Slavnostní ukončení sjezdu s přípitkem
Paliativní medicína
v neurologii
Sekce kognitivní
Topické sympozium 13
medicíny – workshop
Kognitivní
neurologie a různé
obory medicíny
v interakci
Varia 2
12:15
10:00–10:30
10:30–12:00 Hlavní sympozium 8
Přestávka na kávu
Vzácná neurologická
onemocnění
dětského věku
Diagnóza RS a
enviromentální
faktory
Varia 1
08:30–10:00 Hlavní sympozium 7 Topické sympozium 11 Topické sympozium 12
Sekce sester III
Výukové kurzy – 1. BLOK
GOLD
16:30–18:00 Kurz 1-1:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O CMP
Koordinátor: Škoda O
PRVNÍ KONTAKT A DIAGNOSTIKA
Škoda O
TERAPIE ISCHEMICKÉ CMP
Šaňák D
TERAPIE HEMORAGICKÉ CMP A SAH
Roubec M
KOMPLIKACE CMP A JEJICH MANAGEMENT
Bar M
SEKUNDÁRNÍ PREVENCE A REHABILITACE
Václavík D
RUBÍN
16:30–18:00 Kurz 1-2:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O PAMĚTI
Koordinátor: Rusina R
HLAVNÍ TYPY PAMĚTI A JEJICH PORUCHY
Ressner R
ORIENTAČNÍ ZHODNOCENÍ PAMĚTI V ORDINACI
Bartoš A
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AMNÉZIÍ
Vališ M
JAK HODNOTIT ZÁVĚR NEUROPSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ
Vyhnálek M
Středa, 19. listopadu 2014
STŘEDA 19. LISTOPADU 2014
13
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU
Sál 5: ANTRACIT
Sál 4: RUBÍN
Sál 3: GOLD
Sál 2: PLATINUM
Sál 1: DIAMANT
SOBOTA, 22. LISTOPADU 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
12
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
18:00–18:30 PŘESTÁVKA
DIAMANT
18:30–19:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
Předsedající: Šonka K, Benetin J, Bar M
18:30
18:35
Pátek, 21. listopadu 2014
18:45
18:45
18:55
UVÍTÁNÍ PŘEDSEDOU SJEZDU
Bar M
ZDRAVICE PŘEDSEDŮ ČNS A SNS
Šonka K, Benetin J
VYHLÁŠENÍ CEN ČNS, PŘEDNÁŠKY OCENĚNÝCH
SZ-1: VZORCE POČÁTKŮ ZÁCHVATŮ V INVAZIVNÍM EEG U TEMPORÁLNÍ
EPILEPSIE A JEJICH PREDIKTIVNÍ CHARAKTER
Doležalová I1,2, Brázdil M1,2, Hermanová M3, Rektor I1,2, Kuba R1,2
1
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně; 2Středoevropský technologický
institut CEITEC, MU Brno; 3I. patologicko – anatomický ústav LF MU
a FN u sv. Anny v Brně
SZ-2: SEX, JÍDLO A HROZBA: PŘEKVAPIVÉ ZMĚNY PO SUBTHALAMICKÉ
STIMULACI U PARKINSONOVY NEMOCI
Serranová T1, Sieger T1,2, Dušek P1, Růžička F1, Urgošík D3, Růžička E1,
Valls-Solé J4, Jech R1
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; 2Fakulta Informatiky, ČVUT
Praha; 3Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice na Homolce,
Praha; 4Hospital Clíınic, Universitat de Barcelona
1
Sobota, 22. listopadu 2014
Po slavnostním zahájení následuje raut v přilehlém foyer.
ČTVRTEK 20. LISTOPADU 2014
Výukové kurzy – 2. BLOK
GOLD
08:00–09:30 Kurz 2-1:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O CHRONICKÉ MIGRÉNĚ
Koordinátor: Doležil D
SOUČASNÉ ZNALOSTI O PATOFYZIOLOGII MIGRÉNY
KLASIFIKACE A DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA CHRONICKÉ MIGRÉNY
PRINCIPY TERAPIE CHRONICKÉ MIGRÉNY
STIMULACE V LÉČBĚ CHRONICKÉ MIGRÉNY
BOTULOTOXIN V TERAPII CHRONICKÉ MIGRÉNY
PRAKTICKÁ UKÁZKA APLIKACE BOTULOTOXINU
RUBÍN
08:00–09:30 Kurz 2-2:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O PARKINSONSKÝCH SYNDROMECH
Koordinátoři: Jech R, Škorvánek M
CO VŠECHNO BY MĚL VĚDĚT NEUROLOG O SEKUNDÁRNÍCH
PARKINSONSKÝCH SYNDROMECH
Růžička E
CO VŠECHNO BY MĚL VĚDĚT NEUROLOG O MULTISYSTÉMOVÉ ATROFII
(MSA)
Rektorová I
CO VŠECHNO BY MĚL VĚDĚT NEUROLOG O PROGRESIVNÍ
SUPRANUKLEÁRNÍ PARALÝZE (PSP)
Kaňovský P
ANTRACIT
08:00–09:30 Kurz 2-3:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O EPILEPSII
Koordinátor: Brázdil M
DEFINICE EPILEPSIE, DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Marusič P
REŽIMOVÁ OPATŘENÍ A FARMAKOTERAPIE
Zárubová J
FARMAKOREZISTENCE A NEFARMAKOLOGICKÉ POSTUPY LÉČBY
Brázdil M
09:30–10:00 PŘESTÁVKA
Středa, 19. listopadu 2014
JAK SE PROJEVUJE ONEMOCNĚNÍ KOSTERNÍHO SVALSTVA
Voháňka S
DNA DIAGNOSTIKA NEJČASTĚJŠÍCH SVALOVÝCH DYSTROFIÍ
Fajkusová L
BIOPSIE V DIAGNOSTICE SVALOVÝCH CHOROB
Zámečník J
POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V DIAGNOSTICE SVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Mazanec R
15
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
ANTRACIT
16:30–18:00 Kurz 1-3:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O SVALOVÝCH CHOROBÁCH
Koordinátor: Voháňka S
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
14
10:20
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
10:50
11:20
11:50
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDU
PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ ČNS ČLS JEP
VZPOMÍNKA NA VÝZNAMNÉ NEUROLOGY
PS1: HUDBA V MOZKU
Rektor I
Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut CEITEC,
Akademické centrum neurověd a Neurologická klinika LFMU ve FN
u sv.Anny v Brně
PS2: FREUD A SOUČASNÁ MEDICÍNA
Höschl C1,2,3
1
Psychiatrické centrum Praha; 2Národní ústav duševního zdraví, Klecany;
3
3. lékařská fakulta UK, Praha
PS3: KOSMETICKÁ NEUROLOGIE – ZLEPŠOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
NAD RÁMEC NORMY?
Petrů M1,2
1
FF UP v Olomouci; 2FF OU v Ostravě
DISKUSE
DIAMANT
13:30–15:00 Hlavní sympozium 1:
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Herzig R, Kurča E
13:30
13:40
12:00–13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
Pátek, 21. listopadu 2014
12:15–13:30 E-POSTEROVÉ SEKCE I (SAPPHIRE + FOYER)
Předsedající:
Škoda O – E-POSTEROVÁ SEKCE I/1
Taláb R – E-POSTEROVÁ SEKCE I/2
Ressner P – E-POSTEROVÁ SEKCE I/3
Rusina R – E-POSTEROVÁ SEKCE I/4
DIAMANT
12:15–13:15 Satelitní sympozium 1:
BAYER
Sobota, 22. listopadu 2014
PLATINUM
12:15–13:15 Satelitní sympozium 2:
SANOFI-GENZYME
GOLD
12:15–13:15 Satelitní sympozium 3:
NOVARTIS
13:50
14:00
14:10
14:20
H1-1: TROPONIN T: KORELACE S LOKALIZACÍ A OBJEMEM AKUTNÍHO
MOZKOVÉHO INFARKTU
Král M1, Šaňák D1, Veverka T1, Hutyra M2, Vindiš D2, Bártková A1, Dorňák T1,
Kaňovský P1, Školoudík D3
1
Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, FN Olomouc;
2
1. interní – kardiologická klinika, FN Olomouc; 3Fakulta zdravotních věd
Univerzity Palackého, Olomouc
H1-2: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍCH DOOR-TO-NEEDLE-TIME U PACIENTŮ
S AKUTNÍM MOZKOVÝM INFARKTEM LÉČENÝCH IVT
Weiss V1,2, Kadlecová P2, Bar M3, Roubec M3, Fiksa J4, Václavík D5, Šaňák D6,
Ševčík P7, Krastev G8, Haring J8, Mako M8, Brozman M9, Gdovinová Z10,
Leško N10, Mikulík R1,2
1
I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně; 2Mezinárodní centrum
klinického výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně;
3
Neurologická klinika Fakultní nemocnice, Ostrava; 4Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze; 5IC Vítkovická nemocnice, Ostrava; 6Neurologická
klinika LF UP a FN Olomouc; 7Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň;
8
Neurologické oddělení FN,Trnava; 9Neurologická klinika FN Nitra;
10
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
H1-3: PŘINÁŠÍ BRIDGING TERAPIE VĚTŠÍ BENEFIT NEŽ SAMOTNÁ
ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA?
