Dialog
Časopis pro ortotiky-protetiky, lékaře a terapeuty
Lipsko 2012 Speciál · květen 2012
Genium
Další generace protéz dolních končetin
AeroLink System
Pro aktivní život
C-Brace®
Váš první krok si budete pamatovat
2
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Obsah
Protetika
4
22
8
24
12
28
Ruka Michelangelo
Systém Axon-Bus a ruka
Michelangelo jsou zcela nové
technologie pro transradiální
vybavení, které vyvinul Ottobock
a kterými stanovil nový standard
založený na mimořádné funkčnosti
a co nejpřirozenějším vzhledu.
Genium
Nejnovější technologie v oblasti
mikroprocesorů, čidel a regulace
přispěly k dosažení epochálního
pokroku v oblasti protetiky dolních
končetin a vybavení pro
amputované ve stehně.
Triton
Ve spolupráci s uživateli vyvinul
nyní Ottobock produktovou řadu
vycházející z protézového chodidla
Triton, která je optimálně
uzpůsobena různorodým
požadavkům aktivního života
amputovaných.
18
AeroLink
První podtlakové vybavení bez
nákolenky a lineru v oblasti kolene.
Podpora paralympijských her
Déle než dvě desetiletí je Ottobock
oficiálním poskytovatelem servisu
pomůcek hendikepovaných
sportovců během paralympijských
her. Stejnou podporu pocítí i více
než 4.200 atletů z celého světa
na přelomu srpna a září v Londýně.
C-Brace®
S ortotickým systémem C-Brace®
lze poprvé dynamicky řídit celý
cyklus chůze v reálném čase.
Systém zajišťuje bezpečnou
regulaci stojné a švihové fáze.
Ortézy Aqualine
Systémové klouby CarbonIQ
Ottobock pro kolenní a hlezenní
klouby spojují osvědčenou funkci
a inovativní nové materiály. Oba
klouby jsou výjimečné svou
extrémní lehkostí a zároveň
vysokou odolností i proti vodě.
30
Kimba Neo
Rehabilitační kočárek Kimba Neo
nabízí maximální funkčnost, splňuje
nejvyšší estetické požadavky
a poskytuje celou řadu možností
individuální nastavení.
Úvodní slovo | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás při příležitosti veletrhu Orthopedie
+ Reha-Technik 2012 v Lipsku přivítal na našem stánku.
V tomto Dialogu najdete hlavní informace o tom, co je
v popředí zájmu naší firmy a na co klademe důraz
v nadcházející době.
Technický pokrok provází veškeré naše aktivity
při obnovování mobility našich hendikepovaných
spoluobčanů. Tato skutečnost na nás klade vysokou
zodpovědnost a jsme si vědomi toho, že naše společnost
musí vynakládat velké finanční prostředky
na poskytování zdravotnické péče. Optimální využívání
tohoto potenciálu je hlavním bodem pro příští období.
Současně chceme poukázat na to, že rozvoj našeho
odvětví plně konkuruje ostatním lékařským oborům.
Dnes jsme opravdu partnery pro naše pacienty a naše
registrované specializace jsou výsledkem dlouhodobé
koncepce vzdělávání v oboru ortotik-protetik. Je teď
na nás, abychom náš obor zakotvili v komoře
zdravotnických pracovníků, která v nejbližší době
vznikne, a tím ukončili dlouholetou snahu o akceptaci
naší zdravotnické práce.
Firma Ottobock je Vám velkým partnerem a pomocníkem
při uskutečňování společných cílů. Víme všichni, že naše
zdravotnictví chce už znovu projít novými
reorganizacemi. Toto téma je bodem všech nových vlád.
Chraňme a opatrujme si náš obor před nesystémovými
změnami, před znedostupněním péče a vytvářením
bariér pro naše hendikepované spoluobčany. Toto by
neměl být cíl našeho zdravotnictví.
Užijte si pár dnů ve veletržní atmosféře v Lipsku, neboť
doba tuzemských veletrhů již nenávratně skončila.
Ještě jednou Vám přeji příjemný profesionální zážitek
z novinek tohoto veletrhu a mnoho kreativních podnětů
do Vaší práce.
Ing. Václav Svrček
jednatel společnosti Otto Bock ČR s.r.o.
3
“Rozmanitý úchop,
rozmanitý život”
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Jedinečné možnosti úchopu, přirozený vzhled
Srdcem systému Axon-Bus je ruka Michelangelo
Systém Axon-Bus a ruka Michelangelo jsou
zcela nové technologie pro transradiální
vybavení, které vyvinul Ottobock
a kterými stanovil nový standard založený
na mimořádné funkčnosti a co
nejpřirozenějším vzhledu.
Nejmodernější technologie, anatomický
design a přesvědčivá funkčnost – to jsou
základní prvky nové generace myoelektricky
řízených protéz horních končetin.
Díky čtyřem pohyblivým prstům a palci,
který lze nezávisle polohovat, nabízí ruka
Michelangelo zcela nové a dosud nevídané
možnosti úchopu. Pro dosažení přirozeného
pohybu je ruka vybavená dvěma pohony.
Hlavní pohon zajišťuje úchopový pohyb a sílu
a pohon palce umožňuje opoziční nebo
laterální mód a vzájemnými kombinacemi
nabízí ruka sedm různých poloh. Aktivně
poháněné jsou palec, ukazovák a prostředník,
prsteník se pohybuje současně s malíčkem.
Mechanické zápěstí AxonWrist umožňuje
pronaci a supinaci a také flexi a extenzi
– extenze je poprvé v módu volného pohybu.
Další charakteristický znak produktu je
přirozený design. Například prsty jsou
vyrobené jak z měkkých, tak tvrdých
materiálů. Detaily jsou propracované podle
přirozeného modelu a ruka Michelangelo je
díky tomu amputovanými velmi dobře
přijímána. Pro každodenní používání jsou
na výběr kosmetické rukavice z PVC v šesti
různých barevných odstínech. Na veletrhu
v Lipsku budou představeny dvě další
varianty rukavic: AxonSKin Visual
a AxonSKin Silicone.
Nastavení ruky Michelangelo lze provést
pomocí softwaru AxonSoft a přenosu dat
přes Bluetooth®. Energii celému systému
dodává výkonný napájecí systém
AxonEnergy Integral.
Axon je zkratkou anglického názvu
adaptivní výměny dat ovládání nervových
funkcí Adaptive eXchange Of
Neuroplacement Data. Vlastní Axon-Bus je
nově vyvinutý systém Ottobock pro oblast
exoskeletální protetiky. Je založen na
sběrnicových systémech využívaných
v leteckém a automobilovém průmyslu a je
naprostou novinkou oddělení výzkumu
a vývoje.
