www.pamaas.cz
Sklolaminátové krytiny a desky firmy PAMA, a.s.
výhradní zástupce firmy Brianza Plastica SpA
Sklolaminát je kompozitní materiál složený z polyesterové pryskyřice vyztužené skelnými
vlákny. Charakteristickými vlastnostmi je pružnost, pevnost a vysoká odolnost vůči
agresivnímu prostředí. Materiál je netoxický, může přijít do styku s potravinami, tvarově
stálý v rozmezí teplot -40°C až +120°C a vykazuje značnou odolnost proti působení UV záření.
Přehled produktů a jejich použití
Elyplast
• průsvitná krytina pro prosvětlení všech typů krytin
• neprůsvitná krytina pro zastřešení a opláštění staveb
• sklolaminátová krytina v rolích průsvitná i neprůsvitná – ekonomická varianta
zastřešení a opláštění budov
• samonosné oblouky pro světlíky a zastřešení o rozponu až 7,3m bez nosné
konstrukce
• rovné sklolaminátové desky v rolích pro univerzální použití
Elyonda
• neprůsvitná sklolaminátová krytina se zvýšenou požární a mechanickou odolností
• zastřešení všech typů objektů, nenahraditelná je pro zastřešení stájí, skladů hnojiv,
zinkoven, opláštění chladících věží a dalších vysoce náročných provozů
Elyplan
• rovné neprůhledné sklolaminátové desky v rolích
• chladírenské a mrazírenské nástavby aut
Elycold
• rovné neprůhledné sklolaminátové desky v rolích vysoké kvality vyráběné tzv.
studeným diskontinuálním procesem
• chladírenské a mrazírenské nástavby aut
Glasliner
• rovné neprůhledné sklolaminátové desky v rolích s hladkým nebo strukturovaným
povrchem
• obklady stěn staveb s vysokými nároky na hygienu
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273, 594 45
tel: +420 566 503 233, [email protected]
PAMA, a.s.
K Šancím 50, 163 00 Praha – Řepy
tel.+420 235 311 486, [email protected]
www.pamaas.cz
Sklolaminátové krytiny, popis, vlastnosti a ochrana proti UV
Prosvětlovací sklolaminátová krytina ELYPLAST
Průsvitné desky jsou vyrobeny z čisté ortoftalové pryskyřice vyztužené skelnými vlákny,
obsah skelných vláken je asi 25%. Pryskyřice je stabilizovaná proti působení UV záření a má
sníženou třídou žloutnutí (třída L1 dle EN 1013).
Standardní tloušťky se pohybují od 0,85mm do 1,7mm, obvyklá tloušťka je 1mm.
Vlastnosti krytiny:
• Lehkost, při tloušťce 1mm je hmotnost asi 1,7kg/m2
• Pružnost, krytinu lze použít na zastřešení obloukových hal od poloměru ohybu 2m.
• Únosnost krytiny je srovnatelná s trapézovým plechem poloviční tloušťky
• Vysoká odolnost vůči působení agresivního prostředí
Neprůhledná sklolaminátová krytina bez plniva ELYPLAST
Oproti prosvětlovací sklolaminátové krytině se liší pouze příměsí pigmentů, ostatní vlastnosti
jsou zachovány.
Neprůhledná sklolaminátová krytina s plnivem CaCO3 (uhličitan vápenatý, křída), na
vyžádání
Do ortoftalové pryskyřice je přidáno plnivo. Přidáním plniva je zajištěna neprůsvitnost a
zvýšena tloušťka krytiny aniž by došlo k nárůstu ceny. Nejčastěji používané a nejlevnější
plnivo je uhličitan vápenatý (křída) – bílý ve vodě těžce rozpustný prášek, který se používá
jako hnojivo a plnivo v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Obsah skelného vlákna asi 27%, obvyklá tloušťka 1,8mm.
Vlastnosti krytiny:
• Pružnost je nižší než u desek z čisté pryskyřice, nelze použít na zastřešení
obloukových hal
• Únosnost je asi o 1/3 nižší než u desek z čisté pryskyřice, proto se obvykle vyrábí v o
50% větší tloušťce
• Vysoká odolnost vůči působení agresivního prostředí
Neprůhledná sklolaminátová krytina s plnivem Al2O3 ( oxid hlinitý, korund, safír, rubín)
ELYONDA
Nejkvalitnějším plnivem je oxid hlinitý – bílý ve vodě nerozpustný prášek ze kterého se vyrábí
např. keramika do náhrad kyčelních kloubů a používá se také jako plnivo plastických hmot a
zubních cementů.
