ČLENA SKUPINY
NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
číslo 7-8 / červenec - srpen 2012
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Podpora vzdělávání
Precheza opět členem AVNH
Tenisová akademie v Přerově
Nevšední a zajímavé formy vzdělávání
s praktickými ukázkami a osobitým přístupem předsevzala LŠMI organizovaná
Fakultou stavební VUT v Brně. I PRECHEZA se podílela na realizaci pilotní2
ho ročníku tohoto kurzu.
Díky členství budeme mít nejčerstvější informace z nátěrářského segmentu
a získáme tak důležité podklady pro rozhodnutí o dalších směrech pro výrobu
a vývoj svých výrobků.
Precheza je generálním partnerem
Tenisového klubu Přerov a díky tomu
i šestnácté tenisové akademie, které se
zúčastnilo mnoho známých osobností
českého šoubysnysu.
NAŠE ANKETA
AVNH ČR
5
8
EDITORIAL / Ivo Hanáček
Váš tip na nedělní výlet?
Věra
Čecháková
laborantka
výstupní
kontroly
Já osobně doporučuji návštěvu Zlínské zoologické zahrady, jak pro děti,
tak i pro dospělé. Příjemné prostředí se
spoustou nových expozic, pro děti úžasný nově upravený dětský koutek s posezením nebo prohlídka zámku. Pro ty, co
nechodí brzy spát, jsou v ZOO připraveny i večerní prohlídky, které budou také
určitě zajímavé.
Ing. Jan
Přikryl
Ph.D.
specialista
technického
servisu
ČTC AP
Doporučuji Buchlovice a státní hrad
Buchlov - to není jen nutná dávka historie, případně lehké turistiky, ale i nádherné pohledy z hradní vyhlídkové věže
na moravské Slovácko. Toš vitajte!
Jarmila
Hošťálková
výzkumná
pracovnice
ČTC AP
Jak se vede Precheze v roce 2012?
Zatím výborně, lépe než jsme čekali. Ale dobře už bylo. Nemohu nevzpomenout úžasný rok 2011. Pro Prechezu to byl snad
nejlepší rok v historii. Ceny titanové běloby stále stoupaly, suroviny jsme měli nakoupeny za slušné ceny a nebyl problém
s odbytem. Dosažený hospodářský výsledek potěšil majitele a společnosti zajistil dostatek zdrojů na zahájení velkých investičních akcí, které nás čekají letos a zejména příští rok. Co víc si přát?
Avšak již v závěru roku 2011 přicházely první varovné signály, že se
na trhu něco děje. Prodeje v Evropě se ve čtvrtém kvartálu propadly
o 25% a výrobcům titanové běloby
začaly dramaticky růst skladové zásoby. Nás se to moc nedotklo, protože po mírném poklesu poptávky
v říjnu a listopadu, jsme vše dohnali
v prosinci. Plán roku 2011 byl sice
splněn, ale s hrůzou jsme čekali co
příjde po Novém roce. V té době
již bylo jasné, že nám v roce 2012
prudce vzrostou ceny surovin a stavy zásob výrobců titanové běloby
dosáhnou výše, která byla před krizí
v letech 2008 – 2009.
V průběhu ledna a února jsme
pochopili, co stálo za skvělými prodejními výsledky v prosinci 2011.
Naši zákazníci se před koncem roku
předzásobili, neboť se obávali dalšího navyšování cen titanové běloby.
Okamžitě nastaly problémy s prodejem. Naši obchodníci však pružně
zareagovali a část produkce rychle
prodali do USA a Ruska, kde ještě
situace na trhu nebyla tak špatná,
jako v Evropě. Díky naší pohotové
reakci jsme za první kvartál nejen
splnili plán prodeje, ale zároveň vytvořili slušný hospodářský výsledek.
Obdobná situace se opakovala
i na počátku druhého kvartálu, ale
s tím rozdílem, že odbytové potíže
postihly nejen Evropu, ale už i Rusko, Čínu a USA. A aby toho nebylo
málo, tak se na trhu začalo ve větší
míře objevovat levné zboží z Číny
a Ukrajiny. Evropská komise totiž
na počátku roku zrušila dovozní clo
na titanovou bělobu a tím evropským výrobcům v této těžké situaci
řádně zkomplikovala život. Na trhu
nastal zmatek a někteří výrobci začali nabízet slevy na jednorázové výprodeje zásob. Jediní, kdo se
z nastalé situace radovali, byli naši
zákazníci. Najednou měli dostatek
zboží a mohli zvýšit tlak na snižo-
vání cen. Plán prodejů ve druhém
kvartále se nám nakonec podařilo
zachránit vyšším exportem do Indie a Polska. Díky skutečnosti, že
jsme udrželi loňské ceny, budou
hospodářské výsledky za první pololetí roku 2012 velmi dobré. Nicméně je třeba se připravit na horší
časy.
Zprávy z trhu nejsou zrovna
optimistické. Ceny titanové běloby budou dále klesat a došlo už
i na nás. Naopak ceny surovin ještě
minimálně do konce roku porostou. Čeká nás tvrdý boj o každou
prodanou a hlavně zaplacenou tunu
titanové běloby, železitých červení,
monosalu a ostatních výrobků.
Jsem založením optimista a tak
i přes drobné technické problémy
ve výrobě věřím, že se nám podaří
naplnit plánované objemy výroby
a prodeje. Doufám také, že dosažené výsledky naplní očekávání jak
majitele společnosti, tak i nás zaměstnanců. Naším společným úkolem je udělat pro splnění plánovaných úkolů vše, co je v našich silách.
V neposlední řadě bych rád využil této příležitosti a popřál vám
všem hezkou dovolenou, i když některým z Vás dodatečně.
PODPORA PRODEJE / Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
Propagace FEPRENŮ nyní na světové úrovni
Nedávno jsme si s rodinou udělali krásný turistický výlet na Praděd údolím
Bílé Opavy, je to pěkný výšlap z Karlové
Studánky. Na vrcholu byl pro nás odměnou Pradědův mls (smažené tvarůžky
s chlebem). Vřele doporučuji.
Lucie
Charamzová
laborantka
nepřetržité
kontroly
Určitě bych doporučila návštěvu Teplic nad Bečvou spojenou s prohlídkou
Zbrašovských aragonitových jeskyní.
Každou neděli zde bývá bohatý kulturní
program. V přilehlém parku je dokonce
hřiště na tenis a minigolf. Pro ty, kteří
mají rádi turistiku, bych ještě doporučila výšlap k nedaleké Hranické propasti, která je nejhlubší propastí v Evropě
a doposud nebylo objeveno její dno.
V rámci posilování podpory prodeje železitých pigmentů bylo mimo jiné přistoupeno k obnově propagačních, tzv. kufříkových
vzorníků. Tyto vzorníky jsou hmatatelnou demonstrací odstínů našich železitých pigmentů v reálné aplikaci. Precheza a.s. se
tak stala světově druhým držitelem speciální funkční miniformy, jež umožňuje vytvářet zmenšené vzorky zámkových dlažeb.
Kufříkové vzorníky jsou vyráběny Laboratoří stavebních hmot v různých
obměnách již od roku 2002. Jedná
se vždy o ucelenou sadu betonových
vzorků, jež prezentují kompletní sortiment odstínů železitých pigmentů.
Za dobu přípravy těchto vzorků se
jejich vzhled změnil již podruhé. Původní tvar kvádru s ostrými hranami byl nahrazen kvádrem s hranami
oblými. Teprve po několika konzultacích v průběhu let 2011 a 2012 se
podařilo najít vhodného dodavatele
speciální formy umožňující tvořit
kufříkové vzorky jako zmenšené kopie skutečných zámkových dlažeb.
Byl vybrán motiv tradičního tvaru
„I“ a náročná práce v německém Lengenfeldu mohla započít.
Po technických návrzích byla odsouhlasena varianta laserem vypálené
formy se speciálním frézovaným a leštěným razníkem. Forma je koncipo-
vána jako „vysoko obrátková“, oproti
původním variantám tak lze vyrobit
nově až desetinásobek původního
denního množství. To nyní umožňuje
pružně reagovat na podněty obchodního úseku a požadovaná množství
vzorníků v termínu dodávat.
Modelová řada prezentačních vzorků
Po odladění všech nových
receptur s pigmenty Fepren je
vzorník v oficiální distribuci od konce května. První pozitivní ohlasy
na nový vzhled vzorníku byly evidovány na Precheza Conference 2012
od oblastních distributorů. Další
ohlasy jsou očekávány v rámci veletrhů a výstav, jež jsou tradičně technickým a obchodním úsekem
aktivně navštěvovány. Nesporný dík
tak za celou přípravu a vývoj formy
patří firmám KOBRA Formen
GmbH a Prest a.s.
Nová podoba kufříku
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
AKTUALITY Z ODBORŮ
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ / Ing. Jan Přikryl, Ph.D.
• Na sobotu 8. září připravila
naše odborová organizace zájezd pro rodiče s dětmi do ZOO
Ostrava. Bližší informace se dozvíte u pana Michala Mlčocha
a na nástěnkách.
• Již tradiční 9. ročník PRECHEZA CYKLO TOUR pro všechny
milovníky cyklistiky od jednoho
do sta let se uskuteční v sobotu
15. září. Občerstvení je zajištěno
po celý den v příjemné Hospůdce pod Hradem. Podrobné informace i s mapkou tras budou včas
vyvěšeny na nástěnkách v areálu
Prechezy.
• ZO se zástupci z PTB pořádají
v sobotu 15. září závěrečný tenisový turnaj „Nástěnka cup“. Turnaj je vyvrcholením dlouhodobého boje o umístění ve skupinách.
O výsledcích budete informování
v příštím vydání Chemika.
