číslo 4/13
30. dubna 2013
Měsíčník Domova u fontány Přelouč
1
Na co se v dnešním čísle můžete těšit?
Úvodem…………………………………………………………………….2
Zaměstnanci Domova u fontány vás informují ............................................4
Na slovíčko se sestřičkou ............................……………………………….6
Ze sociální oblasti ...........................................……………………………..8
Provozní okénko ............................................…...…………………….......10
Toulky časem ...........................…………………………………………...14
Móda včera a dnes………………………………………………………....18
Povídání o měsících ...............................…………………………………..22
Narozeniny našich klientů...........................……………………………….26
Volnočasové aktivity našich klientů…………………..…………………..27
Střípky ze života klientů prvního patra……………………………………37
Výměnný pobyt Slovensko – Česko…..…………………………………..39
Kvítko z čertovy zahrádky………………………………………………...45
Procvičujeme svou paměť ………………..……………………………….46
Poslední rozloučení ………………………….……………………………47
Křížovka…..……………………………………………………………….48
Úvodem
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
letos na jaře byla dokončena přestavba, která započala
v polovině loňského roku. Rekonstruovali se dvě
oddělení
pro
klienty
s onemocněním
demence.
Rekonstrukce je v souladu s plánovanou humanizací
domova a financována byla z rozpočtu Pardubického
kraje.
Dovolte
mi
v dnešním
úvodníku
se
o
rekonstrukci více rozepsat.
Přestavba byla náročná zejména proto, že vzhledem ke svému rozsahu nemohla
probíhat za provozu . Klienti proto museli být přestěhováni na jiná oddělení.
Místa zde nestačila a proto jsme dočasně vybudovali pokoje pro klienty
z bývalých kanceláří a provozních místností s maximální snahou o kvalitu
2
ubytování. Stavebníci se s vedením domova dohodli na pravidlech tak, aby byl
život klientů rušen co možná nejméně. Pravidla se dařilo dodržovat, takže klienti
byli stavbou rušení pouze několik dní, kdy probíhaly bourací práce. Stavbaři se
v budově vůbec nepohybovali a veškeré zásobování stavby materiálem a
manipulační práce probíhaly z vnějšku budovy.
A jak nová oddělení vypadají? Pokoje klientů byly zvětšeny a vždy pro čtyři
klienty, tedy dva pokoje, byla vybudována společná vestavěná šatna a koupelna
se sociálním zařízením a bezbariérovou sprchou. Nové pokoje si klienti mohou
vybavit nejenom vlastními dekoračními předměty, ale také nábytkem (např.
oblíbeným křeslem, komodou). Součástí oddělení je také obytná část, „obývák“,
který mohou využívat všichni klienti k trávení času. Mohou zde např. obědvat,
s pracovníky procvičovat paměť, jemnou motoriku, mohou zde sledovat televizi
… Na obývák navazuje otevřená kuchyňka, ve které si klienti nebo jejich
návštěvy mohou uvařit přinesenou kávu.
Prostředí oddělení je uptaveno tak, že vyhovuje orientaci klientů. Bylo
koncipováno s citem a v souladu s moderními poznatky, jako je například
uplatnění aplikace barev a orientačních bodů.
Naše obavy, jak si klienti na nové prostředí zviknou, zda nebudou bloudit a zda
naše představy budou klientům skutečně vyhovovat, byly zbytečné. Klienti se
rychle zorientovali, své pokoje bezpečně poznají, nové prostory chválí, a i ti
s hlubokým postižením demence, si užívají jejich výhody.
Přestože za poslední dva roky prošla budova domova významnými stavebními
pracemi (výměna oken, zateplení budovy, fasáda, rekonstrukce dvou oddělení),
jsme velmi rádi, že nám kraj umožnil v rekonstrukci pokračovat. V druhé
polovině letošního roku můžeme zahájit další etapu rekonstrukce a stejným
způsobem rekonstruovat další dvě oddělení a tím umožnit lepší podmínky
životadalším klientům.
S úctou vaše ředitelka
3
Zaměstnanci Domova u fontány vás informují
Dnes si představíme novou sociální pracovnici, která působí od 20. března 2013
na oddělení 2A a 2B.
Moje jméno je Blanka Kelková. Bydlím v krásném městě Chrudim. Nebylo
tomu tak vždy, dlouhá léta jsem žila na vesnici. Je mi 51 let. Mám dvě děti –
syna Ondřeje (bude mu 30let) a dceru Hanu (28 let). Syn po vystudování ČVUT
zůstal i nadále v Praze. Dcera s rodinou bydlí nedaleko Chrudimi, vytvořili ze
mě také babičku vnoučátek -
Zuzanky (6 let) a Tomáška (3 roky). Svojí
přítomností mi přináší mnoho krásných okamžiků, kterých si opravdu užívám,
protože jinak žiji sama.
K mým koníčkům dříve patřily ruční práce – šití, pletení, háčkování, drhání. Na
to již nezbývá dnes čas. Jsem ráda v přírodě, kde se mi daří tzv. dobíjet baterky.
Kochám se zkrátka krajinou, která je dílem našeho Stvořitele. Také moc ráda
houbařím. Skvělé je i setkávání a posezení s přáteli. Ráda tancuji, poslouchám
hudbu, čtu, chodím na výstavy a navštěvuji přednášky se zajímavými lidmi.
Baví mě cestování.
V dětství jsem si moc přála být zdravotní sestrou, ale rodiče mi to rozmluvili.
Moje profesní dráha šla trochu klikatými cestami a jsem moc ráda, že zakotvila
v sociální oblasti. V té se pohybuji od roku 1991. Pracovala jsem převážně ve
službách terénních, pobytových -zaměřených na seniory. Také v nemocnici a v
osobní asistenci.
Loni v červnu jsem dokončila dálkové studium oboru sociální práce na Vyšší
odborné škole územně - správní v Kladně.
Od 20.3.2013 pracuji zde v Domově u fontány jako sociální pracovnice na 2.
oddělení. Můj obrovský dík patří všem kolegyním, které mě s opravdovou
ochotou, velkou trpělivostí a vstřícností zasvěcují do pracovních procesů v mojí
nové pozici.
