PRŮTOKOMĚR
TLAKOVÉHO VZDUCHU
A TECHNICKÝCH PLYNŮ
SONOAIR IP
Průtokoměr se zásuvnou sondou
Robustní a odolná konstrukce
Snadná instalace
Široký měřicí rozsah
Univerzální pro široký rozsah dimenze potrubí
SONOAIR IP
PRŮTOKOMĚR
SE ZÁSUVNOU SONDOU
SONOAIR IP – Technická data
Aplikace
Princip
měření průtoku a celkové spotřeby tlakových plynů
kalorimetrický princip; měření hmotnostního průtoku
Objednací kód
SONOAIR IP-R150-P400-D0
SONOAIR IP-R150-P400-D1
Obecné parametry
Výhody:
Měřicí rozsah – rychlost proudění
0,5…150 mn/s
(závislost průtoku na dimenzi potrubí a rychlosti proudění viz. tabulka dole)
Procesní tlak
0…16 barg
Procesní teplota
0…+50 °C
Procesní vlhkost
0…95 % nekondenzující
Chyba měření průtoku
2 % z rozsahu
Kompenzace vlivu teploty a tlaku
měření průtoku kompenzováno na tlak a teplotu
Měřitelné plyny
tlakový vzduch, N2, CO2, He, Ar, …
Ř 3Ė¯P«PÝĖHQ¯KPRWQRVWQ¯KRSUĬWRNXYOLY\WODNXDWHSORW\SOQÝ
kompenzovány
Výstup - Elektrické parametry
Ř 5REXVWQ¯NRQVWUXNFHY\VRN£RGROQRVWWODNRY¿PU£]ĬP
Napájení
Výstup analogový
Výstup impulzní
Výstup datový
Zobrazení měřených hodnot
Ř 6QDGQ£LQVWDODFHSRX]H]DVXQHWHVQ¯PDÏGRVW£YDM¯F¯KR
potrubí a okamžitě měříte.
Mechanické parametry
Ř 8QLYHU]£OQ¯VQ¯PDÏSURUĬ]Q«SUĬPÝU\SRWUXE¯
Ř 0RĻQRVWNDOLEUDFHSURUĬ]Q«WHFKQLFN«SO\Q\
Ř ĝLURN¿PÝĖLF¯UR]VDKSUĬWRNXY¿ERUQ¿SRPÝUPLQPD[
hodnoty průtoku.
Ř ,QWHJURYDQ¿Ï¯WDÏFHONRY«KRPQRĻVWY¯
Ř 9¿ERUQÝÏLWHOQ¿GLVSOHM]REUD]HQ¯GDWQDSRGVY¯FHQ«P
2-řádkovém LCD displeji.
Aplikace:
Ř 0ÝĖHQ¯VSRWĖHE\XFHOHQ¿FKWHFKQRORJL¯
Ř =MLĞWÝQ¯PQRĻVWY¯XQLNDM¯F¯KRWODNRY«KRY]GXFKX
Ř 0ÝĖHQ¯VSRWĖHE\12, CO2, He a dalších plynů.
Postup instalace/deinstalace průtokoměru:
1DURYQ«P¼VHNXSRWUXE¯PLQG«ON\[ºSRWUXE¯
SĖHGD[ºSRWUXE¯]DPÝĖLF¯PP¯VWHPY\YUWHMWH
YbSR]LFLKRGLQ\UDGL£OQ¯RWYRUºPP
2. Soustředně k tomuto otvoru navařte nátrubek
s vnitřním závitem ½". Doporučujeme zde instalovat
NXORY¿YHQWLOVbYROQ¿PSUĬFKRGHPFFDbºPP
(pro instalaci/demontáž snímače za provozu)!
3. Do nátrubku (kulového ventilu) našroubujte a
dotáhněte upínací matici kompresního šroubení.
Použijte vhodné závitové těsnění.
