ISSN 1803-4535
Produkt roku 2012: Představení finalistů druhého ročníku ankety čtenářskách preferencí
Zdokonalování
řízení životního
cyklu aktiv
neboli digitální továrna
6
Nejlepší nástroje
a praxe
Vzdělávání a rozvoj 20
Stlačený vzduch 24
Štíhlá výroba 26
www.udrzbapodniku.cz
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Redaktoři
Daniel Haupt, Barbora Byrtusová,
Jana Poncarová
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent,
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj,
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Marek Kalman
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.trademedia.us/cs
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Vážení čtenáři,
tak jsme stále tady. Nezničila nás krize, vzepřeli jsme se mayské apokalypse a zatím
celkem obstojně odoláváme tlakům greenpeaců, kteří by nás jistě rádi z tištěného formátu
vyhnali na web (ať si říká, kdo chce, co chce, jsou místa, kam si raději s sebou nosívám
tištěná periodika…). Jednoduše řečeno, každá výzva nás spíše posiluje. A tak stojíme
na prahu nového edičního roku s neskrývaným optimismem, protože letos se teprve
budou dít věci, však uvidíte… i když toto číslo je spíše stále spjato s rokem minulým.
První vydání jsme již tradičně použili jako nástroj novoročního bilancování, takže v něm
naleznete nejen souhrn nejzajímavějších praktik, které souvisely se závody v minulém
roce, ale svého druhého pokračování se zde dočkala také anketa čtenářských preferencí
s názvem Produkt roku. A jelikož by toto mohlo být pro jedno vydání málo, hlavní
téma z obálky přináší navíc ucelený pohled na firemní aktiva a hlavně na zásady jejich
správného řízení po celou dobu životnosti. Poradenská společnost ARC Advisory Group
se domnívá, že klíčovým nástrojem pro zlepšení řízení aktiv uvnitř podniku je bezesporu
technika. V hlavním článku se tak můžete seznámit s její koncepcí s názvem „digitální
továrna“, což doplňuje také několik dalších příspěvků, které již konkretizují možné
využití tohoto přístupu.
Ostatně nejen podniková aktiva je dobré sledovat po dobu celého životního cyklu.
Tento přístup se ve stále větší míře rozšiřuje také do vlastní produkce, za což může právě
rozvoj techniky. Dnešní sofistikované systémy PLM (nebo jednodušší PDM) se stávají
daleko dostupnější. Nicméně zde se dostáváme již k ozvěnám budoucnosti, takže pokud
se o této problematice chcete dozvědět více, budete si muset počkat na další vydání,
které se k Vám dostane již v březnu a bude obsahovat další z průzkumů trhu, tentokrát
zaměřeného právě na současné systémy PLM.
A co pro Vás naše vydavatelství a zejména redakční tým našeho časopisu připravují
pro následující období? Samozřejmě necháváme otevřeny všechny již dobře fungující
prvky našich médií, nicméně obsah se bude ještě více prohlubovat – letošní rok vidíme
jako příležitost, kdy se postupně bude minimalizovat redakční obsah přejatý z americké
verze (ale nebojte se, o to nejlepší nepřijdete). Naši redaktoři mají v plánu vydat se
přímo za Vámi do českých i slovenských provozů, kde, jak jsme již dávno poznali,
bývá řízení a údržba na vysoké úrovni. Naše stránky navíc odhalí zcela nový katalog
produkce pro průmyslové podniky, jenž bude odkrývat všechny nejnovější nástroje pro
Vaše provozy – a bude zcela unikátně propojen s příštím ročníkem ankety Produkt roku,
která je součástí také tohoto vydání. Avšak ani v letošním roce si nevystačíme s šířením
informací o nových technologiích pouze takto neosobním způsobem. Na stránkách www.
konference-tmi.cz se tak již nyní můžete seznámit s plánem seminářů a konferencí, které
pro Vás již aktivně připravujeme.
Mimochodem, i když jsem veřejně v novoročním předsevzetí slíbil, že už to neudělám
(nebudu se na této stránce navážet do politiky), neodpustím si jednu malou poznámku
pro všechny, kteří naříkají nad výsledkem velkolepé mediální bitvy knížete se Zemanem.
Buďme rádi, že nám republiku neobsadili Lucasovi Sithové, i když je pravda, že by Česká
republika mohla alespoň dostát věhlasu filatelistů, kteří by do své vzácné sbírky mohli
dát vedle modrého mauricia také modrého Franze. Raději si tedy
počkejme, jak tato kuriózní rošáda po švejkovsku dopadne.
Přeji Vám ničím nerušenou četbu a klidné nervy při inauguraci
se skleničkou becherovky v ruce…
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
1
4
FORUM
Dobré věci, které se nemění
– DIAGO 2013
5
Únor 2013
Jedenáct dubnových veletrhů
ČÍSLO 1 (29) ROČNÍK VI
v Hannoveru představuje průřez
průmyslem
5
Nové servisní centrum
Alfa Laval
6
TÉMA Z OBÁLKY
6
Zdokonalování řízení životního
cyklu aktiv
13 Digitální továrna vyžaduje
spolehlivost a zabezpečení
14 Asset management – moderní
cesta k lepší údržbě a využití
majetku
20 NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Vzdělávání a rozvoj
24 Stlačený vzduch
26 Štíhlá výroba
29 Snímače pH
31 CMMS: Vylaďte detaily v oblasti
údržby
32 Odhalení potenciálů v údržbě –
děláme údržbu správně?
34 Plánování výroby – očekávání
a skutečnost
38 MOBIX WM – Řešení pro sklady
obchodních a výrobních firem
40 PRODUKT ROKU
41 Automatická identifikace
42 Diagnostické přístroje
43 Průmyslová čerpadla
Zdokonalování řízení
životního cyklu aktiv
a armatury
44 Elektrotechnika., elektronika.,
energetika
45 IT systémy v průmyslu
46 Průmyslové kompresory
47 Bezpečnost
Ve strategii, označované jako digitální továrna, je podle ARC
Advisory Group hlavním činitelem, jenž umožňuje a urychluje
získání modelu operační dokonalosti v oblasti neustálých zlepšení,
technika.
48 Energeticky účinná zařízení
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Provozní aktiva je nejen fyzické vybavení, jež vidíte při návštěvě
podniku. Kromě strojů a zařízení jsou zde lidské zdroje a informace
klíčového významu, přičemž jejich rozvoj musí být sladěn
z rozšiřováním vybavení ve fází projektování, realizace i uvedení
do chodu. Tímto způsobem lze urychleně dosáhnout cíle, jímž je
provozní připravenost.
20 Nejlepší nástroje a praxe
Vzdělávání a rozvoj
V posledních letech jste možná vy, jako ostatně
mnoho jiných, čelili dvousečnému meči s ohledem
na vyhledávání nebo rozvoj pracovníků s řemeslnými
dovednostmi a znalostmi potřebnými pro vaši
organizaci.
24 Stlačený vzduch
Společnosti se často potýkají s problémem
identifikace nejlepší praxe v rámci úspor energií
u systémů stlačeného vzduchu.
26 Štíhlá výroba
Mnoho společností se potýká s otázkou: „Jak se
můžeme stát štíhlými?“ Většina z nich začíná tím,
že podnikne několik referenčních návštěv a následně
projde intenzivním výcvikem, ve kterém se zaměřují
na využití metod a nástrojů štíhlé výroby, jako
např. mapování toku hodnot (VSM), 5S (rozděl,
setřiď, uspořádej, zdokumentuj, dodržuj), Kanban,
koncepty vizualizace a komunikace.
40 Produkt roku 2012
Letošní ročník ankety Produkt roku 2012 se pyšní přívlastkem „druhý“ a navazuje
na úspěšnou tradici, která započala v roce 2011. Soutěž se pomalu „zabydluje“
na českých a slovenských trzích a doufejme, že se časem stane nedílnou
a neodmyslitelnou součástí průmyslového trhu, podobně jako např. v případě
časopisu Control Engineering Česko. Čtenáři časopisu Řízení a údržba průmyslového
podniku přesto mají unikátní možnost nahlédnout pod pokličku průmyslových
společností a rozhodovat o jednotlivých produktech v soutěžních kategoriích, o jejich
technologickém přínosu, vlivu na průmyslový trh a užitečnosti.
ŘÍZENÍ
ŘÍZE
ŘÍ
ZENÍ
NÍ & Ú
ÚDRŽBA
DRŽB
DR
ŽBA
A PR
PRŮMYSLOVÉHO
PRŮM
ŮMYS
ŮM
YSLO
LOVÉ
VÉHO
HO P
PODNIKU
OD
DNI
NIKU
KU
únor
ún
or 22013
0133
01
•
3
FORUM
Dobré věci, které se nemění – DIAGO 2013
P
okud bychom nahlédli do diářů
tuzemských diagnostiků, vibrodiagnostiků, tribodiagnostiků či termodiagnostiků, počátek
letošního února téměř jistě bude
obsahovat jediné: červeným písmem
tam bude poznamenané téměř kouzelné zaklínadlo DIAGO 2013.
V termínu 4.–6. února, pod taktovkou
organizátorů z řad Asociace technických diagnostiků České republiky, o. s.
a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), se znovu
po roce v rožnovském hotelu RELAX
setkali jak odborníci, tak příznivci
a nadšenci z oblasti technické diagnostiky a údržby strojů. Celou akci
zaštítil rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák,
děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý a také
Ladislav Kovář – vedoucí Katedry
výrobních strojů a konstruování.
Bohatý program, bez padesáti celé
dvě stovky účastníků, bezchybná
organizace a skvělá nálada všech
účastníků – tak můžeme shrnout hlavní
dominanty celé akce. Vedle dominantní
češtiny jednacím sálem i prostorem pro
výstavky zněla též slovenština, polština
či němčina. Trojdenní setkání bylo
rozděleno na jednotlivé odborné sekce,
vedle vystoupení expertů dostali prostor
také zástupci firem, nechyběly ani jejich
výstavky s technologickými trendy
v oboru. Pozoruhodné bylo vystoupení
Přemysla Lišky ze společnosti Dawcul
Czech Republic, na něhož směřovala
řada dotazů ohledně katastrofy ruské
vodní elektrárny v roce 2009. Spolu se
Siegfriedem Adelsbergerem, zástupcem americké společnosti Metrix
Instruments Co., totiž mají za to, že se
podobné události mohlo předejít detailní
vibrodiagnostikou. Zástupce ostravské
společnosti Adash zase popisoval, jak
produkt A4900 Vibrio III nastartoval
raketový „zahraniční boom“ a jak
položil základy pro čerstvou letošní
produktovou novinku A4404 SAB.
Jak jsme zmínili výše, setkání diagnostiků proběhlo v opravdu přátelské,
příjemné, až familiární náladě a organizátoři si za precizní přípravu zaslouží
pomyslnou jedničku s hvězdičkou.
I vzhledem k místu konání se proto
nabízí známý valašský popěvek:
My sme Valaši, jedna rodina.
Valašské hory, sú naša otčina.
Kdo ví, třeba do příštího ročníku
vzejde v obecné povědomí mezi diagnostiky parafráze, která by začínala
slovy My diagnostikové, jedna rodina…
Více pořízených fotek
z akce naleznete na facebooku časopisu Řízení
a údržba průmyslového
podniku.
4 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Jedenáct dubnových veletrhů v Hannoveru
představuje průřez průmyslem
„Integrated Industry“ bude
v roce 2013 hlavním tématem veletrhu HANNOVER MESSE a jeho
jedenácti vedoucích veletrhů, které
se soustředí na pět hlavních témat
(Industrial Automation a IT, energetické a ekologické technologie,
technika pohonu a fluidní technika,
Industrial Supply, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj).
Představí celý řetězec tvorby hodnot
a průřez všemi významnými průmyslovými odvětvími. Pro návštěvníky
z celého světa představuje mix vedoucích veletrhů jedinečnou možnost
informovat se o nových produktech,
aktuálních technologiích, trendech
a inovativních vědeckých přístupech.
Veletrh HANNOVER vyvolává
ve firmách a institucích na celém světě
skvělý ohlas. „Pozitivní zpětná vazba
našich zákazníků a velký počet přihlášených firem je jasným signálem,
že veletrh HANNOVER MESSE 2013
bude velmi silný,“ říká Dr. Jochen
Köckler, člen představenstva veletržní
správy Deutsche Messe AG.
Obzvláště z pohledu současných prognóz hospodářského vývoje pro příští
měsíce nejsou tyto signály samozřejmostí. Jochen Köckler uvedl: „Veletrh
HANNOVER MESSE znovu a znovu
dokazuje, že je jako mezinárodní setkání
branže, pracovníků firem a společností
s rozhodovacími kompetencemi a investory z průmyslu, ekonomiky a politiky
zárukou nových pozitivních impulzů
a může určovat směry do budoucnosti.“
„Firmy a podniky vkládají vzhledem
k hospodářské situaci ve světě do akce,
která proběhne v dubnu letošního
roku, velké naděje,“ řekl dále Köckler.
„Přihlásilo se již mnoho vystavovatelů.
Šest měsíců před začátkem veletrhu
HANNOVER MESSE byl areál zamluven asi ze 70 % – nový rekord v takovém
čase před začátkem veletrhu. Firmy
vědí, že se v Hannoveru očekávání
promění v konkrétní obchody.“
K a ž d ý rok se n a vele t r hu
HANNOVER MESSE těší zvláštní
úctě jedna vystavovatelská země. V roce
2013 se představí jak v rámci výstavy,
tak na doprovodných fórech a akcích
jako partnerská země Rusko – jedna
z největších světových ekonomik. „Pro
vystavovatele a odborné návštěvníky
veletrhu HANNOVER MESSE je
investiční potenciál na ruském trhu
mimořádně přitažlivý,“ poznamenal
Jochen Köckler.
Další tiskové informace naleznete
na adrese www.hannovermesse.de.
Nové servisní centrum Alfa Laval
N
ové ser v isn í cent r um
spole čno st i A l fa Lava l
specializované na údržbu
rozebíratelných deskových výměníků tepla bylo 15. listopadu 2012
slavnostně otevřeno v centru Brna
v areálu CTZone víceprezidentem
společnosti Larsem Henrikssonem.
Otevření se zúčastnili zákazníci
z Čech, Maďarska a Slovenska.
Po prohlídce centra následoval slavnostní večer ve vinařství v Zaječí.
Alfa Laval vybudovala servisní
centrum s cílem poskytovat maximální komfort spojený s renovací,
diagnostikou a servisem rozebíratelných deskových výměníků tepla.
Servisní centrum disponuje odborným
personálem a speciálním vybavením,
jako jsou chemické lázně
na odstraňování nečistot
a star ých těsnění nebo
technologie na kontrolu
prasklin a deformací desek.
Předností servisního centra
je především maximální
profesionalita renovace
v ý m ě n í k ů v m ě ř ít k u ,
v jakém nelze provádět
v místě instalace. Navíc
své zákazníky zbaví starostí
s likvidací odpadů a maniuplací s chemikáliemi.
Mít výměník odborně servisovaný
od Alfa Laval není pouze praktické,
ale má to také zřejmý ekonomický
dopad. Obnovením maximální účinnosti přenosu tepla a tlakové ztráty
je zamezeno plýtvání energií, je
zajištěna kvalita výroby a produktivita. V neposlední řadě odpadají
rizika nekvalifikované údržby jako
např. výrobní ztráty v důsledku havarijních odstávek.
www.alfalaval.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
5
TÉMA Z OBÁLKY
Zdokonalování řízení životního
cyklu aktiv
Ve strategii, označované jako digitální továrna, je podle ARC Advisory Group hlavním
činitelem, jenž umožňuje a urychluje získání modelu operační dokonalosti v oblasti
neustálých zlepšení, technika.
P
Sid Snitkin
ARC Advisory Group
rovozní aktiva je nejen fyzické
vybavení, jež vidíte při návštěvě
podniku. Kromě strojů a zařízení
jsou zde lidské zdroje a informace
klíčového významu, přičemž jejich rozvoj
musí být sladěn z rozšiřováním vybavení
ve fází projektování, realizace i uvedení
do chodu. Tímto způsobem lze urychleně
dosáhnout cíle, jímž je provozní připravenost.
Hmotné prostředky
Hmotné prostředky (dlouhodobý hmotný
majetek) jsou hmatatelné a viditelné věci,
které zaměstnanci používají při plnění svých
úkolů. V závislosti na jejich charakteru je
řadíme do dvou skupin: základní a vedlejší.
Základní hmotné prostředky jsou klíčové
prvky nezbytné pro realizaci výrobního procesu. Vedlejší jsou ty, které umožňují zahájit
proces, zprovoznit hmotné prostředky ze
základní skupiny a zajistit jejich fungování.
=DPČĜHQpQDSURJUDP\
5HIHUHQþQt~GDMH
ět]HQtSURMHNWĤ
3URMHNWRYiQt
=iVRERYiQt
9êVWDYED
)XQNþQt
3URMHNWRYp
3URFHGXUiOQt
/LGVNp
]GURMH
1HKPRWQp
SURVWĜHGN\
=DPČĜHQpQD]iNODGQt
SURVWĜHGN\
5HJLVWU\þLQQRVWt
2EVOXKD
7HFKQRORJLH
ÒGUåED
6SROHKOLYRVW
+PRWQp
SURVWĜHGN\
=iNODGQt
9HGOHMãt
3RGQLN\
6WURMHD]DĜt]HQt
3RþtWDþRYpY\EDYHQtDVRIWZDUH
0RELOQt]DĜt]HQt
Obrázek č. 1
Model provozních aktiv podle ARC Advisory Group
6 • únor 2013
2EFKRGQt
7êNDMtFtVHVWDYX
+LVWRULFNp
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Pro každý obor jsou specifické jiné procesy
spojené s projektováním, nákupy, instalací,
montáží, užíváním a údržbou hmotných prostředků. Například v rafinérském průmyslu či
kovoprůmyslu je projektování dlouhý a složitý
proces, protože stroje a zařízení, jež vstupují
do procesu výroby, jsou navrhovány individuálně pro každý podnik. Naproti tomu v oblasti
zdravotnictví a u letišť se projektování týká
především staveb a jejich dispozice, jelikož
většina vybavení se pořizuje dodavatelským
způsobem a ve velké míře jsou používány
standardní produkty.
Lidské zdroje
Lidé mají klíčový vliv na výkonnost základních prostředků, bez ohledu na výši investic
firmy vložených do automatizace. Ve většině
podniků se vyskytují kritické operace, které
musí být prováděny ručně a úkoly, které nelze
automatizovat, kupříkladu řízení provozu,
kontrola složitých výrobků nebo oprava
zařízení.
Firmy nemohou „vlastnit“ zaměstnance,
ale vkládají značné finanční prostředky
do vzdělávání. Tyto investice jdou vniveč
ve chvíli, kdy zaměstnanec opustí firmu
či odejde do důchodu a stávají se pro společnost nákladem snižujícím efektivitu aktiv.
Analogicky je třeba považovat zvýšení kvalifikace zaměstnanců za investici, jež se vrátí
v podobě zvýšené výkonnosti. Z uvedeného
jasně vyplývá, že řízení investic do lidských
zdrojů podle modelu cyklu života prostředků
je pro firmu prospěšné.
Existují dvě skupiny lidských zdrojů,
z nichž každá se při jejich řízení vyznačuje
odlišnými problémy.
Lidské zdroje propojené se základními prostředky jsou bezprostředně spojeny s investicí
do konkrétního dlouhodobého hmotného
majetku. Jsou získávány během životního
cyklu prostředků a jejich úloha končí spolu
s vyřazením tohoto hmotného majetku z používání. Hlavní úkolem pro osoby zodpovědné
za řízení je v tomto případě synchronizace
získávání a vzdělávání zaměstnanců s nákupy
a uvedením hmotných prostředků do používání. Týká se to situací, když investicí je
výstavba nového podniku od základu nebo
modernizace stávajícího podniku instalováním nového vybavení.
Naproti tomu lidské zdroje orientované
na programy podporují centrální, opakující se
činnosti spojené s hospodařením se základními prostředky v rámci podniku (např. řízení
projektů, technologický projekt, servisní
centra).
V tomto případě řídící pracovníci musí
zajistit, aby zaměstnanci znali správné
postupy a dodržovali je a aby fungoval program permanentního zdokonalování jejich
práce.
Nehmotné prostředky
Jsou to informace potřebné k vytvoření,
užívání a údržbě hmotných prostředků podniku a také informatika nezbytná pro shromažďování a uchovávání těchto informací,
pro jejich správu a distribuci.
Ačkoli používáme termín „nehmotné
prostředky“ (místo jednoduššího pojmu
„informace o aktivech“), uvědomujeme si
důležitou úlohu těchto informací při řízení
aktiv a rovněž skutečnost, že by firmy měly
považovat informace o svých aktivech
za významný prostředek, jenž si zaslouží
patřičnou pozornost a vyžaduje náležité
řízení.
Mnoho lidí se dostane do styku s hmotnými prostředky pouze skrze nehmotné
prostředky. Proto je potřebují, aby poznali
způsob práce hmotných prostředků, diagnostikovali problémy a zvyšovali jejich
výkon. Nehmotné prostředky mohou splňovat tyto potřeby pod podmínkou, že budou
úplné, přesné a pružné natolik, aby uživatelé měli přístup k informacím a využívali
je. Nutno podotknout, že tato podmínka
platí pro všechny etapy životního cyklu
a ve všech programech řízení prostředků.
Nehmotné prostředky musí zahrnovat
všechny informace, které budou uživatelé
potřebovat, aby byli schopni odpovědět
každý věcný dotaz na konkrétní prostředek
nebo jeho výkon. Jako příklad vezměme
potřebu člověka, jenž prošetřuje nehodu.
Nemůže ovlivnit skutečnost, že se stala,
ale chce kontrolním orgánům dokázat, že
organizace učinila veškerá náležitá opatření.
Bylo by to spojeno s uvedením projektových dat a propočtů (dokazujících, že firma
zvolila pro daný proces správné zařízení),
provozních postupů, údržby a bezpečnosti
(vhodných pro zvolené zařízení) a historie
provozu, údržby a kontroly (dokazujících, že
procedury byly dodržovány). Jiní uživatelé
by potřebovali jiné informace týkající se
např. modernizace, použití a údržby podniku nebo stavby podobného objektu.
Informace, které by měly být vnímány
jako nehmotné prostředky, se dělí do šesti
skupin:
• funkční – funkce daného základního
prostředku a jeho omezení a úzké profily,
• projekční – charakteristika provedení
daného základního prostředku zabezpečující
splnění požadavků na jeho funkčnost,
• procedurální – provedení instalace,
montáže, testování, provozu a údržby daného
základního prostředku vhodným a bezpečným způsobem a výsledky všech zkoušek
nebo certifikací týkajících se těchto postupů
a základních prostředků,
• obchodní – náklady a harmonogramy
výstavby a užívání podniku a všechny
smlouvy nebo záruky vztahující se k základnímu prostředku
• týkající se stavu – aktuální stav základního prostředku; tato informace obsahuje
stav projekčních a stavebních prací, momentální výkonnost a stav a plány týkající se
strojů, zařízení a skladových zásob,
• historické – registr všech činností týkajících se projektu, provozu a údržby daného
základního prostředku během celého období
jeho používání.
Informace lze také rozdělit podle toho,
zda se jedná o informace referenční, jež
vyžadují komplexní řízení zaváděním změn,
nebo o registry činností, tj. transakcí, což
jsou záznamy událostí a úkonů, které se již
staly, tudíž nevyžadují řízení skrze zavádění
změn.
Nehmotné prostředky jsou jednou z nejvýznamnějších složek majetku kapitálově
náročné firmy a zároveň tou nejméně doceňovanou většinou systémů řízení prostředků.
Výzkumy jasně prokazují, že nízká úroveň řízení je nejvíce rozšířená, což majitele/
provozní pracovníky každoročně zatěžuje
obrovskými náklady v podobě snížení
dostupnosti a nízké efektivity aktiv.
Naším prvním cílem
při vypracování
nového modelu řízení životního cyklu
prostředků byla
pomoc při pochopení skutečných problémů a možností
osob zodpovědných
za řízení investic
do základních prostředků.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
7
TÉMA Z OBÁLKY
.RQWU
R
Y\XæLW ORYDQp]Y
ë
tSRG
QLNX äHQt
3ĝLSUDYHQRVW
výroby
FH
]D
DOL
ãSLÿNRYë
výkon
LP
W
2S
äLYRWQtF\NOXVYêVWDYE\SRGQLNXRG]iNODGX
YN\Y
ILNDFH
t
iQ
ætY
RX Qt
S RO H
tN äN
iQ i
HG LFN
3ĝ DNW
SU
'RGi
]FHUWL
tSURYR
3LORWQ
3URVWĝHGN\
SĝHGDQp
NSRXætYiQt
3URVWĝHGHN
YHYëVWDYEč
ýDV
Zvýšení
výrobní
kapacity
iQt
D]DVWDU
ëVWDY
6SRWĝHE
ED
Modernizace
Specifikace
DP
VH]Q
URMHNW OL]DFH
EQëS
D
3RGUR OXSOiQUH
i
UL
PDWH
RG
$QDOë
]
DNDON DPRæQRV
Wt
XODFH
QiNOD Gĥ
HM
OLN
QtSĝt
YLG
DF
VWL
OHæLWR
3URMHNÿQt
SĝHGSRNODG\
3U
=MLäWč
1iÿUW
projektu
9
DK VWXS
DU Qt
P SU
RQ RM
RJ HN
UD WU
P R]
SR
ÿH
W
9\ĝD]H
Qt]S
RXætY
iQt
=iWčæ
H
+RWRYRVW
Nápad
Obrázek č. 2
Životní cyklus výstavby podniku od základu
Řízení aktiv
Po objasnění modelu prostředků můžeme
přistoupit k problému účinného řízení prostředků. Prostředky mají omezený čas používání. Z toho důvodu je pro strategii řízení
vhodnější termín řízení životního cyklu prostředků/aktiv (Asset Lifecycle Management).