4
Velikou radost zde zažívám každý den, když vidím krásný přístup
spolupracovníků v přímé péči, k našim klientům. Ten je lidský, empatický,
laskavý, vlídný, vynalézavý, trpělivý, za což jim při tak náročné práci náleží
velké ocenění a dík.
Moc děkuji všem v Domově u fontány, za milé přijetí. Těším se na další
spolupráci.
Autor: Blanka Kelková, DiS.
5
Na slovíčko se sestřičkou…
KONFLIKTY A SNĚHOVÁ KOULE
Zdá se vám to spojení podivné, nesmyslné? Jak roste taková sněhová koule.
Nejdřív je to jen pár neškodných vloček. Stačí pár slunečních paprsků a nezbyde
z nich nic. Ale jsou-li příznivé podmínky, začnou se vločky nabalovat, je z nich
malá kulička, ale stále nemá dost, tak je větší a větší. A najednou je z ní sněhová
koule, která se valí a už ji nikdo nezastaví. Z koule je lavina a to už je malér.
Taková lavina sebou bere všechno a za ní zůstává jen spoušť a taková spoušť se
dlouho hojí.
Konflikt , nedorozumění či rozdílný názor vzniká, když dvě nebo více stran
tvrdí, že mají pravdu. Přání jedné strany může být protichůdné k právům nebo
touhám ostatních. I svým jednáním můžeme
porušovat práva či zájmy
ostatních. Například někdo chce mít otevřené dveře, druhý zavřené, nebo někdo
chce mít na pokoji ticho, druhý poslouchat rádio a konflikt je na světě. Jak to
vyřešit? Někdy se to vyřeší spontánně, samo od sebe, během času. Spoléhat však
na toto řešení je nebezpečné, neboť je zřejmé, že náhodná řešení konfliktu
mohou být nepříznivá. Lepším řešením je jednání, tedy řešení konfliktu diskuzí
mezi účastníky. Má to tu výhodu, že berou výsledek do svých rukou. Je krajně
nevhodným řešením, aby došlo až ke slovním urážkám nebo až k fyzickému
napadení-od výchovných pohlavků až ke rvačce. Nejzávažnějším řešením je
násilí, psychické vydírání, slovní urážení.
Obě strany jsou na sobě vzájemně závislé a obvykle spolu musí nadále
spolupracovat a žít, proto dohody dosažené na základě uznání vzájemných
zájmů mohou přinést výsledky, které jsou uspokojivé pro všechny zúčastněné.
Obě strany něco získají, což je známkou opravdového řešení konfliktu.
Optimální řešení musí být splnitelné, musí předcházet opakovanému objevení
6
sporu. Účastníci jsou s řešením srozuměni a musí chtít něco pro to udělat, aby
nedošlo k nabalování problémů jako u sněhové koule. Už vidíte tu podobnost?
Někdy stačí neopatrně vyřčené slovo, nevhodná legrace a malér je tu.
Co říci na závěr: Život je moc krátký na to, abychom si ho znepříjemňovali
hádkami, napadáním. Měli bychom pochopit i toho druhého, najít vždy dobré
řešení pro obě strany. S úsměvem a vzájemným pochopením jde všechno lépe a
život je krásnějš
Autor: Iva Šlechtová
7
Ze sociální oblasti – Spolupráce s Tyflocentrem
Vážení čtenáři,
v předchozím
čísle
časopisu
Fontánka
jsme
vás
začali
seznamovat
se speciálními pomůckami. V tomto čísle budeme ve speciálních pomůckách
pokračovat a vše doplníme ještě o informace týkající se žádosti o příspěvek
na zvláštní pomůcku.
O příspěvek na zvláštní pomůcku můžete zažádat
na úřadu práce, který je místně příslušný vašemu
trvalému bydlišti. Vždy je nutné vyplnit formulář
k tomu určený. Lze jej získat na příslušném úřadu
práce.
Na pomůcky v ceně do 24.000,- Kč přispívá úřad práce pouze v případě,
že příjem osoby nebo osob s ní společně posuzovaných, zpravidla těch, které
s žadatelem bydlí, nepřesahuje osminásobek
částky životního
minima
(27.280,- Kč a vyšší).
Na pomůcky v ceně nad 24.000,- Kč úřad práce přispívá vždy. Spoluúčast
žadatele činí vždy 10% z celkové ceny pomůcky. (Tedy pokud cena pomůcky
je 26.000,- Kč, platí žadatel nejvýše 2 600,- Kč)
U osob, pro které je finančně neúnosné zaplatit 10% z celkové ceny pomůcky,
lze po doložení příjmů tuto spoluúčast snížit. Minimálně však na 1 000,- Kč.
Na pomůcky v ceně nižší než 1.001,- Kč nelze žádat o příspěvek.
Vraťme se nyní k dalším speciálním pomůckám.
V tomto čísle bych vám chtěla představit pomůcku, která mne nadchla. Jedná se
o speciálně vyrobené zařízení pro snadné čtení knih, novin i dokumentů. Díky
nejmodernějším technologiím tato digitální lupa dokáže přečíst i text z kulatých
8
předmětů.
Toto
zařízení
může
být
propojeno
s monitorem,
novější
TV či synchronizováno s počítačem.
Zařízení je vybaveno kamerou, která vždy vyfotí část textu, který má před
sebou, a po nahrání vyfotografovaný text přečte. Ovládání je velice jednoduché
a tlačítka větších rozměrů. Znamená to tedy, že toto zařízení může ovládat
i osoba s poruchou zraku.
Hodnota tohoto zařízení se pohybuje okolo 60.000,- Kč. Je samozřejmě možné
zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Vhodnost tohoto zařízení je dobré
konzultovat s pracovníky Tyfloservisu, kteří mohou také vydat vyjádření
o vhodnosti pomůcky.
Bc. Martina Markovicsová, DiS.
sociální pracovnice
9
Provozní okénko
V dubnovém čísle Fontánky Vám představíme nové tváře z provozního úseku.
Dvě nové zaměstnankyně můžeme vidět v kuchyni a jedna síla přibyla v úklidu.
Dobrý den,
jmenuji se Vanda Richterová, narodila jsem se 8.
