RD7000
Profesionálny lokátor na
trasovanie inžinierskych sietí.
Ergonomický
Dizajn
Veľmi ľahká konštrukcia
lehká
s Velmi
vysoko kontrastným
čiernobielym
k o n s tLCD
r udisplejom,
k c e
ktorý poskytuje čisté a jasné
s v yza sakýchkoľvek
o c e
informácie
svetelných
s
k o n t rpodmienok
a s t n ía m
minimálnou spotrebou
černobílým
LCD
energie.
Centros™
Nový „mozog“ prístroja,
ktorý posúva rýchlosť
a presnosť spracovania dát
pri práci v teréne
na nevídanú úroveň.
eCAL™
Umožňuje overenie
kalibračných hodnôt
Vášho RD7000, či
stále zodpovedajú
hodnotám nastaveným
výrobcom. A to použitím
aplikácie Centros™ Manager priamona Vašom PC.
Maximum a
minimum spoločne
na displeji
Dovoľuje obsluhe prístroja
okamžité rozoznanie
narušeného magnetického
poľa a tým rýchlejšie určenie
presnej polohy trasovaného
vedení.
Oznamuje rýchlo, presne, spoľahlivo a opakovane informácie
o trasovaní.
Lokátor RD7000 je plnohodnotný profesionálny lokátor a nástupca legendárneho modelu RD4000
určený na presné trasovanie káblov a potrubí. Tento rad lokátorov tvoria modely SL, DL, PL a TL, ktoré
sú vybavené všetkými dôležitými funkciami na kvalitné a efektívne trasovanie vrátane merania veľkosti
prúdu na rozlíšenie originálneho signálu od nežiaducich indukcií. V dobe sústavného zvyšovania počtu
inžinierskych sietí uložených v zemi sa na prístroje pre trasovanie kladú čím ďalej väčšie nároky na
jednoduchú obsluhu, presnosť a spoľahlivosť. V lokátore RD7000 nájdete skvelého pomocníka, ktorý
úplne presne tieto nároky spĺňa a to za veľmi priaznivú cenu.
Ergonómia:
RD7000 bol vytvorený s perfektnou ergonómiou
a vyvážením na prácu v teréne a hmotnosťou, ktorá nemá
u podobných prístrojov obdoby. Prijímač má hmotnosť
iba 1,87 kg, čo je o plných 28% menej, ako tomu bolo
u prijímača RD4000. Navzdory ľahkému vyhotoveniu je
možné RD7000 používať skoro za všetkých nepriaznivých
poveternostných podmienok. Lokátor disponuje krytím
IP54. Prijímač aj vysielač majú veľký čiernobiely vysoko
kontrastný LCD displej s automatickým podsvietením, ktorý
je perfektne viditeľný za všetkých svetelných podmienok.
Klávesnica s tlačidlami je pekne intuitívne vyhotovená tak,
aby užívateľ mal jednoduchý prístup ku všetkým funkciám.
Centros™:
Viac ako 30 rokov Radiodetection vyvíja revolučné
lokátory inžinierskych sietí a za celú túto dobu priviedol
na svet viac, ako 50 patentov týkajúcich sa lokalizácie
podzemných vedení. Tento dlhý vývoj bol teraz
implementovaný do jedného celku nazvaného Centros™.
Centros™ je kombináciou nového inovatívneho
algoritmu spojeného s tradičným softwarom a to
všetko implementované do nového vysoko výkonného
procesorového jadra. Centros™ zlepšil presnosť a
rýchlosť merania a dáva užívateľovi v teréne nevídanú
odozvu na signál z podzemia. Centros™ má nové veľmi
silné filtrovanie signálu z podzemia a tým umožňuje
teraz aj prácu v oblastiach so silným rušením ako sú
električkové alebo železničné koľaje alebo tiež stožiare
vysokého napätia. Centros™ poskytuje našim zákazníkom
najsilnejší merací motor medzi všetkými dostupnými
lokátormi.
eCAL™:
eCAL™ je úplne nová technológia firmy Radiodetection,
ktorá umožňuje overiť aktuálne kalibračné hodnoty
prijímača oproti hodnotám, ktoré boli nastavené pri výrobe.
