Proximální humerální hřeb MultiLoc
Proximální humerální hřeb s různými
možnostmi zajištění pro řešení
jednoduchých i komplexních zlomenin
Větší stabilita
Lepší ukotvení
Proximální humerální hřeb MultiLoc
Znásobte své možnosti
Flexibilní systém s různými možnostmi zajištění
pro řešení jednoduchých i komplexních zlomenin
Šrouby MultiLoc
Tupé špičky šroubů snižují riziko sekundární
perforace šroubu
4 otvory pro šití v každém šroubu umožňují
připojení svalů rotátorové manžety
Zapuštěné hlavy šroubů snižují vystupující profil
implantátu
Možnost případného zavedení sekundárních 3,5mm
zajišťovacích šroubů (systém screw-in-screw)
pro lepší stabilitu, především u kostí špatné kvality
(např. při osteoporóze)*
3,5mm zajišťovací šrouby vytvářejí oporu
pro posteromediální oblast s největší hustotou
1
minerálů v kosti.
Proximální humerální hřeb MultiLoc
– Rovný tvar hřebu pro centrální zavádění
– Lepší ukotvení v pevné subchondrální kosti 2
– Umožňuje vyhnout se zavádění místem zlomeniny
u typických 3fragmentových zlomenin 2,3
– Umožňuje zachování hypovaskulárního charakteru
m. supraspinatus
– Polyethylenová vložka v proximálních zajišťovacích
otvorech zajišťuje úhlovou stabilitu a snižuje počet
případů vysouvání šroubu
– Možnost zavedení vzestupného šroubu k vytvoření
opěry pro ostruhu
– Distální zajištění v několika rovinách snižuje riziko
uvolnění implantátu
– Kanylované hřeby pro pravý i levý humerus, průměr
8 mm a 9,5 mm
1
2
3
Lill H., Hepp P., Gowin W., Oestmann J.W., Korner J., Haas N.P., Josten C.,
Duda G.N. (2002)
Stedtfeld H.W., Mittlmeier T. (2007)
Rueger J.M., Rücker A., Briem D., Grossterlinden L., Linhart W. (2007)
Úhlově stabilní zajišťovací systém ASLS (volitelné)
Vylepšená fixace v kostech špatné kvality
**Výsledky srovnávacích testů provedených
společností Synthes. Proximální humerální hřeb
MultiLoc byl implantován do bloku vytvořeného
z polyuretanové pěny, který měl na různých místech
různou hustotu. V testechse porovnávala stabilita
implantátové konstrukce, a to buď samotné nebo
doplněné o 3,5mm zajišťovací šrouby zavedené
přes laterální šrouby. Výsledky testů ukázaly, že
stabilita konstrukce vystavené statické mediolaterální
ohýbací síle se při použití doplňkových 3,5mm
zajišťovacích šroubů zvýší až o 45 %.
Poznámka: Výsledky zkušebních testů nemusejí
odpovídat klinickým výsledkům.
Download

Multilock flyer CZ