www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VI
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
PROSINEC
Z P R AV O D A J 2012
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám v minulé roce věnovali.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků
v příjemné rodinné atmosféře
a do příštího roku především
splnění všech přání,
pevné zdraví a hodně
úspěchů. Ať rok 2013
není horší, než byl
ten letošní.
Vaše redakce.
PF 2013
Z OBSAHU:
Koupit či nekoupit JTR
3
Blíží se volba prezidenta
4
Návštěva v Senátu
7
Otevření staré fary
8
Hromada kultury na prosinec
10–13
Vyhlášení soutěže Život Romů
15
Portrét malířky Zuzany Kadlecové
16
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.jabloneckatiskarna.cz
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Skóre v poločase
Jsou to právě dva roky od chvíle, kdy byla po volbách naplněna koaliční volba,
a Jablonec získal nové vedení. Jaká byla ta dvě léta očima starosty,
respektive primátora města Ing. Petra Beitla?
Co považuje za největší úspěch a co za prohru
jsem se ho zeptal v pravidelném rozhovoru.

Petře, před dvěma roky viselo ve vzduchu mnoho otazníků nad akceschopností
a funkčností koalice s Domovem. Jak
dnes s odstupem času hodnotíš spolupráci s koaličním partnerem?
Všechno má svůj čas a vývoj. Když byla
ODS v opozici a Domov musel vládnout
s ČSSD, byly naše výchozí postoje poměrně
vzdálené. Po posledních volbách jsme si byli
souzeni a uzavřeli sňatek z rozumu. Dnes,
po dvou letech společné práce mohu říci, že
jsme našli způsob spolupráce, komunikace
a na mnoho věcí máme podobný náhled.
Tam kde náhled podobný není, je potřeba
domluvit kompromis, který jednu či druhou
stranu, více či měně bolí. Anebo jít od válu.
Takový je život. Našim společným zájmem je
však snaha o rozumný rozvoj města, takže
za mne je spokojenost.

Hodně se mluvilo o reorganizaci úřadu
a odchodu řady zaměstnanců, opravily
se některé ulice, pěší zóna nebo schody
před radnicí, Jablonec se stal statutárním
městem. Co ty za ty dva roky považuješ
za největší úspěch?
Já si opravdu především vážím toho, že
na jablonecké radnici, jak ve vedení města,
tak v radě a zastupitelstvu probíhá slušná
komunikace. V naprosté většině bez populistických, exhibicionistických výstupů.
Pokud spolu dokážeme komunikovat, dokážeme najít řešení umožňující rozvoj města
i za současných rozpočtových podmínek.
Potěšilo mě i obhájení titulu Město pro byznys v kraji, jak v kategorii přístupu veřejné
správy, tak v podnikatelském prostředí.
V republice jsme letos v této soutěži získali
skvělé sedmé místo.

Tak naopak, co tě nejvíc rozčiluje, co
myslíš, že se nedaří?
Dost mě vytáčí, když jsou mi některými
občany a skupinami přičítány schopnosti
legislativního Supermana. Tak jako každý
občan má právo nakládat pouze se svým
majetkem, tak primátor může přímo působit
při správě městského majetku, řízení úřadu
a městských organizací. A samozřejmě, při
tom musí dodržovat české zákony. Skutečně nemohu z pozice primátora ovlivnit vydávání zákonů, neřídím soudy, státní polici,
krajský úřad včetně jeho komunikací a majetku, dokonce ani stavební úřad, památkový úřad a ochranu přírody, ti totiž patří pod
STRANA 2
státní správu. Dokonce ani nemohu firmám
a občanům města přikazovat co mají dělat
na svých pozemcích, pokud je tato činnost
v souladu se zákony České republiky. Pokud
tomu tak není, podávám jako každý jiný občan podněty k příslušným orgánům a řídím
se jejich rozhodnutími opět v souladu se
zákonem. Na druhou stranu jsem připraven
pomoci každému, kdo se na moji kancelář
obrátí v záležitostech, týkajících se všech
uvedených organizací. Jako krajský zastupitel mohu být platný ve věcech krajského
formátu a jako politik mohu aktivně ovlivňovat dění v ODS a zprostředkovat setkání
s našimi poslanci či senátorem.
Pokud bych bojoval s větrnými mlýny
a řešil věci, které mi nepřísluší, ztrácel bych
čas, který mohu věnovat racionální práci
ve prospěch našeho města a jeho občanů
a především bych sliboval věci, které nemohu splnit. A to skutečně není můj styl.

Tak zpátky k životu ve městě. Jak
vnímáš situaci v centru? Jak padne pátá
odpolední, tak se město vylidní a je tu
mrtvo.
To je skutečně značný sociální problém,
ale jsme v něm namočeni všichni. Život
ve městě dělají lidé a ti nemůžou být najednou v obchodních centrech na okraji i v centru. Ať si každý sáhne do paměti a do svědomí, kdy naposledy utrácel
za služby podnikatelů v této oblasti. A bez lidí a tržeb se služby nemohou rozvíjet. Město
vlastní jen zlomek obchodních prostor a zde
již třetím rokem podporuje podnikatele
slevou z nájmu. Pro kulturní subjekty působící ve městě od divadla, přes Eurocentrum
a kina, udržujeme podporu, která nás řadí
na špičku v rámci republiky. Připravujeme
i změnu systému parkování, aby parkoviště
v centru sloužila především pro zákazníky
obchodů a firem. Ale ve večerních hodinách
a o víkendech je parkování dost, jen lidí
je málo. Takže: Každá jablonecká rodina
alespoň jednou za týden na nákup nebo
do cukrárny v centru.

V minulém čísle jsem se ptal Miloše
na kauzu domu Musilových a naději
na dokončení 5. května. Jak to vypadá
a dojde na této jablonecké tepně k nějakému oživení? Co se stalo s těmi projekty
u tržnice a místo Jabloně? Jak to bude
s Mc Donaldem?
K demolici zmíněného domu a narovnání
bulváru dojde v příštím roce. Pokud budou
daňové příjmy na úrovni letošního roku, věřím i v revitalizaci spodní části Lidické ulice.
Změny organizace parkováni v nejužším
centru vyvolají potřebu vybudování nových
parkovací objektů právě v oblasti ul. 5. května. Dalším projektem je přemístění městské
tržnice k autobusovému nádraží. Ve finální
fázi jsou i privátní akce v této oblasti, včetně
zmíněného Mc Donaldu.

Jablonec je v dobré kondičce, pokud
se týče hospodaření. Miloš mi říkal, že se
podařilo ušetřit poměrně pěknou částku.
No řekněme raději, že jsme se museli
naučit žít výrazně skromněji. Městský úřad
ušetří díky reorganizaci za čtyři roky kolem
100 miliónů korun. Tato reorganizace představovala v první fázi snížení počtu úředníků
o pětinu a ve druhé přestěhování úřadu ze
tří budov do dvou. Tyto úspory však bohužel
nelze použít na dalším rozvoj, protože platíme dluhy z minulých období. Dluh našeho
města se od našeho nástupu na radnici snížil ze 450 na 350 milionů. K tomu je potřeba připočítat dalších 60 milionů splacených
úroků. A pokud jde o další makročísla, tak
díky ekonomické recesi jsou příjmy města
na úrovni roku 2006, ale náklady platíme
za rok 2012. Rozdíl mezi těmito roky je
130 milionů korun. Město prostě musí čelit
těžké době jako každá zodpovědná rodina
v tomto státě. A já tvrdím, že si v tom vede
dobře.

Já bych teď trochu odskočil do vyšších
pater politiky. Nedávno se konal kongres,
na kterém jste byli s Milošem jako delegáti. Hodně se diskutovalo o tzv. rebelech
a jejich argumentaci ohledně výše DPH.
Jaký máš ty názor, zvyšoval bys daně
nebo dělal pravý opak?
Snížil bych daně, zásadně zredukoval
státní správu, změnil zákoník práce, ořezal
sociální dávky, aby se dostaly jen ke skutečně potřebným, zavedl skutečné školné
na soukromých školách a pro studenty
na vysokých školách bych zavedl motivační
školné, které by mohlo být plusové i minusové podle výsledků studia. Dále bych definoval standardy zdravotní péče a možnost
platby nadstandardů. K tomu samozřejmě
pojištění na tyto výdaje pro každého, kdo
ví, že zdraví je to nejcennější do čeho může
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
DĚNÍ VE MĚSTĚ
investovat. Dále bych došlápl na ČEZ, VZP,
ČD a ostatní organizace, které si dodnes
neporadily (-nebo spíše po svém poradily?)
s monopolním postavením na trhu. Dále
bych… Dále bych byl už dávno odvolaný.
VV či jiní podobní »partneři« v mé vládě, by
dávno ze strachu ze ztráty popularity vypověděli podporu a všichni ti, na které by ty
reformy dopadly, by vyšli do ulic a za zpěvu
odborářských písní a odborného komentáře
Václava Moravce, by mě vláčeli ulicemi,
televizí a tiskem. Taková je situace dnešní
České republiky. Asi se pořád máme moc
dobře a nikdo žádné reformy nepotřebuje.
Řečeno volně slovy klasika: »to se nám to
hoduje, když nám lidi půjčujou peníze«.

Jsi jedním z pěti zastupitelů ODS
na kraji. Bude si ODS dělat analýzu volebního neúspěchu? Právě proběhlo ustavující zastupitelstvo. Jak soudržná bude tato
koalice a jaká úloha připadne ODS?
Volby pro nás dopadly historickým neúspěchem. I proto jsem jako předseda
jablonecké ODS znovu požádal naše členy
o důvěru. Důvěru jsem dostal a tím převzal
i závazek dál pracovat na změně poměrů
ve všech patrech naší politiky. A pokud jde
o vedení kraje?
Před Martinem Půtou, jako před novým
hejtmanem, stojí velmi složitý úkol provést
kraj reformami. Celý krajský úřad totiž žije
v rytmu roku 2008, kdy ekonomická krize
a recese byla pouze pojmem z učebnic.
Vedení kraje čeká obtížná reorganizace
a řada nepopulárních kroků, které povedou
ke ztrátě politické popularity. Jsou to především personální a mzdová opatření, reformy
středního školství, změny v sociální oblasti.
Nejsem si jistý, zda jsou členové koalice,
která má pro prosazení těchto kroků minimální převahu jednoho hlasu, na takové
zásahy připraveni. Zatím si úspěšně rozdělili
funkce. Pokud se koalice své odpovědnosti
ujme, jsou krajští zastupitelé za ODS připraveni rozhodnutí ve prospěch obyvatel
libereckého kraje podporovat.
Bc. Vladimír Kordač
Zbavit se odpovědnosti
Koupit JTR? Téma zamýšleného odkupu akcií JTR, a. s. od majoritního vlastníka německé MVV vzbuzuje
pochybnosti i vášně. Že je centrální vytápění v Jablonci na pokraji životaschopnosti si cvrlikají i vrabci
na radniční střeše a o ochotě jabloneckých platit předražené teplo nemůže být ani řeč.
Je však řešením zaplatit pytlem peněz za rozpadající se soustavu, která vytápí chodníky
a všechno jiné, jen ne panelákové byty? Na to jsem se zeptal u nejpovolanějšího
– náměstka primátora Ing. Miloše Vele.

Miloši, CZT (Centrální zásobování
teplem) je už pěknou řádku let horkým
bramborem. V minulosti jsme se tomuto
tématu podrobně věnovali, ale až nyní se
snad dospěje k definitivnímu řešení. Jak
to tedy bude?
Vláďo, tvůj optimismus bych chtěl mít!
Situace je značně komplikovaná a ta jednání s majoritním vlastníkem jsou složitá,
únavná a nekonečná. Navíc odkoupením
podílu nic nekončí, ale naopak začíná. Teprve pokud bude teplárna města, můžeme
začít s opravami a následně s rekonstrukcí
celého systému, třeba výstavbou nových
blokových kotelen. Jistě je každému jasné,
že to bude stát obrovské finanční prostředky a celý proces potrvá řadu let.

Já tedy nejsem odborník, ale už se
k mému sluchu donesly pochybnosti o výši ceny a výhodnosti celé operace. Nebylo
by lepší tu třetinu akcií v držení města
prostě prodat? Vždyť by tím odpadly
veškeré starosti a bylo by to spravedlivější i vůči obyvatelům, kteří mají své nezávislé topení.
Ano, máš pravdu, bylo by to nejsnadnější
a v krátkodobém horizontu to nejlepší řešení. Žádné starosti co s CZT, žádné výdaje
peněz z našeho rozpočtu. Ani netušíš, jak
rád bych to udělal, vždyť já jsem ten, komu
to nejvíce komplikuje život. Vždyť já musím
zajistit financování celé transakce. Zvláště
teď, když se mi po dvou letech podařilo umořit sto milionů z úvěru a konečně se projevují
úspory. Město začíná být finančně v dobré
kondici a opravdu se vše daří dobře zvládat…
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012

Teď čekám to »ale«…
No právě, ale nekoupením podílu bychom
pro jablonecké občany připravili dost katastrofický scénář. Především riskujeme
nárůst ceny za GJ někam třeba k hranici
1500,- Kč. Pravděpodobné je další odpojování objektů od CZT a pro zbývající uživatele další nárůst ceny, proti kterému by se
nemohli bránit. Může to dojít až k úplnému
rozvratu sítě, která je již dnes v havarijním
stavu. Po sérii chyb v minulosti to prostě již
nemá dobré řešení.

