PRŮTOKOMĚR
TLAKOVÉHO VZDUCHU
A TECHNICKÝCH PLYNŮ
SONOAIR IL
Průtokoměr pro zástavbu
Robustní a odolná konstrukce
Snadná instalace
Vysoká přesnost měření
Široký měřicí rozsah
SONOAIR IL
35ī72.20Ü5352=ƒ67$9%8
SONOAIR IL je určen pro přesné měření spotřeby tlakového
vzduchu nebo technických plynů. SONOAIR IL kombinuje
nejnovější technologii měření průtoku a jednoduchost instalace
a použití. Snímač pracuje na kalorimetrickém principu a měří
hmotnostní průtok, výstup je proto automaticky korigován na
změny tlaku a teploty. Konstrukce snímače je robustní bez jediné pohyblivé součástky a tím vysoce odolná tlakovým rázům.
Díky tomu, že součástí snímače jsou rovněž kalibrované úseky
vstupního a výstupního potrubí, nabízí snímač vynikající přesnost měření v celém rozsahu. Naměřená data jsou k dispozici
pro další zpracování na analogovém (4…20 mA), impulsním
a datovém (RS 232) výstupu. Snímač lze jednoduše připojit k
libovolnému nadřazenému systému sběru dat pro další zpracování a analýzu.
Výhody:
Ř 3Ė¯P«PÝĖHQ¯KPRWQRVWQ¯KRSUĬWRNXYOLY\WODNXDWHSORW\SOQÝ
kompenzovány
Ř 6Q¯PDÏVY\VRNRXSĖHVQRVW¯PÝĖHQ¯
Ř 0RĻQRVWNDOLEUDFHSURUĬ]Q«WHFKQLFN«SO\Q\
Ř 5REXVWQ¯NRQVWUXNFHY\VRN£RGROQRVWWODNRY¿PU£]ĬP
Ř 6QDGQ£LQVWDODFHDSRXĻLW¯
Ř ĝLURN¿PÝĖLF¯UR]VDKSUĬWRNXY¿ERUQ¿SRPÝUPLQPD[
hodnoty průtoku.
Ř ,QWHJURYDQ¿Ï¯WDÏFHONRY«KRPQRĻVWY¯
Ř 9¿ERUQÝÏLWHOQ¿GLVSOHM]REUD]HQ¯GDWQDSRGVY¯FHQ«P
2-řádkovém LCD displeji.
Aplikace:
Ř 0ÝĖHQ¯VSRWĖHE\VWURMĬDOLQHN
Ř =MLĞWÝQ¯PQRĻVWY¯XQLNDM¯F¯KRWODNRY«KRY]GXFKX
Ř 0ÝĖHQ¯VSRWĖHE\12, CO2, He a dalších plynů.
Výběr vhodného měřicího místa:
SONOAIR IL – Technická data
Aplikace
Princip
Objednací kód SONOAIR
měření průtoku a celkové spotřeby tlakových plynů
kalorimetrický princip; měření hmotnostního průtoku
IL-R60-M050-D1
IL-R200-M100-D1
IL-R1K-M200-D1
Obecné parametry
Měřicí rozsah průtoku
0,3…60 m3n/h
0,9…200 m3n/h
3,5…1.000 m3n/h
Průměr potrubí (vnitřní)
15 mm (½")
25 mm (1")
50 mm (2")
Procesní tlak
0…16 barg
Procesní teplota
0…+50 °C
Procesní vlhkost
0…95 % nekondenzující
Chyba měření průtoku
0,5 % s protokolem / 1% bez protokolu
Kompenzace vlivu teploty a tlaku
měření průtoku kompenzováno na tlak a teplotu
Měřitelné plyny
tlakový vzduch, N2, CO2, He, Ar, …
Výstup - Elektrické parametry
Napájení
Výstup analogový
Výstup impulzní
Výstup datový
Zobrazení měřených hodnot
12…24 VDC ±10% (spotřeba 0,8…1,36 W)
4…20 mA (pasivní, opticky izolovaný)
20 ln / imp
50 ln / imp
1 m3n / imp
RS 232
2-řádkový LCD displej s podsvícením
Mechanické parametry
Procesní připojení
½" BSP
1" BSP
2" BSP
Délka bloku snímače L1
100 mm
100 mm
130 mm
Délka vstupního potrubí L2
163 mm
324 mm
460 mm
Délka výstupního potrubí L3
37 mm
74 mm
160 mm
Materiál sondy (kontakt s médiem) jakostní ocel 316, hliník eloxovaný, křemík krytý
sklem, epoxid
Materiál pouzdra
jakostní ocel, hliník eloxovaný, PPS
Elektrické připojení
konektor M12, 8-pinů
Krytí
IP 65
Okolní provozní teplota (modul)
-25…+50°C
Tipy pro výběr správného měřicího místa:
Volitelné příslušenství
Ř 0ÝĖWHYĻG\MHQVXFK¿DÏLVW¿Y]GXFK1LNG\QHLQVWDOXMWH
SUĬWRNRPÝUSĖ¯PRQDY¿VWXSNRPSUHVRUX9\VRN£YOKNRVW
a kondenzace způsobují chybná měření.
Kabel
Kabel s propojovacím boxem
Kalibrace pro tlakový vzduch
Kalibrace pro technické plyny
Ř Snímač instalujte přednostně na vodorovném úseku potrubí
(svislá instalace je také možná).
Ř Při instalaci přístroje vybírejte místa, která jsou snadno
přístupná a kde nehrozí poškození přístroje.
délka 2, 5 nebo 10 m; M12 konektor / 8 volných žil; stínění
5 m; M12 konektor / Alu box s konektory: napájení, RS485
kalibrační protokol; přesnost 0,5% z rozsahu
kalibrační protokol; přesnost 0,5% z rozsahu
81
Rozměry:
114
Ř 9ĻG\GRGUĻXMWHWHFKQLFN«VSHFLƂNDFHSĖ¯VWURMH6212$,57,/
Pokud nejsou splněny parametry jako je např. procesní tlak
nebo teplota, pak to znamená v lepším případě nepřesné
výsledky měření, v horším případě to může vést
k nevratnému poškození přístroje.
L3
L1
L2
Pohled na snímací prvek krytý ocelovým trnem proti
mechanickému poškození.
Popis
Barva vodiče
Pin konektoru
0 VDC (zem)
hnědá
1
+ 12…24 VDC (napájení)
RS 232 - Rx
červená
2
bílá
3
RS 232 - Tx
zelená
4
impulsní výstup (+)
šedá (černá)
5
impulsní výstup (-)
oranžová (růžová)
6
analogový výstup (+)
žlutá
7
analogový výstup (-)
modrá
8
SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
7HO
7HO)D[
HPDLOVRQRWHF#VRQRWHFF]
KWWSZZZVRQRWHFF]
verze 09/2012
Elektrické zapojení:
Download

Leták SONOAIR IL