11/ 2013
(188)
www.spov.org
www.nsmascr.cz
Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR
NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2013. Účastníci panelu v hlavním konferenčním bloku „Budoucnost venkova II.“ v sokolovně v Hranicích – Daniel Konczyna z Rady pro fondy SRR (Společného strategického rámce), Pavel Sekáč – vrchní ředitel sekce rozvoje venkova na ministerstvu zemědělství, Michal Janeba – náměstek ministra pro místní rozvoj a moderátor Radim Sršeň – viceprezident ELARD
(Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova) za Národní síť MAS ČR.
Foto: Karolína Zeťová
A
Aktuálně:
Vítězné „Vesnice roku“
oslavovaly společně
v Jeseníku nad Odrou
Vítězná třináctka obcí, které vyhrály krajská kola letošní soutěže Vesnice roku, se
sjela do Jeseníku nad Odrou, aby společně
oslavila celostátní finále. Stalo se to v pátek
11. října. Pořadatelé rozdali zástupcům oceněných obcí diplomy, šeky, šerpy a další
upomínky, jež jim budou připomínat jejich
úspěch. Výsledky letošního ročníku znali
všichni ocenění již ze zářijového folklorního
festivalu Písní a tancem v Luhačovicích. V Jeseníku vedle sebe na pódiu naposledy stanuli představitelé z Chelčic, Šakvic, Hájku,
obce Jámy, Holovousy, z Nové Vsi nad Nisou, Jeseníku nad Odrou, Hradčan, Dolního
Újezdu, Němčovic, Čisté, Srbské Kamenice
i Vysokého Pole.
Více informací na straně 16
R
Rozhovor:
Meziobecní spolupráce
by malým vesnicím
pomohla od byrokracie
Je po Národní konferenci Venkov 2013,
která se tentokrát konala v Hranicích, v oblasti, kde už 23 let působí i starosta Bělotína
a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Eduard Kavala. V pozici jednoho z hlavních
aktérů venkova v naší zemi nemá vůbec
snadnou roli. Neustálý boj vnímání venkova
jako rovnocenného partnera vede už dlouhá léta. „Venkov stále není uznán, to je můj
dojem a jediné téma, které se prolíná všemi
pěti ročníky konferencí,“ říká. „Cílem konference nebylo něco vyřešit, ale dohodnout
se na stejných tématech. Bez společného
setkání by to nešlo. Kromě toho, že se lidé
potkají a mají možnost spolu mluvit, tříbí si
názory, profilují se.“
Rozhovor začíná na straně 14
T
TÉMA:
Venkov 2013: Obce zabojovaly
o větší vliv v dotační
politice pro rozvoj vesnic
Více než čtyři stovky účastníků Národní konference VENKOV 2013 se ve dnech
1. – 3. října sešly v Hranicích v Olomouckém
kraji, aby zabojovaly o větší vliv obcí v politice venkova a promluvily do rozdělování
evropských dotací v příštím plánovacím období EU 2014–2020. Na pátém ročníku konference debatovali v několika blocích klíčoví aktéři venkova z tuzemska i zahraničí.
„V nejbližší době budeme usilovat o podepsání memoranda mezi ministerstvy pro místní rozvoj, životního prostřední a zemědělství
o využití prostředků převedených z evropského zemědělského fondu do kohezních
fondů ve prospěch infrastruktury obcí,“ řekl
předseda NS MAS František Winter.
Více informací na straně 3
A
Aktuální informace SPOV / NS MAS
Obsah (číslo 11/2013):
Aktuální informace SPOV / NS MAS
str. 2
• Starostka a předsedkyně královéhradeckého Spolku Martina Berdychová bude poslankyní
Téma
str. 3–13
• Národní konference Venkov 2013: Obce zabojovaly o větší vliv v dotační politice pro rozvoj vesnic
Rozhovor
str. 14–15
• Meziobecní spolupráce by malým vesnicím pomohla od byrokracie, říká v rozhovoru Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Z činnosti SPOV
str. 16–18
• Vítězné „Vesnice roku“ oslavovaly společně na severu Moravy v Jeseníku nad Odrou
• Severomoravský Valšov je nadějí venkova. Získá
odměnu za živé společenské dění
• Česko má nejlepší nově založený park v Evropě –
„Keltský“ v Dolních Břežanech
Z činnosti NS MAS
str. 19–22
• Jubilejní 50. jednání výboru Národní sítě MAS
v Olomouci řešilo stav vyjednávání
• Modlitba za domov tentokráte v Praze
• Potřebuje venkov vědu a výzkum?
• „Reportáže z míst, kde pomohly MAS“
Aktuálně o venkovu
str. 23–28
• Titul Era Starosta roku 2013 získal Antonín Novotný, starosta Podbřezí v Královéhradeckém kraji. Porota udělila „povodňovou cenu“ Janu Bostlovi z Kvíčovic
• Svaz měst a obcí zásadně nesouhlasí s možností
radikálně snižovat počet poštovních poboček, jak
navrhuje ČTÚ
• Veřejné zakázky budou jednodušší díky zákonnému opatření Senátu
• Obce se mohou hlásit do soutěže o nejlepší inovaci ve veřejné správě
Akce v regionech
str. 29–35
• Edukační centrum v Sázavském klášteře seznámí
děti s českými dějinami
• Tvář vesnice, krajina za humny, na tom našem
dvoře – ve Sluňákově
• Letošní nositel tradic lidových řemesel bude šička
krojů Jarmila Vitoslavská z Hané
• Železné Hory mají deset nových certifikátů pro výrobce a producenty
Dotační programy
str. 36–38
• Třetí ročník fotografické soutěže „Vyfoť projekt“
už zná své vítěze
• Podporu z PRV získalo 30 nových projektů spolupráce MAS za 60 milionů
• Fondům EU pomůže efektivnější státní správa
a lepší kontrola, shodují se lídři
Vydavatel:
Spolek pro obnovu venkova ČR
(www.spov.org)
Odpovědný redaktor:
Tomáš Šulák, tel.: 775 949 142, [email protected]
Redakce:
Pošta: Veselíčko 196, 751 25, tel.: 773 299 817
[email protected] / [email protected]
Grafika:
Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774, [email protected]
Uzávěrka zpravodaje je vždy týden před koncem měsíce. Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků pro Zpravodaj
venkova 12/2013 je v pátek 29. listopadu 2013. Distribuce je od neděle 1. prosince 2013.
2
Starostka a předsedkyně
královéhradeckého Spolku
Martina Berdychová
bude poslankyní
Starostka Martina Berdychová z Holovous
ještě nedávno oslavovala druhé místo, jež její obec získala v celostátní soutěži Vesnice roku. Nyní má druhý důvod k oslavě. Stala se
poslankyní za hnutí ANO, které jen v Holovousích dalo svůj hlas 31 procent voličů.
„S tím jsem skutečně ani v nejmenším nepočítala,“ uvedla krátce po sečtení výsledků
pro média. Novopečená poslankyně hnutí
Martina Berdychová měla ještě krátce před
volbami v plánu dělat manažerku projektů
meziobecní spolupráce. Dokonce prý kvůli
tomu svolala obecní zastupitelstvo, aby s ním
svůj odchod z pozice uvolněné starostky vyřešila. Místo manažerského postu však nyní
zamíří do poslanecké lavice. „Mít na malé
vesnici s 500 obyvateli uvolněného starostu
je nad finanční možnosti obecního rozpočtu.
Chtěla jsem se proto stát neuvolněnou starostkou a vyřešit to třeba volbou místostarosty. Teď je najednou situace úplně jiná a je o to
víc jasné, že to budeme muset se zastupiteli
nějak rozseknout,“ řekla po sečtení volebních výsledků evidentně šokovaná Berdychová. Na třetí místo kandidátky Babišova ANO
šla za spřízněné hnutí Východočeši. „Jenže
s takovým úspěchem, že by se do sněmovny
dostali dokonce tři kandidáti hnutí, jsem ab-
solutně nepočítala,“ říká. Že toho nemá na
řešení zrovna málo, umocňuje skutečnost, že
je za hnutí Východočeši rovněž zastupitelkou
Královéhradeckého kraje a zastává i pozici
předsedkyně krajského Spolku pro obnovu
venkova.
Zatím nechce vůbec nic předjímat. A to ani
programové priority, které by ráda ve sněmovně prosazovala. Odmítá však výtky, že je
Babišovo hnutí nečitelné. „Chceme zvýšit politickou kulturu, v parlamentu by měli sedět
lidé, kteří tam nejdou za vidinou zisku, ale
skutečně pracovat pro občany této země.
Chci například prosazovat zjednodušení legislativy či menší daňové zatížení, jako starostka s tím mám bohaté zkušenosti,“ přemítá. Více čtenářům o politickém profilu Berdychové snad řekne, co a koho volila v dřívějších
volbách. Před třemi roky lidovce, letos v prezidentských volbách pak už i v prvním kole
Karla Schwarzenberga. Berdychová je bývalou členkou SNK-ED a považuje se za mírně
pravicového smýšlení. Východočechy, za něž
v roce 2012 úspěšně kandidovala v krajských
volbách, tehdy podpořilo právě Babišovo
ANO. V kampani jim pomohlo půjčkou, kterou nyní Východočeši splácí.
šum
Zdroj: www.jicinskydenik.cz
Schůze SPOV ČR v úterý 5. 11. 2013
od 11 do 13 hodin v Národním domě na Smíchově v rámci 40. Dne malých obcí
v Praze.
Program:
11.00 – 11.15 Kontrola usnesení
11.15 – 11.45 Kompetence členů předsednictva za jednotlivé okruhy činnosti Spolku
11.45 – 12.30Aktuální situace kolem období 2014+
12.30 – 12.45Změny v předsednictvu SPOV ČR
Doplnění předsednictva v souvislosti se změnou předsedy SPOV OK
Rezignace člena předsednictva SPOV ČR Ing. Františka Wintera
12.45 – 13.00 Různé
Předběžné projednání termínového kalendáře SPOV ČR na rok 2014
Pozvánka na jednání výboru NS MAS
Jednání se uskuteční v úterý 12. listopadu 2013 od 10 hodin v Blue Meeting
Room – Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchov.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková)
2. Zprávy o činnosti za uplynulé období –
předsedy (Winter), viceprezidenta ELARD
(Sršeň), vyjednávacího týmu (Pošmurný),
členů řídících orgánů (platforem) OP (Pošmurný – IROP, Winter – VVV, Krist – ŽP, Ondráčková – OPPIK, Dvořáková – ZAM, Florian – PRV, Chmelař – Doprava)
3. Spolupráce s církvemi (Česká biskupská konference – PhDr. Miloslava Váňová,
v 11:00)
4. Definování činnost NS MAS v rámci
ELARD – plán aktivit v roce 2014, návrh
financování v roce 2014
5. Zprávy z pracovních skupin – PS LEADER,
PS Úprava Stanov, PS Mezinárodní spolupráce, popřípadě další
6. Různé – úprava webu NS MAS ČR
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
3
Účastníci diskusního panelu „Budoucnost venkova I.“ v divadle Stará střelnice, zleva Lubomír Burkoň (ČMSZP), Jana Juřenčáková (SMS),
Stanislav Mišák (AK), Eduard Kavala (SPOV), Josef Bezdíček (SMO) a Jan Záhorka (AgK).
Národní konference Venkov 2013: Obce zabojovaly
o větší vliv v dotační politice pro rozvoj vesnic
Hranice a Teplice nad Bečvou hostily od 1. do 3. října aktéry venkova z celé země
Více než čtyři stovky účastníků Národní konference VENKOV 2013 se ve dnech 1. – 3. října sešly v Hranicích
a nedalekých lázních Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji, aby zabojovaly o větší vliv obcí v politice venkova a promluvily do rozdělování evropských dotací v příštím plánovacím období Evropské unie 2014–2020
pro český a moravský venkov.
Na pátém ročníku konference debatovali v několika blocích klíčoví aktéři rozvoje
venkova z tuzemska i zahraničí.
„V nejbližší době budeme usilovat o podepsání memoranda mezi ministerstvy pro
místní rozvoj, životního prostřední a zemědělství o využití prostředků převedených
z evropského zemědělského fondu do
kohezních fondů EU ve prospěch infrastruktury obcí,“ uvedl předseda Národní
sítě MAS ČR František Winter, který shrnul
závěry pracovní skupiny Zemědělství a venkov. Doplnil, že dalšími požadavky jsou vytvoření snazších podmínek pro obnovu živočišné výroby, zamezení záborům zemědělského půdního fondu a zastavení procesu
úbytku zemědělské půdy a snižování kvality
půdy. „Je potřeba dotačně podpořit údržbu
o opravu základních melioračních zařízení,
učinit opatření ke snížení administrativy a byrokracie a také řešit problémy převodem
z nárokového I. pilíře Společné zemědělské
politiky EU do rozvojovějšího II. pilíře,“ do- Pohled na účastníky konference v sále hranické sokolovny na zasedání „Budoucnost venkova II.“
dal Winter.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
4
Využití integrovaných nástrojů budoucí kohezní politiky EU bylo jedním z témat diskuse zástupců profesních organizací venkova
v úterý večer. Pro budoucí operační programy se na základě dohody ve Špindlerově Mlýně, potvrzené v Bukovanech u Kyjova, považuje 50 miliard korun v rámci komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD), které by řešily místní akční skupiny (MAS), 60 miliard v korun v rámci integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro
rozvojové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR,
100 miliard korun v rámci ITI všech krajů a 40 miliard v rámci integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) pro města nad 25 tisíc obyvatel a přilehlé oblasti.
Předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů
Lubomír Burkoň se vyslovil pro převedení 15 procent z I. do II. pilíře na rozvojové projekty, předsedové Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková zase významně podpořili implementační roli místních akčních
skupin pro projekty rozvoje venkova. Hejtman Zlínského kraje vyDalším klíčovým úkolem do budoucna je posílení zaměstnajádřil podporu činnosti MAS do „překlenovacího“ roku 2014 z roz- nosti a udržení služeb na venkově. „Obchodní obslužnost v mapočtu kraje.
lých obcích chápeme jako veřejně prospěšnou službu. Tato služba
je v nerovných podmínkách současného obchodního trhu bez systémové finanční podpory neudržitelná,“ uvedl předseda Spolku pro
obnovu venkova ČR Eduard Kavala v rámci bloku Služby jako cesta k zaměstnanosti. Nastínil, že řada služeb, včetně poštovních, se
může úspěšně stabilizovat na platformě venkovského obchodu.
„Žádáme o zvýšení cílené a systémové podpory subjektů,
které se zabývají tvorbou pracovních příležitostí na venkově (obcí, MAS, svazků obcí, drobných podniků a neziskového sektoru). Společně s orgány státu pak budou schopny aktivovat a zapojit i místní zdroje a zajistit tím udržitelnost takovýchto aktivit. Jako vhodné se v současné době jeví použití institutu sociálního
podnikání,“ dodal místopředseda SPOV Radan Večerka.
Účastníci konference rovněž debatovali o současném postavení
samosprávy obcí a navrhují změnu volebního systému pro komunální volby tak, aby se posílily většinové prvky. „Nikdo si nepřeje žádné náhlé a velké změny. Je dobré zachovat současný prin-
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
5
cip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty napříč stranami. Je
ale potřeba posílit většinové prvky ve volebním zákoně tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni,“ uvedl starosta Veselíčka
Tomáš Šulák, který měl na starosti diskusní blok Jak dál v samosprávě? Účastníci panelu většinově odmítli přímou volbu starostů, zejména jeho oddělení od zastupitelstva dle návrhu ministerstva vnitra
a potvrdili, že starostu obce musí volit zastupitelstvo ze svých členů.
Účastníci konference rovněž doporučili změnit obvody voleb
do Senátu tak, aby byly přirozené dle mikroregionů a správních
obvodů a odpovídaly alespoň hranicím krajů. Živě diskutované
a obecně přijaté bylo zavedení korespondenční volby, která by
mohla zvýšit volební účast voličů a participaci občanů.
Rovněž v tématu spolupráce obcí účastnici požadovali pozvolnou
změnu. „Je dobré využít a posílit dosavadní spolupráci obcí na
bázi dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin,“ shrnul
závěry Šulák s tím, že není dobré vytvářet žádné nové struktury. Dodal, že je všeobecný souhlas s tím, aby zůstala zachována samospráva všech obcí, a aby byla ve veřejné správě využita odborná kapacita pracovníků MAS, kteří mají přirozenou autoritu v regionu. „Spo-
lupráci v regionu musí řídit zástupci více obcí, nikoliv pouze starosta
či úředníci z měst takzvaných ORP (obcí s rozšířenou působností),“
reagovali účastníci na projekt meziobecní spolupráce Svazu měst
a obcí ČR.
V diskusi vyvstalo také nové téma, snížit hranici 1000 obyvatel pro vznik nových obcí. „Mnoho vesnic žije v rámci města.
A tak jako nikdo nezpochybňuje samosprávu obcí, i zde by měla
být uvolněna stavidla a místní části alespoň od 500 obyvatel by
měly mít právo na svou vlastní obec,“ uvedl Šulák.
V rozvoji cestovního ruchu a podpory místní produkce účastníci konference vyjádřili podporu synergii aktivit jako je regionální potravina a regionální značky. „Požadujeme na národní
úrovni nalézt systematický způsob podpory regionálních značek.
Je třeba využít potenciál regionálních značek a destinačních managementů při podpoře místní produkce a rozvoji gastroturistiky,“
shrnul tajemník Krajského sdružení NS MAS Karel Hošek výsledky
bloku Zažijte venkov! Dodal, že podpora destinačních managementů by se měla dít na úrovni přirozených regionů (historických,
etnických, geologických).
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
6
Vzhledem k tomu, že se konference konala v Olomouckém kraji, navrhli účastníci konference, aby hejtman Olomouckého kraje
zahájil komunikaci s partnery rozvoje venkova (tj. NS MAS ČR
a SPOV ČR), která by byla postavena na uzavřených dohodách
těchto organizací s Asociací krajů ČR. „Chceme, aby Olomoucký
kraj nepreferoval ve svých rozvojových a koncepčních dokumentech pouze střední a jižní část kraje na úkor severní části kraje,“
uvedl předseda SPOV Olomouckého kraje a starosta Tučína Jiří Řezníček. „Požadujeme také, aby Olomoucký kraj dotačně podpořil
částkou 300 tisíc korun MAS působící na území Olomouckého kraje mimo POV v letech 2014 a 2015,“ dodal.
Hlavním tématem Národní konference Venkov 2013 byla „Budoucnost venkova 2014–2020“. První den konference vyvrcholil večerním diskusním pořadem, který se zaměřil zejména na vztahy
samospráv a zemědělců v nadcházejícím programovém období Evropské unie a byl živě přenášen prostřednictvím webových stránek
www.venkov2013.cz a www.spov.org. „Diskuse se zúčastnili zástupci všech klíčových zájmových organizací, které mají vztah k venkovu – Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv,
Svazu měst a obcí, Agrární komory, Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů či Asociace krajů,“ uvedl ředitel konference
František Kopecký z MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko.
Zástupci institucí jako jsou ministerstva pro místní rozvoj, zemědělství, rady pro budoucí fondy EU či zahraniční hosté poté vystoupili ve středečním hlavním bloku konference. Zde promluvili například vrchní ředitel sekce rozvoje venkova ministerstva zemědělství
Pavel Sekáč nebo hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Obě
instituce byly zároveň hlavními donátory celé konference.
Setkání pokračovalo ve středu 2. října odpoledními exkurzemi
do obcí Hranicka a ve čtvrtek dopoledne konferenci završila další
odborná vystoupení, například o naplňování dosavadního Programu rozvoje venkova z ministerstva zemědělství nebo o nových strategiích rozvoje z ministerstva pro místní rozvoj.
Třídenní setkání, jehož hlavním pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS Olo-
mouckého kraje, umožnilo účastníkům společně hledat řešení problémů, které současný venkov nejvíce trápí. Hlavním donátorem
akce byla Celostátní síť pro venkov zřízená ministerstvem zemědělství, dalšími pak Olomoucký kraj a řada sponzorů.
TSu
Kontakty pro další vyjádření:
Ing. František Kopecký, ředitel konference,
tel. 773 583 020; [email protected]
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR,
tel. 602 514 347, [email protected]
Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR,
tel. tel. 602 533 707; [email protected]
Tomáš Šulák, mluvčí, zástupce SPOV OK,
tel. 775 949 142, [email protected]
Informace o konferenci, včetně např. ilustračních
fotografií najdete na: www.venkov2013.cz
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Z
Téma
7
Závěry diskusních bloků
A)Zemědělství a venkov
1)Podporujeme podepsání memoranda mezi MMR, MŽP a MZe
o využití prostředků převedených do kohezních fondů z EAFRD
ve prospěch infrastruktury obcí
2)Chceme vytvoření snazších podmínek pro obnovu živočišné
výroby
3)Je třeba vytvořit opatření zamezující záborům zemědělského
půdního fondu – zastavit proces úbytku zemědělské půdy
a snižování kvality půdy
4)Dotačně podpořit údržbu o opravu základních melioračních
zařízení
5) Učinit opatření ke snížení administrativy a byrokracie
6) Řešit klíčové problémy převodem z I. pilíře do II. pilíře
3)Využívat potenciál synergie regionálních značek a destinačních managementů při podpoře místní produkce a rozvoji
gastroturistiky
4)Podpora destinačních managementů na úrovni přirozených
regionů (historických, etnických, geologických)
5)Podpořit veřejnou i soukromou infrastrukturu cestovního ruchu pro hendikepované/seniory
B)Jak dál v samosprávě?
Téma: Komunální politika
1)Žádné náhlé a velké změny. Zachovat současný princip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty napříč stranami.
Volební systém by měl být pro lidi co nejvíce srozumitelný.
2)Posílení většinových prvků ve volebním zákoně tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíce hlasů, byli zvoleni. Většinové principy posílit zejména pro menší obce. (Systém by měl být stej- D) Služby na venkově
ný pro všechny obce.)