Těmi chybami myslíš zejména co? Třeba prodej 66% MVV?
To zřejmě taky, ačkoliv nechci kritizovat
dřívější kroky, protože si myslím, že tehdy o tom zastupitelé zodpovědně jednali
a hledali perspektivního partnera, který
má v tomto oboru zkušenosti. Navíc byla
snaha udržet si kontrolu nad vývojem ceny
a akcionářská smlouva obsahuje blokační
doložky. Ten úmysl byl dobrý, ale praxe
časem ukázala, že to dobře nefunguje. Já
považuji za nejhorší rozpuštění zisku v roce
2007 a zavedení dvousložkové ceny tepla.
Ale to už je také minulost a my se musíme
vypořádat se současnou realitou.

Jenomže rozhodujete o velmi vysoké
transakci, která ovlivní hospodaření
města na desetiletí dopředu. Nemělo by
se vypsat referendum?
O tom jsme také uvažovali, ale má to
svá neřešitelná úskalí. Především nelze
z referenda vyčlenit ty, kterých se problematika netýká, protože nejsou připo-
jeni k centrálnímu vytápění. U nich se dá
předpokládat, že budou proti zadlužování
města, protože nemají důvod tuto investici chtít. Pak je tu otázka důsledku.
Představme si, že referendum odkoupení
zamítne. To by nastalo to, co jsem už výše popsal a my bychom dostali občany,
závislé na CZT, do naprosto neřešitelné
situace. Já jsem přesvědčen, že by to bylo
strašně nezodpovědné vůči těm občanům
i budoucímu vedení. Samozřejmě, že bych
se tomuto nepopulárnímu problému nejraději vyhnul a ještě bych získal podporu
veřejnosti v příštích volbách a fakt se mi
do toho nechce, tomu věř! Sám víš, že kdo
nic nedělá, nic nezkazí. A jen na odlehčení, jak já bych měl hlasovat v referendu,
když jako občan Jablonce vytápím svůj
rodinný domek tepelným čerpadlem. Tak
bych vlastně neměl chtít teplárnu kupovat
a raději za ušetřené peníze opravit třeba
komunikace.

A kdo nic nezkazí, ten je pochválen,
odměněn a povýšen!
Přesně tak! Podívej se na některé z prezidentských kandidátů. Ale vážně, my jsme
o tom problému diskutovali dlouho, přemýšleli ze všech stran, která varianta řešení je
ta nejméně špatná, a jiné řešení prostě,
bohužel, není. Situace je o to horší, že JTR
má uzavřené další smlouvy, které zajišťují
některé činnosti a nebude snadné, je vypovědět, vypovězené služby v krátkém čase
nahradit novými.
pokračování na straně 4

STRANA 3
PREZIDENTSKÉ VOLBY
Povolejme Přemysla!
K Přemkovi mám blízko už z toho důvodu, že oba slavíme narozeniny 18. května
– ve znamení býka. Především si ho však
vážím za jeho pevné a neměnné postoje,
stejně tak proto, že nikdy nebyl spojen
s žádným skandálem a kauzou, což není
po takřka čtvrtstoletí ve vrcholné politice
v české kotlině obvyklé.
ODS ve své historii dvakrát měnila svého
předsedu a vždy k této změně došlo na Přemyslův popud. Poprvé vyzval Václava Klause k přijetí odpovědnosti za prohrané parlamentní volby v roce 2002 a podruhé vyzval
k odstoupení Mirka Topolánka po sérii skandálů. Připomínám to záměrně, protože tak
projevil odvahu, kterou jiní postrádali a to
přes to, že byl vždy velmi loajální do chvíle,
než musel volit mezi loajalitou k předsedovi
a loajalitou ke značce ODS. Ta nakonec vždy
převládla a má jí na štítě i v dobách, kdy se
to moc nenosí.
Dovolil jsem si trochu delší úvod, abych
naše čtenáře ujistil, že v tomto rozhovoru
nemohu být nezaujatý.
pokračování ze strany 3

Já se nemohu nezmínit o jedné věci.
V předvolebním »společenském občasníku Lepší život« jsem si přečetl vyjádření
tvého předchůdce Lukáše Pletichy, že je
teplárna největší tunel v Jablonci, který
ČSSD nepodpoří. Nosnou myšlenkou
článku je ta, která označuje odkup za zlodějinu s tvrzením, že se teplo týká pouze
6 tisíc občanů. Dále píše, že za jeho působení byla cena tepla na uzdě. Jak tomu
mají čtenáři rozumět?
Tak já bych se nerad vracel do minulosti
a Lukášovi bych doporučil, aby si sáhl do svědomí a vzpomněl si, co se za jeho placeného působení v JTR dělo. Především bych
zdůraznil, že před jeho příchodem do představenstva JTR byla cena 532,- Kč za GJ
a po zavedení dvousložkové ceny se zdražilo
na 638,- Kč. To byla doba, kdy se dal impuls
pro odpojování od CZT. Navíc to bylo právě
v tomto období, kdy se rozdělil více než sto
milionový zisk JTR, z něhož asi 60 milionů
vyvedla do Německa MVV a 40 milionů se
kdesi rozpustilo v rozpočtu města. Aby to nebylo málo, tak vzal Lukáš Pleticha pro město
úvěr ve výši 250 milionů, který byl z mého
pohledu rozházen za zbytečnosti a my musíme dnes tyto peníze splácet. Já chápu, že je
před volbami dobré se něčím blýsknout, ale
o mnohých věcech je lépe pomlčet, zvláště
má-li dotyčný tolik másla na hlavě!

Já si, samozřejmě, na to velmi dobře
vzpomínám. Psal jsem o této problematice v dubnu 2008 a s trochou ironie jsem
se ptal, zda teplárna snáší zlatá vejce,
STRANA 4

Přemku, jak se před bitvou o Hrad cítíš
po těle?
Cítím se velmi dobře. Už jsem se pochlubil, že můj zdravotní stav je velmi dobrý
a cítím se mladě, jsem v pohodě.

Na jaře jsi absolvoval vnitrostranické
primárky a z republikového maratonu vyšel vítězně. Jak teď prožíváš ten čas před
samotnou volbou?
Jak jsi řekl, objel jsem celou republiku,
abych prezentoval své názory, a nyní dělám
totéž. Já se velice rád bavím s lidmi, rád je
poslouchám. Jezdit za nimi a povídat si s nimi mi nedělá problém, ale naopak potěšení.
Je to poučné a inspirativní.

Víš, jak tě vnímá veřejnost a jak tě
hodnotí?
Jistěže vím. Nakonec víš sám, že si stále
udržuji kontakt s realitou a ptám se lidí
na různých příčkách společenského žebříčku, jak vnímají současné problémy, co jim
vadí, co je tíží, na co nadávají a co by chtěli.
jak Pleticha prohlašoval před volbami.
Také vím, že vedení Jirky Čeřovského
trvalo na tom, že těch sto milionů bude
investováno do rekonstrukce CZT a jaké
byly protesty proti rozházení této částky.
Nicméně Lukáš Pleticha vidí jako osudný
rok 2010, kdy byl vystřídán v představenstvu JTR.
Nejsme malé děti, abychom nevěděli, že
všechno má svou genezi a nic se nestane
přes noc. Prostě ten proces odpojování jak
jsem již řekl nastal po razantním zdražení
v letech 2006–2010 a stále pokračuje.
Tehdy jsme velmi hlasitě upozorňovali, že se
spustila lavina, kterou nikdo nezastaví. A to
jsme nevěděli, že se složí Jablonex a další
významní odběratelé, což situaci ještě zhoršuje. Pokud kritizuje odkup za 230 milionů,
pak já kritizuji zbytečný úvěr 250 milionů.
Každý si může vzpomenout na nesmyslné projekty, které stály miliony a skončily
v šuplíku, a nelze zapomenout na naprosto
zbytečnou, dnes již v likvidaci, Městskou
správu nemovitostí.
Ale už se nechci rozčilovat ani vracet
do minulosti. Dnes je realita taková, že nemůžeme jít jinou cestou, než je odkoupení,
pokud nechceme připustit úplný rozvrat.
Pokud má někdo lepší řešení, tak sem
s ním! Kritika je snadná, ale nic platná. Já
ten článek četl také, ale o východisku tam
není ani čárka.

Pojďme už od toho. Když si povídáme,
tak jsou to skoro na den dva roky, kdy
ses ujal své funkce. Můžeš velmi stručně
zhodnotit působení této koalice i své
ve funkci?
Mílovými kroky se blíží okamžik, kdy si
občané poprvé v historii vyberou v přímé
volbě prezidenta České republiky.
Kandidátem ODS je dlouholetý politik,
původní profesí lékař a mnohonásobný
senátor MUDr. Přemysl Sobotka.
Říkám tomu, že mám nastavená zrcadla.
Možná proto jsem se nikdy nedostal do izolace a nežil v laboratorním světě, jak se to
občas politikům stává. Jsem potom ve výhodě, když se něco projednává, protože
znám názor například vesnického truhláře
a vím, co se u nich v místní hospodě probírá.
Vím, co si myslí známí, kteří podnikají, mám
kamarády z lékařského prostředí a tak dále.
To je velmi cenná zkušenost a tyto vztahy si
po léta udržuji.
Ty mi dáváš! Já o tom takhle nepřemýšlím,
protože průběžně pořád něco řeším a nedumám nad tím. Můžeš si vzít náš program
a odškrtávat body, ale takhle to vezmu
jen tak z rychlíku. Povedlo se nám změnit
strukturu úřadu a snížit o 20 % stav aparátu. Podařilo se stabilizovat finance a vývoj
hospodaření je dobrý. Daří se pohnout
s některými problémy z minulosti, například
dům manželů Musilových na 5. květnu, který bude v roce 2013 již nahrazen chybějící
částí bulváru 5. května. Také jsme přistoupili k prodeji zbytečného majetku, prodáváme
domy a teď jsme přijali metodiku na prodej
významné části bytového fondu. K lepšímu
se změnil střed města, máme opravenou
pěší zónu, most v Kamenné, schody u radnice, dokončila se i rekonstrukce bývalou faru
– dům Schejbalových. Pokračují i opravy
místních komunikací a chodníků.
Mě teď víc trápí to, co nás čeká. Intenzivně pracujeme nad rozpočtem 2013. Nestavím na predikcích ministerstva financí, ale
více na našich odhadech, což se mi v předchozích letech osvědčilo. Opět musíme rozpočet sestavit tak, abychom pokryli veškeré
požadavky města a nepřistoupili ke škrtům,
které by byly na úkor kvality poskytovaných
služeb. Já mohu na závěr za sebe říct, že
pro naplnění slibu našim voličům děláme
maximum, a jsem přesvědčen, že to je
v našem Jablonci vidět. Nemyslím, jenom
třeba opravený chodník, ale i ony uzdravující
se finance. A při pohledu do jiných měst si
uvědomíme, že to není samozřejmost, ale
i za tím je schováno mnoho práce.
-vlkJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
PREZIDENTSKÉ VOLBY

Pak jistě víš, že tě řada lidí vnímá jako
málo rázného politika, ačkoliv já mohu
říct, že tě znám a umíš se pěkně rozčílit.
Máš pravdu a je to tím, že se snažím,
abychom si nepříjemné věci vyříkali doma.
Můžeme se pohádat, vynadat si, ale pak
musíme táhnout za jedem provaz. Když
jsem přesvědčen, že je něco špatně, tak to
dokážu říct bez obalu a dost tvrdě. Na druhou stranu musím umět své emoce ovládat
a nemohu si při oficiální návštěvě dovolit,
abych něco nevhodného řekl nebo udělal.
Také nejsem populista a nehřímám, nepoužívám silná slova a nehraju divadlo. Mám raději takt a diplomacii než bouchání do stolu.

