Popis paketu
Allplan Architect
Allplan Architect je výkonné BIM řešení, které podporuje celý proces projektování v architektonických a projekčních kancelářích, u
dodavatelů staveb i ve stavebních společnostech. Jeho výjimečnost spočívá v konzistenci všech postupů počínaje prvotními nápady, přes vysoce kvalitní prezentaci návrhů a variant, až po hotové výrobní a detailní výkresy. Podle typu projektu
a jeho fáze lze zvolit optimální pracovní postup: na základě trojrozměrného, klasického dvojrozměrného nebo hybridního modelu
budovy. Pro bezproblémovou výměnu dat jsou k dispozici nejpoužívanější současné formáty v aktuálních verzích (kromě jiných
např. DWG, DXF, DGN a PDF). Ve spojení s programy Allplan BCM a CINEMA 4D vznikne jedinečné integrované řešení
pro architekturu, pozemní stavby, komplexní výkazy výměr, kalkulaci nákladů, vizualizace a animace.
Projekt: FOM SCIENCEoffice, Essen, Koschany + Zimmer Architekten KZA, Foto: A.Loessel
Individuální pracovní postup
Rozhodněte se sami, zda a kdy využijete výhod inteligentního modelu
budovy, budete pracovat tradičně s 2D čárami nebo v kombinovaném
2D/3D prostředí. Allplan Vám vždy nabídne optimální nástroje pro
vybranou metodu práce.
Vše pro hrubou stavbu
Každý typ budovy a konstrukce je možný – specificky a správně –
od základů, přes navazující prvky jako jsou jedno či vícevrstvé stěny,
standardní nebo libovolná schodiště až po hambálkové a vaznicové
krovy pod rozličnými tvary střech.
Vizualizace na nejvyšší úrovni
V Allplanu vytvoříte z 3D modelu jen pár kliknutí realistické a působivé
vizualizace podobně jako profesionálové. I bez hlubších odborných
znalostí z této oblasti připravíte rychle přitažlivou prezentaci.
Detailní dokončovací práce
Použijte promyšlené a prakticky orientované funkce, jakými jsou například
výkonný modelář oken a dveří, okenní parapety, úpravy místností, rozmanité strukturální fasády, instalační stěny, zábradlí, ploty atd.
Další informace naleznete na www.nemetschek-allplan.cz
Inteligentní model budovy
Inteligentní model budovy vám otevírá nové možnosti. Díky němu můžete nejen odvozovat půdorysy, řezy, pohledy nebo
detaily pro různé fáze projektu, ale také vytvářet vizualizace, komplexní výkazy výměr pro stavební povolení, rozpočet a
kalkulaci nákladů a také předávat údaje o budově spolupracujícím partnerům, například projektantovi nosné konstrukce,
k dalšímu využití. Inteligentní model budovy je zvláště užitečný, dojde-li ke změnám a úpravám v jakékoliv fázi projektu.
Všechny změny budou provedeny centrálně pouze jednou a budou zároveň přeneseny do všech výkresů. Tyto funkce
výrazně snižují riziko vzniku chyb a pomáhají šetřit čas pro zpracování a dokončení projektu. Model budovy vytvořený v
Allplanu může být obohacen o parametrické CAD objekty (tzv. SmartParts). Pomocí těchto komplexních a inteligentních
objektů můžete model vybavit širokou řadou doplňků různých výrobců – od pohyblivých schodů až po zařízení interiéru.
Flexibilní struktura stavby
Vytvářejte strukturu stavby analogicky k topologii budoucího objektu a využijte tak rychlé odvození pohledů a řezů
nebo např. výkazů výměr přímo z modelu objektu. Prostřednictvím vizuálního manažeru rovin lze jednoduše modifikovat vzájemné výškové vztahy a vazby mezi jednotlivými podlažími a stavebními prvky.
Komplexní výkazy výměr,
místností a ploch
Není důležité, zda pracujete ve 2D nebo používáte inteligentní model budovy: Využijte komfortní vytváření a popisování místností, jakož i různorodé vyhodnocení výkazů obytných ploch, podlahových ploch a ploch v místnostech.
Sestavte si s pomocí nových reportů zajímavé výkazy včetně grafického zobrazení vykázaných prvků. Nastavte si pro
každou místnost libovolnou skladbu povrchu zdí, stropu a podlahy a využijte generátor legend pro výkazy a vizualizaci ploch a místností podle různých kritérií (např. obytné plochy, velikost místností, komunikační prostory atd.).
Srozumitelné výkazy výměr
Výkazy všech stavebních prvků jsou v systému Allplan rychle dostupné a okamžitě využitelné pro kalkulaci
předpokládaných nákladů v různých rozpočtovacích systémech. Výkazy výměr jsou srozumitelné, včetně grafického
zobrazení a řídí se platnými národními normami (např. VOB pro Německo). Vykazované plochy a výměry lze vizualizovat nebo vytisknout ve formě přehledných reportů, lze je uložit ve formátu PDF, formátu pro aplikaci Excel, nebo je
přenést za účelem kalkulace a podrobné kalkulace a rozpisu nákladů do vhodného software, jako je například Allplan
BCM. Integrovaná kalkulace plánovaných nákladů je možná prostřednictvím odpovídajících dat ze systému Allplan.