1) Žádáme, aby obchodní obslužnost malých obcí byla chá3)Volit starostu musí zastupitelstvo ze svých členů. (Odmítnupána jako veřejně prospěšná služba. Ta je v současných tržtí přímé volby, špatné by bylo, kdyby byl starosta mimo zaních podmínkách na malých obcích bez systémové finančstupitelstvo – návrh MV ČR.)
ní podpory neudržitelná a občané venkova jsou tak diskri4)Poměrný systém uplatnit také ve velkých městech (Praha,
minováni.
Olomouc).
2)Řada dalších služeb (poštovní, finanční, informační apod.) se
5)Změnit obvody voleb do Senátu tak, aby byly přirozené a odmůže ve venkovském prostoru realizovat a stabilizovat právě
povídaly alespoň hranicím krajů.
na platformě venkovského obchodu. Žádáme, aby byla v tom6)Zavést tzv. korespondenční volbu (hlasování na dálku) pro
to směru upravena legislativa a odbourány stávající formální,
komunální volby a všechny další druhy voleb.
administrativní a mezirezortní bariéry.
Téma: Spolupráce obcí
1)Žádné zásadní velké změny. Využít a posílit dosavadní spolupráci na bázi dobrovolných svazků obcí. Nevytvářet žádné nové struktury. Musí zůstat zachována samospráva všech obcí.
2)Ve veřejné správě využít zkušenosti odborných kapacit pracovníků MAS, kteří mají přirozenou autoritu v regionu.
3)Spolupráci v regionu musí řídit zástupci obcí, nikoliv starosta
či úředníci z měst ORP.
4)Snížit hranici 1000 obyvatel pro vznik nových obcí. Slučování obcí pouze dobrovolné.
C)Zažijte venkov
1)Aktivity soutěže regionální potravina a regionálních značek
jsou v synergii a přispívají k odbytu místní produkce
2)Požadujeme na národní úrovni nalézt systematický způsob
podpory regionálních značek
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
8
3)Žádáme o zvýšení cílené a systémové podpory těch subjektů
(obcí, MAS, svazků obcí, drobných podniků a neziskového
sektoru), které se zabývají tvorbou pracovních příležitostí na
venkově. Tyto subjekty jsou nezastupitelné při udržování
pracovní pohotovosti obyvatel venkova. Společně s orgány
státu (např. úřady práce) budou pak schopny aktivovat a zapojit i místní zdroje a zajistit tím udržitelnost takovýchto aktivit. Jako vhodné se například v současné době jeví použití
institutu sociálního podnikání.
E)Zavádění CLLD
(Komunitně vedeného místního rozvoje) v Evropě
Cíle:
1) Výzva pro CLLD není řešit rozdíly v rozvoji, ale podporovat
rozmanitost
2) CLLD je nutné brát jako pilotní proces a je velkou příležitostí se z něho poučit do budoucna
3) CLLD odstraní vymezení hranic mezi programy a umožní
opravdu integrované programy, projekty
4) Významnou roli v rozvoji CLLD by měly hrát národní sítě MAS
5) Je třeba zvýšit povědomí o přidaných hodnotách CLLD
Doporučení:
1) Nyní je třeba jednat, učit se, pochopit nejlepší praxi a být aktivní vůči Bruselu
2) CLLD se může zdát komplikovaný, ale není tomu tak a může výrazně obohatit místní rozvojové strategie
3) Je nutné využít návod (guidance), který k CLLD připravila EK, je
nutné ho pochopit a předávat dále tyto znalosti
4) CLLD vytváří obrovskou změnu přístupu, je to posun od témat
ke komplexnímu územnímu zaměření
5) CLLD není technické téma, ale politické téma, které převádí pravomoci na místní komunity
6) Je nutné připravit opravdu integrované, multifondové místní
rozvojové strategie, které budou postaveny na principu jedno území/jedna strategie
F) Diskusní panel o rozvoji venkova v Olomouckém kraji
Účastníci se dohodli, aby:
1) hejtman Olomouckého kraje zahájil komunikaci s partnery rozvoje venkova (tj. NS MAS ČR a SPOV OK), která byla postavena na
uzavřených dohodách těchto organizací s Asociací krajů ČR
2) nepreferoval ve svých rozvojových a koncepčních dokumentech
pouze střední a jižní část kraje na úkor severní části kraje
3) dotačně podpořil částkou 300 tis. Kč MAS působící na území
Olomouckého kraje mimo POV v letech 2014 a 2015
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
9
Závěry Národní konference VENKOV 2013
Vážení členové Vlády ČR,
rádi bychom Vás tímto dopisem informovali o výsledcích Národní konference
VENKOV 2013, která se uskutečnila ve dnech 1. - 3. října 2013 v Hranicích v
Olomouckém kraji. Více jak 400 účastníků konference a významných aktérů
rozvoje venkova z tuzemska i zahraničí se v jednotlivých tematických blocích
shodlo na níže uvedených výzvách a požadavcích.
Účastníci bloku „Zemědělství a venkov“ požadují:
1) podepsání memoranda mezi MMR, MŽP a MZe o využití prostředků
převedených do kohezních fondů z EAFRD ve prospěch infrastruktury obcí
2) snazší podmínky pro obnovu živočišné výroby
3) vytvoření opatření zamezující zábory zemědělského půdního fondu
4) dotačně podpořit údržbu o opravy základních melioračních zařízení a zvýšit
množství komplexních pozemkových úprav
5) řešit klíčové problémy zemědělského sektoru převodem z I. pilíře do II.
pilíře SZP EU
Účastníci bloku „Jak dál v samosprávě“ požadují:
1) zachování volebního systému pro komunální volby a pouze posílit jeho
většinové prvky ve prospěch kandidátů s nejvíce hlasy
2) nerealizování přímé volby starostek/tů
3) zvedení tzv. korespondenční volby (hlasování na dálku)
4) nevytvářet nové struktury meziobecní spolupráce, která by i nadále měla
být postavena na dobrovolných svazcích obcí dle zákon 128/2000 Sb.
5) snížit hranici 1000 obyvatel pro vznik nových obcí
Účastníci bloku „Zažijte venkov“ požadují:
1) na národní a regionální úrovni nalézt systematický způsob podpory
regionálních značek, jako efektivní nástroj podpory odbytu místní produkce
2) podporu destinačních managementů na úrovni přirozených regionů
(historických, etnických, geologických)
3) podporovat veřejnou i soukromou infrastrukturu cestovního ruchu pro
hendikepované/seniory
Organizační výbor Národní konference VENKOV 2013, dne 11. 10. 2013 v Hranicích
Tř. 1. máje 2063, Hranice, 753 01, [email protected]
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
10
Účastníci bloku „Služby jako cesta k zaměstnanosti“ požadují:
1) obchodní obslužnost v malých obcích považovat za veřejně prospěšnou
službu vyžadující finanční veřejnou podporu
2) legislativně umožnit snazší poskytování služeb (poštovních, finančních aj.)
v rámci obchodní obslužnosti ve venkovském prostoru
3) zvýšení cílené a systémové podpory subjektů (obcí, MAS, podnikatelů a
neziskových organizací) zabývají tvorbou pracovních příležitostí na venkově
Účastníci bloku „Zavádění CLLD do praxe“ požadují:
1) rozsáhlejší využití komunitně vedeného místní rozvoje v rámci tematických
operačních programů pro následující plánovací období
2) otevřít metodě komunitně vedeného místní rozvoje, co nejširší okruh
opatření související s rozvojem venkov
Na závěr bychom chtěli poděkovat jménem Spolku pro obnovu venkova České
republiky a Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ministerstvu
zemědělství ČR za finanční podporu.
Mgr. Eduard Kavala
Ing. František Winter
předseda SPOV ČR
předseda NS MAS ČR
Organizační výbor Národní konference VENKOV 2013, dne 11. 10. 2013 v Hranicích
Tř. 1. máje 2063, Hranice, 753 01, [email protected]
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
11
Slovník pojmů:
Národní konference VENKOV
2009: Holešov (Zlínský kraj); 2010: Lázně Bělohrad (Královéhradecký kraj); 2011: Sedlčany, Prčice (Středočeský kraj); 2012: Nové Hrady (Jihočeský kraj); 2013: Hranice, Teplice n. B. (Olomoucký kraj)
MAS – Místní akční skupina (sdružení obcí, spolků a podnikatelů z určitého regionu, které naplňuje rozvojovou strategii svého území a koordinuje partnerství svých členů), v ČR nyní působí
175 MAS, 112 MAS získalo v období 2007–2013
podporu z Programu rozvoje venkova
LEADER – dotační program „Propojování akcí
hospodářského rozvoje venkova“, který řídí
místní akční skupiny, které podporují a vybírají
projekty místních žadatelů
ELARD – European LEADER Asociation for Rural Development
CSV – Celostátní síť pro venkov (oficiální platforma Programu rozvoje venkova); hlavní zdroj
Národní konference VENKOV
PRV – Program rozvoje venkova (evropský dotační program podpory zemědělství a venkova
2007–2013)
MZe – Ministerstvo zemědělství (řídí PRV)
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, platební agentura ministerstva zemědělství
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MV – Ministerstvo vnitra
SPOV – Spolek pro obnovu venkova ČR, má
krajské organizace; hlavní pořadatel konference VENKOV www.spov.org
NS MAS – Národní síť MAS ČR, profesní organizace, která zastřešuje místní akční skupiny z celé
země; má krajská sdružení (KS); www.nsmascr.cz
SMS – Sdružení místních samospráv, profesní
organizace
SMO – Svaz měst a obcí, profesní organizace
zastupující města a vesnice
AK – Asociace krajů, profesní organizace sdružující hejtmany krajů
AgK – Agrární komora, zastřešující profesní organizace zemědělských svazů
ČMSZP – Českomoravský svaz zemědělských
podnikatelů
ZS – Zemědělský svaz, organizace sdružující větší zemědělské podniky
ASZ – Asociace soukromého zemědělství, organizace sdružující farmáře
UPOL – Univerzita Palackého Olomouc
ARZ – Asociace regionálních značek
SOCR – Svaz obchodu a cestovního ruchu
SVT – Svaz venkovské turistiky
SSR – Společný strategický rámec (hlavní nástroj, platforma dotační politiky 2014–2020, řídí Rada SSR)
SRR – Strategie regionálního rozvoje (hlavní strategický plán MMR pro období 2014–2020)
IROP – Integrovaný regionální operační program (plánovaný dotační nástroj pro období
2014–2020 – nahradí tzv. ROPy)
CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj (integrovaný nástroj rozvoje venkova pro období
2014–2020 „zdola nahoru“)
ITI – Integrované teritoriální investice (nástroj
pro rozvoj velkých aglomerací a krajů pro období 2014–2020)
IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území (nástroj
pro rozvoj menších měst a přilehlého venkova
pro období 2014–2020)
Většina fotografií: Kateřina Zeťová, další foto: Tomáš Šulák, Kateřina Kapková, Josef Londa
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
12
Rubrika 3C 2x8 obrá
ázků na strán
nku VENKOV
V 2013: Výběr z prezentaccí, co také zaaznělo na kon
nferenci venkkova Výběr z prezentací, co také zaznělo na konferenci venkova
Jaroslava
a Beneš Špalko
ová: Společná zemědělská ppolitika v rocee 2014, vize do
o budoucna Josef Tab
bery, MZe: Akktuální stav im
mplementace PPRV Jaroslava
a Beneš Špalko
ová: Společná zemědělská ppolitika v rocee 2014, vize do
o budoucna bery, MZe: Akktuální stav im
mplementace PPRV Josef Tab
Jan Binekk, GAREP: PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZZENÍ ROZVOJEE OBCÍ A SVAZZKŮ OBCÍ Tomáš Šu
ulák: Alternatiivy volebního systému Jan Sedlá
áček, SMS: Spo
olupráce obcí – náměty, posstřehy, přání
Jan Sedlá
áček, SMS: Spo
olupráce obcí – náměty, posstřehy, přání
REFORMA 001
1: VOLEBNÍ SYS
YSTÉM V KOMUNÁLNÍCH VO
OLBÁCH Pavel Šarradín, UPOL: R
Tomáš Šu
ulák: Alternati
ivy volebního systému radín, UPOL: R
REFORMA 001
1: VOLEBNÍ SYS
YSTÉM V KOMUNÁLNÍCH VO
OLBÁCH Pavel Šar
Diversity Petri Rinee, ELARD: The Future of Rurral Areas 20144‐20 Depends on LEADER‐D
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS
MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
T
Téma
13
Miloslav Hlavsa, COOP
P: Obchod a služby na venkoově Miloslav Hlavsa, COOP
P: Obchod a služby na venkoově Nosková, Svaz venkovské turistiky: Prezenntace projektu
u Prázdniny na
a venkově Zdenka N
Petra Pod
dařilová Havlííčková, SZIF: R
Regionální pottravina 2013
Zdenka N
Nosková, Svaz venkovské turistiky: Prezenntace projektu
u Prázdniny na
a venkově Petra Pod
dařilová Havlííčková, SZIF: R
Regionální pottravina 2013
Kateřina Čadilová, ARZZ: Regionální zznačky a jejichh potenciál Kateřina Čadilová, ARZZ: Regionální zznačky a jejichh potenciál Daniel Ko
onczyna, Rada
a pro fondy SR
RR: Integrovanný rozvoj v úzeemí v ČR s vyu
užitím evropskkých fondů 201
14‐2020 NŮ Ivo Ryšla
avý, MMR: STTRATEGIE REG
GIONÁLNÍHO R
ROZVOJE A JEEJÍ UŽITÍ NA PO
ODPORU ROZVVOJE REGION
Ivo Ryšla
avý, MMR: STTRATEGIE REG
GIONÁLNÍHO R
ROZVOJE A JE
EJÍ UŽITÍ NA PO
ODPORU ROZVVOJE REGION
NŮ alizace, vize Jan Benešš: Moravskosllezský pakt zaměstnanosti ‐‐ příprava, rea
alizace, vize Jan Benešš: Moravskosllezský pakt zaměstnanosti ‐‐ příprava, rea
Více info
ormací ke sta
ažení na: http
p://www.vennkov2013.cz//ke‐stazeni
Více info
ormací ke sta
ažení na: http
p://www.vennkov2013.cz//ke‐stazeni
Více informací ke stažení na: http://www.venkov2013.cz/ke-stazeni
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
R
Rozhovor
R
14
Meziobecní spolupráce by malým
vesnicím pomohla od byrokracie
Rozhovor s Eduardem Kavalou, předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR
Je po Národní konferenci Venkov
2013, která se tentokrát konala v Hranicích, v oblasti, kde už 23 let působí
i starosta Bělotína a předseda Spolku
pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala. V pozici jednoho z hlavních aktérů venkova v naší zemi nemá vůbec
snadnou roli. Neustálý boj vnímání
venkova jako rovnocenného partnera
vede už dlouhá léta. „Venkov stále
není uznán, to je můj dojem a jediné
téma, které se prolíná všemi pěti ročníky konferencí,“ říká v rozhovoru.
Jak hodnotíte konferenci Venkov 2013,
jejímž pořadatelem byl Spolek pro obnovu venkova a jež se uskutečnila tentokrát ve vašem regionu?
Myslím, že každé takové setkání aktérů,
kterým o něco jde, je prospěšné. Cílem
konference nebylo něco vyřešit, ale dohodnout se na stejných tématech. A to se i stalo. Bez společného setkání, jakým byla právě konference, by to nešlo. Protože kromě
toho, že se lidé potkají a mají možnost spolu mluvit, tříbí si názory, profilují se. Z mého
pohledu se konference ukázala pro tuto zemi jako prospěšná a výsledky odpovídají
konkrétním a momentálním zadáním. Nikdo ani nepředpokládal, že někdo přijde
s převratným tématem. Což se ani nestalo.
Lze vyzvednout jedno nejdůležitější téma, které se prolínalo celou konferencí?
Jediné hlavní téma, které se prolíná všemi pěti ročníky konferencí, je to, že stále cítíme, jak venkov není uznán. Ať už se jedná o služby, které nám chtějí vzít nebo že
nám někdo ukrádá ze zákona o samosprávě obcí a dělá venkov méně samosprávným,
že je potřeba hlásit se o peníze z následujícího plánovacího období EU či se bavíme
o tom, jak načíst síly a zda dostatečně děláme na agroturistice. Nebo v jaké fázi je zemědělství. Z našeho pohledu jsou to dílčí témata téhož. Vnímám to tak, že účastníci se
scházejí ne proto, že se potřebují pobavit,
ale vedle toho, že poznají vždy jiné prostředí v naší zemi, sdílejí podvědomě obavu, že
venkovu není přáno.
Eduard Kavala
táhnou za jeden provaz. A já nevím, proč.
Není mi jasné, proč se někteří chtějí profilovat více. Jejich pracovitost je mně sympatická, na druhou stranu jsem se ale na konferenci setkal s názorem člověka, kterého jsem
viděl poprvé v životě a který mně řekl – venkov, to jsme my. A když jsem se ho ptal –
kdo jsou oni? Nebyl schopen odpovědět.
Tvrdil, že on ví, jak se vše teď bude vyvíjet,
má k tomu podklady, které ale nikomu neukáže. To mně přišlo tak trapné, že jsem
z toho dostal nepříjemné vnitřní pnutí a musím se s tím ještě vyrovnat. Za 23 let starostování jsem zažil nabubřelost nejrůznějšího
typu, ale od lidí z „jednoho oboru“ mně to
přijde buď jako tah o vlastní zviditelnění nebo jako politická ambice. Anebo vážně nevím. Myslím, že pokud si mezi sebou aktéři
venkova budou zatajovat informace a nebudou se snažit o to, aby jeden druhého podAktuálním tématem je nyní současný poroval, je to cesta do pekel.
stav Programu rozvoje venkova a zapojení venkova do operačních programů…
Můžete být konkrétní?
Jsem k tomu v poslední době velice skepJeden segment venkova se najednou dotický, neboť si myslím, že aktéři venkova ne- mnívá, že je důležitější, protože z toho fi-
nančně žije. Ale tak to není. Cílem Spolku
bylo vždy hájit venkov jako celek bez ohledu na osobní profit. A když to řekne člověk,
který je na tom existenčně závislý, tak se mě
zdá, že se stará o vlastní korýtko a ostatní
ho nezajímá. Tohle je špatně. Upozorňoval
jsem na to už dříve, žel agresivita některých
lidí vypovídá o jejich pocitu, že oni jsou tady nejdůležitější. Na venkově ale není nikdo
nejdůležitější. Myslím, že pozorný čtenář si
lehce z mého názoru vydedukuje, o koho se
jedná. Není důvod personifikovat, protože
pak bych mohl zase někoho z pracovitých
urazit. Podařilo se nám alespoň něco vybudovat a získat pro toto plánovací období.
Teprve až nám začalo téct do bot, spojili
jsme síly a protistrana se uvolila nám něco
pustit. Představa, že já něčemu rozumím
a ostatní jsou hlupáci, není cesta správným
směrem.
Asi nejaktuálnějším tématem, který
nyní hýbe českou společností, jsou nedávné mimořádné volby. Jak hodnotíte jejich výsledek? Myslíte, že je šance,
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
R
Rozhovor
15
aby se něco změnilo k lepšímu pro
venkov?
Už den před volbami jsem nechal
vypracovat dopis, kterým oslovíme
všechny vítězné strany, aby jasně řekly anebo také neodpověděly – což se
nám stalo po předchozích volbách –
jak to myslí s venkovem a zda pro ně
bude venkov partnerem. Myslím, že
výstřely některých politických stran,
které se dostanou do parlamentu,
jsou ve vztahu k venkovu více než zarážející.
Koho máte konkrétně na mysli?
Sociální demokracii a konkrétně článek starosty Prahy 6, který píše, že je
třeba vrátit rozpočtové určení daní tam,
kde bylo, protože Praha byla okradena. To je kostlivec vytažený ze skříně.
Když tento postoj podpoří i současný
prezident, je jasné, že se musíme zeptat, jak to vlastně myslí? Rozpočtové
určení daní nikomu nic nevzalo a bylo natolik slušné, že nechtělo po těch,
kteří léta dostávali neoprávněně peníze na úkor venkova, aby jejich část
vrátili. Tak ať nás nikdo neosočuje z toCo míníte o projektu Svazu měst a obho, že jsme jako venkov ukradli velkým městům peníze. Země, která je rozdělená na bo- cí, kterému se říká „Obce sobě“ a jak
haté a chudé není přívětivým místem k žití vnímáte meziobecní spolupráci?
Zajímal jsem se o tento projekt a přihláa je centrem napětí.
sil jsem naši obec jako koordinátora. Jsem
Vaším tématem na konferenci byly rád, že město Hranice nechce být jako
právě služby na venkově, o nichž už jste trojková obec nositelem projektu – a když
se zmínil, rovněž jste známý tím, že se to bude dělat mikroregion, je personální
zabýváte zaměstnaností a třeba i pozi- stránka jedna věc, ale já potřebuji hlavně
tivním vnímáním obchodní sítě COOP, dobrý obsah. Budu usilovat minimálně o to,
která by mohla kromě udržení stabilní- abych tam měl významný hlas. A to proto,
ho zásobování obchodů na venkově
zajistit případně i poštovní služby.
Měl jsem možnost pobývat pár dnů
na Slovensku, kam jsem od dětství jezdil. Po 90. roce se Slováci nevrhli na
služby na venkově jako my. Nikdo, žel,
v té době netušil, jak agresivně budou
supermarkety bojovat o svého zákazníka. U Slováků jsem to nelibě nesl, ale
stalo se paradoxně to, že si služby na
venkově díky síti obchodů Jednoty dodnes zachovali. Ty drobné obchůdky, které u nás začaly vznikat, postupně krachovaly, protože se neměly „o co opřít“.