To znamená, že má užívateľ istotu, že merateľné hodnoty sú
stále v tolerancii továrenskej kalibrácie. Následne je možné
vytlačiť kalibračný certifikát priamo z prijímača bez toho, aby sa
musel prístroj posielať do servisného strediska. Tlač certifikátu
s továrenskými kalibračnými hodnotami je tiež možná hneď po
zakúpení nového prístroja.
Režim spoločného ostrého maxima s minimom:
Režim, ktorý zobrazuje na displeji zároveň polohu trasovaného
vedenia na maximum signálu i na minimum signálu, čo prispieva k
rýchlejšej orientácii, kde sa nachádza správna poloha trasovaného
vedenia, pretože v prípade narušeného magnetického poľa
nesúhlasí indikácia jednotlivých režimov do rovnakého miesta.
hlasí indikace jednotlivých režimů do stejného místa.
Ďalšie parametre
Až 3 pasívne frekvencie 50Hz, Rádio
a CPS (100Hz)
Frekvenčný rozsah od 50Hz do
200kHz
Tradičný režim ostrého maxima
Tradičný režim minima s navigačnými
šípkami (iba modely PL a TL)
Režim ostrého maxima a minima
Realistický zvuk pasívnych režimov
TruDepth™- Meranie hĺbky iba v
prípade správneho postavenia
lokátora voči vedeniu
Meranie veľkosti prúdu (u všetkých
modelov)
StrikeAlert™
Meranie hĺbky na 50Hz (iba model PL)
Lokalizácia plášťových porúch na
kábloch (iba modely PL a TL)
Dynamická ochrana signálu
(iba model PL)
Voľba 50/60Hz
Voľba jazyka menu
Výber medzi meraním hĺbky
v metroch alebo palcoch
Výber typu práve používaných
batérií
Možnosť aktivovať len požadované
frekvencie
Možnosť aktivovať len požadované
režimy trasovania
Všetky parametre sú po vypnutí
prístroja uložené USB port pre
upgrade
Zdarma upgrade softwaru
Plná kompatibilita so všetkým
príslušenstvom z modelu RD4000
Vysoká viditeľnosť reflexných
nálepiek
Vysoko kontrastný LCD displej s perfektnou
viditeľnosťou za všetkých podmienok
s automatickým podsvietením, ktorý umožňuje
prácu v teplotnom rozmedzí od -20 do +60 °C
Klávesnica odolná voči dažďu
Intuitívny jednoduchý
pohyb v menu umožňuje
užívateľské nastavenie
niektorých parametrov
podľa želania
Možnosť voľby alkalických
a NiMH LR20/D mono
článkov alebo Li-Ion aku
Konektor pre príslušenstvo
Konektor pre slúchadlá
Vysoko reflexné nálepky
Veľmi ergonomické, robustné
a vode odolné plastové
vyhotovenie zaručuje spoľahlivé
používanie i vo veľmi nehostinných
a drsných podmienkach
Veľmi ergonomické, robustné
a vode odolné plastové
vyhotovenie zaručuje
spoľahlivé používanie i vo
veľmi nehostinných a
drsných podmienkach
Klávesnica odolná voči
dažďu
Velmi
ergonomické,
robustní a vodě
odolné plastové
provedení zaručuje
spolehlivé používání i ve
velmi nehostinných a drsných
podmínkách
Veľmi ergonomické,
robustné a vode
odolné plastové
vyhotovenie zaručuje
spoľahlivé používanie i vo
veľmi nehostinných a drsných
podmienkach
Schránka na základné príslušenstvo
Modely pre jednotlivé aplikácie
Voľba jazyka
menu
Jednotlivé
DL,
Velmi modely SL,
lehká
PL a TL majú špecifickú
k o nurčenou
s t r na
u k c e
výbavu
použitie
v
stavebníctve,
s v y s o c e
na potrubiach, silových a
kontrastním
telekomunikačných
kábloch.
černobílým
LCD
Ovládanie RD7000 je teraz
možné nastaviť do
niekoľkých jazykov vrátane
češtiny alebo slovenčiny.
TruDepth™
StrikeAlert™
Meranie hĺbky je možné
iba v prípade, že
postavení prístroja voči
vedeniu je správne, čo
prispieva k väčšej presnostia vierohodnosti tohto
merania.
Funkcia, ktorá varuje
obsluhu pred plytko
uloženými silovými
káblami. Pri práci na
pasívny režim 50Hz.