• Odborová organizace pořádá
v sobotu 6. října tradiční turistický pochod, již 34. ročník „Větrání
plic“. Podrobný plán tras, čas odjezdu autobusu a výši startovného
se včas dozvíte z našich odborových nástěnek.
• Další podzimní plánovanou
akcí odborové organizace je zájezd
pro milovníky nákupů do Českého Těšína, který se bude konat
ve středu 17. října.
PRECHEZA i ČTC AP dlouhodobě vzdělává vysokoškolské studenty
JUBILEA
V ČERVENCI A SRPNU 2012
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Padesátiny oslavili:
Kubját Pavel, provozní zámečník
Doležel Josef, chemik mletí
a balení monohydrátu
Šedesátiny oslavili:
Bouchal Josef, chemik KOFIFIKA na TB.
Odchod do důchodu:
Menšík Oldřich, provozní
elektrikář
Hrabal Ladislav, mistr TB
ZAMĚSTNANECKÁ JUBILEA
Dvacet let v Precheze:
Ondřej Ivan, manipulant
neutralizace na VH
Zatloukal Tomáš, mistr TB
Rozkošný Martin, provozní
zámečník na VH
Kolář Karel, vedoucí BTS
Dohnálek Jaromír, mechanik
MaR
Kadera Pavel, provozní elektrikář
Dvacet pět let v Precheze:
Čecháková Věra, vzorkařka
Vojáčková Pavlína, referentka
prodeje
Třicet let v Precheze:
Hubka Jaroslav, chemik
kontaktář na ŽPM
Němcová Jana, referentka financí
Zapletalová Dagmar, samostatná
mzdová účetní
Ing.Lojda Michal, vedoucí
útvaru MaR
Třicet pět let v Precheze:
Mazáč Luděk, mechanik MaR
Novodomský Jiří, mechanik PKS
Ing.Tománková Eva, vedoucí
útvaru Účetnictví
Dostálová Olga, vedoucí skladu
Čtyřicet let v Precheze:
Malaska Karel, mechanik MaR
Vrbovský Jaroslav, provozní
zámečník
Velech Milan, provozní zámečník
Winkler Josef, provozní zámečník
Fridrichová Hana, technickoadministrativní pracovnice
Podpora vzdělávání patří k tradičním aktivitám přerovské PRECHEZY a.s. i její dceřiné společnosti ČTC AP a.s. Obě společnosti
jsou dlouhá léta v součinnosti s řadou vysokých a středních technických škol. Tato činnost přispívá
k informovanosti studentů a především k povědomí mladé generace o zaměření, činnosti a i dostupném výrobkovém sortimentu
přerovské PRECHEZY.
Spolupráce na vzdělávacím projektu
Nevšední a zajímavé formy
vzdělávání s praktickými ukázkami
a osobitým přístupem patří dnes
k moderním vzdělávacím technikám, které u posluchačů budí zájem
o dané téma. Právě tyto cíle si předsevzala i Letní Škola Materiálového
Inženýrství (LŠMI) organizovaná
Fakultou stavební, Vysokým učením
technickým v Brně. I společnost
PRECHEZA se podílela na realizaci pilotního ročníku tohoto kurzu,
který probíhal na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců v rámci
projektu SUPMAT.
Premiéra na jedničku
Do prvního ročníku LŠMI se
přihlásilo 20 účastníků, a to studentů bakalářských, magisterských
i doktorských programů z různých
stavebních oborů. Týdenní program
v termínu 18. - 24. 6. 2012 byl plný
poutavých přednášek, praktických
cvičení a zajímavých exkurzí. Nosným tématem byly novodobé stavební materiály, laboratorní techniky
a přístrojové vybavení. Posluchači
tak dostali nadstandardní informa-
ce z oblasti technologie keramiky,
betonu, dřeva, ale i z oboru stavební chemie či optické mikroskopie.
Velká část byla věnována právě speciálním a architektonickým betonům, mezi něž patří betony barevné
a betony s fotokatalyticky aktivním
povrchem.
Přednášky na akademické půdě
zaujaly
Mimo přednášky tuzemských
akademických pracovníků i zahraničních profesorů byly realizovány
i přednesy četných odborníků
z praxe. Přerovská PRECHEZA,
jako jeden z největších výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA
a vývozce technologického know
how, zajistila prezentaci přednášky na téma Betony s příměsí TiO2,
jež ve svém obsahu dokumentovala možnosti environmentálně
prospěšného užívání částic TiO2
ve stavebních aplikacích.
PRECHEZA JE STRATEGICKÝM PARTNEREM GLOBÁLNÍHO VÝROBCE
PAPÍRU / Ing. Petr Vrána
K významným zákazníkům Prechezy patří již řadu let společnost
Delfort Group, jejichž součástí
jsou papírny Dr. Franz Feurstein
a Papierfabrik Wattens v Rakousku, Tervakoski ve Finsku, Dunafin
v Maďarsku a rovněž OP papírna
v ČR. Zákazník odebírá od Prechezy významné množství titanové běloby, které se pohybuje kolem
3 500 tun/rok.
Jejich produkty denně používá
snad každý z nás. Delfort Group je
světový lídr ve výrobě cigaretových
papírů, papírů na míru a ve výrobě
tzv. tipping base paper – velmi tenké
papíry. Jedná se o různé katalogy,
telefonní seznamy, reklamní letáky,
diáře, příbalové letáky ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.
Dokonce tenký papír z Traunu naleznete například i v Bibli.
Na základě pozvání šéfa centrálního nákupu pana Brandlmaira
z Delfort Group, navštívili zástupci
Prechezy – Ing. Bartoš a Ing. Vrána
zákazníka v Traunu, kde sídlí jedna
z jeho papíren - Dr. Franz Feurstein.
Účelem jednání byla diskuze o dění
na trhu a řešení nových požadavků
zákazníka. Zákazník se snaží snížit
počet dodavatelů a Prechezu si vybral z několika důvodů jako strategického partnera pro dodávky titanové běloby. Naši společnost ocenil
jako dlouhodobého dodavatele,
který má nejen vhodnou kvalitu pro
jejich náročnou výrobní technologii, ale máme i velmi dobrou úroveň
technické podpory prodeje a logistiky.
Situace na trhu není v tuto chvíli jednoduchá, ceny titanové běloby
padají a pan Brandlmair to označil až
„panikou“. Naší krátkodobou výhodou je fixace cen ještě na celý
III. kvartál. Partner ovšem přišel
s novým požadavkem, který není
pro Prechezu příliš obvyklým, a to
zřízení konsignačního skladu v Rakousku. Zákazník bude mít na svém
skladu větší množství našeho zboží a k faktickému prodeji dojde až
v okamžiku spotřeby. Tento nelehký
požadavek byl vyřešen ve velmi krátkém čase a dík patří všem zainteresovaným, zejména ekonomickému a komerčnímu úseku Prechezy,
externí IT podpoře a také našemu
agentovi v Rakousku, společnosti
ChemAgency.
SVĚTOVÁ ZNAČKA 3M S PIGMENTY PRETIOX / Ing. Tomáš Andrle
Dne 15. června 2012 uvítali pracovníci komerčního úseku Precheza
a.s. delegaci společnosti 3M, což je
světová firma se širokým záběrem
výrobků v mnoha aplikacích. Velké
množství výrobků 3M používáme,
aniž víme, kdo je jejich výrobcem
(např. ochranné pomůcky, transparentní „lepítka“ pro upomínky).
V současné době odebírá firma
3M hlavně technický anatas Pretiox AV-01SF pro své závody v USA,
Francii a Rusku. Dalším schváleným
druhem pro dodávky do 3M závodů
po celém světě je neupravený rutil
Pretiox R-200M.
Zahájení jednání se účastnil
generální ředitel pan Ivo Hanáček,
který představil nový tým ve vedení
Precheza a.s. jako dodavatele TiO2
pro 3M a postavení firmy ve struktuře skupiny AGROFERT Holding a.s.
Představení firmy 3M Corporate se
ujal pan Jerry Rudolph, 3M Soursing
Director of Production Material.
Důležitým bodem jednání byla
výměna názorů na stávající situaci na trhu TiO2 v Evropě a USA.
Po prohlídce výroby titanové běloby pokračovala diskuse o možných
dodávkách do nových destinací,
„nových“ neschválených produktech, a každodenní operativní otázky
dodávek, plateb a jejich optimalizace.
Druhá strana se zajímala především
o naše zajištění strategických surovin
(ilmenitu), pro plynulý tok dodávek
pro 3M výrobní podniky.
Na vlastní žádost studentů byla
mimo program odprezentována
v pořadí druhá přednáška s názvem Železité pigmenty FEPREN
pro stavebnictví. Na základě této
osobní zkušenosti lze konstatovat
nevídaný zájem „stavařů“ o přednášená témata, to ostatně potvrdila
i celá řada dotazů, jež se po ukončení vyskytla (a nutno říci, že to
bylo již v době, která byla vyhrazena obědu). A tak ze svého pohledu již dnes můžu hodnotit, že
s postupným sílícím informačním tlakem a tím i povědomím
nastupující generace technologů či výrobních manažerů, se
blýská na lepší časy - minimálně
v cíleném rozšiřování obchodnětechnických aktivit společnosti
PRECHEZA na tuzemském stavebním trhu.
VÝHODY PRO
ODBORÁŘE!
Projekt Odbory Plus (pozn.: tento program je určen výhradně
členům odborových organizací
odborových svazů sdružených
v Českomoravské konfederaci
odborových svazů) ve své počáteční fázi přináší nabídku výhodnějších finančních produktů,
slevy na jízdném, pohonných
hmotách, výhodnější telefonování. Výhody a slevy budou průběžně doplňovány o další produkty.