Výhodou je, že je takto utvořen
optimalizovaný a soběstačný systém
přenosu dat. Jednotlivé komponenty spolu
vzájemně dokonale komunikují, takže
nedochází k žádným ztrátám dat nebo
změnám rychlosti či funkčnosti. V porovnání
s běžnými systémy je zde také výrazně vyšší
odolnost vůči vnějším vlivům. Uživateli to
vše přináší jak vyšší bezpečnost, tak
spolehlivost.
5
6
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Protetika
Druhy úchopů ruky Michelangelo®
Hlavní pohon
Hlavní pohon slouží pro ovládání
úchopového pohybu a vytváření
úchopové síly. Aktivně poháněnými
elementy jsou palec, ukazovák
a prostředník, prsteník se
pohybuje současně s malíčkem.
Oválné zápěstí
Oválné připojení ruky působí velmi
přirozeně. Pomocí dvou spojených
modulů lze provádět flexi a extenzi
a také pronaci a supinaci.
Zvlášť pohyblivý palec
Měkké polštářky prstů
Prsty jsou vytvořené podle
přirozeného vzoru, tvrdá
konstrukce je obalena měkkými
materiály.
1. Neutrální poloha
Přirozeně vypadající klidová poloha
a fyziologický vzhled.
4. Laterální silový úchop
Palec se pohybuje do strany
k ukazováčku, čímž se bočně uchopují
předměty střední velikosti.
Pohon palce umožňuje
elektronické polohování. Zevní
rotací palce vznikne plocha
ruky a vytvoří se další možnosti
úchopu.
2. Abdukce/addkuce prstů
Roztažením a stažením prstů se mezi ně
může uchopit několik plochých a tenkých
předmětů.
5.Laterální sevření
Palec se pohybuje stranou k ukazováčku,
čímž se stranově uchopují ploché
předměty.
Ruka Michelangelo®
Ruka Michelangelo® se vyznačuje
komplexní kinematikou úchopu,
přirozeně anatomickým vzhledem
a nízkou hmotností. Tvoří základ
nového protézového systému.
3. Otevřená dlaň
Při otevřené dlani je palec polohován
palmárně daleko, čímž se vytvoří plošná
poloha ruky.
6. Opoziční silový úchop
Velikost otevření ruky umožňuje držení
válcových předmětů o velkém půměru.
7. Špetkové sevření
Palec vytváří společně s prostředníčkem
a ukazováčkem tříbodovou oporu, čímž se
bezpečně uchopují malé předměty.
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Druhy úchopů ruky Michelangelo®
1
1
Oválné zápěstí
Oválné připojení ruky působí velmi
přirozeně. Pomocí dvou spojených
modulů lze provádět flexi a extenzi
a také pronaci a supinaci.
2
5
Ruka Michelangelo®
Ruka Michelangelo® se vyznačuje
komplexní kinematikou úchopu,
přirozeně anatomickým vzhledem
a nízkou hmotností. Tvoří základ
nového protézového systému.
3
2
Zvlášť pohyblivý palec
3
Pohon palce umožňuje
elektronické polohování. Zevní
rotací palce vznikne plocha
ruky a vytvoří se další možnosti
úchopu.
4
Měkké polštářky prstů
Prsty jsou vytvořené podle
přirozeného vzoru, tvrdá
konstrukce je obalena měkkými
materiály.
5
4
Hlavní pohon
Hlavní pohon slouží pro ovládání
úchopového pohybu a vytváření
úchopové síly. Aktivně poháněnými
elementy jsou palec, ukazovák
a prostředník, prsteník se
pohybuje současně s malíčkem.
1. Neutrální poloha
Přirozeně vypadající klidová poloha
a fyziologický vzhled.
4. Laterální silový úchop
Palec se pohybuje do strany
k ukazováčku, čímž se bočně uchopují
předměty střední velikosti.
2. Abdukce/addukce prstů
Roztažením a stažením prstů se mezi ně
může uchopit několik plochých a tenkých
předmětů.
5.Laterální sevření
Palec se pohybuje stranou k ukazováčku,
čímž se stranově uchopují ploché
předměty.
3. Otevřená dlaň
Při otevřené dlani je palec polohován
palmárně daleko, čímž se vytvoří plošná
poloha ruky.
6. Opoziční silový úchop
Velikost otevření ruky umožňuje držení
válcových předmětů o velkém půměru.
7. Špetkové sevření
Palec vytváří společně s prostředníčkem
a ukazováčkem tříbodovou oporu, čímž se
bezpečně uchopují malé předměty.
7
Genium
Stačí prostě jít.
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Genium – nová generace
protézových systémů dolních končetin
Nejnovější technologie v oblasti mikroprocesorů, čidel a regulace přispěly k dosažení epochálního
pokroku v oblasti protetiky dolních končetin a vybavení pro amputované ve stehně.
Díky inovativní koncepci OPG
(optimalizovaná fyziologická chůze)
s četnými podružnými funkcemi
podporuje Genium přirozený průběh
pohybů až do detailu. Při dopadu paty
na podložku se kolenní kloub lehce
ohne, takže se protézové chodidlo
dostane rychleji do plného kontaktu
s podložkou (PreFlex). Následné další
ohýbání kolene probíhá regulovaně
v závislosti na síle působící na protézu
(adaptivní kontrola yieldingu).
Obě tyto funkce redukují reakční síly od
podložky a minimalizují nebezpečí
sekundárních ortopedických poškození.
Spotřeba sil a potřeba koordinace pohybů
při chůzi, zejména při stoupání, spádech
nebo chůzi na nerovném terénu jsou pro
uživatele znatelně zredukovány. Dynamická
kontrola stability (DSC) přizpůsobuje
systém každé situaci pohybu. Pomocí
patentovaného postupu vypočítává
optimální okamžik pro přepnutí mezi
stojnou a švihovou fází. Pro uživatele to
znamená zvýšenou bezpečnost a to i při
chůzi pozpátku nebo při prudkých
výpadech. Adaptivní kontrola švihové fáze
reguluje přesné kyvadlové pohyby bérce
nezávisle na tempu a délce kroku, oděvu
nebo obuvi.
Genium umožňuje střídavou chůzi do
schodů. Umožňuje tím řešení, které se
dosud zdálo u protéz bez motorického
pohybu nemožné. I překračování obrubníků
nebo jiné každodenní překážky
představující potenciální nebezpečí
klopýtnutí lze zvládnout mnohem
přirozenějším pohybem a bezpečněji.
Nový seřizovací software X-Soft vypočítává
a vizualizuje síly působící na protézu a dává
doporučení pro individuálně přizpůsobené
polohování komponentů protéz. Tato
inovace udává směr dalšího vývoje,
poněvadž stavba a provedení lůžka mají
největší vliv na funkci protézy. Další přínos
pro každodenní používání protézy
představují vylepšení jako např. induktivní
nabíjení baterie, interaktivní dálkové
ovládání, pět nastavitelných přídavných
módů a provozní doba akumulátoru 5 dní.←
Flex
Pre
Flex
Pre
Úhel ohybu kolene
65°
17°
4°
0°
DSC
PreFlexe
Elektronicky řízená fyziologická preflexe kolenního kloubu v úhlu 4° při
kontaktu paty s podložkou zajišťuje rychlejší plný kontakt protézového
chodidla.
