?
ZPRÁVA
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty dle NV č.91/2010 Sb
Číslo zprávy:
319
Datum vystavení zprávy:
8.12.2012
Dodavatel( odborně způsobilá osoba/firma):
Odběratel/název
a sídlo právnické/fyzické
Pavel Fučík - Kominictvi Milovice
Na Pahorku 99/34
289 23 Milovice
tč. 75462117
telefon: 777 044 555
osoby nebo jméno, případně jména, příjmení
a
bydliště fyzické osobvy, u které se provádí kontrola anebo čištění:
SV domu č.p. 472, Mírová 472, 28923 Milovice, IČ: 26428750
Adresa kontrolovaného
objektu: Bytové jednotky Mírová 472 - B, C,D,E , 289 23 Milovice
Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: 8.12.2012
Specifikace spalinové cesty/cest, u které byla provedena kontrola anebo čištění:
společné kouřovody o průměru 130mm ALU vložka
Kouřovody mají přímy odvod kondenzátu do místní kanalizace
Spotřebiči jsou zde plynové kotle - rozepsáno v příloze.
Kontrola odkouieni plynových kotlů s případným vyčištěním byla provedena ve 20 domácnostech.
Viz: rozpis v příloze
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:
NE
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: NE
Termín odstranění nedostatků: -----------------
příloha zpravy 319 SVD mirova 472.xls
3.1.13
Příloha kontrolní a revizní zprávy č.319
vchod/byt
E/532
E/542
E/521
E/502
E/512
0/421
0/431
0/441
C/301
C/311
C/321
I Jméno majitele
Tomáš k0\1
TČlkČllyo\1
POIU\"'O\1
Štrobl Radek
Wretzel
Jurčov
Lu~aš
Slavata Martin
Zídko\1
I
průměr kouřovodu
130
130
130
130
I
typ plynového spotřebiče
Junkers 24 kW
Dakon daqas 02-24 bk 24kW
Dakon unical DUA 24 kW
Protherm tiqer 24 kW
130
Junkers 24 kW
130
Ariston 24 kW
130
Buderus logamax 24 kW
Nezkontrolováno
Faltusová Taisa
130
Protherm leopard 24 kW
Krátký Jaroslav
Zajíčková Radka
130
Dakon daqas 02-24 ck 24kW
Ariston 24 kW
130
0/401
Moc Bohumil
Lembak Kateřina
Toulec Petr
Štoková Radka
Šimek Josef
Ing.Málek Karel
Kalinová Hana
0/411
Buriánová Petra
130
Protherm tiqer 24 kW
B/241
Kocourek
130
Vaillant atmotec
C/331
C/341
B/201
B/211
B/221
B/231
Roman
130
130
130
Vaillant atmotec pro 24 kW
Junkers novastar 24 kW
Vaillant atmotec pro 24 kW
Vaillant 24 kW
130
130
130
Vaillant atmotec
Vaillant 24 kW
130
Protherm tiger 24 kW
pro 24 kW
pro 24 kW
1/1
PONDOPRAV
Č.Ú.
ZAPLACENO
153707648/0600
:1 , -11-1U11
FAKTURA - daňový
doklad
812012
DODAVATEL
Pavel Fučík
Komlnlctví A-Z Komín
Na Pahorku 99
28923 Milovice
IČ:75462117
DIČ:CZ7902020346
Společenství vlastníků domu čp. 472 v
Petr FILlPEC - Člen Výboru pověřený správou
Mírová 472/35/A
289 23 Milovice
Česká Republika
Komerční banka, a.s.
43-7916260277/0100
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
ODBĚRATEL
Společenství vlastníků domu čp. 472 v Milovicích
Mírová 472/35/A
289 23 Milovice
IČ:26428750
DIČ:CZ26428750
objednávky:
Dodací list:
Datum vystavení:
Datum splatnosti:
DUZP:
č.
10.12.2012
17,12.2012
10.12.2012
Forma úhrady:
plevodním
VS:
KS:
812012
0308
pi'ibzem
Fakturujeme Vám zboží dle Vaší objednávky
Množství
Popis položky / Kód položky
kontrola
kouřovodú
dle NV 1.91/2010
Sb- Mírová
MJ
Cena za MJ
ulice l.p, 472-
4 800,00
CZK
DPH
Cena za MJ s DPH
20%
5760,00
Celkem s DPH
CZK
576O,OOCZK
zpráva 319
5760,OOCZK
Celkem:
Rekapitulace
sazba DPH v %
DPH
20
Celkem:
zaokrouhleni:
Dovolujeme
si Vás upozornlt.že
v případě nedodržení
data splatnosti
uvedeného
0,00
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
4800,OOCZK
960,00
CZK
5760,OOCZK
4800,OOCZK
960,00
CZK
576O,OOCZK
Celkem k úhradě:
S 760,OOCZK
na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výŠi 0,05 % za
každý den prodlení.
Vytvořeno
A,·Z Komín
Na Pahorku 99. PSČ 28923, Mdovk:e,
Finančni úřad Nvmbur~.
Pavel Fučfk, Kominictvi
3.0
Strana I
iČ: 75462117. D:é: CZ7902020346
spojeni: Komerčnl
banka. a S., Na Příkopě 33 č.p. 969; 11.0107, c.
tet.: .•.420777 ()..U 555, : mali: [email protected]:w wvv.azkomln.cz
bankovní
v Prcftact
Ú.
~3-7916260277/0100
Download

ZPRÁVA o provedení kontroly anebo čištění