Implantáty Synthes pro zapůjčení.
Pro traumatologii, ortopedii a pediatrii.
Indikace:
ramenní kloub a humerus
loketní kloub a předloktí
ruka a zápěstí
kolenní kloub a tibie
distální tibie a noha
LCP dlahy na velké
fragmenty
LCP dlahy na malé
fragmenty
LCP klavikulární
dlaha s háčkem
LCP dlahy
na diafýzu
klavikuly
Dlaha Philos
s perkutánním
cíličem
LCP dlahy
na distální
humerus
LCP extraartikulární dlaha na distální
humerus
LCP metafyzární
dlaha na distální
humerus
LCP dlaha
na olekranon
LCP háčková dlaha
LCP dlahy
na proximální
radius
LCP dlaha
na diafýzu
a distální část
radia
VA-LCP TCP
dvoupilířová dlaha
na distální radius
LCP VCP volární
dlaha na distální
radius
LCP dlahy
na distální radius
LCP dlaha
na distální ulnu
LCP dlahy pro
artrodézu zápěstí
Systém LCP dlah
Compact Hand
LCP dlahy
na proximální
femur
Přídavné úhlově
stabilní dlahy
Systém lankové
cerkláže
LCP/LISS dlahy
na distální femur
a proximální tibii
LCP kondylární
dlaha
LCP dlahy
na mediální
a laterální
proximální tibii
LCP dlaha
na zadní mediální
proximální tibii
Tomofix dlahy
pro osteotomie
LCP anterolaterální
dlaha na distální
tibii
LCP dlahy
na distální tibii
LCP dlahy
na distální fibulu
LCP dlaha
na kalkaneus
Systém LCP dlah
Compact Foot
HCS zahloubené
kompresní šrouby
1.5/2.4/3.0/4.5/6.5
Čep pro fúzi
středonoží
ASLS úhlově
stabilní zajišťovací
systém
LFN Expert
laterální femorální
hřeb
ALFN Expert
femorální hřeb
pro adolescenty
R/AFN Expert
retrográdní/antegrádní femorální
hřeb
ETN Expert tibiální
hřeb
HAN Expert hřeb
pro artrodézu
hlezna
Systém ramenních
endoprotéz Epoca
Epoca Resurfacing
Náhrada glenoidu
Epoca Reco
Syntetická náhrada
kosti chronOS
s perfuzním
systémem
Syntetická náhrada
kosti chronOS
Inject
Syntetická náhrada
kosti Norian
Nástroje a implantáty schválené
nadací AO Foundation
Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
www.synthes.com
Zastoupení:
Synthes, s. r. o.
Radlická 740/113
CZ-15800 Praha 5
Telefon
Fax
Logistika
Servis
+420 220 515 006
+420 296 326 330
+420 220 517 450
+420 296 326 331
Obchodní zástupci pro traumatologii:
Dagmar Fialová
+420 605 295 855
Miroslav Hladký
+420 605 295 854
Iveta Petrů
+420 605 500 388
David Poukar
+420 605 295 852
Alena Řeháková
Martin Šmídek
+420 731 412 935
+420 605 295 857
Obchodní zástupci pro ortopedii:
Ondřej Fasura
+420 731 127 830
Jan Šerhant
+420 731 691 575
Elektronický katalog naleznete na adrese
catalog.synthes.com
jméno
synthes.cz
heslo
synthes.cz
Operační postupy naleznete na adrese
lit.synthes.cz
© Synthes 04/2010 Změny vyhrazeny
pánev a femur
Download

LCP dlahy