Každý odborář, který se na portále Odbory Plus oprávněně zaregistruje, získává po přihlášení
do programu:
• registrační kartu, na kterou
v momentě aktivace dostane
bonus 500 Kč (kartu vydává
Equa bank)
• běžný účet bez poplatku
• body do věrnostního programu obchodního řetězce
TESCO
• slevu na nákup pohonných
hmot od společnosti Benzina
(max. 200 l měsíčně se slevou
0,50 Kč/l). O přesném datu
startu této akce vás ještě budeme informovat
• možnost využívání slev a služeb nabízených na portále
Odbory Plus
Podrobnější informace o výhodách a registraci naleznete
na www.odboryplus.cz.
UDÁLOSTI
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
PRECHEZA OPĚT ČLENEM ASOCIACE VÝROBCŮ NÁTĚROVÝCH HMOT ČESKÉ REPUBLIKY / Mgr. Eva Jehlářová
Členství v Asociaci výrobců
nátěrových hmot není pouze možností jak se významným způsobem
podílet na obhajobě a prosazování
společných i individuálních zájmů členů i asociace jako takové,
ale být také v přímém kontaktu
prakticky se všemi významnými
tuzemskými i zahraničními výrobci nátěrových hmot zastoupenými na území ČR a dodavateli
surovin pro jejich výrobu. Precheza se opět stane členem asociace
k 14. 10. 2012.
V této souvislosti si řekněme
stručně pár zajímavostí o počátcích
výroby nátěrových hmot v České republice. V ČR je tato výroba
spojena s dlouhou a bohatou tradicí. První doložené zprávy o lakařské výrobě jsou z roku 1820, kdy
byla v Podmoklech založena firma
O. Borkowski. Významnější rozvoj
výroby je evidován ve druhé polovině 19. století, kdy byly především
německými podnikateli postupně
budovány nové provozy. Za půlstoletí tak vzniklo asi 25 „větších“ závodů.
První obchodní (později též výrobní) společnost, která zdůrazňovala český původ, založil v roce 1882
F. J. Materna v Praze. K roku 1900
měla většina firem zabývajících se
manufakturní výrobou v tehdejším
Rakousko-Uhersku své sídlo v Čechách. První světová válka dočasně
výrobu nátěrových hmot ochromila.
V poválečném období však dochází
na území vzniklého Československa
k rozšiřování jejich sortimentu. Vedle tradičních fermeží a olejových
emailů se vyvinuly a na trhu objevily nitrocelulózové nátěrové hmoty, později také syntetické hmoty
na bázi umělých pryskyřic. V době
2. světové války v důsledku nedostatku surovin zůstaly v provozu jen
výrobní závody zajišťující dodávky
pro zbrojní průmysl. Na konci války
byla řada závodů poničena, výrobní
zařízení vážně poškozena nebo zcela
zničena (závody v Kralupech n.Vltavou, Praze, Opavě apod.). Se znárodněním českého soukromého majetku část provozů po 2. světové válce
zanikla zcela a zbytek se koncent-
roval do větších celků v rámci státních organizací. Ty se nakonec při
centralizaci hospodářství od roku
1958 staly cechy nebo odloučenými
závody monopolního státního podniku Barvy a laky Praha. V 60. a 70.
letech nebyl státní podnik omezován odbytovými problémy a dovoz
AVNH ČR
byl velkou měrou tlumen. Celková
produkce se pohybovala na maximu výrobní kapacity, tj. cca 250 000
tun/rok. Negativním důsledkem
skleníkového prostředí bylo ovšem
zanedbávání vývoje moderního sortimentu i aplikačních technologií.
Po zásadních politických a ekonomických změnách v devadesátých letech v podmínkách ostré zahraniční
konkurence došlo ke skokovému navýšení objemů u dovozů a omezení
samotné tuzemské produkce (v roce
1996 činila celková výroba pouze
cca 75 tisíc tun). Po privatizaci se
aktivizovali hlavní domácí výrobci a docházelo postupně k nutným
změnám výrobkové skladby po vzoru západoevropských zemí. Rozpadem státního podniku a oddělením
slovenských závodů vznikly postupně významné subjekty jako Colorlak Staré Město, Balakom Opava,
Teluria Skrchov, Barvy a laky Praha,
Primalex Břasy, Balak Kralupy nad
Vltavou, Pragochema Praha apod.
Současná situace v oblasti nátěrových hmot je opět odlišná. Řada
podniků během posledních deseti let zanikla, resp. proběhlo jejich
zakoupení nadnárodními koncerny.
Tvrdé konkurenční prostředí, velká
míra dovozu (v roce 2010 - 91 tisíc
tun), malá míra vývozu (v roce
2010 - 24 tisíc tun), zvyšující se ceny
SYSTÉM ‚SKORONEHODY‘ NA STARTU / Ing. Pavel Mikulík
Počínaje zářím 2012 je v Precheze uveden do provozu nový systém evidence a řešení tak zvaných
rizikových stavů a skoronehod.
Systém pracuje s elektronickou databází, která je pro účel oznámení
nových událostí a sledování jejich
řešení přístupná všem zaměstnancům a řešení vhodných nápravných a preventivních opatření pak
probíhá v režii příslušných vedoucích pracovníků dle organizačního
členění.
Pojem skoronehoda se používá
především v souvislosti s prevencí
úrazů. Je to událost, která nastala
nebo mohla nastat a při které mohlo
dojít k úrazu a k dalším škodám, ale
pouze shodou okolností k tomu nedošlo. Jinými slovy – je to v podstatě
nedokonaný úraz. Pojem rizikový
stav rozšiřuje skoronehodu o stavy,
kdy vlivem chybného technického
stavu zařízení, nevhodné organizace práce či špatné obsluhy zařízení
může dojít k ohrožení života a zdraví osob, případně i ke škodě na životním prostředí a majetku. Podstatou nově zaváděného systému je pak
včas identifikovat případné rizikové
stavy a skoronehody, nejlépe přímo
lidmi, kteří na dotčených pracovištích bezprostředně pracují, a jasně popsaným procesem na ně dále
reagovat. Ve stručnosti to znamená
zaznamenat všechny nové události,
které mají charakter rizikového stavu a skoronehody, řešit je vhodnými
nápravnými a preventivními opatřeními a v neposlední řadě i hodnotit
efektivitu provedených kroků.
Práce s rizikovými stavy a skoronehodami není samoúčelná. Podle
řady studií se úrazovost projevuje formou rozšiřující se pyramidy:
na jeden vážný pracovní úraz statisticky připadají desítky lehkých úrazů a na ně zase stovky skoronehod,
které nejsou zpravidla příliš vidět,
protože se málokde oznamují a tudíž se s nimi a hlavně s jejich příčinami dále nepracuje. Na rozdíl
od sčítání škod na zdraví a majetku
po skutečném úrazu posouvá práce
se skoronehodami oblast bezpečnosti práce více k předcházení úrazů.
Skoronehoda je událost, která
signalizuje určitou slabost v systé-
mu práce a která by, pokud by nedošlo k jejímu řešení, mohla mít
v budoucnosti i závažné dopady.
Z tohoto pohledu lze na oznámenou skoronehodu pohlížet jako
na příležitost ke zlepšení systému
práce a omezení souvisejících rizik.
Jako ukázka případu, kde mohla
efektivní práce s rizikovými stavy
a skoronehodami zabránit velké katastrofě, se často udává exploze raketoplánu Challenger v roce 1986.
Výbuchu krátce po startu, vlivem
mechanických závad, předcházela
řada událostí, kdy byly pozorovány
určité rizikové stavy a skoronehody,
zejména degradace těsnění při nízké okolní teplotě, které však nebyly
účinně řešeny.
Jak se však nový systém prakticky projeví v běžném každodenním životě zaměstnance Prechezy?
Prvotním
viditelným
znakem
bude objevení se nové ikony
na všech kancelářských počítačích s názvem „Skoronehody
-Oznámení“. Poklepáním této ikony
se otevře systém a po stisknutí tlačítka „Nová událost“ stačí vyplnit
přednastavený formulář popisem
nově zažité či pozorované skoronehody či rizikového stavu. Kdykoliv
později je pak možno zjistit pomocí
tlačítka „Detail“ po najetí na tuto
událost v seznamu, jak byla nahlášená událost dále řešena a vyřešena.
Pokud zaměstnanec nemá přidělený
svůj kancelářský počítač, má právo
požádat kohokoliv dalšího, např.
svého vedoucího, kolegu, dispečera, aby záznam dle jeho informací
provedl a ten je povinen mu vyhovět. Všichni vedoucí zaměstnanci
budou mít navíc na počítači ikonu
„Skoronehody-Řešení“, pomocí níž
se přihlásí do systému a budou
k jednotlivým oznámeným případům rizikových stavů a skoronehod
uvádět, dle své pracovní oblasti,
výsledky jejich prošetření, potřebná nápravná a preventivní opatření
a samozřejmě i výsledky jejich provedení. Systém a hlavně režim práce
v něm je v potřebném detailu popsán v Instrukci bezpečnosti práce
č. 48, která je dostupná na intranetu
společnosti v sekci Bezpečnost práce a požární ochrana.
DARUJ KREV, ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT / Dana Lehnertová
Každý z nás potřebuje v průběhu svého života v průměru pětkrát
krevní transfuzi a dvanáctkrát lék
vyrobený z krve. Dárcovství krve
se týká nás všech. Nemusíte být jen
potenciálním příjemcem, buďte
aktivní a staňte se dárcem. Získáte
víc. Krev je nejvzácnější tekutinou,
která dokáže zázraky. Jejím darováním věnujete víc, dáváte s ní naději.
Jediným plným odběrem (450 ml)
můžete přispět k záchraně až čtyř
lidských životů.