Krajíčková D1, Krajina A2, Lojík M2, Vyšata O1
1
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové; 2Radiologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové
H1-4: ISCORE JAKO PREDIKTOR BENEFITU A RIZIKA ENDOVASKULÁRNÍ
TERAPIE
Tinková M1, Tomek A2, Parobková H3, Vašina L1
1
Neurologické oddělení ÚVN Praha; 2Neurologická klinika 2.LF a FN Motol,
Praha; 3Radiodiagnostické oddělení ÚVN v Praze
H1-5: CEA AND CAS: CHANGING PARADIGM DURING 10 YEARS
IN A HIGH-VOLUME CENTRE
Bradáč O, Mohapl M, Kramář F, Netuka D, Ostry S, Charvát F, Lacman J,
Beneš V
NCHK 1. LF UK a ÚVN Praha
H1-6: KORELACE MEZI LABORATORNÍMI MARKERY A VZNIKEM NOVÝCH
ISCHEMIÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH CAS
Kuliha M1, Školoudík D1, Roubec M1, Hurtíková E1, Goldírová A1, Herzig R2,
Jonszta T1, Czerný D1, Krajča J1, Procházka V1, Gumulec J1
1
FN Ostrava; 2FN a LF UK Hradec Králové
Středa, 19. listopadu 2014
10:00
10:10
17
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
DIAMANT
10:00–12:00 Plenární sympozium
Předsedající: Šonka K, Benetin J, Bar M
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
16
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
PLATINUM
13:30–15:00 Topické sympozium 1:
KOVOVÝ MOZEK
Předsedající: Rektorová I, Gdovinová Z
13:30
13:50
Pátek, 21. listopadu 2014
14:10
14:30
14:50
T1-1: NEURODEGENERACE SPOJENÉ S AKUMULACÍ ŽELEZA
Roth J, Dušek P
Neurologická klinika v Praze
T1-2: WILSONOVA NEMOC
Baláž M
Neurologická klinika LFMU ve FN u sv.Anny, Brno
T1-3: PKAN
Jech R
Neurologická klinika VFN Praha
T1-4: MANGAN
Franc D, Kaňovský P
Neurologická klinika FN Olomouc
DISKUZE
Sobota, 22. listopadu 2014
GOLD
13:30–15:00 KLUB EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ
Předsedající: Rektor I
Klub epileptickách záchvatů bude věnován diskusi o zajímavých
a problémových kazuistikách nemocných s epilepsií, včetně diferenciální
diagnostiky záchvatových stavů. Doporučený formát je video do cca 3 minut
a maximum 5 slidů. Jsou možné presentace bez videa v případech, kdy
nebude řešena semiologie záchvatů.
Zveme vás k prezentaci vašich kazuistik, zájem nahlaste předem
na [email protected]
RUBÍN
13:30–15:00 Specializované sympozium 1:
NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Voháňka S, Bednařík J
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
S1-1: ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR GUILLAIN-BARRÉHO SYNDROMU:
VÝSLEDKY 30MĚSÍČNÍHO FUNGOVÁNÍ
Škorňa M1, Bednařík J1,2, Junkerová J3, Staněk J4, Kuchyňka J5, Strmisková L5,
Mazanec R6, Haberlová J7, Otruba P8, Božovský T9, Ehler E10, Vávra A10,
Ridzoň P11, Forgáč M12, Vaško P13, Kvasničková D1, Pátá M14, Suchý M14
1
Neurologická klinika FN Brno; 2Ceitec MU Brno; 3Neurologická klinika
FN Ostrava; 4Oddělení dětské neurologie FN Ostrava; 5Neurologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové; 6Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Praha; 7Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Praha; 8Neurologická
klinika LF UP a FN Olomouc; 9Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň;
10
Neurologická klinika PKN, a.s. a FZS Univerzity Pardubice; 11Neurologické
oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze; 12Neurologická klinika 1. LF UK
a VFN v Praze; 13Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze; 14Inaverz, o.p.s.
S1-2: VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY
(NPSI)
Kincová S1,2, Šrotová I1,2, Vlčková E1,2, Straková J1, Ryba L1, Bednařík J1,2
1
FN Brno, Brno; 2CEITEC, MU Brno
S1-3: ZHODNOCENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ A SÍLY DECHOVÝCH SVALŮ
U NEMOCNÝCH S MYASTHENIA GRAVIS-PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Žurková P1, Kolařík O1, Merta Z2, Došková M2, Bartošková M2, Bednařík J3,4
1
Rehabilitační oddělení LF MU a FN Brno; 2Klinika nemocí plicních a TBC
LF MU a FN Brno; 3Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 4CEITEC,
Středoevropský technologický institut Brno
S1-4: SPEKTRUM A FREKVENCE SYSTÉMOVÝCH PORUCH U PACIENTŮ
S MYOTONICKOU DYSTROFII
Parmová O
FN Brno
S1-5: THORACIC OUTLET SYNDROME – DIAGNOSTIKA, INDIKACE
K CHIRUGICKÉ LÉČBĚ A JEJÍ VÝSLEDKY
Humhej I, Sameš M
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
S1-6: ZOBRAZOVÁNÍ PERIFERNÍCH NERVŮ POMOCÍ METODY DTI
AND TRACTOGRAPHY – NAŠE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY
Humhej I1,2, Ibrahim I2,3, Hájek M3, Sameš M1, Hořínek D1,2
1
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; 2Mezinárodní centrum
vědeckého výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3Oddělení CT,
MR a spektroskopie, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie,
IKEM Praha
Středa, 19. listopadu 2014
14:50
19
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
14:40
H1-7: ČASNÁ KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE PO ISCHEMICKÉM IKTU
LÉČENÉM INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZOU
Rohan V1,2, Přibáň V1,2, Mraček J1,2, Ševčík P1,2, Polívka J1,2
1
FN Plzeň; 2LF UK Plzeň
H1-8: TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE V LÉČBĚ AKUTNÍHO ISCHEMICKÉHO
IKTU A INTRACEREBRÁLNÍHO KRVÁCENÍ
Líčeník R1,2,3, Římská M2, Bathula R1, Ngwako M3, Cohen D1
1
Northwick Park Hospital, London; 2LF Univerzity Palackého v Olomouci,
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví; 3University of Oxford,
John Radcliffe Hospital, Acute Vascular Imaging Centre, Headington, Oxford
H1-9: DEKOMPRESNÍ KRANIEKTOMIE U MALIGNÍ ISCHÉMIE V POVODÍ
ARTERIA CEREBRI MEDIA
Šarbochová I, Chudomel O, Magerová H, Tomek A
2. LF UK a FN Motol, Praha
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
14:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
18
14:50
16:20
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
15:00–15:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
15:30–17:00 Hlavní sympozium 2:
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ – PARKINSONOVA NEMOC
Přesedající: Rektor I, Cibulčík F
15:30
Pátek, 21. listopadu 2014
15:50
Sobota, 22. listopadu 2014
16:00
H2-1: CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU A PARKINSONOVA NEMOC –
KOINCIDENCE NEBO KOMORBIDITA?
Rektor I
Centrum pro abnormální pohyby a parkinsonismus, FN u sv. Anny a LF
Masarykovy Univerzity; Central European Institute of Technology (CEITEC),
Brno
H2-2: GENETIKA A FENOTYPOVÁ CHARAKTERISTIKA PARKINSONOVY
NEMOCI S ČASNÝM ZAČÁTKEM
Fiala O1, Záhoráková D3, Pospíšilová L3, Kučerová J3, Matějčková M4,
Martásek P3, Roth J2, Růžička E2
1
Institut neuropsychiatrické péče, Praha; 2Neurologická klinika 1. LF
UK a VFN v Praze; 3Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
a VFN v Praze; 4Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova
nemocnice, Praha
H2-3: FAMILIÁRNÍ VÝSKYT NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU
V IZOLOVANÉ POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
Menšíková K1, Kaňovský P1, Godava M2, Vodička R2, Vrtěl R2, Mikulicová L1,
Kaiserová M1, Vaštík M1, Kurčová S1, Bartoníková T1, Otruba P1
1
Neurologická klinika LFUP a FN Olomouc; 2Ústav lékařské genetiky a fetální
medicíny LFUP a FN Olomouc
16:30
16:40
16:50
H2-4: U HETEROZYGOTNÍCH NOSIČŮ MUTACE PANK2 NEDOCHÁZÍ
K AKUMULACI ŽELEZA V MOZKU
Dušek P1, Tovar Martinez EM2, Madai VI3, Jech J1, Sobesky R3, Paul F4,
Niendorf T2, Wuerfel J5, Schneider SA6
1
Neurologická klinika, UK v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN Praha; 2Berlin
Ultrahigh Field Facility (B.U.F.F.), Max-Delbrueck Center for Molecular
Medicine, Berlin; 3Department of Neurology and Center for Stroke Research
Berlin (CSB), Charité -Universitaetsmedizin, Berlin; 4NeuroCure Clinical
Research Center, Charité -Universitaetsmedizin, Berlin; 5Institute of
Neuroradiology, University Medicine Goettingen; 6Neurology Department,
University of Kiel
H2-5: SNÍŽENÁ HLADINA CHROMOGRANINU A V LIKVORU JAKO PREDIKTOR
ČASNĚJŠÍHO ROZVOJE ORTOSTATICKÉ HYPOTENZE U PACIENTŮ
V ČASNÝCH FÁZÍCH PARKINSONOVY NEMOCI
Kaiserová M1, Přikrylová Vranová H1, Stejskal D2, Galuszka J3, Menšíková K1,
Mareš J1, Kaňovský P1
1
FN Olomouc, Neurologická klinika; 2Oddělení laboratorní medicíny
Středomoravské nemocniční a.s., Prostějov; 3FN Olomouc, I.interní klinika
H2-6: VEDE SUBTALAMICKÁ STIMULACE U PARKINSONOVY NEMOCI
KE CHRONICKÉMU STRESU?
