JAZYKOVÉ KURZY NA MÍRU
kurzy pro náročné, profesionály, manažery,
odborné kurzy a stáže
Slovo ředitele
Velká Británie
Rusko
Kanada
Německo
Irsko
Francie
USA
Španělsko
Rakousko
Itálie
Malta
Barbados
JAR
V dnešní době se součástí běžného pracovního
dne nejednoho manažera, ale i řadového zaměstnance stala jednání se zahraničními partnery,
mezinárodní setkání nebo světové konference.
Kromě dobré znalosti jazyka v daném oboru se
ovšem stále více ukazuje také vzrůstající potřeba
prohlubování kvalifikace a celoživotního praktického vzdělávání. Proto jsme pro vás ve spolupráci s našimi zahraničními partnerskými školami
připravili celou řadu jazykových kurzů zaměřených jak na obecný jazyk, tak na obchodní nebo
odbornou terminologii.
Uplynulých pár let rovněž ukázalo touhu našich klientů spojit jazykové vzdělávání s cestami do exotických krajin, proto jsme naši nabídku postupně
rozšířili například o studium v Jihoafrické republice, na Barbadosu nebo Havaji. Nevynecháváme
ovšem ani nejoblíbenější země našich klientů –
Maltu a Velkou Británii – s širokou nabídkou nejrůznějších kurzů, od obecných přes obchodní až
po výuku v rodině lektora.
Zajímanou novinkou v naší nabídce je tzv. Complete Immersion Enviroment program britské
školy Absolutely English, což je maximálně intenzivní kurz angličtiny (až 60 hodin týdně) probíhající v uzavřené miniskupině studentů. Nepřehlédněte také možnost studia v České republice
přímo na půdě vaší společnosti.
Ing. Radim Jančura
ředitel STUDENT AGENCY
angličtina
francouzština
italština
němčina
španělština
ruština
5
Studium jazyka v zahraničí –
investice, která se vyplatí
Obsah
STUDENT AGENCY – lepšího partnera pro studium nenajdete
2
Věrnostní program
Komplexní servis
Doprava a cestovní služby
3
4
5
Výběr vhodného jazykového kurzu
Přehled nabízených škol a kurzů
6
8
Obecné kurzy
Obchodní kurzy
Odborné kurzy a stáže
Výuka v uzavřených skupinách – „Closed Groups“
Privátní výuka
Výuka v rodině lektora
Jazykové kurzy v exotických zemích
Výuka v ČR
10
12
13
14
15
16
18
20
Významní klienti STUDENT AGENCY
Naše úspěchy
Obchodní zástupce
21
22
24
Kontakty
25
Studium jazyka v zahraničí – investice, která se vyplatí
Znalost cizích jazyků je v současnosti nezbytnou podmínkou obchodního úspěchu každé progresivní společnosti a vlastně i jednotlivce. Nároky narůstají v tomto směru jak na management firem, tak na jejich zaměstnance, ať už jde o vnitrofiremní komunikaci u nadnárodních společností nebo obecně o navazování mezinárodních kontaktů. Intenzivní studium jazyka v zahraničí – byť jen krátkodobé; nejlépe v zemi, kde se danou řečí
mluví, je jistě efektivním řešením tam, kde při běžném chodu firmy narážíte na některou z těchto překážek:
• konkurent má větší šanci získat mezinárodní zakázku, protože dokáže komunikovat v jazyce, kterým mluví
její zadavatel
• vedení obchodního jednání se zahraničním partnerem není možné uskutečnit bez využití nákladných
služeb tlumočníka
• firma trpí nedostatkem zaměstnanců, kteří jsou schopni se domluvit se zahraničním vedením společnosti, příp. se zahraničními kolegy
• firmě chybí zaměstnanci, kteří by ji byli schopni reprezentovat kdekoli ve světě na odpovídající úrovni
• jako zaměstnanec bez znalosti jazyka mám ve firmě méně výhodnou pozici než zaměstnanci ovládající
cizí jazyk
• jsem zaměstnancem nadnárodní společnosti a dostal jsem příležitost pracovat v mateřské firmě v zahraničí nebo v některé ze zahraničních poboček; bohužel neznám jazyky
• moje jazyková vybavenost není taková, abych byl schopen soustředit se čistě na obchodní jednání
a oprostil se od myšlenek na své gramatické chyby
infolinka 800 100 300
6
7
STUDENT AGENCY – lepšího partnera pro studium nenajdete
Věrnostní program
Nabízíme:
• široké spektrum obecných i odborných jazykových kurzů organizovaných na míru přesně dle vašich
potřeb a požadavků
• kvalitní jazykové školy – partnerské organizace s dlouholetou tradicí a zkušenostmi; u našich partnerů
dbáme na pravidelné prověřování vysoké úrovně výuky, pružně reagujeme také na podněty od vás – našich
klientů
