DŘEVOSTAVBY A STŘECHY
VÝROBA DŘEVĚNÝCH VAZNÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ
Ukázka z realizace rodinného domu
DŘEVOSTAVBY A STŘECHY
Ukázka z výrobny dřevěných vazníků
Vyrábíme a montujeme dřevěné prefabrikované nosné prvky spojované kovovými styčníkovými deskami
s prolisovanými trny, běžně označované jako dřevěné příhradové vazníky. Tyto konstrukce jsou vhodnou
alternativou ke klasickým tesařským konstrukcím. Jejich výhodou oproti klasickým konstrukcím je maximální
efektivita díky statickému posouzení použitím výpočetní techniky, vysoká produktivita výroby využitím
prefabrikace a rychlost montáže, která na rozdíl od řemeslně náročných klasických tesařských konstrukcí má
minimální nároky na kvalifikovanou práci.
> Využitelnost dřevěných vazníkových
konstrukcí
certifikovaná výroba
Od zastřešení rodinných domků až po
konstrukce velkých rozpětí (do 30m bez
podpory), např. výrobních hal, skladů,
zemědělských staveb, střešních nástaveb
a vestaveb, supermarketů apod. Mimo to
je možné tento systém efektivně využít
i pro stěnové konstrukce.
> Variabilita tvarů konstrukcí
Ukázky z realizace rodinného domu
Možnost vytvořit prakticky jakoukoliv
střešní konstrukci na jakémkoli půdorysu.
Nejběžnější typy vazníkových konstrukcí
jsou následující:
a) sedlové
b) pultové
c) valbové
d) mansardové
e) obloukové
f) přímopasé
g) nůžkové.
Pokud chceme využít podkroví, představují
vhodnou volbu vazníky hambalkové. Mimo
výše zmíněné lze zkonstruovat vazníky
atypické dle požadavku zákazníka
> Ekologie
Příhradové konstrukce s kovovými
styčníkovými deskami s prolisovanými trny
jsou vyráběny ze dřeva, tedy
z obnovitelných zdrojů.
DŘEVOSTAVBY A STŘECHY
KDO JSME A CO
DĚLÁME?
Společnost STŘECHY HÁJEK s.r.o. se již několik
let
zabývá
výrobou
dřevěných
střešních
konstrukcí se styčníkovou deskou, střešních
vazníků, atypických dřevěných konstrukcí a
dřevostaveb.
Hlavními přednostmi firmy je špičková odborná
úroveň personálu a vysoký důraz na kvalitu. Naše
hlavní reference tvoří haly, rodinné domy,
nástavby a atypická řešení technicky náročných
nosných konstrukcí.
VÝROBA DŘEVĚNÝCH VAZNÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ
Služby zákazníkům:
Poskytujeme:
Všem zákazníkům, tj. přímým investorům,
stavebním firmám a projektantům, poskytujeme
komplexní servis služeb při konkrétním návrhu
řešení jakékoliv konstrukce ze dřeva.
> Individuální přístup ke každému zákazníkovi
> Dostatečné garance na dílčí i komplexní
dodávky
> Komplexnost v oblasti dřevěných konstrukcí
> Pružnost a spolehlivost
> Krátké dodací lhůty
Zajišťujeme:
> Vlastní výrobu dílčích prvků konstrukce
> Impregnaci dřeva proti plísním, houbám a
dřevokaznému hmyzu
> Dodávku veškerého montážního a spojovacího
materiálu
> Montáž nosných konstrukcí
> Dopravu konstrukcí přímo na stavbu
> Dodávku a montáž bednění nebo laťování pod
střešní pláště
> Podrobnou montážní dokumentaci ke každé
dodávce
> Kontrolu dle certifikátu TUV-SUD
Dále nabízíme:
> Veškerou poradenskou činnost
> Návrh konstrukčního uspořádání nosné
konstrukce
> Předběžný statický návrh hlavních
konstrukčních prvků nosné konstrukce
> Zpracování kompletní cenové nabídky na
dodávku a montáž nosné konstrukce, kterou
v případě požadavku doplníme o cenu za
dodávku a montáž podkladních vrstev pro
jednotlivé skladby konstrukcí.
Ukázky z realizace rodinného domu
PRACOVNÍ POSTUP
> příprava dřevěných přířezů na úhlové pile
> impregnace přířezů máčením
> položení přířezů na upínací stolky
> fixace geometrie dílce
> osazení vrchních styčníkových desek na přířezy
> osazení spodních styčníkových desek na upínací stolky
> postupné zalisování všech styčníků
> přesun zalisovaného dílce na přepravní vozík
> sestavování dalšího dílce
POPIS VÝROBNÍHO PROCESU
Základem efektivní výroby je kvalitní návrh konstrukce a dokonalá výrobní dokumentace.
Vzhledem k náročnosti statických výpočtů je celý proces návrhu zastřešen softwarem Mitek.
Nezanedbatelným v celém procesu návrhu je ale kvalifikovaný projektant, který na základě
zadaných vstupních parametrů navrhne co nejekonomičtější variantu konstrukce.
Nejdůležitějšími parametry pro výpočet jsou sněhová a větrná oblast, zatížení krytinou,
podhledem, popřípadě další předpokládáná zatížení – nádrž na vodu v podstřešním prostoru,
umístění solárních panelů, zavěšení vrat, světel, vzduchotechniky apod. Po předběžném návrhu
a posouzení konstrukce je vytvořena cenová nabídka. Po odsouhlasení objednatelem a zaměření
stavby je generována dílenská dokumentace, dokumentace pro montáž a statický výpočet.
DŘEVO
Řezivo používané pro výrobu vazníků musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14081–1
o třídění dřeva podle pevnosti a vizuální třídy S10. Kromě toho musí dřevo vyhovovat kritériím
pro podélné zakřivení ve směru šířky, tloušťky, šroubové a příčné zakřivení, definovaným v EN
844–3 a měřeným podle EN 1310. Pro výrobu vazníků se běžně používá řezivo tloušťky 50–80
mm a šířky 80–260 mm.
Styčníkové desky - jsou určené ke spojování dřevěných prvků zalisováním.
Ukázky z realizace rodinného domu
STŘECHY HÁJEK s.r.o.
Říční 3084/15
700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ: 286 10 211
T:
M:
M:
M:
W:
+420 556 720 813
+420 603 294 592
+420 608 068 514
+420 734 442 090
www. hajekstrechy.cz
Download

dřevostavby a střechy výroba dřevěných