2243
Geo revue
2053/3
2053/1
Internetový zpravodaj | Léto 2011 | Číslo 27
2529
179/3
Editorial
179/2
aktuality
179/8
2-3
183/1
179/8
komplexní služby
179/1
3
Představení technologií partnerské
firmy Cadcorp
4
Lokalizace tras inženýrských sítí
179/5
6071
3097
7179/4
Zprostředkování nákupu mapových
podkladů
179/7
179/6
179/6
8
177/1
Územně analytické podklady a jejich
180
využití v územně plánovací dokumentaci
dění v oboru
177/3
244/1
177/3
5
257
177/4
Zemětřesení v Japonsku očima geodeta244/2
177/4
245
/2
21
23
247
229/2
2321/1
229/1
246/2
228/1
/2
228
228/2
227
226
Vážení zákazníci, obchodní partneři, kolegové,
po více jak roce dostávám opět příležitost oslovit Vás prostřednictvím úvodníku našeho již zavedeného internetového zpravodaje Georevue. Léto se blíží rychlým tempem a s tím spojené problémy s řešením dovolených a to nejen
z pohledu s kým a kam vyrazit, ale i z pohledu, jak zajistit běžný chod všech pracovišť tak, aby všechny práce probíhaly,
jak mají. Na začátku roku byla v naší
společnosti drobná nervozita ohledně
zabezpečení dostatku práce pro tento
rok a to především té klasické - měřické práce. Práce je v geodézii, pravděpodobně v důsledku krize, skutečně méně,
ale hlavně se v druhé polovině minulého roku v geodetických výběrových
řízeních rozpoutala neskutečná cenová válka. Pro investory je to určitě dobrá zpráva, pořídí naše produkty mnohdy za méně než 50 % očekávaných
nákladů, ale z pohledu našeho oboru, jeho dalšího rozvoje a udržení kvality práce, jde o velmi zásadní problém. Naštěstí se nám podařilo získat dostatek zakázek od našich stabilních zákazníků, u kterých se posuzuje nejen
cena, ale i kvalita, rozsah poskytovaných služeb, termíny, zkušenosti a záruky. Jsem rád, že boje ostatních konkurenčních firem zatím můžeme sledovat z odstupu, ale jestli se situace v našem oboru alespoň trochu neposune k normálnímu stavu, nejsou vyhlídky na příští rok pro obor geodézie
moc růžové. Naštěstí naše společnost už dlouhou dobu není závislá na čistě geodetických zakázkách, což po přečtení následujících článků a informací je více než patrné. Takže vlastně k pesimizmu není důvod. Těšme se tedy
na léto, na všechny ty zážitky, které nás jistě čekají a načerpejme energii na
druhou část roku, které se určitě nevyhneme, ať už bude jakákoliv.
Příjemné čtení Vám za celou podnikatelskou skupinu
HRDLIČKA GROUP přeje
 Ing. Jan Floriánek
141
výrobní náměstek
144
2035/1
145
www.hrdlicka.cz
146/1
aktuality
Martin Hrdlička v poradním sboru primátora Prahy
Ředitel skupiny Hrdlička Group Ing. Martin Hrdlička byl jmenován
členem poradního sboru primátora – Pražské rady pro výzkum
a ekonomiku (PRVEK). Tato pracovní skupina má za cíl definovat
nové strategické cíle pro Prahu a mimo jiné i propojit výzkum
a vývoj s podnikatelskou praxí a ekonomikou. „To je oblast, na
kterou se chci zaměřit, protože v určité odtrženosti výzkumu
a vysokého školství od praxe vidím stále rezervy,“ uvedl Martin
Hrdlička.