Tento pojem však může vyvolávat nedorozumění. Jedná se o „řízení prostředků během
Zvýšení
výrobní
kapacity
3ĝLSUDYHQRVW
výroby
.RQWU
R
Y\XæL ORYDQp]Y
WtSRG
ë
QLNX äHQt
3LORWQ
3URVWĝHGN\
SĝHGDQp
NSRXætYiQt
ILNDFH
YN\Y
]FHUWL
'RGi
tSURYR
t
iQ
ætY
RX Qt
S ROH
tN äN
iQ i
HG LFN
3ĝ DNW
SU
Provoz
a optimalizace
3URVWĝHGHN
YHYëVWDYEč
FH
]D
DOL
ãSLÿNRYë
výkon
WLP
2S
iQt
D]DVWDU
ëVWDY
6SRWĝHE
ED
Modernizace
Specifikace
DP
VH]Q
URMHNW OL]DFH
EQëS
3RGUR OXSOiQUHD
Li
PDWHU
Projektování
DYìVWDYED
9\ĝD]
HQt]S
RXætYi
Qt
HM
OLN
YLG
DF
H
=iWčæ
VWL
OHæLWR
$QDOë
]D
DNDON PRæQRV
Wt
XODFH
QiNOD Gĥ
RG
QtSĝt
3URMHNÿQt
SĝHGSRNODG\
3U
=MLäWč
1iÿUW
projektu
9
DK VWXS
DU Qt
P SU
RQ RM
RJ HN
UD WU
P R]
SR
ÿH
W
ÔGUçED
a zdokonalování
+RWRYRVW
Nápad
Obrázek č. 3 Klíčové obchodní procesy v řízení životního cyklu prostředků
8 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jejich používání“ (stejně jako rozhodování
o osobních financích nebo výběr zdravotnických služeb dle momentální životní
etapy)? Anebo je to „řízení životního cyklu
prostředků“ (jako u strategií zaměřených
na prodloužení období užitkovosti či postupné
obměny prostředků)? V úvahu přicházejí obě
tyto možnosti, proto použití pojmu „řízení
životního cyklu prostředků“ vyžaduje
upřesnění.
Definici začneme od vysvětlení pojmu
„životní cyklus“ (lifecycle, označovaný také
jako „období používání“). Pojem „životní cyklus“ používáme také v souvislosti s různými
etapami života živých bytostí jako např. žába
nebo motýl.
Všechny žáby a motýli procházejí stejnými
etapami. „Cyklus“ znamená, že se tyto etapy
opakují u každého pokolení. Přenesení této
zákonitosti na prostředky znamená, že je
nejdříve potřeba popsat charakteristické
a klíčové stavy v „životě“ daného prostředku.
Řízení životního cyklu prostředků lze tedy
definovat jako soubor strategií řízení používaných v jednotlivých etapách životního cyklu
prostředků za předpokladu, že stejná strategie
bude použita pro každý prostředek (v dané
třídě) po dosažení určitého stavu.
Po vysvětlení pojmů bychom měli přistoupit
k vyjmenování jednotlivých etap životního
cyklu, jímž procházejí všechny prostředky
během používání. Neexistuje však univerzální
model životního cyklu, který lze aplikovat
na všechny případy. Stejně jako žáby a motýli,
také různé třídy prostředků se vyznačují rozdílnými etapami životního cyklu a vyžadují
rozdílné zacházení. Na základě životního
cyklu typického podniku vznikajícího
od základu však můžeme navrhnout jisté
obecné směrnice pro tvorbu modelů životního
cyklu prostředků.
Na obrázku č. 2 je vyobrazen životní cyklus
nově vznikajícího podniku, jenž je analogický
k životnímu cyklu člověka. „Život“ podniku
začíná jako nápad spojený s jistou možností
nebo vnitřní potřebou podniku. V mnoha
firmách existuje selekce dobrých nápadů
od špatných – v našem modelu životního
cyklu se projevuje jako „projekční předpoklady“ a „náčrt projektu“. Nápady vznikající
v těchto etapách jsou transformovány na „specifikace“, „prostředek ve výstavbě“ a konečně
„prostředek předaný k používání“, který lze
přirovnat k právě narozenému dítěti mezi
základními prostředky.
Nový podnik může být vybaven všemi
potřebnými stroji a zařízením, ale zcela jistě
Potřeby
klientů
at
ov
n
fi
De
at
lov
a
n
ko
o
Zd
Lidské
zdroje
Nehmotné
prostředky
Hmotné
prostředky
t
va
zo
aly
An
To, co je
správné
řit
Mě
není ještě připraven k výrobě. Plně připravený
bude teprve tehdy, když budou hmotné prostředky propojeny s lidskými zdroji a nehmotnými prostředky. Propojení těchto tří faktorů
vyžaduje čas a během přechodné etapy podporu projekčního/stavebního týmu. Zprvu
jsou hmotné prostředky užívány v pilotním
režimu. Zatímco si zaměstnanci zvyšují svoji
kvalifikaci, dochází ke zdokonalení postupů,
přizpůsobení systémů a certifikaci různých
prvků vybavení.
Po zvládnutí základů přechází kompletní
podnik do fáze zvyšování výrobních kapacit
cestou kontrolovaného zvyšování výroby, jež
podniku umožňuje testování své dovednosti
za stále náročnějších podmínek. Přechod
z etapy zvyšování výrobních kapacit do etapy
provozní připravenosti znamená, že fungující
podnik je konečně uznán za připravený
k plnému nasazení v obchodních záměrech
majitele/provozního pracovníka. V této fázi
je nejdůležitějším krokem optimalizace
výkonnosti podniku a udržování toho stavu
co nejdéle.
K opotřebení různých prostředků dochází
různým tempem, v souvislosti s tím vzniká
mnoho investičních projektů na bázi stávající
infrastruktury. Za pozornost stojí, že to má
vliv na všechny aspekty provozních aktiv,
včetně hmotných a nehmotných prostředků
a také lidských zdrojů. Stěny trubek a nádrží
se ztenčují v důsledku koroze, operátoři
a technici mají s přibývajícím věkem stále
méně nápadů a energie a programy preventivní údržby provozu a pro předcházení vážným poruchám přestávají být účinné. Potřebu
obměny prostředků je tedy nutno předvídat
a zohledňovat ve strategiích pro rané etapy
životního cyklu.
V určité fázi přestává být udržování výkonnosti podniku rentabilní. Z tohoto důvodu
je podnik vyřazen z provozu a stává se pro
majitele/provozního pracovníka břemenem.
Řízení prostředku v tuto chvíli vyžaduje zcela
jiné schopnosti – zabezpečení maximální
hodnoty zbývajícího vybavení, bezpečného
odstranění a využití nebezpečných odpadů
a propuštění zaměstnanců při zachování
profesionálního přístupu a standardů, jež jsou
ve společnosti přijaty.
Náš model životního cyklu sestává z 12
etap. Na obrázku č. 3 jsou rozděleny do tří
obchodních procesů, jež probíhají v každém
kapitálově náročném podniku – projektování
a výstavba, provoz a optimalizace a údržba
a zdokonalování. Poslední dva procesy jsou
často spojovány a považovány za provoz
Optimalizace
využití potenciálu
Správná
þLQQRVW
Obrázek č. 4 Strategie digitální továrny zaměřená na zkvalitnění řízení životního
cyklu prostředků
a údržbu, avšak podle našeho názoru je nejlepším řešením nezacházet s nimi samostatně.
Ačkoli lidé odpovědní za provoz mohou
podléhat stejné organizační jednotce jako
zaměstnanci údržby, jejich zájmy a cíle
nejsou totožné. Pracovníci provozu zodpovídají za používání dlouhodobých hmotných
prostředků k výrobě produktů nebo ke službám. Svoji výkonnost poměřují ve vztahu
k produktu kritérii jako množství, kvalita
a jednicový náklad. Zaměstnanci údržby
však jsou zodpovědní za zajištění připravenosti prostředků a jejich fungování v souladu
s projektovou specifikací. Jejich výkon se
měří samotným hmotným prostředkem
na základě těchto kritérií: připravenost, shoda
se specifikací, životnost apod.
Náš model tedy rozděluje provoz a údržbu
na dva procesy. Všechny ostatní činnost spojené s převáděním nápadů na reálná řešení
jsme umístili do jednoho globálního procesu
označeného jako projektování a výstavba.
Aby kvůli terminologii nedošlo k nedorozumění, je potřeba zdůraznit, že náš proces
projektování a výstavby zahrnuje veškeré
činnosti týkající se investorského plánování
a dokumentace mnoha tradičních modelů.
Tato klasifikace je odrazem způsobu,
jakým mnoho majitelů/provozních pracovníků zajišťuje okruh zodpovědnosti, a bere
v úvahu fakt, že vědomosti o projektu,
výstavbě a řízení projektů sehrávají hlavní
úlohu při hodnocení a plánování investic.
Úlohu každého z těchto obchodních procesů
určují etapy životního cyklu prostředků, jež se
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
9
TÉMA Z OBÁLKY
Logistické
služby
Služby
informatiky
Podpora
dodavatelů
Stavitelé
Dodavatelé
automatizace
\
GN
WĜH
URV
pS
RWQ
KP
1H
Lid
sk
éz
dr
oje
Obsluha a údržba
provozu
Provoz
a optimalizace
Ô
a
a zd ÔGUçE zdok GUçED
oko D
ona nal
lov
ová
ání
ní
Výrobci strojů
a zařízení
Dodavatelé
softwaru
Služby BOZP
a ochrany
životního prostředí
+PRWQpSURVWĜHGN\
Dodavatelé projektů
na klíč
Dodavatelé
produktů
pro údržbu
a opravy
Oborové podniky
a organizace pro normalizaci
Obrázek č. 5 Klíčoví externí účastníci řízení životního cyklu prostředků
vztahují na daný proces. Analogicky se rozsah
zodpovědností týká všech forem prostředků,
jež vystupují v těchto etapách, tj. hmotných
a nehmotných prostředků a lidských zdrojů.
Tradiční modely často zakládají, že proces
projektování a výstavby zodpovídá za zásobování materiály a výstavbu podniku. Náš model
však podtrhuje skutečnost, že okruh zodpovědnosti se v tomto procesu týká také řízení
veškerých informací, které vznikly nebo byly
shromážděny v těchto etapách. Jejich úkolem je zajistit náhradní díly před předávkou
k užívání, instalaci a spuštění informatických
systémů pro obsluhu a údržbu v podniku se
všemi potřebnými údaji, zpřístupnění postupů
pro provozní pracovníky a techniky údržby
v termínu, který umožňuje jejich proškolení
před předáním podniku do provozu atd.
Z obrázku č. 3 je patrné, že se okruhy zodpovědnosti v jednotlivých etapách životního
cyklu prolínají. Podtrhuje to skutečnost, že tři
popsané obchodní procesy musí být přizpůsobeny kooperaci na stejných etapách. Vyžaduje
to synchronizaci postupů, správné určení úloh
a okruhů zodpovědnosti (všechny úkoly musí
být rozděleny) a zajištění plynulého toku
informací.
Další poznámka: stejné procesy se týkají
veškerých prostředků organizace. Tento předpoklad nelze najít u tradičních modelů, jež se
soustřeďují pouze na jeden podnik. Ačkoli
některé osoby, které realizují tři zmíněné
procesy, pracují na konkrétních projektech,
neznamená to, že, že procesy samotné jsou
10 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
přiřazeny projektu nebo podniku. Jedná
se o obecné strategie firmy používané pro
každou investici do základních prostředků
a měly by být řízeny tak jako obecné firemní
programy, mimo kontext daného projektu
nebo podniku.
Má to důležitý význam pro osoby připravující program řízení životního cyklu
prostředků. Zaprvé, investice do zvýšení
výkonnosti nějakého procesu mají vliv
na veškeré existující podniky a budoucí projekty. Zadruhé, na rozdíl od jednorázových
projektů se obecné programy firmy realizují
stále a jsou také neustále zdokonalovány.
Povinností osob řídících jednotlivé procesy je
shromažďování a zpřístupňování informací
a zkušeností z jednoho projektu nebo podniku
s cílem zdokonalit činnosti v jiných projektech
a podnicích.
Digitální továrna – strategie zdokonalování
Dosud jsme hovořili o hlavních problémech
řízení životního cyklu prostředků a o klíčových prvcích, jež je nutno brát v úvahu, aby
byl program účinný. Stále však chybí jeden
prvek – strategie poukazující na nutné kroky,
jež zajišťují úspěch firmy. Má smysl pracovat
víc než jiní? Anebo je rozumnější podílet
se na něčem chytřejším, co zajistí konkurenční výhodu? Jakou kouzelnou přísadu
postrádáme?
Podle nás je touto kouzelnou přísadou
technika. Nejnovější pokroky v analytice,
modelaci a simulaci umožnily každé zainteresované osobě v každé etapě životního cyklu
prostředků měřit výkonnost, analyzovat ji
s cílem odhalit omezení a připravit optimální
úpravy. Toto je však možné pouze v případě,
že majitelé/provozní pracovníci jsou si tohoto
potenciálu vědomi, využívají jej jako způsob
na zdokonalování řízení životního cyklu
prostředků a investují do hmotných a nehmotných prostředků.
Dokonalé řízení životního cyklu prostředků
lze zajistit zavedením ověřených metod
kontinuálního zdokonalování.
V této strategii, označované jako digitální
továrna (obr. č. 4), je podle ARC Advisory
Group hlavním činitelem, jenž umožňuje
a urychluje získání modelu operační dokonalosti v oblasti neustálých zlepšení, technika.
Dokonalé řízení životního cyklu prostředků
lze zajistit zavedením ověřených metod kontinuálního zdokonalování. Díky plnému využití
potenciálu techniky se projevují rychleji než
u konkurence a udržení si pozice lídra je
možné skrze důsledné využívání v dané chvíli
nejlepších řešení v oblasti řízení dat, modelace
a simulace.
Právě nehmotné prostředky, o kterých jsme
psali dříve, obsahují veškeré informace nutné
ke zprovoznění digitální továrny. Technika,
jež se využívá k analýze a využití těchto
informací s cílem řízení životního cyklu prostředků, má mnoho podob, mj.:
• aktivní trojrozměrné modely, jež dovolují
simulaci fyzických instalací a etap zpracování
materiálu k výrobě výsledných produktů,
• trojrozměrné modely virtuální reality
podniků a vybavení, jež umožňují simulaci
činností provozních pracovníků obsluhujících
stroje a zařízení s rozhodujícím významem
a údržbářů,
• modely procesů, jež s vysokou přesností
znázorňují základní operace v podniku
a dovolují simulaci nových strategií řízení
a alternativních materiálových toků,
• on-line čidla, která neustále monitorují
výkon procesů a prostředků v reálném čase
a jež odhalují aktuální problémy a informují
o nich lokální operátory a specialisty na dálku
a rovněž automaticky iniciují regulaci procesů
s cílem stabilizovat operace, zamezit výskytu
velkých poruch a umožnit plánované prostoje
za účelem oprav a modifikací,
• komplexní analytické nástroje, jež
dovolují víceúrovňovou analýzu dat z mnoha
hledisek, srovnání různých dat pro určitý
případ, srovnání vzorců výkonnosti v dalších
obdobích, identifikaci vzorů a variantní analýzu různých scénářů údržby.
Těmto nástrojům a způsobům, díky nimž
mohou majitelé/provozní pracovníci zdokonalit řízení životního cyklu prostředků, budou
věnovány další zprávy ARC Advisory Group.
Již nyní je dostupných mnoho technických
řešení a majitelé/provozní pracovníci, kteří si
uvědomují potenciál digitální továrny, začínají
zavádět prezentované koncepce do svých
podniků. Věříme, že se tyto firmy v budoucnu
stanou lídry v řízení životního cyklu prostředků. Naproti tomu společnosti, které klady
ocení později, budou muset dohnat zpoždění.
Neuvěřitelné perspektivy
Naším prvním cílem při vypracování
nového modelu řízení životního cyklu prostředků byla pomoc při pochopení skutečných
problémů a možností osob zodpovědných
za řízení investic do základních prostředků.
TÉMA Z OBÁLKY
Dalším cílem bylo nabízení možných kroků
při zdokonalování a předávání firmám
základů ke tvorbě strategií, jež slouží ke zlepšení stávající situace. Doufejme, že tato zpráva
rozšířila vědomosti čtenářů. Nebyla by však
úplná, kdybychom se nezmínili o nákladech
a možnostech.
Většina problémů, se kterými se majitelé/
provozní pracovníci během řízení životního
cyklu prostředků setkávají, není nová ani
je neidentifikují pouze specialisté ARC
Advisory Group. Výsledky výzkumu ukazují, že firmy mohou ušetřit 2–3 % nákladů
na instalaci nebo zvýšit o několik procent
rentabilitu aktiv pouze lepším spravováním
informací o prostředcích. Při investicích
do moderních podniků v řádu miliard USD
mohou majitelé/pracovníci provozu počítat
s velkými výhodami. Příslušné kroky už
mohly být učiněny a investice do popsaných
technik nacházejí opodstatnění.
ARC Advisory Group
Poradenská společnost ARC Advisory Group mnoho let podporuje klienty v oblasti řízení životního cyklu prostředků. Výzkum v oboru ukazuje na neuvěřitelně vysoké výdaje vynakládané
kvůli špatnému řízení procesů výroby, využívání a údržby prostředků. Zároveň specialisté ARC
Advisory Group dokazují, že tradiční přístup k řízení životního cyklu prostředků nahrává neúčinným praktikám. Cílem této zprávy je zlepšení situace. Je v ní obsažená nová, plnější vize řízení
životního cyklu prostředků s poukazem na jeho úlohu v podniku a na klíčové procesy a účastníky, které je potřeba řídit. Naše koncepce předpokládá také lepší způsoby měření a kontroly
efektivnosti investic do základních prostředků.
Konec zprávy se zaměřuje na popis nové strategie řízení životního cyklu prostředků, kterou
jsme nazvali digitální továrnou. Tato strategie pojí osvědčené metody kontinuálního zlepšování,
model účinnějšího řízení informací o prostředích a obrovský potenciál nových technik analýzy,
modelace a simulace, jejichž cílem je zlepšení řízení životního cyklu prostředků.
Moderní technologie pro inženýry
Nový časopis na českém trhu od září 2012
Aktuální prosincové vydání dostupné
v digitální verzi na www.inbudovy.cz
12 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Objednejte si bezplatné zasílání
Digitální továrna vyžaduje spolehlivost
a zabezpečení
David Heinze
Siemens AG
ěhem posledních dekád byly
v průmyslovém sektoru zavedeny tři hlavní podpůrné prostředky, které podstatným způsobem
zvyšují produktivitu práce: nejprve
jsme byli svědky nástupu automatizační technologie, jako druhé v pořadí
bylo v praxi zavedeno propojení sítí
z managementu až na provozní úroveň
na základě standardů (Ethernet, TCP/
IP a ProfiNet/Interbus) a třetí prostředek umožňuje operátorovi ovládat
a sledovat zařízení prostřednictvím
operačních systémů Windows.
B
Pozn. red.: První část pojednávající
o slovním spojení "věk bezpečnosti"
naleznete v zářijovém vydání roku 2012.
Použití standardních řešení dovoluje
automatizačním systémům efektivní
propojení a data jsou užívána pro
komplexní analytické účely. Nicméně
zlepšení získaná z hlediska dostupnosti,
efektivity a produktivity musejí být
doprovázena ochranou proti napadení
na nejvyšší úrovni.
Průmyslové provozy mají očekávanou
životnost několik desetiletí. Je tomu již
dávno, kdy společnost Siemens nainstalovala v roce 1970 první přímý pohon
v portlandské cementárně ve městě
Rohrdorf v jižním Bavorsku. Ačkoli
invertor a automatizační systém byly již
několikrát modernizovány, kroužkový
motor je neustále v provozu a spolehlivě
a neúnavně dodává výkon stejně jako
před 40 lety, kdy byl dodán a poprvé
uveden do chodu. Tento úspěch svědčí
o spolehlivosti daného zařízení… společně s pravidelně plánovanou údržbou.
Lze očekávat, že nové technologické
postupy společně s vývojem sofistikovanějších výrobků se objevují každých 7 až
10 let. Toto je interval, ve kterém bude
podnik zpravidla modernizován – ať
už v zájmu větší energetické účinnosti
nebo vzhledem k šetrnějšímu způsobu
výroby vůči životnímu prostředí, kvůli
zvýšení rychlosti či snižování nákladů
anebo abychom umožnili výrobu nových
materiálů s vyšší úrovní jakosti.
Situace je ale odlišná, pokud jde
o komponenty informační technologie.
Jsou totiž náchylnější k zastarávání než
samotné průmyslové provozy. Nové
komponenty nabízející značně vylepšenou funkci jsou obecně dostupné
maximálně v rámci šesti měsíců.
Po třech anebo nanejvýš čtyřech letech
tento typ součástí nejenže dosáhl svého
amortizačního bodu z hlediska hodnoty
jako majetku, ale je rovněž technicky
zastaralý.
Složitost „novinek“
Nové operační systémy, nová periferní zařízení spolu s novými ovladači,
nový hardware s ještě větší kapacitou
paměti a vyšší rychlostí zpracování,
to vše vyvolává potřebu po roce znovu
zahájit cyklus nových investic. Pokud
zanedbáme investování do nových
součástí ve výrobním podniku řízeném
IT, brzy budeme zápasit s problémy
neprůchodnosti dat, s nedostatkem jejich
transparentnosti, se zvýšenou pracností
kvůli zdvojené práci při správě dat,
následkem čeho se zvýší potenciál nezabezpečeného podnikového prostředí.
Na první pohled se náhrada starého
zařízení za nové zdá být snadným procesem. Ovšem situace přímo ve výrobě
je daleko složitější, neboť nainstalovaná
platforma obecně zahrnuje směsici
postupně vyvíjených a rozšiřovaných
systémů, součástí a aplikací.
Celkový systém se postupně logicky
vyvíjel a bude nutné jej aktualizovat
a udržovat s omezeným přerušením
výrobního procesu. Některé elementy
jsou určitě technologicky zastaralé, ale
funkčnost celku je příliš cenná na to,
abychom dovolili změnu veškeré konfigurace. Tato přirozeně se vyvíjející směsice hardwaru a softwaru se bude obecně
skládat z několika interně vyvinutých
softwarových programů společně s hardwarovými a softwarovými složkami
různých dodavatelů, které navíc používají odlišné programovací jazyky
a programovací prostředí a budou mít
rozdílnou softwarovou architekturu.
Přechod na jiné systémy není v oblasti
výroby vůbec jednoduchým úkolem.
V průběhu let se totiž na tomto místě
nashromáždí neuvěřitelné množství
znalostí a informací týkajících se
programů automatizačních zařízení
a řídicích systémů. Zde se ve skutečnosti nacházejí odborné znalosti dané
společnosti. Jedná se o zdroj, který musí
být udržován a chráněn za každou cenu,
i když se přece jen rozhodneme přejít
na nový systém.
Pro technika je docela těžké pochopit, proč by měl zasahovat do procesu,
jenž běží dobře, zvláště když se zdá,
že náročná investice do modernizace
slouží jen k tomu, aby se vyměnil jeden
úspěšný operační systém za jiný.
Rozhodnout se pro určitý IT systém
neznamená, že jsme u konce našeho
příběhu. Dodatečné investice mohou
nakonec významně překročit částku
za originální vybavení, pokud musí
být software začleněn a udržován
ve stávající architektuře společnosti.
Všichni jsme obeznámeni s faktory,
které je nutno zvážit, když se například
chystáme koupit automobil, jejž předtím
již někdo vlastnil. Jednoduše víme, že
cena vozu nepředstavuje v té chvíli vše
podstatné a že do dané rovnice musíme
započítat dodatečné náklady, jako jsou
např. budoucí opravy.
Když se na to podíváme z této
perspektivy, můžeme IT přirovnat
k nekonečnému staveništi. Je zde dostatečný důvod, proč se majitelé podniků
přiklánějí k používání standardních
komponentů. Umožňuje jim to chránit
své investice, nezůstat pozadu vůči nejnovějšímu technickému rozvoji a vybírat
si ze širokého spektra různých výrobců.
David Heinze je marketingový
vedoucí pro průmyslové automatizační
systémy v Siemens AG.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
Asset management – moderní cesta k lepší
údržbě a využití majetku
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Úvod
Asset management (management
majetku) směřuje k integrovanému
managementu údržby, jenž zahrnuje
všechny čin nosti management u,
které určují cíle, strategie a odpovědnosti v řízení majetku a jeho údržby
a které management uplatňuje takovými prostředky jako je investiční
politika, způsoby využívání majetku,
plánování, řízení a kontrola údržby
a zlepšování metod řízení údržby
včetně ekonomických, bezpečnostních a environmentálních hledisek
s cílem:
a) provádět správnou obnov u,
modernizaci a rekonstrukci majetku
a dbát o jeho optimální využívání,
b) udržovat hmotný majetek (HM)
v provozuschopném a způsobilém
stavu a na požadované úrovni pohotovosti, efektivity, využití a jeho
optimální obnovy jako celku,
c) předchá zet vz n i k u por uch
a následujících poruchových stavů,
d) operativně odstraňovat vzniklé
poruchy,
e) s n i ž ova t e nv i r o n m e nt á l n í
dopady provozu a údržby výrobních
zařízení,
Obr. 1 Management majetku v průběhu
jeho životního cyklu
14 • únor 2013
f) zajišťovat bezpečnost provozu
a údržbu výrobních zařízení,
g) vynakládat optimální náklady
na údržbu ve vztahu k dosahované
pohotovosti a efektivnosti výrobního
zařízení,
h) vést ma nagement majet k u
a jeho údržbu k excelenci s používáním metod nejlepší světové praxe.
V asset managementu jde o interakci mezi požadavky f yzického
majetku, jeho možnostmi a strategií
jeho údržby. Management majetku
a jeho údržby má zabezpečit: způsobilost, kapacitu, pružnost a efektivnost fyzického majetku a zisk
jeho vlastníkům. Začíná se používat
i pojem Asset Integrity Management
(management integrity majetku)
[1], což představ uje pořizování,
provozování a udržování majetku
v jeho celistvosti (správně navržený
a pořízený, dobře využívaný a provozovaný, s dobře zajištěnou provozní
spolehlivostí pomocí správné údržby
při minimálních nákladech celého
životního cyklu) – viz Obr. 1.
