Ukázkový rozpočet – Ústřední vytápění
Vysvětlivky k položkám:
Kompletní položka Montážní položka Specifikace - Přesun hmot
P.č. Číslo položky
Název položky
Díl: 97
Prorážení otvorů
Přesun suti
MJ
Položky v rozpočtu se pro lepší přehlednost řadí do skupin, které nazýváme "stavební díly". U prací HSV
je číselný kód dílu jedno, nebo dvoumístný.
1
971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC
kus
Položky bourání (obecně) obvykle obsahují (v ceníku) informaci "demontážní hmotnost", čili hmotnost suti,
která vznikne vybouráním konstrukce podle popisu položky. Tato demontážní hmotnost se použije k
určení nákladů na odstranění vzniklé suti.
2
972044351R00 Vybourání otv.strop duté tvár.0,25 m2, tl.nad 10cm
3
974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm
Díl:
730
4
904
R01
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni
hod
5
904
R02
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška
hod
6
905
R01
Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize
hod
kus
m
Ústřední vytápění
HZS - hodinová zúčtovací sazba. Položka zahrnující mzdu, odvod na sociální a zdravotní pojištění, režii a
zisk.
Díl:
731
7
731100801R00 Demontáž kotle litinového Viadrus U,G Emka 3 čl.
kus
8
731249122R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 17 kW
soubor
Kotelny
Tato položka oceňuje montáž kotle a dodávku spojovacího materiálu. Vlastní kotel v ceně není. Jeho
dodávka se oceňuje samostatnou položkou.
Položky začínající slovesem (montáž, položení, osazení apod.) obsahují jen náklady na spojovací materiál
a neobsahují materiál hlavní.
9
48417625.A
Kotel Vaillant VU 122/3-5 turboTEC plus, závěsný
kus
48432231.A
Zásobník-ohřívač Vaillant, VIH CQ 120, stacionární
kus
Zde jsou dvě položky dodávky materiálu (používá se také výraz specifikace materiálu). Jejich cena
obsahuje náklady na nákup výrobku a jeho dopravu na staveništní skládku.
Jak při čtení cizího rozpočtu poznat, která položka je práce (nebo práce a materiál) a která dodávka
materiálu?
Navede nás číslo položky. V solidním rozpočtu čísla položek prací začínají stejně jako číslo stavebního
dílu. Ostatní čísla, mimo 998, budou pravděpodobně dodávky.
10
998731202R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
%
strana 1
Díl:
732
11
732331513R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 25 l
Strojovny
soubor
Název začíná názvem materiálu, tudíž obsahuje i hlavní materiál uvedený v popise.
12
998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m
Díl:
733
Rozvod potrubí
13
733164102RT4
Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm pájením na měkko, bez závěsů a
objímek
14
%
m
Toto je položka montážní. Neobsahuje dodávku trubek ani tvarovek. Tato položka je tzv. varianta a od
základní položky se liší, jak uvádí popis.
Základní položky mají na konci čísla příznak R00, nebo RA0. Varianty mají v příznaku za R různá jiná
písmena a čísla a mají rozšířený text, který popisuje změnu obsahu položky proti položce základní.
Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm pájením na měkko, bez závěsů a
733164103RT4
m
objímek
15
733164104RT4
Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm pájením na měkko, bez závěsů a
objímek
m
16
19632350
Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 15x1 mm
m
Dodávka materiálu k montážní položce.
U materiálu, který se dělí a vznikají nepoužitelné zbytky, nebo který je nutné překládat (např. izolační
pásy) se spotřeba materiálu navyšuje o tzv. ztratné a prořez.
Hodnota je různá podle typu materiálu a jeho doporučená výše je většinou uvedena v úvodu ceníku.
Navýšení o ztratné se týká jen dodávky, množství práce se uvádí skutečné, bez navýšení. Materiál, který
je v položkách prací obsažen už je o ztratné povýšen.
Zde u potrubí by ztratné přicházelo v úvahu v případě, že by délka vedení byla stanovena s odpočtem
délky tvarovek.
17
19632365
Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 18x1 mm
m
18
19632375
Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan polotvr. 22x1 mm
m
19
733165002R00 Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 1 spoj
Ks
20
733165012R00 Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 2 spoje
Ks
21
19632978
Oblouk 90° 5001A 15mm konce vnitř.a vnější pájení
Kus
22
19632980
Oblouk 90° 5001A 18mm konce vnitř.a vnější pájení
Kus
23
19632981
Oblouk 90° 5001A 22mm konce vnitř.a vnější pájení
Kus
24
19633016
T-kus 5130 15 mm s konci na vnitřní pájení
Kus
25
19633018
T-kus 5130 18 mm s konci na vnitřní pájení
Kus
26
19633019
T-kus 5130 22 mm s konci na vnitřní pájení
Kus
27
733190107R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40
M
28
722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25
M
29
63111389
M
IZ Climaflex 15/5
Tuto dodávku izolačních skruží rozpočtář nenašel v datové základně a byl nucen ji vypsat ručně. Cena
dodávky obsahuje cenu nákupní a cenu za dopravu na staveniště.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 2
30
63111390
IZ Climaflex 18/9
M
31
63111391
IZ Climaflex 22/9
M
32
998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m
Díl:
734
33
722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15
%
Armatury
soubor
Tento kohout není obsažen v ceníku 800-731 a rozpočtář si vypomohl položkou z ceníku 800-721 jak
naznačuje číslo položky. Použitelný postup.
