit právní povědomí maminek, podpořit
vztah s jejich dětmi a přispět
k rozvoji jejich osobnosti.
„Řada našich klientek má
za sebou těžké životní zkušenosti, zažily například domácí
násilí nebo stalking,“ uvedla
vedoucí Domova pro matky s dětmi Darina Kašperlíková. Proto Domov přivítal
možnost účastnit se projektu městské policie, který ženám nabízí rady a pomoc při
řešení různých situací. „Nově
získané informace a znalosti určitě pomohou některým
z našich uživatelek nalézt východisko z krizové situace,“
řekla Darina Kašperlíková.
Maminky se zapojily do
různých besed, jejichž témata
Dobrý den,
někteří z nás mají nedobré
zkušenosti s nejrůznějšími
institucemi a úředníky. Málokdo dokáže ocenit jejich práci. Proto nám dovolte, abychom veřejně poděkovali za
Kurzy pomoci
Charita Ostrava připravila na únor bezplatné kurzy pro veřejnost. Přípravný
kurz hospicové péče pro
dobrovolníky je určen všem,
kdo chtějí věnovat svůj čas
lidem v závěru života. Kurz
se koná 6. února od 16:00
hodin. Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí se zájemci dozvědí
19. února od 14:00 hodin.
Přednášky se uskuteční
v budově Hospice sv. Lukáše na Charvátské ulici č. 8
ve Výškovicích. Bližší informace na www.ostrava.charita.cz.
Ples seniorů
Během projektu se i děti například učily, jak poskytnout první pomoc.
Foto: Archiv MPO
se týkala závislostí, předcházení kriminalitě a jiným patologickým jevům. „Důležitou
součástí projektu bylo také
aktivní trávení volného času
maminek s dětmi, návštěvy
sportovních a kulturních zařízení, exkurze nebo prožitkový pobyt v Beskydech na
Horní Bečvě,“ poznamenala
Darina Kašperlíková.
Projekt Druhá šance matkám s dětmi, který probíhal
od března do prosince 2014,
byl zakončen Mikulášskou
nadílkou. „Strážníci připravili
prezentaci, při které si všichni
připomněli společné schůzky, přednášky i cvičení s dětmi. Maminky byly odměněny účastnickým listem a děti
dárky,“ doplnila vedoucí Domova pro matky s dětmi.
Projekt finančně podpořilo
statutární město Ostrava.
(jokr)
S moderním ultrazvukem uvidíte
tvář dítěte už před narozením
Vyšetření moderním 4D ultrazvukem, který umožňuje
trojrozměrné zobrazení miminka v děloze a napomáhá
odhalit vývojové vady plodu,
mohou od konce minulého
roku podstoupit nastávající maminky v centru pro těhotné porubské kliniky Silesa
Medical.
„S pomocí tohoto přístroje
mohou nastávající rodiče poprvé spatřit tvář svého dítěte.
Na speciálním velkoplošném
monitoru je možné detailně
Krátce
Klinika Silesia Medical si
nový přístroj nadělila pod
stromeček.
Foto: Archiv Silesia Medical
sledovat mimiku obličeje, pohyby končetin nebo srdeční
Poděkování
příkladnou a záslužnou práci
Ludmile Babincové z odboru
péče o občany porubského
úřadu. A to za obětavou práci pro naši dceru Danu. Váží-
činnost. 4D ultrazvuk dokáže
zachytit onemocnění i vývojové vady, které nemusejí být
na jiných přístrojích patrné.
Díky tomu lze některé vady
odhalit už před narozením
dítěte,“ pochvaluje si investici ve výši dvou milionů korun
primář centra pro těhotné
Zdeněk Kuras. Přístroj využívají v klinice Silesia Medical
také k přesnější diagnostice
gynekologických onemocnění, onemocnění prsou a orgá(red)
nů dutiny břišní.
me si její práce, která zcela
jistě přesahuje její pracovní
povinnosti. Naše společnost
potřebuje více takových obětavých lidí. Díky za vše, paní
Babincová.
manželé Mauritzovi
První ples seniorů pořádá
21. února od 19:00 hodin
Dům kultury města Ostravy.
K tanci a poslechu zahrají
a zazpívají Zdeněk Krásný
Band, Yvetta Simonová, Josef Zíma nebo Naďa Urbánková. Vstupenky je možné
zakoupit v Informačním
centru Kulturního centra
Poruba na Hlavní třídě. Více
na tel. č. 596 940 854.