Cílem př íspěvk u je sez nám it
odbornou veřejnost se základními
atributy a nástroji uplatňovanými
v management u majetk u a jeho
údržby.
Obr. 2 Auditované oblasti a příklad
kvantitativních výsledky auditu managementu integrity majetku a jeho údržby
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Jaké nástroje uplatňovat při řízení
majetku a jeho údržby?
Čím začít při uplatňování managementu majetku a jeho údržby
v podniku? Odpověď je jednoduchá,
je třeba provést důkladný audit (analýzu) managementu integrity majetku
a jeho údržby [2, 3]. Propracovaná
metodika auditu České společnosti
pro údržbu má desítky otázek a kritérií v deseti oblastech řízení majetku
a jeho údržby – Obr. 2.
Položte si ve svých organizacích
několik důležitých a akt uálních
otázek:
1. Uplatňujete správnou investiční
a modernizační politiku na vašem
majetku a intenzitu jeho využívání
v souladu s podnikatelskými záměry
a situací na trhu vašich produktů?
2. Máte stanovena kritéria kritičnosti vašeho majetku (strojního zařízení) a podle nich majetek rozdělen
do příslušných skupin?
3. Máte dostatečně kvalifikovaný
inženýrský a údržbářský personál
a správně nastavené kapacity interní
a externí údržby včetně optimálně
nastaveného outsourcingu?
4. Máte dostatečně propracovanou
dokumentaci majetku a jeho údržby
(pasporty, návody k obsluze, údržbě,
mazací plány, programy údržby,
technologické postupy udržování,
diagnostiky a oprav, organizační
a řídicí směrnice, záznamy apod.)?
5. V jakém rozsahu máte uplatněnu preventivní údržbu?
6. Znáte způsoby (módy) poruch
vašich kritických zařízení a jejich
prvků?
7. Znáte degradační křivky provozních parametrů (diagnostických
signálů) vašich kritických zařízení
a jejich prvků?
8. Uplat ňujet e d iag nost ickou
údržbu u kritických zařízení a jejich
prvků všude tam, kde je to technicky
možné a ekonomicky efektivní?
9. A k t u a l i z ujet e prog r a my
ú d r ž b y k r i t i c k ýc h z a ř í z e n í
na základě analýzy FMECA a RCM
a řídíte údržbu proaktivně?
10. Uplatňujete správné logistické
zásady pro řízení zásob náhradních
dílů a materiálu (NDM)?
11. K lesají va še jed not kové
náklady (celkové roční náklady
na údržbu dělené reprodukční cenou
udržovaného majetku) na údržbu, Tab. 1 Výpočet kritičnosti strojů/zařízení
stagnují nebo naopak rostou?
a jejich následná kategorizace
12. Počítáte z údajů o spolehlivosti základní charakteristiky přizpůsobovány výrobním úkolům
a zejména střední dobu provozu s cílem držet rovnováhu tak, aby
mezi poruchami a střední dobu oprav využívání majetku se blížilo 100 %,
pro kritická zařízení a jejich prvky a tím byla zajišťovaná jeho vysoká
a počítáte další ukazatele výkonnosti návratnost a rentabilita.
a efektivity údržby?
Rozhodnutí o nákupu majetku by
13. Máte aplikovanou spolehlivou, se mělo řídit analýzou nákladů jeho
účinnou a plně funkční počítačovou životního cyklu a analýzou návratpodporu procesů řízení majetku a jeho nosti investice. Z pohledu údržby
údržby?
by měly být kladeny požadavky
Umíte-li pozitivně odpovědět i na jeho spolehlivost kvantifikovana výše uvedené otázky na základě nou součinitelem pohotovosti [4].
konkrétních řešení údržby v orga- Postup plánování výrobních investic
nizaci, jste již velmi blízko nejlepší je znázorněn na Obr. 3.
světové praxi managementu údržby.
Roztřídění majetku podle jeho
Investice do hmotného majetku kritičnosti
a jeho využívání
Kritické zařízení je takové, jehož
Investice a jejich využívání je por ucha má nejvyšší potenciální
první velmi důležitou oblastí mana- dopad na spl něn í či nespl něn í
-gementu majetku a jeho údržby podnikatelských cílů organizace.
a musí vycházet z podnikatelských Kritičnost majetku má být stanovozáměrů, konceptů a plánů výroby. vána na základě multikriteriálního
Z nich musí být jasné, jaký majetek přístupu, např. s využitím hodnotící
nakoupit a jakými způsoby nákupy matice – viz Tab. 1.
financovat. Pokud jde o stávající
Kritičnost majetku (stroje/zařízení)
majetek, musí majitel v rámci podni- je dána součtem ročních nákladů
katelských záměrů a situace na trhu na neshodné výrobky Nnesh , na prevytvářet a realizovat koncepci jeho ventivní údržbu N PÚ, ročních nákladů
modernizace, rekonstrukce a obnovy. na poruchy N por a ročních odpisů
Pořizované kapacity musejí bý t Nodpis , čili
N krit = Nnesh + N PÚ + N por + N odpis
a náklady na poruchy lze vypočítat
podle vztahu
N por = Npor = Λ*(N opr + N envr +
N bezp + MTTR* sprost), kde definice
jednotlivých symbolů jsou v Tab. 1.
Obr. 3 Schéma plánování výrobních
investic
Takto vyhodnotíme každý sledovaný objekt (stroj/zařízení) v organizaci a při větším počtu položek
majetku s využitím Paretovy analýzy
rozdělíme majetek do tří skupin (A,
B a C). Nejvyšší kritičnost budou mít
položky kategorie A, střední kritičnost položky kategorie B a malou
kritičnost položky kategorie C. Je
logické, že nejvyšší pozornost operátorů a údržbářů bude věnována
položkám kategorie A a nejmenší
pozor nost položkám kategorie
C. Příklad výpočtu kritičnosti je
uveden v Tab. 1. Aplikace Paretovy
analýzy předpokládá, že organizace má desítky až stovky sledovaných položek majetku (strojů/
zařízení). Paretův zákon říká, že
ovládáme-li správně 20 % položek
majetku, ovládáme 80 % výsledku,
a to za toto třídění stojí.
Kvalifikovaný inženýrský a údržbářský personál a outsourcing
K dalším nenahraditelným zdrojům patří personál, a to jeho počet
a kvalif ikace včetně potřebného
a požadovaného výcviku. Způsobilosti, výcviku a certifikaci údržbářského personálu je ve světě věnována
velká pozornost. Mimořádně důležitá
je i motivace personálu. I v údržbě je
třeba přecházet k normování vybraných úkolů údržby a více uplatňovat
pohyblivou složku mzdy. Spoléhat se
jenom na to, že v organizaci pracuje
pouze vnitřně motivovaný a loajální
personál je dosti naivní představa,
i když se často hlásá.
Pokud jde o outsourcing údržby,
je třeba usilovat o jeho přiměřený
objem. Zbavit se 100 % veškerých
vlastních zdrojů údržby (inženýrského a tech nického personálu)
je hazard a totální krátkozrakost
managementu organizace. Za příklad stojí dosti často zmiňovaný
Baťův výrobní systém, který byl
založen pouze na insourcingu a měl
mimořádné podnikatelské úspěchy.
Položme si otázku, jaký přínos má
zvýšení produktivity práce tím, že
ekonomové vyvedou z organizace
údržbáře do externí organizace a pak
platí stejné nebo v mnohých situacích
i větší peníze za stejný rozsah a obsah
práce těmto outsourcingovaným
organizacím? Zásadně říkám, že
v údržbě outsourcinguji pouze to, co
neumím dělat, co externí organizace
udělají rychleji, levněji a kvalitněji
a na co nemám vlastní kapacity
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
15
TÉMA Z OBÁLKY
(odstávky velkého rozsahu, havárie,
mimořádné události apod.). Odmítám outsourcingovat management
a inženýrství údržby (know how)
a technické pracovníky (dělníky),
jejichž časový fond dokáži plně
využít a jejichž výcvik nevyžaduje
neú měr né náklady. Rozhod nutí
o outsourcingu výrazně ovlivňuje
ekonomiku údržby i celkové náklady
organizace a mělo by být prováděno pouze na základě důkladné
nákladové analýzy a nikoliv pouze
na základě politického rozhodnutí.
Dokumentace majetku a jeho
údržby
Několi k poz ná mek ke čt v r té
otázce: Normovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008
v y ž a duje, aby byla st a nove n a
dokumentace včetně příslušných
záznamů. Tato dokumentace spoluvytváří systém jakosti, přispívá
k jeho uplatnění a udržování a zajišťuje účinnou podporu efektivního
fungování procesů organizace. Toto
v plné šíři platí i pro údržbářské procesy v organizaci. Organizace mohou
zvážit přijetí mezinárodní normy
ČSN EN 13460 Údržba – Dokumenty
pro údržbu [5]. V této normě jde
o požadavky spíše maximalistické,
nicméně přínosné pro vedení správné
dokumentace. Organizace mohou
porovnat již zavedenou dokumentaci
s dokumentací normovanou a využít
tyto náměty pro zlepšování systému
jakosti v údržbářských procesech.
Dokumentace systému managementu jakosti v údržbě je rozdělena
do dvou skupin:
• Te c h n i c k á d o k u m e n t a c e ,
která musí být dodávána s objektem
nejpozději ještě před tím, než bude
objekt připraven k uvedení do provozu, aby byla zajištěna jeho údržba.
• Dokumentace informací, které
musejí být zavedeny v etapě provozu
objektu (výrobního zařízení), aby
byly zajištěny požadavky na údržbu.
Základní pracovní příkazy v procesech údržby musejí obsahovat
odpovědi na tyto zásadní otázky:
1. Jaký úkol má být vykonán?
2. Na jakém objektu má být údržbářský úkol vykonán?
16 • únor 2013
3. Kdy má být údržbářský úkol
vykonán?
4. Jak má být údržbářský úkol
vykonán?
5. Jaké nářadí, náhradní díly
a materiál bude potřebovat údržbář k vykonání údržbářského
úkolu?
6. Jaká bezpečnostní opatření
musí být přijata, zabezpečena
a dodržena?
7. Kdo má údržbářský úkol
vykonat?
8. Za kolik má být údržbářský
úkol vykonán?
Základní záznamy o procesech údržby musejí obsahovat
zejména skutečné údaje a dosažené výsledky z průběhu plnění
údržbářských úkolů v návaznosti
na 8 výše uvedených otázek a dále
záznamy o výsledcích analýz
spolehlivosti, FMECA (Analýza
způsobů a kritičnosti následků
poruch), RCM (Údržba zaměřená
na bezpor uchovost), FR ACAS
(Analýza hlášení o por uchách
a systém nápravných opatření),
RCFA (Analýza kořenových příčin poruch), ABC analýzy apod.
Počítačová podpora v oblasti
dok umentace majetk u a jeho
údržby je v současné době zcela
nezbytná a přínosná.
Uplatňování preventivní údržby
V této oblasti jde předevší m
o nastavení poměr u preventivní
údržby k celkové údržbě a v rámci
preventivní údržby jde o optimální
nastavení poměru periodické a diag nost ické ( predi k t iv n í) úd r žby
a všude, kde je to možné, je třeba
uplatnit požadavek na proaktivní
údržbu (údržba jdoucí po příčinách
poruch a eliminující tyto příčiny
a nikoliv pouze následky). Při uplatňování managementu majetku a jeho
údržby je třeba zvážit i zařazení
požadavků na uplatnění r ůzných
nástrojů na podporu managementu
údržby a metod údržby, jako je
metoda analýzy způsobů a důsledků
poruch (FMEA), metoda analýzy
z působů a k r itičnosti násled k ů
poruch (FMECA) a analýza rizik [6],
Ishikawův diagram analýzy příčin
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Obr. 4 Princip statistické optimalizace
a uplatňování preventivní údržby (t1 –
doba do poruchy, tp – interval údržby,
S0 – počáteční hodnota diagnostického
signálu, S1 – hodnota diagnostického
signálu při poruše, Sp – hodnota diagnostického signálu pro obnovu)
Obr. 5 Preventivní údržba v konceptech
údržby strojů a zařízení
různých jevů, Paretův diagram, ABC
analýza, metoda údržby zaměřené
na bezporuchovost (RCM), metoda
komplex n í produ k t iv n í úd r žby
(TPM) apod.
Uplatňovat preventivní údržbu
znamená především řídit se principy, které vyplývají z principu
statistické optimalizace preventivní
údržby, který je znázorněn na Obr.
4 a na Obr. 5. Kritériem pro volbu
systému údržby jsou průměrné jednotkové náklady na provoz a obnovu
objektu. Vždy by měla být měřena
a vyhodnocována efektivita preventivní údržby – jak periodické, tak
i diagnostické (prediktivní) podle
nákladového kritéria.
Způsoby (módy) poruch kritických zařízení a jejich prvků
Máme-li vytvářet správné prog r a my úd r žby majet k u obecně
a strojů a zařízení zvláště, musíme
z nát neje nom z pů soby (módy)
Obr. 6 Vzory intenzit poruch podle Nolana and Heapa z oblasti letectví
poruch, ale i průběh intenzit jejich
poruch (vzorů poruch). Na Obr. 6
jsou uvedeny typické průběhy intenzit poruch nazývané vzory intenzit
poruch (Failure Patterns) [1].
Identifikace těchto vzorů intenzit
poruch by měla být součástí analýzy
RCM a je důležitá pro volbu správné
koncepce údržby, tedy zda nechat
objekt pracovat do poruchy, nebo
uplatnit preventivní periodickou,
nebo diagnostickou údržbu. V organizaci je třeba zjistit (s využitím
sběru dat o spolehlivosti zařízení)
konkrétní vzor y intenzit por uch
strojů a zařízení a jejich pr vků
a seřadit je pomocí Paretovy analýzy
podle četností výskytu a věnovat
přednostně pozornost vzorům intenzit poruch s největší četností.
Degradační křivky provozních
parametrů (diagnostických signálů) kritických zařízení a jejich
prvků – diagnostická údržba
V koncepci systémů údržby platí,
že všude tam, kde je to ekonomicky
účelné a výhodné se má hledat možnost uplatnění prediktivní údržby,
která je založena na sledování provozních parametrů (diagnostických
signálů). Zpracované průběhy parametrů vytvářejí tzv. PF křivky, kde
symbol P vyjadřuje bod na křivce,
v němž je možné pozorovat nežádoucí změnu parametru – počátek
vzniku zatím potenciální poruchy
a symbol F značí bod, ve kterém již
došlo k reálné poruše – Obr. 7 a 8.
Obr. 7 schématicky znázorňuje požadavky na údržbu v různých oblastech
PF křivky. Na Obr. 8 je také schématicky znázorněn vliv precizního
Obr. 7 PF křivka a oblasti různých
koncepcí údržby a průběh pravděpodobnosti poruchy při údržbě po poruše
(upraveno podle Ricky Smith [1])
Obr. 9 Proaktivní procesní model managementu údržby (upraveno podle
Ricky Smith [1])
dispozičního života to bude prediktivní diagnostická údržba. Rozhodovací kritérium lze získat pouze
na základě sběru dat a výpočtů příslušných jednotkových nákladů.
Obr. 8 PF křivky provozního parametru
a vliv precizní údržby na jejich průběh
(podle Ricky Smith [1])
udržování (čištění, mazání, prohlídky, seřizování, výcvik personálu, jeho motivace apod.) na posun
těchto bodů (prodloužení užitečného
života).
Na léh avo st ú d r žby (ob nov y)
v oblasti zhoršujícího stavu PF křivky
je dána nejenom pravděpodobností
poruchy F (t), ale také třídou kritičnosti zařízení (A, B nebo C) nebo
zcela individuální kritičností.
Výběr správné koncepce (systému)
údržby kontrolujeme pomocí jednotkových nákladů na provoz a obnovu
sledovaných strojů nebo zařízení
a jejich prvků. Optimální údržba
objektu podle Obr. 5 bude taková,
která bude vykazovat nejnižší jednotkové náklady na provoz a obnovu
tohoto objektu. Z uvedeného vyplývá,
že nelze předem označit nejlepší
koncept údržby. V některých situacích může být nejvýhodnější údržba
po por uše, v jiných podmínkách
preventivní periodická údržba a při
nízkých nákladech na diagnostiku
a při vysoké spolehlivosti předpovědi
Programy údržby kritických
z ař í z en í na z á k l adě ana l ý z y
FMECA a RCM a proaktivní řízení
údržby
Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je metoda pro vypracování a zavedení programu údržby,
který umožní účelně a účinně dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti
a pohotovosti výrobního zařízení, a je
určena k tomu, aby vedla ke zlepšení
celkové bezpečnosti, pohotovosti
a hospodárnosti provozu. Princip
metody RCM vychází z metody
FMECA a lze jej vyjádřit v několika
bodech:
a) def inují se hranice systému
(stroje nebo zařízení) a/nebo subsystému (částí stroje nebo zařízení),
b) definují se funkce každého systému a/nebo subsystému,
c) i d e n t i f i k u j í s e f u n k č n ě
v ý z na m né pr vk y ( FSI – např.
vybrané součásti, strojní podskupiny
nebo skupiny, části zařízení, objekty
apod.),
d) identifikují se příslušné příčiny
poruch funkce funkčně významných
prvků (FSI),
e) předvídají se následky těchto
poruch a pravděpodobnosti jejich
výskytu,
f) používá se strom logického rozhodování ke kategorizaci následků
poruch FSI,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
Obr. 10 Obecný postup analýzy a řízení zásob
NDM
Obr. 11 Řízení zásob NDM při údržbě (opravě)
strojů a zařízení (SaZ) po poruše
g) ide nt i f i k ují se p ou ž it el né
a efektivní údržbářské zásahy (operace), které tvoří počáteční program
údržby,
h) jestliže nelze identif ikovat
žádné použitelné a efektivní údržbářské zásahy, potom se daný prvek nebo
proces přepracuje,
i) zavede se dynamický program
údržby, kter ý vyplývá z r utinní
a systematické aktualizace počátečního programu údržby a z jeho revizí
pomocí sledování, sběru a analýzy
dat z provozu.
Aby se správně stanovené prog ramy úd r žby majet k u dost aly
do reálných procesů údržby v organizaci, je třeba vytvořit plně funkční
prostředí managementu majetku
a jeho údržby na principu proaktivního přístupu – viz Obr. 9.
Logistické zásady pro řízení
zásob náhradních dílů a materiálu
(NDM)
Post up př i apli kaci obecných
metod a zásad řízení zásob NDM je
na Obr. 10. Vlastní princip výpočtu
základních parametrů řízení zásob
je znázorněn na schématech jednak při údržbě a opravě po poruše
(Obr. 11) a jednak při plánované
údržbě a opravě (Obr. 12). K řízení
zásob NDM se také
používá metoda
sporadické poptávky
(bootstraping).
Ukazatele výkonnost i a úči nnost i
údržby
Měřen í v ýkonnost i a ú či n no st i
výrobního zařízení
a údržby umožňuje
ověřování výsledků
a dopadů všech opatření v oblasti management u majetk u
a j e h o ú d r ž b y.
V tomto ma nage ment u úd r žby má
být vymezen okruh
klíčových ukazatelů
výkonnosti a účinObr. 12 Řízení zásob NDM při plánované údržbě (opravě) strojů nosti údržby v návaznost i na ekonom i k u
a zařízení (SaZ)
18 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
údržby, infor mační technologie,
uplatňování benchmarkingu měření
efektiv nosti v ý robních zař ízení
apod. Názornou metodiku výpočtu
ukazatelů výkonnosti managementu
majetku a jeho údržby lze nalézt
v nor mě EN 15341 [7]. Několik
ukazatelů z chemického průmyslu
(úspory jsou zjištěny z pěti společností podle Ricky Smith) je uvedeno
v Tab. 2.
I n for m a č n í t e ch nolog ie ( I T )
ve výrobě a údržbě patří do dlouhodobé podpory managementu majetku
a jeho údržby, neboť pořizovací
náklady jsou vysoké a přínosy závisejí na pečlivém uvážení a výběru
nak upované infor mační technologie včetně softwar u a zejména
na důkladném zmapování informačních toků a skutečné potřeby
jednotlivých dat. V dlouhodobém
managementu nesmějí chybět zdroje
nejenom na pořízení a implementaci,
ale zejména pro trvalé udržování
a aktualizování IT. Zdá se, že SAP
PM a Maximo hraje významnou roli
i nadále, objevuje se Infor EAM ASE.
V ČR je aplikace výkonného komerčního SW pro management údržby
stále ještě nízká.
Závěr
1. Správný management hmotného
majetku a jeho údržby je management
integrální (globální), který v sobě
zahrnuje všechny prvky moderního
systému managementu hmotného
majetku, výroby a údržby včetně
managementu jakosti, bezpečnosti
a životního prostředí a umožňuje
dosahovat nejvyšší efektivnost kapitálu (investic) v širším slova smyslu
a v užším pojetí nejvyšší poměr mezi
efektivitou (pohotovostí) výrobního
zařízení a náklady na údržbu [9].
2. Poznat mezery mezi současným
stavem a excelencí není tak obtížné,
jako nalézt řešení k jejich odstranění. Je velmi důležité znát všechny
nástroje managementu majetku a jeho
údržby, ale ještě důležitější pro každou organizaci je vědět, který nástroj
by měl být aplikován a proč, kdo by
to měl udělat, jak a za kolik.
3. Každá organizace musí vzít
v úvahu obecný model excelence
managementu majetku a jeho údržby
při prvních úvahách, ale v konkrétním
řešení jej nesmí brát jako automatický
standard se slepou důvěrou a jako
módní výstřelek. Návrhu řešení musí
předcházet správná identifikace problémů nejlépe s využitím důkladného
auditu tak, aby platilo, že reálným
podmínkám odpovídá reálné řešení.
Návrh nového řešení musí být dokumentován tak, aby byl specifikován
současný a navrhovaný stav s posouzením nákladů, aktuálnosti řešení,
rizik a výnosů jednotlivých variant
řešení.
4. Vzdělávejte, trénujte a motivujte
pracovníky údržby s cílem dosahování světové excelence.
5. Odměnou za dobré řešení pro
manažera majetku a údržby je spolehlivá a efektivní výroba a následně
osobní pohoda umožňující včasné
návraty domů z práce a příjemné prožitky se svými blízkými – to snad stojí
za trochu prvopočáteční námahy.
Použitá literatura
[1] Smith, R.: Asset Integrity: What
to do after economic crisis, GP Alleid
LCC, Merelbeke, Belgium, 2009.
[2] Grenčík, J., Legát, V.: Audit and
Benchmarking – Tools to develop
Maintenance Strategy. In: Sharing
Knowledge and Success for the Future.
Congress reports of 18th WORLDCONGRESS of MAINTENANCE,
20.–22. June 2006 Basle/Switzerland.
s. 543–548. ISBN 978-3-9523151-01.
[3] Legát, V.: Audit jakosti managementu údržby. In: Sborník konference
JAKOST-Quality 2004 25.– 26. 5.
2004, DTO Ostrava, s. B10 –B16.
ISBN 80-02-01645-9.
[4] Müller, M.: Sustainable Cost
Reduction with high Equipment
Availability. In: Sharing Knowledge
and Success for the Future. Congress
reports of 18th WORLDCONGRESS
of MAINTENANCE, 20.–22. June
2006 Basle/Switzerland. ISBN 978-39523151-01. s. 407–412.
[5] ČSN EN 13460 Údržba – Dokumenty pro údržbu.
[6] Pačaiová, H.: Procesy riadenia
rizík v údržbe. In: Národné fórum
údržby 2008: 27.–8.5.2008. Vysoké
Tatry, Štrbské Pleso, hotel Patria:
zborník prednášok. Žilina: EDIS –
vydavateľstvo ŽU, 2008. ISBN 97880-8070-851-1. s. 151–58.
[7] EN 15341:2005 Maintenance –
Mai ntena nce Key Per for ma nce
Indicators.
[8] Campbell, J., D.: UPTIME –
Strategie for Excellence in Maintenance Management. Produktivity
Press, Portland, Kreton 1995, ISBN
1-56327-053-6.
[9] Legát, V., Jurča, V., Hladík,
T.: Money Centered Maintenance.
In: Conference proceedings Euromaintenance 2004, AEM, 11.–14. 5.
2004 Barcelona, s. 239–250.
Autor článku je předseda České
společnosti pro údržbu (ČSPÚ).
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
19
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Vzdělávání a rozvoj
Sedm kroků, které zajistí, že vaši pracovníci přispějí k růstu vaší společnosti.
Jeff Shiver, CMRP
Aladon Network RCM2
V
posledních letech jste možná
vy, jako ostatně mnoho jiných,
čelili dvousečnému meči
s ohledem na vyhledávání
nebo rozvoj pracovníků s řemeslnými
dovednostmi a znalostmi potřebnými
pro vaši organizaci. Když se na to podíváme z perspektivy personalisty, tak
jste možná museli prozkoumat více než
stovku životopisů, než se vám podařilo
najít jednoho kandidáta, kterého by stálo
za to pozvat na pohovor.
Pro jednu společnost, která stavěla
novou provozovnu, byl tento boj o nové
zaměstnance skutečně vyhrocený,
jelikož vedoucí údržby nebyl schopen vybrat v dané lokalitě jediného
schopného pracovníka. Druhou stranu
ostří meče představuje ta skutečnost,
že během období ekonomické recese
to byly právě položky na vzdělávání
20 • únor 2013
a cestovné, které byly jako první osekány a zredukovány.
V současné době, kdy ekonomika
vykazuje známky oživení, roste počet
nově otevřených výrobních podniků
a do důchodu odchází generace z dob
populační exploze a společnosti jsou
proto nuceny opět rozvíjet řemeslné
dovednosti a znalosti svých zaměstnanců. Zde vyvstává otázka, zda víte,
jakým způsobem přistupovat ke vzdělávání, k výchově a rozvoji tak, abyste
maximalizovali výnos svých investic.
Nejdříve si musíte zodpovědět otázku:
Na jakou úroveň je zapotřebí je vyškolit?