Růžička F1, Jech R1, Nováková L1, Urgošík D2, Bezdíček O1, Vymazal J3,
Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK v Praze;
2
Stereotaktická a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze;
3
Radiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce v Praze
H2-7: NOVÁ MOŽNOST EVALUACE KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ
S PARKINSONOVOU NEMOCÍ – MAPA OSOBNÍ POHODY
Baláž M, Pulkrábková V
FN u sv. Anny v Brně
H2-8: PORUCHY CHŮZE A FREEZING U PACIENTŮ S EFEDRONEM
INDUKOVANÝM PARKINSONSKÝM SYNDROMEM
Brožová H1, Megrelishvili M2,3, Bonnet C1, Rusz J1,4, Okujava M2,5,
Khatiashvili I2,3, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze;
2
Ilia State University, Institute of Medical Research, Tbilisi; 3S. Khechinashvili
University Hospital, Department of Neurology, Tbilisi; 4ČVUT v Praze, Fakulta
elektrotechnická, Katedra teorie obvodů, Praha; 5Research Institute of
Clinical Medicine, Tbilisi
Středa, 19. listopadu 2014
16:10
21
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
14:40
S1-7: CHIRURGICKÁ LÉČBA SYNDROMU KARPÁLNÍHO TUNELU – INDIKACE,
VÝSLEDKY, KOMPLIKACE
Májovský M, Rychlý Z, Masopust V, Beneš V
ÚVN v Praze
S1-8: RIZIKOVÉ FAKTORY PRO NEUROPATII NERVUS ULNARIS-MOHOU
HRÁT ROLI ALKOHOLISMUS, DIABETES A THYREOPATIE?
Minks E1, Doležalová I1, Čechová I1, Pochmonová J2,3, Ovesná P4, Minksová A5
1
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 2Katedra fyzioterapie
a rehabilitace LF MU Brno; 3Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace
LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 4Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU
Brno; 5Kohoutovice, Brno
S1-9: OKULOPHARYNGEÁLNÍ SVALOVÁ DYSTROFIE-KAZUISTIKA
Houška P
Nemocnice Strakonice
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
14:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
20
GOLD
15:30–17:00 Topické sympozium 3 :
LIKVOROVÁ DIAGNOSTIKA
Předsedající: Koudelková M. Kelbich P
15:30
15:30
15:45
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
16:00
16:15
16:30
Pátek, 21. listopadu 2014
16:40
Sobota, 22. listopadu 2014
16:50
T2-1: REGISTR SITS
Mikulík R
1. Neurologická klinika, FNUSA-ICRC Brno
T2-2: NÁVRH POSTUPU PÉČE O DYSFAGICKÉHO PACIENTA PO CMP
Václavík D1, Lebedová Z2, Solná G1, Lasotová N3, Baborová E2, Hofmanová J4,
Stránská D4, Pecháčková D5
1
Vzdělávací a výzkumný ústav AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice,
Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava; 2Neurologická klinika 1.LF a VFN v Praze;
3
Neurologické klinika LF MU a FN Brno; 4Klinika otorynolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové; 5Neurologické oddělení
a Rehabilitační oddělení, Litomyšlská nemocnice
T2-3: CHRONICKÉ STADIUM PO CMP: MÝTY A FAKTA O REHABILITACI
Hoskovcová M, Gál O, Jech R
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha
T2-4 ANTIKOAGULANCIÁ (NOAK): JAKO OPTIMALIZOVAŤ LIEČBU
A MINIMALIZOVAŤ RIZIKO
Brozman M, Petrovičová A a kol.
Neurologická klinika, FN Nitra
T2-5: INCIDENCE CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY V ČR Z NÁRODNÍHO REGISTRU
HOSPITALIZOVANÝCH
Šedová P1,2,5, Brown R D2, Kadlecová P1, Zvolský M3, Mužík J3, Bryndziar T1,5,
Bednařík J4,5, Mikulík R1
1
1. Neurologická klinika, FNUSA-ICRC Brno; 2Department of Neurology, Mayo
Clinic, Rochester; 3ÚZIS, Praha; 4Neurologická klinika, FN Brno; 5Lékařská
fakulta, Masarykova univerzita, Brno
T2-6: VALIDACE PŘESNOSTI DIAGNÓZY CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY V ČR
Z NÁRODNÍHO REGISTRU HOSPITALIZOVANÝCH
Šedová P1,2,5, Brown R D2, Zvolský M3, Kadlecová P1, Bryndziar T1,5, Volný O1,5,
Weiss V1, Bednařík J4,5, Mikulík R1
1
1. Neurologická klinika, FNUSA-ICRC Brno; 2Mayo Clinic, Rochester;
3
ÚZIS, Praha; 4Neurologická klinika, FN Brno; 5Lékařská fakulta, Masarykova
univerzita, Brno
T2-7: UŽÍVÁNÍ MEDIKACE SHODUJÍCÍ A NESHODUJÍCÍ SE S GUIDELINES
U PACIENTŮ S AKUTNÍ CMP V ČESKÉ REPUBLICE
Jacková J1,2, Šedová P1,2,3, Brown R D3, Bryndziar T1,2, Zvolský M4, Bednařík J2,5,
Mikulík R1
1
Neurologická klinika a Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně; 2Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno;
3
Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester; 4Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR, Praha; 5Neurologická klinika, FN Brno
15:48
16:06
16:24
16:42
T3-1: MRZ(H) REAKCE V DIAGNOSTICE A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Zeman D, Kurková B, Kušnierová P, Hradílek P, Píža R, Reguliová K,
Woznicová I, Zapletalová O
FN Ostrava
T3-2: PML V LIKVOROVÉM OBRAZE
Koudelková M1, Szabová Z2, Havrdová E3, Peterová Z3, Novotná A4, Sobek O1
1
Topelex s.r.o., Praha; 23. LF UK, FNKV Praha; 31. LF UK, VFN Praha;
4
Pardubická krajská nemocnice
T3-3: INDIKACE LIKVOROVÝCH VYŠETŘENÍ VE VZTAHU K EKONOMICE
PROVOZU
Adam P
SangLab & 3.LF, ÚVN, NsP Kadaň
T3-4: DETEKCE INTRATHEKÁLNÍ SYNTÉZY IMUNOGLOBULINŮ – VLASTNÍ
ZKUŠENOSTI
Kelbich P1,3, Vachová M2, Kotalová J2, V S2, Čujková O2
1
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem; 2Nemocnice Teplice; 3Lékařská
fakulta UK v Hradci Králové
T3-5: LIKVOROVÁ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Sobek O1, Koudelková M1, Hajduková L2
1
Topelex s.r.o., Praha; 2ÚVN v Praze
RUBÍN
15:30–17:00 Topické sympozium 4 :
SEKCE PRŮMYSLOVÉ NEUROLOGIE
Předsedající: Nakládalová M, Ehler E
15:30
T4-1: STANOVOVÁNÍ KRITÉRIÍ PRO UZNÁVÁNÍ PROFESIONALITY
ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
Nakládalová M1,2, Pelclová D3, Urban P4, Ehler E5, Ridzoň P7, Boriková A2,1,
Fenclová Z3, Eichlerová A6, Hlávková J4, Laštovková A3
1
LF UP Olomouc; 2FN Olomouc; 3VFN Praha; 4SZÚ Praha; 5Neurologická
klinika FZS Univerzity Pardubice; 6Centrum pracovního lékařství Krajské
nemocnice Pardubice, a.s.; 7Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
v Praze
Středa, 19. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
PLATINUM
15:30–17:00 Topické sympozium 2 :
CEREBROVASKULÁRNÍ SEKCE
Předsedající: Václavík D, Brozman M
23
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
22
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
16:24
16:42
DIAMANT
08:30–10:00 Hlavní sympozium 3:
NEUROONKOLOGIE
Přesedající: Lipina R, Polívka J
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
Pátek, 21. listopadu 2014
PLATINUM
17:15–18:15 Satelitní sympozium 5:
PFIZER
09:20
09:30
Sobota, 22. listopadu 2014
09:40
09:50
H3-1: KODELECE 1P/19Q – DIAGNOSTICKÝ, PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÝ
BIOMARKER OLIGODENDROGLIÁLNÍCH NÁDORŮ
Polívka J1,2, Polívka J jr1,2, Rohan V2,1, Řepík T2,1
1
LF UK v Plzni; 2FN Plzeň
H3-2: VÝZNAM INTRAOPERAČNÍHO MR VYŠETŘENÍ PŘI RESEKCI
GLIÁLNÍCH NÁDORŮ MOZKU
Kramář F, Netuka D, Mohapl M, Bradáč O, Beneš V
Neurochirurgická klinika ÚVN, Praha
H3-3: ŘEŠENÍ NON-LOKÁLNÍCH RECIDÍV/METASTÁZ HIGH GRADE GLIOMŮ
Kalita O1,2, Vaverka M1,2, Hrabálek L1,2, Zlevorová M1, Trojanec R1,2,3,
Hajdúch M1,2,3, Tučková L1,2, Čecháková E1, Franc D1
1
FN Olomouc; 2LF UP Olomouc; 3ÚMTM/BIOMEDREG Olomouc
H3-4: AWAKE KRANIOTOMIE