• profesionální asistenci při výběru a zajišťování kurzu na základě analýzy vašich potřeb, kterou zajistí náš
specialista na firemní a náročnou klientelu
• služby obchodního zástupce STUDENT AGENCY, který vás formou osobní schůzky nebo prezentace přímo
ve vaší společnosti seznámí s naší nabídkou a navrhne nejvhodnější produkt
• komplexní servis – veškeré starosti s cestováním převezmeme za vás a vy se můžete dále soustředit
pouze na své obchodní aktivity
• nonstop helplinku – pro případy nouze jsme vám k dispozici 24 hodin denně na speciální telefonní lince
www.studentagency.cz
Studovat s námi se vám vyplatí. STUDENT AGENCY nabízí svým stálým klientů zajímavé benefity:
• slevy pro firmy a organizace
Počet zaměstnanců
Sleva na kurz
s dopravou *
Sleva na kurz
bez dopravy *
2–4
7 %
6 %
5–8
8 %
7 %
9–12
9 %
8 %
13 a více
10 %
9 %
• individuální slevy – podrobnosti vám sdělíme při objednávce pobytu
infolinka 800 100 300
* Sleva se vztahuje pouze na kurz (ubytování
a další služby školy do ní nejsou zahrnuty);
v případě balíčkové ceny (kurz + ubytování
účtované v jedné položce) udělujeme poloviční
slevu na celý balíček.
Při objednávce jazykových pobytů pro více
zaměstnanců najednou – např. šest, získá
každý z nich slevu 8 %, resp. 7 %.
8
9
Komplexní servis
Doprava a cestovní služby
STUDENT AGENCY se o své klienty stará od jejich prvního kontaktu se společností až do doby návratu z jazykového pobytu. Zajistíme vám veškeré služby spojené s pobytem v zahraničí, takže budete mít s plánováním
studijního pobytu minimum starostí. Poskytneme vám:
Zajistíme vám letenky jakékoli letecké společnosti včetně nízkonákladových a charterových dopravců.
Najdeme vám nejlepší variantu cesty s ohledem na vaše preference ceny, nadstandardní služby nebo využití
vašich benefitů u konkrétní letecké společnosti.
Postaráme se o autobusové či vlakové jízdenky v rámci Evropy včetně návazných spojů (dle cílové země).
Ubytování můžete vybírat z pestré nabídky jednotlivých jazykových škol (standardní, nadstandardní hostitelské rodiny, školní apartmány, studia apod.) nebo zvolit hotelové či bed & breakfast ubytování zprostředkované přímo STUDENT AGENCY.
Ve spolupráci s největší světovou pojišťovnou Allianz jsme pro své klienty připravili cenově zvýhodněný
balíček cestovního pojištění zahrnující léčebné výlohy s neomezenou výší pojistného krytí, úrazové pojištění,
pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby. Součástí pojistky je také
nepřetržitá asistenční služba.
•
•
•
•
•
ubytování dle vašich požadavků
leteckou, příp. autobusovou dopravu na místo pobytu včetně transferu z letiště
cestovní pojištění a pojištění stornovacích poplatků
pronájem auta
doprovodný program dle nabídky škol (exkurze a setkání se zástupci místních firem, ale také sportovní
aktivity – golf, tenis apod., kulturní aktivity, fakultativní výlety...)
• asistenci na naší nonstop telefonní helplince v případě, že budete potřebovat jakoukoli pomoc během
cesty na jazykový pobyt nebo v jeho průběhu; kromě helplinky se můžete obracet se také na našeho
obchodního zástupce
Veškeré tyto služby jsou volitelné a libovolně kombinovatelné. Pokud máte zájem zajistit si např. dopravu,
ubytování či pojištění samostatně, samozřejmě vám to rádi umožníme.
www.studentagency.cz
infolinka 800 100 300
10
11
Výběr vhodného jazykového kurzu
Při výběru jazykového kurzu vám ochotně poradí naši
specialisté z brněnské centrály, obchodní zástupce
nebo zkušení pracovníci jednotlivých poboček
STUDENT AGENCY. Stačí nás kontaktovat na bezplatné lince 800 100 300 nebo navštívit kteroukoli
z našich kanceláří a nechat si na základě analýzy
potřeb vypracovat kurz „šitý“ přesně na míru.
Jazykové programy
• obecné kurzy (včetně kurzů zakončených
mezinárodně uznávanou zkouškou)
• obchodní kurzy
• odborné kurzy a stáže
• výuka v uzavřených skupinách
• privátní výuka
• výuka v rodině lektora
• jazykové kurzy v exotických zemích
• výuka v ČR
Termín pobytu
Jazykové školy jsou otevřené po celý rok, takže
záleží pouze na vás, kdy svůj pobyt absolvujete.
Pokud je to jen trochu možné, doporučujeme