Adaptivní řízení funkce yieldingu
Inteligentní regulace flexe kolene (max. 17°) v závislosti na silách, které
působí na protézu. Amputovaný musí kontrolovat protézu výrazně méně
a používá ji intuitivně.
Dynamická kontrola stability (DSC)
Inovativní a patentovaná metoda sledování všech fází pohybu. Soustavným
snímáním a vyhodnocováním šesti parametrů se vždy optimálně
a bezpečně určí bod přepnutí mezi stojnou a švihovou fází.
Adaptivní řízení švihové fáze
Přesné vymezování kyvného pohybu bérce na flexi 65°- nezávisle na
rychlosti chůze. Řízení švihové fáze navíc podstatně pomáhá bránit pádu
v kritické situaci.
9
10
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Protetika
Genium jako prvovybavení
příspěvek Michaela Kramera
Čtyřiatřicetiletý Timo Nitsche přišel o levou nohu
při havárii na motocyklu. Díky mnoha šťastným
okolnostem se po akutní fázi léčby dostal do dobrých
rukou. Michael Schmitz, jednatel fyzioterapeutické praxe
ve Wuppertalu "Das Physioteam Rehazentrum GmbH", se
zkontaktoval s protetickou firmou Sanitätshaus Beuthel
z Wuppertalu a zajistil ambulantní rehabilitaci a terapii.
Vaše pojišťovna vám schválila jako prvovybavení
Genium. Věděl jste, že toto schválení bylo něčím
mimořádným?
Timo Nitsche Upřímě řečeno ne, protože jsem ani
neměl s čím porovnávat. Byl jsem si ale vědom toho, že
mám velmi vstřícnou zdravotní pojišťovnu a že jsem
„kariéru amputáře“ začínal ve velmi přátelském
prostředí.
S jakými největšími problémy jste se u prvních
kroků s protézou potýkal?
Timo Nitsche Chyběla mi zcela jednoduše síla
a vytrvalost. Musel jsem si také zvyknout na časté
výkyvy fyzické kondice.
Znamená to, že bolesti nepředstavovaly skutečný
problém a také přechody mezi etapami léčby, tedy
z akutní léčby na klinice na stacionární rehabilitaci
a pak ambulantní rehabilitaci, byly plynulé?
Timo Nitsche Nemusel jsem procházet žádnou
stacionární rehabilitací díky tomu, jak rychle jsem se
s protézou sžil. Bolesti jsou i zde ale závislé na fyzické
kondici, v jaké zrovna ten který den jsem.
Popište prosím v krátkosti vaše první dojmy s Geniem.
Jako prvovybavení schválila privátní zdravotní pojišťovna
kolenní kloub Genium. Poradce pro amputované
a specialista na nácvik chůze pro amputované, Michael
Kramer (Kramer Consult, Dortmund) se sešel k rozovoru
s Timo Nitschem, vedoucím orototikem-protetikem Michaelem
Klüsnerem a hlavní fyzioterapeutkou Claudií Heilovou.
"Nemusel jsem procházet žádnou
stacionární rehabilitací díky tomu,
jak rychle jsem se s protézou sžil.“
Timo Nitsche
Pane Nitsche, jak byste popsal proces vybavování
a začátky terapie, které jste podstoupil po těžké nehodě?
Timo Nitsche Můj dobrý přítel Michael Schmitz mne
nejprve zkontaktoval s vedoucím ortotikem-protetikem
a oba mi ihned začali pomáhat. Léčba u mě probíhala
naštěstí bez komplikací a již po 6 týdnech jsem byl
připravený na první protézu. Měl jsem také štěstí v tom, že
mě přátelé i rodina velmi podporovali. Dodávalo mi to sílu
a naději.
Timo Nitsche Nejprve jsem byl plný očekávání
a zároveň rozčarovaný, protože spoustu věcí v první fázi
nefungovalo. Ale technický servis firmy Ottobock a vy
jste mi ukázali několik jednoduchých, ale mimořádně
důležitých věcí, díky kterým jsem také pochopil
ovládání protézy.
Jak dlouho trvalo, než jste se cítil při chůzi s protézou
bezpečně? Byly při tom nějaké zvláštní momenty?
Timo Nitsche Potřeboval jsem pět dní na to, abych se
dokázal bez příliš velkých potíží s Geniem pohybovat.
Vlastní vrcholný okamžik ale pro mě představovalo
předání protézy. Moje maminka a přítelkyně
zorganizovaly malou párty a já jsem byl opravdu moc
pyšný na to, že se mi podařilo překvapit mé nejbližší
přátele a udělat s protézou bez použití pomůcek pět
kroků. To mi udělalo opravdu velkou radost.
Pracujete jako vývojový inženýr ve firmě, která
vyrábí autodíly. Od kdy opět pracujete?
Timo Nitsche Začátkem února jsem nastoupil opět
do práce a pracoval jsem podle hamburského modelu
na zkrácenou pracovní dobu. To znamená, že jsem
4 a půl měsíce po úrazu opět mohl vykonávat svou práci.
Jaké cíle máte nyní?
Timo Nitsche Jezdit na lyžích a rozšířit si případně také
svou stávající licenci lyžařského instruktora, abych
mohl přiblížit lyžování také ostatním amputovaným.
Chci si založit rodinu, postavit si vlastní dům a také
bych chtěl ve své práci opět bez omezení jezdit
na služební cesty do zahraničí.
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Pane Klüsenere, vy jste ortotik-protetik a nechal jste se
certifikovat pro vybavení kloubem Genium. Jaké máte
zkušenosti s tímto kolenním kloubem po provedení
prvních vybavení?
něco více než jen olovnici pro stavbu a zrak
pro zaměřování. Zato je pak ale výsledek s Geniem také
mimořádný.
Pan Nitsche byl vaším prvním klientem, který dostal
schválený kloub Genium jako prvovybavení. Jaký vliv
mělo toto schválení podle vašeho názoru na "kariéru
amputáře"?
Klaudia Heilová Věnovala jsem se panu Nitscheovi
od okamžiku jeho propuštění z nemocnice. Začátek
probíhal stejně jako u všech ostatních - stabilizace od A až
do Z, zredukování fantómových bolestí pomocí zrcadlové
terapie, posilování a rozpohybování pahýlu. Díky jeho
tělesné konstituci to byl také velmi vděčný pacient.
Projevovaly se u něj ale také obvyklé kompenzační chyby
jako např. cirkumdukce a Duchenneův příznak. Přesto ale
velmi rychle akceptoval protézu díky své vlastní iniciativě,
motivaci a důvěře v protézu.