Schůze neslyšících
Základní organizace nedoslýchavých v Ostravě-Porubě zve všechny zájemce
na členské schůze. Zde získají mj. informace o problémech týkajících se sluchu
nebo o kompenzačních
pomůckách, jejich údržbě
i opravách. Schůze se konají 26. února, 19. března,
30. dubna, 24. září a 26. listopadu v Základní škole pro
sluchově postižené na ulici
Spartakovců. Více na tel. č.
739 361 349.
Bezplatně poradí
Obecně prospěšná společnost dTest již více než dvacet let pomáhá lidem v oblasti spotřebitelského práva.
Upozorňuje rovněž na nebezpečné výrobky, zveřejňuje nezávislé testy a usiluje o zlepšení postavení
spotřebitelů. Právní poradci
společnosti široké veřejnosti bezplatně radí, jak postupovat při řešení různých
spotřebitelských
situací,
a to na tel. č. 299 149 009
či prostřednictvím elektronické poradny na stránkách
www.dtest.cz.
(jokr)
11
Kultura a volný čas
PRIO
Fotografická výstava
v radniční galerii
KAM ZA KULTUROU
Výstavu fotografických prací studentů
Střední školy služeb a podnikání vystřídá v pondělí 16. února expozice snímků,
jejichž autory je mladý pár Dominika
Lednická a Tomáš Nevrlý. Dominika pořizuje obrázky zejména digitálním fotoaparátem. „Rukama mi prošlo několik
analogových a kompaktních digitálních
fotoaparátů, ale až s koupí první digitální zrcadlovky jsem se fotografování začala věnovat intenzivněji. Stále se učím
a snažím se zdokonalovat. Fotografuji většinou digitálně, ale ráda se vracím
i ke klasice,“ uvedla Dominka Lednická.
Na rozdíl od své partnerky Tomáš Nevrlý
nedá dopustit na analogový fotopřístroj.
„Zcela jsem propadl klasické fotografii.
Před lety jsem si koupil v bazaru Zenit
a od té doby fotografuji. Digitál mě neoslovil, proto pořizuji snímky výhradně na
film,“ sdělil fotograf.
Výstava s názvem Double fantasy představí portrétní fotografie, zátiší, dokumentární snímky či architekturu a bude
k vidění do 19. března v Galerii na schodech porubské radnice každý všední
den od 8:00 do 12:00 hodin, v pondělí
a ve středu také od 13:00 do 17:00 hodin.
Centrum volného času, Vietnamská
4. 2. 16:00 Kouzelné valentýnky – tvůrčí
dílna
11. 2. 16:00 Divadélko Smíšek: O mazané
kmotře lišce
16. 2. 10:00 Turnaj ve stolních hrách
18. 2. 10:00 Veselé klamerky – tvůrčí dílna
23. 2. 16:00 Letadélka z papíru – tvůrčí
dílna
DPS ASTRA, I. Sekaniny
17:30 Porubští trubači – vystoupení
žáků Základní umělecké školy J. Valčíka
25. 2. 10:00 Z pohádky do pohádky – vystoupení žáků Základní školy,
Porubská 832
11. 2.
8. 2.
10:00
11. 2.
9:30
12. 2. 15:00
16.–20. 2.
25. 2. 10:00
Knihovna města Ostravy, L. Podéště
10. 2. 14:00 Únorové čtení pro děti
24. 2. 14:00 Únorové čtení pro děti
25. 2. 14:00 Jiří Hrdina: Japonsko – beseda
2.–28. 2.
Únorové kvízování – zábavný
kviz pro děti
2.–28. 2.
Lékařem sám sobě – tematická výstava literatury
26. 2. 15:00
4. 3. 9:00
8. 3. 10:00
Knihovna města Ostravy, Opavská
Hledá se Dívka roku
Už pošestadvacáté mohou školačky ve
věku 13 až 15 let soutěžit o titul Dívka
roku. Přihlásit se mohou do 18. února, městské kolo se uskuteční 21. února
v Domě dětí a mládeže na ulici M. Majerové v Porubě. Dívky budou soutěžit
například v testu všeobecných znalostí,
povedou rozhovor s moderátorem nebo
předvedou svou zručnost a pohybové
schopnosti. Přihlášky zájemkyně najdou
na webových stránkách www.divkarokuostrava.cz. Informace získají také na tel.
čísle 603 829 947 nebo 737 634 441.