Slovákům zůstala Jednota – dnešní
COOP – který je v zajímavém vztahu
k Čechám. COOP reaguje a tam, kde
už si pozice uhájil, se snaží posilovat,
aby obstál v konkurenceschopném prostředí vedle supermarketů. Měli bychom být opravdu legitimními partnery pro Českou poštu a chtít vyjednat pro
občany služby, které potřebují v souvislosti s trendy. Lpět na kamenné poště
za každou cenu ale není řešení do budoucna. Tady je spojování sil na místě.
Abychom nakonec nedopadli hůř, než
si to sami přejeme.
že si nemyslím, že meziobecní spolupráce je hloupost. Meziobecní spolupráce by byla hloupost, kdyby se něco spojilo a nešly za tím peníze. Někteří aktéři by se pod toto mohli
podepsat. Umím si například představit, že meziobecní spolupráce s daňovou bonifikací má smysl. Spoustu věcí totiž děláme velmi neekonomicky.
A mohli bychom je dělat lépe. Touto
formou by se dala odstranit byrokratická překážka a můžeme dělat věci
velmi efektivně, kvalitně a průhledně.
Mám na mysli především personální,
finanční, mzdovou agendu, bezpečnost práce, školství, atd. Vůbec nejde
o to, že bychom si tím odebrali svobodné rozhodování. Obce musejí cítit,
že z toho budou něco mít. Svaz měst
a obcí však zatím říká A, ale ne B.
Když si povídám se starosty
a ptám se na to, co je nejvíc na jejich
práci trápí, odpovídají bez předchozí domluvy jako jeden muž:
Šílená administrativa, byrokracie
– to je to, co nás brzdí v práci, která by se dala dělat daleko lépe.
Řada věcí, která je svazována do balíčku
přiblížení občanům, je nadbytečná a zatěžující. Jsem přesvědčen o tom, že v každé
obci nemusí být 24 hodin přístup k výpisům
z trestního rejstříku, že musí mít každý občan profesionální přístup ke katastrálnímu
úřadu atd. Samozřejmě u těch menších obcí nemůžete držet profesionála. Pak se říká,
že ti malí to nejsou schopni zajistit apod. Za
vše hovoří „fantastický“ výrok jednoho
pražského činovníka ve Veřejné správě, že
v Praze to zvládli. Jistě. Já to se svými
šesti úředníky v Bělotíně také zvládnu.
Co ale obce, které žádné úředníky nemají? Právě zde existuje možnost meziobecní spolupráce. Mám v sousedství
obec, kde funguje stavební úřad pro více obcí. Úředník se pohybuje na jejich
území. A proč by to tak nemohlo být?
Občan jezdí dnes za každou slevou, tak
proč by nemohl dojet na tyto úřady
v určité dny a určité hodiny? Vždyť
všichni v obcích každý den nezakládají
firmy. Za velké byrokratické zatížení
považuji rovněž nepřístupnost finančních agend, kde je nutné zakupovat
drahé softwary, což jsou zbytečně vyhozené peníze a zbytečná zátěž. Lze to
přece dělat společně a do rozpočtu by
se ještě vrátily peníze. Obecně vnímáme, že se po nás chce více jakási formální válka než reálné výstupy. Všude
tečou peníze a dopředu se nic neposouvá. Tady by opět pomohla meziobecní spolupráce v rámci například mikroregionů. Šance přinést výrazné úspory tady je.
Rozhovor vedla Marie Šuláková
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti SPOV ČR
16
Vítězné „Vesnice roku“ oslavovaly společně
na severu Moravy v Jeseníku nad Odrou
Vítězná třináctka obcí, které vyhrály krajská kola letošní soutěže Vesnice roku, se sjela do Jeseníku nad Odrou, aby společně oslavila celostátní finále. Stalo se to v pátek 11. října. Pořadatelé rozdali zástupcům oceněných obcí diplomy, šeky,
šerpy a další upomínky, jež jim budou připomínat jejich úspěch.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti SPOV ČR
17
Severomoravský Valšov je nadějí
venkova. Získá stotisícovou
odměnu za živé společenské dění
Již popáté Sdružení místních samospráv udělilo v pátek 11. října ocenění, které má vyzdvihnout venkovskou pospolitost a občanskou společnost v obcích. Cena naděje pro živý venkov je ztělesněním úcty k nadšení a dobrovolné práci obyvatel venkova, kterou vkládají do společenského života svých obcí. Nejinak je tomu
i v Moravskoslezském kraji. Zdejší obec Valšov totiž nezávislým
hodnocením obstála v celostátní konkurenci a získala první místo
v této soutěži.
Není bez zajímavosti, že poprvé v novodobé historii soutěže pochází ze stejného kraje jak vítěz soutěže Vesnice roku, tak držitel
1. místa Ceny naděje pro živý venkov. Předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Jana Juřenčáková k tomu dodala: „Když jsem
v Jeseníku nad Odrou na vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice
roku předávala paní starostce z Valšova diplom krajského vítěze
Ceny naděje pro živý venkov, tak jsem k blahopřání přidala i naději, že její obec může uspět ještě v kole v celostátním. Moje předvídavost byla na místě a podařilo se.“
Valšov je opravdu malá obec. Přestože má jen 265 obyvatel,
fungují zde tři činné spolky, Sbor dobrovolných hasičů, Divadelní
spolek a Klub dětí. Jak vysvětlila starostka Iveta Kučerová, obec každý měsíc ožije nějakou akcí, například turnaje ve stolových hrách
a v nohejbalu, divadelní představení pro děti, setkání se seniory,
pálení čarodějnic, stavění máje, kácení máje, vítání nově narozených občánků, dětský den, stezka odvahy, nocování na obecním
úřadě, mikulášská nadílka a mnoho dalších. Hasiči se pravidelně
účastní soutěží, ženy z divadelního spolku zase nacvičují nejrůznější scénky a představení při společenských akcích. Dětský klub se
schází každé úterý. „S dětmi, dorostenci a mnohdy i s jejich rodiči
se věnujeme kreativní výrobě, která pak zdobí obecní prostory, hrajeme hry, uklízíme veřejné prostranství, připravujeme program pro
seniory, hrajeme pohádky, cvičíme, zpíváme, zkrátka se učíme mít
rádi sami sebe a naši obec,“ uvedla Iveta Kučerová.
V soutěži je Valšov nováčkem, přihlásili se letos poprvé. „Nedělali jsme si ambice, že bychom mohli vyhrát vůbec nějakou cenu.
Chtěli jsme jen poukázat na to, že i v malé obci někde v pohraničí,
žijí lidé, kterým záleží na své vesnici, že jsou skromní, pracovití a že
nepočítají hodiny a hodiny, které strávili na brigádě či při organizaci sportovních a kulturních akcí. Byla jsem velmi šťastná a dojatá,
právě za tyto lidi, že obec Valšov Cenu naděje pro živý venkov roku 2013 získala,“ dodala starostka.
Finanční částku 100 000 korun, kterou Valšov získal, využije k investicím do spolků a prostor, které využívají. Konkrétní účel však obec
stanoví až po veřejném projednání se zastupiteli a občany obce.
Zdroj: SMS
Výsledky letošního ročníku znali všichni ocenění již ze zářijového folklorního festivalu Písní a tancem v Luhačovicích. V Jeseníku
vedle sebe na pódiu naposledy stanuli představitelé z Chelčic, Šakvic, Hájku, obce Jámy, Holovousy, z Nové Vsi nad Nisou, Jeseníku
nad Odrou, Hradčan, Dolního Újezdu, Němčovic, Čisté, Srbské Kamenice i Vysokého Pole.
Novou kategorií soutěže bylo utkání o nejlepší Video vesnice
roku. Prvenství si v ní vybojovala královehradecká obec Mokrovousy, druhé místo připadlo Nové Vsi nad Nisou z Libereckého
kraje a třetí skončily Kasejovice z kraje Plzeňského. Cenu naděje
pro živý venkov, jejímž garantem je Sdružení místních samospráv
ČR, získala letos obec Valšov z Moravskoslezského kraje.
Koláčovou cenu hodnotitelské komise si domů na Zlínsko odvezl starosta Vysokého Pole a Putovní pohár Folklorního sdružení ČR
převzala obec Šakvice z Jihomoravského kraje za podporu dětského folklorního souboru Hanýsek, jenž se představil rovněž v pestrém programu v Jeseníku nad Odrou.
Text a foto: Kateřina Kapková
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti SPOV ČR
18
Česko má nejlepší nově založený park
v Evropě – „Keltský“ v Dolních Břežanech
Jsme v záplavě špatných zpráv. Převládá pesimismus a skepse. Politická situace stojí za starou bačkoru, ekonomická není o nic lepší. Je
to však jen jedna strana téže mince. Není rub bez líce, černá bez bílé.
Ta druhá strana však není médií prezentována, přestože ji tolik potřebujeme. Tak si jednu z těch pro média nezajímavých zpráv přečtěte.
V Evropě se již téměř třicet let koná soutěž obcí a měst s názvem
Entente Florale Europe, ve volném překladu Kvetoucí sídla Evropy.
Soutěž vyhlašuje nevládní nezisková organizace Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage se sídlem v Bruselu. Letos se
soutěže účastnilo na 5000 obcí a měst. Nejdříve procházejí lokálními
soutěžemi (u nás krajská kola), pak se vybírá národní vítěz (někde
zvlášť pro menší obce a města) a teprve potom je mezinárodní soutěž.
Naše obec se takto dostala až mezi 18 finalistů z 11 evropských zemí.
V červenci přijela mezinárodní porota a celý den procházela
obec, hodnotila veřejná prostranství, zeleň, provázání s krajinou.
Zajímali se o to, jak se lidi starají o veřejný prostor, jak fungují spolky. Naše dámy z klubu seniorů napekly typické místní koláčky, včelaři připravili svůj vlastní med. Lidé se o soutěž zajímali, mnoho z
nich pečlivě upravilo svoji květinovou výzdobu v oknech či předzahrádkách. Pozor! Nejsme malebná jihočeská či jihomoravská vesnička s ženami a muži v krojích. Spíše jsme přípražská suburbanizační džungle, ve které se snažíme najít tu správnou cestu k příjemnému místu k životu. A o to to bylo těžší.
Když jsem si na webu prohlédl konkurenty, tak mi spadla čelist.
Malebné irské městečko, italská horská vesnička s výhledem na
Matterhorn, tyrolské lyžařské středisko, či turistické letovisko u Balatonu. Prostě místa, kde každý místní podnikatel investuje do svého okolí, protože to je součást jeho podnikání. A k tomu tučné
obecní pokladny, které dostávají stovky tisíc či dokonce miliony
EUR z pobytových daní. Ale pak jsem si říkal, že porotě musíme
ukázat tu změnu, změnu k lepšímu, úplně jiné startovací podmínky, úplně jiné problémy k řešení. Prostě zabojovat sami se sebou.
Právě jsem se vrátil ze slavnostního vyhlášení soutěže v Belgii.
Česko, tedy naše obec, získalo stříbrnou medaili a k tomu zvláštní
cenu za nejlepší nově založený a parkově upravený veřejný prostor.
V našem případě se jedná o Keltský park,
který jsme zřídili na šesti hektarech v centru obce, kde byly pouze staré navážky,
skládka a pýr. Vyžadovalo to dát dohromady lidi, kteří věci rozumí spolu s těmi,
kteří mají lidské nadšení pro věc.
Já vím, nezvýší to HDP, nesníží nezaměstnanost, nezvýší minimální mzdu a ani
nesníží DPH. Ale může to člověka potěšit.
A to také přeci stojí za to. Umíme dělat
dobré věci, na špičkové úrovni, v různých
oborech. Akorát se o tom nepíše. Možná
proto, že větší „karmu“ má ostrá kritika.
Věslav Michalík,
deset let jaderný fyzik, deset let ve vedení mezinárodní
firmy, deset let starosta Dolních Břežan.
http://veslavmichalik.blog.idnes.cz/c/363519/Cesko-ma-nejlepsi-nove-zalozeny-park-v-Evrope.html
Soutěžní úspěchy středočeských obcí
v roce 2013
Dvě středočeské obce se v roce 2013 prosadily v národní i evropské konkurenci. Obec Kněžice zabodovala v soutěži E.ON Energy Globe Award 2013 a získala první místo v kategorii Obec za svůj
projekt Energeticky soběstačná obec. Ocenění převzal starosta obce pan Milan Kazda 7. října ve Vinohradském divadle.
Obec Dolní Břežany zase dosáhla na stříbrnou medaili v rámci
mezinárodní soutěže Kvetoucí sídla Evropy – Entente Florale Europe 2013. Dolní Břežany uspěly v konkurenci 18 měst a obcí a vedle stříbrného ocenění získaly ještě speciální cenu za Keltský park
v centru obce. Starosta obce pan Věslav Michalik si ceny převzal
v pátek 27. října v belgickém přístavním městečku Niuewpoort.
Zdroj: www.spov.org
Více informací:
http://www.energyglobe.com/cs_cz/eon-energy-globe-award-cr/
http://www.entente-florale.eu/results_2013
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti NS MAS
19
Jubilejní 50. jednání výboru Národní sítě MAS
v Olomouci řešilo stav vyjednávání i standardy
Jubilejní 50. jednání celostátního výboru Národní sítě MAS v Olomouci dne 15. října řešilo zejména vyjednávání účasti MAS v programech budoucího plánovacího období Evropské unie 2014–2020, zastoupení sítě
v evropské asociaci ELARD a připomínkovalo proces certifikace MAS.
skupiny LEADER svolat jednání k připomínkování certifikace, pravidel PRV osy IV., návrhu pravidel do dalšího období, definici zásadních trendů na vyjednávání ke standardům, definování současVýbor doporučil podporu vyjednávání prostřednictvím daru nebo
né pozice NS MAS pro certifikaci apod.
dobrovolného příspěvku, jehož schválení nevyžaduje svolání mimořádné valné hromady. Současně budou výstupy vyjednávání poskytoPokračování financování MAS
vány pouze MAS, které se podílejí na financování vyjednávacího týmu.
Výbor rovněž souhlasil s pokračováním vyjednávání a s uzavřeV souvislosti s možností otevření 20. kola PRV v prvním kvarním smlouvy na poskytování poradenských služeb s koordinátorem
tále roku 2014 je aktuální otázka dalšího financování MAS z PRV.
vyjednávacího týmu na etapu od 1. 9. 2013 do 31. 3. 2014.
Hledají se i možnosti financování prostřednictvím OP TechnicKoordinátor dostal za úkol rozeslat aktualizovanou tabulku příká pomoc a MAS hodlá podpořit rovněž řada krajů. Uznatelné
spěvků na vyjednávání včetně jejich čerpání a aktualizované zprávýdaje MAS jako náklad na přípravu období 2014–2020 by povy o vyjednávání. Tajemnice rozešle členům informaci o možnosti
dle vyjednavače Václava Pošmurného měly být od data schvázasílat příspěvky na vyjednávání dle různých forem (dle účetnictví
lení Dohody o partnerství (schválení vládou je plánováno v lis– dary, dobrovolné příspěvky apod. – bude blíže definováno).
topadu).
Předseda NS MAS informoval o jednání regionálních partnerů
Dle Aleše Lahody je nutné se opět dotazovat, jaké jsou plány
k územní dimenzi a využití integrovaných nástrojů v budoucím
podpory MAS ze strany krajů. Předseda František Winter doplnil,
programovém období 2014–20 ve dnech 26. a 27. Září u Kyjova,
že hejtman na konferenci VENKOV informoval, že ze strany Zlínkde se připomínkovala představená metodika pro tvorbu integrovaných nástrojů a dohodnutý kompromis regionálních partnerů,
který je ovšem rozporován ze strany Svazu měst a obcí.
Vyjednávání
ELARD
NS MAS ČR podporuje předsednictví NS MAS v mezinárodní organizaci ELARD za podmínky zajištěného financování. Současně
bude před rozhodnutím předložen rozpočet ELARD včetně členských příspěvků a plánovaných aktivit na listopadovém jednání (zajišťuje PS Mezinárodní spolupráce). V rámci prosincového jednání
bude projednán závazek předsednictví NS MAS.
Standardy a certifikace
Výbor rovněž debatoval o nejasných výstupech při přípravě
standardů pro MAS a jejich certifikaci. Uložil vedoucímu pracovní
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti NS MAS
20
NS MAS navrhuje doplnit do Dohody o partnerství
ského kraje je plánována podpora 500 tisíc korun na MAS, Ústecký kraj zase zvažuje odsunutí milionových půjček na další rok a další podpora je v jednání. V Libereckém kraji je v jednání 100 tisíc
korun na MAS, na Vysočině 300 tisíc korun na MAS a v Olomouckém 125 tisíc korun na MAS jako 50 % dotace.
Financování NS MAS 2014
Předseda Winter informoval o podání žádosti na MZe na podporu projektu NNO „Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin“. Celková výše projektu
je 500 tisíc korun a požadována je 70% dotace na mzdové náklady pracovníka organizace, který bude zajišťovat mimo jiné přehledy činnosti o zpracovávání strategií venkovských regionů, navazovaných partnerství jak zkušených, tak i nově založených MAS,
a také přehledy činnosti MAS v období 2007–2013 jako zdroje
zkušeností o metodě LEADER potažmo CLLD pro vznik budoucích
strategií místního rozvoje.
Předseda informoval také o plánovaném podání žádosti projektu na MMR na podporu NNO na zajištění propagace venkova, zviditelnění činnosti MAS a dalších aktivit.
Hodnocení projektů spolupráce
Výbor rovněž diskutoval průběh veřejných slyšení MAS při obhajobách projektů spolupráce a přítomní zástupci kritizovali
chování zástupců NS MAS. Výbor NS MAS se proto usnesl, že
pro příští plánovací období zváží účast zástupců NS MAS v hodnotitelských komisích. Nejbližší jsou plánovány komise k výběru
strategií, kde je již v metodice definován zástupce v komisi z řad
NS MAS. Je potřeba nastavit obecný přístup k výběrovým komisím a postoje NS MAS (obecný princip, etický kodex výběrové
komise apod.).
Noví členové a partneři
Výbor schválil účast dvou zástupců NS MAS na akci OECD, souhlasil s podpisem smlouvy o vzájemné spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny (AOPK) a schválil nové členy MAS Mezilesí a MAS Královédvorsko. Zabýval se rovněž vyúčtováním prezentací na Agrokomplexu a Zemi živitelce a úpravou stanov.
Výbor vyzval krajská sdružení k zasílání nabídek na pořádání
valné hromady NS MAS v roce 2014. Bude kladen důraz na dostupnost, výši vložného a doprovodný program. Výběr organizátora bude na prosincovém jednání. Předběžný zájem o pořádání deklarovala středočeská KS MAS (Posázaví).
Ze zápisu z jednání vybral a upravil TSu
Podrobnosti si můžete přečíst v zápisu, který najdete zde:
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organizace/zapisy-z-jednani-vyboru/
V dohodě o partnerství je v kapitole 3.1.1 Komunitně
vedený místní rozvoj (čl. 28–31 obecného nařízení, čl. 9
EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a EFRR uvedeno (červeně označený text navrhuje NS MAS doplnit):
„ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním komunitně vedeného místního rozvoje již od předvstupních nástrojů. S principy
komunitně vedeného místního rozvoje pracoval předvstupní
nástroj SAPARD, národní program LEADER ČR 2004–2008, byly uplatněny v OP Zemědělství i v Programu rozvoje venkova.
Komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.
Díky podpoře komunitně vedené strategii místního rozvoje
(SMR) budou jednotlivé projekty vykazovat přidanou hodnotu
spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a
předcházení duplicitám oproti izolovaně připraveným projektům v rámci běžných opatření.
Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci
intervencí ve prospěch rozvoje venkova vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Spolupráce mezi jednotlivými MAS navzájem pak přispívá k přenosu
zkušeností a příkladů dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s širokým dopadem. Je vhodné posílit správně vedenou koordinační činnost v místě působení MAS. Hlubší znalost místních
problémů, dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry.
Co se týká zkušeností s realizací metody LEADER v období
2004–2013 vznikla síť MAS pokrývající téměř celé území ČR. V letech 2004–2008 fungoval národní program LEADER ČR a v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství bylo podpořeno prvních 10 strategií místních akčních skupin
(MAS) a dalších 70 žádostí získalo podporu v opatření Osvojování. Z existujících cca 170 MAS realizovalo v období 2007–2013
112 MAS své strategie místního rozvoje v rámci opatření IV.1.1
Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013.
Ostatní MAS měly možnost připravit se na programové období
2014–2020 a získat zkušenosti s participativními plánovacími
a rozhodovacími procesy. Většina MAS má tedy relevantní zkušenosti s přípravou a prováděním MRS a administrací většího množství menších projektů v rámci programového období 2007–2013.
Cíle stanovené pro LEADER v období 2007–2013 byly splněny.
Prostředky Programu rozvoje venkova investované do budování administrativních a absorpčních schopností místních akčních
skupin a místních partnerství představují dobrý základ pro využití těchto subjektů jako stavebních kamenů pro aplikaci metody
LEADER prostřednictvím CLLD v programovém období 2014–2020.
Z veřejných prostředků nebyl podporován vznik jiných MAS,
než jaké umožňují založit a podpořit stávající pravidla PRV.
Hlavní úkoly CLLD
Podle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 bude
komunitně vedený místní rozvoj realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších
operačních programů v rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také
v operačních programech Zaměstnanost, Věda, výzkum a vzdělávání, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Životní
prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu.
Z EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje
venkova. Z EFRR bude pro CLLD využito minimálně 1.075 mil. €,
z ESF minimálně 775 mil. €.
Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském
území, tedy v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25.000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí
hranici 100.000 obyvatel a nebude menší než 10.000 obyvatel.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti NS MAS
Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti
venkovského území a zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou typologií a venkovskými rozvojovými centry.
