Y14SAP
ELEKTRICKÉ
ELEKTRICKÉ POHONY A TRAKCE 1
Otázka 13
Základní bloky číslicového počítače a možnosti realizace
České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
Ver.1.10
1
J. Zděnek, 2013
Číslicový řídicí systém (princip)
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
J. Zděnek - 2010
2
1
Y14SAP
Výkonový systém (př. elektrický pohon)
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
3
Řidicí počítač - hardware (zjednodušeno)
Řidicí počítač (Hardware)
Paměť
Programu
&
Dat
Modulátor
(PWM)
Komunikace
(UART,
Ethernet,
CAN)
Časovač
Řadič přerušení
Analogově
číslicový
převodník
Měření
Impulsních
signálů
Logické
vstupy
&
výstupy
Analogový signál
(napětí)
Impulsní signál
Logické vstupy
Procesor
Nadřazený
Systém
(počítač/člověk)
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
J. Zděnek - 2010
Impulsní
výstupy
Logické
výstupy
4
2
Y14SAP
Realizace řídícího počítače (hardware)
•
Realizace hardware – několik možností:
• Komerční mikroprocesor a ostatní součástky
• Komerční mikroprocesor a část specielních obvodů v FPGA (typicky
modulátor, část měření impulsních signálů tzv. ochrany…)
• Vše včetně mikroprocesoru v FPGA:
• Pak vzniká SoC – System on Chip.
• Návrh procesoru se kupuje jako „Intelectual property“ od firmy
produkující FPGA.
• Návrh procesoru je v HDL (Hardware Description Language).
• HDL popis je zpracován CAD systémem pro návrh obsahu FPGA
a je připojen k ostatnímu návrhu (schema nebo též HDL) uživatele.
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
5
Řidicí počítač – část v FPGA
Řidicí počítač (Hardware)
Paměť
Programu
&
Dat
Modulátor
(PWM)
Komunikace
(UART,
Ethernet,
CAN)
Časovač
Řadič přerušení
Analogově
číslicový
převodník
Měření
Impulsních
signálů
Logické
vstupy
&
výstupy
Analogový signál
(napětí)
Impulsní signál
Logické vstupy
Procesor
Nadřazený
Systém
(počítač/člověk)
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
J. Zděnek - 2010
Impulsní
výstupy
Logické
výstupy
FPGA
6
3
Y14SAP
Řidicí počítač – celý v FPGA (SoC – System on Chip)
System
on Chip
(SoC)
ADC
mimo
FPGA
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
7
ELEKTRICKÉ
ELEKTRICKÉ POHONY A TRAKCE 1
Otázka 13
Základní bloky číslicového počítače a možnosti realizace
Konec
České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická
A1B14PO1 Elektrické
Elektrické pohony a trakce 1
J. Zděnek - 2010
8
4
Download

elektrick elektrické pohony a trakce 1 pohony a trakce 1