Mrs. Sonja Bata, O.C.
Chairman, Bata Shoe Foundation
and
Professor Petr Sáha, CSc.
Rector, Tomas Bata University in Zlín
THOMAS J. BATA LECTURE SERIES ON
RESPONSIBLE CAPITALISM
with
Peter Brabeck-Letmathe
Chairman of the Board of Directors, Nestlé
as a part of the
THOMAS J. BATA LECTURE SERIES ON
RESPONSIBLE
CAPITALISM
The panel discussion will take place
on Tuesday, March 4, 2014
from 2:00 p.m. to 3:30 p.m.
at the Conference Center of the Czech National Bank,
Senovážné náměstí 30, Prague 1.
Please register by February 25, 2014
REGISTER HERE
Capacity is limited.
The Conference Hall opens at 1 p.m.
#BataLRC 2014      #responsiblecapitalism
The event will be streamed live at
www.keynote.cz.
WELCOME REMARKS
Mrs. Sonja Bata, O.C.
Chairman, Bata Shoe Foundation
are pleased to invite you to a public discussion
PEOPLE AS A KEY
TO SUCCESSFUL BUSINESS
PROGRAM
Thomas J. Bata
The Bata Shoe Foundation established the Thomas J. Bata Lecture Series on Responsible
Capitalism in honour of the late Thomas J. Bata who built the Bata Shoe Organization into
the world’s leading footwear retailer and manufacturer. Known as “Shoemaker to the World”,
Mr. Bata, who would this year celebrate his 100th birthday, promoted themes such as the
benefits of entrepreneurship, regional co-operation and responsible capitalism throughout
his lifetime and was famous for his outstanding commitment to Bata employees. This Lecture
Series is inspired by the belief of Mr. Bata and the Bata Family that business is a public trust
which should contribute to the well-being of the communities in which it operates.
A lecture is given in alternate years in Canada (organized by the Schulich School of Business)
and in the Czech Republic (organized by Tomas Bata University in Zlín) since 2010. The
previous speakers were Ratan Tata, past Chairman of Tata Sons Ltd., Prof. Muhammad
Yunus, Nobel Peace Prize Laureate and Paul Polman, Chief Executive Officer of Unilever.
Ing. Miroslav Singer
Governor, Czech National Bank, Czech Republic
PANEL DISCUSSION
MODERATOR
Daniel Anýž
Commentator, Hospodářské noviny, Czech Republic
PARTICIPANTS
Peter Brabeck-Letmathe
Chairman of the Boards of Directors, Nestlé,
Austria/Switzerland
Jan Bubeník
Founder and Managing Partner, Bubenik Partners,
Czech Republic
Peter Brabeck-Letmathe
Peter Brabeck-Letmathe led the Nestlé Group from 1997 to 2008, first as CEO, until 2005,
and then as Chairman and CEO. In April 2008, he handed over the office of CEO and remained
Chairman of the Board of Nestlé S. A.
The discussion will be delivered in English
with interpreting into Czech.
Peter Brabeck-Letmathe serves as Vice-Chairman of both L’Oréal and Credit Suisse Group.
He is Chairman of the “2030 Water Resources Group”, a Public Private Partnership housed in
the IFC/World Bank, Washington. Mr. Brabeck-Letmathe is also the Chairman of the Board
of Nestlé Health Science S. A. and of Delta Topco Limited (Formula 1). In addition, he is
member of he Exxon Mobil Corporation Board.
Born in 1944 in Austria, Peter Brabeck-Letmathe graduated from the University of World
Trade in Vienna with a degree in Economics. He has received several awards, including the
Schumpeter Prize for Outstanding Contribution in Disruptive Innovation, the Austrian Cross
of Honour for services to the Republic of Austria and “La Orden Mexicana del Aguila Azteca”.
The University of Alberta (Canada) conferred an Honorary Degree of Doctor of Laws on him
and he serves as the Chairman of its External Advisory Board.
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Czech Republic
www.utb.cz
Co-oganized by www.keynote.cz
Sonja Bata, O.C.
