FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Úvod:
FC Háje JM je mládežnický fotbalový klub sídlící na Praze 11. Tak, jako většina amatérských
sportovních klubů, realizuje svoji činnost na bázi dobrovolných pracovníků a aktivních trenérů i
vedoucích podílejících se na výchově talentované i netalentované mládeže. Jeho hlavním cílem je
nabídnout mládeži na Jižním Městě sportovní vyžití na úrovni odpovídající dnešním požadavkům. Jižní
Město je jednou z nejpočetnějších městských částí v Praze. Náš klub existuje od roku 1930 a s
mládeží pracuje usilovně již 30 let, kdy se podařilo udělat první nábor. Po tomto úspěšném náboru
byl založen první přípravkový tým. To byl počátek k vytvoření jedné z největších amatérských
mládežnických základen v Praze s důrazem na ročníkovou návaznost od nejmenších po dospělé,
kterou do dnešní doby prošly stovky obyvatel Jižního Města.
Historie:
Historie našeho oddílu je velmi pestrá. Pouze ve zkratce zmíníme základní etapy tradičního
fotbalového oddílu, který letos oslaví 83. narozeniny.
První etapa probíhala od roku založení 1930 do konce První republiky 1939.
Druhá etapa je obnovení činnosti klubu v poválečných letech 1946-1953.
Třetí etapa je budovatelská, kdy se klub rozvíjel a budoval svou základnu. 1953-1971.
Čtvrtá etapa je etapa nejistoty. V tomto čase klub neměl vlastní hřiště, avšak díky snaze vedení klub
nezanikl. 1972-1984.
Pátá etapa: Oficiální název klubu je TJ Háje Jižní Město, tímto začíná období sídlištního klubu.
1985-1996.
Šestá etapa: Díky píli a přesvědčení se klub osamostatnil a vypracoval mezi nejpočetnější kluby
v Praze. Dochází ke vzrůstající sportovní výkonnosti, kdy většina kategorií hraje nejvyšší pražské
soutěže, včetně historického postupu A mužů do Pražského přeboru se sestavou skládající se
převážně z odchovanců klubu. 1997-2013.
Struktura klubu:
FC Háje JM je občanské sdružení a jeho nejvyšším orgánem je Valná hromada. Každodenní chod
klubu zajišťuje výkonný výbor ve složení: Michal Horník - sportovní ředitel, Filip Semorád - sekretář
klubu, Renáta Klíčová - vedoucí přípravek. Výkonný výbor se pravidelně schází na svých schůzích, a to
minimálně 1x za 14 dní. Svolává pravidelné trenérské schůze, kde informuje o dění v klubu a
organizačně zajišťuje sportovní činnost. Počet trenérů a vedoucích je k dnešnímu dni 38 (včetně
trenérů brankářů), podílejících se na činnosti 15 soutěžních týmů a dvou nesoutěžních předpřípravek,
kde sdružujeme děti ve věku 4-6 let, které nemohou být svazem registrované a nemohou hrát
soutěžní utkání.
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Smluvní vztahy a spolupráce s TJ Háje a MČ Praha 11
Provoz areálů zajišťuje na základě smluvních vztahů FC TJ Háje, organizační jednotka Tělovýchovné
jednoty Háje, spolupracující s Magistrátem hl. města Prahy. Podpora města je v souladu s cílem
MHMP podpořit sportovní činnost dětí ve velkých sídlištních celcích jako prevenci negativních jevů
v hl. m. Praze. Vlastní sportovní činnost je hrazena z příspěvků členů, výchovného a případných
dotací.
Podpora MČ Praha 11 je realizovaná v grantové politice. MČ P-11 každoročně vypisuje dvě kola
grantů v oblasti sportu. Do obou kol podáváme 5-10 žádostí. Jednotlivé okruhy zahrnují provozní
náklady, jednorázové akce, celoroční práci klubu nebo přímo reprezentaci MČ. Jednotlivé získané
částky jsou účelově vázané na jednotlivé okruhy.
Hřiště
Domácími prostory jsou pro nás areál K jezeru 2 a areál při ZŠ Schulhoffova. Hlavní hřiště v areálu K
jezeru 2 je umělá tráva 3. generace, která v červenci 2011 obdržela atestaci FAČR. Dále trénujeme na
části travnaté plochy o rozměrech cca 68 x 35 metrů (zbytek travnaté plochy je zarostlý a patří
developerovi - firma Oditty a.s.).
V areálu Schulhoffova, kam dochází zejména přípravkové a mladší žákovské kategorie, máme k
dispozici UMT s rozměry 60 x 40 metrů pro minifotbal. K tréninkům využíváme také travnaté hřiště
oficiálních rozměrů. Oba areály leží v klidném prostředí a splňují podmínky ke kvalitnímu trénování
mládeže. Hostujeme také na hřišti spolupracujícího oddílu Jižní Město Chodov, které využívá travnaté
hřiště oficiálních rozměrů.
Všechna hřiště jsou v blízké dojezdové vzdálenosti pro děti i dospělé Jižního Města.
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Družstva v soutěžích PFS
FC Háje JM si zakládá na ročníkovém postavení týmů. Vyjma staršího dorostu tuto skutečnost plníme.
Starší ročník v dané kategorii převážně hraje nejvyšší krajskou soutěž, mladší I. či II. třídu. V kategorii
přípravek hrajeme tzv. soutěž "ELITE", která se jako jediná v Praze hraje po ročnících. Tuto skupinu
hrají nejlepší a nejpočetnější pražské oddíly: Sparta, Slavia, Bohemians 1905, Dukla Praha, Motorlet,
Meteor, Admira, Viktoria Žižkov, ČAFC, Braník, Tempo a Háje. Pro pomaleji se učící děti přihlašujeme
soutěže, které odpovídají výkonnostní úrovni tak, aby hráči byli dostatečně vytíženi a neutrpěl tím
jejich rozvoj (příliš vysoké výsledky srážející sebevědomí hráčů). Každému hráči se dostává
dostatečného zápasového vytížení.