Někteří jednotlivci v rámci organizací
mě ohromují prohlášeními typu „ačkoli
je vyškolíme, přesto odejdou“. Jednoduše kontruji a ptám se: „A co se stane,
pokud je nevyškolíme a oni zůstanou?“
Bezpochyby z perspektivy výnosu
vložených prostředků se musíte utkat
s rolí, kterou vaše společnost hraje
na místním trhu. Na současných soutěživých trzích, jako je Houston, nejsou
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
některé organizace schopny konkurovat těm větším, co se týče výše platu
a vyplácených benefitů. Menší společnosti jsou často přinuceny přibrat méně
zkušené jedince a následně je vzdělávat.
Jakmile daní jedinci dosáhnou určité
úrovně znalostí, přecházejí často k větším společnostem. V těchto prostředích
by se měla úroveň rozvoje nových
zaměstnanců omezit na specifické
základní potřeby organizace za účelem
maximálního zisku z prostředků vynaložených na jejich vzdělávání.
Kromě toho můžeme často slyšet
názory, jež doporučují, aby zkušený
pracovník odcházející do penze zůstal
ještě o rok až dva déle, aby za tuto dobu
mohl přenést všechny své dosavadní
znalosti a dovednosti na nově příchozí
zaměstnance. Jeden moudrý manažer
podniku reagoval na podobné názory
těmito slovy: „Tomuto zkušenému
pracovníkovi, který nám odchází
do penze, trvalo 20 až 30 nebo i více
let, než dosáhl dané úrovně zkušeností.
Opravdu věříte tomu, že je schopen
převést všechny tyto své znalosti
a zkušenosti během dvou let nebo
i méně, zvláště v nestrukturovaném
a typicky reaktivním prostředí? Je mi
líto, ale není to možné.“
Stavíme na zkušenostech
Jakým způsobem můžeme tedy vybudovat silné, pulzující pracoviště z hlediska řemeslných schopností a znalostí?
Zde předkládáme „cestovní mapu“,
která je sestavena na základě zkušeností
a kolektivních znalostí mnoha zkušených pedagogů a instruktorů.
Nejdříve musíme přesně pochopit, co
vlastně potřebujeme vědět z hlediska
znalostí a dovedností. Pokud máte
k dispozici kvalitní CMMS/EAM data
(většina je nemá), dokážete vyhodnotit
uplynulou pracovní historii. V opačném
případě můžeme požádat techniky, aby
nám sdělili, jaké dovednosti a znalosti
jsou nezbytné pro dosažení úspěchu,
ale může se stát, že spousta potřebných
dovedností nám uteče a navíc se budou
vzájemně překrývat, takže bude zapotřebí je vytřídit.
Další metodou je vytvoření databáze
otázek typu „Pracujete na odváděčích
kondenzátu?“ atd. Viděl jsem databáze,
které obsahovaly 600 až 800 otázek.
Jestliže zvolíte tento způsob, můžete
spolupracovat s reprezentativní skupinou techniků a strávit den nebo dva
procházením těchto otázek.
Pokud se pokoušíte změnit zažitou
kulturu dané společnosti, mohli byste
strávit další den až dva s manažery
a nadřízenými, abyste získali jejich
názor na to, co vyžadují od pracovníků, a tím by ve společnosti začala
fungovat koncepce uplatnění více
řemesel a dovedností na jednoho
pracovníka. Je-li to nezbytné, budete
potřebovat dodatečný čas pro dosažení
kolektivní dohody mezi výše uvedenými skupinami. Další částí této první
fáze je seřazení každého z vybraných
úkolů do následujícího vzorce priorit:
• Frekvence: Jak často vykonáváme
daný úkol? Denně, týdně, měsíčně?
• Kritičnost daného úkolu: Jak
důležitý je daný úkol?
• Kdy je daný úkol požadován: Kdy
musíte mít dovednosti pro provedení
tohoto úkolu? Od samého začátku, za 3
měsíce, za 6 měsíců či až za rok?
Pomocí tohoto procesu hodnocení
můžeme stanovit dvě až čtyři úrovně
znalostí a dovedností, které mohou být
později využity v případě koncepce
vyplácení odměn za výši znalostí
a dovedností.
Nyní, když jsme pochopili, co
můžeme očekávat z hlediska znalostí
a řemeslných dovedností, můžeme přejít
k druhému kroku: ohodnocení. Z hlediska ohodnocení se netážeme, jaký byl
přínos daného řemeslného pracovníka
pro organizaci za posledních 10 až 25
let. Jednoduše se snažíme pochopit,
na jaké úrovni znalostí a dovedností
se každý pracovník nachází, abychom
poté mohli řádně investovat do vhodného programu vzdělávání u každého
z nich. Uvedu příklad: Raději než abyste
posílali každého pracovníka na školení
ohledně montáže ložisek, máte možná
několik pracovníků, kteří jsou v této
oblasti nejen zběhlí, ale navíc jsou
schopni poradit si i při odstraňování
základních poruch na elektrických
zařízeních.
Když provádíte ohodnocení, důrazně
doporučuji, abyste užívali tyto informace pro rozvoj třetího kroku, který
představuje individuální plány rozvoje
pro každého zaměstnance. Neužívejte
tohoto ohodnocení jako nástroje, pomocí
něhož budete posuzovat výši platu či
odměn. Ještě jednou opakuji, že chceme
tímto pouze porozumět, jak na tom jsou
naši zaměstnanci právě teď, získat tzv.
časový snímek, abychom mohli vytvořit
individuální plány rozvoje.
Rovněž důrazně doporučuji, abyste
využili služeb nezaujaté třetí strany,
když budete provádět ohodnocení,
abyste získali individuální plán rozvoje
pro každého řemeslného pracovníka
na základě předem dohodnutého vzorce
priorit znalostí a dovedností. Pouze třetí
strana by měla být schopna správně
vyhodnotit skóre získané během ohodnocení a seřadit pracovníky do dvou až
čtyř úrovní znalostí a dovedností.
Z pohledu personalisty dané společnosti nebudete chtít znát skóre jednotlivých pracovníků ani se nebudete
pokoušet je řadit do zmíněných dvou
až čtyř úrovní. Právě tato třetí strana
by měla vytvořit tabulku, v níž bude
uvedeno relativní hodnocení každého
jednotlivého pracovníka pro každou
oblast dovedností, jež byly hodnoceny.
Resumé bude doručeno každému hodnocenému v zapečetěné obálce. Pokud
si pracovníci tyto informace mezi sebou
sdělí, je to jejich svobodná volba. Vše,
co z této fáze potřebujete, je získat individuální plán rozvoje.
Nastavte plán
Od plánu rozvoje se přesouváme
ke čt vr tému k rok u, kter ý spočívá v nastavení plánu vzdělávání
na základě vašich schopností investovat do pracovníků. Některé organizace
používají počet tréninkových hodin pro
určení úrovně svých investic s tím, že
80 hodin ročně představuje standard
pro většinu organizací. Jiné organizace na to používají procenta ze svých
rozpočtů, což se pohybuje někde mezi
4 % až 15 %.
Na základě omezení musíte nyní
vytvořit plán, jenž se zabývá všemi
úrovněmi dovedností a stupni znalostí,
které jste předtím identifikovali. Plán
by měl být zveřejněn a aktualizován.
Zatímco se mnozí zaměřují na intenzivní tří- až pětidenní školení, není
dobré přehlížet i jiné způsoby. Mnoho
výrobců poskytuje několikahodinová
bezplatná školení související s daným
produktem. Bude zapotřebí, abyste se
s daným zástupcem setkali předem,
abyste si ujasnili program a zaměřili se
na podstatu věci.
Dalším nástrojem může být 20ti
až 30minutové školení pod vedením
kvalifikovaného pracovníka, jenž se
pokaždé věnuje krátkým tématům
z praxe, jako je např. vzájemné seřizování řemenic, ustavování hřídelí
pomocí laseru nebo používání měřidel
při napínání řemene. Něco takového
by se rovněž mělo objevit ve vašem
tréninkovém plánu. Kromě školení,
která každý jedinec absolvuje v rámci
řízení lidských zdrojů, využívejte
individuální zakázky vaší společnosti
za účelem zvyšování úrovně znalostí
a dovedností plus skutečné hodiny
věnované výcviku. Jako součást hodnocení výkonnosti a pokračujícího
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
21
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
plánování rozvoje si můžete zkontrolovat historii pracovních objednávek
s cílem určit počet hodin školení
a jejich obsah, které každý zaměstnanec obdržel v průběhu roku.
Až dosud jsme se soustředili
na nástroje. Nyní musíme dát nástroje
bokem a zaměřit se na samotné učení,
což představuje pátý krok. Pokud jste
ředitel, máte zodpovědnost zajistit každému jednotlivci vhodné prostředí pro
učení. Provádět výcvik na místě, odkud
je daná osoba, která se školí, neustále
odvolávána, je frustrující jak pro ni, tak
i pro samotného školitele.
Já doporučuji zvážit výběr vhodných
lokalit pro pořádání školení, např. hotelovou zasedací místnost. Poté, co daný
pracovník absolvuje školení, měly by
se změnit nároky na jeho odvedenou
práci, aby měl příležitost aplikovat to,
čemu se během školení naučil. Buďte
připraveni i na to, že se můžete dočkat
selhání svých koncepcí, zvláště když
přijde na placení.
Pokud jste ředitel, máte
zodpovědnost zajistit každému jednotlivci vhodné prostředí pro učení. Provádět
výcvik na místě, odkud je
daná osoba, která se školí,
neustále odvolávána, je frustrující jak pro ni, tak i pro
samotného školitele.
Například jedna organizace použila
koncept zvaný sekundární dovednosti,
aby povzbudila své pracovníky k tomu,
aby se naučili, jak pracovat na zařízeních v jiné oblasti. Za to, že si někdo
osvojil tyto sekundární dovednosti
a znalosti, dostával ke své hodinové
sazbě 50 centů navíc. Po těchto pracovnících nikdo v té době nepožadoval, aby
aplikovali nabyté zkušenosti. Teprve
později, přibližně po 3 až 5 letech,
když inkasovali mimořádné odměny
za každou odpracovanou hodinu
v té době. Když je vedení podniku
nakonec požádalo, aby uplatnili své
22 • únor 2013
Sedm kroků vzdělávacího
programu
1. Zjistěte, čeho je třeba
vzděláním dosáhnout
2. Proveďte ohodnocení dané
práce či řemesla
3. Vytvořte individuální plány
rozvoje
4. Nastavte plán vzdělávání
5. Garantujte učení
6. Vytvořte parametry nebo
klíčové ukazatele výkonnosti
7. Zajistěte zpětnovazební
smyčka neustálého zlepšování
nabyté znalosti a dovednosti v těchto
oblastech, začali protestovat, jelikož
u některých zařízení došlo během této
doby k podstatným změnám. Když jste
konfrontování s vysokými náklady
za pořádání konferencí či kurzů, použijte koncepci interních lektorů.
Vybudujte „smyčku“ vzdělávání
Požadujte po zaměstnancích, kteří
se zúčastnili kurzu, aby po návratu
uspořádali prezentaci a vzdělávali
ostatní. Výhodou toho je, že účastníci
kurzu znají dopředu očekávání, která
jsou na ně kladena, a věnují školení
velkou pozornost, na rozdíl od těch,
kteří celý den jen polehávají na pláži
a vrátí se ke konci, aby si vyzvedli prezenční certifikát. Tato koncepce rovněž
dovoluje maximálně využít investice
do vzdělávání a dobře funguje u těchto
typů vzdělávacích seminářů.
Dovolte, abych pronesl slova
varování: Může být pro vás velmi
lákavé kopírovat si materiály získané
na drahém vzdělávacím kurzu, avšak
uvědomte si, že používání těchto autorských materiálů je neetické a nelegální.
Může vás to nakonec vyjít velmi draze.
Kdykoli to je možné, vyžadujte
od školitelů vystavení osvědčení,
které potvrdí vaše investice do zvyšování znalostí a dovedností vašich
pracovníků. Existují četná osvědčení
v oblasti monitorování stavu strojů
(např. problematika mazání, vibrací,
infračerveného záření), jakož i v dalších oblastech.
Do této chvíle jste stanovili požadavky vaší organizace, provedli
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ohodnocení, vytvořili individuální
plány rozvoje, nastavili plán školení
a vzdělali jste vaši skupinu. Šestý krok
zahrnuje vytvoření parametrů nebo
klíčových ukazatelů výkonnosti, které
ověří výnos vynaložených prostředků
(ROI) na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. S trochou přemýšlení byste
měli být schopni provázat zvýšenou
výkonnost přímo s účinností vašich
vzdělávacích aktivit.
Pro začátečníky je snadné sledovat prodlouženou střední dobu mezi
poruchami (MTBF). Další způsob
představuje měření oprav, k nimž
dochází do 30 nebo 60 dní po zásahu
projektového manažera.
Nyní se dostáváme k sedmému
a finálnímu kroku: zpětnovazební
smyčka neustálého zlepšování. Měli
byste neustále vyhodnocovat současný
stav. Všechny neúspěchy a selhání,
na než narazíte, by měly projít procesem, který analyzuje hlavní příčinu
problémů. Pokud je proces vzdělávání
identifikován jako možná příčina,
je zapotřebí, aby byly dle potřeby
přezkoumány a změněny požadavky
na vzdělávání, včetně vzorce priorit.
Navíc jsme-li poháněni různými
neúspěchy, měla by se nová zařízení
a metody vyhodnocovat a začleňovat do procesu vzdělávání. Pak je
zapotřebí, aby probíhající proces
vyhodnocování znalostí a dovedností
následovaný vzděláváním a aplikací
dovedností stále zůstával na samém
vrcholu našeho zájmu.
Pomocí těchto sedmi kroků nejenže
rozvinete koncepci rozvoje znalostí
a dovedností vašich současných pracovníků, ale budete se lépe orientovat
v tom, jaké dovednosti vyhledávat při
najímání externích kandidátů. Navíc
budete znát vstupní nároky na znalosti
a dovednosti, které jsou požadovány
u zájemců o program odborného vzdělávání. Program odborného vzdělávání
představuje progresivní způsob vzdělávání, který mohou využívat vaši operátoři mající značný potenciál a kteří
již jsou obeznámení s vaším podnikem
a zařízením.
Jeff Shiver, CMRP, pracuje pro společnost Aladon Network RCM2.
Obchod s bílým masem.
Neodsuzujeme… Zefektivňujeme!
AUTOMATIZACE, MODERNIZACE A ÚDRŽBA
V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU 2013
17. dubna 2013, Tennis Club Prostějov
Současnost i budoucnost modernizace, automatizace a bezporuchového chodu
provozů firem z potravinářského průmyslu.
Vstup na konferenci pro technický personál potravinářských provozů
ZDARMA!
W W W. K O NF E R E N C E - T MI . C Z
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Stlačený vzduch
Najděte jeho úniky, snižte tlak a měřte dosažené výsledky.
Mark Krisa
Ingersoll Rand
polečnosti se často potýkají s problémem identifikace nejlepší praxe
v rámci úspor energií u systémů stlačeného vzduchu. Nejčastěji hodnotí
výsledky, kterých dosáhly jiné společnosti při
uvádění osvědčených postupů do praxe. Bez
výjimky jsme každý měsíc svědky nového
sortimentu technických objevů, které se
pokoušejí inspirovat spotřebitele stlačeného
vzduchu pomocí odborně prověřených tajemství vedoucích k úspěchu.
Jako organizace prověřila společnost
Ingersoll Rand již tisíce systémů po celém
světě. Běžně spolupracujeme s nadnárodními
společnostmi s cílem rozvíjet a realizovat
strategie určené pro zvyšování úspor energií
a zároveň vylepšit provozní kvalitu, spolehlivost a produktivitu. Díky těmto zkušenostem
a souvisejícím výsledkům jsme identifikovali,
co se zdá být „nejlepší praxí“ v oblasti stlačeného vzduchu.
Pro účely sestavení žebříčku kvality či
významu jakéhokoli výrobku nebo služby
je běžné používat členění ve smyslu: dobré,
lepší, nejlepší. To poslouží jako vodítko, když
budeme posuzovat snadno proveditelná opatření vedoucí k úsporám energie.
S
Najděte úniky
První „dobrá praxe“
je
j zcela evidentní:
snižte množství stlačeného vzduchu v souvislosti s úniky. To je
opatření na úspor u
energie, které obvykle
provádí
organizace,
p
aniž by musela využívat služeb specializovaného poskytovatele
služeb. Teoreticky by
to mělo být snadné,
protože
stanovení úniku
p
nevyžaduje mimořádné
dovednosti nebo investiční náklady.
Ultrazvuková
zařízení, umožňující
det ekci net ě snost í
a úniků, jsou na trhu
24 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
k dispozici již mnoho let a mnoho organizací
si zakoupilo nástroje potřebné pro snadné
vyhledání úniků stlačeného vzduchu všech
velikostí v průběhu výroby.
Tato technologie umožňuje obsluze zaměřit
se na specifické akustické vlastnosti úniku
stlačeného vzduchu a odfiltrovat veškerý
okolní hluk z výroby. Tímto je proces zjištění
netěsnosti docela snadný, ale nalezení místa
úniku bohužel nemá vliv na množství energie
potřebné na podporu systému stlačeného
vzduchu.
Nebude dosaženo žádných úspor, dokud
nebude snížen objem vzduchu potřebný
na podporu úniku a nebude dosaženo měřitelného snížení dodávky elektrické energie
pro napájení kompresoru.
Činnost vyhledávání úniků je obvykle přidělena některému z pracovníků údržby. Tento
úkol je obvykle považován za aktivitu řízenou
energetikem dané společnosti a je součástí cíle
snižování nákladů.
Ačkoli je používání ultrazvukového detektoru poměrně snadnou záležitostí, přesto
existuje křivka osvojování znalostí, která
může být překročena pouze zkušenostmi
z praxe. V důsledku toho přináší čas, přidělený na vyhledávání úniků technikem, který
daný přístroj používá poprvé nebo jednou
ročně, pouze okrajové výsledky.
Bez předem stanoveného nebo měřitelného
cíle může být libovolný počet zjištěných
úniků považován za dostatečný. Nejvýznamnější záležitostí související s dosažením úspor
je zcela jistě stanovení klíčových kompetencí
a zodpovědností. Údržbářské týmy jsou odpovědny za výrobní zařízení a všechny subsystémy nezbytné pro zajištění všech operací.
Vzhledem k tomu, že výrobní a procesní
cíle jsou jasně definovány, měřeny a monitorovány, je prioritou zabezpečení provozních
úkolů a opravy zjištěných úniků tak klesají
ke dnu na seznamu důležitosti. Bez měřitelného procesu validace zůstává obvykle
většina zjištěných úniků neopravena.
Jako globální organizace vyvinula společnost Ingersoll Rand standardní pracovní
postup a nástroje na podporu formálního
programu na vyhodnocování úniků. Během
samot ného v yhodnocování obyčejně
NAOBZORU
nacházíme značné množství netěsností,
které interní zdroje nikdy neidentifikovaly, ale rovněž se setkáváme s původně
označenými místy úniků, které nebyly
opraveny.
Kromě identifikace úniků je důležité
kvantifikovat a upřednostnit úniky
v závislosti na jejich objemu. Může být
sestaven prioritní seznam netěsností,
pomocí kterého si stanovíme cíle
v rámci oprav zjištěných úniků. „Lepší
praxe“ zahrnuje proces ověřování
prováděný třetí stranou, která provede
měření vybraných úniků a potvrdí jejich
opravu.
Bez předem stanoveného
Operátorské panely v přímém
anebo měřitelného cíle
spojení s chytrými telefony
i tablety!
může být libovolný počet
zjištěných úniků považován
za dostatečný. Nejvýznamnější záležitostí související
s dosažením úspor je zcela
jistě stanovení klíčových
kompetencí a zodpovědností.
Snižte tlak
Druhou nejčastěji aplikovanou „dobrou praxí“ je snížení tlaku v systému
stlačeného vzduchu. U objemových
kompresorů, jako jsou rotační šroubové
a pístové kompresory, se snížením tlaku
na výstupu z kompresoru sníží příkon.
Je důležité poznamenat, že skutečné snížení výkonu kompresoru se může měnit
v závislosti na jeho konstrukčním řešení
a aktuálním provozním tlaku.
„Lepší praxe“ v tomto případě znamená změření výkonu kompresoru před
a po snížení tlaku, což pomůže přesněji
kvantifikovat výsledky dříve, než narazí
na proměnnou, která ovlivňuje jeho
provoz. Za účelem odhadu dosažených
úspor je nutné znát zátěžové stavy kompresoru v poměru k času.
U odstředivých kompresorů je
nezbytné upravit provozní data tak,
aby vyhovovala místním podmínkám
a okolní teplotě a aby bylo možno
odhadnout případné úspory. V závislosti
na okolních podmínkách a interních
komponentech používaných v daném
kompresoru, nemusí mít snížení tlaku
žádný vliv na výkon.
Snížení tlaku v systému může mít
rovněž vliv na odběr stlačeného vzduchu. Obvyklá mylná představa odhaduje potenciální úspory jako funkci
maximálního odběru a tlaku v systému.
Skutečný vliv na odběr je funkcí změny
tlaku v místě, kde plyn expanduje.
Abychom získali lepší odhad, musíme
podrobně sledovat a analyzovat daný
systém v rámci všech zátěžových stavů.
Ačkoliv je možno jednoduše dosáhnout úspor energie pouhým snížením
výkonu kompresoru a nastavením tlaku
v systému, je to typicky prováděno jako
jednorázová událost. Udržení těchto
výsledků proto může představovat
náročný úkol.
U jakékoli výroby, která má co
do činění se stlačeným vzduchem, představuje výše tlaku v systému nejčastější
problém. Většina podniků totiž upřednostňuje naměřené výrobní výsledky
před předpokládanými úsporami energie v rámci provozování kompresoru.
V důsledku toho je typickou reakcí
opětovné nastavení tlaku na předchozí
anebo ještě vyšší úroveň.
Měření výsledků
„Nejlepší praxe“ pro systém stlačeného vzduchu vyžaduje přechod
od provádění náhodných neměřitelných
případů k formálnímu programu s jasně
stanovenými ukazateli výkonu a týmem
jednotlivců odpovědných za splnění
měsíčních výkonových cílů. Pokud
jsou výkonové cíle systému stlačeného
vzduchu udržovány v rámci organizace
na odpovídající úrovni, je promptně
opravena jakákoli záporná odchylka.
Se zaměřením na poskytování
a udržení vykazovaných výsledků je
pravidelně zajišťována vysoká účinnost
systému stlačeného vzduchu. S příslušnou úrovní viditelnosti a odpovědnosti
by zvýšení úniků bylo měřitelné, což
by zodpovědné osoby vedlo k nápravě
v rámci udržovací praxe, nikoli pouze
jako ojedinělý úkol.
Mark Krisa je ředitelem divize Ingersoll Rand’s Global Service Solutions.
Chytré telefony a tablety poskytují široké
možnosti zobrazení, ovládání i bezdrátové
komunikace. Díky těmto užitečným vlastnostem postupně nacházejí uplatnění také v průmyslovém prostředí.
Schneider Electric přichází na trh s produktem Vijeo Design´Air, který je součástí
softwarových produktů HMI Magelis. Tato
aplikace slouží pro tablety a telefony na bázi
operačního systému Android (min. 2.3.3)
nebo iOS (min. 6.0).
Mobilní terminály se k operátorským
panelům Magelis, které jsou vybaveny rozhraním ethernet, připojují přes bezdrátovou síť
v režimu klient/server. Mezi panelem (server)
a tabletem (klient) lze zvolit tyto typy komunikací: WiFi, 3G, 4G nebo LTE. V inženýrském
nástroji Vijeo Designer lze příslušnému terminálu nastavit automatické připojení. Externí
mobilní zařízení následně automaticky detekuje cílový panel a naváže komunikaci. Přístup
je možné omezit konkrétním nastavením přístupových práv a/nebo zadáním uživatelského
jména a hesla. Obsluha může prostřednictvím
tabletu sledovat i řídit technologii s komfortem a možnostmi, které tato zařízení poskytují. Nad rámec běžného projektu pro Magelis
– tedy snímků, zobrazení poruchových hlášení
a trendů – dokáže Vijeo Designer vytvořit speciální stránky s rozlišením vhodným právě pro
tablety, resp. chytré telefony.
Varianta software Vijeo Design´Air Plus
obsahuje navíc grafický editor pro tvorbu
a editaci procesních snímků přímo na míru
konkrétního typu mobilního zařízení.
Vijeo Design´Air a Vijeo Design´Air Plus si
lze stáhnout prostřednictvím webového portálu Google Play nebo App Store s iTunes.
Aktuální verze softwaru Vijeo Designer je pak
připravena na www.schneider-electric.cz.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
25
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Štíhlá výroba
Chcete-li úspěšně implementovat štíhlou výrobu, postupujte podle těchto pěti zásad.
Dr. Gunter Beitinger
Siemens AG
M
noho společností se potýká
s otázkou: „Jak se můžeme
stát štíhlými (Lean)?“ Většina
z nich začíná tím, že podnikne
několik referenčních návštěv a následně
projde intenzivním výcvikem, ve kterém
se zaměřují na využití metod a nástrojů
štíhlé výroby, jako např. mapování toku
hodnot (VSM), 5S (rozděl, setřiď, uspořádej,
zdokumentuj, dodržuj), Kanban, koncepty
vizualizace a komunikace. Poté očekávají, že
se brzy dostaví výsledky v podobě vysokých
zisků.
Myšlenka, která stojí za použitím těchto
nástrojů štíhlé výroby, je získat transparentnost a zaměřit se na problém. To je obecně
správná věc, ale pokud byste chtěli získat
udržitelné a trvalé zlepšení, existuje něco,
co může být větším přínosem než jen aplikace nástrojů a metod. Jde o zásadní změnu
modelu chování vedoucích.
Následujících pět základních zásad
metody štíhlé v ýroby je aplikováno
ve výrobním zařízení Guadalajara společnosti Siemens za účelem získání efektivního výkonu z principů štíhlé výroby
změnou stávajících manažerských praktik
Stejně jako samotný výrobní proces představuje vytváření výrobního procesu
v rámci štíhlé výroby detailní a precizní práci, ale její výsledky obvykle stojí
za to. Obrázek poskytla společnost Siemens AG.