Nevyhýbáš se někdy kontroverzním
tématům? Současný prezident si v nich
často libuje…
(úsměv) Nevyhýbám, ale také je prvoplánově nevyhledávám. Naše společnost,
a nakonec i celá Evropa, je dnes rozjitřená,
tak nemám potřebu přilévat olej do ohně.
Mnoho věcí mi vadí, cítím s lidmi, kterým se
nežije snadno, a vidím, kam jižní státy EU
dovedl příliš štědrý sociální systém. Také vidím, že Evropská unie má řadu chyb a mám
k jejímu fungování celou řadu výhrad. Přesto si nemyslím, že je úlohou prezidenta kritická témata nastolovat. To je přeci úkolem
premiéra a zejména našich europoslanců.
Pokud jsem na toto téma dotazován, pak
se samozřejmě vyjádřím tak, jak to vnímám
a cítím, ovšem abych měl potřebu si z toho
dělat své téma a kreslit svůj euroskeptický
profil, tak to nikoliv.

Nicméně jedno téma od tebe slýchám
často, a to je téma komunismu, návratu
komunistů k moci a kritiky bývalého režimu. Není to v dnešní době už nezajímavé
téma? Vždyť ve společnosti je KSČM jaksi
brána na milost a její podpora roste.
Asi právě proto to vnímám jako důležité
a stále aktuální téma. Děsí mě, jak krátkou paměť řada lidí má. Dnešní debata
o minulé éře se smrskla na to, že se stály
fronty na banány a zboží se nekupovalo, ale
shánělo. To přeci není to hlavní! Je nutné
připomínat, že především chyběla svoboda,
že nikdo nesměl říkat nahlas, co si myslí, že
lidé žili bez perspektivy a možnosti seberealizace. Komunismus si nárokuje hlavní
slovo ve všech oblastech života, ať jde
o hospodářství, kulturu, média, politiku…
Připadá mi děsivé, že mnozí hledají spásu
a řešení u strany, která popírá svobodu
a chce všechno regulovat. Je to vyhánění
čerta ďáblem. To už mohou rovnou doufat
ve vzkříšení NSDAP, což byla mimochodem
také levicová strana se silným sociálním
programem.

Byli by dnes komunisté stejní jako tehdy? Dnes jsme přeci v EU, NATO, máme
demokratickou ústavu a veřejnou kontrolu svobodných médií.
Komunisté neopustili zvrácenou ideologii,
která stála život desítek milionů lidí a která
se stále odráží v programu současné KSČM.
Na stránkách KSČ se radikální komunisté
hlásí k odkazu Vítězného února, požadují
vystoupit „z područí EU a NATO“, chtějí
znárodňovat a vrátit se ke státním podnikům, státnímu plánování a vraha Gottwalda
oslavují jako hrdinu. V praxi na krajích už
vymýšlejí zřizování podniků, aby snížili nezaměstnanost. To, co se tváří bohulibě, je
cesta do pekel a už jsme to zažili. Nebezpečí komunismu je v plíživém a nenápadném
pronikání do všech sfér života po malých,
zdánlivě dobro sledujících krůčcích, zaštítěných tezí o veřejném blahu. Trochu to
připomíná pavouka, který nenápadně chodí
kolem a než se moucha naděje, je uvězněna
v pevné pavučině.

Kdesi jsem četl o tvých prioritách, že
jsou příliš nacionalistické: Naše země,
naše koruna, naše svrchovanost, naše
kultura… Není to přílišné akcentování
všeho českého, když jsme součástí EU?
Já kandiduji na úřad českého prezidenta
a chci hájit české zájmy. To se přeci nevy-
lučuje se základními principy, na kterých
je EU postavena. Na prvním místě je český
občan, jeho svobody, jeho právo na důstojný život a jeho zájmy. Proto jsme v EU a ne
naopak. Sdílíme myšlenky volného pohybu
zboží, služeb, společného trhu, spolupráce, protože to vše je dobrem pro našeho
občana. Naopak pro něho dnes není dobré
euro, jako více politický než ekonomický
projekt, který prochází krizí. My všichni
dnes vidíme krizi, do které se dostala řada
států, a nechceme opakovat stejné chyby,
které je do této situace dovedly. V České
republice je jedno z nejmenších nebezpečí
ohrožení chudobou, jedna z nejnižších měr
nezaměstnanosti a veřejný dluh pod kontrolou. Toho bychom si měli vážit a odboráři
s levicí by měli tu zodpovědnost ocenit
místo populistické kritiky úplně všeho, co
vláda udělá.
Takže když to shrnu, tak je pro mne
nejdůležitější, aby česká ekonomika byla
v kondici, české banky byly zdravé a čeští
občané měli práci, slušný životní standard
a byli v bezpečí před hrozbami důsledků
neodpovědných kroků a opatření. Nechci,
abychom u nás měli nesplatitelný zahraniční dluh, čtyřiceti procentní nezaměstnanost a následně velmi tvrdá opatření, která
jsou dnes nuceny přijímat vlády v Řecku,
Španělsku, Portugalsku, Itálii… Je lepší
se chovat střídmě dnes, než žít v chudobě
zítra.

Poslední otázka míří k nadcházejícím
vánočním svátkům. Co by sis přál pod
stromeček pro sebe a co pro republiku?
Pro sebe toho mnoho nepotřebuji. Stačí,
když vydrží draví a nebude hůř.
Čechům bych přál více radosti ze života,
aby nezapomínali na minulost a těšili se
vším dobrým, co nabízí dnešek. Jako lékař
pak především pevné zdraví. Sice se z toho již stalo klišé, ale teprve když opravdu
nastanou zdravotní problémy, tak člověk
pozná, jak jsou všechny ostatní problémy
malicherné a nedůležité. Přeji všem pěkné
svátky plné rodinné pohody a štěstí.

Já ti děkuji za rozhovor a budu doufat,
že za rok a něco tady budu mít tvůj novoroční prezidentský projev.
Bc. Vladimír Kordač
Jabloneck ý zpravodaj: informační ob č asní k pro ob č any reg ionu Jablonecka. V ychází v nákladu 23 0 0 0 ks . Zdarma. Č e ská p o š t a zaji š ťuje rozno s do domácno s tí
v J a b l o n c i n a d N i s o u . K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u , S m r ž o v c e , Ta n v a l d u a D e s n é .
V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c 2 0 1 0 , o . s . I Č : 2 8 5 5 7 2 8 0 s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, 4 6 6 0 1 J a b l o n e c n a d N i s o u . V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m
k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E 176 0 4 . S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u . Š é f r e d a k t o r V l a d i m í r K o r d a č , t e l . 6 0 3 4 8 9 9 3 4 .
In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z , e - m a i l : r e d a kc e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j . c z . Inze r c e te l e fo n 4 8 3 319 6 8 5, e - m a i l : i n z e r c e @j a b l o n e c k y z p r avo d a j .c z .
Ti skne: Jablone cká ti skárna, Po dhor ská 22, Jablone c n. N. (w w w.jablone ckati skarna.cz), Mís to v ydání Jablone c nad Ni s ou, pro sine c 201 2. Z a uveřejněné
tex t y, p o ku d n e j s o u dí l e m č l e nů r e d akc e, n e s o u o dp ově dn o s t j e ji c h au to ř i . N e ozn a č e n é p ř í s p ěv k y j s o u dí l e m r e d akc e . Uz ávě r k a d al š í h o č í s l a j e 1 5. 2. 201 3 .
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
STRANA 5
ZE SNĚMOVNY
Více pravomocí exekutorům?
Od 1. ledna 2013 začíná platit velká exekuční novela, která se týká výkonu rozhodnutí a exekucí. V médiích
se objevily informace, že tato novela oproti požadavkům na zpřísnění podmínek exekucí naopak ještě zvyšuje
moc exekutorů, protože zavádí srážky ze mzdy manžela/ky povinného, což může pro mnohé rodiny, kde jeden
z manželů dluží a druhý »táhne« finančně celou domácnost, znamenat katastrofu. Co skutečně tato velká
novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších předpisů vlastně přináší, jsem se zeptal
u osoby z nejpovolanějších – poslankyně a doktorky práv Ivany Weberové.

Ivo, opravdu bude dopad tak tvrdý, jak
je popisován v médiích?
To jsou zcela zjednodušené a zkreslené
informace. Velká novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která vyšla
ve sbírce zákonů pod číslem 396/2012 obsahuje především podstatné změny směřující k efektivitě výkonu rozhodnutí a exekucí
a zároveň k proporcionální ochraně práv
povinného, tedy toho, proti komu je výkon
rozhodnutí nebo exekuce vedena a dále
i další zpřísnění pravidel pro výkon exekucí.

V čem spočívá výhoda pro dlužníky?
Neřekla bych snad výhoda, spíš větší
ochrana jejich práv. Především se zavádí
povinnost, aby věřitel ještě před podáním
žaloby zaslal dlužníkovi předžalobní upomínku. To pomůže vyloučit případy, kdy se
dlužník předtím, než mu byla žaloba zaslána
soudem ani nedozvěděl o tom, že se jej
chystá věřitel zažalovat. Pokud věřitel tuto
povinnost nesplní, nebude mít nárok na náhradu nákladů řízení, a to ani tehdy, když
bude jeho žaloba úspěšná.
Dále v oblasti nařizování exekuce se
zjednodušuje a zrychluje postup soudu
a soudního exekutora a zavádí se povinnost
exekutora zaznamenat exekuci do centrálního rejstříku zahajovaných exekucí.
Nově se prodlužuje lhůta z 15 na 30 dnů
pro »dobrovolné« plnění povinného, které
mu dává šanci omezit náklady exekuce
na polovinu.
Účinky obstavení majetku se podle výše
pohledávky budou moci vztahovat pouze
na část majetku povinného. Tedy v případě,
že pohledávka bude velmi nízká, nezablokuje exekutor veškerý majetek, ale jen
tu část, která zajistí splnění pohledávky,
takže povinný bude mít možnost nakládat
s ostatním majetkem. Již podle současné
úpravy ale platí, že např. kvůli nezaplacené
jízdence v MHD není možné provést exekuci
prodejem rodinného domu.
Vzhledem k častým sporům při provádění
soupisu movitých věcí při exekuci prodejem
movitých věcí se zavádí povinnost exekutora na žádost povinného pořídit o soupisu
zvukově obrazový záznam a u prodeje movitých věcí se dále zavádí možnost konání
elektronické dražby s využitím internetu,
doposud tak bylo možné činit pouze při
prodeji nemovitostí. Tím bude proces více
transparentní.
Dále budou z exekuce nadále výslovně
vyloučeni »domácí mazlíčci«, tj. zvířata,
STRANA 6
u nichž hospodářský efekt není hlavním
účelem chovu a která slouží člověku jako
jeho společník.
Pro omezení případů, kdy se nemovitost
prodává záměrně pod cenou, se zavádí
institut tzv. předražku. Podstata spočívá
v tom, že každý může do patnácti dnů ode
dne konání dražby soudu písemně navrhnout, že má zájem dražené nemovitosti
»koupit« alespoň za částku o čtvrtinu vyšší,
než bylo nejvyšší podání (předražek). V případě, že v této lhůtě takovou cenu i zaplatí,
usnesení o příklepu soud zruší a rozhodne
se o tomto novém vydražiteli.
Omlouvám se za tak dlouhou odpověď,
ale těch změn je skutečně hodně a je to
dost složitá problematika na jednoduché
vysvětlení.
z manželů před uzavřením manželství, lze
uspokojovat pouze z výhradního majetku
tohoto manžela. Pokud ale vznikly v době
manželství, pak je lze již dnes uspokojovat
i ze společného majetku, ať jsou to závazky
společné nebo jen jednoho z nich.
Nově se stanoví, že jde-li o vydobytí společného závazku, lze vést výkon rozhodnutí
též srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu
manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního
ústavu, což dosud možné nebylo s tím, že
nejde o společný majetek, ale o osobní
nároky jednoho z manželů. Takže doposud
nebylo možné nařídit srážky ze mzdy druhého z manželů, ale pokud byla tato mzda
vyplacena, pak postižitelná již byla i podle
dnešní úpravy.