Beseda s cestovatelem
Cestovatel Roman Vehovský strávil
sedm let putováním po Asii a Austrálii. O svých zážitcích z cest sepsal dvě
knihy a vypráví o nich také na besedách
po celé republice. Ve středu 25. února v 10:00 hodin se představí i v Domě
s pečovatelskou službou na Průběžné
ulici. Pořad doplněný autogramiádou
pořádá Kulturní centrum Poruba, vstupenky je třeba rezervovat. Více na tel.
čísle 596 940 851 (852, 858).
Turnaj v Člověče, nezlob se!
Hrajeme divadlo
Turnaj v pexesu
Pojídání červíků jídelními hůlkami
20. 2. 13:00 Luštíme křížovky a osmisměrky
3.–28. 2.
Svěrák a Svěrák – soutěžní
kviz pro děti
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
13:00
13:00
13:00
13:00
10. 2. 15:00 Srdíčko na dlani – výtvarná
dílna
25. 2. 9:00 Šikulkové – setkání rodičů
a jejich dětí
2.–27. 2.
Na Hromnice o hodinu více
– křížovka s pranostikou pro
děti
2.–27. 2.
Zimní nálada – soutěž pro
dospělé
Knihovna města Ostravy, Vietnamská
9:00 Knihovníčci – setkání rodičů
a jejich dětí
18. 2. 10:00 Dopoledne s knihou
2.–27. 2.
Únor bílý, pole sílí – zábavné
kvizy pro děti
11. 2.
I v letošním roce pořádají na Zámku
Poruba tradiční ples. Koná se v sobotu
14. února od 19:00 hodin ve společenském sále. K tanci i poslechu bude hrát
živá hudba, připravena je rovněž tombola. Vstupenky je možné zarezervovat
v kanceláři zámku od pondělí do pátku
od 9:00 do 17:00 hodin. Bližší informace
získáte na tel. čísle 739 572 772.
(jokr)
2.–4. 2. 8:00 Skřivánek 2015 – 25. ročník
soutěže ve zpěvu lidových
písní pro žáky ZŠ a SŠ (Domov Slunečnice Ostrava,
17. listopadu)
5. 2. 15:00 Knoflíková taška – tvůrčí dílna (CVČ Vietnamská)
6. 2. 17:00 Koncert vítězů soutěže ve
zpěvu lidových písní Skřivánek 2015 za doprovodu
Cimbálové muziky Vojtek
(Domov Slunečnice Ostrava,
17. listopadu)
Maškaráda pro nejmenší
s Hopsalínem (nová aula
VŠB-TUO, 17. listopadu)
Biograf Senior: To nejlepší
z italské komedie (Domov
Slunečnice Ostrava, 17. listopadu)
Originální dárek – tvůrčí dílna
(CVČ Vietnamská)
Příměstský tábor: Putování
za dětským literárním hrdinou – pro děti od 7 do 15 let
(CVČ O. Jeremiáše) – uzávěrka přihlášek 10. 2.
Roman Vehovský: Cestou
osudu a náhody – beseda
s cestovatelem (DPS Průběžná)
Pinguin z plastu – tvůrčí dílna
(CVČ O. Jeremiáše)
Vitrážové malování – seminář
(DPS Průběžná) – uzávěrka
přihlášek 27. 2.
Loutkoherecká skupina
Loudadlo: Veselá pouť s JŮ
a HELE (nová aula VŠB-TUO,
17. listopadu)
Zámek Poruba, Nábřeží SPB
14. 2. 19:00 Zámecký ples
Galerie Ametyst, FNO, 17. listopadu
do 7. 2.
17. 2.–15. 3.
Knihovna města Ostravy, Podroužkova
Kulturní centrum Poruba, Hlavní třída
Zámecký ples
12
www.naseporuba.cz
Jaroslava Gorčicová: malba
na skle
Filip Fojtík: Být nablízku –
výstava fotografií věnovaná
službě nemocničních kaplanů
Galerie Astra, DPS, I. Sekaniny
do 31. 12.
AVE ART Ostrava: Kresba–
malba–grafika
Galerie na schodech, ÚMOb Poruba,
Klimkovická
Studentská zastavení – výstava fotografií žáků oboru
Fotograf Střední školy služeb
a podnikání
16. 2.–20. 3. Dominika Lednická, Tomáš
Nevrlý: Double fantasy – výstava fotografií
do 12. 2.
Galerie VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu
2.–27. 2.
Kamil Übelauer: Lofoty – perla severu – výstava fotografií
Knihovna města Ostravy, L. Podéště
do 31. 3.