SL
STAVEBNICTVO
RD7000SL
Pasívne frekvencie:
✔
✔
50Hz
Rádio
Pomerne široký frekvenčný rozsah robí z modelu RD7000SL
kvalitného všestranného pomocníka.
Základný produkt firmy Radiodetection zameraný na technikov, ktorí chcú kvalitný
univerzálny a spoľahlivý lokátor pokiaľ možno s čo najjednoduchšou obsluhou.
RD7000SL disponuje 4 aktívnymi a 2 pasívnymi frekvenciami, ktoré umožňujú
lokalizáciu prevažnej väčšiny rôznych typov inžinierskych sietí. Užívateľ má pre rýchlu
a presnú lokalizáciu potrubia alebo kábla k dispozícii režim ostrého maxima.
Alternatívne je možné použiť spoločný režim ostrého maxima s minimom súčasne
na displeji. Tento režim veľmi rýchlo odhaľuje prípadné rušenie signálu a napomáha
tým k rýchlejšiemu určeniu presnej polohy trasovaného vedenia. Zároveň má
k dispozícii aj možnosť merania hĺbky uloženia vedenia a merania veľkosti prúdu
na rozlíšenie originálneho signálu od prípadných nežiaducich indukcií na iné siete.
Vďaka malej hmotnosti, nízkej spotrebe energie a odolnej konštrukcii s vysoko
kontrastným displejom, môže technik používať RD7000SL celý deň za všetkých
poveternostných a svetelných podmienok.
DL
VODÁRENSTVO A PLYNÁRENSTVO
Model určený na trasovanie kovových i nekovových potrubí a prípadne
pre technikov, ktorí vykonávajú inšpekciu potrubia.
RD7000DL bol navrhnutý špeciálne tak, aby bol schopný trasovať kvalitne nie len všetky
metalické potrubia, ale aj sondy rôznych frekvencií v nemetalických potrubiach. Toto robí
z modelu DL ideálny produkt na lokalizáciu hlboko uložených potrubí a kanalizácií,
ktorých materiál nedovoľuje použiť klasické metódy trasovania, ale umožňuje použitie
sond. Takto je možné lokalizovať potrubie až do hĺbky 15 metrov!
Sondy rôznych frekvencií dovoľujú RD7000DL lokalizovať
potrubie z rôznych materiálov akými sú šedá liatina, PE,
PVC, betón, tehly a ďalšie. Model DL disponuje navyše
pasívnou frekvenciou 100 Hz, ktorá umožňuje trasovať
katodicky chránené potrubia bez použitia vysielača a to
vrátane merania hĺbky uloženia potrubia.
Aktívne frekvencie:
✔
✔
✔
✔
8kHz
33kHz
65kHz
83kHz
Ďalšie parametre:
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim maximum a minimum
spoločně na displeji
StrikeAlert™
Centros™
eCAL™
✔
✔
✔
✔
✔
✔
RD7000DL
Pasívne frekvencie:
✔
✔
✔
50Hz
Rádio
CPS (100Hz)
Aktívne frekvencie:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
65kHz
✔
✔
✔
✔
✔
Frekvencie na lokalizáciu sond:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
✔
✔
✔
✔
Ďalšie parametre:
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim maximum a minimum
společně na displeji
StrikeAlert™
Centros™
eCAL™
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Vysoké
frekvencie
Meranie hĺbky
na 50Hz
Vďaka vybavenosti
vysokými frekvenciami
umožňuje model TL
jednoduchú lokalizáciu aj
káblov s vysokou
impedanciou.
Model PL umožňuje merať
hĺbku uloženia vedenia na
pasívny režim 50 Hz.
ENERGETIKA
Lokalizácia
porúch na
kábloch
Modely PL a TL disponujú
režimom 8KFF na
lokalizáciu plášťových
porúch na kábloch
pomocou A-rámu.
TL PL
Dynamická
ochrana signálu
Model PL umožňuje
efektívne použitie prístroja
aj v miestach
s nadmernými rušivými
signálmi z vysokého
napätia.
RD7000PL
Pasívne frekvencie:
✔
✔
50Hz
Rádio
Model RD7000PL je svojou výbavou predurčený pre nasadenie
v zložitých podmienkach, ktoré vytvárajú silové káble.