Došlo také k omezení moci exekutorů?
Ano, a to hned v několika rovinách. Velmi
důležité je zavedení povinného spojování
exekucí, což omezí případy, kdy se pohledávky záměrně dělily na nižší a prodávaly
tak, aby mohly být uplatněny vícekrát náklady exekuce. Došlo k odnětí kompetence
soudního exekutora sepisovat exekutorské
zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti.
Dále dochází k dalšímu zpřísnění kárného
řízení ve věcech soudních exekutorů, kde
lze uložit pokutu až do 5 milionů Kč a nově
zavedení kárné odpovědnosti soudního exekutora i za činnost jeho zaměstnanců.
Další podstatnou změnou je omezení
nákladů exekutora za cestovné a náhradu za čas strávený cestou k exekuci, a to
na úroveň cest zhruba v rámci území kraje s tím, že náklady nad tento limit bude
hradit oprávněný, který o tom musí být
exekutorem poučen a může takové úkony
odmítnout nebo si vybrat exekutora z místa
sídla dlužníka. Cestovné může nyní činit
nejvýše 1.500 Kč a náhrada za čas strávený
touto cestou může činit nejvýše 500 Kč,
čímž došlo k omezení negativních následků
exekuce pro dlužníky v případě, že si věřitel
vybral exekutora např. z opačného konce republiky, kdy se tyto náklady potom pohybovaly v řádech několika tisíců až desetitisíců.
Jestli tomu dobře rozumím, tak když
jeden z manželů udělal dluh v době manželství, může exekutor vlítnout na účet
toho druhého a sebrat peníze? A nově to
bude tak, že ty peníze ani na účet nedoputují a seberou mu je rovnou z výplaty?
Tak to právě není. Exekutor to bude moci
udělat jenom v případě, že se bude jednat
o společný závazek obou manželů, tedy
závazek, který mají ve společném jmění
manželů. Pokud se ale bude jednat o větší
závazek, který převzal jen jeden z manželů
bez souhlasu toho druhého, nebude tento
způsob exekuce možný.

To zní dobře a teď prozraď, v čem se
situace dlužníků naopak zhorší. Mám
na mysli právě onu medializovanou možnost postihnout mzdu manžela či manželky povinného srážkami ze mzdy.
Tady to musím trochu uvést. Dnes je to
tak, že závazky, které vznikly jen jednomu

Pojďme teď k zavedení možnosti pozastavení řidičského oprávnění povinného.
To zní také jako zhoršení postavení dlužníků. Neměla jsi se schválením takového
ustanovení problém?
Naopak, uvítala jsem ho, protože se jedná
o ustanovení, které je možné použít pouze
pro vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě. Má působit jako hrozba pro ty,
kteří neplatí na své děti, a kterých je u nás
bohužel obrovské množství, a motivovat je
k tomu, aby raději zaplatili, protože jinak
je může postihnout tato citelná sankce.
Přispívat na dítě je přeci základní morální
povinností každého zodpovědného člověka.
Tahle úprava se navíc docela dobře osvědčila na Slovensku a v Polsku.
Děkuji přeji krásný předvánoční čas!
Já také děkuji a využívám příležitosti,
abych popřála všem občanům pěkné a klidné svátky, hodně zdraví a žádné dluhy.
-vlkJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
ZE SENÁTU
Senát očima nováčka
Když se s Jaroslavem Zemanem scházíme k rozhovoru,
tak má za sebou právě měsíc od zvolení do horní parlamentní
komory. Na první dojmy směřovala i moje první otázka.

Jardo, už si se ve Valdštejnském paláci
rozkoukal?
Ještě jsem toho moc nestihl, ale už se
mi povedlo zabloudit. Palác je rozlehlý,
nádherný a umístění horní komory zde, je
trochu nepraktické. Na druhou stranu je
z velké části přístupný veřejnosti a tak je
dobře využitý.
Jak víš, proběhlo první zasedání s volbou
předsedy a místopředsedů Senátu. Proběhly volby předsedů a členů výborů, takže se
naplno rozbíhá všední práce, řada pracovních schůzek a jednání.

Jaké jsou teď tvé priority a do čeho se
pustíš nejdříve?
Mé priority jsou stále stejné jako u volebního programu – chci zde otevřít otázku
soužití s Romy a pomoci našemu regionu
v oblasti cestovního ruchu. Tak hlavně si
musím udělat zasedací pořádek, vytvořit jakýsi jízdní řád a posbírat všechny praktické
a provozní informace.

Takže už si zvykáš na nový režim?
Zvykám, zvykám… Ono to všechno půjde
a pro mě je hlavní zůstat nohama na zemi
a hlavou ve svém obvodě. Já mám své
věci v hlavě srovnané a budu na nich systematicky pracovat. Zatím nemůžu říct nic
konkrétního, je to všechno příliš čerstvé.
Kancelář v Senátu sdílím s Milošem Vystrčilem, bývalým hejtmanem z Vysočiny,
se kterým si rozumím, protože máme dost
podobné názory.

Kdy se s tebou mohou občané setkat?
V podstatě kdykoliv, stačí si domluvit
schůzku prostřednictvím mých asistentů.

Díky za rozhovor a přeji, ať se vše daří!
Já děkuji také a dopředu přeji Tvým čtenářům pěkné a hlavně klidné Vánoce a chci
všechny pozvat k nám do muzea na Vánoce
s českou hračkou, kde si děti budou moci
vlastnoručně vyrobit dárek pro své rodiče
(o akci více na straně 18, pozn. red.).
Senát očima návštěvníka
Na první zasedání Senátu jsme vyrazili
v úzké skupince, kterou tvořil Jardův volební tým. Vladimírové Matouš a Kordač,
Víťa Popr a Honza Sikorjak jeli společně
dohlédnout, jak novopečený senátor složí
slib a »s kým bude sedět v lavici«.
Na nádvoří před konírnou Valdštejnského paláce stála nepřehlédnutelná skupina
Asiatů a tak jsme si nebyli jisti, zda nás
obsadili Číňané nebo na jednání dorazila
Tomiova rodina. Nakonec se ukázalo, že
jsou to japonští zástupci médií, pro které je
zvolení Tomio Okamury do Senátu zřejmě
pikantní informace. Možná již kalkukují, že
budou mít cenné fotky s budoucím novým
českým prezidentem u společného oběda,
což se nepovede často.
Po řádném prolustrování, zrentgenování,
průchodem detektorem kovů a málem i detektorem lži nás pustili na galerii do sálu,
který je daleko menší, než se jeví v televizi.
Novináři, kameramani a Japonci se natlačili k zábradlí tak, že hostům na galerii zůstal
jen pohled na jejich záda a pozadí.
Součástí našeho programu byla návštěva kanceláře senátora, ze které se vykluJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
bal dálkový pochod s nemalým převýšením na konec chodby, za kterým už je jen
skleník a zastávka metra. Cestu na oběd
do »Tácárny« nám náš průvodce Miloš Vystrčil zpestřil výkladem, takže byla sic dlouhá, leč poučná. Například se příliš neví, že
hlavní sál paláce je jeden z nejkrásnějších
v Praze a v jeho prostorách měla být hlavní
jednací síň Senátu, jako tomu bylo v období První republiky. První čeští porevoluční
senátoři však ve své osvícenosti dospěli
k názoru, že by byla škoda veřejnosti tento
skvost znepřístupnit a rozhodli se zřídit
jednací sál v prostorách konírny. Valdštejn
by zíral, jací hřebci se mu ve stáji zabydleli!
Jídelna zvaná »Tácárna« ani vzdáleně
nepřipomíná mediálně vykreslený obraz
luxusní jídelny s honosnými jídly za směšné
ceny. Je to obyčejný bufet, byť s malovaným stropem, kde stojí ve frontě senátor
vedle kluka z ostrahy a slečny z recepce.
Nabídka je sestavena ze dvou druhů polévek a asi osmi hotovek, které se cenově
pohybují od šedesáti do osmdesáti korun.
Než jsme vystáli frontu, tak na nás zbyla jen rybí polévka a cikánská pečeně.
Za stejné peníze se na Staré poště najím
kvalitněji o několik tříd výše!
Kávu jsme si vypili v druhé restauraci
»Nádraží«, která je kuřácká a s obsluhou,
takže dokonalá! Sice si zprvu nebylo kde
sednout, ale když odešel Tomio and comp.,
tak bylo skoro prázdno a zbytek návštěvníků vyhnal Jarda Kubera pokřikem: „Šup,
šup, honem ke strojům!“ (myslel hlasování). Pak už byla restaurace jen naše.
Nakonec všechno proběhlo hladce a naše výprava byla úspěšná. Jarda Zeman
složil slib, náš liberecký Přemysl Sobotka
byl opět zvolen prvním místopředsedou
a my neudělali žádnou ostudu, pominu-li
své narušení bezpečnosti, když jsem pátral
po toaletách a pronikl do místnosti překvapené ochranky.
Valdštejnský palác je architektonickou
perlou a důstojným místem pro Senát, který v té záplavě zlata nepůsobí tak oranžově
do ruda. Kéž by výsledné normy zákonné
měly stejnou kvalitu a životnost, jako řemeslné zpracování sídla onoho úctyhodného
sboru.
Nakonec jsme se nejvíc těšili domů, protože Jablonec je stejně nejlepší!
dvoustranu připravil BC. Vladimír Kordač
STRANA 7
UDÁLOST MĚSTA
Nový památník ve staré faře
Od nepaměti jsme procházeli v Kostelní ulici kolem nenápadného chátrajícího
domku, který nese unikátní číslo popisné
jedna. Zatímco protější kostel Svaté Anny byl zrekonstruován a stal se důstojným
kulturním stánkem, bývalá fara směřovala ke svému zániku.
První dřevěný kostel a fara v Jablonci jsou
historicky doložené od poloviny 14. století
a právě kostel s farou tvořily původní historické centrum města dříve nazývané Kostelní Vrch. Hlavním cílem přestavby bývalé
fary bylo uchování jednoho z nejstarších
a nejvýznamnějších domů v historickém
centru města. Posledními obyvateli domu
byli manželé Scheybalovi, kteří neměli
dědice a tak jejich majetek přešel na stát.
Jednalo se o kulturní stavební památku,
hodnotný soubor soch, předměty sbírkové
povahy, finanční hotovost, vkladní knížky,
majetková autorská práva a další movité
věci, které neměly charakter sbírkových
předmětů. Proto 29. května 2008 schválili
zastupitelé záměr odkoupit objekt bývalé
fary v Kostelní ulici 6 a realizovat v ní odkaz
manželů Scheybalových včetně uložení
jejich sbírek o historii Jablonce a okolí.
Přeměnu bývalé fary na památník manželů
Scheybalových inicioval galerista Jan Strnad a autorem projektu přestavby se stal
architekt Libor Sommer.
Po dlouhých a úspěšných jednáních byla
někdejší fara převedena do majetku města
v únoru 2010 a následně v prosinci téhož
roku získalo Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. (JKIC) dotaci na realizaci projektu »Transformace fary č. p. 1
v Jablonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových«. S přestavbou
fary se začalo v únoru 2011 a nyní
v pondělí 26. listopadu byla slavnostně otevřena veřejnosti.
V přízemí budovy sídlí turistické infocentrum, galerijní prostory, spolková
místnost, knihovna
STRANA 8
a studovna. V prvním patře a v podkroví
návšěvnící naleznou Památník Jany a Josefa V. Scheybalových. „Důležité je, aby
dům poskytoval místním i přespolním co
nejkvalitnější služby a tím se otevřel veřejnosti tak, jak to manželé Scheybalovi
chtěli. Návštěvník se v mimořádném duchovním prostředí setká s místní historií,
uměním a se stylizovaným pracovním prostředím dvou výjimečných lidí,“ vysvětlili
náměstek Vobořil. „Nové prostory uvolněné
informačním centrem a galerií umožní, aby
se radnice více otevřela lidem. Konečně
budeme moci hůře pohyblivým občanům,
seniorům a maminkám s dětmi nabídnout
nové bezbariérové a komfortní prostředí,
kde naleznou i služby typu přijímání písemností, podávání informací, ověřování atd“
doplnil primátor Petr Beitl.
Rozpočet projektu byl vyčíslen na téměř
23 milionů Kč a Evropská unie přispěla prostřednictvím dotace 20 milionů Kč.
Změna projektu, jejímž cílem byl vznik
Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových v podkroví a přesun turistického
informačního
centra a Městské galerie MY do opraveného domu, představuje finanční náklady
ve výši 4 milionu korun. Sbírkovou činnost,
expozici a služby knihovny, databázi dokumentačního centra zajišťuje ze svého
provozního rozpočtu Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s.
Součástí farního areálu je i takzvaná
Getsemanská zahrada. Soubor jedenácti
soch prošel odborným ošetřením, na své
místo se z restaurátorské dílny vrátil také
Anděl s kalichem hořkosti. Sochy jsou z roku 1829 a vytvořil je mistr kamenický Ignác
Martinec, který se inspiroval podobným
sousoším z Jiřetína pod Jedlovou. Manželé
Scheybalovi je silně poškozené převezli
do farní zahrady v roce 1966 z Rádla.
Otevření domu Jany a Josefa V. Scheybalových provází také zajímavé drobné výstavy, které určitě stojí za pozornost. K vidění
budou kdykoli během provozních hodin infocentra. V přízemní chodbě domu jsou fotografie a tisky ve skleněných panelech, které
stručně dokumentují průběh rekonstrukce
domu. Ve dvou stolových vitrínách pak jsou
k vidění také nálezy z archeologického výzkumu provedeného v průběhu přestavby.
Také první patro nabízí dvě drobné expozice, jež jsou předzvěstí budoucího dění
v městské výstavní síni. Na fotografiích si
návštěvníci domu připomenou, jak vypadala
jeho původní podoba a budou tak mít možnost srovnání se současností. A k minulosti
se vrací také soubor dobových pohlednic
a fotografií zobrazujících faru a sousední
kostel sv. Anny, k němuž fara patřila.
V podkroví, v budoucím památníku manželů, se zabydlely kresby
a akvarely Josefa
V. Scheybala.
-red-
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
ROZHOVOR
Nedělní podvečer s P. K.
S Petrem Karáskem jsem si dal schůzku k rozhovoru v neděli
za soumraku, den po dni D, kdy Karel Gott nevyhrál Českého
Slavíka. Chtěl jsem se ptát sice na volby a jak snášet prohru,
ale musím začít aktuálně.
Proto:

Ahoj, výsledek Slavíka včera překvapil.
Trio KGB (Kabát, Gott, Bílá) nevyhrálo
v celé sestavě, jako dosud vždycky. Sledoval jsi to? Co ty na to?
Asi od půlky jsem na to koukal. Hlasy,
rozsah, legendy, všechna čest, musím se
ale přiznat, že z těch medailistů mě jich moc
nebere, snad jen Klus. I když i on se mi víc
líbil poetický, než v poslední době politický.
Moji favoriti asi skončili na zadních pozicích.

