BULLETIN
pro uživatele programu AMICUS®
duben 2014
CGM LIFE eSERVICES:
Pro pacienty je on-line komunikace důležitá
MEDICAL NET brzy oslaví 500
zapojených zdravotnických zařízení
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR
– skutečná elektronizace zdravotnictví?
S námi máte vždy náskok
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí
Více uvnitř bulletinu.
Synchronizing Healthcare
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line komunikace důležitá
Podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK je pro české pacienty online komunikace důležitá a rádi by ji do budoucna
využívali častěji. Průzkum totiž ukázal, že nejvíce jim vadí čas strávený v čekárnách, a proto by velká část z nich ocenila možnost
online objednání na určitou hodinu nebo možnost vidět obsazenost na jednotlivé hodiny a dny dopředu.
Z praxe můžeme potvrdit, že i lékaři při využívání služeb
CGM LIFE eSERVICES nejvíce oceňují online objednávání.
Šetří jim čas a poskytuje komfort jejich pacientům. „Výhodou
této služby je, že pacienti mají přehled o všech volných termínech a mohou si z nich v klidu sami vybrat,“ říká sestra Barbora
Novotná ze zdravotnického zařízení Alergologie Vyškov.
Kladné ohlasy na CGM LIFE eSERVICES službu jsme zaznamenali přímo z praxí lékařů, na odborných kongresech i v řadách
studentů. „Zásadní přínosy vidím především v efektivitě pro
zdravotnické zařízení a v servisu pro klientky. Z mého pohledu
jde o moderní inovativní způsob poskytování služeb,“ říká MUDr.
Klímová ze zdravotnického zařízení Gynclin.
Jsme si vědomi toho, že zavedení služeb CGM LIFE
eSERVICES do praxe lékaře není jednodenní záležitostí. Proto je
naší snahou vždy co nejvíce porozumět provozu ordinace, včetně
pacientské základny, a tomu CGM LIFE eSERVICES přizpůsobit.
Jak pacienti reagují na zavedení online objednávání, popisuje
MUDr. Klímová ze zdravotnického zařízení Gynclin. „Zatím se učí,
eSERVICES oceňuje hlavně mladá generace. Dosud jsme spustili jen službu online objednávání, objednává se jedna ze šesti
klientek. Odhaduji, že během 4–6 měsíců to bude každá třetí
a do roka více než polovina klientek.“
Objednejte si nezávaznou prezentaci a získejte službu za
zvýhodněných podmínek. Náš odborník Vám službu představí přímo u Vás v ordinaci.
Online objednání
Pacient se sám objedná. Vy jen potvrdíte návštěvu ve svém ambulantním informačním systému, pacientovi pak automaticky přijde e-mail o schválení.
Výhody: V ordinaci nezvoní telefon. Pacient si vhodný termín vybere sám.
Online recepty
Opakované recepty pro pacienty vyřídíte během chvíle na základě jejich online žádosti. Máte pod kontrolou, které léky pacient
smí objednávat.
Výhody: Pacientovi připravený recept pošlete elektronicky.
Online výsledky vyšetření
Výsledky vyšetření předáte pacientovi elektronicky, rovnou z ambulantního informačního systému. Můžete připojit i komentář.
Výhody: Pacient ví, že výsledky obdrží, jakmile budou dostupné.
Nezatěžuje ordinaci dotazy, kdy budou k dispozici.
Online konzultace s Vašimi pacienty
Komunikujte se svými pacienty online. Konzultace vyřídíte podle
potřeb.
Výhody: Komunikace je rychlá a bezpečná (na rozdíl od standardního e-mailu). Vše vyřídíte prostřednictvím Vašeho ambulantního informačního systému, který Vás automaticky upozorní
na nové události.
• www.amicus.cz/eservices
• tel. 246 007 828
• e-mail: [email protected]
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 2
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených zdravotnických zařízení
Služba MEDICAL NET pro jednoduchou a efektivní komunikaci s partnery ve zdravotnictví brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení. V předchozích vydáních bulletinů jsme Vás podrobně informovali, jak služba funguje. Tentokrát jsme
požádali zapojené lékaře, aby nám sdělili své zkušenosti.