34
734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8
35
55137306.A
36
734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2
kus
37
55127552
Šroubení Regulux 15 (1/2")
kus
38
734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15
kus
39
734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20
kus
40
734253114R00 Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 15 FF x 6,0 bar
kus
41
734293222R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20
kus
42
734411143R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm
kus
43
734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100
kus
44
734424921R00 Oprava-kohout tlakoměru čep.K 71-481-716,M20x1,5
kus
45
734494121R00 Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm
kus
46
734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2
kus
47
998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m
Díl:
735
Otopná tělesa
48
734260007
Svěrné šroubení Heimeier
kus
49
734260008
Opěrné šroubení Heimeier
kus
Hlavice termostatická Heimeier K standard
kus
kus
%
Tyto položky rozpočtář v databázi nenašel a proto je vypsal ručně. Počátečním číslem 734 (číslo ceníku
prací) naznačuje, že se jedná o práci i materiál.
50
735000911R00 Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním
kus
51
735157582R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/ 600
kus
52
735157612R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 300/2000
kus
53
735157666R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000
kus
54
735157764R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 800
kus
55
735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)
kus
56
48457269.A
Těleso otopné trubk.Linear Classic KLC 1240.450
kus
57
48457274.A
Těleso otopné trubk.Linear Classic KLC 1820.450
kus
58
735191903R00 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al
m2
59
998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m
%
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 3
Bourání konstrukcí
60
979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
t
61
979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
t
62
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t
Tato položka, kromě odvozu do 1 km, obsahuje také naložení na dopravní prostředek.
Samostatné naložení by se rozpočtovalo, pokud by se suť ukládala na hromady a teprve později nakládala
na auto nebo kontejner.
63
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t
64
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
65
979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
66
979999997R00 Poplatek za skládku
t
Cenu za poplatek za skládku je nutné upřesnit podle místních podmínek.
Tvorba rozpočtu – instalatér, topenář
Sestavení rozpočtu spočívá v tom, že se konstrukce popsaná projektem rozdělí na části se určitými
technickými vlastnostmi, nebo s určitým způsobem provedení. Tyto části se ocení jednotkovou cenou (cenou
za metr, kus apod.). Jednotkovou cenu buď čerpáme z ceníků nebo určíme jiným způsobem. Část konstrukce
vymezená popisem v ceníku a identifikovaná číselným kódem se nazývá položka. Obsah ceníkové položky
může být dvojí:
a)
kompletní, tj. vyjadřující všechny náklady potřebné na zřízení dané konstrukce, tedy náklady na
materiál, jeho dopravu, náklady na práci (mzdu a odvody), náklady na práci strojů (stroje), náklady na provoz
stavby, provoz stavební firmy (režie) a její rozvoj (zisk).
b)
montážní, tj. obsahující náklady na provedení konstrukce (mzdy, odvody, stroje, režie, zisk) a náklady
na spojovací materiál. Hlavní materiál v těchto položkách není obsažen a rozpočtuje se další položkou –
dodávkou, neboli specifikací materiálu. Tento druh položek je obvyklý u konstrukcí jejichž hlavní materiál je
variabilní a vyskytuje se v mnoha funkčně stejných typech (kotle, kohouty, otopná tělesa apod.).
Specifikace je dodávka materiálu, která se v rozpočtu udává (specifikuje) samostatnou položkou, protože
není obsažena v ceně položky práce. Udává se v ceně nákupní bez DPH včetně nákladů na pořízení
(dopravy na staveništní skládku). U materiálu, který se dělí a vznikají nepoužitelné zbytky, nebo který je nutné
překládat (např. hydroizolační pásy) se spotřeba materiálu navyšuje o tzv. ztratné a prořez. Hodnota je různá
podle typu materiálu a jeho doporučená hodnota je většinou uvedena v úvodu ceníku. Navýšení o ztratné se
týká jen dodávky, množství práce se uvádí skutečné, bez navýšení. Materiál, který je v položkách prací
obsažen už je o ztratné povýšen.