Bezpečné projekty rekonstrukcí
Allplan podporuje optimální procesy pro sanace a rekonstrukce při zohlednění vašeho dosavadního způsobu práce a
typického workflow. Rychlé zapracování a produktivita při tvorbě výkresů stávajícího stavu, bouracích prací, přestavby
a skutečného provedení je možné díky stylovým plochám a čarám, typům výkresů, plánů a novým funkcím. Výsledkem jsou graficky názorné a přitom pro zpracovatele individuální projekty rekonstrukcí včetně výkresů stávajícího
stavu, bouraných a nových konstrukcí a skutečného provedení stejně jako rychlé výkazy výměr a kalkulace nákladů.
Praktické skeletové, rámové
a fasádní konstrukce
Jednoduchým způsobem vytvářejte libovolné dřevěné a ocelové stavební konstrukce nebo např. krovy do nových
i stávajících střešních rovin. Konstrukce strukturálních fasád se také provádí snadno, flexibilně a rychle. Do rastru
s libovolným členěním se vkládají předdefinované nebo individuální objekty jednotlivých nebo komplexních prvků
fasády. Mnoha editačními funkcemi lze fasádu rychle a intuitivně doplňovat a modifikovat. Všechny použité stavební
prvky lze vykazovat pomocí mnoha různých reportů např. podle typu prvků, materiálu, ceny atd.
Profesionální layout a design
Kombinujte v nejkratším čase výkresy, obrázky a texty do skvělých plánů, billboardů a expozé. Funkce pro zarovnání
a rozmístění prvků podporují váš profesionální design. K dispozici máte množství symbolů (např. nábytek, auta,
stromy) a textur. Posledně jmenované můžete použít pro realistické akcenty, stejně tak i barevné plochy s přechody
a průhledností např. pro přechody světla. Textury mohou nejen v 3D, ale i v 2D přinést realistické akcenty do vašich
2D výkresů, jakož i barevné plochy s přechody a průhledností, např. pro přechody světla. Rovněž můžete upravovat
pořadí elementů pro tisk. Texty a hodnoty kót mohou být pro lepší přehlednost upřednostněny před vzory. Náhled
výsledného plánu lze zobrazit jak ve stupních šedi, tak barevně.
Efektivní výměna dat pomocí PDF
Plány v PDF můžete využít pro efektivní komunikaci s investorem – dokonce 3D modely z animačního okna můžete
zapojit do PDF a zdarma prohlížet v Adobe Reader každým uživatelem. Pro archivační účely můžete použít formát
„PDF-A“, který je dán normou ISO a garantuje čitelnost po řadu let. Stejně tak je podporován import PDF-dat: Pomocí
Drag&Drop můžete snadno načíst např. zaměření nebo produktové listy výrobců.
Hladká výměna dat a interoperabilita
Allplan nabízí téměř neomezené možnosti výměny dat. Podporuje více než 50 formátů dat, mezi které patří například
DXF, DWG, DGN nebo IFC. Prostřednictvím rozšířeného nastavení lze jednotlivě nastavit, které elementy a jak mají
být převáděny. Allplan ve své nové verzi navíc podporuje také soubory ve formátu STL a SKP, pomocí kterých je
možné vytvořit 3D modely na 3D tiskárnách nebo je přímo přenést do Google SketchUp nebo Google Earth.
Bez problémů lze integrovat i Facility Management software. Výměna dat s programem CINEMA 4D nebo Lumion
probíhá rovněž bez problémů.
Systémové požadavky naleznete na: www.nemetschek-allplan.cz/sys2015
Vezměte prosím na vědomí, že k neomezenému využívání všech nových funkcí programu Allplan 2015 je zapotřebí grafická karta s podpoou Open GL 3.5 a vyšší, s 1 GB RAM.
Allplan 2015 je k dispozici výhradně pro 64bitovou verzi Windows.
Získejte více z Vašeho softvaru – se smlouvou Serviceplus!
Tento paket je samozřejmě dostupný také se smlouvou Serviceplus. Využívejte exkluzivní služby a používejte vždy aktuální verzi Vašeho programu - získáte tak
výhody a rozhodující náskok před konkurencí. Více informací najdete na www.nemetschek-allplan.cz/serviceplus
Nemetschek Allplan Česko s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha, Tel.: +420 225 384 880, [email protected], www.nemetschek-allplan.cz
Nemetschek Allplan Slovensko s.r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava, Tel.: 02/49 251 128, [email protected], www.nemetschek-allplan.sk
© 07.2014 Nemetschek Allplan Systems GmbH, Mnichov, Německo
Přehled možností paketu
Download

Allplan 2015 Architect.pdf