„MEDICAL NET mi přinesl mnohem větší komfort při práci.
Odpadá skenování příchozích zpráv do programu, což pro mě
představuje významnou úsporu času. Nemusím zprávy hledat,
program mě na ty nové upozorní a v kartě mám na ně odkaz.“
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
MUDr. Jan Řehák, praktický lékař, Pardubice
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
„Systém MEDICAL NET používám půl roku a výhody vidím v tom,
že již druhý den mám k dispozici výsledky z odborných ambulancí
fakultní nemocnice, rentgenové nálezy nebo výsledky laboratorních vyšetření.“
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
MUDr. Miroslava Kulhavá, praktický lékař, Ostrava-Poruba
Interaktivní mapu naleznete po registraci na
www.medicalnet.cz.
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Zeptejte se našeho odborníka. Službu Vám představí
přímo u Vás v ordinaci. Prvních 500 zapojených získá službu
za zvýhodněných podmínek.
• www.amicus.cz/medicalnet
• tel.: 246 007 835 (každý všední den od 8:00 do 16:00)
• e-mail: [email protected]
14 530
Rekordní počet zpráv, který byl
zaslán v měsíci březnu přes
MEDICAL NET!
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 3
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR
– skutečná elektronizace zdravotnictví?
Díky spolupráci společnosti CompuGroup Medical Česká republika a Zdravotní
pojišťovny ministerstva vnitra České republiky získávají všeobecní praktičtí
lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost nově přístup k unikátním informacím
o farmakologické léčbě, poskytnuté jejich registrovaným pacientům.
Kombinace dostupných informací o lécích, uhrazených zdravotní pojišťovnou,
spolu s vestavěnou automatickou kontrolou lékových interakcí navíc lékařům
a pojištěncům ZP MV ČR přináší nový rozměr bezpečnosti preskripce.
Klíčem jsou již existující, přístupná data, která se nachází
na portálu zdravotní pojišťovny a dosud byla registrujícím lékařům dostupná pouze v internetovém prohlížeči.
Tato data je nově možné automatizovaně získat a uložit
přímo do ambulantního informačního systému, případně je jednoduše zařadit do zdravotní dokumentace pacienta. Informační
systém automaticky provede vyhodnocení získaných informací
a vyznačí léky skutečně vyzvednuté, nevyzvednuté, nahrazené
substitucí nebo jiným balením a předepsané v jiném zdravotnickém
zařízení. Jak již bylo zmíněno, součástí této novinky je i možnost
bezplatnéhopoužitímoduluautomatickékontrolylékovýchinterakcí
pro pacienty - pojištěnce ZP MV ČR (211).
Jedná se o významný krok v elektronizaci českého zdravotnictví - nákladově velmi efektivní, s okamžitým přínosem pro lékaře
a pacienty.
V případě, že je pacient pojišťovny 211 registrován u praktického
lékaře, je v přehledu medikace v kartě pacienta zobrazená ikona .
Stiskem této ikony spusťte zobrazení přehledu léků. Pokud
nemáte vyplněné přihlašovací údaje, program Vám to nabídne.
Po přihlášení se program spojí se serverem pojišťovny a v lékovém záznamu pacienta načte léky evidované pojišťovnou
a vydané pacientovi za poslední půlrok. Načtení proběhne při
vstupu do okna automaticky, pokud poslední stažený seznam je
starší než dva týdny. Sledované časové období můžete změnit
a stažení dat vyvolat ručně stiskem tlačítka [Načíst znovu].
Tlačítkem [Interakce] zobrazíte lékové interakce vydaných léků.
V přehledu jsou zobrazené předepsané a vydané léky, seřazené
podle data předpisu, případně data výdeje, a vydávající lékárna.
Červenou barvou jsou označené léky, kde lékárna vydala jiný
lék, než byl předepsaný nebo změnila počet balení.