4. Nasaďte tyč senzoru do kompresního šroubení.
5. Rukou dotáhněte pojistnou matici tak, aby ještě bylo
možné snímačem ve šroubení volně pohybovat.
6. Otevřete kulový ventil a tyč snímače pomalu
]DVXćWHGRSRORYLQ\ºSRWUXE¯
12…24 VDC ±10% (spotřeba 0,8…1,36 W)
4…20 mA (pasivní, opticky izolovaný)
1...10 mn3 / puls (pasivní, opticky izolovaný)
RS 232
bez LCD
2-řádkový LCD displej
Délka sondy
400 mm (volitelně 300 mm nebo 600 mm)
Průměr sondy
12,7 mm
Procesní připojení
kompresní šroubení, závit vnější ½"
Materiál sondy (kontakt s médiem) jakostní ocel 316, hliník eloxovaný, křemík krytý sklem, epoxid
Materiál pouzdra
jakostní ocel, hliník eloxovaný, PPS
Elektrické připojení
konektor M12, 8-pinů
Krytí
IP 65
Okolní provozní teplota (modul)
-25…+50°C
Součást dodávky
Kalibrace pro vzduch
SW pro nastavení
Instalační příslušenství
kalibrační protokol; přesnost do 2%
Sonoair Studio 1.0.20 basic (nastavení parametrů)
½" kompresní šroubení; pojistné lanko; manuál
Volitelné příslušenství
Kabel
Kabel s propojovacím boxem
Kalibrace pro technické plyny
délka 2, 5 nebo 10 m; M12 konektor / 8 volných žil; stínění
5 m; M12 konektor / Alu box s konektory: napájení, RS485
kalibrační protokol; přesnost 2% z naměřené hodnoty
Elektrické zapojení:
Rozměry:
Popis
Barva vodiče
Pin
0 VDC (zem)
+ 12…24 VDC (napájení)
RS 232 - Rx
RS 232 - Tx
impulsní výstup (+)
impulsní výstup (-)
analogový výstup (+)
analogový výstup (-)
hnědá
červená
bílá
zelená
šedá (černá)
oranžová (růžová)
žlutá
modrá
2
8
1
3
5
6
4
7
9\URYQHMWHVQ¯PDÏYHVPÝUXWRNXP«GLDYbSRWUXE¯
Měřicí rozsah průtoku:
Průměr potrubí
[mm]
50
80
100
150
200
250
300
350
400
[
"]
2
3
4
6
8
10
12
14
16
SONOTEC s.r.o.
Absolonova 826/49
624 00 Brno
Měřicí rozsah
[mn3/hod]
3…1.050
5…2.705
10…4.235
30…9.500
55…16.955
85…26.500
125…38.000
173 …51.500
226…67.500
400
8. Dotáhněte pojistnou matici kompresního šroubení
a zajistěte snímač pomocí pojistného lanka.
Instalace je tímto ukončena.
Deinstalace dle bodu 8...3.
7HO
7HO)D[
HPDLOVRQRWHF#VRQRWHFF]
KWWSZZZVRQRWHFF]
verze 09/2012
SONOAIR IP představuje univerzální nástroj pro měření
spotřeby tlakového vzduchu nebo technických plynů v širokém
rozsahu dimenzí potrubí (DN50…DN600). Konstrukce snímače
se zásuvnou sondou umožňuje jeho snadnou a rychlou instalaci
a případnou demontáž za provozu a pod tlakem.
Snímač pracuje na kalorimetrickém principu a měří hmotnostní
průtok, výstup je proto automaticky korigován na změny tlaku
a teploty. Konstrukce snímače je robustní bez jediné pohyblivé
součástky a tím vysoce odolná tlakovým rázům. Naměřená
data jsou k dispozici pro další zpracování na analogovém
(4…20 mA), impulsním a datovém (RS 232) výstupu. Snímač
lze jednoduše připojit k libovolnému nadřazenému systému
sběru dat pro další zpracování.
Download

PRŮTOKOMĚR TLAKOVÉHO VZDUCHU A