2. 1992 v Pardubicích, od mala žiji v Přelouči,
kde jsem vychodila i ZŠ, poté jsem vystudovala
SOU v Pardubicích, obor kuchařka, do Domova
u fontány jsem nastoupila koncem ledna jako
pomocná síla v kuchyni.
Mezi mé záliby patří moje zvířátka, máme doma fenku MEGGI, páreček agam,
chameleona a rybičky. Ráda chodím na procházky a různé výlety.
Přikládám recept na sladkou mňamku 
Bábovka Margot
Žloutky ušleháme s cukrem do
pěny, přidáme mouku s práškem
do pečiva, šlehačku, tuhý sníh
z bílků a nastrouhanou čokoládu,
vše dobře promícháme.
Těsto nalijeme do vymazané a
kokosem vysypané
bábovky
Těsto:
2 vejce
2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 hrnek šlehačky
1 kokosová čokoláda Margot
2 lžičky sody rozmícháme ve 2
lžicích mléka
a
pečeme, do bábovky též můžeme přidat rozinky naložené v rumu nebo
nasekané ořechy.
10
Jmenuji se Tereza Svobodová, narodila jsem se
v Pardubicích v roce 1990, bydlím v Přelouči. Do
DUF jsem nastoupila v březnu jako pomocná síla
v kuchyni, v kolektivu se mi velmi líbí. Mezi mé
záliby patří můj pejsek Majka.
Tady je můj recept 
Smažená zmrzlina
Z polárkového sněhu vykrojíme
kopeček, obalíme v rozdrobených
piškotech smíchaných
s vyšlehanými bílky, prudce
osmažíme a ozdobíme čerstvým
ovocem.
potřebujeme:
Polárkovou zmrzlinu
Sáček piškotů
2 bílky
10 dkg cukr moučka
Čerstvé ovoce
Jmenuji se Dana Šedivá, je mi 30 let, bydlím
v Cholticích s manželem Jardou, dcerou Klárkou a
synem Patrikem. Mezi mé zájmy patří rodina, pejsek
Balů, vaření, zahrádka, četba a kolo. V DUF pracuji od
1. 4. 2013 jako uklízečka.
11
Poděkování kuchyni
Ráda bych prostřednictvím časopisu Fontánka poděkovala všem pracovníkům
kuchyně, kteří se podíleli na přípravě velikonočního pečiva. Jejich šikovné ruce
dokázaly vyrobit mazance, linecké pečivo v podobě zajíčků, slepiček a vajíček.
I tyto velikonoční sladkosti byly po několik desítek let do Domova u fontány
též dodávány od místního cukráře. Jak jsem se již jednou ve Fontánce zmiňovala
, (pečení vánočního cukroví ) z úsporných důvodů jsme se rozhodli mazance a
linecké pečivo upéct v domově .
Mazanec byl odedávna vítanou velikonoční pochoutkou zvláště pro naše
předky, kteří se před Velikonocemi postili nejen od masa, ale mnohdy i od
mléka a vajec - které právě mazanec obsahují. Mazanec je bochánek vyrobený
ze sladkého kynutého těsta, které je obdobné těstu na vánočku.
Vyzkoušelo se několik receptů a na velký pátek se začaly péci mazance, celým
domovem nám to krásně vonělo a na bílou sobotu každý klient dostal ke snídani
jeden mazanec.
Linecké pečivo se peklo o týden dříve, aby se nám krásně rozleželo, pak se
promazalo a ozdobilo čokoládou, podávalo se klientům ke kávě o velikonoční
neděli.
Autor: Marcela Šveřepová
Vedoucí provozního úseku
Tady je pár fotek z velikonočního pečení 
12
13
Toulky časem
Město Sezemice leží při řece
Loučné nedaleko polabské
dominanty, Kunětické hory.
Patří k nejstarším sídlištím
Pardubického kraje.
O pradávném osídlení okolí
Sezemic
svědčí
archeologické
četné
nálezy.
Nejbohatší archeologické nálezy na území dnešních Sezemic byly objeveny
v přisloučené obci Lukovně. Zde byla odkryta sídliště a rozsáhlá pohřebiště
z doby lužické a slezskoplatěnické kultury. V přisloučené obci Počáply byly
objeveny nálezy z mladší doby kamenné a sídliště z doby laténské a římské. Na
území Sezemic bylo nalezeno pohřebiště z období únětické kultury a sídliště
s pohřebištěm z období kultury lužické. V přisloučené obci Velké Koloděje byly
nalezeny bronzové hřivny. Na starobylý původ Sezemice lze usuzovat z jejich
názvu odvozeného z ryzího staroslovanského jména „Sezema“. Slovem
„sezemici“ údajně označovali Slované starousedlíky na územích, která
osídlovali. Není tedy vyloučeno, že při příchodu Slovanů bylo území dnešních
Sezemic osídlené původními předslovanskými obyvateli. Z prastaré historie
Sezemic se mnoho písemných památek nedochovalo. Hlavní příčinou byly
především požáry, které Sezemice v minulosti tak často sužovaly.
Nejstarší zaznamenaná písemná zpráva o Sezemicích pochází z roku 1227. Jak
dlouho Sezemice existovaly před tímto letopočtem a kdo Sezemice založil,
zůstává zastřeno tajemstvím. Různé prameny uvádějí jako možné zakladatele
Mutinu z Kostomlat, původně sídlícího se svým otcem Sezemou na
Kostomlatech u Nymburka, pány z Meziříčí, další pak moravské pány
14
z Lomnice, jiné přisuzují založení sezemického kláštera
Janu z Polné. Zápis z prodeje Sezemic a dalších statků
Jindřichem knížetem Minsterberským Janu Andělovi
z Ronova v roce 1488 svědčí o tom, že v té době byly
Sezemice již městečkem. Měly svého rychtáře, konšely i
radnici. V letech 1491 – 1559 byly Sezemice v majetku
Pernštejnů. Od nové vrchnosti získaly řadu privilegií, měly
vlastní samosprávu a dokonce i školu písemně doloženou
v roce 1494. V té době již měly Sezemice výsady trhů a jarmarků a vybírání cla.