Poslal jsi jim hlas, kdo to je?
Neposlal, můj vztah k podobným anketám
je velmi vlažný. Hlasoval jsem jen kdysi dávno jednou, když vznikla akce zvolte Zlatým
Slavíkem Jardu Hutku. Tenkrát by prý vyhrál,
tak to zrušili nebo nějak zfixlovali. Dášu
Voňkovou jsem tam taky tenkrát napsal.

A dnešní favoriti?
Já bych to poslal když tak podle toho,
co jsem letos viděl a slyšel naživo. Takže
klasika Vláďa Mišík, Vlasta Redl s novou
kapelou, objev a skokan roku Kabája, CD
Plíhalovy Vzduchoprázdniny. Ale moc jsem
toho neviděl, jen jsem byl v Dolánkách,
na Valečově a na Rampě. A ještě mě nadchnul ten kytarista od Hlase z tria, ale ten
asi nemá ve Slavíku svou kategorii.

A kdybys měl vzpomenout na největší
hudební zážitek?
Jako v životě, co pamatuju? To je těžký, si
vzpomenout. Určitě Rolling Stones na Strahově v roce 90 nebo 91, pak když se vrátil
Třešňák, tak na Rychtě v Nerudovce to byl
neskutečnej zážitek. No a Jethro Tull v Jablonci, to bych taky dřív nevěřil, že to můžu
zažít.

Když se zeptám na Landu, co jeho protest při vyhlašování?
Tak vizuálně dobrý, Žito a černej kohout.
Já od něj znám z těch 300 písniček asi dvě,
tak nevím, jak tím chtěl zabránit zvolení komunistů. Jeho slovník je jeho slovník, ale to,
že je z posledních let naštvanej, to chápu.

A není sám. Aspoň tak to letošní volby
ukázaly. Nebo to vidíš jinak?
To je složitá otázka. A rozhovor je forma
na jednoduchý odpovědi. Že se nespokojenost větší než obvyklá v těch volbách projevila, to nevidím jinak. Jinak to ale nejspíš
bude vidět každý jinak, podle sebe, podle
toho, koho volí obvykle, jak to tady vnímá.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012

No dobře. A jak to vidíš podle výsledku
ODS?
Taky těžký ve stručnosti. Nemyslím si,
že ODS ztratila pravicové voliče. Naopak,
ti voliči ztratili pravicovou stranu. Pravicová strana ve vládě totiž nezvyšuje daně,
podporuje podnikání a nestíhá je zvyšováním nutných nákladů, snižuje náklady
státu, který neutrácí zbytečně a už vůbec
ne schválně zbytečně, nedovolí vytvářet
temný prostor pro různé nepravosti a odklánění, nepřipustí sociální korupci vybraných zájmových skupin, jejichž vynucované
nároky pak hradí z prostředků od těch
nevybraných a z daní od všech občanů,
o (ne)reformách zdravotnictví a důchodové ani nemluvím, na ministry vybírá ty
nejlepší dosažitelné odborníky a ne univerzální manažery. A ty výsledky jsou pro
ODS strašidelný. V Jablonci ze 45 % v roce
2006 13 % v roce 2012. Nevím o vnitřní
jablonecké příčině, která by to mohla zavinit. Leccos se svádí na nutnost koaličních
kompromisů, ale ustupovat, naštvat své
voliče a ještě za dva roky ztratit většinu
118 v Parlamentu, to chce nadání.

Má to nějaké rozumné řešení?
Krátkodobě snad jen pokud poslanci
a členové vlády přestanou dělat kroky, kterými odrazují své voliče. Zásady, program,
rozumný lidi – to všechno ODS nemohla
ztratit. Když se vrátíme k těm písničkám –
člověk to musí brát podle těch, co ho berou,
každý má víc tváří, jenom si vybrat kterou.
ODS teď celostátně neukazuje dobrou tvář.
A těch, co brali tu správnou tvář, bylo před
pár lety v Jablonci 45 % z těch, co přišli volit.
Ti se taky nemohli ztratit. Tak se to snad
příště sejde lépe.