E.ON zprovoznil službu
pro výdeje dat
Od 1. 6. 2011 společnost E.ON
Česká republika, s. r. o. umožňuje veřejnosti v rámci služby e-UtilityReport získání digitální dokumentace průběhu
svých sítí. Žadatelé mají během podávání žádosti možnost uvést požadavek na výdej dat a v závislosti na velikosti zájmového území jim jsou
data ve formátu DGN buď automaticky rovnou zaslána na
uvedený e-mail, nebo je obdrží po schválení výdeje technikem společnosti E.ON. Rozšíření služby je přínosné především pro projektanty, kteří
takto získají aktuální podklady pro svoji činnost. Samotná
data sítí ovšem nenahradí vyjádření k existenci sítí. Ta jsou
žadatelům i nadále zasílána
odděleně.
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy
Služba e-UtilityReport oceněna v soutěži
Zlatý erb 2011
Město Rokycany získalo ocenění Zlatý erb 2011 za nejlepší
elektronickou službu Plzeňského kraje. Služba e-UtilityReport
si velmi dobře vedla i v kraji Hlavního města Prahy (MČ Praha
13), kde obsadila 2. místo ve stejné kategorii. Člen poroty
celostátního kola soutěže Zlatý erb Ing. Tomáš Holenda, vedoucí
oddělení RUIAN (ČÚZK), o službě prohlásil: "Sice pro omezený
okruh uživatelů, ale excelentní služba".
e-UtilityReport slouží v dalších městech
V magazínu Georevue Vás pravidelně informujeme o rozšíření služby e-UtilityReport. Během uplynulého čtvrtletí
mohou občané nově využít výhod vytvoření hromadné
žádosti ve městech Břeclav, Dačice, Opava, Prachatice
a Velké Pavlovice. V Opavě je v současném zkušebním
provozu možno vytvořit žádost na území Statutárního
města Opavy (16 katastrálních území). Rozšíření na celé
území ORP Opava (85 k. ú. ) předpokládáme začátkem
srpna 2011. Aktuální seznam měst, ve kterých služba stavebníkům pomáhá, naleznete zde: http://cz.mawis.eu/
mesta/.
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
2
aktuality • komplexní služby
Změna ve vedení Geodata Bulgaria
Od dubna tohoto roku Ing. Iliyan Kratov vykonává funkci ředitele Geodata Bulgaria, kde zastupuje Ing. Sonyu Todorovou z důvodu jejích mateřských povinností.
Iliyan Kratov vystudoval obor geodézie na sofijské universitě a pracuje ve firmě
Geodata Bulgaria od května 2010 na pozici projekt manažera a obchodního zástupce pro bulharský trh.
Telefónica přebírá žádosti z e-UtilityReport
Od 1. 6. mohou žadatelé podat elektronicky žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (TCR)
pomocí služby e-UtilityReport. Této výhody je možné využít na všech stavebních úřadech zapojených
do projektu. Jejich seznam naleznete na adrese http://cz.mawis.eu/mesta/. Upozorňujeme, že na čtvrté
záložce webového formuláře požaduje TCR zadání čísla mobilního telefonu, na který budou zasílány
potvrzovací zprávy a bezpečnostní kód pro přístup k dokumentům vyjádření. Dokumenty vyjádření
vystavuje TCR v elektronické formě podle aktuálního zatížení systému od několika minut do cca několika
hodin. Elektronická forma vyjádření společnosti TCR je poskytována zdarma.
Představení technologií partnerské
firmy Cadcorp
Před šesti lety se naše společnost rozhodla investovat
do nákupu komplexní GIS technologie (desktop, web
service engine). Výběr po dlouhém průzkumu a rozhodování nakonec padl na řešení společnosti Cadcorp
z Velké Británie. Jsme potěšeni, že i nyní můžeme tvrdit, že se nejednalo o špatnou volbu, ba naopak.
Společnost Cadcorp je v naší republice poměrně
málo známá. Vznikla již v roce 1991 a dnes prostřednictvím partnerských společností působí ve více jak
19 zemích světa. Mezi silné stránky GIS produktů této
společnosti patří podpora více jak 160 geodatových
formátů (CAD, GIS), výborná podpora mnoha databází
např. PostGIS a ORACLE spatial, dlouhodobá podpora
OGC standardů (WMS, WFS, GML, KML atd ) a podpora
Open Street Map a nově FME a Microsoft Bing Map.