26 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
při současném začleňování hodnot inovace,
vynikající kvality a odpovědnosti.
1. Přezkoumejte pracovní prostředí
a spokojenost
Než začnete pořádat semináře se zaměřením na metody štíhlé výroby, je důležité,
abyste přezkoumali, jakým způsobem
vytvářela pracovní prostředí předcházející
kultura vůdcovství. Je dobře známo, že
pracovní prostředí určuje, jak budou pracovníci reagovat na provádění principů štíhlé
výroby. Pracovní prostředí a spokojenost,
rovněž známé jako firemní kultura, úzce
souvisí s obvyklým smýšlením zaměstnanců, které přímo souvisejí s pohledem
na věc, tzv. paradigmaty.
Paradigmata řídí způsob, jakým přemýšlíme a jednáme, a my nemůžeme očekávat,
že se pevné přesvědčení změní přes noc,
a to zejména tehdy, pokud rámcové podmínky zůstanou stejné. Ujistěte se, že se
rám hodí k obrázku, který chcete malovat.
Snažte se pochopit, jak vaši zaměstnanci
přemýšlejí, pokud jde o minulost a jakým
způsobem vedení firmy přijímá rozhodnutí.
Pak najděte správný způsob, jak vytvořit
motivující prostředí pro cestu štíhlé výroby,
na kterou se chcete se zaměstnanci společně
vydat.
Vzhledem k tomu je pracovní spokojenost
interní záležitostí každého jedince a může
být ovlivněna objektivními okolnostmi,
můžeme získat pomoc reflexí tradičních
organizačně psychologických modelů.
Například v závodě Guadalajara jsme zhodnotili, co skutečně motivuje naše zaměstnance, jaké mají zájmy a jak vnímají sociální
výhody a aktivity.
Prověřili jsme, zda mají pracovní místa
přesný popis práce, a zda lidé vědí, jaké
jsou jejich povinnosti. Začali jsme rovněž
přemýšlet o „službách“ v našich servisních
odděleních.
Je velmi důležité používat výrazné vizuální poselství, abychom vytvořili atmosféru
očekávání připravované změny kultury. My
jsme například kancelářským prostorům
dali svěží vzhled s novým nábytkem a inspirativním barevným pojetím. Odstranili
jsme zdi a samostatné kanceláře
jako symbol otevřené komunikace.
(Společnost Siemens AG podporuje
podobné iniciativy, které uplatňují
koncepci firemních barev a úprav
kancelářských prostor.)
Zviditelnili jsme informace o jednotlivých oblastech a projektech
a začali vést pracovní jednání ve speciálně vytvořených otevřených prostorách nazývaných Obeya místnosti
(Obeya = „velká místnost“), ve kterých
máme k dispozici veškeré potřebné
informace před sebou. Významně
jsme tím snížili formální část našich
setkání. Ve výrobních halách plánujeme vytvořit speciální prostory, kde
může člověk relaxovat v příjemném
prostředí vyzdobeném živými rostlinami a kde mohou probíhat neformální
setkání.
Tyto činnosti se mohou na první
pohled zdát banální, ale nejnovější
vědecké studie mozku ukazují, jak
změna rutiny (např. předchozího pracovního stylu a komunikace) ovlivňuje
produkci neurotransmiterů v mozku,
které jsou nezbytné pro spojení neuronu prostřednictvím synapsí.
Cokoliv, co se týká produkce neurotransmiterů, má potenciál změnit
způsob, jakým uvažujeme, jelikož se
tvoří nová propojení. Zamyslete se nad
těmito aktivitami a vnímejte je jako
zahřívací kolo před skutečným závodem. Také si uvědomte, že při změně
paradigmat a vzorců chování často
objektivní odůvodnění nepomáhá.
Musíme si připustit, že se budeme
muset vypořádat s emocemi.
2. Motivujte účast a zapojení
všech zaměstnanců
Z organizačně psychologických
modelů, které se zabývají změnou,
slouží uspokojení z práce jako motivace a je přímo propojeno s pozitivními výsledky.
Lidské chování v sobě rovněž zahrnuje schopnost vcítit se do nepohodlí
druhých a snažit se získat více pozitivních okolností. Nejlepší způsob, jak
překonat sociální rozdíly mezi odděleními a harmonizovat očekávání,
je efektivní komunikace a zapojení
všech zúčastněných. Tyto dva prvky
jsou na sobě silně závislé. Zapojení
vyžaduje intenzivní a soustředěnou
komunikaci se společnou vizí.
Náš manažerský tým vypracoval
velmi podrobný program vize a poslání
společnosti, který je přímo spojen
s aktivitami štíhlé výroby. Programové
prohlášení obsahuje jasné instrukce
o tom, jak každý jednotlivec může
přispět k uskutečnění dané vize. Prohlášení bylo komunikováno, projednáno a vysvětleno všemi dostupnými
prostředky a očekávání managementu
bylo objasněno s uvedením názorných
příkladů a metafor v případě potřeby.
Metafory jsou velmi efektivním
nástrojem, jelikož dodávají rozměr
vysvětlením, který předtím scházel.
To je způsob, jak se lidé poprvé zapojují. Pokud se všichni zapojí, mohou
být očekávání managementu řízena
a harmonizována.
Současně jsme vytvořili silné oddělení neustálého zlepšování zahrnující
průmyslové inženýrství, motivační
systém na podávání podnětů a vlastnického práva na výkon systému Siemens. Jakmile byla vysvětlena vize
štíhlé výroby, navrhli jsme adekvátní
motivační systém.
Implementace byla doprovázena
vzděláváním principů štíhlé výroby
na všech úrovních (s obsahem šitým
na míru), pravidelnými semináři
KAIZEN, jasným vymezením odpovědností a novou formou organizace.
Bývalý způsob organizace práce
nepodporoval myšlenku přímé zodpovědnosti v průběhu procesu, a musel
být proto změněn na formu organizace zvanou „Focus Factory“ (podnik
s úzkou specializací a zaměřením).
Úspěch implementace principů
štíhlé výroby je založen na týmové
práci a naše cíle musí být uspořádány
tak, abychom zůstali soustředěni
a udrželi náladu na vysoké úrovni.
Nová forma organizace může efektivním způsobem podpořit implementaci
zásad štíhlé výroby.
3. Vyžadujte po vedoucích převzetí
zodpovědnosti
Pokud budeme používat racionální
argumentaci v průběhu zpětné vazby
výkonu jednotlivců, je otázkou, zda
jsme si vždy vědomi výsledku. Normální reakcí je, že každý jednotlivec
bude diskreditovat konstruktivní zpětnou vazbu, dokud je v rozsahu jeho
vlastního vnímání.
Dáváme si pozor, abychom se opět
neuchýlili k paradigmatu kulečníkové
koule a stylu vedení lidí praktikovaném
ve 20. století, kdy motivace vyžadovala
aplikaci pouze vnější síly. Zodpovědnost vedoucích během provádění změn
je zřejmá. Změna způsobuje u zaměstnanců stres, a proto by vedoucí měli
zabránit působení negativního stresu
a podporovat pozitivní stresové reakce
– známé rovněž jako výzvy.
Vedoucí by měli pečlivě sledovat
negativní stresové reakce, jako např.
výhrůžky, rezignace nebo nemoci,
a pracovat s dotčenými za účelem
vytvoření akčního plánu pro snížení
nesouladu nastavením dosažitelných
milníků, stanovením priorit nebo
pozitivní zpětné vazby. Stres pomáhá
roztřídit, odhadnout a zvolit pravděpodobnost úspěchu či neúspěch daných
dostupných zdrojů a schopností.
Vedení by mělo zajistit vyvážené
zhodnocení všech zúčastněných, aby
nevedlo k frustraci nebo nedostatečnému využití jednotlivců. Stres
představuje nezbytnou páku pro uskutečnění změn a je na vedoucích, aby
se veskrze jednalo o pozitivní změny.
4. Vypěstujte nové vzorce chování
Historie společnosti týkající se zásad,
platového systému, podávání informací
a celkové politiky je důležitá, abychom
porozuměli tomu, jak bude vůdcovství
reagovat na změnu firemní kultury.
Možná budete schopni motivovat
splnění cílů tím, že umožníte využití
stávajících myšlenkových vzorců.
Pokud však usilujete o změnu kultury
na základě odlišných vzorců chování
a myšlenkových vzorců, musíte dodržovat jasnou strategii.
Důvod je zřejmý. Zkušenosti a úspěchy z minulosti jsou založeny na vzorcích myšlení a chování, které budete
chtít změnit. Je třeba si uvědomit, že
tyto zkušenosti jsou obecně velmi individuální a nekonkrétní.
Z těchto semínek může vyrůst změna
firemní kultury:
• Čím více přemýšlíme nad danou
myšlenkou, tím více utváříme naše
prostředí.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
27
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
problém vyřešen. Standardizovaný
přístup A3 zahrnuje provedení analýz,
možnosti řešení problémů a výsledky
založené na Demingově cyklu (plánuj, dělej, kontroluj, jednej). S tímto
přístupem může každý získat přehled
o tématu a daný tým se tak může rychleji zapojit do procesu.
Stejně jako samotný výrobní proces představuje vytváření výrobního procesu
v rámci štíhlé výroby detailní a precizní práci, ale její výsledky obvykle stojí za to.
Obrázek poskytla společnost Siemens AG.
• Čím více utváříme naše prostředí, tím více činností se tomu
přizpůsobuje.
• Čím více činností se tomu přizpůsobuje, tím více se stávají návykem.
• Návyky tvoří vzorce chování.
• Vzorce chování tvoří kulturu.
Pro Aristotela byl fyzický svět
skutečně reálný. Pro Platóna byl myšlenkový svět nejpřednější, a my, lidské
bytosti, můžeme v oblasti myšlení
dosáhnout neuvěřitelných věcí. Proto
se vedoucí musí stát trenéry, kteří neustále přenášejí myšlenku štíhlé výrobu
na své podřízené. V praxi by to mohlo
být provedeno takto:
• Jaký je standardní a cílový stav?
• Jaký je současný skutečný stav?
• Jaké překážky nám brání v dosažení cílového stavu?
• Jaký je náš další krok?
• Shoduje se to s naší vizí?
• Co jsme se od tohoto kroku
naučili?
5. Trvejte na dodržování metod
a nástrojů štíhlé výroby
Velká tolerance vůči nepostupování
dle navržených změn by byla interpretována jako pochybnost o stanovených
28 • únor 2013
hodnotách. Důsledné používání
nástrojů a metod štíhlé výroby je
důležitým nástrojem k dosažení vize
štíhlé výroby. Integrované využívání
nástrojů štíhlé výroby je nezbytné pro
udržení transparentnosti, vizualizace,
standardizace, zaměření a všech
závazků. Ale nejdůležitější důvod pro
použití nástrojů štíhlé výroby je ten, že
jsou navrženy tak, aby trénovaly nový,
požadovaný způsob myšlení. Mozek se
opírá o vstup zkušeností a myšlenkové
vzory se snadněji tvoří díky opakovaným zkušenostem. Pro zabezpečení
požadovaných zkušeností v rámci vaší
organizace je nutné použití nástrojů
a metod štíhlé výroby.
Po zavedení srozumitelné vizualizace vaší koncepce a funkčního
procesu řízení dílny použijte následující nástroje štíhlé výroby, abyste
začali proměňovat myšlenkové vzorce
v souladu s vaší trenérskou rutinou:
vizualizace, 5S, tok hodnot a využití
metody A3 – název pochází z německého formátu papíru A3.
Většina každodenních problémů
a témat by měla být projednána
na dílně nebo během setkání v místě
původu problému. Metoda A3 představuje výborný způsob, jak strukturovat a formulovat způsob, jakým bude
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Odpovědnost, vynikající kvalita,
inovace
Když studujeme úspěšné příběhy
změn, je obecným zájmem soustředit
se na zásady a nástroje, ale je zapotřebí
se zaměřit na hledání řešení. Objektivní odůvodnění nemá nic do činění
s tím, jakým způsobem budeme řešit
problémy. Z toho důvodu jsou zásady,
postupy a nástroje důležité pro rutinní
a standardní přístupy a musí odrážet
myšlenkové vzory, které bychom chtěli
rozvíjet.
Chceme-li vytvořit trvale udržitelnou kulturu štíhlé výroby, musíme
se kriticky zaměřit na manažerské
praktiky a kulturu vůdcovství. Jinak
riskujeme, že budeme vyrábět protiklad toho, co chceme. Práce, sociální
psychologie a nejnovější výzkum
mozku odhaluje, jak mohou být rozvíjeny a utvářeny myšlenkové vzory
a způsoby jednání.
V závodě Guadalajara společnosti
Siemens vnímáme, že se celá problematika úspěšné implementace principů
štíhlé výroby skládá z těchto pěti
zásad:
1. Přezkoumejte pracovní prostředí
a spokojenost.
2. Motivujte účast a zapojení všech
zaměstnanců.
3. Vyžadujte po vedoucích zhoštění
se jejich zodpovědnosti.
4. Vypěstujte nové vzorce chování.
5. Trvejte na dodržování metod
a nástrojů štíhlé výroby.
Stejně jako v kruhu opakovaného
procesu změn – pokud jeden kus
chybí nebo nezapadá do druhého,
nebude proces změny trvale udržitelný a efektivní. Aby mohly nastat
inovativní změny zaměřené na implementaci štíhlé výroby, je velmi důležité mít eticky zodpovědné vedení
společnosti.
Snímače pH
Chytřejší technologie snižují náklady na údržbu a prostoje ve výrobě.
Linda Meyers
Rosemount Analytical
L
éty prověřená a uznávaná technologie snímačů pH je nepostradatelná v téměř každém průmyslovém podniku a procesu.
Samotné snímače pH však mohou pro
uživatele představovat výzvu. Zeptejte
se provozovatelů zařízení, aby vám
jmenovali časově náročné a zatěžující
úkoly, a je velmi pravděpodobné, že se
zmíní o terénní kalibraci snímačů pH.
Kromě toho jsou často snímače pH
izolovány od centrálních informačních
systémů podniku, což je noční můrou
pro pracovníky údržby a vytváří potenciální rizika prostojů. Zatímco pH technologie představuje klasiku, neustálé
zlepšování pH systémů naštěstí pomáhá
překonávat některé z těchto provozních
problémů, kterým musí technici čelit.
Jedním z těchto vylepšení je výroba
„inteligentních“ snímačů pH, které
jsou dostatečně inteligentní na to, aby
obsahovaly kalibrační a jiné údaje a předávaly tyto informace do centrálních
řídicích systémů. Výsledkem jsou nižší
náklady na provoz, podstatně snížené
nároky na údržbu a zkrácení prostojů
u široké škály aplikací.
Noční můra, kterou představuje
kalibrace
Tradičně jediným způsobem, jak
provést kalibraci snímače pH bylo to,
že bylo nutné donést veškeré potřebné
kalibrační zařízení do terénu. V mnoha
podnicích to v praxi znamenalo vzít
s sebou alespoň dvě láhve s pufrovým
roztokem, dvě kádinky a jednu láhev
na vyplachování pro různá místa, kde se
nacházely snímače pH. Pak se kalibrace
prováděla na místě, které bylo nejblíže
k instalovanému senzoru. Takže ať
pršelo, nebo svítilo slunce, padal déšť
se sněhem, či chumelilo, bylo horko,
nebo zima – technik musel kalibrovat
a udržovat snímač dokonce i za těch nejhorších podmínek okolního prostředí.
Nové technologie nyní vkládají paměť
do snímačů pH, která jim umožňuje
uchovat kalibrační informace. To znamená, že snímač může být nakalibrován
v kontrolovaném prostředí laboratoře
či údržbářské dílny. Informace jsou
uchovávány v paměti senzoru a snímač
je odnesen do terénu a nainstalován. Předem nakalibrované senzory mohou být
dokonce uloženy na regálech a teprve
později přeneseny do terénu, aby nahradily snímače, které již vyžadují kalibraci a údržbu. Takže už není zapotřebí
s sebou nosit láhve a plahočit se s nimi
ve sněhu, a tím pádem nedochází ke zbytečným prostojům ve výrobě.
Inteligentní diagnostika
Jelikož nové technologie snímačů
ukládají data ve snímači, řeší tím další
důležitý problém, k němuž dochází
při měření pH – nepředvídatelné
selhání snímače. I když díky novým
provedením a moderním materiálům
jsou současné snímače pH mnohem
odolnější než ty z předchozích generací,
mohou problémy, jako např. zanášení
a vyschnutí tzv. „otrávení“ referenční
elektrody nebo trhliny ve skle, způsobit
náhlé nespolehlivé měření nebo dokonce
kompletní selhání.
V důsledku toho jsou snímače pH
často „nadměrně nahrazovány“ s cílem
zajistit, aby snímač neočekávaně neselhal, když je personál údržby daleko
vzdálen od stanoviště – což ve svém
důsledku představuje nákladnou
praxi. Anebo mohou stoupat náklady
na údržbu, když se společnosti musí
vypořádat s nevypočitatelnými snímači.
Když snímače ukládají svá vlastní diagnostická data, mohou se operátoři
naučit používat klíčové ukazatele
k posouzení zdravotního stavu snímače
a skutečně předvídat jejich poruchu.
Informace uložené ve snímači, které
lze použít k předpovědi přesnosti,
a životnosti snímače zahrnují:
• Vývoj strmosti, která se obvykle
postupem doby snižuje.
Monitorování a porozumění trendům
u snímačů pH je důležité pro jejich
správnou funkci, zejména proto,
že snímače postupem doby stárnou.
Obrázek poskytla společnost Rosemount Analytical.
• Vývoj impedance skla, která se
obvykle postupem doby zvyšuje.
• Vývoj referenčního ofsetu, který
se obvykle postupem doby pomalu
posouvá.
• Vývoj referenční impedance, která
se obvykle postupem doby pomalu
posouvá.
Analýza skla
Citlivá skleněná membrána na většině
snímačů pH představuje oblast potenciálního selhání. Chcete-li analyzovat
stav skla, mohou operátoři sledovat
vývoj strmosti. Strmost přirozeně klesá
tím, jak snímač stárne. Zvýšené teploty
způsobují, že se snižuje rychleji.
• Strmost 54 mV/pH až 59,16 mV/pH
indikuje, že snímač je v dobrém stavu.
• Snímače by měly být vyměněny,
když vykazují strmost 48–50 mV/pH.
Druhým ukazatelem stavu skla pH
snímače je impedance skla. Typické
snímače pH mají hodnotu impedance
mezi 50–200 Mohm, některé speciální
skla snímačů pH používané za vyšších teplot mají maximální hodnotu
impedance skla 1000 Mohm. Hodnoty impedance skla, které směřují
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
29
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
NAOBZORU
Odsolování vody v Saúdské
Arábii
Se správnými informacemi může provozovatel naplánovat vhodnou údržbu
snímače tak, aby odstranil problémy
dříve, než ovlivní vlastní provoz zařízení.
Obrázek poskytla společnost Rosemount Analytical.
až k 600–1200 Mohm, mohou signalizovat jeden z následujících problémů.
Stárnutí skla vlivem normálních podmínek anebo nadměrného vystavení
vysoké teplotě.
Společnost ABB, přední výrobce technologií pro energetiku a automatizaci, získala
objednávku na návrh a dodávku 420kilovoltové (kV) vysokonapěťové plynem izolované
rozvodny (GIS), která usnadní dodávku
energie do nového odsolovacího zařízení
a podpoří integraci nové elektrárny o výkonu
2,5 gigawattů (GW) do elektrické sítě.
Nová zařízení buduje Saline Water Conversion Corporation (SWCC), saúdskoarabská vládní agentura, která má na starost
odsolování mořské vody a je druhým největším výrobcem elektrické energie v zemi.
Objednávku zadala Al Fanar Group, přední
společnost zabývající se návrhy, dodávkami
a realizací projektů (EPC).
Odsolovací závod, který má být uveden
do provozu v červnu 2014, se nachází
v Janbú, velkém přístavu v Rudém moři
v provincii Medina v západní Saúdské Arábii. Zařízení bude schopno vyprodukovat
550 000 krychlových metrů odsolené vody
denně. Saúdská Arábie je největším světovým výrobcem odsolené vody a SWCC provozuje 27 odsolovacích stanic, které každý
den vyrobí více než tři miliony krychlových
metrů pitné vody.
ABB oznámila, že v souladu s firemní filozofií budovat výrobní a servisní zařízení blíž
k zákazníkům investuje v Saúdské Arábii 40
milionů USD do výstavby nového výrobního
závodu na vysokonapěťové plynem izolované
rozvodny a zřídí také provozovnu pro servis
transformátorů.
www.abb.cz
30 • únor 2013
• Snímač není ponořen do procesní
kapaliny anebo pufrového roztoku.
• Sklo je špinavé a je třeba ho vyčistit před zpětnou instalací do procesní
kapaliny.
S tímto typem informací, které
má provozovatel k dispozici, může
naplánovat pravidelnou údržbu, za účelem vyčištění nebo výměny snímač
v dostatečném předstihu tak, aby bylo
zabráněno nesprávnému provozování či
úplnému selhání. Hodnoty impedance
skla nižší než 10 Mohm identifikují
popraskané sklo, nadměrné vystavení
vysokým teplotám nebo zkrat vysoké
impedance ve snímači. U každého
z těchto scénářů by měl být senzor
vyměněn.
Požadavek na referenční elektrodu
Velké množství problémů u snímačů
pH způsobuje referenční elektroda,
která se snadno ucpává. Pozorováním
a pochopením problematiky referenčního ofsetu bude operátor připraven
na provedení pravidelné údržby než
na havarijní situace. Nové snímače
umístěné do pufrového roztoku pH
7 budou mít ideální výstup 0 mV.
Přijatelný ofset je maximálně 60 mV.
Jakákoli odchylka může signalizovat
potřebu údržby.
Referenční ofset nižší než 60 mV
může být opraven standardizující jednobodovou kalibrací. Referenční ofset
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
60 mV nebo vyšší naznačuje potřebu
čištění znečištěné elektrody, opětovného nabití nebo výměny snímače.
Další aktuální způsob diagnostiky,
který umožňuje inteligentní technologie
pH snímačů, je referenční impedance,
která spolu s mV vstupem dokáže signalizovat to, že je snímač pokryt vrstvou,
vyschnut (otráven) nebo přeexponován
vysokými teplotami. Normální hodnota
referenční impedance na novém snímači
pH se pohybuje mezi 10 a 60 kOhm.
Impedance nad 140 kOhm signalizuje
buď to, že je referenční elektroda potažena vrstvou a vyžaduje čištění, nebo
že je zanesen referenční uzel a snímač
musí být vyměněn, nebo že je vyčerpán
referenční elektrolyt a snímač musí být
vyměněn. Operátoři mohou pozorovat
referenční ofset i referenční impedanci.
Pokud se pohybují na hraně normálního
rozmezí, měli by předem přijmout příslušná opatření, aby zabránili případným nepřesnostem.
Některé snímače, které mají v sobě
začleněnou technologii inteligentní
paměti, jsou nastaveny způsobem
„zapoj a spusť“ (plug-and-play). Prostřednictvím kabelových systémů nebo
speciálních konektorů lze předběžně
nakalibrované snímače zapojit do terénního analyzátoru a jsou připraveny
k provozu bez dalších nastavení. Tento
typ konektorového systému snižuje
prostoje, zejména v zařízeních se vzdálenými stanovišti, kde se instaluje velké
množství pH snímačů.
Současné pH snímače by dnes byly
pro obsluhu zařízení zpřed 20 lety
stěží rozeznatelné, i když se základní
vědecké principy změnily jen málo.
Snímače mají výdrž několik měsíců
namísto dnů, sklo zřídkakdy praská,
referenční uzly odolávají vysušení
(otrávení) a těžkopádný úkol kalibrace
je podstatně zjednodušen. Snímače pH
dokonce diagnostikují samy sebe, a tak
šetří čas a náklady potřebné na údržbu.
Linda Meyers je produktovou
manažerkou pH snímačů ve společnosti Emerson Process Management,
Rosemount Analytical. Více informací
naleznete na stránkách www.RosemountAnalytical.com.
CMMS: Vylaďte detaily v oblasti údržby
D
louholetý klient se na nás
obrátil s žádostí, abychom
mu pomohli pozvednout
jejich CMMS. Poté, co
proběhlo několik setkání s pracovníky
údržby, jsme zjistili znatelnou frustraci
mezi techniky a jejich nadřízenými
ohledně základních funkcí CMMS.
„Potřebujeme, aby systém šlapal rychleji,“ zněla nejčastější stížnost uživatelů
během našich setkání.
Klient využíval CMMS produktivním způsobem dlouhá léta a za tu
dobu nashromáždil tisíce zakázek
a souvisejících položek. Přestože se
pracovníci údržby zúčastnili školení
brzy po instalaci systému, zůstalo
málo z původních uživatelů na stejných
pozicích. Nepoužívané principy výcviku
a technické podpory vedly k nedostačujícímu způsobu chování uživatele.
Obvyklé položky preventivní údržby
u 50 stejných zařízení, které zřídka
vyžadovaly více než jen potvrzení
o ukončení úkolu, musely být individuálně ukončovány jedním technikem.
Ukončení zakázky trvá pár sekund,
když však tuto dobu vynásobíte padesáti, najednou zjistíte, že jste promarnili
tolik času, že se systém údržby zastavil.
Provozní využití počítačem řízeného
systému údržby je posíleno v důsledku
provedení analýzy a přípravy. Může být
systém rychlejší? Software i servery
jsou stejné, ale uživatelé nyní tráví
méně času prováděním rutinních úkolů,
mají více prostoru na plánování údržby
a opravy. V konečném důsledku jsou
uživatelé rychlejší a efektivnější.
Tím, že pomáháme k lientově
organizaci zaměřit se na doplňující
data pracovních zakázek, jsme byli
schopni dovést ho k lepšímu provádění analýz i k lepší návratnosti
investic CMMS.