Michael Klüsener Moji klienti byli úplně unešení.
S takovým nadšením jsem se dosud mezi amputovanými
nesetkal.
Michael Klüsener Schválení mělo velký vliv. Kdybychom
bývali začínali s něčím jednodušším, tak by pan Nitsche
jistě velmi rychle poznal omezení tohoto systému a pak by
zcela sám přišel na to, že potřebuje něco lepšího. Tím
bychom ale ztratili spoustu času. Ani cenový aspekt by se
neměl podceňovat. Určitě by se celkově vynaložilo na
několik takto vyrobených protéz více prostředků. Také by
se znásobily veškeré diskuze ohledně schvalování. Takto
jsme zrealizovali vybavení již předem na tak vysoké úrovni.
Zároveň jsme se přiblížili chůzi na úrovni velmi podobné
jako u zdravého člověka a zároveň můžeme s jistotou říci,
že pan Nitsche dosáhl takto vysoké úrovně během
rehabilitace trvající mnohem méně než půl roku.
Jak hodnotíte použití Genium jako prvovybavení nebo
interim vybavení všeobecně?
Michael Klüsener Přirozeně, že v takovém případě stojí
vybavení na začátku více peněz, ale zároveň se tím ušetří
velmi rychle náklady na alternativní protézové systémy
a související náklady na dlouhou dobu rehabilitace. Lidé
jsou v takovém případě také schopní rychleji nastoupit zpět
do zaměstnání. Do té míry mohu Genium jako "interim"
vybavení jen doporučit.
Vaše práce s kolenním kloubem Genium se liší
od práce s jinými systémy kloubů. Mohl byste popsat,
o jaké rozdíly jde?
Michael Klüsener Jedná se o velmi precizní práci. Musím
si sice vzít na pomoc různé přístroje, ale tím má práce také
smysl. Pro práci s moderními klouby je zapotřebí používat
Paní Heilová, vy jako fyzioterapeutka jste pomáhala
při rehabilitaci pana Nitscheho. Pobíhal trénink pana
Nitscheho jinak než u amputovaných vybavovaných
konvenčními protézami?
"Dosáhl značně rychlejšího vývoje, než
amputovaní s podobným klinickým
obrazem onemocnění; dokázal velmi
rychle chodit bez pomůcek."
Klaudia Heilová
Jak hodnotíte vývoj rehabilitace u pana Nitscheho
z pohledu fyzioterapeutky?
Klaudia Heilová Rehabilitace byla velmi rychlá. Doby
mezi jednotlivými úseky terapie byly krátké a skoky velké.
Pro pana Nitscheho bylo rozhodnutí pro absolvování
ambulantní rehabilitace důležité. Problémy s krevním
oběhem a zatížitelností sice nějaké byly, ale ty jsme
zvládli. Terapii bylo možné provádět v závislosti na denní
formě a podle toho ji bylo nutné flexibilně upravovat.
Považujete nasazení elektronické protézy dolních
končetin v interim fázi za účelné?
Klaudia Heilová To ano. Amputovaní se mohou přímo
přizpůsobit protéze, kterou tak jako tak po určité době
dostanou a odstraní se tak problémy spojené s přecházením
na jiné systémy. To umožňuje dosáhnout jednoduše větší
efektivity práce.←
11
Váš život.
Vaše dobrodružství.
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Rodina chodidel Triton
se rozrůstá
Chodidlo 1C60 Triton bylo uvedeno na trh v polovině roku 2011
a setkalo se s mimořádně pozitivním ohlasem ze strany uživatelů
a techniků. Excelentní dynamika a flexibilita karbonového
chodidla Triton umožňují mimořádně široké spektrum použití
od každodenních aktivit až po rekreační sport.
Ve spolupráci s uživateli vyvinul nyní Ottobock produktovou řadu,
která je optimálně uzpůsobena různorodým požadavkům
aktivního života amputovaných.
13
Produktová řada Triton
- mobilita na vysoké úrovni
Při zatěžování paty disponují pružiny protézových
chodidel Triton dostatečně velkou dráhou ohybu
k tomu, aby efektivně utlumily rázová zatížení. Mírné
zkrácení délky páky na patě podporuje uživatele
při kontrolovaném a bezpečném ohybu kolene. Průběh
charakteristiky chodidel v této fázi chůze umožňuje její
individuální přizpůsobení pomocí dodaných patních
klínů.
Výhody propojeného pružinového systému se projeví
zejména při odvalu. Chodidla Triton jsou vyrobena
z několika karbonových pružin, které jsou vzájemné
spojené a se základní pružinou z vysoce výkonného
polymeru tvoří ucelený systém. Celá konstrukce tak
působí jako flexibilní jednotka a umožňuje mimořádně
hladkou charakteristiku odvalu. Kromě toho je i přes
vysokou pohyblivost systému stále dosažena vysoká
míra stability - při chůzi, ale především také ve stoji.
Kromě toho má základní pružina speciálně
vytvarovanou oblast přednoží, čímž je nosná délka
chodidla prodloužena až do oblasti palce. Díky tomu
amputovaný s jistotou přejde do švihové fáze a je mu
umožněna velmi variabilní délka kroku. Dělená oblast
přednoží přitom poskytuje potřebnou kontrolu
na nerovném terénu a při rychlých změnách směru
chůze.
Maximální hmotnost uživatele chodidel Triton je
150 kg. Podle klasifikačního systému aktivity Ottobock
MOBIS jsou doporučena pro stupně aktivity 3 a 4 neomezená chůze v exteriérech a neomezená chůze
v exteriérech s mimořádně vysokými požadavky.
1C61 Triton Vertical Shock
U chodidla Triton Vertical Shock byla dále rozvinuta
inovativní konstrukce Tritonu. Navíc obsahuje
integrovaný funkční kroužek, který zajišťuje zvýšené
tlumení rázů a schopnost torze. Tyto přídavné funkce
umožňují ještě lepší přizpůsobení nerovnostem
povrchu. Vertikální a torzní síly jsou efektivně
zredukovány a pahýl uživatele je citelně odlehčen.
Triton Vertical Shock je proto vhodný zvláště pro vysoce
aktivní uživatele a sportovní aktivity.
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Silné spojení
Active Concept Ottobock pro vybavení po bércové amputaci
1C62 Triton Harmony
Také Triton Harmony je založen na základní konstrukci
Tritonu. Vysoce funkční a kompaktní systém chodidla
má navíc k dispozici integrovanou pumpu Harmony.
V kombinaci s inovativním Anatomic 3D PUR linerem
a nákolenkou Derma Proflex představuje Triton
Harmony možnost vybavení optimálně sladěným
systémem. "Tímto krokem jsme se již hodně přiblížili
našemu cíli - vytvoření vzájemné provázanosti našich
produktů a možnosti nabídnout ucelené koncepty
vybavení," říká Roger Rost, vedoucí market
managementu pro oblast protetiky. Systém sjednocuje
"Jednotlivé vysoce kvalitní
produkty tak vytvářejí
perfektní symbiózu."