Měly již i svůj městský znak. Sezemice byly v minulosti stíhány mnohými
pohromami – ohni, povodněmi a morem. Často Sezemicemi procházela i vojska,
která obyvatelstvo sužovala. O roku 1834, kdy se Sezemice staly městem, není
záznamu, avšak v roce 1843 měly již 1 722 obyvatele a 233 domů. V době
povýšení Sezemic na město zde byla trojtřídní farní škola. Stávala ve východní
části dnešního Tyršova náměstí. Sezemická škola jako instituce oslavila v roce
2004
pětisté desáté výročí prokazatelné existence doložené zápisem
v pernštejnském urbáři z roku 1494. Poštovní úřad byl v Sezemicích zřízen
v roce 1869. Od roku 1878 obstarávala spojení Sezemic s okolním světem
telegrafní stanice. Dne 13. května 1908 byla slavnostně zahájena doprava na
první státní automobilové trati Pardubice - Sezemice - Holice, zřízená za účelem
dopravy poštovních zásilek a cestujících. Od té doby jezdily autobusy oběma
směry pětkrát denně. V roce 1912 bylo v Sezemicích zbudováno veřejné
elektrické osvětlení a započata elektrifikace města. Po dlouhém úsilí byla v roce
1917 povolena a zřízena i telefonní stanice. Z nejdříve založených peněžních
ústavů v Sezemicích je třeba uvést „Občanskou záložnu“, prvně založenou
v roce 1864.V roce 1892 byla v Sezemicích ustavena četnická stanice.
Zdroj: http://www.sezemice.cz/historie/d-40738/p1=316
15
dřevěná vodárna
Kostel Nejsvětější Trojice
Radnice
Husovo náměstí
16
Sezemice v roce 1927
Malé náměstí
Masarykova ulice
17
Móda včera, dnes a zítra Gotika
Vrcholný Středověk
Mužský oděv se skládal z košilové suknice, která se postupně zužovala. Měla
dlouhé úzké rukávy. Dalšími částmi byly kabátec a plášť, který se nosil přes něj.
Byl spojen šňůrkou přišitou na levé straně vedle knoflíku. Ve 13. stol. se
objevují na obou stranách spony spojené stužkou. Měli hladce oholené tváře a
zkadeřené vlasy.
Dvorská kultura
Z pohádek určitě znáte udatného rytíře na bílém koni, který zápasil v turnaji o
ruku krásné princezny. Turnaje pocházejí právě z této doby. Vzniká specifická
dvorská kultura, která ovlivňuje etiketu. Žena byla od 12. stol. na nebývalé
společenské úrovni. I dvoření je povýšeno na důležitou součást společenského
života. Rozvíjí se například milostná poezie. Součástí milostné hry byla i móda.
On soutěžil na turnaji v oblečení její oblíbené barvy a dáma zase věnovala muži,
který se jí líbil, známý kapesníček nebo část svého svrchního oblečení (rukáv,
šátek,…).
Udatní rytíři nosili kroužkové nebo plátové brnění. Pod brněním pak vatovaný a
prošívaný kabátec a suknici bez rukávů. Ta mohla být volná nebo probraná. V
létě tak chránili tělo před horkým brněním a v deštivém počasí brnění před
vlhkem. Nohy navlékali do většinou bílých nohavic. Na hlavách nosili rytíři
přilby. Důležitá byla heraldika (symboly šlechtického rodu, iniciály, barvy
erbu), podle které mohli rytíře při turnajích rozpoznat.
Ženský oděv se přizpůsoboval ženskému tělu - poprvé se zužoval. Nosily košile
s úzkými rukávy tzv. pachy. Dlouhé šaty se od pasu rozšiřovaly pomocí klínů.
Na tuto spodnici si oblékaly surcot = svrchní oděv, něco mezi pláštěm a šatovou
sukní. Dvouvrstvý oděv ale oblékaly ženy z vyšších vrstev. Obyčejné poddané
měly jen jednu vrstvu.
18
Ženské vlasy se kadeřily pomocí žhavých tělísek. Svobodné ženy chodily s
copem nebo prostovlasé, vdané si hlavu zakrývaly rouškami. Ovíjely si je kolem
hlavy nebo je měly jen tak položené. Roušky se doplňovaly korunkou. Vyšší
vrstvy měly zlatou, nižší jen kovovou obroučku.
Ostatní
V této době vzniká také základ k dnešnímu taláru. Nosili ho profesoři na
univerzitách. Dnes se používá většinou u promocí a imatrikulací na vysokých
školách. Je to tmavý široký uzavřený plášť s rukávy.
Židé byli na okraji společnosti. Museli na oděvu nosit žlutou barvu, aby byli
rozeznáni od křesťanů (žlutý lem). Na hlavách nosili klobouk nebo čepici do
špičky.
Doplňky
Důležitou součástí oděvu byly pokrývky hlavy. Muži nosili na hlavách čapky,
kápě, kukly - buď samostatně nebo jako část oděvu. Velmi rozšířené byly také
šperky. Dívky nosily již zmiňovanou korunku nebo vínek = věneček z živých,
papírových, voskových květů nebo z perel a drahých kamenů - opět podle výšky
postavení.
Oblíbené byly také zvonkové ozdoby. Lemovaly se jimi opasky, nosily se ve
výstřihu nebo na obuvi. Ta se zužuje a protahuje. Vznikají špičaté boty.
Obouvali si vázané sandály nebo uzavřené boty. Praktickým doplňkem byl
kapsář. Nosil se uvázaný na těle, ne na opasku. V pozdější době se z něj
vyvinula kabelka.
Pozdní středověk
Móda zdůrazňovala některé detaily, ale vycházela z dvorského oděvu 14. stol. okázalá nádhera, výstřednost, tvarová i barevná pestrost. Zdůrazňovala štíhlý a
špičatý vzhled.
19
Mužský oděv
Kabátec se vyvinul z toho, který se nosil dříve pod brnění. Od 14.st. ale sahal
pouze po pas, nezakrýval tedy rozkrok. Byl vatovaný, prošívaný a měl ozdobně
prostřižené rukávy. Zapínal se po celé délce na knoflíky. Nosily se pláště
zvonového střihu. Z nohavic se stal jeden díl oblečení - punčochové kalhoty.
Módní bylo mít jednu nohu jednou barvou, druhou nohu druhou barvou s
kabátem ve kříží = móda miparty.