Z toho plyne jednoduché ponaučení:
nepodceňujte hodnotu poradenství
v rámci CMMS a provádění analýzy
organizace údržby. To, co začalo jako
projekt, aby se záležitosti dostaly
na „vyšší úroveň“, skončilo jako projekt
očisty/optimalizace, který umožnil elegantní kombinaci zlepšení aktuálního
stavu údržby klienta a zavedení funkčnosti softwaru.
Paul Lachance je prezidentem
a technologickým ředitelem skupiny
SmartWare.
Fórum
praktickej
údržby
ipaslovakia.sk
Paul Lachance
Smartware Group
Problémy pri zavádzaní, víťazstvá a prehry
Vyhne 20. – 21. 3. 2013
Partneri
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Odhalení potenciálů v údržbě – děláme
údržbu správně?
Ing. Ľudovít Boledovič, PhD.
IPA Slovakia
Ú
držba strojů a zařízení je jedním z nejdůležitějších aspektů
dobře fungující výroby. Často se
ve firmách setkáváme s přístupem: „Vždyť naše údržba funguje dobře,
když je porucha, vždy se to rychle opraví.“
V mnoha firmách údržba plánovaná není,
když se plánuje, je to „proforma“, pracovníci
výroby nejsou do péče o své stroje a zařízení
vůbec zainteresováni, povětšinou nemají ani
vypracované vizuální standardy péče o svoje
zařízení a nevědí, jak je správně vykonávat.
Často chybějí náhradní díly a údržbářský
zásah není možné vykonat. Plánování
náhradních dílů není propojeno s plánovanou údržbou a s rizikovými díly, které
jsou často poruchové a způsobují
výpadek celého zařízení. V některých firmách sledují ukazatel OEE
(CEZ – celková efektivita zařízení),
který říká, jak je zařízení využíváno
a jaké jsou příčiny problémů, ale
není vykonaná následná nápravná
činnost.
Nejčastější problémy se vyskytují
většinou v oblastech řízení údržby
a systému plánované údržby, nezapojování obsluhy do údržby strojů
a zařízení, zásobování náhradními
díly, IT (v údržbě nefunguje žádný
infor mační systém, evidence
a vyhodnocování prostojů) nebo
zcela chybí systém ukazatelů pro
hodnocení efektivnosti údržby.
Pro rychlé odhalení potenciálů
v údržbě je nápomocný systém
Obr. 1 – Ukázka ohodnocení některých
auditování. Firmou IPA Slovakia
oblastí v údržbě
byl vyvinut takový rychlý systém.
Skládá se z následujících hodnocených oblastí údržby:
•
•
•
•
•
•
Obr. 2 – Vstupy auditu
32 • únor 2013
Ukazatele a cíle údržby
Systém řízení údržby
Workflow údržby – CMMS
Autonomní údržba
Preventivní údržba
Standardizace údržbářských
činností
• Management náhradních dílů
• Investice do zařízení
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
• Efektivnost strojů – Činnosti
zlepšující efektivnost strojů
Každá oblast je hodnocena podle standardizovaných kritérií. Příklad hodnocení kritérií
je uveden na Obr. 1.
Každá oblast je hodnocená pomocí stupnice v škále 0–4 body. Pro každou škálu jsou
definovány požadavky, které musí v rámci
hodnocené oblasti fungovat.
Samozřejmě, že hodnocení jednotlivých
oblastí vyplývá ze skutečného poznání fungování systému údržby ve firmě. Při procesním
auditu údržby se vychází z Obr. 2:
• Existující dokumentace údržby – směrnice řízení údržby, plány plánované údržby,
plány mazání, čistění, oprav (BO, SO, GO),
revizí, inspekcí, autonomní údržby atd.
• Strukturovaných rozhovorů pracovníků
údržby a výroby, které nám blíže pomohou
přiblížit stav fungování údržby, dotazníky
pro pracovníky.
• Snímkování procesů údržby, kde získáváme reálný obraz o efektivnosti vykonávaných procesů v údržbě: Vykonává se skutečně
činnost, která byla naplánována? Je činnost
vykonávána správně? Jak je na vykonání
činnosti připraven pracovník? Vykonává
zbytečné činnosti (hledání nářadí, zbytečná
chůze pro nářadí, činnosti, které může svou
kvalifikací vykonávat obsluha, např. jednoduché čištění, kontroly, mazání)? Je činnost
údržby vykonaná rychle? Atd.
• Porovnání, jak funguje údržba ve špičkových firmách.
• Z našich nejlepších zkušeností implementace údržby.
Analýzy výše uvedených vstupů jsou
součástí auditového dokumentu. Všechny
vstupy jsou křížově porovnávané, čímž jsou
vyloučena informační zkreslení. Vzájemně
jsou porovnávány strukturované rozhovory
s pracovníky údržby a výroby, dokumentace
s rozhovory s pracovníky a s výsledky snímkování údržbářských procesů atd. Pro každou
oblast jsou identifikovány:
• Procesy – potenciály na zlepšení v oblasti
řízení, plánování, rozvrhování a vykonávání
údržby.
• Jak by měl fungovat auditovaný proces.
Obr. 4 – Model fungování údržby
Obr. 3 – Sumární vyhodnocení snímků
výkonných procesů údržby
• Co je třeba vykonat pro dosažení
zlepšení.
Součástí auditu je i snímkování procesů. Identifikuje, jak systém údržby
ve skutečnosti funguje na výkonné
úrovni. Snímek je zpravidla vykonávaný pro více údržbářů z různých
směn. Výstupem každého snímku
je analýza procesů přidávajících
hodnotu, nepřidávajících hodnotu,
ale nevyhnutných pro výkon procesů
údržby a procesů nepřidávajících
hodnotu.
Z jednotlivých snímků je následně
vytvořený sumář s analýzou nejčastěji
se opakujících problémů zaznamenaných během snímkování (Obr. 3).
Součástí auditu údržby je posouzení
modelu řízení údržby jako systému
plánování prací, vykonávání údržbářských činností a jejich kontroly.
Všechny činnosti, které se vykonávají,
se sbíhají do zásobníku práce (informační systém pro řízení údržby).
Vstupy jsou následující: plánovaná
údržba, autonomní údržba, úlohy
údržby, příprava a výroba náhradních
dílů, poruchy.
Výkon údržbářské činnosti je podmíněný disponibilitou náhradních
dílů, kooperacemi a spotřebou času pro
vykonání.
Model fungování údržby (Obr. 4)
musí mít svou podporu v kontrole následujících oblastí: náklady na údržbu,
hospodaření s náhradními díly, sledování historie strojů a zařízení, sledování
využití pracovníků, kvalita v údržbě.
Audit je po ohodnocení všech oblastí
údržby procentuálně vyhodnocený
(Obr. 5). Systém hodnocení je nastavený náročně. Procentuální hodnocení
údržby se pohybují v škále 3–30 %,
většinou je to pod 25 %. To je hranice
naznačující, že v procesu údržby je
potřebné provést radikální zásahy. Je
potřebné konstatovat, že firmy na Slovensku a v Čechách mají velmi často
nastavenou strategii údržby po poruše.
Tato forma údržby je velmi drahá
a není možné garantovat vysokou disponibilitu strojů a zařízení a následné
přesné plnění termínů pro zákazníka.
Nemluvě o tom, že když stroje pracují
bez plánované údržby nadoraz životnosti, v mnoha případech ani nelze
očekávat vysokou kvalitu provozu a její
bezpečnost.
Závěr
Metoda auditů údržby navržená
firmou IPA Slovakia byla vyzkoušená
v desítkách firem na Slovensku
a v České republice. Podstatou auditu
v údržbě není poukazovat na oblasti
a činnosti, které dobře fungují. Přidaná
hodnota auditu je:
• v poukázání na to, v čem se dá
údržba zlepšit,
• ve vypracování akčního plánu
v oblastech, které mají v údržbě potenciál pro zlepšení a neodkladné realizaci
nápravných opatření,
• v možnosti objektivního porovnání
s jinými firmami v oblasti údržby,
• v možnosti porovnání zlepšení systému údržby v rámci jedné firmy – co
bylo dosaženo od posledního auditu.
Údržba je mnohdy považovaná
za „druhořadou“. Je to pro firmu náklad,
jakýsi „přívěsek“. Často se však zapomíná na to, že to, co se ušetří na údržbě,
se mnohonásobně ztrácí na nevyrobené
produkci a nezhodnocených fixních
nákladech. Audit je prvním krokem
hledání vyváženého modelu údržby
s relativně malými náklady na údržbu
a stabilně a kvalitně fungujícími stroji
a zařízeními.
Ľudovít Boledovič působí jako projektový manažer ve společnosti IPA
Slovakia.
Obr. 5 – Celkové vyhodnocení auditu údržby za všechny auditované oblasti
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
33
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
Plánování výroby – očekávání a skutečnost
Mgr. Radim Lhoták
ARSIQA system s. r. o.
R
étorika dodavatelů informačních systémů nechce
nikoho nechat na pochybách, že moderní metody
počítačového zpracování přinášejí
uživatelům hodnotu, bez níž si už
dnes nelze představit efektivní řízení
výrobního podniku. Svět informačních technologií je přeplněn vědecky
vyhlížejícími názvy a zkratkami,
jejichž tajemná sémantika má takřka
hypnotizující zvuk dopadající k sluchu
těch, kdo mají zaplatit nemalé sumy
peněz za jejich využití. Na druhou
stranu se tentýž svět hlasitě rozeznívá
povzdechy a kritickými hlasy, které
poukazují na nedostatečné využití
možností ICT ve výrobních podnicích a nesplněná očekávání ze strany
uživatelské sféry. Bude proto vhodné
se nezaujatě zamyslet nad tím, o jaká
očekávání jde a jaká je skutečnost.
Informační technologie staví vedle
sebe, často ale také proti sobě, dvě velice
rozdílné lidské komunity. Na jedné
straně jsou to tvůrci a dodavatelé informačních systémů, na druhé straně jeho
uživatelé. Není myslím pochyb o tom,
že pohledy obou komunit na stejnou věc
se dosti liší, a není to jen otázka neshody
v počítačové gramotnosti na obou stranách. Je nutné si připustit, že počítačoví
experti a uživatelé často nenacházejí
společnou řeč již v samotném očekávání, jež má být naplněno dodávanou
aplikací a její implementací pro potřeby
zákazníka. Prvotní nedorozumění jsou
zakotvena již v samotných pojmech,
s nimiž obě strany zacházejí podle vlastního pochopení, ale i účelu a potřeb.
Rozdílný je i pohled počítačových
expertů a uživatelů na systémovou realitu. Projektant informačního systému
rozkládá svět na prvky, entity a objekty,
jimž přiřazuje vlastnosti a metody,
které se množí úměrně se složitostí
reálného světa objektů, jehož chování
má být automatizováno, přičemž
tyto metody konstruuje s primárním
34 • únor 2013
ohledem na jejich možnost algoritmizace. Naopak uživatel nahlíží na tutéž
realitu jako na organismus, jehož smyslem je vytvořit hodnoty z co nejmenšími
náklady a nejvyšší prodejností. Za tímto
světem vidí technickou, ale i sociálních
síť, která se vzpírá strnulé systémové
struktuře a ve svém chování je problematicky ovladatelná. Je sice hezké
poskládat si procesy řízeného objektu
do modelových diagramů, všechno
ale začne nabývat poněkud jiného
významu, pokud si pod daným procesem představíme děj, za nímž se skrývá
celá řada svévolných a svéhlavých
subjektů, jejichž souhrn je vzdálený
kybernetickému pojetí. Pro úspěšnou
počítačovou aplikaci je proto nutné najít
kompromis mezi těmito dvěma světy.
Dnes je často slyšet kritika uživatelů,
jimž informatici vyčítají, že nejsou
ochotni pro úspěšný chod aplikace
vytvořit potřebné podmínky při vytváření a objektivizaci datové základy.
Je sice pravda, že bez objektivních údajů
nelze očekávat objektivní výsledky.
Je třeba si ale položit otázku, zda již
samotné pojetí informačního systému
nevyžaduje takových údajů příliš
mnoho k tomu, aby výsledná aplikace
byla reálně k užitku.
APS systémy a plánování budoucnosti
Již ve fázi výběru informačního
systému dochází k nedorozumění, co
vlastně uživatel od počítačové aplikace
očekává a co se mu snaží dodavatel
vnutit. Než se výrobní podnik rozhodne
k nákupu plánovacího software, měl by
si ujasnit, co chápe pod pojmy plánování
a rozvrhování výroby. Existují v zásadě
dva různé okruhy požadavků. První
z nich chápe plán výroby jako umístění
výrobních požadavků v časové ose
do dostatečně vzdálené budoucnosti tak,
aby bylo vyhověno poptávce, termínům
dodávek a disponibilním kapacitám.
Hlavní dotaz potom zní: Jsme schopni
dodat požadované množství výrobků
v požadovaných termínech, a to v libovolném výhledu do budoucnosti? Klást
si takovou otázku je zvlášť závažné
v případě, kdy se jedná o zakázkovou
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
výrobu s nepravidelnou opakovatelností
a s dynamicky se měnícími požadavky
na zdroje.
APS systém znamená v překladu
systém pokročilého plánování. Co se
však myslí pod oním pojmem „pokročilé“, není vždy a každému zcela jasné.
Určitě sem patří systémy, které umí
rozvrhovat výrobu tak, aby na ni byly
v daném časovém okamžiku dostupné
výrobní zdroje. Mluvíme o tzv. plánování do omezených kapacit. Je tím
však vyjádřeno vše? Jsou všechny APS
systémy vhodné pro náš první případ?
Většina dodávaných APS systémů se
chlubí tím, že umí plánovat výrobu
do nejpodrobnějšího detailu tak, aby
byly zohledněny všechny aspekty
ovlivňující průtok výroby výrobními
kapacitami. Platí tedy implikace, že čím
podrobnější a přesnější rozvrhování,
tím lepších výsledků bude dosaženo?
Pokud zůstaneme u výše uvedeného
požadavku, musíme odpovědět záporně.
Proti mluví hned tři argumenty:
1) Vysoká míra podrobnosti vyžaduje i hluboký a na složitou strukturu
prvků a vlastností rozpitvaný datový
model, v němž množství dat k údržbě
je jednoduše příliš mnoho. Není výjimkou, že jeden reálný objekt na úrovni
hmotné položky nese až desítky metod
predikujících chování objektu, a každá
taková metoda může představovat celou
škálu údajů, které je nutné pro něj předem nastavit a tato nastavení správně
aktualizovat s dynamickými změnami
ve výrobě. Pokud takových položek
je tisíce, pouhým vynásobením nám
vznikne tak rozsáhlý soubor dat, jaký je
prakticky nemožné zvládnout.
2) Dalším argumentem proti využití
specializovaných APS systémů pro
daný účel může být fakt, že na úrovni
nejnižšího detailu je prakticky nemožné
vyjádřit všechny možné kombinace,
k nimž může v daném okamžiku výroby
dojít. Týká se to kombinace různých
možností souběhů výrobků na daných
zařízeních, různých rychlostí průtoku,
vyrovnávacích zásob, struktury průtočných uzlů v zařízeních apod. Jakmile
začneme zabředávat do těchto detailů,
celý počítačový model nabývá složitosti, s níž po jisté době již není možné
rozumně pracovat.
3) S mírou složitosti datového
modelu potom souvisí i třetí argument,
který znamená, že tak komplikovaná
aplikace obvykle neoplývá rychlostí
zpracování. Ve výsledku tak není vůbec
možné například rozvrhování výroby
na časový horizont delší než několik
dnů. V takovém případě nejde o plánování budoucnosti, nýbrž o rozvrhování
přítomnosti.
Jak je vidět, pro úlohu plánování
budoucnosti za účelem ověření či stanovení kapacitně průchodných termínů
dodávek výrobků odběratelům nejsou
specializované APS systémy příliš
vhodné, přičemž se jedná o tu nejzákladnější plánovací úlohu, která má dát
odpověď na kardinální otázku, zda jako
výrobce jsme schopni vyrábět v požadovaném sortimentu a v požadovaném
čase a co je nutné udělat proto, aby se
naše dodavatelské schopnosti mohly
zlepšit.
Metoda MSO a virtuální realita
Má-li plán výroby vyjadřovat schopnost výrobce dostát svým závazkům
vůči odběratelům, musí být dostatečně
objektivní. Objektivita plánu je vedle
pravdivých vstupních údajů určena
dvěma základními vlastnostmi:
1) Musí jít o plánovací proces dostatečně dynamický. Tím se rozumí, že
je schopen v reálném čase reagovat
na nové události, které mají dopad
do vlastního rozpisu výroby. V konceptu
MSO (Modelování, Simulace, Optimalizace), je dynamičnost plánu vyjádřena
slovem „Modelování“. Modelujeme
reálný systém výroby a objekty v něm.
Typickými objekty výrobního systému
jsou výrobní zakázka, rozpiska materiálu, technologický postup a pracoviště.
Zakázka je nositelem výrobních požadavků, rozpiska a technologie popisují
vlastní výrobek a způsob jeho sestavení,
pracoviště potom nese kapacitní zdroj
vyjadřující profesní zdatnost k vlastní
výrobě. Tyto čtyři typy objektů sestavují
konkrétní a dostatečný model výrobního
procesu, jsou-li uvedeny do počítačové
aplikace. Systém plánování metodou
MSO je například v systému AROP
schopen automaticky reagovat na změnu
tak prostého modelu a zcela
samostatně ji promítnou
do výrobního rozpisu, aniž by
uživatele zatěžoval vlastním
procesem plánování. Proto
zde mluvíme o modelování
výroby v reálném čase.
2) D r u h o u vl a s t n o s t í
objektivního plánu je schopnost rozvrhování výroby
v čase do omezených kapacit
výrobních zařízení a lidských
zdrojů. Je-li v plánu stanoveno zahájení a ukončení
výrobního úkolu, není možné,
aby v daném čase nebyly pro Obr. 1: Hlavní problémy výrobních podniků
něj dostupné výrobní kapacity. Nejlepší způsob, jak
rozumě rozvrhnout výrobu, je princip procesu. Vše probíhá snadno a přirosimulace. Simulace je napodobování zeně s využitím nejzákladnějších techvýrobního procesu tak, jak bude probí- nických normativů běžně dostupných
hat v budoucnosti. Je to prakticky totéž, v každé výrobní organizaci.
Z uvedeného popisu metody MSO
jako kdybychom od okamžiku zahájení
simulace pokračovali v reálné výrobě vyplývá, že objektivní plán výroby musí
a na jejím konci vrátili čas na začátek. mít přímou vazbu do reálných procesů
Přínosy takové virtualizace výrobního jak na úrovni přímého řízení výroby,
podniku jsou na první pohled zřejmé. tak na úrovni definice požadavků
Každá simulace promítá okamžitý na výrobu a z ní vyplývajícího zajištění
stav výrobního procesu do libovolné materiálových vstupů do výroby. Lze
budoucnosti. Výrobce tak dostává proto jen těžko chápat jako objektivní
informaci o tom, jak na tom bude výsledek plánovacího mechanismu,
s plněním zakázek v libovolném bodě který je odtržený od přímých procesů
časového výhledu. Stačí se z tohoto řízení na výrobní ose v rámci ERP sysvirtuálního průběhu výroby poučit, tému a závislý na importu dat z tohoto
v případě zjištěných budoucích skluzů systému. Na závěr nezbývá než popřát
závazných dodávek změnit model šťastnou ruku všem výrobcům při
výrobního procesu s využitím nástrojů výběru systému pro plánování a řízení
pro optimalizaci průtoku a tento prověřit výroby. Toto doporučení lze artikulovat
novou simulací. Na výrobních mistrech docela lapidárně: Nehleďte na image,
a dispečerech potom zbývá již jen poslouchejte tep svého výrobního orgapovinnost respektovat zjištěné direktivy nismu a jeho odraz v hledané počítačové
vyplývající z optimalizačních zásahů aplikaci. Pokud ucítíte harmonii, můžete
do modelu hmotného toku ve výrobě. očekávat kýžené přínosy.
Zdůrazněme, že zde nejde o žádné
Za zmínku rovněž stojí, jakých metod
výpočty variant plánu pro výběr jedné rozvrhování využívají běžné ERP sysz nich, ani o odpovědi na otázky „Co se témy a jaké dopady to má do obecně
stane, když…?“, jak se snaží simulaci rozšířeného názoru na to, co je pro
interpretovat dominantní dodavatelé rozvrhování výroby správné a možné.
ERP systémů. Jde o permanentní proces Většina lidí je vedena zafixovanou předmodelování, simulace a optimalizace, stavou o tzv. dopředném a zpětném rozkterý přirozeně konverguje k objek- vrhování vycházejícím z pevně daného
tivně vybilancované a reálně přijatelné termínu zadání či odvedení výrobku
prognóze budoucího vývoje vlastní a výrobních návazností v rámci jedné
výroby. Uživatel není rovněž zatěžován sledované výrobní zakázky. Je nutné
žádnými složitými parametry, kterými si uvědomit, že jakýkoliv tok kapaje nutné nastavit chování jednotlivých citně omezenými profily nezná pojem
objektů zúčastněných na plánovacím „nutného termínu“, který nemůže být
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
35
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
nakolik nároky APS systému na datové
zabezpečení vyváží přínos, který z jeho
aplikace vyplývá. Mnoho výrobních
dispečerů mi dá jistě za pravdu, když
řeknu, že lidská úvaha a zkušenost
dokáže v takových situacích leckdy
rozhodnout rychleji a lépe, než sebe
propracovanější počítačový systém.
Obr. 2: Schéma systému AROP
překročen, ani fixaci dříve rozvržených
částí. Tok prostě reálně protéká podle
svého kvanta, složení, tlaku a kapacitní průtočnosti bez ohledu na někým
vynucované termíny a uměle konstruované zbytkové kapacity. Proto pouze
simulace průtoku, která napodobuje
tok samotný a nesnaží se ho omezovat
tím, že určí v jakém termínu a kde má
co protéci, může být jeho objektivním
vyjádřením. Rovněž otázka co, kudy
a k čemu směřuje, musí být chápána
dynamicky v tom smyslu, že nelze trvat
na tom, aby vše probíhalo tak, jak jsme
si na začátku představovali. Například
pokud má výroba naplánované nějaké
komponenty v jedné konkrétní zakázce
a po jejich vyrobení je spotřebuje do jiné
zakázky, je simulace výroby přirozeně
schopna vyčkat se zadáním finální
sestavy z původní zakázky na okamžik,
kdy budou k dispozici tytéž komponenty
z libovolné druhé zakázky.
APS systémy a plánování přítomnosti
Druhý požadavek na rozvrhování
výroby do omezených kapacit vychází
z představy, že rozvrhující mechanismus by měl být schopen určit optimalizované řazení výrobních úkolů
na jednotlivých výrobních profilech
s ohledem na všechny technologické,
ale i ekonomické podmínky výrobního
36 • únor 2013
postupu. Výsledný rozvrh by měl být
jasným předpisem, co a v jaký okamžik
se má vyrábět na daném pracovišti,
a to s maximální přesností. Vzhledem
k mnoha různým specifikám konkrétních výrobních systémů je takový
požadavek jistě velice náročný, má-li
být pokryt typovým řešením charakteru
APS systému. Nicméně právě v této
oblasti nacházejí současné samostatně
dodávané APS systémy uplatnění.
O nutnosti náročného přizpůsobení
(customizaci) takového řešení pro konkrétní výrobní podnik není asi třeba
nikoho přesvědčovat. Přesto výsledek
nemusí splňovat uživatelská očekávání.
V každém případě můžeme říci, že
řešíme otázku plánování přítomnosti, či
velice blízké a tudíž obsahově stabilní
plánovací periody, a nikoliv projekce
výrobních požadavků do významně
vzdálené budoucnosti. Zdá se, že
po neúspěchu ERP systémů v oblasti
skutečného plánování výroby v libovolném časovém horizontu, většina úsilí
IT firem směřuje k plánování přítomnosti, což platí i pro plánovací metody
Kanban, TOC a p. Pokud se například
jedná o dodavatele automobilky, jehož
výrobní plán se musí ze dne na den
přizpůsobovat předem neurčeným
odvolávkám, je jistě uplatnění APS
systému na místě. Těžko ale posuzovat,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Materiálové zabezpečení – metoda JIT
S dynamickým rozvrhováním výroby
v čase úzce souvisí její zabezpečení
materiálovými vstupy v daném časovém
okamžiku, kdy má být zahájen libovolný výrobní úkol požadující vstupní
materiál. Nejprve bude vhodné opravit
dosud vžitý názor, že plán výroby a jeho
rozvržení v čase musí počítat se stejnou
časovou dostupností materiálu. Pokud
se jedná o výrobní podnik, který řeší
rozvrhování výrobní zakázky do chronicky nevyužitých kapacit, jiným slovy,
jde mu o to, jak dokončit zakázku co nejdříve, přičemž limitem nejsou výrobní
kapacity, ale dostupnost materiálu,
který na skladě chybí, potom je samozřejmě tento požadavek na místě. Nutno
si ale uvědomit, že v situaci, kdy podnik
nemá dost zakázek pro dlouhodobější
a plánovité využití vlastních kapacit,
čemuž uvedený předpoklad odpovídá,
potom ani nepotřebuje systém pokročilého plánování výroby do omezených
kapacit. Jeho potřeba funkcionality
informačního systému je naprosto jiná.
Zabývejme se proto opačným případem, tedy podnikem, který řeší první
úlohu plánování výroby, jak bylo výše
popsáno. Pro takový podnik je třeba,
aby počítačový systém byl sám schopen
Obr. 3: Systém AROP: Panel pro řízení
nákupních parametrů materiálové
položky
včas objednat potřebný materiál tak,
aby byl k dispozici v požadovaném čase
a respektoval při tom dodací lhůty jeho
dodavatele. Dále je požadováno, aby
systém neobjednával materiál dříve,
než je nutné, a zbytečně tak nezvyšoval
zásoby. Objednávání materiálu s co
nejmenším výhledem metodou JIT
potom umožňuje, aby se plánování
nákupu dynamicky přizpůsobovalo
rozvrhování výroby v reálném čase.
Reálným časem se rozumí, že systém
je schopen okamžitě a automaticky
reagovat na všechny události, které
mají relevantní dopad do plánu výroby,
a stejně pružně je do plánu promítnout.
