PC USB osciloskop a generátor VELLEMAN PCSU200
Přední strana
Pro více informací o tomto výrobku se podívejte na www.velleman.eu
Zadní strana
Vítejte v softwaru PC-LAB200
Jednotka PCSU200 je kompletní miniaturní laboratoří napájenou pomocí USB!
Přiložený software PCLab200 pro dvojkanálový osciloskop, spektrální analyzátor, rekordér,
generátor funkcí a Bode plotteru. Integrovaný signál editoru vln a automatický generátor sekvencí
funguje za pomoci souboru nebo externího vstupu.
Pro prohlížení softwaru v demo módu není potřeba hardware.
Základní informace
- Značky pro amplitudu/napěté a frekvenci/čas
- Vstupní propojení: DC, AC a GND
- Rozlišení 8 bitů
- Úložiště zobrazení a dat
- Napájení USB portem (500mA) - POZNÁMKA: nedoporučuje se používat USB rozbočovat,
můžete tím způsobit, že software přestane pracovat.
- Rozměry: 100 x 100 x 35 mm
Spektrální analyzátor:
- Rozsah frekvence: 0 .. 120 Hz až 12 MHz
- Lineární nebo logaritmické časové měřítko
- Princip fungování: FFT (Fast Fourier Transform)
- FFT rozlišení: 2048 řádků
- FFT vstupní kanál: CH1 nebo CH2
- Funkce zoom
Krátkodobý rekordér:
- Časové měřítko: 20ms/dílek až 2000s/dílek
- Maximální čas nahrávání: 9,4 hodin/obrazovku
- Automatické ukládání dat
- Automatické nahrávání pro více než jeden rok
- Maximální počet vzorků: 100/s
- Minimální počet vzorků: 1 vzorek/20s
Generátor funkcí
- Frekvenční rozsah: sinusoida od 0,5Hz do 1MHz
- Obdelník a trojúhelník od 0,5Hz do 1MHz
- Rozšířená knihovna tvarů vln
- Rozsah amplitudy: 200mVpp až 8Vpp @ 1KHz// výstupní impedance: 50ohmů
Osciloskop
- Vlnový rozsah: dva kanály DC pro 12 MHz ±3dB
- Vstupní impedance: 1Mohm / 30 pF
- Maximální vstupní napětí: 30V (AC + DC)
- Časová základna: 0.1μs až 500ms na dílek
- Vstupní rozsah: 10mV až 3V/dílek
- Údaje: True RMS, dBV, dBm, p to p (od vrcholu k vrcholu), Duty cycle (střída), frekvence...
- Délka nahrávání: 4K vzorků / kanál
- Frekvence vzorkování: 250Hz až 25MHz
- Historie vzorkování a funkce digital grab
Bode plotter
- Automatická synchronizace mezi osciloskopem a generátorem
- Rozsah frekvence: 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz
- Start frekvence: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz
Specifikace mohou podléhat změnám. Více informací na www.velleman.eu
Bezpečnost a varování
Uzemnění přístroje je propojeno s uzemněním PC. Maximální napětí mezi hrotem sondy a
uzemněním: vždy pouze 30V AC+DC! Před jakýmkoliv měřením se ujistěte, že je obvod
galvanicky oddělen od napájení AC! Pokud je to třeba, použijte bezpečnostní izolovaný
transformátor.
Jak nainstalovat software PC-LAB200?
Minimální systémové požadavky:
- WindowstmXP/Vista/7, 32 nebo 64 bitů (jedná se o registrované obchodní značky)
- Grafickou kartu VGA (doporučená 1024 x 768)
- 10MB volného místa na pevném disku
- Myš nebo touchpad
- Volný USB port (1.1 nebo 2.0)
Pro úspěšnou instalaci budete potřebovat privilegia administrátora. Pro pomoc kontaktujte svého
systémového administrátora. Také si přečtěte soubor "ReadME" v instalační složce.
Stáhněte si z www.velleman.eu nejnovější verzi softwaru.
Napište do okna vyhledávání PCSU200 a podívejte se na sekci
download.
- Stáhněte soubor PcLAB200_setup.zip
- Rozbalte soubory do šložky na svém disku
- Dvakrát klikněte na soubor "setup.exe". Dialogová okna vás
kompletně provedou procesem instalace. Můžete také nainstalovat
zástupce softwaru Pc-Lab200.
Nastavení hardwaru
(Nejprve vypněte všechny jiné programy)
Instalace USB ovladače:
- Propojte vaši jednotku PCSU200 s volným USB portem
- Následujte proces instalace ovladače
- Pokud Windows bude požadovat Windows Update, vyberte, že nyní ne (not at this time)
- Nainstalujte ovladač ze specifikovaného umístění, poté projděte svůj disk a vyberte složku
"PCSU200Driver". Klikněte na "další" (next).
- Pokud Windows napíše, že "has not passed Windows logo testing", vyberte "Continue anyway"
(pokračovat)
- Po dokončení můžete zkontrolovat instalaci ovladače ve správci zařízení
- Je možné, že vás systém pro dokončení instalace požádá o restart.
Spuštění softwaru:
Najděte ikonu softwaru Pc-Lab200. Otevřete ji. Měla by se objevit hláška "loading, please wait".
Poté se rozsvítí LED indikátoru kanálu. Při prvním spuštění se osciloskop sám automaticky
zkalibruje. Obsah obrazovky se může lišit od popisu v manuálu.