Aktívne frekvencie:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
65kHz
✔
✔
✔
Najväčšou výzvou pre technikov v obore energetika je lokalizácia potrubí a káblov
✔
✔
v blízkosti živých vedení. V týchto miestach sa veľmi často objavujú silné rušivé signály,
Frekvencie na lokalizáciu sond:
ktoré prehlušujú väčšinu lokačných prístrojov. Lokátor RD7000PL bol vyvinutý na prácu
33kHz
✔
presne na týchto miestach, v ktorých sa vyskytujú tieto rušivé signály generované
Ďalšie
parametre:
vysokým napätím. Následkom potom môže byť nemožnosť presnej lokalizácie trasy
TruDepth™
✔
požadovaného kábla. Avšak nová vstavaná dynamická ochrana signálu dáva na tieto
Režim ostrého maxima
✔
problémy nekompromisnú odpoveď v podobe minimalizácie týchto problémov a veľmi
Režim minima
✔
presnej lokalizácie trasy i za týchto podmienok.
Režim maximum a minimum
✔
RD7000PL ako správny profesionálny lokátor disponuje samozrejme aj meraním veľkosti spoločně na displeji
StrikeAlert™
✔
prúdu na rozlíšenie originálneho signálu od nežiaducich indukcií a tiež oboma dôležitými
Centros™
✔
režimami maxima i minima pre nie len pohodlné trasovanie, ale tiež na rýchle odhalenie
eCAL™
✔
prípadných rušivých signálov, ktoré spôsobujú nepresnosť v určení správnej polohy
Meranie hĺbky na 50Hz
✔
8KFF
✔
vedenia. Porovnávaním týchto režimov je následne možné veľmi rýchlo určiť polohu
Dynamická
ochrana
signálu
✔
trasovaného vedenia s presnosťou na centimetre. Teraz túto orientáciu obsluhe uľahčuje
nový tretí režim, ktorý zobrazuje na displeji maximum i minimum súčasne! Ďalej disponuje
RD7000PL meraním hĺbky uloženia trasovaného vedenia na pasívny režim 50 Hz, čo môže byť prínosom v prípade
lokalizácie vedenia iba prijímačom tam, kde napojenie vysielača je nemožné alebo nebezpečné. V prípade pripojenia
A-rámu sa stáva z tohto modelu odrazu kvalitný nástroj na veľmi presnú lokalizáciu plášťových porúch na kábloch. A
to až do hodnoty 2MΩ. Šípka a hodnota decibelov potom obsluhu jasne navigujú priamo k miestu poruchy, ktoré je
lokalizovateľné s centimetrovou presnosťou!
TL
TELEKOMUNIKÁCIE
Veľké párové zväzky vodičov vyžadujú špeciálne lokačné vybavenie
k nájdeniu žiadaného signálu.
Pretože telekomunikačné spoločnosti pokračujú v pokladaní vysoko izolovaných
medených alebo optických káblov, trasovanie týchto vodičov sa stáva čím ďalej ťažšie.
A preto model RD7000TL má vo výbave pridané vysoké frekvencie, ktoré majú pomôcť
uľahčiť lokalizáciu týchto vedení. Väčšina používaných telekomunikačných káblov nie je
uzemnená a káble majú veľmi kvalitný plášť. Vďaka práve vyššie zmieneným vysokým
frekvenciám je možné tieto káble kvalitne trasovať bez nutnosti ich uzemnenia.
RD7000TL ako správny profesionálny lokátor disponuje samozrejme aj meraním veľkosti
prúdu na rozlíšenie originálneho signálu od nežiaducich indukcií a tiež oboma dôležitými
režimami maxima i minima pre nie len pohodlné trasovanie, ale aj na rýchle odhalenie
prípadných rušivých signálov, ktoré spôsobujú nepresnosť v určení správnej polohy
vedenia. Porovnávaním týchto režimov je následne možné veľmi rýchlo určiť polohu
trasovaného vedenia s presnosťou na centimetre. Teraz túto orientáciu obsluhe uľahčuje
nový tretí režim, ktorý zobrazuje na displeji maximum i minimum súčasne!
RD7000TL
Pasívne frekvencie:
✔
✔
50Hz
Rádio
Aktívne frekvencie:
512Hz
640Hz
8kHz
33kHz
65kHz
131kHz
200kHz
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Frekvencie na lokalizáciu sond:
✔
✔
✔
512Hz
640Hz
33kHz
Ďalšie parametre:
TruDepth™
Režim ostrého maxima
Režim minima
Režim maximum a minimum
společně na displeji
StrikeAlert™
Centros™
eCAL™
8KFF
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Plne digitálna
platforma
Patentovaný Triband ΔΣ
dizajn dáva vysielačom
jedinečnú flexibilitu
výkonu, frekvencií
a ovládania.