Jiří Hrdina: Evidence – výstava fotografií
Knihovna města Ostravy, Vietnamská
2.–27. 2.
Čeští vědci a jejich vynálezy
– interaktivní výstava
Změna programu vyhrazena.
Volný čas a sport
Talentovaná hokejistka
zkouší štěstí v Rusku
Martin Prusek, Jakub Štěpánek a Klára Peslarová. To je trojice vynikajících hokejových brankářů,
která vyrostla v Porubě.
Posledně jmenovaná je
z nich nejmladší, ale za sebou toho má už opravdu
hodně.
Ačkoli je jí teprve osmnáct,
výčet jejích úspěchů je obdivuhodný. Porubská rodačka Klára Peslarová má ve své
sbírce titul nejlepší hokejistky
minulé sezony, bronz z mistrovství světa hráček do osmnácti let a patří k základním
kamenům české seniorské reprezentace, které na podzim
smolně utekl postup do elitní
divize mistrovství světa. Nyní
nastupuje za ruský Krasnojarsk.
S hokejem začínala Klára
Peslarová v Porubě a ačkoli původně hrála v poli, jejím
osudem se stala branka. A vybrala si dobře. „Od mala jsem
hrála s kluky a být v brance
má své výhody. Kdybych hrála v poli, tak by mi nedovolili
nastupovat v mužské extralize staršího dorostu. A právě
ty zápasy mi daly hodně zkušeností a výkonnostně jsem
díky tomu vyrostla,“ poznamenala Klára Peslarová.
Loni byla oporou kádru vítěze ženské extraligy z Karviné, vedle toho hrála v Porubě
mužskou extraligu staršího
dorostu a nastupovala v nejrůznějších reprezentacích. Na
mistrovství světa osmnáctiletých pomohla týmu vybojovat bronz a byla vyhlášena
nejlepší gólmankou turnaje. „Bronz je pro mě největší
úspěch kariéry. Jako tým jsme
předvedly vynikající výkon
a ukázaly jsme, že český ženský hokej jde opravdu nahoru.
Krátce
Soutěžní turnaje
Porubská radnice připravila pro návštěvníky Center
volného času (CVČ) sportovní soutěže. V CVČ na
ulici O. Jeremiáše se uskuteční 2. února v 15:30 hodin turnaj ve stolním tenise a 9. února v 16:00 hodin
turnaj v šipkách. V CVČ na
Vietnamské ulici se mohou děti a mládež do 18 let
17. února zúčastnit turnaje
ve stolním tenise. Soutěž
začíná v 10:00 hodin.
Domácí zápasy
HC RT Torax
Klára Peslarová před porubským zimním stadionem.
Foto: Jiří Tomaškovič
Ukázaly jsme to už teď v baráži o postup do elitní skupiny
mistrovství světa. Sice jsme
prohrály 1:2 na zápasy s Japonskem, ale bylo to hodně
smolné,“ řekla osmnáctiletá
hokejistka, která je oporou
ženské seniorské reprezentace.
Díky svým výkonům byla
loni vyhlášena nejlepší hokejistkou sezony a na galavečeru převzala ocenění společně
s Jaromírem Jágrem. „Bylo
krásné setkat se s nejlepšími českými hokejisty. Ale to
ocenění bych nepřeceňovala.
Byla to zásluha celého týmu,
který hrál perfektně,“ uvedla
talentovaná brankářka.
Její hry si všimli i v cizině
a ozvalo se jí několik klubů
ze zahraničí. Nakonec vyhrál ruský Krasnojarsk. „Mohla jsem jít i na střední školu
v Kanadě, ale rozhodla jsem
se pro Rusko. V Krasnojarsku
jsme tři Češky, společně spolu bydlíme a máme vynikající
podmínky. Myslím, že jsem se
rozhodla dobře,“ řekla Klára
Peslarová. Ruskou extraligu
hraje jedenáct týmů a Kras-
nojarsk je po první polovině čtvrtý. „Ale rády bychom
šly výše. Jsem ráda, že jsem
si vybojovala pozici jedničky,
i když jsem nemohla odchytat
všechny zápasy. V Rusku mají
totiž pravidlo, že zahraniční
brankářka může nastoupit jen
v polovině zápasů. Takže mě
stavějí především proti silnějším týmům a zatím jsem odehrála jedenáct z dvaadvaceti
utkání,“ popsala své ruské angažmá porubská hokejistka.
