UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana
http://www.petice.net/flkr
UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana
UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana
Adresáti:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Vážený pane rektore.
Dovolte mi, abych touto peticí vyjádřil svůj nesouhlas s volbou nového děkana, doc. RNDr. Jiřího Dostála, CSc., fakulty
logistiky a krizového řízení, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dále s fungováním Akademického senátu fakulty.
Z rozhodnutí Akademického senátu, při volbě nového děkana dne 23. 10. 2014 je zřejmé, že tento orgán fakulty, neplní
svou funkci (mimo jiné), zastupovat zájmy studentů fakulty, což zjevně dokládá i množství podpisů této petice.
Studentům FLKŘ není zřejmé, ač nemají nic proti osobě doc. RNDr. Jiřího Dostála, CSc., jak tento mohl zvítězit při
volbě děkana fakulty. Doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., je zcela jistě odborníkem ve svém oboru. Jeho oborem však není ani
ochrana obyvatelstva, krizové řízení ba dokonce ani logistika. Naproti tomu jeho protikandidát, prof. Ing. Dušan Vičar,
CSc., je v oboru maximálně uznávaným odborníkem, který se navíc osvědčil i na pozici manažerské, čímž se jeví jako
mnohem lepší kandidát na děkana FLKŘ.
My, v petici podepsaní, si nepřejeme, aby člověk, který není spjatý s našim oborem, vedl FLKŘ, čímž zejména
nechceme dopustit, aby se fakulta ubírala v budoucnu nesprávným směrem. Stejně tak jako si nepřejeme, aby naše
zájmy zastupovali členové Akademického senátu, kteří volili proti naší vůli.
Z výše uvedených důvodů žádáme odvolání současně zvoleného děkana, doc. RNDr. Jiřího Dostála, CSc. a rozpuštění
součastného akademického senátu fakulty.
Uherské Hradiště, 23. 10. 2014
Petiční výbor ve složení:
Ing. Vít Hofman, V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště
UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana
Strana 1/2
UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana
http://www.petice.net/flkr
Eva Hofmanová, V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště
Renáta Miklíková, Štěpnická 1050, 686 06 Uherské Hradiště
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:
Ing. Vít Hofman, V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště, [email protected]
Přílohy:
Soubory:
UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana
Strana 2/2
Download

UTB FLKŘ - odvolání AS a děkana Petice.net