Vlastní odběr krve nepředstavuje pro dárce téměř žádné zdravotní
riziko. Vše, co přijde do styku s krví
dárce, tedy injekční jehly, injekční
stříkačky a odběrní soupravy, jsou
jednorázové a samozřejmě sterilní.
Bát se nemusíte ani bolestivosti odběru. Kdo by měl umět lépe skoro
bezbolestně napíchnout žílu než sestra na transfuzním oddělení, která
tento úkon dělá mnohokrát za den
pět dní v týdnu? Nebojte se a staňte
se dárci krve. Udělejte první krok
a najděte si nejbližší transfuzní
oddělení.
Zdroj: AGEL a. s.
Bezplatný odběr krve vám přinese
řadu výhod:
• Kontrolu zdravotního stavu: Vyšetření dárce krve poskytne základní informaci o funkci
oběhového systému (krevní tlak,
pulz), hodnotách krevního obrazu
a sledovaných infekcích. Tato
finančně nákladná vyšetření jsou
pro dárce vždy zdarma. Pravidelným darováním krve máte možnost mít základní přehled o svém
zdravotním stavu, ovšem preventivní
prohlídky tato kontrola nenahradí.
•
Pracovní
volno:
Podle
zákoníku
práce
má dárce nárok
na pracovní volno
na cestu k odběru, vlastní odběr,
cestu zpět a zotavenou po odběru,
pokud tyto skutečnosti zasahují
do pracovní doby
v rámci 24 hodin.
Dárci náleží odměna s náhradou mzdy (ve výši 100 %
průměrné mzdy). Pokud odběr není
proveden, náleží dárci toto volno jen
na celou strávenou dobu na transfuzním oddělení.
• Odpočet ze základu daně:
Dárce může uplatnit nárok na snížení daňového základu podle zákona č. 586/1992 Sb., § 15 (1 odběr –
2 000 Kč).
• Odměny od zdravotních pojišťoven: Další odměnou bývá příspěvek na stravu nebo občerstvení
v místě odběru. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými
dárky a příspěvky, multivitamíny,
příspěvkem na lázně, bezplatným
cestovním pojištěním a dalšími
službami.
• Odměny pro odboráře a.s.
Precheza: dar bezpříspěvkovým dárcům krve za získání „Janského plakety“ a „Zlatého kříže Českého červeného kříže‘‘.
a)
Bronzová Janského plaketa
10 odběrů
1000,-
b)
Stříbrná Janského plaketa
20 odběrů
2000,-
c)
Zlatá Janského plaketa
40 odběrů
3000,-
d)
Zlatý kříž I. stupně
80 odběrů
5000,-
e)
Zlatý kříž II. stupně
120 odběrů
7000,-
f)
Zlatý kříž III. stupně
160 odběrů
9000,-
surovin a energií, to vše umožňuje
přežít jen těm nejlepším. A jaký je
budoucí vývoj pro udržení konkurenceschopnosti tuzemských firem?
Investovat v rozvíjejících se trzích,
realizovat akvizice v rámci postupující globalizace, rozvoj zelené chemie
(tzv. „ Biobased materials“), a intenzivní vývoj chytrých nátěrových
hmot (tzn. „Smart coatings“), které
budou významným a žádaným artiklem na trhu.
Díky členství v Asociaci výrobců
nátěrových hmot i naše společnost
jako největší tuzemský dodavatel
anorganických pigmentů bude mít
nejčerstvější informace z lakařského
segmentu a získá tak důležité podklady pro rozhodnutí o dalších
směrech pro výrobu a vývoj svých
výrobků.
(Zdroj: článek byl zpracován na
základě almanachu - „15 let Asociace výrobců nátěrových hmot ČR“
a prezentace Jana Bandžucha: „Nové
trendy v oboru o nátěrových hmotách“, uveřejněné na Konferenci
o nátěrových hmotách v květnu 2012.
VYHODNOCENÍ
ZLEPŠOVATELSKÉ
SOUTĚŽE
Alena Okáčová
Dne 28. června 2012 proběhlo
vyhodnocení soutěže zlepšovatelů
za rok 2011. Tato soutěž je vyhlašována každoročně a jejím cílem je
nadstandardně motivovat zaměstnance k zlepšovatelské činnosti.
Přijaté zlepšovatelské návrhy jsou
finančně odměněny podle jejich očekávaného ekonomického přínosu.
V roce 2011 bylo ze 17 podaných
přijato 12 zlepšovacích návrhů. Jejich
finanční přínos byl 2 790 584 Kč. Ten
byl ve srovnání rokem 2010 o 16%
vyšší. Nejvíce bodů v loňské zlepšovatelské soutěži získal za svůj návrh
Ing. Martin Čevela a byl vyhodnocen
nejlepším zlepšovatelem roku 2011.
Na druhém místě se umístil Miroslav
Kusák a třetí byl Roman Hynčica.
Jako čtvrtá v pořadí se umístila Šárka
Šestáková. Vedení společnosti poděkovalo všem zaměstnancům, kteří
ve v roce 2011 zapojili do zlepšovatelské soutěže, a čtyři nejlepší zlepšovatelé dostali finanční odměnu.
Zlepšovatelská soutěž probíhá
i v letošním roce. Zlepšovací návrhy se mohou týkat zlepšení užitných
vlastností výrobků a zařízení v oblasti podnikání PRECHEZA a.s.,
zlepšení pracovních, provozních,
administrativních a organizačních
postupů, zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí v PRECHEZA a.s., zvýšení bezpečnosti
práce a úspor všeho druhu.
PRECHEZA A MY
4
JAK SE CO DĚLÁ / Petr Krejčiřík
CSP – Centrální sklad produktů
CSP slouží ke skladování a expedici produktů - titanových bělob.
Produkty jsou skladovány v regálovém systému STOW pomocí manipulační techniky. Organizačně spadá
CSP pod úsek komerčního ředitele
a do skladu se dostanete samostatným vstupem z Dluhonské ulice.
Sklad je koncipován jako řízený v informačním systému SAP. Ve skladu
pracuje celkem 8 zaměstnanců: 6
skladníků, 1 expedient a 1 vedoucí
skladu.
Stavbu realizovala firma PSJ
Brno, která zahájila práce 15. září
2003. Dokončení stavby včetně dodání regálů a manipulační techniky
proběhlo 31. 12. 2003. Provoz byl
zahájen v následujících dnech, kdy
první palety byly do CSP naskladněny již 15. 1. 2004 a po zkušebním
provoze proběhla kolaudace stavby
k 9. 6. 2004. Kapacita regálového
systému je 3632 míst / tun, palety
se skladují v sedmipatrových regálech, kdy poslední paleta je uložena
ve výšce 9,1 m. Vlastní hala je postavena na 300 ražených štěrkopískových pilotech, následují hutněné
vrstvy a finální nosná železobetonová deska tloušťky 18 cm s minimální
únosností 7000 kg/m². Halu tvoří 21
betonových sloupů, které nesou ocelovou konstrukci střechy se střešními
panely. Nelze opomenout jednu zajímavost, a to pod skladem protékající
zatrubněný potok Strhanec.
Vytápění haly je zajištěno dvanácti horkovodními kotli a systémem vzduchotechniky. Prostor
v hale osvětluje 60 výbojkových svítidel a v uličkách mezi regály vpouští sluneční paprsky střešní světlíky.
Pro nakládku do kamionů slouží
4 expediční rampy s hydraulickými
můstky a betonová železniční rampa pro nakládku vagonů. Nesmíme
také opomenout spojovací most
mezi výrobním skladem provozu titanové běloby (dále PTB) a CSP, přes
který se po válečkovém dopravníku
transportují palety se zbožím připraveným k expedici. S halou skladu
dále souvisí administrativní budova
se zázemím pro obsluhu CSP, zde je
kancelář expedice i odbavovací místnost pro řidiče kamionů. Areál CSP
tvoří také parkovací plocha pro 10
kamionů, dále je zde umístěna silniční váha pro kontrolní vážení vozidel.
Celý areál je střežen kamerovým systémem.
Uvnitř skladu s paletami manipuluje 5 ks bateriových vozíků: 1x Retrak pro snímání palet z dopravníku
ve výšce 5,3m; 2x regálový zakladač,
kde kabina s obsluhou se zvedá společně s paletou až do 7,5 m, následně
paleta na přídavném zdvihu až do 9,1
metrů výšky; 2x čelní vysokozdvižný
vozík pro nakládku palet do dopravních prostředků.
Vlastní provoz skladu je realizován v pracovní dny na ranních směnách. Z výrobního skladu PTB, kde
jsou palety baleny, fóliovány a značeny, po šaržích nakládány pomocí
Expediční místa
Spojovací most
Kancelář
Silniční váha
Hala
Vychystávací hala
Snímání palet z dopravníku
Retrak se zakladačem
Nakládka kamionu
PŘEROVSKÝ CHEMIK
vysokozdvižných vozíků na válečkový dopravník. Přeskladňované šarže
musí být vždy uvolněny pro prodej!
V CSP jsou palety následně z dopravníku snímány Retrakem a Regálovým zakladačem zaskladňovány
do regálu.
Jak již bylo zmíněno na začátku
tohoto článku, CSP je řízený sklad
a umístění každé palety určuje systém SAP na základě zadané strategie. Skladníci na příjmu obdrží ze
systému tzv. skladový příkaz, který
jednoznačně určuje, kterou paletu
uložit na které místo v regále. Všechna skladová místa tzv. regálové buňky musí být označeny a každá paleta
musí mít jedinečné číslo.
Nejen z důvodu skladování potravinářských a farmaceutických
typů TiO2 je jedna z priorit skladu
čistota, která je udržována hlavně
podlahovým mycím automatem
a vysavačem. Na příjmu do CSP jsou
palety kontrolovány ohledně čistoty,
dále pak z hlediska značení a kvality
balení pytlů a vaků – boční přesahy
jsou pro regály nežádoucí.