CLLD bude využito především pro naplňování tematického
cíle 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě v integraci s tematickými cíli (1) Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, (3) Zvýšení konkurenceschopnosti malých
a středních podniků, (4) Podpora přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství ve všech odvětvích, 6) Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů, (7) Podpora udržitelné
dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách, (8) Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil a (10) Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Cílovou skupinou jsou obyvatelé venkova, obecným cílem je zlepšení kvality života na venkově.
Integrované komunitně vedené strategie místního rozvoje realizované MAS mohou kromě jiného napomoci také řešení problémů
obyvatel lokalit ohrožených sociálním vyloučením, avšak primárně
by se mělo jednat o strategie rozvojové, jak vyplývá z jejich názvu.
Řídicí a koordinační úlohu v procesu administrativního zajištění bude mít MMR v úzké spolupráci s MZe.
Na základě zkušeností nabytých v programovém období
2007–2013 bude hledána optimální role pro MAS případně NS
MAS v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní spolupráce
v rámci využívání metody LEADER.
MZe bude, na základě kritérií zohledňující kvalitu organizace a řízení procesů samotných MAS, vybírat okruh MAS, které
splní základní kritéria přijatelnosti pro další postup a možnost
zpracování komunitně vedené integrované místní rozvojové
strategie. MAS budou zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více ESI fondů, a mohou ji realizovat i z jiných prostředků než pouze z evropských fondů.
Tyto strategie budou posuzovány a hodnoceny Ministerstvem
pro místní rozvoj stejným procesem jako další strategie integrovaných nástrojů.
ČR nepočítá s uplatněním vedoucího fondu a neuplatní možnost plynoucí z ustanovení čl. 28.4 obecného nařízení. Dosavadní debaty ukazují, že kromě řady nejasných detailů tohoto
nového nastavení implementace by předpokládaná negativa
přijetí řešení s vedoucím fondem převýšila pozitiva.
Vzhledem k výše popsaným opatřením pro kvalitní nastavení systému fungování metody LEADER ještě v rámci stávajícího
programového období neuvažuje ČR o využití možnosti podpořit vznik a tvorbu integrovaných strategií nových MAS.“
Zdroj: NS MAS
Kulatý stůl – Potřebuje
venkov vědu a výzkum?
Dovoluji si Vám zaslat pozvánku ke „Kulatému stolu“, který se
koná dne 7. Listopadu 2013. Kulatý stůl společně pořádají ČZU Praha a ÚZEI Praha. Kulatý stůl volně navazuje na „Dny otevřených dveří“ které univerzita uspořádala v měsíci červnu pro učitele odborných předmětů ze středních odborných škol, pro privátní zemědělské poradce, jenž jsou akreditováni u MZe a měsíci říjnu 2013 pro
pracovníky MAS. Kulatý stůl bude zaměřen na téma: „Potřebuje
český venkov vědu a výzkum, potřebuje věda a výzkum český venkov?“ Zahájení je v 09:30 hodin ve velké zasedací místnosti fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Doba trvání 2 až 2,5 hodiny. Účast zástupců tisku je na této akci vítána!
Setkání vedení FAPPZ ČZU v Praze s místními akčními skupinami,
které se konalo 16. 10., se zúčastnili zástupci 18 MAS z celé ČR. Jako člen vyjednávací skupiny pro OP VVV jsem přesvědčen o tom, že
by se tématu spolupráce mezi MAS a vysokými školami měla věnovat velká pozornost.
21
Modlitba za domov tentokráte
v Praze 28. října a 4. listopadu
Obě části již tradičního ekumenického setkání při příležitosti vzniku samostatného československého státu se letos uskuteční v Praze – kulturně-duchovní festival a slavnost pro rodiny
s dětmi v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 11 dne 28. 10. 2013 (viz foto) a konference
ke spolupráci obcí, MAS a církví, pořádaná NS MAS ČR ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR dne 4. 11. 2013 od 13.00 do
18.00 v sále kardinála Berana na Pražském arcibiskupství na Hradčanském náměstí (viz pozvánka).
Zdroj: http://www.ekumenickarada.cz/mzd
NEBOJTE SE!
SPOLUPRÁCE K ROZVOJI VENKOVA
4.11.2013, 13:00 – 18:00 PRAHA 1
„Setkání je začátek, soudržnost je pokrok a spolupráce je úspěch.“
Henry Ford
„Kdo chce jít rychle, jde sám. Ale kdo chce dojít daleko, jde s druhými.“
Africké přísloví
Pořádá:
 Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s.
 MAS Říčansko o.p.s.
Ve spolupráci s: Ekumenickou radou církví ČR
U příležitosti:
Modlitby za domov 2013
k oslavě Dne vzniku samostatného ČS státu
Termín konání:
4.11.2013 13:00 – 18:00
Místo:
Sál kardinála Berana, Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, Praha 1 (Pražský hrad)
http://konference2013.webnode.cz/
PROGRAM:
Spolupráce a odpovědnost
Národní strategický plán Leader 2014+ a metoda Leader na venkově
Příklady dobré praxe – práce pro rozvoj venkova (práce MAS a církví, NNO)
13.00
13.00 – 14.50
14.50 – 15.20
15.20 – 17.00
17.00
17.00 – 18.00
Slavnostní zahájení, úvodní slovo o projektu
Konferenční část I. – příspěvky a diskuze
Přestávka na kávu
Konferenční část II. – příspěvky a diskuze
Společné shrnutí a závěr
Neformální setkání u občerstvení
REGISTRACE DO 26.10.2013: [email protected] nebo 774 780 039
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Z
Z činnosti NS MAS
22
„Reportáže z míst, kde pomohly
MAS“ představují dvanáct
projektů PRV v Olomouckém kraji
Reportáže z míst,
kde pomohly MAS
Zajímavé projekty
Programu rozvoje venkova
v Olomouckém kraji
Zajímavé projekty Programu rozvoje venkova v Olomouckém
kraji představuje zbrusu nová publikace nazvaná „Reportáže z míst,
kde pomohly MAS“. Vznikla jako hlavní propagační materiál pro
Národní konferenci Venkov 2013, jež se počátkem října konala
v Hranicích a Teplicích nad Bečvou.
Vytvořit ucelený propagační materiál o úspěšných aktivitách
partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV) Olomouckého kraje. Propagovat projekty zástupců sektorů působících na venkově. Předat
informace o Programu rozvoje venkova i jeho úspěšných projektech. Představit nositele ocenění Oranžová stuha v rámci soutěže
Vesnice roku v Olomouckém kraji. Přesně takové cíle si klade publikace plná reportáží pořízených na různých místech OlomouckéPublikaci najdete na: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
ho kraje. Jedna je z hasičského muzea v Dřevohosticích na Přerovsku, další z farmy v Hustopečích nad Bečvou, jiná zase z pevnosti publikace-a-dokumenty/dalsi-publikace-a-dokumenty/reportaze-z-mist-kde-pomohly-mas.html
Křelov nedaleko hanácké metropole. Dohromady jich v „knize“
Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/periodikum-vennajdete dvanáct a všechny spojuje fakt, že byly finančně podpořekov/periodikum-venkov-13-cislo.html
ny z Programu rozvoje venkova v rámci aktivit místních akčních
skupin (MAS).
„Projekty byly vybrány tak, aby zahrnovaly všechna opatření PRV, které MAS implementují,“ zdůrazňuje jeden z autorů
publikace, starosta obce Veselíčko a zároveň místopředseda Krajského sdružení NS
KRAJSKÁ SDRUŽENÍ
KRAJSKÁ
SDRUŽENÍMAS
MAS
MAS ČR Olomouckého kraje Tomáš Šulák
ZLÍNSKÉHO
A
OLOMOUCKÉHO
KRAJE
KRAJSKÁ
SDRUŽENÍ MAS
ZLÍNSKÉHO
A
OLOMOUCKÉHO
KRAJE
s tím, že v „jeho“ kraji působí šestnáct
za
podpory
ZLÍNSKÉHO
A
OLOMOUCKÉHO
KRAJE
za
podpory
MAS a záběr jejich činnosti je opravdu šiCELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV
podpory VE ZLÍNSKÉM KRAJI
roký. „Jednou se za jejich prací ,skrývá‘ poCELOSTÁTNÍ SÍŤ PROzaVENKOV
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
pořádají
a srdečně Vás
zvou
na informační
seminář
pro aktéry rozvoje
venkova
moc pro zemědělce, jindy pro obec, která
CELOSTÁTNÍ
SÍŤ
PRO
VENKOV
VE ZLÍNSKÉM
KRAJI
pořádají a srdečně Vás zvou na informační seminář pro aktéry rozvoje venkova
opraví školu, památku či postaví hřiště,
pořádají
a srdečně Vásspolupráce
zvou na informační
seminář
pro aktéry
rozvoje venkova
Hodnocení
aktérů
rozvoje
venkova
při
pomáhají muzeím s vybavením pro spolkoHodnocení
spolupráce
aktérů
rozvoje
venkova
při
implementaci PRV ČR
vou činnost, podporují drobné řemeslníky
Hodnocení
spolupráce
aktérů
rozvoje
venkova
při
i výrobce,“ dodává a připomíná, že od roimplementaci PRV ČR
Akce se uskuteční od 10 hod. 13. listopadu do 12 hod. 14. listopadu
implementaci PRV ČR
ku 2008, kdy „masky“ působí v Programu
v hotelu Pohoda v městysu Pozlovice
rozvoje venkova, do současnosti podpořiAkce se uskuteční od 10 hod. 13. listopadu do 12 hod. 14. listopadu
Akce se uskuteční od 10 hod. 13. listopadu do 12 hod. 14. listopadu
ly jen v Olomouckém kraji více než tisíc
v hotelu Pohoda v městysu Pozlovice
v hotelu Pohoda v městysu Pozlovice
PROGRAM:
projektů.
STŘEDA 13. listopadu:
Články – reportáže o dvanácti z nich
10:00 – 10:15 prezence
PROGRAM:
PROGRAM:
jsou psány velmi čtivě, jsou v nich zachyce10:15 – 10:30 přivítání, úvod
STŘEDA
13. listopadu:
STŘEDA 13. listopadu:
ny názory nejen zpracovatelů projektů,
10:00 – 12:00 blok prezentace MAS - hodnocení implementace PRV na jejich území včetně diskuse
10:00 – 10:15 prezence
10:00
–
10:15
prezence
manažerů, ale také lidí, kterým projekty po
12:00
– 13:30
oběd a přestávka
10:15
–– 10:30
přivítání,
úvod
10:1513:30
10:30
přivítání,
úvod
–
15:00
blok prezentace
MAS - hodnocení implementace PRV na jejich území včetně diskuse
dokončení slouží. Ilustrovány jsou fotogra10:00
–
12:00
blok
prezentace
MAS- -hodnocení
hodnocení
implementace
PRV
jejich
území včetně diskuse
10:0015:00
– 12:00
blokprezentace
prezentace
MAS
PRV
na na
jejich
– 15:15
Olomouckého
kraje – implementace
spolupráce s MAS
a členy
CSVúzemí
OK včetně diskuse
fiemi z míst, o nichž se v publikaci píše.
12:00
–– 13:30
oběd
přestávka
12:0015:15
13:30
oběd
aa přestávka
– 15:30
diskuse
se zástupci krajských samospráv o spolupráci při implementaci strategií MAS
Autorkou reportáží je Marie Šuláková, kte13:30
–– 15:00
blokpauza
prezentace
MAS
hodnoceníimplementace
implementace
PRV
jejich
území
včetně
diskuse
– 16:00
a přivítání
hostů
13:3015:30
15:00
prezentace
MAS
- -hodnocení
PRV
na na
jejich
území
včetně
diskuse
rá již vydala například knihu rozhovorů
– 16:30
MZe – Lucie
Krumpholcová
– certifikace
MASs aMAS
pravidel
PRV
15:00
–– 15:15
prezentace
Olomouckého
kraje
spolupráce
szměny
MAS
a členy
CSV
OK IV.1.1., IV.2.1
15:0016:00
15:15
prezentace
Olomouckého
kraje
– –spolupráce
a členy
CSV
OKIII.4.1.,
„Máme značku Haná“.
– 19:00
diskuse
azástupci
večeře krajských
15:1516:30
15:30
diskuse
se
o spolupráci
při při
implementaci
strategií
MASMAS
15:15
–– 15:30
diskuse
se zástupci
krajskýchsamospráv
samospráv
o spolupráci
implementaci
strategií
„Celostátní síť pro venkov již šestým ro15:30
–
16:00
pauza
a
přivítání
15:30 – 16:00 pauza a přivítáníhostů
hostů
ČTVRTEK 14. listopadu:
kem zabezpečuje mimo jiné přenos infor16:00 –– 16:30
16:30 MZe
MZe –– Lucie
MAS
a změny
pravidel
PRV
III.4.1.,
IV.1.1.,
IV.2.1
16:00
LucieKrumpholcová
Krumpholcová– –certifikace
certifikace
MAS
a změny
pravidel
PRV
III.4.1.,
IV.1.1.,
IV.2.1
9:00 – 9:30 zahájení jednání, informace o aktivitách CSV Olomouckého a Zlínského kraje v roce 2013
mací o úspěšně realizovaných projektech
16:30–– 19:00
19:00 diskuse
diskuse aa večeře
16:30
večeře
9:30 – 10:30 SZIF - Helena Hanoldová - změny pravidel PRV III.4.1., IV.1.1., IV.2.1
Programu rozvoje venkova a významných
10:30 – 11:30 NS MAS ČR - Václav Pošmurný – využití metoda LEADER v novém PRV a ostatních ESIF
ČTVRTEK 14. listopadu:
aktérech, kteří se podílejí na rozvoji venČTVRTEK
listopadu:
11:3014.
– 12:00
diskuse
9:00 – 9:30 zahájení jednání, informace o aktivitách CSV Olomouckého a Zlínského kraje v roce 2013
kovských regionů ČR,“ napsal v předmluvě
– 13:00
oběd jednání, informace o aktivitách CSV Olomouckého a Zlínského kraje v roce 2013
9:00 –12:00
9:30
zahájení
9:30 – 10:30 SZIF - Helena Hanoldová - změny pravidel PRV III.4.1., IV.1.1., IV.2.1
k „Reportážím z míst, kde pomohly MAS“,
9:30 – 10:30 SZIF - Helena Hanoldová - změny pravidel PRV III.4.1., IV.1.1., IV.2.1
10:30 – 11:30 NS MAS ČR - Václav Pošmurný – využití metoda LEADER v novém PRV a ostatních ESIF
ředitel odboru Řídící orgán PRV Minister10:30 – 11:30 NS MAS ČR - Václav Pošmurný – využití metoda LEADER v novém PRV a ostatních ESIF
11:30 – 12:00 diskuse
stva zemědělství Josef Tabery.
11:30 – 12:00 diskuse
12:00 – 13:00 oběd
„Stránky publikací, které jsou vydává12:00 – 13:00 oběd
ny s podporou CSV, poskytují inspirativní
nápady a náměty potenciálním žadatelům
o dotační tituly podpořené ze zdrojů EU.
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Celostátní síť pro venkov je tak významným
Evropa investuje do venkovských oblastí
komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova.“
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
fondMAS
pro rozvoj
venkova:
Zpravodaj venkova (měsíčník Evropský
SPOVzemědělský
ČR a NS
ČR)
• č. 188 • 11/2013
Evropa investuje do venkovských oblastí
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
A
Aktuálně o venkovu
23
Loňská vítězka Vlasta Mokrá gratuluje Era Starostovi roku 2013 Antonínu Novotnému
Titul Era Starosta roku 2013 získal Antonín Novotný,
dlouholetý starosta Podbřezí v Královéhradeckém kraji
Porota soutěže udělila také speciální „povodňovou cenu“ Janu Bostlovi z Kvíčovic
Pátý ročník soutěže Era Starosta roku vyhrál Antonín Novotný
z obce Podbřezí v Královéhradeckém kraji. Porotu si Antonín Novotný získal svým neobyčejně lidským a efektivním přístupem k vedení obce. Společně s prestižním titulem získal také 250 000 korun
do obecního rozpočtu a tradiční Rychtářské právo, symbol dobrého vedení obce. Hodnotící komise se rozhodla udělit také zvláštní
povodňovou cenu Janu Bostlovi, starostovi Kvíčovic v Plzeňském
kraji za jeho osobní nasazení při mimořádné situaci. Novinkou byla i finanční podpora od Ery pro obce všech pěti finalistů.
Titul převzal vítěz soutěže v pražské Malostranské besedě z rukou loňské vítězky Vlasty Mokré a ředitele kanceláře představenstva
ČSOB Ondřeje Škorpila. Do soutěže o nejlepšího starostu obce do
2000 obyvatel nominovali lidé 77 starostů. Mezi pěti finalisty se objevili Růžena Balláková z obce Svatý Jan nad Malší v Jihočeském kraji, Josef Mikulášek z obce Sloup v Jihomoravském kraji, Antonín Novotný z obce Podbřezí v Královéhradeckém kraji, Radim Sršeň z obce Dolní Studénky v Olomouckém kraji a Zdeněk Valenta z obce
Březno v Ústeckém kraji. Před závěrečným hlasováním navštívila obce všech finalistů hodnotitelská komise, která poté jednohlasně určila vítěze.
„Rozhodnout, který z finalistů je ten nejlepší, je těžké. Každý ze
starostů se snaží dělat pro svou obec to nejlepší, každý z nich k tomu
má ale jiné osobní předpoklady a hlavně reálné podmínky. V případě
Antonína Novotného se však jeho starostenská práce výjimečně snoubí s pokorou vůči životu a pozitivním přístupem ke všemu, co dělá,“
komentovala rozhodnutí porotců členka komise Jitka Švejcarová.
Antonín Novotný je starostou obce Podbřezí od roku 1994. Za
téměř 20 let ve funkci se mu podařilo rozvinout malou obec na úro-
Zuzana Kalátová, tisková mluvčí Ery a Poštovní spořitelny předává
speciální povodňovou cenu starostovi Klíčovic Janu Bostlovi
veň moderního maloměsta, ve kterém se daří komunitnímu životu.
Pro své obyvatele je vzorem i v péči o rodinu. Sám vychoval osm
vlastních dětí a těší se z více než dvaceti vnoučat. V obci prosadil
Montessori mateřskou školku, o kterou je mezi místními i přespolními rodiči obrovský zájem. Na svém starostovi občané oceňují jeho široký záběr a zájem o stabilní vedení obce, schopnost naslouchat a porozumět názorům ostatních, obrovskou píli a pracovitost,
pokoru i hrdost na svou obec.
Ani ostatní finalisté neodcházeli z Malostranské besedy s prázdnou. Letos poprvé získal každý z nich od Ery pro svou obec 20 tisíc
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Aktuálně o venkovu
24
korun. „Jsme moc rádi, že díky podpoře Ery můžeme již popáté vyhlásit nejlepšího starostu roku, ale také poprvé předat finanční prémii všem finalistům,“ uvedla Renáta Vondráková z Nadace VIA.
Svatý Jan nad Malší by tak mohl prostředky využít na venkovní
posilovací stroje, Podbřezí na obnovu parku před obecním úřadem
a Dolní Studénky na plánovací setkání s veřejností. Březno může
podporu investovat do organizace Hubertovy jízdy a obec Sloup
do nákupu sekačky pro údržbu fotbalového hřiště.
„V letošním ročníku jsme hodnotili nižší počet nominací. Významným důvodem byly červnové povodně, které zasáhly řadu obcí. Zároveň se komise při pročítání došlých nominací setkávala s příběhy vyzdvihující nasazení starostů v boji s touto pohromou a odstraňováním následků. Rozhodli jsme se proto udělit zvláštní cenu
poroty za osobní nasazení při zvládání situace spojené s povodněmi,“ říká Zuzana Kalátová, tisková mluvčí Ery a Poštovní spořitelny.
Zmíněnou cenu a finanční podporu na odstraňování povodňových ve skutečnosti představuje pokles o více než jednu třetinu oproti
škod ve výši 50 tisíc korun získal starosta obce Kvíčovice v Plzeňském současnému stavu.
„Podobným návrhům s takto významným dopadem na dostupkraji Jan Bostl.
nost základních služeb obyvatelstvu musí předcházet široká diskuse za účasti všech relevantních partnerů. Komora obcí se problematice omezování dostupnosti poštovních služeb intenzivně věnuje již
od roku 2009. V tomto roce jsme uzavřeli také dohodu s Českou
poštou o partnerství, v roce 2011 pak ještě předseda Svazu Oldřich
Vlasák s generálním ředitelem České pošty Petrem Zatloukalem podepsali memorandum k projektu pobočkové sítě. Na základě těchto dohod se Česká pošta mj. zavázala, že o záměru měnit způsob
obsluhy ve vytipovaných obcích bude dotyčné obce informovat minimálně 6 měsíců dopředu a že bez souhlasu obou stran k žádným
direktivním změnám obsluhy nedojde a konfliktní případy bude řešit se zástupci Svazu,“ komentuje předseda Komory obcí a místopředseda Svazu Josef Bezdíček.
Přes ujištění předsedy ČTÚ, že jimi navržené nařízení nemusí ještě nutně znamenat hromadné rušení poštovních poboček, má Svaz
značnou obavu, že může jít o první krok k jejich redukci, neboť zastánci omezování dostupnosti poštovních služeb získají v tomto nařízení významnou oporu pro své záměry. Svaz proto bude o celé záO soutěži
ležitosti jednat i s představiteli vlády a nadále bude o zachování doDo soutěže Era Starosta roku své starosty či starostky nomistupnosti poštovních služeb v území usilovat, jak ostatně vyplývá
nují přímo obyvatelé obcí. Soutěž je určena výhradně starostům
také ze svazových priorit přijatých XIII. Sněmem.
Zdroj: SMO
obcí do 2000 obyvatel a svým podpisem ji musí podpořit alespoň dvacet osob, které zde trvale nebo přechodně žijí. Vítěz,
kterého vybírá hodnotící komise, získává nejen titul Era StarosVeřejné zakázky budou jednodušší
ta roku a jeho symbol rychtářské právo, ale také 250 tisíc korun
díky zákonnému opatření Senátu
pro svou obec.