Přes Vánoce se nakrátko
podívala domů, dodělala studijní resty na Střední škole
služeb a podnikání a v půlce
ledna se vrátila zpět do Ruska, kde ji čeká druhá část sezony. Povinnosti bude mít
i v reprezentaci. „V dubnu budeme hrát o postup do elitní skupiny mistrovství světa.
Čekají nás těžcí soupeři, ale
vítěz naší divize má zajištěn
přímý postup. A to je výzva.
Mezi elitu chceme. A chceme
se mezi ní i udržet a vybojovat i účast na olympiádě za tři
roky. To by pro nás všechny
byl absolutní vrchol,“ dodala
(mot)
Klára Peslarová.
Jarní prázdniny doma i na horách
Dětem ve věku od 7 do 15
let je určen příměstský tábor Kulturního centra Poruba
s názvem Putování za dětským literárním hrdinou. Konat se bude v Centru volného
času na ulici O. Jeremiáše, ale
děti se setkají s hrdiny z kní-
PRIO
žek také při návštěvě divadelního představení nebo Muzea
hraček. Přihlášky se přijímají
do 10. února. Více na tel. č.
596 940 851.
Do 10. února můžete přihlásit své dítě na pobytový tábor
dětského klubu Šípáček. Na
programu bude hlavně sport
– jízda na lyžích a snowboardu, plavání nebo ping-pong.
To vše v obci Horní Bečva
v Beskydech. Bližší informace získáte na tel. č. 603 715
223 nebo na e-mailu marketa.
[email protected] (jokr)
Hokejisty druholigové Poruby čekají v únoru dva zápasy na ledě zimního stadionu na Čkalovově ulici.
První duel odehrají svěřenci Tomáše Sršně 16. února,
kdy přivítají HC ZUBR Přerov. Derby s HC Lvi Břeclav
odehrají porubští v sobotu 21. února. Rozpis zápasů HC RT TORAX Poruba
naleznete na http://www.
hcporuba.cz/.
Florbaloví elévové
v soutěžích září
Nejmladším členům florbalového týmu FBK Škorpioni
Ostrava se vstup do nové
sezony vydařil. Z dosud
odehraných šesti turnajů
zvítězili 5x a jednou skončili druzí. V ligové tabulce jim
v tuto chvíli patří 1. místo.
Oddíl hledá v současnosti
nové dívky i chlapce. Tréninky se konají v Základní
škole na ulici J. Valčíka a ve
Střední škole prof. Zdeňka
Matějčka. Více na tel. č. 773
820 620.
Závodníci rekord
nepřekonali
Sedmatřicátému
ročníku
Štěpánského běhu Porubou počasí moc nepřálo.
„Trať byla místy zledovatělá, zasněžená a později mokrá. Proto nedovolila
závodníkům dosáhnout rekordních časů. Ale do cíle
doběhlo všech 152 startujících,“ uvedl Jaromír Horák z pořádající TJ Ligy 100
Ostrava. Vítězem soutěže
se stal Aleš Miko z SSK Vítkovice, který trať uběhl za
(jokr)
46:39 minut.
13
PRIO
Historie
Těžký život porubských pošťáků
S rostoucím počtem obyvatel se kladly větší nároky i na porubské pošťáky. Těch bylo na rychle se rozvíjející město málo a práci stíhali jen s největším vypětím sil.
svou dobu nejmodernější v republice,
dlouho se potýkala
s nedostatkem pracovníků a zvládnout
roznášku v rychle se
rozrůstajícím městě
nebylo jednoduché.
„Tehdy bylo na poště dvacet doručovatelek a jeden listonoš pan Lichý, který
doručoval
starou
Kolektiv zaměstnanců porubské hlavní pošty v roce 1969.
Porubu, doručovací
Ženy-doručovatelky mezi pošťáky převažovaly.
Foto: Archiv Miroslavy Labské okrsek č. 1,“ zavzpomínala pro kroniku
Až do poloviny padesátých let 20. sto- obce Miroslava Labská, která s porubletí měla Poruba jednu malou venkov- skou poštou spojila celý svůj život.
A protože lidí bylo málo, nováčci byli
skou poštu, která zcela dostačovala tehdejšímu počtu obyvatel. Ale se vznikem často posláni do terénu bez nějakého
nové Poruby se objem práce, kterou delšího zacvičení. „Nerada vzpomínám
pošťáci museli odvést, dramaticky zvedl na to, když jsem musela doručovat baa pobočka, která sídlila v budově národ- líky. Bez zácviku mi naložili auto šedesáti až osmdesáti balíky a dělej, co umíš.
ního výboru, už nestačila.