Na konci března jsme se zúčastnili partnerské konference Cadcorp v Amsterdamu, kde nám byla představena nová řada GIS produktů Cadcorp SIS v7.1.
Vzhled klasického desktop klienta byl kompletně předělán do podoby, která je známá z Microsoft Office
2010. O to více nás těší, že nezůstalo jen u změn vizuálních, ale opět došlo k zásadnímu vylepšení a zrychlení aplikací. Proto plánujeme v brzké době přechod
na novou verzi.
V současné době využíváme technologie společnosti Cadcorp pro vývoj našich webových GIS řešení.
Tyto produkty souhrnně nazýváme technologií ma-
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
pového serveru MAWIS. Pod tímto názvem se ukrývají služby ÚAP (distribuce průběhů sítí správců obcím
III. typu), EMS (externí mapová služba pro správce sítí),
Geodata On-line (distribuce geodat městům a obcím)
a e-UtilityReport (služba usnadňující podání žádosti
o vyjádření k existence sítí).
Především díky velkému růstu počtu uživatelů posledně jmenované služby dochází v těchto měsících
také k nárůstu zatížení mapového serveru MAWIS.
I přes stoupající nároky jsou nástroje společnosti Cadcorp spolehlivé, rychlé a zachovávají krok s aktuálním vývojem v oblasti GIS/CAD.
 Jan Jiránek
Prostředí aplikace Cadcorp SIS Map 7.1
3
komplexní služby
Lokalizace tras inženýrských sítí
V tomto článku Vám
chceme představit jednu z našich činností,
která není čistě geodetickou, ale s problematikou inženýrských sítí (IS)
velmi souvisí. Nechceme
Vás nudit technickými
detaily a směrnicemi,
ale spíše přiblížit jakým
způsobem se dají vyhledávat různé IS a jaké mohou nastat komplikace.
K účelu zjištění průběhu IS používáme lokátor, který se skládá z vysílače (na obrázku vypadá jako želva) a přijímače (to je
ta věc, co se drží v ruce). V současné době používáme
lokátory Radiodetection RD8000 od firmy RADETON.
Základním předpokladem úspěšného vyhledání IS
je, že tato síť musí být elektricky vodivá, aby se signál
z generátoru mohl šířit hledaným vedením. Neméně
důležitý je i přístup k zařízením (rozvodná skříň; hlavní/páteřní uzávěr, popř. různé vyústění kabelu, či potrubí; katodové ochrany na plynovém a vodovodním
řádu), kde se lze na tato vedení fyzicky napojit. Častý
problém bývá s přístupy na místa pro připojení vysílače. Ta mohou být na soukromých pozemcích nebo
i přímo v obytných částech budov. Díky tomu jsou
jednání s majiteli a nájemci občas složitá a velmi často
úsměvná.
Místo pro připojení vysílače by mělo být co možná nejblíže k území, ve kterém chceme sítě vyhledat.
K napojení slouží různé příslušenství ve formě konektorů, indukčních kleští, popř. speciální sady pro napojení pod napětím, jak je vidět na obrázku. Takovým
způsobem umíme vyhledat elektrické kabely, ocelové plynové a vodovodní potrubí a metalické telekomunikační vedení. Plastové trubky dokážeme lokalizovat jen v případech, že je u nich položen signalizační vodič, na který je možné aparaturu připojit. Stalo se
nám, že si nás zákazník objednal k vyhledání vodovodního řádu ze skleněných segmentů. Tehdy musel trasu vyhledat proutkař. V takovýchto případech nemetalických vedení se nabízí možnost využití sondy, která
se „zatahuje“ do potrubí. Velkým problémem ale bývá
nutnost odstavení řadu.
Z hlediska jednoduchosti a přesnosti určení průběhu vedení je nejlepší místo, kde v okolí nejsou žádné
jiné vedení IS (extravilán, intravilán malých obcí). Naopak „černou můrou“ technika je infrastruktura měst,
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
kde jde v souběhu často i více IS a samotné vyhledání
komplikuje i velký provoz.