Soutěž se koná v rámci programu podpory projektů zaměřeSenát 10. října schválil podle předlohy ministerstva pro místní
ných na komunitní rozvoj, jenž vyhlašuje Era ve spolupráci s Narozvoj (MMR) a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů tzv. zádací VIA.
konné opatření, které novelizuje zákon o veřejných zakázkách. TaZuzana Kalátová, tisková mluvčí Ery a Poštovní spořitelny to změna byla připravována již od jara letošního roku, ale s ohleMarkéta Hlavicová, za Nadaci VIA dem na objektivní okolnosti, zejména rozpuštění Poslanecké sněmovny, nebylo původní projednání dokončeno.
Proto vláda premiéra Rusnoka na návrh ministra pro místní rozvoj Františka Lukla přijala za své provedení tohoto právního předSvaz měst a obcí zásadně nesouhlasí pisu výjimečnou formou zákonného opatření Senátu. Původní zás možností radikálně snižovat počet měr ministerstva zachovat finanční hranici pro povinnost postupopoštovních poboček, jak navrhuje ČTÚ vat podle zákona senátoři pozměňovacím návrhem upravili a limity
zvýšili. Zadavatelé tak budou veřejné zakázky v režimu záČeský telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády naříze- kona zadávat od 2 milionů korun u dodávek a služeb a od
ní, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout 6 milionů u stavebních prací. Podle ministra pro místní rozvoj
až na 2100. Dnes jich funguje okolo 3300. Svaz měst a obcí ČR Františka Lukla zvýšení limitů „přinese zjednodušení zadávání a výnemůže souhlasit s takto razantním snížením jejich počtu a jedná- razné snížení administrativní i personální náročnosti u veřejných
ní Českého telekomunikačního úřadu považuje za nestandardní. zakázek, což pomůže zejména menším obcím, které zcela logicky
Svaz měst a obcí se dopisem adresovaným členům vlády a před- nemohou mít dostatečné zázemí pro náročný postup podle zákosedovi Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) důrazně ohradil na, avšak při plném zachování zásady transparentnosti, otevřenosvůči postupu Českého telekomunikačního úřadu, který bez před- ti a zákonnosti.“
Senát akceptoval návrh MMR na zrušení tzv. osoby se zvláštní
chozích konzultací s představiteli územních samospráv navrhl vládě stanovit minimální počet provozoven České pošty na 2100. To způsobilostí, jejíž vyjádření mělo být od 1. ledna 2014 podmínkou
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Aktuálně o venkovu
zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku. Dále
byly pozměňovacím návrhem zmírněny povinnosti zadavatelů stavebních nadlimitních zakázek ukládané před zahájením zadávacího řízení. Zákonné opatření dále odložilo o rok vytvoření seznamu
expertů pro hodnocení významných veřejných zakázek.
Postupem vlády a MMR se prostřednictvím zákonného opatření Senátu podařilo odvrátit ohrožení základních hospodářských
funkcí veřejné správy, tedy zahajování nových veřejných zakázek
a tím kolaps nových investic, nemožnost zajistit obecně služby veřejného zájmu a zejména zpomalení či dokonce zastavení čerpání
evropských dotací.
Schválené opatření vstoupí v účinnost 1. 1. 2014, zákonné opatření musí podle Ústavy ČR ještě potvrdit nově ustavená Poslanecká
sněmovna.
Zdroj: MMR
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2013/MMR-Verejne-zakazky-budou-jednodussi
25
Venkov
dvouměsíčník o životě mimo město
3 | Z
Í E– NŘ–Í JČEENR V2 E0 N
1 32 |0 1
V 3Y D| Á
MVZÁE M
| W
GR
. C. ZE A G R I . C Z
ČÍSLO 11
KÁ
VŘ
ĚT
VVYÁD Á
Z EWČW.
R E |AW
WI W
FARMÁŘSKÉ
SLAVNOSTI
REPORTÁŽ:
FARMA Z HVOZDU
PŘILÁKALY DVACET
STR. 18–21
PROGRAM
PŘÍPRAVY
ROZVOJE
VENKOVA:
NOVÉHO
PROGRAMU
JAK DÁL?VENKOVA
STR.STR.
8–134
ROZVOJE
TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ
STR. 32–33
ZEMĚ ŽIVITELKA
ODSTARTOVAL
POTVRDILA
SVOJI
SERIÁL
FARMÁŘSKÝCH
VÝJIMEČNOST
STR.
18–21
SLAVNOSTÍ
STR.
6–7
Odměny starostů projedná
ještě vláda v demisi
V současnosti je již v připomínkovém řízení novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, a to na základě dlouhodobého požadavku Svazu měst a obcí. V roce 2010 totiž zasáhla krize a v rámci solidarity s platovou sférou veřejné správy odměny v roce 2011 poklesly o 5 % a zpátky se
již nevrátily. Svaz proto prosazuje navrácení výše odměn alespoň na
úroveň roku 2010. Nejde přitom jen o samotné navýšení tabulky,
ale i o odstranění nepoměru mezi odměnou uvolněného a neuvolněného starosty. Z analýzy ministerstva vnitra totiž vyplynulo, že
největší rozdíl mezi odměnami je u obcí do 1000 obyvatel. Přitom
neuvolněný a uvolněný starosta má ty samé kompetence a tu samou odpovědnost a rozdíl přitom činí až 60 %. Ministerstvo vnitra
v předloženém materiálu upřednostňuje variantu nezvyšovat odměny paušálně, ale řešit pouze rozdíl mezi uvolněným a neuvolněným starostou. Proto Svaz žádá vládu ČR, aby schválila takovou variantu, která bude znamenat zvýšení měsíčních odměn na úroveň
roku 2010 a stanovení koeficientu až 0,6 měsíční odměny uvolněného starosty pro stanovení měsíční odměny neuvolněného starosty s účinností od 1. ledna 2014.
Zdroj: SMO
Vyšlo nové číslo časopisu VENKOV,
periodika Programu rozvoje venkova
V novém čísle se dvouměsíčník VENKOV mimo jiné vrací k Národní konferenci Venkov 2013, která se uskutečnila v Hranicích na
Moravě, která hodnotila vývoj na venkově v uplynulých letech
a zejména se pak zaobírala příležitostmi, jež obcím a zemědělcům
nabídne nové programové období 2014 až 2020.
Významná část čísla je věnována hodnocení dosavadních zkušeností s implementací osy III Programu rozvoje venkova a prezentaci projektů podpořených v rámci jejích opatření.
Reportáž ze 40. ročníku agrosalonu Země živitelka nabízí nejzajímavější momenty z této akce, kterou si nenechalo ujít sto tisíc návštěvníků. Velkému zájmu se rovněž těšil seriál Farmářských slavností, jehož letošní poslední část se uskutečnila ve Všeni u Turnova.
Oranžová stuha ČR za rok 2013 už zná svého vítěze. Stala se
jím valašská obec Prlov, kterou v tomto čísle představujeme. Soutěž Vesnice roku 2013 vyhrál Jeseník nad Odrou.
Výběr z připravovaných akcí v regionech si můžete přečíst v Kalendáriu a v samostatné příloze naleznete Biopotravinu roku 2013,
dozvíte se, čím lákal Festival lokální ekonomiky ve Varnsdorfu a co
čeká turisty na Podlipansku, odkud vám také nabízíme krajový recept na „Rozcuchanou nevěstu“.
ABY LIDÉ
EVROPA
DRŽELI
POSPOLU
MUSÍ
(A CHCE)
INVESTOVAT
STR.
DO INOVACÍ
STR.36–37
8–11
Posláním časopisu VENKOV je propagovat život na venkově, přibližovat specifika venkovského rozvoje a představovat úspěšné projekty. Redakce se těší na vaše podněty, připomínky, náměty i nápady, jak by vám Venkov mohl ještě lépe sloužit. Prioritou jsou – vzhledem k zaměření časopisu – pochopitelně především náměty spojené
s Programem rozvoje venkova a Celostátní sítí pro venkov.
Zdroj: CVS Consulting
ČSÚ: Sklizeň obilovin bude o 16 procent
vyšší, brambor o 20 procent nižší
Sklizeň všech obilovin bude podle třetího letošního odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 15. září o 16,4 procenta vyšší než
loňská a bude činit asi 7,651 milionu tun. Naopak úroda brambor
zřejmě meziročně klesne o 20,2 procenta na 528.000 tun. Podle
statistiků stojí za mimořádnou neúrodou brambor historicky nejmenší osázená plocha i nejnižším průměrný hektarový výnos od roku 2003.
Sklizeň brambor se podle odhadu úřadu propadne meziročně o více než pětinu. „Ve srovnání s desetiletým průměrem je
sklizeň téměř o třetinu nižší,“ uvedli statistici. „Vlivem nepříznivého počasí během roku výrazně poklesl hektarový výnos brambor na 22,75 tun. Je o 18,7 procenta nižší než loni,“ doplnili. Plocha osázená bramborami se od loňska zmenšila o 1,9 procenta
na 23.000 hektarů, ve srovnání s desetiletým průměrem je dokonce téměř o čtvrtinu menší.
Spotřebu konzumních brambor v České republice, která se podle ČSÚ pohybuje v průměru okolo 70 kil na jednoho člověka za
rok, bude muset nahradit dovoz z ciziny. I za českými hranicemi bude ale situace zřejmě podobná. „Nižší úroda brambor se letos očekává také u sousedních evropských bramborářských velmocí v SRN
a v Polsku,“ sdělil ČTK ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek. „Nižší domácí nabídka konzumních brambor se promítá
i do cen placených zemědělským prvovýrobcům, které jsou proti
loňsku zatím více než dvojnásobné,“ dodal.
Produkce obilovin včetně kukuřice na zrno bude sice pravděpodobně vyšší než loni, ale například samotné kukuřice na zrno ubude. Odhad úrody kukuřice na zrno, který činí 0,753 milionu tun je
v porovnání s loňskem o 18,9 procenta nižší. Osevní plocha se přitom o 2,2 procenta zvýšila. Také množství sklizené cukrovky podle
statistiků klesne, a to o 11,7 procenta na 3,414 milionu tun.
Zdroj: Zemědělský svaz
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Aktuálně o venkovu
26
MZe: Hlavní agrární dotace letos
Vláda schválila
vzroste o 2,5 miliardy na 21,4 miliard Zprávu o životním prostředí
Čeští zemědělci si za rok 2013 v rámci jednotné platby na plochu
(SAPS) rozdělí 21,4 miliardy korun, meziročně zhruba o 2,5 miliardy
korun více. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství (MZe). Platba hrazená z fondů Evropské unie (EU) je hlavní agrární dotací.
Podle sazby, kterou schválil ministr zemědělství Miroslav Toman, dostanou zemědělci pro letošek na hektar obhospodařované půdy 6068,88 Kč, téměř o 700 Kč vyšší částku než před rokem.
Za loňský rok si tuzemští farmáři na platbě SAPS rozdělili necelých
19 miliard korun.
O dotaci mohou žádat všichni zemědělští podnikatelé, jejichž
půda je vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) a splní všechny podmínky pro její vyplacení.
Tomanův předchůdce Petr Bendl již dříve uvedl, že záloha na
hlavní dotaci poputuje k zemědělcům jako kompenzace červnových povodní již od poloviny října místo od začátku prosince, jak
je obvyklé. Zálohy na dotace byly v minulosti již několikrát zemědělcům coby pomoc po škodách v důsledku počasí použity. Naposledy loni dostali v rámci kompenzace ztrát způsobených suchem
více než devět miliard korun, zhruba polovinu celkové částky.
Čeští zemědělci začínali v roce 2004 na 25 procentech úrovně
přímých plateb starých členských zemí. Takové postavení pro zemědělce z ČR a dalších devíti nově vstupujících zemí si vymohla
Francie a vlády vstupujících států podmínky stvrdily v přístupových
smlouvách. V loňském roce měli čeští zemědělci nárok na 90 procent částky, kterou dostanou jejich kolegové z původních členských zemí. Letos se částky vyrovnají.
Celkové dotace do zemědělství a příbuzných odvětví by letos
podle odhadu ministerstva mohly vzrůst zhruba o dvě miliardy korun na 44,7 miliardy korun, řekl letos v lednu Bendl.
České zemědělství je zejména díky evropským dotacím od vstupu do Evropské unie ziskové. Loni zisk odvětví meziročně klesl téměř o jednu miliardu na 16,4 miliardy korun. Přes mírný meziroční pokles šlo o druhý nejlepší výsledek od roku 1998. Odborníci ale
upozorňují, že závislost tuzemských rolníků na dotacích z dlouhodobého hlediska roste příliš.
Zdroj: Zemědělský svaz
Rozpočet MZe má v příštím roce
vzrůst o 7 miliard na 54 miliard
Resort ministerstva zemědělství by si v příštím roce měl meziročně oproti letošnímu roku přilepšit zhruba o sedm miliard na
53,6 miliardy korun, především v důsledku zvýšení dotací z Evropské unie. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství.
Pro letošní rok státní rozpočet původně počítal se 45,3 miliardy
korun. Po navýšení o více než jednu miliardu především ve prospěch vodního hospodářství a nápravu povodňových škod vzrostla částka na 46,5 miliardy korun.
Podle návrhu, který na konci září schválila vláda, mají evropské
dotace zemědělcům, potravinářům, vodohospodářům či lesníkům
v roce 2014 z necelých 32 miliard korun vzrůst na více než 38 miliard korun. Téměř o 800 milionů na 1,6 miliardy korun vzrostou
národní dotační programy, o 360 milionů korun na 610 milionů
korun si má přilepšit lesní hospodářství.
Zisk českého zemědělství loni meziročně klesl téměř o jednu miliardu korun na 16,4 miliardy korun. Přes mírný pokles šlo o druhý
nejlepší výsledek od roku 1998, odkdy statistici tento údaj sledují.
České zemědělství je zejména díky evropským dotacím od vstupu
do Evropské unie ziskové. Objem hlavních dotací do zemědělské
výroby se loni meziročně zvýšil o 1,6 miliardy na 29,2 miliardy korun. Odborníci upozorňují, že závislost tuzemských rolníků na dotacích z dlouhodobého hlediska roste, což není dobře.
Zdroj: Zemědělský svaz
Vláda na jednání 23. Října schválila Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2012. Celý text Zprávy najdete v příloze
na http://www.mzp.cz/cz/news_131023_zprava_o_zp
Zdroj: MŽP
Na místo ředitele státního podniku
Lesy ČR se přihlásilo 18 uchazečů
Do výběrového řízení na generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 18 uchazečů. Okamžitě po uplynutí lhůty pro zasílání přihlášek,
která byla 18. října 2013 do 10 hodin, byly otevřeny obálky a zahájeno prověřování podkladů pro přihlášení do výběrového řízení.
Pohovory s uchazeči před výběrovou komisí se uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2013 na ministerstvu zemědělství. Konečné rozhodnutí ministra zemědělství o výběrovém řízení lze očekávat začátkem prosince 2013.
„Nový generální ředitel Lesů ČR bude mít za úkol zajistit personální stabilitu vyššího managementu založenou na odbornosti
a kladný hospodářský výsledek v podobné výši, jaké podnik dosáhl
v minulých letech. Jeho důležitým úkolem bude také zajistit další
rozvoj Lesů ČR,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman.
V současné době je vedením Lesů ČR pověřen ekonomický ředitel Michal Gaube. Ten bude tento státní podnik řídit až do ukončení konkurzu a jmenování nového generálního ředitele.
Od ledna do července letošního roku dosáhly Lesy ČR pozitivního hospodářského výsledku před zdaněním přibližně 3,3 miliardy korun. Za rok 2012 to bylo před zdaněním téměř 5,5 miliardy
korun, takže čistý zisk Lesů ČR představoval 4,4 miliardy korun.
Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, tedy asi šestinu rozlohy České republiky, a zhruba
polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 39 tisíc kilometrů vodních
toků. V Lesích ČR pracuje přes 3200 zaměstnanců.
Zdroj: MZe
Svaz města a obcí uzavřel partnerství
s Asociací soukromého zemědělství ČR
Snižování přebujelé a obtěžující byrokracie, zakládání a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru, diverzifikace
v rámci zemědělské činnosti a podnikání na venkově či prohlubování
společenského života na venkově – tyto a mnohé další společné
a dlouhodobě prosazované zájmy vyústily dne 8. října 2013 v podepsání smlouvy o partnerství mezi Asociací soukromého zemědělství
ČR a Svazem měst a obcí ČR ve Vysoké Libyni u Kralovic na Plzeňsku.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Aktuálně o venkovu
Organizace se vzájemně dohodly na prosazování
společných cílů a aktivním vyhledávání konkrétních
možností spolupráce ve výše uvedených oblastech,
ale i např. podpoře pozemkových úprav jakožto nástroji k jasným vlastnickým vztahům a spolutvorbě
české krajiny; vytváření prostoru pro zvýšení konkurenceschopnosti českého soukromého zemědělství pomocí zpracovávání zemědělské produkce
v prostoru venkova; společné propagaci venkova
všemi dostupnými kanály komunikace (například
formou Farmářských slavností apod.); prosazování
zájmů českého venkova a českého soukromého zemědělství v evropských institucích; prosazování opatření předcházejících erozi půdy a povodním s cílem
zlepšení hospodaření s vodou v krajině a podpoře
rodinným farmám jako tradičního životaschopného modelu šetrného a udržitelného hospodaření
na venkově.
Zdroj: SMO
27
Poznejte pivovary z jiné stránky:
Šestý ročník mezioborové konference
PROPAMÁTKY se zaměřuje na obnovu
a využívání historických pivovarů
Asi každý v České republice někdy ochutnal pivo, nápoj, který nás proslavil
a proslavuje na celém světě. Pivo se vařilo, vaří a snad i navždy vařit bude v pivovarech. V Žatci, městě, které je s pivem spojeno jako snad žádné jiné u nás, byl
pivu a chmelu dokonce postaven „chrám“. V jeho prostorách se v polovině listopadu uskuteční setkání odborníků a veřejnosti na téma obnovy a využívání historických pivovarů.
„Pivovarnictví se v 19. století stalo průmyslovým oborem a s touto změnou vyrostla v naší zemi řada pivovarů v podobě, kterou známe i dnes. Neexistuje u nás
snad žádné město či větší obec, které by nemělo svůj pivovar. Vlivem ekonomických a společenských proměn během 20. století byla řada z nich uzavřena anebo
nevhodně využita či zcela opuštěna,“ vysvětluje ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš Kozák, proč se rozhodl pivovarům, jejich obnově a využívání věnovat letošní ročník konference PROPAMÁTKY.
Mezioborové setkání, určené investorům, zástupcům obcí a krajů, architektům,
Obce se mohou hlásit
pracovníkům památkové péče, majitelům a správcům pivovarů a samozřejmě
i studentům a široké veřejnosti, se uskuteční 14. a 15. listopadu v Chrámu chmedo soutěže o nejlepší
le a piva v Žatci. Zájemci a zájemkyně o účast se mohou již nyní registrovat na
inovaci ve veřejné správě
stránkách konference: www.konference.propamatky.cz.
Konference, kterou Institut pro památky a kulturu, o.p.s. pořádá ve spolupráSoutěž o nejlepší nápady a inovace vyhlásila obecci s Městem Žatec, přinese odborné příspěvky, moderované diskuze ke konkrétně prospěšná společnost Česká inovace. Součástí
soutěže je i kategorie Inovace ve veřejné správě. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny listopadu.
KONFERENCE – OBNOVA A VYUŽÍVÁNÍ PIVOVARŮ
„Rádi bychom tak podpořili a zviditelnili nápady
14.–15. 11. 2013 – CHRÁM CHMELE A PIVA V ŽATCI
z této oblasti, jejíž schopnost inovovat je z pohledu
veřejnosti často podceňována a neprávem přehlížena. Účast inovačních projektů veřejné správy v soutěži to může změnit,“ uvedla
Radka Římanová z pořadatelské společnosti, jež
touto cestou vyzývá obce, aby poukázaly na nejzajímavější inovace, které se v oblasti veřejné správy
v poslední době zrealizovaly, stejně jako na ty, jejichž realizace se teprve chystá.
Kategorie Veřejná správa je otevřená všem soutěžícím z oblasti veřejné správy, kterými jsou organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, kraje, obce, svazky obcí, školy, záchranné
složky, zdravotnická zařízení, policie, hasiči apod.
„Přihlášené projekty získají odbornou zpětnou
vazbu a podporu a zviditelnění v rámci aktivit České
Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.
inovace,“ uvedla dále Radka Římanová. Doplnila, že
tým České inovace může dále poskytnout konzultace renomovaných odborníků pro oblast řízení, finanVaření piva se u nás v 19. století proměnilo v průmyslový obor a od té doby bylo postaveno
cování, ochrany duševního vlastnictví či marketingu.
mnoho cenných a zajímavých pivovarů. Zajímá Vás jejich současná obnova a možnosti využití?
Vítězové jednotlivých kategorií budou slavnostně vyhlášeni na Festivalu inovací, který se uskutečZúčastněte se konference PROPAMÁTKY, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Šestý ročník mezioborového setkání je v roce 2013 zaměřen na historické budovy pivovarů.
ní 14. března 2014 v Národní technické knihovně
v Praze. Zástupci všech soutěžních projektů získají
zvýhodněné vstupné na tuto největší inovátorskou
KONFERENCE – OBNOVA A VYUŽÍVÁNÍ PIVOVARŮ
akci v Česku.
KDE: CHRÁM CHMELE A PIVA V ŽATCI
Zdroj: Česká inovace
KDY: 14.–15. LISTOPADU 2013
Více informací k soutěži poskytne Radka
Římanová, [email protected]
Součástí konference je doprovodný program, který představí žatecké památky spojené s historií
Zájemci o účast se mohou přihlásit na http://
pivovarnictví v České republice. Program a možnost registrace na: konference.propamatky.cz.
www.ceskainovace.cz/cz/soutez/online-prihlaska
Konference je součástí programu Industriálních stop 2013. Spolupořadatelem je město Žatec.
nejpozději do 15. listopadu.