klientům vycestovat na jazykový pobyt v období
mimo letní prázdniny.
Délka pobytu
Většina specializovaných programů je koncipována pro časově vytížené klienty, takže jsou nabízeny v délce již od jednoho týdne. Některé školy
nabízejí i vysoce intenzivní víkendové kurzy.
Místo pobytu
Jazykové kurzy probíhají standardně v zahraničí.
Abychom mohli zaručit, že cizí jazyk uslyšíte
na každém kroku a budete nuceni jej neustále
používat, spolupracujeme výhradně se školami
ze zemí, kde se danou řečí běžně mluví. Nejširší
je bezesporu nabídka kurzů angličtiny a anglicky
hovořících zemí. Stále větší oblibě se těší exotické
země jako Barbados nebo Jihoafrická republika.
infolinka 800 100 300
NOVINKA:
ILS Nottingham (Velká Británie) – kurzy pořádané
zahraniční jazykovou školou přímo ve vaší společnosti. STUDENT AGENCY vám zajistí zahraničního
lektora a jazykový kurz dle vašich představ, na vás
je najít vhodnou učebnu a studenty.
12
13
Angličtina
Velká Británie
Absolutely English
Anglo-Continental
Colchester English Study Centre
English in Chester
English Language Centre
Hampstead School of English
ILS
Inlingua
Int´l Language Homestay
Language Specialist Int´l
London School of English
OISE
Regent Language Training
Galway Cultural Institute
The Language Academy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Výuka v ČR
X
Odborné
stáže
X
Výuka v rodině
lektora
Privátní
výuka
Sherbourne
Bournemouth
Colchester
Chester
Bristol
Londýn
Nottingham
Cheltenham
různé lokality
Portsmouth
Londýn
Oxford
různé lokality
Irsko
Galway
USA
Fort Lauderdale
Vancouver, Montreal,
Kanada
Toronto
Malta
Paceville
JAR
Kapské Město
Barbados Barbados
Německo Mnichov
Němčina
Rakousko Vídeň
Francouzština Francie
Paříž
Španělština Španělsko různé lokality
Italština
Itálie
různé lokality
Ruština
Rusko
Moskva, Petrohrad
Škola
Výuka
v uzavřených
skupinách
Město
Odborné
kurzy
Země
Obchodní
kurzy
Jazyk
Obecné kurzy
Přehled nabízených škol a kurzů
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Doprava a cestovní služby
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ILSC
X
X
Executive Training Institute
Inlingua
English in Barbados
Inlingua
Actilingua
Accord
Babylon Idiomas
Scuola Leonardo da Vinci
Liden & Denz
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zajistíme vám letenky jakékoli letecké společnosti včetně nízkonákladových a charterových dopravců.
Najdeme vám nejlepší variantu cesty a ohledem na vaše preference ceny, nadstandardní služby nebo využití vašich benefitů u konkrétní letecké společnosti.
Postaráme se vám o autobusové či vlakové jízdenky v rámci Evropy včetně návazných spojů (dle cílové
země).
Ubytování můžete vybírat z pestré nabídky jednotlivých jazykových škol (standardní, nadstandardní hostitelské rodiny, školní apartmány, studia apod.) nebo zvolit hotelové či bed & breakfast ubytování zprostředkované přímo STUDENT AGENCY.
Ve spolupráci s největší světovou pojišťovnou Allianz jsme pro naše klienty připravili cenově zvýhodněný
balíček cestovního pojištění zahrnující léčebné výlohy s neomezenou výší pojistného krytí, úrazové pojištění,
pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby. Součástí pojistky je také
nepřetržitá asistenční služba.
X
X
www.studentagency.cz
infolinka 800 100 300
14
15
Obecné kurzy
• začátečníkům zajistí získání základů jazyka
ve všech jeho rovinách ve velmi krátkém čase
• více pokročilí studenti dosáhnou zlepšení
všeobecných komunikačních schopností
a prohloubení dosavadních znalostí jazyka
• cenově zajímavá varianta při zachování
vysoké kvality výuky
• ideální ve spojení s oddechem nebo jako
bonus pro vaše zaměstnance
• možné studium v miniskupinách nebo v kombinaci s privátními lekcemi
• intenzita 15 až 40 lekcí týdně
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština, ruština, čínština, japonština, arabština
Stupně pokročilosti: úplný začátečník – velmi
pokročilý
Doporučujeme školy:
• Velká Británie – English in Chester (Chester),
The Hampstead School of English (Londýn),
London School of English (Londýn), Regent
Language Training (Edinburgh, Londýn,