V cenících se setkáme s položkami prací, které mají v číselném kódu různé příznaky za tečkou. Příznak R00,
nebo RA0 značí, že se jedná o "základní" položku. Varianty mají v příznaku za R různá jiná písmena a čísla a
mají rozšířený text, který popisuje změnu obsahu této položky proti položce základní. Varianty nemusí být
vždy v programu Stavitel+ obsaženy.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 4
Zvláštním typem položky je přesun hmot. Vyjadřuje náklady na přesun zabudovávaného materiálu ze
staveništní skládky k místu zabudování. Hodnota vodorovné složky bývá zpravidla 50 m, svislá je uvedena v
popise položky. U prací HSV se používá jedna (položka nebo skupina položek) za všechny práce HSV a
umísťuje se obvykle do samostatného dílu 99. U prací PSV se položka přesunu se používá v každém
jednotlivé PSV díle a každý PSV díl má svou položku nebo skupinu položek přesunu (z daného ceníku). U
PSV je na výběr mezi použitím položky vypočítávající náklady na přesun z hmotnosti tzv. "tonážní", nebo
položkou "procentní" stanovující hodnotu přesunu z finančních nákladů. Při použití položky "procentní" se
sečtou náklady v daném stavebním díle, podělí stem (:100), hodnota se dosadí do měrných jednotek položky
a násobí sazbou v procentech.
Dalším typem položek jsou přesuny suti. K určení množství suti se použije "demontážní hmotnost" uvedená
u položek bourání a násobí počtem měrných jednotek vybouraných konstrukcí. Takto vypočtené množství suti
dosadíme do položek pro přesun suti. Odstranění suti má tři fáze - svislé přemístění, vodorovné
vnitrostaveništní přemístění a odvoz na skládku. Každá fáze se oceňuje dvojicí položek - položkou základní a
přirážkou za prodloužení vzdálenosti. Přirážka se násobí indexem vyjadřujícím celkovou vzdálenost minus
vzdálenost v položce základní. Použití přirážek svislého přemístění je zobrazeno v příloze ceníku 801-3.
K oceňování ústředního vytápění se používají převážně ceníky:
- 800-731 Ústřední vytápění
- 800-721 Zdravotechnické instalace
- 800-713 Tepelné izolace
- pro související bourací práce 801-3 Bourání
Po otevření ceníku 800-731 vidíme 17 částí. Části A jsou určeny pro nové konstrukce, části B pro demontáže,
části C pro opravy stávajících vedení. Jednotlivé části obsahují položky pro určitý úsek systému vytápění
uvedený v názvu. Takže např. otopné těleso Radik budeme hledat v části A05 Otopná tělesa, a např. pro
navaření odbočky na stávající vedení použijeme část C03 Opravy a údržba konstrukcí - rozvod potrubí. (C
proto, že se jedná o práci na stávajícím vedení; 03 proto, že navaření odbočky souvisí s potrubím).
Obsah ceny jednotkové ceníkové položky
Cena = Materiál + Mzdy + Stroje + OPN + Režie výrobní + Režie správní + Zisk
Jednotková cena v ceníku RTS se kalkuluje podle tohoto kalkulačního vzorce, kde
-
-
-
materiál jsou náklady na materiál v množství zvětšeném o prořez a ztratné, násobené cenou
zjištěnou u výrobců, nebo velkých dodavatelů, s připočtením pořizovacích nákladů tj. nákladů na
dopravu od místa zakoupení po staveništní skládku,
mzdy jsou „hrubé mzdy“ pracovníků určené spotřebou času nutnou k provedení jednotky dané
konstrukce násobenou hrubou hodinovou mzdou, tato úkolová mzda je zvětšena o cca 5 % o tzv.
mzdu časovou,
stroje jsou náklady na použití strojů a mechanizmů s pořizovací cenou nad 40 000,
OPN jsou ostatní přímé náklady převážně sestávající z odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení,
režie výrobní jsou náklady stavby, které nelze přesně vztáhnout na jednotku dané konstrukce a jsou
proto k jednotkovým cenám přiřazeny procentní sazbou,
režie správní jsou náklady na provoz organizace a jsou také k jednotkovým cenám přiřazeny
procentní sazbou,
zisk je plánovaný zisk započtený do jednotkové ceny.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 5
Obsáhlejší informace o náplni položek, způsobu měření a délce topných zkoušek apod. jsou v úvodu ceníků Všeobecné podmínky. Jsou k dispozici ve všech rozpočtovacích pomůckách RTS: BUILDpower, Stavitel+ i
Sbornících cen stavebních prací.
Přiložený rozpočet není ani ukázka ideálního rozpočtu, ani vyčerpávající soupis možných položek. Má pomoci
při čtení obsahu položek, vysvětlit použití kompletních a montážních položek i objasnit význam a použití
typicky rozpočtářské položky - přesunu hmot.
© 2011 · RTS, a.s. · Lazaretní 13 · Brno · 615 00 · http://www.rts.cz
strana 6
Download

Ukázkový rozpočet s komentářem