PROPAMÁTKY
ZÁŠTITA:
SPOLUPRÁCE A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Aktuálně o venkovu
28
ním případům a také bohatý doprovodný program, jenž představí
významné žatecké stavby spojené s dějinami pivovarnictví v České
republice.
Akce se koná pod záštitou ministerstva kultury a je součástí projektu Industriální stopy 2013.
Kontakty: ředitel Institutu pro památky a kulturu: Ing. Aleš Kozák – [email protected]; public relations: Markéta Barošová Lajdová – [email protected]
Kromě slavnostního předání certifikátů oceněným společnostem budou na programu přednášky pro zaměstnavatele a zaměstnance o perspektivě a realitě rovných příležitostí matek a otců na
trhu práce nebo o úloze mateřských a komunitních center při slaďování osobního a profesního života. Účastníky konference čeká
rovněž prezentace inovativních metod oceněných firem.
Hlavním cílem soutěže „Společnost přátelská rodině“ je ocenění vytváření příznivých zaměstnavatelských podmínek při slaďování rodinného a pracovního života a dále také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. Dalšími oblastmi hodnocení jsou firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených
Přihlaste se na konferenci
organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým
Sítě mateřských center
klientům či návštěvníkům.
Záštitu nad konferencí převzala radní Zlínského kraje pro sociKonferenci Sítě mateřských center mají v plánu v úterý 12. listo- ální oblast Taťána Valentová Nersesjan. Na konferenci je možno se
padu v Kroměříži. Akce se koná v rámci slavnostního vyhlášení vý- přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou zájemci naleznou na
sledků soutěže „Společnost přátelská rodině“ a uskuteční se v pro- www.kr-zlinsky.cz. Účast je bezplatná.
Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje
storách tamního Arcibiskupského zámku.
NÁRODNÍ
PUTOVNÍ VÝSTAVA
představuje veřejnosti
dobré příklady zvelebování
opomíjených míst v sídlech a krajině naší vlasti
MÁ VLAST
cestami proměn 2014
Zahájení proběhne tradičně
v druhou májovou sobotu, 10. května 2014
v Praze na staroslavném Vyšehradě.
Přináší svědectví o proměnách polozbořených staveb v důstojné
objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách navrácených k přírodním principům, o zvelebených parcích, nádražích,
náměstích a návsích...
Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření
dobré pověsti naší země v zahraničí.
Co je potřeba?
• Foto před proměnou a po ní ze stejného místa
• Stručný text dle pokynů na webu Asociace
• Poplatek za prezentaci:
města - 5000 Kč + DPH za plakát,
ostatní vystavovatelé 2000 Kč + DPH za plakát.
Pokud se aktivně zúčastní Váš kraj, vystavovatelé
vystavují zdarma, v rámci poplatku kraje.
Poplatek kraje za celoroční vystavení
12 plakátů činí 50 tis. Kč + DPH.
Termíny:
Přihlášky krajů –
do 31.10.2013
Přihlášky samostatných vystavovatelů
do 30.11.2013
Pochlubte se také vy svým dílem a inspirujte ostatní!
Poděkujte s námi lidem, kteří zvelebují krajinu našeho domova.
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2
www.aefcz.org,
informace: Drahomíra Kolmanová, ententefl[email protected], tel. 777581983,
Pavel Bureš - [email protected], tel. 724663562,
info ohledně zkušenosti kraje:
Plzeňský – Ing. arch. Miloslav Michalec, e-mail – [email protected],
Karlovarský – Ing. Milan Zukal, e-mail [email protected],
Ústecký - Jana Červinková, [email protected], tel. 777172272.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
29
Edukační centrum v Sázavském klášteře
seznámí děti s českými dějinami
Seznámit děti s českými dějinami, vzbudit v nich zájem o historii a památky je cílem programu Po stopách sv. Prokopa, kterým
zahájilo pilotní provoz Edukační centrum Sázavského kláštera. Program je určen pro žáky 4. až 7. tříd základních škol. V letošním roce je pro zúčastněné školy zdarma, od jara 2014 bude jako součást standardní nabídky kláštera zpoplatněn.
„Cílem programu je vytvořit zejména u místních dětí vztah k památkám v regionu. Chceme, aby se zajímaly o příběhy, které se
k daným místům váží. Prostřednictvím těchto příběhů pak děti učíme třeba o počátcích dějin českého státu nebo o počátcích dějin
církve,“ řekla středočeská koordinátorka vzdělávacích programů
Národního památkového ústavu (NPÚ) Anna Svobodová. Program
Po stopách sv. Prokopa je součástí projektu Památky nás baví, který NPÚ realizuje.
Program navazuje na předměty dějepis a výtvarná výchova a je
primárně zaměřen na osobnostní a sociální výchovu dítěte. V rámci
pilotního provozu nabízí téma založení Sázavského kláštera a osobnost sv. Prokopa v kontextu českých dějin, okrajově si všímá témat
mnišství a života v klášteře. Účastníci se podívají do klášterních interiérů i exteriérů, budou plnit různé úkoly a na závěr je čeká výtvarná dílna. Program trvá přibližně 120 minut a jeho ukončení může
proběhnout u nedaleké studánky Vosovka.
Program vychází z dlouhodobějšího záměru správy Sázavského
kláštera vytvořit vzdělávací program pro základní školy a navazuje na
pracovní list Po stopách sv. Prokopa, který byl již v klášteře vyzkoušen. Podrobné informace jsou na http://www.pamatkynasbavi.cz/ec-velreusy-sazavsky-klaster. Na program je nutné se objednat u Anny
Svobodové, tel.: 777 454 386, e-mail: [email protected]
Se sv. Prokopem mohou děti putovat českými dějinami a okusit atmosféru specifického místa, kde mnich konal své malé i velké zázraky. Když do Sázavy před více než tisíci lety přišel, byla tu
jen pustina, zbytky prastarých osídlení a všude plno nebezpečí.
Obklopovaly ho hluboké lesy s divokými zvířaty, krajem se toulali
podivní lidé. Všude byl strach, z hladu, válek, nemocí, záplav, i ze
zlých duchů. Vyprávělo se, že právě tady, v jeskyni nad řekou Sázavou, sídlí ďáblové. Prokop byl ale odvážný, a usídlil se tady, aby
s nimi vedl boj a porazil je. Prokopovými zbraněmi nebyl meč nebo šípy, ale tvrdá práce, posty a modlitba. Stal se poustevníkem.
Stával se moudřejším a pochopil, že největší zbraní proti zlu je být
dobrým člověkem. Kolem poustevny začalo být brzy rušno. Prokopa začali navštěvovat lidé a prosili ho o poučení, radu nebo
uzdravení. Později na tomto místě vznikl klášter, který dodnes odráží dějiny naší země od 11. století až do novověku.
Jaroslava Tůmová
Obnova potoka završila velké plány
v malé obci Rataje u Vlašimi
Je to přesně pět let, co se obec Rataje u Vlašimi směle pustila
do obrovských investičních akcí. Začala výstavbou vodovodu a zároveň připravovala projekty kanalizace, čistírny odpadních vod
a úpravy návsi včetně všech důležitých komunikací. Na to pak navázala revitalizace Ratajského potoka s rybníkem. Investice za třicet milionů korun. Na vesničku o 180 obyvatelích opravdu velké
sousto. Ale chytrému a odvážnému štěstí přeje, a tak se obecnímu
úřadu s pomocí dotací během relativně krátkého času podařilo vybudovat vše do posledního puntíku.
V současné době probíhají dokončovací práce pod vesnicí v lukách na retenční nádrži u obnoveného Ratajského potoka, ze kterého zmizelo betonové koryto. Výsledkem je zpomalení a snížení
odtoku vody z lokality, doplněný zelený porost a přirozené protipovodňové opatření. Akci z největší části podpořily peníze z Operačního programu Životní prostředí ve výši 4,6 milionu korun.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
30
Devět nových výrobců opatří své
produkty regionální značkou Polabí
Uzeniny, pečivo, keramika anebo brikety jsou nové výrobky s certifikátem POLABÍ. Desáté kolo certifikace uzavřela komise značky POLABÍ regionální
produkt začátkem podzimu. Značku uznala devíti
novým výrobcům. Dalším čtyřem uchazečům certifikát prodloužila.
Zájemci o certifikované výrobky mají možnost je zakoupit na místech označených samolepkou „Prodej originálních výrobků z Polabí“. Prodejní místa se nacházejí v Lesním ateliéru Kuba v Kersku,
v Městském informačním centru v Sadské, Městské knihovně Svatopluka Čecha v Pečkách, v Turistickém informačním centru v Kouřimi, v kanceláři MAS Podlipansko v Pečkách či v Informačním centru města Nymburk.
Další kolo certifikace se uskuteční příští rok na jaře, zájemci
o značku POLABÍ se však mohou hlásit již nyní.
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko,
[email protected]
Více: http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/
detail/304/uzeniny-pecivo-keramika-anebo-brikety-to-jsou-nove-vyrobky-s-certifikatem-polabi
Díky těmto přírodě přátelským úpravám vzniklo mimo jiné pod
obcí nádherné místo k procházkám zdejších občanů i výletníků,
kteří přicházejí do Rataj z turistické stezky. Břehy potoka jsou už porostlé olšemi, vrbičkami a původními druhy rostlin. Můžete tam pozorovat různé živočichy, třeba vážky nebo zajímavé druhy ptáků.
Ani vás nenapadne, že nedaleko tiše pracuje nově vybudovaná čistírna odpadních vod – je totiž kořenová. To znamená, že čistící procesy uvnitř provádějí především kořeny rákosovitých rostlin. Udržovaná pole rákosu obecného a chrastice rákosovité tedy vhodně doplňují přírodní scenérii a přidávají další kouzlo zdejší krajině.
Ratajští jsou zvyklí žít v souladu s přírodou, ale umí si dopřát i bohatý společenský život. V roce 2007 obec slavnostně otevřela Spolkový dům v centru vesnice a od té doby jej řádně využívá. S přicházejícím podzimem se tam lidé sejdou na Svatomartinském posvícení, potom na Pěkné hodince – to je posezení při dobrém jídle
a harmonice. V zimě se místní potěší s Mikulášem a jeho společníky,
po valné hromadě hasičského sboru si zatančí a přichystají se na
předsilvestrovský večer. V kapli na návsi se konají bohoslužby, bývá
tam také rušno kvůli nádherným dřevořezbám Josefa Kupsy (betlém
a hora Blaník s rytíři). Během letní sezóny nastane čas pro venkovní
a sportovní akce – v červnu dětský den, v červenci vyhlášená hasičská soutěž Ratajský pohár. Léto v Ratajích končí Posezením pod lipami, což je hudebně společenská slavnost, kterou pro obyvatele jako
poděkování za pomoc při přípravě veřejných akcí pořádají místní hasiči ve spolupráci s obecním úřadem, součástí je i malý ohňostroj pro
děti. V Ratajích se zkrátka myslí na hezký život uvnitř obce i v jejím
krásném okolí.
Jaroslav Vošický, starosta obce Rataje
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
31
Posázaví navštívili zástupci slovenského Mikroregionu Hlinické Pohronie.
Zjišťovali, jak založit MAS u Hronu
Výměna zkušeností byla cílem návštěvy představitelů Mikroregionu Hlinické Pohronie na Benešovsku. Zástupci slovenské samosprávy se minulý týden zajímali o fungování Místní akční skupiny
Posázaví, o spolupráci jejích členů a také o projekty, které se zde
realizují. Navštívili partnerské Neveklovsko, hovořili s pracovníky
Posázaví o.p.s. a zajeli se podívat také do Teplýšovic.
„Chtěli jsme vědět, jak u vás komunikuje samospráva s obyvateli,
podnikateli a neziskovými organizacemi, prostě všemi subjekty, které
by se měly podílet na založení veřejně soukromého partnerství,“ řekl
předseda Mikroregionu Hlinické Pohronie a starosta obce Sklené Teplice Lubomír Meliš. Dodal, že se chtějí ucházet o statut místní akční
skupiny a začali už připravovat strategii rozvoje regionu, který se rozkládá mezi Štiavnickými vrchy a Vtáčníkem. „Území sice přetíná řeka
Hron, ale nerozděluje nás,“ poznamenal Lubomír Meliš.
Mikroregion Hlinické Pohronie vznikl v roce 1999. Sdružuje 15 obcí, na jejichž území žije asi 10 500 obyvatel. Nejmenší obec má 150
obyvatel, v největším Hliníku nad Hronom žije téměř 3 000 lidí.
Slovenští hosté se zajímali hlavně o projekty, které se v Posázaví podařilo zrealizovat. Zajeli do Teplýšovic, kde si prohlédli rekonstruovaný obecní úřad, základní a mateřskou školu a hasičskou
zbrojnici. Zaujaly je také opravy drobných sakrálních objektů v regionu nebo stavba rozhledny Špulka na vrchu Březák u Lbosína.
Obec Sklené Teplice navázala partnerství s Neveklovem v roce
1973. Postupně se do spolupráce zapojila také místní tělovýchovná jednota, myslivecké sdružení a mikroregion. V uplynulých 40 letech vznikly mezi obyvateli vazby, které mnohdy přerostly v nerozlučná přátelství.
Jaroslava Tůmová
Všechny tyto výrobky a služby spojuje nejen dobrá kvalita, ale
především jednoznačná vazba k regionu Podblanicka a Posázaví.
„Regionální značku by měla nést takový produkt, který byste doporučili dobrým přátelům, kteří chtějí poznat váš region,“ řekla
předsedkyně certifikační komise Kateřina Čadilová z Asociace regionálních značek.
K této skupině produktů od listopadu patří nově i tyto výrobky
a služby:
• Pivo Ferdinand (Pivovar Ferdinand a.s. z Benešova)
• Štrůdl do krabice (Eva Brabcová z Benešova)
• Budky a domečky pro živou zahradu (ZO ČSOP Vlašim)
• Pivovarská restaurace Šalanda v Kácově (Pivovar Kácov, s.r.o.)
• Statek Blaník ve Světlé pod Blaníkem (Miroslav Šubín)
„Když se setkávám s držiteli naší značky, zjišťuji, že mají jedno
společné – svoji práci považují spíše za poslání než jen za způsob
obživy. Do svých výrobků a služeb vkládají sami sebe, svoji kreativitu, poctivý přístup k práci, svoje sny i tradici. Všech pět nově certifikovaných produktů si značku určitě zaslouží,“ řekla koordinátorka značky Kateřina Červenková.
Další zájemci o udělení značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®, ať už výrobci nebo poskytovatelé služeb, se mohou hlásit do další kola certifikace na jaře příštího roku. Uzávěrka
žádostí je 28. 2. 2014.
Kateřina Červenková
Další informace lze získat zde:
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/
Víkendová pohádková představení
oživila prohlídky zámku v Jílovém
O posledním zářijovém víkendu se na zámku v Jílovém hrály divadelní pohádky. Představení ochotnických souborů byla součástí
projektu spolupráce Společně Bránou do Čech, jenž podpořil Program rozvoje venkova. Projektu se účastní MAS Labské skály a MAS
Šluknovsko.
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
má pět dalších výrobků a služeb
Pivo Ferdinand, štrůdl do krabice, ptačí budky,
pivovarská hospoda Šalanda a penzion Statek Blaník se od 1. listopadu připojily k dosavadním devatenácti výrobkům a službám se značkou KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®.
Za první dva roky existence značky získala právo užívat logo se
svatováclavskou přilbicí pestrá škála devatenácti služeb a výrobků
z Podblanicka. Najdete ji na pivu, uzeninách, sýrech, mouce, keramice, koláčích, textilních dekoracích, regionálních publikacích,
loutkách i na medu či zahradnickém substrátu. Tabulku se značkou uvidíte v cukrárně, čtyřhvězdičkovém penzionu i venkovské
chalupě.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
32
„Projekt zahrnuje řadu aktivit. Oblíbené jsou zejména exkurze se
vzájemným poznáváním turisticky atraktivních cílů, díky nimž získají rodiny s dětmi tipy na návštěvu míst vázaných na vandrovní hru se
sběrem samolepek,“ uvedla Dana Dudková z MAS Šluknovsko. Dalším výstupem projektu bude publikace kreseb s architektonickými
památkami na územích partnerských MAS či pohádková představení pro děti, jež mají oživit prohlídky zámků ve Šluknově a v Jílovém.
„Kromě účinkování v pohádkách, doprovázejí ochotníci v kostýmech i návštěvníky zámků,“ prozradila dále Dana Dudková s tím, že
představení a pohádkové prohlídky zámku ve Šluknově se uskutečnily již v květnu.
Podzimní prohlídky s pohádkami v Jílovém zahrnovaly rovněž
úkoly pro děti. „Za asistence pohádkového Honzy, víly Verunky, ježibaby nebo loutky Kašpárka plnily děti tři úkoly: musely zavázat
pyšné princezně střevíček, dát do pořádku přeházené názvy oblíbených pohádek a přebrat – stejně jako Popelka – hrách a čočku,“
přiblížila program Dana Dudková.
Cílem projektu je rozvoj venkovského cestovního ruchu, zvýšení
soudržnosti obyvatel mezi regiony, tvorba nových nabídek v oblasti cestovního ruchu zaměřených především na rodiny s dětmi či předávání nových zkušeností z propagace památek a turistických cílů.
Zdroj: Dana Dudková, MAS Šluknovsko
O energetických úsporách
pohovoří na semináři v Blansku
MAS Moravský kras pořádá ve čtvrtek 21. listopadu seminář
o obnovitelných zdrojích energie a dosahování energetických
úspor na území Moravského kras. Akce se koná od 9 do 16 hodin
ve Fotbalové hospůdce v Blansku.
Na programu semináře je množství témat o příkladných projektech, jimiž se podařilo snížit energetickou náročnost veřejných
obecních budov nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí v Polsku či Německu. Účastníci semináře se navíc dozví i novinky o projektu Zelená úsporám a další.
Na akci je třeba se přihlásit nejpozději do 14. listopadu. Přihlášky je možné zasílat poštou (MAS Moravský kras o. s., Sloup 221,
679 13) či e-mailem ([email protected]), nebo telefonicky (+420 511 141 728, Pokorná).
Olympiáda pro seniory
předčila všechna očekávání
Nebe bez jediného mráčku, sluníčko a letní počasí přivítaly v havlovickém Všesportovním areálu téměř dvě stovky seniorů, kteří se
opět po roce sjeli na Olympiádu pro starší a dříve narozené.
Na olympiádu, která je zaměřená na seniory z území MAS Království – Jestřebí hory (KJH), přijelo letos soutěžit rekordních 180
účastníků. „Je to zase víc účastníků než v loňském roce, tentokrát
asi o dvacet, a navíc se přihlásili i senioři z obcí, kteří u nás zatím
nebyli, třeba z Chotěvic,“ hodnotí účast hlavní organizátor Miloslav Tohola z TJ Sokol Havlovice. Senioři nakonec dorazili celkem
ze čtrnácti míst, včetně tří domovů pro seniory.
Pro všechny bylo opět připraveno občerstvení a společné posezení a svoz do Havlovic i odvoz zpět. Tradiční disciplíny – hod válečkem pro ženy a paličkou pro muže, hod tenisákem, skok z místa
a minigolf – letos okořenily ukázky skladby s názvem „Waldema­
riáda“, kterou zacvičily členky T. J. Sokol Úpice a ukázka sportovního oddílu Agility Sultánci Havlovice, kteří se věnují tréninku psů pro
závody agility.
Olympiádu opět zaštítil TJ Sokol Havlovice společně s MAS Království – Jestřebí hory. Pomohli i dobrovolníci z obou organizací a také studenti z oboru Veřejná správa z Městského gymnázia a Střední odborné školy Úpice a Základní školy Úpice-Lány, kteří zajistili jed-
notlivé disciplíny a registraci soutěžících, stejně tak jako ZŠ a MŠ
Havlovice a obec Havlovice, které akci podpořily materiálně.
Tak jako každý rok nebyla ale olympiáda o tom, aby se vyhrávalo. „Někteří soutěžící už při registraci hlásili, že nebudou soutěžit v některé disciplíně, ale že si přijeli hlavně popovídat a vidět se
s ostatními,“ shrnuje hlavní účel olympiády Jan Balcar z MAS KJH.
Kateřina Valdová, MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
www.kjh.cz
Tvář vesnice, krajina za humny,
na tom našem dvoře – ve Sluňákově
Různé pohledy na současnou vesnici přinesou protagonisté
ekologického večera, který se koná v úterý 26. listopadu od 18 hodin ve středisku Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku. Tři
názory na „cestu z města“ přednesou sociolog Pavel Klvač, ekolog Michael Bartoš a zřejmě i biolog Jiří Sádlo.
Co je pravdy na tom, že vesnický život je bližší utváření vztahu
člověka s přírodou a krajinou než pobývání lidí ve městě? Amentní migrace je jedním ze současných globálních jevů, přičemž se
jedná o specifický typ migrace obyvatel, která převážně směřuje
z urbánního prostředí do rurálních oblastí a která není primárně
motivována ekonomicky, ale snahou žít v území s hodnotnějším
přírodním, případně i sociálním a kulturním prostředím.
Pavel Klvač, sociolog působící na Masarykově a Mendelově univerzitě. Věnuje se environmentální sociologii a problematice venkova a krajiny.
Michael Bartoš, třicet let pracoval jako vědecký pracovník Ústavu
krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích, kde se zabýval vlivem lidských činností v krajině v rámci řešení mezioborových projektů. V současné době vyučuje na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a na Fakultě humanitních studií UK.