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Muži A: Pražský přebor
Muži B: I.B třída
Starší dorost: Pražský přebor
Mladší dorost: I. třída
Starší žáci A: Pražský přebor
Starší žáci B: I. třída sk. B
Mladší žáci A: Pražský přebor
Mladší žáci B: II. třída sk. A
Mladší žáci C: II. třída sk. C
Starší přípravka 2002: ELITE
Starší přípravka 2003: ELITE
Starší přípravka: 1 HP
Mladší přípravka 2004: ELITE
Mladší přípravka 2005: ELITE
Mladší přípravka: 2HP
Trenérské obsazení
Obsazení trenéry dětí se základní licencí je pro nás důležitým cílem. Zvláště u trenérů nejmladších
kategorií. Zde vyžadujeme licenci alespoň u hlavního trenéra. Ke studiu C licence ročně přihlašujeme
3-4 trenéry. Koncepčně se snažíme o vychovávání vlastních mladých trenérů buď z řad hráčů dorostu
či mužů nebo studentů vysokých škol dle naší týmové metodiky a filozofie. V klubu máme trenéry s A
či B licencí. Vnímáme poslední trendy, účastníme se přednášek pořádaných svazem. Trenéry pak o
nových trendech informujeme buď formou článků na webu či ústně na pravidelných trenérských
schůzích nebo nově na metodických sezeních.
Trenérské obsazení:
Muži A:
Zdeněk Slabý - bez licence
František Bubeník - bez licence
Muži B:
Vladimír Dvořák - bez licence
Petr Lojda - bez licence
Starší dorost:
Peter Budoš - C licence
Vladimír Malý - bez licence
Karel Hrůza - bez licence
Mladší dorost:
Jiří Dupal - C licence
Milan Lisý - bez licence
Starší žáci A:
Jaroslav Brunát - UEFA A licence
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Jaroslav Kopřiva - bez licence
Starší žáci B:
Martin Brož - bez licence
Jaroslav Nerad - C licence
Mladší žáci A:
Ilja Němeček - UEFA B licence
Mladší žáci B:
Michal Horník - UEFA B licence
Mladší žáci C:
Viliam Krbúšik - UEFA B licence
St. př. 2002:
Matěj Soucha - UEFA B licence
Filip Voska - C licence
Tadeáš Kubů - C licence
St. př. 2003:
Luboš Šplíchal - A licence
Ondřej Tancibudek - C licence
Jan Šplíchal - C licence
Ml. př. 2004:
Luboš Hovorka - C licence
Jakub Martinák - C licence
Jan Horník - UEFA B licence
Ml. př. 2005:
Otmar Mansour - UEFA C grassroots licence
David Prachař - C licence
Marko Vukadinovič - C licence
Předpřípravka 2006:
Otmar Mansour - UEFA C grassroots licence
Jan Špinka - C licence
Ondřej Veverka - C licence
Filip Merrell - bez licence
Martin Tichý - C licence
Předpřípravka 2007:
Michal Horník - UEFA B licence
Viliam Krbúšik - UEFA B licence
Renáta Klíčová - C licence
Ondřej Sejk - bez licence
Mikuláš Klíč - bez licence
Trenéři brankářů:
Jan Matějovský - bez licence - absolvoval brankářský kurz PFS
Martin Tlustý - bez licence - absolvoval brankářský kurz PFS
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Spolupráce se školami a školkami na JM
Od roku 2002/2003 spolupracujeme se ZŠ Květnového vítězství 1554. Na konci 90. let minulého
století jsme spolupracovali se ZŠ Schulhoffova, jejíž žáci však přešli právě pod ZŠ Květnového
vítězství. Na této základní škole se kvalifikovaní trenéři FC Háje JM aktivně podílí na tělesném rozvoji
a výchově mladých žáků, a to jak registrovaných, tak i neregistrovaných ve fotbalovém oddíle.
Na škole vedeme kroužky (či nepovinný předmět) kopané pro žáky prvního stupně. Žáky máme
rozdělené dle jednotlivých tříd, výjimkou je spojení žáků 1. a 2. třídy, kde se zaměřujeme zejména na
koordinaci, obratnost a všestranný rozvoj. Od třetí třídy se soustředíme na zlepšování útočných HČJ a
hru na menším prostoru.
Pravidelně se účastníme fotbalových akcí organizované naší MČ, Domem dětí a mládeže Šalounova.
Od minulé sezóny také turnaje 1. a 2. tříd pod patronací PFS. Snažíme se v maximální míře přivést
školní děti ke sportu, se zaměřením na fotbal.
Od školního roku 2011/2012 jsme navázali spolupráci se ZŠ Mendelova, kam dochází mnoho dětí
registrovaných v našem klubu. Pro ZŠ Mendelova organizujeme fotbalové kroužky 1. - 4. tříd. Projekt
funguje již druhým rokem a slaví velký úspěch. V ročníku 2012/2013 se kroužků účastní cca 75 dětí,
kdy celkem 55 z nich chodí do 1. či 2 třídy. Dětem jsme tak nabídli možnost aktivního sportování i bez
registrace v klubu.
Provázanost škola - klub se promítá i do výchovné sféry, zvláště u dětí hrajících za Háje.
Spolupracujeme s učitelkami i vychovatelkami v ŠD na výchově dětí. Vzhledem ke zpětné vazbě od
pedagogů máme možnost vychovávat i v době mimo vyučování u činnosti, která děti baví. Naopak
pedagogové vycházejí vstříc našim potřebám, např. uvolňování na turnaje či zápasy.
Od sezóny 2012/2013 jsme také výrazně posílili spolupráci s místními mateřskými školami. Jedná se o
MŠ A. Drabíkové, MŠ Markušova, MŠ Madolinka a MŠ Sulanského. Ve školkách vedeme v rámci
dopoledního vyučování fotbalové kroužky v tělocvičnách a na hřištích okolních škol. Opět tím dáváme
možnost pohybu i neregistrovaným dětem. Kroužky řídí licencovaní trenéři FC Háje JM ve spolupráci s
učitelkami mateřských škol.