Na expediční straně skladu již
k určené rampě přijíždí kamion, expedientka podle nahlášeného kódu
vyhledá v SAPu prodejní zakázku,
ke které vystaví patřičné doklady
pro řidiče a pro skladníky nepostradatelné skladové příkazy. Opět
přichází na řadu regálový zakladač,
který z regálu vyveze určené palety
a standardním vysokozdvižným vozíkem se provede nakládka do kamionu. Po kontrolním zvážení kamion
opouští CSP.
Expedice v CSP je úzce spojena
s prodejním oddělením, kde realizují
obchod a připravují prodejní zakázky, podle kterých CSP expeduje i zajišťuje do skladu zboží z výroby.
Na závěr několik provozních čísel. Za 8,5 roku provozu prošlo přes
CSP 342. tis. palet/ tun s TiO2, denně
je průměrně vyexpedováno 173 tun,
což odpovídá devíti kamionům.
Maximální denní expedice dosáhla
552 tun, maximální měsíční pak
5 279 tun. Z CSP je expedována veškerá výroba TB mimo tekuté pigmenty a silovozy. Z celkového objemu prodeje je expedováno 27%
v přepravních kontejnerech uložených na kamionu – určeno do zámoří, 1,5% v železničních vagonech
a zbývající většina v kamionech.
CESTA OD BÍLÉ K NEVIDITELNOSTI / Ing. Adolf Goebel, Ph.D.
Každý, kdo si zkusil promnout titanovou bělobu (oxid titaničitý) mezi
prsty, se obvykle diví dvěma věcem.
Nejprve ho udiví, jak je ten prášek
strašně jemný a následně, jak hrozně
špiní. To se už znalci pobaveně usmívají. Vědí proč. Další údiv následuje,
když si překvapený experimentátor
snaží ledabyle opláchnout prsty vodou. Pak je zuřivě mne a pokračuje
mýdlem a doplní to nějakým, všemi netrpělivě očekávaným, ne vždy
za všech okolností reprodukovatelným komentářem. Humanita vítězí
a nešťastník bývá zachráněn nějakou
tou Solvinou.
Proč to tak „špiní“? No, je to pigment a ten musí být kryvý a barvit.
Pigmenty jsou nerozpustné látky, které se musí snadno rozptýlit ve vhodném pojivu, plastu nebo jiném vybarvovaném prostředí. Proto musí být
velmi jemně pomlety.
Mimochodem, víte, proč jsou
vlastně věci barevné? Ze školy si pamatujeme, že denní světlo je vlastně
složeno z několika základních barevných světel. Jednotlivé barvy tvoří
dvojice, které spolu vytvoří bílé světlo.
Jednou z dvojic je např. modrá a žlutá. Tohoto jevu kdysi dávno využívaly
i pradlenky, které bílé prádlo máchaly
ve vodě mírně obarvené modrým inkoustem. V kombinaci se zažloutlými
zbytky nečistot se prádlo jevilo zářivě
bílé. I dnes, v době účinných pracích
prášků, nám výrobci pomáhají vhodnými opticky bělícími prostředky, aby
bylo prádlo „bílé a ještě bělejší“. Funguje to i opačně. Pokud nějaká látka
pohlcuje určitou barvu světla, vidíme
ji v příslušné doplňkové barvě. Pokud
je něco žluté, je to proto, že dochází
k pohlcování modrého světla.
Titanová běloba je ale bílá. Proč?
Protože nepohlcuje žádnou barvu
světla, ale naopak, všechny složky
světla rozptyluje. Z fyzikálních zákonů se dá dokonce vypočítat, jak velké
by měly být její částice, aby byla bělost
co nejvyšší. Tato hranice je kolem 200
nanometrů. V prášku jsou primární
částice pospojovány do různě velikých
shluků. Ty jsou samozřejmě mnohem
větší. Na fotografii je možné porovnat
mikrohrudky s lidským vlasem.
dáme jako mlynáři ze starých filmů.
Na velikosti a jemnosti částic, od které se odvíjí i jejich „špinivost“, prostě
záleží.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Mgr. Jitka Koppová
E-mail: [email protected]
Telefon: 581 706 838
Uzávěrka čísla: 10. 8. 2012
Číslo 7-8/2012
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ
Tisk a grafická příprava:
APRO, reklamní agentura
Autor foto: Marek Ostrčil
Co se stane, když primární částice ještě výrazně zmenšíme? Pro lidské oko budou průhledné a „zmizí“.
Navíc budou intenzivně pohlcovat
ultrafialové světlo!!!. Chemicky stej-
ná sloučenina, jindy skvělá běloba,
tak díky jiné velikosti částic ochrání
vaši kůží před spálením na slunci,
a navíc, ani po aplikaci krému s nejvyšším ochranným faktorem nevypa-
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93P/1
ze dne 23.8.1993.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
ZO OS ECHO / Ing. Ludvík Prášil
Volební odborová konference
Dne 28. června 2012 se v salonku závodní jídelny konala dlouhodobě plánovaná a některými i hodně očekávaná konference. V jejím programu totiž nebyly jen
obvyklé body, jako jsou zpráva o činnosti podnikové rady, zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, debata nad plánem práce na 2.pololetí 2012, diskuse
s hosty – některými členy vedení Prechezy, ale také hlasování o potvrzení složení podnikové rady do konce volebního období.
Tato „pojistka“ byla zavedena pro
případ, kdyby před dvěma lety nově
zvolený předseda odborů či nová
podniková rada nepracovali v souladu s požadavky členské základny.
Tehdy totiž při odchodu bývalého
dlouholetého předsedy místní organizace, pana Bohuslava Maloška,
nebylo jasné, zda ve složení orgánů
místní odborové organizace a v její
činnosti bude zachována kontinuita
nebo zda si členská základna zvolí
jiné lidi a nový program.
Při střídání „stráží“ se většinou
nelze vyhnout srovnávání s minulostí. „Udělal by to starý předseda
líp?“, „Nezvládl by to s větším klidem či přehledem?“, „Nenaplánoval by ty termály třikrát?“. Takové
otázky bývají na denním pořádku
a pro toho, kdo je nováčkem a není
ještě tak ostřílený, jsou tím nejtěžším,
s čím se při své práci setkává. Zde je
vhodné podotknout, že zkušenosti,
ať už pozitivní nebo negativní, jsou
Na této konferenci byla předána odměna dárcům krve, p.Zbořilovi a p.Baranovi
nepřenosné. Chce se mi říci: „hubu
si musí narazit každý sám!“ – a je to
přesně tak. Tady mám na mysli na-
příklad nepřeslechnutelné remcání
na minulý vánoční dárek. Jiným pohledem vzato, nebyl to spíše pěkný
pokus o inovaci? Vždyť řekněme si
upřímně – není pojídání vánočních
kolekcí kontraproduktivní? Stejně
pak většina z nás hledá cestičky, jak
kilográmky získané přes svátky ze
sebe co nejrychleji setřepat…
Každý z nás dělá nějaká rozhodnutí. Závažná, závažnější, nejzávažnější – či jen „čajíčková“. Někdy je
rozhodnutí lepší, jindy zase horší.
Vzpomínám docela často na to, co
do mě, tehdy ještě ani ne desetiletého
chlapce, horem dolem hustila moje
babička, moudrá to žena. Ta vždycky
kromě jiného říkávala: „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem“. Pokud je těch lidí navíc hodně,
platí to tím více. Bylo-li jakékoli rozhodnutí učiněno, bylo to jistě po důkladné analýze se zvážením všech
v dané chvíli dostupných informací.
Rozhodující je, zda je z případných
chyb vyvozováno ponaučení a zda se
jim tak lze – napříště – velkým obloukem vyhýbat.
Z tohoto pohledu myslím, že
nejen předseda ZO OS ECHO, pan
Michal Mlčoch, ale i celá podniková
rada uspěli. Proto jim byla při hlasování vyslovena zasloužená důvěra
poměrem hlasů 28:1 a budou nás
i nadále zastupovat až do konce volebního období. Za vykonanou práci
patří všem velký dík!
Nové složení podnikové rady:
Michal Mlčoch - předseda
Jiří Procházka - místopředseda
Milada Gallasová - jednatelka
Alena Malíková - hospodářka
Dana Lehnertová
Ivana Světlíková
Ing. David Blaťák
Bc. Jiří Valenta
Detaily najdete na home.precheza.cz
/Odbory Precheza /Kontakty
POD ZÁŠTITOU PRECHEZY / Ing. Daniela Hradilová, SŠLCH Olomouc STUDIJNÍ CESTA DO ITÁLIE / Ing. David Blaťák
Soutěž mladých chemiků
Jako již tradičně probíhaly
na Střední škole logistiky a chemie
projektové dny pod názvem „Nebojte se chemie“ pro žáky 9. tříd
základních škol. V rámci projektového dne byly realizovány chemické pokusy a cvičení zaměřené
na stanovení tvrdosti vody, stanovení % obsahu cukru v oblíbeném
nápoji, stanovení pH hygienických
prostředků, důkazy některých kationtů a ukázka výroby demineralizované vody.
Díky spolupráci s podnikem Precheza se nám podařilo v letošním
roce rozšířit projektové dny o Soutěž
mladých chemiků. V základní části
žáci plnili teoretické úkoly se zaměřením na vodu. Mohli využít znalosti nejen z projektového dne, ale
především z hodin chemie, biologie,
také zeměpisu, matematiky a fyziky.
Účastnilo se celkem 41 žáků. Výborně si vedli žáci ze ZŠ Heyrovského
Olomouc, obsadili přední místa
a mezi prvními deseti jich zabodovalo 6. Nejlepší z nich byli pozváni
do finále, které se konalo dne 25. 6.
2012 v laboratoři SŠLCH Olomouc.