Ženský oděv
U ženské róby se pas posunul o něco výš - pod prsa. Často to byly dva díly
oblečení. Živůtek měl hluboký výstřih do V nebo do U, ten se vyplňoval
košilkou, tzv. prsníkem. Rukávy byly dlouhé a těsně obepnuté. Sukně sečasto
protahovala do vlečky. Vznikl tak nový typ siluety.
Obuv
Boty měly protaženou špičku, říká se jim dnes pro to zobákové boty. Aby špička
lépe držela tvar, byly kožené a dokonce se i vycpávaly. Někdy totiž přesahovaly
i dvakrát délku chodidel. Takto dlouhé boty se přivazovaly řetízkem ke koleni
nebo pasu. Jiným typem "obuvi" byly podšité punčochové kalhoty.
Na tuto pro nás dnes směšnou obuv si nazouvali dřevěné podrážky. Ty ale
nebyly módním výstřelkem, ale praktickou záležitostí.
V gotice totiž neměli kanalizaci a všechny splašky tak končily na dlažbě. Aby si
šlechtici a šlechtičny neušpinili svůj oděv, nosili dřevěné podrážky. Ty byly
ovšem někdy tak vysoké, že je musely jejich služky podpírat, aby nespadli.
Zdroj: http://www.moda.cz/Kategorie/Styl_a_trendy/20070112_Moda_V_Obrazech_Gotika.html
20
21
Povídání o měsících
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Významná data a události v měsíci dubnu
Významná data z minulosti:
3. duben 1876 – Narozen Tomáš Baťa, zakladatel největší obuvnické firmy
na světě – Baťa
5. dubna 1355 Karel IV. byl korunován v Římě císařem Svaté říše římské
9. duben 1891 – Narozen Vlasta Burian, jeden z největších prvorepublikových
československých herců
12. duben 1944 – Narozen Karel Kryl, československý písničkář, grafik
a prozaik;
byl
hlavní
postavou
československého
protikomunistického
protestsongu
23. dubna 1990 byl název ČR upraven do podoby Česká a Slovenská
Federativní Republika.
A jaké akce se pořádaly v současném roce v měsíci duben 2013?
1. dubna - 31. května 2013 Hvězdárna barona Artura Krause Pardubice
(jen v st, čt, pá) pozorování oblohy
11. dubna 2013 Ministr dopravy Zbyněk Stanjura navštíví ve čtvrtek
22. duben 2013 DEN ZEMĚ na Pernštýnském náměstí 9:00 -15:00,
Pardubice
30. dubna 2013 Promítání filmu ŠMEJDI v Pardubickém multikině Cinestar
22
Horoskopy -Ryby
21. 2. až 22. 3.
Charakteristika znamení
Živel: voda
Planety: Neptun
Barva: fialová a modrá
Kameny: ametyst, modrý safír, opál, perly, fluorit
Osobnost Ryb
Lidé narozeni pod vládou vodního znamení Ryb jsou jemné a klidné povahy a
duchovního založení. Nadevše si cení harmonii a mají mimořádně silně
vyvinutou intuici. Často vidí věci, které zůstávají jejich okolí skryté. Ryby jsou
citlivé a vnímavé bytosti, které rády pomáhají ostatním. Ve společnosti jsou
přizpůsobivé a drží se raději v pozadí. Vlastní názor jim nechybí, ale nechávají
si ho pro sebe.
23
Muž Ryby
Na první pohled působí spíš pasivním dojmem, ale umí využít vhodné
příležitosti, aby projevil své schopnosti a zajistil si úspěch. Má citlivou duši, ale
přitom je velmi ambiciózní.
Silné stránky
Věří ve vyšší morální principy, k ostatním se snaží být ohleduplný a pozorný.
Pokud po něčem touží, je velmi cílevědomý.
Slabé stránky
Ve své snaze dosáhnout vznešených cílů se občas pozapomene řídit vlastními
ideály a sám neudělá, co čeká od ostatních.
Má rád
Oceňuje materiální pohodlí a klidné domácí a rodinné zázemí. Velmi ho
přitahuje umění, literatura a duchovní nauky.
Nemá rád
Lidé, kteří si nestojí za svými zásadami, u něj nemají šanci. Vadí mu také
nečestnost a někdy může být trochu žárlivý.
Žena Ryby
Působí jemně a velmi žensky, ale první dojem trochu klame. Je to totiž silná
osobnost, která ví, co chce! Ráda se obětuje pro druhé, ale jen dokud jí
nepřeteče pohár trpělivosti!
24
Silné stránky
Vyniká citlivostí a empatií. Umí se přizpůsobit okolí, a přitom zůstat svá. Má
zvláštní vyzařování, je velmi přitažlivá.
Slabé stránky
Její mírná a nekonfliktní povaha spolu s přizpůsobivostí jí někdy mohou přinést
potíže s prosazováním vlastních názorů.
Má ráda
Oceňuje upřímné vztahy a klidné prostředí kolem sebe. Energií ji nabíjí
příjemné a hezké bydlení a harmonická rodina.
Nemá ráda
Z duše nemá ráda hádky a hlučné výměny názorů. Její soucitná povaha se
nepřenese ani přes násilí a ubližování slabším.
Zdroj: http://www.horoskopy.cz/charakteristika/ryby
V příštím čísle časopisu Fontánka vás seznámíme
se znamením zvěrokruhu Beran, který se váže
k období 21. 3. do 20. 4.
25
Narozeniny našich klientů
Přijměte naše blahopřání k narozeninám.
Hodně zdraví, štěstí a mnoho hezkých chvil
Domov u fontány
Příjmení
Jméno
Brandová
Čapková
Donátová
Franková
Heilová
Hlubučková
Janeček
Janů
Klimpera
Krátká
Listoňová
Malá
Pazdera
Ponešová
Strouhalová
Šikulová
Toman
Trojanová
Zelená
Jitka
Miluška
Anežka
Miroslava
Jaroslava
Zdenka
Jaroslav
Jiří
Karel
Věra
Marta
Marie
Josef
Marie
Marie
Věra
Jaroslav
Miluše
Dagmar
26
Oddělení Datum
narození
2B
2.4.
PB
27.3.
3A
31.3.
2A
4.4.
PB
8.4.
3A
30.3.
1B
15.4.
2A
31.3.