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Spolupráce s fotbalovými oddíly
Spolupráce s jinými fotbalovými subjekty je dnes pro správný rozvoj sportovců nezbytná. Jakožto
krajské středisko mládeže se snažíme mít přehled o blízkých klubech a nabízíme jim možnost
spolupráce. U zájemců poskytneme např. školení či radu ohledně výchovy dětí. Spolupracujeme i na
bázi hráčských posunů, které jsou výhodné jak pro oddíly, tak hlavně pro děti. S fotbalovým klubem
Jižní Město Chodov funguje úzká spolupráce v oblasti výměny a půjčování si hráčů. Ať už formou
hostování, či častěji střídavými starty. Umožňujeme talentovaným jedincům Chodova hrát
přípravkovou soutěž "ELITE" po boku našich hráčů. Tito mladí hráči však stále trénují i ve svém
domácím prostředí. Vypomáháme si i ve starších kategoriích.
Významným fotbalovým přínosem pro rozvoj našich hráčů je spolupráce s prvoligovou SK Slavia
Praha, působící v naší fotbalové spádové oblasti. Jeden z nejlépe pracujících oddílů v oblasti mládeže
je nepochybně pro naše hráče dostatečnou motivací. V každém ročníku máme jednoho až tři top
hráče, kteří jsou schopní adekvátně odehrát vyšší než krajské soutěže. Takovým hráčům rádi
umožníme posun do kvalitnějšího zápasového i tréninkového prostředí. Všichni hráči potřebují čas na
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
aklimatizaci a ta je specifická u každého jedince. Postupnými kroky chceme docílit k posunu hráče do
ligového oddílu, pokud však na to aktuálně nemá, zajistíme mu výchovu u nás. Ze zkušeností víme, že
někteří hráči se mohou prosadit až v pozdějším věku. Již v minulosti fungovala spolupráce se Slavií, do
ligy se z Hájů přes Slavii dostali např. Tomáš Jablonský či Martin Hyský. V současné době navazujeme
na dobré kontakty z minulosti. Z prvotních jednáních s manažerem mládeže Karolem Kiselem máme
dobrý pocit a uděláme vše pro to, aby spolupráce vedla ku prospěchu všech a zejména dětí.
Mimojiné do Slavie neposouváme jen chlapce, ale též dívky, které za nás v pozdějším věku již hrát
nemohou. V současné době se jedná o dvě hráčky ve věku mladších žákyň.
Před letošní sezónou jsme začali spolupracovat s fotbalovým oddílem SK Vyžlovka sídlícím ve
středočeském kraji. Tamním šéftrenérem mládeže je Michal Šmíd, dlouholetý trenér FC Háje JM,
který letos úspěšně absolvoval UEFA B licenci. Spolupráce je nastavena v oblasti metodiky trénování.
Navíc mnoho dětí dorosteneckého věku jezdí studovat střední školy do Prahy, a chceme jim umožnit
hrát za oddíl v Praze. Podchytíme tedy dorostence, kteří by jinak ve složitém věku mohli přestat s
aktivním sportováním.
Hlavním je pro nás rozvoj jednotlivce. Sportovním cílem je pro nás vychovat hráče pro A mužstvo.
Pokud však hráč splňuje vyšší požadavky, umožňujeme mu se rozvíjet ve vyšších soutěžích.
Upřednostňujeme pozvolnější přístup formou střídavého startu, abychom měli jistotu, že se hráč s
novým prostředím aklimatizuje. Individuálně řešíme, v jakém věku posunout hráče do vyšší soutěže.
Pro někoho je lepší odejít ve 12 letech, pro někoho např. až v 16 letech. Proto se snažíme s kluby z
vyšších soutěží, jak již bylo zmíněno, zejména se Slavií, spolupracovat tak, aby byl hráč na přechod
připraven.
Filosofie výchovy
Naším cílem, jak již bylo několikrát zmíněno, je nabídnout sportovní vyžití dětem na Jižním Městě a
aktivně se tak podílet na jejich výchově zábavnou formou. Celou filosofii bychom mohli shrnout do 14
bodů.
1) Vychovávejme především lidi. Vychovejme kvalitního sportovce, aniž bychom porušili hodnoty
správné výchovy.
2) Na prvním místě stojí hráč a rozvoj jeho potenciálu.
3) Umožněme sport co největšímu počtu dětí.
4) Rozvíjejme spolupráci škola - klub - rodina
5) Na výchově se podílí všichni - trenéři, vedení, rodiče, rozhodčí. Táhněme za jeden provaz, trenéři
chtějí vašim dětem pomoci a věnují jim svůj volný čas.
6) Dodržujme zásady fair play a pravidel slušného chování.
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
7) Rozvíjejme hráče, který se bude učit samostatně rozhodovat. Na loutky se můžeme jít podívat do
divadla.
8) Fanoušci nepokřikují při zápasech na děti a rozhodčího, neradí jim. Od toho je na hřišti trenér. Děti
spíš povzbuzujme, chvalme je, když se snaží tvořit. Trestejme (vysvětlujme), když poruší zásady fair
play.
9) Vytvořme přátelské prostředí, ve kterém se budou hráči cítit dobře. Jedině tak se budou lépe učit.
V nepříjemné atmosféře se děti v růstu zastaví a budou se rozvíjet pomaleji.
10) Neříkejme dětem opak, než trenér. Mají v hlavě zmatek a ve snaze neudělat chybu se raději zbaví
míče. Pomáhá jim to?
11) Raději vysvětlujme než pokřikujme nereálné příkazy. Žádný učený z nebe nespadl.
12) Fotbalistou se stane jeden ze sta. Zbylých 99 si najde přátele a vztah ke sportu na celý život.