Reguli Š, Kaniová M
FN Ostrava Poruba
H3-5: KOMBINACE AWAKE OPERACÍ S INTRAOPERAČNÍ MRI
Netuka D1, Kramář F1, Mohapl M1, Ostrý S1, Černý J2, Netuková D2, Tyll T2,
Šemberová I3, Beneš V1
1
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze; 2KARIM Praha; 3Oddělení
rehabilitační a fyzikální medicíny, Praha
H3-6: ENDOSKOPICKÁ LÉČBA KRANIOFARYNGEOMŮ: ZKUŠENOSTI,
VÝSLEDKY A SROVNÁNÍ S OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM
Lipina R, Matoušek P, Čábalová L, Krejčí T
FN Ostrava
H3-7: WHO GRADE II EPENDYMOMY IV. KOMORY U DOSPĚLÝCH – NAŠE
ZKUŠENOSTI S LÉČBOU
Štekláčová A, Bradáč O, Beneš V
ÚVN Praha
H3-8: JAK JSME VŠICHNI CHYBOVALI
Rytířová G, Vacovská H
Neurologická klinika FN a LF UK Plzeň
H3-9: PRIMÁRNA MENINGEÁLNA GLIOMATÓZA U 56 ROČNEJ PACIENTKY –
KAZUISTIKA
Sivák Š1, Kantorová E1, Marcinek J3, Nosáľ V1, Turčanová-Koprušáková M1,
Dluhá J1, Hofericová B1, Kolarovszki B2, Michalik J1, Kurča E1
1
Neurologická klinika JLF UK a UN Martin; 2Neurochirurgická klinika JLF UK
a UN Martin; 3Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN Martin
Středa, 19. listopadu 2014
PÁTEK 21. LISTOPADU 2014
17:00–17:15 PŘESTÁVKA
DIAMANT
17:15–18:15 Satelitní sympozium 4:
BRISTOL-MYERS-SQUIBB – PFIZER
25
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
16:06
T4-2: POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE U ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
POMOCÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARE TECNOMATIX JACK
Gaďourek P1, Urban P5, Hlávková J5, Lebeda T5, Nakládalová M2, Ehler E3,
Pelclová D4, Ridzoň P4,6, Fenclová Z4, Richter M7
1
GETA Centrum s. r. o., Praha; 2Klinika pracovního lékařství LF UP a FN
Olomouc; 3Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a PKN, a.s; 4Klinika
pracovního lékařství, 1. LF UK a VFN Praha; 5Státní zdravotní ústav v Praze;
6
Thomayerova nemocnice v Praze; 7I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN
v Motole v Praze
T4-3: NÁLEZY MAGNETICKÉ REZONANCE U PACIENTŮ PO OTRAVĚ
METANOLEM
Vaněčková M1, Zakharov S2, Klempíř J3, Růžička E3, Bezdíček O3, Lišková I3,
Diblík P4, Miovský M5, Hubáček JA6, Ridzoň P2, Pelclová D2, Seidl Z1
1
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; 2Klinika pracovního
lékařství, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN Praha;
3
Neurologická klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN
Praha; 4Oční klinika, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a VFN
Praha; 5Klinika adiktologie, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
a VFN Praha; 6Centrum experimentální medicíny, IKEM Praha
T4-4: NEUROPATIE PO INTOXIKACI CO
Reguliová K, Junkerová J
FN Ostrava
T4-5: VIBRAČNÍ NEUROPATIE – DIAGNOSTIKA A PREVENCE
Ehler E1, Urban P2
1
Pardubická krajská nemocnice; 2SZU Praha
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
15:48
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
24
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
08:30
08:52
09:14
Pátek, 21. listopadu 2014
08:36
T5-1: EEG U NÁS A V EVROPĚ
Zárubová J, Marusič P
FN Motol, Praha
T5-2: POZNÁMKY K FUNKČNÍM ODBORNOSTEM V EMG
Kadaňka Z
LF MU a FN Brno
T5-3: INTRAKRANIÁLNÍ EEG A PŘÍMÁ KORTIKÁLNÍ STIMULACE
Brázdil M
LF MU a FN u sv.Anny v Brně
T5-4: FUNKČNÍ ODBORNOST – INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGIE –
EVOKOVANÉ POTENCIÁLY
Ostrý S1,2
1
Nemocnice České Budějovice, a.s.; 2Neurochirurgická klinika 1.LF UK, IPVZ,
ÚVN v Praze
RUBÍN
08:30–10:00 Topické sympozium 6:
SEKCE BOLESTI HLAVY
Přesedající: Doležil D, Marková J
08:30
08:42
08:54
09:06
09:18
09:30
09:42
09:54
T6-1: PLATNÁ VERZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE BOLESTÍ HLAVY ICHD-3,
BETA: KOMENTÁŘ
Doležil D1,2, Marková J3, Mastík J4, Kotas R5, Niedermayerová I6, Bártková A7,
Grunermelová M7
1
DADO MEDICAL s.r.o., Praha; 2Městská poliklinika Praha; 3Neurologické
oddělení IPVZ/TN, Praha; 4I. Neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně;
5
Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni; 6Neurologická ambulance
Quattromedica, Brno; 7Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
T6-2: TRIGEMINOVÉ AUTONOMNÍ NEURALGIE
Marková J
Thomayerova nemocnice, Praha
T6-3: NEURALGIE TROJKLANÉHO NERVU – ENDOSKOPICKÉ ŘEŠENÍ A CT
NAVIGOVANÝ OBSTŘIK GASSERSKÉHO GANGLIA
Hrbáč T1, Reguli Š1, Lipina R1, Capulič I2
1
Neurochirurgická klinika FN Ostrava; 2Ústav Radiodiagnostický FN Ostrava
T6-4: KRANIÁLNÍ NEURALGIE A DALŠÍ BOLESTIVÉ SYNDROMY V OBLASTI
OBLIČEJE
Bártková A
Neurologická klinika LF a FN Olomouc
T6-5: OROFACIÁLNÍ BOLEST Z POHLEDU NEUROLOGA
Vlachová I
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
T6-6: BOLEST OKA A HLAVY Z POHLEDU OFTALMOLOGA
Diblík P
VFN Praha
T6-7: SYMPTOMATICKÉ CAVUM SEPTI PELLUCIDI
Krejčí T1, Lipina R1, Vacek P2, Potičný S1, Chlachula M1, Krejčí O1
1
Neurochirurgická klinika FN Ostrava; 2Neurochirurgické oddělení FN Plzeň
DISKUSE
Středa, 19. listopadu 2014
GOLD
08:30–10:00 Topické sympozium 5:
AKTUÁLNÍ TÉMATA FUNKČNÍCH ODBORNOSTÍ KLINICKÉ
NEUROFYZIOLOGIE
Předsedající: Kadaňka Z, Brázdil M
27
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
PLATINUM
08:30–10:00 KONTROVERZE 1:
Cerebrovaskulární sekce
Předsedající: Tomek A, Škoda O
NOVÁ ANTIKOAGULANCIA VERSUS WARFARIN V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI
ISCHEMICKÉHO MOZKOVÉHO INFARKTU
NOAC – Mikulík R ✕ WARFARIN – Tomek A
MANAGEMENT ASYMPTOMATICKÉ STENÓZY VNITŘNÍ KAROTIDY
Konzervativní léčba – Herzig R ✕ Intervence – Školoudík D
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
26
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
10:00–10:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
10:30–12:00 Topické sympozium 7:
SOUČASNÉ MOŽNOSTI IMUNOMODULAČNÍ LÉČBY ROZTROUŠENÉ
SKLERÓZY
Předsedající: Klímová E, Horáková D
Pátek, 21. listopadu 2014
10:30
10:45
11:00
Sobota, 22. listopadu 2014
11:15
11:30
11:45
T7-1: MAGNETICKÁ REZONANCE V DIAGNOSTICE A MONITOROVÁNÍ
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Vaněčková M
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-2: SPEKTRUM RS LÉČBY: JAKÝ PACIENT A KDY
Havrdová E
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-3: NAŠE SKÚSENOSTI S LIEČBOU SCLEROSIS MULTIPLEX
IMUNOMODULÁTORMI DRUHEJ LÍNIE
Klímová E, Cvengrošová A, Smiešková A, Daňová M
FN Prešov
T7-4: VÝZNAM DATABÁZÍ U RS – VÝSLEDKY Z ČESKÉHO REGISTRU REMUS
Horáková D
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-5: VIZE KOMPLEXNÍ PÉČE U RS
Bauko T1, Suchá L2, Hoskovcová M2
1
FN Ostrava, ČR; 2Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T7-6: POROVNANIE POHĽADU LEKÁROV SM CENTIER A AMBULANTNÝCH
NEUROLÓGOV NA MANAŽOVANIE SM
Donáth V
II. Neurologická klinika SZU, Banská Bystrica
PLATINUM
10:30–12:00 KONTROVERZE 2:
Extrapyramidová sekce
Předsedající: Kučera P, Benetin J
JSOU ZOBRAZOVACÍ METODY PŘÍNOSNÉ V DIAGNOSTICE PARKINSONOVY
NEMOCI?
ANO – Rektorová I ✕ NE – Valkovič P
JE MARIHUANA PŘÍNOSNÁ V LÉČBĚ PARKINSONOVY NEMOCI
ANO – Kurča E ✕ NE – Růžička E
JE TŘEBA LÉČIT DEMENCI U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ?