Hlavní program automaticky spustí osciloskop a obrazovku generátoru, která se ukáže vedle
stránek. V případě, že se objeví chyba (například, pokud nebyla jednotka nalezena), odpojte a opět
připojte USB kabel a zkuste to znovu. Pokud chcete spustit program v demo módu, není potřeba
připojená jednotka. V takovém případě klikněte na menu Options a vyberte "Hardware Setup" ->
demo mode.
Modul generátoru funkcí:
Co?
Nejběžnější tvary vln jsou přístupné stiskem
tlačítka. K dispozici je knihovna se speciálními
funkcemi, stejně jako editor vln pro vytvoření
libovolného tvaru vlny.
Jak?
- Klikněte na vybraný tvar vlny (1).
- Vyberte požadovaný rozsah frekvence (2).
- Nastavte přesnou frekvenci posunutím (3) nebo kliknutím na hodnotu frekvence (4) a vložením
hodnoty.
- Nastavte amplitudu (5).
- (6) ukazuje simulovanou ukázku výstupního tvaru vlny.
Tlačítko "More functions"
Tlačítko "More functions" vám dává přístup k tvarům vln pro speciální
případy, například doplňující tvary vln a krátké frekvence. Také
umožňuje přístup ke knihovně tvarů vln.
Poznámka: Tlačítko testu sondy (7) vytvoří signál ve výstupu generátoru.
Vhodná kalibrace sondy vašeho osciloskopu je nastavení X10.
Modul osciloskopu:
Co?
Modul osciloskopu nabízí použití osciloskopu, který je jednoduchý k použití a obsahuje mnoho
funkcí.
Zapnutí/vypnutí kanálu a výstup
generátoru jsou indikovány LED
světly na jednotce.
Jak?
- Propojte testovaný obvod se vstupem osciloskopu (dávejte pozor na maximální vstup
osciloskopu!) nebo propojte s výstupem generátoru.
- Začněte měřit pomocí "trigger off" (6).
- Stiskněte "RUN" (7).
- Vyberte požadovaný kanál a nastavení volts/div nebo stiskněte "Auto-set" (2).
- Vyberte odpovídající nastavení time/div (8).
Jak umožnit spouštění:
- Vyberte kanál spustění (5).
- Vyberte spuštění na hraně (edge) (4).
- Nastavte spuštění na "ON" (6).
- Nastavte úroveň spuštění posuvníkem (3). Značka spuštění se zobrazí na levé straně zobrazení
signálu (1).
Modul spektrálního analyzátoru:
Co?
Tato funkce umožňuje vizualizaci frekvenčního spektra signálu pomocí analýzy FFT.
Jak?
- Propojte vstup osciloskopu k testovanému obvodu. (Dávejte pozor na maximální vstup
osciloskopu!) Také můžete použít vnitřní generátor výstupu.
- Nejprve si prohlédněte signál na obrazovce osciloskopu (viz výše).
- Zkontrolujte, zda signál nepřesahuje maximum na obrazovce.
- Spusťte spektrální analyzátor.
- Stiskněte "RUN" (1).
- Vyberte odpovídající rozsah frekvence. Ujistěte se, že vaše nastavení zachytí signál, který chcete
(3).
- Pokud je to potřeba, nastavte odpovídající kanál a volts/div (2).
Modul krátkodobého rekordéru:
Co?
Nahrává občasné události a automaticky načítá pomalu se měnící procsy, například cykly nabití
baterie, změny teploty nebo chyby přerušení stopy v elektronických obvodech. Automatické
úložiště dat dovoluje nepřetržitý záznam po dobu až jednoho roku!
Jak?
- Propojte vstup osciloskopu do testovaného obvodu (nebo interní generátor na nízké frekvenci).
- Vyberte odpovídající kanál a nastavení volts/div (nebo rozsah voltů) (1).
- Vyberte odpovídající nastavení time/division (čas/dílek) (3).
- Stiskněte RUN (2) pro začátek nahrávání.
Stiskněte znovu RUN pro ukončení měření nebo použijte tlačítko "Single" pro jednotlivé měření.
Pro neustálé měření pomocí automatického ukládání (auto-save) na váš pevný disk vyberte
"AutoSave Data" z menu "File".
Poznámky:
- Během nahrávání se může lišit obsah obrazovky od skutečných měření.
- Události dějící se mezi dvěma vzorky mohou být nezaznamenány, pokud je nastaveno příliš
pomalé time/div.
Modul Bode Plotteru:
Co?
Díky jedinečné kombinaci osciloskopu a generátoru je možná funkce automatického bode plotteru.
Díky tomu získáte nástroj pro zesilování nebo filtrování měření.
Jak?
- Povolte okno Circuit Analyser (1).
- Propojte vstup osciloskopu CH1 s výstupem obvodu nebo testované jednotky.
- Propojte výstup generátoru ke vstupu obvodu nebo jednotky.
- Nastavte výstup generátoru (2) na odpovídající úroveň.
- Nastavte modulu bode plotteru rozsah voltů (3), start frekvence voltů a rozsah zastavení (4).
- Stiskněte Start (5) a sledujte obrazovku a okno měření (6).
- Pokud je signál mimo rozsah obrazovky, nastavte rozsah napětí nebo úroveň výstupu generátoru.
Download

Český manuál