Uvědomme si to.
13) Respektujme klubovou metodiku učení fotbalu.
14) Chybovat je lidské. Chvalme hráče za samostatný i když neúspěšný pokus a projevenou snahu. Od
toho je trénink, aby se hráč zlepšoval.
Jak z výše uvedených bodů vyplývá, na prvním místě je pro nás jedinec a jeho rozvoj. A to nejen
sportovní, ale zejména lidský. Máme obrovskou moc ovlivňovat skrze zábavu hráče a vychovávat je
ke správným hodnotám. Dnes musí být trenér též psycholog a vědět, jak má ke každému dítěti
přistupovat. Víme, že trenér nemůže stanovit jednotný metr pro všechny, ovšem musí k jedincům
přistupovat specificky. Někdo potřebuje více chválit, druhý zase potřebuje mít za sebou bič. Mimo
fotbalové věci mají obrovský vliv na psychiku hráče. Přehled o nich je pro trenéra také podstatný.
Pedagogiku řešíme v rámci oddílu s vedoucí přípravek Renátou Klíčovou, členkou výboru a ředitelkou
mateřské školy. Má dlouholetou praxi v oblasti výchovy předškolní mládeže.
Námi nastavená filosofie zakládá na výchově vlastních hráčů. 90% mužů jsou odchovanci klubu. Navíc
současné počty, kdy máme v každém ročníku okolo 25 dětí, svědčí o potřebnosti a zájmu o naší
činnost ze strany obyvatel sídliště. Jen málokterý tým v ČR věnující se výchově dětí se může takovou
bilancí pochlubit. Důležitým faktem také je, že o všech hráčích má přehled též vedení klubu.
Komplexní rozvoj jedince je pro nás na prvním místě. Jiné oddíly se zaměřují hlavně na fotbal, my
však jdeme pomalejší cestou, která se projeví později, avšak přináší lepší výsledky. O této cestě jsme
přesvědčeni a vedeme trenéry k uplatňování této filosofie.
Koncepce, metodika
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Souhlasíme s metodikou výchovy mládeže nastavenou fotbalovou asociací ČR. Vychováváme hráče
podle svazové metodiky s menšími úpravami dle naší filosofie. Každé období má svá specifika a učíme
hráče, dle jejich psychického věku, nikoliv fyzického, který může být rozdílný až o dva roky. Tedy v
rámci jednoho ročníku děláme veškerá cvičení se všemi hráči, avšak v jiné náročnosti. Dbáme
především na všeobecný rozvoj. Chceme, aby děti uměly kotoul a základní gymnastickou průpravu.
Učení fotbalu není jen o míči, ovšem o všeobecné průpravě, která dnešním dětem chybí.
V přípravkových kategorií pro nás není hlavním kritériem výsledek, je to herní projev každého hráče.
Vydáváme se nejtěžší cestou, a to tvoření místo boření, tedy hry s míčem a učení fotbalu na úkor
jednoduchosti a nakopávání za účelem zvítězit v utkání. Vždy chceme vyhrát, avšak nikoliv za cenu
změny konceptu hry. Učíme děti hrát fotbal, což s sebou přináší možnost pochybení. Jenže jak se říká,
kdo nic neudělá, nic nezkazí. Hlavním výsledkem tedy pro nás není to, kdo dal více branek, avšak zdali byl vidět pokrok v učebním procesu.
Předpřípravka U5 - U6:
V prvním období se hráči seznamují s fotbalovými dovednostmi. Učí se pracovat se svým tělem
pomocí pohybových her a překážkových drah. Základem je naučit hráče, že se míč nenakopává (což je
pro děti přirozené). Preferujeme kličky, neboť přihrávky mohou být pro hráče ještě složité. Hrajeme
tedy hry v menším počtu, 1vs1, 2vs2, 3vs3. U rychleji se učících jedinců možnost přihrávky. Rozdíl
vnímání dětí může být až v rozmezí čtyř let, proto se zaměřujeme na jednotlivce a toho rozvíjíme.
Mladší přípravka U7 - U9
V tomto období již hrajeme mistrovské soutěže. Základní rozestavení hráčů je čtvercového typu 2-2.
Nepoužíváme však před dětmi rozdělení na útok a obranu, nýbrž zadní a přední útočník. Podporuje to
útočnou činnost všech hráčů. Nehrajeme se stabilním brankářem, hráči se na postu brankáře střídají.
Vedeme je ke hře dle moderního pojetí, tedy hodně vysunutého se snahou zapojit se aktivně do hry.
V mladší přípravce je možné postranní auty buď vhazovat nebo vyjíždět. Necháváme na hráčích, ať se
rozhodují. Na tréninku jim vysvětlujeme, co je kdy lepší udělat, necháváme však konečné rozhodnutí
na nich. V zápasech stále převažuje individualita. Přesto už chceme po hráčích, aby se rozhlíželi a více
si přihrávali. Neříkáme jim příkazy, ale spíš je nabádáme otázkami či jinými pokyny, aby se rozhodli
opět sami. Např. místo nahraj Tomovi, pokyn zvedni hlavu nebo podívej se. Učíme také hráče, aby na
sebe mluvili.
V tréninku praktikujeme koordinační cvičení. Po tréninku se protahujeme a vyklusáváme. Těmito
návyky si zvykáme na pozdější kategorie, kdy má uvolnění po zátěži velký význam.
Starší přípravka U10 - U11
V tomto věku se vyrovnává individualita a týmové pojetí. Hráči už jsou schopnější vnímat prostor.
Více specializujeme brankáře, kteří v tomto věku již pravidelně dochází na brankářské tréninky.
Zvyšujeme nároky na HČJ, zejména na rychlost provedení. V kategorii U11 se připravujeme na
přechod na 7+1, kde jsou kladeny jiné nároky, a to formou přátelských zápasů či posouvání určitých
hráčů do vyšší kategorie.