3A
17.4.
PA
10.4.
2B
15.4.
PA
27.3.
2B
9.4.
PB
1.4.
3A
21.3.
3B
24.3.
1A
9.4.
2B
27.3.
2B
21.3.
Volnočasové aktivity našich klientů
Canisterapie a Felinoterapie v Domově u fontány
27
Poradna pro seniory a seniorské záležitosti Domova
u fontány uspořádala předváděcí akci
Ve čtvrtek 18. dubna uspořádala Poradna pro seniory a seniorské záležitosti
Domova u fontány ve spolupráci s firmou T & L předváděcí akci elektrických
skútrů pro seniory a částečně handicapované.
Po úvodním slovu ředitelky domova Mgr. Danuše Fomiczewové přednesl
prezentaci skútrů zakladatel firmy T & L pan Tomas Bohovic. Nejprve nastínil
historii a začátky firmy, pro jejíž založení byla impulzem babička pana
Bohovice, která měla potíže s mobilitou a mohla se pohybovat pouze po svém
bytě. Díky elektrickému vozíčku/skútru se mohla opět podívat ven a podnikat
tak své oblíbené „procházky“ v přírodě.
Předváděné elektrické invalidní vozíky a skútry jsou vhodné pro seniory, tělesně
handicapované a nemohoucí osoby, kterým ulehčí pohyb zejména na delší
vzdálenosti. Vozíky jsou ovládány kolébkovým systémem páček, a proto na
ovládání není potřeba vynakládat větší fyzickou námahu. Tyto vozíky si vybírají
převážně lidé, kteří chtějí být opět svobodní a aktivní, protože jim umožní zajet
si do obchodu, k lékaři nebo jen tak navštívit přátelé či se projet po okolí,
navštívit park apod. Všechny, touto firmou nabízené modely, mají vzadu
umístěny dvě kola pro dobrou stabilitu. Veškeré ovládání je na řídítkách, což
umožňuje snadné ovládání pouze rukou. Sedadlo, opěrky i řídítka jsou
nastavitelné dle potřeb majitele. Vozíčky jsou také plně rozložitelné a tak není
problém složit je do kufru auta a zajet si s rodinou na nějaký pěkný výlet.
Autor: Mgr. Nela Fomiczewová
28
29
Čarodějnice v Domově u fontány
V tomto roce přiletěly čarodějnice do Domova u fontány předčasně a to již 24.
4. 2013. Tento brzký přílet způsobila návštěva klientů ze spřáteleného zařízení
ze Slovenska, pro které jsme pálení čarodějnic přesunuli na dřívější termín.
Počasí nám přálo, proto jsme se sešli v zahradě. Akci zahájila ředitelka domova
Mgr. Danuše Fomiczewová krátkým přivítáním a několika slovy o původu
oslavy čarodějnic. A poté již všem popřála dobrou náladu a klientům dobré
rozptýlení a pobavení.
Stejně jako v loňském roce bylo nedílnou součástí pálení čarodějnic opékání
buřtů a sklenka vychlazeného piva nebo nealkoholické nápoje. Odpoledne bylo
vyplněno soutěžemi, jako je házení šipek, kuželky, lovení rybek apod. Zábavy
se s chutí zúčastnili také klienti ze Slovenska, v čele s ředitelem jejich zařízení
panem Jozefem Sabolem a naší paní ředitelkou.
K tanci a poslechu hrála našimi klienty velmi oblíbená skupina Gross country.
Důkazem, že se slunečný den vydařil, byl úsměv na tvářích klientů a to nejen
našich, ale i klientů ze Slovenska. Za navození příjemné nálady a pohody
děkujeme členům skupiny Gross Country a všem pracovníkům, kteří se na
zajištění akce podíleli. Domov u fontány také děkuje za sponzorský dar panu
Miloslavovi Viterovi v podobě ovoce a panu Ladislavu Francovi, který nám
věnoval liberecké párky pro klienty na výše uvedenou akci.
Autor: Mgr. Nela Fomiczewová
30
31
Radost z pečení
Na středeční akci Pálení čarodějnic jsme připravili dopolední ochutnávku
povidlových koláčků. Na pečení se podílelo několik šikovných klientů a
klientek. S velkým nasazením se pustili do práce a vůně našich koláčků se linula
celým domem. Drobné koláčky jsme rozdělili na všechna oddělení, což si klienti
velmi pochvalovali. Naše úsilí bylo odměněno pochvalou a úsměvem.
Autor: Dana Jelínková, Hana Čápová
Veselé vítání jara a rej čarodějnic
Letos navštívili domov pro seniory v Přelouči stejně jako v loňském roce naší
přátelé ze Slovenska z Továrné, kde se nachází podobný domov jako je náš. Do
programu jejich návštěvy bylo zařazeno vítání jara, spojené s rejem a pálením
čarodějnic. Na svátek Jiřího, kdy se tato akce konala , bylo přímo ideální počasí.
Obloha bez mráčků a příjemný větřík. Park kde se tato akce konala, se již
zelenal, dokonce se objevily i první květy.
Akce byla zahájena v odpoledních hodinách velmi příjemným hodováním.
Sestřičky roznášely grilované párky, pivo nebo jiný vhodný nápoj.V průběhu
tohoto chutného přímo lukulského hodování se mezi přítomnými pohybovaly
velmi pohledné čarodějnice. Nejen přítomné bavily, ale i fotografovaly. Všichni
se dobře bavili společně se slovenskými přáteli.
Po ukončení tohoto hodování seznámila paní ředitelky přítomné s dalším
programem. Především přivítala a představila slovenskou delegaci.Došlo
k tomu, že v parku probíhaly různé vhodné sportovní akce a aktivity. V průběhu
32
těchto her a dovádění začala hrát hudební kapela. Náhodou jsem šel po chodníku
, kde procházela paní ředitelka. Využil jsem pochopitelně tuto příležitost a
požádal ji o tanec. Mé vyzvání přijala s úsměvem. Sotva jsme se roztočili,
počala zpívat. Do tance se zapojili ihned i další .Společně s našimi přáteli jsme
se všichni velmi dobře a družně bavili.
K pálení čarodějnic ale nedošlo. Tak příjemné společnice přece není možno
obětovat. Paní ředitelka však tento gordický uzel vyřešila a ihned zrealizovala.