Úplně nejlépe Vám trasu najde bagrista, ale to je
už většinou pozdě. Proto se snažíme touto naší prací
zmapovat inženýrské sítě tak, aby k podobným událostem nedocházelo a majitelé a správci měli přehled
o svých trasách. V případě, že Vás tato naše činnost zaujala a máte zájem o naše služby, případně konzultaci,
kontaktujte mě prosím na: [email protected]
 Petr Tichý
Souprava připojená na el. vedení
Příklady použití příslušenství pro lokátor
4
dění v oboru
Zemětřesení v Japonsku očima geodeta
Intenzita zemětřesení Tohoku, dne 11. 3. 2011
Jedenáctého března se Japonsko otřáslo kvůli posunu Pacifické tektonické desky pod desku Severoamerickou, čímž se posunulo východní Japonsko směrem
k Americe. Zemětřesení o síle 9,0 Richterovy stupnice bylo nejsilnější za více než 100 let a jím vyvolaná
7m vlna tsunami byla pro pobřežní oblasti zničující.
O praktických dopadech katastrofy se můžete nejlépe přesvědčit sami porovnáním družicových snímků
v aplikaci zpravodajské stanice ABC http://www.abc.
net.au/news/events/japan-quake-2011/beforeafter.
htm (viz. obrázky).
Přeskupení hmot také způsobilo, že se otáčení
Země nepatrně zrychlilo, a tím se zkrátil den o 1,6 mikrosenkund, přičemž se osa rotace Země posunula
o 16,5 cm. Nejvíce postižené místo je poloostrov Osika, který se dle GSI posunul o 5,3 m a poklesl o 1,2 m.
Spolu s celým pobřežím Japonska se posunuly i permanentní monitorovací stanice GPS. Vzhledem k těmto posunům bude nutné všechny monitorovací stanice GSP znovu kalibrovat. Japonská síť permanentních
stanic Geonet se skládá přibližně z 1200 přijímačů.
Geonet byl vytvořen japonským úřadem pro geoprostorové informace (GSI) v roce 1993. Od té doby prošel
vývojem až do dnešní doby, kdy je největší GPS sítí na
světě. Díky takto husté síti permanentních stanic jsou
výstupy popisující změny na zemském povrchu velmi
detailní.
Dr. Ken Hudnut z americké geologické služby
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
(USGS) uvedl: „Národní síť pro definici hranic nemovitostí byla poškozena. Co se námořní dopravy týče,
námořní mapy budou muset být aktualizovány vzhledem ke změnám hloubky mořského dna až o 1 m. Zjistili jsme, že většina východního pobřeží se propadla v řádu decimetrů.“ Zda jsou navigační koridory bez
podmořských bariér umožní určit až další batymetrická měření. Nové mapování je zcela jistě potřebné. Primárním zájmem je přesná poloha nemovitého majetku a také technické infrastruktury. Poloha vlastnických hranic, které se vztahují k pevným bodům, nebude odpovídat aktuálním souřadnicím. Jak bude probíhat zpracování dat naměřených před katastrofou, si
lze jen těžko představit. Práce budou obnášet nejen
transformace souřadnic v databázích, ale z důsledku
nehomogenních posunů často i nová měření přímo
v terénu. Posun zemských desek má vliv také na autonavigaci. Vetšinou jsou ale posuny v rámci tolerancí
potřebných k vyhledání a zobrazení trasy.
V nadcházejících měsících můžeme očekávat pomalou obnovu a výstavbu poničených území, které
se projevily také po silném zemětřesení v Kobe v roce
1995. Částečně byly potíže způsobeny komplikovanou
legislativou týkající se vlastnických vztahů. Vzhledem
k vysokým daním uvaleným na pozemky je běžné, že
jeden pozemek se skládá z mnoha částí vlastněných
Posun zemské masy včetně vyznačení
směru bezprostředně po hlavních otřesech
5
dění v oboru
různými vlastníky. Nejen pozemek, ale i budova na
něm, má leckdy různé vlastníky. Proto může být těžké
dohodnout se mezi všemi těmito vlastníky o způsobu
rekonstrukce zemětřesením poničeného domu. Doufejme, že komplikace spojené s následky zemětřesení
nebudou stát v cestě rychlé obnově Japonska po tak
devastující pohromě.