Mladší žáci U12 - U13
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
V této kategorii klademe větší důraz na týmové pojetí, než v přípravkovém období. Požadujeme po
hráčích zrychlování HČJ. V tomto období se zaměřujeme na rozvoj rychlosti. Základní rozestavení je 24-1 s přechodem do 2-2-3, tedy s výraznou podporou v útočení od krajních hráčů a silným středem
hřiště. Moderní fotbal se dnes hraje v rozestavení 4-2-3-1 či 4-3-3, kterému je tento námi
preferovaný styl velmi blízko. Dochází k podrobnějšímu vysvětlování taktiky a týmového pojetí s
důrazem na kvalitní provedení činností jednotlivce.
Starší žáci - Starší dorost
V kategorii velkého hřiště vychází trenéři z kvalitní práce výchovy trenérů do mladších žáků. Trenéři
těchto kategorií preferují herní rozestavení 4-4-2 s výraznou podporou krajních hráčů. Naši cílem v
těchto kategoriích je prohlubovat taktické dovednosti, aby hráči přešli do mužstva mužů takticky
předpřipraveni.
Muži A + B
Muži jsou vyústěním dlouhodobé práce s mládežnických trenérů. Naši snahou je posouvat mladé
hráče pozvolna. Ti, kteří jsou aktuálně nastartovaní, se automaticky přesouvají do A mužstva, ale
většina si prochází B týmem, který funguje něco jako juniorka, akorát zde působí i zkušenější hráči,
kteří hrají celý život za Háje. Oba dospělé týmy se snaží hrát fotbal, zejména A mužstvo je v Praze
pověstné bavením se fotbalem někdy i na úkor výsledků.
Organizace sportovních akcí
Významně se podílíme na organizaci turnajů a dalších sportovních akcí. Již pátým rokem
organizujeme zimní ligu na UMT pro žákovské a dorostenecké kategorie. V hale organizujeme v
zimním období turnaje pro přípravky a předpřípravky. Na jaře turnaje pro nesoutěžní
předpřípravkový ročník jako zkušební pro budoucí soutěžní zápasy. Každý rok v dubnu a v květnu
pořádáme turnaje mateřských škol Jižního Města. Akce se zúčastňuje pravidelně na 150 dětí. Ve
spolupráci s DDM JM pořádáme již zmíněný Kop Cup, turnaj 1. stupně základních škol Jižního Města
pro cca 300 dětí. Letos poprvé se budeme podílet na organizaci obvodního kola McDonalds cup. V
posledních dvou letech jsme uspořádali také tři turnaje s mezinárodní účastí, zejména týmu ze Srbska
a sousedících států. Naši snahou je zaštítit turnaj nejen kvalitní organizací, avšak také kvalitním
personálním obsazením, např. v podobě rozhodčích. Zvláště pak na turnajích nejmenších dětí
využíváme vyškolené rozhodčí z vlastních řad, kteří spolupracují na výchově, namísto razantních
příkazů dětem spíše vysvětlují a pomáhají.
Public relations
Ač se může zdát, že se jedná o doplňkovou činnost, vnímáme význam webových stránek jako velmi
podstatný. Sdělujeme aktuální dění v klubu, hráči, rodiče i fanoušci se na stránkách dozví všechny
informace. Průměrná týdenní návštěvnost se pohybuje okolo 1500 lidí. Na našich webových
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
stránkách lze najít např. soupisky hráčů, rozpis tréninků, rozpis zápasů, galerie ze zápasů, videa z
tréninků.
S dnešní dobou je úzce spjatý facebook. I v této oblasti jsme aktivní a spravujeme vlastní facebookové
stránky se 428 fanoušky. Aktuální dění ze stránek převádíme formou odkazů na facebookový profil.
Materiální vybavení
Bez adekvátního materiálního vybavení se dnes nedá trénovat. Děti k tréninkům a zápasům používají
klubové míče, klubové rozlišováky, kloboučky, kužele, koordinační žebříky, tyče, překážky. Všechna
naše hřiště jsou vybavena přenosnými brankami pro minifotbal. V zimním období pak využíváme
vybavení spolupracujících škol, do tréninku zapojujeme gymbally, míče různých velikostí a pomůcky
pro všeobecný rozvoj.