ANO – Benetin J ✕ NE – Nevrlý M
GOLD
10:30–12:00 Hlavní sympozium 4:
VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Kadaňka Z, Hrabálek L
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
H4-1: VÝZNAM NĚKTERÝCH PARAMETRŮ ZOBRAZENÍ PÁTEŘE A MÍCHY
U SPONDYLOGENNÍ KRČNÍ MYELOPATIE
Kadaňka Z, Kadaňka Z ml.
LF MU a FN Brno
H4-2: LOKÁLNÍ ZMĚNY V PARASPINÁLNÍCH SVALECH U IDIOPATICKÉ
SKOLIÓZY
Štětkářová I1, Zámečník J2, Vaško P1, Boček V1, Brabec K1, Krbec M3
1
Neurologická klinika 3.LFUK a FNKV, Praha; 2Ústav patologie a molekulární
medicíny, 2.LF UK a FN Motol, Praha; 3Ortopedicko-traumatologická klinika,
3.LF UK a FNKV Praha
H4-3: MÍŠNÍ INHIBIČNÍ REFLEXY U IDIOPATICKÉ SKOLIÓZY
Boček V1, Vaško P1, Krbec M2, Kofler M3, Štětkářová I1
1
Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady; 2Ortopedickotraumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady; 3Abteilung für
Neurologische Akutnachbehandlung, LKH Hochzirl
H4-4: CENTRÁLNÍ MODULACE ALGICKÉ PERCEPCE V PATOFYZIOLOGII
CHRONICKÝCH BOLESTÍ ZAD
Kincová S1,2, Vlčková E1,2, Šrotová I1,2, Adamová B1,2, Bednařík J1,2
1
FN Brno; 2CEITEC, Masarykova univerzita Brno
H4-5: NEUROMODULACE U NEUROPATICKÉ BOLESTI
Masopust V, Holubová J, Lacman J
ÚVN v Praze
H4-6: MINIINVAZIVNÍ CHIRURGICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ DEGENERATIVNÍHO
POSTIŽENÍ LS PÁTEŘE – MOŽNOSTI A LIMITY
Leško R, Steindler J, Bláha M, Vlasák A, Tichý M
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Středa, 19. listopadu 2014
KLINICKÝ OBRAZ AUTOIMUNITNÍCH ENCEFALITID
Elišák M
DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AUTOIMUNITNÍCH
ENCEFALITID
Nytrová P
PSYCHIATRICKÉ PROJEVY AUTOIMUNITNÍCH ENCEFALITID
Uhrová T
AUTOIMUNITNÍ ENCEFALITIDY V DĚTSKÉM VĚKU
Libá Z
29
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
Výukové kurzy - 3. BLOK
ANTRACIT
08:30–10:00 Kurz 3-1:
CO BY MĚL KAŽDÝ NEUROLOG VĚDĚT O AUTOIMUNITNÍCH
ENCEFALITIDÁCH
Koordinátoři: Havrdová E, Slonková J
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
28
ANTRACIT
10:30–12:00 Topické sympozium 8:
EPILEPSIE
Předsedající: Marusič P, Slonková J
10:30
10:45
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
RUBÍN
10:30–12:00 SEKCE SESTER I
Předsedající: Dobešová M, Jurásková D, Bar M
10:30
10:45
Pátek, 21. listopadu 2014
11:00
11:15
11:30
11:45
Sobota, 22. listopadu 2014
SSI-1: PROBLEMATIKA POUŽÍVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOSTIKY
V KLINICKÉ PRAXI
Mynaříková E
FN Ostrava
SSI-2: PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE FN OSTRAVA
Němec R
Oddělení psychiatrické, FN Ostrava
SSI-3: „LEGENDA“STUDIJNÍ SESTRY V KLINICKÉ PRAXI
Kusinova P, Robenková M, Procházka V
FN Ostrava
SSI-4: PRAVNE PREDPISY V POVOLANÍ SESTRY NA SLOVENSKU
Červeňáková E1, Borovičová R2
1
Neurologická klinika UNLP Košice; 2DFN Košice
SSI-5: OŠETŘOVATELSKÉ PROBLÉMY V OBLASTI SEBERCEPCE
A NAPLŇOVÁNÍ SOC. ROLÍ U PACIENTŮ S MYASTHENII GRAVIS
Skuhrová K
FN Ostrava
SSI-6: MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI U PACIENTOV S DG. SCLEROSIS
MULTIPLEX
Dudičová B
Neurologická klinika UNLP, Košice
11:00
11:15
11:30
11:45
T8-1: ROZPOZNÁNÍ EMOCÍ Z PROZODICKÝCH FAKTORŮ ŘEČI
Amlerová J, Novotný V, Javůrková A, Raudenská J, Marusič P
2. LF UK a FN Motol, Praha
T8-2: KOSTNÍ DENZITA U DĚTÍ DLOUHODOBĚ LÉČENÝCH VALPROÁTEM,
TOPIRAMATEM NEBO LAMOTRIGINEM V MONOTERAPII
Šimko J1, Zimčíková E2, Kremláček J3, Talábová M1, Munzar P4, Šerclová L1,
Fekete S5, Hanáková P6, Vališ M1, Ošlejšková H6
1
Neurologická klinika FN v Hradci Králové; 2Katedra sociální a klinické farmacie,
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK v Praze; 3Ústav patologické
fyziologie LF UK v Hradci Králové; 4Neurologická ambulance Dětského oddělení
Pardubické krajské nemocnice; 5Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK
a FN Hradec Králové; 6Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
T8-3: REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS
Slonková J, Hon P, Marcián V, Bar M
FN Ostrava
T8-4: AUTOIMUNITNÍ EPILEPSIE
Slonková J, Hon P, Marcián V, Sedláková M, Nilius P, Beránková D, Bar M
FN Ostrava
T8-5: DÉLKA TRVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ A EPILEPTOGENNÍ SÍTĚ
Pail M1,2, Cimbálník J3, Doležalová I1,2, Brázdil M1,2
1
I.neurologická klinika, FN u sv.Anny v Brně; 2Behaviorální a sociální
neurovědy, CEITEC MU Brno; 3Mezinárodní centrum klinického výzkumu –
Biomedicínské inženýrství, FN u sv. Anny v Brně
T18-6: STEREOTAKTICKÁ AMYGDALOHIPPOCAMPECTOMIE
Z MEZIOTEMPORÁLNÍ EPILEPSIE
Malíková H1, Vojtěch Z2, Krámská L3, Liščák R4, Vladyka V4
1
Oddělení radiodiagnostiky, 2Neurologie, 3Psychologie a 4Stereotaktické
a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce v Praze
Středa, 19. listopadu 2014
11:50
31
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
11:40
H4-7: MINIINVAZIVNÍ DYNAMICKÁ INTERSPINÓSNÍ STABILIZACE, PŘI
ŘEŠENÍ LATERÁLNÍ STENÓZY PÁTEŘNÍHO KANÁLU
Mrůzek M, Paleček T, Potičný S
FN Ostrava
H4-8: OPERACE DEGENERATIVNÍ SPONDYLOLISTÉZY BEDERNÍ PÁTEŘE
METODOU INTRAARTIKULÁRNÍ FÚZE
Hrabálek L, Wanek T, Vaverka M
Neurochirurgická klinika Olomouc
H4-9: VÝSLEDKY SPONDYLOCHIRURGICKÝCH OPERACÍ U SENIORŮ ANEB
PLATÍ VĚTA „MUSÍTE SE S TÍM NAUČIT ŽÍT.“?