Zelenou barvou jsou označené léky, které pacientovi předepsal
jiný lékař.
Na bílém podkladě jsou léky, u kterých výdej odpovídá předpisu, které si pacient nevyzvedl v lékárně nebo je nehradí pojišťovna a nejsou tedy evidované v datech pojišťovny.
Detailní popis novinky a uživatelskou dokumentaci naleznete přímo v programu ve vestavěné ná-
povědě >>F1 nebo na webových stránkách www.amicus.cz v sekci Péče o zákazníky > Uživatelské návody.
Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince HOTLINE 246 007 855 či na e-mailu [email protected]
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 4
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
S námi máte vždy náskok
Tím, že chceme dodávat špičkový software, naše práce nekončí. Chceme totiž také, aby tento software byl co možná
nejaktuálnější a aby splňoval nejnovější požadavky ze strany uživatelů. Velká část práce CGM je tak zaměřená na inovace v již
užívaném softwaru i na hledání nových řešení v elektronickém zdravotnictví. Proto jsme rádi za každou zpětnou vazbu, která
nám pomáhá udržovat a vylepšovat naše produkty.
E-health se v České republice snažíme rozvíjet komplexně právě díky těmto inovacím. Od loňského roku tak postupně zavádíme
systém MEDICAL NET, který výrazně zjednodušuje a vylepšuje elektronickou výměnu zdravotnických dat. Jeho výhodou, stejně jako
dalších našich produktů, je kompatibilita s již stávajícími produkty. Není tak potřeba, aby se naši uživatelé museli učit zacházet se
zcela jiným softwarem. MEDICAL NET umožňuje sdílet zdravotní záznamy elektronicky a zabezpečeně. Díky doručenkám máte vždy
jistotu, že zpráva dorazila přesně tam, kam měla a díky plné integraci do ambulantního systému je výměna zpráv velice jednoduchá.
Dalším důležitým milníkem ve vývoji našeho softwaru bylo spuštění systému CGM LIFE eSERVICES v letošním roce. Systém pomáhá
zefektivnit a zjednodušit práci v ambulancích tím, že přináší možnost online objednání a konzultací, pacientům pak umožňuje objednat
si online recept nebo se podívat na výsledky vyšetření. Uvnitř bulletinu najdete již shrnutí praktických zkušeností jeho uživatelů. Vidíme
ho jako další krok ke smysluplné elektronizaci zdravotnictví u nás.
Naše služby a produkty tak mají přidanou hodnotu v tom, že nefungují pouze samostatně, ale že jsou podporovány a je možné je
zapojit do komplexního systému pokrývajícího téměř celou oblast moderního zdravotnictví.
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Video prezentaci
CGM LIFE eSERVICES najdete na www.cgm-life.cz
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 5
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí
MEDICAL NET průběžně rozšiřujeme o nové funkce, které reagují především na požadavky našich uživatelů. Hlavním motivem
je další zjednodušování a zrychlení práce.
Hlavním požadavkem našich uživatelů – specialistů je vyšší automatizace odesílání zpráv jejich kolegům. V kartotéce i v identifikačních údajích je nyní logem MEDICAL NETu indikováno, pokud
je praktický lékař pacienta zapojen do služby MEDICAL NET.
Máte-li u pacientů vyplněnou položku Praktický lékař, můžete
použít novou funkci Hromadné přiřazení IČP k PL v hlavním
menu Služby > Správa dat. Program se pokusí automaticky
dohledat lékaře v číselníku od VZP a doplní k nim příslušné IČP,
které je jednoznačným identifikátorem i pro MEDICAL NET.
V pilotním provozu již také testujeme elektronické odesílání laboratorních žádanek, přinášející mnohem větší komfort
a rychlost odbavení pacienta, kterého odesíláte do laboratoře,
bez nutnosti ručně vypisovat žádanky.
Všechny uživatele, kteří dostávají zprávy, nálezy a výsledky prostřednictvím této služby jistě potěší automatické stahování
doručenek. V hlavním menu Administrativa > Sklad eNálezy
tak budete mít evidováno, kdy a komu byla daná zpráva doručena.
Zpráva může být ve stavu:
zpráva je doručená na počítač příjemce a připravená ke
stažení do ambulantního programu
zpráva je na cestě k příjemci
zpráva je nedoručitelná, nastala chyba, např. neexistující alias příjemce, problém s certifikátem ap. Tato funkce je
dostupná od verze MEDICAL NETu 4.2.
Adresář MEDICAL NET je doplněn o filtrování podle PSČ.
Tlačítkem [Nastav region] si nyní můžete vyfiltrovat kolegy,
kteří jsou zapojeni do tohoto systému přímo ve Vašem regionu.
Stačí zadat jen začáteční číslice PSČ.
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 6
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
Napsali o nás
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Software pro včasnou diagnostiku rakoviny a dalších nemocí
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Diagnostický systém, který může pomoci s včasným odhalením
závažných nemocí, vyvíjejí v současné době čeští odborníci.
Na základě analýzy dat z velkého souboru pacientů předkládá
program lékařům relevantní případy ke srovnání a funguje jako
sekundární konzultace pro rychlé ověření diagnózy. Lékařům tak
šetří čas a u pacientů může vést ke stanovení diagnózy nemoci
ještě před klinickými příznaky. Využití najde zejména při diagnostice různých typů rakoviny. „Lékař teď může využívat expertní
systémy, které dokáží vyhodnotit řadu proměnných a porovnat
je se stovkami potvrzených diagnóz ostatních pacientů,“ vysvětluje Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup
Medical Česká republika, která společně s týmem předních českých expertů systém vyvíjí.
Služba CGM LIFE eSERVICES se v ambulancích českých lékařů
osvědčila
Opakované recepty, např. pro dlouhodobě nemocné pacienty,
lze vyřídit během chvíle na základě jejich online žádosti. Systém
také kontroluje, které léky pacient smí objednávat. „Rovněž
výsledky vyšetření zašlete elektronicky, a to velmi bezpečným
způsobem. Pacient bude vědět, že je obdrží, jakmile budou
dostupné, a nezatěžuje ordinaci dotazy, kdy budou k dispozici.
O nálezech pak s pacienty můžete diskutovat prostřednictvím
online konzultací a vyhnete se tak stále zvonícímu telefonu
v ordinaci,“ uvádí Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti
CompuGroup Medical Česká republika, která stojí za vývojem
a uvedením této služby do provozu.
FeedIT.cz; 24. 3. 2014
Medical Tribune; 11. 03. 2014
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Řešení pro všechny lékaře a zdravotnická zařízení
všech velikostí
Rychlá, snadná a efektivní komunikace s vašimi partnery ve zdravotnictví
Více informací na www.medicalnet.cz a www.cgm.cz
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 7
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro každého
Novou generaci objednávacího systému využívá více než 110 uživatelů. Vyzkoušejte si její intuitivní ovládání a zpřehledněte si
pracovní dobu Vaší praxe. KNIHA OBJEDNÁVEK je dostupná všem našim uživatelům v rámci uživatelské podpory.
KNIHA OBJEDNÁVEK je určena jak pro ty uživatele, kteří s objednáváním pacientů v elektronické podobě začínají, tak pro ty, kteří už objednávací systém v našem ambulantním informačním systému využívali. Díky konverzi dat
je možné všechny objednávky přenést do KNIHY OBJEDNÁVEK. Přestože se jedná o relativně jednoduchý proces, provádějte
konverzi dat za asistence techniků na naší zákaznické lince HOTLINE, kteří Vám také sdělí potřebné servisní heslo.
Vybrané nové funkce:
• Možnost založení objednávky myší za pomoci klávesy >>Ctrl
• Zjednodušené zakládání objednávek dvojklikem myši (lze vypnout v nastavení)
• Okno Objednávka pacienta nebo Událost se zobrazuje přímo
v hlavním okně KNIHY OBJEDNÁVEK
• Vytvářená nebo editovaná objednávka je vizualizována přímo
v kalendáři
• Upozornění na konflikt objednávky s jinou objednávkou nebo
událostí
• Nabídnutí maximální možné délky trvání objednávky
• Informace o objednávkách mimo aktuální zobrazení dne (pomocí šipek)
• Možnost kopírovat objednávky pomocí >>Ctrl+C, >>Ctrl+V
• Možnost přesunout objednávku pouze pomocí myši (pravý klik
na objednávku > Přesun)
• Vložení vícedenní události, jako je například dovolená (pravý
klik mimo objednávku > Dovolená)
• Vylepšení kontroly v nastavení kategorií
• Možnost vypnout přepis objednávek do karty
Připravujeme:
• Integrace odesílání SMS zpráv přes službu CGMesky
• Kopírování nastavení od jednoho uživatele ke druhému
• Další zvyšování rychlosti programu (optimalizace komunikace
klient – server)
Kompletní návod
naleznete na webových stránkách www.amicus.cz v sekci Péče o zákazníky >
Dokumentace a manuály nebo si kdykoliv vyvolejte nápovědu stiskem klávesy >>F1 přímo z objednávacího systému. KNIHA OBJEDNÁVEK má vyšší hardwarové nároky, proto pro její provozování zajistěte doporučenou nebo
lepší sestavu komponent. Hardwarové požadavky naleznete na webových stránkách v sekci Péče o zákazníky >
Technické požadavky.
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 8
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Microsoft ukončil podporu Windows XP, Váš počítač funguje dál, ale ...
Společnost Microsoft ukončila 8. dubna 2014 podporu operačního systému Windows XP. Jaká rizika
s sebou přináší provozování ambulantního informačního systému na nepodporovaném operačním
systému, jsme Vás informovali v předchozím bulletinu. Přestože našim uživatelům výrazně doporučujeme
vyřešit přechod na nový operační systém co nejdříve, neznamená konec podpory okamžitý kolaps
počítače nebo ambulantního informačního sytému.
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Z veřejných statistik vyplývá, že operační systém Windows XP je v České republice stále zastoupen ve více jak 20 %. Na druhou stranu
je však také patrné, že uživatelé tento operační systém postupně opouštějí a přecházejí na bezpečnější Windows 7 nebo Windows 8.
Naší snahou bude udržet ambulantní informační systémy provozuschopné na Windows XP i po 8. dubnu 2014, abychom našim uživatelům poskytli dostatek času na přechod. Je však pravděpodobné, že budeme nuceni ukončit podporu produktů společnosti
CompuGroup Medical pro Windows XP ke konci roku 2014. O této situaci Vás budeme průběžně informovat.
Neodkládejte přechod na poslední chvíli. Výrazně doporučujeme přejít na Windows 7 nebo Windows 8 co nejdříve, předejdete
tak případným problémům při práci nejen s ambulantním informačním systémem. Pro přechod volte prověřené společnosti nebo
kontaktujte naše obchodní zástupce. Síť regionálních zástupců naleznete na webových stránkách www.amicus.cz v sekci Péče
o zákazníky > Regionální zástupci. V souvislosti s koncem podpory Windows XP zařazujeme do seriálu Opomíjené funkce návod na
přenos dat ambulantního informačního systému AMICUS® na nový počítač.
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Číslo kvartálu
20 186
Počet obsloužených telefonátů na zákaznických
linkách HOTLINE během prvního kvartálu roku 2014.
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 9
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Prodloužení certifikátů pro komunikaci
se zdravotní pojišťovnou
Velmi často se na zákaznické lince HOTLINE setkáváme s dotazy, které se týkají prodloužení
certifikátů pro elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Prodlužte si certifikát
včas a předejděte opětovnému procesu registrace certifikátu. Modul eDávky Vás na blížící
se konec platnosti certifikátu při vyúčtování upozorní.
Pokud komunikujete se zdravotními pojišťovnami elektronicky
a blíží se konec platnosti Vašeho certifikátu, doporučujeme provést jeho prodloužení a následné zaregistrování na zdravotní
pojišťovně ještě před jeho expirací. Vaším prvním krokem musí
být zažádání o prodloužení certifikátu u příslušné certifikační
autority (například u České pošty, I. CA, eIdentity atd.). Jestliže
jste nový certifikát obdrželi, proveďte instalaci do počítače, kde
je nainstalovaný ambulantní informační systém. Máte-li certifi-
kát připraven, můžete aktivovat prodloužení certifikátu na VZP
přímo a jednoduše z modulu eDávky. Dále je potřeba provést
prodloužení certifikátu u ostatních pojišťoven, a to prostřednictvím webových stránek www.portalzp.cz. V současné době
ostatní zdravotní pojišťovny nepodporují jednoduché prodloužení přímo z programu, jako je tomu v případě VZP. Pokud máte
modul eKontrol, pro zachování jeho funkčnosti stačí v implementaci nastavit aktuálně platný certifikát.
Kompletní návod, včetně postupu v případě exspirace certifikátu, najdete na webových stránkách
www.amicus.cz v sekci Péče o zákazníky > Uživatelské návody. Se svými dotazy můžete kontaktovat naši zákaznickou linku HOTLINE 246 007 855, každý všední den od 7:00 do 19:00.
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 10
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
V seriálu Opomíjené funkce Vám přibližujeme zajímavé funkce, vlastnosti nebo nejrůznější nastavení, jež mohou
práci s programem nejen zpříjemnit, ale také značně urychlit.
V souvislosti s ukončením podpory pro operační systém Windows XP ze strany společnosti Microsoft si mnoho našich klientů pořídilo
(či o pořízení uvažuje) počítač s novějším operačním systémem. Z toho důvodu zařazujeme do našeho seriálu věnovaného opomíjeným funkcím článek o přenosu dat do nového počítače.
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
14
K nové instalaci programu používejte pouze plnou aktuální verzi programu z webových stránek! www.amicus.cz/hotfix
Pokud si přejete zachovat všechna data, nastavení i číselníky programu, často nestačí přenést jen běžnou zálohu dat. Zkopírujte
si ze starého počítače celou složku AMICUS, která je obvykle
umístěna v C:\AMICUS. Po ukončení instalace programu v novém
počítači doporučujeme jako první krok zadat aktuální licenční
údaje, stáhnout příp. další dílčí internetové aktualizace a obnovit
data ze zálohy - v hlavním menu Služby > Obnova dat z kopie.
Nezapomeňte také přenést všechny certifikáty, které máte nainstalované v počítači a používáte je pro eDávky, eKontrol, eParafu a další moduly a služby.
Kromě zálohy dat bude potřeba také přenést tyto složky:
•Složky, jejichž název začíná CIS (např. CIS970, CISLAB), které
obsahují jednotlivé číselníkové sady VZP, číselníky laboratoře
atd.
•Složku ARCHIV_P, která obsahuje pacienty z archivu (může být
i součástí zálohy dat).
•Složku s obrázky a dokumenty obrazového modulu VVISION
(zpravidla C:\UZ_VV).
V případě, že používáte uvedené funkce a nemáte nastavené
zálohování těchto složek:
•EDOKUMENT, pokud používáte modul eParafa.
•ENALEZY, pokud používáte modul MEDICAL NET.
•EPRILOHA, pokud používáte vkládání příloh do karty pacienta.
Pokud v průběhu kteréhokoli kroku nastanou komplikace či
pokud budete mít doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat
na naší zákaznické lince HOTLINE 246 007 855, každý všední
den od 7:00 do 19:00.
V případě, že využíváte novou KNIHU OBJEDNÁVEK nebo
službu MEDICAL NET, kontaktujte servisní oddělení na telefonu
246 007 855.
Podrobnější verzi tohoto návodu naleznete na stránkách www.amicus.cz v sekci
Péče o zákazníky > Uživatelské návody
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 11
Obsah
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
Bulletin pro uživatele AMICUS®
2
3
Níže uvádíme další úpravy systému pouze ve stručných bodech.
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
14
Pojišťovna
• Vymazání dávky v okně Přehled dávek je podmíněno zadáním servisního hesla. Důvodem je častá záměna s funkcí pod
tlačítkem [Stornuj dávku] a nechtěné trvalé vymazání dávky
i se všemi příslušnými doklady. Heslo získáte na naší zákaznické lince.
• Dávky v okně Přehled dávek je nyní možné setřídit také podle data sestavení dávky.
• Správa dat obsahuje funkci pro hromadnou změnu stavu dávek. Funkci použijete při přechodu na jiný způsob účtování
(např. vystavování faktur z programu) nebo po servisním zásahu a lze jí změnit stav odeslání a stav fakturace dávek v nastaveném časovém rozmezí.
• Čas provedení opakovaných výkonů můžete evidovat v dekurzu jako součást funkce kopie výkonů do dekurzu. Zapisování zapnete zaškrtnutím volby
Čas opakovaných výkonů v kopii do dekurzu v hlavním
menu Služby > Konfigurace v záložce /Pojišťovna, ekonomika/.
• Kontrola pojištění modulem eKontrol má zkrácené čekací doby na zobrazení výsledku kontroly v kartě na 4 vteřiny.
Umožnilo to zrychlení odpovědí ze serveru VZP.
• Roční výkazy o činnosti ZZ v hlavním menu Přehledy jsou rozšířené o přehled pro odbornost Neurologie.
• V okně Přehled o vykázaných položkách v hlavním menu
Přehledy > Přehledy výkonů je možné ve sloupci Rozepsat
volit přímý rozpis Dle IČP a pojišťoven.
Kartotéka a karta pacienta
• Nové okno Důležitá upozornění v kartě pacienta je doplněné o možnost vkládání vlastních upozornění. Nový řádek
•
•
•
•
•
do seznamu vložíte stiskem tlačítka [+], poté nastavíte dobu
exspirace a text. Kromě jednotlivého zápisu můžete upozornění vložit hromadně skupině pacientů vybrané funkcí
Výběr skupiny. V okně Kartotéka vyberete v menu Skupina > Hromadné příkazy > Důležitá upozornění a označeným nebo právě vybraným pacientům vložíte libovolné upozornění.
V okně Čekárna je doplněné datum a čas vložení pacienta do
čekárny. V dolní části čekárny najdete novou položku Čeká od,
která se vztahuje k příslušnému pacientovi vybranému v seznamu čekárny.
Filtr pacientů podle příslušnosti k ZP v okně Výběr skupiny je
upravený tak, aby uměl najít pacienty bez zapsané ZP i pacienty s libovolnou ZP.
Seznam trvalých diagnóz v okně Zdravotní údaje má doplněné samostatné kopírování do dekurzu. Poznámka ke každé
diagnóze je rozšířená na tři řádky.
Seznam laboratorních výsledků v kartě pacienta má řazení
podle data výsledku doplněné ještě o datum vydání laboratoří. To řeší případy, kdy laboratoř vydává postupně několik
doplňovaných verzí výsledku z jednoho vzorku a neoznačuje je atributem předběžný/koncový výsledek. Datum vydání výsledku laboratoří je zobrazené pod seznamem výsledků
a v detailu výsledku, je doplněné i v kopii do dekurzu a definovaných textech pracujících s výsledky.
V gynekologické verzi programu je sestavení ročních statistik
upravené podle nového kódu prevence 63050.
1/2
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 12
Obsah
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá Bulletin pro uživatele AMICUS®
2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
Tisky
• K dispozici je nová verze tiskopisu Hlášení novotvaru platná
od 1. 1. 2014.
• V tiskopisu Lékařský posudek je doplněná možnost využít
připravené definované texty.
• Aktualizovali jsme tiskopis Žádanka o schválení, který je označený Žádanka o schválení 2, verze 9.25. Tiskopis lze tisknout
na volný list papíru.
• Byl přidán nový tiskopis bioptické žádanky, označený Žádanka bioptická Duotisk 1.
• V oftalmologické verzi programu je v poukazu na brýle doplněné zobrazení a tisk osy s nulovou hodnotou v případě, že
je vyplněná hodnota cylindr.
• V tiskopisu Příkaz ke zdr. transportu 4 se kopíruje diagnóza
při použití funkce [Přidej ze staršího].
2/2
Komunikace
• Mezi moduly pro spouštění externích programů je zařazen
nový modul pro základní jednoduché připojení přístrojů pracujících s rozhraním GDT. Možnosti použití a nastavení najdete v podrobné dokumentaci k programu.
• Modul pro obecné spuštění externího exe programu je upravený pro běh pod Windows 8 a doplněný o širší možnosti použití ikon. Možnosti použití a příklady nastavení najdete v podrobné dokumentaci k programu.
Bližší informace o uvedených novinkách v programu AMICUS
®
Vám rádi sdělíme každý všední den od 7:00 do 19:00 na
naší zákaznické lince HOTLINE 246 007 855.
14
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 13
Obsah
Bulletin pro uživatele AMICUS®
CGM LIFE eSERVICES: Pro pacienty je on-line
komunikace důležitá 2
MEDICAL NET brzy oslaví 500 zapojených
zdravotnických zařízení
3
Léková historie pojištěnců ZP MV ČR – skutečná
elektronizace zdravotnictví?
4
S námi máte vždy náskok5
Komunikační služba MEDICAL NET se neustále rozvíjí 6
Napsali o nás
7
KNIHA OBJEDNÁVEK, intuitivní objednávání pro
každého
8
Microsoft ukončil podporu Windows XP,
Váš počítač funguje dál, ale ...
9
Prodloužení certifikátů pro komunikaci se zdravotní
pojišťovnou
10
Opomíjené funkce: Přenos dat na nový počítač
11
Další rozšíření informačního systému AMICUS®
12
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální
V průběhu druhého kvartálu 2014 budeme společně s aktualizacemi programu AMICUS® distribuovat také nezbytné programové
vybavení počítačů, na kterých jsou programy provozovány. Z pohledu uživatele se při aktualizaci nic nezmění. Aktualizační
průvodce za Vás v tomto ohledu zajistí vše potřebné.
V současné době AMICUS® vyžaduje společně s minimálními
parametry samotného počítače také nezbytnou programovou
komponentu operačního systému Microsoft .NET 4.0. Tuto programovou součást budeme v průběhu druhého kvartálu aktualizovat na verzi Microsoft .NET 4.0.3.
Na většině Vašich počítačů je zmíněná komponenta zahrnuta
v tzv. automatických aktualizacích přímo Vašeho operačního
systému (Windows XP, Vista, 7 a 8) a je zajišťována společností
Microsoft. Náš aktualizační balíček bude upraven tak, aby kromě
aktualizace samotného programu případně zajistil i tuto nezbytnou součást a provedl aktualizaci na těch počítačích, na kterých
bude chybět. Výhody, jež tato změna přináší, spočívají nejen
v možnosti využívat novější technologie a funkce, ale také ve
zvýšení bezpečnosti Vašeho počítače, které je ze strany společnosti Microsoft v těchto balíčcích věnována patřičná pozornost.
I do budoucna Vám chceme zajišťovat stále moderní a v mnoha
směrech inovační program. K tomu potřebujeme mít i vhodné
podmínky ze strany Vašich počítačů, které na tato vylepšování
postupně s Vámi automaticky připravíme.
V případě, že Váš počítač není připojen k internetu, a provádíte
tedy aktualizace pomocí aktualizačního DVD, bude tato součástka doplněna i na toto médium.
Udržujeme pro Vás program stále moderní a aktuální14
Kontakt
14
Kontakt
CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
divize Ambulantní software
Štrossova 905, 530 03 Pardubice
OBCHOD
HOTLINE
& 246 007 835
& 246 007 855
www.amicus.cz
Bulletin pro uživatele - duben 2014 - 14
Download

AMICUS_bulletin_04/2014