Soupiska - Muži A
Brankář
Datum narození (věk)
Jan Matějovský
08.10.1984 (28)
Martin Tlustý
17.10.1987 (25)
Obránce
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
Datum narození (věk)
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Tomáš Dub
16.07.1981 (31)
Karel Hrůza
02.08.1985 (27)
Vojtěch Krejčí
20.03.1989 (23)
Tomáš Pravenec
19.10.1991 (21)
Jan Slabý
15.05.1987 (25)
Radek Štípek
02.04.1991 (21)
Vojtěch Vlasák
13.02.1985 (28)
Záložník
Datum narození (věk)
Martin Bednář
10.08.1985 (27)
Martin Brož
28.03.1986 (26)
Juraj Hronec
Jakub Hruška
20.10.1984 (28)
Václav Hruška
20.12.1985 (27)
Tomáš Janeček
07.12.1989 (23)
Jiří Janoušek
03.12.1983 (29)
Michal Musil
16.09.1990 (22)
Útočník
Datum narození (věk)
Jan Boháč
09.02.1990 (23)
Patrik David
17.05.1992 (20)
Jakub Novák
01.09.1993 (19)
Matěj Soucha
19.05.1989 (23)
Jakub Šůs
12.09.1991 (21)
Průměrný věk
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
24.6 let
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Soupiska - Muži B
Brankář
Jan Matějovský
Obránce
Datum narození (věk)
08.10.1984 (28)
Datum narození (věk)
Radek Hanzlík
27.08.1990 (22)
Luboš Hovorka
29.07.1990 (22)
Jiří Kabelka
25.08.1984 (28)
Martin Lojda
03.09.1993 (19)
Josef Marval
04.03.1977 (36)
Lukáš Nasli
15.09.1993 (19)
Jan Sojka
08.09.1977 (35)
Záložník
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
Datum narození (věk)
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Michal Čížek
13.02.1982 (31)
Adnan Drnda
28.01.1992 (21)
Štěpán Faměra
14.11.1993 (19)
Luboš Martinák
06.05.1993 (19)
Jan Pánek
15.07.1991 (21)
Útočník
Datum narození (věk)
Vladimír Dvořák
10.09.1962 (50)
Jaroslav Hančl
18.05.1992 (20)
Ondřej Kopal
Jakub Novák
01.09.1993 (19)
Jakub Reichmann
27.01.1991 (22)
Průměrný věk
25.4 let
Soupiska - Starší dorost
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Brankář
Datum narození (věk)
Matěj Lačík
07.01.1994 (19)
Lukáš Smitka
05.07.1995 (17)
Obránce
Datum narození (věk)
Vladislav Bobko
26.09.1996 (16)
Matěj Grebeň
18.11.1995 (17)
Vladimir Greshnyakov
21.12.1995 (17)
Josef Hančl
20.09.1994 (18)
Patrik Hlavatý
01.06.1996 (16)
Filip Merrel
06.12.1996 (16)
Ondřej Sejk
13.09.1996 (16)
Jan Štěch
22.06.1996 (16)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Záložník
Datum narození (věk)
Jiří Falc
16.08.1995 (17)
Robert Jelen
30.12.1995 (17)
Antonín Krejčík
16.03.1995 (17)
Vladimír Malý
16.11.1995 (17)
Václav Moravec
16.05.1996 (16)
Útočník
Datum narození (věk)
Viktor Czerný
10.05.1996 (16)
Jiří Hála
30.09.1995 (17)
Miloslav Macháček
23.01.1995 (18)
Milan Nový
28.03.1995 (17)
Soupiska - Mladší dorost
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Brankář
Datum narození (věk)
David Červený
07.09.1997 (15)
Radek Dupal
01.11.1997 (15)
Ladislav Orlich
20.06.1997 (15)
Obránce
Martin Hlubuček
Datum narození (věk)
19.04.1997 (15)
Ondřej Kára
Jakub Kloboučník
15.08.1997 (15)
David Lipert
04.10.1997 (15)
Jakub Nezbeda
31.05.1997 (15)
Ladislav Turek
14.01.1997 (16)
Záložník
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
Datum narození (věk)
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Michal Černý
09.04.1998 (14)
Jan Novák
17.10.1997 (15)
Pavel Rašplička
25.07.1997 (15)
Tomáš Rossmann
Adam Šejnost
01.03.1997 (16)
Martin Tesař
22.02.1997 (16)
Mikuláš Zbořil
Martin Zelinka
Útočník
11.07.1997 (15)
Datum narození (věk)
Filip Bouček
01.12.1997 (15)
Filip Jelen
21.09.1997 (15)
Tomáš Kalus
25.09.1997 (15)
Jan Paĺo
Samuel Schejbal
17.12.1998 (14)
Lukáš Šedina
20.12.1997 (15)
Zdeněk Šlesinger
Soupiska - Starší žáci A
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Brankář
Datum narození (věk)
Dominik Beer
Pavel Havlíček
Obránce
06.04.1998 (14)
Datum narození (věk)
David Doubek
18.11.1998 (14)
Lukáš Rohlík
06.08.1998 (14)
Jakub Šilhavý
17.04.1998 (14)
Tomáš Střízek
17.01.1998 (15)
Záložník
Datum narození (věk)
Kristián Lembak
13.01.1999 (14)
Petr Lipnický
16.10.1998 (14)
Filip Mathouchanh
27.09.1998 (14)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Lukáš Navrátil
09.03.1999 (14)
Denis Pavlásek
11.09.1998 (14)
Tomáš Rys
04.05.1998 (14)
Útočník
Datum narození (věk)
Antonín Čermák
21.02.1999 (14)
Alexander Czerný
19.12.1998 (14)
Dominik Danč
23.12.1998 (14)
Václav Moskaljuk
30.11.1998 (14)
Štěpán Prokop
27.04.1998 (14)
Slavko Ristič
Soupiska - Starší žáci B
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Brankář
Datum narození (věk)
Šimon Dvořák
23.04.2000 (12)
Pavel Vála
06.07.1999 (13)
Obránce
Josef Bára
Datum narození (věk)
26.12.1999 (13)
Richard Malík
Lukáš Nerad