Rad vysielačov
Stabilný výkon
Výkon až 10 W
Tri výkonové verzie: 1, 3
a 10 Wattov. Navyše
modely s výkonom 3 a
10W je možné zaobstarať
aj vo verzii s Bluetooth
technológiou, ktorá umožňuje využitie funkcií
systému iLOC .
Konstantní dodávaný
proud od 200Hz do
200kHz splňuje ty nejvyšší
požadavky na výkonnost
a spolehlivost.
Na lokalizáciu hlboko
uložených potrubí a káblov
a tiež pre trasovanie na
dlhé vzdialenosti.
Ďalej vhodný na lokalizáciu
porúch na kábloch za
veľmi suchých podmienok
a na spevnených
povrchoch.
Vysielače pre modelový rad
Základom je plne digitálna platforma a všetky nové modely sú plne
použiteľné s kompletným modelovým radom lokátorov RD7000 i
RD8000. Plná frekvenčná kompatibilita je zachovaná samozrejme aj
so všetkými staršími modelmi lokátorov značky Radiodetection.
Parametre vysielačov
3 výkonové verzie: 1 Watt,
3 Watty a 10 Wattov
8KFF: režim na lokalizáciu
plášťových porúch na kábloch
až do hodnoty 2MΩ
CDFF: ďalšia metóda na
lokalizáciu plášťových porúch
na kábloch alebo lokalizáciu
porúch na izoláciách
produktovodov
Výstupné napätie 30V alebo
90V
Vysielače majú frekvenčný
rozsah od 200Hz do 200kHz
V menu užívateľské nastavenie parametrov vysielača
podľa práve používaného
modelu prijímača
8 induktívnych frekvencií
SideStepauto™
Dočasná prepäťová ochrana
Vstavaný multimeter
u všetkých modelov
Napájanie ze všetkých
zdrojov napätí (alkalické
batérie, NiMH nebo Lion aku,
230V, 12V)
Vstavaná priehradka na
základné príslušenstvo
(zemniaci kolík, prepojovacie
káble, 10m predlžovací
zemniaci kábel a magnet)
Inteligentný konektor na
automatické rozoznanie
pripojeného príslušenstva
(plne kompatibilní s modelom
RD4000)
IP54
Vysoko kontrastný čiernobiely LCD displej
Tx1 je najmenej výkonným modelom. Model Tx3 je schopný produkovať už vyšší
prúd a indukčnú kapacitu a disponuje už aj režimom na vyhľadávanie plášťových
porúch na kábloch. Vysielač Tx10 má najväčšie prúdové možnosti a režim na
vyhľadávanie plášťových porúch na kábloch i CD frekvencie ako štandard.
Vysielače pracujú s nižšou spotrebou energie, ako staršie modely a sú ergonomicky
skonštruované tak, aby poskytovali dokonalý výkon v novom a ľahšom, dobre
vyváženom puzdre. Všetky modely majú zabudovaný nový patentovaný, veľmi
citlivý, trojstupňový fázový zosilňovač, ktorý produkuje stálu úroveň prúdu naprieč
celým frekvenčným spektrom pri akomkoľvek priamom pripojení. Vysielače sú o 10%
ľahšie, ako ich predchodcovia T3, T3F a T10 a majú samozrejme aj krytie IP54 na
možnosť práce v daždi. Každý model má na spodnej strane odnímateľné puzdro na
základné príslušenstvo a vode odolné puzdro na batérie. Veľký, vysoko kontrastní
LCD displej, ktorý je perfektne viditeľný za všetkých podmienok, poskytuje obsluhe
jasné informácie.
Vysílače pracují s nižší spotřebou energie, než starší modely a jsou ergonomicky
zkonstruovány tak, aby poskytovaly dokonalý výkon v novém a lehčím, dobře
vyváženém pouzdře. Všechny modely mají zabudovaný nový patentovaný, velmi
citlivý, třístupňový fázový zesilovač, který produkuje stálou úroveň proudu napříč
celým frekvenčním spektrem při jakémkoliv přímém připojení.