Roger Rost
vynikající biomechanické vlastnosti karbonového
chodidla Triton s výhodami podtlakového systému
Harmony, anatomického tvaru lůžka, anatomicky
vytvarovaného lineru s preflexí a nákolenkou, která je
rovněž vyráběna v preflexi pro příjemný pocit při nošení.
1C61 Triton Vertical Shock
Systém Harmony: Systém Harmony umožňuje stavbu
systému pahýlového lůžka se zvýšeným podtlakem,
který podporuje stabilizaci objemu pahýlu. Je zde
zajištěno lepší ulpění mezi pahýlem a protézou.
Zvýšená propriocepce, které je takto dosaženo,
představuje dodatečnou výhodu z hlediska bezpečnosti
při dynamickém průběhu pohybu jako např.
při sportovních aktivitách. Zlepšeným tlumením rázů
a schopností torze se sníží negativní vlivy působení
vertikálních a střihových sil na pahýl. Oproti použití
individuálních komponentů má Triton Harmony menší
hmotnost a nižší stavební výšku. Tím pádem mohou
těžit z kombinace vlastností Tritonu a podtlakové
technologie Harmony také uživatelé s delším bércovým
pahýlem.
Anatomic 3D PUR liner: Liner s preflexí má různé
tloušťky stěny. Díky inovativní technice ASG
(anatomicky specifická geometrie) kopíruje liner
vytvarovaný ve 3D anatomii bérce. Zvýšená flexe kolene
(20°) usnadňuje flexi kolene. Díky různé tloušťce stěn je
materiál na citlivých místech tlustější pro zajištění
ochrany a v jiných oblastech tenčí pro zvýšení flexibility.
1C62 Triton Harmony
15
16
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Protetika
Technologie SKINGUARD: Anatomic 3D PUR liner
existuje také ve spojení s technologií SKINGUARD.
Během nošení se může pahýl rychle zpotit. A to je
také příčina nepříjemného odéru, neboť pot vytváří
ideální živnou půdu pro růst bakterií. V gelu
antibakteriální přísady SKINGUARD Technology jsou
obsaženy ionty stříbra, které se aktivují, když např.
bakterie proniknou přes pot do materiálu. Uvolněné
ionty stříbra reagují s bakteriemi v potu
a prokazatelně zabrání jejich růstu v lineru.
To zabraňuje vzniku nepříjemných pachů a zlepšuje
se tím hygiena. Přitom nedochází ke kontaktu iontů
stříbra s pokožkou. K odstranění iontů při čištění
lineru dojít nemůže, takže účinnost lineru zůstane
dlouho zachována. Technologie SKINGUARD kromě
toho chrání materiál lineru a má regenerační účinek
i na citlivou pokožku.
Nákolenka DermaFlex: Nákolenka DermaFlex je
velmi elastická a rovněž v preflexi (15°).
To do značné míry usnadňuje ohýbání kolene
a umožňuje větší volnost pohybu. Svým kónickým
tvarem se dobře přizpůsobí anatomickým
podmínkám.
"Koncept Triton Harmony
nabízí velmi dobré řešení
pro vybavení aktivních
amputovaných po
amputaci v bérci."
1C63 Triton Low Profile
S chodidlem Triton Low Profile je vynikající funkčnost
chodidla 1C60 Triton k dispozici také uživatelům, kteří
mají pouze omezený prostor pro stavbu. Kombinace
flexibilních kompozitních karbonových materiálů
a základní pružiny z vysoce výkonného polymeru
zajišťuje i v oblasti vybavení s nízkou stavební výškou
mimořádnou dynamiku a flexibilitu. Toho amputovaný
využívá zejména při chůzi na nerovném terénu.
Chodidlo zajišťuje bezpečnost a stabilitu
i při rekreačním sportu. Díky širokému spektru použití
a velké zatížitelnosti je Triton Low Profile nejvhodnější
pro použití v kombinaci s klouby C-Leg® a Genium.
Adaptér chodidla Triton sestává z vysoce jakostního
titanu, takže je velmi robustní, zatížitelný a odolný vůči
vodě. Triton Low Profile je vhodný pro uživatele třídy
aktivity 3 a 4 o hmotnosti do 150 kg. Oficiální uvedení
na trh je plánováno na 3. čtvrtletí 2012.
1C64 Triton Heavy Duty
Stejně jako u ostatních chodidel řady Triton je Triton
Heavy Duty založen na základní konstrukci 1C60. Díky
použití titanového adaptéru je mimořádně robustní
a vhodný pro uživatele třídy aktivity 3 a 4 o hmotnosti
do 150 kg. Triton Heavy Duty bude výhledově
k dispozici na trhu ve 3. čtvrtletí 2012.←
Roger Rost
1C63 Triton Low Profile
1C64 Triton Heavy Duty
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
17
18
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Protetika
AeroLink System:
Pro život v pohybu
První podtlakové vybavení bez nákolenky a lineru v oblasti kolene
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Úplná volnost pohybu v koleni, podstatně menší
podráždění na pokožce a decentní kosmetický
vzhled - to jsou vlastnosti, kterými se vyznačuje
inovativní AeroLink System. Vývoj byl zaměřen
zejména na splnění požadavku uživatelů
a dosažení větší volnosti pohybu.
Funkční systém, který se doporučuje pro uživatele
stupně aktivity 2 až 4, vytváří pasivní podtlak - umožňuje
však také použití pro aktivní podtlakový systém Harmony.
"Při vývoji jsou u nás na prvním místě požadavky
uživatelů," říká Stefan Schulz, viceprezident Socket
Technologies (Ottobock).
"Jsme hrdí na to, že se nám se
systémem AeroLink podařilo splnit
hlavní požadavek - zajistit větší
volnost pohybu, takže se kvalita života
uživatelů trvale zlepší."
Stefan Schulz
Nejpřesvědčivějším argumentem pro AeroLink System je
bezpochyby nový druh volnosti pohybu, kterou uživatelé
poprvé zažijí. Díky nové konstrukci bez manžety a lineru
v oblasti kolene mohou amputovaní opět provádět
činnosti, které se vyskytují každý den a které dosud
nezvládli nebo je zvládli jen s vynaložením velkého úsilí
- jít do dřepu, aniž by museli nohu natáhnout do strany,
jezdit na kole, uvolněně sedět v kanceláři, sedět v autě
na zadních sedadlech nebo v letadle se silně ohnutýma
nohama či sedět s nohama přes sebe: "Často jsou to
maličkosti, které jsou důležité pro pocit volnosti, a tudíž
nadchnou nejvíce," říká Frederik Thiede, certifikovaný
ortotik-protetik (Ottobock).