Zdroj: Google
Zemětřesení v číslech (data k 9. 6. )
Síla zemětřesení
9,0 Richter. škály
Délka tektonického zlomu
400 km
Šířka tektonického zlomu
80-90 km
Průměrný horizontální posun
2,5 m
Výškový posun
2-4,5 m
Změna polohy osy rotace Země
16,5 cm
Zpomalení rotace Země
1,8 mikrosekund
Ztráty na životech
15 245
Pohřešovaných
8 132
Zřícených budov
114 000
Částečně zřícených budov
79 000
Poškozených budov
373 000
Počet lidí v náhradních přístřešcích
91 418
 Arnošt Müller, Jan Kohout
Město Yuriage – před a po Tsunami
Zdroj: Google
Zdroje informací:
http://www.gsi.go.jp/cais/topic110313-index-e.html
http://www.space.com/11115-japan-earthquake-shortened-earth-days.
html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.gsi.go.jp/ENGLISH/
http://www.asmmag.com/features/feature/what-are-the-implications-of-earthquake-displacement-1703901
http://www.amerisurv.com/content/view/8470/2/
http://thewatchers.adorraeli.com/2011/03/19/japans-peninsula-moved-53-meters-and-sink-12-meters/
rbo
ry
Přístav Sendai – před a po Tsunami
Sv.
Ba
179/2
241
Speciální nabídka pro čtenáře Georevue:
179/8
Reflexní spreje s 15% slevou!
179/8
51
55
Sleva je platná do 30. 9. 2011
při uvedení hesla "Georevue" v objednávce
179/1
110/2
Kontakt:
[email protected]
+420 235 521 822
180
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
163/1
163/4
242
ino
va
177/1
2133
Koz
179/4
/1
2034/1
6103
163/3
6
komplexní služby
Zprostředkování nákupu mapových
podkladů
Naše společnost poskytuje komplexní služby pro
správce technické infrastruktury, mezi které patří i nákup a správa mapových podkladů. V této oblasti jsme
schopni poskytovat služby od analýzy potřeb zákazníka, přes pořízení dat, jejich údržbu, publikaci a integraci s jinými systémy. Pokud se zákazník rozhodne pro
zajištění nákupu dat prostřednictvím naší společnosti,
má tím zajištěný individuální přístup, možnost specifikace požadavků na zpracování dat (konverze do jiných
formátů, změna atributů a vrstvení prvků, převedení
dat dle směrnice zákazníka) a v neposlední řadě i možnost vyjednání zvýhodněných finančních podmínek
nákupu dat. Všechny tyto úkony probíhají na základě
smluvního vztahu mezi námi a zákazníkem, na základě smlouvy s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) a se Zeměměřickým úřadem (ZÚ).
Mezi dlouholeté zákazníky naší firmy patří například společnosti E.ON a ČEPS, pro které data pořizujeme, zpracováváme, a zajišťujeme výdeje dat jejich
smluvním partnerům. Pořizovanými daty jsou katastrální mapy (rastrové i vektorové) z ČÚZK a základní
mapy České republiky ze ZÚ. Již zmíněná různorodost
katastrálních map samozřejmě klade velký důraz na
pečlivost zpracování dat. Předávání dat dodavatelům
služeb společnosti ČEPS probíhá dle směrnice, což
vede ke spokojenosti všech zúčastněných subjektů.