Více informací je k dispozici na www.slunakov.cz
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
Dobrovolníci uklidí část
parku u zámku Konopiště
Na pomoc konopišťskému parku se 9. listopadu vydá parta dobrovolníků. V rámci brigády organizované Spolkem přátel Konopiště vyčistí svah proti restauraci Stará myslivna, od obůrky po křižovatku u Zámeckého rybníka. „Pokud zbudou síly a chuť, uklízet se
bude až k přírodnímu divadlu,“ řekl člen spolku Petr Mareš. Sraz
brigádníků je v 9 hodin u infocentra na hrázi Zámeckého rybníka.
„Účastníci by měli přijít v pracovním oblečení, případně si mohou přinést smetáky a hrábě, uvítali bychom i křovinořez. Techniku zajistí Spolek přátel Konopiště, Lesní závod Konopiště a Technické služby Benešov. Brigádníci dostanou výbornou polévku z restaurace Stará myslivna,“ dodal Petr Mareš.
Spolek přátel Konopiště pořádá úklid zámeckého parku už pošesté. Většinou se ho účastní jeho členové s rodinnými příslušníky.
Podle Petra Mareše ale může ruku k dílu přiložit každý. Svah naproti Staré myslivně se bude čistit od náletových dřevin. Vyřezané
keře a roští se budou na místě štěpkovat, získaná dřevní hmota se
odveze a přilehlá cesta a její okolí se zamete.
Údržbu a zušlechťování blízkého okolí zámku Konopiště má spolek ve svém statutu. „Snažíme se spolupracovat s organizacemi,
které mají tyto prostory ve své péči a mnohdy se z nedostatku kapacit či času k údržbě těchto míst tak často nedostanou – máme
jejich plnou technickou i personální podporu,“ dodal Petr Mareš.
První okrasné zahrady u konopišťského zámku založili v 18. století Vrtbové, a to malou barokní zahradu východně od zámku a patnáctihektarovou francouzskou klasicistní zahradu v části zvané Šiberna. V roce 1887 koupil konopišťské panství František Ferdinand
d’Este, který nechal zámecké zahrady proměnit v přírodně krajinářský park. Od roku 2002 je konopišťský zámecký park národní kulturní památkou.
Jaroslava Tůmová
33
Letošní nositel tradic lidových
řemesel bude šička krojů
Jarmila Vitoslavská z Hané
Pouze jeden titul nositele tradic lidových řemesel České republiky udělí letos ministerstvo
kultury. V Česku půjde o 53. nositelku titulu, Jarmilu Vitoslavskou
z Troubek, která už 40 let šije a vyšívá hanácké kroje.
„Ministerstvo kultury může udělovat až pět titulů ročně,“ řekla Zuzana Malcová z ministerstva. Přihlášku může podat kdokoli.
„Většinou nám je navrhují pracoviště péče o lidovou kulturu v regionech,“ uvedla. Komise je složená ze zástupců ministerstva,
strážnického Ústavu lidové kultury, etnografů a řemeslníků. Vítězná řemesla patří vždy k ohroženým nebo ojedinělým. Jarmila Vitoslavská je podle Malcové ve svém oboru opravdu poslední. „Kdyby odešla a nikoho by to nenaučila, tak nevím, kdo ty kroje bude
dělat. Vychází ze vzorů z muzeí, pracuje s etnografy, je tam kvalita,“ uvedla Malcová.
Podmínky titulu jsou přísné. Řemeslníci musejí navazovat na regionální a rodovou tradici. „Zachovávají tradiční technologie, materiály, vzory a musí mít někoho, koho to naučí,“ řekla Malcová.
Ministerstvo, které uděluje nebo odebírá ochrannou známku kvality, je následně také kontroluje, dává jim peníze na kurzy a vybavení dílen. Největší expozice všech nositelů je od roku 2005 v chanovickém zámku. Nyní se dokončuje větší ve strážnickém ústavu,
bude otevřena koncem září. Strážnice je garantem kvality nositelů tradic. Je ale až na slovenských hranicích, Chanovice tak budou
spíše pro Čechy.
Podle Malcové se lidé v současné době k řemeslům hodně vracejí a zájem o ně významně roste. „Kvůli globalizaci si začínáme
spíše vážit toho, co máme u nás. Je to návrat ke kořenům,“ dodala. Lidová řemesla začaly financovat také kraje a vypisují granty na
podporu regionální kultury. V některých městech například řemeslníci nemusí na trzích platit poplatky. Nositelé zmiňovaného titulu pak zase mohou žádat ministerstvo kultury o granty, ročně se
jich rozdělí za jeden a až dva miliony. Ocenění řemeslníci jsou navíc zváni na festivaly do ciziny a ministři také dávají jako dárky jejich výrobky.
Zdroj: ARZ
Více: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/
zpravy-z-regionu/letosni-nositel-tradic-lidovych-remesel-bude-sicka-kroju-z-hane/1564/
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
Den pro dětskou knihu
na konci listopadu poradí,
jaké knihy pod stromeček
Posedmé se 30. listopadu uskuteční ve veřejných knihovnách
Česka DEN PRO DĚTSKOU KNIHU. Pořadatelé jej opět věnují nejen
propagaci knih pro děti a čtení. Jeho hlavní náplní bude předvánoční prodej knih a také doporučení rodičům, jaké knihy darovat
dětem pod stromeček.
Letošní nabídka doprovodných programů knihoven má být podle pořadatelů překvapením. Připomínají, že vloni se uskutečnilo
množství akcí po celé zemi. Městská knihovna v Praze sestavila seznam knih s názvem Co čtou děti?, v Pelhřimově připravili prodejní výstavu dětských knih vydavatelství Fragment, v Lomnici nad
Lužnicí organizovali zvonkový průvod a zpívání souboru Javoráček
při rozsvícení vánočního stromu. Městská knihovna Tábor tvořila
s dětmi adventní věnce a Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabídla
návštěvníkům vystoupení orientálních tanečnic. Městská knihovna
Hodonín nabídla rodinné ochutnávky čajů, kávy a vína a knihovna
v Ostrově zaujala výstavou dětských knih ilustrovaných Helenou
Zmatlíkovou. Městská knihovna Turnov připravila autorské čtení Jiřího Holuba a obecní knihovna Jaroměřice uspořádala Mikulášské
půjčování s čertem a andělem.
34
ku Bártovi ze Syrovátky za kolekci pohlednic Doteky Železných hor,
Janě Apltauerové z Lipoltic za Lipoltický med, Janě Beránkové ze
Slavkovic za zdobené sklo ve spojení s drátováním, Františku Mikanovi ze Stolan za čerstvé mléko a Ladislavu Francouzovi za Skupický salám.
Od 1. 1. 2014 se nově do certifikace mohou zapojit i výrobci
a producenti z území MAS Chrudimsko, kteří se ztotožní se značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt.
Zdroj: ARZ
Více na: http://www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory/cs/
aktuality/detail/308/zelezne-hory-predaji-10-novych-certifikatu-svym-vyrobcum-a-producentum
Železné Hory mají deset nových
certifikátů pro výrobce a producenty
Dne 24. 10. 2013 IV. certifikační komise Železnohorského regionu přidělila deseti novým zájemcům o značku ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
certifikát kvality za účelem cílené podpory odbytu
místní produkce za mediální podpory Českého rozhlasu Pardubice.
Od roku 2011, kdy se Železnohorský region stal členem Asociace regionálních značek (ARZ), již podporuje 36 místních kvalitních výrobců a producentů, což je vzhledem k jeho menší rozloze, v porovnání s ostatními 23 regiony ČR, úspěch svědčící o dobré vůli k vzájemné podpoře mezi lidmi. Od roku 2012, kdy byla
fyzicky zahájena certifikace výrobků, došlo k tvorbě mnoha aktivit na přímou podporu odbytu místní produkce nad rámec podmínek ARZ. Je velikým přínosem, že některé z aktivit, jako např.
Gurmánskou stezku, vytvořili sami výrobci. Právě možnost propojení spolupráce v rámci systému certifikace ARZ prostřednictvím
jednotlivých regionálních koordinátorů výrobci uvádějí jako největší přínos pro zkvalitnění jejich nabídky.
Členové a odborní poradci certifikační komise se shodli, že veškeré výrobky a produkty přihlášené do IV. kola výběru mají vysokou
kvalitu a mnohdy přesahují regionální rozměr. Každý z certifikovaných výrobků vykazuje nejen využívání místních zdrojů a motivů,
ale je ceněn pro své ruční a řemeslné zpracování. Na každém výrobku je především vidět originální myšlenka a láska při jeho tvorbě.
Mezi certifikovanými jsou šikovní lidé, kteří své produkty tvoří
pro radost ve volné chvíli, ale i stabilně oceňovaní výrobci titulem
Regionální potravina Pardubického kraje či Mls Pardubického kraje. V rámci spolupráce lidí v regionu má každý výrobce své nezastupitelné místo a v jejich mnoha možných kombinacích nabídky
je jejich síla.
Dne 7. prosince při předvánoční akci Advent na Choltickém
zámku budou slavnostně předány certifikáty uvedeným výrobcům:
Evě Joachimové z Mladotického mlýna za specialitu Mlýnské kolo
se zelím, Liboru Hamsovi z Penzionu Žlebská Lhotka za specialitu
Staročeské koleno z Žlebské Lhotky, Jaroslavu Jedličkovi z Lukavice za divočinu z farmy, Tereze Horčíkové z Horního Bradla za ručně zdobený textil a šperky z křišťálové pryskyřice, Jiřímu Blažkovi
a Marii Sýkorové z Licibořic za výrobky z vlny a kanafasu, Františ-
Mezinárodní konference se zaměří
v středomoravských Dřevohosticích
na inovace v sociálním podnikání
Obecně prospěšná společnost Ústav sociálních inovací pořádá
mezinárodní konferenci se zaměřením na problematiku sociálních
inovací a sociálního podnikání. Konference se bude konat v úterý a ve středu 3. – 4. prosince 2013 v prostorách zámku v Dřevohosticích na Přerovsku. Jejím cílem je seznámit veřejnost s touto v současné době velmi aktuální oblastí. Obsahem konference
budou především témata společenské prospěšnosti při zavádění
inovací, praktické příklady sociálního podnikání ze zahraničí a také kreativní přístupy používané při uplatnění principů sociální ekonomiky. Kromě zahraničních expertů ze Španělska a Polska a lektorů organizátora akce, představí své zkušenosti Ing. Roman Šiser,
ředitel společnosti Česká inovace, o.p.s. a účast na workshopu přislíbil také Mgr. Roman Chlopčík, náměstek ministra práce a sociálních věcí zodpovědný za oblast trhu práce. Zájemci o účast na
workshopu si mohou vyžádat pozvánku s návratkou, kterou obdrží na e-mailu: [email protected], nebo mohou najít aktuální informace k workshopu na stránce www.socialni-inovace.eu.
Jiří Daneš, projektový manažer, [email protected]
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
A
Akce v regionech
35
POZVÁNKA – MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ústav sociálních inovací, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku sociálního podnikání a fungování sociálních družstev. Konference je pořádána v rámci projektu „Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce“ a uskuteční se ve dnech Úterý 3. prosince ‐ středa 4. prosince 2013 v prostorách zámku v Dřevohosticích na střední Moravě. Mezinárodní konference bude zaměřena zejména na výměnu informací a praktických zkušeností v oblasti rozvoje sociálních podniků v regionu. S projekty z oblasti sociálního podnikání nás seznámí odborní experti z České republiky, Španělska a Polska. Program Úterý 3. prosince 2013 Teoretická část konference 9.00 Prezence Blok 1 9.20 Zahájení, představení projektu „Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce“ a aktivit Ústavu sociálních inovací, o.p.s. Mgr. Jiří Daneš (ředitel, Ústav sociálních inovací, o.p.s.) 9.40 Podpora sociálních podniků a inovací v programovém období 2014+ Mgr. Roman Chlopčík (náměstek ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí) 10.00 Motivace vedoucí k sociálnímu podnikání Zbygniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) 10.20 Společenská prospěšnost inovací a společenská odpovědnost v Českých inovacích Ing. Roman Šiser (ředitel, Česká inovace, o.p.s.) 10.40 Přestávka 11.00 Inovace – technického a netechnického charakteru Mgr. Ivo Škrabal (Ústav sociálních inovací, o.p.s.) 11.30 Praktické příklady stylů kreativního myšlení a jejich využití při rozvoji sociálního podnikání Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) 12.00 Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu) 12.30 Oběd Blok 2 13.30 Rozdíl mezi tradičním a sociálním podnikáním Zbygniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) 14.00 Motivace vedoucí k sociálnímu podnikání Agniezska Iwaniak (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) 14.30 Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu) 15.00 Přestávka 15.30 Představení modelu self‐evaluace (samohodnocení) sociálního podniku, proces kreativity (praktický příklad vedoucí k identifikaci rozvojového potenciálu malých organizací vlastními zaměstnanci) Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) 16.30 Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu) 17.00 Ukončení prvního dne konference Středa 4. prosince 2013 Praktická část konference 8.15 Prezence Blok 3 8.30 Příklady inovací v rozvoji sociálního podnikání ze zahraničí Agniezska Iwaniak (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) 10.30 Přestávka 11.00 Nácvik a tvorba sociálně podnikatelských inovací – definice problémů, tvorba idejí, syntéza a hodnocení idejí, využití kreativního řešení, vývoj produktů a služeb, sociální podnikání Zbygniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) 11.20 Proces kreativity – trénink využití modelu matice pro identifikaci potencionálu rozvoje sociálního podnikání Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) 11.40 Diskuze (výměna zkušeností, dotazy k přednášenému tématu) 12.00 Oběd Blok 4 Lektoři: Javier Finez (Blacksmith Consulting, Španělsko) Zbygniew Wejcman (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) Agniezska Iwaniak (Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Polsko) Mgr. Ivo Škrabal (Ústav sociálních inovací, o.p.s.) 13.30 Individuální a skupinová práce: Nácvik kreativního myšlení pro rozvoj sociálního podnikání Konzultace projektových idejí 17.00 Ukončení konference Těšíme se na setkání s Vámi a předem děkujeme za potvrzení Vaší účasti. Překlad z / do anglického jazyka bude zajištěn po celou dobu konference. Občerstvení a oběd budou účastníkům konference k dispozici zdarma, je možné poskytnout i ubytování mezi oběma dny konference. Organizace workshopu: Ústav sociálních inovací, o.p.s., Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice, Mgr. Jiří Daneš, tel.: 739 511 306, e‐mail: [email protected] www.socialni‐inovace.eu Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava
a příspěvková organizace Vysočina Tourism
pořádají
9. mezinárodní konferenci
Aktuální problémy cestovního ruchu
na téma
„CESTOVNÍ RUCH A JEHO DOPADY NA
SPOLEČNOST“
ve dnech 26. – 27. února 2014
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava
Hlavní cíl konference:
Cílem je vytvořit podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry.
Přínosem konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními problémy cestovního ruchu se
zaměřením na problematiku dopadů cestovního ruchu na současnou společnost. Výstupem
konference bude recenzovaný sborník příspěvků, které na konferenci zazní.
Témata:








Dopady cestovního ruchu na životní prostředí
Dopady cestovního ruchu na současnou společnost
Dopady rozvoje cestovního ruchu na ekonomickou situaci v destinaci
Cestovní ruch jako nástroj pomoci (dobrovolnický cestovní ruch)
Vzdělávací funkce cestovního ruchu
Úloha veřejného a soukromého sektoru v plánování a řízení cestovního ruchu
Reakce podniků cestovního ruchu na změny v poptávce (nové trendy)
Best practices - přínosy rozvoje cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni
Předběžný program konference:
Středa 26. února 2014
8:00 – 9:00
Prezence
9:00 – 9:30
Slavnostní zahájení
9:30 – 11:30 Plenární zasedání
11:30 – 12:00 Přestávka na občerstvení
12:00 – 13:30 Plenární zasedání
13:30 – 14:30 Oběd
14:30 – 17:30 Jednání v sekcích
17:30 – 20:00 Neformální společenský večer s rautem
Čtvrtek 27. února 2014
8:30 – 13:30
Terénní exkurze organizovaná spolupořadatelem konference, příspěvkovou organizací Vysočina
Tourism.
Termíny:
Přihláška
Zaplacení účastnického poplatku
Zaslání abstraktu příspěvku
Zaslání informace o akceptaci abstraktu
Zaslání plné verze příspěvku do sborníku
Cirkulář s podrobným programem konference
do 5. února 2014
do 5. února 2014
do 24. ledna 2014
do 31. ledna 2014
do 14. února 2014
do 21. února 2014
Účastnický poplatek: 1 200,- Kč (vč. DPH), nebo 48,- euro, zahrnuje občerstvení, oběd, raut,
náklady na vydání sborníku a náklady na organizační zajištění konference. Účast na programu
druhého dne je pro registrované účastníky konference zdarma.
Odborný garant konference:
Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. - Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sekretariát konference:
Kateřina Krejčí
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 141 116
e-mail: [email protected]
Bližší informace budou průběžně zveřejňovány na https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemycestovniho-ruchu-2014
Vysoká škola polytechnická Jihlava
katedra cestovního ruchu
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Vysočina Tourism
příspěvková organizace
Věžní 26, 586 01 Jihlava
D
Dotační programy
Třetí ročník fotografické soutěže
„Vyfoť projekt“ už zná své vítěze
Fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou již potřetí vyhlásilo
ministerstvo pro místní rozvoj, letos zaznamenala velký úspěch.
Během letních prázdnin přihlásili fotografové do soutěže více než
6 000 fotoalb, tedy téměř 18 000 snímků projektů podpořených
z fondů Evropské unie.
Úkolem soutěžících bylo vyfotografovat projekty vzniklé za pomoci fondů EU a nahrát je přes jednoduchý formulář na webové
stránky soutěže www.vyfotprojekt.cz. Fotografové měli rozhodně
z čeho vybírat. Jen za letošní rok se s přispěním evropských fondů podařilo v ČR zrealizovat přes 4 281 nových projektů a celkem
tak soutěžící měli možnost dokumentovat více než 44 430 projektů. Při jejich vyhledávání mohli využít on-line mapu projektů
www.mapaprojektu.cz, která obsahuje více než 18 tisíc realizací.
Mezi téměř 6 tisíci přihlášenými fotoalby, tedy skoro 18 tisíci fotografiemi, vybrala porota vítěze hlavní soutěžení kategorie Nejtalentovanější fotograf/ka a stejně jako v minulém ročníku také výherce vedlejší kategorie Nejaktivnější fotograf/ka. Vedle toho mohli soutěžící změřit síly v doplňkové kategorii s názvem Vyfoť se sám,
ve které se letos poprvé utkaly snímky zachycující fotografy spolu
s projekty. Během samotné soutěže se konalo pravidelné losování
o hodnotné ceny, aby šanci vyhrát měl skutečně každý.
Nejvíce porotce zaujalo fotoalbum, které do soutěže přihlásil
Ivan Rusek z Brna. Na snímcích zachytil revitalizaci veřejných
ploch městské památkové rezervace Kutná Hora, která byla
podpořena z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Druhé místo získalo fotoalbum projektu Polabská cyklostezka, které do soutěže zaslala Helena Otrubová z Přerova nad Labem. Projekt vznikl díky dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Sasko-ČR.
36
Třetí nejtalentovanější fotografkou byla zvolena Renata Zemanová z Mladé Boleslavi, která na svých snímcích zdokumentovala
projekt výsadby zámeckého parku Ostrov, podpořený z Operačního programu Životní prostředí.
Titul nejaktivnější fotografky si za celkem 1253 přihlášených fotoalb odnesla Nikola Gorylová z Ostravy-Hrabové a v nové doplňkové kategorii „Vyfoť se sám“ zvítězil Martin Podaný z Kutné Hory.
Úspěch akce „Vyfoť projekt“ inspiroval organizátory k další
soutěži, tentokrát pro studenty a pedagogy všech středních škol
s názvem „Navrhni projekt“, jejíž druhý ročník právě probíhá. Soutěžící a jejich učitelé mají příležitost vytvořit si vlastní projekt z fondů EU, kterým by ve svém okolí, regionu nebo celé ČR podpořili
podnikání, cestovní ruch, životní prostředí, vědu a výzkum a další
oblasti rozvoje. Nejúspěšnější autoři projektů z řad studentů i pedagogů mohou vyhrát ultrabooky, tablety, elektronické hlasové
čtečky a atraktivní knižní ceny. Inspiraci mohou studenti čerpat ne-
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
D
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: [email protected]
V Praze dne 11. října 2013
Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová kontakt: tel.: 222 871 417, e-mail: [email protected]
Dotační programy
37
ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Podporu z PRV získalo 30 nových
spolupráce
MASspolupráce
za 60 milionů
Opatření projektů
IV.2.1 Realizace
projektů
kolo
žádostí
Ve19.
dnech
23. –příjmu
26. září 2013
se uskutečnila veřejná prezentace
projektů spolupráce zaregistrovaných v 19. kole Programu rozvoje
venkova.doporučené
Ve dnech 30. září Hodnotitelskou
a 1. října 2013 zasedalakomisí
hodnotitelská
Žádosti o dotaci
komise jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců Řídícího
ministerstva
zemědělství,
SZIF
a Národní
sítě MAS. v
Ve dnech 23. – 26.
záříorgánu
2013 proběhla
veřejná prezentace
projektů
spolupráce
zaregistrovaných
19. kole Programu rozvoje venkova.
Ve dnech
30. září
1. října 2013 zasedala
Hodnotitelská
komise
Z celkového
počtu
60 azaregistrovaných
projektů
ukončil
SZIF
jmenovaná ministrem zemědělství ve složení zástupců Řídícího orgánu ministerstva zemědělství, SZIF a
v rámci
administrativní
kontroly
a
kontroly
přijatelnosti
5
projektů.
Národní sítě místních akčních skupin.
komise
ukončila
projektů zkontroly
důvodu
Z celkového počtuHodnotitelská
60 zaregistrovaných
projektů
ukončiladministraci
SZIF v rámci 25
administrativní
a
kontroly přijatelnosti 5 projektů.