Oxford)
• Irsko – Galway Cultural Institute (Galway)
• Francie – Accord (Paříž)
• Německo – Inlingua (Mnichov),
• Rusko – Liden & Denz (Moskva, Petrohrad)
• USA – The Language Academy (Fort Lauderdale, Florida)
Ohlasy klientů:
„Vynikající škola, vynikající a profesionální lektoři. Během
mého 14denního pobytu jsem se naučila ve škole velmi
mnoho – gramatika, obecné – užitečné fráze, psaní esejí,
konverzace. Velmi dobře vedené hodiny, lektoři zodpoví rádi
vaši otázku, vysvětlují srozumitelně. Tato škola má i velkou
výhodu, že si můžete připlatit miniskupinu, což jsem velmi
ocenila.“
(Lenka Drášilová, The Hampstead School of English –
Londýn, Velká Británie)
infolinka 800 100 300
16
17
Obchodní kurzy
Odborné kurzy a stáže
• zaměření především na rozšiřování slovní zásoby v oblasti obchodu, dále také na správné psaní
obchodní korespondence či vedení telefonického rozhovoru s obchodním partnerem, na obecné dovednosti administrativy, na to, jak správně formulovat životopis apod.
• praktické nácviky přípravy a vedení obchodních jednání, tvorba prezentací, simulace obchodních
schůzek a jiných technik rozvoje komunikačních schopností atd.
• možná kombinace s lekcemi obecného jazyka nebo privátními lekcemi
• studium v miniskupinách
• intenzita 20 až 40 lekcí týdně
• výuka v nadstandardně vybavených exekutivních centrech škol (u vybraných partnerů)
• zaměřené na jazyk konkrétních profesí; v případě stáží na získání zkušeností z praxe v zahraniční firmě
• nejčastější specializace: obchod, medicína, právo, finance, cestovní ruch, IT, ale také letectví či strojírenství
• stáže – neplacené i placené, délka od 4 týdnů (včetně jazykového kurzu, který je povinnou součástí stáže)
Jazyky: angličtina, němčina; ostatní jazyky na vyžádání
Stupně pokročilosti: s tředně – velmi pokročilý
Jazyky: angličtina, francouzština, němčina; ostatní jazyky na vyžádání
Stupně pokročilosti: středně – velmi pokročilý
Doporučujeme školy:
• Anglo-Continental, Bournemouth (Velká Británie)
• ILS, Nottingham (Velká Británie)
Doporučujeme stáže:
• ILSC – International Language Schools of Canada, Vancouver, Montreal, Toronto (Kanada)
• Inlingua, Mnichov (Německo)
• ActiLingua Academy, Vídeň (Rakousko)
Doporučujeme školy:
• Language Specialists International, Portsmouth (Velká Británie)
• Inlingua, Mnichov (Německo)
Ohlasy klientů:
„Vše bylo podle mých představ a přání. Vytěžila jsem z pobytu a výuky maximum.“
(Žaneta Šlemarová, Anglo-Continental – Bournemouth, Velká Británie)
www.studentagency.cz
infolinka 800 100 300
18
19
Výuka v uzavřených skupinách – „Closed Groups“
Privátní výuka
• kurzy na míru pro uzavřenou skupinu zaměstnanců jedné firmy
• maximální flexibilita obsahu výuky – škola zcela přizpůsobí kurz oboru vašeho podnikání a potřebám vaší
firmy/společnosti
• velikost skupiny, termín i počet lekcí záleží pouze na vás
• pokročilost jednotlivých studentů ve skupině by měla být na stejné úrovni
• nejefektivnější a nejintenzivnější forma studia, při níž lze dosáhnout maximálního pokroku ve velmi krátkém
čase
• klient si sám stanoví náplň, počet lekcí i tempo výuky přesně podle svých potřeb
• možno absolvovat samostatně nebo v kombinaci se skupinovým kurzem
• zaměření výuky může být jak obecné, tak odborné
Jazyky: angličtina; ostatní jazyky na vyžádání
Stupně pokročilosti: úplný začátečník – velmi pokročilý
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština, ruština, čínština, japonština,
arabština
Stupně pokročilosti: úplný začátečník – velmi pokročilý
Doporučujeme školy:
• London School of English, Londýn (Velká Británie)
• English in Chester, Chester (Velká Británie)
Doporučujeme školu:
Ohlasy klientů:
Ohlasy klientů:
„Líbil se mi přístup učitelů: velmi kvalitní výuka a možnost využívat knihovnu a další materiály – učebnice, CD a DVD. Učitelé
jsou velmi kreativní a snaží se opravdu studenty AJ naučit různými metodami. Mé očekávání bylo splněno právě tím, že výuka
ve škole English in Chester je na tak vysoké úrovni, i tím, že nás učitelé dokázali motivovat k intenzivní práci.“