V případě že máte zájem o více informací ohledně
zprostředkování nákupu dat prostřednictvím naší firmy, obraťte se na obchodní oddělení:
tel. +420 235 521 822, [email protected]
Mapové podklady, které naše společnost zajišťuje
Katastrální mapa vektorová – DKM / KM-D
Katastrální mapa rastrová
Ortofoto – celá ČR
Rastrová základní mapa bezešvá a po vrstvách 1:10 000
Rastrová základní mapa bezešvá a po vrstvách 1:25 000
Rastrová základní mapa bezešvá a po vrstvách 1:50 000
ZABAGED – polohopis, výškopis
Státní mapa 1 : 5000
Popis typů katastrálních map
DKM (digitální KM) je KM v S-JTSK vyhotovená při
obnově katastrálního operátu novým mapováním.
Vzniká na podkladě výsledků pozemkových úprav,
nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy.
KM-D (KM digitalizovaná) je KM vyhotovená přepracováním analogové mapy do digitální formy podle
dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském.
KMD (KM digitalizovaná) – je vytvářena podle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby.
Dochází k zaměření identických bodů v S-JTSK, zaměření skutečného stavu, následné transformaci rastrů
na identické body a vyrovnání katastrálních hranic.
Vzniká od roku 2009 nad mapami v měřítku 1:2880 a
na rozdíl od map KM-D, jsou již vedeny v S-JTSK. Plánované dokončení je v r. 2015.
Rastrová KM je KM archivovaná na plastové fólii
s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými
v době jejího vzniku (např. sáhová míra u map v systému gusterbergském resp. svatoštěpánském). Mapa je
dostupná v podobě rastrových dat.
 Jana Jelínková
Trasy sítí společnosti ČEPS včetně ochranných
pásem jsou zobrazeny nad DKM
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
7
komplexní služby
Územně analytické podklady a jejich využití v územně plánovací dokumentaci
Zhodnocení úrovně podkladů pro zpracování ÚAP
Naše obchodní oddělení zpracovalo obchodní nabídky pro vybrané obce s rozšířenou působností (ORP)
a ve dvou případech se podařilo získat zakázky na
úplnou aktualizaci dat ÚAP. Jednalo se o ORP Mělník
a Humpolec.
Základem pro celou práci bylo získání co nejkomplexnějších podkladů pořizovatelem ÚAP. Požadované podklady poskytly orgány veřejné a státní správy
(městské úřady a jeho odbory, obecní úřady, správci
vodních toků, AOPK, Geofond...), vlastníci a správci sítí
a dopravní infrastruktury. Určitou komplikací je fakt,
že ještě ne všichni, kteří jsou povinni poskytnout podklady, jsou o této své povinnosti informováni.
Oproti podkladům, které byly k dispozici ke zpracování v roce 2008, nutno konstatovat, že podkladové materiály byly na mnohem lepší úrovni. Jen ve velmi malé
míře byly podklady ve formátu jpg, který se v roce
2008 vyskytoval poměrně často a byl na zapracování
nejnáročnější a jeho přesnost a vypovídací schopnost
byly nejhorší. Přibylo podkladů ve vektorových tvarech (dgn, dwg, shp), které bylo možné zapracovat do
ÚAP bez zdlouhavého předzpracování.
Kvalita zpracování ÚAP
Lze konstatovat, že celkovou aktualizaci ÚAP pro ORP
Mělník a Humpolec jsme zvládli bez větších problémů.
Velkou mírou se na tom podílela kvalitní spolupráce
s jednotlivými pořizovateli ÚAP na ORP, kteří jednak v předstihu zabezpečili aktualizační dokumenty
a jednak v průběhu zpracovávaní podkladů rychle
reagovali na naše dotazy, připomínky či požadavky
na upřesnění podkladů. O kvalitě naší společné práce
svědčí fakt, že ÚAP pro ORP Mělník byly hodnoceny
jako jedny z nejlepších v rámci Středočeského kraje.
Využití ÚAP pro ÚPD
ÚAP se pořizují pro účely územního plánování. Zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou jedním
z druhů územně plánovacích podkladů (ÚPP). Jsou
podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) a pro rozhodování stavebních úřadů.
ÚAP jsou jedním z podkladů pro zadání územního
plánu. Mají poskytovat aktuální, prověřené a věcné informace o stavu území, pro které se ÚPD zpracovává.