Finále bylo zaměřeno především
na kovy, jejich reakce a sloučeniny. Teoretická a praktická část se
prolínala, žáci uplatnili své znalosti
z chemického názvosloví a základních chemických dějů. Pod odborným dohledem si vyzkoušeli nebo
aspoň zhlédli řadu zajímavých efektních pokusů, například oblíbené
úlohy s želatinovými zvířátky, peklo
ve zkumavce, hašení hořícího hořčíku, zapalování nitrocelulózy atd.
Vítězem základní i finálové části se
stal s velkou převahou Jan Navrátil.
Díky podpoře podniku Precheza
získali žáci kromě diplomů i knižní
poukázky. Nejlepším žákům blahopřejeme a děkujeme Precheze za její
podporu chemického vzdělávání
ve školách.
V letošním roce byli zástupci odborů OS ECHO Precheza pozváni
na studijní cestu do Itálie. Cestu naplánovala ZO OS ECHO Fatra Napajedla s cílem seznámení se s problematikou pracovně právních vztahů,
sociálních systémů a odborové práce.
Byly stanoveny dva hlavní cíle cesty, a to návštěva rafinérského podniku
Agip v Anconě a prohlídka podniku
na výrobu panenského olivového oleje
v Spinetoli. Během cesty došlo ke změně programu z časových důvodů.
V podniku na zpracování oliv
jsme byli detailně seznámeni s výrobou panenského olivového oleje
od sběru oliv, zpracování až po distribuci k jednotlivým spotřebitelům. Výrobce používá dvě metody
na zpracování oliv. První je „tradiční“,
kdy obsluha linky provádí veškeré
práce ručně. Druhá tzv. „moderní“
metoda je založena na plně auto-
matickém chodu výrobní linky, kde
operátor jen dozoruje chod a dává
povely řídícímu automatu. Celý chod
výrobních linek a zpracování hlídá řídící automat. Moderní způsob
zpracování je rychlejší, čistější, levnější a uvedenou metodou lze i více
z plodů vytěžit.
Po náročném každodenním programu jsme měli příležitost diskutovat
s kolegy z jiných odborových organizací, kteří se zúčastnili pobytu s námi.
Studijní cesta byla pro účastníky přínosem jak z hlediska výměny zkušeností v rámci ECHO, tak prohloubení znalostí týkajících se pracovně
právních vztahů, sociálních systémů
a odborové práce. Rád bych využil
této příležitosti a poděkoval panu Juřenovi z Fatry Napajedla a panu Mlčochovi za naplánování studijní cesty,
její hladký průběh a bezproblémovou
organizaci.
NENÍ HOLUB JAKO HOLUB / Ing. ADOLF GOEBEL, Ph.D.
Holubi se obecně těší spíše špatné pověsti. Jsou, zvláště ve městech, silně přemnoženi a kromě zdravotních rizik se jim právem vyčítá i nechtěná likvidace památek vlivem agresivního trusu. Jejich chovatelé na ně naopak nedají dopustit, a to především na holuby poštovní, kteří měnili jako doručovatelé zpráv i dějiny
lidstva. Takové případy jsou známy i z nedávné doby. Tito holubi jsou domestikovanou formou holuba skalního, ptáka, kterého dnes nalezneme v přírodě velmi
vzácně v jižní Evropě. Ne každý ví, že u nás žijí i jiné druhy holubů, které jsou nefalšovanými zástupci divoké přírody a lidi nijak neobtěžují.
Holubi patří do řádu měkkozobých podobně jako hrdličky. Kromě zdivočelých holubů u nás žijí ještě dva holubí druhy. Holub doupňák
je spíše obyvatelem hlubokých lesů
a ke svému hnízdění používá dutiny
stromů. Druhým druhem holuba je
náš největší holub, holub hřivnáč.
Také on patřil k obyvatelům lesů. Teprve před nějakými šedesáti lety se
objevily první zprávy o jeho hnízdění na hřbitovech a periferiích měst.
Od té doby se rozšířil do parků i alejí
ve městech. Několik let se zdržuje
a hnízdí v okolí Prechezy, občas přímo i v jejím areálu.
Holub hřivnáč je zřetelně větší
než domácí holubi. Obě pohlaví mají
stejné zbarvení. Hlava i záda jsou
šedivé, břišní část purpurově fialová. Oči jsou výrazně žluté a zobák
oranžově žlutý. Výrazným znakem
hřivnáčů jsou bílé pruhy na obou
bočních částech krku a bílé lemování
spodní části křídel. Pokud hřivnáč
vzlétne, upoutá nás výrazný bílý pruh
v rozpjatých křídlech. Hřivnáč si staví hnízdo ve větvích stromů. Hnízdo
je tvořeno spíše jen jakousi hrubou
kostrou z větví. Pár snáší prakticky vždy jen dvě vejce. Po zhruba 16
dnech se líhnou holoubata. Rodiče je
nejprve krmí natrávenou kaší z volete, později i méně zpracovanou
potravou. Zhruba po třech týdnech
jsou mláďata schopna letu.
Hřivnáči jsou důsledně stěhovaví. Přilétají často již v únoru a do zimovišť ve Francii, Španělsku a Itálii
se vracejí na počátku října. Jejich stavy stoupají a jsou zařazení mezi lovnou zvěř. Živí se rostlinou potravou,
mimo jiné jetelem a trávou. Využijí
i možnost živit se zrním. Není však
známo, že by tím způsobovali výrazné škody. Svým majestátným zjevem
i pěkným zbarvením jsou určitě ozdobou naší přírody.
PRECHEZA A MY
6
PŘEROVSKÝ CHEMIK
FOTOREPORTÁŽ / Ing. Tomáš Příkopa
Turnaj v malé kopané o pohár Vodního hospodářství
V pátek 22. června se uskutečnil
již 33. ročník fotbalového turnaje
„O pohár VH“. Tato tradiční sportovní akce organizovaná útvarem Vodního hospodářství našla útočiště i letos v areálu Skalka ve Vinarech, kde
jak se zdá, bude pokračovat i v příštích letech.
Jubilejní ročník, který se uskutečnil pod záštitou vedení podniku,
zaznamenal silnou účast. Ke stálicím
turnaje patřily družstva provozů Titanové běloby (TB), Železitých pigmentů a monosalu (ŽPM) a Vodního hospodářství (VH). K loňskému
nováčkovi týmu Energetiky (EN) se
letos téměř na poslední chvíli přihlásilo i mužstvo Centrálního skladu
produktů (CSP). Opravdu se bylo
na co dívat a zkrácená hrací doba
jednotlivých zápasů přinesla atraktivní podívanou stále se obměňujících soupeřů. Hrálo se systémem
každý s každým podle pravidel malé
kopané a diváci viděli celkem deset
zápasů.
Vítězství v turnaji obhájilo mužstvo TB, nejvíce gólů nastřílelo
a na druhém místě se umístilo družstvo EN, nováček turnaje CSP pře-
kvapil třetím místem, „Červeně“
obsadily čtvrtou a VH po boji pátou
příčku. Ihned po skončení turnaje
byly všechny týmy odměněny za své
úsilí bohatými věcnými cenami a vítěz turnaje převzal putovní pohár.
Sportovní část turnaje byla zakončena společnou fotografií a poté si hráči i diváci, kterých se letos sešlo přes
200, mohli sdělit své dojmy a ob-
čerstvit se vynikajícím gulášem či
uzenou klobásou.
Letošní ročník, který doprovázelo
krásné počasí, přízeň diváků a pěkné
sportovní výkony bez absence úrazu
se velmi podařil, což bylo odměnou
pro pořadatele, hráče i diváky. Těm
všem patří poděkování za pěkně prožité sportovně společenské odpoledne a za rok zase „Ahoj ve Vinarech“
Tabulka turnaje
Páni rozhodčí
Zápolení před brankou CSP
Hráči se pořádně zapotili
Nejvýraznější fanoušek
U občerstvení panovala dobrá nálada
O focení s trofejí turnaje byl velký zájem
Vítěz turnaje - družstvo TB
Skupinové foto všech týmů po předání cen
11 HODIN – 17 MINUT – 00 VTEŘIN / Ing. Zuzana Šálková
I když se to zdá naprosto neuvěřitelné, náš „Železný muž“ Jarda
Zdráhal, (zaměstnanec útvaru Energetika PRECHEZY) opět překonal
svůj osobní rekord v triatlonu. A to
ve velkém stylu!
Loni totiž titulek zněl 12 hodin
– 33 minut – 40 vteřin, což znamená, že se ve svých 49 letech zlepšil
téměř o hodinu. V tomto čase zvládl
uplavat 3,8 kilometrů, ujet na kole
180 km a uběhnout 42,2 km. Vůbec
si nedovedu představit, kolik hodin
tréninku, tvrdé dřiny a odříkání se
za takovým úžasným zlepšením
skrývá! Jarda je prostě skvělý!
Svůj „o hoďku vylepšený
osobák“ si splnil letos v Otrokovicích na „Moravianmanovi“, kde byl
ve své kategorii (45-49 let) čtvrtý.
(Škoda, že mu medaile o vlásek proklouzla mezi prsty). Neztratil se ani
mezi mladšími borci, vždyť z 200
účastníků skončil na pěkném 52.
místě.
Testem pro tento velký závod
byl Jardovi Čechman, který se konal
v Pardubicích. Je to vlastně polovič-
ní Iron man (tzn. 1,9 km plavání,
90 km kolo a 21,1 km běh) a náš dříč
dokázal tyto pro mě neuvěřitelné
vzdálenosti zdolat za 5 hodin a 4
minuty.
Letos se již po dvacáté druhé zúčastnil i domácího Oseckého triatlonu. Zde si splnil při 650 m plavání,
30 km na kole a šestikilometrovém
běhu svůj časový limit 1 hod 28 min.
