Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky
Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic
ADRESÁŘ
BUSINESS DIRECTORY
2012
AVNH ČR
Zpracoval a vydal sekretariát AVNH ČR
Compiled and published by secretariat of the AVNH CR
Praha - Prague
říjen 2012
Orgány Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky
Management of the Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic
Představenstvo:
Board of Directors:
Ředitel / director
BARVY A LAKY TELURIA,
s.r.o., Skrchov
Předseda představenstva:
President:
Ing. Jakub Noll
1. místopředseda
představenstva:
1. Vicepresident:
Ing. Zdeněk Tůma
ředitel pro strategické projekty
/ director for strategic projects
COLORAK, a.s., Staré Město
2. místopředseda
představenstva:
2. Vicepresident:
Ing. Zdenka Kalábová
manažer výzkumu a vývoje
disperzí pro nátěrové hmoty/
Coatings R&D Manager,
Disperze EMEA
MOMENTIVE SPECIALTY
CHEMICALS, a.s., Sokolov
Členové:
Members:
Ing. Dariusz Jakubowicz
generální ředitel / managing
director
BARVY A LAKY
HOSTIVAŘ, a.s., Praha
Ing. Marcel Janovský
ředitel výroby / production
director
AUSTIS, a.s., Praha
Ing. Kateřina Zetková
zástupce ved. oddělení /
deputy head of department
SYNPO, a. s., Pardubice
Ing. Pavel Jiroušek
manažer výrobního závodu /
plant manager
PPG Deco Czech a.s., Břasy
Ing. Ladislav Skoček
obchodní manažer / business
manager
MANKIEWICZ PRŮMYSLOVÉ
BARVY A LAKY k. s., Praha 9
Ing. Stanislav Holas
manažer prodeje / sales manager
Ardagh Metal Packaging Czech
Republic s.r.o. Skřivany
Dozorčí rada:
Supervisory Board:
Ing. Tomáš Loubal
SPOLEK PRO CHEMICKOU
A HUTNÍ VÝROBU, a.s.
Ing. Tomáš Kliment
NÁTĚROVÉ HMOTY, s.r.o
Ing. Jiří Daněk
DRUCHEMA
družstvo pro chemickou výrobu
Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky
Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic
Společnost
Ředitel
IČ, DIČ,
Company
Director
tel., fax, e-mail, web
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ / ORDINARY MEMBERS
Ardagh Metal Packaging Czech
Republic s.r.o.
Tovární 67
SKŘIVANY
PSČ 503 52
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Stanislav Holas
manažer prodeje
sales manager
IČ: 29296803, DIČ: CZ29296803
tel: (+420) 495 019 295
fax: (+420) 495 491 192
e-mail:
[email protected]
www.ardaghgroup.com
ATEMI, s.r.o., vydavatel
časopisu
SPEKTRA nátěrových hmot
Velvarská 45
PRAHA 6
PSČ 160 00
Ing. Milan Bína
ředitel
director
IČ: 25610864, DIČ: CZ25610864
tel.: (+420) 233 326 510
email.: [email protected]
www.ispektra.cz
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Mgr. Jana Komárková
šéfredaktorka časopisu
editor in chief
tel.: (+420) 233 025 513
fax: (+420) 233 025 502 nebo 517
email.: [email protected]
AUSTIS, a.s.
K Austisu 680
PRAHA 5 - SLIVENEC
PSČ 154 00
Karel Janda
předseda představenstva
chairman of the board
IČ: 00550655, DIČ: CZ00550655
tel.: (+420) 251 099 111
fax: (+420) 251 099 112
www.austis.cz
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Marcel Janovský
ředitel výroby
production director
tel.: (+420) 466 611 466
fax: (+420) 466 612 455
email.: [email protected]
Ing. Dariusz
Jakubowicz
generální ředitel
managing director
IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306
tel. : (+420) 271 084 211
fax: (+420) 272 706 091
e-mail: [email protected]
www.bal.cz
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ,
a.s.
Průmyslová 1472
PRAHA 10 – Hostivař
PSČ 102 19
BARVY A LAKY TELURIA,
s.r.o.
SKRCHOV 1
PSČ 679 65
Ing. Jakub Noll
ředitel
director
IČ: 43420371, DIČ: CZ43420371
tel: (+420) 724 282 325
fax: (+420) 516 474 257
e-mail: [email protected]
www.teluria.cz
BUILDING PLAST, s.r.o.
Nádražní 786
CHLUMEC NAD CIDLINOU
PSČ 503 51
Ing. Stanislav Pokorný
ředitel
director
IČ: 47473860, DIČ: CZ47473860
tel: (+420) 495 485 819
fax: (+420)495 487 278
e-mail: [email protected]
www.barvy-sokrates.cz
COLORLAK, a.s.