Jsi si tím tak jistý?
Říkám snad, tak nejsem, ale rád bych
byl. Zase z písničky – stokrát víc než slova
hladká, jeden čin znamená, však musíš
zadní vrátka nechat zavřená. Teoreticky to
je dobrý. Ve skutečnosti u nás však často
vyhrávají ti, co měli kolikrát už v minulém
režimu a dnes taky otevřená troje až patery
zadní vrátka. Tak snad se podle toho budou
budoucí kandidáti všech stran chovat, snad
si toho i voliči budou víc všímat. Jinak by volby mohly být příště jen jako jedna z kategorií
Zlatého Českého Slavíka.
Senát PČR
kancelář senátora
Jaroslava Zemana
Edvard Kožušník
JUDr. Ivana Weberová
MUDr. Vít Němeček, MBA
Jaroslav Zeman
Poslanecké hodiny:
Občané se mohou s poslanci
setkat vždy v pondělí po telefonické dohodě s asistentem
na čísle 603 489 934
-vlkSTRANA 9
K U LT U R A D E N P O D N I
Neděle 9. prosince
Středa 12. prosince
2. neděle adventní
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
3S – Spolek svěžích seniorů
Tvořivá dílna na téma Vánoční
tradice – ozdoby, perníčky aj.
Od 10 do 12 hodin.
Smržovka
Kostel sv. Archanděla Michaela
Koncert DPS Smržováček
Od 17 hodin.
Výstavní síň v Zámečku
Vernisáž výstavy Pobřeží,
lodě a krajiny severní
Evropy perem i objektivem
Od 17.30 hodin.
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Mikulášské pohlazení
Každoroční show v Eurocentru
– nadílka, pohádka, kouzelník,
diskotéka. Od 14.30 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Vánoce s Choreou
a Iuventus!
Chorea Bohemica a Pěvecký
sbor Iuventus, gaude! v unikátním spojení tradiční hudby, zpěvu, tance a lidového divadla.
Od 16 hodin. Více na str. 13.
Klub Woko, Jablonec n. N.
Veselé loutky
Odpoledne pro děti. Vánoční
příběh a koledy. Od 16 hodin.
Kostel sv. Josefa, Loučná
vá'n'oce a The Vintage Band
Vánoce s legendami r'n'r.
Od 17 hodin. Více na str. 13.
Bazilika Navštívení
Panny Marie, Hejnice
Stavaři dětem
Benefiční koncert pro Fond
ohrožených dětí. Od 18 hodin.
Smržovka
Svěcení sochy Panny Marie
Od 14 hodin v Kostelní ulici.
Podvečer adventních
a vánočních zvyků
Od 16.30 hodin u deskové ho betlému v Občanské ulici
ve Střední Smržovce.
Úterý 11. prosince
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Vánoční dílny
Výroba originálních dárečků
a dekorací. Od 15 do 17 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Seychely
Pravidelné promítání.
Od 14 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Příběh se šťastným koncem
Beseda s Janem Kašparem
spojená s promítáním filmů.
Od 17 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Sliby se maj plnit o Vánocích
Tradiční vánoční koncert Janka
Ledeckého za doprovodu rockové kapely a předního smyčcového kvarteta M. Nostitz Quartet.
Spoluúčinkuje DPS Vrabčáci se
sbormistrem Pavlem Žurem.
Od 19 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Všechny skály světa
Tomáš „Tomajda“ Sobotka promítne obrázky z lezení u nás
a ve světě. Od 19.30 hodin.
STRANA 10
Čtvrtek 13. prosince
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Thursday´s Club
Klub pro mladé lidi, kde si program určují právě oni (promítání filmů, besedy, hry a jiné).
Od 16 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Věra Čáslavská:
Život na Olympu
Beseda s naší nejúspěšnější
sportovkyní všech dob a autorem knihy Pavlem Kosatíkem.
Od 16.30 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Polské Vánoce
s českým hostem
S tradicemi polských vánočních
svátků vystoupí polské soubory. Jablonecký folklorní soubor
Šafrán předvede svůj program
„Živý Betlém". Od 17 hodin.
Pátek 14. prosince
Rychnov u Jablonce n. N.
Hudební klub Bažina
Devítka
Vystoupení hudební skupiny.
Od 19.30 hodin.
Sobota 15. prosince
Muzeum skla a bižuterie,
Jablonec n. N.
Výtvarné kurzy pro dospělé
k výstavě Vánoce na klopě
Brože šité z rokajlu, lektorka
Věra Černá. Od 10 hodin.
Klub Woko, Jablonec n. N.
La Fiesta Loca Tour
Hip hop párty k novým deskám.
Tafrob + Strapo. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Vladimír Mišík & ETC...
a Flamenco
Turné ke 40. výročí alba Kuře
v hodinkách, jednoho z nejzásadnějších alb v české rockové historii. Od 20 hodin.
Desná v Jiz. horádch
Předvánoční muzicírování
v Riedlově vile
Vánoční písně a koledy v podání
Sboru dobrovolných muzikantů
a všech, kteří se připojí... .
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Pyžamový večírek
Večírek pro kluky a holčičky (hry,
pečení perníčků, výroba minidárečků, spaní ve Vikýři). Od pátku
od 17 do soboty 9 hodin.
14.–16. prosince
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Koncert Exots + Last
Station + Mydy Rabycad
Klub Woko, Jablonec n. N.
Calicoball
Urban disko párty. Od 20 hodin.
Smržovka
Vánoční pohoda
Od 9.30 hodin před Zámečkem.
Kostel sv. Josefa, Loučná
zuškové vánoce
Po loňské přestávce opět se
ZUŠ Jablonec n. N. Od 17 hodin.
Více na str. 13.
Státní zámek Sychrov
Adventní koncert
Adventní koncert folklórního
souboru Horačky a dětí základní
školy v Radostíně. Od 14 hodin.
Úterý 18. prosince
14.–15. prosince
Městské divadlo Jablonec n. N.
Fešáci 45 let
Velké turné legendární české
country skupiny Fešáci a bývalých členů k 45. výročí založení souboru spojené se křtem
výběrového alba. Pořad bude
zároveň vzpomínkový na nedožité 65. narozeniny Michala
Tučného. Od 19 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Vánoce s Nisankou
Pásmo lidových zvyků, tanců
a písní. Účinkují: Folklorní soubor
Nisanka a Malá Nisanka. Host:
Folklorní soubor Gaudeamus VŠE
Praha s programem „Čertovská
suita“ a „Gaudeamus vánočně“.
Od 16 hodin.
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Výroba dřevěných
hudebních nástrojů
Víkendový kurz výroby strunných nástrojů s relaxačním účinkem. Od pátku do neděle.
Neděle 16. prosince
3. neděle adventní
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Předvánoční koulování
Sportovní odpoledne. Od 13 hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Krkonošská dechovka
Taneční odpoledne s orchestrem z Jablonce nad Jizerou pro
seniory. Od 14 hodin.
Městská knihovna Jablonec n. N.
Švýcarsko II
Beseda spojená s projekcí
fotografií cestovatele Ondřeje
Kafky. Od 17 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Rampa Free pro každou
kapelu
TutaBota – tepající africké rytmy v podání 7 bubeníků a tanečnic z Jablonce. Od 20 hodin.
Středa 19. prosince
Eurocentrum Jablonec n. N.
Divadlo Plus
Uloupená vánoční hvězda
Vánoční představení pro děti.
Od 9 a 10.30 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
René de Ceccatty:
Dáma s kaméliemi
Romantický tragický příběh kurtizány, která poznala pravou
lásku, ale kvůli pokrytecké morálce společnosti i vinou svého
podlomeného zdraví ji nemohla
naplno prožít. Od 19 hodin.
19. – 21. p rosince
Vánoční slavnosti
Tradiční trhy s adventním programem na Mírovém náměstí,
náměstí Dr. Farského a v areálu
Eurocentra.
Pátek 21. prosince
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Psí vojáci
Kultovní skupina české scény.
Po dlouhé pauze se rozhodli
vrátit podia, a to v prapůvodním
obsazení. Od 20 hodin.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
K U LT U R A D E N P O D N I
Klub Woko, Jablonec n. N.
DnB Session
Drum´n´bassová párty. Djs: BCOMPLEX (SK, HOSPITAL RECORDS), Drumshot, Sakul, Soul
Fragment. Od 20 hodin.
Sobota 22. prosince
Městské divadlo Jablonec n. N.
XIX. Adventní koncert
DPS Vrabčáci
Vánoční vystoupení DPS Vrabčata a Vrabčáci. Sbormistr:
Pavel Žur. Klavírní doprovod:
Ro m an a H al am ov á a P e t r
Hostinský. Host: Martin Šulc.
Od 19 hodin. Více na str. 13.
Neděle 23. prosince
4. neděle adventní
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Vichr z hor
a koncert kapely Nůž
Pravidelné předvánoční vystoupení jabloneckého divadelního
spolku s hrou Čekání na včera.
Od 20.00 hodin.
Kostel sv. Josefa, Loučná
bluegrassové vánoce
BG bazar
I banjem dá vykouzlit vánoční
romantika. Od 17 hodin. Více
na str. 13.
Středa 26. prosince
Sobota 29. prosince
Neděle 6. ledna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Vánoční koncert
SPS Janáček a Jablonecká
píšťalka. Host: Orchestr členů
Divadla F. X. Šaldy Liberec. Program: Vánoční koledy a pastorely, Česká mše vánoční J. J. Ryby.
Od 17 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Superhero Killers + Bay Bay
+ Joe Satriani revival
Show plná rytmu, tance a zábavy. Od 20 hodin
Klub Woko, Jablonec n. N.
Freestyle
Různé hudební žánry od různých djs. Od 20 hodin.
Státní zámek Sychrov
Eva Pilarová
Vánoční koncert známé české
zpěvačky v rámci jejího vánočního turné. Od 19 hodin.
Stardust o. s.
Eurocentrum Jablonec n. N.
... a ještě trochu swingu
před Silvestrem
Společenský večer s – kdysi
v našem regionu velmi oblíbeným – orchestrem Rudy Janovského a jeho sólisty, ve kterém
zazní k tanci i poslechu pouze
nejhezčí populární dobové písničky let 30. – 50. let minulého
století. Od 20 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Echt + Maršál Bazén
Koncert pražské pubrockové
a jablonecké bigbítové kapely.
Od 20 hodin.
Klub Woko, Jablonec n. N.
Předsilvestrovská retro
sobota
Vystoupení kapely AURA hrající
cover verze známých hitů. Skvělá hudba obrazem i zvukem.
Od 20 hodin.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Tříkrálové zpívání
Tradiční setkání dětských pěveck ých sborů Jablonecka.
Od 15 hodin.
Smržovka
Silvestr před Silvestrem
Od 21 hodin v Parkhotelu. Velká
taneční párty s hity 60.–90. let
minulého století.
Městské divadlo Jablonec n. N.
Divadlo Rokoko Praha
Květa Legátová: Želary
Mladá lékařka z brněnské nemocnice se ocitá v nebezpečí
života, stejně jako všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary... Od 19 hodin.
Čtvrtek 27. prosince
Neděle 30. prosince
Pondělí 24. prosince
Klub Woko, Jablonec n. N.
Chrismass Párty
Woko djs. Od 22 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Ježíšek tu nechal pro vás...
Dárek, hudbu na přání a pohodu. Od 23 hodin.
Smržovka
Zastavení u deskového
betlému
Od 14 hodin v Občanské ulici.
Půlnoční bohoslužba
Od 24 hodin ve výstavní síni
Zámečku.
Kostel sv. Josefa, Loučná
lidové vánoce
A jako každý rok i letos před
lid s kytarou předstoupí Radek
Jelínek. Ve 22 hodin.
Více na str. 13.
Úterý 25. prosince
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Premiéra severočeského
snowboardového videa
Kreativní snowboarding v ulicích města i na horách. DJ afterparty. Od 21 hodin.
Smržovka
Slavnost Narození Páně
Od 9.30 hodin v zákristii kostela sv. Archanděla Michaela.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
Eurocentrum Jablonec n. N.
Vánoce s Iuventus, gaude!
Účinkují: Iuventus, gaude!,
Amici, gaudete!, Liberi, gaudete!, Pueri, gaudete! pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila a Jarmily Klokočníkové,
klavírní doprovod Jana Lišková
Kvochová. Od 18 hodin.
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Kamil Střihavka a Leaders
„Rockový Ježíš“ s kapelou opět
po roce na Rampě. Od 20 hodin.
27. prosince – 6. ledna
Státní zámek Sychrov
Prohlídky s vánočním dárkem
Prohlídky vánočně vyzdobených
interiérů, které vedle výkladu
o historii zámku a vybavení jeho
interiérů zahrnou také povídání
o vánočních zvyklostech. Vánoční cukroví, malý dáreček...
Po všechny dny konání vždy
v 10.30, 11.30, 13.00 a 14.00
hodin.
Pátek 28. prosince
Klub Na Rampě, Jablonec
ToaSt rating a horse
DJ´s párty. Electro, Dubstep,
Drum´n´Bass. Od 21 hodin.
Klub Woko, Jablonec n. N.
Silvestr před Silvestrem
Tradiční jablonecká akce tentokrát ve Woku. Kouzelník, laser
show, lehce erotická show.
Dj Venca Nývlt. Od 20 hodin.
30.–31. prosince
DDM Vikýř, Jablonec n. N.
Silvestr před Silvestrem
Noční párty pro děti 4 – 10 let.
Od neděle 17 hodin do pondělí
11 hodin.
Pondělí 31. prosince
Klub Woko, Jablonec n. N.
Silvestr
Přijďte s námi přivítat rok 2013.
Od 20 hodin.
Smržovka
Půlnoční setkání
u deskového betlému
Úterý 1. ledna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Filharmonie Hradec Králové
Novoroční koncert. Dirigent:
Andreas Sebastian Weiser.
Od 19 hodin.
5. – 6. ledna
Klub Na Rampě, Jablonec n. N.
Kubánské rytmy
Bubenická dílna s M. Vacíkem.
Smržovka
Příchod Tří králů
k deskovému betlému
Čtvrtek 10. ledna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Made in Jablonec
Premiéra módní přehlídky Svazu výrobců skla a bižuterie.
Od 17 a 20 hodin.
Úterý 15. ledna
Městské divadlo Jablonec n. N.
Perly swingu
Orchestr Melody Makers s Ondřejem Havelkou. Od 19 hodin.
Úterý 5. února
Městské divadlo Jablonec n. N.
Filmová a divadelní agentura
Praha
Geraldine Aron:
Můj báječný rozvod
V hlavní roli Eliška Balzerová.
Od 19 hodin.
Čtvrtek 21. února
Městské divadlo Jablonec n. N.
Radůza
Doprovodná kapela: Josef Štěpánek (kytara, steel kytara),
Jan Cidlinský (baskytara, kontrabas, housle), David Landštof
(bicí). Od 19 hodin.
Pátek 22. února
Městské divadlo Jablonec n. N.
Takový žertík
Komedie plná kotrmelců, který způsobil docela malý žertík.
Od 19 hodin.
Uvedené akce jsou bez záruky.
STRANA 11
Z KULTURY
Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice:
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké
bižuterie od jejího zrození po současnost.
Čarovná zahrada
České sklo sedmi století.
Tematická výstava:
Do 13. ledna 2013
Vánoce na klopě
Výběr z nejkrásnějších a nejzajímavějších
broží, jehlic a ozdobných špendlíků s vánočními a zimními motivy. Dále bižuterie
současných výrobců a studentů jablonecké
uměleckoprůmyslové školy. Ukázka z kolekce designových šperků s motivem jelena,
známých jako „jelení šperky“.
Do 13. ledna 2013
Já bych rád k Betlému, rekordu velkému
Nejhezčí a nejzajímavější betlémy žáků ZŠ
Liberecká, které vyrobí při pokusu o rekord
ve shromáždění co největšího počtu betlémů na jednom místě. Skleněný betlém
výtvarníka Miloslava Klingera a betlémy ze
sbírky pana Jiřího Borny.
Galerie Belveder
Nová stálá expozice:
Věčná touha po kráse
– Šperk tří tisíciletí
Unikátní soubor historických šperků a oděvních doplňků, z nichž některé jsou staré
téměř 3000 let. Expozice prezentuje historický vývoj zdobení člověka. Exkluzivní
šperky a doplňky jsou uspořádané podle
jednotlivých evropských uměleckých stylů
od doby železné po secesi.
Tematická výstava:
Do 4. ledna 2013
Otcové města Jablonce IX.
Učitelé ve škole i po škole
Představuje život učiteů a jejich práci. Zároveň ukazuje učitele jako nadšené účastníky
spolkového života a organizátory osvětových akcí, jako literáty nebo badatele.
Od 25. ledna do 3. května 2013
Království za oponou
Výstava loutek – Spejbl a Hurvínek řezbáře
Augustina Noska, loutky Jaroslava Krále
ze seriálu Broučci nebo Ferda Mravenec či
Pierot výtvarnice Šárky Váchové.
Univerzitní galerie N
Do 11. ledna 2013
Nano&Digi
Věda a umění. Výstava pedagogů TUL Liberec.
Galerie MY
Od 22. prosince 2012 do 31. ledna 2013
Konec světa
Výstava z cyklu Společné téma za účasti
předních výtvarníků Jablonecka a Liberecka.
STRANA 12
Kostel sv. Anny
Do 8. ledna 2013
Betlémy včera a dnes
Tradiční výstava symbolů Vánoc. Betlém
z kašírovaného textilu z Portugalska, textilní
z Jižních Čech, betlém ze šustí a mnoho
dalších exponátů ať už historických nebo
současných.
Loučná
Městské divadlo – foyer
