Informační leták pro KV a ZKO ČKS
Tábor talentované mládeže ČKS
19.7. – 1.8.2015 Starý Plzenec
Tradiční akce ČKS opět proběhne v uzavřeném areálu ZKO Starý Plzenec.
TTM je určen mladým psovodům do 18ti let, kteří se věnují sportovní kynologii:
• všestranný výcvik dle NZŘ a MZŘ
• nově dílčí disciplína Pachové práce MZŘ a NZŘ
• nově dílčí disciplína Poslušnost MZŘ a NZŘ
• nově výcvik malých plemen
Účast je umožněna i začínajícím mladým psovodům se zájmem o budoucí účast
na akcích ČKS a není podmíněna složením zkoušky z výkonu.
- Pro všechna zaměření jsou zajištěni školení instruktoři a figuranti (především z řad
Vedoucích mládeže). V případě zájmu bude zajištěn i instruktor pro specielní cviky
MP.
- V rámci rozšířeného programu TTM probíhají další akce (výlety, celotáborový
přebor, Zkoušky MZŘ a NZŘ, zábavný program,..)
- Ubytování účastníků je v budově ZKO a chatkách, pro psy jsou zajištěny odkládací
kotce v dostatečném počtu. V areálu je prostorná jídelna a sociální zařízení. V okolí
jsou dostatečné plochy pro nácvik pachových prací i specielních cviků MP.
- Příspěvek účastníka na pobyt je 3.000,-Kč, při zkrácení pobytu se částka neupravuje
- Hromadné přihlášky na zaslaných tiskopisech jsou zasílány pouze prostřednictvím
jednotlivých Krajů pořadateli TTM a rovněž na ČKS pro kontrolu plateb.
- Poplatek lze zaslat buď prostřednictvím Kraje nebo přímo účastníkem na BÚ ČKS,
variabilní symbol je telefonní číslo rodiče, uvedené rovněž na hromadné přihlášce
- Účastníkům bude hrazeno cestovné ve výši 3,90 Kč / km za 1 cestu tam a 1 cestu
zpět.
Bližší informace o možnosti přihlášení:
Vedoucí mládeže Vašeho kraje
Informace k organizaci TTM:
Josef Zábranský, mobil: 723 305 786
Informace Komise mládeže ČKS:
Iveta Skalická, [email protected]
Download

Tábor talentované mládeže ČKS 19.7. – 1.8.2015 Starý Plzenec