"Z mnoha rozhovorů vím, že hodně amputovaných zatěžuje
to, že jsou i přes velmi kvalitní vybavení po každodenních
činnostech na hranicích svých sil. Proto mnozí z nich vítají
AeroLink System jako opravdový přínos."
Konstrukce tohoto systému se ale projeví pozitivně
na kvalitě života uživatelů i z jiných důvodů: odstranění
lineru vede ke snížení výskytu podráždění pokožky.
A díky speciálnímu provedení okraje pahýlového lůžka
není lůžko prakticky patrné ani při nošení
obtažených džín.
AeroLink System však nenabízí celou řadu výhod jen
pro uživatele, z této inovace těží i technici - AeroLink
System nabízí například možnost velmi individuálního
návrhu pahýlového lůžka, což technikovi umožňuje jej
individuálně přizpůsobit anatomii amputovaných.
Termoplastická tvarovatelnost vnitřního lůžka
z ThermoLynu kromě toho umožňuje použít lůžko jako
zkušební i jako definitivní, čímž se ušetří často velmi
těsně vyměřovaný pracovní čas.
Další výhodou systému AeroLink je to, že technik může
u pacienta bez velké pracnosti předělat pasivní vytváření
podtlaku na aktivní - na zkoušku i po dokončení. "K tomu
je zapotřebí pouze připojit pumpu Harmony k fitinku
AeroLink Lock, který je již k dispozici, aniž by se muselo
pahýlové lůžko nějak zvlášť předělávat," vysvětluje
Frederik Thiede. "Zejména kombinace výhod systému
AeroLink a charakteristických výhod systému Harmony
- zvýšený podtlak, lepší vnímání podložky a aktivní
vyrovnávání kolísání objemu pahýlu - přispívá
významnou měrou k větší spokojenosti uživatelů. Tato
spokojenost se bezprostředně přenese i na technika
a jeho reputaci u zákazníků."
19
20
Inovativní: Komponenty systému AeroLink
Systém AeroLink se skládá ze tří nově vyvinutých
komponentů, které jsou však založeny na již osvědčených
dílech. Jsou vzájemně optimálně sladěné a jejich funkce
je v perfektní harmonii. Rovněž známá a osvědčená je
stavba pahýlového lůžka.
Hybridní liner AeroLink
Se systémem AeroLink přichází Ottobock se svým
prvním hybridním linerem. Spojením dvou materiálů
speciálním postupem jsou kombinovány jeho pozitivní
funkce. Na vnitřní straně se nachází osvědčený
polyuretanový materiál, který chrání pahýl svými
vlastnostmi a tlumí rázy. Materiál chrání mimořádně
dobře zejména kostěné struktury rozložením tlaku - jak
při vybavení podtlakem tak při vybavení systémem
Harmony.
Vnější strana sestává ze silikonu - tento materiál se
vyznačuje velkou odolností při každodenním nošení.
Přínosný je zejména tehdy, když se liner ohrnuje přes
okraj lůžka, aby utěsnil systém vůči lůžku vnitřnímu.
Zámek AeroLink Lock
AeroLink Lock přebírá uvnitř systému dvě funkce:
nejenže vzájemně spojuje vnitřní a vnější lůžko, ale
zejména ventil integrovaný v trnu vyvíjí podtlak ve
vnitřním lůžku. Zámek AeroLink nabízí ještě další
inteligentní řešení - umožňuje snadnou montáž
elektronické nebo mechanické pumpy Harmony.
Posuvný adaptér AeroLink
Pro správnou stavbu protézy je k dispozici nastavitelný
posuvný adaptér AeroLink. Jeho subtilní konstrukce
a nízká stavební výška současně zaručují dobrý vzhled.
Stavba pahýlového lůžka
Pahýlové lůžko systému AeroLink sestává z vnitřního
lůžka, které je spojené integrovaným trnem s vnějším
lůžkem. Díky podtlakové technologii ve vnitřním lůžku
se snižují pohyby na minimum. Tvarové zachycení mezi
vnitřním a vnějším lůžkem zabraňuje rotaci.←
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
NOVINKA
Hybridní liner AeroLink (6Y100)
Zámek AeroLink Lock (6A50)
Nová generace zámků Shuttle Lock
S novým zámkem Shuttle Lock 6A40
mohou technici poprvé nabídnout svým
klientům řešení problému, se kterým se
mnozí stále opakovaně potýkají - rychlé
a jednoduché nasazování protézy.
Shuttle Lock to nyní umožňuje díky světově
unikátní kombinaci flexibilního trnu
a zabudovaného magnetu. Technik může
navíc rychle a jednoduše měnit vybavení
z připojení na trn na vybavení s podtlakem,
aniž by musel vyrábět nové lůžko.
Díky použití plastu vyztuženého skelným
vláknem je Shuttle Lock velmi lehký a
současně odolný. Adaptér se čtyřmi děrami
umožňuje jeho rychlou montáž do
zkušebního i definitivního lůžka. Další
výhody tohoto produktu spočívají v nízké
hmotnosti, malé stavební výšce a snadném
odblokování aretační jednotky. Kromě toho
je Shuttle Lock odolný proti vodě a proto ho
lze používat v koupací protéze.
Pro zvýšení ulpívací schopnosti protézy na
pahýlu doporučujeme používat transtibiální
technologii s návlekem SKINGUARD SIL
Liner 6Y75. ←
Posuvný adaptér AeroLink (6A53)
• C
lickValve
ClickValve je alternativou k plochým
gumovým ventilům a šroubovacím
ventilům u transfemorálního vybavení.
Díky speciálnímu mechanizmu se snadno
otevírá a zavírá a jeho kónický tvar
umožňuje jeho snadné zavedení. Přetažení
závitu, našroubování šikmo nebo skřípnutí
jemných chloupků tak již patří minulosti.
Variabilní pojistka, která je vždy na
protéze k dispozici, chrání v případě
potřeby před ztrátou horní části ventilu.
Zřetelné zacvaknutí kromě toho potvrdí
správné dosednutí. Pro zamezení
hematomů byly laterálně umístěny
výfukové díry. Pro technika je zde výhodou
nízká stavební výška a jednoduché
namontování do protézy. Díky specifickým
vlastnostem produktu tvoří ClickValve
a ProSeal System sestávající z ProSeal
Lineru (návlek) a ProSeal Ringu (kroužek),
které systém vzduchotěsně uzavírají,
ideální kombinaci pro amputované s nízkou
až střední aktivitou. Tito uživatelé dokážou
plně využít výhody obou produktů,
jednoduchou manipulaci a jejich
bezpečné použití.
21
Protetika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Podpora paralympijských
her her
Podpora
Paralympijských
jako poslání
poslání
jako
Více než 4200 sportovců z celého světa se horečně připravuje na
Paralympijské hry v Londýně (29. srpna - 9. září 2012) - a s nimi
78 ortotiků-protetiků v týmu Ottobock. Pro tuto sportovní akci, která
je nyní již druhá největší na světě, budou zajišťovat servis tak, aby
technický defekt někomu nezabránil na poslední chvíli ve startu.