Předsedkyně, Bata Shoe Foundation
a
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS TOMÁŠE J. BATI
PROGRAM
ZODPOVĚDNÝ KAPITALISMUS
ÚVODNÍ SLOVO
Vás srdečně zvou na veřejnou panelovou diskuzi
LIDÉ JAKO KLÍČ
K ÚSPĚŠNÉMU PODNIKÁNÍ
s
Peterem Brabeckem-Letmathem
předsedou představenstva Nestlé
která je součástí
PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU TOMÁŠE J. BATI
ZODPOVĚDNÝ
KAPITALISMUS
Diskuze se uskuteční
v úterý 4. března 2014
od 14.00 do 15.30 hodin
v Konferenčním sále České národní banky,
Senovážné náměstí 30, Praha 1.
Registrovat se můžete do 25. února 2014
REGISTRACE ZDE
Kapacita je omezená.
Konferenční sál se otevírá ve 13.00 hodin.
#BataLRC 2014      #responsiblecapitalism
Akci bude možno sledovat v živém přenosu
na www.keynote.cz.
Sonja Bata, O.C.
Předsedkyně, Bata Shoe Foundation
Thomas J. Bata
Bata Shoe Foundation pořádá na počest Tomáše J. Bati přednáškový cyklus na téma
zodpovědný kapitalismus. Pan Baťa vybudoval z Bata Shoe Organization jednoho z předních
prodejců a výrobců obuvi na světě. Známý jako „Obuvník světa“, pan Baťa, který by tento
rok oslavil své sté narozeniny, po celý život prosazoval témata, jako jsou přínosy podnikání,
regionální spolupráce, nebo zodpovědný kapitalismus, a byl známý pro výjimečnou péči
o své zaměstnance. Tyto přednášky jsou inspirovány přesvědčením pana Bati a jeho rodiny,
že podnikání je veřejná činnost, která by měla přispívat k blahobytu obcí a společenství,
v nichž působí.
Každoroční přednáška se koná střídavě v Kanadě (kde je organizována Schulich School
of Business) a v České Republice (kde je organizována Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně) už
od roku 2010. V minulých letech byli hlavními řečníky nositel Nobelovy ceny prof. Muhammad
Yunus a Ratan Tata, bývalý předseda představenstva Tata Sons Ltd., a Paul Polman, generální
ředitel Unilever.
Ing. Miroslav Singer
Guvernér, Česká národní banka, Česká Republika
PANELOVÁ DISKUZE
MODERATOR
Daniel Anýž
Komentátor, Hospodářské noviny, Česká republika
ÚČASTNÍCI
Peter Brabeck-Letmathe
Předseda představenstva, Nestlé, Rakousko/Švýcarsko
Jan Bubeník
Zakladatel a řídící partner, Bubenik Partners,
Česká republika
Peter Brabeck-Letmathe
Diskuze bude probíhat v angličtině
s tlumočením do češtiny.
Peter Brabeck-Letmathe vedl skupinu Nestlé v letech 1997–2008. Do roku 2005 byl
generálním ředitelem a poté rovněž předsedou představenstva. V dubnu 2008 předal funkci
generálního ředitele a zůstal předsedou správní rady Nestlé S. A.
Peter Brabeck-Letmathe působí jako místopředseda L’Oréal a Credit Suisse. Je prezidentem
Skupiny pro vodní zdroje 2030 (Water Resources Group 2030), jež je postavena na spolupráci
veřejného a soukromého sektoru a působí v rámci Mezinárodní finanční korporace/Světové
banky ve Washingtonu. Pan Brabeck-Letmathe je zároveň předsedou představenstva společnosti
Nestlé Health Science S. A., a Delta Topco Limited (Formule 1) a členem představenstva ve
společnosti Exxon Mobil.
Narodil se v roce 1944 v Rakousku. Vystudoval Vysokou školu světového obchodu ve Vídni,
kde získal titul v oboru ekonomie. Obdržel několik ocenění, včetně Schumpeterovy ceny za
mimořádný přínos v oblasti disruptivních inovací, Rakouského čestného kříže za služby pro
Rakouskou republiku a mexického Řádu aztéckého orla. Na University of Alberta v Kanadě,
která mu udělila čestný titul doktora práv, zastává funkci předsedy poradního výboru.
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Czech Republic
www.utb.cz
Spoluorganizuje www.keynote.cz
Download

RESPONSIBLE CAPITALISM