Při výstavbě prvního porubského ob- Vážila jsem osmačtyřicet kilo a balík měl
vodu byl 1. listopadu 1955 otevřen poš- často i patnáct kilo. A doručit se musel
tovní úřad na Alšově náměstí. Velké poš- třeba až do třetího patra bez výtahu.
ty se ale Porubané dočkali až 24. února Tehdy v Porubě doručovaly balíky tři do1961, kdy byla otevřena budova na Fučí- ručovatelky a balíků bylo až tři sta denkově ulici (dnešní ulice Porubská). A tam ně,“ uvedla Miroslava Labská.
Postupem času vznikly v Porubě i dalsídlí dodnes. Podle dobového tisku šlo
tehdy o jednu z nejlépe vybavených ší poštovní pobočky a práce se rozložila
a nejmodernějších pošt v Českosloven- na více doručovatelek. Přesto Miroslava
sku a na její slavnostní otevření se sjely Labská na tu dobu vzpomíná s láskou.
„Každý doručovatel působil v témž okrsvšemožné delegace.
Lidé si od nového poštovního úřadu ku dlouhou dobu a znal všechny adreslibovali lepší služby, ale na ty si muse- sáty, jejich poměry, zaměstnání, i jména
li ještě nějakou dobu počkat. Pošta na domácích zvířat. To už dneska není.“
(mot)
Alšově ulici byla totiž zrušena a pošta
ve staré Porubě na čas uzavřena. Proto
byly přepážky nového úřadu „v někte- Prameny:
Jindřich Mach: Kronika města Poruby
rých hodinách přímo obleženy“.
Přestože porubská pošta měla být na Miroslava Labská: Život zasvěcený poště
Z porubských kronik
• Během tohoto roku pořídil MNV
v Porubě obecní rozhlas. Ústřední
vysílací přístroj byl dodán firmou Remiáš z Vítkovic za 95 000 Kčs, kovové
vedení a 14 reproduktorů dodaly a instalovaly ostravské komunální podniky za 100.000 Kčs. […] Po odstranění menších počátečních závad a po
vhodném a spravedlivém umístění
reproduktorů po všech částech obce
používá se vydatně každodenně místního rozhlasu k hbité informaci občanů v záležitostech obecních, bezpečnostních, osvětových i spolkových.
Ústřední přístroj slouží taktéž pro hudební vložky při uzavírání občanských
sňatků v obřadní síni obecního domu.
• Tohoto roku nabylo zákonné platnosti všeobecné národní pojištění, které zabírá do své působnosti
a ochrany veškeré pracující naší republiky. Přestárlí lidé v naší obci už
nejsou odkázáni na milost svých dětí
a na nedostatečné podpory z obecní pokladny, nýbrž přijímají 700,- Kčs
měsíčního důchodu, i když nebyli dříve pojištěni na stáří.
• Mnozí občané trpí neduhy, vzniklými špatným bydlením ve starých domech s neisolovanými stěnami a s nedostatečným prostorem. Soukromé
stavební podnikání je podvázáno velkou spotřebou materiálu i pracovních
sil pro výstavbu těžkého průmyslu na
Ostravsku.
• Předškolní děti byly očkovány povinně proti záškrtu, některé ročníky
i proti tuberkulose. Žádná nemoc se
nerozšířila epidemicky.
(jokr)
Pramen:
Kronika obce Poruby (rok 1949)
PORUBA KDYSI A DNES
Pohled od Věžiček na náměstí Vítězslava Nováka v 50. letech 20. století a v srpnu 2014.
Foto: Archiv Národního památkového ústavu a Jiří Birke
14
Zábava
PRIO
VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE
Únor v porubské historii
20.–26. únor 1981
V Domě kultury OKD proběhla Národní přehlídka amatérského divadla pro děti a mládež.
8. únor 1985
Na parkovišti na Vřesinské ulici uspořádal Svazarm, který
sdružoval zájemce o různé odborné činnosti, školu smyku
a jízdu zručnosti o ceny.
23. leden – 1. únor 1989
Na soutěžním snímku ze 70. let 20. století je dnešní Opavská
ulice, na kterou směrem od vozovny vyjíždí tramvaj. Nad touto
tramvají jsou vidět budovy bývalého hornického učiliště. V objektu nejblíž vyjíždějícím vozům dnes sídlí Finanční úřad Ostrava III, další budovy patří Střední škole prof. Zdeňka Matějčka. Ze správných odpovědí jsme vylosovali odpověď Jaroslava
Šota, který získává sadu keramických hrnků. Roman Flieger,
František Kocián a Miroslava Platošová obdrží prezentační
(jokr)
předměty Poruby.
