Objednací číslo
AT 521 3037
Paralelní diagnostika
Adaptér
Deriv 36 PT
Multi-Diag
Scope
Řídicí jednotka
motocyklu
Propojovací
pole
Tablet PC
s ilustračním
obrázkem z
měření
osciloskopem
Ukázka propojení adaptéru Deriv 36 PT (AT 531 4014) na Harley-Davidson
s propojovacím polem, osciloskopem a Tabletem PC
• Paralelní diagnostika je určena pro měření vstupních a výstupních signálů na
elektronické řídicí jednotce, nejčastěji ve vozidlech používané k řízení funkcí
motoru. Lze je však možné použít i pro měření na dalších elektronických řídicích
jednotkách vyskytujících se na vozidlech. Měření lze provádět i na systému, který
je ve funkci (např. při běžícím motoru).
• Paralelní diagnostika je dále také určena pro měření parametrů prvků, které jsou
pomocí kabelového svazku připojené k elektronické řídicí jednotce.
125 o Vlastní měření se provádí pomocí kabelu osciloskopu, který se připojuje
pomocí adaptérů do zdířek na propojovacím poli
o Propojovací pole je určeno k vlastnímu měření vstupních a výstupních signálů
na jednotlivých prvcích, popřípadě měření parametrů těchto prvků
o Na měřené prvky se propojovací pole připojuje pomocí T-dílů (označeny jako
Deriv)
Paralelní diagnostika 62 PT (AT 521 3037)
Sestava obsahuje:
AT 521 4035 .. Propojovací pole
AT 520 4095 ... 4 ks adaptérů 1 pólový,
prům. 2 mm / prům. 4 mm
Adaptéry řídicích jednotek:
AT 531 4014 ... Deriv 36 PT (HD)
AT 531 4015 ... Deriv 35 PT (HD, BMW)
AT 531 4016 ... Deriv 36 PT (KTM)
AT 531 4017 ... Deriv 44 PT (KTM)
ATAL spol. s r.o., Lesní 47, Tábor - Horky, 390 01, Česká republika
Tel.: +420 381 251 791, Fax: +420 381 253 043
[email protected]; www.atal.cz – www.diag4bike.cz
D4B-harness-prospectus-cz.doc / 8.8.2011
Změna tohoto dokumentu vyhrazena (text a fotografie) ref. P521 0137
Paralelní diagnostika
• Výčet toho, co společnost ATAL v oblasti diagnostiky pro motocykly
připravuje by nebyl úplný, kdyby se nezmínilo ještě o velmi účinném
nástroji pro vyhledávání závad v elektronických systémech.
• Jedná se o sestavu kabelů a propojovacího pole, která umožňuje
zapojení tohoto propojovacího pole mezi elektronickou řídící
jednotku a kabeláž motocyklu tak, že zůstává zachována plná
funkčnost systému s tím, že jsou veškeré piny konektoru řídící
jednotky přehledně k dispozici na propojovacím poli a je na nich
možno měřit průběhy napětí a tím kontrolovat funkci snímačů a
akčních členů.
Při odpojení konektoru od řídící jednotky lze rychle a spolehlivě kontrolovat kabeláž motocyklu a to
jak z hlediska přerušení anebo svodů mezi vodiči, případně na kostru.
• V nabídce společnosti ATAL dále figuruje velmi užitečný univerzální měřicí přístroj Multi-Diag
SCOPE, jehož součástí jsou jednotlivé základní elektrické měřicí přístroje a současně 2 kanálový
osciloskop vyvinutý speciálně pro měření na motorových vozidlech. Součástí příslušenství jsou
sondy:
o pro měření proudu
o speciální sonda pro měření vysokého napětí na svíčkách
o sonda pro kontrolu funkce vysokonapěťových zapalovacích modulů umístěných přímo na
zapalovacích svíčkách
• V mnoha případech jsou závady elektronického systému identifikovány velmi obecně
prostřednictvím palubní diagnostiky (např. rozsvícením kontrolky na přístrojové desce) nebo
čtením paměti chyb řídicí jednotky. Vlastní závada se pak hledá měřením na příslušném obvodu,
ke kterému je u novějších typů vozidel velmi obtížný přístup.
• Sestava paralelní diagnostiky představuje účinný nástroj k připojení měřícího přístroje k
testovanému obvodu. Její význam spočívá v tom, že měření lze provádět nejenom na rozpojeném
obvodu, ale také měřením signálů při funkci, např. i při jízdní zkoušce.
AT 531 4014
AT 531 4016
Deriv 36PT
pro KTM
Deriv 36PT
pro HD
AT 531 4015
Deriv 35PT
pro HD, BMW
AT 531 4017
Deriv 44PT
pro KTM
ATAL spol. s r.o., Lesní 47, Tábor - Horky, 390 01, Česká republika
Tel.: +420 381 251 791, Fax: +420 381 253 043
[email protected]; www.atal.cz – www.diag4bike.cz
D4B-harness-prospectus-cz.doc / 8.8.2011
Změna tohoto dokumentu vyhrazena (text a fotografie) ref. P521 0137
Download

Paralelní diagnostika