Do 7. ledna 2013
Tereza Johnová: Obrazy
Výstava obrazů akryl na plátně či dřevě.
Výstavní síň MěÚ
Do 21. prosince 2012
Šárka Hofrichterová: Dřevo
Hana Cimplová: Sklo
Od 19. ledna do 1. února 2013
Václav Novotný: Fotoklub Balvan
Výstava fotografií.
Eurocentrum – foyer
Od 13. do 21. prosince
Vánoční výstava
Tradiční polské vánoční výrobky.
Do 3. ledna 2013
Zaostřeno na Jizerky
Výstava nejlepších snímků ze soutěže.
Do 7. ledna 2013
Očima Fotoklubu Nekras
Výstava jabloneckého fotoklubu – Jiří Bičiště, Hana Bičišťová, Jarmila Hudcová, Václav
Novotný, Dagmar Lühringová, Zdeněk Holubec, Jiří Smejkal, Antonín Podlipný, Květa
Formáčková a MUDr. Jiří Srna.
Městská knihovna
prosinec
Touha po světle III
Fotografie manželů Majtánových.
Kostel sv. Josefa, kaplička v Hraničné
Loučenský betlém
Vystaven každý adventní víkend v 17.00
a na Štědrý den ve 22.00 hodin. Od 21. prosince do Tří králů každý den.
Rychnov u Jablonce nad Nisou
Liberec
Severočeské muzeum Liberec
Do 1. ledna 2013
Nám, nám narodil se
Historické betlémy ze severních a severovýchodních Čech.
Železný Brod
Městská galerie Vl. Rady
Do 6. ledna 2013
Skleněné betlémy
Výstava skleněných betlémů s historickými
vánočními přáníčky a pozvánkami ze soukromých sbírek pana Uhlíře a pana Maška.
Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Do 3. února 2013
Výstava fotografií Via Sacra
Muzeum Českého ráje
Dlaskův statek
Do 27. ledna 2013
Z babiččiny zahrádky do dědova sklípku
aneb bylinkami a ovocem proti nemocem.
Státní zámek Sychrov
Desná v Jizerských horách
Riedlova vila
Do 28. prosince 2012
Mgr. Helena Schmiedová:
Zastavme se, blíží se adventní čas
Výstava pastelů a skleněných vitráží Tiffany.
Od 3. ledna 2013
Hudba a divadlo objektivem Pavla
a Petra Horníka
Vernisáž 3. ledna od 17 hodin.
Smržovka
Zámeček, výstavní síň
Od 12. prosince 2012 do 27. ledna 2013
Pobřeží, lodě a krajiny severní Evropy
perem i objektivem
Fotografie a publikace Jany Krásy.
Do 31. prosince 2012
Vítězslava Klimtová:
Pohádkové srdce Evropy
Kromě pohádkových bytostí jsou k vidění
i historické postavy českých dějin.
Kryštofovo Údolí
Muzeum betlémů
Výstava betlémů
Stálá výstava betlémů a nově otevřena
expozice v půdních prostorách nad betlémy.
Venkovní Jírův betlém
Nasvícen denně od 16 do 22 hodin.
Chaloupkův orloj
V chodu denně od 8 do 22 hodin.
Frýdlant v Čechách
Simonův betlém
Mechanický papírový betlém zpřístupněn
po rekonstrukci betlému po povodních.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
PEL – MEL
GGG
TOPDANCE
Vás srdečně zvou na XIX.
studio Jägerovi s. r. o.
Kruh přátel DPS Vrabčáci, ZŠ Mozartova
a Statutární město Jablonec nad Nisou
ADVENTNÍ
KONCERT
účinkují:
DPS VRABČÁCI
Rychnovské děti
vystavují
vlastnoručně
vyrobený betlém
Starší děti rychnovské pobočky
výtvarného oboru ZUŠ Jablonec n. N.
vystavují vlastnoručně vyrobený
betlém. Už v loňském roce zaujal
na školní výstavě.
Na základě nabídky a pozvání je
k vidění v Muzeu a galerii Lomnice
nad Popelkou a v kostele sv. Anny
v Jablonci nad Nisou v rámci výstavy
"Betlémy včera a dnes".
Výstava v Jablonci v kostele
sv. Anny je přístupná zdarma vždy
v úterý a sobotu od 13 do 16 hodin,
na Štědrý den od 10 do 13 hodin
a potrvá do 8. 1. 2013.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
DPS VRABČATA
Sbormistr: Pavel Žur
Klavírní doprovod: Romana Halamová
a PetrGGG
Hostinský
Moderuje: Lucie Peterková
Host: Martin Šulc
MĚSTSKÉ DIVADLO
sobota 22. prosince 2012
od 19 hodin
Tančírny
pátky od 20.30 hodin
2012 – 14. 12.;
21. 12.; 2 8. 12.
2013 – od 4. 1. do 14. 6.
Salsa a Latino Party
čtvrtek 6. 12. 2012 od 19.30 hodin
sobota 15. 12. 2012 19.00 hodin
Závěrečný věneček
čtvrtek 13.12.2012 19.00 hodin
Kurzy:
Předškoláci od 4 let
čtvrtky 17.00 hodin, nový nábor 17. 1. 2013
Přípravka školáci od 1. tř. ZŠ
čtvrtky 16.00 hodin, nový nábor 17. 1. 2013
Mládež taneční kurzy
čtvrtky 19.30 hodin, 1. lekce 17. 1. 2013
Pokračovačky
čtvrtky 18.00 hodin, od 10. 1. 2013
Kurzy Salsa & Latina
pátky 19.00 hodin, od 4. 1. 2013
Dospělí začátečníci
středy 20.30 hodin, od 2. 1. 2013
pondělky 19.30 hodin, od 11. 2. 2013
středy od 13. 2. 2013
www.topdance.cz
STRANA 13
VÁNOČNÍ ČAS
Pro Ježíška do Kerba!
Kdo mne zná a ví, jak vypadám, ten by
mě ze sportování jistě nepodezříval. Proto
je pochopitelné, že mě ani nenapadlo zajít
do prodejny KERBO na Mírovém náměstí,
protože jsem ji měl spojenou se sportovními oděvy a v teplákách do práce nechodím. Tak co bych tam hledal!
Vše se změnilo až poté, co jsem byl manželkou zavlečen do této prodejny v rámci
předvánoční mánie, která začíná čím dál
časněji, takže vánoční výzdoba v obchoďácích začne asi již na jaře. Tak ne, že by sportovní sortiment zmizel zcela, ale je doplněný
o klasické oblečení, takže tu lze koupit od kabátů přes šaty, halenky a svetry až po džíny,
kabelky a kde co. Jsa neznalec v tomto ohledu, byl jsem informován příjemnou a usměvavou prodavačkou, že se jedná o trendové
oblečení a kvalitní značky, pro které se
zákazníci neváhají rozjet až do Prahy.
Jako naprostý laik jsem byl poučen, že
prodávaná konfekce sleduje nejnovější
trendy a vládne zde prestižní španělská
značka DESIGUAL, která je TOP ve světě
módy. V oblasti Jeans tu zákazníci naleznou
tradiční značky HIS a TIMEZONE JEANS ve
vysoké kvalitě materiálů a střihů. Sice mi to
moc neříká, ale džíny se mi líbily. Stejně tak
opravdu slušná nabídka oblečení Helly Hansen, zejména velice pěkné kabáty a obuv.
Samozřejmě nechybí ani klasická kolekce
KERBO, takže je zde stále bohatý sortiment
všelijakých triček, polokošil, mikin, sportovních kalhot včetně již zmíněných tepláků
a vše je české výroby. Při prohlížení těchto
sportovních hadrovin jsem si vzpomněl na
reklamní slogan, který jsme kdysi museli
v rámci výuky vymýšlet na střední, a pod vlivem povzbuzujícího moku z kohosi vypadlo:
„Tepláky, tepláky, na pole i do války!“
Tak ale teď vážněji, uvažujete-li o vhodném dárku, který potěší vaše blízké, pak určitě s návštěvou Kerba neváhejte. V širokém
sortimentu si vyberou jak nároční zákazníci,
tak ti, kteří rádi vybírají akční zboží, protože
zde neustále probíhá řada slevových akcí
a sezónních slev. Prodejna je v centru města a otevřeny jsou i všechny prosincové ne-
děle před vánočními svátky. Navíc lze získat
členství ve VIP klubu, které slouží zejména
k aktuálním informacím prostřednictvím
e-mailu o novinkách a akcích.
Protože jsem člověk zvídavý (lépe řečeno
zvědavý), tak jsem se podíval i na stránky
www.kerbo.cz a zjistil si, že jejich prodejny
naleznete také v Olympia Centru Mladá Boleslav, Železném Brodě, Turnově, Nové Pace
a Lomnici nad Popelkou a také, že Kerbo je
firma s dvacetiletou historií.
Vážení čtenáři, věřím, že si budete chtít
mé slova ověřit a »Kerbíky« navštívíte. Já
vám v příštím čísle prozradím, proč jsem se
právě o nich takto rozepsal.
V. Kordač
Vánoční strom v Jablonci nad Nisou
„Zvolili jsme zvonovou tematiku, protože tak, jako srdce zvonu rozeznívá zvon, přál bych si,
aby dnešní zvony a zvonky rozezněly lidská srdce. Zkuste jim naslouchat a hledejte v lidech kolem
to lepší,” vyzval lidi před radnicí primátor Petr Beitl a popřál všem krásný předvánoční čas.
„Advent není o spěchu a o nákupech, advent by měl být dobou, kdy se všichni zklidníme
a užijeme si jej v kruhu svých blízkých,” dodal.
STRANA 14
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
ŽIVOT ROMŮ V ČESKU
Vyhlášení soutěže Život Romů v Česku
Počátkem června letošního roku vyhlásil ředitel továrny Detoa Albrechtice a dnes již i senátor za volební obvod 35 – Jablonec Jaroslav Zeman soutěž, o které jsme vám již v prázdninovém a podzimním vydání psali. Soutěž měla za úkol zapojit mládež do úvah o společném soužití
většinové společnosti s Romy a formou eseje vyjádřit svůj názor na řešení této problematiky.
Uzávěrka prací byla 20. září a sešla se jich dvacítka. Ještě jednou všem děkujeme za snahu. Řada prací byla na dobré úrovni a hodnotitelská komise ve složení Jaroslav Zeman, Lenka Klimentová, Jiřina Polanská a Vladimír Kordač neměla jednoduchou práci, jak zdůraznil
i autor soutěže: „Jako hodnotitelé jsme měli nelehký úkol vybrat nejlepší práce a musím
uznat, že bychom těch prvních, druhých a třetích příček potřebovali mít více, aby to bylo
spravedlivé. Nakonec jsme se na pořadí shodli a jako vítěznou práci jsme ocenili esej, jejíž
autorka je Andrea Tokárová. Na druhém místě se umístil Vít Šimberský a třetí příčku obsadil
Daniel Večeřa.“ V Deníku jablonecka již všechny tři vítězné texty byly otištěny v pátečních
a pondělních speciálech. My dnes přinášíme dvě práce. První je vítězná práce Andrey Tokárové. Druhou je pak práce, kterou samostatně ocenil šéfredaktor Jabloneckého zpravodaje,
a jejíž autorkou je Šarlota Bukajová – na snímku přebírá zvláštní ocenění.
Andrea Tokárová i Šarlota Bukajová studují na Střední škole managementu a práva a obě
se narodily v roce 1995.
-red-
Vítězka soutěže
ANDREA TOKÁROVÁ a její esej:
Život Romů, podle mého názoru, nebyl nikdy lehký. Už to, že nemáme svou zem, zem,
kde bychom byli jenom »my«. Stále kočovat
a někam stále cestovat? To není moc hezké,
ale hlavně to je v dnešní době nemožné.
Být někde, kde se nám líbí, už to tam znáte,
a opět muset popojet o kus dál.
Co si tak asi představíte, když se řekne
Rom? Budou to určitě dvě věci. Ta první
bude to, že když si představíte Roma, vidíte
snědou tvář, velké hnědé oči a vlasy černé
jako vrána. Rom, který umí krásně tančit,
zpívat a hrát na hudební nástroje. To je ten
krásný obraz temperamentu. A ten druhý?
Že to je obyčejný nepracovitý Rom, který
dělá ostudu všude, kam přijde. Prostě to
už tak asi bude. Romové jsou obecně velmi
dobrosrdeční lidé, kteří když uvidí, že se
k nim chováte přátelsky, hezky a mile, tak
vám vrátí to samé, ba někdy více.
Rodina je všechno.
Romská rodina, to je poklad pro každého
Roma. U Romů je, a hlavně bylo, normální,
že rodiče domlouvali svým dětem partnery
a svatby. Rodina pro Roma je snad nejdůležitější. Jako matka, otec, sourozenci,
babička, děda jsou velice důležití členové
rodiny. Většinou bývá, že jako prvorozený
by měl být chlapec, aby pak bránil a chránil
mladší sourozence, hlavně mladší sestry.
Dítě, to je základ romské rodiny. Je to pro
nás požehnání od Boha.
Rádi se bavíme, a proto oslavy, křtiny,
svatby jsou velice bohaté. Pohřby u Romů
bývají velice emotivní, až někdy drsné. Je
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
to tím, že nás opustí velmi blízký a milovaný
člověk, zůstane po něm prázdné místo.
Dnešní život Romů má opět dvě strany.
Jsou Romové, kteří se mají dobře, kteří chodí do práce, posílají své děti do školy a jsou
normálními občany. Ale jsou také Romové,
kteří jsou opační. Opak toho čím by měli být.
„Bílý“, který urazí Roma tím, že je „černý“
nebo že to je „špína“, to si žádný Rom nenechá líbit pro svou hrdost. Hrdost, to je také
vlastnost, kterou má většina Romů. Zde,
v České republice se říká, že je diskriminace, diskriminace Romů. Myslím si, že je, ale
na druhou stranu si to Romové dělají sami.
Proč někteří mohou být ti „lepší“ a druzí ti
„špatní“? Co je toho příčinou, na to bude asi
více názorů. Ale já si myslím, že to je tím, jak
byli v dětství vedeni. Jestli byli takoví i jejich
rodiče a pra pra prarodiče, tak je to jasné,
že stejní budou i oni. Jak se říká: „Jaký si to
vychováš, takový to budeš mít.“
Proč dnes, v 21. století, v takovém moderním světě, proč ještě někteří bydlí v lese
nebo barabiznách, kde nemají teplo a vodu? I tací se najdou v Čechách. A politici?
Dělnická strana a podobně, to by nemělo
vůbec dnes existovat. Proč to tak je? Proč
dnes je takové zlo mezi lidmi, že někdo
dokáže vhodit zápalnou láhev do domu,
kde spí rodina s dětmi? Proč, když bílý zabije člověka, tak se to v televizi ukáže jen
jednou, ale je-li vinen Rom, tak to běží celý
týden? Je to nespravedlivé vůči nám. Proto
by se s tím mělo něco dělat. Jenže co? Když
Rom je velice tvrdohlavé stvoření, které si
stojí za svým. Český lid by se měl zamyslet.
Neměl by Romy házet do jednoho pytle.
Nejdřív by měl každého poznat a až pak
si oněm udělat svůj obrázek, český lid by
měl být vstřícnější, ale spravedlivější stejně
k Romům i k Čechům. Chtělo by to mír!
Doufám, že život Romů v Čechách se zlepší.
A bude tu fajn život.
Jsem hrdá, že jsem Romka, Romka se
snědou barvou pleti, černými vlasy a velkýma hnědýma očima.
ŠARLOTA BUKAJOVÁ: Život Romů v Česku
Odjakživa jsou Romové považováni za negramoty, nebo spíše nepřizpůsobivé občany
této republiky. Já si myslím, že všichni Romové nejsou stejní. Někteří pobírají dávky
od státu, jiní zase pracují, ale takhle přesně
je to i s ostatní částí populace. Ostatní část
populace nás, Romy, strašně rychle odsoudí. My jsme všichni ti špatní, my nehledáme
práci, přitom tu nejtěžší práci vykonávají Romové. Proč všechny romské děti už
od prvních tříd nastupují do zvláštních škol?
Já jsem Romka a mám normální základní
školu, tak proč by to nemohli zvládnout
i ostatní. Myslím si, že to není všechno tak
jednoznačné, sama to znám. Mé mámě je
jedno, jestli budu vzdělaná, nebo jestli budu
třeba těhotná v sedmnácti letech. Já mám
svou hlavu a myslím na svou budoucnost.
Vzdělání je budoucnost.
Sama vidím, jak je těžké najít si práci
v dnešní době, a to ještě když jste Romka.
Většina Romů nemá ani základní vzdělání.
Pro romská děvčata většinou vzdělání neznamená nic, jsou ráda, že dokončí základní
vzdělání. Většinou už mají svého přítele
a hned spolu chtějí žít. Romské matky by
měly své děti vést k tomu, aby se vzdělávaly,
protože samy vědí, jak je to těžké v České republice najít práci. Děti vidí, že jejich matky
berou celý život dávky. Česká populace říká:
„Cikáni jenom kradou, nic nedělají atd.“ Já
jsem chodila na textilní průmyslovou školu,
byla jsem jediná Romka ve třídě. Cítila jsem
se mezi ostatními dobře, ale vím, že by mě
raději vyměnili. Někteří se se mnou bavili
v pohodě, jiní viděli Romku a raději na mě
ani nepromluvili. Většinou jsem se cítila
špatně. Byla jsem sama, nechtěla jsem chodit do školy, nebyla jsem líná, ale prostě to
nešlo. Musela jsem školu změnit. Teď chodím do školy, kde je nás, Romů, víc, cítím se
tu lépe, a tak ji snad v pohodě dokončím.
Sama bych si to samozřejmě přála a taky
pro to všechno udělám.
Proč píšu tento sloh?
Myslím si, že Romové jsou pro většinu
populace nepřizpůsobiví, přece nám tak
i říkají. Kdyby si mohlo co nejvíc lidí přečíst
mou práci, snad by i připustili, že alespoň
část mladé generace Romů chce slušně
a důstojně žít a pracovat.
STRANA 15
OSOBNOSTI JABLONCE
Se zájmem o člověka a jeho duši
židů* jsem vytvořila cyklus grafik (suchá
jehla) na téma židovské historie. Byl to první
vnější impuls, který padl na úrodnou půdu
a setkal se s mým vnitřním vyladěním. Tím
vznikl zájem o získání dalších informací, seznamovala jsem se postupně s dalšími publikacemi autorů, například Vladimíra Sadka,
Gershoma Scholema, Z'ev ben Shimona
Haleviho, Mošeho Idela. Poznala jsem při té
příležitosti řadu skvělých lidí.
Následně vznikající tvorba je výtvarným
zpracováním textových informací. Text sám
se stává součástí díla a písmo vytlačuje
figuru.