23
24
Ottobock Dialog Messe Special | Neurostimulation
C-Brace®
Nové zážitky z cest.
Protetika
Ortotika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
První mechatronický
systém SSCO®
*
na světě
S ortotickým systémem C-Brace® lze poprvé dynamicky
řídit celý cyklus chůze v reálném čase. Systém zajišťuje
bezpečnou regulaci stojné a švihové fáze.
*SSCO® = Stance- and Swing Phase Control Orthosis
25
26
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Ortotika
Popis funkce:
Uživatel má během celého cyklu chůze podporu.
Na každou situaci, ve které se nalézá, reaguje systém
inteligentně. C-Brace® zvládá nejrůznější obtížné
situace – rychlou i pomalou chůzi, dynamický dopad
paty, klopýtnutí, chůzi po nerovném terénu nebo na
šikmé ploše, střídavou chůzi ze schodů, sezení se
zatížením. C-Brace® zajišťuje potřebnou bezpečnost
a dodává uživateli poprvé volnost, takže se nemusí
trvale soustředit na systém, ale může se bez omezení
kochat okolím. "Spousta uživatelů hovoří o neuvěřitelném
vývojovém skoku, který dosáhli od okamžiku, kdy začali
nosit C-Brace®," říká Erik Pahl." Cítí především odlehčení
v oblasti těla, jsou mnohem méně omezováni a nemusí si
stále dělat starosti s překážkami."
V oblasti neuroortopedie klade Ottobock důraz na
individuální ortotické vybavení po ochrnutí dolních
končetin. Podle dosavadního stavu se v této oblasti
nepodařilo využít žádné pneumatické a hydraulické
systémy jako např. v protetice. Standardní funkce
aktuálních ortotických systémů je omezena v závislosti
na volbě kolenních kloubů - na systémy s uzávěrem,
volně pohyblivé / posunuté dozadu a systémy
s kontrolovanou stojnou fází (SCO) - výhradně na uzávěr
a uvolňování kolene.
"Reakce lidí, kteří jsou poprvé
vybaveni systémem C-Brace®,
jsou dojemné."
Erik Pahl
Systémem C-Brace® nyní dává Ottobock k dispozici
epochální inovaci s jedinečnými funkcemi. Systém
SSCO® umožňuje poprvé dynamicky kontrolovat
švihovou fázi při ohybu - celý cyklus chůze je poprvé
v reálném čase fyziologicky regulován. "Reakce lidí,
kteří jsou poprvé vybavení systémem C-Brace®, jsou
dojemné," říká Erik Pahl, vedoucí úseku Neuroortopedie
firmy Ottobock. "Již není zapotřebí ta neuvěřitelná
námaha při chůzi jako např. u systému s uzávěrem.
Uživatelé C-Brace® si mohou např. jednoduše
naplánovat nějaký výlet, aniž by se museli předem nějak
připravovat na tamní prostředí. Prostředí lze vnímat
intenzivněji a nově a nemusí se již pořád dívat na zem
a předem zvažovat každý krok. To pociťují jako pravé
obohacení a zlepšení kvality života.
Uspořádání systému:
Systém SSCO sestává v podstatě ze stehenního,
bércového a chodidlového dílu, které jsou zhotoveny
individuálně. Chodidlový díl je spojený s bércovým
pomocí dynamické pružiny z kompozitního materiálu,
ve které jsou zaintegrována čidla. Snímač momentů
kotníku vede signály kabelem do mikroprocesorem
regulované hydraulické jednotky kolenního kloubu.
Ta je umístěna společně s elektronikou v karbonovém
rámu. Kromě toho snímač úhlu kolene provádí
permanentně měření ohybu kolene a zrychlení úhlu
kolene. Celý systém rozezná, v jaké fázi cyklu chůze se
uživatel právě nachází. Podle toho jsou také regulovány
odpory hydrauliky a kontrolována flexe a extenze.
"Uživatelé pociťují C-Brace® jako velmi pohodlné
zařízení," říká Erik Pahl. "Charakteristika nášlapu je
velmi příjemná, pociťují, že je systém srovnatelný
s jejich zdravou nohou. A cítí se jistě."
Materiál:
Výběr správného materiálu ovlivnil do značné míry celý
vývoj ortézy jako je C-Brace®. Prepregový kompozitní
materiál má vysokou pevnost, takže lze hydraulickou
jednotku připevnit na ortézu výhradně laterálně.
Představuje optimální kombinaci lehkosti, pevnosti
a dobré reprodukovatelnosti, které umožňují výrazné
zvýšení funkčnosti.
Indikace:
K cílovým skupinám uživatelů patří v první řadě
uživatelé s ochablými extenzory kolene jako např. při
částečném příčném ochrnutí nebo po obrně / postpolio
syndrom. Samozřejmě existují i další neurologické
indikace, které připadají v úvahu pro vybavení se
C-Brace® na základě podrobné analýzy.
Uvedení na trh:
Řízené uvedení na trh je plánováno od r. 2012.
Předpokladem pro vybavení klienta ortézou C-Brace® je
absolvování školení a certifikace ortotika-protetika
firmou Ottobock.
S ortézou C-Brace® je k dispozici nový systém SSCO®,
který přináší uživatelům poprvé funkce tohoto typu.
Zatímco je dosavadní vybavení pomůckami předtím
silně omezovalo v mobilitě, tímto systémem získali
mnohem větší bezpečnost. Pohyb a mobilita tak mohou
být zcela nově prožívány. "Uživatelé velmi rychle získají
důvěru v tento nový systém," říká Erik Pahl. Přirozeně,
že je zapotřebí projít fází učení, ve které se tato důvěra
Ortotika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
v bezpečnost a nové funkce musí teprve vytvořit.
"Přesto lze vše perfektně zvládnout," říkají jednohlasně
uživatelé. Navíc nesmí být podceňován fyziologický
aspekt. Díky C-Brace® je možné přirozené držení těla
a sníží se jeho jednostranné přetěžování.←
27
28
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Ortotika
Protetika
Ortézy Aqualine
Kloubový systém CarbonIQ pro voděodolné ortézy
Systémové klouby CarbonIQ Ottobock
pro kolenní a hlezenní klouby spojují
osvědčenou funkci a inovativní nové
materiály. Oba klouby jsou výjimečné
svou extrémní lehkostí a zároveň
vysokou odolností a zatížitelností.
Při různých testovacích sériích bylo
prokázáno, že systémové klouby CarbonIQ
jsou stejně odolné jako srovnatelné klouby
z kovu, přitom jsou ale značně lehčí
a dokonce odolné proti vodě. Proto jsou
vhodné také pro použití u pomůcek, které
přichází do kontaktu s vodou.