(Opět zlepšení proti loňsku, sice
o minutu, ale s rozvázanou botou!).
Za zlepšenými výkony se skrývá
hlavně tvrdý trénink. Své místo má
i zdravější životospráva a hlavně
pevná morálka. Jarda svůj trénink
zahájil již loni v říjnu. Za cíl si stanovil zdvojnásobit předchozí tréninkové dávky. Stanovený plán se snažil
dodržet. Od října 2011 bez ohledu
na nepřízeň počasí uplaval 600 km,
uběhnul 2 000 km a na kole zdolal
kolem 8 000 km (tímto výkonem
jistě pokořil některé sváteční řidiče automobilu). Za každou vteřinu
zlepšení je rád.
Rozhovor s naším borcem přineseme v příštím vydání Chemika.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
7
Automobilová orientační soutěž / Ing. Ludvík Prášil
AK Pretiox se zúčastnil Mistrovství ČR družstev
V sobotu 16. června se 2012 se v překrásném prostředí Českého ráje, konkrétně v okolí obce Kacanovy, konalo letošní mistrovství České republiky družstev
v automobilových orientačních soutěžích, které letos připravil AK Krakonoš Jilemnice. „Družstevní“ mistrovství je velmi zvláštní soutěž, která se koná pravidelně jednou ročně. Proto bych se nejprve zmínil, jaké jsou orientační soutěže a v čem se liší družstevní etapy od soutěží v ostatních seriálech.
Při orientační soutěži jde, jak již
sám název napovídá, o orientaci. Automobilových orientačních soutěží se
účastní posádky „soutěžních“ vozidel
ve složení řidič + navigátor. Cílem je
projet trať soutěže, rozdělenou většinou do dvou nebo tří etap, tak jak
zamýšlel její autor. Posádky na startu každé z etap obdrží itineráře. Ty
obsahují mapové podklady a popis
průjezdu formou ustálených značek
a symbolů (které jsou mimochodem
zakotveny v Řádech AOS). V posádce má každý svoje úkoly. Rozhodně se
nedá říct, zda je zodpovědnější nebo
důležitější činnost řidiče nebo navi-
gátora (což se většinou hlasitě řeší
v případě neúspěchu). Jistě, navigátor
má v rukou itineráře a čte je, měří,
promýšlí průjezdy, a to od právě projetého itinerářového údaje do dalšího
zadaného místa. K přesunu vozidla
z místa A do místa B je řidič potřebný
nejen jako ovládač stroje. Samozřejmě musí dodržovat dopravní předpisy – automobilové orientační soutěže
se jezdí za plného provozu. Většinou
také po očku sleduje, co vymyslí navigátor a koriguje jej. Navigátor totiž
často vůbec nesleduje dění před vozem, ani dopravní značení, semafory,
plné čáry, protože je plně zaměstnán
SPORTOVNÍ KLÁNÍ ODBORÁŘŮ
Ludmila Rašková
řešením tratě. Na těchto „drobnostech“, kdy navigátor vymyslí nějaký
průjezd, který reálně nelze absolvovat - například z důvodu dopravních
značek nebo jiných překážek (typické
jsou betonové truhlíky znemožňující
vjezd do komunikace), jsou založeny
nejzajímavější soutěžní finty. Řidič
pak pomáhá najít varianty průjezdu
tak dlouho, dokud se při dodržení
všech pravidel nepodaří dojet do dalšího zadaného místa. Dříve byla role
řidiče ještě důležitější, protože zejména při přechodu z jízdy „na oči“
do mapy býval řidič tím, který v zadaném soutěžním mapovém podkladu (který nemusí obsahovat zdaleka
všechny komunikace) nacházel aktuální polohu. Dnes tuto roli většinou
přebraly nejrůznější druhy GPS navigací a ubraly tak celou škálu drobných fintiček či větších chytáků. Posádka se snaží o bezchybný průjezd,
autor tratě se naopak snažil při psaní
soutěže a vytváření itinerářů o to,
aby posádky čistě nezajely. Jak autor
pozná, zda průjezd byl podle jeho
představy nebo zda posádky „nachytal“? Před zahájením soutěže rozvěsí
pořadatel tzv. „plechy“ – samoobslužné průjezdní kontroly, které mají
definovanou podobu a posádky je
důvěrně znají. Dále jsou podél trati
rozestavěny průjezdní kontroly živé.
Pokud posádky kolem takových kontrol projíždí, jsou povinny symboly z „plechů“ zapsat do obdržených
jízdních výkazů, stejně jako otisknout „razítka“ od kontrol živých. Podle toho, zda jsou jednotlivé symboly
v jízdním výkazu zapsány resp. oraženy ve správném pořadí, autor tratě resp. hlavní rozhodčí poznají, zda
posádky jejich finty vychytaly nebo
zda se nachytaly. Za chybějící údaje
stejně jako za ty přebývající jsou udělovány trestné body.
Pokud jde o standardní nedružstevní soutěže, nesmějí posádky využívat nic, co nevezou s sebou ve vozidle. Nesmí ani telefonovat, aby
se vyloučila případná nesportovní
vnější podpora. Při soutěži družstev
jde naopak o výkon celého družstva. Každé družstvo sestávající ze
tří posádek na startu obdrží itineráře
celkem 6 etap. Pak je už na dohodě
jednotlivých posádek, kdo který úsek
pojede. Při rozdělování se odhaduje
obtížnost jednotlivých úseků a berou
se ohledy na výkonnost té které posádky. Počáteční plánování obvykle
dopadne tak, že každá posádka projede úseky dva. Protože jde o soutěž
družstev, je v průběhu soutěže povolena komunikace mezi vozidly jednoho týmu a spolupráce posádek při
řešení problémů – pokud má některá
z posádek odjety svoje úseky, může
to „vzít“ i za kolegy, kteří ještě zápasí na trati a výsledky pak „sesadit“.
Rozhoduje čas průjezdu posledního
z družstva cílem a samozřejmě součet trestných bodů všech posádek.
Takovou soutěž odjelo družstvo AK
Pretiox ve složení Kubíček-Kubíčková, Chudárek-Šonský a Prášil-Šodková. Zahájení bylo brzy ráno jízdou
zručnosti, při které jedna z posádek
poškodila ráfek jednoho z kol a nastupovala do soutěže s tím, že nesmí
mít defekt…
Nepodařilo se sice vystoupat
na stupně vítězů, ale všichni jsme si
užili perfektně připravené soutěže
a získali nové taktické zkušenosti pro
příští ročník družstevního mistrovství.
VOLEJBALISTKY SE V PLNÉM POČTU SETKALY S NOVÝM TRENÉREM
Stanislav Šmidák
Přerovský volejbalový klub Precheza stojí na prahu nové sezóny. Po neúspěchu, v podobě sedmého místa, se rozloučil trenér a před novým vedením byl těžký úkol rychle najít náhradu. Nakonec
padla volba na Leopolda Tůmu, který už v Přerově působil na startu ženské extraligové éry.
Největší sportovní akcí odborářů jsou ‚Sportovní hry‘, které se pořádají v rámci chemických a energetických závodů. Letošní osmý
ročník se uskutečnil ve dnech 22.
až 24. června v Hronově, Velkém
Poříčí a Náchodě, a to za účasti
více jak 400 sportovců - odborářů
ve sportech, jejíž pravidla určuje
pořádající organizace.
Sportovní klání probíhalo na
sportovištích podle druhu sportu
- malá kopaná, volejbal, nohejbal,
stolní tenis, kuželky, bowling, šipky, šachy. V každém sportu byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci a tři
nejlepší družstva. Precheza měla
zastoupení pouze ve třech sportech
a to kuželky /muži a ženy/, stolní
tenis a šachy. Pro velký počet přihlášených družstev bylo nutné změnit
pravidla – místo 100 hodů sdružených se hrálo pouze 60.
Kuželkáři se mohou pochlubit
získáním:
1. místa v družstvech žen (711 kolků)
- Rašková, Glembická, Mikulíková
2. místa v jednotlivcích (252 kolků) Rašková
2. místa v družstvech mužů (750 kolků) - Venclík, Doležel, Raška
Velký dík patří organizátorům celé
této sportovní akce, která byla výborně připravena a zvládnuta.
V závěru minulé sezóny se spolu
s koučem rozloučilo i bývalé vedení klubu a valná hromada vybrala
do čela zcela nový tým. Předsedou
byl zvolen Vladimír Tabara, místopředsedou Karel Šimeček a členy se
stali Dana Lehnertová, Jiří Růžička
a Stanislav Šmidák.
Nejsložitější v této situaci bylo
získat nového trenéra. Ze sedmi
kandidátů dostal po náročných
jednáních důvěru Leopold Tůma.
V jeho prospěch hovořila znalost
prostředí. Působil zde v extraligových začátcích, kdy se tato
soutěž přesunula z Frenštátu do Přerova. Pochopitelně svou roli hrály
i finanční požadavky.
V závěru července si
vedení pozvalo všechny hráčky, aby je mohlo
seznámit s novým lodivodem. K potěše funkcionářů se dostavily
v kompletní sestavě. Kádr
opustila pouze nahrávačka Soňa Nováková, která
už nechce hrát šestkový
volejbal.
Tůma přítomné seznámil s představou o přípravě i jeho požadavcích
na hráčky. „Kádr máme
dobrý a myslím, že dosažený výsledek neodpovídá jeho kvalitě. Jsem přís-
ný, nemám rád flákání na tréninku,
a co mi nejvíc vadí, je lhaní. Nějaké hloupé výmluvy, proč nemůže
hráčka trénovat,“ doplnil na první
schůzce.