Pro plně automatizované uplatnění
metody JIT je důležité, aby navazovala
na systém dynamického plánování
výroby a nákupu materiálu v reálném
čase. Algoritmizace metody JIT potom
vystačí s jedním jediným parametrem
uvedeným u materiálové položky
a nabývající hodnoty „počet dnů časové
normy zásoby“. Pro plánování nákupu
má parametr časové normy zásoby jednoduchou funkci, když ústy referenta
zásobování říká: Požaduji objednávat
tento materiál s uvážením dodacích
podmínek prioritního dodavatele tak,
abych na skladě měl neustále zásobu
materiálu, který mi zabezpečí výrobu
na zadaný počet dnů dopředu. V ideálním případě je časová norma zásoby
rovna jedné, implicitně se potom bere
plánovací perioda krátkodobého plánu
výroby (např. dekáda), aniž by bylo
nutné parametr u položky udržovat. Jak
je vidět, tak při dostatečně propracovaném systému dynamického plánování
není pro uživatele metoda JIT ničím
náročným na údržbu dat. Stačí u každé
materiálové položky pouze určit prioritního dodavatele a jeho dodací podmínky, nic víc.
Přímé řízení výroby – MES
Zkratka MES označuje systémy přímého řízení výroby. Jedno z hlavních
úskalí úspěšnosti jakýchkoliv plánovacích metod je zpětná vazba z výrobního
procesu. Bez znalosti skutečného průběhu výroby a jejích okamžitých stavů
není možné vytvořit objektivní plán
výroby. Ten musí totiž vycházet z reálného stavu rozpracovanosti a plnění
výrobních úkolů, aby rozvrhoval
Obr. 4: Systém AROP: Automatizace procesů na výrobní ose – All in One
skutečné výrobní požadavky a potřebu
zdrojů. Funkcionalita MES řešení má
proto na starosti sběr dat z výrobního
procesu odrážející jeho reálný průběh.
Při dobrém propojení na výrobní plánování se těžiště jeho uplatnění přesouvá
především k zajištění tzv. sledovatelnosti a zpětné sledovatelnosti výroby
(traceability). Využitím technologií,
které přesouvají komunikaci uživatelů
se systémem od pracovních PC stanic
do místa, kde informace vzniká (mobilní
čtečky čárových kódů, průmyslové terminály a p.), je potom docíleno toho, aby
zpětná vazba do plánu výroby probíhala
v reálném čase. Tak může být dosaženo
potřebné dynamiky plánovacího procesu a v důsledku očekávané úrovně
automatizace vlastního řízení výroby.
Pokud si dáme do souvislostí všechny
dosud uvedené teze, je myslím správné
z nich vyvodit tvrzení, že k tomu,
aby komplexní informační systém
splnil očekávání do něho vkládaná,
je potřebné, aby počítačový model
zahrnoval všechny procesy na výrobní
ose v jednom integrovaném celku. Bez
dynamického plánu výroby, který má
okamžitý a přímý dopad do nákupu
materiálu a do přímého řízené výroby
a je schopen stejně pružně reagovat
na zpětnou vazbu z výrobního procesu,
nelze mluvit o významné nové kvalitě
řízení výrobního podniku. Dominantní
dodavatelé ERP systémů předestírají
trhu nezpochybnitelné výhody komplexních softwarových balíků zahrnujících
vše v jednom, přitom se nikdo nepozastavuje nad tím, že plánovací APS systémy a MES systémy jsou běžně pořizovány samostatně od specializovaných
dodavatelů a na ERP systém napojovány
integračními můstky. Je-li požadavek
na integritu „All in One“ opravdu vážný,
potom by do jednoho integrovaného
modelu počítačové aplikace měly být
především zahrnuty všechny procesy
na výrobní ose od TPV, přes plán
výroby, nákup materiálu, řízení skladů,
řízení jakosti až k přímému řízení
výroby. Daleko přirozenější je mít k dispozici jedno integrované řešení té části
ERP systému, která se týká výroby,
a zahrnující APS a MES aplikaci, a toto
řešení kombinovat s obchodně ekonomickými agendami standardního ERP
systému od jiného dodavatele, než spojovat běžný ERP systém s oddělenými
softwarovými balíky typu APS a MES.
ARSIQA system s. r. o.
Nová 304
252 10 Mníšek pod Brdy
[email protected]
www.arsiqa.cz
tel.: 603 284 887
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
37
NEJLEPŠÍ NÁSTROJE A PRAXE
MOBIXWM – Řešení pro sklady
obchodních a výrobních firem
Vždy aktuální informace o stavu skladu. Řešení pro různé typy a velikosti firmy. Zvýšení
efektivity práce pracovníků ve skladu, snížení nákladů.
Podporované skladové procesy
Ing. Magda Pryclová
Point.X spol. s r. o.
M
OBIX je komplexní softwarová platforma pro
rychlý vývoj, spolehlivý
provoz a integraci mobilních řešení do podnikového prostředí.
MOBIX představuje základ pro realizaci specializovaných vertikálních
řešení pro jednotlivé oblasti použití
(sklady, servis, doprava, obchod…).
MOBIX WM je založen na vybavení
skladníků mobilními terminály se
zabudovaným snímačem čárového
kódu a (volitelně) bezdrátovou komunikací. Příkazy ke skladovým pohybům
jsou přenášeny do mobilních zařízení,
skladníci provedení činnosti (příjem, naskladnění zboží na pozici…)
potvrzují snímáním čárového kódu,
případně zadáním údaje na klávesnici
(např. u množství). MOBIX WM dále
může skladníkovi poskytovat údaje
o uložení zboží ve skladu, volných
pozicích, evidovat sériová čísla, šarže,
tisknout expediční doklady a etikety
pro značení zboží a zásilek.
38 • únor 2013
• Příjem
Po ř í z e n í sez n a mu do d a ného
zboží, případně kontrola správnosti
a úplnosti vůči „dodacímu“ dokladu
(nákupní objednávka, dodací list
dodavatele atp.). Součástí příjmu
může být také polepení zboží etiketami s čárovým kódem, pokud není
od dodavatele označeno nebo pokud
ve skladu používáme jiný způsob
značení. Dále lze zaznamenat sériová
čísla nebo šarže.
• Zaskladnění
V dalším kroku je přijaté zboží uloženo na konkrétní pozici ve skladu.
Pozici zboží může určovat systém
(na základě znalosti o zaplnění skladu
a pravidel pro ukládání jednotlivých
druhů zboží) nebo samotný skladník
– to je pouze otázka nastavení.
• Výdej
Na základě výdajového dokladu
vystaveného ekonomickým systémem generuje MOBIX WM skladový
výdejový příkaz a zasílá jej na mobilní
terminál určeného skladníka. Součástí
příkazu jsou také určené (nebo doporučené) lokace pro výdej každého typu
zboží na výdejovém příkaze. Skladník
potvrzuje jednotlivé řádky sejmutím
kódu lokace, kódu zboží a zadáním
počtu kusů (volitelně může být kontrolována i šarže nebo sériové číslo).
Aplikace průběžně signalizuje rozdíly
oproti požadovanému sortimentu
a množství.
• Balení a expedice
V rámci tohoto procesu lze tisknout
označení pro jednotlivá expediční
balení (např. etikety pro přepravce),
expediční list, evidovat počet balení.
Dále lze zaznamenat naložení na přepravní vozidlo (tj. spárovat konkrétní
balení a SPZ vozidla).
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
• Inventura
V kterémkoli okamžiku je možné
i n iciovat i nve nt u r u v ybr a ných
lokací nebo druhů zboží. MOBIX WM
také podporuje funkci „informace
ke zboží/lokaci“, kdy po sejmutí kódu
skladového místa vypíše zboží v něm
uložené (resp. po sejmutí kódu zboží
vypíše lokace, ve kterých je dané
zboží ve skladu uloženo).
Volitelné procesy
• Kompletace
V některých případech je expedované zboží výsledkem „kompletační“
operace ve skladu – např. prodejce
elektroniky k DVD přehrávači přidává český návod a 1 film jako bonus.
• Crossdocking
Zboží se po př íjmu neu kládá
do skladu, ale zůstává v příjmové
zóně, odkud se přímo vydává.
MobixWM umožňuje v široké míře
a d apt a ci st a nd a rd n ích proce sů
na míru požadavkům zákazníka a také doplňování
dalších, speciálních skladových nebo výrobních
procesů.
Přínosy řešení
MOBIXWM – shrnutí
Pro vedení firmy
• Okamžitý přehled o činnosti pracovníků ve skladu,
rozpracovanosti zakázek
• Zvýšení produktivity, snížení počtu chyb
• Snížení nákladů na „režijní“
či n nost i (a d m i n ist r at iva , I T
podpora)
P r o u ž i v a t el e (m o b i l n í
pracovníky)
– Komfortní nástroj pro práci
– Eliminace rutinních činností
IT oddělení
• Systém s jednoduchou správou
a údržbou
• Minimální nároky na podporu
mobilních uživatelů
Firma POINT. X je zkušeným dodavatelem mobilního řešení pro podnikové
informační systémy. Naše
řešení umožní integrovat
pracovníky „v terénu“
do informačního systému
podniku, dát jim k dispozici přístup k potřebným
údajům a možnost jejich
aktualizace. Připravíme
přesný návrh koncepce,
vybereme vhodný hardware, zajistíme softwarové řešení přesně
dle vašich požadavků.
Zajistíme také školení, instalaci řešení,
následnou technickou
podporu a servis.
S našimi řešeními
vz roste produ k tivit a
mobilních pracovníků, sníží se chybovost a náklady! Jádro naší nabídky
tvoří produkty firmy Psion a Motorola.
NAOBZORU
Brněnské turbíny oslavily další
rekordní rok
„Šíře uplatnění průmyslových parních
turbín a odbyt po celém světě nám zajišťuje
potřebnou stabilitu i v době, kdy Evropa
a český trh prochází hospodářských útlumem,“ říká Vladimír Štěpán, ředitel brněnského závodu Siemens na výrobu průmyslových
parních turbín, a pokračuje: „V roce 2012
jsme realizovali 66 průmyslových parních
turbín a překonali tak o třináct turbín rekordní
minulý rok. Zvýšení výkonu bylo možné díky
úsilí zaměstnanců, ale i investicím. Ty dosáhly
výše 170 milionů korun a z 90 % směřovaly
do modernizace výroby.“
Brněnské turbíny se uplatňují ve spalovnách, papírnách a teplárnách po celém světě.
Mezi nejúspěšnější obchodní projekty uplynulého roku patří tři smlouvy dodávku průmyslových parních turbín zákazníkům do Izraele.
Po zhruba čtrnácti letech se tak brněnské turbíny vrací na tento perspektivní trh. V České
republice zajistili například generální opravu
turbín v paroplynové elektrárně Vřesová.
www.pointx.cz
www.siemens.cz
HLEDÁTE
systémového
integrátora?
Hledejte na správném místě:
www.integratori.controlengcesko.com
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
39
PRODUKT ROKU
Série profilů finalistů ankety Produkt roku 2012
Lukáš Smelík, šéfredaktor
Letošní ročník ankety Produkt roku 2012 se pyšní přívlastkem „druhý“ a navazuje na úspěšnou tradici, která
započala v roce 2011. Soutěž se pomalu „zabydluje“ na českých a slovenských trzích a doufejme, že se časem stane
nedílnou a neodmyslitelnou součástí průmyslového trhu,
podobně jako např. v případě časopisu Control Engineering
Česko. Čtenáři časopisu Řízení a údržba průmyslového
podniku přesto mají unikátní možnost nahlédnout pod
pokličku průmyslových společností a rozhodovat o jednotlivých produktech v soutěžních kategoriích, o jejich
technologickém přínosu, vlivu na průmyslový trh či
užitečnosti.
Letošní ročník jsme pojali v podobné podobě jako v loňském roce. Pro každou soutěžní kategorii jsme připravili
speciální hlasovací webovou stránku, na níž lze pohodlným a jednoduchým způsobem hlasovat pro vybraný produkt. Seznam odkazů naleznete níže v přehledné tabulce.
Podobně jako v loňském roce přinášíme v tomto vydání
profily soutěžních produktů – v krátké, výstižné prezentaci
máte možnost získat hlavní přehled o přihlášených produktech. Detailnější informace pak poskytnou zmiňované
webové stránky, kde mimo další technické údaje získáte
představu o možnostech aplikace jednotlivých produktů
a jeho hlavních odlišnostech ve srovnání s produkty
konkurenčními.
On-line hlasování bude probíhat během celého
února – zvolte Produkty roku 2012!
Kategorie
Název přihlášeného výrobku
Výrobce
(firma,která produkt přihlásila)
Automatická
identifikace
DataMan 300
Cognex Corporation
41
K.field Lite
KODYS, spol. s r. o.
41
Identifikační systém Euchner EKS Light pro řízení přístupu a náhradu hesel
EUCHNER electric s. r. o.
41
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL
SKF Ložiska, a. s.
42
SKF Microlog Advisor Pro Idler Sound Monitor CMXA 45-ISM-K-SL
SKF Ložiska, a. s.
42
Diagnostické
přístroje
Elektrotechnika,
elektronika,
energetika
Strana
Fluke 3000 CNX
Fluke
42
Vizuální infračervený teploměr Fluke VT02
Fluke
42
CMMS®DAQ & CMMS®PROACTINANCE – diagnostický on-line systém
CMMS s. r. o.
43
FLIR T640
TMV SS spol. s r. o.
43
APROL EnMon
B+R automatizace, spol. s r. o.
44
Bezpečnostní konfigurovatelný systém PNOZmulti 2 firmy PILZ
SYSTEMOTRONIC, s. r. o.
44
Delta 4000
TMV SS spol. s r. o.
44
MOM2
TMV SS spol. s r. o.
44
MES Hydra 8
ICZ a. s.
45
Act-in Mobile Maintenance
Act-in CZ, s. r. o.
45
Mtelligence Condition Based Monitoring
Pantek (CS) s. r. o.
45
Průmyslová
čerpadla
a armatury
SuPremE
KSB-PUMPY+ARMATURY s. r. o., koncern
43
Regulační šoupátko
ARMATURY Group a. s.
43
Průmyslové
kompresory
Kondenzační sušička pro stlačený vzduch SPX Hankinson, model HDS 2250
MONDO s. r. o.
46
Rotační kompresor Mattei MAXIMA 110 R PLUS
MONDO s. r. o.
46
IT systémy
v průmyslu
Bezpečnost
Energeticky
účinná zařízení
40 • únor 2013
Šroubový kompresor Atlas Copco GX 7
Atlas Copco s. r. o. Divize Kompresory
46
Šroubový kompresor Allegro
ALUP CZ spol. s r. o.
46
VITAL
ABB s. r. o.
47
Bezpečnostní konfigurovatelný systém PNOZmulti 2 firmy PILZ
SYSTEMOTRONIC, s. r. o.
47
Bezpečnostní dveřní systém Euchner ESL
EUCHNER electric s. r. o.
47
Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB s rozhraním Profinet
EUCHNER electric s. r. o.
47
SuPremE
KSB-PUMPY+ARMATURY s. r. o., koncern
48
APROL EnMon
B+R automatizace, spol. s r. o.
48
Kondenzační sušička pro stlačený vzduch SPX Hankinson, model HDS 2250
MONDO s. r. o.
48
Rotační kompresor Mattei MAXIMA 110 R PLUS
MONDO s. r. o.
48
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
WEB pro hlasování
www.udrzbapodniku.cz/anketa/1
www.udrzbapodniku.cz/anketa/2
www.udrzbapodniku.cz/anketa/3
www.udrzbapodniku.cz/anketa/4
www.udrzbapodniku.cz/anketa/5
www.udrzbapodniku.cz/anketa/6
www.udrzbapodniku.cz/anketa/7
www.udrzbapodniku.cz/anketa/8
AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE
DataMan 300
K.field Lite
Nové snímače řady DataMan 300 dramaticky zvyšují frekvenci a rychlost snímání čárového kódu díky
novému algoritmu 1DMax+™ využívajícímu novou
revoluční technologii „Hotbars™“. U 2D maticových
a obtížně čitelných kódů DPM (Direct Part Mark) byl
snímací výkon také výrazně zvýšen významnou aktualizací algoritmu z 2DMax™ na 2DMax+™. Řada DataMan 300 nabízí dva modely. DataMan 300 poskytuje
standardní rozlišení 800×600 pixelů a DataMan 302
je modelem s vysokým rozlišením 1 280×1 024 pixelů.
Snímač DataMan 302 je ideální pro čtení velmi malých
kódů DPM na drobných součástkách pro zajištění plné
sledovatelnosti, což je trend panující například v automobilovém průmyslu. Vysoce výkonné algoritmy čtení
kódu byly dále zdokonaleny a představují kvantový
skok před současné nejlepší technologie v dané třídě.
Technologie Hotbars využívá textury pro lokalizaci
čárových kódů v jakékoli orientaci a poté extrahuje 1D
signály s vysokým rozlišením pro dekódování. Díky
pev ný m matemat ick ý m zá k la dů m
a pečlivému pro gramování v jazyce
symbolických adres
v sobě technologie
Hotbars spojuje
lepší věrnost signálu
s bleskovou rychlostí.
K.field Lite je ucelený
systém pro mobilní práci
s daty v terénu.Hlavní
inovace spočívá v tom,
že se jedná o cloudové
řešení, z čehož vyplývá
značná úspora investic
na pořízení a provoz
infrastruktury. Řešení se
tak stává snadno dostupným i pro zcela malé firmy, které
tak mohou zautomatizovat procesy sběru a zpracování dat.
Tím ušetří náklady na personál a chybovost dat sníží téměř
na nulu. V neposlední řadě získají nástroj pro kontrolu
prováděných revizí, odečtů a servisních zásahů a záznamy,
které často potřebují vykazovat nejen interně, ale často
i zákazníkům či obchodním partnerům.
Systém využívá mobilní terminály Motorola s operačním systémem Windows Mobile 6.5 a Windows Embedded
Handheld 6.5. Platformou je Windows Azure.
K.field Lite je ucelený systém pro mobilní práci s daty
v terénu určený zejména pro:
■ práci servisních techniků v terénu,
■ doplňování nápojových, cigaretových a potravinových
automatů,
■ opravy strojů v terénu,
■ odečítací služby,
■ různé služby v terénu, např. deratizační firmy, kominíky, úklidové firmy, servis klimatizací atd.
Cognex Corporation
www.cognex.com
KODYS, spol. s r.o.
www.kodys.cz
Identifikační systém Euchner EKS Light pro řízení přístupu a náhradu hesel
Systémy EKS Light lze použít pro řízení přístupu a jako náhradu hesel. Jsou velmi rozšířené
nejen v průmyslu automobilovém, ale i v potravinářském, chemickém apod.
Systém se skládá ze čtečky a klíčů, které v sobě integrují RFID transpondéry. Velkou
výhodou je vysoká odolnost proti neoprávněné manipulaci – kopírování RFID klíčů není
tak snadné jako výroba duplikátu klasického klíče pro zámkovou vložku.
Pro instalace, kde je nedostatek místa, bylo vyvinuto modulární provedení EKS Light
Modular, které má čtecí hlavu oddělenou od vyhodnocovací elektroniky, která je umístěna
v rozvaděči na DIN liště.
Nejzásadnějším rozdílem proti „plnohodnotným“ a mnoho let rozšířeným systémům
Euchner EKS s datovými rozhraními je integrace rozhodovací inteligence
dovnitř systému. Není na to nutný nadřazený řídicí systém připojený
přes komunikační rozhraní. EKS Light má 4bitový paralelní výstup
(jednoduše řečeno 4 digitální výstupy, jejichž binární kombinací
systém signalizuje číslo oprávnění/úroveň přístupu uložené
ve vloženém klíči). Odpadá tedy nutnost implementovat
do nadřazeného systému komunikační rutiny, EKS Light
lze připojit k jakémukoliv systému, včetně obyčejné reléové
logiky.
EUCHNER electric s.r.o.
www.euchner.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
41
PRODUKT ROKU / DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL
SKF Microlog Advisor Pro Idler Sound Monitor
CMXA 45-ISM-K-SL (ISM = Idler Sound Monitor)
SKF Machine Condition Advisor (MCA) je základní přístroj pro pochůzkovou diagnostiku. Díky svým rozměrům,
vlastnostem a jednoduchému použití se stává užitečným
pomocníkem profesionálů v údržbě. Pracovníci údržby
nebo obsluhy vybavení tímto odolným, ergonomickým
a snadno ovladatelným přístrojem mohou včas upozornit
na potenciální problémy strojů a předcházet nákladným
poruchám.
Naměřené hodnoty se automaticky porovnávají s předem
naprogramovanými směrnými hodnotami ISO. Pokud jsou
překročeny směrné hodnoty, objeví se na displeji poplach
„Výstraha“ nebo „Nebezpečí“. Přístroj současně měří
a porovnává naměřenou
hodnotu se směrnicemi
stanovenými pro vibrace
ložisek a ověřuje, jestli
těmto směrnicím vyhovuje, nebo indikuje potenciální poškození ložiska.
Přístroj měří také teplotu
infračerveným čidlem.
V mnoha průmyslových odvětvích jsou
dopravníky důležitou
součástí systémů pro
přesun materiálu,
zejména v těžařském
a cementářském průmyslu. Porucha válečku
může vést k poškození
pásu, nákladné odstávce a ztrátám na produkci. Souprava
SKF Idler Sound Monitor byla vyvinuta pro včasné detekování závad nosných a vratných válečků dopravníků.
Přístroj využívá technologii obálkového zpracování
aplikovanou na zvukový signál a rozlišuje mezi zvukem
dobrého válečku a válečku se závadou. Umožňuje detekovat
válečky se závadou dříve a spolehlivěji než při inspekční
pochůzce podél dlouhého pásu. Souprava umožňuje rychlejší a včasnější detekci závady než užití termografické
kamery. Souprava obsahuje mikrofon v tuhém parabolickém držáku pro zamíření na váleček.
SKF Ložiska, a.s.
www.skf.cz
SKF Ložiska, a.s.
www.skf.cz
Fluke 3000 CNX
Vizuální infračervený teploměr Fluke VT02
Fluke Corporation představuje bezdrátový systém
Fluke® CNX – sadu měřicích přístrojů, které bezdrátově
připojují více modulů pro měření a odesílají naměřené
hodnoty do hlavního zařízení na vzdálenost až 20 metrů.
Základ systému tvoří multimetr kategorie CAT III 1 000
V/CAT IV 600 V s displejem, který kromě zobrazené hodnoty zobrazuje v reálném čase i naměřené hodnoty ze tří
dalších měřicích modulů. U komplexnějších poruch může
uživatel v reálném čase zobrazit současně měření až z 10
různých modulů v počítači vybaveném adaptérem CNX.
Moduly, obsahující například voltmetr AC, proudové
kleště AC, proudové kleště iFlex AC nebo teplotní jednotka typu K, mohou odečty buď předávat v reálném čase,
nebo je zaznamenat až 65 000 sad. Zaznamenaná data lze uložit do počítače ve formátu
CSV a následně vyhodnotit.
Systém Fluke CNX umožňuje
uživatelům umístit moduly
do nebez p e č ných nebo
obtížně přístupných prostor
a naměřená data sledovat
z bezpečné vzdálenosti.
Fluke
www.fluke.com
42 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Společnost Fluke Corporation
představuje nový vizuální IR
teploměr Fluke® VT02, přístroj
pro vyhledávání problémů
s infračervenou teplotní mapou.
Až dosud si museli elektrikáři,
průmysloví údržbáři, technici
HVAC i autoopraváři vybírat mezi
jednobodovými infračervenými
teploměry a termokamerami
s vysokým rozlišením (infračervenými kamerami). Jeden
přístroj nabízí kombinaci vizuálního snímání termokamery, vizuálního obrazu digitálního
fotoaparátu a přímočaré praktické využití IR teploměru.
Inspekce elektrických, průmyslových, HVAC i automobilových aplikací je s přístrojem VT02 mnohem rychlejší
než s pomocí infračerveného teploměru, který vyžaduje
mnohočetná měření a ruční zápis výsledků. Přístroj VT02
dokáže ihned zjistit problémy pomocí prolínaných termálních a digitálních snímků. Záběry zobrazí a uloží jako plně
vizuální, plně infračervené nebo ve třech různých režimech
prolínaných obrazů.
Fluke
www.fluke.com
DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE
CMMS®DAQ & CMMS®PROACTINANCE
– diagnostický on-line systém
FLIR T640
Diagnostický přístroj CMMS®DAQ společně se softwarem CMMS®PROACTINANCE tvoří základ systému
pro kontinuální monitorování strojů a zařízení za provozu.
Lokální monitorovací jednotka CMMS®DAQ umožňuje
rychlý a automatický sběr dat ze vzdálených, nebezpečných, nebo těžko přístupných míst a tím eliminuje nutnost
ručního sběru dat. Pomocí karty MUX je možné najednou
sledovat až 254 měřicích bodů současně. Pomocí trvale
namontovaných snímačů kontinuálně sbírají přístroje
CMMS®DAQ a CMMS®MUX naměřené hodnoty a jsou
propojeny s hlavním
Schéma diagnostického on-line systému
CMMS®DAQ/CMMS®PROACTINANCE
počítačem, kde je
Monitorované stroje
Dálková diagnostika nainstalovaný program CMMS® PROACTINANCE s úplným vybavením pro
CMMS®DAQ
multiparametrické
monitorování.
PC diagnostika
FLI R T6 40 jsou
plně přenosné termovizní kamery, které
díky nízké hmotnosti
a ergonomii umožňují
operátorovi provádět dlouhodobá měření v terénu bez toho, aby operátora nějak zatěžovala. Díky vysokému stupni krytí IP54, odolnosti proti
rázům a vibracím, rozsahem měřených teplot od -40°C
do +2000°C, rozsahem pracovních teplot -15°C až +50°C
a odolnému hořčíkovému tělu, zaručujícím odolnost EMC,
jsou plně určeny pro měření jak ve vnitřním, venkovním,
tak i náročném průmyslovém prostředí. Hlavní předností
kamer je vestavěná digitální videokamera, dotykový LCD
displej, široké množství měřicích a vyhodnocovacích
funkcí, vestavěné dvojité LED světlo, vestavěný laserový
zaměřovač, bezdrátová komunikace sítí Wi-Fi technologie pro sdílení termogramu v iPad, iPhone, apod. přímo
v terénu a řada dalších mimořádně užitečných funkcí.