SideStepauto™
Úplne nová funkcia, ktorá umožňuje pri priamom galvanickom napojení zrátať
optimálnu frekvenciu podľa práve vykonaného spôsobu uzemnenia a tým podľa
veľkosti zemnej impedancie. Vysielač používa túto informáciu,
aby optimalizoval aktívnu frekvenciu. SideStepauto™ pomáha
zlepšovať presnosť lokalizácie vedenia a tiež predlžovať
životnosť batérií. Pre napájanie vysielačov je možné použiť
opäť akýkoľvek zdroj energie. Môžu byť napájané LR20/D
alkalickými alebo NiMH článkami, originálnym Li-Ion
akumulátorom alebo 12V adaptérom z vozidiel. Možné je
samozrejme aj napájanie zo siete pomocou sieťového
zdroja. Ako ďalšia vlastnosť, každý model má vstavaný
multimeter schopný merať výstupné napätie, napätie na
vedení, prúd, impedanciu a výkon.
Označenie
modelu
vysielača
Max
výkon
(Watt)
Aktivne
frekvencie
Induktívne LCD displej s
frekvencie automatickým
podsvietením
Tx1
1
15
8
✔
Tx3
3
15
8
✔
Tx10
10
15
8
✔
8KFF
Multimeter Dočasná
prepäťová
ochrana
CD (smer
prúdu)
Napájanie Napájanie Napájanie alkalické
alebo NiMH mono
230V
12V
články, Li-Ion aku
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Produktovody
RD8000
môžete použiť
v akomkoľvek
odbore.....
Plynárenstvo
Technická špecifikácia pre prijímač a vysielač
Citlivosť
6E
Dynamický rozsah
Železnice
Malý stetoskop
CD stetoskop
Tesla, 5μ na 1 meter (33kHz)
120dB/ Hz
Vedenie:± 2.5% tolerancia 0.1m (4”)
na 3m (10ft)
Sonda: ± 2.5% tolerancia 0.1m (4”)
na 7m (23ft)
Presnosť merania hĺbky
*
Pomocou A-rámu možnosť lokalizácie
plášťových porúch na kábloch do 2MΩ
Napájanie
Prijímač : 2 x D alkalické alebo NiMH
Vysielač: 8 x D alkalické alebo NiMH,
Li-Ion, 12V, 230V
Životnosť alkalických batérií
Mini stetoskop
Velký stetoskop
Vedenie 6m (20ft), Sonda 15m (50ft)
Lokalizácia porúch metódou
FF
Konektor na živý vodič s ochranou do 440V
Prijímač: 30 hodín prerušovane
Vysielač: závisí na kvalite signálu,
typicky 15 hodín
Záruka
Až 3 roky, běžne 2 roky
Dynamická ochrana signálu
30dB (automatická)
Zhoda
FCC, RSS 310 RoHS, Wee
Certifikát
CATV/
Telekomunikácie
140dB rms/√ Hz
Rozlíšenie
Rozsah merania hĺbky
-15
Energetika
Vodárenstvo
CE, Bluetooth®
Hmotnosť
Prijímač 1.87kg (vrátane batérií)
Vysielač 2.84kg (vrátane batérií),
4.2kg (vrátane príslušenstva)
Krytie
IP54
Zásuvkový konektor
50mm alebo 100mm indukčné
kliešte
pro přijímač
50mm nebo 100mm indukčné
kliešte pre vysielač
* RD7000 dokáže lokalizovať vedenie aj vo vetších hĺbkach, ale s nižšou presnosťou
*
CD indukčné kliešte pre prijímač
CD indukčné kliešte pre vysielač
Transportný kufor
Transportná taška
na koliečkach
Velká slúchádla
Transportná taška
A-rám
Ponorná anténa
Príklady použitia príslušenstva
-
Zásuvkový konektor
pre
pripojenie signálu na domové
rozvody cez bežnú zásuvku na
stene.
Konektor pre živý kábel
pre
galvanické pripojenie vysielača
na kábel pod napätím, do 440V.
Vysielacie kliešte - pre pohodlné
pripojenie vysielača na káble
i potrubia.
Flextyče - pre zaťahovanie sond
do ne-metalických potrubí.
Rad vysielacích sond - pre
vyhľadávanie nevodivých potrubí
a kanalizácií.
Niekoľko druhov stetoskopov - pre
precízne rozlíšenie káblov vo zväzku.