Oproti předchozímu plnivu se oxid hlinitý lépe váže na pryskyřici a skelná vlákna. Matrice
kompozitu je pevnější a tužší, což se projeví ve znatelně tužších deskách krytiny a lepší
odolnosti vůči působení agresivního prostředí.
V této souvislosti se i používá menší obsah skelného vlákna – asi 18%, obvyklá tloušťka
1,8mm.
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273, 594 45
tel: +420 566 503 233, [email protected]
PAMA, a.s.
K Šancím 50, 163 00 Praha – Řepy
tel.+420 235 311 486, [email protected]
www.pamaas.cz
Vlastnosti krytiny:
• Pružnost je nižší než u desek z čisté pryskyřice, nelze použít na zastřešení
obloukových hal
• Únosnost je asi o 1/3 nižší než u desek z čisté pryskyřice, proto se obvykle vyrábí v o
50% větší tlošťce
• Oproti předchozím krytinám jsou desky tužší
• vyšší odolnost vůči působení agresivního prostředí
• Menší tepelná roztažnost
• Vyšší požární odolnost
Sklolaminátové krytiny a ochrana proti působení UV záření
Přestože je pryskyřice, ze které se vyrábí sklolaminátové krytiny, stabilizovaná proti
působení UV záření, dochází po několika letech na přímém slunci k degradaci povrchové
vrstvy. Povrchová vrstva pryskyřice ztvrdne, popraská a na povrchu se objeví skelná vlákna.
To se projeví zmatněním povrchu krytiny a ulpíváním prachu. Pro zamezení tohoto jevu jsou
sklolaminátové desky dodávány s 3 typy ochrany proti UV.
Gelcoat je izoftalová polyesterová pryskyřice s vysokou odolností proti UV záření. Nanáší se
na povrch desek v průběhu výroby v množství 160-180gr/m2, to je 0,12mm. Sklolaminátové
desky s touto povrchovou ochrannou vynikají lesklým povrchem. Gelcoat je nejčastěji
používaná ochrana proti působení UV záření.
Melinex 301 je polyethylenová fólie o tloušťce 0,02mm přitavená na povrch desek (materiál
podobný PET lahvím). Tato fólie je vysoce odolná proti oděru a působení UV záření.
Sklolaminátové desky s touto povrchovou ochranou nejsou v porovnání s deskami s
Gelcoatem tak lesklé. Výhodu je pomalejší žloutnutí desek a s tím související pomalejší
pokles prostupnosti světla.
Melinex 389 je polyethylenová fólie o tloušťce 0,02mm přitavená na povrch desek vyrobená
s příměsí anti-UV polymeru. Díky tomuto složení povrchová vrstva filtruje UV záření a tím
zabraňuje žloutnutí a zajišťuje udržení vysoké světelné prostupnosti sklolaminátových
desek. Melinex 389 je ideální ochrana prosvětlovacích sklolaminátových desek proti
působení UV záření, nenahraditelná je u krytiny na zastřešení skleníků, kde je fitrování UV
záření přímo vyžadováno.
Porovnání jednotlivých typů ochrany proti UV v časosběrném tunelu, kde 1 000 hodin
expozice odpovídá asi 3 rokům působení vnějšího prostředí v klimatických podmínkách
Střední Evropy.
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273, 594 45
tel: +420 566 503 233, [email protected]
PAMA, a.s.
K Šancím 50, 163 00 Praha – Řepy
tel.+420 235 311 486, [email protected]
www.pamaas.cz
Index žloutnutí v čase (3000 hodin = 10 let)
Propustnost světla v čase (3000 hodin = 10 let)
Zkušenosti s ochranou proti působení UV záření
Prosvětlovací sklolaminátové desky ELYPLAST
Dodáváme s ochranou proti UV Melinex301 nebo Melinex389, je to z důvodu pomalejšího
žloutnutí a pomalejšího poklesu prostupnosti světla.
Neprůhledné sklolaminátové desky ELYONDA
Dodáváme s ochranou proti UV Gelcoat dvojnásobné tloušťky 0,21mm. Máme ověřeno, že
Gelcoat standardní tloušťky 0,12mm je nedostatečný.
PAMA, a.s.
Ostrov nad Oslavou 273, 594 45
tel: +420 566 503 233, [email protected]
PAMA, a.s.
K Šancím 50, 163 00 Praha – Řepy
tel.+420 235 311 486, [email protected]
Download

Sklolaminat PAMA - Brianza Plastica - sortiment