VÝROBNÍ PROGRAM
PLOCHÁ DNA
KLENUTÉ VRCHLÍKY
da
r1
h1
r2 =
30 - 50mm resp. dle přání
h1
r1 =
r1 =
r2 =
da - 1,4da resp. dle přání
30 - 50mm resp. dle přání
da
h3
r1
di
h2
da
r2 =
h1 =
3,5s nebo dle přání
h2 =
0,8da
h1 =
3s
h3 =
h1 + h2
h2 =
0,1935da - 0,455s
h3 =
r1 =
r2 =
0,1da
h1 + h2
DNA PRO JEDNO- A DVOUPLÁSTOVÉ NÁDRZE
r1
r2
S
r1 =
r1
h1
r1 =
70mm
da=
da - di
0,255da - 0,635s
ELIPTICKÁ DNA 1,9 : 1
dvouplást’ové dle EN 12285 bzw. DIN 6608/2 | 6616/2
da
~ 1/30 da
Povolení výroby podle: Směrnice 97/23/EG, ASME U, AD 2000-W
0/TRD 100 jakož i AD 2000-HP 0/TRD 201 (TÜV), SVDB 501 (SVTI) a DIN
EN ISO 9001:2000
da
di
h3
di =
da - 2 x s
r2 =
S
h3
di =
da - 2 x s
di / 5,39
r2 =
0,7 x di
di / 3,8
h2 =
r1 =
di / 1,16
h1 =
dle NFE 81-103
h3 =
h1 + h2
h2 =
TECHNICKÉ VYSVETLIVKY
Opracování hrany: Dle přání, prolisy - u den o průměrech 1000 -2500
mm a síle stěny do 8 mm
ELIPTICKÁ DNA 2 : 1
S
jednoplást’ové dle EN 12285 bzw. DIN 6608/6616
Úprava povrchu:
– Broušení: uvnitř a vně až do hrubosti 0,2 µm a do průměru
dna 5200 mm
– Moření: u nerezových den
– Otryskání: otryskaní pískem u den z feritických ocelí;
otryskání skleněnými perlami u den z austenitických ocelí
di
b=
da
di
Si
Půltrubkové hady: na přání dodávka s nastehovanými, případně
navařenými půltrubkovými hady
b
S
S
r1
r2
h3
0,154da
da
H
Rozměry: Průměr – v závislosti na materiálu a síle stěny do 5400 mm,
síla stěny – v závislosti na materiálu a průměru – do 32 mm; speciálni
tvary popř. rozměry na poptávku
da
h1
h1
r2
Materiály: Feritické, austenitické a neželezné kovy, dají-li se tvářet za
studena
TALÍROVÁ DNA
VYSOKOTLAKÁ DNA dle DIN 28013
da
h2
Výrobní postup: Tváření za studena (bombírování a lemování nebo
vytlačování)
S
h1= ~20 - 30mm resp. dle přání
HLUBOCE KLENUTÁ DNA DLE DIN 28011
r1 =
r2
dle přání
Výpočet síly stěny a výběr materiálu je úkolem objednatele.
r1
h2
S
S
h1 = ~20 - 30mm resp. dle přání
r2
da
da
h1
r2
Dna a jiné výlisky od firmy Slawinski jsou používány pro výrobu nádrží a
aparátů po celé Evropě. Materiály, provedení a speciálni tvary neuvedené
v našem výrobním programu dodáme na poptávku.
NORMÁLNE A NÍZCE KLENUTÁ DNA
da = vnější průměr dna
di = vnitřní průměr dna
r1 = velký rádius
r2 = malý rádius
r1 =
0,9 x di
h1 =
dle zadání
h3 =
h1 + h2
0,25 x di
h1 = výška válcového okraje
h2 = vnitřní výška klenutí
h3 = vnitřní výška dna
s = síla stěny
S
Přejímky: Společností TÜV nebo jinými nezávislými institucemi
Zkoušky materiálu: nedestruktivní nebo destruktivní s dokumentací
Svařování kruhovek: S pomocí moderních svářecích zařízení
kvalifikovanými svářeči
Ing. Marie Grégrová - obchodní
zastoupení SLAWINSKI GmbH
Slawinski & Co. GmbH
Americká 402/6
Industriestraße 11 · 57076 Siegen
CZ – 120 00 Praha 2
Postfach 210743 · 57031 Siegen
Telefon: +420-323-632 358
Telefon +49-(0)271-7004-0
Fax: +420-323-632 357
Telefax +49-(0)271-7004124
Mobil: +420-602-424 681
El: [email protected]
Email: [email protected]
http://www.slawinski.de
Download

Datový doklad (česky) - Slawinski & Co. GmbH