„Při odjezdu jsem neuměla rychleji a správně reagovat. Během pár dnů ve škole se toto změnilo. Mé odpovědi byly rychlejší,
delší a správné.“
• Inlingua, Cheltenham (Velká Británie)
(Mgr. Jana Kurtišová, English in Chester – Chester, Velká Británie)
www.studentagency.cz
(Soňa Kolářová, Inlingua – Cheltenham, Velká Británie)
infolinka 800 100 300
20
21
Výuka v rodině lektora
• forma privátní výuky, při které kurz neprobíhá
ve škole, ale přímo v domácnosti lektora
• 15 – 30 soukromých lekcí jazyka týdně
• intenzivní kontakt s jazykem po celý den,
nejen během výuky; u vyučujícího klient také
bydlí, podle svého zájmu se účastní běžného
života jeho rodiny a společně absolvují volnočasové aktivity
• výběr lektora, místa pobytu na základě preferencí klienta; kritérii mohou být společné
zájmy, odborné zaměření apod.
• flexibilní délka i termín pobytu
Ohlasy klientů:
„Profesionální přístup ze strany lektora; přátelské a vřelé
přijetí ze strany jeho i jeho partnerky; ochota věnovat se mi
i mimo hodiny výuky. S lektorem jsme se předem e-mailem
domluvili na tom, co bude náplní našeho kurzu, po domluvě
jsme vždy výuku přizpůsobili tak, aby mi vyhovovala.“
(Adéla Zummerová Kotásková, ILH – Velká Británie)
Jazyky: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština, čínština, japonština
Stupně pokročilosti: úplný začátečník – velmi
pokročilý
Doporučujeme školy:
• Regent Language Training (Velká Británie)
• ILH – International Language Homestays
(Velká Británie)
infolinka 800 100 300
NOVINKA:
Absolutely English, Sherbourne (Velká Británie) –
jazykový pobyt v prostředí tzv. complete immersion
enviroment, tedy naprostém vnoření do studia
jazyka. Klienti studují, bydlí, tráví spolu volný čas
v exekutivním centru – tradičním venkovském
sídle školy Absolutely English, díky čemuž se jim
dostává více než 60 hodin kontaktu s angličtinou
týdně. Možnost vlastní uzavřené skupiny.
22
23
Jazykové kurzy v exotických zemích
• jedinečné řešení pro klienty, které lákají exotické zážitky a spojení výuky jazyka s netradiční dovolenou
• jazykové pobyty na safari v Jihoafrické republice – výuka angličtiny jako součást týdenní
poznávací cesty po safari s průvodcem
• výuka angličtiny v luxusních hotelových resortech na Barbadosu
• další exotické země: Havaj, Austrálie, Nový
Zéland, Malta apod.
Ohlasy klientů:
Jazyky: angličtina
Stupně pokročilosti: úplný začátečník – velmi
(Ing. Jiří Kadlec, Inlingua Cape Town, Jihoafrická republika)
„Strávil jsem v Jihoafrické republice čtyři krásné týdny, tři
týdny přímo ve škole, týden s angličtinou na safari. Organizace ve škole byla perfektní. Všichni učitelé i pracovníci
školy byli velice přátelští, od prvního dne nás oslovovali
křestními jmény. Ubytován jsem byl v části Kapského
Města, která se jmenuje Green Point. Je to velice krásná
oblast pod Signální horou, s výhledem na Atlantický oceán.
Safari bylo také povedené, viděli jsme krásnou přírodu
a mnoho zvířat. Celkově hodnotím svůj pobyt v JAR jednoznačně kladně a mohu jej ostatním zájemcům doporučit.“
pokročilý
Doporučujeme školy:
• Inlingua, Cape Town (Jihoafrická republika)
• English in Barbados (Barbados)
• ETI - Executive Training Institute (Malta)
www.studentagency.cz
24
25
Výuka v ČR
Významní klienti STUDENT AGENCY
• stimulující kurzy angličtiny pořádané zahraniční jazykovou školou přímo ve vaší firmě/společnosti
• flexibilní délka kurzu, intenzita výuky, nástupní termín
• zaměření výuky dle vašich požadavků – škola má řadu zkušeností s kurzy zaměřenými na finance,
medicínu, letectví, pohostinství, techniku a inženýrství, rafinérský průmysl nebo elektroinženýrství
• STUDENT AGENCY zajistí zahraničního letora a jazykový kurz dle vašich představ, na vaší firmě zůstává
vhodná učebna a samozřejmě studenti
Třinecké železárny, a.s.
Jazyky: angličtina
Stupně pokročilosti: úplný začátečník – velmi pokročilý
Zajišťuje škola:
• ILS Nottingham (Velká Británie)
• London School of English, Londýn (Velká Británie)
www.studentagency.cz