V Porubě se poprvé uskutečnil Filmový festival pracujících
Zima 89. Promítání se konala v kině Experiment Domu kultury OKD a filmová představení zhlédlo 10 618 diváků.
1. únor 1990
První nebytové prostory v Porubě byly pronajaty soukromým zájemcům v tzv. malé privatizaci.
(jokr)
Pramen:
Jiří Lexa: Odkazy porubských kronik
Osmisměrka
V Porubě se narodila, žila či profesně působila řada osobností
z oblasti vědy, umění, sportu i veřejného života. Patří k nim
i pražský herec (viz tajenka), který 25. února oslaví třiašedesáté narozeniny. V Porubě prožil svá školní léta a navštěvoval
také Lidovou školu umění v porubském zámku. Po maturitě na
Střední všeobecně vzdělávací škole nastoupil na DAMU, kterou vystudoval v roce 1975. Byl členem řady známých divadelních scén, jako např. ústeckého Činoherního studia, pražské
Ypsilonky nebo Činoherního klubu, hrál také v Národním divadle. Ve filmu debutoval roku 1975 v dramatu Hřiště, známým
se stal díky filmu Juraje Herze Křehké vztahy. V posledních
(jokr)
letech je vidět spíše v televizních seriálech.
Vyškrtejte: alkovna, boltec, cedník, cukrovinky, dlask, hazuka,
hranostaj, hvězdopravec, chachar, charakter, kachlička, katarakt, kloub, kopt, krystal, kulka, květ, lanka, lidoop, obolos, odchov, pero, podkova, pokles, rodiče, schovanka, sobol, stupeň,
stvol, torza, trosky, zvěd.
L
V
K
J
A
T
S
O
N
A
R
H
A
K
L
U
K
L
O
V
T
S
V
A
T
A
O
L
R
P
B
R
D
Ě
V
Z
S
T
U
P
E
Ň
O
O
Z
A
V
U
Y
A
B
R
T
S
L
D
L
A
S
K
R
R
O
D
K
I
O
I
K
T
M
A
K
A
D
Y
A
P
S
Č
D
O
E
Í
Í
K
CH
R
R
K
I
E
K
O
V
C
N
T
O
A
A
L
N
R
L
A
O
A
D
T
V
S
CH
O
V
A
N
K
A
P
E
E
I
A
N
V
O
K
L
A
O
N
C
U
K
R
O
V
I
N
K
Y
A
P
Foto: Archiv ÚMOb Poruba
Pojmy známé i neznámé
Okřín
Okřín je dřevěná dlabaná mísa kruhového nebo oválného
tvaru, která mívá na stranách dvě plochá držadla. V minulosti se okříny používaly k zadělávání a kynutí těsta, někdy
v nich hospodyně uchovávaly příruční zásobu mouky, hrachu nebo sušeného ovoce. V menších mísách se v 19. století podávaly vařené brambory. Okříny se vydlabávaly z rozštípnutých kmenů nebo silných větví lip, vrb, topolů či osik.
Rajský dvůr
V prostoru klášterů, kam měli přístup pouze řeholníci, bývaly zahrádky. Většinou byly čtvercové a ze všech čtyř stran je
obklopoval ambit (krytý ochoz). Ve středu zahrádky často
stávala studna s pramenem vody nebo kašna, do které se
voda přiváděla. Od studny vedly na všechny čtyři strany
upravené cestičky k ambitu, mezi nimi ležely záhony s květinami. Zahrádka v rajském dvoře měla sloužit „k potěše
oka a čisté radosti duše“, jen výjimečně se v ní pěstovaly
bylinky nebo zelenina. O vše, co rostlo v rajské zahrádce, se
starali výhradně řeholníci.
Škorně
Pojem škorně označoval ve středověku boty; v literatuře
je takto označována gotická obuv, která se objevovala ve
14. století. V té době se začaly prodlužovat špičky mužské
obuvi a do módy se dostaly tzv. zobákové boty (u nás se
jim říkalo „s dlúhými nosy“). V 15. století byly špičky tak
dlouhé, že se musely přivazovat šňůrkami ke kolenům nebo
k pasu, aby se v nich dalo chodit. Za renesance však tato
obuv zmizela. Zobákovité škorně nosili jako extravagantní
výstřelek příslušníci urozených vrstev, služebníci v palácích
(jokr)
i měšťané.