Hodnotitelská
ukončila administraci 25 projektů z důvodu nesplnění
nesplnění
kritériíkomise
přijatelnosti.
kritérií přijatelnosti posuzovaných Hodnotitelskou komisí.
SZIF
dne celkovou
8. říjnačástku
2013závazkování
obdržel celkovou
částku
závazkování
SZIF dne 8. října 2013
obdržel
opatření IV.2.1
Realizace
projektů
spolupráce na 19. kolo opatření
příjmu žádostí
PRV
ve výši 61
158 112spolupráce
Kč, na základě
doporučil
ke
IV.2.1
Realizace
projektů
na které
19. kolo
příjmu
schválení 30 žádostí o dotaci v celkové částce 59 836 013 Kč.
žádostí
PRV
ve
výši
61
158
112
Kč,
na
základě
které
doporučil
ke
V následujících dnech budou KMAS doporučených projektů spolupráce vyzvány k předložení
jen z návrhů, které uspěly v loňském ročníku soutěže,
alepříloh
taképřed
z jižschválením.
schválení
30výzva
žádostí
dotaci vi celkové
836 013 Kč.
povinných
Tato
bude o
zveřejněna
na Portálučástce
farmáře59
KMAS.
zmíněné on-line mapy projektů. Letos poprvé je soutěž
otevřena
V tabulce
níže uvádíme
doporučené
žádosti v rámci
záměru
a) a b). Žádosti
jsou seřazeny
dle
KMAS
doporučených
projektů
spolupráce
jsou vyzvány
k předregistračního
číslajsou
žádosti, pod každou koordinační místní akční skupinou „KMAS“ jsou řazeny všechny
také studentům speciálních středních škol. Veškeré
informace
ložení
povinných
příloh
před
schválením.
Zdroj:
SZIF
partnerské místní akční skupiny „PMAS“ daného projektu s uvedenou výší požadované podpory na svou
k dispozici na webových stránkách www.navrhniprojekt.cz
a na zahraničních MAS nejsou částky uvedeny.
část projektu. V případě
facebookovém profilu soutěže. Své projekty mohou studenti zasí- Projekty národní spolupráce
Záměr
a) národní
lat až do 15. listopadu 2013.
Zdroj:
MMRspolupráce
Výše dotace Výše dotace
Registrační číslo
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Název projektu
Název KMAS/PMAS
MAS ČR na
MAS ČR na
žádosti
část
projektu
projekt
Tiskove-zpravy/2013/Treti-rocnik-Vyfot-projekt-zna-sve-viteze!
1
13/019/4210a/452/000003
2
13/019/4210a/780/000004
Díky akceleračním opatřením
bylo
dosaženo výrazného pokroku v OPŽP
3
13/019/4210a/452/000006
Státní fond životního prostředí zpracoval grafické přehledy, které dokládají výrazný pokrok oproti stavu z Měsíční monitorovací
4
13/019/4210a/451/000016
zprávy Ministerstva pro místní rozvoj zpracované k 3. 10. 2013. Po
několika měsících propadu a stagnace začal operační program vykazovat značný pokrok. Jedná se o potvrzení úspěšně nastartova5
13/019/4210a/232/000018
ných akceleračních opatření, na kterých v současnosti
intenzivně
Registrační
číslo
žádosti
spolupracuje Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí
a Zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR.
Pokud převedeme rozdílné metodiky vykazování6 jednotlivých
ope13/019/4210a/563/000019
račních programů (OP) na jednotný způsob, pak v případě „závazků“
vůči celkové alokaci programu je ve srovnání s ostatní operačními pro7
13/019/4210a/563/000022
gramy OPŽP na 3. místě a u certifikovatelných a certifikovaných prostředků na místě desátém (nárůst oproti předchozímu měsíci o 17 %).
8
13/019/4210a/564/000023
V mezitýdenním srovnání vyčerpaných prostředků se týdně čerpání
zvyšuje o více než 100 %.
Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MŽP
9
10
11
13/019/4210a/672/000025
13/019/4210a/453/000026
13/019/4210a/671/000027
Na venkově zdravě
jíme
Společná CIDLINA, o.s.
208 800
Hradecký venkov o.p.s.
172 800
Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.
Zábavná vlastivěda z
našich vesnic
Občané pro rozvoj venkova
Krajina je naše
zrcadlo
1621800
Společná CIDLINA, o.s.
1320750
1505700
MAS Turnovsko
1530000
Regionem
renesance zdravě
Poznejte zelené
srdce Česka
Technické školky
Život a historie
vypálených obcí
aneb "Znáte nás?"
Nezapomeňte (se)
vrátit
Příběhy našich
kronik
MAS Radbuza, o.s.
MAS Světovina o.p.s.
Název KMAS/PMAS
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
12
13
13/019/4210a/232/000030
13/019/4210a/120/000032
Graf „Vývoj proplácení finančních prostředků ERDF/FS v rámci
OPŽP v období 3. 9. – 23. 10. 2013“ dokládá zlom v čerpání prostředků z evropských fondů (ERDF a FS) v rámci14OPŽP,
kdy se od
13/019/4210a/231/000033
počátku října 2013 začínají projevovat nastolená akcelerační opatření a čerpání se zrychluje s předpokládanou kulminací na konci
15 13/019/4210a/120/000035
roku 2013, tedy až do ukončení možného předkládání žádostí
o platbu. V období od 14. 10. do 23. 10. 2013 došlo k vyčerpání
13/019/4210a/672/000036
více než 540 mil. Kč, což oproti předchozímu16průběhu
čerpání
představuje nárůst v průměru o 100 %.
Otevíráme poklady
venkova
Po cestách a
hradech doby Karla
IV.
Z pohádky do
pohádky
Varhany znějící 2014
Společná propagace
našeho valašského
regionu
216000
904230
935100
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
997200
Havlíčkův kraj, o.p.s.
690228
655938
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s.
1228050
Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.
1687500
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
514639
Místní akční skupina Hlinecko, o.s.
257940
Místní akční skupina Šumperský venkov
257400
Místní akční skupina Ploština
257400
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
451800
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
675360
Místní akční skupina Hlinecko, o.s.
438300
MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.
219600
Místní akční skupina Regionu Poodří
284850
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s.
197100
"Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s."
266850
1 775 880
2 836 530
1/4
1 346 166
2 915 550
1 287 379
1 565 460
1 225 350
256950
Občanské sdružení Aktivios
1778310
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
1179287
MAS Radbuza, o.s.
1082700
Posázaví o.p.s.
1665000
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
1800000
Rakovnicko o.p.s.
900000
"Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE"
664200
MAS Šluknovsko
643500
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
1560730
MAS Sedlčansko, o.p.s.
1686262
Místní akční skupina Valašsko - Horní
Vsacko, o.s.
413280
Místní akční skupina Rožnovsko
274950
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko
o.p.s.
557100
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních
Čech - místní akční skupina
365400
S Peklíkem na výlet 13/019/4210a/231/000038
Zpravodaj venkova 17
(měsíčník
SPOV ČR krajem
a NS
podMAS
ŠumavouČR) • č. 188 • 11/2013
3 035 700
Výše dotace
602910 Výše dotace
MAS ČR na
MAS ČR na
část projektu
projekt
613620
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s.
MAS Občané pro rozvoj venkova
3 288 150
343350
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
MAS Hlinecko, o.s.
1 165 500
345600
LAG Podralsko o. s.
Český Západ - Místní partnerství, o.s.
Venkov Plzni Odhalujeme
industriální stopy
Plzeňska
Název
projektu
569 250
Hradecký venkov o.p.s.
MAS Železnohorský region, o.s.
Žadatelé bez
občanky? Leader
bez hranic!
596 250
381 600
4 040 297
4 365 000
1 307 700
3 246 992
688 230
922 500
210a/231/000033
210a/120/000035
210a/672/000036
210a/231/000038
Z pohádky do
pohádky
D
Varhany znějící 2014
"Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE"
664200
MAS Šluknovsko
643500
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
1560730
MAS Sedlčansko, o.p.s.
1686262
D o t Místní
a č akční
n í skupina
p rValašsko
o g r- Horní
amy
Společná propagace
našeho valašského
regionu
Vsacko, o.s.
Místní akční skupina Rožnovsko
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko
S Peklíkem na výlet - o.p.s.
krajem pod Šumavou Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních
Čech - místní akční skupina
strační číslo
žádostičíslo
210a/231/000041
strační
žádosti
Zdravéprojektu
MAS =
Název
aktivní a vzdělaný
Název
projektu
venkov
210a/120/000046
Křivoklátsko. Nové i
tradiční.Nové i
Křivoklátsko.
210a/120/000046
210a/120/000048
210a/120/000048
210a/671/000053
210a/671/000053
210a/563/000054
210a/563/000054
210a/564/000056
210a/564/000056
tradiční.
Jesenicko. Za
odměnu
Jesenicko. Za
odměnu
Hudební a filmová
muzea anašich
Hudební
filmová
regionů
muzea
našich
regionů
Znám křišťálovou
studánku....
Znám křišťálovou
studánku....
Za tradicí
moravského
venkova
Za tradicí
moravského venkova
Občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních
Čech - místníNázev
akční KMAS/PMAS
skupina
Název KMAS/PMAS
Místní akční skupina
Blanský les - Netolicko
o.p.s.
Rakovnicko o.p.s.
210b/671/000010
210b/671/000010
922 500
365400
Výše dotace Výše dotace
608400
MAS dotace
ČR na
MAS dotace
ČR
na
Výše
Výše
965
430
projekt
část
MASprojektu
ČR na
MAS
ČR na
357030
část projektu
projekt
292500
Místní
akční skupina
Rakovnicko
o.p.s. Mezi hrady
1602540
471645
471645
605758
MAS Vladař o.p.s.
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
605758
1796400
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.
1796400
1786552
MÍSTNÍ
AKČNÍ
SKUPINA
MAS Zubří
země,
o.p.s. ZÁHOŘÍ-BEČVA, o.s.
1786552
1472090
MAS
Zubří země,
o.p.s.and Consultation Centre,
International
Education
o. p. s.
International
Education and Consultation Centre,
1472090
916553
o.
p. s.
O.S.
MAS Za humnama
916553
1129500
O.S. MAS Za humnama
"Strážnicko" Místní Akční Skupina
1129500
861300
"Strážnicko"
Skupina
Místní akční Místní
skupinaAkční
Společná
cesta, občanské
sdružení
Místní
akční skupina Společná cesta, občanské
861300
450000
sdružení
MAS Dolní Morava
450000
1 076 580
MAS Dolní Morava
1 076 580
1 895 040
1 895 040
1 077 403
2/4
1 077 403
3 582 952
3 582 952
2 388 643
2 388 643
2 440 800
2 440 800
Projekty mezinárodní spolupráce
Název projektu
Název projektu
Národní pohádky a
pověsti pohádky
- pokladya
Národní
národní
pověsti -identity
pokladya
tradic
národní
identity a
tradic
210b/563/000012
Food Festivals
210b/563/000012
Food Festivals
Název KMAS/PMAS
Název KMAS/PMAS
Místní akční skupina Šumperský venkov
Místní akční skupina Šumperský venkov
Místní akční skupina Vršatec
Výše
dotace
Výše
MAS
ČR na
dotace
projekt
MAS
ČR na
projekt
466200
Výše dotace
MAS dotace
ČR na
Výše
část
MASprojektu
ČR na
část projektu
466200
0
Místní akční skupina Vršatec
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
0
378270
MAS
Hornístezka
Pomoraví
o.p.s.
Královská
o.p.s.
378270
454410
Královská
Královskástezka
stezkao.p.s.
o.p.s.
454410
400770
Královská stezka o.p.s.
MAS Oslavka
400770
238482
MAS Oslavka
North Pennine Dales Leader
238482
0
North Pennine Dales Leader
Místní akční skupina Rožnovsko
0
211500
Místní akční skupina Rožnovsko
Královská stezka o.p.s.
211500
335574
Královská stezka o.p.s.
Lípa pro venkov o.s.
335574
292734
Lípa pro venkov o.s.
Posázaví o.p.s.
292734
127800
1 298 880
1 298 880
850 752
850 752
210b/563/000013
Guide me
Posázaví o.p.s.
Havlíčkův kraj, o.p.s.
127800
303246
1 059 354
210b/563/000013
Guide me
Havlíčkův kraj, o.p.s.
LAG OTHE ARMANCE
303246
0
1 059 354
210b/342/000034
210b/342/000034
LAG OTHE ARMANCE
LAG Cretes Préardennaises
LAG Cretes Préardennaises
LAG Sudolt
Mléko a med pro
našea zdraví
Mléko
med pro
naše zdraví
M
0
0
0
0
LAG Sudolt
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
0
1771875
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
OZ MAS LEV, o.s.
1771875
0
OZ MAS LEV, o.s.
38
688 230
557100
292500
1602540
Rakovnicko o.p.s.
MAS Vladař o.p.s.
3 246 992
274950
Rakovnicko o.p.s.
Místní akční skupina Mezi hrady
mezinárodní spolupráce
mezinárodní spolupráce
strační číslo
žádostičíslo
strační
žádosti
413280
1 307 700
0
1 771 875
1 771 875
Monitoring
3/4
3/4
Fondům EU pomůže efektivnější státní
správa a lepší kontrola, shodují se lídři
Evropské fondy nesmí v případě České republiky doprovázet
složitý systém jejich přerozdělování, podpora musí být lépe zacílená a kontrola efektivnější. Pro příští programové období je také
nutné přijmout kvalitní služební zákon, který by odpolitizoval státní správu. V předvolebních rozhovorech pro EurActiv se na tom
shodli lídři hlavních českých politických stran.
Česká republika může v současném programovém období
2007–2013 vyčerpat necelých 27 miliard eur (zhruba 795 miliard
korun). Podle zatím poslední monitorovací zprávy se jí na projekty
podařilo využít 36,5 % celkové alokace. Tabulky EU ji proto řadí
mezi pětici nejpomaleji čerpajících států.
„Základy všech problémů současného období leží v době, kdy se
systém nastavoval. Tehdy vznikl velmi komplikovaný systém s obrovským počtem operačních programů, přičemž některé z nich nebyly
dobře zaměřeny,“ vidí jako hlavní příčinu pomalého čerpání bývalý
ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Uvedl to v jednom z devíti předvolebních rozhovorů EurActivu s lídry politických stran.
Příliš mnoho oblastí, ve kterých lze v současném programovém
období 2007–2013 využívat spolufinancování EU, vadí i předsedo-
vi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi. „Efektivnější by bylo soustředit
pozornost na tři čtyři oblasti,“ řekl redakci.
S tím souhlasí i sociální demokrat Lubomír Zaorálek. Podle něj
by větší smysl dávalo, pokud by dotace EU podpořily projekty v oblastech, jako je zateplování budov, budování dopravní infrastruktury, výstavba mateřských školek či jeslí nebo stavba protipovodňových opatření. „Peníze z EU mohou přispět k rozvoji regionů
s vysokou mírou nezaměstnanosti,“ uvedl.
Lepší kontrolu účelnosti využívání evropských prostředků v rozhovoru zdůraznila i místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.
Evropské fondy totiž podle ní svádějí k většímu rozhazování. „Zatímco každý rozumný stát, kraj či obec mají tendenci se svými penězi nakládat opatrně a šetřit, tak každý orgán, který rozděluje
fondy, má tendenci je naopak rozdávat co nejvíc,“ vysvětlila redakci.
Podle Ondřeje Lišky, předsedy Strany zelených, by řešením do
budoucna mělo být především zjednodušení celého implementačního systému. „Pravidla budou lépe fungovat tehdy, pokud budou
výrazněji zjednodušena,“ uvedl.
Kromě nižšího počtu operačních programů, s nímž vláda pro
budoucí období 2014–2020 počítá, je podle Lišky potřeba také
zprůhlednit vazby mezi příjemci a řídícím orgány. „K netransparentnímu nakládání s prostředky došlo v mnoha případech především proto, že byl řídící orgán úzce spojen s příjemci. A to je samozřejmě špatně,“ vysvětlil.
Miroslav Kalousek se domnívá, že dalším problémem spojeným
s čerpáním evropských peněz je „neschopnost a nezájem zabraňovat nedostatkům a podvodům v oblasti manažerské průběžné
kontroly.“
Souhlasí s ním i Věra Jourová, 1. místopředsedkyně hnutí ANO
2011. „Implementační systém je v České republice zanesen neuvěřitelnou spoustu nadbytečných článků a je podceněný z hlediska efektivní kontroly,“ sdělila redakci v rozhovoru. Ideálním řešením by podle jejích slov byla centralizace administrace evropských
fondů do několika málo ministerstev.
„Vůči manažerským schopnostem našich ministerstev jsme samozřejmě skeptičtí, přesto ale voláme po co největší centralizaci,“
uvedla Jourová. „Jsme totiž přesvědčení, že za oblast financování
z evropských fondů má být vůči Bruselu odpovědný pouze jeden
subjekt,“ dodala.
Dnešní systém, kdy kromě ministerstev prostředky rozdělují i
kraje, proto označuje za „cestu do pekel“.
Zákon nevyřeší vše
Aby Česká republika v příštím programovém období lépe a efektivněji čerpala, musí podle většiny lídrů, které EurActiv oslovil, dojít
především k zefektivnění státní správy. To, že Česko dosud nepřijalo funkční zákon o státní službě, jehož cílem je odpolitizovat státní
správu, je podle Pavla Bělobrádka z KDU-ČSL „ostudou“.
„Zákon sice nevyřeší vše, ale může významně pomoci tomu,
aby se dobře čerpaly evropské prostředky, abychom tu měli stabilní podnikatelské prostředí a aby se snížil korupční potenciál,“
uvedl.
Přijetí kvalitního služebního zákona zdůrazňuje i Ondřej Liška
ze Strany zelených. „Zákon, který předložila minulá vláda, byl
špatný a vysokou míru politizace české státní správy nevyřešil,“
uvedl na adresu legislativního návrhu, který předložil kabinet Petra Nečase.
Návrh byl v minulosti kvůli nedostatkům kritizován například i zainteresovanými neziskovými organizacemi (EurActiv 28.2.2013).
Zdroj: EURACTIV
http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/fondum-eu-pomuze-efektivnejsi-statni-sprava-lepsi-kontrola-a-zamereni-shoduji-se-lidri-volby-statni-sluzba-011221
Celé rozhovory s politickými lídry najdete zde: http://www.
euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/link-dossier/volby-2013-s-politickymi-lidry-o-evrope-a-integraci-000099
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 188 • 11/2013
Kontakty
Kontakty
na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2013
•
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
[email protected]
•
místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01
Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611
[email protected]
•
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
[email protected]
•
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
[email protected]
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
[email protected]
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
[email protected]
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
[email protected]
•
Ing. František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
[email protected]
•
Členové předsednictva
volení orgány krajských organizací SPOV
(§ 8 stanov SPOV):
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
[email protected]
•
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152
[email protected]
•
Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39
tel. 493 691 538, 724 164 674
[email protected]
39
Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
[email protected]
•
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 696 929
[email protected]
•
Olomoucký kraj
Jiří Řezníček
Tučín č. 127, 751 16 Želatovice
tel. 732 876 307
[email protected]
•
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
[email protected]
•
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
[email protected]
•
Středočeský kraj
Viktor Liška
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel. 776 580 584
[email protected]
•
Ústecký kraj
Václav Tyl
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423
[email protected]
•
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
[email protected]
•
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
[email protected]
•
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
[email protected]
•
Ing. Ludmila Krušková
Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003
[email protected]
•
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
[email protected]
•
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
[email protected]
•
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Bělotín 151, 753 64
tel. 777 258 628
[email protected]
www.spov.org
VÝBOR NS MAS ČR
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví
[email protected]
+420 602 533 707
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
[email protected]
+420 774 499 396
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
[email protected]
+420 724 790 088
Místopředseda ELARD
Ing. Radim Sršeň, PhD.
MAS Šumperský venkov
[email protected]
+420 603 578 141
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
MAS Posázaví
[email protected]
+420 604 890 190
Koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
[email protected]
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
MAS Královská stezka
[email protected]
+420 774 489 322
Ing. Zdeněk Mach
Karlovarský kraj
MAS Vladař
[email protected]
+420 737 444 602
Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
MAS Hradecký venkov
[email protected]
+420 724 186 825
Anna Čárková
Jihomoravský kraj
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
[email protected]
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský kraj
Chance in Nature
[email protected]
+420 607 955 600
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Západní Krušnohoří
[email protected]
+420 737 177 432
Romana Zemanová
Liberecký kraj
MASiF
[email protected]
+420 724 209 706
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
[email protected]
+420 777 111 078
NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Jindřich Šolc
Liberecký kraj
LAG Podralsko
[email protected]
+420 775 110 397
Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
[email protected]
+420 602 334 882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS NAD ORLICÍ
[email protected]
+420 604 201 113
Ing. Bohumír Jasanský
MAS České středohoří
[email protected]
+420 724 134 539
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko
[email protected]
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
[email protected]
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
[email protected]
+420 774 230 210
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružená Růže
[email protected]
+420 724 643 050
Mgr. Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
[email protected]
+420 721 210 662
Ing. Josef Smetana
MAS Dolní Morava
[email protected]
+420 777 328 052
Mgr. František Kopecký
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
[email protected]
+420 773 583 020
Bc. Ivana Metelková
MAS Hrubý Jeseník
[email protected]
+420 739 202 539
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
[email protected]
+420 602 116 848
MÍSTOPŘEDSEDA
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
[email protected]
+420 724 068 686
ČLENOVÉ
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
Petr Pecha
MAS Rýmařovsko
Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují
Jarmila Lásková Soldátová
OPS pro Český ráj
Bc. Jiří Hodinka
Via Rustica
Mirka Šejnohová
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Jan Fronc
MAS Vladař
Marta Polášková
MAS mikroregionu Buchlov
Ing. Miloslava Hrušková
MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
[email protected]
tel. +420 602 832 880
www.nsmascr.cz
Download

11/ 2013 (188) - SPOV - Spolek pro obnovu venkova