Bielnik O, Paleček T
FN Ostrava
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
11:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
12:00–13:30 POLEDNÍ PŘESTÁVKA
12:15–13:30 E-POSTEROVÉ SEKCE II (SAPPHIRE + FOYER)
Předsedající:
Bar M – E-POSTEROVÁ SEKCE II/1
Hradílek P – E-POSTEROVÁ SEKCE II/2
Nevrlý M – E-POSTEROVÁ SEKCE II/3
Jech R – E-POSTEROVÁ SEKCE II/4
DIAMANT
12:15–13:15 Satelitní sympozium 6:
BIOGEN IDEC
Sobota, 22. listopadu 2014
30
14:40
13:30
14:50
13:40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
13:50
14:00
Pátek, 21. listopadu 2014
14:10
14:20
Sobota, 22. listopadu 2014
14:30
H5-1: IMUNOLOGICKÉ POZADÍ MYASTENIE GRAVIS
Junkerová J1, Novák V2, Reguliová K1, Zapletalová O1, Rožnovská M1
1
FN Ostrava; 2Imunologické oddělení SZÚ, Ostrava
H5-2: CHRONICKÁ ZÁNĚTLIVÁ DEMYELINIZAČNÍ
POLYRADIKULONEUROPATIE S AKUTNÍM ZAČÁTKEM
Ehler E, Latta J
Pardubická krajská nemocnice
H5-3: PŘÍNOS DNA VYŠETŘENÍ SEKVENOVÁNÍM NOVÉ GENERACE
U DĚDIČNÝCH MOTORICKÝCH NEUROPATIÍ
Laššuthová P1, Šafka Brožková D1, Haberlová J2, Mazanec R3, Krůtová M1,
Neupauerová J1, Seeman P1
1
DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie, Praha; 2Klinika dětské neurologie,
2. LF UK v Praze a FN Motol, Praha; 3Neurologická klinika, 2. LF UK v Praze
a FN Motol, Praha
H5-4: HMSN TYP RUSSE, TYPICKÁ PRO ROMSKÉ ETNIKUM JE JEDNÍM
Z NEJČASTĚJŠÍCH TYPŮ DĚDIČNÉ NEUROPATIE V ČR
Seeman P1, Šafka Brožková D1, Mazanec R2, Štěpánková H3, Haberlová J1,
Laštůvková J4, Kantorová E3, Peřina V5, Grečmalová D6, Staněk J7, Trková M8,
Krůtová M1, Laššuthová P1
1
Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, 2.LF UK v Praze; 2Neurologická
klinika, 2.LF UK a FNM Praha; 3Oddělení lékařské genetiky Nemocnice České
Budějovice; 4Oddělení lékařské genetiky , Masarykova nemocnice Ústí nad
Labem; 5Dětská neurologie České Budějovice; 6Oddělení lékařské genetiky
FN Ostrava; 7Klinika dětské neurologie FN Ostrava; 8Gennet Praha
H5-5: POSTIŽENÍ TENKÝCH SENZITIVNÍCH NERVOVÝCH VLÁKEN
U KRITICKÉHO STAVU
Bednařík J1,2, Škorňa M1, Kopáčik R1, Vlčková E1,2, Adamová B1,2, Košťálová M1,2
1
Neurologická klinika LFMU a FN Brno; 2CEITEC MU Brno
H5-6: ROLE MAGNETICKÉ REZONANCE V DIAGNOSTICE VROZENÝCH
SVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Haberlová J1, Kynčl M2
1
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha; 2Klinika zobrazovacích
metod 2. LF UK a FNM, Praha
H5-7: KLINICKÉ ASPEKTY AR SVALOVÉ DYSTROFIE LGMD2A V SOUBORU
PACIENTŮ NM CENTRA FN MOTOL
Mazanec R1, Ivaničová M1, Potočková V1, Stehlíková K2, Fajkusová L2
1
2.LF UK a FN v Motole, Praha; 2Centrum molekulární biologie a genové
terapie IHOK Brno
H5-8: MYOTONICKÉ SPEKTRUM V NEUROMUSKULÁRNÍM CENTRU FN BRNO
Voháňka S1,2, Parmová O1, Bednařík J1,2, Fajkusová L3,2
1
Neurologická klinika Fakultní nemocnice a LF MU Brno; 2Středoevropský
technologický institut, CEITEC MU Brno; 3Centrum molekulární biologie
a genové terapie IHOK Fakultní nemocnice a LF MU Brno
H5-9: HEMAFERÉZY U VYBRANÝCH NEUROLOGICKÝCH DIAGNÓZ –
ZKUŠENOSTI FN OSTRAVA
Blahutová Š1, Junkerová J3, Hrdličková R1, Čermáková Z2
1
Krevní centrum FN Ostrava; 2Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava;
3
Neurologická klinika FN Ostrava
PLATINUM
13:30–15:00 KLUB ABNORMÁLNÍCH POHYBŮ
Předsedající: Roth J, Růžička E
panel expertů: Růžička E, Rektor I, Kaňovský P, Benetin J, Kurča E
Klub abnormálních pohybů bude věnován diskusi o zajímavých
a problémových kazuistikách nemocných s abnormálními pohyby
s videoprezentací pacientů.
GOLD
13:30–15:00 Topické sympozium 9:
DE-MENTIA
Předsedající: Bartoš A, Hort J
Křest knihy „Neurodegenerativní onemocnění“
13:30
13:48
14:06
14:24
14:42
T9-1: KOGNITIVNÍ PORUCHY U HUNTINGTONOVY NEMOCI
Ressner P, Bártová P
FN Ostrava
T9-2: NEURODEGENERACE – OD PROTEINŮ K VAKCÍNÁM
Hort J1,2
1
FN u svaté Anny v Brně; 2FN Motol Praha
T9-3: ALZHEIMEROVA NEMOC JAKO NEUROPATOLOGICKÉ KONTINUUM
V KLINICKÉ PRAXI. POZNÁME PACIENTA VČAS?
Sheardová K1, Hromková O1, Hudeček D1, Marciniak R2, Urbanová M2,
Dvořáková B1, Hort J2
1
ICRC, 1. NK, FN u sv. Anny v Brně; 2ICRC, FN u sv. Anny v Brně
T9-4: KLINICKÉ HODNOCENÍ MRI MOZKU A POUŽITÍ VIZUÁLNÍCH ŠKÁL
V DIF. DG. DEMENCÍ
Laczó J1,2
1
UK 2. LF a FN Motol Praha; 2ICRC, FN u sv. Anny v Brně
T9-5: DOTAZNÍKY PRO PEČOVATELE – CENNÝ ZDROJ INFORMACÍ
U KOGNITIVNÍCH PORUCH
Bartoš A1,2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF Praha; 2Psychiatrické centrum Praha; 3AD Centrum
Praha
Středa, 19. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
DIAMANT
13:30–15:00 Hlavní sympozium 5:
NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Ehler E, Seeman P
33
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
32
13:45
14:00
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
14:15
14:30
14:45
Pátek, 21. listopadu 2014
SSII-1: REHABILITACE U PACIENTA PO KRANIOTRAUMATU
Doleželová H, Kovářová R
FN Ostrava
SSII-2: SPOLUPRÁCE FYZIOTERAPEUTA A ERGOTERAPEUTA PŘI NÁCVIKU
VERTIKALIZACE A LOKOMOCE U NEUROL. ONEMOCNĚNÍ
Cholevíková T, Kývalová I
FN Ostrava
SSII-3: MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČE U LOCKED-IN SYNDROMU
Gondeková V, Endelová P
FN Ostrava
SSII-4: PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA PODSTUPUJÍCÍHO INTERVENČNÍ
VÝKON NA KATETRIZAČNÍM SÁLE
Procházková P
Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie, RDG ústav, FN Ostrava
SSII-5: IMPLEMENTACE NÁSTROJE PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU
DO PRAXE
Mandysová P1,2, Ehler E2,1
1
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; 2Neurologická klinika,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
SSII-6: SCREENING PORUCH POLYKÁNÍ A ZKUŠENOSTI S JEHO ZAVÁDĚNÍM
VE FN OSTRAVA
Kaniová M, Kopecká B, Komínek P
FN Ostrava
16:10
16:20
16:30
16:40
15:00–15:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
15:30–17:10 Hlavní sympozium 6:
NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ – DEMENCE A EXTRAPYRAMIDOVÁ
ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Rektorová I, Vyhnálek M
Sobota, 22. listopadu 2014
15:30
15:50
H6-1: NEURONÁLNÍ SÍTĚ A NEUROTRANSMITERY: STUDIUM KLIDOVÝCH
MOZKOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ FMRI
Rektorová I1,2
1
1.NK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 2Výzkumná skupina Aplikované
neurovědy, CEITEC MU, Brno
H6-2: ZMĚNY V KONEKTIVITĚ DEFAULT MODE SÍTĚ V PRŮBĚHU
VIZUÁLNÍHO ZPRACOVÁVÁNÍ U PACIENTŮ S MCI
Krajčovičová L1, Bartoň M2, Elfmarková N2, Mikl M2, Mareček R2, Rektorová I1
1
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně; 2CEITEC MU Brno
16:50
17:00
H6-3: SPECIFICKÉ ROZDÍLY V POSTIŽENÍ PROSTOROVÉ ORIENTACE
U DEMENCÍ NEURODEGENERATIVNÍ ETIOLOGIE
Cerman J1, Laczó J1,2, Vyhnálek M1, Vlček K3, Lerch O1, Hort J1,2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha; 2Mezinárodní centrum
klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně; 3Oddělení
neurofyziologie paměti, Fyziologický AV ČR, Praha
H6-4: NETESTUJ, ALE POBAV: PÍSEMNÉ POJMENOVÁNÍ OBRÁZKŮ A JEJICH
VYBAVENÍ JAKO KRÁTKÁ KOGNITIVNÍ ZKOUŠKA
Bartoš A1,2,3, Řípová D2,3
1
Univerzita Karlova, 3. LF v Praze; 2Psychiatrické centrum Praha;
3
AD Centrum Praha
H6-5: POUŽITÍ KRESBY JÍZDNÍHO KOLA V NEUROPSYCHOLOGICKÉ
DIAGNOSTICE
Bolceková E1,2,4, Čechová K1,5, Marková H6, Johanidesová S3,4,7, Štěpánková H3,4,
Kopeček M3,4
1
Filozofická fakulta UK v Praze; 2Neurologická klinika a Centrum klinických
neurověd 1. LF UK a VFN v Praze; 3Psychiatrické centrum v Praze; 4Národní
ústav duševního zdraví, Klecany; 5Přírodovědecká fakulta UK v Praze;
6
Kognitivní centrum, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha;
7
Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice v Praze
H6-6: KOEXISTENCIA HUNTINGTONOVEJ CHOROBY A MUTÁCIE
PRESENILÍNU PREBIEHAJÚCA POD OBRAZOM BVFTD -KAZUISTIKA
Šutovský S1, Turčáni P1, Žilka N2, Novák M2
1
Univerzitná Nemocnica , Bratislava; 2Neuroimunologický ústav SAV,
Bratislava
H6-7: STANDARDNÍ BATERIE PRO VYŠETŘENÍ MÍRNÉ KOGNITIVNÍ
PORUCHY U PARKINSONOVY NEMOCI
Bezdíček O1, Nikolai T1, Michalec J2, Roth J1, Jech R1, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd v Praze; 2Psychiatrická