CMMS s. r. o.
www.cmms.cz
TMV SS spol. s r.o.
www.tmvss.cz
3G modem
PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA A ARMATURY
SuPremE
Regulační šoupátko
SuPremE ® od KSB – nejúčinnější nemagnetický
pohon na světě. Již dnes splňuje požadavky na účinnost
podle IE4 (IEC/CD 60034-30, vyd. 2) a překračuje tudíž
i budoucí požadavky EU až do roku 2017. Unikátní potenciál úspor díky extrémně vysoké účinnosti – zejména
v oblasti částečného zatížení. Motor SuPremE® s regulací
otáček účinkuje jako energetická dieta. Výtěžek účinnosti až o 60 % se díky regulaci otáček se ještě zvyšuje
až o dalších 30 % úspor v samotném motoru. Zřeknutí se
magnetických materiálů zlepšuje celkový vliv na životní
prostředí ve srovnání se synchronními motory a s asynchronními motory, buzenými permanentním magnetem.
Použití nekritických
mater iálů s dlou hou
život ností a v yz rálý
reluktanční princip činí
z motoru SuPremE® spolehlivý pohon s dlouhou
provozní životností.
Tam, kde nacházejí
uplatnění asynchronní
motory IE2, může se stejnými připojovacími rozměry
svou práci velmi efektivně odvádět i motor SuPremE®.
Regulační šoupátka z produkce ARMATURY Group jsou
výjimečné na trhu armatur z důvodů dosažení ojedinělých
technických parametrů oproti jiným regulačním armaturám:
■ garantují těsnost kov x kov v obou směrech proudění,
■ jsou použitelné až do světlosti DN 600, tlaku PN 400,
teploty 600 °C a pro jakýkoliv druh pracovní látky,
■ mají nižší tlakovou ztrátu, což např. oproti regulačnímu
ventilu DN 150 PN 250 činí úsporu energií cca 500 MWh ročně,
■ k utěsnění se používá speciální těsnivo splňující podmínky „Nuclear spec. D50YP12rev.2“, TA Luft a VDI 2440.
Regulační vlastnosti šoupátek zabezpečuje unikátní konstrukce škrtící desky, sedel a vedení. V desce a sedlech jsou
navrženy speciální otvory nebo drážky, které se v průběhu
otvírání vzájemně překrývají tak, aby byla zabezpečena
regulační charakteristika. Regulační
šoupátka z produkce ARMATURY
Group jsou na základě sofistikovaných
počítačových programů navrhovaná
tak, že u každého výrobku je možno
vyrobit ve škrtících orgánech libovolné
tvary otvorů, a tím zabezpečíme, že
průtočná charakteristika je v souladu
s požadavkem zákazníka.
KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern
www.ksbpumpy.cz
ARMATURY Group a.s.
www.armaturygroup.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
43
PRODUKT ROKU / ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A ENERGETIKA
APROL EnMon
Bezpečnostní konfigurovatelný systém
PNOZmulti 2 firmy PILZ
APROL EnMon je technické řešení připravené pro
monitorování energií a je založeno na kompletním distribuovaném řídicím systému APROL (DCS APROL).
Právě DCS APROL nabízí maximální flexibilitu a škálovatelnost řešení. V každém řešení je kromě jiného implementován kompletní alarmový a trendovací systém, který
slouží k zobrazení trendu všech procesních proměnných
vstupujících do projektu. Kromě spotřeby elektrické energie lze monitorovat i olej, plyn, páru nebo dálkové teplo,
ale i média, která často za energetická nepovažujeme,
například stlačený vzduch nebo vodu.
Bezpečnostní konfigurovatelný systém PNOZmulti 2
navazuje na úspěšnou řadu PNOZmulti. Bezpečnostní funkce
jako jsou E-Stop okruhy, bezpečnostní kryty, světelné závory
a další jsou bezpečnostně monitorovány. Všechny nezbytné
funkce jsou vytvářeny přímo v PC pomocí konfiguračního
nástroje PNOZmulti Configurator.
PNOZmulti 2 nabízí i zajímavé vlastnosti. Nově je k dispozici pro všechny aplikace základní modul a jeden modul
vstupů/výstupů. Plánují se další moduly pro
rozšíření – budou k dispozici různé kombinace vstupních a výstupních modulů,
moduly pro hlídání otáček, nebo analogové
vstupy. Základní modul PNOZ m B0 šetří
šířkou pouhých 45 mm místo v rozvaděči.
Pro rychlou diagnostiku i rychlé uvedení
do provozu modul disponuje podsvíceným
displejem. Rozšíření pomocí I/O modulů
zvyšuje flexibilitu systému. Princip čipových karet pro nahrání i přenášení softwarové konfigurace je samozřejmostí.
B+R automatizace, spol. s r.o.
www. br-automation.com
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
www.systemotronic.cz
DELTA4000
MOM2
Sada DELTA4000 umožňuje plně automatické testování ztrátového činitele tgδ 12 kV izolace, se kterým je
možné vyhodnotit stav elektrické izolace vysokonapěťových zařízení. Kromě provádění zkoušek ztrátového
činitele tgδ izolace lze přístroj DELTA4000 použít
pro měření budicího proudu vinutí transformátoru,
frekvenční diagnostiky při vysokém napětí až 12kV
a TipUp test pro stanovení závislosti izolačního stavu
jako funkce napětí. Od konkurenčních produktů se sada
DELTA4000 odlišuje nízkou hmotností, schopností
širokého použití, kvalitou zpracování a v neposlední
řadě také nadstandardní výbavou
měřicích funkcí. Může
být aplikována na VN
transformátory, VN přístrojové transformátory,
V N reaktor y, V N tlumivky, VN průchodky
a VN točivé stroje.
MOM2 je navržen k měření
odpor u hlavních kontakt ů
vypínačů VN a VVN, přípojů
na sběrnicích a ostatních tras pro
velké proudy. Mikroohmmetr
je možné použít kdekoliv,
kde je třeba měřit hodnoty
odporů s vysokou přesností.
Dí k y MOM 2 je mož né
měřit při použití metody
DualGround™. To znamená,
že testovaný objekt bude uzemněn na obou stranách
po celou dobu měření, čímž se zajistí bezpečnější, rychlejší a snadnější práce. Odolnost a nízká váha z něj dělá
ruční přístroj vhodný pro práci v terénu. Přístroj je chráněn v silném gumovém krytu, který zesiluje odolnost.
Je navržen tak, aby mohl měření provádět celý den bez
nutnosti dobíjet. Dokáže uložit 190 výsledků měření
a odeslat data z měření do PC pomocí Bluetooth antény.
Nízká hmotnost, vysoký měřicí proud, technologická
vyspělost, snadná obsluha a design je navržen v souladu
s dlouholetými zkušenostmi s použitím přístrojů Megger
v terénu.
TMV SS spol. s r.o.
www.tmvss.cz
TMV SS spol. s r.o.
www.tmvss.cz
44 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
IT SYSTÉMY V PRŮMYSLU
MES Hydra 8
Act-in Mobile Maintenance
MES HYDRA je komplexním výrobním informačním
systémem, který pokrývá oblasti výroby, kvality a lidských
zdrojů. Jeho nasazením se zvyšuje „viditelnost“ všech
výrobních a logistických procesů, které je tak možné lépe
plánovat, řídit, vyhodnocovat a zlepšovat. Potřebná data
lze získávat v reálném čase přímo z výrobního procesu
a bez možného negativního vlivu člověka. Funkce systému
umožňují manažerům, plánovačům, kvalitářům a dalším
pracovníkům efektivně řídit výrobní proces a zajišťovat
jeho potřebnou pružnost a plynulost.
MES
HYDRA
splňuje všechny požadavky vyplývající ze
specifikací MESA International a dalších mezinárodních standardů.
Modulárnost systému
umožňuje implementovat pouze potřebné
moduly a funkcionality.
M ES H Y DR A je
jediné řešení na trhu, které lze implementovat, spravovat
a dále rozvíjet vlastními pracovníky jeho provozovatele.
Nabízí široké portfolio standardních funkcí a možností
jejich konfigurace, které lze využívat ve všech odvětvích
průmyslu. Standardní funkce systému prověřené stovkami
instalací na celém světě lze snadno doplňovat částmi ušitými
na míru pro konkrétní provozní podmínky.
Mobile Maintenance je softwarová aplikace vyvinutá
vývojáři v České republice a v Holandsku za účelem
poskytnout uživatelům používajícím systémy počítačového řízení údržby (EAM, CMMS) mobilní nástroj pro
práci s potřebnými
infor macemi přímo
u strojů ve výrobním
provozu a tím výrazně
zvýšit jejich efektivitu.
Aplikace Mobile Maintenance může být používána jak na přístrojích
typu PDA, tak na tabletech. Pracovníci údržby
tak mohou na mobilním
zařízení on-line zadávat do systému nové požadavky, nové
pracovní příkazy, odvádět pracovní příkazy včetně odvádění použitého materiálu a dále také plánovat a realizovat
preventivní pochůzky. Data z mobilního zařízení jsou přes
firemní Wi-Fi síť přenášena na server do vlastního systému
pro řízení údržby a zpětně ze systému do mobilní aplikace.
Aplikace umožňuje identifikaci údržbářů pomocí hesla,
nebo karty s čárovým kódem nebo RFID kódem, a stejně
tak identifikaci strojů a lokalit prováděné údržby pomocí
čárových kódů nebo RFID kódů. Management údržby tak
zároveň získává on-line přehled o činnosti jednotlivých
údržbářů na jednotlivých místech, což výrazně zvyšuje
kromě efektivity také prokazatelnost prováděné údržby.
ICZ a.s.
www.i.cz
Act-in CZ, s.r.o.
www.act-in.cz
Mtelligence Condition Based Monitoring
Softwarový systém Mtelligence Condition Based Monitoring (CBM) pomáhá výrobním
a technologickým firmám snižovat náklady na údržbu výrobních zařízení a zajišťovat jejich
vysokou provozuschopnost. Zpracovává on-line data z technologických procesů odrážející skutečný stav výrobních strojů, linek a dalších sledovaných technologických zařízení. Automatickým monitorováním a vyhodnocováním těchto informací lze identifikovat problémy výrobních
zařízení dříve, než dojde k jejich poruše a drahému výpadku výroby.
Na podnikové úrovni spolupracuje se softwarovými systémy pro správu majetku a řízení údržby
kategorií EAM/CMMS, které doplňuje a významně rozšiřuje jejich přínos předáváním požadavku na činnost údržby v závislosti na skutečném stavu sledovaných technologických zařízení.
Systém Mtelligence CBM funguje jako virtuální pracovník údržby,
který neustále monitoruje svěřená zařízení, zjišťuje anomálie
v jejich chodu a upozorňuje tým údržby na problémy dříve, než
nastanou.
Pomocí proaktivní a prediktivní údržby zařízení lze zamezit
jak zbytečné předčasné údržbě (prováděné podle periodického plánování), tak minimalizovat problémy a havárie způsobené nepředvídaným chováním nebo přetěžováním
výrobní technologie.
Pantek (CS) s.r.o.
www.pantek.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
45
PRODUKT ROKU / PRŮMYSLOVÉ KOMPRESORY
Kondenzační sušička pro stlačený vzduch
SPX Hankison, model HDS 2250
Rotační kompresor Mattei MAXIMA 110 R PLUS
Jedná se o energeticky mimořádně úspornou kondenzační sušičku stlačeného vzduchu s použitím ojedinělé
technologie ovládání chladicího okruhu sušičky zvané
digitální výparník.
Technologie digitálního výparníku sleduje tepelnou zátěž
na vstupu do sušičky, aby bylo možné určit, kolik energie
chlazení je třeba pro udržení stabilní hodnoty teploty
rosného bodu. Digitální řídicí systém emmTM interpretuje
„surová“ data z digitálního výparníku a reguluje potřebné
množství energie pro chlazení. Digitální ovládání emmTM
otvírá nebo zavírá ventil v okruhu chladiva v přesných
časových blocích, které uvádí digitální spirálový kompresor chladiva
do stavu „pod zatížením“ nebo „chod
naprázdno“ tak, aby výkon odpovídal proměnnému tepelnému zatížení.
Tím je dosaženo stability teploty
rosného bodu stlačeného vzduchu
s využitím nejmenšího možného
množství elektrické energie.
Modely jsou dodávány ve výkonnostech 950 m3/h až po 10 800 m3/h.
Jedná se o energeticky mimořádně úsporný rotační
lamelový kompresor řady MAXIMA s vysokou účinností
při výrobě stlačeného vzduchu. Kompresor MAXIMA
110 R PLUS je vybaven integrovanou kondenzační sušičkou, sadou na využití odpadního tepla (ohřev užitkové
vody) a mikroprocesorovou programovatelnou řídící
jednotkou MAESTROXS.
Jmenovitý příkon elektromotoru je 110 kW, maximální pracovní tlak 8 bar, výkonnost (20 °C, 1 bar abs.)
při 7,5 bar pracovního tlaku je 1 401 m3/h , akustický
kryt (hladina hluku) 66 dB (A), obsahuje také odlučovač a odvaděč kondenzátu, integrovanou kondenzační
sušičku a rekuperační sadu pro
využití odpadního tepla.
Kompresory MAXIMA
jsou nejvhodnější pro aplikace, kde je stabilní spotřeba stlačeného vzduchu.
V takovém případě může
kompresor řady MAXIMA
nabídnout výraznou úsporu
energie při výrobě stlačeného vzduchu.
MONDO s.r.o.
www.mondo.cz, www.hankison.cz
MONDO s.r.o.
www.mondo.cz, www.matteicz.cz
Šroubový kompresor Atlas Copco GX 7
Šroubový kompresor Allegro
Jako doplnění řady GX 2–5
představuje tento 7kW šroubový kompresor Atlas Copco
se vstřikem oleje spolehlivý
a jednoznačně cenově
konkurenční zdroj tlakového vzduchu.
Nabízí výkonnost
14 l/s při provozním
tlaku 10 bar a jeho kompaktní provedení (ve verzi
pro umístění na podlahu či na vzdušníku) umožňuje snadnou instalaci do provozu. Vypouštění chladicího vzduchu
v horní části umožňuje i instalaci ke zdi či do rohu. Taktéž
volitelná integrovaná sušička dále šetří prostorem, což
ocení zejména malé dílny.
GX 7 rozšířené řady GX 2–7 přichází ve dvojím provedení. Řada GX 7–11 nabízí vyšší výkonnost (16 až 27 l/s),
varianty různých tlaků (7 až 13 bar) a řídicí systém Elektronikon®. To činí z této rozšířené řady ideální řešení pro
technologie vyžadující vyšší spotřebu stlačeného vzduchu
a delší zatížení.
Šroubový kompresor s plynulou regulací otáček pro provozy s proměnnou potřebou dodávky stlačeného vzduchu
za současné optimalizace spotřeby energie.
Úspora energie – náklady na energii představují 70 %
celkových nákladů kompresoru za 5 let. Kompresor může
snížit náklady na energii kompresoru až o 30 %.
Nízká hladina hluku díky speciálně navrženým komponentům – radiální ventilátor, zapouzdřený sací filtr,
masivní vstupní modul.
AirControl Management – zvlášť energeticky úsporný
algoritmus. Rozšířená verze AirControl Graphic nabízí
více datových vstupů a vylepšenou správu systému.
Přímý pohon pomocí převodovky – zajišťuje vysokou
energetickou účinnost a delší životnost elementu. Dochází
k eliminiaci přenosu axiálních sil, čímž se zvyšuje životnost ložisek až
o 40 %.
Řada Allegro
b yl a v y v i n u t a
pro nejnáročnější
aplikace po celém
světě.
Atlas Copco s.r.o. Divize Kompresory
www.atlascopco.cz
ALUP CZ spol. s r.o.
www.alup.cz
46 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
BEZPEČNOST
Bezpečnostní konfigurovatelný systém
PNOZmulti 2 firmy PILZ
VITAL
Systém VITAL je jedinečný použitím jednokanálového
dynamického signálu při zachování nejvyšší míry bezpečnosti
dle EN ISO 13849-1 – PLe a dle EN 62061 – SIL3.
Na bezpečnostní systém VITAL je možné připojit 30
různých typů bezpečnostních zařízení v sérii na jednom
dynamickém kanálu. Systém VITAL může nahradit několik
bezpečnostních relé, má tedy nejen jednodušší zapojení,
šetří místo v rozvaděči, ale je výhodný i po stránce ekonomické. Jsou k dispozici tři typy: VITAL 1 s jedním dynamickým obvodem, VITAL2 se dvěma dynamickými obvody
a VITAL3 s jedním dynamickým a jedním kontaktním
(dvoukanálovým) obvodem.
Obsahuje funkci automatického či manuálního zpětného
nastavení, s monitorováním, duální bezpečnostní výstupy a informační výstup pro indikaci
zpětného nastavení a stavové informace pro
PLC. Systém dynamického signálu využívá
i bezpečnostní PLC PLUTO, které tento princip
ještě povyšuje použitím až tří signálů zvýšením
bezpečnosti měřením stavu vedení (zkratu).
Dynamické či statické signály je možné přivádět
na bezpečnostní vstupy PLC.
ABB s.r.o.
www.abb.cz/nizkenapeti
Bezpečnostní dveřní systém Euchner ESL
Bezpečnostní konfigurovatelný systém PNOZmulti 2
navazuje na úspěšnou řadu PNOZmulti. Bezpečnostní
funkce jako jsou E-Stop okruhy, bezpečnostní kryty,
světelné závory a další jsou bezpečnostně monitorovány.
Všechny nezbytné funkce jsou vytvářeny přímo v PC
pomocí konfiguračního nástroje PNOZmulti Configurator.
PNOZmulti 2 nabízí i zajímavé vlastnosti. Nově je k dispozici pro všechny aplikace základní modul a jeden modul
vstupů/výstupů. Plánují se další moduly pro
rozšíření – budou k dispozici různé kombinace vstupních a výstupních modulů,
moduly pro hlídání otáček, nebo analogové
vstupy. Základní modul PNOZ m B0 šetří
šířkou pouhých 45 mm místo v rozvaděči.
Pro rychlou diagnostiku i rychlé uvedení
do provozu modul disponuje podsvíceným
displejem. Rozšíření pomocí I/O modulů
zvyšuje flexibilitu systému. Princip čipových karet pro nahrání i přenášení softwarové konfigurace je samozřejmostí.
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
www.systemotronic.cz
Bezpečnostní dveřní systém Euchner MGB
s rozhraním Profinet
Nový bezpečnostní systém ESL je multifunkční dveřní
madlo pro ochranu a monitorování dveří, krytů a klapek
na strojích a výrobních linkách. Skládá se z vlastního
madla a integrovaného bezpečnostního spínače, využívající prověřenou technologii Euchner CES.
Použití této technologie zajišťuje nejvyšší možnou
úroveň bezpečnosti dle EN ISO 13849-1 (kat.4/PLe)
a současně nejlepší ochranu proti neoprávněné manipulaci. Integrovaná elektronika CES-AR umožňuje
zapojit do série až 20 systémů ESL. Připojení se děje
přes konektor M12 s 8mi piny, konektor lze při instalaci
přemístit na horní či spodní stranu pouzdra. Montáž
je možná na ocelové nebo hliníkové profily šířky
30–50 mm.
Robustní celokovové
provedení je vhodné
pro průmyslové použití.
V pouzdře je instalována
zámková vložka – tou
lze madlo uzamknout
a zabránit neautorizovaným osobám otevřít
dveře a zastavit stroj nebo
linku.
Bezpečnostní dveřní systém MGB v sobě spojuje osvědčené i nové technologie – kombinuje mechanické zamykání
s bezkontaktním bezpečnostním RFID systémem. Výsledkem je nejvyšší možná úroveň bezpečnosti: PLe dle ČSN
EN ISO 13849-1.
MGB nahrazuje bezpečnostní zámek, dodatečný dveřní
spínač, petlici a kliku, bezpečnostní relé a rozvodnici s tlačítky a signálkami. Zamykací modul dle verze obsahuje
bezpečnostní spínač nebo zámek s mechanickým nebo
elektrickým zamykáním. Dostupné jsou verze se zabudovaným tlačítkem nouzového zastavení a dvěma prosvětlenými tlačítky. Ty lze využít jako žádost o otevření dveří.
Na vnitřní stranu
oplocení lze namontovat nouzovou červenou
kliku, jejíž pomocí
lze zámek kdykoliv
odemknout. Klika je
velmi intuitivní řešení
problému, uvězněná
osoba nemusí v panice
zkoumat, jak se nejrychleji dostat ven.
EUCHNER electric s.r.o.
www.euchner.cz
EUCHNER electric s.r.o.
www.euchner.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
únor 2013
•
47
ENERGETICKY ÚČINNÁ ZAŘÍZENÍ
Kondenzační sušička pro stlačený vzduch
SPX Hankison, model HDS 2250
Rotační kompresor Mattei MAXIMA 110 R PLUS
Jedná se o energeticky mimořádně úspornou kondenzační sušičku stlačeného vzduchu s použitím ojedinělé
technologie ovládání chladicího okruhu sušičky zvané
digitální výparník.
Technologie digitálního výparníku sleduje tepelnou zátěž
na vstupu do sušičky, aby bylo možné určit, kolik energie
chlazení je třeba pro udržení stabilní hodnoty teploty
rosného bodu. Digitální řídicí systém emmTM interpretuje
„surová“ data z digitálního výparníku a reguluje potřebné
množství energie pro chlazení. Digitální ovládání emmTM
otvírá nebo zavírá ventil v okruhu chladiva v přesných
časových blocích, které uvádí digitální spirálový kompresor chladiva
do stavu „pod zatížením“ nebo „chod
naprázdno“ tak, aby výkon odpovídal proměnnému tepelnému zatížení.
Tím je dosaženo stability teploty
rosného bodu stlačeného vzduchu
s využitím nejmenšího možného
množství elektrické energie.
Modely jsou dodávány ve výkonnostech 950 m3/h až po 10 800 m3/h.
Jedná se o energeticky mimořádně úsporný rotační
lamelový kompresor řady MAXIMA s vysokou účinností
při výrobě stlačeného vzduchu. Kompresor MAXIMA
110 R PLUS je vybaven integrovanou kondenzační sušičkou, sadou na využití odpadního tepla (ohřev užitkové
vody) a mikroprocesorovou programovatelnou řídící
jednotkou MAESTROXS.
Jmenovitý příkon elektromotoru je 110 kW, maximální pracovní tlak 8 bar, výkonnost (20 °C, 1 bar abs.)
při 7,5 bar pracovního tlaku je 1 401 m3/h , akustický
kryt (hladina hluku) 66 dB (A), obsahuje také odlučovač a odvaděč kondenzátu, integrovanou kondenzační
sušičku a rekuperační sadu pro
využití odpadního tepla.
Kompresory MAXIMA
jsou nejvhodnější pro aplikace, kde je stabilní spotřeba stlačeného vzduchu.
V takovém případě může
kompresor řady MAXIMA
nabídnout výraznou úsporu
energie při výrobě stlačeného vzduchu.
MONDO s.r.o.
www.mondo.cz, www.hankison.cz
MONDO s.r.o.
www.mondo.cz, www.matteicz.cz
SuPremE
APROL EnMon
SuPremE® od KSB –
nejúčinnější nemagnetický pohon na světě. Již
dnes splňuje požadavky
na účinnost podle IE4
(IEC/CD 60034-30,
vyd. 2) a překračuje
tudíž i budoucí požadavky EU až do roku 2017. Unikátní
potenciál úspor díky extrémně vysoké účinnosti – zejména
v oblasti částečného zatížení. Motor SuPremE® s regulací
otáček účinkuje jako energetická dieta. Výtěžek účinnosti
až o 60 % se díky regulaci otáček se ještě zvyšuje až o dalších 30 % úspor v samotném motoru. Zřeknutí se magnetických materiálů zlepšuje celkový vliv na životní prostředí
ve srovnání se synchronními motory a s asynchronními
motory, buzenými permanentním magnetem.
Použití nekritických materiálů s dlouhou životností
a vyzrálý reluktanční princip činí z motoru SuPremE®
spolehlivý pohon s dlouhou provozní životností.
Tam, kde nacházejí uplatnění asynchronní motory IE2,
může se stejnými připojovacími rozměry svou práci velmi
efektivně odvádět i motor SuPremE®.
APROL EnMon je technické řešení připravené pro
monitorování energií a je založeno na kompletním distribuovaném řídicím systému APROL (DCS APROL).
Právě DCS APROL nabízí maximální flexibilitu a škálovatelnost řešení. V každém řešení je kromě jiného implementován kompletní alarmový a trendovací systém, který
slouží k zobrazení trendu všech procesních proměnných
vstupujících do projektu. Kromě spotřeby elektrické energie lze monitorovat i olej, plyn, páru nebo dálkové teplo,
ale i média, která často za energetická nepovažujeme,
například stlačený vzduch nebo vodu.
KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern
www.ksbpumpy.cz
B+R automatizace, spol. s r.o.
www. br-automation.com
48 • únor 2013
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Technické překlady
snadno a rychle
Šest důvodů, proč zvážit využití našich služeb:
• Stabilní tým specializovaných překladatelů technických textů
• Překlady technických, marketingových i právních textů
• Překlady manuálů, technických dokumentací, smluv,
webových stránek, katalogů
• Garance použití správné a jednotné terminologie
• Množstevní slevy a slevy pro stálé zákazníky
• Štíhlá firemní struktura a optimální ceny
PYGMALION s. r. o.
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 713 868; mobil: +420 777 215 745
e-mail: [email protected]
www.prekladypygmalion.cz
“Tma je pro ošklivé lidi”
Světlovody Lightway přivedou zdarma
zdravé denní světlo do míst, kde přes
den musí svítit žárovka či zářivka.
Snižte svoje účty za elektřinu.
www.lightway.cz
Download

Stáhněte si č. 29 v PDF - Česká společnost pro údržbu