30.08.1999 (13)
Oldřich Otmar
27.05.2000 (12)
Jiří Řemenář
23.10.2000 (12)
Jiří Routek
03.07.1999 (13)
Daniel Vostrovský
16.10.1999 (13)
Záložník
Datum narození (věk)
Tomáš Filip
17.08.1999 (13)
Tomáš Fortelka
16.06.2000 (12)
Jakub Hobza
14.04.2000 (12)
Matyáš Krčil
29.04.2001 (11)
Patrik Popovič
29.06.2000 (12)
David Průša
29.06.2000 (12)
Jakub Seger
20.04.2000 (12)
Marek Tulka
06.11.2000 (12)
Útočník
Datum narození (věk)
Patrik Dědič
Lukáš Dlouhý
20.11.1999 (13)
Sebastián Kapusňák
02.10.1999 (13)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Tomáš Kodada
02.03.2000 (13)
Michal Štěrba
23.08.2000 (12)
Filip Trefný
27.09.1999 (13)
Josef Tůma
13.08.2000 (12)
Soupiska - Mladší žáci A
Brankář
Šimon Dvořák
Obránce
Datum narození (věk)
23.04.2000 (12)
Datum narození (věk)
Richard Malík
Oldřich Otmar
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
27.05.2000 (12)
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Jiří Řemenář
Záložník
23.10.2000 (12)
Datum narození (věk)
Tomáš Fortelka
16.06.2000 (12)
Jakub Hobza
14.04.2000 (12)
Matyáš Krčil
29.04.2001 (11)
Patrik Popovič
29.06.2000 (12)
David Průša
29.06.2000 (12)
Jakub Seger
20.04.2000 (12)
Marek Tulka
06.11.2000 (12)
Útočník
Datum narození (věk)
Tomáš Kodada
02.03.2000 (13)
Michal Štěrba
23.08.2000 (12)
Josef Tůma
13.08.2000 (12)
Soupiska - Mladší žáci B + C
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Hráči
Datum narození (věk)
Filip Anděl
23.01.2001 (12)
Jakub Burka
26.12.2001 (11)
Jiří Charvát
01.06.2001 (11)
Petr Dutko
07.06.2001 (11)
Jan Hadraba
16.12.2001 (11)
Alex Ibla
12.10.2001 (11)
Matěj Janda
22.05.2001 (11)
Filip Janík
05.12.2001 (11)
Talha Khan
30.11.2000 (12)
Filip Kincl
21.02.2001 (12)
Daniel Kolář
16.06.2001 (11)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Matouš Kruppa
31.05.2001 (11)
Jakub Kulhavý
31.05.2001 (11)
Milan Lisý
08.10.2001 (11)
David Nguyen Huu
21.11.2001 (11)
Tomáš Nikl
27.07.2001 (11)
David Nováček
10.07.2001 (11)
Ondřej Pelant
16.03.2001 (11)
Daniel Pletánek
07.02.2002 (11)
Vojtěch Semecký
28.06.2001 (11)
Erik Spěvák
02.02.2001 (12)
Dominik Střízek
14.01.2001 (12)
Jakub Tomek
27.06.2001 (11)
Jan Trojan
12.12.2001 (11)
Daniel Venhoda
07.03.2000 (13)
Tomáš Votápek
23.05.2000 (12)
Martin Výstup
25.12.2001 (11)
Andriy Yuzvak
19.02.2001 (12)
Matěj Zábranský
10.07.2001 (11)
Soupiska - Starší přípravka 2002
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Hráči
Datum narození (věk)
Martin Bártek
01.01.2003 (10)
Adrian Blinka
03.06.2002 (10)
Nico Boketta
29.07.2002 (10)
Hugo Chomát
24.09.2002 (10)
Mike Coulibaly
23.10.2002 (10)
Lukáš Gill
13.07.2002 (10)
Jan Habětín
11.01.2002 (11)
Lukáš Hakl
10.03.2002 (11)
Michal Hartman
31.07.2002 (10)
Vojtěch Hůlka
02.04.2002 (10)
Petr Jun
03.01.2002 (11)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Michaela Junová
28.02.2001 (12)
Petr Kaiser
06.03.2003 (10)
Pavel Kaiser
06.03.2003 (10)
Martin Lebeda
20.03.2002 (10)
Hana Limbergová
16.04.2001 (11)
Filip Mládek
27.12.2002 (10)
Klára Mládková
27.12.2002 (10)
Minh Nhat Nguyen
11.03.2003 (10)
Klára Nosková
03.04.2002 (10)
Michal Ondrášek
03.12.2002 (10)
Le Hung Linh Phan
22.12.2002 (10)
David Plevka
04.01.2002 (11)
Matěj Povolný
21.01.2002 (11)
Daniel Srba
18.06.2002 (10)
Kryštof Voska
07.02.2002 (11)
Leonid Yakubovskiy
08.10.2002 (10)
Vojtěch Žebrakovský
06.03.2002 (11)
Soupiska - Starší přípravka 2003
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Datum
narození (věk)
Hráči
Patrik Anděl
19.10.2003
(9)
Ondřej Beneš
17.11.2003
(9)
Filip Čamek
10.04.2003
(9)
Leonid Charikov
10.12.2003
(9)
Pavel Chromec
23.06.2003
(9)
Tomáš Čížek
11.05.2003
(9)
Marek Coufal
17.08.2003
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
(9)
Markéta Kavková
26.08.2003
(9)
Radomír Kostka
24.07.2003
(9)
Filip Manina
18.09.2003
(9)
Petr Mašek
27.11.2003
(9)
Jacob Mauersberger
25.08.2003
(9)
Ondřej Michálek
Petr Müller
23.05.2003
(9)
Ondřej Nejedlý
27.04.2003
(9)
Vojtěch Nevečeřal
06.05.2003
(9)
Ladislav Pešek
12.09.2003
(9)
Adam Peterka
24.06.2003
(9)
Jakub Prachař
08.05.2003
(9)
Jan Šimánek
28.08.2003
(9)
Jakub Steklý
16.12.2003
(9)
Matyáš Svěchota
16.03.2003
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
(9)
04.04.2003
(9)
Alexej Velyhan
Soupiska - Mladší přípravka 2004
Hráči
Datum narození (věk)
Karel Biskup
17.02.2004 (9)
Kryštof Čapek
06.09.2004 (8)
Matěj Feigl
19.05.2004 (8)
Vít Horník
13.09.2004 (8)
David Jedlička
27.06.2004 (8)
Pavel Jun
28.04.2004 (8)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
František Kačerovský
15.05.2004 (8)
Lukáš Karas