klinika v Praze
H6-8: KLINICKÉ ÚČINKY HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE
U DYSTONICKÝCH SYNDROMŮ – PRAŽSKÁ ZKUŠENOST
Fečíková A1, Urgošík D2,1, Dušek P1, Serranová T1, Havránková P1, Jech R1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK v Praze;
2
Stereotaktická a radiační neurochirurgie v Praze
H6-9: ZMĚNY AKTIVACE SENZOMOTORICKÉHO KORTEXU U CERVIKÁLNÍ
DYSTONIE PO PRVNÍ APLIKACI BOTULOTOXINU TYPU A
Nevrlý M, Hluštík P, Otruba P, Hok P, Kaňovský P
Neurologická klinika, FN Olomouc
Středa, 19. listopadu 2014
13:30
16:00
35
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
RUBÍN
13:30–15:00 SEKCE SESTER II
Předsedající: Matulová S, Vrublová Y
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
34
GOLD
15:30–17:00 Topické sympozium 10:
SPOLEČNOST SPÁNKOVÉ MEDICÍNY
Předsedající: Nevšímalová S, Šonka K
15:30
15:30
15:40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
15:50
16:00
16:10
Pátek, 21. listopadu 2014
16:20
16:30
Sobota, 22. listopadu 2014
16:40
16:50
S2-1: STROKE GENETICS – AN UPDATE 2014
Kurča E
Univerzitná nemocnica Martin
S2-2: KORELACE DETEKCE PRAVO-LEVÝCH ZKRATŮ V DIAGNOSTICE
KARDIOEMBOLICKÉ ETIOLOGIE U PACIENTŮ PO CMP
Kuliha M1, Školoudík D1, Roubec M1, Hurtíková E1, Goldírová A1, Herzig R2,
Krajča J1, Procházka V1, Kolek M1
1
FN Ostrava; 2FN a LFUK Hradec Králové
S2-3: LEPTOMENINGEÁLNÍ MOZKOVÁ CIRKULACE, METABOLICKÝ
SYNDROM A ZMĚNY BÍLÉ HMOTY MOZKOVÉ
Volny O1, Nambiar V3, Sohn S I3, Goyal M3, Faber J E4, Welsh D4, Mikulik R2,
Sajobi T4, Demchuk A M3, Menon B K3
1
FN u sv. Anny v Brně; 2International Clinical Research Centre, Brno; 3Foothills
Medical Centre/Calgary Stroke Program, Calgary; 4University of Calgary
S2-4: OBJEKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ MĚSTNÁNÍ NA OČNÍM POZADÍ –
SPOLUPRÁCE NEUROLOGA S OFTALMOLOGEM
Kuběna T, Černošek P
Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o., Zlín
S2-5: MEZIOBOROVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ NA IKTOVOU
MEDICÍNU V NORTHWICK PARK HOSPITAL V LONDÝNĚ
Líčeník R1,2,3, Ngwako M3, Parmar P1, Dzvene M1, Ubalde D1, Doubravská S1,
Bathula R1, Cohen D1
1
Northwick Park Hospital, Hyper Acute Stroke Unit, Watford Road, London;
2
LF Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav sociálního lékařství a veřejného
zdravotnictví, Olomouc; 3University of Oxford, John Radcliffe Hospital, Acute
Vascular Imaging Centre, Headington, Oxford
S2-6: VÝSLEDKY OŠETŘENÍ NEPRASKLÝCH ANEURYZMAT
Mohapl M, Charvát F, Mohapl M
Ústřední vojenská nemocnice v Praze
S2-7: KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE Z PŘÍČNÉHO KOŽNÍHO ŘEZU
Hrbáč T1, Otáhal D1, Reguli Š1, Zákravská H1, Havrlentová L2
1
Neurochirurgická klinika FN Ostrava; 2Chirurgické oddělení Vítkovická
nemocnice a.s., Ostrava
S2-8: SKRAT U KAROTICKÝCH ENDARTEREKTOMIÍ – VÝSLEDKY
PROSPEKTÍVNEJ ŠTÚDIE
Orlický M, Vachata P, Sameš M
Neurochirurgická klinika Masarykovy nem. a UJEP v Ústí nad Labem
S2-9: ZRIEDKAVÝ PRÍPAD PRECHODNEJ KORTIKÁLNEJ DYSFUNKCIE
PO PODANÍ KONTRASTU POČAS NEUROINTERVENCIE
Nosáľ V1, Zeleňák K2, Krátky M1, Sivák Š1, Michalik M1, Kurča E1
1
Neurologická klinika, JLF UK a UN Martin; 2Rádiologická klinika, JLF UK
a UN Martin
15:48
16:06
16:24
16:42
T10-1: NOVINKY V PATOFYZIOLOGII NARKOLEPSIE
Nevšímalová S
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
T10-2: SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ S AKUTNÍ CÉVNÍ
MOZKOVOU PŘÍHODOU
Slonková J, Sedláková M, Soldánová Z, Kolibáčová M, Štorkánová M, Nilius P,
Beránková D
FN Ostrava
T10-3: SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ
Kemlink D
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
T10-4: NREM PARASOMNIE V DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKE
ABNORMÁLNEHO NOČNÉHO SPRÁVANIA
Feketeová E
LF UPJŠ a UN LP, Košice
T10-5: PORUCHA CHOVÁNÍ V REM SPÁNKU – NEUROLOGICKÉ SOUVISLOSTI
Šonka K
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
RUBÍN
15:30–17:00 SEKCE SESTER – PRAKTICKÝ WORKSHOP:
NÁSTROJ PRO SCREENING DYSFAGIE SESTROU
Předsedající: Mandysová P
Mandysová P1,2, Nováková M2, Němcová J2
1
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice; 2Neurologická klinika,
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
17:00–17:15 PŘESTÁVKA
DIAMANT
17:15–18:15 Satelitní sympozium 7:
SANOFI-GENZYME
GOLD
18:15–19:00 Plenární schůze ČNS
Předsedající: Šonka K, Bednařík J, Růžička E, Herzig R, Škoda O
Středa, 19. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
PLATINUM
15:30–17:00 Specializované sympozium 2:
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Kurča E, Hrbáč T
37
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
36
DIAMANT
08:30–10:00 Hlavní sympozium 7:
VARIA 1
Předsedající: Štětkářová I, Bar M
08:30
08:40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
08:50
09:00
Pátek, 21. listopadu 2014
09:10
09:20
Sobota, 22. listopadu 2014
09:30
H7-1: RESEKCE INTRAMEDULÁRNÍCH KAVERNOMŮ
Coufalová L1,2, Beneš V1
1
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze; 2ICRC, FN u sv. Anny
v Brně
H7-2: GÉNOVÝ POLYMORFIZMUS ILE244THR GÉNU PRE RECEPTOR
INTERLEUKÍNU 7 V PATOGENÉZE SCLEROSIS MULTIPLEX
Čierny D1, Hányšová S1, Dobrota D1,3, Michalik J2, Kantorová E2, Škerenová M3,
Kurča E2, Lehotský J1
1
Ústav lekárskej biochémie, JLF UK a UN Martin; 2Neurologická klinika, JLF
UK a UN Martin; 3Ústav klinickej biochémie, JLF UK a UN Martin
H7-3: SCLEROSIS MULTIPLEX A PROTILÁTKOVÁ REAKTIVITA PROTI EBNA-1
Michalik J1,2, Čierny D2, Kantorová E1, Nováková E3, Lehotský J2, Kurča E1
1
Neurologická klinika JLF UK a UNM , Martin; 2Ústav lekárskej biochémie JLF
UK, Martin; 3Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Martin
H7-4: VYHODNOTENIE MERANIA DEPOZITOV FE PROSTREDNÍCTVOM GRE
V PODKÔROVEJ ŠEDEJ HMOTE MOZGU
Kantorová E1,2, Baranovičová E1,5, Bittšanský M1,5, Slezák P4, Čierny D1,5,
Grosmann J2, Zeleňák K3, Michalik J2, Kurča E1,2
1
Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin; 2Neurologická klinika UNM,
Martin; 3Rádiologická klinika, Martin; 4Oddelenie simulačného a virtuálneho
vzdelávania UK, Bratislava; 5Oddelenie lekárskej biochémie, Martin
H7-5: CENTRÁLNÍ NEUROPATICKÁ BOLEST U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY –
SENZITIVNÍ PROFIL A FUNKCE CENTRÁLNÍ MODULACE
Vlčková E1,2, Šrotová I2,1, Kincová S2,1, Bednařík J1,2
1
CEITEC MU, Brno, ČR; 2Neurologická klinika LF MU a FN Brno
H7-6: POČÍTAČEM ASISTOVANÉ STANOVENÍ TERMICKÉHO PRAHU – NAŠE
ZKUŠENOSTI A NORMATIVNÍ DATA
Potočková V1, Mazanec R1, Schlenker J2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze; 2Fakulta biomedicínského
inženýrství ČVUT, Kladno
H7-7: NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NEUROPATICKÉ BOLESTI
Šrotová I1,2, Vlčková E1,2, Kincová S1,2, Nekvapilová E1, Bednařík J1,2
1
Neurologická klinika FN Brno; 2CEITEC Brno
09:50
H7-8: NEUROFYZIOLOGICKÝ KORELÁT VOJTOVY METODY V ZOBRAZOVÁNÍ
FUNKČNÍ MAGNETICKOU REZONANCÍ
Hok P1,2, Hluštík P1,2, Kutín M3, Opavský J4, Tüdös Z5,2, Kaňovský P1,2
1
Neurologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 2FN
Olomouc; 3KM KINEPRO PLUS s.r.o., Olomouc; 4Katedra fyzioterapie, Fakulta
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci; 5Radiologická klinika,
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
DISKUSE
PLATINUM
08:30–10:00 Topické sympozium 11:
DIAGNÓZA RS A ENVIROMENTÁLNÍ FAKTORY
Předsedající: Zapletalová O, Taláb R
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
T11-1: TĚHOTENSTVÍ, POROD A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Zapletalová O, Hradílek P, Woznicová I, Píža R, Zeman D, Reguliová K,
Šimetka O
FN Ostrava
T11-2: DĚTSKÝ VĚK A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Taláb R, Talábová M
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
T11-3: VIRY A OČKOVÁNÍ S PŘÍCHODEM NOVÉ LÉČBY ROZTROUŠENÉ
SKLERÓZY
Thon V
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně
T11-4: VITAMIN D A JEHO ROLE U NEMOCNÝCH S RS
Vachová M, Tvaroh A
Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.