„Se společností STUDENT AGENCY, s. r. o., spolupracujeme již 3 roky a dodavatelské služby této společnosti můžeme bez nadsázky označit za zcela profesionální. Spolupráce ze strany dodavatele byla vždy vstřícná a příjemná, vyznačovala se dobře
fungující komunikací a rychlou reakcí na vzniklé nejasnosti či problémy.“
ABB, s. r. o.
Banking Transaction Services
LEGO Production, s. r. o.
Hella Corporate Center Central & Eastern Europe, s. r. o.
HOCHTIEF CZ, a. s.
město Karviná
Plzeňská teplárenská, a. s.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Správa železniční dopravní cesty
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
T-Mobile Czech Republic, a. s.
Unipetrol, a. s.
infolinka 800 100 300
26
27
Naše úspěchy
LTM Star Awards – STUDENT AGENCY byla v letech 2008 a 2009 nominována
na prestižní cenu Language Travel Magazine Star Awards v kategorii Agency Eastern Europe každoročně udělovanou nejlepším jazykovým agenturám světa.
IALC – STUDENT AGENCY byla vybrána mezi členy mezinárodní asociace jazykových škol, která přiděluje známku kvality evropským školám a agenturám.
Quality English – Quality English je značka, jejímiž nositeli jsou nejkvalitnější anglické jazykové školy a agentury, které se specializují na spolupráci s takto akreditovanými školami.
Te chnology Fast 50
ALTO – asociace organizací pořádajících jazykové pobyty v zahraničí je prestižním
celosvětovým fórem zastřešujícím přední jazykové agentury, školy a národní organizace věnující se jazykovému vzdělávání v zahraničí.
Central Europe
Deloitte – STUDENT AGENCY se v roce 2007 zařadila mezi 50 nejrychleji rostoucích firem ve střední Evropě.
3. nejobdivovanější
firma v ČR
Entrepreneur of the
year 2005
awarded by
Voted one of the Czech Republic's top 100 brands
Czech Top 100 – STUDENT AGENCY se od roku 2006 každoročně umisťuje
na předních pozicích (3. – 5. místo) žebříčku o 100 nejobdivovanějších firem v ČR.
Podnikatel roku 2005 – majitel firem skupiny STUDENT AGENCY Ing. Radim Jančura byl v roce 2005 zvolen vítězem soutěže Podnikatel roku, každoročně vyhlašované poradenskou firmou celosvětového významu Ernst & Young.
Superbrand 2006 – STUDENT AGENCY byla roku 2006 zvolena jednou ze 100 nejsilnějších značek České republiky.
IEA07 – Internet Effectiveness Awards jsou ceny za nejefektivnější internetová
řešení a invenci při využití Internetu. STUDENT AGENCY tuto cenu získala roku 2007.
www.studentagency.cz
28
29
Obchodní zástupce
Kontakty
Uvědomujeme si, že při rozvětvené struktuře naší firmy je někdy obtížné dovolat se přímo koordinátorovi
zodpovědnému za zajištění konkrétního pobytu vašeho zaměstnance. Využitím služeb našeho obchodního zástupce tato potíž odpadá, vaší jedinou kontaktní osobou bude právě obchodní zástupce, na nějž se
můžete obracet se vším, co k hladkému zajištění zahraničního pobytu a jeho průběhu patří.
• poradenství ohledně výběru vhodného pobytu pro konkrétního zaměstnance
• prezentace nabízených programů pro širší kolektiv zaměstnanců nebo v případě, že mají o pobyt zájem
např. rodinní příslušníci vašich zaměstnanců
• představení možností, jak zvýšit kvalifikaci vaši i vašich zaměstnanců
• sjednávaní rámcových smluv a obchodních podmínek
Obchodní zástupce je s klientskou firmou v pravidelném kontaktu a upozorňuje klienty např. na vhodné
akční nabídky, semináře a další služby STUDENT AGENCY, které by dle našeho názoru zaměstnance firmy
nebo pracovníky personálního oddělení mohly zajímat.
www.studentagency.cz
Brno – nám. Svobody 17
specialista na jazykové kurzy na míru
obchodní zástupce
Praha – Ječná 39
Plzeň – nám. Republiky 9
České Budějovice – Lannova 27
Liberec – Pražská 31
Hradec Králové – Čelakovského 11
Ostrava – Nádražní 1
Zlín – Štefánikova 2464
Olomouc – Riegrova 28
Bratislava – Obchodná 48
Banská Bystrica – Horná 21
Košice – Mlynská 11
infolinka 800 100 300
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
800 100 300, +420 539 000 334
800 100 300, +420 539 000 312
+420 224 999 699
+420 377 333 222
+420 386 111 000
+420 485 388 888
+420 495 000 495
+420 595 155 555
+420 577 005 770
+420 585 208 030
+421 0220 502 050
+421 0484 152 880
+421 0557 294 024
(e)ffective
communication in MALTA