17.08.2004 (8)
Tomáš Křižan
22.08.2004 (8)
Albert Matějka
21.05.2004 (8)
Marek Musil
18.06.2004 (8)
Daniel Nosek
17.06.2004 (8)
Ferdinand Pekergin
Jakub Peterka
02.03.2004 (9)
Vojtěch Polonyi
15.05.2004 (8)
Daniel Procházka
18.03.2004 (8)
Vilém Suchánek
28.06.2004 (8)
Adéla Suchánková
16.01.2003 (10)
David Truong
Stanislav Veselý
22.03.2004 (8)
David Votoček
07.03.2004 (9)
Jiří Vybíral
26.04.2004 (8)
Soupiska - Mladší přípravka 2005
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Hráči
Datum narození (věk)
Petr Bártek
02.11.2005 (7)
Daniel Borecký
04.10.2005 (7)
Jakub Černý
08.02.2005 (8)
Vojtěch Haišman
16.03.2005 (7)
Karel Hamala
03.12.2005 (7)
Tomas Järvinen
21.10.2005 (7)
Richard Kapralčík
Adam Karafiát
05.10.2005 (7)
Adam Kazda
Alexej Klymskyj
10.06.2005 (7)
Michal Knot
29.09.2005 (7)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Tomáš Kolář
09.10.2005 (7)
Mikuláš Konečný
02.06.2006 (6)
Šimon Konečný
29.08.2004 (8)
Jan Limberg
07.02.2006 (7)
Kryštof Lukavec
14.09.2005 (7)
Dominik Mareš
19.09.2005 (7)
Jan Maršak
13.04.2005 (7)
Martin Matějka
08.05.2005 (7)
Alex Mathouchanh
12.01.2005 (8)
Michal Moravec
20.12.2005 (7)
Jakub Petržílek
13.06.2005 (7)
Filip Prachař
05.10.2005 (7)
Miroslav Prosa
20.12.2005 (7)
Štěpán Stříbrský
25.06.2006 (6)
Patrik Vojíř
14.04.2005 (7)
Soupiska - Předpřípravka 2006
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Datum
narození (věk)
Hráči
Filip Bartoš
13.12.2006
(6)
Michael Bláha
15.11.2006
(6)
Vojtěch Brandejs
Matěj Břeský
Kryštof Břeský
11.06.2006
(6)
David Brunovský
Jindřich Cedl
31.10.2006
(6)
Šimon Erdinger
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Michal Fedenschuk
Eneko Goikoetxea
20.10.2006
(6)
Tomáš Hadraba
06.08.2006
(6)
Daniel Holý
03.08.2006
(6)
Jakub Horák
30.12.2006
(6)
Václav Horák
22.11.2006
(6)
Jakub Janovský
Filip Klusáček
08.10.2006
(6)
Filip Kříž
21.06.2006
(6)
Albert Kubánek
17.01.2007
(6)
Tomáš Kumprecht
06.09.2006
(6)
David Macháček
06.05.2006
(6)
Jakub Málek
15.02.2006
(7)
Ondřej Medlín
28.08.2006
(6)
Filip Míl
30.08.2006
(6)
Patrik Novotný
22.03.2006
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
(6)
31.03.2006
(6)
Vojtěch Papež
Marek Pešír
Roman Pintner
19.06.2006
(6)
Adam Průša
05.02.2006
(7)
Karel Sander
06.02.2006
(7)
Alexandr Seitl
07.01.2007
(6)
Marek Sem
16.06.2006
(6)
Jakub Šimánek
09.12.2006
(6)
Filip Sojka
05.11.2006
(6)
Daniel Šorban
24.12.2006
(6)
Jakub Štěpánek
10.07.2006
(6)
Stanislav Svoboda
22.06.2006
(6)
Maksym Tkach
30.12.2006
(6)
Miroslav Trnka
15.04.2006
(6)
Kryštof Tůma
18.08.2006
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
(6)
23.02.2006
(7)
Matěj Zacharda
Jaroslav Zahálka
Dominik Žídek
13.12.2006
(6)
Vojtěch Zlatník
14.08.2006
(6)
Soupiska - Předpřípravka B
Hráči
Datum narození (věk)
Martin Bogar
05.05.2007 (5)
Jindřich Cedl
23.08.2007 (5)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
Daniel Černý
29.12.2007 (5)
Marek Chalupka
26.07.2007 (5)
Radek Chodora
23.01.2007 (6)
Jáchym Eliáš
12.03.2007 (5)
Michal Galyk
10.08.2007 (5)
Tomáš Hofman
22.07.2007 (5)
David Houdek
13.07.2007 (5)
Michael Hýbek
22.01.2007 (6)
Jáchym Jelínek
31.07.2007 (5)
Adam Kadai
09.08.2007 (5)
Ondřej Kapounek
16.03.2007 (5)
Doloh Kirill
19.05.2007 (5)
Filip Koloničny
21.11.2007 (5)
Tomáš Kořínek
14.11.2007 (5)
Kryštof Kotovský
15.07.2007 (5)
Jan Kuneš
31.10.2007 (5)
Filip Lázňovský
24.07.2007 (5)
Jakub Lukeš
02.04.2007 (5)
Jan Marval
05.01.2008 (5)
Vojtěch Michálek
23.02.2007 (6)
Martin Nečesal
28.04.2007 (5)
Vít Němec
31.03.2007 (5)
Dany Nguyen
11.02.2007 (6)
Marek Novotný
15.07.2007 (5)
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
www.fc-haje.cz
[email protected]
FOTBALOVÝ KLUB
FC HÁJE JM
K jezeru 2 , Praha 11 , 149 00
__________________________________________________________________________________
David Plešingr
11.07.2007 (5)
Matěj Repčík
08.01.2007 (6)
Dominik Šašek
28.09.2007 (5)
Jakub Skall
24.05.2007 (5)
Daniel Slaný
02.04.2007 (5)
Filip Solár
11.02.2007 (6)
Vojtěch Soukup
17.07.2007 (5)
Marek Soukup
02.10.2007 (5)
Sebastian Szef
21.12.2007 (5)
David Tarnovetsky
15.06.2007 (5)
Daniel Tresinger
31.07.2007 (5)
Vítězslav Zátka
16.05.2007 (5)
Závěr:
Prohlašujeme, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé. Jsme si vědomi smyslu tohoto
projektu a plně ho podporujeme.
V přílohách je uvedena dohoda vztahující se k podpoře MČ k našemu oddílu.
Výkonný výbor FC Háje JM
Michal Horník
V Praze dne 6.6.2013
Výkonný výbor FC Háje JM
Filip Semorád
Renáta Klíčová
www.fc-haje.cz
[email protected]
Download

Krajské středisko mládeže