T11-5: KOUŘENÍ A ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Taláb R, Talábová M
Neurologie – RS centrum s.r.o., Hradec Králové
T11-6: VÝZNAM TUKOVÉHO TKANIVA, TUKOVÝCH HORMÓNOV
A PARAMETROV LIPIDOVÉHO METABOLIZMU U PACIENTOV S SM
Kantorová E1, Čierny D2, Petrová P3, Michalik J1, Slezák P4, Kurča E1
1
Neurologická klinika a Jesseniova lekárska fakulta UK Martin; 2Ústav
lekárskej biochémie, JFM UK Bratislava, Martin; 3Oddelení klinické
biochemie, FN Olomouc; 4Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho
vzdelávania, UK Bratislava
Středa, 19. listopadu 2014
09:40
39
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
SOBOTA 22. LISTOPADU 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
38
08:45
09:00
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
09:15
09:30
Pátek, 21. listopadu 2014
09:45
T12-1: VZÁCNÁ NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ
Šišková D
Thomayerova nemocnice v Praze
T12-2: MŮŽE SE DĚTSKÝ NEUROLOG SETKAT SE SKLERODERMIÍ?
Libá Z
Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol v Praze
T12-3: GENETICKÉ EPILEPSIE A EPILEPTICKÉ ENCEFALOPATIE V DĚTSKÉM
VĚKU
Horák O1, Mrázová L1, Danhofer P1, Ošlejšková H1, Stehlíková K2
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno;
2
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Centrum
molekulární biologie a genové terapie, Brno
T12-4: MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZÁCNÝCH NERVOSVALOVÝCH
ONEMOCNĚNÍ NA MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ ÚROVNI
Mrázová L1, Stehlíková K2, Ošlejšková H1
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno; 2Centrum molekulární biologie
a genové terapie LF MU a FN Brno
T12-5: NEUROANEMICKÝ SYNDROM
Kunčíková M, Novák V, Blažek B
FN Ostrava
T12-6: NIEMANN-PICKOVA CHOROBA (TYP C) – ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO
I DOSPĚLÉHO VĚKU
Malinová V1, Nevšímalová S2
1
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze;
2
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
RUBÍN
08:30–10:00 SEKCE SESTER III
Předsedající: Červeňáková E, Krulová P
Sobota, 22. listopadu 2014
08:30
08:45
09:00
SSIII-1: NEUROMONITORACE KARDIOLOGICKY KRITICKY NEMOCNÝCH
PACIENTŮ
Lavičková Z
FN Ostrava
SSIII-2: VLIV ZMĚNY MANAGEMENTU PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM CMP
NA MORTALITU A VÝSLEDNÝ STAV PAC. PO TROMBOLÝZE
Borovcová R, Vaško P, Peisker T, Štětkářová I
FNKV – Neurologická klinika v Praze
SSIII-3: MANAŽMENT ISCHEMICKEJ NCMP
Pištejová Z
Neurologická klinika UNLP, Košice
09:30
09:45
SSIII-4: PUNKČNÍ DILATAČNÍ TRACHEOSTOMIE
Prusenovská M
Neurologická klinika, FN Ostrava
SSIII-5: POLYRADIKULONEURITIDA (GUILLAIN-BARRÉ SYNDROM)
Turková J, Sáčková K
Neurologická klinika – JIP, FN Ostrava
SSIII-6: REGISTR ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ – CO NÁM STÁLE DĚLÁ
POTÍŽE?
Hofštetrová Knotková M
NCO NZO Brno
Středa, 19. listopadu 2014
08:30
09:15
41
10:00–10:30 PŘESTÁVKA NA KÁVU
DIAMANT
10:30–12:00 Hlavní sympozium 8:
VARIA 2
Předsedající: Kukumberg P, Kadaňka Z
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
H8-1: NEUROPSYCHIATRIA „DE NOVO“ – KLINICKÁ DISCIPLÍNA
NEUROVIED. POZNATKY A SKÚSENOSTI
Kukumberg P
II. neurologická klinika LFUK a UNB Bratislava
H8-2: NEURALGIE PUDENDÁLNÍHO NERVU A JEJÍ LÉČBA- KLINICKÉ
ZKUŠENOSTI PO 5 LETECH
Kadaňka Z
FN Brno-Bohunice
H8-3: VÝSKYT SYNDROMU NÁHLÉHO ODNĚTÍ U NEMOCNÝCH LÉČENÝCH
INTRATEKÁLNÍM BACLOFENEM
Štětkářová I1, Brabec K1, Mencl L2
1
Neurologická klinika, 3.LFUK a FNKV Praha; 2Neurochirurgická klinika,
3.LF UK a FNKV Praha
H8-4: PREVALENCE DEFICITU VITAMINU D V POPULACI NEUROLOGICKÝCH
AMBULANTNÍCH PACIENTŮ
Šimko J1, Kremláček J2, Zimčíková E3, Fekete S4, Kunc P1, Vališ M1, Palička V4
1
Neurologická klinika FN v Hradci Králové; 2Ústav patologické fyziologie LF
UK v Hradci Králové; 3Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická
fakulta v Hradci Králové, UK v Praze; 4Ústav klinické biochemie a diagnostiky
LF UK a FN Hradec Králové
H8-5: COL-CAP CONCEPT MODULACE
Lachmann H
FN Motol, Praha
H8-6: SLOVENSKÁ METODIKA ZÁKLADNÉHO VYŠETRENIA NEUROGÉNNEJ
OROFARYNGEÁLNEJ DYSFÁGIE
Dobias S, Danihel L
ÚVN SNP Ružomberok
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
GOLD
08:30–10:00 Topické sympozium 12:
VZÁCNÁ NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ DĚTSKÉHO VĚKU
Předsedající: Nevšímalová S, Kunčíková M
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
40
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
PLATINUM
10:30–12:00 WORKSHOP II: SEKCE KOGNITIVNÍ MEDICÍNY /
„KOGNITIVNÍ NEUROLOGIE A RŮZNÉ OBORY MEDICÍNY V INTERAKCI“ –
POHLED NEUROLOGA A OBOROVÉHO SPECIALISTY
Předsedající: Rusina R, Vališ M
Pátek, 21. listopadu 2014
GASTROENTEROLOGIE A KOGNICE
Rusina R
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
ENDOKRINOLOGIE A KOGNICE
Vališ M
Neurologická klinika LF UK a FNHK v Hradci Králové
ANESTEZIOLOGIE A KOGNICE
Rusina R
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze
KARDIOLOGIE A KOGNICE
Rektorová I
1.NK, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
GOLD
10:30–12:00 Topické sympozium 13:
PALIATIVNÍ MEDICÍNA V NEUROLOGII
Předsedající: Hromada J, Kala M
10:30
10:52
11:14
11:33
DIAMANT
12:00
T13-1: INDIKACE PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE PO CMP
Kala M, Dorková Z
Fakulta humanitních studií, UTB Zlín
T13-2: PALIATIVNÍ PÉČE O ONEMOCNĚNÍ NEURONU
Ridzoň P
Thomayerova nemocnice Praha
T13:3: CENTRÁLNÍ NEUROPATICKÁ BOLEST U DEMYELINIZAČNÍCH
ONEMOCNĚNÍ
Hradílek P
FN Ostrava
T13-4: VÝZNAM A NAČASOVÁNÍ PALIATIVNÍ LÉČBY A PÉČE O NEMOCNÉ
S PROGRESIVNÍMI NEURODEGENERATIVNÍMI CHOROBAMI
Hromada J
Ostrava
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ SJEZDU, PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ DVĚMA NEJLEPŠÍM
POSTERŮM 28. ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NEUROLOGICKÉHO SJEZDU
Předsedající: Bar M, Rusina R
Středa, 19. listopadu 2014
11:50
43
Čtvrtek, 20. listopadu 2014
Středa, 19. listopadu 2014
11:40
H8-8: GENERALIZOVANÝ EPILEPTICKÝ PAROXYSMUS JAKO PŘÍČINA
TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE
Čech J, Pechman V, Rokyta R
FN Plzeň
H8-9: PRES DOPROVÁZEJÍCÍ PREEKLAMPSII – KAZUISTIKA
Jura R1, Šrotová I1, Adamová B1, Šprláková-Puková A2, Janků P3, Bednařík J1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno; 2Radiologická klinika LF MU a FN
Brno; 3Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
DISKUSE
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Pátek, 21. listopadu 2014
11:30
28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
Clarion Congress Hotel Ostrava | 19. 11.–22. 11. 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
Sobota, 22. listopadu 2014
42
Download

odborný program sjezdu středa 19. listopadu 2014