Prídavný A-rám - pre vyhľadávanie
plášťových porúch na kábloch - zvýšená
citlivosť.
Ponorné antény - pre presné vyhľadanie
ponorených káblov - ponorenie až do 100 m.
Sada akumulátorov - extrémna kapacita
niekoľko mesiacov na jedno dobitie pri
každodennej prevádzke
-
Zásuvkový
konektor
Standardné kliešte
CD kliešte
Konektor pre
živý kábel
Kanalizačná sonda
Flextyč
Malá sonda
A-rám
CD stetoskop
Velký stetoskop
Ponorná anténa
Mini stetoskop
.
Prehľad ďalších produktov ponúkaných spoločnosťou Radeton SK
Lokátory _ Radiodetection
C.A.T 3
Ideálny nástroj
pre prevenciu
proti poškodeniu
inžinierskych sietí
pred výkopom.
Inspekční kamery _ Pearpoint
P330+
Sofistikovaný
zaťahovací systém
pre inšpekciu
potrubí o priemere
50-250 mm.
Super C.A.T
Vyššia extratrieda
lokátorov určených
pre prevenciu
poškodenia sietí.
RD7000
Najvýkonnejší plneprofesionálny lokátor, určený pre
trasovanie sieti. Využíva
technológiu pre vzdialené
ovládanie vysielača
prijímačom.
RB1550
Malý a veľmi
jednoducho
ovládateľný
reflektometer
pre všetky typy
káblov.
RB1270A
Špičkový impulzný
reflektometer s
vysokým rozlíšením
pre telekomunikačné
i koaxiálne káble.
Systémy pre správu vodovodní sítě _ Primayer
XiLog
GSM datalogger,
IP68, životnosť
internej batérie
5 rokov, výkonná
GSM anténa.
Phocus2
Veľmi rozšírený,
sofistikovaný
systém pre
rýchlu detekciu
skrytých únikov.
EurekaDigital
Nástupca populárneho korelátora
Eureka2. Disponuje
už plne digitálnym
prenosom zvuku.
Detektory úniku plynu Esders
David
Ideálny nástroj na
vyhľadávanie únikov
plynu. Výkonné
integrované čerpadlo
a citlivosť prístroja
na rapídnu prácu
v teréne. Rýchlosť
odozvy 4s.
GasCam
Je výsledkom
dlhoročného vývoja
E.ON Ruhrgas a Esders.
Kamerový systém, ktorý
opticky sleduje únik
plynu v reálnom čase.
VibraGas
Detektor najmenších netesností s
možnosťou merania
tlaku. Systém
užívateľa informuje
ako opticky
a akusticky, tak aj
pomocou vibrácií.
PCM+
Špičkový systém
pre kontrolu stavu
izolácie katodicky
chránených potrubí.
RB6000
Profesionalny reflektometr, odporový
mostík a multimetr v
jednom pouzdry pro
sdelovací kabely.
Enigma
Unikátny plne
digitálny
multikorelačný
systém pre
vyhľadávanie
únikov vody.
Goliath
Unikátny prístroj na
všetky aplikácie.
Precízne meranie
horľavých plynov
vr. etánu), ďalej CO2,
CO, H2S i THT
odorantu. Rýchlosť
odozvy do 4 s.
Výrobca:
Distribúcia, technická podpora a servis:
Radiodetection Ltd.
Western Drive,
Bristol BS14 0AF, UK
Slovenská republika:
Česká republika:
Rzeczpospolita Polska:
Magyar Köztársaság:
Tel +421 (0)46 542 4580
Fax +421 (0)46 542 4584
e-mail: [email protected]
www.radeton.sk
Tel +420 543 257 777
Fax +420 543 257 575
e-mail: [email protected]
www.radeton.cz
Tel +48 512 199 473
[email protected]
www.radeton.pl
Tel.: +36 (76) 484-781
Fax: +36 (76) 507-557
Tel: +44 (0) 117 976 7776
Fax: +44 (0) 117 976 7775
Email: [email protected]
www.radiodetection.com
Radeton SK s.r.o.
J. Kollára 17
971 01 Prievidza
Radeton s.r.o.
Mathonova 23
613 00 Brno
Radeton Polska Sp. z o.o.
Dworcowa 38 lok. 26
05-500 Piaseczno
Radeton Kft H-6085
Fülöpszállás
Kiskunság tér 4.
Download

Prospekt - RD7000