V současnosti se ale v nich ještě stále mohou vyskytovat nepřesnosti, nesrovnalosti a chyby a je nutno tyto
nesrovnalosti v terénu zjistit a odstranit. Do budoucna
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
lze očekávat, že s dalšími aktualizacemi, zpřesňováním a doplňováním ÚAP ještě výrazněji pomůžou jako
podklad při zpracovávaní ÚPD.
Dalšími podklady jsou doplňující průzkumy a rozbory. Průzkumy a rozbory se provádějí v terénu se
zákresem aktuálního stavu základních druhů ploch
s rozdílným způsobem využití do katastrální mapy.
V rámci průzkumů a rozborů se vytipují rozvojové
plochy (zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy
změn v krajině a případné ostatní zájmové plochy).
Jsou to území, kde se zejména odehrává nový rozvoj
obce, tzn., kde dochází ke změnám využití území nebo
je tlak na změny (případně i problematické) očekáván.
Kdyby se podařilo dosáhnout, že výsledky z této činnosti se zpětně promítnou do ÚAP, přispělo by to k aktuálnosti dat obsažených v ÚAP.
Legislativa
Dle zákona č.183/2006 Sb. a vyhlášky č.500/2006 Sb.
územně analytické podklady obsahují podklady pro
rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění
a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na
provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování
udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP se průběžně
aktualizují a jejich úplnou aktualizaci je ze zákona nutné provést každé dva roky.
 Zdenko Totušek
Ukázka výstupu z ÚAP – část výkresu limitů
8
2243
2299
tiráž
1558
2053/3
Na tomto čísle se svými příspěvky podíleli:
108
Ing. Jan Jiránek
Ing. Jan Kohout
Představení technologií partnerské
firmy Cadcorp
Zemětřesení v Japonsku
očima geodeta
CAD/GIS operator
vedoucí oddělení marketingu
2053/1
109
2529
Petr Tichý
Jana Jelínková
176
specialista lokalizace sítí
vedoucí zákaznického centra
237
Jiráskovy sady
Lokalizace tras inženýrských sítí
Zprostředkování nákupu
mapových podkladů
ry
179/3
Sv.
Bar
bo
179/2
241
Ing. Arnošt Müller
Ing. Zdenko Totušek
konzultant
179/8
66
67
Územně analytické podklady a jejich využití
v územně plánovací dokumentaci
51
54
51
3
/2
0/
51
55
11
183/1
vedoucí oddělení GIS
Zemětřesení v Japonsku
očima geodeta
179/8
56
56
55
179/1
/1
221
110/2
6071
3097
179/4
179/7
179/6
179/6
163/1
Koz
163/3
3904
244/1
177/3
177/4
177/4
231/2
244/2
Beroun - Brno - Česká Lípa - České Budějovice
Cheb - Písek - Plzeň - Praha
Příbram -166/1
Rakovník - Strakonice - Teplice
0/2
/1
/4
23
/2
21
Tere
/2
34
20
229/2
2321/1
142
0
23
23
230/1
164/2
2591
231/1
230/3
245
247
6103
2034/1
243
177/3
zíns
157/2
229/1
3
6/
16
246/2
166/2
157/4
228/1
31
226
157/3
163/2
14
/2
228
227
ká
214/1
2126
3905
228/2
156/2
163/4
242
180
257
212/2
2133
177/1
HRDLIČKA spol. s r. o.
Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 – Stodůlky,
Tel: (+ 420) 235 521 822
[email protected]
212/1
Síť regionálních poboček
GEOREVUE (C) 2011 All rights reserved
Redakce: Jan Kohout , Filip Liška
Grafická úprava: Filip Liška
[email protected]
www.hrdlicka.cz
ino
va
179/5
161
141
157/6
2035/1
145
225
221/4
221/1
2217
/2
168
6055
221/4
144
218/2
219
220
GEOREVUE 27 | 30. 6. 2011
146/1
215
216
218/1
9
2033
Hlavní Tøída
Download

Georevue 27 - HRDLIČKA Group