Klouby jsou vyrobeny z velmi pevného
plastu vyztuženého karbonovými vlákny.
Jde o inovativní kombinaci, ve které jsou
sloučeny pozitivní vlastnosti plastového
a karbonového materiálu.
Systémové klouby CarbonIQ jsou vhodné
pro individuální ortézy, které se používají
při částečném ochrnutí nebo úplném
ochrnutí svalstva dolních končetin. Oba
klouby jsou schválené pro tělesnou
hmotnost do 100 kg.
Kolenní kloub CarbonIQ s klínovým
uzávěrem
U kolenního kloubu CarbonIQ se jedná
o kloub s uzávěrem ovládaným tahem.
Systém uzávěru představuje nejmodernější
techniku s vysokou mírou bezpečnosti. Lze
jej ovládat podle potřeby uživatele
jednoduše pouze tahem levou rukou.
Uzávěr v kloubu se při vstávání automaticky
zaaretuje, aniž by hrozilo nebezpečí, že
přitom dojde ke skřípnutí oděvu nebo ruky.
Kolenní kloub CarbonIQ lze také použít jako
kloub se zasunutým středem otáčení.
Hlezenní kloub CarbonIQ
Hlezenní kloub CarbonIQ je dvojčinný
kloub (tzv. Double Action). Vznikl
odvozením z osvědčeného hlezenního
kloubu Ottobock 17B66 a umožňuje
nejrozmanitější možnosti vybavení. Díky
kombinaci devíti různých možností
nastavení lze hlezenní kloub CarbonIQ
individuálně přizpůsobit potřebám
uživatele - a to i tehdy, když se během
vybavení změní jeho zdravotní stav. Jsou
k dispozici různé varianty pro ovlivnění
plantární flexe a dorzální extenze.←
Protetika
Ortotika | Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál
Tübingenská kyčelní abdukční ortéza
Osvědčený princip, snazší manipulace
Prostřednictvím Tübingenské abdukční
ortézy kyčlí nabízí Ottobock
osvědčenou pomůcku pro léčbu
dysplazie kyčlí u kojenců.
Lékaři, ortotici-protetici a především rodiče
oceňují jednoduché a spolehlivé používání
této ortézy. Lehká konstrukce umožňuje
kojencům volnost pohybů v přípustném
rozsahu a zároveň je zbytečně neomezuje.
Dalším vývojem této kyčelní abdukční
ortézy sází Ottobock na osvědčený, po léta
stejný princip léčby a navíc zajišťuje snazší
manipulaci a vyšší komfort.
Na základě názorů ze strany odborných
prodejců a rodičů byla například
anatomicky optimalizována ramenní
rozpěrka a součástí dodávky jsou nyní také
čtyři froté polštářky na výměnu. Barevné
značení na korálkových šňůrkách
usnadňuje opakované nasazování ortézy.
Suchý zip s motivem housenky lze pro
vyčištění sejmout. Součástí dodávky je také
náhradní suchý zip.
Díky snadnému zapínání a možnosti
opakovaného nastavení rozpěrky je
Tübingenská kyčelní abdukční ortéza
praktickým pomocníkem pro každý den.
Konstrukce ortézy je vyrobena z plastů a lze
ji mimořádně snadno čistit. ←
29
30
Ottobock Dialog Lipsko 2012 Speciál | Dětský
Protetika
program
Kimba Neo
Individuální, praktický, líbivý
Rodiče, děti, pečovatelé, terapeuti,
technici - důmyslně řešený a osvědčený
dětský zdravotní kočárek se musí svou
funkčností vyrovnat zcela odlišným
nárokům. Splnění těchto požadavků je
charakteristické pro léty ověřenou
koncepci dětského zdravotního
kočárku Kimba.
Poslední inovací této řady je Kimba Neo.
Spojuje maximum funkčnosti se splněním
vysokých estetických požadavků a také
četných individuálních možností nastavení.
"Zatímco je pro rodiče v popředí zájmu
krásný design a praktická manipulace,
technici a terapeuti oceňují zejména
rozmanitost mechanických možností
nastavení," shrnuje zpětnou vazbu z trhu
Katrin Thieme, dětská fyzioterapeutka,
která u firmy Ottobock odpovídá za
produkty pro rehabilitaci dětí.
Na žádost mnoha rodičů má dětský
zdravotní kočárek vyhovovat potřebám
dítěte a rodinné situaci, optimálně podpořit
terapeutické cíle a vypadat pokud možno
jako normální kočárek. A právě tyto
požadavky nová Kimba Neo splňuje.
Veškeré funkce lze ovládat intuitivně: když
se kočárek skládá, stačí uvolnit pouze
páčku, Kimba Neo zůstane stát
na kolečkách a je připravena k naložení
do auta. Má zabudovány speciální kotvící
body pro přepravu ve vozidlech pro tělesně
postižené, také sklon sedu lze nastavit
jedním tahem. S praktickou samoaretační
zarážkou natáčení se nemusí kolečka
srovnávat a sama se zablokují. Tak je
kočárek na jedné straně velmi dobře
ovladatelný, na druhé straně je při jízdě
na nerovném terénu stabilní. Pro uvolnění
stačí zarážku natáčecích koleček pouze
zasunout zpět.
Pro techniky a terapeuty přináší Kimba
výhodu rychlého a jednoduchého
individuálního nastavení podle potřeby
a růstu dítěte. Vedle mnoha možností sedu
lze přizpůsobit např. odpružení zadní osy.
Pérování je označeno stupnicí, takže lze sílu
pružiny individuálně a bez použití nářadí
nastavit podle hmotnosti dítěte. Větší zadní
kolečka jsou upevněna pomocí
rychloupínací osy. Obě velikosti Kimba Neo
lze používat v kombinaci s jednotným
upínáním na podvozek s dalšími sedacími
systémy Ottobock (sedačka Squiggles,
MyGo, autosedačka Lars). Vybavení dítěte
kočárkem Kimba Neo završuje velký výběr
polohovacích pásů, pytlů, brašen a mnoha
dalšího příslušenství.←
31
Vladan Princ
ředitel divize Orthobionic
T +420 602 650 553
[email protected]
Petr Rusek, DiS.
ředitel divize Mobility Solutions
T +420 724 557 444
[email protected]
Radim Kuděj
ředitel divize Servis
T +420 724 890 965
[email protected]
Mgr. Tomáš Hajský
ředitel divize Public Relations
T +420 602 315 436
[email protected]
Otto Bock ČR s.r.o.
Protetická 460, 330 08 Zruč-Senec
T +420 377 825 044 · F +420 377 825 036
[email protected] · www.ottobock.cz
© Ottobock · OK 2765=CS-01-1204
S dotazy se můžete obracet přímo na vedoucí jednotlivých divizí
společnosti Otto Bock ČR s.r.o.:
Download

Dialog_Spec_Lipsko_low.pdf | 2,31 MB