výuka na excelentní akademické úrovni

krátkodobé kurzy, dlouhodobé studium,
IELTS, TOEFL, TOEIC, obchodní angličtina

extenzivní business a multimediální
centrum

široký výběr typů ubytování

prvotřídní knihovna a studijní centrum

bohaté zázemí pro oddech a relaxaci

špičková kvalita za rozumnou cenu
Profesionální jazykový trénink:
– kurzy „Fluent English“ pro profesionály
– kurzy obchodní komunikace
– obchodní angličtina pro exekutivní klientelu
Pro klienty STUDENT AGENCY
speciální ceny!
www.etimalta.com
The Language Academy

kurzy angličtiny pro exekutivní klientelu každé první a třetí pondělí v měsíci

výuka v miniskupinách s max. 5 studenty

„Main Executive“ kurz – komplexní výukový program zaměřený na obchodní angličtinu
a firemní kulturu

„Executive Plus“ nebo „Super Executive“ – 5 nebo 10 privátních lekcí jako nástavba
základního kurzu

možnost kombinace exekutivních kurzů s privátní výukou zaměřenou na turismus,
právo, marketing, mezinárodní obchod, finančnictví nebo letectví
The Language Academy – 200 South Andrews Avenue, Suite 401. Fort Lauderdale, FL 33301
infolinka 800 100 300
www.studentagency.cz
Download

Katalog JP-prof - Student Agency