Studium na
strední škole
a univerzite
2014–2015
v zahranicí
Mapa našich
studijních pobytů
Milí klienti,
Kanada
němčina
katalog, který držíte v rukou, přináší přehled studijních programů na zahraničních středních a vysokých
školách. Rozhodnutí vycestovat za středoškolským
nebo univerzitním studiem do ciziny jistě patří k velkým
životním milníkům, které je potřeba dobře promyslet.
Čas strávený v zahraničí může mít zásadní vliv na váš
budoucí život, proto by měl být naplánován tak, abyste
si z něj odnesli co nejvíce pozitivních zkušeností.
Věřím, že s pomocí našich zkušených koordinátorů,
kteří
se
zprostředkovávání
středoškolského
a vysokoškolského studia v zahraničí věnují již řadu
let, se vám podaří zvolit správně.
USA
italština
Největší popularitě se již tradičně těší pobyty v anglicky mluvících zemích, proto je také jejich nabídka
nejširší. Nechybí ale ani pobyty spojené s němčinou,
španělštinou, italštinou či francouzštinou. Pro zájemce
o vyšší odborné a univerzitní studium jsme připravili
pobyty v Dánsku, Nizozemí, USA a Velké Británii.
Argentina
španělština
Velká Británie
Irsko
Itálie
Nemecko
Dánsko
Nizozemí
Belgie
Francie
Španelsko
Zaměřili jsme se nejen na kvalitní soukromé střední
školy (v naší nabídce najdete soukromé internátní
školy například v USA, Velké Británii či Španělsku), ale
také na cenově zajímavé programy pro méně náročné
klienty. Dost možná, že budete váhat a nebudete
vědět, který pobyt zvolit – využijte zkušeností našich
koordinátorů a zeptejte se jich na vše, co vás zajímá.
Na vaše dotazy se těší tým ředitelky oddělení pobytů
v zahraničí Nadi Málkové, kterou můžete kontaktovat
na e-mailové adrese [email protected]
Neváhejte se obracet také na mě – jsem vám k dispozici
na e-mailu [email protected] Vaše dotazy,
postřehy a připomínky přispívají k nepřetržitému zkvalitňování našich služeb.
Hodně štěstí na vaší cestě za poznáním.
Obsah
Proč STUDENT AGENCY, Naše doporučení
2
Výběr programu
3
Postup při zařizování pobytu
4
Přihláška do programu
5
Finanční náklady na studium v zahraničí
6
Pojištění
7
Přehled programů
8–9
Angličtina
USA
Velká Británie
Irsko
Kanada
Austrálie a Nový Zéland
10–17
18–19
20–21
22–23
24–25
Němčina
Německo
26–27
Francouzština
Francie
Belgie
28–29
30–31
Španělština
Španělsko
32–33
Italština
Itálie
34–35
Vyšší odborné a univerzitní studium
Nizozemí
Dánsko
USA
36
37
38–39
40–41
Akademický semestr/rok v zahraničí
Všeobecné obchodní podmínky
Kde nás najdete
42–43
44–45
46–47
Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.
Navažte díky Facebooku STUDENT AGENCY kontakty
s ostatními účastníky středoškolských nebo vysokoškolských programů v zahraničí. Buďte s námi i navzájem
v kontaktu před odjezdem i v průběhu pobytu. Sdílejte
s námi své zážitky, fotky či videa.
Austrálie
Nový
Zéland
Časový posun:
Velká Británie, Irsko -1 hodina; USA -6 až -12 hodin; Kanada -6 až -9 hodin; Austrálie +6 až +9 hodin; Nový Zéland +10 až +12 hodin; Jihoafrická republika -1 hodina; Německo, Rakousko 0 hodin; Francie, Belgie 0 hodin;
Itálie 0 hodin; Španělsko 0 hodin
Barevné rozlišení zemí a jazyků:
angličtina
francouzština
Slovo úvodem
Ing. Radim Jančura
ředitel STUDENT AGENCY
JazykovePobytyVZahranici
Proč právě
STUDENT AGENCY
10 hlavních důvodů
1. Jsme agentura s dlouholetými zkušenostmi
v oblasti zajišťování středoškolských
a vysokoškolských studijních programů.
2. Najdete nás ve 13 městech ČR a SR.
Kromě centrální kanceláře v Brně máme pobočky
také v centru Prahy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce
Králové, Liberce, Ostravy, Olomouce, Zlína, Karlových
Varů, Bratislavy, Banské Bystrice a Košic (viz str. 46–47).
3. Volejte k nám zdarma:
ČR 800 100 300
SR 0800 121 121
4. Jednají s vámi specialisté — máme zkušený tým
koordinátorů se zkušenostmi ze zahraničních pobytů.
5. Poskytneme vám komplexní servis.
Díky široké působnosti na poli cestovního ruchu jsme
pro vás ve STUDENT AGENCY schopni zajistit nejen
studijní program jako takový, ale také veškeré ostatní
služby, které s cestou do zahraničí souvisí — leteckou
či autobusovou dopravu, transfery z letišť na místo ubytování, cestovní pojištění, víza apod.
6. Pomůžeme vám na helplince.
Setkáte-li se v průběhu pobytu s jakýmikoli komplika­
cemi, budeme vám 24 hodin denně k dispozici na naší
NONSTOP HELPLINCE.
7. Poskytneme vám veškeré informace.
Vytvořte si základní představu o svém studijním programu s pomocí tohoto katalogu. Více s vámi rádi
probereme při osobní schůzce, telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu.
8. Zajímá nás váš názor – uvítáme jakékoli vaše
připomínky nebo podněty.
9. Žádné skryté náklady
Našim cílem je poskytnout vám úplné informace
a nezakrývat možné výdaje spojené s pobytem.
10. Jsme s vámi nonstop na internetu.
Celkový přehled toho, co STUDENT AGENCY nabízí,
najdete na internetových stránkách
www.jazykovepobyty.cz. Nenechte si ujít žádnou
speciální akci – zaregistrujte se do našeho e-mailového
klubu nebo nás sledujte na Facebooku:
JazykovePobytyVZahranici.
4
Naše doporučení
Výběr programu
Možná už jste s námi absolvovali jazykový pobyt
v zahraničí a rádi byste se na stejné místo vrátili na delší dobu. Možná máte sourozence nebo
kamarády, kteří díky svému pobytu získali přátele po
celém světe a cizí jazyk ovládají na úrovni rodilého
mluvčího. Nebo snad patříte k těm, kdo chtějí získat
kvalitní vzdělání a pokračovat ve studiu na některé
ze světových univerzit, a správně tušíte, že by k tomu
studium na střední škole v zahraničí mohlo být
výborným odrazovým můstkem? Ať už vás motivuje
jakákoli touha, určitě patříte k těm, jimž jsou určeny
studijní programy z tohoto katalogu.
Pro výběr vhodného programu je velice důležité
uvědomit si motiv, který vás k jeho absolvování vede.
Může to být kvalita zahraniční školy, poznání nové
kultury, získání vědomostí, návštěva konkrétní země
nebo místa v ní či sportovní aktivity. Vaše preference
by měly být nejdůležitějším faktorem pro volbu programu. Ať vám následující tipy co nejvíce pomohou
při výběru.
Dlouhodobé studium na střední nebo vysoké škole
v zahraničí je zkušeností, která vám může přinést
nejen vzdělání a výborné zvládnutí cizí řeči – je to
také příležitost, jak dospět a naučit se samostatnosti, jak získat zážitky a přátele na celý život a jak
poznat svět.
Máte-li zájem o poznání odlišné kultury a přitom
chcete výborně zvládnout cizí jazyk, přičemž netrváte
na konkrétním místě pobytu, je vám určen kulturněvýměnný program. Určitě vás zaujme atraktivní cenou.
Vhodné řešení jistě najdeme i pro ty, kdo mají
specifické požadavky ohledně místa pobytu, konkrétní školy nebo sportovní aktivity, jíž se budete chtít
v průběhu pobytu věnovat.
Každý program je něčím výjimečný a dokáže uspokojit konkrétní požadavky každého z vás. Při výběru
vhodného programu se můžete spolehnout na naši
plnou asistenci.
Soukromá nebo státní škola
Soukromá škola – studium na soukromé škole
doporučujeme motivovaným studentům, kteří si
chtějí rozšířit nejen znalost cizí řeči, ale také své
vědomosti. Na soukromých školách je vyučovací
den členěný na několik úseků. Studium klade důraz
nejen na vědomosti a schopnosti studentů, ale také
na rozvoj jejich osobnosti a talentu.
Státní škola – studenti navštěvují stejnou školu
jako většina jejich vrstevníků z dané země a mohou
počítat s typickým středoškolským stupněm náročnosti výuky. Při studiu na státních školách je ubytování zajištěno u dobrovolnických rodin (USA J-1
program, Belgie, Francie, Itálie, Kanada) nebo u tzv.
placených rodin s vysokým standardem ubytování
(Irsko, Německo, Španělsko, Kanada, Austrálie).
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
1. Kvalita výuky
Kvalita výuky se může u jednotlivých zemí a typů
škol výrazně lišit. Díky STUDENT AGENCY se můžete
začlenit do těch nejkvalitnějších vzdělávacích
systémů. Za vzdělávací instituce s nejvyšším
standardem jsou všeobecně považovány soukromé
a vybrané státní školy ve Velké Británii, příp. elitní
soukromé střední školy v USA. Vysokou kvalitu
nabízí také většina středních škol v Austrálii, na
Novém Zélandu, ve Francii nebo Německu.
2. Umístění, výběr školy
Na vrcholu pomyslného žebříčku flexibility stojí program v Austrálii, který nabízí možnost výběru státu,
města, školy i hostitelské rodiny. Bohaté možnosti
má také Kanada, Německo, Velká Británie nebo Irsko
a veškeré programy soukromých středních škol.
3. Sportovní, mimoškolní aktivity
V případě, že se chcete věnovat konkrétnímu sportu,
můžeme vám doporučit studium v Austrálii, Kanadě
nebo na soukromé střední škole v USA. v amerických
školách se kromě typicky amerických sportů můžete
věnovat také aktivitám jako drama nebo hudba.
4. Kulturní výměna
Pokud upřednostňujete poznání kulturních zvyklostí
země, do níž se chystáte vycestovat, zvolte program
s ubytováním v hostitelské rodině. Z nabídky kulturněvýměnných programů můžeme doporučit pobyty
v USA a Kanadě, ale také kvalitní vzdělávací programy ve Francii, Belgii či Itálii.
5. Délka a začátek studia
Vzhledem k odlišným vzdělávacím systémům se
v jednotlivých zemích může lišit délka studia a termíny nástupu do programu.
Například v Německu je začátek akademického
roku jiný pro jednotlivé spolkové republiky, ve Spojených státech se nástupy různí i v rámci jednoho
státu.
elká Británie, Irsko – trimestrální systém
V
studia
ustrálie, Nový Zéland – školní rok se dělí
A
na termy po 9 až 11 týdnech
ěmecko, Francie, Španělsko, Belgie,
N
Itálie – semestrální systém studia
s možností délky pobytu již od 3 měsíců
SA, Kanada – semestrální systém studia,
U
nabízíme roční nebo pololetní program
6. Ubytování
Úspěšnost pobytu každého studenta může ovlivnit
i volba správného typu ubytování.
Školní rezidence – rezidence neboli internáty
jsou typické pro soukromé školy, u státních škol
jsou spíše výjimkou. Ubytování bývá zajištěno ve
dvoulůžkových pokojích, studentům maturitního
ročníku jsou rezervovány pokoje jednolůžkové.
K výhodám tohoto typu ubytování patří, že často
bývá součástí areálu školy, že vám umožňuje trávit
veškerý čas s vašimi vrstevníky, a že mívá kvalitní
zázemí pro studium i mimoškolní aktivity.
Hostitelská rodina – rodiny, poskytující ubytování
zahraničním studentům, bývají partnerskými organizacemi vždy důkladně vybírány a prověřovány. Studenti bývají do domovů svých hostitelů přijímáni jako
právoplatní členové rodiny se vším, co k tomu patří.
Dostává se jim maximální péče, ale také se od nich
očekává, že se zapojí do běžného chodu domácnosti.
7. Cena pobytu
Programy fungující na principu dobrovolnických
hostitelských rodin jsou méně náročné finančně,
na druhou stranu zde nebývá možnost výběru místa
pobytu ani školy. Studenti jsou umisťování do škol
v místě bydliště hostitelských rodin, které si je vybraly.
Pokud máte specifické požadavky na místo pobytu,
konkrétní školu se zaměřením na vybrané předměty
či hodláte během pobytu provozovat určitou sportovní
aktivitu, nabídneme vám střední školu dle vašich
požadavků a v její blízkosti vám najdeme placené
ubytování.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
5
Postup při zařizování pobytu
Přihláška do programu
1. Nechejte si od nás poradit
Na základě vašich požadavků vám doporučíme program, který pro vás bude nejvhodnější.
Příhláška do programu je důležitý materiál, na jehož
základě si školy a hostitelské rodiny vybírají studenty.
Buďte proto při jejím vyplňování pečliví a upřímní.
Do některých programů je možno se přihlásit
elektronicky, jindy je potřeba vše vyplňovat písemnou
formou. Snažte se vždy o maximální čitelnost, přesnost a pravdivost poskytnutých informací. Pokud je
potřeba přihlášku vyplňovat ručně, volte černé pero
a tiskací písmo.
2. Kritéria pro přijetí
Ujistíme se, že splňujete požadavky pro přijetí do
vybraného programu, mezi něž patří například
odpovídající věk, jazyková vybavenost či správná
motivace.
3. Osobní pohovor
Objednáme vás na osobní pohovor, který můžete absolvovat na kterékoli z našich poboček. Budete psát
jazykový test a absolvujete pohovor v cizím jazyce.
4. Přihláška k pobytu
Registrace ke studiu na vámi vybrané střední či
vysoké škole probíhá na základě vyplněné přihlášky.
Přihlášku získáte a vyplněnou opět odevzdáte na
kterékoli z našich poboček. Seznam a adresy našich
kanceláří najdete na str. 46–47 tohoto katalogu.
5. Setkání s absolventy programů
Pro naše studenty pravidelně pořádáme setkání
s absolventy studijních pobytů v zahraničí. Informace
o termínech těchto setkání získáte na našich
pobočkách.
6. Faktura a smlouva
Na základě přihlášky do programu studia na střední/
vysoké škole v zahraničí vám vystavíme fakturu
a smlouvu o zprostředkování pobytu. Úhradu faktury
je možno rozdělit do dvou splátek, přičemž v první
splátce požadujeme min. úhradu 30 000 Kč (příp.
ekvivalent v zahraniční měně) nebo 10 % z ceny programu v závislosti na její celkové výši. Pokud byste
do programu nebyli přijati, tuto zálohu vám v plné
výši vrátíme. Doplatek programu je splatný do jeho
uzávěrky. Platbou v měně dané země se vyhnete
riziku kurzového rozdílu (viz Všeobecné obchodní
podmínky, str. 44–45). Jakmile budete mít program
kompletně uhrazen, vystaví vám naše partnerská
organizace podklady k vyřízení víza (v případě vízové
povinnosti pro danou zemi).
7. Potvrzení o přijetí do programu
Většina soukromých škol požaduje kromě oficiální
přihlášky ke studiu také vypracování testu z matematiky a cizího jazyka. Zda jste v testech uspěli se
dozvíte zhruba do dvou měsíců. U programů, které
fungují na principu dobrovolnických rodin, budeme
o vašem zařazení do programu vědět do 2 týdnů
od podání přihlášky. V tomto okamžiku však ještě
nebudeme znát adresu hostitelské rodiny ani lokalitu
umístění. Adresa hostitelské rodiny může být známa
6
až těsně před odletem.
8. Vyřízení dopravy
V momentě, kdy je známa lokalita a termín odletu
studenta, vyřizujeme dopravu na místo pobytu.
9. Informační balíček
Všichni naši klienti od nás před odjezdem na pobyt
obdrží e-mailem informační balíček s veškerými
potřebnými dokumenty a informacemi.
10. Informační schůzka pro účastníky programu High
school v USA
V případě programu High school v USA uspořádáme
v průběhu června informační schůzku pro rodiče
a účastníky pobytu. Budete mít možnost promluvit
si s bývalým absolventem kulturně-výměnného programu a získat odpovědi na poslední otázky, které
vás budou před odjezdem zajímat.
11. Vyřízení vízových formalit
Od naší agentury obdržíte včas doklady potřebné
k vyřízení víza. v okamžiku, kdy není nutná osobní
návštěva dané ambasády, žádost o vízum rádi
podáme za vás. STUDENT AGENCY si za vyřízení víza
neúčtuje žádné poplatky.
12. Odjezd na pobyt
Pro účastníky programu High school v USA se
společností CIEE jsou naplánovány skupinové odlety
se zástupcem STUDENT AGENCY. Ten doprovází studenty na školení v New Yorku, kde s nimi zůstává
až do odletu k hostitelské rodině. Náš zástupce se
ujistí, že se všichni studenti včas dostaví k odletu na
samotné místo pobytu. Účastníci ostatních programů
absolvují cestu individuálně. U vzdálenějších zemí
je zároveň třeba počítat s tím, že student s největší
pravděpodobností absolvuje přestupní let. Studenta
vyzvedne po příletu na místo zástupce garanta,
místní koordinátor nebo hostitelská rodina.
13. Průběh pobytu a návrat
V průběhu pobytu je student povinen dodržovat
pravidla programu, školy i hostitelské rodiny.
V případě jakýchkoli dotazů je mu k dispozici jeho
místní/programový koordinátor, popř. helplinka
partnerské organizace nebo nonstop helplinka
STUDENT AGENCY.
Před vaším návratem vám budeme rádi k dispozici
při zajištění zpátečního letu a jakýchkoli dalších informací. Se svými dotazy se můžete obracet na naši
e-mailovou adresu [email protected]
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Váš přínos škole, rodině, komunitě
Studenti by měli přihlášku využít jako „prodejní
nástroj“ – nabízejí totiž své jedinečné schopnosti
středním školám, místním koordinátorům nebo hostitelským rodinám. Je potřeba sdělovat informace,
kterými student zaujme, získá sympatie a dokáže, že
bude pro konkrétní rodinu a školu přínosem.
Buďte upřímní a podrobní
Pokud jde o informace o alergiích a zdravotním stavu,
buďte upřímní a detailní. Uveďte v přihlášce, zda jste
kuřák.
Součástí přihlášky jsou
informace o studentovi a jeho zájmy
motivační dopis od studenta a jeho rodičů
oporučení učitele cizího jazyka a třídního
d
učitele
lékařská zpráva
seznámení s pravidly programu
souhlas rodičů
f otografie studenta s rodinou či přáteli
a jejich krátký popis
4 fotografie pasového formátu
kopie vysvědčení za poslední 3 roky
Dopis rodině
Dopis rodině je velmi důležitou částí přihlášky, na které si
dejte obvzlášť záležet. Představte svou rodinu, uveďte,
jak společně trávíte volný čas, jaké jsou vaše zájmy.
V dopise neuvádějte žádné identifikační údaje (příjmení,
názvy škol, názvy měst, jména zaměstnavatelů svých
rodičů, apod.)
Dear host family
kopie zadní strany pasu s fotografií – datum
konce platnosti pasu musí být alespoň 6
měsíců po návratu z programu
studium v zahraničí využít pro svou budoucnost apod.
kopie rodného listu a očkovacího průkazu
Jak vypadá dobře vyplněná přihláška?
Fotografie
Fotografie na první stránce přihlášky je pro vás velmi
důležitá. Na první pohled vždy zaujme snímek usmívajícího se studenta. Fotky z restaurace s alkoholem
a cigaretami určitě nebudou působit příznivě.
Vaše zájmy? Čím jste výjimeční?
Student by se měl vyvarovat prostého konstatování, že
se chce zdokonalit v cizím jazyce. Tato skutečnost je
brána jako samozřejmost. Chtěli bychom slyšet informace hlavně o vašich zálibách, jak trávíte volný čas,
jak žije vaše rodina, čeho si v životě vážíte, jak chcete
introduce myself the best way I can.
my name is Adam and please let me
my life.
I’d like to start with a short story of
six, my mother and father got divorced.
I was born on January 10th. When I was
town. I attended my first five years
My mom and I moved to a much smaller
of 11, I started attending local high
age
the
of basic school in this town. At
our capital city and started living with
school, and a year later I moved to
wife, Ivana. Last year, I passed
new
my dad, my older sister and my father’s
high school, where I currently study my
the exams and was accepted to the
USA, I shall spend my second
the
in
first year. If I get the chance to study
high school year there.
my father. I consider myself to be calm.
I am now sixteen years and I live with
an
ces between European and Americ
I am sure I can adapt to the differen
all
adhere to any religion, but I respect
life. Although I trust in God, I don’t
very
am
I
family.
us
a religio
in
placed
confess ions, and have no trouble being
of myself in almost every aspect of
self-contained and am able to take care
g, running and biking. I also used to do
my life. I really like sports, I love swimmin
younger. Sports are important part of
kickboxing and karate when I was a bit
l sports.
my life and I like both team and individua
books, watching movies and listening
Apart from sports, my hobbies are reading
pop or rock. I’m also interested in
to several music styles, such as disco,
spend time with my friends. I am
to
like
I
fashion and when I have free time,
lly history of Europe and America.
interested in literature and history, especia
one of the main reasons
actually
is
I like English language a lot. This fact
in
exchange programme to spend a year
why I decided to enrol in the cultural
American continent and
of
n
evolutio
l
America. I’m fascinated by the historica
the mixture of cultures.
well with my host family, teacher s,
Most of all, I hope I will get along
that will surround me. Besides learning
classmates and all the new people
an culture, the way of thinking and
English, I hope to get to know the Americ
to meet new people and experience
the American life. I am looking forward
and that would help me in my future life.
new situations that I could remember
my culture and life, and that I will be
I also hope my new host family will like
ng into their life.
able to bring something new and interesti
reading this letter.
Thank you for your time and attention
Hope to see you soon.
Adam
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
7
Finanční náklady na studium v zahraničí
Pojištění
Cena programu
Ceny v Kč uváděné v tomto katalogu jsou pouze
orientační. Pro jejich přepočet byl použit průměrný
roční kurz zahraniční měny vůči Kč. Na faktuře, kterou
od nás dostanete při přihlašování do programu, bude
cena přepočtena aktuálním kurzem ke dni vystavení
faktury. Pobyt je možné uhradit v Kč, EUR či jiné
zahraniční měně.
Některé programy mají základní zdravotní pojištění zahrnuto v ceně (High School USA, Austrálie, Německo).
Toto pojištění však často vystačí pouze na krytí
nákladů spojených s léčbou v místě pobytu. Jiné
programy neobsahují pojištění vůbec. Ať už tedy
zvolíte program, který v ceně pojištění má či nemá,
v každém případě vám doporučujeme se na cestu do
zahraničí připojistit.
při nákupu od 3 000 Kč. Platbu za pobyt je možno
rozdělit do 4 měsíčních splátek, přičemž čtvrtá
splátka musí zahrnovat doplatek do výše úvěru. Pak
je zde také varianta 12 měsíčních splátek, kdy klient
přeplatí cca 12 % v závislosti na výši úvěru. Studijní
pobyt na splátky získáte již se 2 doklady totožnosti!
Výše přímé platby při zakoupení pobytu je volitelná
(již od 0 Kč). Více informací najdete na internetových
stránkách www.jazykovepobyty.cz
Kalkulačka nákladů
cena programu
+
pojištění pro cestu a pobyt v zahraničí
(pojištění zahrnuté v ceně některých programů nemusí být dostatečné; informujte se na
možnost připojištění)
+
vyřízení studentského víza
(pouze u zemí s vízovou povinností)
+
cena letenky/autobusu do cílové destinace
+
kapesné
=
celkové náklady na studijní pobyt
Kapesné
Účastník programu v jakékoli zemi musí mít zajištěn
přístup k adekvátní finanční částce. Na začátku
školního roku očekávejte výdaje spojené s úhradou
některých knížek, zakoupení školní uniformy apod.,
v průběhu školního roku se mohou studentům
naskytnout možnosti k cestování, ať už s rodinou, se
školou či s novými kamarády. Tyto aktivity znamenají
výdaje navíc, ale maximalizují studentovu zahraniční
zkušenost.
Cestovní pojištění
STUDENT AGENCY ve spolupráci s pojišťovnou Allianz
nabízí svým klientům rozsáhlé cestovní pojištění do
zahraničí zahrnující léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za
škodu a doplňkové asistenční služby. Ve srovnání
s podmínkami ostatních pojišťoven je nespornou
výhodou u pojištění Allianz krytí léčebných výhod do
neomezené výše a vysoké krytí úrazového pojištění.
Součástí je také právní pomoc v zahraničí. Podrobné
informace najdete v tabulce na této straně.
Pojištění stornovacích poplatků
Jste-li nuceni svůj pobyt před odjezdem nečekaně
zrušit, a to především z důvodu vážného akutního
onemocnění nebo úrazu, které vyžadují upoutání na
lůžko nebo hospitalizaci, budete moci díky tomuto
pojištění u Allianz nárokovat zpět většinu prostředků
(80 %), které jste do pobytu investovali. Cena pojištění
stornovacích poplatků je 2,5 % z celkové hodnoty
pobytu včetně dopravy. Pojištění není možno přiobjednat
dodatečně a poplatek za ně je nevratný. Dále nabízíme
také produkt zvaný pojištění nevyužité dovolené, které
vás na rozdíl od pojištění stornovacích poplatků chrání
i v průběhu pobytu v zahraničí. Cena pojištění nevyužité
dovolené je 3,3 % z celkové hodnoty pobytu.
Spoluúčast
Cestovní pojištění nevyžaduje spoluúčast klienta.
U pojištění stornovacích poplatků je spoluúčast
stanovena ve výši 20 % ze stornovacích poplatků, a to
jak v případě zrušení cesty z důvodu vážného akutního
onemocnění nebo úrazu, které vyžadují hospitalizaci,
tak v případě zrušení cesty z jiných důvodů dle
pojistných podmínek. Na pojištění odpovědnosti za
škodu se pojištěný podílí do výše 500 Kč.
Možnosti financování
Splátkový program bez navýšení
Home Credit, a. s., připravila pro klienty Student
Agency možnost zakoupit si studijní pobyt na
splátky, s možností volby nulového navýšení, a to již
8
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
DOPORUČENÍ PRO CESTY DO ZÁMOŘÍ
Našim klientům doporučujeme připojistit se
na cesty u pojišťovny Allianz i přesto, že nadále
zůstávají klienty zdravotní pojišťovny v ČR/SR.
Vyhnete se tak vysoké finanční spoluúčasti
v případě nutnosti převozu z ciziny domů.
Cestovní pojištění do zahraničí
1. Rozsah krytí a pojistné částky
Léčebné výlohy
Léčebné výlohy kromě zubního ošetření
Akutní zubní ošetření
Transport nemocného
Ubytování blízké osoby
při hospitalizaci pojištěného (max. 5 nocí)
bez omezení
10 000 Kč
bez omezení
2 000 Kč/1 noc
Úrazové pojištění
V případě smrti úrazem (neplatí pro osoby starší 70 let)
200 000 Kč
V případě trvalých následků úrazu
400 000 Kč
Na denní odškodné po dobu nezbytného léčení úrazu
100 Kč
Pojištění zavazadel
Na všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného
20 000 Kč
Na škodu na jedné věci
10 000 Kč
Na všechny škody na cennostech
10 000 Kč
Na jednu cennost
Na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla
5 000 Kč
10 000 Kč
Na jednu věc odcizenou z vozidla
5 000 Kč
Na jednu cennost odcizenou z vozidla
2 500 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na jednu pojistnou událost při škodě
Na životě a zdraví
2 000 000 Kč
Na věci
1 000 000 Kč
Následné
100 000 Kč
Doplňkové asistenční služby
Na právní pomoc
Na základní technickou pomoc při škodě na majetku v místě
bydliště pojištěného
35 000 Kč
5 000 Kč
2. Cena cestovního pojištění
Cena pojištění na 1–3 měsíce
Evropa kromě ČR (cena na 1 den pobytu - max. 120 dní)
36 Kč
Svět kromě USA (cena na 1 den pobytu – max. 90 dní)
72 Kč
Svět včetně USA (cena na 1 den pobytu – max. 90 dní)
98 Kč
Děti do 15 let včetně mají slevu 50 %!
Cena pojištění na 3–6 měsíců (paušální cena)
Evropa kromě ČR
Velká Británie a Severní Irsko
3 890 Kč
2 800 Kč
Svět kromě USA
10 500 Kč
Svět včetně USA
15 750 Kč
Cena pojištění na 6–12 měsíců (paušální cena)
Evropa kromě ČR
Velká Británie a Severní Irsko
4 450 Kč
3 700 Kč
Svět kromě USA
12 410 Kč
Svět včetně USA
20 950 Kč
Pojištění stornovacích poplatků
2,5 % z celkové ceny pobytu včetně dopravy
Pojištění nevyužité dovolené
3,3 % z celkové ceny pobytu včetně dopravy
Je doporučeno kombinovat s cestovním pojištěním Allianz
Ceny pojištění Allianz pro klienty ze Slovenska jsou uvedeny na
www.studentagency.sk.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
9
Studium na střední škole a univerzitě v zahraničí – školní rok 2014/2015
typ programu
USA
program J-1
PAX
USA
program J-1
CIEE
typ školy
státní
USA
program J-1
Nacel
státní
státní
školní rok
hostitelská
rodina
15–18,5
školní rok
hostitelská
rodina
hostitelská
rodina
15–18,5
15–18,5
pololetí
cena
cena CZK
cena EUR
do 25. 11. 2013
5 999 USD
116 980
4 499
do 1. 4. 2014
6 300 USD
122 850
4 725
680 USD
13 260
510
do 25. 11. 2013
do 15. 4. 2014
do 15. 4. 2014
pojištění
školní rok
státní
hostitelská
rodina
15–18,5
školní rok
hostitelská
rodina
státní
host. rodina
soukromá
hostitelská
rodina
rezidence
15–18,5
15–18,5
15–18,5
15–18,5
státní
hostitelská
rodina
16–18
státní
rezidence
11–18
soukromá
hostitelská
rodina
soukromá
státní
rezidence
hostitelská
rodina
16–18
11–18
12–18
Irsko
soukromá
hostitelská
rodina
12–18
Kanada
Nacel
Kanada
CISS
10
rezidence
státní
hostitelská
rodina
státní
hostitelská
rodina
12–18
15–17
15–18
118 950
6 200 USD
120 900
4 650
690 USD
13 450
518
6 000 USD
117 000
do 25. 11. 2013
6 300 USD
122 850
4 725
do 15. 4. 2014
6 400 USD
124 800
4 800
730 USD
14 230
548
do 25. 11. 2013
6 500 USD
126 750
4 875
do 15. 4. 2014
6 500 USD
126 750
4 875
690 USD
13 450
518
5 305 USD
103 450
3 979
345 USD
6 730
pojištění
od 10 450 USD od 203 780
od 7 838
školní rok
od 13 450 USD od 262 280
od 10 088
pololetí
od 10 450 USD od 203 780
od 7 838
školní rok
pololetí
od 13 450 USD od 262 280
od 10 088
od 15 475 USD
od 301 760
od 11 606
od 13 463
školní rok
od 17 950 USD od 350 020
1 trimestr
od 4 495 GBP
138 450
5 325
2 trimestry
od 5 595 GBP
172 330
6 628
3 trimestry
od 6 395 GBP
196 970
7 576
od 13 600 GBP
min.
1 trimestr 3 měsíce před od 9 080 GBP
plánovaným
2 trimestry
od 16 055 GBP
nástupem
do školy
3 trimestry
od 23 765 GBP
418 880
16 111
279 660
10 756
3 trimestry
494 490
19 019
731 960
28 152
10 922
1 trimestr
od 9 220 GBP
283 980
2 trimestry
od 18 350 GBP
565 180
21 738
3 trimestry
od 27 575 GBP
849 310
32 666
1 trimestr
od 5 495 EUR
142 870
5 495
2 trimestry
od 5 995 EUR
155 870
5 995
3 trimestry
220 870
8 495
1 trimestr
234 000
9 000
340 600
13 100
od 8 495 EUR
min.
3 měsíce před od 9 000 EUR
plánovaným
2 trimestry
od 13 100 EUR
nástupem
do školy
2 trimestry
od 11 400 EUR
3 trimestry
pololetí
školní rok
pololetí
školní rok
do 1. 4. 2014
do 30. 5. 2014
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
státní
14–18
12
Nový Zéland
státní
hostitelská
rodina
14–18
296 400
11 400
od 15 200 EUR
395 200
15 200
od 14 500 EUR
377 000
8 týdnů
od 7 100 NZD
3 termy
1 term
2 termy
státní
hostitelská
rodina
15–18
14
Francie
Belgie
státní
státní
hostitelská
rodina
hostitelská
rodina
14–18
15–18,5
státní
hostitelská
rodina
15–18
Španělsko
16–17
soukromá
Itálie
státní
hostitelská
rodina/rezidence
14–18
hostitelská
rodina
16–18
min.
4 měsíce před od 9 000 NZD
plánovaným
od 17 000 NZD
nástupem
do školy
od 29 000 NZD
od 160 950
od 6 190
od 284 900
od 10 958
od 416 250
od 16 010
od 518 000
od 19 923
113 600
4 369
144 000
5 538
272 000
10 462
464 000
17 846
1 800 EUR
46 800
1 800
2 550 EUR
66 300
2 550
4 500 EUR
117 000
4 500
školní rok
min.
3 měsíce před
plánovaným
nástupem
do školy
7 900 EUR
205 400
7 900
3 měsíce
do 1. 4. 2014
3 200 EUR
83 200
3 200
2 měsíce
Německo
15
4 termy
od 8 700 AUD
min.
4 měsíce před od 15 400 AUD
plánovaným
od 22 500 AUD
nástupem
do školy
od 28 000 AUD
2 termy
školní rok
13
259
pololetí
do 1. 7. 2014
Austrálie
hostitelská
rodina
4 500
259
do 15. 4. 2014
strana
4 575
6 730
3 trimestry
soukromá
6 100 USD
345 USD
pojištění
pololetí
1 term
podání
přihlášky
pojištění
soukromá
Velká Británie
15–18,5
délka
pobytu
pojištění
státní
USA
program F-1
hostitelská
rodina
věk
pojištění
státní
USA
program J-1
AYUSA
ubytování
3 měsíce
pololetí
pololetí
do 1. 4. 2014
4 250 EUR
110 500
4 250
školní rok
do 1. 4. 2014
4 950 EUR
128 700
4 950
3 měsíce
do 15. 4. 2014
2 850 EUR
74 100
2 850
pololetí
do 15. 4. 2014
3 900 EUR
101 400
3 900
školní rok
do 15. 4. 2014
4 400 EUR
114 400
4 400
3 měsíce
do 1. 4.2014
od 4 850 EUR
126 100
4 850
pololetí
do 1. 4. 2014
od 5 850 EUR
152 100
5 850
školní rok
do 1. 4. 2014
od 7 850 EUR
204 100
7 850
3 měsíce
do 1. 5. 2014
od 7 500 EUR
195 000
7 500
pololetí
do 1. 5. 2014
od 9 300 EUR
241 800
9 300
školní rok
do 1. 5. 2014
od 15 500 EUR
403 000
15 500
3 měsíce
do 25. 3. 2014
3 300 EUR
85 800
3 300
pololetí
do 25. 3. 2014
4 650 EUR
120 900
4 650
školní rok
do 25. 3. 2014
5 400 EUR
140 400
5 400
24–25
24–24
26–27
28–29
30–31
32–33
34–35
Nizozemí
státní
18+
školní rok
do 30. 6. 2014
4 000
160
37
Dánsko
státní
18+
školní rok
do 15. 3. 2014
4 000
160
38
360 750
13 875
40
645 450
24 825
41
18–19
USA
Community
College
USA
Univerzity
soukromá
hostitelská
rodina/rezidence
17+
školní rok
min.
3 měsíce před
plánovaným od 18 500 USD
nástupem
do školy
soukromá
rezidence
18+
školní rok
min.
3 měsíce před
plánovaným od 33 100 USD
nástupem
do školy
20–21
14 500
od 10 600 CAD od 206 700
od 7 950
od 17 300 CAD od 337 350
od 12 975
od 11 670 CAD od 227 560
od 8 753
od 21 810 CAD od 425 290
od 16 358
22–23
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
11
USA – státní střední škola (kulturně-výměnný program)
typ školy
státní střední škola
věk
15 – 18,5 let
ubytování
dobrovolnická hostitelská rodina
odlety
srpen 2014, leden 2015
jazykové znalosti
minimálně 3 roky studia angličtiny
délka pobytu
pololetí, školní rok
uzávěrka přihlášek
PAX – do 1. 4. 2014, CIEE – do 15. 4. 2014, AYUSA – do 15. 4. 2014,
Nacel Open Door – do 15. 4. 2014
Omezená kapacita programů, přihlaste se co nejdříve.
Možnost studia na středních školách ve Spojených
státech je nabízena v rámci kulturní výměny studentů ze všech zemí světa – student má díky
účasti v programu možnost poznat odlišnou kulturu a zároveň se zdokonalit v anglickém jazyce.
Hlavním cílem programu je poznání kultury cizí
země, nikoliv akademické vzdělání.
Umístění a oblast pobytu
Účastníci programu mohou být umístěni kdekoliv
na území USA, od venkova přes malé město až po
předměstí větších měst. Místo pobytu ovlivňuje
budoucí hostitelská rodina, která si vybírá studenta na základě jeho přihlášky. Následně partnerská organizace zajišťuje místo na střední škole.
Hostitelské rodiny mají právo vybírat si studenta a
tento proces nelze nijak uspíšit. Může se tedy stát,
že student obdrží informace o rodině a škole až
několik dní před odletem do USA, tj. do 1. 9. 2014.
Studium na High School
Vzdělávací systém ve Spojených státech amerických se výrazně liší od evropských standardů a
školského systému v ČR /SR. Studenti jsou hodnoceni nejen na základě faktických znalostí, ale
také s ohledem na plnění zadaných úkolů, domácí
přípravu a aktivitu ve vyučování. Všichni účastníci programu si musí udržovat dobrý prospěch
(známky ne horší než 3), tzn. v americké stupnici
známkování do C+.
Aktivity pro volný čas
Ve Spojených státech jsou sportovní aktivity nedílnou součástí každodenního života studentů. Nabízí
se vám příležitost stát se členem některého ze školních klubů a získat třeba zkušenosti s typicky americkými sporty – baseballem, basketbalem nebo
americkým fotbalem. Účast ve školních aktivitách
doporučujeme, a nemusí jít pouze o sport. V nabídce
jsou vždy i umělecké kroužky jako např. drama, hra
na hudební nástroje nebo výtvarný kroužek.
Ubytování – hostitelská rodina
Hostitelské rodiny jsou rodiny dobrovolníků ze
střední a nižší střední vrstvy obyvatel. Většina hostitelských rodin má omezené možnosti cestování a právě kulturní výměna je výraznou motivací
pro jejich účast v programu. Jde o rodiny pocházející z menších komunit a tím pádem o umístění
v malých městech nebo na venkově. S hostitelskou
rodinou student tráví spoustu společného času, je
zahrnut do rodinných aktivit a stává se dočasně
nedílnou součástí rodiny.
Místní koordinátor
Po celý rok vám bude k dispozici místní koordinátor, který výborně zná vaši novou rodinu a školu,
kterou budete navštěvovat. Je možné se na něj
kdykoliv během pobytu obrátit. Navíc každý student obdrží telefonní kontakt na nonstop službu
partnerské organizace v USA; stejně tak i my nabí-
12
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
zíme klientům nonstop helplinku, kde je k dispozici česky hovořící zástupce naší agentury.
Kritéria pro přijetí do programu
1. Věk: Program je určen studentům ve věku 15–18,5
let, kteří se narodili v rozmezí od 15. 3. 1996 do 15.
7. 1999. Student nesmí být při nástupu do programu
starší než 18,5 let.
2. Status studenta: Programu se může účastnit
pouze student střední školy v ČR /SR, který neukončil
vzdělání maturitou nebo jinou zkouškou.
3. Znalost angličtiny: Je zapotřebí, aby angličtina
patřila mezi školní předměty kandidátů a věnovali se
jí alespoň tři roky.
4. Motivace: Rozhodnutí o účasti v programu nesmí
být pouze snem rodičů, ale i studenta samotného.
Očekává se od něj schopnost samostatného rozhodování, zájem a pozitivní přístup ke studiu, ochota
a tolerance při zapojování se do života hostitelské
rodiny. Zájemci o program by neměla chybět schopnost učit se, překonávat nejrůznější překážky a přizpůsobit se novému prostředí.
5. Prospěch: Student by neměl mít na vysvědčení
za poslední tři roky studia známku horší než 3.
6. Zdravotní stav: Účastníci tohoto programu by měli
být v dobrém zdravotním stavu, neměli by trpět žádnou vážnou alergií a nesmí mít žádné vážné psychické problémy. Americké školy navíc vyžadují splnění
všech potřebných očkování.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
13
1. PAX International
PAX International je nezisková organizace, která
má hlavní sídlo v Port Chesteru v New Yorku a byla
založena v roce 1990.
Oblast pobytu
Místo pobytu ovlivňuje budoucí hostitelská rodina,
která si vybírá studenta na základě jeho přihlášky.
Následně partnerská organizace zajišťuje místo na
střední škole. Hostitelské rodiny mají právo vybírat si
studenta a tento proces tedy nelze nijak uspíšit.
Důležité
Program ve státních školách s ubytováním v dobrovolnických hostitelských rodinách má velmi omezenou
kapacitu. Pokud máte o tento typ programu zájem,
kontaktujte nás prosím co nejdříve.
Garanti programu jsou akreditované neziskové vládní
organizace působící na trhu desítky let. Všechny provozují své programy v souladu s předpisy Ministerstva
zahraničních věcí Spojených států a jsou oprávněny
vydat formulář DS-2019, který umožňuje účastníkům
programu získat typ víza J-1.
Uzávěrka přihlášek
Pro nástup v srpnu 1. 4. 2014.
Individuální odletové termíny
Odletové termíny jsou plánovány v průběhu srpna/
září 2014. Termíny pro odlety jednotlivých studentů
jsou určeny v závislosti na začátku školního roku
v konkrétních školách a na získání umístění, proto si
raději na srpen už nic neplánujte.
Cena pobytu
USD
CZK
EUR
školní rok 2014/2015
Podání kompletní oficiální přihlášky do
25. 11. 2013
5 999
116 980
4 499
1. 4. 2014
6 300
122 850
4 725
680
13 260
510
roční pojištění
poplatky navíc
mezinárodní letenka
poplatek SEVIS
(splatný s cenou programu)
J-1 vízum – poplatek ambasádě
(cena ke dni 1. 10. 2013 – částka se
může v průběhu roku měnit)
cca 1 500 USD
180 USD
160 USD
Cena zahrnuje
• zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování
v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech
plnou penzi)
• v yzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem
• zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné
škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel
• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály (atlas USA aj.)
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před
odletem (červen 2014)
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku cca 1 500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
• SEVIS poplatek (je vám fakturován s programovým
poplatkem)
• školní obědy
2. CIEE
Cena pobytu
CIEE – Council on International Educational Exchange – je nezisková organizace se sídlem v Portlandu ve státě Maine. Výměnné programy nabízí již
od roku 1947.
Oblast pobytu
V přihláškách podaných do 30. 1. 2014 je možné
uvést preferovanou oblast pobytu.
Školení v New Yorku – ZDARMA!
Po příletu do USA proběhne školení v New Yorku.
Máte zde možnost potkat ostatní zahraniční studenty, získáte informace o programu, americké
kultuře a absolvujete výlet po nejvýznamnějších turistických atrakcích New Yorku. Toto školení je již zahrnuto v ceně programu.
Obvyklý program školení
1. den: Přílet studentů s průvodcem STUDENT
AGENCY, vyzvednutí na letišti a odvoz do hotelu.
2. den: Dopoledne – školení na téma americký
způsob života, americká kultura, užitečné rady
k pobytu, příprava na pobyt, informace o pojištění,
studijní poradenství. Odpoledne – výlet do New York
City, návštěva Empire State Building/Rockefeller
Centre, výlet lodí k soše Svobody. Večeře v restaraci
na Times Square.
3. den: Odlet k hostitelské rodině.
Odlety do New Yorku jsou vždy skupinové, s doprovodem zástupce naší společnosti. Z New Yorku studenti
odlétají individuálně k hostitelským rodinám, k odbavení v New Yorku je doprovází zástupce partnerské
organizace CIEE.
Uzávěrka přihlášek
Sleva 100 USD při podání přihlášky do 25. 11. 2013.
Uzávěrka do 15. 4. 2014.
Skupinové termíny odletu
Odletové termíny jsou vždy v úterý a konkrétní datum
bude upřesněno. Termíny odletů stanovuje naše
partnerská organizace a jsou závazné – není možné
je měnit. Raději si proto na srpen už nic neplánujte
a buďte připraveni odlétat třeba i v prvním odletovém
termínu na konci července.
14
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
USD
CZK
EUR
školní rok 2014/2015
Podání kompletní oficiální přihlášky do:
25. 11. 2013
6 100
118 950
4 575
15. 4. 2014
6 200
120 900
4 650
po 15. 4. 2014
na vyžádání
6 505
126 850
4 879
roční pojištění
690
13 450
518
pololetí ve školním roce 2014/2015 – nástup srpen
Podání kompletní oficiální přihlášky do:
15. 4. 2014
6 000
117 000
4 500
pojištění
345
6 730
259
poplatky navíc
příplatek za region do 30. 1. 2014
900 USD
příplatek za včasné umístění
do 31. 7. 2014
3 000 USD
letenka do/z New Yorku
cca 1 300 USD
letenka vnitrostátní
(cena závisí na oblasti pobytu)
cca 300–500 USD
poplatek SEVIS
(splatný s cenou programu)
180 USD
J-1 vízum – poplatek ambasádě
(cena ke dni 1. 10. 2013 – částka se
může v průběhu roku měnit)
160 USD
Cena zahrnuje
• zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování
v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech
plnou penzi)
• v yzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem
• zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné
škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel
• vstupní jazykový test
• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály (atlas USA aj.)
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před
odletem (červen 2014)
• asistenci STUDENT AGENCY při realizaci programu
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
• dvoudenní školení v New Yorku
• doprovod Student Agency do New Yorku
Cena nezahrnuje
• letenku do/z New Yorku: cca 1 300 USD
• vnitrostátní let na/z místa pobytu: cca 300–500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
• SEVIS poplatek
• školní obědy: cca 5 USD/oběd
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
15
3. AYUSA International
AYUSA International je nezisková organizace, která
má hlavní sídlo v San Franciscu v Kalifornii a byla
založena v roce 1980.
Oblast pobytu
Místo pobytu ovlivňuje budoucí hostitelská rodina,
která si vybírá studenta na základě jeho přihlášky.
Následně partnerská organizace zajišťuje místo na
střední škole. Hostitelské rodiny mají právo vybírat si
studenta a tento proces tedy nelze nijak uspíšit.
Důležité
Program ve státních školách s ubytováním v dobrovolnických hostitelských rodinách má velmi omezenou
kapacitu. Pokud máte o tento typ programu zájem,
kontaktujte nás prosím co nejdříve.
Uzávěrka přihlášek
Sleva 100 USD při podání přihlášky do 25. 11. 2013.
Uzávěrka 15. 4. 2014.
Individuální odletové termíny
Odletové termíny jsou plánovány v průběhu srpna/
září. Termíny pro odlety jednotlivých studentů jsou
určeny v závislosti na začátku školního roku v konkrétních školách a na získání umístění: 19. 7., 26. 7.,
2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8., 6. 9. 2014.
První
již 25 uzávěrka
se sle . 11. 201
3
vou 1
00 U
SD.
16
Cena pobytu
USD
CZK
EUR
školní rok 2014/2015
Podání kompletní oficiální přihlášky do:
25. 11. 2013
6 300
122 850
4 725
15. 4. 2014
6 400
124 800
4 800
roční pojištění
730
14 230
548
poplatky navíc
mezinárodní letenka
cca 1 500 USD
poplatek SEVIS
(splatný s cenou programu)
180 USD
J-1 vízum – poplatek ambasádě
(cena ke dni 1. 10. 2013 – částka se
může v průběhu roku měnit)
160 USD
Cena zahrnuje
• zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování
v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech
plnou penzi)
• v yzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem
• zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné
škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel
• vstupní jazykový test
• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály (atlas USA aj.)
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před
odletem (červen 2014)
• asistenci STUDENT AGENCY při realizaci programu
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
Cena nezahrnuje
• letenku do/z New Yorku: cca 1 300 USD
• vnitrostátní let na/z místa pobytu: cca 300–500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
• SEVIS poplatek (je vám fakturován s programovým
poplatkem)
• školní obědy: cca 5 USD/oběd
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
4. Nacel Open Door
Cena pobytu
Nacel Open Door sídlí ve městě St. Paul ve státě
Minnesota. Výměnné programy nabízí již od roku
1964. Programu se účastní studenti z více než
25 zemí světa.
USD
CZK
EUR
školní rok 2014/2015
Podání kompletní oficiální přihlášky do:
15. 4. 2014
6 500
126 750
4 875
pojištění
690
13 450
548
pololetí ve školním roce 2014/2015 – nástup srpen
Uzávěrka přihlášek
Pro nástup v srpnu je uzávěrka 15. 4. 2014.
Podání kompletní přihlášky do:
Individuální odletové termíny
Odletové termíny jsou plánovány v průběhu srpna/
září 2014. Termíny pro odlety jednotlivých studentů
jsou určeny v závislosti na začátku školního roku
v konkrétních školách a na získání umístění, proto si
raději na srpen už nic neplánujte.
Vstup
ní j
vaší j azykový t
est k
azyko
je u n vé pokro určení
čilos
ás ZD
ti
ARM
A.
15. 4. 2014
5 305
103 450
3 979
pojištění
345
6 730
259
Poplatky navíc
mezinárodní letenka
cca 1 500 USD
poplatek SEVIS
(splatný s cenou programu)
180 USD
J-1 vízum – poplatek ambasádě
(cena ke dni 1. 10. 2013 – částka se
může v průběhu roku měnit)
160 USD
Cena zahrnuje
• zprostředkování studia na státní střední škole a ubytování
v dobrovolnické hostitelské rodině, polopenzi (o víkendech
plnou penzi)
• v yzvednutí studenta na letišti v místě pobytu členem
hostitelské rodiny nebo místním koordinátorem
• zdravotní pojištění a pojištění zodpovědnosti za hmotné
škody a ztráty či poškození cestovních zavazadel
• podklady pro vyřízení víza
• školní učebnice u povinných předmětů
• přípravné a informační materiály (atlas USA aj.)
• informační schůzku pro studenty a jejich rodiče před
odletem (červen 2014)
• student handbook
• asistenci a podporu místního koordinátora
• nonstop helplinku v USA
• nonstop helplinku STUDENT AGENCY
Cena nezahrnuje
• zpáteční letenku cca 1 500 USD
• kapesné (doporučujeme 200–250 USD/měsíc)
• studijní materiály u předmětů navíc
• poplatek za vízum (hradíte přímo ambasádě)
• SEVIS poplatek (je vám fakturován s programovým
poplatkem)
• školní obědy
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
17
USA – státní/soukromá střední škola
Kritéria pro přijetí
Každá škola si určuje vlastní pravidla při posuzování
přijetí studenta. Ve většině případů je to dobrý
prospěch, znalost angličtiny (ověřená testem a pohovorem), dobrý zdravotní stav a vysoká motivace
ke studiu.
typ školy
státní/soukromá střední škola
věk
15–18,5 let
ubytování
hostitelská rodina, rezidence
nástupní termíny
září 2014, leden 2015
jazykové znalosti
dobrá znalost angličtiny – SLEP test/ELTiS test/TOEFL
pololetí, školní rok
uzávěrka přihlášek
3 měsíce před plánovaným odletem
Akademický program je ideální pro studenty, kteří
chtějí mít možnost vybrat si ke studiu kvalitní školu
a místo svého pobytu. Nabízíme možnost studia po
celých Spojených státech, velmi atraktivní jsou školy
na Floridě, v Kalifornii nebo na východním pobřeží
USA. V nabídce jsou jak školy s ubytováním v hostitelské rodině, tak školy rezidenční.
Umístění a oblast pobytu
Při podání přihlášky si můžete zvolit školu sami nebo
vám s výběrem rádi pomůžeme. Všechny školy jsou
velmi kvalitní, každá je trochu jiná – jedna se specializuje na výuku golfu, jiná na jízdu na koni, další
připravuje budoucí muzikálové zpěváky. Každá škola
je v něčem výjimečná a jiná než ty ostatní – určitě
z naší nabídky vyberete pro sebe tu nejlepší.
Nabízíme vám tyto varianty pobytu:
Státní škola – placená hostitelská rodina
Soukromá škola
– placená hostitelská rodina
Soukromá škola – rezidence
Naše doporučení
oporučujeme studentům
d
s vysokými nároky na přizpůsobení pobytu
individuálním požadavkům
s peciální nabídka bez možnosti výběru místa
pobytu a školy pro studenty nesplňující
podmínky kulturně-výměného programu J-1
ro každého, kdo chce mít možnost vybrat
p
si místo svého pobytu
v e většině škol speciální programy pro
zahraniční studenty, kteří potřebují pomoc
s cizím jazykem
ožnost ubytování v hostitelské rodině
m
nebo rezidenci školy
Speciální nabídka - program bez možnosti výběru
místa pobytu a školy
Kromě programu s možností výběru místa pobytu
a školy vám nabízíme také levnější variantu studia bez
možnosti výběru lokality a školy. Program je vhodný
pro studenty, kteří nesplňují některou z podmínek
kulturně-výměnného pobytu J-1. Studenti zpravidla
studují ve státech Iowa, Nebraska, Kentucky, Utah,
apod. a jsou obvykle ubytováni v rodině s jiným
zahraničním studentem. Umístění je garantováno.
Uzávěrka přihlášek je 15. 11. pro studium od ledna,
a 1. 7. pro studium od září.
Víza
Ke všem zde uvedeným pobytům v USA je zapotřebí
studijní vízum typu F-1.
alé skupiny studentů ve třídě v případě
m
soukromé školy
kvalitní zázemí v internátních školách
studium je možné již v délce pěti měsíců
s oukromé školy jsou ideální pro vysoce
motivované studenty, kteří chtějí
v budoucnu pokračovat ve studiu na
univerzitě v zahraničí
18
USD
CZK
EUR
Program bez možnosti výběru místa pobytu a školy
Státní/soukromá střední škola – hostitelská rodina
pololetí
10 450
203 780
7 838
školní rok
13 450
262 280
10 088
Programy s možností výběru školy
Státní střední škola – hostitelská rodina
délka pobytu
Program je určen studentům ve věku 15–18,5 let.
Studenti studují ve škole společně s americkými
vrstevníky a dalšími mezinárodními studenty. Americké školy jsou skvěle vybaveny, nabízejí širokou škálu
předmětů i sportovního vyžití.
Cena pobytu (školní rok)
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Prog
ra
výběr m nabíze
jící m
u
mí
Do A
merik sta pobyt ožnost
ua
ys
studi tudent ce školy.
jní víz
s
um F tuje na
-1.
San Luis
Coastal Unified
School District
San Luis
Obispo,
Kalifornie
25 450
496 280
19 088
El Camino Real
Charter High
School
Los Angeles,
Kalifornie
24 950
486 530
18 713
Indian River
School District
Florida
22 450
437 780
16 840
Soukromá střední škola – hostitelská rodina
MarywoodPalm Valley
School
Los Angeles,
California
29 720
579 540
22 290
The Newman
School
Boston, MA
47 030
917 090
35 273
Doane
Academy
Burlington,
New Jersey
30 469
594 150
22 600
Výčet škol není kompletní. Pro více informací nás kontaktujte.
Rádi vám zprostředkujeme také studium na soukromé internátní
škole. Na některých školách je možno studovat pouze jeden semestr,
rádi vám podáme bližší informace.
Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnější školy
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci
• stravu: od pondělí do pátku polopenze, o víkendech plná
penze (u šk. rezidence plná penze celý týden)
• zdravotní pojištění
• transfer z letiště
• registrační poplatky
• pravidelné zprávy o průběhu studia
• informační balíček
• poplatek za zprostředkování pobytu
Cena nezahrnuje
• dopravu do USA a zpět
• náklady na místní dopravu
• učebnice, slovníky, školní pomůcky
• kapesné
• školní uniformu
• studijní materiály
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
19
Velká Británie – státní/soukromá střední škola
Cena pobytu
CZK
EUR
státní/soukromá střední škola
věk
11–18 let
ubytování
školní rezidence, hostitelská rodina
1 trimestr
od 4 495
138 450
5 325
nástupní termíny
září 2014, leden 2015 (duben 2015 dle kapacity)
2 trimestry
od 5 595
172 330
6 628
3 trimestry
od 6 395
196 970
7 576
3 trimestry
(program junior)
od 7 395
227 770
8 760
Program bez možnosti výběru školy
Velká Británie: státní střední škola – hostitelská rodina
jazykové znalosti
minimálně 2–3 roky angličtiny, pro program ELP základní znalost
délka pobytu
1, 2 nebo 3 trimestry
uzávěrka přihlášek
nejpozději 2–3 měsíce před plánovaným odjezdem, kapacita škol může být omezená
Velká Británie patří mezi nejvýznamnější kulturní centra
Evropy a zároveň je považována za zemi s jedním
z nejkvalitnějších vzdělávacích systémů vůbec.
Naše doporučení
kvalitní akademický program
v ýběr ze 2 typů programů - s možností a bez možnosti výběru místa pobytu a školy
trimestrální systém studia na
3, 7 nebo 10 měsíců
vysoká flexibilita programu
kvalitní příprava ke studiu na univerzitě
ožnost volného cestování a cestování
m
domů během školních prázdnin (pouze
program s možností výběru školy)
Kritéria pro přijetí
Jazykové znalosti budou prověřeny písemným testem
a pohovorem ve STUDENT AGENCY. Některé soukromé
školy mohou navíc vyžadovat test vědomostní.
speciální podmínky. Ideální je pro ně ubytování v rezidenci školy. Největší zastoupení mají v naší nabídce školy
z jihu Anglie. Zde působí nejvíce koordinátorů partnerské
organizace a také přízvuk tady má jednu z nejčistších
forem. Na výběr máte ze škol sídlících ve městech
Brighton, Chichester, Lewes, Blatchington, Canterbury,
Hove, Impington, Eastbourne, Worthing, Brixham, Crediton, Rochester, Dover, Ramsgate aj.
V případě zájmu o studium na soukromé internátní škole
je potřeba podat přihlášku velmi brzy, nejlépe rok před
plánovaným začátkem studia. O tyto školy je velký zájem
i ze strany britských studentů, kteří na přijetí mnohdy
čekají i několik let.
Studenti navštěvující soukromou školu bývají ubytováni
v areálu školy ve vícelůžkových pokojích s ostatními studenty nebo v hostitelské rodině, v jednolůžkovém pokoji.
V případě ubytování ve školní rezidenci mají studenti
zajištěnou plnou penzi od pondělí do neděle, pro studenty ubytované v rodinách je zajištěna v průběhu týdne
polopenze (obědy je možné zakoupit ve škole) a plná
penze o víkendech. Ve školních rezidencích i hostitelských rodinách bydlí studenti po celý školní rok kromě
období vánočních a velikonočních prázdnin. Během
prázdnin v polovině trimestru, kdy je škola zavřená, se
studenti přesouvají z rezidenčního ubytování do hostitelských rodin.
Umístění a oblast pobytu
Program s možností výběru školy
Většina škol je spíše v malých městech, ale lze zajistit
i umístění ve velkoměstě. Při podání přihlášky si můžete
buď zvolit školu, na které byste si přáli, aby vaše dítě studovalo, nebo vám s výběrem rádi pomůžeme. O přijetí
studenta ke studiu rozhoduje daná střední škola. Při
výběru nejvhodnější školy se držíme vašich představ,
rozhodující je ale také úroveň znalosti cizího jazyka
a schopnosti studenta.
K levnějším variantám pobytu patří studium na státních středních školách. Pro studenty mladší 16 let platí
20
GBP
typ školy
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Příplatek za preference v rámci Anglie
Program bez možnosti výběru školy
Máte-li zájem o studium ve Velké Británii, přičemž netrváte na konkrétním místě pobytu a akceptujete, že
výběr školy provede naše partnerská organizace, je vám
určen tento speciální typ programu pro studenty ve věku
16–18 let s atraktivní cenou. Studium probíhá na státní
škole, ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách
pocházejících z menších komunit. S rodinou studenti
zůstávají i o prázdninách a svátcích.
Jih, Jihovýchod,
Jihozápad
Midlands
Sever, Severovýchod,
Severozápad
500
15 400
592
300
9 240
355
200
6 160
237
V případě zájmu o ubytování v rezidenci nebo ubytování bez
stravy (tzv. self catering) nás neváhejte kontaktovat.
Program s možností výběru školy a místa pobytu
státní střední škola – hostitelská rodina
1 trimestr
od 5 485
168 940
6 498
2 trimestry
od 9 650
297 220
15 242
3 trimestry
od 10 270
316 320
12 166
státní střední škola – školní rezidence
Za příplatek si student může zvolit konkrétní oblast
pobytu kdekoli v rámci Velké Británie.
3 trimestry
1 trimestr
od 9 080
279 660
Studium a školský systém
Školský systém ve Velké Británii se od našeho značně
liší. Studenti ve věku 11–18 let spadají do kategorie
„secondary education“. V průběhu těchto let skládají několik zkoušek, které rozhodují o jejich dalším
studiu. V 16 letech je to zkouška GCSE, v 18 letech pak
závěrečná zkouška A-LEVEL, popř. IB. Britský vzdělávací
systém umožňuje zahraničním studentům nastoupit
pouze do tříd odpovídajících 1. nebo 3. ročníku naší
střední školy. Studenti mají na výběr ze široké škály
předmětů. Školní rok je rozdělen na tři trimestry – začíná
v září a končí v průběhu první poloviny července. Kromě
letních prázdnin mají studenti dohromady asi třítýdenní
volno v průběhu Vánoc a Velikonoc a týden volna
v polovině trimestru. V soukromých i některých státních
školách může být vyžadováno nošení školní uniformy.
2 trimestry
od 16 055
494 490
19 019
3 trimestry
od 23 765
731 960
28 152
Programový poradce
Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci partnerské organizace ve Velké Británii jsou zodpovědní za malý počet
studentů, se kterými jsou ve stálém kontaktu. Spolu se
školním poradcem dohlížejí na hladký průběh studia,
správný výběr volitelných předmětů a spokojenost
v rodině.
Na začátku pobytu programový poradce studenta
navštíví, aby se seznámili a prošli spolu pravidla programu a rady pro prožití úspěšného roku.
od 13 600
418 880
16 111
soukromá střední škola – hostitelská rodina
10 756
soukromá střední škola – školní rezidence
1 trimestr
od 9 220
283 980
2 trimestry
od 18 350
565 180
10 922
21 738
3 trimestry
od 27 575
849 310
32 666
Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnějšího programu/školy
• v ýběr hostitelské rodiny nebo ubytování ve školní rezidenci
• stravu: rezidence – plná penze, hostitelská rodina – od
pondělí do pátku polopenze, o víkendech plná penze
• registační poplatky školy
• poplatek za studium na soukromé škole
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• služby britského koordinátora
• zprávy o průběhu studia
• místní školení po příjezdu
• informační balíček
Cena nezahrnuje
• dopravu do Velké Británie a zpět
• místní dopravu ve Velké Británii
• pojištění (viz str. 7)
• učebnice, slovníky, školní pomůcky
• kapesné: doporučujeme 200–250 GBP/měsíc
• školní uniformu (u soukromých škol)
• studijní materiály
• studentský fond - většinou u soukromých škol
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
21
Irsko – státní/soukromá střední škola
typ školy
státní/soukromá střední škola
věk
12–18 let
ubytování
hostitelská rodina, školní rezidence (pouze u soukromých škol)
nástupní termíny
srpen/září 2014, leden 2015
jazykové znalosti
minimálně 3 roky studia angličtiny
délka pobytu
1, 2 nebo 3 trimestry
uzávěrka přihlášek
nejpozději 2–3 měsíce před plánovaným nástupem
Irsko je země proslulá svou otevřeností, krásou
a klidem. Zároveň je to kulturně vyspělá země
s moderním pohledem na dnešní svět. Drsný ráz této
země a velmi přátelská povaha místních obyvatel
uchvátí jistě každého návštěvníka.
Naše doporučení
ideální pro studenty, které láká studium
v zahraničí, ale zároveň nechtějí být celý
rok příliš vzdáleni od domova
ožnost cestovat domů na Vánoce
m
a Velikonoce, popř. i během týdenního
volna uprostřed trimestru (pouze program
s možností výběru školy)
výběr ze dvou typů programů - s možností
a bez možnosti výběru místa pobytu a školy
délka pobytu 1, 2 nebo 3 trimestry
Kritéria pro přijetí
Jazyková pokročilost bude prověřena písemným testem a pohovorem ve STUDENT AGENCY.
V případě soukromých škol bývá zpravidla požadován
vědomostní test z angličtiny a matematiky.
Umístění a oblast pobytu
Program s možností výběru školy
Studenti volí studium na státní nebo soukromé střední
škole, s výběrem vám samozřejmě rádi pomůžeme.
Naše partnerská organizace v Irsku všechny školy velmi
podrobně zná a dokáže studentovi vybrat takové místo,
kde budou schopni rozeznat jeho přednosti a dále
rozvíjet jeho osobnost. V naší nabídce najdete školy
z celého Irska, nejčastěji se však nachází ve městech
Dublin, Cork, Limerick, Sligo, Galway a Kilkenny.
Studenti jsou ubytováni buď v hostitelské rodině,
v jednolůžkovém pokoji s plnou penzí (oběd ve formě
balíčku) nebo v areálu školy ve vícelůžkovém pokoji s ostatními studenty. I v tomto případě mají zajištěnu plnou
penzi. Ve školních rezidencích i hostitelských rodinách
bydlí studenti po celý školní rok kromě období vánočních
a velikonočních prázdnin. Během prázdnin v polovině
trimestru, kdy je škola zavřená, se studenti přesouvají
z rezidenčního ubytování do hostitelských rodin.
Program bez možnosti výběru školy
Máte-li zájem o studium v Irsku, přičemž netrváte na
konkrétním místě pobytu, je vám určen tento speciální
typ programu, který vás zaujme atraktivní cenou. Program je určen studentům ve věku 13–18 let. Studenti
navštěvují státní školu a jsou po celou dobu pobytu ubytováni v hostitelských rodinách pocházejících z menších
komunit. S rodinou studenti zůstávají i o prázdninách
a svátcích.
Ve věku 15–16 let absolvují studenti tzv. „transition year“
(s minimálním počtem hodin studia), ve kterém musí absolvovat praxi v některém z vybraných oborů. Poté jsou
schopni lépe se rozhodnout pro své budoucí povolání.
V 16 letech se do školy vracejí a středoškolské vzdělání
dokončují ve věku 18 let. Studenti mají na výběr z široké
škály předmětů. Tyto předměty jsou vyučovány ve dvou či
třech úrovních obtížnosti. Školní rok je rozdělen na tři trimestry probíhající od září do konce května. Kromě letních
prázdnin mají studenti zhruba třítýdenní volno v průběhu
Vánoc a Velikonoc a týden volna v polovině 1. a 2. trimestru. Ve většině irských škol je pro studenty povinná školní
uniforma.
Programový poradce
Programový poradce dohlíží na hladký průběh pobytu,
student se na něj může kdykoliv obrátit s prosbou o radu
či pomoc. Studentovi jsou nápomocní samozřejmě
také zaměstnanci střední školy a hostitelská rodina. Na
začátku pobytu programový poradce studenta navštíví,
aby se seznámili a prošli spolu pravidla programu a probrali užitečné rady k prožití úspěšného roku.
Cena pobytu
EUR
CZK
Program bez možnosti výběru školy
státní střední škola – hostitelská rodina
1 trimestr
od 5 495
od 142 870
2 trimestry
od 5 995
od 155 870
3 trimestry
od 8 495
od 220 870
Program s možností výběru lokality a školy
státní střední škola – hostitelská rodina
1 trimestr
6 185
2 trimestry (podzim)
10 650
160 810
276 900
2 trimestry (jaro)
9 140
237 640
3 trimestry
11 635
302 510
soukromá střední škola – hostitelská rodina
1 trimestr
9 000
od 234 000
2 trimestry (podzim)
13 100
od 340 600
2 trimestry (jaro)
11 400
od 296 400
3 trimestry
15 200
od 395 200
soukromá střední škola – školní rezidence
3 trimestry
14 500
od 377 000
Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnějšího programu/školy
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve studentské rezidenci
• stravu – plná penze
• registrační poplatky
• poplatek za studium na soukromé škole
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• služby místního poradce
• zprávy o průběhu studia
• informační balíček
• školní uniformu
• učebnice k povinným předmětům
Cena nezahrnuje
• dopravu do Irska a zpět
• pojištění (viz str. 7)
• kapesné: doporučujeme 150–200 EUR/měsíc pobytu
• náklady na místní dopravu – neměly by přesáhnout
60 EUR/měsíc
• školní depozit na zvláštní výdaje
(cca 300–500 EUR/trimestr)
Studium a školský systém
Školský systém v Irsku je značně odlišný od našeho.
Základní vzdělání absolvují žáci ve věku 6–11 let. Poté
přecházejí na tříletý „junior cycle“, kterým ukončí povinnou školní docházku.
22
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
23
Kanada – státní/soukromá střední škola
typ školy
Cena pobytu
státní/soukromá střední škola
věk
15–17 let (Nacel), 15–18 let (CISS)
ubytování
hostitelská rodina
nástupní termíny
srpen/září 2014, únor 2015
jazykové znalosti
komunikativní znalost angličtiny nebo francouzštiny
délka pobytu
semestr, školní rok
uzávěrka přihlášek
pro nástup v září 1. 4. 2014 (Nacel), 30. 5. 2014 (CISS)
pro nástup v únoru 30. 9. 2014
Když se řekne Amerika, většině lidí se automaticky
vybaví Spojené státy americké. Zapomíná se často
na Kanadu, stát ležící severně od USA, který je
nejen větší, ale i nesmírně zajímavý. Kanada je
země divoké, krásné přírody, stejně jako kosmopolitních velkoměst. Má dva oficiální jazyky – angličtinu
a francouzštinu. Studenti si tedy mohou při svém
pobytu vybrat, kterému jazyku se chtějí více věnovat.
Naše doporučení
CZK
EUR
anglický program: státní střední škola – hostitelská rodina
pololetí
od 10 600
206 700
7 950
školní rok
od 17 300
337 350
12 975
Programy s možností výběru školy – Laurentinská vysočina
francouzský program: státní střední škola – hostitelská rodina
Nacel
Partnerská organizace Nacel zajišťuje program jako
kulturně-výměnný pobyt. Studenti jsou ubytováni
v hostitelské rodině, se kterou zůstávají i v době
prázdnin a svátků.
CISS
Tento program je ideální pro starší studenty a ty, kteří
mají zájem o studium ve velkoměstech (Vancouver,
Ottawa, Calgary, apod.). Studenti jsou ubytováni
v hostitelské rodině. Partnerská organizace CISS
umožňuje studentům cestovat během studijního
pobytu např. na vánoční svátky domů.
studijní programy pro studenty všech
úrovní cizího jazyka, hodiny angličtiny
poskytované kanadskými školami navíc
pomohou studentovi zvládnout jazyk
za velmi krátkou dobu
provincie Québec – možnost studovat
současně angličtinu i francouzštinu
ožnost vybrat si místo pobytu – menší
m
město či velkoměsto
zajistíme
vám kompletní servis umožňující
strávit v této krásné zemi opravdu kvalitní rok
Umístění a oblast pobytu
Účastník programu má možnost vybrat si mezi
studiem na státní a soukromé škole, ve francouzsky
či anglicky mluvící oblasti. V Kanadě nabízíme dva
typy programů se dvěma partnerskými organizacemi.
Student si může vybrat provincii a místo pobytu,
přičemž umístění v konkrétní škole není zcela
garantováno. V naší nabídce jsou jak menší města, tak
kosmopolitní velkoměsta.
24
CAD
Programy s možností výběru školy – Regina, Winnipeg, Fredericton,
Halifax, Charlottetown
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
SLE
P tes
t/EL
Ti S
Test test
k urč
pokro
ení
čilos
ti – u jazykové
nás Z
DARM
A
.
pololetí
od 11 670
227 560
8 753
školní rok
od 21 810
425 290
16 358
Programy s možností výběru školy – Montreal
bilingvní program: státní střední škola – hostitelská rodina
pololetí
od 12 625
246 190
9 469
školní rok
od 23 700
462 150
17 775
Programy s možností výběru školy – Britská Kolumbie (Vancouver),
Ontario (Toronto, Ottawa)
Studium a školský systém
Školy většinou nabízejí výuku základních předmětů
na dvou úrovních lišících se v náročnosti. Až na pár
výjimek fungují školy ve dvousemestrálním systému,
přičemž v každém semestru absolvují studenti pouze
čtyři předměty, tedy osm za celý rok.
V provincii Québec studenti studují 8 předmětů
v jednom semestru. Školní rok obvykle začíná na
začátku září a vrcholí na konci června.
Ubytování
Studenti bydlí v hostitelských rodinách. Očekává se
od nich, že se stanou právoplatnými členy rodiny se
všemi radostmi, ale i povinnostmi, které k tomu patří.
Student má zajištěno ubytování v jednolůžkovém
nebo dvoulůžkovém pokoji s plnou penzí.
Vyřízení vízových formalit
Pro občany České republiky platí vízová povinnost,
před odjezdem se vyřizuje studijní vízum. Slovenští
občané cestující do Kanady na dobu kratší 26 týdnů
vízum nepotřebují. U ročních pobytů je potřeba vízum
studijní. Vízum rádi vyřídíme za vás, jako agentura
však musíme žádost podávat přes vízové centrum,
které si účtuje transakční poplatek ve výši 1 161 Kč
(tento poplatek bude zahrnutý ve faktuře ke studijnímu programu). Za vyřízení studijního víza zaplatíte
ambasádě 125 CAD/90 EUR (k 1. 10. 2013).
velkoměsto: státní střední škola – hostitelská rodina
pololetí
od 14 000
273 000
10 500
školní rok
od 26 600
518 700
19 950
Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí
• asistenci místního koordinátora
• zprávy o studiu
• organizaci aktivit
• transfer z/na letiště
• podklady pro vyřízení víz
• informační balíček
Cena nezahrnuje
• letenku do/z Kanady
• poplatek za vízum
• pojištění (viz str. 7)
• p ovinné kanadské pojištění u vybraných škol
- cena 800 CAD/rok
• kapesné – doporučujeme cca 300 CAD/měsíc
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• CAQ dokument (Quebéc), cena 200 CAD
Místní koordinátor
Každému studentovi je na místě k dispozici zástupce
kanadské partnerské organizace, který je také jeho
programovým poradcem. Na tohoto zástupce se
můžete obracet se svými dotazy a připomínkami
k průběhu pobytu.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
25
Austrálie a Nový Zéland – státní střední škola
státní střední škola
věk
14–18 let
ubytování
hostitelská rodina
nástupní termíny
leden, duben, červenec, září 2014
jazykové znalosti
AUD
CZK
EUR
Programy s možností výběru školy – Austrálie
státní střední škola – hostitelská rodina
1 term (9–11 týdnů)
od 8 700
160 950
6 190
2 termy (19–22 týdnů)
od 15 400
284 900
10 958
mírně pokročilá znalost angličtiny
3 termy (29–32 týdnů)
od 22 500
416 250
16 010
délka pobytu
1, 2, 3 nebo 4 termy (term = 9–11 týdnů)
4 termy (40–44 týdnů)
od 28 000
518 000
19 923
uzávěrka přihlášek
nejpozději 4 měsíce před plánovaným odletem
4 termy
(regionální program)
od 23 705
438 540
16 867
Cena pobytu
NZD
CZK
EUR
Austrálie je světadíl s nejmenší hustotou obyvatelstva. Její izolovanost od okolního světa dává zemi neopakovatelnou a jedinečnou atmosféru. Jen tady najdete desítky jinde nespatřených živočišných druhů,
jedinečnou přírodu, scenérie, které vás nechají stát
v němém úžasu.
Jak rozmanitá je příroda, tak rozmanití jsou i lidé žijící
v Austrálii. Austrálie sice není rozdělena hranicemi,
ale je to země velká, a tím pádem i plná rozdílů.
Naše doporučení
ejflexibilnější program z hlediska nástupu
n
na pobyt, délky, nabídky škol apod. v naší
nabídce
program vhodný pro studenty s nejvyššími
nároky a individuálními požadavky
4 nástupní termíny
4 typy délky pobytu
ožnost výběru konkrétního státu, města
m
i školy
v ýjimečně široká nabídka mimoškolních
aktivit zejména v oblasti sportů
a kulturního vyžití
abízíme i atraktivní lokalitu
n
Sydney a okolí
Kritéria pro přijetí
Velice důležitá je chuť vycestovat, naučit se nové věci
a poznat novou kulturu a zvyky, stejně jako snaha
dokázat se osamostatnit.
26
Cena pobytu
typ školy
Umístění a oblast pobytu
Studenti mají možnost navštěvovat státní školy po
celé Austrálii – od Queenslandu přes kosmopolitní
města jako jsou Brisbane, Sydney, Melbourne,
Adelaide a Perth. Vybrat si lze ze širokého spektra
středních škol s různým zaměřením a v různých
cenových relacích.
Nabízíme vám i možnost studia na Novém Zélandu.
Studenti jsou umísťováni na státních středních
školách převážně v Aucklandu, ale i v jiných městech
(Christchurch, Nelson aj.). Vždy se snažíme najít školu,
která bude co nejvíce vyhovovat vašim požadavkům.
Studium a školský systém
Základní vzdělání je v Austrálii ukončeno zkouškou.
Po jejím absolvování studenti nastupují na střední
školy, které navštěvují ve věkovém rozmezí 12–18 let.
Školní rok začíná koncem ledna a končí koncem listopadu. Pokud by pro vás nebyl nástup v lednu možný,
školy rády přivítají evropské studenty také v dubnu,
červenci, příp. říjnu. Všechny školy nabízejí výběr
z mnoha předmětů.
Na Novém Zélandu je možno zvolit délku studia
od 6 týdnů až po celý školní rok. Ideální podmínky
pro nástup do programu jsou v období od ledna do
června. Na jižní polokouli, a tedy i na Novém Zélandu,
začíná školní rok na konci ledna.
Ubytování
Studenti jsou během pobytu v Austrálii/na Novém
Zélandu ubytováni v pečlivě vybíraných hostitelských
rodinách. Ubytování v hostitelské rodině je oblíbené
především proto, že vám umožní dozvědět se mnohé
ze všedního života místních obyvatel. V rodině máte
zajištěnou plnou penzi. Během studia poznáte jinou
kulturu i jiné zvyky, které vyplývají z odlišného stylu
života.
Regionální program
Regionální program znamená levnější variantu pobytu
v Austrálii. Na výběr máte lokality a školy ve státech
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Programy s možností výběru školy – Nový Zéland
státní střední škola – hostitelská rodina
Queensland, Jižní Austrálie a Nový Jižní Wales. Jedná
se např. o oblast měst Gladstone, Yepoon nebo Stanthorpe. Studenti mají možnost vybrat si jednu nebo
dvě z těchto oblastí, zde je posléze vybrána jejich hostitelská rodina a škola. Možnost nástupu do tohoto
programu je v lednu, dubnu nebo červenci. Délka
pobytu je možná od 1 do 4 termů.
Víza
K žádosti o australské vízum je potřeba doložit
vyplněný formulář 157A, platný cestovní pas s volnou
dvoustranou, 1 pasovou fotografii, potvrzení o přijetí
do programu, výpisy z účtu, potvrzení o studiu, rezervaci zpáteční letenky a průvodní dopis s odůvodněním
zájmu o studium v Austrálii. U studentů mladších
18 let je nutné přiložit i kopie pasů obou rodičů
a notářsky ověřený souhlas obou rodičů s vycestováním jejich dítěte do Austrálie. Poplatek za vízum
činí 450 EUR (k 1. 10. 2013). Vízum za vás vyřídíme
na ambasádě ve Vídni.
Na Novém Zélandu platí pro občany ČR/SR při
pobytu kratším než 90 dní bezvízový styk, při pobytu
delším než 3 měsíce je nutné žádat o studijní vízum.
Poplatek za vyřízení víza je 135 GBP. K tomu si ambasáda účtuje dalších 24 GBP a poplatek za expresní
doručení pasu s vízem (údaje k 1. 10. 2013). Ambasáda Nového Zélandu sídlí v Londýně, vízum za
vás rádi vyřídíme.
6 týdnů
od 5 500
88 000
3 385
8 týdnů
od 7 100
113 600
4 369
10 týdnů (1 term)
od 9 000
144 000
5 538
2 termy (pololetí)
od 17 000
272 000
10 462
4 termy (školní rok)
od 29 000
464 000
17 846
Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině
• plnou penzi
• podporu programového poradce
• transfer z letiště
• podkladové materiály pro vyřízení víz
• povinné základní cestovní pojištění
• informační balíček
• registrační poplatky
Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Austrálie/Nového Zélandu
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• kapesné
• uniformu
• připojištění (viz str. 7)
• poplatek za vízum
Cena pobytu
Cena pobytu se liší v závislosti na zvolené lokalitě.
Obecně platí, že čím větší město, tím vyšší cena.
Nejvyšší ceny jsou za program v teritoriu Nový Jižní
Wales. Dále má na cenu vliv také věk studenta (resp.
zařazení do ročníku). Naši studenti bývají zařazováni
do 10. nebo 11. ročníku střední školy (Austrálie), 10.,
11. a 12. ročníku v případě Nového Zélandu.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
27
Německo – státní/soukromá střední škola
typ školy
státní/soukromá střední škola
věk
15–18 let
ubytování
hostitelská rodina
nástupní termíny
srpen/září 2014, únor 2015
Cena pobytu
středně pokročilá znalost němčiny
délka pobytu
2, 3 měsíce, pololetí, školní rok
uzávěrka přihlášek
nejpozději 2–3 měsíce před plánovaným nástupem
Naše doporučení
valitní akademické vzdělání
k
(všeobecné i odborné zaměření)
CZK
státní střední škola – hostitelská rodina
jazykové znalosti
Německo je jednou ze světových velmocí, která
nabízí svým návštěvníkům pestrou paletu přírodních,
historických i kulturních zajímavostí. Najdete zde
téměř vše – od alpských velehor až po písečné pláže
Baltského či Severního moře; od malých vesnic po
rušná velkoměsta.
EUR
Program s možností preference lokality – Augsburg, Norimberk,
Postupim, Frankfurt, Oldenburg, Kiel, Berlín, Bonn, Kolín
Kolín, Bonn a Berlín. Přihlášku doporučujeme
podat s velkým předstihem. Úspěšné umístění do
požadované oblasti závisí na kapacitě programu
a na nástupních a závěrečných termínech školního
roku ve zvolené spolkové zemi.
Hlavním kritériem pro umístění je výběr školy
– odvíjí se od typu školy, kterou student navštěvuje
v ČR/SR. Důležitou roli při výběru hraje také znalost
německého jazyka. Vhodná hostitelská rodina je
zajišťována na základě souladu profilu rodiny s profilem studenta a jeho požadavky.
možnost umístění v požadované lokalitě
individuální výběr hostitelské rodiny
nízké náklady na dopravu
možnost návštěvy rodičů
vysoká úroveň němčiny není podmínkou
Kritéria pro přijetí
Zájemce o studium na střední škole v Německu
musí spadat do věkové kategorie 15–18 let a být
studentem střední školy v ČR nebo SR s výbornými
studijními výsledky. Znalost němčiny, která by měla
být na středně pokročilé úrovni, bude prověřena
písemným testem. Student by měl být vysoce motivovaný k úspěšnému zvládnutí programu, samostatný,
emocionálně vyspělý a ochotný přizpůsobovat se
novým věcem stejně jako pravidlům hostitelské
rodiny i německé střední školy.
2 měsíce
1 800
3 měsíce
2 550
46 800
66 300
6 měsíců
4 500
117 000
11 měsíců (školní rok)
7 900
205 400
soukromá střední škola – hostitelská rodina
školní rok
16 900
439 400
poplatky navíc
lokalita Frankfurt/Berlín
Studium a školský systém
Školský systém v Německu je podobný našemu.
Zahraniční studenti jsou umísťováni do několika
typů škol – Gymnasium, Realschule, Gesamtschule.
O výběru školy rozhoduje partnerská organizace,
a to především na základě studijních výsledků kandidáta. Zahraniční studenti nejsou nikdy umístěni
do závěrečného ročníku a nemají možnost skládat německou maturitu, tzv. Abitur. Školní rok
trvá 10–11 měsíců včetně prázdnin, jeho přesná
délka pak záleží na oblasti umístění. Všechny
školy nabízejí širokou škálu vyučovacích předmětů
a zahraniční student musí absolvovat veškeré
předměty předepsané pro daný ročník. Výjimkou
je druhý jazyk, např. angličtina – pokud student
angličtinu dříve nestudoval, je na tyto lekce zařazen
do nižšího ročníku odpovídajícího jeho znalostem.
Na konci studia obdrží každý absolvent certifikát
o dosažených výsledcích a pokroku, nejedná se
však o klasické vysvědčení.
Ubytování
Studenti jsou ubytováni v pečlivě vybíraných hostitelských rodinách. Stávají se členy rodiny se
stejnými právy a povinnostmi jako jejich němečtí
vrstevníci. Hostitelské rodiny nabízejí ubytování
v jednolůžkovém či vícelůžkovém pokoji s plnou
penzí (oběd formou balíčků).
75 EUR/měsíc
Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• podporu pracovníka partnerské organizace
• informační balíček
• certifikát o úspěšném absolvování programu
• místní školení s lokálním koordinátorem
Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Německa
• transfer z/na letiště
• kapesné: doporučujeme 200–250 EUR/měsíc pobytu
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
• zdravotní pojištění (12 EUR/týden)
Místní koordinátor
Každému studentovi je k dispozici místní koordinátor, zástupce partnerské organizace. Koordinátor
nejdříve hledá pro účastníka programu vhodné
umístění a v průběhu pobytu je pak v pravidelném
kontaktu se studentem, rodinou i školou.
Navíc německá organizace poskytuje telefonní číslo,
které je studentům v případě problémů k dispozici 24 hodin denně, stejně jako nonstop helplinka
STUDENT AGENCY.
Umístění a oblast pobytu
Studenti si mohou při podání přihlášky do programu
zvolit některou z následujících oblastí: Augsburg,
Norimberk, Postupim, Frankfurt, Oldenburg, Kiel,
28
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
29
Francie – státní/soukromá střední škola
Cena pobytu
typ školy
státní/soukromá střední škola
věk
14–18 let
ubytování
dobrovolnická/placená hostitelská rodina
nástupní termíny
srpen/září 2014, leden 2015
jazykové znalosti
minimálně středně pokročilá znalost francouzštiny
délka pobytu
3 měsíce, pololetí, školní rok
uzávěrka přihlášek
pro nástup v září 1. 4. 2014
pro nástup v lednu 1. 9. 2014
Francie patří k turistisky nejatraktivnějším zemím
světa. Hlavní město Paříž je známé jako ráj milovníků
života, centrum kultury, umění i módy. Po celém světě
je obdivovaná také francouzská kuchyně, slavné jsou
rozličné druhy sýrů a vín. Tento hospodářsky rozvinutý
stát, zakládající člen Evropské unie, hraje významnou
roli v evropském i světovém politickém dění.
Naše doporučení
vysoká kvalita a organizace vzdělání
vhodné pro motivované studenty
ůraz na cílevědomost a vyšší nároky
d
na studenty
CZK
státní/soukromá střední škola – dobrovolnická hostitelská rodina
3 měsíce
3 200
83 200
pololetí
4 250
110 500
4 950
128 700
školní rok
program navíc
školení v Paříži
460
11 960
V případě zájmu o soukromou školu nás neváhejte kontaktovat.
Umístění a oblast pobytu
Umístění studenta je závislé na výběru dobrovolnické hostitelské rodiny, proto je velice těžké určit
dobu, kdy bude potvrzeno. Někteří studenti získávají
umístění v průběhu pár měsíců, jiní čekají déle
nebo dokonce musí zvládnout změny před odjezdem či během pobytu ve Francii. Naprostá většina
zahraničních studentů je umístěna do malých měst
nebo na venkov. Studenti studují buď na státní nebo
soukromé střední škole, kterou jim zajistíme v místě
bydliště hostitelské rodiny. Se studiem na soukromé
škole se pojí drobné poplatky navíc.
Studium a školský systém
Studenti
francouzských
studijních
programů
navštěvují tzv. collége nebo lycée, státní, popř.
soukromé školy. Ve srovnání s ostatními evropskými
zeměmi lze označit francouzské školství za velmi
kvalitní a dobře organizované. Učivo je ve většině
případů mnohem náročnější a studenti ve škole tráví
v ysoká flexibilita programu a nabídka
lokalit umístění
ožnost školení v Paříži před začátkem
m
programu
Kritéria pro přijetí
Zájemce o studium ve Francii musí odpovídat
věkovému rozmezí 14–18 let a mít dobrý studijní
prospěch – známky za poslední tři roky studia do 3,0.
Dalším požadavkem jsou minimálně dva roky studia
francouzštiny (opět s průměrným výsledkem do
3,0), Znalost francouzštiny prověříme gramatickým
testem, příp. ústním pohovorem. Student by měl
být motivovaný úspěšně zvládnout tento program,
samostatný a ochotný akceptovat pravidla hostitelské
rodiny, školy i všeobecná pravidla programu.
30
EUR
Program bez možnosti výběru lokality a školy
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině; jedno/dvoulůžkový pokoj
• polopenzi (o víkendu plnou penzi)
• podporu místního koordinátora
• zprávy o průběhu studia
• informační balíček
více času. Státní i soukromé školy typu „sous contrat“,
které spolufinancuje vláda, používají stejné osnovy.
Soukromé školy „hors contrat“ nezískávají finanční
podporu od francouzské vlády a mají tak možnost
sestavovat vlastní učební osnovy a postupy. Často se
jedná o školy specializované, např. školy pro studenty
s poruchami učení, školy s rozšířenou jazykovou
přípravou atd. V těchto případech je třeba počítat
s vyššími náklady na studium.
Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Francie
• náklady na místní dopravu: cca 50 EUR/měsíc
• transfer z/na letiště
• kapesné: doporučujeme 200–250 EUR/měsíc pobytu
• studijní materiály: asi 75–150 EUR za školní rok
• pojištění (viz str. 7)
Ubytování
Ubytování během studia na státní škole je zajištěno
u dobrovolnických hostitelských rodin s polopenzí
během týdne a plnou penzí o víkendech. Může jít
o rodinu s dětmi, bezdětnou, případně i samostatně
žijící osobu. V případě zájmu pouze o studium na
soukromé střední škole lze takovou variantu zajistit
ve spojení s ubytováním v placené hostitelské rodině.
Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordinátorem
programu, který je mu k dispozici po celou dobu
pobytu. Koordinátor je navíc ve spojení s rodinou
i školou a vyskytne-li se jakýkoli problém, pomáhá
jej studentovi řešit. Dále je studentům k dispozici
24hodinová telefonní služba partnerské organizace,
stejně jako nonstop helplinka STUDENT AGENCY.
Školení v Paříži
Všichni studenti mají na začátku programu možnost
zúčastnit se čtyřdenního pobytu v Paříži, během něhož
dostanou cenné informace o francouzské kultuře,
potkají ostatní zahraniční studenty a absolvují exkurze
po nejvýznamnějších turistických atrakcích Paříže
(Eiffelova věž, Louvre, Notre Dame, Champs Elysées).
Cena tohoto pobytu je 460 EUR.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
31
Belgie – státní střední škola
umístění ve velkoměstě je spíše výjimečné. Vzhledem
k malým vzdálenostem mezi jednotlivými městy se
však nikdy nejedná o odlehlé oblasti.
typ školy
státní střední škola
věk
15–18,5 let
ubytování
dobrovolnická hostitelská rodina
nástupní termíny
30. 8. 2014, 10. 1. 2015
jazykové znalosti
minimálně 2 roky studia francouzštiny, popř. holandštiny
délka pobytu
3 měsíce, pololetí, školní rok
uzávěrka přihlášek
10. 4. 2014 pro nástup v srpnu, 25. 9. 2014 pro nástup v lednu 2015
Belgie je vyspělou evropskou zemí, má velké
historické a především kulturní bohatství. Hlavní
město Belgie – Brusel – je zároveň hlavním městem
Evropské unie a NATO a křižovatkou evropského
ekonomického, politického a kulturního života. Belgie
je zajímavá různorodostí svého obyvatelstva. Země je
rozdělená do tří oblasti – Vlámsko (Flandry), Valonsko
a Brusel. Města jako Brusel, Bruggy, Antverpy a Gent
patří k pokladům evropského kulturního dědictví.
Typické pro Belgii jsou čokoládové pralinky, známé
po celém světě, stejně jako i několik set druhů piva.
Málokdo ví, že i smažené hranolky jsou vynálezem
právě Belgičanů.
kultuře a odlišnému způsobu života, včetně pravidel
školy a hostitelské rodiny.
Umístění a oblast pobytu
Student, který má zájem navštěvovat střední školu
v Belgii, volí při podání závazné přihlášky francouzsky
nebo holandsky mluvící oblast. Nemůže však ovlivnit
přesný výběr regionu nebo města – tato volba je na
hostitelské rodině, která si studenta na základě jeho
přihlášky vybírá.
Počet hostitelských rodin je vzhledem k velikosti
země omezen a někteří studenti tak mohou získat
umístění až několik dnů před odletem. Mnoho hostitelských rodin žije na venkově a v menších městech,
Naše doporučení
pro motivované studenty s dobrou znalostí
cizího jazyka
ožnosti výběru oblasti – francouzská
m
nebo holandská
traktivní lokality – vzhledem k velikosti
a
Belgie není možné umístění v odlehlejší
oblasti
Kritéria pro přijetí
Zájemce o program v Belgii musí být ve věku 15–18,5 let
(v době příjezdu do Belgie) a musí být studentem střední
školy v ČR/SR. Účastník programu by měl mít za sebou
alespoň dvouleté studium francouzštiny/holandštiny
a být v jazyce na pokročilé až velmi pokročilé
úrovni – znalosti prověříme písemným testem a pohovorem. Pro přijetí do programu musí zájemce splňovat
také podmínku dobrého prospěchu; na vysvědčení
by neměl mít z žádného klasifikovaného předmětu
známku horší než 3. Účastníci programu by měli být
vyspělými osobnostmi, schopnými přizpůsobit se jiné
32
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Ce n
ově
v
nab ýhodn
á
í dk a
!
Studium a školský systém
Studenti jsou umísťováni na státní střední školy.
Většinou jsou zařazováni do téhož ročníku, který by
navštěvovali doma, mohou však být přiděleni i do
ročníku, který právě absolvovali. Zařazení závisí na
úrovni znalosti jazyka a na rozhodnutí ředitele každé
školy. Výuka ve školách většinou probíhá od 8.30 do
16.00 hod. a stejně jako u nás mají studenti každý
den jiný rozvrh. Ve středu škola obvykle končí již
v poledne. Povinné jsou pro všechny studenty dva
předměty – historie a francouzština nebo holandština,
ke kterým si studenti vybírají další volitelné předměty.
Standardně studium na střední škole zahrnuje geografii, matematiku, biologii, ekonomii, další jazyk
a občanskou nauku, popř. náboženství.
Ubytování
Ubytování je zajištěno v dobrovolnických hostitelských rodinách, které jsou pečlivě vybírány partnerskou organizací. Rodiny za své služby nedostávají
zaplaceno. Může jít o rodinu s dětmi i bezdětnou,
ale také o samostatně žijící osobu. Určité preference
může student uvést ve své přihlášce, avšak jejich
splnění nelze garantovat. Během celého pobytu je
studentům poskytována strava v podobě plné penze.
Naše partnerská organizace se snaží o to, aby byli
studenti ubytováni v hostitelských rodinách v blízkosti školy, kterou navštěvují, ve většině případů se
však jedná o umístění ve venkovských oblastech.
Cena pobytu
EUR
CZK
Program bez možnosti výběru lokality a školy
státní střední škola – dobrovolnická hostitelská rodina
3 měsíce
2 850
74 100
pololetí
3 900
101 400
4 400
114 400
školní rok
program navíc
školení v Bruselu
350
9 100
Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí
• podporu místního koordinátora
• zprávy o průběhu studia
• transfer z letiště (u pevně stanovených termínů příletu)
• informační balíček
• školení v Bruselu - 350 EUR
Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Belgie (povinně příjezd do Bruselu)
• cestovní pojištění AVI (50 EUR/měsíc)
• kapesné: doporučujeme 250–300 EUR/měsíc
• náklady na místní dopravu
• dobrovolné školení v Bruselu
Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordinátorem, který je mu k dispozici po celou dobu pobytu
a je ve spojení se školou a hostitelskou rodinou.
Účastník programu se na něj může obracet v případě
jakýchkoli problémů. Koordinátor během roku
zasílá rodičům zprávy o jeho studijních výsledcích.
Studentům je kromě 24hodinové linky partnerské
organizace v Belgii k dispozici také nonstop helplinka
STUDENT AGENCY.
Důležité
Program ve státních školách s ubytováním
v dobrovolnických hostitelských rodinách má
velmi omezenou kapacitu. Kontaktujte nás
prosím co nejdříve.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
33
Španělsko – státní/soukromá střední škola
typ školy
státní/soukromá střední škola
věk
15–18 let
ubytování
dobrovolnická hostitelská rodina – státní škola
hostitelská rodina, školní rezidence – soukromá škola
nástupní termíny
září 2014, leden 2015
jazykové znalosti
minimálně středně pokročilá znalost španělštiny
délka pobytu
3, 4½ nebo 9 měsíců
uzávěrka přihlášek
nejpozději 1. 4. 2014 pro nástup v září; 1. 10. 2014 pro nástup v lednu 2015
Území Španělska je velice rozmanité, od pahorkatin, polopouští, pouští, skalnatých území
a sopečných oblastí až po pláže plné žlutavého
písku. Španělsko je země, kterou charakterizuje
fotbal, flamenco, býčí zápasy či slavení fiesty. Je
to prosluněný kout světa, který má svůj žár a temperament. Španělština je druhým nejrozšířenějším
světovým jazykem. Často se používá při mezinárodních politických či obchodních jednáních.
Umístění a oblast pobytu
Student, který se rozhodne strávit rok studiem na
státní střední škole ve Španělsku s ubytováním
v dobrovolnické hostitelské rodině, nemá možnost
vybrat si oblast, kam by chtěl být umístěn. Může
do přihlášky své preference zaznamenat, nicméně
garance umístění do vybrané lokality neexistuje.
Hostitelské rodiny se mohou nacházet v blízkosti větších měst, stejně jako ve venkovských
oblastech.
Naše doporučení
široká variabilita ve výběru typu školy
kvalitní a prakticky orientovaná výuka
ožnost výběru lokality (Madrid, Sevilla,
m
Alicante, Valencie, Malaga, Cadiz,
Granada)
možnost výběru soukromé školy
Kritéria pro přijetí
Student musí splňovat věkovou podmínku
15–18 let (soukromé školy přijímají studenty již
od 14 let) a být studentem střední školy v ČR/
SR. Důležitým požadavkem jsou dobré studijní
výsledky. Na vysvědčení by se neměla objevovat horší známka než 3. Dále je požadována
alespoň středně pokročilá znalost španělštiny,
kterou případně prověříme gramatickým testem.
Zájemce o program musí být ochotný přizpůsobit
se jiné kultuře a pravidlům školy i hostitelské
rodiny.
34
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Zájem Arge
nt i n
c
kultu ům o Jižn
a
íA
ru rád
i zpro meriku a
studi
střed
její
um
65 00 v Argenti kujeme
ně již
0 Kč/
za
3 mě
síce.
Za příplatek však nabízíme i možnost přímého
umístění do oblastí Alicante, Sevilly, Madridu,
Valencie, Malagy, Cadizu a Granady. V případě
studia na soukromé střední škole jsou preference
možné a partnerská organizace je schopná zajistit
hostitelskou rodinu ve vámi zvolené lokalitě, popř.
zajistit internátní ubytování přímo v dané škole.
Studium a školský systém
Studenti jsou umísťováni do čtvrtého ročníku
druhého stupně vzdělání, tzv. E.S.O., nebo do
prvního či druhého ročníku tzv. Bachillerato
(bakalaureát). Studenti E.S.O. mají ročně 10–12
předmětů, jejich rozvrh je fixní a možnost volby
předmětů je značně omezená. Během Bachillerato studenti obvykle absolvují devět předmětů
a vybírat mohou z pěti základních okruhů studia –
technologie, umění, humanitní, sociální a přírodní
vědy. Z devíti předmětů je čtyři až pět společných
a povinných pro všechny studenty. Zbývající
hodiny si pak student vybere sám z nabídky
v rámci specializace, kterou zvolil. Státní školy
mají většinou pouze dopolední rozvrh, soukromé
školy i odpolední výuku. V soukromých školách
lze očekávat nižší počty studentů ve třídách, širší
nabídku mimoškolních aktivit, lepší technické
i sportovní vybavení a bývá povinná školní uniforma. Organizace Get Ready nabízí širokou nabídku vysoce kvalitních soukromých škol, např.:
Colegio Montfort (Madrid), Colegio Alminar (Sevilla), Caxton College (Valencie), Colegio Maravillas (Malaga).
Školní rok začíná 15. 9. 2014 a končí 26. 6. 2015
pro E.S.O. a 29. 5. 2015 pro Bachillerato. Nástup
na jarní semestr je 31. 1. 2015.
Ubytování
Ubytování je poskytováno v pečlivě vybíraných hostitelských rodinách po celém Španělsku. U soukromých škol může být studentovi nabídnuto i ubytování ve školní rezidenci. V rodině má student
zajištěnou plnou penzi. Hostitelé přijímají studenta jako dalšího člena rodiny.
Cena pobytu
EUR
CZK
Program bez možnosti výběru lokality a školy
státní střední škola – dobrovolnická hostitelská rodina
3 měsíce
4 850
pololetí (4,5 měsíce)
5 850
126 100
152 100
školní rok (9 měsíců)
7 850
204 100
Program s možností výběru lokality – Madrid, Sevilla, Alicante,
Valencia, Malaga, Cadiz , Granada
státní střední škola, přímé umístění
3 měsíce
od 4 950
pololetí (4,5 měsíce)
od 6 150
od 128 700
od 159 900
školní rok (9 měsíců)
od 8 550
od 222 300
Program s možností výběru školy
soukromá střední škola – hostitelská rodina
3 měsíce
od 7 500
pololetí (4,5 měsíce)
od 9 300
od 195 000
od 241 800
školní rok (9 měsíců)
od 15 500
od 403 000
soukromá střední škola – školní rezidence
3 měsíce
od 8 000
od 208 000
pololetí (4,5 měsíce)
od 10 100
od 262 600
školní rok (9 měsíců)
od 17 500
od 455 000
Cena zahrnuje
• umístění na střední škole
• ubytování v hostitelské rodině, plnou penzi
• podporu místního koordinátora
• transfer z/na letiště (na začátku a konci programu)
• místní školení během prvního měsíce po příjezdu
• informační balíček
Cena nezahrnuje
• dopravu do/ze Španělska
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály (cca 300 EUR)
• kapesné: doporučujeme cca 200–250 EUR/měsíc pobytu
• uniformu u soukromých škol (cca 250 EUR)
• p oplatek za ověření (konvalidaci) školního vysvědčení
(195 EUR)
• pojištění (viz str. 7)
Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordinátorem programu, který je mu k dispozici po celou
dobu pobytu. Koordinátor je navíc ve spojení
s rodinou i školou a vyskytne-li se jakákoli komplikace, pomáhá ji studentovi řešit.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
35
Itálie – státní střední škola
se vyučuje i v sobotu. Kromě práce v průběhu
vyučování musí studenti italské střední školy plnit
také značné množství domácích úkolů. Italský
systém známkování se od našeho nicméně značně
liší a studijní výsledky jsou hodnoceny na stupnici od
0 do 10. Desítka znamená nejlepší výsledek, hodnocení 4 a nižší potom výsledek velmi slabý.
typ školy
státní střední škola
věk
15–18 let (v průběhu celého programu)
ubytování
dobrovolnická hostitelská rodina
nástupní termíny
2. 9. 2014, 27. 1. 2015
jazykové znalosti
minimálně středně pokročilá znalost italštiny
délka pobytu
čtvrtletí, pololetí, školní rok
uzávěrka přihlášek
25. 3. 2014 pro odlety v září, 25. 8. 2014 pro odlety v lednu 2015
Itálie patří k nejnavštěvovanějším evropským zemím.
Města jako Řím, Florencie či Benátky přitahují pozornost především svými historickými a kulturními
památkami. Itálie je pověstná také rozmanitostí místních dialektů nebo různými regionálními kuchařskými
specialitami. Na Apeninském poloostrově se nacházejí
další dva samostatné státy s velmi malou rozlohou – Vatikán a San Marino. Vatikán je nejmenší stát
na světě, San Marino zase nejstarší republikou světa.
Naše doporučení
Studium a školský systém
Středoškolské studium, tzv. scuola superiore, trvá
v Itálii 5 let – od studentových 14 do 19 let. Existují zde dva základní typy středních škol, které lze
přirovnat k odborným školám a gymnáziím, jak je
známe u nás. Studenti mají dále možnost volit školu
s užší specializací.
Gymnázia mohou být přírodovědná, klasická, jazyková, umělecky zaměřená; odborné školy potom
pedagogické, technické nebo zaměřené na další
obory. Také v ostatních směrech je italský vzdělávací
systém podobný našemu. Vyučování začíná většinou
v 8.00 hod. ráno a končí cca ve 14.00 hod., mnohdy
abídka jak kvalitního akademického
n
programu, tak i zajímavé kulturní výměny
ulturní týden na severu Itálie před
k
začátkem programu
c enově výhodný program díky
dobrovolnosti hostitelských rodin
Kritéria pro přijetí
Zájemci o studijní program v Itálii musí v průběhu celého
pobytu splňovat věkovou podmínku 16–18 let. Pro
přijetí na střední školu je důležitý průměrný prospěch
do 3,0 a alespoň středně pokročilá znalost italštiny.
V případě, že znalost jazyka není dostačující, musí student navštěvovat na střední škole lekce italštiny navíc,
které jsou poskytovány za zvláštní příplatek. Je také
nutná vysoká motivace a ochota přizpůsobit se.
Umístění a oblast pobytu
Studenti, kteří mají zájem navštěvovat střední školu
v Itálii, si nemohou zvolit oblast, ve které budou
umístěni. Místo pobytu ovlivňuje budoucí hostitelská
rodina, která si studenta vybírá. Účastníci programu
jsou většinou umísťováni v severní části Itálie, není však
vyloučena ani jiná oblast této země.
36
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Ce n
ově
v
nab ýhodn
á
í dk a
!
Ubytování
Ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách,
které jsou vybírány místními koordinátory partnerské
organizace. Rodiny nejsou za své služby placeny.
Studenti mohou být umístěni kdekoli na území Itálie
bez možnosti preferencí. Ve většině případů se však
jedná o oblast severní Itálie. Hostitelské rodiny se
mohou v mnoha ohledech lišit, mohou být úplné
i bezdětné a mohou bydlet v rodinných domech nebo
městských bytech. Student může být umístěn jak ve
městě, tak ve venkovské oblasti. V průběhu celého
pobytu poskytují rodiny studentům kromě ubytování
také plnou penzi.
Cena pobytu
EUR
CZK
Program bez možnosti výběru lokality a školy
státní škola – dobrovolnická hostitelská rodina
3 měsíce
3 300
85 800
pololetí
4 650
120 900
školní rok
5 400
140 400
Cena zahrnuje
• umístění na státní střední škole
• umístění v hostitelské rodině, plnou penzi
• asistenci místního koordinátora
• transfer z/na letiště na začátku a na konci pobytu
• italský kulturní týden
• informační balíček
Cena nezahrnuje
• dopravu do/z Itálie
• cestovní pojištění
• kapesné – doporučujeme 200–250 EUR/měsíc pobytu
• náklady na místní dopravu
• studijní materiály
Místní koordinátor
Každý student je v kontaktu s místním koordinátorem,
který je mu k dispozici po celou dobu pobytu v Itálii. Na
něj se může obracet v případě jakýchkoliv problémů
ve škole nebo v hostitelské rodině. Koordinátor také
informuje rodiče o studijních výsledcích účastníka
programu. Dále je studentům k dispozici 24hodinová
telefonní linka partnerské organizace v Itálii, stejně
jako nonstop helplinka STUDENT AGENCY.
Italský kulturní týden
Na začátku programu absolvují všichni studenti
povinné týdenní školení v Římě. Všem účastníkům
je zajištěno ubytování hotelového typu s plnou
penzí a transfer z letiště. Přesné termíny školení
budou potvrzeny po podání závazné přihlášky.
V průběhu školení studenti absolvují přípravné lekce
italštiny, získají podrobné informace o pravidlech
a podmínkách pobytu a seznámí se s italskou
kulturou a okolím místa. Navíc mají jedinečnou
příležitost setkat se s dalšími zahraničními účastníky
tohoto programu.
Důležité
Program má omezenou kapacitu. Pokud máte
o tento typ programu zájem, kontaktujte nás
prosím co nejdříve.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
37
Vyšší odborné a univerzitní studium
Nizozemí – univerzitní studium
Všem studentům, kteří plánují dlouhodobé
studium v zahraničí s cílem dosáhnout kvalitního vyššího vzdělání, nabízíme široké možnosti
umístění
na
akreditovaných
univerzitách
v Dánsku, Nizozemí, Velké Británii a USA. Možnosti
pomaturitního vzdělávání lze rozdělit na několik
stupňů; ty se odvíjejí od množství požadavků
vzdělávacích institucí na přijetí studenta, věkové
hranice studentů, délky studia, zaměření apod.
Základním požadavkem je výborná znalost cizího
jazyka doložená osvědčením o získání mezinárodní zkoušky. Univerzity vyžadují především
zkoušky TOEFL či IELTS.
typ školy
bakalářské/magisterské studium
věk
18+ let
ubytování
školní rezidence, vlastní ubytování
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání s maturitou
uzávěrka přihlášek
pro nástup v září 2014 – 30. 6. 2014; pro nástup v únoru 2015 – 30. 11. 2014
• logistické řízení (v němčině)
• strojírenství (v němčině)
• průmyslový design produktu (v němčině)
• mechatronika (v němčině)
Naše doporučení
zvýhodněné podmínky studia pro občany EU
Naše doporučení
v ysoký přínos k vašemu osobnímu růstu
v ybudujete si kontakty a najdete přátele
v zahraničí
Schéma možností
pomaturitního vzdělání
ožnost práce během pobytu a díky tomu sním
žení celkových výdajů za studium v zahraničí
střední škola s maturitou
z ískáte nadhled
s tudium v zahraničí bude „perlou“ ve
vašem životopisu, až se budete ucházet
o práci
přípravné jazykové kurzy na požadované
zkoušky
Community
College – USA
Požadavky pro přijetí
Každá škola má své vlastní požadavky pro přijetí
studenta, můžeme však všeobecně říci, že uchazeč o studium musí splňovat následující kritéria:
• věk: 18+
• středoškolské vzdělání ukončené maturitou –
pro bakalářské studium, ukončený bakalářský
stupeň pro magisterské studium
• jazykové znalosti – zkoušky TOEFL, IELTS a jiné
• občanství ČR nebo SR
vyšší odborné
studium v Dánsku
bakalářské studium na univerzitě
magisterské studium na univerzitě
Postup přihlášení je jednoduchý – je potřeba
vyplnit přihlášku, popř. doložit specifické dokumenty požadované konkrétní školou dle vašeho
výběru. Po předání všech potřebných dokumentů
byste měli do 4–8 týdnů obdržet zprávu o přijetí/
nepřijetí ke studiu.
38
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
ožnost stáže v prestižních mezinárodních
m
společnostech (např. Adidas, Audi, L'Oreal,
Sony Music aj.)
s tudium na multikulturní fakultě
(až 40 různých národností)
Fontys University of Applied Sciences je jedna z předních
evropských univerzit nabízející studium aplikovaných
věd na bakalářské a magisterské úrovni. Školu najdete
ve městě Venlo, na jihu Nizozemska. Další dva kampusy
univerzity se nacházejí ve městech Eidhoven a Tilburg.
Ve Venlu se nachází mezinárodní kampus, na kterém
aktuálně studuje 3 500 studentů, z toho je 70 %
zahraničních. Mezinárodní kampus nabízí širokou škálu
studijních programů v anglickém nebo v německém
jazyce. Některé programy jsou vyučovány v německém
jazyce s kombinací výuky holandštiny. Škola zdůrazňuje
aplikaci teorie v praxi. Jejím cílem je podporovat své studenty k rozvoji mezinárodních vztahů prostřednictvím
výměn studentů na univerzitách a stáží v prestižních
společnostech působících po celém světě.
Magisterské programy
• podnikání a management (v angličtině)
• mezinárodní logistika (v angličtině)
• MBA (v angličtině)
Ubytování
Studenti mohou využít nabídky ubytování na vysokoškolských kolejích nebo si s pomocí školy zajistit pronájem. Ceny se pohybují okolo 300 EUR/měsíc za plně
zařízený pokoj v bytě sdíleném s dalšími studenty.
Náklady na pobyt
EUR
CZK
poplatek za zprostředkování
160
4 000
školné (bez ubytování)
od 1 955 EUR/akademický rok
Do
mezi Venlo mů
národ
ž
ní a ete ces
STUD utobuso tovat
vo
ENT A
GENC u linkou
Y.
Studijní obory
Bakalářské programy
• mezinárodní ekonomika a management
(v angličtině)
• mezinárodní podniková ekonomika (v angličtině
a němčině)
• mezinárodní marketing (v angličtině a němčině)
• gastronomický a květinářský management
(v angličtině a němčině)
• softwarové inženýrství (v němčině)
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
39
Dánsko – vyšší odborné a univerzitní studium
popř. navázat na dvouleté studium dalším rokem
a půl a získat bakalářský titul.
typ školy
státní vyšší odborná škola
věk
18+ let
ubytování
studentský byt, vlastní ubytování, školní rezidence (dle kapacity)
nástupní termíny
srpen 2014, únor 2015 (dle kapacity, omezená nabídka)
jazykové znalosti
dobrá znalost angličtiny – TOEFL/IELTS
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání s maturitou
uzávěrka přihlášek
první uzávěrka 15. 3. 2014, event. 1. 6. 2014 (podzimní semestr),
30. 10. 2014 (jarní semestr)
Dánsko, odkud pochází Hamlet, stavebnice Lego,
pohádkář Hans Christian Andersen, nebo třeba filozof
Sören Kierkegaard, je nejstarší monarchií v Evropě.
Dánové jsou neobyčejně vlídným národem s obrovskou
otevřeností vůči okolnímu světu, s vyspělým sociálním
systémem a školstvím na vynikající úrovni. Pro studium
v Dánsku nemusíte umět dánsky. s dobrou angličtinou
se dostanete na fakulty špičkové úrovně.
Instituty jsou převážně zaměřeny na ekonomické
a technické směry a součástí studia může být
stáž v dánské nebo zahraniční firmě. U některých
programů je možný nástup v únoru (jarní semestr).
Při vyplňování přihlášky můžete uvést až 8 škol/
oborů. Studium v Dánsku není věkově omezené.
Nabídka škol
Kritéria pro přijetí
1. Úspěšně složená maturitní zkouška
2. Dobré školní výsledky
3. Přihláška
4. Znalost angličtiny – je nutné doložit mezinárodní
certifikát z angličtiny (IELTS – min. skóre 6.00)
5. Motivační dopis
6. Vysoká motivace/samostatnost
Náklady na pobyt
EUR
CZK
poplatek za zprostředkování
160
4 000
ubytování*
270–600 EUR/měsíc
jídlo a doprava
cca 200–400 EUR/měsíc
studijní materiály
cca 500 EUR/semestr
VIA UC/TEKO v Herningu
Cena zahrnuje
• poradenství při výběru školy
• asistenci při vypracování přihlášky
• komunikaci se školou ohledně vašeho přijetí ke studiu
• asistenci při zajišťování ubytování, pojištění, dopravy
UCN v Alborgu
Business Academy v Aarhusu
Copenhagen Business Academy v Lyngby
Studijní obory
Naše doporučení
Architektonická technologie a stavebnictví
(stavební technik)
v rámci EU se neplatí školné
výuka je v angličtině
vysoká kvalita vzdělání
přístup do knihoven apod. Vyšší profesní vzdělání,
tzv. Academic Profession Degree, trvá 2 roky
s možností získat práci ihned po dokončení studia,
Design a technologie (grafika)
kurzy dánštiny zdarma
při studiu je možné pracovat
do jedné přihlášky můžete uvést až
8 studijních oborů
Informace o programu
Studium v Dánsku probíhá na kvalitních školách
a je zaměřeno více na učení praktických znalostí
nutných v pracovním procesu než memorovaní
pouček. Pro studenty z Evropské unie je výhodou
školné zdarma. Výdaje studentů jsou celkově
nízké, protože být studentem v Dánsku znamená
mnoho sociálních výhod. Navíc při studiu je možné
pracovat na zkrácený úvazek (15 hodin/týden) za
hodinovou mzdu až 15 EUR/hodinu.
Schéma systému studia
v Dánsku
Odborné
studium
Bakalářské
studium
(3 — 31/2 roku)
Zahraniční studenti mají stejné výhody jako
dánští občané – např. zdravotní pojištění zdarma,
40
Počítačová věda (Electronics Engineering,
IT & Network Engineering)
Cena nezahrnuje
• dopravu do Dánska a zpět
• náklady na místní dopravu
• zdravotní pojištění
• kapesné
• učebnice
• náklady na ubytování a stravu
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Střední škola
s maturitou
Vyšší odborné
studium
(2 roky)
Nástavba k zisku
bakalářského titulu
(1 — 11/2 roku)
Vedení financí
Vedení pohostinství a turismu (vedení
služeb)
Mezinárodní design – móda
Vedení mezinárodního nákupu a prodeje –
móda
Inženýr informačních technologií a elektroniky
Marketingový management (ekonomie,
komunikace, podnikání, praktická
ekonomie)
Multimediální design a komunikace
Výrobní inženýrství
Magisterské studium
Vedení služeb … a mnoho dalších
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
41
USA – vyšší odborné studium (Community College)
USA – univerzitní studium
typ školy
střední škola/vyšší odborná škola, možnost pokračovat ve studiu na univerzitě
typ školy
bakalářské/magisterské studium
věk
18+ let
věk
18+ let
ubytování
hostitelská rodina, školní rezidence, vlastní ubytování
ubytování
hostitelská rodina, školní rezidence, vlastní ubytování
jazykové znalosti
dobrá znalost angličtiny – TOEFL/IELTS
jazykové znalosti
dobrá znalost angličtiny – TOEFL/IELTS
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání s maturitou
požadované vzdělání
středoškolské vzdělání s maturitou
délka studia
2 roky
Community College je obdobou naší VOŠ. Nabízí
dvouleté studijní programy zakončené ziskem tzv.
associate degree (Associate of Arts, Associate of
Science). Prvotním úkolem těchto institucí bylo flexibilní zajišťování vzdělávacích programů v různých
oblastech podle aktuální potřeby místní komunity.
Programy jsou proto často velmi prakticky zaměřené
a školy obvykle aktivně spolupracují s místní podnikatelskou sférou. Nabídka programů Community College je velmi pestrá.
výhod Kvalitní s
tu
ný
Možn ch finanč dium za
ost n
ních
po
ás
dvak
rát do tupu do p dmínek.
ro
roka
(září/ gramu
únor)
.
Po dvou letech studia na Community College mají studenti navíc možnost přejít rovnou do třetího ročníku
bakalářského studia na vysoké škole a ušetřit tak na
nákladech až několik tisíc dolarů.
Proč studovat na Community College?
Community College je dobrou alternativou pro studenty, kteří mají méně finančních prostředků, a také
pro ty, kteří měli na střední škole horší známky. Při
přechodu na univerzitu se přihlíží k výsledkům ze
studia na Community College, nikoliv na střední škole.
Jak se ke studiu přihlásit?
Zájemce o studium v USA nemusí skládat přijímací
zkoušky. Americké vysoké školy se o přijetí rozhodují
na základě podkladů, které o sobě uchazeč dodá;
výjimečně je vyžadován telefonický pohovor. Základním dokumentem je podaná přihláška. Školy
dále po uchazečích vyžadují výpis absolvovaných
předmětů, maturitní vysvědčení (přeložené do
angličtiny a ověřené notářem) a doklad o absolvování zkoušky TOEFL/IELTS. Dále student dodává
potvrzení banky o finanční stabilitě, kopii cestovního
pasu, popř. doporučení ke studiu na vybrané škole.
Vedle studijních předpokladů zajímá školy rovněž
osobnost uchazeče. Proto obvykle vyžadují napsání
motivačního dopisu, který má prozradit něco o životních postojích a způsobu myšlení studenta.
Nabídka škol
Se STUDENT AGENCY můžete studovat na školách ve
státech Kalifornie, Illinois, Washington a Pennsylvanie.
Cena studia
USD
CZK
EUR
školní rok
od 18 500
360 750
13 875
Náklady na pobyt
cena programu
42
Naše doporučení
s tudium na univerzitě v USA vám zajistí
prestižní umístění na trhu práce
získáte přátele a kontakty z celého světa
pestrá nabídka škol, oborů a lokalit
Stupně vzdělání
Bakalářský program – na rozdíl od českého
bakaláře trvá průměrně 4 roky. Jeho úspěšné absolvování závisí na počtu získaných kreditů (obvykle
120–180) z jednotlivých předmětů. Začátek studia
může probíhat bez specializace – součástí každého
studijního programu jsou předměty společného
základu zvaného liberal arts and sciences (cca 25
% kreditů), o zaměření studia je nutno se rozhodnout do konce 2. ročníku. Studium je ukončeno
tituly Bachelor of Arts nebo Bachelor of Science.
Master's program – navazuje na program bakalářský.
Je určen studentům s hlubokým zájmem o studovaný obor. Existují dva základní typy programů – akademický (Master of Arts – MA nebo Master of
Science – MS) a profesní (např. Master of Social
Work, Master of Fine Arts). Akademické programy
jsou zaměřeny na výzkum či metodologii a jsou
předstupněm k případnému doktorskému studiu.
Profesní programy zahrnují praktickou přípravu na
výkon povolání. Master program trvá 1–2 roky.
Nabídka univerzit
Se STUDENT AGENCY máte na výběr z několika
desítek univerzit po celých Spojených státech.
Cena studia
USD
CZK
EUR
školní rok
od 33 100
645 450
24 825
Cena zahrnuje
• poradenství při výběru nejvhodnější školy
• ubytování v hostitelské rodině nebo ve školní rezidenci
• polopenzi
• transfer z letiště
• registrační poplatky
• pravidelné zprávy o průběhu studia
• informační balíček
Cena nezahrnuje
• dopravu do USA a zpět
• náklady na místní dopravu
• zdravotní pojištění (viz str. 7)
• učebnice, slovníky, školní pomůcky
• kapesné
• studijní materiály
od 18 500 USD
poplatek SEVIS
200 USD
letenka
cca 1 500 USD
F-1 vízum – poplatek
ambasádě (cena ke dni
1. 10. 2013; částka se může
v průběhu roku měnit)
160 USD
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Poskytované vzdělání je vysoce kvalitní, s výborným
předpokladem budoucího zaměstnání, na které se
při studiu klade velký důraz. Univerzity poskytují
výborné studijní zázemí, jejich vybavení je velice
moderní. Vyučují na nich renomovaní odborníci
v jednotlivých oborech, zkušení profesionálové,
vědci a mnoho významných externích pracovníků.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
43
Akademický semestr/rok v zahraničí
– Kaplan International Colleges
NEPŘEHLÉDNĚTE
dlouhodobý kurz intenzivní angličtiny s možností
ubytování za výhodné ceny
Akademický semestr a rok jsou speciální studijní programy v délce 5 a 9 měsíců, které umožní nejen se
dlouhodobě zdokonalovat v angličtině, ale také získat
cenné zkušenosti. Domů se tak vrátíte s perfektní
znalostí angličtiny a obohaceni o nové vědomosti,
které vám otevřou cestu k dobrému profesnímu
uplatnění.
Program Akademický semestr/rok
Školy řetězce Kaplan International Colleges (Kaplan
IC) jsou rozmístěny po celém anglicky hovořícím
světě a nabízejí tento program s nástupními termíny
několikrát do roka. V moderně vybavených jazykových
školách ve Velké Británii, Irsku, USA a na Novém
Zélandu probíhá výuka v rozsahu 27 nebo 35 lekcí
týdně, z čehož je vždy 20 lekcí obecných, 7 lekcí
strukturovaného samostudia a u intenzivního kurzu 8
volitelných lekcí navíc. V Austrálii je možné studovat
pouze Akademický semestr v intenzitě 35 lekcí.
V Kanadě, kde je struktura kurzu mírně odlišná, je
možné studovat 30 nebo 40 lekcí týdně. Kurzy tady
zahrnují lekce obecné angličtiny, lekce zaměřené
na specifickou oblast jazyka a projektové lekce
s důrazem na týmovou práci.
Většina studentů studuje obecnou angličtinu během
prvního semestru/trimestru. Jakmile dosáhnou
potřebné znalosti anglického jazyka, vyberou si
určitý fakultativní předmět. Školy řetězce Kaplan IC
nabízejí poměrně široký výběr volitelných předmětů:
obchodní angličtina, idiomy a slovní zásoba, místní
kultura, současné události, literatura, konverzace,
mezinárodní marketing, příprava na některou
z mezinárodně uznávaných zkoušek.
Konkrétní nabídka nezávisí jen na zájmu studentů
ale také na možnostech daného centra. Někdy je
tedy nutno počítat s náhradní variantou volitelného
předmětu. Po splnění základních kritérií se můžete
v některých centrech školy zapojit do programu neplacených stáží (tzv. Internship) v některé z místních
firem nebo institucí a získat tak neocenitelné pracovní zkušenosti v oboru, který vás zajímá.
V rámci doprovodného programu pořádají školy
pro své studenty spoustu výletů a dalších aktivit.
Nabízí se tak jedinečná a přitom velmi snadná
možnost navštívit mnohá zajímavá místa. Během
několikaměsíčního pobytu se seznámíte se spoustou
44
dalších studentů z jiných zemí a uzavřete nová přátelství.
Po absolvování programu obdržíte závěrečný certifikát International Academic Year Diploma, dokument potvrzující vaše jazykové schopnosti.
Vybavení škol
Ve všech školách máte možnost při studiu využívat
nejmodernějších technických pomůcek v jazykových
laboratořích i v samotných učebnách. Výhodou jsou
také výborně zařízená multimediální centra s velkým
množstvím počítačů. Ta jsou využívána nejen při
výuce, ale také v době mimo vyučování, kdy slouží
především potřebám samostudia. Samozřejmostí je
umožnění přístupu k internetu a e-mailu i pro osobní
potřebu.
Internship
V mnoha městech (např. Toronto, Vancouver, Auckland, New York, Boston, Miami) nabízí Kaplan IC
v rámci programu také zajištění neplacené odborné
stáže, tzv. Internshipu (4–12 týdnů), ve firmě podle
vašich preferencí. V USA nahrazují stáže, které zde
kvůli vízovým omezením nejsou dostupné, programem zvaným Practical Business English. Do
tohoto programu je možno se zapojit na poloviční
úvazek.
Ve Velké Británii, Irsku a v Austrálii si mimo to můžete
legálně sami najít práci a přivydělat si tak na živobytí
během pobytu.
Ubytování
V rámci programu škola zajišťuje ubytování v hostitelské rodině, v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém
pokoji s polopenzí. Jedná se o ubytování na celou
dobu studia včetně prázdnin za zvýhodněnou cenu.
Některá centra nabízejí za příplatek možnost ubytování ve studentské rezidenci nebo apartmánech.
Studenti si mohou zaplatit např. pouze první měsíc
ubytování a podle situace a dostupnosti daného ubytování si jej prodloužit nebo si najít vlastní ubytování,
které může být např. v případě podnájmu levnější.
Cena nezahrnuje
• dopravu na místo pobytu
• náklady na MHD v místě pobytu
• pojištění
• kapesné
• transfer z/na letiště
• volnočasové aktivity
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
pokročilost
věk
počet týdnů
délka lekce
Akademický semestr 27/35
Přehled kurzů (včetně lekcí/týden)
2–6
16
20 + 1–2 prázdnin
45 min
velikost třídy
12–15
Akademický rok 27/35
2–6
16
32 + 2–3 prázdnin
45 min
12–15
nástupní termíny: Akademický rok: 6. 1., 17. 2.*, 7. 4., 16. 6., 28. 7.*, 1. 9*., 22. 9., 29. 9. 2014*
Akademický semestr: 6. 1., 17. 2.*, 17. 3., 7. 4., 19. 5.*, 16. 6., 28. 7.*, 1. 9*., 22. 9., 29. 9.*, 13. 10. 2014
*neplatí pro USA a Kanadu.
Pozn. STUDENT AGENCY rozlišuje pokročilostní stupně, jak je předepisuje EU – konkrétní školy mohou používat škálu odlišnou.
Kurzovné
Bournemouth,
Edinburgh
Velká Británie, Irsko
Cambridge, Oxford,
Manchester
Londýn
Dublin
GBP
CZK
GBP
CZK
GBP
CZK
EUR
CZK
Akademický semestr – standardní kurz 27
3 300
101 640
3 400
104 720
3 600
110 880
3 515
91 390
Akademický semestr – intenzivní kurz 35
3 600
110 880
3 700
113 960
4 100
126 280
3 990
103 740
Akademický rok – standardní kurz 27
4 960
152 770
5 120
157 700
5 440
167 550
4 930
128 180
Akademický rok – intenzivní kurz 35
5 440
167 550
5 600
172 480
6 240
192 190
5 400
140 400
Philadelphia,
Washington,
Seattle
USA, Kanada
New York, Chicago,
Los Angeles, Boston,
Miami, San Francisco, San Diego
New York – Empire
State Building
Toronto, Vancouver
USD
CZK
USD
CZK
USD
CZK
CAD
CZK
Akademický semestr – standardní kurz 27
5 400
105 300
5 600
109 200
7 135
139 130
5 800
113 100
Akademický semestr – intenzivní kurz 35
5 600
109 200
6 000
117 000
7 825
152 590
6 200
120 900
Akademický rok – standardní kurz 27
8 320
162 240
8 640
168 480
10 600
206 700
8 960
174 720
Akademický rok – intenzivní kurz 35
8 640
168 480
9 280
180 960
11 565
225 520
9 600
187 200
Ubytování – dvoulůžkový pokoj s polopenzí
Velká Británie
Akademický semestr (20 týdnů)
Akademický rok (32 týdnů)
GBP
CZK
GBP
CZK
Bournemouth
2 230
68 680
3 600
110 880
Manchester
2 480
76 380
4 000
123 200
Edinburg
2 550
78 540
4 100
126 280
Oxford
2 650
81 620
4 300
132 440
Cambridge
2 755
84 850
4 450
137 060
Londýn
2 760
85 010
4 450
137 060
EUR
CZK
EUR
CZK
3 100
80 600
5 020
130 520
Irsko
Dublin
USA
USD
CZK
USD
CZK
Philadelphia
4 000
78 000
6 175
120 410
Washington
4 200
81 900
6 700
130 650
Chicago
3 700
72 150
6 000
117 000
Seattle
3 300
64 350
5 000
97 500
New York
5 700
111 150
8 975
175 010
Los Angeles
4 400
85 800
6 875
134 060
Boston
4 750
92 630
7 600
148 200
Miami
4 550
88 730
7 400
144 300
San Francisco
4 450
86 780
7 050
137 480
San Diego
4 100
79 950
6 400
124 800
CAD
CZK
CAD
CZK
3 950
77 030
6 350
123 830
Kanada
Vancouver/Toronto
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
45
Všeobecné obchodní podmínky
společnosti STUDENT AGENCY, k. s.
1. Společná ustanovení
1.1. Společnost STUDENT AGENCY, k. s., IČO: 253 17 075, sídlem v Brně,
nám. Svobody 86/17, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 25842 (dále jen „SA“)
vydává ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“) tyto Všeobecné obchodní
podmínky („VOP“), které upravují práva a povinnosti ve smluvních vztazích vznikajících při poskytování služeb SA třetím fyzickým nebo právnickým osobám („klienti“). VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi
SA a klientem a určují část jejího obsahu, přičemž odchylná ustanovení
ve smlouvě mají přednost před VOP. Změny jakékoli písemně sjednané
smlouvy lze sjednat rovněž pouze písemnou formou. Klient provedením
rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy s SA souhlasí s tím, aby se
práva a povinnosti klienta a SA řídily VOP platnými k příslušnému datu
rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Platné znění VOP je uveřejněno na www.studentagency.cz, www.kralovna.cz, www.letenky.cz, www.
studentagency.sk, a dalších webových stránkách provozovaných SA,
a jsou k dispozici na požádání v kterékoli provozovně SA.
1.2. Právní vztahy mezi SA a klienty se řídí právem České republiky („ČR“)
zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).
1.3. Veškeré případné spory mezi SA a klienty budou řešeny obecnými
soudy ČR.
1.4. Komunikace mezi SA a klienty se uskutečňuje v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak. Pro účely doručování klient souhlasí s:
a) doručováním na adresu, kterou uvede ve své objednávce či smlouvě,
pokud písemně nesdělí SA jinou adresu pro účely doručování,
b) tím, že za doručenou zásilku se považuje i odmítnutí písemnosti klientem nebo její nepřevzetí a vrácení zpět SA; účinek doručení nastává
okamžikem vrácení nedoručené zásilky do SA,
c) doručováním na e-mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce
s účinky písemné zásilky, a
d) tím, že kontaktní adresou SA je výlučně sídlo SA.
1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky,
zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších
podmínek významných pro služby poptávané u SA. SA neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu.
Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy
není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí,
že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny
dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.
1.6. SA si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje
nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. O odmítnutí objednávky podle předchozí věty není SA povinna klienta informovat. SA je
dál oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá
neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu
nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá
podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně
SA pod vlivem omamných látek.
1.7. v případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb
poskytnutých ze strany SA klientovi je klient oprávněn uplatnit reklamaci
takovéto vady přímo u SA, a to písemně bez zbytečného odkladu ihned,
jakmile takovou vadu zjistí, pokud lze vadu ihned odstranit, nebo nejpozději do 14 dnů od vzniku vady nebo do 7 dnů od okamžiku, kdy klient
vadu mohl či měl zjistit, podle toho, co nastane později. SA je povinna
reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. SA neodpovídá za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci,
případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala.
v takovémto případě je dána odpovědnost za vady třetí osoby, jejíž služba
byla zprostředkována.
1.8. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od SA nebo
prostřednictvím SA zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné
smlouvě či potvrzení objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy s SA. Cena služeb je uhrazena
v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků
na bankovní účet SA nebo v den složení ceny služeb v hotovosti na
pokladně SA, pokud se tak stane do 17. hod. Platby připsané na účet SA
nebo složené na pokladně SA po 17. hod. jsou považovány za uhrazené
v následující pracovní den. V případě přepočtu na cizí měnu je přepočet
proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ České spořitelny, a.s.
ke dni vystavení zálohové faktury.
1.9. Část ceny vybraných služeb lze uhradit také v poukázkách. Typy
akceptovaných poukázek a výčet služeb, na které lze tyto poukázky
uplatnit, stejně jako výše částky, kterou lze poukázkami uhradit a další
podmínky jejich použití, jsou uveřejněny na www.studentagency.cz,
46
www.dovolena.cz a na dalších webových stránkách provozovaných SA.
Poukázky lze uplatnit pouze v jejich plné výši, SA na ně nevrací. Poukázky
nelze směnit za hotovost, a to ani v případě storna nebo nepotvrzení
služby ze strany pořadatele zprostředkovávané služby. SA si vyhrazuje
právo při akceptaci poukázek účtovat manipulační poplatek nebo těmto
klientům neposkytnout bonus.
1.10. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb
objednaných od nebo prostřednictvím SA, je klient povinen uhradit vedle
ceny objednané služby rovněž zákonné úroky z prodlení a storno poplatky
či smluvní pokutu sjednané pro danou službu. SA je oprávněna svoji
pohledávku na úhradu zákonných úroků z prodlení, storno poplatků či
smluvní pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta za SA.
1.11. Klient bere na vědomí, že veškeré telefonické hovory mezi klientem
a SA mohou být monitorovány a že SA provádí měření návštěvnosti svých
webových stránek.
1.12. Klient uděluje souhlas SA, včetně společností náležejících do skupiny SA, ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím
poskytnutých SA (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě,
že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy
potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn
k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje
pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní
souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.
Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
1.13. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci
o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci
bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt
údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce
o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
1.14. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem
zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb
nabízených SA a společnostmi náležejícími do skupiny SA subjektu údajů.
Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány
též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím
elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo
a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí
s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje.
Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely,
a to pro vnitřní potřebu správce.
1.15. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo
jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se
správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
1.16. Tyto VOP se nevztahují na:
I. práva a povinnosti mezi klientem a pořadatelem zájezdu při poskytování zájezdu dle cestovní smlouvy uzavřené prostřednictvím SA. Uvedené
vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu.
II. vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím SA. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou
včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet
přímo na pojišťovnu.
III. práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování
letecké přepravy osob (dále jen „letecká přeprava“), kterou pro klienta
zprostředkuje SA, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících
s leteckou přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.
IV. práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných
jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje SA.
Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.
1.17. SA se rozumí i společnosti ze skupiny SA, není-li výslovně uvedeno
jinak a dovoluje-li to význam příslušného ustanovení.
...
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
6. Podmínky pro zprostředkování studijních pobytů v zahraničí
6.1. SA nabízí klientům možnost zprostředkování studijního pobytu
v zahraničí („pobyt“) jménem a na účet klienta na základě smlouvy
o zprostředkování.
6.2. Klient bere na vědomí, že SA není organizátorem pobytu a z tohoto
důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění pobytu ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku
klienta v souvislosti s pobytem.
6.3. Klient bere na vědomí, že:
a) ubytováním v hostitelské rodině se rozumí ubytování v soukromí, přičemž hostitelskou rodinu může představovat i samostatně žijící osoba.
b) ceny pobytů uvedené v cenících SA mají pouze informativní charakter
a nejsou závazné. Závazná cena pobytu bude uvedena ve smlouvě o zprostředkování, a to včetně příslušné DPH a ve měně, která odpovídá státu,
ve kterém se má pobyt uskutečnit, spolu s přepočtem na české koruny dle
aktuálního směnného kurzu.
c) SA má právo zvýšit cenu pobytu i po uzavření smlouvy o zprostředkování v případě, že cenu zvýší organizátor pobytu. V takovém případě má
klient právo na potvrzení organizátora pobytu o takovém navýšení.
d) SA má právo zvýšit cenu za dopravu na místo pobytu, jestliže po
uzavření smlouvy zvolený dopravce zvýší cenu, např. z důvodu sezónních
výkyvů v cenách letenek. Rovněž tak může dojít ke změnám termínů
odjezdu a příjezdu. SA je povinna o této skutečnosti klienta neprodleně
informovat.
e) klient nemá právo na poskytnutí slevy z ceny pobytu za dny, kdy výuka
neprobíhá z důvodu státních nebo místních svátků.
f) v případě, že klient bude vyhoštěn ze země studijního pobytu, bude mu
udělen zákaz v této zemi pobývat či bude vyloučen z příslušného studijního programu, nemá nárok na vrácení ceny pobytu ani její části.
g) v případě pochybností se má za to, že daný pobyt a doplňkové služby
odpovídají standardním podmínkám organizátora studijního programu
a poskytovatelů příslušných služeb.
h) fotografie použité v propagačních materiálech SA mají pouze ilustrativní charakter.
6.4. Smlouva o zprostředkování mezi SA a klientem je uzavírána písemně nebo konkludentně uhrazením ceny pobytu nebo zálohy vyčíslené
v zálohové faktuře klientem. V případě takového konkludentního uzavření
smlouvy o zprostředkování je klient povinen doručit SA bez zbytečného
odkladu klientem podepsané písemné vyhotovení smlouvy o zprostředkování. Pokud tak klient neučiní do 14 dnů od konkludentního uzavření
smlouvy o zprostředkování, je SA oprávněna od smlouvy o zprostředkování odstoupit a z přijaté platby si ponechat 15 %, maximálně však 1 000
Kč, jako paušální náhradu vzniklých nákladů.
6.5. Uzavřením smlouvy o zprostředkování se SA zavazuje pro klienta
zprostředkovat pobyt specifikovaný ve smlouvě o zprostředkování a klient
se zavazuje SA uhradit odměnu za zprostředkování a cenu pobytu, popř.
cenu klientem požadovaných doplňkových služeb.
6.6. Uzavřením smlouvy o zprostředkování klient potvrzuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se pobytu, které mu byly poskytnuty
ze strany SA nebo které jsou dostupné na webových stránkách SA.
6.7. Klient je povinen uhradit cenu pobytu a odměnu SA ve lhůtách
a výši stanovené ve smlouvě o zprostředkování, a to na základě faktury
vystavené SA.
6.8. V případě, že se kurz české koruny vůči měně, ve které je stanovena
cena pobytu, ke dni úhrady faktury zvýší o více než 5 % oproti dni vystavení zálohové faktury, je klient povinen SA doplatit vzniklý kurzový rozdíl
v celé výši. V případě, že tak klient neučiní do pěti dnů, je SA oprávněna
od smlouvy o zprostředkování odstoupit a klient je povinen uhradit storno
poplatky pobytu dle těchto VOP.
6.9. V případě, že se kurz české koruny vůči cizí měně, ve které je stanovena cena pobytu, ke dni úhrady faktury sníží o více než 5 % oproti
dni vystavení zálohové faktury, má klient právo na vrácení vzniklého
kurzového rozdílu od SA.
6.10. SA je oprávněna stanovit splatnost tak, aby byla celková cena
a odměna uhrazena před nástupem na pobyt. Jestliže je doba splatnosti
kratší než tři dny, je SA povinna na to klienta upozornit.
6.11. Klient má možnost zvolit úhradu ceny pobytu ve dvou splátkách,
a to 25 % ceny splatné do 14 dnů od vystavení faktury a zbylých 75 %
ceny nejpozději šest týdnů před plánovaným nástupem na pobyt.
6.12. SA je povinna rezervovat pro klienta vybraný pobyt do sedmi pracovních dnů od uhrazení ceny pobytu nebo zálohy, a odměny. Jestliže je
doba od uzavření smlouvy o zprostředkování a nástupem na pobyt kratší
než 10 dnů, je SA povinna tuto rezervaci provést bez zbytečného odkladu.
6.13. SA informuje klienta:
a) na žádost klienta o průběhu zprostředkování pobytu, vždy ve lhůtě
potřebné pro zjištění požadovaných informací.
b) v případě potvrzení rezervace pobytu organizátorem takového pobytu
bez zbytečného odkladu.
c) v případě nepotvrzení rezervace pobytu organizátorem takového pobytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však sedm dní před plánovaným
nástupem na pobyt. V takovém případě SA nabídne klientovi alternativní
termín či pobyt jako takový. Pokud klient s navrhovanou alternativou
nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy o zprostředkování. SA je pak
povinna vrátit klientovi již uhrazenou část ceny pobytu.
6.14. V případě potvrzení rezervace organizátorem pobytu je SA povinna
doručit klientovi dokumenty potřebné pro nástup na pobyt před tímto
plánovaným nástupem.
6.15. Klient je povinen zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před plánovaným nástupem na
pobyt zkontrolovat platnost cestovního dokladu a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, zejména vstupní formality
a vízové požadavky. Klient bere na vědomí, že SA ani organizátor pobytu
nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí
vstupu klienta do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace.
b) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza.
c) zajistit, aby splňoval zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či
pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích,
d) řídit se pokyny organizátora pobytu,
e) v průběhu pobytu se chovat tak, aby neporušoval obecně závazné
právní předpisy dané země, pravidla studijního programu stanovená organizátorem, nezasahoval neoprávněně nebo nedůvodně do práv ostatních
účastníků pobytu, a aby nepoškozoval dobré jméno SA.
6.16. Klient bere na vědomí, že v případě, že se jím vybraný konkrétní
pobyt nenaplní, může mu organizátor pobytu změnit typ pobytu na adekvátní náhradu. Pokud je klientovi poskytnuta adekvátní náhrada pobytu,
nemá nárok na odstoupení od smlouvy o zprostředkování, vrácení ceny
pobytu ani její části.
6.17. Klient má právo požadovat změnu podmínek pobytu. Je-li požadovaná změna možná, má SA nárok na náhradu veškerých nákladů, které
vynaloží na zajištění takové změny.
6.18. Klient má právo objednaný pobyt zrušit, a to doporučeně zaslaným
oznámením. V takovém případě je klient povinen SA uhradit následující
storno poplatky:
a) Zruší-li klient pobyt více než 30 dní před plánovaným nástupem na
pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 20 % celkové ceny
pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
b) Zruší-li klient pobyt více v období 30–5 dní před plánovaným nástupem
na pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až do výše 50 % celkové
ceny pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových služeb.
c) Zruší-li klient pobyt méně než 4 dny před plánovaným nástupem na
pobyt, popř. po nástupu na pobyt, je povinen zaplatit storno poplatek až
do výše 100 % celkové ceny pobytu a až do výše 100 % ceny doplňkových
služeb. Při stanovení výše storno poplatků se vychází z ceny včetně DPH.
6.19. Klient je povinen uhradit storno poplatek v příslušné výši i v případě, že na pobyt nenastoupí z důvodů na jeho straně nebo z důvodu uvedení nesprávných údajů poskytnutých pro účely zprostředkování pobytu SA.
6.20. Je-li podmínkou pro účast klienta na pobytu získání víza a klient je
neobdrží nejméně 14 dní před plánovaným nástupem na pobyt, smlouva
o zprostředkování pozbývá platnosti a SA má nárok na storno poplatek
až do výše 4 500 Kč a až 100 % ceny doplňkových služeb. Pokud vízum
vyřizovala SA, je klient povinen uhradit SA všechny náklady vynaložené
v souvislosti s vyřizováním víza pro klienta.
6.21. Pobyt se považuje za zrušený dnem, kdy je SA doručeno písemné
oznámení klienta o zrušení pobytu. Smlouva o zprostředkování k tomuto
dni zaniká.
6.22. Právo SA na úhradu storno poplatku vzniká ke dni zániku smlouvy
o zprostředkování nebo k plánovanému dni nástupu na pobyt, podle toho,
co nastane dříve. Výši storno poplatku včetně částky, kterou si ponechává
z již uhrazené ceny, se SA zavazuje klientovi písemně oznámit. Storno
poplatek je splatný do tří dnů od písemného oznámení SA klientovi.
6.23. SA je povinna být klientovi, resp. účastníkovi pobytu, k dispozici na
telefonu v rámci standardní pracovní doby SA pro řešení problémů, které
v průběhu studijního pobytu nastanou.
6.24. V případě zjištění vad pobytu oproti smlouvě nebo těmto VOP má
klient právo uplatnit reklamaci pobytu u organizátora pobytu přímo nebo
prostřednictvím SA, a to v průběhu pobytu. Klient má právo na sjednání
nápravy, a pokud to není možné, na přiměřenou slevu z ceny pobytu.
Výši slevy stanoví SA ve spolupráci s organizátorem pobytu. Pokud klient
reklamaci neuplatní v průběhu pobytu, má se za to, že pobyt nevykazoval
žádné vady. Klient bere na vědomí, že po skončení pobytu jsou jakékoli výhrady klienta k pobytu nebo doplňkovým službám bezpředmětné.
Reklamaci týkající se dopravy při zpáteční cestě po skončení pobytu může
klient uplatnit do tří dnů po svém návratu.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
47
Brno
Hradec Králové
Centrála pro ČR a SR sídlí v samém centru
města Brna.
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00 Brno
infolinka 800 100 300, [email protected]
www.studentagency.cz
Pobočka sídlí v cen­tru města.
Čelakovského 11, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem z vlakového nádr. po ul. Masarykova na nám. Svobody.
Autobusem ÚAN Zvo­nařka se nachází pět minut chůze od hl. vla­
kového nádraží. Projdete přes Galerii Vaňkovka a okolo OD Tesco.
Dále po ulici Masarykova až na náměstí Svobody.
Autem jeďte smě­rem na centrum. Zaparkujte u hotelu GRAND,
v centru Špalíček nebo u hotelu International. Odtud je to už kou­sek
na náměstí Svobody.
Zlín
Pobočka sídlí v centru města v blízkosti nám. Míru.
Štefánikova 2464, 760 01 Zlín, tel. 577 005 770, fax 577 005 775
[email protected], www.studentagency.cz
Praha
Vlakem, autobusem z hl. vlak. nádraží přes autobus. nádraží na ul. Gahurovu, přes tř. T. Bati na světelnou křižovatku doleva na ul. Štefánikovu.
Autem přijeďte do centra, parkování před naší pobočkou na ul. Štefánikova nebo na ul. Sadová o ulici níže.
Po­bočka v Praze sí­dlí na rohu ulic Revoluční a Řásnovka na cestě mezi Štefánikovým mostem a NC Palladium.
infolinka 800 600 600, [email protected], www.studentagency.cz
Revoluční 25/767, 110 00 Praha-Staré Město, tel. 224 999 666, fax 224 999 690
Olomouc
Metrem, tramvají, autobusem jeďte me­trem do sta­nice Náměstí Republiky a pokračujte tramvají nebo autobusem na zastávku Dlouhá třída.
Odtud už je to jen pár kroků směrem ke Štefánikovu mostu.
Autem pokud přijíždíte od Štefánikova mostu, odbočte z Revoluční ulice doprava na ulici Řásnovka a zaparkujte na veřejném parkovišti naproti
pobočce STUDENT AGENCY
Plzeň
Pobočka sídlí v centru města.
nám. Republiky 9, 301 00 Plzeň, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem z hlavního vlakového nádraží pojedete tramvají č. 2 (směr Skvrňany) nebo č. 1 (směr Bolevec) a vystoupíte na druhé zastávce – Pražská.
Půjdete směrem k nám. Republiky, na rohu ulice zabočíte doleva. Naše pobočka je odtud asi 50 kroků.
Autobusem z Centrál. autobusového nádr. pojedete tramvají č. 2 (směr Světovar) a na třetí zastávce vystoupíte (nám. Republiky). Náměstí přejdete směrem ke kostelu a přímo proti zadní části kostela se nachází naše pobočka.
Autem můžete dojet přímo na náměstí Republiky a zde nebo v přilehlých ulicích zaparkovat.
Ostrava
Pobočka sídlí v centru města.
Nádražní 1, 702 00 Ostrava, tel. 595 155 555, fax 595 155 550
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem a autobusem tramvají do centra (zastávka Elektra). Odtud pak cca 200 m směrem ke světelné křižovatce Nádražní – nám. 28. října.
Ostravská pobočka je hned naproti bývalému hotelu Palace.
Autem přijedete do centra, parkoviště je u ulice Poděbradova, odtud pak pěšky kolem Domu umění na ulici Nádražní.
České Budějovice
Pobočka sídlí na hlavní pěší zóně na Lannově třídě.
Lannova 27, 370 01 Č. Budějovice, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem u vlakového nádraží přejdete ulici, přijdete na Lannovu tř., naši pobočku najdete po pravé straně po 5 min. chůze.
Autobusem před nádražím přejdete silnici na ul. Dvořákovou, pak na Lannovu tř., odbočíte doleva a naše pobočka je napravo po 3 min. chůze.
Autem přijedete do centra, parkovat lze v Jeronýmově ul. ve směru od ul. Žižkova na placeném parkovišti. Pobočka je přímo naproti parkovišti.
Liberec
Pobočka sídlí v centru města.
Pražská 31, 460 01 Liberec, tel. 485 388 888, fax 485 388 800
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem, autobusem pěšky 10–15 min. po ulici 1. máje z kopce podél kolejí směrem k obchodnímu domu Forum, dojde se přímo na Soukenné nám.,
zde už je viditelná budova Bati (cca 20 m od budovy Baťa).
Autem přijedete do centra, nejvýhodnější parkování u obchodního domu Forum (3 minuty chůze od pobočky), nelze parkovat přímo u pobočky.
48
Vlakem, autobusem z hl. vla­k. ná­draží (u au­to­bu­so­vého ná­draží) po­je­dete tro­lej­busy č. 3, 7 na zas­távku „Cent­rál“ (pěšky cca 10 mi­nut).
Pobočka se nachází na pěší zóně v ul. Čelakovského.
Autem smě­r na cen­trum, par­ko­vání na Ma­sa­ry­kově ná­m. nebo v uli­cích.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
Pobočka sídlí v centru města.
Riegrova 28, 779 00 Olomouc, tel. 585 208 030, fax 585 208 031
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem tramvají č. 4, 5, 6, nebo 7 pojedete na zastávku nám. Hrdinů. Pobočka sídlí vedle Reiffeisen banky.
Autobusem z autobus. nádraží tramvají č. 4.
Autem v centru města jsou pouze placená parkoviště. Nejbližší parkoviště je u České spořitelny na tř. Svobody. Z parkoviště doprava a asi
po 150 m opět doprava.
Karlovy Vary
Pobočka sídlí v centru naproti ČSOB.
T. G. Masaryka 58/34, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
[email protected], www.studentagency.cz
Vlakem z dolního nádraží se dáte směrem vlevo do centra, projdete kolem Becherovky a dostanete se na ulici T. G. Masaryka.
Autobusem cesta stejná jako vlakem.
Autem přijeďte do centra. Zaparkovat můžete u Becherovky.
SR Bratislava
Pobočka sídli v centre mesta.
Obchodná 48, 811 06 Bratislava, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 48 415 28 81,
infolinka 0800 121 121, [email protected], www.studentagency.sk
Vlakom odveziete sa električkou č. 13, priamo z Hlavnej železničnej stanice a vystúpite na zastávke Vysoká.
Trolejbusom na zastávke MHD AS Nivy nastúpite na trolejbusy č. 206 alebo č. 208 (smer Špitálska ul.) a vystúpite na zastávke Kollárovo nám.
Z tejto zastávky zídete na Obchodnú ulicu, smerujte k električkovej trati, popri nej doprava.
Autom môžete zaparkovať v budove Tatracentra, aj na Kollárovom námestí. Žiadne z týchto parkovísk od nás nie je vzdialené viac ako 5 min. chôdze.
SR Banská Bystrica
Pobočka sídli v centre mesta na ul. Horná.
Horná 21, 974 01 B. Bystrica, tel. +421 48 415 28 80, fax +421 48 415 28 81
[email protected], www.studentagency.sk
Vlakom, autobusom pred hl. vlakovou stanicou, ktorá súsedí s autobusovou stanicou, sa nachádzajú konečné zastávky autobusov. Môžete nastúpiť
na ktorýkoľvek z nich a vystúpite na 4. zastávke (cca 8 minút). Vydáte sa smerom do centra mesta, na Hornú ulicu smerom ku bývalému kinu Hviezda.
Autom môžete zaparkovať na parkovisku v areáli pamätníka SNP alebo pri bývalém kine Hviezda.
SR Košice
Pobočka sídli neďaleko Dómu sv. Alžbety blízko centra.
Mlynská 11, 040 01 Košice,tel. +421 55 22 40 050, fax +421 48 415 28 81
[email protected], www.studentagency.sk
Vlakom, autobusom z hlavnej vlakovej a autobusovej stanice prejdete cez staničný park smerom do centra. Prejdete cez most
a pokračujete priamo po Mlynskej ulici.
Autom môžete zaparkovať priamo v Auparku alebo na parkovisku v blízkosti hotela Bristol.
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
49
Type limit
PAGE TOP
Bleed
Bleed
Trim
ent
Embankm
Chelsea
B AT T E R S E A
Tha mes
PA R K
lk
a
ne W
Wal
fold side
St
Od nakupování v Knightsbridge po divadla ve čtvrti
West End: jak nejlépe využít volný čas
Poznejte místní kulturu
d
Ro
Praktické rady
ad
e Ro
Kde se ubytovat, najíst a jak cestovat: spolehlivá
doporučení a rady odborníků
ad
Lillie
End
Type limit
VA N Ě J Š
www.inspiracenacesty.cz
Í
CE
VOD Y
PRŮ KAPS
DO
Bleed
EN *
Ě
O
PRŮ KAPS
VOD Y
CE
DÁ
ŠÍ
OVŮRP
Trim
VS AN
E
TĚ D
CD
Trim
Bleed
Type limit
Type limit
Bleed
BPG London
Page - IBC overfold
Name - Kensington and Chelsea
Map size 93mm x 150mm
Map last updated 12/12/2011
DÁ
Trim
Trim
PAGE BOTTOM
- rychlé intuitivní hledání
- pravidelné aktualizace
- další informace a možnosti
RPJ
North
Road
STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI
PRO CHYTRÉ TELEFONY A TABLETY
VA N Ě J
Ucelenou nabídku elektronických
i knižních titulů naleznete na www.lingea.cz
a www.inspiracenacest y.cz
O
Old
WEST
BROMPTON
Se
agrav
EJ
* N PRO
Rd
gh
el
BROMPTON
CEMETRY
Finb
Ifi
Ě
Ro
Fu
lham
Černá smrt, paláce, pie and mash shops: pomohou
vám lépe pochopit Londýn současný i historický
te
un
Treg
e
ard
orou
eG
ns
Road
EARL’S
COURT
E A R L’ S
C O U RT
ad
Ro
mw
d
Roa
ell
d
Earl’s Court
Exhibition
Centre
a
Ro
West
ick
w
War
Stáhněte si ty největší off -line slovníky
do svého smartphonu nebo tabletu.
50
Kam za zážitky
k
ad
Road
r Rd
on
m pt
Bro
iff
dcl
Re
Londýn
Chelsea
Physic
Garden
Carlyle's
House
Chelsea Old
Church
fort
au
Be
rk
průvodce
St
land
ther
Su
G ARD E N S
National
Army Museum
Town Hall
ad Chelsea Old
’s Ro
King
Brompton
Hospital
BROMPTON
CROSS
re
ua
Sq
St
On
slow
Chey
ick
Warw y
Wa
Grosvenor Rd
St
Rd
lico
Pim
else
a Br
idge
Ro
ad
RANELAGH
Ch
SQUARE
do
Royal
Hospital
h
Royal Court
Sloane Theatre
Victoria
Square
Coach
Station
SLOANE
Saatchi
Gallery
Duke of York
Square
ad
et
Ro
re
’s
St
ith
King
Sm
St
ga n
do
Ca St Mary
ue
ane
Cale St
Av
en
BROMPTON
S lo
St Luke
CHELSEA
et
ab
Royal
Mews
Victoria
Station
VICTORIA
St
n
Street
Eliz
B E L G R AV I A
dn
Pont
RANELAGH
G ARD E N S
uch
on
Abi ngd s
Villa
t ford
S t r ao a d
R
The Lido
Brompton Pla am
ce p
Oratory
Victoria &
Albert
Museum
dm
Science
Museum
Road SOUTH
KENSINGTON
Cromwell
SOUTH
K E N S I N G T O N Pelham St
Natural History
Museum
GLOUCESTER
ROAD
Cromwell Road
KENSINGTON
gton
nsin
Leighton
House
Ke
illy
ad
Marble Arch
Gr
os
v
St Paul
HYDE PARK
CORNER
Belgrave
Square
Wellington
Picc G R E E N
Museum
PARK
r
Corne
Hyde Park
Wellington
Arch
ve
ge Dri
Harvey
Nichols
dge
htsbri
Carria
South
ig
Kn
P A R K
n
pto Harrods
rom
BBea
dl
Serpentine
Knightsbridge
KNIGHTSBRIDGE
Rot ten Ro w
South Carria ge Drive
H Y D E
Diana
Memorial
Fountain
Kensington Rd
Gore
Albert
Memorial
Royal Albert
Hall
Kensington
Serpentine
Gallery
Bandstand
KENSINGTON
GARDENS
Kensington
Square
Diana Memorial
Playground
Kensington Roa
d
Kensington
Palace
et
High
500 m
500 yardů
Stre
HIGH STREET
KENSINGTON
Victoria Road
HOLLAND
PARK
rt
C ro
KNIGHTSBRIDGE
Rd
0
St
0
ton
.
Kensington
a Chelsea
rch
inspirace na cesty
NA SVĚT
ad
Ro
oad
u
Co
l’s
Ea r
ad
Ro
lham
al
d
ton Roa
urt
Co
Earl’s
Chu
Fu
W
Sq
Gd
Br
om
p
n
ore
er R
Co byste měli vidět
Vyčerpávající přehled londýnských zajímavostí:
Big Ben, Tate Modern, London Eye a mnohé další
ŮVODC
ilim
ns
oes Road
Old
et
tre
Pa
est
inspirace na cesty
Průvodce nabitý informacemi
PR
Marl
Hos
o ad
al
to
Gloucester R
c
Glou
Street
ey
dn
Sy
yS
kle
Oa
Londýn
Londýn
Chelsea
Bridge
Roy
Ea
Rd
Gate
Queen’s
d
l St
oa
al
Street
lR
Roa
d
d
oa
g’s
R
Kin
Exhibition
Eb
ur
St y
Ly
pita
sto
cle
Type limit
ISBN 978-80-87471-81-4
Type limit
Ph
Ec
Sloane
Poznejte s námi země, města i nejbližší okolí.
Vemte si s sebou cestovní průvodce Lingea
v knižní nebo elektronické podobě.
Pala
ce
or
en
y Br. R
d B
uc
kin
gha
m
ce
Pla
Eb u r
Type limit
Buckingham
Palace
Trim
E
Type limit
Trim
Bleed
Při práci na počítači využívejte bohatou
funkcionalitu slovníků Lingea. Pomohou Vám
s rychlým překladem, s upřesněním významu
pomocí mnoha příkladů použití a také se
správnou výslovností.
Trim
Studujte a cestujte se spolehlivými
slovníky a průvodci Lingea
infolinka ZDARMA 800 100 300 (ČR), 0800 121 121 (SR), www.jazykovepobyty.cz
inspirace na cesty
Cestujte za vzděláním
Jazykové pobyty pro dospělé věk: od 16 let
Jazykové pobyty pro dospělé a profesionály v průběhu celého roku. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé. Délka pobytu již od jednoho týdne. Kurzy obecného jazyka nebo kurzy se specializací – angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, portugalština, ruština, čínština,
japonština a arabština.
Jazykové pobyty pro děti a mládež věk: 5–20 let
Skvělé zahraniční prázdniny ve společnosti studentů z celého světa pod vedením kvalifikovaných
lektorů – angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština. Skupinově organizované pobyty
s českým delegátem nebo individuální pobyty.
a vzděláním
Jazykové pobyty pro dospělé
sku.
lké
ž
věk: od 16 let
Jazykové pobyty pro dospělé a profesionály
v průběhu celého roku. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé. Délka pobytu již od jednoho týdne.
Kurzy obecného jazyka nebo kurzy se specializací – angličtina, němčina, francouzština,
španělština, italština, portugalština, ruština,
čínština, japonština a arabština.
ŠKOLNÍ
ZÁJEZDY
2014
Au pair pobyty
na,
věk: 18–30 let
Au pair pobyty v Evropě a USA již od tří měsíců.
Péče o děti, studium cizích jazyků, cestování
a poznávání nové kultury, nových přátel ze
všech koutů světa, život v hostitelské rodině.
Kombinace au pair pobytu a studia v Irsku.
Pracovní programy v zahraničí
věk: od 18 let
USA – Work and Travel, Stáž, Camp.
Evropa – práce v hotelnictví, gastronomii,
na farmách, studijně-pracovní programy,
dlouhodobé ubytování a asistenční služby.
Nový Zéland, Kanada – Working Holiday
program. Krátkodobé pobyty již od 2 měsíců.
mecceny.
JAZYKOVÉ A POZNÁVACÍ POBYTY
Autobusová doprava
Cestujte luxusními žlutými autobusy
STUDENT AGENCY po celé ČR i Evropě!
pravců |
í, pronájem aut,
EK
Vlaková doprava
Cestujte s námi na trase
Praha-Olomouc-Ostrava-Žilina.
STUDENT AGENCY, k. s.,
Brno, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00, tel. 5 42 42 42 42, fax 539 000 540
Pobočky v České a Slovenské republice:
Praha, Revoluční 25/767, 110 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 690,
Ostrava, Nádražní 1, 702 00, tel. 595 155 555, fax 595 155 550
Plzeň, nám. Republiky 9, 301 00, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
České Budějovice, Lannova 27, 370 01, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
Liberec, Pražská 31/19, 460 01, tel. 485 388 888, fax 485 388 800
Hradec Králové, Čelakovského 11/623, 500 02, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
Zlín, Štefánikova 2464, 760 01, tel. 577 00 577 0, fax 577 00 577 5
Olomouc, Riegrova 28, 779 00, tel. 585 208 030, fax 585 208 031
Karlovy
Vary, T. pro
G. Masaryka
58/34, 360 01, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
kové
pobyty
dospělé
odBratislava,
16 let
Obchodná 48, 811 06, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 220 50 22 65
ové
pobyty
pro dospělé
a profesionály
Košice,
Mlynská
11, 040 01,
tel. +421 55 22 40 050, fax +421 48 415 28 81
běhu
celého
roku. Vhodné
Banská
Bystrica,
Horná 21, pro
974 01, tel. +421 48 415 28 80, fax +421 48 415 28 81
ečníky
očilé. Délka pobytu již od jednoho týdne.
y obecného jazyka nebo kurzy se specialiangličtina, němčina, francouzština,
ělština, italština, portugalština, ruština,
na, japonština a arabština.
áním
pair pobyty
18–30 let
air pobyty v Evropě a USA již od tří
ců – péče o děti, studium cizích jazyků,
vání a poznávání nové kultury, nových
l ze všech koutů světa, život v hostitelské
ě. Kombinace au pair pobytu a studia v
ovní programy v zahraničí
od 18 let
– Work and Travel, Stáž, Camp.
pa – práce v hotelnictví, gastronomii,
rmách, studijně-pracovní programy,
odobé ubytování a asistenční služby.
Zéland, Kanada – Working Holiday
am. Krátkodobé pobyty již od 2 měsíců.
obusová doprava
sní žluté autobusové linky do
vropských zemí za super ceny.
ová doprava
u lepší vlaková doprava na trase
a–Ostrava–Žilina.
ody 17, 602 00, tel. 5 42 42 42 42, fax 539 000 540
republice:
4 999 666, fax 224 999 690,
224 999 666, fax 224 999 660
šti, Terminál 1, tel. 222 111 909
595 155 555, fax 595 155 550
el. 377 333 222, fax 377 333 200
370 01, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
el. 485 388 888, fax 485 388 800
1/623, 500 02, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
l. 577 00 577 0, fax 577 00 577 5
l. 585 208 030, fax 585 208 031
34, 360 01, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
6, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 220 50 22 65
421 55 729 40 24, fax +421 55 729 40 25
01, tel. +421 48 415 28 80, fax +421 48 415 28 81
AUSTRÁLIE
& NOVÝ
ZÉLAND
JAZYKOVÉ A STUDIJNÍ POBYTY
Školní zájezdy
Pro školní kolektivy pořádáme výukové, poznávací nebo krátkodobé školní zájezdy s doprovodem
školeného průvodce do těchto zemí: Velká Británie, Irsko, Malta, Německo, Rakousko nebo Francie
příp. vám připravíme zájezd na míru dle vašeho výběru.
Austrálie a Nový Zéland – jazykové a studijní pobyty věk: od 16 let
Jazykové a odborné kurzy v Austrálii jsou ideální pro ty, kdo chtějí dlouhodobé studium spojit
s možností přivydělat si na život v cizí zemi. Život u protinožců a studium angličtiny můžete zkusit
také na Novém Zélandu a spojit pobyt s prací na farmě, stáží ve firmě nebo pobytem au pair.
Pracovní programy v zahraničí věk: od 18 let
USA – Work and Travel, Stáž, Camp. Evropa – práce v hotelnictví, gastronomii, na farmách, studijněpracovní programy, dlouhodobé ubytování a asistenční služby. Nový Zéland, Kanada – Working
Holiday program. Krátkodobé pobyty již od 2 měsíců.
Au pair pobyty věk: 18–30 let
Au pair pobyty v Evropě a USA již od tří měsíců – péče o děti, studium cizích jazyků, cestování
a poznávání nové kultury, nových přátel ze všech koutů světa, život v hostitelské rodině.
Kombinace au pair pobytu a studia v Irsku.
STUDENT AGENCY, k. s.,
Infolinka Student agency
volejte zdarma 800 100 300 (ČR)
www.studentagency.cz
www.jazykovepobyty.cz
[email protected]
Brno, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, 602 00, tel. 5 42 42 42 42, fax 539 000 540
Pobočky v České a Slovenské republice:
Praha, Revoluční 25/767, 110 00, tel. 224 999 666, fax 224 999 690,
Ostrava, Nádražní 1, 702 00, tel. 595 155 555, fax 595 155 550
Plzeň, nám. Republiky 9, 301 00, tel. 377 333 222, fax 377 333 200
JazykovePobytyVZahranici
Infolinka Student agency
volajte zadarmo 0800 121 121 (SR)
www.studentagency.sk
[email protected]
České Budějovice, Lannova 27, 370 01, tel. 386 111 000, fax 386 111 001
Dovolena.cz
Letenky
Autobusová doprava
Vlaková doprava
Karlovy Vary, T. G. Masaryka 58/34, 360 01, tel. 353 176 333, fax 353 176 330
Liberec, Pražská 31/19, 460 01, tel. 485 388 888, fax 485 388 800
Hradec Králové, Čelakovského 11/623, 500 02, tel. 495 000 495, fax 495 000 496
Zlín, Štefánikova 2464, 760 01, tel. 577 00 577 0, fax 577 00 577 5
Olomouc, Riegrova 28, 779 00, tel. 585 208 030, fax 585 208 031
Bratislava, Obchodná 48, 811 06, tel. +421 220 50 20 50, fax +421 48 415 28 81
Košice, Mlynská 11, 040 01, tel. +421 55 22 40 050, fax +421 48 415 28 81
Banská Bystrica, Horná 21, 974 01, tel. +421 48 415 28 80, fax +421 48 415 28 81
Download

Studium na Strední škole a univerzite 2014–2015