Pramen:
Alena Vondrušková: Jařmo, parkán, trdlice aneb Výkladový slovník historických pojmů, které upadají v zapomnění
Tajenka: Vladimír Kratina
Vydává SMO-ÚMOb Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba. IČ: 00845451. Povoleno MMO pod r. č. 28/91–PP.
Redakční rada: Ing. Petr Mihálik, šéfredaktor, Mgr. Zuzana Bajgarová, Ing. Václav Bukovský, Mgr. et Bc. Vojtěch Curylo,
DiS., Ing. Petra Gembalová, Václav Havel, Mgr. Marek Kudela, Martin Otipka, Ing. Petr Stachura. Kontakt na redakci: tel.:
599 480 291 (293), e-mail: [email protected] Kontakt na inzerci: tel. 739 078 348, e-mail: [email protected] Grafická
úprava: Profi-tisk group, s.r.o. Vychází zdarma jedenáctkrát ročně v nákladu 35 000 výtisků. Vydáno 2. 2. 2015.
15
Inzerce
PRIO
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA S BEZLEPKOVOU VÝŽIVOU V OSTRAVĚ–PORUBĚ
vní
tříd
+420 737 489 399
[email protected]
Jsme ZDE
US
oud
u
Ok
sou resní
d
á
Bul
arsk
Kom
ban erční
ka
har
ská
a
www.SVETBEZLEPKU.cz
RV-1400354/2
Hla
Če
sposká
řiteln
a
La C
orun
a
Bulh
Fr a
SO
OO Š
M
HOTOVÁ JÍDLA
U Soudu 6199/21
708 00 Ostrava-Poruba
McD
ona
ld's
uzs
nco
SMĚSI NA PEČENÍ
ká
ZÁKUSKY - CUKROVINKY
PO–PÁ: 8.00–18.00
SO : 8.00–12.00
Inte
rspa
r
Jile
námmnick
ěstí ého
ČERSTVÉ PEČIVO
Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
Jsi dlouhodobě nezaměstnaný/á nebo na mateřské dovolené
a chceš si rozšířit své obzory či začít podnikat?
PŘIJĎ NA SEMINÁŘE PROJEKTU AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE!
TÉMA
DATUM*
Já a mé možnosti
9. a 10. 2. 2015
Krok za krokem k úspěchu
11. a 16. 2. 2015
Marketing, analýza trhu
17. a 18. 2. 2015
Marketingová strategie
Trhy a zákazníci
Ekonomika, daně, účetnictví
Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: [email protected]
Business plán
Místo:
TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s.,
Ostrava - Zábřeh, Alejnikovova 5, 700 30
a.cz
uba.ostrav
https://por
PRIO
le
obyvate
íčník pro
ný měs
Bezplat
2015 |
Leden
má
nový
rozp
očet
.
Více
na
stra
ně
3
uba
odu Por
ho obv
městské
náměstí
e
Alšovo
Jiří Birk
Foto:
ní
Advent
ty
koncer
ly
se kona
tí
už potře
traně
Více na s
16
Trenér
Vrba
Pavel
začínal
bě
v Poru
traně
Více na s
4
RV-1400339/2
Ing. Kateřina Plesníková
Tel.: 595 691 230
Mobil: 734 259 624
e-mail: [email protected]
Hlídání dětí po dohodě zajištěno ZDARMA!
Jízdné proplaceno!
Inzerujte v časopise PRIO
PRIO
Po
ruba
12. a 16. 3. 2015
* Témata jsou dvoudenní.
Kontaktní osoba:
občany
rmuje
ice info
ká radn
Porubs
3. a 4. 3. 2015
9. a 10. 3. 2015
Rovné příležitosti v podnikání
NON STOP PORUCHOVÁ SLUŽBA
365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hod. denně
tel.: 602 78 55 33, 602 75 93 56
23. a 24. 2. 2015
25. 2. a 2. 3. 2015
- náklad 35.000 ks
- distribuce do VŠECH porubských schránek
- ideální nosič Vaší inzertní prezentace
1
8
Kontakt na inzerci: tel.: 739 078 348, e-mail: [email protected]
RV-1500023/1
Tel.: 603 757 592
SEMINÁŘE V OSTRAVĚ ZDARMA!
VŠE O PODNIKÁNÍ
RV-1500020/1
nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, rychlé jednání – platím
hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Download

Únor 2015 - Poruba