Tovární 1076
STARÉ MĚSTO
PSČ 686 02
Ing. Mojmír Olšer
generální ředitel
managing director
IČ: 49444964, DIČ: CZ49444964
tel: (+420) 572 527 121
fax: (+420) 572 541 538
e-mail: [email protected]
www.colorlak.cz
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
tel: (+420) 572 527 125
Ing. Zdeněk Tůma
ředitel pro strategické
projekty
director for strategic
projects
e-mail: [email protected]
www.colorlak.cz
DCH-Sincolor, a.s.
Sokolovská 1036/124e
Karlovy Vary,
PSČ 360 05
divize barvy
Ostrovní 5
Plzeň – Doudlevce
PSČ 301 00
DRUCHEMA
družstvo pro chemickou výrobu
Služeb 3
Praha 10
PSČ 100 31
Ing. Michaela
Bidmonová
ředitelka divize Barvy
Member of the Board,
Director of Paints
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Monika Černá
obchodní ředitelka
sales direktor
Ing. Jiří Daněk
předseda představenstva
Chairman of the Board
of Directors
IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294
tel: (+420) 377 416 511
fax: (+420) 377 416 510
e-mail: [email protected]
www.dch-sincolor.cz
tel: (+420) 377 416 511
fax: (+420) 377 416 510
e-mail: [email protected]
www.dch-sincolor.cz
IČ: 00027456, DIČ: CZ00027456
tel: (+420) 296 814 301
fax: (+420) 296 814 401
e-mail: [email protected]
www.druchema.cz
MANKIEWICZ
PRŮMYSLOVÉ BARVY A
LAKY k. s.
Jandova 10
PRAHA 9
PSČ 190 00
MOMENTIVE SPECIALTY
CHEMICALS, a.s.
Tovární 1
SOKOLOV
PSČ 356 80
Ing. Václav Hybrant
jednatel
manager
IČ: 26173972, DIČ: CZ26173972
tel: (+420)283 890 352
fax: (+420)283 890 352
e-mail: [email protected]
www.mankiewicz.com
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Ladislav Skoček
obchodní manažer
business manager
tel: (+420)283 890 352
fax: (+420)283 890 352
e-mail:
[email protected]
Ing. Alois Zach
výkonný ředitel
Site Manager
IČ: 00011771, DIČ: CZ00011771
tel: (+420) 352 614 100
fax: (+420) 352 623 352
e-mail: [email protected]
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Zdena Kalábová
manažer výzkumu a
vývoje disperzí pro NH
region EMEA
Coatings R&D Manager,
Disperze EMEA
tel: (+420)352 614 202
fax: (+420)352 449 235
e-mail:
[email protected]
www.momentive.com
NÁTĚROVÉ HMOTY, s.r.o
U Fotochemy 448
HRADEC KRÁLOVÉ
PSČ 500 02
Ing. Tomáš Kliment
jednatel
executive
IČ: 47451114, DIČ: CZ47451114
tel.: (+420) 495 215 614
fax: (+420) 495 213 985
e-mail.: [email protected]
www.nhhk.cz
NOVATIC ČR, s.r.o.
Masarykova 58
Teplice
PSČ 415 02
Rudolf Wilfried Zill
jednatel
executive
IČ: 63668947, DIČ: CZ63668947
tel.: (+420) 417 531 786
fax: (+420) 417 531 952
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
David Kratochvíl
ředitel společnosti
company director
e-mail.:
[email protected]
www.novatic.com
PPG Deco Czech a.s.
Břasy č.p. 223
BŘASY
PSČ 338 24
Robert Stephen Hill
předseda představenstva
chairman of the board
e-mail: [email protected]
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Pavel Jiroušek
manažer výrobního
závodu
plant manager
PRECHEZA a.s.
Nábř. Dr. E. Beneše 24
PŘEROV
PSČ 751 62
IČ: 26052555, DIČ: CZ26052555
tel.ústř.: (+420) 371 791 081
fax: (+420) 371 791 266
Ing. Ivo Hamáček
místopředseda
představenstva
vice chairman of the
board
zástupce v AVNH ČR:
delegate in AVNH ČR:
Mgr. Eva Jehlářová
specialista Technického
servisu
technical service
specialist
tel: (+420) 371 791 034
e-mail: [email protected]
www.primalex.cz
IČ: 26872307, DIČ: CZ26872307
tel.ústř.: (+420) 581 252 100
fax: (+420) 581 252 106
e-mail: [email protected]
tel: (+420) 581 706 831
e-mail: [email protected]
www.precheza.cz
SEVEROCHEMA,
družstvo pro chemickou výrobu
Vilová 333/2
LIBEREC
PSČ 461 71
RNDr. Roman Hrnčíř,
CSc.
předseda představenstva
head of cooperative
board
IČ: 00029220, DIČ: CZ00029220
tel: (+420) 485 150 368
fax: (+420) 485 151 291
e-mail: [email protected]
www.severochema.cz
SPOLEK PRO CHEMICKOU
A HUTNÍ VÝROBU, a.s.
Revoluční 86
ÚSTÍ NAD LABEM
PSČ 400 32
Dr. Paul Yianni
generální ředitel
managing director
IČ: 00011789, DIČ: CZ699001352
tel: (+420) 477 162 111
fax: (+420) 477 163 244
zástupce v AVNH:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Tomáš Loubal
Ředitel BU Pryskyřice
Resins Speciality
Busines Direktor
tel: (+420) 477 163 115
fax: (+420) 477 163 244
e-mail: [email protected]
www.spolchemie.cz
SYNPO, a.s.
S. K. Neumanna 1316
PARDUBICE
PSČ 532 07
Ing. Martin Navrátil,
Ph.D.
generální ředitel
managing director
IČ: 46504711, DIČ: CZ46504711
tel.: (+420) 466 067 202 (103)
fax: (+420) 466 304 644
e-mail: [email protected]
www.synpo.cz
zástupce v AVNH:
delegate in AVNH ČR:
Ing. Kateřina Zetková
zástupce ved. oddělení
deputy head of
department
tel.: (+420) 466 067 298
fax: (+420) 466 067 260
e-mail: [email protected]
www.synpo.cz
PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ / ASSOCIATE MEMBERS
Vysoká škola chemickotechnologická
Ústav polymerů
Technická 5, PRAHA 6 –
DEJVICE
PSČ 166 28
Prof.Ing.Vratislav
Ducháček, DrSc.
Ústav polymerů
Department of Polymers
tel: (+420) 224 354 120
fax: (+420) 224 311 082
e-mail: [email protected]
www.vscht.cz
Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Ústav polymerních materiálů
nám. Čs. legií 565, PARDUBICE
PSČ 532 10
Prof.Ing. Petr Kalenda,
CSc.
vedoucí oddělení
nátěrových hmot
head of Paints department
tel: (+420) 466 037 277
fax: (+420) 466 037 068
e-mail: [email protected]
www.upce.cz
Cech malířů a lakýrníků ČR
Učňovská 1/100
Praha 9 – Jarov
PSČ 190 00
Pavel Žatečka
generální sekretář
general secretary
tel: (+420) 272 108 217
fax: (+420) 272 108 217
e-mail: [email protected]
www.cechmal.cz
Česká asociace ocelových
konstrukcí
Na Obvodu 41
Ostrava
PSČ 703 00
Ing. Marek Janda
tajemník
secretary
Tel./fax: +420 596 771 560
Mobil: +420 737 283 516
e-mail: [email protected]
www.caok.cz
Asociace korozních inženýrů
VŠCHT - ÚKMKI
Technická 5
Praha 6 - Dejvice
PSČ 166 28
Ing. Robert Bartoníček,
CSc.
prezident
tel: (+420 220 444 275)
(+420) 220 444 197)
fax: (+420) 220 444 400
e-mail: [email protected]
tel./fax: (+420) 475 212 015
e-mail: [email protected]
www.vscht.cz/met/aki/akistart.htm
Ústav chemických procesů AV
ČR, v.v.i.
Rozvojová 2/135
Praha 6 - Lysolaje
PSČ: 165 02
Prof. Ing. Jiří Hanika,
CSc.
ředitel ústavu
zástupce v AVNH ČR:
doc. Dr. Ing. Petr
Klusoň
zástupce vedoucího
vědeckého oddělení
zástupce v AVNH ČR:
Ing. Jan Chott
člen AKI
tel: +420 220 390 286
e-mail: [email protected]
www.icpf.cas.cz
tel: +420 220 390 204
e-mail: [email protected]
SEKRETARIÁT / SECRETARIATE
IČ: 60459727, DIČ: CZ60459727
tel: (+420) 266106421
mob: (+420) 602261727
e-mail: [email protected]
www.avnh.cz
AVNH ČR
Učňovská 1,
190 00 Praha 9 – Jarov
Ing. Jaroslav Prachař
sekretář
secretary
Bankovní spojení:
Bank connection:
Komerční banka a.s., pobočka Praha 9 – Balabenka
č.ú.: 43-8318690247/0100. IBAN: CZ3101000000438318690247
Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky
Association of Paint Manufacturers of the Czech Republic
Učňovská 1, 190 00 Praha 9 – Jarov
tel: (+420)266106421
mob:(+420)602261727
e-mail: [email protected]
© AVNH ČR 2012
Download

Orgány Asociace výrobců nátěrových hmot České