Příprava družstva odstartovala
už první srpnovou středu v domácích podmínkách. Krátké soustředění je naplánováno na polovinu
měsíce. Pracuje se na přípravě dvoudenního turnaje s názvem Zubr Cup
za účasti přibližně osmi družstev.
Také další kategorie Přerovského volejbalového klubu Precheza se
pomalu chystají na nový soutěžní
ročník. Juniorky s kadetkami, jež
povede nově Eva Ryšavá, absolvují
tradiční soustředění v Luhačovicích.
Žákyně a přípravky vyrazí do Hovězí, kde šedesátku účastnic čekají
vedle běhání a posilování také tréninky zaměřené na herní činnosti.
Je to nezbytné, neboť obhájit loňská
umístění, čtvrté místo starších žákyň, neoficiální titul mistryň republiky mladších žákyň a první místo
v Poháru trojic, nasadila laťku hodně vysoko.
PRECHEZA A MY
8
PŘEROVSKÝ CHEMIK
TK PRECHEZA Přerov / Mgr. Tomáš Světnický
Tenisová akademie Petra Huťky
Pokud jste v předposledním červnovém týdnu, tedy od 18. do 24. 6. 2012 narazili někde v ulicích Přerova na „koncentrovaný“ výskyt známých a VIP osobností
českého kulturního a podnikatelského prostředí, nebyl to jev náhodný, neb v těchto dnech probíhal nejen v prostorách Tenisového klubu PRECHEZA dnes již
tradiční a vyhlášený 16. ročník tenisové akademie pana Petra Huťky.
Pro méně informované čtenáře
přinášíme několik základních informací o vzniku a historii akce samotné. O tyto informace jsem požádal
„duchovního otce“ akademie a šéfa
Tenisového klubu PRECHEZA pana
Petra Huťku. Ten mi při rozhovoru
sdělil následující skutečnosti.
První ročník se odehrál v roce
1997 formou víkendového tenisového turnaje s účastí několika
osobností. Tento ročník byl ovšem
poznamenán nepřízní počasí, kdy
již dopoledne vyhnal déšť účastníky z externích kurtů do kryté haly.
Počasí se pak neumoudřilo, naopak
vehnalo Přerov a v podstatě celou
Moravu do památných ničivých povodní. Destruktivním účinkům neunikl ani areál tenisového klubu, který
byl zavalen bahnem a odpadovými
nánosy rozvodněné Bečvy. V této pohnuté době se například začal budovat blízký vztah pana Huťky a herce
Pavla Nového, který nabídl pomoc.
Pan Huťka tehdy částečně žertem
řekl: „Pavle, vem chleba a lopatu
a přijeď“…Pavel Nový tedy vzal chleba a lopatu a týden v polních ubyto-
lou Huťkovými, ale i mezi účastníky
samotnými. Dá se říci, že se vytvořila parta lidí, kteří mají k sobě blízko, rozumí si a umí rozdávat radost
i navenek. Tím je myšlen fakt, že Petr
Huťka nenechává ležet umělecký talent zcela ladem a zapojuje své hosty
do různých komorních vystoupení
a celá kulturní část pak vyvrcholí
vždy v pátek akcí pro občany města
Přerov, kdy můžeme bez nutnosti platit vstupné shlédnout směsici
dobré zábavy a hudebních vystoupení „na míru šitých“ Přerovanům. Tak
například vznikla píseň „Přerovská
2012“ pánů Jahelky a Palečka. Malou
část z této humorně laděné skladby si
dovoluji níže ocitovat.
V sobotu na ukončení týdne je
pak rozehrán na všech dostupných
kurtech tenisový turnaj mnohdy
opravdu „vyhecovaných“ čtyřher“,
kdy sluchu moraváka lahodí výkřiky rozených pražáků, že by to toho
„jebli“, když se některý úder zrovna
nepovede.
Sobotní tenisový turnaj pak vyvrcholil večerním vyhlášením vítězů
a slavnostním předáváním cen v ho-
vacích podmínkách pomáhal odstraňovat ničivé následky povodní.
Při plánování dalších ročníků se
zpočátku zrodil nápad vytvořit tenisovou akademii pro umělce a známé
osobnosti s tím, že by to byl relaxační
oddechový týden naplněný výukou
tenisových dovedností. Tento týden
by pak byl završen turnajem dvojic,
kdy vedle sebe na jedné straně kurtu
stojí absolvent akademie a tenisový
„profesionál“. Že to byl nápad více,
než životaschopný dokazuje právě
uplynulý již 16. ročník.
Za uplynulých 16 let se na dvorcích tenisového klubu vystřídala
řada známých osobností, jejichž
jména není třeba čtenářům nikterak zdlouhavě představovat. Uvádím
jen neúplný výčet - Pavel Nový, Petr
Rychlý, Petr Novotný, Josef Náhlovský, Josef Mladý, Petr Janda, Helena
Vondráčková, Věra Martinová, Josef
Laufer, Mirek Paleček, Ivo Jahelka,
Vašo Patejdl, Zdeněk Merta, Tomáš Sokol, Karel Šíp, Felix Slováček,
Leona Machálková, Pavel Šporcl
a další. Někteří se zúčastnili pouze
jednou, z jiných se stali pravidelní
účastníci, kteří mají ve svém kalendáři fixní položku „Tenisová akademie“ a nedovedou si již představit,
že by Přerov některý rok nenavštívili.
Vznikla tím i řada milých přátelství
nejen mezi umělci, Petrem a Danie-
telu FIT. Na tomto místě je potřeba
dodat, že celou akci by nebylo možné
realizovat a organizovat bez značné
podpory přerovského magistrátu,
která tuto akci zařazuje již pravidelně
do Slavností léta města Přerova a dále
bez podpory dalších sponzorů (Akuna, DHL global forwarding, Zubr,
KPM Consult, Esta Europe, OHL ŽS,
PB Scom, IMOS Goup, Tom-a-race,
Kemifloc, Olomoucký kraj).
Tenisová akademie pana Huťky je
prostě super akce a již dnes se můžeme těšit na její sedmnácté pokračování v roce 2013.
„Ať jsi MUDr. nebo JUDr. piješ pivo značky ZUBR,
zejména pak LIMET JÚZU to pak z Múzy trhám blůzu.
Z Helfštýna to pošlu pohled z MEOPTY mám dalekohled,
budoucnost i historie –
jó v Přerově tam to žije“
„Hele na Tyršově mostě konvalinka už neroste,
převládá tam sošná fauna jak od Matyáše Brauna.
Kdekdo snáší blesky hromy na tři betonový stromy,
já kdybych byl Přerovákem chci na mostě zubra s ptákem“
Na sobotním turnaji 23. 6. 2012 jsem
se pokusil oslovit některé účastníky
a hráče. Podařilo se mi získat několik
odpovědí od Petra Rychlého, který
říká: „Přerov je moje srdeční záležitost“. Pan Rychlý byl velice ochotný,
a přestože měl zrovna pauzu mezi
utkáními a občerstvoval se jídlem
a tím nejlepším iontovým nápojem
- sklenicí oroseného piva, poskytl mi
následující rozhovor. První otázku
vlastně položil on, pro jaké noviny
pracujete? Odpověděl jsem hrdě, že
pro Přerovský chemik
Z vašeho nasazení na kurtu je
vidět, že tenis berete opravdu vážně, je pro vás sportem číslo 1. Jste
velký fanda a příznivec tenisu?
Ano. Je to tak. Při tenisu se bavím
i relaxuji, vyběhám se, vyvztekám,
vykřičím. Moc mě to baví. Má i to
nejspravedlivější počítání na světě,
kdy i za stavu 15:40 se člověk může
zvednout. To se nám tady dnes málem podařilo. Byl to krásný zápas.
Na tomto sportu mně hlavně vyhovuje, že není náročný na čas a organizaci. Stačí se domluvit s jedním
kamarádem a jdeme hrát. Maximálně čtyři lidi. Stačí mně dvě hodiny
a potom jsem „mrtvý“. Můžu hrát
i v noci, venku nebo v hale. Mám
hrozně málo času, ale kamarád je
ochotný na mě počkat po představe-
ní v jedenáct večer a od půl dvanácté
už hrajeme.
Nejste v Přerově na tenisovém
turnaji poprvé. Čím vás přitahuje
právě tohle město?
„Mám k Přerovu neuvěřitelný vztah,
je to moje srdeční záležitost. Přerov
mně vlastně změnil život. Poznal
jsem tu svoji ženu. Za svobodna se
jmenovala Jana Pospíšilová a tak
si pospíšila, až je Rychlá“, …dodává s úsměvem pan Rychlý.“A právě
v Přerově jsme počali našeho syna
Petra, kterému je dnes sedm let.
Do Přerova mě táhnou i skvělí lidé,
mám strašně rád Petra Huťku, Danielu Huťkovou a celou jejich rodinu.
Jsou to famózní lidi. Na tenisové aka-
demii se pravidelně jednou ročně sejde spousta prima lidí, všichni se nám
tady krásně věnují a jsou moc milí. Je
to pro nás účastníky krásná relaxace
a takový aktivní odpočinek. I já sem
tedy jezdím strašně rád a dnes si již
možná ani nedovedu představit jaro
bez této tenisové akademie. Přerov ale není
jen
tenis
a tenisový
areál. Jsou tu
také skvělé
cyklostezky
a například
nový přerovský park
Michalov
nabízí nádherné procházky“.
A co na výkon Petra Rychlého
říká jeho přerovská tenisová partnerka Linda Kubíčková?
„S panem Rychlým se mi hrálo výborně, odváděl skvělé výkony a celý
turnaj jsme si prostě sportovně
užívali“…říká tenisová partnerka
Linda Kubíčková, členka Sokolu
Brno - Husovice, která po prázdninách odjíždí do USA studovat
na univerzitě a hrát tenis.
Download

- Precheza, as