Co vás na židovské mystice tak zaujalo?
Připadalo mi, že jsem se poprvé setkala
s uceleným logickým systémem, který je mi
schopen odpovědět na otázky, jaké snad
každého člověka provázejí již od dětství.
Kde jsme se tu vzali, jak vznikl vesmír, co
je smrt, narození... Tuto linii tvorby mám
zřejmě »na doživotí«, stejně jako i figurální
tvorbu.
V Jabloneckém zpravodaji představujeme významné osobnosti našeho města.
Protože je Jablonec městem sportu, bývají
to často sportovci. Dnešní okénko je však
pohledem do oblasti výtvarného umění.
Podle výtvarného projevu jsem si akademickou malířku Zuzanu Kadlecovou
představoval jako velmi energickou ženu,
protože její díla mají uvolněný až expresivní
rukopis s využitím výrazných barev. Opak
byl ale pravdou. Na schůzku přišla drobná
a spíše nesmělá malířka. Proto se začínám
ptát pouze zlehka a opatrně. A jak se říká
»od Adama«.

Po absolvování střední školy jste
nastoupila ke studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ateliéru filmové a televizní grafiky. Po třech letech jste ale
přestoupila do ateliéru užité malby. Co
vás k tomu vedlo?
Na filmové grafice se tvoří z představy,
a to tak, že člověk nemá model, nevidí realitu, musí si vše vymyslet a představit. Ale
já jsem typ autora, který model potřebuje.
Není mi blízké si vytvářet v hlavě představu,
co namalovat, ale maluji to, co vidím, či
nějakým způsobem prožívám. Takže jsem
byla ráda, že jsem se rozhodla přestoupit
do Ateliéru užité malby, byla to moje celoživotní seberealizace.

Jaké jste měla malířské vzory a inspirace?
Mými oblíbenci byli tehdy Egon Schiele
svým zpracováním postavy, Georges Roualt pro práci s černou barvou v linii, Chaim
Soutine... Velkým zážitkem byla pro mě
výstava Antoni Tàpiese v Praze v roce 1991.
STRANA 16
Přestože není figurální, je pro mě zajímavý
strukturou malby a silou černého znaku.
V době studií jsem se začala zajímat
o novgorodské ikony, kde mě zejména zaujala postava Sv. Mikuláše. Inspirace těmito
pravoslavnými obrazy se začínají objevovat
v mé tvorbě od osmdesátých let.

Takže jste praktikující judaistka?
Ne, nejsem. Jedním ze sympatických rysů
nejstarších mystiků je pro mě to, že byli
silnými a odvážnými individualitami, které
se napojovaly na zdroj svého poznání »napřímo« bez potřeby náboženských institucí.

U pravoslaví jste se snažila proniknout
do náboženství, nebo se jednalo o fascinaci starými ikonami a atmosférou
tohoto náboženství.
Jednalo se pouze o výtvarný impuls.

Pokud se ale člověk na vaše obrazy zadívá hlouběji, najde v nich silné duchovní
inspirace. Jak je to například se zájmem
o židovskou kulturu?
Mám k této kultuře vnitřní inklinaci. Poprvé jsem se s tímto tématem setkala, když
jsem začala učit zde v Jablonci. Dostala
jsem nabídku, abych udělala výstavu v Synagoze v Liberci. Podle Gorionových Pověstí

Zpět od mystiky k výtvarnému umění.
Zabýváte se nově taky street artem**.
Co vás k tomu vede?
Tak to se nám moc daleko utéci nepodaří, protože se jedná opět o práci s energií.
Tato loga začala vznikat z náhlého popudu
začátkem letošního léta. Tyto symboly pracují se dvěmi barvami a krátkým textem.
Žlutozelená barva vyjadřuje energii, kterou
jsme obklopeni, energii vesmíru. Růžová
barva je energií každého z nás, člověka jako
jednotlivce. Loga mohou být chápána jako
určitý impuls k zamyšlení, jak spolu tyto dva
druhy energie mohou komunikovat, jako
cosi na způsob návodu, který nás nabádá
k trpělivosti i individuálnímu vnitřnímu úsilí.
Můžeme se s nimi setkat »naživo« v ulicích
nebo na internetu, který je též veřejným
prostorem dneška.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
OSOBNOSTI JABLONCE
Zuzana Kadlecová, akademická malířka
Narozena 15. října 1960 v Liberci. Po absolvování čtyřletého studia humanitního zaměření na gymnáziu v Liberci prošla studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
První tři roky strávené v ateliéru filmové a televizní grafiky
u odborného asistenta Miloslava Jágra jen potvrdily, že
těžiště jejího zájmu se nachází v oblasti malby. Následoval proto přestup do ateliéru užité malby profesora Quido
Fojtíka, kde pod vedením docenta Františka Krčmáře
absolvovala v roce 1987. Téhož roku v říjnu začíná působit jako externí vyučující výtvarných disciplin na SUPŠ
v Turnově. Po dvou letech přechází na SUPŠ bižuterní
do Jablonce nad Nisou, kde působí jako výtvarný pedagog do roku 2004. Souběžně se zmíněnou pedagogickou
činností nastupuje v roce 1993 na nově vzniklou katedru
textilního a oděvního návrhářství Technické univerzity
v Liberci, kde se do roku 1998 podílí jako externistka
na výuce posluchačů bakalářského studia v oblasti malby a teorie barev. Autorka je členem UVU ČR a je zastoupena v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.
Ilustrace:
 nahoře
Žlutá, 1998, 100×130 cm, kombinovaná technika
 uprostřed
Golem – tichý svědek síly, 95×95 cm, kombinovaná
technika
 vpravo dole
Silný impuls pro kontakt
 dole
Kočky, 2007, 42×29,7 cm, tuš na papíře
Vysvětlivky:
* Josef micha bin Gorion, Pověsti Židů
Sbírka pověstí a legend o stvoření světa a člověka,
chasidské prameny a Targumy.
** Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech.

Figurální tvorbu Zuzany Kadlecové jsme již zminovali.
Co vás na figuře tak přitahuje ?
Zajímám se o ni nejen jako o nositele vnitřního nastavení
člověka, ale velmi mě přitahují také její pohybové možnosti.
Odtud i tématické okruhy figur – tanečnice, baletky, modelky, skejt'áci, rappeři. »Živý model« je skvělý, ale stejně tak
mě inspirují i fotografie. Módní časopisy, reklamy, to všechno jsou pro mě zajímavé zdroje inspirace. Pro mě samotnou
je už od dětství taneční pohyb nedílnou součástí života. At'
už se jednalo o klasický balet, aerobik nebo v poslední době
o zumbu. A ještě bych se měla přiznat k jednomu trvalému
tématu, a tím jsou kočky. Kdo jim jednou propadne, je ztracen. Jejich empatie, povaha, reakce a vzhled jsou naprosto
ojedinělé a nenapodobitelné. Připadá mi, že pokaždé, když
se jim podívám do očí, tak objevím něco nového, čeho jsem
si doposud nevšimla.

S vaší tvorbou je těsně spjatá i vaše pedagogická
činnost. Jak se vám daří skloubit pedagogickou činnost
s volnou tvorbou?
Ano, s pedagogickou dráhou jsem začala hned po absolvování VŠUP, aniž bych to kdy plánovala. Tehdy mi můj první
uvádějíci pedagog řekl, abych se soustředila nejen na to, co
předávám já studentům, ale stejně tak i na to, co nového
mi mohou přinést oni. Měl určitě pravdu, učení mi přineslo
spoustu krásných zážitků. Jen tak pro zajímavost: K mým
oblíbeným učitelům patřil i liberecký Pavel Šulc, který má
v současné době v Oblastní galerii v Liberci retrospektivní
výstavu. Vřele doporučuji.

Obligátní otázka: jaký je váš vztah k Jablonci?
Dalo by se říct, že osud mě do tohoto města zavál už podruhé. Poprvé jsem do Jablonce přišla v době, kdy jsem začínala učit na Střední uměleckoprůmyslové škole bižuterní.
Na několik let jsem se tu usadila a narodila se tu moje první
dcera. Potom jsem strávila řadu let na venkově nedaleko
zámku Sychrova, kde moje dvě dcerky vyrostly. V tomto roce
jsem se do Jablonce vrátila zpět. Je místem, které mám ráda
a jeho tradice spojení výtvarného umění s bižuterní tvorbou
je velmi inspirativní.

Děkuji za rozhovor, přeji mnoho krásných nápadů pro
vaši tvorbu a ať se vám v Jablonci dobře žije.
Děkuji za možnost představit svoji tvorbu obyvatelům Jablonce a přeji jim hodně pozitivního vyladění do nového roku.
Milan Vrkoslav
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – PROSINEC 2012
Pokud se chcete seznámit s tvorbou Zuzany Kadlecové, navštivte výstavu:
Praha, Národní knihovna ČR, Klementinum, do 19. ledna, po–so 9–19 h.
ZUZANA KADLECOVÁ: HEBREJSKÉ VARIACE
Výstava obrazů akad. malířky Zuzany Kadlecové, která se nechala inspirovat hebrejskými příběhy a hebrejským písmem.
STRANA 17
Download

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC