Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny – Ing. Aleš Tajbr
Díl 1: Výroba
Mottem dnešního stavebnictví je rychlost, kvalita a ekologie. My jsme díky nejmodernější
ČESKÉ technologii schopni vyrábět naše vazníky velmi efektivně, v nejvyšší kvalitě a
v souladu s myšlenkou celosvětově udržitelné výstavby.
V posledních letech se v České republice stále více rozšiřuje použití dřevěných vazníků
s kovovými deskami s prolisovanými trny, které se u nás poprvé začaly vyrábět v 60. letech
minulého století. Dnes můžeme směle tvrdit, že jde již o zavedenou technologii.
K tomu přispívá i fakt, že Česká republika je jednou z mála zemí Evropské unie, kde se
vyvíjejí a vyrábějí lisovací zařízení pro výrobu těchto konstrukcí, ocelové spojovací
prostředky a výpočetní software.
Obr. č. 1– Zastřešení rodinného domu příhradovými vazníky
Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny nacházejí široké uplatnění
v celém stavebním průmyslu. Nejčastěji jsou používány na zastřešení zemědělských i
průmyslových objektů halového typu, obchodů a rodinných domů. Běžně se s nimi setkáváme
také při realizaci bednění mostních
konstrukcí. Speciálním příkladem může být
třeba naše MODRÁ Eiffelovka, kterou
najdete před naší výrobní halou v Třebíči.
Dřevěné vazníky s kovovými deskami s
prolisovanými trny, často označované jako
"Gang-nail", se navrhují až do rozpětí 30 m
bez vnitřní podpory a můžeme se setkat s
bezpočtem různých tvarů od klasického
trojúhelníkového vazníku až po hambálkové
krovy a obloukové vazníky. To přináší nejen
volnou vnitřní dispozici do rodinných domů
a velkých výrobních prostor, ale také
značnou tvarovou svobodu při řešení Obr. č. 2 – Nároží a úžlabí vazníkové střechy
střechy.
Vazníky se vyrábějí ze smrkového řeziva v tloušťce nejčastěji 50 mm, pro konstrukce
větších rozpětích, valbové nosníky nebo hambalkové krovy se tloušťka prvků zvětšuje až do
80 mm. Minimální výška profilu je stanovena na 80 mm, což představuje i nejběžnější rozměr
pro výplňové diagonály a svislice vazníků. Pro nejvíce namáhané prvky konstrukce lze použít
profily až do výšky 260 mm. Veškeré řezivo vstupující do procesu výroby vazníků musí být
min. pevnostní třídy S10 a pochází pouze z českých certifikovaných pil. Fošny požadovaného
Obr. č. 3 – Výrobní hala společnosti Vazníky D.N.K.
profilu a relativní vlhkosti do 22% jsou zpracovávány na poloautomatické pile STROMAB
CT 600, která na základě výrobní dokumentace z programu TRUSS 4 zakrátí vstupní materiál
na požadovanou délku a seřízne konce pod patřičnými úhly. Tyto dřevěné přířezy putují do
impregnační vany, kde se minimálně po dobu 30 minut máčí v 5-10% roztoku Bochemitu QB
profi. Jedná se vysoce účinnou impregnační látku proti hnilobě i dřevokaznému hmyzu s
obsahem solí kyseliny borité. Proces impregnace řeziva je certifikován a podléhá přísné
pravidelné kontrole.
Obr. č. 4 a 5 – Výroba dřevěných vazníků – portálový lis BV LJ 50
Jednotlivé dřevěné přířezy jsou oschnutí
poskládány na lisovacích stoličkách do tvaru
vazníku a vyrovnány. Na každý spoj se umístí dvě
styčníkové desky – jedna pod a druhá na dřevěné
přířezy. Typ, velikost a poloha desky jsou
stanoveny na základě statického výpočtu. Tolerance
v umístění desky je pouhých 10 mm na každou
stranu. Běžně se jednou styčníkovou deskou
s prolisovanými trny spojuje až pět dřevěných
prvků. Vlastní zalisování probíhá pomocí
hydraulického "C" lisu BV LJ50 zavěšeném na
pojízdném
portálu.
Spoj
tvořený
deskou
Obr. č. 6 – Styčníková deska BV 15
s prolisovanými trny je velice tuhý, po lepení se
jedná o jedno z nejtužších spojení používaných
v oboru dřevěných konstrukcí.
Každý vazník je označen identifikačním štítkem. Před nakládkou na kamion jsou
vazníky staženy do tuhých balíků ocelovými pásky, což usnadňuje manipulaci s nimi. Celý
proces výroby dřevěných vazníků s kovovými deskami s prolisovanými trny je certifikován
Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským (VVÚD). V současné době se společnost
intenzivně připravuje na získání certifikátu managementu kvality dle ISO 9001.
K dopravě používáme otevřený návěs smluvního přepravce a speciální transportní
opěry, které umožňují přepravu ve svislé poloze. Běžně se přepravují vazníky do výšky 3,1 m
a délky 13 m. Na větší konstrukce musí být objednána nadměrná přeprava nebo jsou děleny
na 2 poloviny a na stavbě stykovány ocelovými příložkami a svorníky.
Obr. č. 7 – Doprava příhradových vazníků
„Spojování prvků lehkých střešních konstrukcí ze dřeva s použitím ocelových desek
s prolisovanými trny je jednoduchou, spolehlivou a ekonomicky výhodnou variantou nosných
konstrukcí zastřešení”
Příště: Statika dřevěných vazníků
Download

vazníky na pokračování - díl 1 výroba