Ohniště bylo připraveno, ještě doutnalo. Neváhala a jako příklad pro ostatní
ladně ohniště přeskočila . Ostatní také neváhali a následovali ji. Ale musím
konstatovat , že převažovaly ženy. Muži v tomto směru bohužel zklamali. Zdálo
se mi ,že společně s naší paní ředitelkou omládli všichni účastníci tohoto
spontánního, veselého dovádění, přímo skotačení.
Veselá zábava pokračovala i když přestala hrát hudba. Účastníci byli spokojeni ,
ani se jim nechtělo ukončit tuto příjemnou zábavu.Jistě budou všichni na tuto
vydařenou akci dlouho vzpomínat. Źe se našim přátelům ze Slovenska u nás
líbilo, o tom svědčí fakt že přátelské loučení a odjezd zpět byl až v odpoledních
hodinách. Jistě se tu noc moc nevyspali Vždyť jistě přijeli domů někdy před
půlnocí.
Autor: Antonín Štěpánek
33
34
35
Předváděcí akce
Domov u fontány a firma T&L si Vás
dovolují pozvat na seznámení s elektrickými
skútry pro seniory a částečně
handicapované.
Místo konání: u altánu v zahradě Domova u
Fontány, Libušina 1060, Přelouč (při
nepřízni počasí v jídelně domova)
Dne: 18. 4. 2013 v 09:30
Všichni jste srdečně zváni!
Podrobnosti o našich produktech naleznete na našich webových stránkách
www.vozikyprozivot.cz nebo na tel.: 800 221 228
36
Střípky ze života klientů prvního patra
Jak jsme vyráběli „kočičky“ na oddělení 1. B
Inspirací k výrobě látkových koček nám byla paní Iveta Ježková, která zajišťuje
výtvarní činnost v domově. Látkové kočky se líbili nejen klientům ale i nám
zaměstnancům a proto jsme se rozhodli, že si je společně s klienty vyrobíme.
Ve společenském prostoru na oddělení se sešlo spoustu šikovných rukou
a každý, kdo měl chuť pomáhat, se zapojil. Někdo stříhal látku, nebo lepil, jiný
zase vycpával těla kočiček výplní. Pro každého se práce našla. Vedle příjemně
a smysluplně stráveného času šlo také o trénink jemné motoriky, rozumových
schopností, komunikace a soběstačnosti. Toužebně očekávaný výsledek můžete
zhodnotit sami.
Autor: tým pracovníků oddělení 1. B
37
Jak si zpestřit chvíle volného času
Na oddělení 1.A máme šikovnou klientku paní Slepičkovou, která se věnuje
skládání puzzle. K této zálibě se dostala náhodou před dvaceti lety, při hraní
s vnoučetem. Tomuto velkému koníčku se začala naplno věnovat v důchodu.
V roce 2012 paní Slepičková nastoupila k nám do domova, kde se této zálibě
nadále věnuje. Nejraději skládá zvířata a přírodu. Klientkou zhotovené obrázky
zkrášlují její pokoj. K pohodlnějšímu skládání obrázků jí byl vyroben a sestaven
větší stolek. Klientku podporujeme v její zálibě a některé obrázky jsou také
vystaveny na našem oddělení. Tak se z nich můžou těšit i jiní klienti. Jsme moc
rádi, že v této zálibě pokračuje i tady.
Autor: pracovnice v sociálních službách oddělení 1.A
Petra Marková
38
Výměnný pobyt Slovensko - Česko
Pobyt našich klientek v Centru sociálních služeb Ametyst v
Tovarné na Slovensku
ve dnech 22. dubna 2013 – 26. dubna 2013
V pondělí 22. 4. 2013 jsme v ranních hodinách vyrazili s paní Dařbujánovou a
paní Valentovou z oddělení 1A a s paní Kratochvílovou a paní Chalupovou
z oddělení 2B na pětidenní výlet na Slovensko. Posádku vozidla dále tvořili
nepostradatelný řidič Martin Slobodník a dva pracovníci přímé péče Jan Knapík
a Martina Šťovíčková.
Naši hodní pracovníci z kuchyně nám připravili dobré občerstvení na tak
dalekou cestu. Obsahem balíčku byly řízky a skvělý štrůdl s kávou. Po naložení
veškerých zavazadel a pohodlného usazení klientek do automobilu jsme
zamávali všem, kteří se s námi přišli rozloučit a vyrážíme na cestu. Měli jsme
před sebou něco málo přes 600 km jízdy, pozorovali jsme krajinu z auta a dělali
jsme pravidelné zastávky. Do cíle jsme dorazili kolem šesté hodiny. jsme velmi
mile přivítáni a po ubytování nás čekala společná večeře. Bylo nám sděleno, co
nás v následujících dnech bude čekat. Plán byl následující: pracovníky přímé
péče čekalo poznání prostředí v pracovním procesu, klientky se zapojily do
běžného chodu domova. Ke spánku jsme se uložili plni dojmů a očekávání až
kolem desáté hodiny.
My jako pracovníci přímé péče jsme nastoupili do práce již v 6:00 hodin ráno.
Každý z nás pracoval na jiném oddělení a následující den jsme si oddělení
vyměnili. Naše klientky čekal běžný chod domova, který je obdobný jako
v našem Domově u fontány. Po snídani je čekala spousta aktivit jako dílny,
luštění křížovek atd. v dopoledních hodinách nás všechny čekalo pohoštění u
krbu, kde jsme nalezli pečené klobásky a pečivo. Po celou dobu se zpívá a
39
vypráví se různé vtipy. Je to velmi příjemné a zábavné. Zábava přetrvávala
téměř do večerních hodin.
Ve středu klientky podstoupili rehabilitace, perličkovou koupel, masáže,
návštěva rehabilitační místnosti. Odpoledne jsme podnikli výlet autem do obce
Sedlická, kde jsme navštívili nádherný kostel a malé muzeum, ve kterém jsou
uloženy předměty našich předků. Na závěr výletu jsme byli přivítáni panem
starostou na radnici. Byl to opravdu krásný den.
Ve čtvrtek jsme odpočívali i my, pracovníci přímé péče a měli jsme možnost
využití perličkové koupele a masáží, jako naše klientky ve středu. Odpoledne
byla připravena zábava v jídelně v podobě soutěží v doplňování slov a tance. I
naše klientky na vozíčku se zapojili do zábavy a bylo vidět, že se velmi dobře
baví.
Nastal den odjezdu. Po snídani jsme se srdečně loučili. Na cestu jsme doslali
spoustu jídla a na památku jsme všichni obdrželi polštářek. Zpáteční cesta je
více vyčerpávající, proto jsme si první zastávku udělali už kousek od Vysokých
Tater. Myslím, že na tuto nádheru nikdo z nás nezapomene. Domů jsme dorazili
až kolem deváté hodiny večerní.
Závěrem bychom chtěli říci, že celá osádka vozu byla úžasná a byli jsme skvělá
parta. Našim klientkám se Tovarné a celé Slovensko moc líbilo a myslím, že
všichni budeme mít tento zážitek ve svých vzpomínkách. Přikládáme i pár
fotografií, aby jste mohli i vy poznat krásu tohoto výletu. Klienti i zaměstnanci
Ametystu jsou úžasní a všude vyzařuje láska a vzájemné porozumění. Nikdy na
ně nezapomeneme a děkujeme za vše.
Autor: Martina Šťovíčková a Jan Knapík
40
41
Ve dnech 22. - 26. dubna 2013 přivítal Domov u
fontány klienty a pracovníky v čele s panem
ředitelem Jozefem Sabolem z Centra sociálních
služeb Ametyst v Tovarném na Slovensku.
Hlavním cílem setkání byla výměna informací a zkušeností z oblasti péče o
klienty. Pracovnice byly po dobu pobytu v zařízení zapojeny do běžných
činností jednotlivých oddělení domova. Klienti Centra sociálních služeb
Ametyst byli v domově také součástí běžného denního provozu zařízení.
Účastnili se aktivit společně s našimi klienty. Pracovnice ergoterapie z
Tovarného seznámila naše sociálně aktivizační pracovnice s technikou pletení
košíků či jiných výrobků z papírových trubiček. Klienti Tovarného při této
činnosti aktivně spolupracovali.
Abychom pobyt návštěvě zpříjemnili, připravili jsme pro ně také zábavné
aktivity. Středeční slunečné odpoledne bylo věnováno české tradici „ Pálení
čarodějnic“. Klienti měli možnost zúčastnit se soutěží a vyzkoušet si tak své
dovednosti, např. při házení míče do sítě, chytání rybiček, kuželky atd. Příjemné
odpoledne bylo završeno opékáním vuřtů a tancem, a to vše za doprovodu
country hudby.
Ve čtvrtek nám opět přálo počasí, tak jsme navštívili Krajské město Pardubice.
Svým kolegům a klientům jsme ukázali dominanty Pardubic. Zavítali jsme na
zámek, kde nás ohromili krásní barevní pávi. Poté jsme procházkou došli na
Pernštýnské náměstí, které na nás dýchalo téměř letní pohodou. Přivítaly nás
zahrádky u místních restaurací plné návštěvníků. Krátce jsme pohovořili o
dominantě Pardubic - Zelené bráně. Chvíli jsme poseděli ve středu náměstí a
pořídili pár vzpomínkových fotografií. Jelikož bylo docela velké teplo a
inspirovaly nás místní restaurace, šli jsme si i my posedět do místní vyhlášené
čokoládovny pardubického podnikatele Milana Bajera.
Páteční den byl pro naši návštěvu dnem odjezdu do svého města Tovarné.
Kolegyně spolu s klienty navštívili krátce ještě město Přelouč, aby nakoupili
42
drobné předměty jako vzpomínku na pobyt v České republice. Během
slunečného dopoledne jsme ještě chvíli poseděli u kávičky v krásném
rozkvétajícím parku domova. Kolem 12 hodiny pan ředitel „zavelel“ odjezd, tak
jsme se rozloučili a všichni společně vyrazili na dlouhou zpáteční cestu na
Slovensko.
Byly jsme moc rády, že jsme mohly být s kolegyněmi, ale i klienty, v průběhu
celého týdne. Vyměnily jsme si vzájemné zkušenosti a setkaly jsme se s fajn
lidmi. Doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
Autor: Bc. Monika Skorka – vedoucí oddělení přímé péče,
Mgr. Martina Vojtíšková - vedoucí oddělení přímé péče
43
44
Kvítko z čertovy zahrádky
Dobře se bavte, srdečně smějte!
Dobrou vůli po spolu mějte!
Na trable, bolesti zapomeňte!
Připomínám přísloví:
„Smích je zdravé koření“
Babička volá na vnučku: „Pomalu se z tebe stává slečna. Proto tě musím
poučit. Každá mladá dívka má ve svém životě jednu velkou lásku. Budeš
si to pamatovat?“ Vnučka odpoví: „Budu babičko! A ty jsi také měla
jednu velkou lásku. Řekni mi, kdopak to byl?“ Babička: „ano měla.
Vojáky“
Autor: Antonín Štěpánek
45
Procvičujeme svou paměť
Je tu další procvičování vašich smyslů a to v podobě spojování písmen. Spojte
jednotlivá písmena a naleznete skrytý obrázek. Cvičení byla převzata
z pracovního sešitu „Cvičte si svůj mozek 1.“, který vydala Česká
alzheimerovská společnost.
46
Poslední rozloučení
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
 Havelková Bohuslava
 Jakešová Oluše
 Kreislová Věra
 Mikešová Věra
 Pittnerová Vlasta
 Stibalová Růžena
 Stopka František
47
Zdroj: Bystrá hlava pro seniory
Fontánku vydává Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč, Tel. 466 959 166, fax 466 959 231
Časopis vychází jako občasník pro vnitřní potřebu Domova u fontány.
Časopis neprodejný. Redakce si vyhrazuje právo vybrat a krátit příspěvky pisatelů dle potřeb časopisu
Fontánka. Otištěné příspěvky nemusí vyjadřovat postoje redakce. Redakční rada ve složení: Mgr. Danuše
Fomiczewová (předseda redakční rady), Mgr. Nela Fomiczewová (odpovědná redaktorka)
48
Download

fontanka-c-4-2013